PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2015 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2015 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2015"

Transkript

1 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2015 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2015

2

3 5 Obsah Contents 6 Slovo předsedy představenstva Chairman of the Board editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations 12 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results 14 Silnice a městské komunikace Motorways and municipal roads 16 Mosty Bridges 18 Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones 20 Železnice a tramvajové trati Railway and tram tracks 22 Vodohospodářské stavby Water-management projects 24 Stavby místního významu Structures of local significance 26 Obalovny a lomy Asphalt plants and quarries 28 Výrobky a technologie Products and technologies 30 Laboratoře Laboratories 32 Společenská odpovědnost Social responsibility 34 Certifikáty Certificates 36 Naši zaměstnanci Our employees 38 Dosažené úspěchy Achievements 42 Kontakty Contacts

4 6 7 Slovo předsedy představenstva Chairman of the Board editorial Ing. Martin Borovka předseda představenstva Chairman of the Board Ing. Luboš Trojánek místopředseda představenstva Deputy Chairman of the Board Vážení, v průběhu minulého roku jsme žili mírným optimismem, že se stavebnictví začíná odrážet ode dna. I přes různé překážky jsem přesvědčen, že nás čeká rok plný nových stavebních příležitostí a výzev. A my jsme na ně připravení. Letos se tak naplno projeví organizační změny, ke kterým jsme se odhodlali v minulém roce. Jde především o vznik nové specializované oblasti Železniční stavby a mosty, do které jsme sloučili veškeré činnosti z různých organizačních složek. Díky tomu dokážeme být v tomto segmentu mnohem lépe akceschopní. Máme rovněž silnou surovinovou základnu. V našem portfoliu je 31 kamenolomů, 6 pískoven a 28 obaloven na území celé České i Slovenské republiky. Za naše více než šedesátileté působení na stavebním trhu prošlo odvětví velkým rozvojem. I my jsme se měnili a posouvali. Tradičně největší část našich zakázek tvoří silniční a železniční stavby. Stále významnější podíl ale získávají regionální projekty a stavby místního významu. Veřejnost si přeje hezká hřiště, příjemné parky, kvalitní koupaliště nebo ochranu svých domovů před velkou vodou. V našem portfoliu jsou stále žádanější zakázky na obnovu náměstí a památkových center, parků a městského mobiliáře, úpravy vodních toků atp. Segment velkých dopravněinženýrských staveb ale samozřejmě neopouštíme. V loňském roce se nám například podařilo kompletně modernizovat úsek nejvytíženější české dálnice D1 Šternov Psáře. Na tomto úseku jsme modernizovali nejen vozovku, ale museli jsme rovněž přebudovat dva mosty vedoucí Ing. Zdeněk Synáček člen představenstva Director of the Board Ing. Michal Sýkora technický ředitel Technical Director Mgr. Lenka Zachová personální ředitelka HR Director přes celou šíři dálnice. Práce proběhly bez větších komplikací ve stanoveném harmonogramu, a řidiči tak od nás na konci roku 2014 dostali předčasný vánoční dárek v podobě komfortního průjezdu po novém povrchu. Během loňského roku jsme dokončili ale i mnoho dalších zajímavých projektů, například dva a půl hektaru velký park Maxe van der Stoela v blízkosti Pražského hradu nebo projekt přestavby centrálního náměstí v Nitře. Jak efektivně využít peníze z veřejných rozpočtů pro zkvalitnění trávení volného času dokazuje i sportovně-rekreační komplex a přírodní koupaliště v obci Borek. Za všemi uvedenými projekty stojí zkušení a schopní lidé, moderní technologie, zkušenosti, tradice a profesionální přístup. I pro následující rok počítáme s tím, že budeme působit ve všech regionech České i Slovenské republiky a budeme se i nadále snažit být dobrými sousedy. Na společné cestě a na dosah ruky. Ing. Martin Borovka předseda představenstva Ing. Pavel Jiroušek ředitel oblasti Čechy střed Director of the Central Bohemian Operations Ing. Zdeněk Novák ředitel oblasti Čechy západ Director of the Western Bohemian Operations Ing. Martin Pekáček ředitel oblasti Obalovny a lomy Director of the Asphalt Plants and Quarries Ing. Petr Dohnálek ředitel oblasti Žel. stavby a mosty Director of the Railway and Bridge Engineering Operations Ing. Ján Špaňo ředitel oblasti Morava Director of the Moravian Operations Róbert Šinály ředitel oblasti Slovensko Director of the Slovak Operations Dear readers, Throughout the past year, we were riding a wave of cautious optimism, believing that the building industry had already hit rock bottom and was recovering. In spite of numerous obstacles, I am convinced that a year full of new business opportunities and challenges is awaiting us. And we are ready for them. This year will see the full effects of the organizational changes we resolved to make last year. First and foremost, there is a new area of operations, Railway Bridges and Structures, into which we have merged all activities from different organizational units. We are thus much better prepared to act in this area of business. We also possess a strong raw material base. Our portfolio includes 31 quarries, 6 sand quarries and 28 batch mixing plants in the Czech Republic and Slovakia. During the more than six decades that we have been present in the building market, the industry has undergone dramatic developments. And so have we. Road and railway construction projects have traditionally accounted for the biggest share of orders. However, regional and local construction projects are becoming increasingly important as well. People wish to have nice playgrounds, pleasant parks and quality swimming pools or to protect their homes against floods. Contracts for renovations of squares, historical centres, parks, and street furniture, regulation of streams etc. represent a part of our portfolio which is more and more in demand. However, this does not mean we are dropping major motorway construction projects. Last year, for example, we successfully completed the upgrade/renovation of the Šternov Psaře section of the busiest Czech motorway, D1. We not only upgraded the road, but we also had to rebuild two bridges spanning the motorway. The work was finished on time and without any major complications. At the end of 2014, drivers thus got an early Christmas present from us: a comfortable ride on the resurfaced motorway. However, we also completed a number of other attractive projects last year, including the 2.5-hectare Max van der Stoel Park close to Prague Castle and the restoration of the central square in Nitra, Slovakia. The sports and leisure complex and natural swimming pool in the municipality of Borek is an example of the effective use of public funds. All the projects listed above are supported by experienced and capable staff, modern technologies, experience and a professional approach. We expect next year will again see us operating in all regions of the Czech Republic and Slovakia and trying to be good neighbours. On the road together and within reach. Martin Borovka Chairman of the Board

