LI 11AS LI 16AS. Instrukcja montażu i obsługi. Montáž a návod na použití. Navodilo za montažo in uporabo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LI 11AS LI 16AS. Instrukcja montażu i obsługi. Montáž a návod na použití. Navodilo za montažo in uporabo"

Transkript

1 LI 11AS LI 16AS Instrukcja montażu i obsługi Polski Montáž a návod na použití Česky Navodilo za montažo in uporabo Slovensko Pompa ciepła powietrze/woda do instalacji wewnętrznej Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci Zračna/vodna toplotna črpalka za notranjo postavitev Typ-nr / objednací číslo / Naroč. Št.: FD 8607

2 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ Důležitá upozornění...cz Zákonné předpisy a směrnice...cz Energii šetřící manipulace s tepelným čerpadlem...cz-2 2 Účel použití tepelného čerpadla... CZ Oblast použití...cz Způsob práce...cz-2 3 Rozsah dodávky... CZ Základní zařízení...cz Rozvodná skříňka...cz Regulátor tepelného čerpadla...cz-3 Česky 4 Přeprava... CZ-3 5 Umístění... CZ Obecně...CZ Odvod kondenzátu...cz Hluk...CZ-4 6 Montáž... CZ Obecně...CZ Připojení vzduchu...cz Připojení na straně topení...cz Elektrické připojení...cz-5 7 Uvedení do provozu... CZ Obecně...CZ Příprava...CZ Postup...CZ-6 8 Čištění / ošetřování... CZ Ošetřování...CZ Čištění topné strany...cz Čištění vzduchové strany...cz-7 9 Poruchy / hledání závad... CZ-7 10 Vyřazení z provozu / likvidace... CZ-7 11 Informace o zařízení... CZ-8 Załącznik / Příloha / Dodatek... A-I CZ-1

3 1 Česky 1 Prosím ihned přečtěte 1.1 Důležitá upozornění Přístroj není vhodný pro provoz frekvenčního měniče. Tepelné čerpadlo lze při přepravě naklápět pouze do 45 (v jakémkoli směru). Tepelné čerpadlo a přepravní paleta jsou spojeny pouze obalovou fólií. Oblast nasávání a výfuku nesmí být zúžena nebo zatarasena. Tepelné čerpadlo smí být provozováno pouze s namontovaným vzduchovým potrubím. Dodržujte pravotočivé pole: V případě provozu s nesprávným směrem otáčení může dojít k poškození kompresoru. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek, sodu, kyselinu nebo chloridy, neboť by mohly poškodit povrch. Aby se zabránilo usazeninám (např. rzi) v kondenzátoru tepelného čerpadla, doporučujeme použít vhodný systém ochrany proti korozi. Před otevřením zařízení je třeba zajistit, že jsou všechny proudové obvody odpojeny od napětí. Práce na tepelném čerpadle smí provádět pouze autorizovaný a odborný servis pro zákazníky. 1.2 Zákonné předpisy a směrnice Při konstruování a výrobě tepelného čerpadla byly dodrženy všechny příslušné směrnice ES, předpisy DIN a VDE (viz CE- Prohlášení o shodě). U elektrického připojení tepelného čerpadla musí být dodrženy příslušné normy VDE, EN a IEC. Kromě toho musí být dodrženy podmínky pro připojení od energetického závodu. Při připojení topného zařízení musí být dodrženy příslušné předpisy. 1.3 Energii šetřící manipulace s tepelným čerpadlem Koupí tohoto tepelného čerpadla přispíváte k ochraně životního prostředí. Předpokladem pro energeticky úsporný provoz je správné dimenzování tepelného čerpadla a zařízení na využití tepla. Zvláště důležité pro efektivitu tepelného čerpadla je, aby teplotní rozdíl mezi topnou vodou a zdrojem tepla byl udržován co možná nejnižší. Proto naléhavě doporučujeme pečlivé dimenzování zdroje tepla a topného zařízení. O jeden Kelvin (jeden C) vyšší teplotní rozdíl vede k zvýšení spotřeby elektřiny o cca 2,5 %. Je třeba dbát na to, aby při dimenzování topného zařízení byly zohledněny také zvláštní spotřebiče, jako např. příprava teplé vody, a byly dimenzovány pro nízké teploty. Podlahové topení (plošné topení) je díky nízkým teplotám topné vody (30 C až 40 C) optimální pro použití s tepelným čerpadlem. Během provozu je důležité, aby nedocházelo ke znečištění tepelných výměníků, neboť se tím zvyšuje teplotní rozdíl a zhoršuje se tak topný faktor. Značný příspěvek k energeticky úspornému používání přináší také v případě správného nastavení regulátor tepelného čerpadla. Další informace jsou uvedeny v návodu k použití regulátoru tepelného čerpadla. 2 Účel použití tepelného čerpadla 2.1 Oblast použití Tepelné čerpadlo vzduch/voda je možné použít ve stávajících nebo nově budovaných topných zařízeních. Tepelné čerpadlo je konstruováno výhradně k ohřevu topné a užitkové vody! Tepelné čerpadlo je vhodné pro monoenergetický a bivalentní provoz do teploty venkovního vzduchu -20 C. Při trvalém provozu musí být dodržena teplota vratné topné vody vyšší než 18 C, aby bylo zajištěno bezproblémové odmrazování výparníku. Tepelné čerpadlo není dimenzováno pro zvýšenou potřebu tepla během vysušování stavby, proto musí dodatečnou potřebu tepla zajistit speciální přístroje dodané stavbou. K vysušování stavby na podzim nebo v zimě doporučujeme instalovat dodatečnou elektrickou topnou tyč (k dostání jako příslušenství). Přístroj není vhodný pro provoz frekvenčního měniče. 2.2 Způsob práce Venkovní vzduch je nasáván ventilátorem a veden přes výparník (výměník tepla). Výparník vzduch ochladí, tj. odebere z něj teplo. Získané teplo je ve výparníku přeneseno na pracovní médium (chladivo). Za pomoci elektricky poháněného kompresoru je přijaté teplo díky zvýšení tlaku "napumpováno" na vyšší teplotní úroveň a přes kondenzátor (výměník tepla) předáno topné vodě. Přitom se používá elektrická energie, aby se teplo z okolí dostalo na vyšší teplotní úroveň. Jelikož energie odebraná ze vzduchu je přenášena na topnou vodu, označujeme tento přístroj jako tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tepelné čerpadlo vzduch/voda se skládá z hlavních částí výparníku, ventilátoru a expanzního ventilu, a z nehlučného kompresoru, kondenzátoru a elektrického řízení. Při nízkých venkovních teplotách se vzdušná vlhkost usazuje na výparníku jako námraza a zhoršuje přenos tepla. Tepelné čerpadlo podle potřeby výparník automaticky odmrazuje. Podle počasí přitom mohou na výfuku vzduchu vznikat vlečky páry. CZ-2

