LI 11AS LI 16AS. Instrukcja montażu i obsługi. Montáž a návod na použití. Navodilo za montažo in uporabo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LI 11AS LI 16AS. Instrukcja montażu i obsługi. Montáž a návod na použití. Navodilo za montažo in uporabo"

Transkript

1 LI 11AS LI 16AS Instrukcja montażu i obsługi Polski Montáž a návod na použití Česky Navodilo za montažo in uporabo Slovensko Pompa ciepła powietrze/woda do instalacji wewnętrznej Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci Zračna/vodna toplotna črpalka za notranjo postavitev Typ-nr / objednací číslo / Naroč. Št.: FD 8607

2 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ Důležitá upozornění...cz Zákonné předpisy a směrnice...cz Energii šetřící manipulace s tepelným čerpadlem...cz-2 2 Účel použití tepelného čerpadla... CZ Oblast použití...cz Způsob práce...cz-2 3 Rozsah dodávky... CZ Základní zařízení...cz Rozvodná skříňka...cz Regulátor tepelného čerpadla...cz-3 Česky 4 Přeprava... CZ-3 5 Umístění... CZ Obecně...CZ Odvod kondenzátu...cz Hluk...CZ-4 6 Montáž... CZ Obecně...CZ Připojení vzduchu...cz Připojení na straně topení...cz Elektrické připojení...cz-5 7 Uvedení do provozu... CZ Obecně...CZ Příprava...CZ Postup...CZ-6 8 Čištění / ošetřování... CZ Ošetřování...CZ Čištění topné strany...cz Čištění vzduchové strany...cz-7 9 Poruchy / hledání závad... CZ-7 10 Vyřazení z provozu / likvidace... CZ-7 11 Informace o zařízení... CZ-8 Załącznik / Příloha / Dodatek... A-I CZ-1

3 1 Česky 1 Prosím ihned přečtěte 1.1 Důležitá upozornění Přístroj není vhodný pro provoz frekvenčního měniče. Tepelné čerpadlo lze při přepravě naklápět pouze do 45 (v jakémkoli směru). Tepelné čerpadlo a přepravní paleta jsou spojeny pouze obalovou fólií. Oblast nasávání a výfuku nesmí být zúžena nebo zatarasena. Tepelné čerpadlo smí být provozováno pouze s namontovaným vzduchovým potrubím. Dodržujte pravotočivé pole: V případě provozu s nesprávným směrem otáčení může dojít k poškození kompresoru. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek, sodu, kyselinu nebo chloridy, neboť by mohly poškodit povrch. Aby se zabránilo usazeninám (např. rzi) v kondenzátoru tepelného čerpadla, doporučujeme použít vhodný systém ochrany proti korozi. Před otevřením zařízení je třeba zajistit, že jsou všechny proudové obvody odpojeny od napětí. Práce na tepelném čerpadle smí provádět pouze autorizovaný a odborný servis pro zákazníky. 1.2 Zákonné předpisy a směrnice Při konstruování a výrobě tepelného čerpadla byly dodrženy všechny příslušné směrnice ES, předpisy DIN a VDE (viz CE- Prohlášení o shodě). U elektrického připojení tepelného čerpadla musí být dodrženy příslušné normy VDE, EN a IEC. Kromě toho musí být dodrženy podmínky pro připojení od energetického závodu. Při připojení topného zařízení musí být dodrženy příslušné předpisy. 1.3 Energii šetřící manipulace s tepelným čerpadlem Koupí tohoto tepelného čerpadla přispíváte k ochraně životního prostředí. Předpokladem pro energeticky úsporný provoz je správné dimenzování tepelného čerpadla a zařízení na využití tepla. Zvláště důležité pro efektivitu tepelného čerpadla je, aby teplotní rozdíl mezi topnou vodou a zdrojem tepla byl udržován co možná nejnižší. Proto naléhavě doporučujeme pečlivé dimenzování zdroje tepla a topného zařízení. O jeden Kelvin (jeden C) vyšší teplotní rozdíl vede k zvýšení spotřeby elektřiny o cca 2,5 %. Je třeba dbát na to, aby při dimenzování topného zařízení byly zohledněny také zvláštní spotřebiče, jako např. příprava teplé vody, a byly dimenzovány pro nízké teploty. Podlahové topení (plošné topení) je díky nízkým teplotám topné vody (30 C až 40 C) optimální pro použití s tepelným čerpadlem. Během provozu je důležité, aby nedocházelo ke znečištění tepelných výměníků, neboť se tím zvyšuje teplotní rozdíl a zhoršuje se tak topný faktor. Značný příspěvek k energeticky úspornému používání přináší také v případě správného nastavení regulátor tepelného čerpadla. Další informace jsou uvedeny v návodu k použití regulátoru tepelného čerpadla. 2 Účel použití tepelného čerpadla 2.1 Oblast použití Tepelné čerpadlo vzduch/voda je možné použít ve stávajících nebo nově budovaných topných zařízeních. Tepelné čerpadlo je konstruováno výhradně k ohřevu topné a užitkové vody! Tepelné čerpadlo je vhodné pro monoenergetický a bivalentní provoz do teploty venkovního vzduchu -20 C. Při trvalém provozu musí být dodržena teplota vratné topné vody vyšší než 18 C, aby bylo zajištěno bezproblémové odmrazování výparníku. Tepelné čerpadlo není dimenzováno pro zvýšenou potřebu tepla během vysušování stavby, proto musí dodatečnou potřebu tepla zajistit speciální přístroje dodané stavbou. K vysušování stavby na podzim nebo v zimě doporučujeme instalovat dodatečnou elektrickou topnou tyč (k dostání jako příslušenství). Přístroj není vhodný pro provoz frekvenčního měniče. 2.2 Způsob práce Venkovní vzduch je nasáván ventilátorem a veden přes výparník (výměník tepla). Výparník vzduch ochladí, tj. odebere z něj teplo. Získané teplo je ve výparníku přeneseno na pracovní médium (chladivo). Za pomoci elektricky poháněného kompresoru je přijaté teplo díky zvýšení tlaku "napumpováno" na vyšší teplotní úroveň a přes kondenzátor (výměník tepla) předáno topné vodě. Přitom se používá elektrická energie, aby se teplo z okolí dostalo na vyšší teplotní úroveň. Jelikož energie odebraná ze vzduchu je přenášena na topnou vodu, označujeme tento přístroj jako tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tepelné čerpadlo vzduch/voda se skládá z hlavních částí výparníku, ventilátoru a expanzního ventilu, a z nehlučného kompresoru, kondenzátoru a elektrického řízení. Při nízkých venkovních teplotách se vzdušná vlhkost usazuje na výparníku jako námraza a zhoršuje přenos tepla. Tepelné čerpadlo podle potřeby výparník automaticky odmrazuje. Podle počasí přitom mohou na výfuku vzduchu vznikat vlečky páry. CZ-2