5 8 9 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure EUROVIA CS, a. s. předseda představenstva Ing. Martin Borovka člen představenstva Ing. Zdeněk Synáček místopředseda představenstva Ing. Luboš Trojánek kancelář PP personální úsek Mgr. Lenka Zachová finanční úsek technický úsek Ing. Michal Sýkora útvar komunikace a marketingu Iveta Štočková, DiS. oblast Čechy západ Ing. Zdeněk Novák oblast Železniční stavby a mosty Ing. Petr Dohnálek oblast Čechy střed Ing. Pavel Jiroušek oblast Morava Ing. Ján Špaňo oblast Obalovny a lomy Ing. Martin Pekáček oblast Slovensko EUROVIA SK, a. s. Ing. Róbert Šinály Granvia Construction, s. r. o. Ing. Martin Pekáček obchodní útvar Ing. Josef Roubíček právní útvar Mgr. Petr Doubrava útvar bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie Ing. Daniel Kukuczka útvar informatiky Ing. Jaroslav Valenta útvar mechanizace, dopravy a investic Ing. Zdeněk Langer útvar nákupů Ing. Radim Hliňák závod Plzeň Ing. Jan Muzika závod Ústí nad Labem Ing. Roman Hek závod Karlovy Vary Ing. Josef Král závod České Budějovice Ing. Pavel Vrba závod Železniční stavby Ing. Miroslav Trnka závod Mosty a konstrukce Ing. František Mašek GJW Praha spol. s r. o. Ing. Milan Koudelka PREFA PRO, a. s. Ing. František Kozel závod Liberec Ing. Miroslav Slatinka závod Čechy východ Ing. Michal Šumpík závod Praha západ Ing. Petr Tesař závod Praha východ Ing. Tomáš Juna závod Zlín Ing. Michal Friedlaender závod Ostrava Ing. Tomáš Vítek závod Morava jih Ing. Ludvík Šumbera sektor Cementobetonových technologií Ing. Petr Škoda EUROVIA Kamenolomy, a. s. Dipl. Ing. Michael Junge EUROVIA Kameňolomy, s. r. o. Ing. Ľudovít Kováč závod Obalovny CZ Ing. Antonín Hnízdo 5 provozoven: Dalovice, Černovice, Úžín, Středokluky, Klecany OBALOVNA LETKOV, spol. s r. o. Václav Sinkule Jihočeská obalovna, spol. s r. o. Jan Mašek Pražská obalovna Herink, s. r. o. Roman Kadlec obchodní ředitel Ing. Juraj Dančišín závod Dopravné stavby Ing. Ladislav Macura závod Bratislava Ing. Marcel Baláž závod Košice Ing. Štefan Bálint EUROVIA Silba, a. s. Josef Matoušek OK Třebestovice, a. s. Ing. Tomáš Chlasták závod Emulze Kolín Ing. Leoš Bešťák VČO Východočeská obalovna, s. r. o. Petr Červinka závod Prešov Ing. Marek Reisinger OMT Obalovna Moravská Třebová, s. r. o. Ing. Jiří Jůn závod Stred Ing. Marián Kmeť Liberecká obalovna, s. r. o. Zdeněk Zeman Machnín, Červený Kostelec závod Operation Ing. Ivan Očenáš Vysvětlivky: Notes: ředitelství společnosti company management dceřiná společnost subsidiary company SILASFALT s. r. o. Ing. Tomáš Bortl závod Obaľovne Ing. Marcel Baláž oblast region filiálka PPP PPP branch office závod division Olomoucká obalovna Hněvotín, s. r. o. Pavel Samson UNIASFALT s. r. o. Ing. Martin Máté

6 10 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group's asphalt plants and quarries 11 Karlovy Vary Plzeň Ústí nad Labem Praha Říčany Liberec Kolín Hradec Králové Pardubice Brno Moravská Třebová Hněvotín Zlín Ostrava Horní Řasnice Machnín (LO) Dubnice Liberec Královec Dolánky Úžín Bezděčín Chlum Tachov Chomutov Libochovany Košťálov Červený Děpoltovice Kostelec (LO) Dalovice Chraberce Klecany Hradec Králové Plačice (VČO) Rvenice Straškov Horní Tašovice Praha Středokluky * Plaňany Velká Černoc Bystřec Chrtníky Třebnuška Herink Chomutovice Borušov (OMT) Ostrava-Kunčice Těškov Jakubčovice nad Odrou Pňovany Letkov Chornice Staré Město Litice Hněvotín (OOH) Šenov u Nového Jičína České Budějovice Svrčovec Planá (JČO) Jihlava (OOH) Česká u Brna Smolín Zádveřice ředitelství / headquarters dceřiná společnost kamenolom / / subsidiary company quarry oblast / area of operation závod / construction office dceřiná společnost / subsidiary company emulzní a modifikační stanice / / emulsion and modification stations Šelpice Uniasfalt Žilina Banská Bystrica Poprad Košice Prešov dceřiná společnost obalovna / / subsidiary company asphalt plant provozovna kamenolom / quarry provozovna pískovna / sand quarry provozovna obalovna / asphalt plant recyklační centrum / recycling center Žilina Dubná Skala Liptovská Mara Sekier Malužiná Vígľaš Kvetnica Dubiná Vydumanec Borovník Sedlice Juskova Voľa Hradová Zbudza Šemša Brehov Bratislava Nitra Šelpice Beladice Hanišberg

7 12 13 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results Dle účetních standardů IFRS / According to IFRS Konsolidované výkony [v mil. Kč] Consolidated results [in millions of CZK] Hospodářský výsledek před zdaněním [v mil. Kč] Group financial results before taxes [in millions of CZK] Rentabilita před zdaněním [%] Struktura zákazníků v roce 2014 [%] Client structure in 2014 [%] ,8 % 5,3 % 3,7 % 3 % % 49 % , , ,5 724,9 692,5 569,0 stát kraje, města a obce soukromý sektor state government regional and municipal governments private sector Struktura stavebních prací v roce 2014 [%] Structure of construction contracts in 2014 [%] Počet zaměstnanců (k ) Number of employees (as of December 31, 2014) Kapacita samofinancování [v mil. Kč] Capacity for self-financing [in millions of CZK] % 8 % % % silnice, dálnice, měst. kom. železnice a tramvajové trati mosty ostatní roads railway and tram tracks bridges other , ,9 871,5

