LI 11AS LI 16AS. Instrukcja montażu i obsługi. Montáž a návod na použití. Navodilo za montažo in uporabo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LI 11AS LI 16AS. Instrukcja montażu i obsługi. Montáž a návod na použití. Navodilo za montažo in uporabo"

Transkript

1 LI 11AS LI 16AS Instrukcja montażu i obsługi Polski Montáž a návod na použití Česky Navodilo za montažo in uporabo Slovensko Pompa ciepła powietrze/woda do instalacji wewnętrznej Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci Zračna/vodna toplotna črpalka za notranjo postavitev Typ-nr / objednací číslo / Naroč. Št.: FD 8607

2 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ Důležitá upozornění...cz Zákonné předpisy a směrnice...cz Energii šetřící manipulace s tepelným čerpadlem...cz-2 2 Účel použití tepelného čerpadla... CZ Oblast použití...cz Způsob práce...cz-2 3 Rozsah dodávky... CZ Základní zařízení...cz Rozvodná skříňka...cz Regulátor tepelného čerpadla...cz-3 Česky 4 Přeprava... CZ-3 5 Umístění... CZ Obecně...CZ Odvod kondenzátu...cz Hluk...CZ-4 6 Montáž... CZ Obecně...CZ Připojení vzduchu...cz Připojení na straně topení...cz Elektrické připojení...cz-5 7 Uvedení do provozu... CZ Obecně...CZ Příprava...CZ Postup...CZ-6 8 Čištění / ošetřování... CZ Ošetřování...CZ Čištění topné strany...cz Čištění vzduchové strany...cz-7 9 Poruchy / hledání závad... CZ-7 10 Vyřazení z provozu / likvidace... CZ-7 11 Informace o zařízení... CZ-8 Załącznik / Příloha / Dodatek... A-I CZ-1

3 1 Česky 1 Prosím ihned přečtěte 1.1 Důležitá upozornění Přístroj není vhodný pro provoz frekvenčního měniče. Tepelné čerpadlo lze při přepravě naklápět pouze do 45 (v jakémkoli směru). Tepelné čerpadlo a přepravní paleta jsou spojeny pouze obalovou fólií. Oblast nasávání a výfuku nesmí být zúžena nebo zatarasena. Tepelné čerpadlo smí být provozováno pouze s namontovaným vzduchovým potrubím. Dodržujte pravotočivé pole: V případě provozu s nesprávným směrem otáčení může dojít k poškození kompresoru. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek, sodu, kyselinu nebo chloridy, neboť by mohly poškodit povrch. Aby se zabránilo usazeninám (např. rzi) v kondenzátoru tepelného čerpadla, doporučujeme použít vhodný systém ochrany proti korozi. Před otevřením zařízení je třeba zajistit, že jsou všechny proudové obvody odpojeny od napětí. Práce na tepelném čerpadle smí provádět pouze autorizovaný a odborný servis pro zákazníky. 1.2 Zákonné předpisy a směrnice Při konstruování a výrobě tepelného čerpadla byly dodrženy všechny příslušné směrnice ES, předpisy DIN a VDE (viz CE- Prohlášení o shodě). U elektrického připojení tepelného čerpadla musí být dodrženy příslušné normy VDE, EN a IEC. Kromě toho musí být dodrženy podmínky pro připojení od energetického závodu. Při připojení topného zařízení musí být dodrženy příslušné předpisy. 1.3 Energii šetřící manipulace s tepelným čerpadlem Koupí tohoto tepelného čerpadla přispíváte k ochraně životního prostředí. Předpokladem pro energeticky úsporný provoz je správné dimenzování tepelného čerpadla a zařízení na využití tepla. Zvláště důležité pro efektivitu tepelného čerpadla je, aby teplotní rozdíl mezi topnou vodou a zdrojem tepla byl udržován co možná nejnižší. Proto naléhavě doporučujeme pečlivé dimenzování zdroje tepla a topného zařízení. O jeden Kelvin (jeden C) vyšší teplotní rozdíl vede k zvýšení spotřeby elektřiny o cca 2,5 %. Je třeba dbát na to, aby při dimenzování topného zařízení byly zohledněny také zvláštní spotřebiče, jako např. příprava teplé vody, a byly dimenzovány pro nízké teploty. Podlahové topení (plošné topení) je díky nízkým teplotám topné vody (30 C až 40 C) optimální pro použití s tepelným čerpadlem. Během provozu je důležité, aby nedocházelo ke znečištění tepelných výměníků, neboť se tím zvyšuje teplotní rozdíl a zhoršuje se tak topný faktor. Značný příspěvek k energeticky úspornému používání přináší také v případě správného nastavení regulátor tepelného čerpadla. Další informace jsou uvedeny v návodu k použití regulátoru tepelného čerpadla. 2 Účel použití tepelného čerpadla 2.1 Oblast použití Tepelné čerpadlo vzduch/voda je možné použít ve stávajících nebo nově budovaných topných zařízeních. Tepelné čerpadlo je konstruováno výhradně k ohřevu topné a užitkové vody! Tepelné čerpadlo je vhodné pro monoenergetický a bivalentní provoz do teploty venkovního vzduchu -20 C. Při trvalém provozu musí být dodržena teplota vratné topné vody vyšší než 18 C, aby bylo zajištěno bezproblémové odmrazování výparníku. Tepelné čerpadlo není dimenzováno pro zvýšenou potřebu tepla během vysušování stavby, proto musí dodatečnou potřebu tepla zajistit speciální přístroje dodané stavbou. K vysušování stavby na podzim nebo v zimě doporučujeme instalovat dodatečnou elektrickou topnou tyč (k dostání jako příslušenství). Přístroj není vhodný pro provoz frekvenčního měniče. 2.2 Způsob práce Venkovní vzduch je nasáván ventilátorem a veden přes výparník (výměník tepla). Výparník vzduch ochladí, tj. odebere z něj teplo. Získané teplo je ve výparníku přeneseno na pracovní médium (chladivo). Za pomoci elektricky poháněného kompresoru je přijaté teplo díky zvýšení tlaku "napumpováno" na vyšší teplotní úroveň a přes kondenzátor (výměník tepla) předáno topné vodě. Přitom se používá elektrická energie, aby se teplo z okolí dostalo na vyšší teplotní úroveň. Jelikož energie odebraná ze vzduchu je přenášena na topnou vodu, označujeme tento přístroj jako tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tepelné čerpadlo vzduch/voda se skládá z hlavních částí výparníku, ventilátoru a expanzního ventilu, a z nehlučného kompresoru, kondenzátoru a elektrického řízení. Při nízkých venkovních teplotách se vzdušná vlhkost usazuje na výparníku jako námraza a zhoršuje přenos tepla. Tepelné čerpadlo podle potřeby výparník automaticky odmrazuje. Podle počasí přitom mohou na výfuku vzduchu vznikat vlečky páry. CZ-2