4 4 3 Rozsah dodávky 3.1 Základní zařízení Tepelné čerpadlo je dodáváno v kompaktním provedení a obsahuje dále uvedené součásti. Jako chladivo se používá R404A. 3.3 Regulátor tepelného čerpadla Pro provoz tepelného čerpadla vzduch-voda musí být používán regulátor tepelného čerpadla, který je součástí dodávky. Regulátor tepelného čerpadla je komfortní elektronický regulační a řídící přístroj. Řídí a sleduje celé topné zařízení v závislosti na vnější teplotě, ohřevu teplé vody a bezpečnostně technických zařízeních. Čidlo venkovní teploty vč. upevňovacího materiálu, které instaluje stavebník, jsou k regulátoru přiloženy. Způsob fungování a ovládání regulátoru tepelného čerpadla jsou popsány v přiloženém návodu k použití. 4 Přeprava Česky Tepelné čerpadlo lze při přepravě naklápět pouze do 45 (v jakémkoli směru). Přeprava na definitivní místo instalace by se měla provádět za pomoci dřevěného roštu. Základní přístroj je možné přepravovat jednak pomocí zdvihacího vozíku, rudlu apod., nebo pomocí trubek 3/4", které jsou vedeny otvory v základové desky, popř. v rámu. 1) Výparník 2) Zpětný ventil 3) Ventilátor 4) Rozvodná skříňka 5) Presostaty 6) Filtrační odvodňovač 7) Kondenzátor 8) Expanzní ventil 9) Kompresor 3.2 Rozvodná skříňka Tepelné čerpadlo a přepravní paleta jsou spojeny pouze obalovou fólií. Pro použití transportních otvorů v rámu je nutné sejmout spodní části obložení. K tomu se uvolní dva šrouby na soklu a plechy se tahem zpět vyvěsí nahoru. Při zavěšení plechových dílů by měly být tyto mírným tlakem posunuty nahoru. Při prostrkávání nosné trubky rámem je třeba dbát na to, aby nebyly poškozeny žádné součásti. Rozvodná skříňka se nachází v tepelném čerpadle. Po sejmutí čelního krytu vpředu a uvolnění upevňovacího šroubu, který se nachází vpravo nahoře je možné vyklopit rozvodnou skříňku. V rozvodné skříňce se nacházejí síťové přípojné svorky, výkonové stykače a jednotka pro jemný start. Síťový přívod a řídící vedení jsou namontovány připravené k připojení. Otevření víka Zavření víka CZ-3

5 5 5 Umístění 6 Montáž Česky 5.1 Obecně Přístroj musí být zásadně instalován ve vnitřních prostorech, na rovné, hladké a vodorovné ploše. Přitom by rám měl být dokola těsně na podlaze, aby byla zaručena vhodná zvuková izolace. Není-li tomu tak, může být potřeba provést dodatečnou zvukovou izolaci. Umístění na tlumiči podstavce nutně vyžaduje kolem dokola opěrnou plochu. Tepelné čerpadlo musí být umístěno tak, aby bylo možné bez problémů provádět údržbové práce. To je zaručeno, když je dodržen odstup 1 m na čelní straně a také vlevo a vpravo od tepelného čerpadla. 6.1 Obecně Na tepelném čerpadle je třeba provést následující připojení: - Přiváděný/odpadní vzduch - Topná/vratná voda topného zařízení - Odtok kondenzátu - Řídící vedení k regulátoru tepelného čerpadla - Napájení proudem 6.2 Připojení vzduchu Oblast nasávání a výfuku nesmí být zúžena nebo zatarasena. Tepelné čerpadlo smí být provozováno pouze s namontovaným vzduchovým potrubím. Přístroj by nikdy neměl být instalován v prostorech s vysokou vlhkostí vzduchu. Při vzdušné vlhkosti nad 50 % a venkovních teplotách pod 0 C může na tepelném čerpadle a přívodu vzduchu vznikat kondenzát. Při instalaci tepelného čerpadla v podlaží je třeba prověřit nosnost stropu a z akustických důvodů je třeba velice pečlivě naplánovat potlačení kmitání. Umístění na dřevěném stropě není možné. Vzduchová potrubí nabízená jako příslušenství z lehkého sklolaminátového betonu jsou odolné proti vlhkosti a difúzně otevřené. Těsnicí manžeta se používá k utěsnění vzduchového potrubí u tepelného čerpadla. Samotná vzduchová potrubí nejsou přišroubována přímo na tepelné čerpadlo. Ve stavu pro provoz se tepelného čerpadla dotýká pouze těsnicí guma. Tím je jednak zajištěna snadná montáž a demontáž tepelného čerpadla, jednak je dosaženo dobré izolace proti hluku šířícímu se hmotou. 5.2 Odvod kondenzátu Kondenzační voda vznikající při provozu musí být mrazuvzdorně odváděna. Aby byl zaručen bezproblémový odtok, musí stát tepelné čerpadlo vodorovně. Trubka kondenzační vody musí mít minimální průměr 50 mm a měla by být mrazuvzdorně odvedena do odpadního kanálu. Kondenzát neodvádějte přímo do usazovacích nádrží a jam, neboť agresivní výpary by mohly poškodit výparník. 5.3 Hluk Aby se zabránilo přenosu zvuku šířícího se hmotou do topného systému, doporučujeme připojit tepelné čerpadlo k topnému systému pružnou hadicí. Použitá vzduchová potrubí musí být akusticky oddělena od tepelného čerpadla, aby se zabránilo přenosu zvuku šířícího se hmotou na potrubí. Je-li použito jiné vzduchové potrubí než to, které se dodává jako příslušenství, musí být dodrženy vnější a vnitřní rozměry, uvedené na výkresu. Navíc je třeba dbát na vhodnou izolaci proti hluku šířícímu se hmotou a izolaci potrubí. Při použití vzduchového potrubí připojeného přírubou se na stranu sání a výfuku výparníku připevní na určené závitové otvory 4 šestihrannými šrouby M8x16 vždy jedno přípojné hrdlo. Přitom je třeba dbát na to, aby obě hrdla vzduchového potrubí přišla do kontaktu jen s izolací, nikoli s venkovním plechem. CZ-4