4 4 3 Rozsah dodávky 3.1 Základní zařízení Tepelné čerpadlo je dodáváno v kompaktním provedení a obsahuje dále uvedené součásti. Jako chladivo se používá R404A. 3.3 Regulátor tepelného čerpadla Pro provoz tepelného čerpadla vzduch-voda musí být používán regulátor tepelného čerpadla, který je součástí dodávky. Regulátor tepelného čerpadla je komfortní elektronický regulační a řídící přístroj. Řídí a sleduje celé topné zařízení v závislosti na vnější teplotě, ohřevu teplé vody a bezpečnostně technických zařízeních. Čidlo venkovní teploty vč. upevňovacího materiálu, které instaluje stavebník, jsou k regulátoru přiloženy. Způsob fungování a ovládání regulátoru tepelného čerpadla jsou popsány v přiloženém návodu k použití. 4 Přeprava Česky Tepelné čerpadlo lze při přepravě naklápět pouze do 45 (v jakémkoli směru). Přeprava na definitivní místo instalace by se měla provádět za pomoci dřevěného roštu. Základní přístroj je možné přepravovat jednak pomocí zdvihacího vozíku, rudlu apod., nebo pomocí trubek 3/4", které jsou vedeny otvory v základové desky, popř. v rámu. 1) Výparník 2) Zpětný ventil 3) Ventilátor 4) Rozvodná skříňka 5) Presostaty 6) Filtrační odvodňovač 7) Kondenzátor 8) Expanzní ventil 9) Kompresor 3.2 Rozvodná skříňka Tepelné čerpadlo a přepravní paleta jsou spojeny pouze obalovou fólií. Pro použití transportních otvorů v rámu je nutné sejmout spodní části obložení. K tomu se uvolní dva šrouby na soklu a plechy se tahem zpět vyvěsí nahoru. Při zavěšení plechových dílů by měly být tyto mírným tlakem posunuty nahoru. Při prostrkávání nosné trubky rámem je třeba dbát na to, aby nebyly poškozeny žádné součásti. Rozvodná skříňka se nachází v tepelném čerpadle. Po sejmutí čelního krytu vpředu a uvolnění upevňovacího šroubu, který se nachází vpravo nahoře je možné vyklopit rozvodnou skříňku. V rozvodné skříňce se nacházejí síťové přípojné svorky, výkonové stykače a jednotka pro jemný start. Síťový přívod a řídící vedení jsou namontovány připravené k připojení. Otevření víka Zavření víka CZ-3