8 15 Silnice a městské komunikace Motorways and municipal roads Od prázdnin roku 2014 řidiči využívají nový úsek silnice I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou. Jízdu po původní silnici zpomaloval průjezd Bílým Kostelem a serpentiny u Grabštejna. S narůstajícím provozem se zvyšoval počet nehod a střetů s divokou zvěří. Doprava mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou s napojením silnic I. tříd v trojmezí Česko, Německo a Polsko je nyní rychlejší a bezpečnější, popisuje Jakub Housa, hlavní stavbyvedoucí libereckého závodu EUROVIA CS. Projekt zahrnoval výstavbu 2 mimoúrovňových křižovatek, 11 mostů a 2 protihlukových clon. Technicky náročná byla řada přeložek místních komunikací. Novou silnici jsme vybavili speciální informační technologií, která vyhodnocuje charakteristiky provozu a informace předává řidičům na značkách a tabulích. Since the holidays of 2014, drivers have been using a new section of Road I/35 between Bily Kostel and Hradek nad Nisou. Travel on the previous road was slowed down by the passage through Bily Kostel and hairpin bends at Grabštejn. As the volume of traffic increased, the number of traffic accidents and collisions with forest animals went up as well. Travelling between Bily Kostel and Hradek nad Nisou, with the road section connected to Class I roads in the area where the borders of three countries Germany, Poland, and the Czech Republic meet, is now faster and safer, Jakub Housa, Chief Site Manager of the Liberec Division of EUROVIA CS, explains. The project included the construction of 2 interchanges, 11 bridges and 2 noise suppression screens. Many local roads had to be relocated, a task that was technically challenging. We installed special information technology along the new section, with such technology evaluating traffic characteristics and presenting the information to drivers on road and traffic signs. Reference Jakub Housa Dálnice D1 Jánovce Jablonov Modernizace silnice Nejdek Pernink II/353 D1 Rytířsko Jamné, 2. stavba hlavní stavbyvedoucí, závod Liberec Project Manager, Liberec Silnice I/35, Bílý Kostel Hrádek nad Nisou Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura III/2953 Dolní Branná Kunčice, rekonstrukce silnic Modernizace dálnice D1, úsek Šternov Psáře Silnice I/44 Vlachov Rájec

9 17 Mosty Bridges Mosty pomáhají překonávat překážky, jsou také fotogenickým a dominantním prvkem každé stavby. Stavba konstrukce mostu byla součástí modernizace železniční trasy Ševětín Veselí nad Lužnicí, po které budou vlaky v budoucnu jezdit rychlostí až 160 km/hod. Jde o dvoukolejný ocelový most o délce téměř 100 metrů, s rozpětím 77 metrů. Výsun největšího železničního mostu přes řeku Nežárku byl proveden během 36 hodin při použití kombinace výsunu se zavěšením na jeřábu o nosnosti 800 tun, vysvětluje Pavel Kýr, hlavní stavbyvedoucí závodu Mosty a konstrukce. Jako optimální řešení navrhl projektant trám ztužený obloukem (tzv. Langerův nosník) o výšce 11 metrů. Bridges help overcome obstacles and are also a photogenic and dominant element of every construction project. The bridge construction was a part of the upgrade project of the Ševětín Veselí nad Lužnicí railway line, which will hopefully see trains travelling at speeds of up to 160 km/h one day. It is a double-track railway bridge, almost 100 m long and with a span of 77 m. The launching of the largest railway bridge spanning the Nežárka River took 36 hours, during which the bridge was both being pushed longitudinally and suspended on/lifted by a 800-tonne crane, Pavel Kýr, Chief Site Manager of the Bridges and Structures Division of EUROVIA CS, explains. The designer proposed an arch-reinforced beam (also known as tied-arch or Langer beam), 11 m high, as the best solution. Reference Pavel Kýr hlavní stavbyvedoucí, závod Mosty a konstrukce Project Manager, Bridges and Structures Construction Office Modernizace trati Ševětín Veselí nad Lužnicí II. část, úsek Horusice Veselí nad Lužnicí, železniční most přes řeku Nežárku Dálnice D1 Jánovce Jablonov, II. úsek, most na dálnici nad potokem Lodina a silnicí I/18 v km 14,182, stavba nejvyššího dálničního mostu na území Slovenska Modernizace dálnice D1, úsek Šternov Psáře, montáž tří nosníků na druhém mostě na trase u obce Psáře Rekonstrukce Americké třídy, část Wilsonův most včetně předpolí a kabelový kolektor v Plzni Tramvajový přestupní uzel v ulici Nádražní v Mostě Zabezpečenie bezpečnosti na cestách poškodených povodňami na území Žilinského samosprávneho kraja rekonštrukcia nejstaršího železobetonového mosta na Slovensku v Krásne nad Kysucou Rekonstrukce ŽST Přerov, 1. stavba, železniční most