6 6.4 Hodnota v závorce platí pro LI 16AS 6.3 Připojení na straně topení 6.4 Elektrické připojení Pro elektrické připojení se nemusí přístroj otevírat. Výkonové připojení tepelného čerpadla se provádí před předmontované, cca 5 m dlouhé silové vedení. U napájení tepelného čerpadla proudem musí být naplánováno odpojení všech pólů s minimálním otevřením kontaktů 3mm (např. blokovací stykače energetiky, výkonové stykače), jakož i 3-pólová samočinná pojistka, se společným rozpojením všech vnějších vodičů (spouštěcí proud podle informací o zařízení). Při připojení musí být zajištěno pravotočivé pole výkonového napájení L1 (1); L2 (2); L3 (3). (1, 2, 3) jsou čísla žil silového kabelu. Česky Přípojky na stranu topení na tepelném čerpadle jsou opatřeny vnějšími závity 1". Při připojení k tepelnému čerpadlu musí být na přechodech kontrovány klíčem. Než je provedeno připojení tepelného čerpadla na straně topné vody, musí být topné zařízení vypláchnuto, aby se odstranila případná znečištění, zbytky těsnicího materiálu a pod. Nahromadění zbytků v kondenzátoru může vést k úplnému výpadku tepelného čerpadla. Pro zařízení s uzavíratelným průtokem teplé vody, prostřednictvím ventilů topného tělesa, popř. termostatickými ventily, musí stavebník zabudovat obtokový ventil za tepelné čerpadlo do bypassu topení. To zajistí minimální průtok teplé vody tepelným čerpadlem a brání to poruchám. Pro provedení instalace na straně topení musí být topné zařízení naplněno, odvzdušněno a zkoušeno na tešnost. Dodržujte pravotočivé pole: V případě provozu s nesprávným směrem otáčení může dojít k poškození kompresoru. Řídící napětí bude přivedeno přes regulátor tepelného čerpadla. Napájení regulátoru tepelného čerpadla proudem 230 V AC- 50 Hz se provádí podle vlastního návodu k použití (pojistka 16 A). Předmontované, 7 m dlouhé řídící vedení je oběma pravoúhlými konektory a oběma žilami (zabudované čidlo vratné vody) spojeno s regulátorem tepelného čerpadla potřebným pro jeho řízení. Přesnější instrukce jsou uvedeny v návodu k použití pro regulátor tepelného čerpadla. Podrobné informace viz přílohu Schémata zapojení. Minimální hmotnostní průtok teplé vody Minimální hmotnostní průtok topné vody musí být zajištěn v každém provozním stavu topného zařízení. Toho je možné dosáhnout např. instalací hydraulického vyrovnávače nebo obtokového ventilu. Nastavení obtokového ventilu je vysvětleno v kapitole Uvedení do provozu. Ochrana před mrazem U tepelných čerpadel, která jsou instalována na místě ohroženém mrazem, musí být naplánováno manuální vypuštění (viz obrázek). Jakmile jsou regulátory oběhového čerpadla topení připraveny k provozu, pracuje funkce ochrany před mrazem. V případě vypnutí tepelného čerpadla nebo výpadku proudu musí být zařízení vypuštěno. U tepelných čerpadel, u kterých není možné zjistit výpadek proudu (např. chata), musí být topný okruh provozován s vhodnou ochranou před mrazem. CZ-5