4 4 3 Rozsah dodávky 3.1 Základní zařízení Tepelné čerpadlo je dodáváno v kompaktním provedení a obsahuje dále uvedené součásti. Jako chladivo se používá R404A. 3.3 Regulátor tepelného čerpadla Pro provoz tepelného čerpadla vzduch-voda musí být používán regulátor tepelného čerpadla, který je součástí dodávky. Regulátor tepelného čerpadla je komfortní elektronický regulační a řídící přístroj. Řídí a sleduje celé topné zařízení v závislosti na vnější teplotě, ohřevu teplé vody a bezpečnostně technických zařízeních. Čidlo venkovní teploty vč. upevňovacího materiálu, které instaluje stavebník, jsou k regulátoru přiloženy. Způsob fungování a ovládání regulátoru tepelného čerpadla jsou popsány v přiloženém návodu k použití. 4 Přeprava Česky Tepelné čerpadlo lze při přepravě naklápět pouze do 45 (v jakémkoli směru). Přeprava na definitivní místo instalace by se měla provádět za pomoci dřevěného roštu. Základní přístroj je možné přepravovat jednak pomocí zdvihacího vozíku, rudlu apod., nebo pomocí trubek 3/4", které jsou vedeny otvory v základové desky, popř. v rámu. 1) Výparník 2) Zpětný ventil 3) Ventilátor 4) Rozvodná skříňka 5) Presostaty 6) Filtrační odvodňovač 7) Kondenzátor 8) Expanzní ventil 9) Kompresor 3.2 Rozvodná skříňka Tepelné čerpadlo a přepravní paleta jsou spojeny pouze obalovou fólií. Pro použití transportních otvorů v rámu je nutné sejmout spodní části obložení. K tomu se uvolní dva šrouby na soklu a plechy se tahem zpět vyvěsí nahoru. Při zavěšení plechových dílů by měly být tyto mírným tlakem posunuty nahoru. Při prostrkávání nosné trubky rámem je třeba dbát na to, aby nebyly poškozeny žádné součásti. Rozvodná skříňka se nachází v tepelném čerpadle. Po sejmutí čelního krytu vpředu a uvolnění upevňovacího šroubu, který se nachází vpravo nahoře je možné vyklopit rozvodnou skříňku. V rozvodné skříňce se nacházejí síťové přípojné svorky, výkonové stykače a jednotka pro jemný start. Síťový přívod a řídící vedení jsou namontovány připravené k připojení. Otevření víka Zavření víka CZ-3