10 19 Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones Rekonstrukce centrálního Župního náměstí v Nitře probíhala v úzkém centru města před župním domem a vstupem na hrad. Vstupnej bráne k Nitrianskemu hradu sme dali novú, atraktívnu podobu, popisuje záměr Peter Vanek, hlavní stavbyvedoucí závodu Bratislava. Původní asfaltová plocha o výměře cca m², která sloužila jen autům, byla přeměněná na chodníky, zelené prostranství i parkoviště. Samotné náměstí jsme vyložili žulovou dlažbou s mozaikou připomínající řeku Nitričku, která tudy kdysi protékala. Cesta v župním podjezdu byla snížená o 70 cm, čímž se vyřešil dlouholetý problém s průjezdem techniky při navážení materiálů. Součástí stavby byl kruhový objezd s komunikací a instalace mobiliáře. The reconstruction of the central Zhupa Square in Nitra took place in the confined centre of the city, in front of the Zhupa House and the entrance to the castle compound. We gave a new and attractive look to the gate leading to the Nitra Castle, says Peter Vanek, Chief Site Manager of the Bratislava Division. The asphalt-paved area of about 4,500 square meters, previously used only by vehicles, has been converted into sidewalks, a green space and a parking lot. The square itself has been repaved using granite cobblestones arranged in a mosaic pattern reminiscent of the course of the Nitrička River, which used to flow here a long time ago. The level of the road in the gate through the Zhupa House has been reduced by 70 cm, thus eliminating a persistent problem of getting trucks carrying building materials to the square. The project also included a roundabout with a connecting road and the installation of urban furniture. Reference Peter Vanek hlavní stavbyvedoucí, závod Bratislava Project Manager, Bratislava Dopravní terminál, Mariánské Lázně Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí, Otrokovice Rekonstrukce středu města Nový Bor I. etapa Župné náměstí, Nitra Podjezd pod železniční tratí náměstí TGM v Třinci VIA Lyžbice Revitalizácia námestia v Novej Dedinke Vyškov železniční stanice, P&R

11 21 Železnice a tramvajové trati Railway and tram tracks Projekt modernizace trati České Budějovice Nemanice I, jehož realizace trvala tři roky, je součástí IV. tranzitního železničního koridoru na trati České Velenice České Budějovice Plzeň. Délka rekonstruovaného úseku je 2,62 km. Díky většímu rozpětí zrekonstruovaných železničních mostů jsme pomohli zvýšení plynulosti silniční dopravy v Českých Budějovicích, upřesňuje hlavní stavbyvedoucí Radomír Barták. Stavba zahrnovala mimo jiné rekonstrukci železniční stanice České Budějovice. Cestující nyní mohou využívat nové bezbariérové přístupy včetně výtahů a nástupišť ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice pro snadnější výstup a nástup. Nechybí ani nové informační a navigační systémy. Nejvýznamnější změnou na traťovém úseku je zejména jeho zdvoukolejnění přes nadjezdy ulic Skuherského a Pekárenská. The project of the upgrade of the České Budějovice Nemanice I railway line, which took three years to complete, is a part of the 4th Railway Transit Corridor on the České Velenice České Budějovice Plzeň line. The length of the renovated section is 2.62 km. Thanks to the broader span of the renovated railway bridges, we helped make the traffic flow in České Budějovice smoother, Radomír Barták, Chief Site Manager of the Railway Construction Projects Division, clarifies. The project included, inter alia, the reconstruction of the České Budějovice Railway Station. Passengers can now make use of barrier-free access, including elevators and platforms 550 mm above the rail top for easier embarkation and debarkation. There are new information and navigation systems as well. The most significant change made in the upgraded section consists in double tracks on overpasses spanning Skuherského and Pekárenská Streets. Reference Radomír Barták hlavní stavbyvedoucí, závod Železniční stavby Project Manager, Railway Engineering Construction Office Kolejové propojení letiště Leoše Janáčka a průmyslové zóny Mošnov Modernizace trati Veselí nad Lužnicí Tábor, II. část, úsek Veselí nad Lužnicí Doubí u Tábora, 1. etapa, Veselí nad Lužnicí Soběslav RTT Průběžná Švehlova (Praha) Modernizace trati České Budějovice Nemanice I Rekonstrukce stávajícího železničního úseku Kaunas (Palemonas) Gaižiūnai (Litva) Rekonstrukce ŽST Přerov, 1. stavba ŽST Vrútky-Varín, koľ. č. 1 a 2 KRŽZ km 317, ,730

12 23 Vodohospodářské stavby Water-management projects V přírodním koupališti v obci Borek si návštěvníci dosyta užijí sportu, odpočinku i relaxace. Koupací nádrž má tvar dvou nepravidelných oválů v různých výškových úrovních propojených řekou. Celková plocha bazénů je m2. Vybudování přírodního koupaliště bylo pro náš pracovní tým novou zkušeností v technologických a pracovních postupech, doplňuje Jan Sirový, stavbyvedoucí závodu České Budějovice. Pro ty, kdo hledají sportovní aktivity, koupaliště nabízí beachvolejbalové a hokejbalové hřiště. Nejmenší návštěvníci najdou v areálu dětské hřiště s pískovištěm, pružinovými houpadly, šplhací sestavou s lanovou sítí a řadu dalších lákadel. Visitors of the natural swimming pool in Borek can enjoy sports, rest, and relaxation to their hearts' content. The swimming pool has a shape of two irregular ovals situated at different levels and connected by the river. The total pool area is 2,060 m2. Building a natural pool like this was a new experience for our team technologically and procedurally, adds Jan Sirovy, Site Manager of the Česke Budějovice Division. The compound offers a beach volleyball playground and a street hockey rink to those keen on sports activities. The smallest visitors can enjoy a playground with a sandbox, spring swings, jungle gym with a rope net and many other attractions. Reference Jan Sirový stavbyvedoucí, závod České Budějovice Site Manager, České Budějovice VD Husinec rekonstrukce koruny hráze Protipovodňová ochrana obce Zálezlice Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy Sportovně rekreační komplex Borek, České Budějovice Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová in-line dráha a koupaliště Povodí Ondřejnice odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy Kanalizace a ČOV v obci Daskabát