5 5 5 Umístění 6 Montáž Česky 5.1 Obecně Přístroj musí být zásadně instalován ve vnitřních prostorech, na rovné, hladké a vodorovné ploše. Přitom by rám měl být dokola těsně na podlaze, aby byla zaručena vhodná zvuková izolace. Není-li tomu tak, může být potřeba provést dodatečnou zvukovou izolaci. Umístění na tlumiči podstavce nutně vyžaduje kolem dokola opěrnou plochu. Tepelné čerpadlo musí být umístěno tak, aby bylo možné bez problémů provádět údržbové práce. To je zaručeno, když je dodržen odstup 1 m na čelní straně a také vlevo a vpravo od tepelného čerpadla. 6.1 Obecně Na tepelném čerpadle je třeba provést následující připojení: - Přiváděný/odpadní vzduch - Topná/vratná voda topného zařízení - Odtok kondenzátu - Řídící vedení k regulátoru tepelného čerpadla - Napájení proudem 6.2 Připojení vzduchu Oblast nasávání a výfuku nesmí být zúžena nebo zatarasena. Tepelné čerpadlo smí být provozováno pouze s namontovaným vzduchovým potrubím. Přístroj by nikdy neměl být instalován v prostorech s vysokou vlhkostí vzduchu. Při vzdušné vlhkosti nad 50 % a venkovních teplotách pod 0 C může na tepelném čerpadle a přívodu vzduchu vznikat kondenzát. Při instalaci tepelného čerpadla v podlaží je třeba prověřit nosnost stropu a z akustických důvodů je třeba velice pečlivě naplánovat potlačení kmitání. Umístění na dřevěném stropě není možné. Vzduchová potrubí nabízená jako příslušenství z lehkého sklolaminátového betonu jsou odolné proti vlhkosti a difúzně otevřené. Těsnicí manžeta se používá k utěsnění vzduchového potrubí u tepelného čerpadla. Samotná vzduchová potrubí nejsou přišroubována přímo na tepelné čerpadlo. Ve stavu pro provoz se tepelného čerpadla dotýká pouze těsnicí guma. Tím je jednak zajištěna snadná montáž a demontáž tepelného čerpadla, jednak je dosaženo dobré izolace proti hluku šířícímu se hmotou. 5.2 Odvod kondenzátu Kondenzační voda vznikající při provozu musí být mrazuvzdorně odváděna. Aby byl zaručen bezproblémový odtok, musí stát tepelné čerpadlo vodorovně. Trubka kondenzační vody musí mít minimální průměr 50 mm a měla by být mrazuvzdorně odvedena do odpadního kanálu. Kondenzát neodvádějte přímo do usazovacích nádrží a jam, neboť agresivní výpary by mohly poškodit výparník. 5.3 Hluk Aby se zabránilo přenosu zvuku šířícího se hmotou do topného systému, doporučujeme připojit tepelné čerpadlo k topnému systému pružnou hadicí. Použitá vzduchová potrubí musí být akusticky oddělena od tepelného čerpadla, aby se zabránilo přenosu zvuku šířícího se hmotou na potrubí. Je-li použito jiné vzduchové potrubí než to, které se dodává jako příslušenství, musí být dodrženy vnější a vnitřní rozměry, uvedené na výkresu. Navíc je třeba dbát na vhodnou izolaci proti hluku šířícímu se hmotou a izolaci potrubí. Při použití vzduchového potrubí připojeného přírubou se na stranu sání a výfuku výparníku připevní na určené závitové otvory 4 šestihrannými šrouby M8x16 vždy jedno přípojné hrdlo. Přitom je třeba dbát na to, aby obě hrdla vzduchového potrubí přišla do kontaktu jen s izolací, nikoli s venkovním plechem. CZ-4

