Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno"

Transkript

1 Nozokomiální legionelóza v praxi MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno

2 Obsah požadavky legislativy kasuistika opatření v ohnisku praktické postupy ve ZZ

3 Požadavky legislativy na ZZ kvalitní voda je základním požadavkem pro trvalý provoz objektu odpovědnost za kvalitu teplé vody nese provozovatel objektu (z. č. 258/2000 Sb.) vyhl. č. 252/2004 Sb., příl. č. 2 - ukazatel 1 a 2 Legionella pneumophila

4 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody a jejich hygienické limity ukazatel jednotka limit typ limitu Legionella pneumophila KTJ/100 ml 100 MH Legionella pneumophila KTJ/100 ml 0 NMH

5 Epidemiologická legislativa Surveillance vyhláška Metodický návod k prevenci LN definice případů, opatření v ohnisku požadavkem surveillance je environmentální šetření v prostředích, kde se pacient pohyboval 10 dní před onemocněním pozn.: v r bylo v ČR provedeno environmentální šetření pouze u 19 % případů legionářské nemoci (Martinková et al., 2012)

6 Kasuistika muž, stavební montér, 32 let anamnéza bezvýznamná, bez trvalé medikace hospitalizován 9 dní na neurologii pro postupný rozvoj susp. demyelinizačního onemocnění CNS diagnostická aplikace vysokých dávek kortikoidů i.v.

7 Průběh onemocnění za 2 dny po propuštění: progredující infekt HCD a DCD oboustranná pneumonie mnohočetné plicní abscesy dle RTG febrilie, CRP 385 hepatomegalie zmatenost, útlum, dysartrie, ataxie, demence (CT mozku bez významnější patologie) těžké multiorgánové selhání

8 Diagnostika, léčba kultivace sputa: Legionella spp. kmen identifikován jako L. micdadei kombinovaná ATB terapie: Amoksiklav, Gentamycin, Cefotac, Klacid ústup febrilií, laboratorní i RTG regrese psychika: kognitivní porucha až lehká demence mírné zlepšení psychiky, CRP 1, DC bez symptomatologie invalidita pro základní neurol. onemocnění

9 Důsledky pacient žaluje zdravotnické zařízení o náhradu škody na zdraví (onemocnění legionelózou) návrh na úhradu: ušlého zisku škody na zdraví měsíční renty

10 Epidemiologické šetření rozsah šetření nařízení protiepidemických opatřeních místní šetření ve ZZ + odběry vody místní šetření v domácnosti + odběry vody anamnéza dodatečné nahlášení do Epidatu NE NE NE

11 Vyjádření epidemiologa ze ZD nelze prokázat během hospitalizace léčebné a terapeutické postupy, které by jednoznačně a prokazatelně, i s ohledem na ID 2 10 dnů, mohly být dávány do souvislosti s případným nozokomiálním přenosem legionelózy další případy onemocnění legionelózou v souvislosti s pobytem v tomto ZZ nebyly hlášeny

12 Dodatečné šetření v nemocnici: několikrát ročně termodesinfekce (bez dokumentace) odběry vody na legio z bazénu, ne z oddělení dodatečné vyšetření vody z oddělení negativní v bydlišti: částečně rekonstruovaný rodinný dům, v obci vodovod, domy mají i vlastní studny šetření v domácnosti a odběr vzorků vody znalci nebylo umožněno

13 Otázky řešené znal. posudkem Dg, ID, cesty přenosu trvalé následky legionelózy nebo progrese základního onemocnění plnění a kontrola plnění vyhl. 252/2004Sb. účinnost opatření prováděných ZZ dostatečnost šetření HS jednoznačný průkaz akvirace nákazy (potvrzení nemocnice x vyloučení domácnost)

