PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2015 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2015 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2015"

Transkript

1 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2015 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2015

2

3 5 Obsah Contents 6 Slovo předsedy představenstva Chairman of the Board editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations 12 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results 14 Silnice a městské komunikace Motorways and municipal roads 16 Mosty Bridges 18 Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones 20 Železnice a tramvajové trati Railway and tram tracks 22 Vodohospodářské stavby Water-management projects 24 Stavby místního významu Structures of local significance 26 Obalovny a lomy Asphalt plants and quarries 28 Výrobky a technologie Products and technologies 30 Laboratoře Laboratories 32 Společenská odpovědnost Social responsibility 34 Certifikáty Certificates 36 Naši zaměstnanci Our employees 38 Dosažené úspěchy Achievements 42 Kontakty Contacts

4 6 7 Slovo předsedy představenstva Chairman of the Board editorial Ing. Martin Borovka předseda představenstva Chairman of the Board Ing. Luboš Trojánek místopředseda představenstva Deputy Chairman of the Board Vážení, v průběhu minulého roku jsme žili mírným optimismem, že se stavebnictví začíná odrážet ode dna. I přes různé překážky jsem přesvědčen, že nás čeká rok plný nových stavebních příležitostí a výzev. A my jsme na ně připravení. Letos se tak naplno projeví organizační změny, ke kterým jsme se odhodlali v minulém roce. Jde především o vznik nové specializované oblasti Železniční stavby a mosty, do které jsme sloučili veškeré činnosti z různých organizačních složek. Díky tomu dokážeme být v tomto segmentu mnohem lépe akceschopní. Máme rovněž silnou surovinovou základnu. V našem portfoliu je 31 kamenolomů, 6 pískoven a 28 obaloven na území celé České i Slovenské republiky. Za naše více než šedesátileté působení na stavebním trhu prošlo odvětví velkým rozvojem. I my jsme se měnili a posouvali. Tradičně největší část našich zakázek tvoří silniční a železniční stavby. Stále významnější podíl ale získávají regionální projekty a stavby místního významu. Veřejnost si přeje hezká hřiště, příjemné parky, kvalitní koupaliště nebo ochranu svých domovů před velkou vodou. V našem portfoliu jsou stále žádanější zakázky na obnovu náměstí a památkových center, parků a městského mobiliáře, úpravy vodních toků atp. Segment velkých dopravněinženýrských staveb ale samozřejmě neopouštíme. V loňském roce se nám například podařilo kompletně modernizovat úsek nejvytíženější české dálnice D1 Šternov Psáře. Na tomto úseku jsme modernizovali nejen vozovku, ale museli jsme rovněž přebudovat dva mosty vedoucí Ing. Zdeněk Synáček člen představenstva Director of the Board Ing. Michal Sýkora technický ředitel Technical Director Mgr. Lenka Zachová personální ředitelka HR Director přes celou šíři dálnice. Práce proběhly bez větších komplikací ve stanoveném harmonogramu, a řidiči tak od nás na konci roku 2014 dostali předčasný vánoční dárek v podobě komfortního průjezdu po novém povrchu. Během loňského roku jsme dokončili ale i mnoho dalších zajímavých projektů, například dva a půl hektaru velký park Maxe van der Stoela v blízkosti Pražského hradu nebo projekt přestavby centrálního náměstí v Nitře. Jak efektivně využít peníze z veřejných rozpočtů pro zkvalitnění trávení volného času dokazuje i sportovně-rekreační komplex a přírodní koupaliště v obci Borek. Za všemi uvedenými projekty stojí zkušení a schopní lidé, moderní technologie, zkušenosti, tradice a profesionální přístup. I pro následující rok počítáme s tím, že budeme působit ve všech regionech České i Slovenské republiky a budeme se i nadále snažit být dobrými sousedy. Na společné cestě a na dosah ruky. Ing. Martin Borovka předseda představenstva Ing. Pavel Jiroušek ředitel oblasti Čechy střed Director of the Central Bohemian Operations Ing. Zdeněk Novák ředitel oblasti Čechy západ Director of the Western Bohemian Operations Ing. Martin Pekáček ředitel oblasti Obalovny a lomy Director of the Asphalt Plants and Quarries Ing. Petr Dohnálek ředitel oblasti Žel. stavby a mosty Director of the Railway and Bridge Engineering Operations Ing. Ján Špaňo ředitel oblasti Morava Director of the Moravian Operations Róbert Šinály ředitel oblasti Slovensko Director of the Slovak Operations Dear readers, Throughout the past year, we were riding a wave of cautious optimism, believing that the building industry had already hit rock bottom and was recovering. In spite of numerous obstacles, I am convinced that a year full of new business opportunities and challenges is awaiting us. And we are ready for them. This year will see the full effects of the organizational changes we resolved to make last year. First and foremost, there is a new area of operations, Railway Bridges and Structures, into which we have merged all activities from different organizational units. We are thus much better prepared to act in this area of business. We also possess a strong raw material base. Our portfolio includes 31 quarries, 6 sand quarries and 28 batch mixing plants in the Czech Republic and Slovakia. During the more than six decades that we have been present in the building market, the industry has undergone dramatic developments. And so have we. Road and railway construction projects have traditionally accounted for the biggest share of orders. However, regional and local construction projects are becoming increasingly important as well. People wish to have nice playgrounds, pleasant parks and quality swimming pools or to protect their homes against floods. Contracts for renovations of squares, historical centres, parks, and street furniture, regulation of streams etc. represent a part of our portfolio which is more and more in demand. However, this does not mean we are dropping major motorway construction projects. Last year, for example, we successfully completed the upgrade/renovation of the Šternov Psaře section of the busiest Czech motorway, D1. We not only upgraded the road, but we also had to rebuild two bridges spanning the motorway. The work was finished on time and without any major complications. At the end of 2014, drivers thus got an early Christmas present from us: a comfortable ride on the resurfaced motorway. However, we also completed a number of other attractive projects last year, including the 2.5-hectare Max van der Stoel Park close to Prague Castle and the restoration of the central square in Nitra, Slovakia. The sports and leisure complex and natural swimming pool in the municipality of Borek is an example of the effective use of public funds. All the projects listed above are supported by experienced and capable staff, modern technologies, experience and a professional approach. We expect next year will again see us operating in all regions of the Czech Republic and Slovakia and trying to be good neighbours. On the road together and within reach. Martin Borovka Chairman of the Board