5 5 5 Umístění 6 Montáž Česky 5.1 Obecně Přístroj musí být zásadně instalován ve vnitřních prostorech, na rovné, hladké a vodorovné ploše. Přitom by rám měl být dokola těsně na podlaze, aby byla zaručena vhodná zvuková izolace. Není-li tomu tak, může být potřeba provést dodatečnou zvukovou izolaci. Umístění na tlumiči podstavce nutně vyžaduje kolem dokola opěrnou plochu. Tepelné čerpadlo musí být umístěno tak, aby bylo možné bez problémů provádět údržbové práce. To je zaručeno, když je dodržen odstup 1 m na čelní straně a také vlevo a vpravo od tepelného čerpadla. 6.1 Obecně Na tepelném čerpadle je třeba provést následující připojení: - Přiváděný/odpadní vzduch - Topná/vratná voda topného zařízení - Odtok kondenzátu - Řídící vedení k regulátoru tepelného čerpadla - Napájení proudem 6.2 Připojení vzduchu Oblast nasávání a výfuku nesmí být zúžena nebo zatarasena. Tepelné čerpadlo smí být provozováno pouze s namontovaným vzduchovým potrubím. Přístroj by nikdy neměl být instalován v prostorech s vysokou vlhkostí vzduchu. Při vzdušné vlhkosti nad 50 % a venkovních teplotách pod 0 C může na tepelném čerpadle a přívodu vzduchu vznikat kondenzát. Při instalaci tepelného čerpadla v podlaží je třeba prověřit nosnost stropu a z akustických důvodů je třeba velice pečlivě naplánovat potlačení kmitání. Umístění na dřevěném stropě není možné. Vzduchová potrubí nabízená jako příslušenství z lehkého sklolaminátového betonu jsou odolné proti vlhkosti a difúzně otevřené. Těsnicí manžeta se používá k utěsnění vzduchového potrubí u tepelného čerpadla. Samotná vzduchová potrubí nejsou přišroubována přímo na tepelné čerpadlo. Ve stavu pro provoz se tepelného čerpadla dotýká pouze těsnicí guma. Tím je jednak zajištěna snadná montáž a demontáž tepelného čerpadla, jednak je dosaženo dobré izolace proti hluku šířícímu se hmotou. 5.2 Odvod kondenzátu Kondenzační voda vznikající při provozu musí být mrazuvzdorně odváděna. Aby byl zaručen bezproblémový odtok, musí stát tepelné čerpadlo vodorovně. Trubka kondenzační vody musí mít minimální průměr 50 mm a měla by být mrazuvzdorně odvedena do odpadního kanálu. Kondenzát neodvádějte přímo do usazovacích nádrží a jam, neboť agresivní výpary by mohly poškodit výparník. 5.3 Hluk Aby se zabránilo přenosu zvuku šířícího se hmotou do topného systému, doporučujeme připojit tepelné čerpadlo k topnému systému pružnou hadicí. Použitá vzduchová potrubí musí být akusticky oddělena od tepelného čerpadla, aby se zabránilo přenosu zvuku šířícího se hmotou na potrubí. Je-li použito jiné vzduchové potrubí než to, které se dodává jako příslušenství, musí být dodrženy vnější a vnitřní rozměry, uvedené na výkresu. Navíc je třeba dbát na vhodnou izolaci proti hluku šířícímu se hmotou a izolaci potrubí. Při použití vzduchového potrubí připojeného přírubou se na stranu sání a výfuku výparníku připevní na určené závitové otvory 4 šestihrannými šrouby M8x16 vždy jedno přípojné hrdlo. Přitom je třeba dbát na to, aby obě hrdla vzduchového potrubí přišla do kontaktu jen s izolací, nikoli s venkovním plechem. CZ-4