13 25 Stavby místního významu Structures of local significance V blízkosti Pražského hradu se v září 2014 otevřel zcela nový park nesoucí jméno holandského diplomata Maxe van der Stoela. Nedaleko křižovatky ulic Patočkova, Myslbekova a Střešovická vznikla klidová zóna o velikosti 2,5 hektaru. V rámci sadových úprav jsme použili keřů, 175 stromů a kusů trvalek. V jihovýchodní části parku vznikl rybník o rozloze m2. Park je součástí stavby tunelového komplexu Blanka. Je osazen 42 lavičkami a řadou dětských atrakcí včetně houpaček, lanového mostku nebo lanové pyramidy. Celá lokalita byla dlouhá léta zatížená stavbou nového tunelového komplexu. Tento krásný park je pro místní obyvatele malou, ale milou odměnou za trpělivost, uvádí Daniel Kováč, hlavní stavbyvedoucí závodu Praha západ. A brand new park named after Dutch diplomat Max van der Stoel was opened close to Prague Castle in September Located off the intersection of Patočkova, Myslbekova and Střešovická Streets, the quiet zone has an area of 2.5 hectares. Landscaping and gardening work made use of 4,500 shrubs, 175 trees and 3,500 perennials. A 1,517 m2 pond was created in the south-eastern part of the park. The park is a part of the Blanka Tunnel Project. It is furnished with 42 benches and a number of attractions for children, including seesaws, a rope bridge and a rope pyramid. The whole area was suffering from consequences of the new tunnel project for quite some time, and the beautiful park is a small, but welcome reward for the patience of the locals, says Daniel Kováč, Chief Site Manager of the Prague West Division. Reference Daniel Kováč hlavní stavbyvedoucí, závod Praha západ Project Manager, Prague-West Science Learning Center Liberec, iqlandia Regenerace panelového sídliště Fučíkova v Plané Cesta okolo Tatier rekonštrukcia poľnej cesty Cyklistický chodník Kežmarok Vrbov Slovensko Strahovský tunel, 2. stavba, ulice Myslbekova a Patočkova, Park Maxe van der Sto ela Cyklotrasa z Broumova do Olivětína Hřiště Stará Role Veřejná prostranství Náchod sportovní hřiště

14 26 Obalovny a lomy Asphalt plants and quarries Žádná stavební společnost se neobejde bez kvalitních surovin. Kámen a asfaltové směsi jsou součástí všech liniových staveb. Ve stavební Skupině EUROVIA CS je surovinovou základnou oblast Obalovny a lomy, ve které se sdružuje 31 lomů, 28 obaloven a 6 pískoven na území celé České i Slovenské republiky. Závody Obalovny CZ (ČR) a závod Obaľovne (SK) disponují moderními provozy, které kladou důraz na životní prostředí. Podílejí se rovněž na technologickém vývoji asfaltových směsí. Vyrábějí specifické směsi, jako je VIAPHONE, CANADER MIX a mnoho dalších. V roce 2014 obalovny Skupiny vyrobily tun asfaltových směsí. Dceřiné společnosti EUROVIA Kamenolomy (ČR) a EUROVIA-Kameňolomy (SK) jsou významnými a tradičními výrobci drceného a těženého kameniva. V roce 2014 lomy Skupiny vytěžily celkem tun kameniva. No building company can do without quality raw materials. Aggregate and asphalt mixes constitute an indispensable element of all linear structures. The raw material base of the EUROVIA CS Group is represented by Asphalt Plants and Quarries, comprising 31 quarries, 6 sand quarries and 28 batch mixing plants in the territory of the Czech Republic and Slovakia. The Batch Mixing Plants Divisions, named Obalovny CZ (in the Czech Republic) and Obaľovne SK (in Slovakia), operate state-ofthe-art plants emphasizing environmental friendliness. They also participate in the technological development of asphalt mixes and produce specific mixes, such as VIAPHONE, CANADER MIX, and many others. In 2014, the Group s batch mixing plants turned out 1,916,247 tonnes of asphalt mixtures. The subsidiary companies EUROVIA Kamenolomy (ČR) and EUROVIA-Kameňolomy (SK) are important and traditional producers of aggregate and quarried stone. In 2014, the Group s quarries produced 8,323,782 tonnes of stone and aggregate.

15 Modernizace dálnice D1, úsek Šternov Psáře, montáž tří nosníků na druhém mostě na trase u obce Psáře. D1 Motorway upgrade, Šternov Psáře section, installation of three beams on the second bridge at Psáře. U závodu Morava jih byl 1. března 2015 zřízen sektor Cementobetonových technologií. Výrobním programem sektoru jsou zejména dodávky cementobetonových krytů na vozovkách, letištích, průmyslových výrobnách a realizace betonových monolitických prvků převážně v oblasti dopravního stavitelství. Technologické vybavení sdílí EUROVIA CS, a. s., s EUROVIA GmbH v rámci společné firmy EUROVIA Concrete Technologies GmbH (ECT). Výrobky a technologie Products and technologies VIAPHONE Do konce roku 2014 jsme v České i Slovenské republice položili celkem m² asfaltové směsi s nízkou hlučností VIAPHONE. VIAPHONE As of the end of 2014, we laid altogether 447,482 m2 of VIAPHONE low-noise asphalt mix in the Czech Republic and Slovakia. 29 Pokládka asfaltové směsi s nízkou hlučností VIAPHONE na stavbě D1, oprava AB vozovky v km 9,4 1,275 vlevo. Laying of VIAPHONE low-noise asphalt mix on a D1 Motorway building site repair of AB blacktop between Kilometer 9.4 and Kilometer (left). Montáž pylonu na stavbě mostu v Hradci Králové. Installation of a pylon on a bridge construction site in Hradec Králové. A Concrete Technologies Sector was established at the Moravia South Division as of March 1, Its portfolio consists mainly of cement concrete surfaces of roads, airport runways and aprons, and floors of industrial facilities, as well as of concrete monolithic elements used primarily in transport infrastructure projects. EUROVIA CS, a. s., shares the technologies with EUROVIA GmbH under the umbrella of a joint enterprise named EUROVIA Concrete Technologies GmbH (ECT). Asfaltová směs VIAPHONE získala již dvě ocenění. V roce 2011 to byla zlatá cena České stavební akademie za technologii roku, v loňském roce získala bronzovou cenu v soutěži o Cenu inovace pořádanou asociací inovačního podnikání České republiky. VIASAF VIASAF je tenkovrstvá asfaltová směs omezující šíření reflexních trhlin v konstrukci vozovky. Lze ji použít jak u nových, tak i pro opravy stávajících komunikací. Její úlohou je omezit prokopírování trhlin, které se tvoří smršťováním materiálů upravených hydraulickým pojivem nebo prokopírování dilatačních spár z betonových podkladů vozovek směrem k povrchu. Tuto směs jsme v minulém roce položili v úsecích 5,3. 3,2. a 3,2. 2,1. km dálnice D1, a to v celkovém počtu m². Betonové a ocelové výrobky Od poloviny minulého roku jsme 50% vlastníkem společností PREFA PRO, a. s., a OK Třebestovice, a. s. PREFA PRO vyrábí betonové výrobky pro dopravní, pozemní i vodohospodářské stavby. V loňském roce se podílela zejména na Modernizaci dálnice D1, úsek Šternov Psáře, konkrétně výrobou tří nosníků na druhém mostě na trase u obce Psáře. OK Třebestovice se zaměřuje na výrobu klasických ocelových konstrukcí, konstrukcí železničních a silničních ocelových mostů a konstrukcí mostních dilatačních závěrů. V minulém roce se pochlubila výrobou pylonu pro stavbu v Hradci Králové nebo lávky v Hýskově u Berouna. The VIAPHONE asphalt mix has already been granted two awards: the Technology of the Year Golden Prize of the Czech Construction Academy in 2011, and the Bronze Innovation Award in a competition organized by the Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic last year. VIASAF VIASAF is a thin-laid asphalt mix minimizing propagation of reflective cracks in the road structure. It can be used to build new roads or to repair existing ones. Its purpose is to eliminate the propagation of shrinkage cracks in materials treated with hydraulic binders and of expansion joints in concrete to the road surface. The mix was used last year to repair D1 Motorway sections between Kilometers 5.3 and 3.2 and Kilometers 3.2 and 2.1. The total area laid was 49,960 m2. Concrete and steel products Since mid-2014, we have been a 50% owner of PREFA PRO, a. s., and OK Třebestovice, a. s. PREFA PRO manufactures concrete products for transport infrastructure, civil engineering, and water management projects. In 2014, it participated, in particular, in the D1 Motorway upgrade project, Šternov Psáře section, by manufacturing and supplying three beams for the second bridge at Psáře. OK Třebestovice focuses on the manufacture of conventional steel structures, steel railway and road bridge structures, and bridge expansion joints. Last year, the company could boast of a pylon for a construction project in Hradec Králové and a pedestrian walkway installed in Hýskov u Berouna.