5 8 9 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure EUROVIA CS, a. s. předseda představenstva Ing. Martin Borovka člen představenstva Ing. Zdeněk Synáček místopředseda představenstva Ing. Luboš Trojánek kancelář PP personální úsek Mgr. Lenka Zachová finanční úsek technický úsek Ing. Michal Sýkora útvar komunikace a marketingu Iveta Štočková, DiS. oblast Čechy západ Ing. Zdeněk Novák oblast Železniční stavby a mosty Ing. Petr Dohnálek oblast Čechy střed Ing. Pavel Jiroušek oblast Morava Ing. Ján Špaňo oblast Obalovny a lomy Ing. Martin Pekáček oblast Slovensko EUROVIA SK, a. s. Ing. Róbert Šinály Granvia Construction, s. r. o. Ing. Martin Pekáček obchodní útvar Ing. Josef Roubíček právní útvar Mgr. Petr Doubrava útvar bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie Ing. Daniel Kukuczka útvar informatiky Ing. Jaroslav Valenta útvar mechanizace, dopravy a investic Ing. Zdeněk Langer útvar nákupů Ing. Radim Hliňák závod Plzeň Ing. Jan Muzika závod Ústí nad Labem Ing. Roman Hek závod Karlovy Vary Ing. Josef Král závod České Budějovice Ing. Pavel Vrba závod Železniční stavby Ing. Miroslav Trnka závod Mosty a konstrukce Ing. František Mašek GJW Praha spol. s r. o. Ing. Milan Koudelka PREFA PRO, a. s. Ing. František Kozel závod Liberec Ing. Miroslav Slatinka závod Čechy východ Ing. Michal Šumpík závod Praha západ Ing. Petr Tesař závod Praha východ Ing. Tomáš Juna závod Zlín Ing. Michal Friedlaender závod Ostrava Ing. Tomáš Vítek závod Morava jih Ing. Ludvík Šumbera sektor Cementobetonových technologií Ing. Petr Škoda EUROVIA Kamenolomy, a. s. Dipl. Ing. Michael Junge EUROVIA Kameňolomy, s. r. o. Ing. Ľudovít Kováč závod Obalovny CZ Ing. Antonín Hnízdo 5 provozoven: Dalovice, Černovice, Úžín, Středokluky, Klecany OBALOVNA LETKOV, spol. s r. o. Václav Sinkule Jihočeská obalovna, spol. s r. o. Jan Mašek Pražská obalovna Herink, s. r. o. Roman Kadlec obchodní ředitel Ing. Juraj Dančišín závod Dopravné stavby Ing. Ladislav Macura závod Bratislava Ing. Marcel Baláž závod Košice Ing. Štefan Bálint EUROVIA Silba, a. s. Josef Matoušek OK Třebestovice, a. s. Ing. Tomáš Chlasták závod Emulze Kolín Ing. Leoš Bešťák VČO Východočeská obalovna, s. r. o. Petr Červinka závod Prešov Ing. Marek Reisinger OMT Obalovna Moravská Třebová, s. r. o. Ing. Jiří Jůn závod Stred Ing. Marián Kmeť Liberecká obalovna, s. r. o. Zdeněk Zeman Machnín, Červený Kostelec závod Operation Ing. Ivan Očenáš Vysvětlivky: Notes: ředitelství společnosti company management dceřiná společnost subsidiary company SILASFALT s. r. o. Ing. Tomáš Bortl závod Obaľovne Ing. Marcel Baláž oblast region filiálka PPP PPP branch office závod division Olomoucká obalovna Hněvotín, s. r. o. Pavel Samson UNIASFALT s. r. o. Ing. Martin Máté

6 10 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group's asphalt plants and quarries 11 Karlovy Vary Plzeň Ústí nad Labem Praha Říčany Liberec Kolín Hradec Králové Pardubice Brno Moravská Třebová Hněvotín Zlín Ostrava Horní Řasnice Machnín (LO) Dubnice Liberec Královec Dolánky Úžín Bezděčín Chlum Tachov Chomutov Libochovany Košťálov Červený Děpoltovice Kostelec (LO) Dalovice Chraberce Klecany Hradec Králové Plačice (VČO) Rvenice Straškov Horní Tašovice Praha Středokluky * Plaňany Velká Černoc Bystřec Chrtníky Třebnuška Herink Chomutovice Borušov (OMT) Ostrava-Kunčice Těškov Jakubčovice nad Odrou Pňovany Letkov Chornice Staré Město Litice Hněvotín (OOH) Šenov u Nového Jičína České Budějovice Svrčovec Planá (JČO) Jihlava (OOH) Česká u Brna Smolín Zádveřice ředitelství / headquarters dceřiná společnost kamenolom / / subsidiary company quarry oblast / area of operation závod / construction office dceřiná společnost / subsidiary company emulzní a modifikační stanice / / emulsion and modification stations Šelpice Uniasfalt Žilina Banská Bystrica Poprad Košice Prešov dceřiná společnost obalovna / / subsidiary company asphalt plant provozovna kamenolom / quarry provozovna pískovna / sand quarry provozovna obalovna / asphalt plant recyklační centrum / recycling center Žilina Dubná Skala Liptovská Mara Sekier Malužiná Vígľaš Kvetnica Dubiná Vydumanec Borovník Sedlice Juskova Voľa Hradová Zbudza Šemša Brehov Bratislava Nitra Šelpice Beladice Hanišberg