6 6.4 Hodnota v závorce platí pro LI 16AS 6.3 Připojení na straně topení 6.4 Elektrické připojení Pro elektrické připojení se nemusí přístroj otevírat. Výkonové připojení tepelného čerpadla se provádí před předmontované, cca 5 m dlouhé silové vedení. U napájení tepelného čerpadla proudem musí být naplánováno odpojení všech pólů s minimálním otevřením kontaktů 3mm (např. blokovací stykače energetiky, výkonové stykače), jakož i 3-pólová samočinná pojistka, se společným rozpojením všech vnějších vodičů (spouštěcí proud podle informací o zařízení). Při připojení musí být zajištěno pravotočivé pole výkonového napájení L1 (1); L2 (2); L3 (3). (1, 2, 3) jsou čísla žil silového kabelu. Česky Přípojky na stranu topení na tepelném čerpadle jsou opatřeny vnějšími závity 1". Při připojení k tepelnému čerpadlu musí být na přechodech kontrovány klíčem. Než je provedeno připojení tepelného čerpadla na straně topné vody, musí být topné zařízení vypláchnuto, aby se odstranila případná znečištění, zbytky těsnicího materiálu a pod. Nahromadění zbytků v kondenzátoru může vést k úplnému výpadku tepelného čerpadla. Pro zařízení s uzavíratelným průtokem teplé vody, prostřednictvím ventilů topného tělesa, popř. termostatickými ventily, musí stavebník zabudovat obtokový ventil za tepelné čerpadlo do bypassu topení. To zajistí minimální průtok teplé vody tepelným čerpadlem a brání to poruchám. Pro provedení instalace na straně topení musí být topné zařízení naplněno, odvzdušněno a zkoušeno na tešnost. Dodržujte pravotočivé pole: V případě provozu s nesprávným směrem otáčení může dojít k poškození kompresoru. Řídící napětí bude přivedeno přes regulátor tepelného čerpadla. Napájení regulátoru tepelného čerpadla proudem 230 V AC- 50 Hz se provádí podle vlastního návodu k použití (pojistka 16 A). Předmontované, 7 m dlouhé řídící vedení je oběma pravoúhlými konektory a oběma žilami (zabudované čidlo vratné vody) spojeno s regulátorem tepelného čerpadla potřebným pro jeho řízení. Přesnější instrukce jsou uvedeny v návodu k použití pro regulátor tepelného čerpadla. Podrobné informace viz přílohu Schémata zapojení. Minimální hmotnostní průtok teplé vody Minimální hmotnostní průtok topné vody musí být zajištěn v každém provozním stavu topného zařízení. Toho je možné dosáhnout např. instalací hydraulického vyrovnávače nebo obtokového ventilu. Nastavení obtokového ventilu je vysvětleno v kapitole Uvedení do provozu. Ochrana před mrazem U tepelných čerpadel, která jsou instalována na místě ohroženém mrazem, musí být naplánováno manuální vypuštění (viz obrázek). Jakmile jsou regulátory oběhového čerpadla topení připraveny k provozu, pracuje funkce ochrany před mrazem. V případě vypnutí tepelného čerpadla nebo výpadku proudu musí být zařízení vypuštěno. U tepelných čerpadel, u kterých není možné zjistit výpadek proudu (např. chata), musí být topný okruh provozován s vhodnou ochranou před mrazem. CZ-5

7 7 Česky 7 Uvedení do provozu 7.1 Obecně Pro zajištění řádného uvedení do provozu by toto měla provést služba pro zákazníky autorizovaná výrobcem. Za určitých podmínek je s tím spojeno prodloužení záruční lhůty (viz záruční plnění). 7.2 Příprava Před uvedením do provozu musí být zkontrolovány následující body: Všechny přípojky tepelného čerpadla musí být namontovány, jako je popsáno v kapitole 6. V topném okruhu musí být otevřena všechna šoupátka, která by mohla bránit správnému průtoku topné vody. Cesta nasávání/vyfukování vzduchu musí být volná. Směr otáčení ventilátoru musí odpovídat šipce. Nastavení regulátoru tepelného čerpadla musí podle svého návodu k použití odpovídat topnému zařízení. Musí být zajištěn odvod kondenzátu. 7.3 Postup Uvedení tepelného čerpadla do provozu se provádí přes regulátor tepelného čerpadla. Nastavení musí být provedena podle návodu. Je-li minimální hmotnostní průtok topné vody zajištěn přes obtokový ventil, musí tento odpovídat topnému zařízení. Chybné nastavení může vést k různým chybovým hlášením a ke zvýšené spotřebě elektřiny. Pro správné nastavení obtokového ventilu doporučujeme následující postup: Zavřete všechny topné okruhy, které mohou být podle použití zavřeny i při provozu, aby vznikl provozní režim nejnevýhodnější z hlediska hmotnostního průtoku teplé vody. Zpravidla jsou to topné okruhy v místnostech na jižní a západní straně. Minimálně jeden topný okruh musí zůstat otevřený (např. koupelna). Obtokový ventil je třeba otevřít tak, aby při aktuální teplotě tepelného zdroje bylo dosaženo maximálního teplotního spád mezi topnou a vratnou vodou, uvedeného v následující tabulce. Teplotní spád je třeba změřit co možná nejblíže k tepelnému čerpadlu. U monoenergetických zařízení je třeba deaktivovat topnou tyč. Zdroje tepla - teplota od do max. teplotní spád mezi topnou a vratnou vodou -20 C -15 C 4 K -14 C -10 C 5 K -9 C -5 C 6 K -4 C 0 C 7 K 1 C 5 C 8 K 6 C 10 C 9 K 11 C 15 C 10 K 16 C 20 C 11 K 21 C 25 C 12 K 26 C 30 C 13 K 31 C 35 C 14 K Poruchy během provozu jsou rovněž zobrazovány na regulátoru tepelného čerpadla a je možné je odstranit tak, jak je popsáno v návodu k použití regulátoru tepelného čerpadla. Při venkovních teplotách nižších než 10 C a teplotách topné vody nižších než 16 C musí být vyrovnávací nádoba ohřátá druhým výměníkem tepla na minimálně 25 C. Musí být dodržen následující postup, aby uvedení do provozu proběhlo bez problémů: 1) Zavřete všechny topné okruhy. 2) Obtokový ventil úplně otevřete. 3) Na regulátoru zvolte druh provozu Automatika. 4) Vyčkejte, až vyrovnávací nádoba dosáhne teploty minimálně 25 C. 5) Poté se šoupátka topných okruhů postupně pomalu otevřou tak, aby hmotnostní průtok topné vody plynule stoupal lehkým otevřením příslušného topného okruhu. Teplota topné vody ve vyrovnávací nádobě přitom nesmí klesnout pod 20 C, aby bylo stále zajištěno odmrazování tepelného čerpadla. 6) Když jsou všechny topné okruhy otevřené a teplota topné vody ve vyrovnávací nádrži se drží na cca 20 C, musí se nastavit minimální objemové množství na obtokovém ventilu a oběhovém čerpadle topení. 7) Novostavby mají kvůli energii potřebné na vysychání stavby zvýšenou potřebu tepla. Tato zvýšená potřeba tepla může vést k tomu, že těsně dimenzovaná topná zařízení vždy nedosáhnou požadované pokojové teploty. Proto se doporučuje mít v tomto případě v pohotovosti v prvním topném období druhý zdroj tepla. K tomu je třeba nastavit limitní teplotu na regulátoru tepelného čerpadla na hodnotu 15 C. 8 Čištění / ošetřování 8.1 Ošetřování Na ochranu laku na zařízení nestavte žádné předměty, ani je o něj neopírejte. Vnější díly tepelného čerpadla je možné otírat vlhkým hadrem a běžnými čistidly. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek, sodu, kyselinu nebo chloridy, neboť by mohly poškodit povrch. Aby se zabránilo poruchám způsobeným usazenými nečistotami ve výměníku tepla tepelného čerpadla, je třeba zajistit, aby se nemohl výměník tepla v topném zařízení znečistit. Na ochranu výparníku se v sacím potrubí doporučuje mříž na ochranu před ptáky s minimálním volným průřezem 80 %. Pokud by přesto došlo k poruchám kvůli znečištění, musí být zařízení vyčištěno tak, jak je uvedeno dále. CZ-6