6 6.4 Hodnota v závorce platí pro LI 16AS 6.3 Připojení na straně topení 6.4 Elektrické připojení Pro elektrické připojení se nemusí přístroj otevírat. Výkonové připojení tepelného čerpadla se provádí před předmontované, cca 5 m dlouhé silové vedení. U napájení tepelného čerpadla proudem musí být naplánováno odpojení všech pólů s minimálním otevřením kontaktů 3mm (např. blokovací stykače energetiky, výkonové stykače), jakož i 3-pólová samočinná pojistka, se společným rozpojením všech vnějších vodičů (spouštěcí proud podle informací o zařízení). Při připojení musí být zajištěno pravotočivé pole výkonového napájení L1 (1); L2 (2); L3 (3). (1, 2, 3) jsou čísla žil silového kabelu. Česky Přípojky na stranu topení na tepelném čerpadle jsou opatřeny vnějšími závity 1". Při připojení k tepelnému čerpadlu musí být na přechodech kontrovány klíčem. Než je provedeno připojení tepelného čerpadla na straně topné vody, musí být topné zařízení vypláchnuto, aby se odstranila případná znečištění, zbytky těsnicího materiálu a pod. Nahromadění zbytků v kondenzátoru může vést k úplnému výpadku tepelného čerpadla. Pro zařízení s uzavíratelným průtokem teplé vody, prostřednictvím ventilů topného tělesa, popř. termostatickými ventily, musí stavebník zabudovat obtokový ventil za tepelné čerpadlo do bypassu topení. To zajistí minimální průtok teplé vody tepelným čerpadlem a brání to poruchám. Pro provedení instalace na straně topení musí být topné zařízení naplněno, odvzdušněno a zkoušeno na tešnost. Dodržujte pravotočivé pole: V případě provozu s nesprávným směrem otáčení může dojít k poškození kompresoru. Řídící napětí bude přivedeno přes regulátor tepelného čerpadla. Napájení regulátoru tepelného čerpadla proudem 230 V AC- 50 Hz se provádí podle vlastního návodu k použití (pojistka 16 A). Předmontované, 7 m dlouhé řídící vedení je oběma pravoúhlými konektory a oběma žilami (zabudované čidlo vratné vody) spojeno s regulátorem tepelného čerpadla potřebným pro jeho řízení. Přesnější instrukce jsou uvedeny v návodu k použití pro regulátor tepelného čerpadla. Podrobné informace viz přílohu Schémata zapojení. Minimální hmotnostní průtok teplé vody Minimální hmotnostní průtok topné vody musí být zajištěn v každém provozním stavu topného zařízení. Toho je možné dosáhnout např. instalací hydraulického vyrovnávače nebo obtokového ventilu. Nastavení obtokového ventilu je vysvětleno v kapitole Uvedení do provozu. Ochrana před mrazem U tepelných čerpadel, která jsou instalována na místě ohroženém mrazem, musí být naplánováno manuální vypuštění (viz obrázek). Jakmile jsou regulátory oběhového čerpadla topení připraveny k provozu, pracuje funkce ochrany před mrazem. V případě vypnutí tepelného čerpadla nebo výpadku proudu musí být zařízení vypuštěno. U tepelných čerpadel, u kterých není možné zjistit výpadek proudu (např. chata), musí být topný okruh provozován s vhodnou ochranou před mrazem. CZ-5