7 12 13 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results Dle účetních standardů IFRS / According to IFRS Konsolidované výkony [v mil. Kč] Consolidated results [in millions of CZK] Hospodářský výsledek před zdaněním [v mil. Kč] Group financial results before taxes [in millions of CZK] Rentabilita před zdaněním [%] Struktura zákazníků v roce 2014 [%] Client structure in 2014 [%] ,8 % 5,3 % 3,7 % 3 % % 49 % , , ,5 724,9 692,5 569,0 stát kraje, města a obce soukromý sektor state government regional and municipal governments private sector Struktura stavebních prací v roce 2014 [%] Structure of construction contracts in 2014 [%] Počet zaměstnanců (k ) Number of employees (as of December 31, 2014) Kapacita samofinancování [v mil. Kč] Capacity for self-financing [in millions of CZK] % 8 % % % silnice, dálnice, měst. kom. železnice a tramvajové trati mosty ostatní roads railway and tram tracks bridges other , ,9 871,5

8 15 Silnice a městské komunikace Motorways and municipal roads Od prázdnin roku 2014 řidiči využívají nový úsek silnice I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou. Jízdu po původní silnici zpomaloval průjezd Bílým Kostelem a serpentiny u Grabštejna. S narůstajícím provozem se zvyšoval počet nehod a střetů s divokou zvěří. Doprava mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou s napojením silnic I. tříd v trojmezí Česko, Německo a Polsko je nyní rychlejší a bezpečnější, popisuje Jakub Housa, hlavní stavbyvedoucí libereckého závodu EUROVIA CS. Projekt zahrnoval výstavbu 2 mimoúrovňových křižovatek, 11 mostů a 2 protihlukových clon. Technicky náročná byla řada přeložek místních komunikací. Novou silnici jsme vybavili speciální informační technologií, která vyhodnocuje charakteristiky provozu a informace předává řidičům na značkách a tabulích. Since the holidays of 2014, drivers have been using a new section of Road I/35 between Bily Kostel and Hradek nad Nisou. Travel on the previous road was slowed down by the passage through Bily Kostel and hairpin bends at Grabštejn. As the volume of traffic increased, the number of traffic accidents and collisions with forest animals went up as well. Travelling between Bily Kostel and Hradek nad Nisou, with the road section connected to Class I roads in the area where the borders of three countries Germany, Poland, and the Czech Republic meet, is now faster and safer, Jakub Housa, Chief Site Manager of the Liberec Division of EUROVIA CS, explains. The project included the construction of 2 interchanges, 11 bridges and 2 noise suppression screens. Many local roads had to be relocated, a task that was technically challenging. We installed special information technology along the new section, with such technology evaluating traffic characteristics and presenting the information to drivers on road and traffic signs. Reference Jakub Housa Dálnice D1 Jánovce Jablonov Modernizace silnice Nejdek Pernink II/353 D1 Rytířsko Jamné, 2. stavba hlavní stavbyvedoucí, závod Liberec Project Manager, Liberec Silnice I/35, Bílý Kostel Hrádek nad Nisou Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura III/2953 Dolní Branná Kunčice, rekonstrukce silnic Modernizace dálnice D1, úsek Šternov Psáře Silnice I/44 Vlachov Rájec

9 17 Mosty Bridges Mosty pomáhají překonávat překážky, jsou také fotogenickým a dominantním prvkem každé stavby. Stavba konstrukce mostu byla součástí modernizace železniční trasy Ševětín Veselí nad Lužnicí, po které budou vlaky v budoucnu jezdit rychlostí až 160 km/hod. Jde o dvoukolejný ocelový most o délce téměř 100 metrů, s rozpětím 77 metrů. Výsun největšího železničního mostu přes řeku Nežárku byl proveden během 36 hodin při použití kombinace výsunu se zavěšením na jeřábu o nosnosti 800 tun, vysvětluje Pavel Kýr, hlavní stavbyvedoucí závodu Mosty a konstrukce. Jako optimální řešení navrhl projektant trám ztužený obloukem (tzv. Langerův nosník) o výšce 11 metrů. Bridges help overcome obstacles and are also a photogenic and dominant element of every construction project. The bridge construction was a part of the upgrade project of the Ševětín Veselí nad Lužnicí railway line, which will hopefully see trains travelling at speeds of up to 160 km/h one day. It is a double-track railway bridge, almost 100 m long and with a span of 77 m. The launching of the largest railway bridge spanning the Nežárka River took 36 hours, during which the bridge was both being pushed longitudinally and suspended on/lifted by a 800-tonne crane, Pavel Kýr, Chief Site Manager of the Bridges and Structures Division of EUROVIA CS, explains. The designer proposed an arch-reinforced beam (also known as tied-arch or Langer beam), 11 m high, as the best solution. Reference Pavel Kýr hlavní stavbyvedoucí, závod Mosty a konstrukce Project Manager, Bridges and Structures Construction Office Modernizace trati Ševětín Veselí nad Lužnicí II. část, úsek Horusice Veselí nad Lužnicí, železniční most přes řeku Nežárku Dálnice D1 Jánovce Jablonov, II. úsek, most na dálnici nad potokem Lodina a silnicí I/18 v km 14,182, stavba nejvyššího dálničního mostu na území Slovenska Modernizace dálnice D1, úsek Šternov Psáře, montáž tří nosníků na druhém mostě na trase u obce Psáře Rekonstrukce Americké třídy, část Wilsonův most včetně předpolí a kabelový kolektor v Plzni Tramvajový přestupní uzel v ulici Nádražní v Mostě Zabezpečenie bezpečnosti na cestách poškodených povodňami na území Žilinského samosprávneho kraja rekonštrukcia nejstaršího železobetonového mosta na Slovensku v Krásne nad Kysucou Rekonstrukce ŽST Přerov, 1. stavba, železniční most