8 Čištění topné strany Kyslík může v okruhu topné vody, především při použití ocelových dílů, vytvářet produkty oxidace (rez). Ty se přes ventily, oběhová čerpadla nebo umělohmotnou trubku dostanou do topného systému. Proto by se mělo především u trubek podlahového topení dbát na instalaci odolnou proti difuzi. Aby se zabránilo usazeninám (např. rzi) v kondenzátoru tepelného čerpadla, doporučujeme použít vhodný systém ochrany proti korozi. Také zbytky maziv a těsnicích prostředků mohou znečistit topnou vodu. Jsou-li znečištění tak velká, že se snižuje výkonnost kondenzátoru v tepelném čerpadle, musí zařízení vyčistit instalatér. Na základě současných znalostí navrhujeme provádět čištění 5% kyselinou fosforečnou nebo, pokud je ho třeba čistit častěji, 5% kyselinou mravenčí. V obou případech by měla mít čisticí kapalina pokojovou teplotu. Doporučuje se vypláchnout výměník tepla proti normálnímu směru průtoku. Aby se zabránilo proniknutí čisticího prostředku obsahujícího kyselinu do okruhu topného zařízení, doporučujeme připojit vyplachovací zařízení přímo na přívodní a vratnou vodu kondenzátoru tepelného čerpadla. Potom je třeba provést vhodnými neutralizačními prostředky důkladné vypláchnutí, aby se zabránilo poškození případnými zbytky čisticích prostředků. Kyseliny je třeba používat opatrně, musí být dodrženy předpisy profesních sdružení. V případě pochybností je třeba kontaktovat výrobce čisticího prostředku! 9 Poruchy / hledání závad Toto tepelné čerpadlo je kvalitní výrobek a mělo by pracovat bez poruch a údržby. Pokud se přesto vyskytne porucha, je zobrazena na displeji manažera tepelného čerpadla. K tomu viz stránku Poruchy a hledání závad v návodu k použití manažera tepelného čerpadla. Pokud nemůžete poruchu sami odstranit, obraťte se prosím na příslušný servis. Práce na tepelném čerpadle smí provádět pouze autorizovaný a odborný servis pro zákazníky. 10 Vyřazení z provozu / likvidace Než je tepelné čerpadlo demontováno, musí být stroj odpojen od napětí a všechny armatury musí být uzavřeny. Požadavky týkající se životního prostředí ohledně recyklace, opětovného použití a likvidace provozních látek a součástí podle platných norem musí být dodrženy. Přitom je třeba klást důraz na odbornou likvidaci chladiva a chladicího oleje. Česky 8.3 Čištění vzduchové strany Vzduchová potrubí, výparník, větrák a odtok kondenzátoru musí být před topnou sezónou zbaveny nečistot (listy, větve atd.). K tomu je třeba nejprve tepelné čerpadlo otevřít na přední straně, nejprve dole a pak nahoře. Před otevřením zařízení je třeba zajistit, že jsou všechny proudové obvody odpojeny od napětí. Sejmutí a zavěšení dílů obložení se provede tak, jak je popsáno v kapitole 4. Při čištění je třeba se vyhnout použití ostrých a tvrdých předmětů, aby se zabránilo poškození výparníku a jímky na kondenzát. CZ-7