7 7 Česky 7 Uvedení do provozu 7.1 Obecně Pro zajištění řádného uvedení do provozu by toto měla provést služba pro zákazníky autorizovaná výrobcem. Za určitých podmínek je s tím spojeno prodloužení záruční lhůty (viz záruční plnění). 7.2 Příprava Před uvedením do provozu musí být zkontrolovány následující body: Všechny přípojky tepelného čerpadla musí být namontovány, jako je popsáno v kapitole 6. V topném okruhu musí být otevřena všechna šoupátka, která by mohla bránit správnému průtoku topné vody. Cesta nasávání/vyfukování vzduchu musí být volná. Směr otáčení ventilátoru musí odpovídat šipce. Nastavení regulátoru tepelného čerpadla musí podle svého návodu k použití odpovídat topnému zařízení. Musí být zajištěn odvod kondenzátu. 7.3 Postup Uvedení tepelného čerpadla do provozu se provádí přes regulátor tepelného čerpadla. Nastavení musí být provedena podle návodu. Je-li minimální hmotnostní průtok topné vody zajištěn přes obtokový ventil, musí tento odpovídat topnému zařízení. Chybné nastavení může vést k různým chybovým hlášením a ke zvýšené spotřebě elektřiny. Pro správné nastavení obtokového ventilu doporučujeme následující postup: Zavřete všechny topné okruhy, které mohou být podle použití zavřeny i při provozu, aby vznikl provozní režim nejnevýhodnější z hlediska hmotnostního průtoku teplé vody. Zpravidla jsou to topné okruhy v místnostech na jižní a západní straně. Minimálně jeden topný okruh musí zůstat otevřený (např. koupelna). Obtokový ventil je třeba otevřít tak, aby při aktuální teplotě tepelného zdroje bylo dosaženo maximálního teplotního spád mezi topnou a vratnou vodou, uvedeného v následující tabulce. Teplotní spád je třeba změřit co možná nejblíže k tepelnému čerpadlu. U monoenergetických zařízení je třeba deaktivovat topnou tyč. Zdroje tepla - teplota od do max. teplotní spád mezi topnou a vratnou vodou -20 C -15 C 4 K -14 C -10 C 5 K -9 C -5 C 6 K -4 C 0 C 7 K 1 C 5 C 8 K 6 C 10 C 9 K 11 C 15 C 10 K 16 C 20 C 11 K 21 C 25 C 12 K 26 C 30 C 13 K 31 C 35 C 14 K Poruchy během provozu jsou rovněž zobrazovány na regulátoru tepelného čerpadla a je možné je odstranit tak, jak je popsáno v návodu k použití regulátoru tepelného čerpadla. Při venkovních teplotách nižších než 10 C a teplotách topné vody nižších než 16 C musí být vyrovnávací nádoba ohřátá druhým výměníkem tepla na minimálně 25 C. Musí být dodržen následující postup, aby uvedení do provozu proběhlo bez problémů: 1) Zavřete všechny topné okruhy. 2) Obtokový ventil úplně otevřete. 3) Na regulátoru zvolte druh provozu Automatika. 4) Vyčkejte, až vyrovnávací nádoba dosáhne teploty minimálně 25 C. 5) Poté se šoupátka topných okruhů postupně pomalu otevřou tak, aby hmotnostní průtok topné vody plynule stoupal lehkým otevřením příslušného topného okruhu. Teplota topné vody ve vyrovnávací nádobě přitom nesmí klesnout pod 20 C, aby bylo stále zajištěno odmrazování tepelného čerpadla. 6) Když jsou všechny topné okruhy otevřené a teplota topné vody ve vyrovnávací nádrži se drží na cca 20 C, musí se nastavit minimální objemové množství na obtokovém ventilu a oběhovém čerpadle topení. 7) Novostavby mají kvůli energii potřebné na vysychání stavby zvýšenou potřebu tepla. Tato zvýšená potřeba tepla může vést k tomu, že těsně dimenzovaná topná zařízení vždy nedosáhnou požadované pokojové teploty. Proto se doporučuje mít v tomto případě v pohotovosti v prvním topném období druhý zdroj tepla. K tomu je třeba nastavit limitní teplotu na regulátoru tepelného čerpadla na hodnotu 15 C. 8 Čištění / ošetřování 8.1 Ošetřování Na ochranu laku na zařízení nestavte žádné předměty, ani je o něj neopírejte. Vnější díly tepelného čerpadla je možné otírat vlhkým hadrem a běžnými čistidly. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek, sodu, kyselinu nebo chloridy, neboť by mohly poškodit povrch. Aby se zabránilo poruchám způsobeným usazenými nečistotami ve výměníku tepla tepelného čerpadla, je třeba zajistit, aby se nemohl výměník tepla v topném zařízení znečistit. Na ochranu výparníku se v sacím potrubí doporučuje mříž na ochranu před ptáky s minimálním volným průřezem 80 %. Pokud by přesto došlo k poruchám kvůli znečištění, musí být zařízení vyčištěno tak, jak je uvedeno dále. CZ-6

8 Čištění topné strany Kyslík může v okruhu topné vody, především při použití ocelových dílů, vytvářet produkty oxidace (rez). Ty se přes ventily, oběhová čerpadla nebo umělohmotnou trubku dostanou do topného systému. Proto by se mělo především u trubek podlahového topení dbát na instalaci odolnou proti difuzi. Aby se zabránilo usazeninám (např. rzi) v kondenzátoru tepelného čerpadla, doporučujeme použít vhodný systém ochrany proti korozi. Také zbytky maziv a těsnicích prostředků mohou znečistit topnou vodu. Jsou-li znečištění tak velká, že se snižuje výkonnost kondenzátoru v tepelném čerpadle, musí zařízení vyčistit instalatér. Na základě současných znalostí navrhujeme provádět čištění 5% kyselinou fosforečnou nebo, pokud je ho třeba čistit častěji, 5% kyselinou mravenčí. V obou případech by měla mít čisticí kapalina pokojovou teplotu. Doporučuje se vypláchnout výměník tepla proti normálnímu směru průtoku. Aby se zabránilo proniknutí čisticího prostředku obsahujícího kyselinu do okruhu topného zařízení, doporučujeme připojit vyplachovací zařízení přímo na přívodní a vratnou vodu kondenzátoru tepelného čerpadla. Potom je třeba provést vhodnými neutralizačními prostředky důkladné vypláchnutí, aby se zabránilo poškození případnými zbytky čisticích prostředků. Kyseliny je třeba používat opatrně, musí být dodrženy předpisy profesních sdružení. V případě pochybností je třeba kontaktovat výrobce čisticího prostředku! 9 Poruchy / hledání závad Toto tepelné čerpadlo je kvalitní výrobek a mělo by pracovat bez poruch a údržby. Pokud se přesto vyskytne porucha, je zobrazena na displeji manažera tepelného čerpadla. K tomu viz stránku Poruchy a hledání závad v návodu k použití manažera tepelného čerpadla. Pokud nemůžete poruchu sami odstranit, obraťte se prosím na příslušný servis. Práce na tepelném čerpadle smí provádět pouze autorizovaný a odborný servis pro zákazníky. 10 Vyřazení z provozu / likvidace Než je tepelné čerpadlo demontováno, musí být stroj odpojen od napětí a všechny armatury musí být uzavřeny. Požadavky týkající se životního prostředí ohledně recyklace, opětovného použití a likvidace provozních látek a součástí podle platných norem musí být dodrženy. Přitom je třeba klást důraz na odbornou likvidaci chladiva a chladicího oleje. Česky 8.3 Čištění vzduchové strany Vzduchová potrubí, výparník, větrák a odtok kondenzátoru musí být před topnou sezónou zbaveny nečistot (listy, větve atd.). K tomu je třeba nejprve tepelné čerpadlo otevřít na přední straně, nejprve dole a pak nahoře. Před otevřením zařízení je třeba zajistit, že jsou všechny proudové obvody odpojeny od napětí. Sejmutí a zavěšení dílů obložení se provede tak, jak je popsáno v kapitole 4. Při čištění je třeba se vyhnout použití ostrých a tvrdých předmětů, aby se zabránilo poškození výparníku a jímky na kondenzát. CZ-7