16 30 Laboratoře Laboratories Laboratoře Skupiny EUROVIA CS působí ve všech regionech České a Slovenské republiky. V minulém roce zajišťovaly komplexní služby v oblasti technologií a kontroly kvality na nejvýznamnějších stavbách Skupiny, jako jsou např. modernizace dálnice D1, železniční koridorové stavby, dálnice D1 Jánovce Jablonov na Slovensku a mnoha dalších. Pokračovaly v pracích na výzkumných úkolech v rámci programu CESTI (Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu), kde úzce spolupracují se stavebními fakultami ČVUT a VUT zejména v oblasti asfaltových směsí s vyšším obsahem pojiva pro podkladní vrstvy typu RBL (Rich Bottom Layer), které jsou součástí vývoje netuhých vozovek s dlouhou životností, tzv. Long Life Pavement. Pracovaly také na snižování teplot zejména u litých asfaltů a dlouhodobém sledování akustických vlastností vybraných typů obrusných vrstev. Činnost v programu CESTI pokračuje i v roce 2015, a to například pokládkou pokusných úseků litého asfaltu při teplotách pod 200 C, dále směsí typu RBL nebo měřeními hluku tiché obrusné vrstvy VIAPHONE a dalších ve spolupráci s výzkumným centrem Eurovia v Mérignacu a Centrem dopravního výzkumu v Brně. Letos budou zajišťovat zkušebnictví mj. na stavbách nových úseků dálnic v Čechách i na Slovensku. Laboratories of the EUROVIA CS Group operate in every region of the Czech Republic and Slovakia. Last year, they were providing comprehensive technological and quality control services to the Group s major projects, including the upgrade of the D1 Motorway, railway corridors, the D1 motorway section between Jánovce and Jablonov in Slovakia, and many others. They continued to participate in research projects under the auspices of CESTI (Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure), closely cooperating with Civil Engineering Faculties of the Czech Technical University in Prague and the Technical University in Brno, particularly in the field of asphalt mixes with a higher binder content for RBL (Rich Bottom Layer) applications, as part of efforts focusing on the development of non-rigid long-life road surfaces known as Long Life Pavement. They also worked on reducing application temperatures, particularly of poured asphalt pavements, and long-term monitoring of acoustic properties of selected types of wearing courses. The participation in the CESTI programme will continue in 2015 as well, consisting, for example, in experimental pouring of asphalt pavements at temperatures below 200 C, research into RBL mixes, measurements of noise levels produced by the quiet VIAPHONE wearing course, and other work, undertaken in cooperation with Eurovia s research centre in Mérignac and the Transport Research Centre in Brno. The laboratories will also handle tests and analyses for, inter alia, new motorway sections to be built in the Czech Republic and Slovakia. Kontrola rozptýlení polymeru v modifikovaném asfaltu pomocí UV mikroskopu. Checking the dispersion of polymer in a modified asphalt mix using an UV microscope. Stanovení pevnosti betonu v tlaku pomocí Schmidtova tvrdoměru. Testing compressive strength of a concrete specimen using a Schmidt hammer. Zkoušení reologických vlastností pojiv v dynamickém smykovém reometru. Testing rheological properties of binders using a dynamic shear rheometer.