9 11 11 Informace o zařízení Informace o zařízení pro tepelná čerpadla vzduch/voda Česky 1 Typové a prodejní označení LI 11AS LI 16AS 2 Konstrukční provedení 2.1 Krytí ochrany EN pro kompaktní přístroj, popř. topnou část IP 21 IP Místo instalace Uvnitř Uvnitř 3 Výkonové údaje 3.1 Teplotní limity a limity provozního použití: Topná voda - přítok / vratná voda 1 C / C do 55 / od 18 do 55 / od 18 Vzduch C -20 až až Teplotní spád topné vody při A2 / W35 K Tepelný výkon / topný faktor u A-7 / W35 2 kw / --- 7,1 / 2,9 9,8 / 2,6 u A2 / W35 2 kw / --- 8,8 / 3,2 12,2 / 3,2 u A2 / W50 2 kw / --- 8,5 / 2,5 11,5 / 2,4 u A7 / W35 2 kw / ,3 / 3,8 15,4 / 3,7 u A10 / W35 2 kw / ,2 / 4,1 16,1 / 3,8 3.4 Hladina akustického tlaku - výkonu zařízení / vně db(a) 55 / / Průtok topné vody při interním tlakovém rozdílu m 3 /h / Pa 1,0 / ,4 / Hmotnostní průtok vzduchu při externím statickém tlakovém rozdílu m 3 /h / Pa 4200 / / 0 m 3 /h / Pa 2500 / / Chladivo; celkové plnicí množství typ / kg R404A / 2,5 R404A / 3,1 4 Rozměry, přípojky a hmotnost 4.1 Rozměry zařízení v x š x d cm 136 x 75 x x 75 x Přípojky zařízení pro topení palce G 1'' vně G 1'' vně 4.3 Vstup a výstup vzduchového potrubí 50 x x 57 (vnitřní rozměry min.) d x š cm 4.4 Hmotnost přepravní jednotky (jednotek) vč. obalu kg Elektrické připojení 5.1 Jmenovité napětí; jištění V / A 400 / / Jmenovitý příkon 2 A2 W35 kw Náběhový proud s jemným spouštěčem A Jmenovitý proud A2 W35 / cos ϕ A / --- 4,9 / 0,8 6,9 / 0,8 6 Odpovídá evropským bezpečnostním ustanovením 3 7 Ostatní prováděcí charakteristiky 7.1 Odmrazování automatické automatické Druh odmrazování Zpátečka okruhu Zpátečka okruhu Odmrazovací vana k dispozici ano (vyhřívaná) ano (vyhřívaná) 7.2 Topná voda je v zařízení chráněna před zamrznutím 4 ano ano 7.3 Výkonové stupně Regulátor interní / externí externí externí 3 1. viz diagram limitů použití 2. Tyto údaje charakterizují velikost a výkonnost zařízení. Pro ekonomické a energetické úvahy musí být zohledněny další veličiny, především chování při odmrazování, bivalentní bod a regulace. Přitom znamená např. A2 / W55: Teplota venkovního vzduchu 2 C a teplota topné vody na přítoku 55 C. 3. viz CE - Prohlášení o shodě 4. Oběhové čerpadlo topení a regulátor tepelného čerpadla musí být stále připraveny k provozu. CZ-8

10 Załącznik / Příloha / Dodatek 1 Rys. wymiarowe / Rozměrová schémata / Slike z merami... A-II 1.1 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 11AS...A-II 1.2 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 16AS...A-III 2 Diagramy / Diagramy / Diagrami... A-IV 2.1 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 11AS...A-IV 2.2 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 16AS...A-V 3 Schematy obwodowe / Schémata zapojení / Tokovni načrti... A-VI 3.1 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 11AS...A-VI 3.2 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 11AS...A-VII 3.3 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 11AS...A-VIII 3.4 Legenda / Legenda / Legenda LI 11AS...A-IX 3.5 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 16AS...A-X 3.6 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 16AS...A-XI 3.7 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 16AS...A-XII 3.8 Legenda / Legenda / Legenda LI 16AS...A-XIII 4 Hydrauliczne schematy podstawowe / Hydraulická schémata principu / Hidravlična shema principa...a-xiv 4.1 Urządzenie monoenergetyczne / Monoenergetické zařízení / Monoenergetska naprava... A-XIV 4.2 Urządzenie monoenergetyczne oraz przygotowanie ciepłej wody / Monoenergetické zařízení a příprava teplé vody / Monoenergetska naprava in priprava tople vode... A-XV 4.3 Urządzenie biwalentne / Bivalentní zařízení / Bivalentna naprava... A-XVI 4.4 Legenda / Legenda / Legenda... A-XVII 5 Deklaracja Zgodności z Normami Europejskimi/Prohlášení shody/izjava o skladnosti...a-xviii A-I