9 11 11 Informace o zařízení Informace o zařízení pro tepelná čerpadla vzduch/voda Česky 1 Typové a prodejní označení LI 11AS LI 16AS 2 Konstrukční provedení 2.1 Krytí ochrany EN pro kompaktní přístroj, popř. topnou část IP 21 IP Místo instalace Uvnitř Uvnitř 3 Výkonové údaje 3.1 Teplotní limity a limity provozního použití: Topná voda - přítok / vratná voda 1 C / C do 55 / od 18 do 55 / od 18 Vzduch C -20 až až Teplotní spád topné vody při A2 / W35 K Tepelný výkon / topný faktor u A-7 / W35 2 kw / --- 7,1 / 2,9 9,8 / 2,6 u A2 / W35 2 kw / --- 8,8 / 3,2 12,2 / 3,2 u A2 / W50 2 kw / --- 8,5 / 2,5 11,5 / 2,4 u A7 / W35 2 kw / ,3 / 3,8 15,4 / 3,7 u A10 / W35 2 kw / ,2 / 4,1 16,1 / 3,8 3.4 Hladina akustického tlaku - výkonu zařízení / vně db(a) 55 / / Průtok topné vody při interním tlakovém rozdílu m 3 /h / Pa 1,0 / ,4 / Hmotnostní průtok vzduchu při externím statickém tlakovém rozdílu m 3 /h / Pa 4200 / / 0 m 3 /h / Pa 2500 / / Chladivo; celkové plnicí množství typ / kg R404A / 2,5 R404A / 3,1 4 Rozměry, přípojky a hmotnost 4.1 Rozměry zařízení v x š x d cm 136 x 75 x x 75 x Přípojky zařízení pro topení palce G 1'' vně G 1'' vně 4.3 Vstup a výstup vzduchového potrubí 50 x x 57 (vnitřní rozměry min.) d x š cm 4.4 Hmotnost přepravní jednotky (jednotek) vč. obalu kg Elektrické připojení 5.1 Jmenovité napětí; jištění V / A 400 / / Jmenovitý příkon 2 A2 W35 kw Náběhový proud s jemným spouštěčem A Jmenovitý proud A2 W35 / cos ϕ A / --- 4,9 / 0,8 6,9 / 0,8 6 Odpovídá evropským bezpečnostním ustanovením 3 7 Ostatní prováděcí charakteristiky 7.1 Odmrazování automatické automatické Druh odmrazování Zpátečka okruhu Zpátečka okruhu Odmrazovací vana k dispozici ano (vyhřívaná) ano (vyhřívaná) 7.2 Topná voda je v zařízení chráněna před zamrznutím 4 ano ano 7.3 Výkonové stupně Regulátor interní / externí externí externí 3 1. viz diagram limitů použití 2. Tyto údaje charakterizují velikost a výkonnost zařízení. Pro ekonomické a energetické úvahy musí být zohledněny další veličiny, především chování při odmrazování, bivalentní bod a regulace. Přitom znamená např. A2 / W55: Teplota venkovního vzduchu 2 C a teplota topné vody na přítoku 55 C. 3. viz CE - Prohlášení o shodě 4. Oběhové čerpadlo topení a regulátor tepelného čerpadla musí být stále připraveny k provozu. CZ-8