7 7 Česky 7 Uvedení do provozu 7.1 Obecně Pro zajištění řádného uvedení do provozu by toto měla provést služba pro zákazníky autorizovaná výrobcem. Za určitých podmínek je s tím spojeno prodloužení záruční lhůty (viz záruční plnění). 7.2 Příprava Před uvedením do provozu musí být zkontrolovány následující body: Všechny přípojky tepelného čerpadla musí být namontovány, jako je popsáno v kapitole 6. V topném okruhu musí být otevřena všechna šoupátka, která by mohla bránit správnému průtoku topné vody. Cesta nasávání/vyfukování vzduchu musí být volná. Směr otáčení ventilátoru musí odpovídat šipce. Nastavení regulátoru tepelného čerpadla musí podle svého návodu k použití odpovídat topnému zařízení. Musí být zajištěn odvod kondenzátu. 7.3 Postup Uvedení tepelného čerpadla do provozu se provádí přes regulátor tepelného čerpadla. Nastavení musí být provedena podle návodu. Je-li minimální hmotnostní průtok topné vody zajištěn přes obtokový ventil, musí tento odpovídat topnému zařízení. Chybné nastavení může vést k různým chybovým hlášením a ke zvýšené spotřebě elektřiny. Pro správné nastavení obtokového ventilu doporučujeme následující postup: Zavřete všechny topné okruhy, které mohou být podle použití zavřeny i při provozu, aby vznikl provozní režim nejnevýhodnější z hlediska hmotnostního průtoku teplé vody. Zpravidla jsou to topné okruhy v místnostech na jižní a západní straně. Minimálně jeden topný okruh musí zůstat otevřený (např. koupelna). Obtokový ventil je třeba otevřít tak, aby při aktuální teplotě tepelného zdroje bylo dosaženo maximálního teplotního spád mezi topnou a vratnou vodou, uvedeného v následující tabulce. Teplotní spád je třeba změřit co možná nejblíže k tepelnému čerpadlu. U monoenergetických zařízení je třeba deaktivovat topnou tyč. Zdroje tepla - teplota od do max. teplotní spád mezi topnou a vratnou vodou -20 C -15 C 4 K -14 C -10 C 5 K -9 C -5 C 6 K -4 C 0 C 7 K 1 C 5 C 8 K 6 C 10 C 9 K 11 C 15 C 10 K 16 C 20 C 11 K 21 C 25 C 12 K 26 C 30 C 13 K 31 C 35 C 14 K Poruchy během provozu jsou rovněž zobrazovány na regulátoru tepelného čerpadla a je možné je odstranit tak, jak je popsáno v návodu k použití regulátoru tepelného čerpadla. Při venkovních teplotách nižších než 10 C a teplotách topné vody nižších než 16 C musí být vyrovnávací nádoba ohřátá druhým výměníkem tepla na minimálně 25 C. Musí být dodržen následující postup, aby uvedení do provozu proběhlo bez problémů: 1) Zavřete všechny topné okruhy. 2) Obtokový ventil úplně otevřete. 3) Na regulátoru zvolte druh provozu Automatika. 4) Vyčkejte, až vyrovnávací nádoba dosáhne teploty minimálně 25 C. 5) Poté se šoupátka topných okruhů postupně pomalu otevřou tak, aby hmotnostní průtok topné vody plynule stoupal lehkým otevřením příslušného topného okruhu. Teplota topné vody ve vyrovnávací nádobě přitom nesmí klesnout pod 20 C, aby bylo stále zajištěno odmrazování tepelného čerpadla. 6) Když jsou všechny topné okruhy otevřené a teplota topné vody ve vyrovnávací nádrži se drží na cca 20 C, musí se nastavit minimální objemové množství na obtokovém ventilu a oběhovém čerpadle topení. 7) Novostavby mají kvůli energii potřebné na vysychání stavby zvýšenou potřebu tepla. Tato zvýšená potřeba tepla může vést k tomu, že těsně dimenzovaná topná zařízení vždy nedosáhnou požadované pokojové teploty. Proto se doporučuje mít v tomto případě v pohotovosti v prvním topném období druhý zdroj tepla. K tomu je třeba nastavit limitní teplotu na regulátoru tepelného čerpadla na hodnotu 15 C. 8 Čištění / ošetřování 8.1 Ošetřování Na ochranu laku na zařízení nestavte žádné předměty, ani je o něj neopírejte. Vnější díly tepelného čerpadla je možné otírat vlhkým hadrem a běžnými čistidly. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek, sodu, kyselinu nebo chloridy, neboť by mohly poškodit povrch. Aby se zabránilo poruchám způsobeným usazenými nečistotami ve výměníku tepla tepelného čerpadla, je třeba zajistit, aby se nemohl výměník tepla v topném zařízení znečistit. Na ochranu výparníku se v sacím potrubí doporučuje mříž na ochranu před ptáky s minimálním volným průřezem 80 %. Pokud by přesto došlo k poruchám kvůli znečištění, musí být zařízení vyčištěno tak, jak je uvedeno dále. CZ-6

8 Čištění topné strany Kyslík může v okruhu topné vody, především při použití ocelových dílů, vytvářet produkty oxidace (rez). Ty se přes ventily, oběhová čerpadla nebo umělohmotnou trubku dostanou do topného systému. Proto by se mělo především u trubek podlahového topení dbát na instalaci odolnou proti difuzi. Aby se zabránilo usazeninám (např. rzi) v kondenzátoru tepelného čerpadla, doporučujeme použít vhodný systém ochrany proti korozi. Také zbytky maziv a těsnicích prostředků mohou znečistit topnou vodu. Jsou-li znečištění tak velká, že se snižuje výkonnost kondenzátoru v tepelném čerpadle, musí zařízení vyčistit instalatér. Na základě současných znalostí navrhujeme provádět čištění 5% kyselinou fosforečnou nebo, pokud je ho třeba čistit častěji, 5% kyselinou mravenčí. V obou případech by měla mít čisticí kapalina pokojovou teplotu. Doporučuje se vypláchnout výměník tepla proti normálnímu směru průtoku. Aby se zabránilo proniknutí čisticího prostředku obsahujícího kyselinu do okruhu topného zařízení, doporučujeme připojit vyplachovací zařízení přímo na přívodní a vratnou vodu kondenzátoru tepelného čerpadla. Potom je třeba provést vhodnými neutralizačními prostředky důkladné vypláchnutí, aby se zabránilo poškození případnými zbytky čisticích prostředků. Kyseliny je třeba používat opatrně, musí být dodrženy předpisy profesních sdružení. V případě pochybností je třeba kontaktovat výrobce čisticího prostředku! 9 Poruchy / hledání závad Toto tepelné čerpadlo je kvalitní výrobek a mělo by pracovat bez poruch a údržby. Pokud se přesto vyskytne porucha, je zobrazena na displeji manažera tepelného čerpadla. K tomu viz stránku Poruchy a hledání závad v návodu k použití manažera tepelného čerpadla. Pokud nemůžete poruchu sami odstranit, obraťte se prosím na příslušný servis. Práce na tepelném čerpadle smí provádět pouze autorizovaný a odborný servis pro zákazníky. 10 Vyřazení z provozu / likvidace Než je tepelné čerpadlo demontováno, musí být stroj odpojen od napětí a všechny armatury musí být uzavřeny. Požadavky týkající se životního prostředí ohledně recyklace, opětovného použití a likvidace provozních látek a součástí podle platných norem musí být dodrženy. Přitom je třeba klást důraz na odbornou likvidaci chladiva a chladicího oleje. Česky 8.3 Čištění vzduchové strany Vzduchová potrubí, výparník, větrák a odtok kondenzátoru musí být před topnou sezónou zbaveny nečistot (listy, větve atd.). K tomu je třeba nejprve tepelné čerpadlo otevřít na přední straně, nejprve dole a pak nahoře. Před otevřením zařízení je třeba zajistit, že jsou všechny proudové obvody odpojeny od napětí. Sejmutí a zavěšení dílů obložení se provede tak, jak je popsáno v kapitole 4. Při čištění je třeba se vyhnout použití ostrých a tvrdých předmětů, aby se zabránilo poškození výparníku a jímky na kondenzát. CZ-7