11 1 1 Rys. wymiarowe / Rozměrová schémata / Slike z merami 1.1 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 11AS A-II

12 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 16AS A-III

13 2 2 Diagramy / Diagramy / Diagrami 2.1 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 11AS A-IV

14 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 16AS A-V

15 3 3 Schematy obwodowe / Schémata zapojení / Tokovni načrti 3.1 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 11AS A-VI

16 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 11AS A-VII

17 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 11AS A-VIII

18 Legenda / Legenda / Legenda LI 11AS E3 Presostat końca rozmrażania Presostat konce odmrazování Pressostat za konec odtajanja E4 Wentylator ogrzewania pierścieniem dyszowym Vtokové kruhové topení ventilátor Šobno krožno gretje, ventilator F4 Presostat wysokiego ciśnienia Presostat vysokého tlaku Pressostat za visoki tlak F5 Presostat niskiego ciśnienia Presostat nízkého tlaku Pressostat za nizki tlak F7 Termostat nadzoru gorącego gazu Termostat kontrola horkého plynu Termostat za nadzor vročega plina F23 Wentylator ochrony uzwojenia Ochrana vinutí ventilátor Zaščita navitja, ventilator K1 Stycznik sprężarki Stykač kompresoru Kontaktor za zgoščevalnik K2 Wentylator przekaźnika mocowego Výkonové relé ventilátor Močnostni rele za ventilator M1 Sprężarka Kompresor Kompresor M2 Wentylator Ventilátor Ventilator N1 Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke N7 Sterowanie łagodnego rozruchu Ovládání jemného startu Krmilje počasnega zagona R9 Czujnik przeciwzamrożeniowy wody grzewczej Čidlo ochrany před mrazem topná voda Tipalo zaščite pred zamrznitvijo, ogrevalna voda X1 Listwa z zaciskami: Zasilanie obciążenia Svorkovnice: zátěžové napájení Spončnica: napajanje X2 Listwa z zaciskami: okablowanie wewnętrzne Svorkovnice: vnitřní propojení Spončnica: interno ožičenje X4 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Pompa ciepła Konektor řídicí vodič / tepelné čerpadlo Vtična povezava krmilnega voda / Toplotna črpalka X8/-11 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Regulator pompy ciepła Konektor řídicí vodič / regulátor tepelného čerpadla Vtična povezava krmilnega voda / Regulator toplotne črpalke Y1 Czterodrogowy zawór przełączający Čtyřcestný přepínací ventil 4-potni preklopni ventil A-IX

19 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 16AS A-X

20 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 16AS A-XI

21 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 16AS A-XII

22 Legenda / Legenda / Legenda LI 16AS E3 Presostat końca rozmrażania Presostat konce odmrazování Pressostat za konec odtajanja E4 Wentylator ogrzewania pierścieniem dyszowym Vtokové kruhové topení ventilátor Šobno krožno gretje, ventilator F4 Presostat wysokiego ciśnienia Presostat vysokého tlaku Pressostat za visoki tlak F5 Presostat niskiego ciśnienia Presostat nízkého tlaku Pressostat za nizki tlak F7 Termostat nadzoru gorącego gazu Termostat kontrola horkého plynu Termostat za nadzor vročega plina F23 Wentylator ochrony uzwojenia Ochrana vinutí ventilátor Zaščita navitja, ventilator K1 Stycznik sprężarki Stykač kompresoru Kontaktor za zgoščevalnik K2 Wentylator przekaźnika mocowego Výkonové relé ventilátor Močnostni rele za ventilator M1 Sprężarka Kompresor Kompresor M2 Wentylator Ventilátor Ventilator N1 Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke N7 Sterowanie łagodnego rozruchu Ovládání jemného startu Krmilje počasnega zagona R9 Czujnik przeciwzamrożeniowy wody grzewczej Čidlo ochrany před mrazem topná voda Tipalo zaščite pred zamrznitvijo, ogrevalna voda X1 Listwa z zaciskami: Zasilanie obciążenia Svorkovnice: zátěžové napájení Spončnica: napajanje X2 Listwa z zaciskami: okablowanie wewnętrzne Svorkovnice: vnitřní propojení Spončnica: interno ožičenje X4 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Pompa ciepła Konektor řídicí vodič / tepelné čerpadlo Vtična povezava krmilnega voda / Toplotna črpalka X8/-11 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Regulator pompy ciepła Konektor řídicí vodič / regulátor tepelného čerpadla Vtična povezava krmilnega voda / Regulator toplotne črpalke Y1 Czterodrogowy zawór przełączający Čtyřcestný přepínací ventil 4-potni preklopni ventil A-XIII