17 33 Společenská odpovědnost Social responsibility Skupina EUROVIA CS začala od podzimu 2014 podporovat český tým curlingu vozíčkářů fungující v rámci Českého svazu curlingu. Cílem spolupráce je podpora reprezentačního týmu k dobrým výsledkům a také k účasti na paralympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu v roce Curling vozíčkářů je koordinačně velmi náročná hra, která vyžaduje velkou fyzickou zdatnost a pokročilé strategické myšlení. Tato kombinace potřebných vlastností je blízká i profesnímu pojetí naší společnosti. Proto jsme se rozhodli sponzorovat právě curling. Doufáme, že kromě podpory reprezentačního výběru zlepšíme též podmínky pro rozvoj handicapovaných curlerů. Nejde však o jedinou naši aktivitu. Již šestým rokem vzdělává děti úspěšný projekt Rozhlédni se!. V loňském roce zavítal do Trutnova, Brna, Ostravy, Českých Budějovic a jako každý rok také do Muzea Policie ČR v Praze. Hravou formou vychovává děti k bezpečnému pohybu v silničním provozu. Interaktivní tréninky dávají projektu naprosto jedinečný rozměr. Za celou dobu trvání projektu prošlo rukama školitelů na dětí. Koncept Rozhlédni se! má celorepublikový charakter a odstartoval v lednu roku 2010 v Olomouci. Je zaměřený na děti od 6 do 10 let. Projekt přináší Nadační fond Kolečko. V jednotlivých regionech, kde působíme, podporujeme další dílčí sportovní, kulturní i ekologické aktivity. Na Slovensku je to Slovenská basketbalová liga, které jsme byli v minulém roce generálním partnerem. Jsme rovněž členem české i slovenské pobočky Nadace VINCI, jež pomáhá znevýhodněným zapojit se do běžného života. The EUROVIA CS Group has been supporting the Czech Wheelchair Curling team, existing under the Czech Curling Association, since autumn The purpose of the cooperation is to help the national team achieve good results and thus be able to participate in the 2018 Paralympic Games in PyeongChang, Republic of Korea. Coordination-wise, wheelchair curling is a very demanding sport requiring physical fitness and advanced strategic thinking. The combination of necessary skills is also close to how we approach our profession. This is why we have decided to sponsor curling. We hope that, in addition to supporting the national team, we will help improve conditions for all handicapped curlers. However, this is not our only activity. The Look out! project has been educating children for six years now. Last year, it visited Trutnov, Brno, Ostrava, České Budějovice, and, just like every year, the Czech Police Museum in Prague. Using playful forms of education, it teaches children how to move safely in road traffic. The uniqueness of the project is due to the interactive training it provides. More than 7,200 children have so far passed through the hands of the project s instructors. Focusing on children between 6 and 10, the Look out! concept is nation-wide and was launched in Olomouc in January The project is brought to its beneficiaries by the Kolečko Foundation. We sponsor other sports, cultural, and environmental efforts in every region where we are present. In Slovakia, we were the General Partner of the Slovak Basketball League last year. We are also a member of the Czech and Slovak subsidiaries of the VINCI Foundation, which helps disadvantaged individuals and groups integrate into normal life.

18 34 Certifikáty Certificates Jednou z priorit společnosti EUROVIA CS je bezpečnost zaměstnanců, a proto věnuje velkou pozornost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavázala se vyvinout veškeré úsilí k dosažení nulové úrazovosti na všech pracovištích. Dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje četnost a závažnost pracovních úrazů ve Skupině. Provádí specializovaná školení, na kterých se snaží identifikovat možné úrazy a předcházet jim. EUROVIA CS vlastní certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS Vedení společnosti si uvědomuje, že stavebnictví je obor, který svou činností zanechává výrazné stopy v krajině. Proto se EUROVIA CS snaží nacházet a využívat takové pracovní postupy a technologie, které minimalizují negativní dopady stavebních prací na životní prostředí a vedou k lepšímu využívání vstupů a minimalizaci odpadů. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO One of the priorities of EUROVIA CS is the safety of its employees, and a lot of attention is therefore focused on the area of occupational health and safety. The company is committed to exerting every effort in order to achieve a zero injury rate at all workplaces. It has long been monitoring and evaluating the number and seriousness of work-related injuries within the group and conducts specialised trainings aimed at identifying and preventing possible injuries. EUROVIA CS has occupational health and safety management system certification pursuant to the ČSN OHSAS standard. The company's management is aware that construction is an industry that leaves significant traces of its activity on the environment. Therefore, EUROVIA CS strives to find and use such work processes and technologies that minimise the negative impacts of construction work on the environment and lead to better use of input materials and minimisation of waste. The company is a holder of a quality management system certificate pursuant to the ČSN EN ISO 9001 standard and an environmental management system certificate pursuant to the ČSN EN ISO standard.

19 37 Naši zaměstnanci Our employees Stavební Skupina EUROVIA CS staví svůj úspěch na svých zaměstnancích. Naši lidé mají dlouholeté zkušenosti, odborné dovednosti a ke své práci přistupují svědomitě. Neustále se snažíme zlepšovat standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby každý náš zaměstnanec na konci pracovního dne odešel v pořádku domů. Naším cílem je nulová úrazovost. Podporujeme profesní kulturu BOZP nejen mezi našimi zaměstnanci, ale rovněž u našich subdodavatelů. Pořádáme školení, pravidelně na pracovištích diskutujeme o možných rizicích vyplývajících z naší práce, provádíme preventivní opatření. Účastníme se také mezinárodních akcí BOZP. Máme zavedený proces hlášení Skoronehod. Za dva roky jejich existence se nám podařilo zaznamenat a vyřešit více než 200 nebezpečných situací, které by při chvilkové nepozornosti mohly vést k nepříjemnému úrazu. Naší prioritou je rovněž podpora našich zaměstnanců v dalším vzdělávání. V rámci mezinárodní Skupiny EUROVIA pořádáme výměnné stáže. Komunikujeme a spolupracujeme s technickými středními, vyššími odbornými i vysokými školami. The EUROVIA CS Group derives its success from its employees. Our people possess extensive experience, professional skills, and a conscientious and diligent approach to their work. We continuously try to improve occupational safety and health standards so that all of our employees leave their place of work in good health at the end of the day. Our objective is a zero accident rate. We support occupational safety and health not just among our employees, but also among our subcontractors. We organize training courses, regularly discuss potential risks arising from our work, and implement preventive measures. We also take part in international occupational safety and health events and initiatives. We have a near-accident reporting system in place. During the two years of its existence, we have recorded and resolved more than 200 situations posing a risk which, if ignored even for a second, could have resulted in an unpleasant injury. One of our priorities is also to support continuous education and training of our employees. We organize exchanges within the international Eurovia Group and communicate with vocational schools, secondary technical schools and universities. Bezpečná práce POD BŘEMENEM NENÍ NIKDY BEZPEČNO!