9 11 11 Informace o zařízení Informace o zařízení pro tepelná čerpadla vzduch/voda Česky 1 Typové a prodejní označení LI 11AS LI 16AS 2 Konstrukční provedení 2.1 Krytí ochrany EN pro kompaktní přístroj, popř. topnou část IP 21 IP Místo instalace Uvnitř Uvnitř 3 Výkonové údaje 3.1 Teplotní limity a limity provozního použití: Topná voda - přítok / vratná voda 1 C / C do 55 / od 18 do 55 / od 18 Vzduch C -20 až až Teplotní spád topné vody při A2 / W35 K Tepelný výkon / topný faktor u A-7 / W35 2 kw / --- 7,1 / 2,9 9,8 / 2,6 u A2 / W35 2 kw / --- 8,8 / 3,2 12,2 / 3,2 u A2 / W50 2 kw / --- 8,5 / 2,5 11,5 / 2,4 u A7 / W35 2 kw / ,3 / 3,8 15,4 / 3,7 u A10 / W35 2 kw / ,2 / 4,1 16,1 / 3,8 3.4 Hladina akustického tlaku - výkonu zařízení / vně db(a) 55 / / Průtok topné vody při interním tlakovém rozdílu m 3 /h / Pa 1,0 / ,4 / Hmotnostní průtok vzduchu při externím statickém tlakovém rozdílu m 3 /h / Pa 4200 / / 0 m 3 /h / Pa 2500 / / Chladivo; celkové plnicí množství typ / kg R404A / 2,5 R404A / 3,1 4 Rozměry, přípojky a hmotnost 4.1 Rozměry zařízení v x š x d cm 136 x 75 x x 75 x Přípojky zařízení pro topení palce G 1'' vně G 1'' vně 4.3 Vstup a výstup vzduchového potrubí 50 x x 57 (vnitřní rozměry min.) d x š cm 4.4 Hmotnost přepravní jednotky (jednotek) vč. obalu kg Elektrické připojení 5.1 Jmenovité napětí; jištění V / A 400 / / Jmenovitý příkon 2 A2 W35 kw Náběhový proud s jemným spouštěčem A Jmenovitý proud A2 W35 / cos ϕ A / --- 4,9 / 0,8 6,9 / 0,8 6 Odpovídá evropským bezpečnostním ustanovením 3 7 Ostatní prováděcí charakteristiky 7.1 Odmrazování automatické automatické Druh odmrazování Zpátečka okruhu Zpátečka okruhu Odmrazovací vana k dispozici ano (vyhřívaná) ano (vyhřívaná) 7.2 Topná voda je v zařízení chráněna před zamrznutím 4 ano ano 7.3 Výkonové stupně Regulátor interní / externí externí externí 3 1. viz diagram limitů použití 2. Tyto údaje charakterizují velikost a výkonnost zařízení. Pro ekonomické a energetické úvahy musí být zohledněny další veličiny, především chování při odmrazování, bivalentní bod a regulace. Přitom znamená např. A2 / W55: Teplota venkovního vzduchu 2 C a teplota topné vody na přítoku 55 C. 3. viz CE - Prohlášení o shodě 4. Oběhové čerpadlo topení a regulátor tepelného čerpadla musí být stále připraveny k provozu. CZ-8

10 Załącznik / Příloha / Dodatek 1 Rys. wymiarowe / Rozměrová schémata / Slike z merami... A-II 1.1 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 11AS...A-II 1.2 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 16AS...A-III 2 Diagramy / Diagramy / Diagrami... A-IV 2.1 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 11AS...A-IV 2.2 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 16AS...A-V 3 Schematy obwodowe / Schémata zapojení / Tokovni načrti... A-VI 3.1 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 11AS...A-VI 3.2 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 11AS...A-VII 3.3 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 11AS...A-VIII 3.4 Legenda / Legenda / Legenda LI 11AS...A-IX 3.5 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 16AS...A-X 3.6 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 16AS...A-XI 3.7 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 16AS...A-XII 3.8 Legenda / Legenda / Legenda LI 16AS...A-XIII 4 Hydrauliczne schematy podstawowe / Hydraulická schémata principu / Hidravlična shema principa...a-xiv 4.1 Urządzenie monoenergetyczne / Monoenergetické zařízení / Monoenergetska naprava... A-XIV 4.2 Urządzenie monoenergetyczne oraz przygotowanie ciepłej wody / Monoenergetické zařízení a příprava teplé vody / Monoenergetska naprava in priprava tople vode... A-XV 4.3 Urządzenie biwalentne / Bivalentní zařízení / Bivalentna naprava... A-XVI 4.4 Legenda / Legenda / Legenda... A-XVII 5 Deklaracja Zgodności z Normami Europejskimi/Prohlášení shody/izjava o skladnosti...a-xviii A-I

11 1 1 Rys. wymiarowe / Rozměrová schémata / Slike z merami 1.1 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 11AS A-II

12 Rys. wymiarowy / Rozměrové schéma / Slika z merami LI 16AS A-III

13 2 2 Diagramy / Diagramy / Diagrami 2.1 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 11AS A-IV