23 4 4 Hydrauliczne schematy podstawowe / Hydraulická schémata principu / Hidravlična shema principa 4.1 Urządzenie monoenergetyczne / Monoenergetické zařízení / Monoenergetska naprava A-XIV

24 Urządzenie monoenergetyczne oraz przygotowanie ciepłej wody / Monoenergetické zařízení a příprava teplé vody / Monoenergetska naprava in priprava tople vode A-XV

25 Urządzenie biwalentne / Bivalentní zařízení / Bivalentna naprava A-XVI

26 Legenda / Legenda / Legenda Zawór odcinający Uzavírací ventil Zaporni ventil Zawór przelewowy Přepadový ventil Prelivni ventil Układ zaworów zabezpieczających Kombinace bezpečnostního ventilu Kombinacija z varnostnim ventilom Pompa cyrkulacyjna Oběhové čerpadlo Obtočna črpalka Zbiornik buforowy Expanzní nádoba Dilatacijska posoda Wentyl sterowany temperaturą pomieszczenia Wentyl zamykający z zaworem zwrotnym Zawór odcinający z odprowadzeniem wody Ventil řízený pokojovou teplotou Uzavírací ventil se zpětným ventilem Uzavírací ventil s odvodněním Prostorsko temperaturno krmiljen ventil Zaporni ventil s protipovratnim ventilom Zaporni ventil z odvodnjavanjem Odbiornik ciepła Spotřebič tepla Porabnik toplote Mieszacz czterodrogowy Čtyřcestný mísič Štiripotni mešalnik Czujnik temperatury Teplotní čidlo Tipalo temperature Elastyczny wąż przyłączeniowy Pružná přípojka hadice Gibka priključna cev Pompa ciepła Tepelné čerpadlo Toplotna črpalka Zbiornik buforowy Vyrovnávací nádoba Vmesni polnilnik Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke Rozdzielnica elektryczna Elektrický rozvod Električni razdelilnik Zbiornik wody ciepłej Zásobník teplé vody Hranilnik za toplo vodo Kocioł grzewczy Topný kotel Grelni kotel E8 Grzejnik dodatkowy Doplňkové topení Dodatno gretje M13 Pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego Oběhové čerpadlo topení Obtočna črpalka ogrevanja M18 Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody Oběhové čerpadlo teplé vody Obtočna črpalka za toplo vodo N1 Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke R1 Czujnik na ścianę zewnętrzną Venkovní čidlo Tipalo na zunanji steni R2 Czujnik na powrocie Čidlo vratné vody Tipalo povratka R3 Czujnik ciepłej wody Čidlo teplé vody Tipalo tople vode EV Rozdzielnica elektryczna Elektrický rozvod Električni razdelilnik KW Zimna woda Studená voda Hladna voda MA Mieszalnik OTWARTY Směšování ZAPNUTO Mešalec odprt MZ Mieszalnik ZAMKNIĘTY Směšování VYPNUTO Mešalec zaprt WW Ciepła woda Teplá voda Topla voda A-XVII

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

LA 35TUR+ Návod k montáži a použití. Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452163.66.

LA 35TUR+ Návod k montáži a použití. Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452163.66. LA 35TUR+ Návod k montáži a použití Česky Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci Objednací číslo: 452163.66.06 FD 8909 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ-2 1.1 Důležitá upozornění...cz-2

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

LA 11TAS LA 16TAS. Návod k montáži a použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Návod k montáži a použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Návod k montáži a použití Česky Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci Objednací číslo: 452164.66.01 FD 9102 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ-1 1.1 Důležitá upozornění...cz-1

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING

LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada LT Tato modelová řada byla vyvinuta a dále zlepšována na základě rozsáhlého výzkumu a dlouholeté zkušenosti firmy DELTATHERM v praxi. Řadou opatření se podařilo

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Tepelná čerpadla vzduch/voda Na první pohled: vytápění a příprava teplé vody venkovní instalace malý instalační náklad

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Tepelná čerpadla. geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda Tepelné čerpadlo geotherm = nezávislost na ceně zemního plynu Tepelná energie získaná z venkovního vzduchu, země nebo vody, šetří nejen

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C Výhoda kvality ExoAir Polaris ZelenáEnergie Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek Pracuje při teplotách až do -25 C Vyrobeno kompletně z nerezové oceli Velký výparník a kondenzátor poskytují

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Centrála domácí techniky KHZ LW KHZ-LW 60 vytápění chlazení vzduchový výměník připojení na solární systém Na první pohled:

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře V Evropě se v současné době využívají přibližně tři čtvrtiny veškeré soukromé spotřeby energie na výrobu tepla a na ohřev teplé vody. Energie se přitom získává

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Chladicí systémy Liquid Cooling Package

Chladicí systémy Liquid Cooling Package Chladicí systémy Liquid Cooling Package 2 Rittal LCP Rittal The System. Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí. To platí také pro systém Rittal. Proto jsme spojili naše inovativní

Více