10 Załącznik / Příloha / Dodatek 1 Rys. wymiarowe / Rozměrová schémata / Slike z merami... A-II 1.1 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 11AS...A-II 1.2 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 16AS...A-III 2 Diagramy / Diagramy / Diagrami... A-IV 2.1 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 11AS...A-IV 2.2 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 16AS...A-V 3 Schematy obwodowe / Schémata zapojení / Tokovni načrti... A-VI 3.1 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 11AS...A-VI 3.2 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 11AS...A-VII 3.3 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 11AS...A-VIII 3.4 Legenda / Legenda / Legenda LI 11AS...A-IX 3.5 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 16AS...A-X 3.6 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 16AS...A-XI 3.7 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 16AS...A-XII 3.8 Legenda / Legenda / Legenda LI 16AS...A-XIII 4 Hydrauliczne schematy podstawowe / Hydraulická schémata principu / Hidravlična shema principa...a-xiv 4.1 Urządzenie monoenergetyczne / Monoenergetické zařízení / Monoenergetska naprava... A-XIV 4.2 Urządzenie monoenergetyczne oraz przygotowanie ciepłej wody / Monoenergetické zařízení a příprava teplé vody / Monoenergetska naprava in priprava tople vode... A-XV 4.3 Urządzenie biwalentne / Bivalentní zařízení / Bivalentna naprava... A-XVI 4.4 Legenda / Legenda / Legenda... A-XVII 5 Deklaracja Zgodności z Normami Europejskimi/Prohlášení shody/izjava o skladnosti...a-xviii A-I

11 1 1 Rys. wymiarowe / Rozměrová schémata / Slike z merami 1.1 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 11AS A-II

12 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 16AS A-III

13 2 2 Diagramy / Diagramy / Diagrami 2.1 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 11AS A-IV

14 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 16AS A-V

15 3 3 Schematy obwodowe / Schémata zapojení / Tokovni načrti 3.1 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 11AS A-VI

16 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 11AS A-VII

17 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 11AS A-VIII

18 Legenda / Legenda / Legenda LI 11AS E3 Presostat końca rozmrażania Presostat konce odmrazování Pressostat za konec odtajanja E4 Wentylator ogrzewania pierścieniem dyszowym Vtokové kruhové topení ventilátor Šobno krožno gretje, ventilator F4 Presostat wysokiego ciśnienia Presostat vysokého tlaku Pressostat za visoki tlak F5 Presostat niskiego ciśnienia Presostat nízkého tlaku Pressostat za nizki tlak F7 Termostat nadzoru gorącego gazu Termostat kontrola horkého plynu Termostat za nadzor vročega plina F23 Wentylator ochrony uzwojenia Ochrana vinutí ventilátor Zaščita navitja, ventilator K1 Stycznik sprężarki Stykač kompresoru Kontaktor za zgoščevalnik K2 Wentylator przekaźnika mocowego Výkonové relé ventilátor Močnostni rele za ventilator M1 Sprężarka Kompresor Kompresor M2 Wentylator Ventilátor Ventilator N1 Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke N7 Sterowanie łagodnego rozruchu Ovládání jemného startu Krmilje počasnega zagona R9 Czujnik przeciwzamrożeniowy wody grzewczej Čidlo ochrany před mrazem topná voda Tipalo zaščite pred zamrznitvijo, ogrevalna voda X1 Listwa z zaciskami: Zasilanie obciążenia Svorkovnice: zátěžové napájení Spončnica: napajanje X2 Listwa z zaciskami: okablowanie wewnętrzne Svorkovnice: vnitřní propojení Spončnica: interno ožičenje X4 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Pompa ciepła Konektor řídicí vodič / tepelné čerpadlo Vtična povezava krmilnega voda / Toplotna črpalka X8/-11 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Regulator pompy ciepła Konektor řídicí vodič / regulátor tepelného čerpadla Vtična povezava krmilnega voda / Regulator toplotne črpalke Y1 Czterodrogowy zawór przełączający Čtyřcestný přepínací ventil 4-potni preklopni ventil A-IX