14 Charakterystyki / Charakteristiky / Karakteristike LI 16AS A-V

15 3 3 Schematy obwodowe / Schémata zapojení / Tokovni načrti 3.1 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 11AS A-VI

16 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 11AS A-VII

17 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 11AS A-VIII

18 Legenda / Legenda / Legenda LI 11AS E3 Presostat końca rozmrażania Presostat konce odmrazování Pressostat za konec odtajanja E4 Wentylator ogrzewania pierścieniem dyszowym Vtokové kruhové topení ventilátor Šobno krožno gretje, ventilator F4 Presostat wysokiego ciśnienia Presostat vysokého tlaku Pressostat za visoki tlak F5 Presostat niskiego ciśnienia Presostat nízkého tlaku Pressostat za nizki tlak F7 Termostat nadzoru gorącego gazu Termostat kontrola horkého plynu Termostat za nadzor vročega plina F23 Wentylator ochrony uzwojenia Ochrana vinutí ventilátor Zaščita navitja, ventilator K1 Stycznik sprężarki Stykač kompresoru Kontaktor za zgoščevalnik K2 Wentylator przekaźnika mocowego Výkonové relé ventilátor Močnostni rele za ventilator M1 Sprężarka Kompresor Kompresor M2 Wentylator Ventilátor Ventilator N1 Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke N7 Sterowanie łagodnego rozruchu Ovládání jemného startu Krmilje počasnega zagona R9 Czujnik przeciwzamrożeniowy wody grzewczej Čidlo ochrany před mrazem topná voda Tipalo zaščite pred zamrznitvijo, ogrevalna voda X1 Listwa z zaciskami: Zasilanie obciążenia Svorkovnice: zátěžové napájení Spončnica: napajanje X2 Listwa z zaciskami: okablowanie wewnętrzne Svorkovnice: vnitřní propojení Spončnica: interno ožičenje X4 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Pompa ciepła Konektor řídicí vodič / tepelné čerpadlo Vtična povezava krmilnega voda / Toplotna črpalka X8/-11 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Regulator pompy ciepła Konektor řídicí vodič / regulátor tepelného čerpadla Vtična povezava krmilnega voda / Regulator toplotne črpalke Y1 Czterodrogowy zawór przełączający Čtyřcestný přepínací ventil 4-potni preklopni ventil A-IX

19 Sterowanie / Řízení / Krmilje LI 16AS A-X

20 Obciążenie / Zátěž / Obremenitev LI 16AS A-XI

21 Schemat połączeń / Schéma připojení / Načrt priključitve LI 16AS A-XII

22 Legenda / Legenda / Legenda LI 16AS E3 Presostat końca rozmrażania Presostat konce odmrazování Pressostat za konec odtajanja E4 Wentylator ogrzewania pierścieniem dyszowym Vtokové kruhové topení ventilátor Šobno krožno gretje, ventilator F4 Presostat wysokiego ciśnienia Presostat vysokého tlaku Pressostat za visoki tlak F5 Presostat niskiego ciśnienia Presostat nízkého tlaku Pressostat za nizki tlak F7 Termostat nadzoru gorącego gazu Termostat kontrola horkého plynu Termostat za nadzor vročega plina F23 Wentylator ochrony uzwojenia Ochrana vinutí ventilátor Zaščita navitja, ventilator K1 Stycznik sprężarki Stykač kompresoru Kontaktor za zgoščevalnik K2 Wentylator przekaźnika mocowego Výkonové relé ventilátor Močnostni rele za ventilator M1 Sprężarka Kompresor Kompresor M2 Wentylator Ventilátor Ventilator N1 Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke N7 Sterowanie łagodnego rozruchu Ovládání jemného startu Krmilje počasnega zagona R9 Czujnik przeciwzamrożeniowy wody grzewczej Čidlo ochrany před mrazem topná voda Tipalo zaščite pred zamrznitvijo, ogrevalna voda X1 Listwa z zaciskami: Zasilanie obciążenia Svorkovnice: zátěžové napájení Spončnica: napajanje X2 Listwa z zaciskami: okablowanie wewnętrzne Svorkovnice: vnitřní propojení Spončnica: interno ožičenje X4 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Pompa ciepła Konektor řídicí vodič / tepelné čerpadlo Vtična povezava krmilnega voda / Toplotna črpalka X8/-11 Łącznik wtykowy przewodu sterowniczego / Regulator pompy ciepła Konektor řídicí vodič / regulátor tepelného čerpadla Vtična povezava krmilnega voda / Regulator toplotne črpalke Y1 Czterodrogowy zawór przełączający Čtyřcestný přepínací ventil 4-potni preklopni ventil A-XIII

23 4 4 Hydrauliczne schematy podstawowe / Hydraulická schémata principu / Hidravlična shema principa 4.1 Urządzenie monoenergetyczne / Monoenergetické zařízení / Monoenergetska naprava A-XIV

24 Urządzenie monoenergetyczne oraz przygotowanie ciepłej wody / Monoenergetické zařízení a příprava teplé vody / Monoenergetska naprava in priprava tople vode A-XV