10 19 Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones Rekonstrukce centrálního Župního náměstí v Nitře probíhala v úzkém centru města před župním domem a vstupem na hrad. Vstupnej bráne k Nitrianskemu hradu sme dali novú, atraktívnu podobu, popisuje záměr Peter Vanek, hlavní stavbyvedoucí závodu Bratislava. Původní asfaltová plocha o výměře cca m², která sloužila jen autům, byla přeměněná na chodníky, zelené prostranství i parkoviště. Samotné náměstí jsme vyložili žulovou dlažbou s mozaikou připomínající řeku Nitričku, která tudy kdysi protékala. Cesta v župním podjezdu byla snížená o 70 cm, čímž se vyřešil dlouholetý problém s průjezdem techniky při navážení materiálů. Součástí stavby byl kruhový objezd s komunikací a instalace mobiliáře. The reconstruction of the central Zhupa Square in Nitra took place in the confined centre of the city, in front of the Zhupa House and the entrance to the castle compound. We gave a new and attractive look to the gate leading to the Nitra Castle, says Peter Vanek, Chief Site Manager of the Bratislava Division. The asphalt-paved area of about 4,500 square meters, previously used only by vehicles, has been converted into sidewalks, a green space and a parking lot. The square itself has been repaved using granite cobblestones arranged in a mosaic pattern reminiscent of the course of the Nitrička River, which used to flow here a long time ago. The level of the road in the gate through the Zhupa House has been reduced by 70 cm, thus eliminating a persistent problem of getting trucks carrying building materials to the square. The project also included a roundabout with a connecting road and the installation of urban furniture. Reference Peter Vanek hlavní stavbyvedoucí, závod Bratislava Project Manager, Bratislava Dopravní terminál, Mariánské Lázně Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí, Otrokovice Rekonstrukce středu města Nový Bor I. etapa Župné náměstí, Nitra Podjezd pod železniční tratí náměstí TGM v Třinci VIA Lyžbice Revitalizácia námestia v Novej Dedinke Vyškov železniční stanice, P&R

11 21 Železnice a tramvajové trati Railway and tram tracks Projekt modernizace trati České Budějovice Nemanice I, jehož realizace trvala tři roky, je součástí IV. tranzitního železničního koridoru na trati České Velenice České Budějovice Plzeň. Délka rekonstruovaného úseku je 2,62 km. Díky většímu rozpětí zrekonstruovaných železničních mostů jsme pomohli zvýšení plynulosti silniční dopravy v Českých Budějovicích, upřesňuje hlavní stavbyvedoucí Radomír Barták. Stavba zahrnovala mimo jiné rekonstrukci železniční stanice České Budějovice. Cestující nyní mohou využívat nové bezbariérové přístupy včetně výtahů a nástupišť ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice pro snadnější výstup a nástup. Nechybí ani nové informační a navigační systémy. Nejvýznamnější změnou na traťovém úseku je zejména jeho zdvoukolejnění přes nadjezdy ulic Skuherského a Pekárenská. The project of the upgrade of the České Budějovice Nemanice I railway line, which took three years to complete, is a part of the 4th Railway Transit Corridor on the České Velenice České Budějovice Plzeň line. The length of the renovated section is 2.62 km. Thanks to the broader span of the renovated railway bridges, we helped make the traffic flow in České Budějovice smoother, Radomír Barták, Chief Site Manager of the Railway Construction Projects Division, clarifies. The project included, inter alia, the reconstruction of the České Budějovice Railway Station. Passengers can now make use of barrier-free access, including elevators and platforms 550 mm above the rail top for easier embarkation and debarkation. There are new information and navigation systems as well. The most significant change made in the upgraded section consists in double tracks on overpasses spanning Skuherského and Pekárenská Streets. Reference Radomír Barták hlavní stavbyvedoucí, závod Železniční stavby Project Manager, Railway Engineering Construction Office Kolejové propojení letiště Leoše Janáčka a průmyslové zóny Mošnov Modernizace trati Veselí nad Lužnicí Tábor, II. část, úsek Veselí nad Lužnicí Doubí u Tábora, 1. etapa, Veselí nad Lužnicí Soběslav RTT Průběžná Švehlova (Praha) Modernizace trati České Budějovice Nemanice I Rekonstrukce stávajícího železničního úseku Kaunas (Palemonas) Gaižiūnai (Litva) Rekonstrukce ŽST Přerov, 1. stavba ŽST Vrútky-Varín, koľ. č. 1 a 2 KRŽZ km 317, ,730

12 23 Vodohospodářské stavby Water-management projects V přírodním koupališti v obci Borek si návštěvníci dosyta užijí sportu, odpočinku i relaxace. Koupací nádrž má tvar dvou nepravidelných oválů v různých výškových úrovních propojených řekou. Celková plocha bazénů je m2. Vybudování přírodního koupaliště bylo pro náš pracovní tým novou zkušeností v technologických a pracovních postupech, doplňuje Jan Sirový, stavbyvedoucí závodu České Budějovice. Pro ty, kdo hledají sportovní aktivity, koupaliště nabízí beachvolejbalové a hokejbalové hřiště. Nejmenší návštěvníci najdou v areálu dětské hřiště s pískovištěm, pružinovými houpadly, šplhací sestavou s lanovou sítí a řadu dalších lákadel. Visitors of the natural swimming pool in Borek can enjoy sports, rest, and relaxation to their hearts' content. The swimming pool has a shape of two irregular ovals situated at different levels and connected by the river. The total pool area is 2,060 m2. Building a natural pool like this was a new experience for our team technologically and procedurally, adds Jan Sirovy, Site Manager of the Česke Budějovice Division. The compound offers a beach volleyball playground and a street hockey rink to those keen on sports activities. The smallest visitors can enjoy a playground with a sandbox, spring swings, jungle gym with a rope net and many other attractions. Reference Jan Sirový stavbyvedoucí, závod České Budějovice Site Manager, České Budějovice VD Husinec rekonstrukce koruny hráze Protipovodňová ochrana obce Zálezlice Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy Sportovně rekreační komplex Borek, České Budějovice Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová in-line dráha a koupaliště Povodí Ondřejnice odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy Kanalizace a ČOV v obci Daskabát