14 Pointa? očekávaný precedentní rozsudek začátek soudního řízení konec soudního řízení???

15 Možný přístup ZZ - INTERNÍ SMĚRNICE účel: upravit postupy ošetřování pitné a teplé vody v prevenci rizika vzniku legionelóz Název: M a s a r y k ů v o n k o l o g i c k ý ú s t a v Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o Směrnice MOÚ č. 4/2012 Minimalizace rizika vzniku onemocnění legionelózou popsat souvislosti a principy v poskytování péče, které mají preventivní efekt Obsah: 1. ÚČEL 2. OBLAST PLATNOSTI 3. POJMY A ZKRATKY 4. POPIS 5. ODPOVĚDNOSTI 6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 7. PŘÍLOHY Zpracoval: Ověřil: Účinnost od: MUDr. Markéta Petrovová ústavní hygienička Mgr. Radek Policar náměstek pro právní služby a personalistiku Navrhl: MUDr. Igor Kiss, Ph.D. náměstek pro léčebně preventivní péči Schválil dne: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c. ředitel MOÚ Počet stran: 7 Počet příloh / listů: 1/1 Vydání: první

16 Ze směrnice kontrola stavu rozvodů vody, zásahů do nich, provozní řád údržby VS (HTS) stanoveny a sledovány požadavky na teploty vody v rozvodech (SV max. 20 C, TV min. 50 C) (HTS) kontinuální chemodezinfekce (HTS + dodavatel. firma) termodezinfekce, min. 4x ročně v budovách bez ClO2 (HTS)

17 Ze směrnice sledování kvality studené vody, rozsah a četnost kontrol podle legislativy (HTS+ÚH) odběr a vyšetření vzorků teplé vody 4 pavilony, 2x ročně, 30 odběrových míst podle odběrového plánu (HTS + ÚH) údržba koncovek - mechanická očista a dezinfekce(hts+ zdravotníci)

18 Ze směrnice technický stav, pravidelná údržba, čištění a mikrobiologická čistota dalších rezervoárů: - RHB a léčebné bazény, loketní a nožní vířivky +- - lékařské a laboratorní přístroje a nástroje +- (zásobníky demineralizované vody, endoskopy, nebulizátory) - okrasné fontány - barely na pitnou vodu (watercoolery)

19 Ze směrnice u susp. atypické pneumonie klinické + RTG vyšetření + laboratorní vyšetření, optimálně v kombinaci metod - sputum, BAL na kultivaci - moč na močový antigen jsou nastavena opatření při výskytu event. onemocnění režim či bariéry při péči o pacienta s legionelózou nejsou nutná technická opatření konkrétně podle situace algoritmus hlášení: oš. lékař ústavní hygienik OOVZ

20 Závěry Legionelóza je komplikovaným a nebezpečným onemocněním, zejména u rizikových osob. Její diagnostika je ze strany kliniků podceňována. Odpovědnost za kvalitu vody i hodnocení rizik nese poskytovatel péče. Legislativa pro zdravotnictví je maximalistická ale i nekonkrétní. Možnosti eliminace již přítomných legionel jsou omezené. Zejména ve starých nemocničních budovách. Trvalou chemodezinfekci nutno brát v úvahu při plánování výstavby a rekonstrukcí. Validita aktuálních dat z ČR je diskutabilní. Trvá pasivita hygienické služby směrem k pacientům i k poskytovatelům péče. Je nutné provádět opatření v ohnisku, dohledávat rezervoáry a epidemiologickou souvislost, jinak je nemocný poškozen!

21 Děkuji vám za pozornost Masarykův Onkologický ústav Žlutý kopec 543/ Brno

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 62 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY MUDr. František Kožíšek, CSc. Mgr. Jiří Paul, MBA RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. Vydal Výzkumný

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč OBSAH: 1. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Více

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ROČENKA 2013 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Obsah Obsah...1 Předmluva...3 Kontrolní činnost...5 Problematika vod...7 Zásobování obyvatel pitnou vodou...7 Koupaliště

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 29. ČERVNA 2012 Cena: 59 Kč OBSAH: 1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

Provozní řád Revmatologického ústavu část I.

Provozní řád Revmatologického ústavu část I. Revmatologický ústav Na Slupi 4, Praha 2 Rd 003/2013 Řády Provozní řád Revmatologického ústavu Praha část I. Původní číslo žádné Počet stran: 4 Počet příloh 0 Platnost: leden 2001 Aktualizace: 28. 3. 2013

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Personální obsazení v roce 2012 Hradec Králové 3 pracovnice, z toho 1 vedoucí odboru

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více