25 Urządzenie biwalentne / Bivalentní zařízení / Bivalentna naprava A-XVI

26 Legenda / Legenda / Legenda Zawór odcinający Uzavírací ventil Zaporni ventil Zawór przelewowy Přepadový ventil Prelivni ventil Układ zaworów zabezpieczających Kombinace bezpečnostního ventilu Kombinacija z varnostnim ventilom Pompa cyrkulacyjna Oběhové čerpadlo Obtočna črpalka Zbiornik buforowy Expanzní nádoba Dilatacijska posoda Wentyl sterowany temperaturą pomieszczenia Wentyl zamykający z zaworem zwrotnym Zawór odcinający z odprowadzeniem wody Ventil řízený pokojovou teplotou Uzavírací ventil se zpětným ventilem Uzavírací ventil s odvodněním Prostorsko temperaturno krmiljen ventil Zaporni ventil s protipovratnim ventilom Zaporni ventil z odvodnjavanjem Odbiornik ciepła Spotřebič tepla Porabnik toplote Mieszacz czterodrogowy Čtyřcestný mísič Štiripotni mešalnik Czujnik temperatury Teplotní čidlo Tipalo temperature Elastyczny wąż przyłączeniowy Pružná přípojka hadice Gibka priključna cev Pompa ciepła Tepelné čerpadlo Toplotna črpalka Zbiornik buforowy Vyrovnávací nádoba Vmesni polnilnik Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke Rozdzielnica elektryczna Elektrický rozvod Električni razdelilnik Zbiornik wody ciepłej Zásobník teplé vody Hranilnik za toplo vodo Kocioł grzewczy Topný kotel Grelni kotel E8 Grzejnik dodatkowy Doplňkové topení Dodatno gretje M13 Pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego Oběhové čerpadlo topení Obtočna črpalka ogrevanja M18 Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody Oběhové čerpadlo teplé vody Obtočna črpalka za toplo vodo N1 Regulator pompy ciepła Regulátor tepelného čerpadla Regulator toplotne črpalke R1 Czujnik na ścianę zewnętrzną Venkovní čidlo Tipalo na zunanji steni R2 Czujnik na powrocie Čidlo vratné vody Tipalo povratka R3 Czujnik ciepłej wody Čidlo teplé vody Tipalo tople vode EV Rozdzielnica elektryczna Elektrický rozvod Električni razdelilnik KW Zimna woda Studená voda Hladna voda MA Mieszalnik OTWARTY Směšování ZAPNUTO Mešalec odprt MZ Mieszalnik ZAMKNIĘTY Směšování VYPNUTO Mešalec zaprt WW Ciepła woda Teplá voda Topla voda A-XVII

LA 11AS LA 16AS. Instrukcja montażu i obsługi. Montáž a návod na použití. Navodilo za montažo in uporabo

LA 11AS LA 16AS. Instrukcja montażu i obsługi. Montáž a návod na použití. Navodilo za montažo in uporabo LA 11AS LA 16AS Instrukcja montażu i obsługi Polski Montáž a návod na použití Česky Navodilo za montažo in uporabo Slovensko Pompy ciepła powietrze/woda do instalacji zewnętrznej Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Více

LI 20AS LI 24AS LI 28AS

LI 20AS LI 24AS LI 28AS LI 20AS LI 24AS LI 28AS Instrukcja montażu i obsługi Polski Montáž a návod na použití Česky Navodilo za montažo in uporabo Slovensko Pompa ciepła powietrze/woda do instalacji wewnętrznej Tepelné čerpadlo

Více

LI 9AS. Montáž a návod na použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452158.66.

LI 9AS. Montáž a návod na použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452158.66. LI 9AS Montáž a návod na použití Česky Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci Objednací číslo: 452158.66.38 FD 8607 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ-2 1.1 Důležitá upozornění...cz-2 1.2

Více

LI 11TE LI 16TE. Návod k montáži a použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452160.66.

LI 11TE LI 16TE. Návod k montáži a použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452160.66. LI 11TE LI 16TE Návod k montáži a použití Česky Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci Objednací číslo: 452160.66.02 FD 8905 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ-2 1.1 Důležitá upozornění...cz-2

Více

Technické údaje LA 25TU

Technické údaje LA 25TU Technické údaje LA 25TU Informace o zařízení LA 25TU Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace - Výpočet teplotního množství integrovaný - Místo instalace Zahraniční

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

LI 20TE LI 24TE LI 28TE

LI 20TE LI 24TE LI 28TE LI 20TE LI 24TE LI 28TE Návod k montáži a použití Česky Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci Objednací číslo: 452160.66.03 FD 8809 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ-2 1.1 Důležitá upozornění...cz-2

Více

LI 9TE. Montážní a uživatelské pokyny. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci. Česky. Objednací číslo:

LI 9TE. Montážní a uživatelské pokyny. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci. Česky. Objednací číslo: LI 9TE Montážní a uživatelské pokyny Česky Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci Objednací číslo: 452160.66.04 FD 8905 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ-2 1.1 Důležitá upozornění...cz-2

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

LA 35TUR+ Návod k montáži a použití. Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452163.66.

LA 35TUR+ Návod k montáži a použití. Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452163.66. LA 35TUR+ Návod k montáži a použití Česky Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci Objednací číslo: 452163.66.06 FD 8909 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ-2 1.1 Důležitá upozornění...cz-2

Více

LA 9TU LA 12TU. Návod k montáži a návod k použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda provenkovní instalace. Česky. Objednací císlo: 452163.66.

LA 9TU LA 12TU. Návod k montáži a návod k použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda provenkovní instalace. Česky. Objednací císlo: 452163.66. LA 9TU LA 12TU Návod k montáži a návod k použití Česky Tepelné čerpadlo vzduch/voda provenkovní instalace Objednací císlo: 452163.66.09 FD 9102 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ-2 1.1 Důležitá upozornění...cz-2

Více

LA 9TU LA 12TU. Návod k montáži a návod k použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452160.66.

LA 9TU LA 12TU. Návod k montáži a návod k použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452160.66. LA 9TU LA 12TU Návod k montáži a návod k použití Česky Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci Objednací číslo: 452160.66.04 FD 9103 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ-2 1.1 Důležitá upozornění...cz-2

Více

LA 11TAS LA 16TAS. Návod k montáži a použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Návod k montáži a použití. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci. Česky. Objednací číslo: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Návod k montáži a použití Česky Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci Objednací číslo: 452164.66.01 FD 9102 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ-1 1.1 Důležitá upozornění...cz-1

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Tepelné čerpadlo vzduch / voda pro vnitřní instalaci WPL 60 l

CE NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Tepelné čerpadlo vzduch / voda pro vnitřní instalaci WPL 60 l CE NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Tepelné čerpadlo vzduch / voda pro vnitřní instalaci WPL 60 l Objednací číslo: 52157.66.7-CZ FD 8208 OBSAH 1 PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ IHNED 1.1 Důležitá upozornění 1.2 Zákonné předpisy