13 25 Stavby místního významu Structures of local significance V blízkosti Pražského hradu se v září 2014 otevřel zcela nový park nesoucí jméno holandského diplomata Maxe van der Stoela. Nedaleko křižovatky ulic Patočkova, Myslbekova a Střešovická vznikla klidová zóna o velikosti 2,5 hektaru. V rámci sadových úprav jsme použili keřů, 175 stromů a kusů trvalek. V jihovýchodní části parku vznikl rybník o rozloze m2. Park je součástí stavby tunelového komplexu Blanka. Je osazen 42 lavičkami a řadou dětských atrakcí včetně houpaček, lanového mostku nebo lanové pyramidy. Celá lokalita byla dlouhá léta zatížená stavbou nového tunelového komplexu. Tento krásný park je pro místní obyvatele malou, ale milou odměnou za trpělivost, uvádí Daniel Kováč, hlavní stavbyvedoucí závodu Praha západ. A brand new park named after Dutch diplomat Max van der Stoel was opened close to Prague Castle in September Located off the intersection of Patočkova, Myslbekova and Střešovická Streets, the quiet zone has an area of 2.5 hectares. Landscaping and gardening work made use of 4,500 shrubs, 175 trees and 3,500 perennials. A 1,517 m2 pond was created in the south-eastern part of the park. The park is a part of the Blanka Tunnel Project. It is furnished with 42 benches and a number of attractions for children, including seesaws, a rope bridge and a rope pyramid. The whole area was suffering from consequences of the new tunnel project for quite some time, and the beautiful park is a small, but welcome reward for the patience of the locals, says Daniel Kováč, Chief Site Manager of the Prague West Division. Reference Daniel Kováč hlavní stavbyvedoucí, závod Praha západ Project Manager, Prague-West Science Learning Center Liberec, iqlandia Regenerace panelového sídliště Fučíkova v Plané Cesta okolo Tatier rekonštrukcia poľnej cesty Cyklistický chodník Kežmarok Vrbov Slovensko Strahovský tunel, 2. stavba, ulice Myslbekova a Patočkova, Park Maxe van der Sto ela Cyklotrasa z Broumova do Olivětína Hřiště Stará Role Veřejná prostranství Náchod sportovní hřiště

14 26 Obalovny a lomy Asphalt plants and quarries Žádná stavební společnost se neobejde bez kvalitních surovin. Kámen a asfaltové směsi jsou součástí všech liniových staveb. Ve stavební Skupině EUROVIA CS je surovinovou základnou oblast Obalovny a lomy, ve které se sdružuje 31 lomů, 28 obaloven a 6 pískoven na území celé České i Slovenské republiky. Závody Obalovny CZ (ČR) a závod Obaľovne (SK) disponují moderními provozy, které kladou důraz na životní prostředí. Podílejí se rovněž na technologickém vývoji asfaltových směsí. Vyrábějí specifické směsi, jako je VIAPHONE, CANADER MIX a mnoho dalších. V roce 2014 obalovny Skupiny vyrobily tun asfaltových směsí. Dceřiné společnosti EUROVIA Kamenolomy (ČR) a EUROVIA-Kameňolomy (SK) jsou významnými a tradičními výrobci drceného a těženého kameniva. V roce 2014 lomy Skupiny vytěžily celkem tun kameniva. No building company can do without quality raw materials. Aggregate and asphalt mixes constitute an indispensable element of all linear structures. The raw material base of the EUROVIA CS Group is represented by Asphalt Plants and Quarries, comprising 31 quarries, 6 sand quarries and 28 batch mixing plants in the territory of the Czech Republic and Slovakia. The Batch Mixing Plants Divisions, named Obalovny CZ (in the Czech Republic) and Obaľovne SK (in Slovakia), operate state-ofthe-art plants emphasizing environmental friendliness. They also participate in the technological development of asphalt mixes and produce specific mixes, such as VIAPHONE, CANADER MIX, and many others. In 2014, the Group s batch mixing plants turned out 1,916,247 tonnes of asphalt mixtures. The subsidiary companies EUROVIA Kamenolomy (ČR) and EUROVIA-Kameňolomy (SK) are important and traditional producers of aggregate and quarried stone. In 2014, the Group s quarries produced 8,323,782 tonnes of stone and aggregate.