19 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 16AS A-X

20 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 16AS A-XI

21 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 16AS A-XII

22 Legenda / Legenda / Legenda LI 16AS E3 Presostat końca rozmrażania Presostat konce odmrazování Pressostat za konec odtajanja E4 Wentylator ogrzewania pierścieniem dyszowym Vtokové kruhové topení ventilátor Šobno krožno gretje, ventilator F4 Presostat wysokiego ciśnienia Presostat vysokého tlaku Pressostat za visoki tlak F5 Presostat niskiego ciśnienia Presostat nízkého tlaku Pressostat za nizki tlak F7 Termostat nadzoru gorącego gazu Termostat kontrola horkého plynu Termostat za nadzor vročega plina F23 Wentylator ochrony uzwojenia Ochrana vinutí ventilátor Zaščita navitja, ventilator K1 Stycznik sprężarki Stykač kompresoru Kontaktor za zgoščevalnik K2 Wentylator przekaźnika mocowego Výkonové relé ventilátor Močnostni rele za ventilator M1 Sprężarka Kompresor Kompresor M2 Wentylator Ventilátor Ventilator N1 Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke N7 Sterowanie łagodnego rozruchu Ovládání jemného startu Krmilje počasnega zagona R9 Czujnik przeciwzamrożeniowy wody grzewczej Čidlo ochrany před mrazem topná voda Tipalo zaščite pred zamrznitvijo, ogrevalna voda X1 Listwa z zaciskami: Zasilanie obciążenia Svorkovnice: zátěžové napájení Spončnica: napajanje X2 Listwa z zaciskami: okablowanie wewnętrzne Svorkovnice: vnitřní propojení Spončnica: interno ožičenje X4 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Pompa ciepła Konektor řídicí vodič / tepelné čerpadlo Vtična povezava krmilnega voda / Toplotna črpalka X8/-11 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Regulator pompy ciepła Konektor řídicí vodič / regulátor tepelného čerpadla Vtična povezava krmilnega voda / Regulator toplotne črpalke Y1 Czterodrogowy zawór przełączający Čtyřcestný přepínací ventil 4-potni preklopni ventil A-XIII

23 4 4 Hydrauliczne schematy podstawowe / Hydraulická schémata principu / Hidravlična shema principa 4.1 Urządzenie monoenergetyczne / Monoenergetické zařízení / Monoenergetska naprava A-XIV

24 Urządzenie monoenergetyczne oraz przygotowanie ciepłej wody / Monoenergetické zařízení a příprava teplé vody / Monoenergetska naprava in priprava tople vode A-XV

25 Urządzenie biwalentne / Bivalentní zařízení / Bivalentna naprava A-XVI

26 Legenda / Legenda / Legenda Zawór odcinający Uzavírací ventil Zaporni ventil Zawór przelewowy Přepadový ventil Prelivni ventil Układ zaworów zabezpieczających Kombinace bezpečnostního ventilu Kombinacija z varnostnim ventilom Pompa cyrkulacyjna Oběhové čerpadlo Obtočna črpalka Zbiornik buforowy Expanzní nádoba Dilatacijska posoda Wentyl sterowany temperaturą pomieszczenia Wentyl zamykający z zaworem zwrotnym Zawór odcinający z odprowadzeniem wody Ventil řízený pokojovou teplotou Uzavírací ventil se zpětným ventilem Uzavírací ventil s odvodněním Prostorsko temperaturno krmiljen ventil Zaporni ventil s protipovratnim ventilom Zaporni ventil z odvodnjavanjem Odbiornik ciepła Spotřebič tepla Porabnik toplote Mieszacz czterodrogowy Čtyřcestný mísič Štiripotni mešalnik Czujnik temperatury Teplotní čidlo Tipalo temperature Elastyczny wąż przyłączeniowy Pružná přípojka hadice Gibka priključna cev Pompa ciepła Tepelné čerpadlo Toplotna črpalka Zbiornik buforowy Vyrovnávací nádoba Vmesni polnilnik Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke Rozdzielnica elektryczna Elektrický rozvod Električni razdelilnik Zbiornik wody ciepłej Zásobník teplé vody Hranilnik za toplo vodo Kocioł grzewczy Topný kotel Grelni kotel E8 Grzejnik dodatkowy Doplňkové topení Dodatno gretje M13 Pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego Oběhové čerpadlo topení Obtočna črpalka ogrevanja M18 Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody Oběhové čerpadlo teplé vody Obtočna črpalka za toplo vodo N1 Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke R1 Czujnik na ścianę zewnętrzną Venkovní čidlo Tipalo na zunanji steni R2 Czujnik na powrocie Čidlo vratné vody Tipalo povratka R3 Czujnik ciepłej wody Čidlo teplé vody Tipalo tople vode EV Rozdzielnica elektryczna Elektrický rozvod Električni razdelilnik KW Zimna woda Studená voda Hladna voda MA Mieszalnik OTWARTY Směšování ZAPNUTO Mešalec odprt MZ Mieszalnik ZAMKNIĘTY Směšování VYPNUTO Mešalec zaprt WW Ciepła woda Teplá voda Topla voda A-XVII

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Hoval UltraGas (15-90) ČR 1. 9. 2011 Plynový kotel kondenzační technika spalování, spalovací komora z nerezové oceli teplosměnné plochy alufer

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

TERRA HGL /BA NAVIGATOR 1.0. Technická dokumentace Návod k obsluze. s aplikací. Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody.

TERRA HGL /BA NAVIGATOR 1.0. Technická dokumentace Návod k obsluze. s aplikací. Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody. Technická dokumentace Návod k obsluze TERRA HGL /BA s aplikací NAVIGATOR.0 Ausgabe 0/0/ 00 Rev. - Originální návod Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody www. i dm- e n e rg i e.com . Allgemeine

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více