Více

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody Vitocal 242-G.1 Popis výrobku A hydraulické přípojky B oběhové čerpadlo primárního okruhu C oběhová čerpadla topného a solárního okruhu D tepelné čerpadlo země/voda E deskový výměník tepla pro ohřev pitné

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda Zdroj tepla země 2 Přehled výrobků Zdroj tepla země Tepelná centrála Kompaktní řada Komfortní centrála domácí techniky s pasivním chlazením s pasivním chlazením s pasivním chlazením Tepelný výkon podle

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

Datový přehled parametrů: pro tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci. A7/W35 normovaný bod podle EN kompresory 1 kompresor

Datový přehled parametrů: pro tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci. A7/W35 normovaný bod podle EN kompresory 1 kompresor -8 Datový přehled parametrů: pro tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci Označení výrobku Druh tepelného čerpadla země/voda vzduch/voda voda/voda týká se netýká se Místo instalace vnitřní venkovní

Více

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

RKV INDUSTRIAL COOLING AND HEATING

RKV INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada RKV INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada RKV Tato modelová řada byla vyvinuta a dále zlepšována na základě rozsáhlého výzkumu a dlouholeté zkušenosti firmy DELTATHERM v praxi. Řadou opatření se podařilo

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. Tepelné čerpadlo vzduch/voda 5,4 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. Tepelné čerpadlo vzduch/voda 5,4 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 5,4 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55 C

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Montážní a uživatelské pokyny Česky Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnější instalaci Objednací číslo: 452163.66.10 FD 8909 Obsah 1 Prosím ihned přečtěte... CZ-2 1.1 Důležitá upozornění...cz-2

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda Zdroj tepla země 2 tepelná čerpadla Přehled výrobků Zdroj tepla země Kompaktní řada Komfortní centrála domácí techniky s pasivním chlazením s pasivním chlazením s pasivním chlazením Tepelný výkon podle

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) akce: Marek Běla Brandýs nad Labem E-mail: marek.bela@seznam.cz Tel.: 603145319 vypracoval: Jiří Havrlant Vaillant Croup Czech s.r.o. 603 233 753 jiri.havrlant@vaillant.cz 1. Vstupní informace Informace

Více

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů VIESMANN VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW List technických údajů Objednací čísla a ceny na vyžádání VITOMAX 100-LW Typ M148

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0021347893 9.8.2013 Investor : Jaroslav Čulík Husova 61, 53854 Luže 606364973 culik61@ceznam.cz vypracoval: Jiří

Více

El. ohřev RTI-EZ titanový

El. ohřev RTI-EZ titanový El. ohřev RTI-EZ titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Protimrazový termostat

Protimrazový termostat 1 285 Protimrazový termostat pro sledování teploty vzduchu QAF653 Robustní plastové pouzdro Aktivní snímací délka kapiláry cca 300 mm Malá spínací diference Vysoká reprodukovatelnost Rozsah nastavení :

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači.

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

Alpha-InnoTec. Technické změny jsou vyhrazeny.

Alpha-InnoTec. Technické změny jsou vyhrazeny. Alpha-InnoTec Přehled výrobků & novinky 2010 Technické změny jsou vyhrazeny. Novinky 2010 - přehled vzdálená správa přes internet - AlphaWeb vylepšená TČ vzduch/voda reversibilní TČ vzduch/voda centrály

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 001327091 p. Šulc 31.10.2013 Investor : Petr Šulc Náchod 739694567 petr.sulc@centrum.cz vypracoval: Jan Kvapil

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT je elektronická regulace pro konstantní teplotu přívodu pro podlahové topení, zařízení na pevná paliva

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 s atmosférickým hořákem Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 0-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními

Více

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody Popis/Použití Hlavní systémové údaje: Maximální provozní teplota. ( C) Maximální provozní tlak (bar) Pracovní médium Primární Systém ThermoDual

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

HOTJET ONE. vzduch/voda 55 C. max Kč TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS. cena od , bez DPH. bez DPH CENA PO DOTACI COP 4,13 15 ONE 8 ONE

HOTJET ONE. vzduch/voda 55 C. max Kč TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS. cena od , bez DPH. bez DPH CENA PO DOTACI COP 4,13 15 ONE 8 ONE HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS cena od 74 990, Řada ONE je generace tepelných čerpadel, která jsou cenově optimalizovaná a přitom mají vysoký topný faktor, nízký hluk a sofistikovanou

Více

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN TŘÍDA NOx THERM KDN, KDZN, KDCN THERM KDN, KDZN, KDCN Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují aktuální tepelné potřebě objektu

Více

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5 až 95 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERSTKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 95% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká úroveň hluku

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MKING MORN LIVING POSSIL atový list HP- TPLNÁ ČRPL NOSS atový list anfoss HP- Zajištění vytápění, chlazení a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

B0/W35 normovaný bod podle EN kompresory. B0/W45 normovaný bod podle EN kompresory 1 kompresor

B0/W35 normovaný bod podle EN kompresory. B0/W45 normovaný bod podle EN kompresory 1 kompresor -26 Datový přehled parametrů: pro tepelné centrály země/voda Označení výrobku Druh tepelného čerpadla země/voda vzduch/voda voda/voda týká se netýká se Místo instalace vnitřní venkovní týká se netýká se

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

teplou vodou. Typ BWC pojistnou skupinou Typ WW & tepelné čerpadlo voda/voda & 8,0 až 21,6 kw

teplou vodou. Typ BWC pojistnou skupinou Typ WW & tepelné čerpadlo voda/voda & 8,0 až 21,6 kw .1 Popis výrobku Tepelná čerpadla s elektrickým pohonem pro vytápění a bivalentní ohřev pitné vody v monovalentních, monoenergetických nebo v bivalentních způsobech provozu. Tepelná čerpadla země/voda

Více

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu Typový list Impressum Typový list KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více