15 Modernizace dálnice D1, úsek Šternov Psáře, montáž tří nosníků na druhém mostě na trase u obce Psáře. D1 Motorway upgrade, Šternov Psáře section, installation of three beams on the second bridge at Psáře. U závodu Morava jih byl 1. března 2015 zřízen sektor Cementobetonových technologií. Výrobním programem sektoru jsou zejména dodávky cementobetonových krytů na vozovkách, letištích, průmyslových výrobnách a realizace betonových monolitických prvků převážně v oblasti dopravního stavitelství. Technologické vybavení sdílí EUROVIA CS, a. s., s EUROVIA GmbH v rámci společné firmy EUROVIA Concrete Technologies GmbH (ECT). Výrobky a technologie Products and technologies VIAPHONE Do konce roku 2014 jsme v České i Slovenské republice položili celkem m² asfaltové směsi s nízkou hlučností VIAPHONE. VIAPHONE As of the end of 2014, we laid altogether 447,482 m2 of VIAPHONE low-noise asphalt mix in the Czech Republic and Slovakia. 29 Pokládka asfaltové směsi s nízkou hlučností VIAPHONE na stavbě D1, oprava AB vozovky v km 9,4 1,275 vlevo. Laying of VIAPHONE low-noise asphalt mix on a D1 Motorway building site repair of AB blacktop between Kilometer 9.4 and Kilometer (left). Montáž pylonu na stavbě mostu v Hradci Králové. Installation of a pylon on a bridge construction site in Hradec Králové. A Concrete Technologies Sector was established at the Moravia South Division as of March 1, Its portfolio consists mainly of cement concrete surfaces of roads, airport runways and aprons, and floors of industrial facilities, as well as of concrete monolithic elements used primarily in transport infrastructure projects. EUROVIA CS, a. s., shares the technologies with EUROVIA GmbH under the umbrella of a joint enterprise named EUROVIA Concrete Technologies GmbH (ECT). Asfaltová směs VIAPHONE získala již dvě ocenění. V roce 2011 to byla zlatá cena České stavební akademie za technologii roku, v loňském roce získala bronzovou cenu v soutěži o Cenu inovace pořádanou asociací inovačního podnikání České republiky. VIASAF VIASAF je tenkovrstvá asfaltová směs omezující šíření reflexních trhlin v konstrukci vozovky. Lze ji použít jak u nových, tak i pro opravy stávajících komunikací. Její úlohou je omezit prokopírování trhlin, které se tvoří smršťováním materiálů upravených hydraulickým pojivem nebo prokopírování dilatačních spár z betonových podkladů vozovek směrem k povrchu. Tuto směs jsme v minulém roce položili v úsecích 5,3. 3,2. a 3,2. 2,1. km dálnice D1, a to v celkovém počtu m². Betonové a ocelové výrobky Od poloviny minulého roku jsme 50% vlastníkem společností PREFA PRO, a. s., a OK Třebestovice, a. s. PREFA PRO vyrábí betonové výrobky pro dopravní, pozemní i vodohospodářské stavby. V loňském roce se podílela zejména na Modernizaci dálnice D1, úsek Šternov Psáře, konkrétně výrobou tří nosníků na druhém mostě na trase u obce Psáře. OK Třebestovice se zaměřuje na výrobu klasických ocelových konstrukcí, konstrukcí železničních a silničních ocelových mostů a konstrukcí mostních dilatačních závěrů. V minulém roce se pochlubila výrobou pylonu pro stavbu v Hradci Králové nebo lávky v Hýskově u Berouna. The VIAPHONE asphalt mix has already been granted two awards: the Technology of the Year Golden Prize of the Czech Construction Academy in 2011, and the Bronze Innovation Award in a competition organized by the Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic last year. VIASAF VIASAF is a thin-laid asphalt mix minimizing propagation of reflective cracks in the road structure. It can be used to build new roads or to repair existing ones. Its purpose is to eliminate the propagation of shrinkage cracks in materials treated with hydraulic binders and of expansion joints in concrete to the road surface. The mix was used last year to repair D1 Motorway sections between Kilometers 5.3 and 3.2 and Kilometers 3.2 and 2.1. The total area laid was 49,960 m2. Concrete and steel products Since mid-2014, we have been a 50% owner of PREFA PRO, a. s., and OK Třebestovice, a. s. PREFA PRO manufactures concrete products for transport infrastructure, civil engineering, and water management projects. In 2014, it participated, in particular, in the D1 Motorway upgrade project, Šternov Psáře section, by manufacturing and supplying three beams for the second bridge at Psáře. OK Třebestovice focuses on the manufacture of conventional steel structures, steel railway and road bridge structures, and bridge expansion joints. Last year, the company could boast of a pylon for a construction project in Hradec Králové and a pedestrian walkway installed in Hýskov u Berouna.

16 30 Laboratoře Laboratories Laboratoře Skupiny EUROVIA CS působí ve všech regionech České a Slovenské republiky. V minulém roce zajišťovaly komplexní služby v oblasti technologií a kontroly kvality na nejvýznamnějších stavbách Skupiny, jako jsou např. modernizace dálnice D1, železniční koridorové stavby, dálnice D1 Jánovce Jablonov na Slovensku a mnoha dalších. Pokračovaly v pracích na výzkumných úkolech v rámci programu CESTI (Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu), kde úzce spolupracují se stavebními fakultami ČVUT a VUT zejména v oblasti asfaltových směsí s vyšším obsahem pojiva pro podkladní vrstvy typu RBL (Rich Bottom Layer), které jsou součástí vývoje netuhých vozovek s dlouhou životností, tzv. Long Life Pavement. Pracovaly také na snižování teplot zejména u litých asfaltů a dlouhodobém sledování akustických vlastností vybraných typů obrusných vrstev. Činnost v programu CESTI pokračuje i v roce 2015, a to například pokládkou pokusných úseků litého asfaltu při teplotách pod 200 C, dále směsí typu RBL nebo měřeními hluku tiché obrusné vrstvy VIAPHONE a dalších ve spolupráci s výzkumným centrem Eurovia v Mérignacu a Centrem dopravního výzkumu v Brně. Letos budou zajišťovat zkušebnictví mj. na stavbách nových úseků dálnic v Čechách i na Slovensku. Laboratories of the EUROVIA CS Group operate in every region of the Czech Republic and Slovakia. Last year, they were providing comprehensive technological and quality control services to the Group s major projects, including the upgrade of the D1 Motorway, railway corridors, the D1 motorway section between Jánovce and Jablonov in Slovakia, and many others. They continued to participate in research projects under the auspices of CESTI (Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure), closely cooperating with Civil Engineering Faculties of the Czech Technical University in Prague and the Technical University in Brno, particularly in the field of asphalt mixes with a higher binder content for RBL (Rich Bottom Layer) applications, as part of efforts focusing on the development of non-rigid long-life road surfaces known as Long Life Pavement. They also worked on reducing application temperatures, particularly of poured asphalt pavements, and long-term monitoring of acoustic properties of selected types of wearing courses. The participation in the CESTI programme will continue in 2015 as well, consisting, for example, in experimental pouring of asphalt pavements at temperatures below 200 C, research into RBL mixes, measurements of noise levels produced by the quiet VIAPHONE wearing course, and other work, undertaken in cooperation with Eurovia s research centre in Mérignac and the Transport Research Centre in Brno. The laboratories will also handle tests and analyses for, inter alia, new motorway sections to be built in the Czech Republic and Slovakia. Kontrola rozptýlení polymeru v modifikovaném asfaltu pomocí UV mikroskopu. Checking the dispersion of polymer in a modified asphalt mix using an UV microscope. Stanovení pevnosti betonu v tlaku pomocí Schmidtova tvrdoměru. Testing compressive strength of a concrete specimen using a Schmidt hammer. Zkoušení reologických vlastností pojiv v dynamickém smykovém reometru. Testing rheological properties of binders using a dynamic shear rheometer.

17 33 Společenská odpovědnost Social responsibility Skupina EUROVIA CS začala od podzimu 2014 podporovat český tým curlingu vozíčkářů fungující v rámci Českého svazu curlingu. Cílem spolupráce je podpora reprezentačního týmu k dobrým výsledkům a také k účasti na paralympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu v roce Curling vozíčkářů je koordinačně velmi náročná hra, která vyžaduje velkou fyzickou zdatnost a pokročilé strategické myšlení. Tato kombinace potřebných vlastností je blízká i profesnímu pojetí naší společnosti. Proto jsme se rozhodli sponzorovat právě curling. Doufáme, že kromě podpory reprezentačního výběru zlepšíme též podmínky pro rozvoj handicapovaných curlerů. Nejde však o jedinou naši aktivitu. Již šestým rokem vzdělává děti úspěšný projekt Rozhlédni se!. V loňském roce zavítal do Trutnova, Brna, Ostravy, Českých Budějovic a jako každý rok také do Muzea Policie ČR v Praze. Hravou formou vychovává děti k bezpečnému pohybu v silničním provozu. Interaktivní tréninky dávají projektu naprosto jedinečný rozměr. Za celou dobu trvání projektu prošlo rukama školitelů na dětí. Koncept Rozhlédni se! má celorepublikový charakter a odstartoval v lednu roku 2010 v Olomouci. Je zaměřený na děti od 6 do 10 let. Projekt přináší Nadační fond Kolečko. V jednotlivých regionech, kde působíme, podporujeme další dílčí sportovní, kulturní i ekologické aktivity. Na Slovensku je to Slovenská basketbalová liga, které jsme byli v minulém roce generálním partnerem. Jsme rovněž členem české i slovenské pobočky Nadace VINCI, jež pomáhá znevýhodněným zapojit se do běžného života. The EUROVIA CS Group has been supporting the Czech Wheelchair Curling team, existing under the Czech Curling Association, since autumn The purpose of the cooperation is to help the national team achieve good results and thus be able to participate in the 2018 Paralympic Games in PyeongChang, Republic of Korea. Coordination-wise, wheelchair curling is a very demanding sport requiring physical fitness and advanced strategic thinking. The combination of necessary skills is also close to how we approach our profession. This is why we have decided to sponsor curling. We hope that, in addition to supporting the national team, we will help improve conditions for all handicapped curlers. However, this is not our only activity. The Look out! project has been educating children for six years now. Last year, it visited Trutnov, Brno, Ostrava, České Budějovice, and, just like every year, the Czech Police Museum in Prague. Using playful forms of education, it teaches children how to move safely in road traffic. The uniqueness of the project is due to the interactive training it provides. More than 7,200 children have so far passed through the hands of the project s instructors. Focusing on children between 6 and 10, the Look out! concept is nation-wide and was launched in Olomouc in January The project is brought to its beneficiaries by the Kolečko Foundation. We sponsor other sports, cultural, and environmental efforts in every region where we are present. In Slovakia, we were the General Partner of the Slovak Basketball League last year. We are also a member of the Czech and Slovak subsidiaries of the VINCI Foundation, which helps disadvantaged individuals and groups integrate into normal life.

18 34 Certifikáty Certificates Jednou z priorit společnosti EUROVIA CS je bezpečnost zaměstnanců, a proto věnuje velkou pozornost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavázala se vyvinout veškeré úsilí k dosažení nulové úrazovosti na všech pracovištích. Dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje četnost a závažnost pracovních úrazů ve Skupině. Provádí specializovaná školení, na kterých se snaží identifikovat možné úrazy a předcházet jim. EUROVIA CS vlastní certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS Vedení společnosti si uvědomuje, že stavebnictví je obor, který svou činností zanechává výrazné stopy v krajině. Proto se EUROVIA CS snaží nacházet a využívat takové pracovní postupy a technologie, které minimalizují negativní dopady stavebních prací na životní prostředí a vedou k lepšímu využívání vstupů a minimalizaci odpadů. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO One of the priorities of EUROVIA CS is the safety of its employees, and a lot of attention is therefore focused on the area of occupational health and safety. The company is committed to exerting every effort in order to achieve a zero injury rate at all workplaces. It has long been monitoring and evaluating the number and seriousness of work-related injuries within the group and conducts specialised trainings aimed at identifying and preventing possible injuries. EUROVIA CS has occupational health and safety management system certification pursuant to the ČSN OHSAS standard. The company's management is aware that construction is an industry that leaves significant traces of its activity on the environment. Therefore, EUROVIA CS strives to find and use such work processes and technologies that minimise the negative impacts of construction work on the environment and lead to better use of input materials and minimisation of waste. The company is a holder of a quality management system certificate pursuant to the ČSN EN ISO 9001 standard and an environmental management system certificate pursuant to the ČSN EN ISO standard.

19 37 Naši zaměstnanci Our employees Stavební Skupina EUROVIA CS staví svůj úspěch na svých zaměstnancích. Naši lidé mají dlouholeté zkušenosti, odborné dovednosti a ke své práci přistupují svědomitě. Neustále se snažíme zlepšovat standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby každý náš zaměstnanec na konci pracovního dne odešel v pořádku domů. Naším cílem je nulová úrazovost. Podporujeme profesní kulturu BOZP nejen mezi našimi zaměstnanci, ale rovněž u našich subdodavatelů. Pořádáme školení, pravidelně na pracovištích diskutujeme o možných rizicích vyplývajících z naší práce, provádíme preventivní opatření. Účastníme se také mezinárodních akcí BOZP. Máme zavedený proces hlášení Skoronehod. Za dva roky jejich existence se nám podařilo zaznamenat a vyřešit více než 200 nebezpečných situací, které by při chvilkové nepozornosti mohly vést k nepříjemnému úrazu. Naší prioritou je rovněž podpora našich zaměstnanců v dalším vzdělávání. V rámci mezinárodní Skupiny EUROVIA pořádáme výměnné stáže. Komunikujeme a spolupracujeme s technickými středními, vyššími odbornými i vysokými školami. The EUROVIA CS Group derives its success from its employees. Our people possess extensive experience, professional skills, and a conscientious and diligent approach to their work. We continuously try to improve occupational safety and health standards so that all of our employees leave their place of work in good health at the end of the day. Our objective is a zero accident rate. We support occupational safety and health not just among our employees, but also among our subcontractors. We organize training courses, regularly discuss potential risks arising from our work, and implement preventive measures. We also take part in international occupational safety and health events and initiatives. We have a near-accident reporting system in place. During the two years of its existence, we have recorded and resolved more than 200 situations posing a risk which, if ignored even for a second, could have resulted in an unpleasant injury. One of our priorities is also to support continuous education and training of our employees. We organize exchanges within the international Eurovia Group and communicate with vocational schools, secondary technical schools and universities. Bezpečná práce POD BŘEMENEM NENÍ NIKDY BEZPEČNO!

20 VYPISOVATELÉ: Ing. MILOSLAVA VESELÁ, organizátor ODBORNÍ GARANTI: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng., předseda poroty vyhlašovatelé soutěže spoluvyhlašovatelé soutěže odborný garant soutěže Dosažené úspěchy Achievements CENA MD ČR STAVBA: PŘIHLAŠOVATEL: ZHOTOVITEL: PROJEKTANT: INVESTOR: VÝROK POROTY: ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ MODERNIZACE TRATI VOTICE BENEŠOV U PRAHY EUROVIA CS, a. s. Sdružení Vo Ben, EUROVIA CS, a. s., Subterra a. s. a Viamont DSP a. s. SUDOP Praha, a. s. Správa železniční dopravní cesty Zdvojkolejněním a rozsáhlými směrovými úpravami trati a výstavbou pěti nových tunelů došlo k podstatnému zvýšení kapacity a traťové rychlosti až na 160 km/hod. Tím byla významně zvýšena konkurenceschopnost železnice vůči silniční dopravě. 16. června 2014 Stavba Modernizace trati Votice Benešov u Prahy byla oceněna titulem Česká dopravní stavba a technologie a cenu Ministerstva dopravy ČR za rok The Upgrade of the Votice Benešov u Prahy Railway Line project was granted the Czech Transportation Structure, Technology and Innovation of 2013 title and prize from the Ministry of Transport of the Czech Republic. Vodárenská nádrž Karolinka rekonstrukce hráze získala v rámci soutěže Stavba roku 2013 Zlínského kraje hned dvě ceny. První je čestné uznání v kategorii dopravní, inženýrské a ekologické stavby, druhé je čestné uznání hlavnímu stavbyvedoucímu oceněné stavby Bohdanu Peturovi. The Karolinka Reservoir Dam Reconstruction project received two awards in the Building Project of 2013 competition organized by the Zlín Region, a Letter of Commendation in the Transport Infrastructure, Civil Engineering, and Environmental Projects category, and another Letter of Commendation for Bohdan Petura, Chief Site Manager of the project. EUROVIA Kamenolomy získala od Ministerstva zdravotnictví České republiky osvědčení Podnik podporující zdraví roku stupně za dosaženou úroveň ochrany zdraví na svých pracovištích. In recognition of the level of occupational health and safety achieved at its sites, EUROVIA Kamenolomy received the Health Supporting Enterprise rd Class certificate from the Ministry of Health of the Czech Republic. Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Stavba roku Plzeňského kraje 2013 RefeRenční list získal I/27 Červené Poříčí most ev. č přihlášený firmou EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy západ Cenu Svazu podnikatelů ve staveb nictví v ČR získává za kvalitní a bezkolizní opravu mostní konstrukce silnice I/27. Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví za kvalitní a bezkolizní opravu mostní konstrukce silnice I/27 obdržela v rámci Stavby roku Plzeňského kraje 2013 stavba I/27 Červené Poříčí most ev. č The I/27 Road Červené Poříčí Bridge project received the prize of the Association of Building Entrepreneurs in the Building Projects of 2013 competition organized by the Plzeň Region, for delivering a highquality and collision-free repair of a bridge on Road I/27. Stavbu roku Kraje Vysočina 2013 v kategorii vodohospodářské a zemědělské stavby vyhrála stavba Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy. Cena byla udělena za kvalitně provedené práce v technologické i stavební části. The Building Project of 2013 of the Vysočina Region award in the category of water-management and agricultural building projects went to the Sewage/ rainwater collection system and sewage treatment plant agglomeration of Dolní Cerekev and Kostelec u Jihlavy project, in recognition of the high quality of both its technological and its civil engineering parts. Hlavní cenu v kategorii dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby vyhrála v soutěži Stavba roku 2013 Moravskoslezského kraje stavba VIA Lyžbice, soubor staveb: železniční zastávka Třinec, podjezd pod železniční tratí, náměstí TGM v Třinci. The Building Project of 2013 of the Moravian-Silesian Region award in the category of transport infrastructure, civil engineering, and environmental projects went to the VIA Lyžbice project, which comprised the railway station in Třinec, a railway underpass, and TGM Square in Třinec. Cyklostezka Ostrov Jáchymov dostala v rámci soutěže Stavby Karlovarského kraje 2014 čestné uznání za využití staré železniční tratě a citlivé zasazení do krajiny. In the Building Project of 2014 of the Karlovy Vary Region competition, the Ostrov Jáchymov Bike Trail project received a Letter of Commendation for making use of an old railway line and setting the project into the surrounding countryside in a considerate manner. Hlavní cenu v soutěži Stavba roku 2013 Zlínského kraje v kategorii dopravní, inženýrské a ekologické stavby získala Silnice I/49 Malenovice Otrokovice. The first prize in the Building Project of 2013 of the Zlín Region competition in the category of transport infrastructure, civil engineering, and environmental projects went to the Road I/49 Malenovice Otrokovice project.

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015 VINCI CONSTRUCTION v České Republice v roce 2015 VINCI ve světě VINCI je globálním společností v oblasti koncesí a stavebnictví, která zaměstnává více než 185.000 lidí ve 100 zemích. VINCI má dostatečné

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou Bc. Ondřej Šanda Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 5 Obsah Contents 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY Jiří HAVLÍK Ing. Jiří HAVLÍK, DT výhybkárna a mostárna a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov Anotace V oddělení výzkumu a vývoje firmy jsou řešeny úkoly zejména z

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA 4 ALPINE Bau CZ od roku 2014 člen skupiny PSJ - působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992. Spektrum stavebních oborů, tvoří zejména dopravní

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více