20 VYPISOVATELÉ: Ing. MILOSLAVA VESELÁ, organizátor ODBORNÍ GARANTI: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng., předseda poroty vyhlašovatelé soutěže spoluvyhlašovatelé soutěže odborný garant soutěže Dosažené úspěchy Achievements CENA MD ČR STAVBA: PŘIHLAŠOVATEL: ZHOTOVITEL: PROJEKTANT: INVESTOR: VÝROK POROTY: ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ MODERNIZACE TRATI VOTICE BENEŠOV U PRAHY EUROVIA CS, a. s. Sdružení Vo Ben, EUROVIA CS, a. s., Subterra a. s. a Viamont DSP a. s. SUDOP Praha, a. s. Správa železniční dopravní cesty Zdvojkolejněním a rozsáhlými směrovými úpravami trati a výstavbou pěti nových tunelů došlo k podstatnému zvýšení kapacity a traťové rychlosti až na 160 km/hod. Tím byla významně zvýšena konkurenceschopnost železnice vůči silniční dopravě. 16. června 2014 Stavba Modernizace trati Votice Benešov u Prahy byla oceněna titulem Česká dopravní stavba a technologie a cenu Ministerstva dopravy ČR za rok The Upgrade of the Votice Benešov u Prahy Railway Line project was granted the Czech Transportation Structure, Technology and Innovation of 2013 title and prize from the Ministry of Transport of the Czech Republic. Vodárenská nádrž Karolinka rekonstrukce hráze získala v rámci soutěže Stavba roku 2013 Zlínského kraje hned dvě ceny. První je čestné uznání v kategorii dopravní, inženýrské a ekologické stavby, druhé je čestné uznání hlavnímu stavbyvedoucímu oceněné stavby Bohdanu Peturovi. The Karolinka Reservoir Dam Reconstruction project received two awards in the Building Project of 2013 competition organized by the Zlín Region, a Letter of Commendation in the Transport Infrastructure, Civil Engineering, and Environmental Projects category, and another Letter of Commendation for Bohdan Petura, Chief Site Manager of the project. EUROVIA Kamenolomy získala od Ministerstva zdravotnictví České republiky osvědčení Podnik podporující zdraví roku stupně za dosaženou úroveň ochrany zdraví na svých pracovištích. In recognition of the level of occupational health and safety achieved at its sites, EUROVIA Kamenolomy received the Health Supporting Enterprise rd Class certificate from the Ministry of Health of the Czech Republic. Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Stavba roku Plzeňského kraje 2013 RefeRenční list získal I/27 Červené Poříčí most ev. č přihlášený firmou EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy západ Cenu Svazu podnikatelů ve staveb nictví v ČR získává za kvalitní a bezkolizní opravu mostní konstrukce silnice I/27. Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví za kvalitní a bezkolizní opravu mostní konstrukce silnice I/27 obdržela v rámci Stavby roku Plzeňského kraje 2013 stavba I/27 Červené Poříčí most ev. č The I/27 Road Červené Poříčí Bridge project received the prize of the Association of Building Entrepreneurs in the Building Projects of 2013 competition organized by the Plzeň Region, for delivering a highquality and collision-free repair of a bridge on Road I/27. Stavbu roku Kraje Vysočina 2013 v kategorii vodohospodářské a zemědělské stavby vyhrála stavba Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy. Cena byla udělena za kvalitně provedené práce v technologické i stavební části. The Building Project of 2013 of the Vysočina Region award in the category of water-management and agricultural building projects went to the Sewage/ rainwater collection system and sewage treatment plant agglomeration of Dolní Cerekev and Kostelec u Jihlavy project, in recognition of the high quality of both its technological and its civil engineering parts. Hlavní cenu v kategorii dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby vyhrála v soutěži Stavba roku 2013 Moravskoslezského kraje stavba VIA Lyžbice, soubor staveb: železniční zastávka Třinec, podjezd pod železniční tratí, náměstí TGM v Třinci. The Building Project of 2013 of the Moravian-Silesian Region award in the category of transport infrastructure, civil engineering, and environmental projects went to the VIA Lyžbice project, which comprised the railway station in Třinec, a railway underpass, and TGM Square in Třinec. Cyklostezka Ostrov Jáchymov dostala v rámci soutěže Stavby Karlovarského kraje 2014 čestné uznání za využití staré železniční tratě a citlivé zasazení do krajiny. In the Building Project of 2014 of the Karlovy Vary Region competition, the Ostrov Jáchymov Bike Trail project received a Letter of Commendation for making use of an old railway line and setting the project into the surrounding countryside in a considerate manner. Hlavní cenu v soutěži Stavba roku 2013 Zlínského kraje v kategorii dopravní, inženýrské a ekologické stavby získala Silnice I/49 Malenovice Otrokovice. The first prize in the Building Project of 2013 of the Zlín Region competition in the category of transport infrastructure, civil engineering, and environmental projects went to the Road I/49 Malenovice Otrokovice project.

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 5 Obsah Contents 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013

Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013 Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013 Obsah Table of Contents Motto 5 Slovo předsedy představenstva 6 Společenská odpovědnost 8 SMP CZ poskytuje podporu... 9 Profil společnosti 55 Historie

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Table of contents Úv od ní slo lovo pře ředs edy př edst stav aven enst stva Message from the Chairman of the Board of Directors Zákl ad ní cha hara rakt kter eris

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE)

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) 13. ROČNÍK, č. 4/2004 ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING COMMITTEE

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva 2012 Annual Report 2 Čeština English Čeština English 3 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové

Více

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport

Více

2009 roční zpráva activity report zat 2009

2009 roční zpráva activity report zat 2009 2009 roční zpráva Activity Report ZAT 2009 ZAT - dodávky komplexních řešení v oblasti automatizace pro energetiku a průmyslové procesy - výroba zdravotnických přístrojů Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení:

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002 zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts Stručný přehled (v mil. Kč) 2002 2001 2000 Změna / At

Více

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011 Výroční zpráva města plzně 2011 Annual report city of pilsen 2011 Obsah content Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 6 Vybrané úspěchy a aktivity města

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61 Obsah ALTRON 5 Vize a mise 7 Úvodní slovo předsedy představenstva O společnosti 11 O společnosti 12 Organizační struktura 15 Altron a jeho lidé Produkty a služby 19 Datacentra 27 Energocentra 33 Napájení

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group 2 014 Projekty s energií / Energy projects VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol.

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Obsah. Table of contents. Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation

Obsah. Table of contents. Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation ROČNÍ ZPRÁVA YEARLY REPORT 2007 ROČNÍ ZPRÁVA YEARLY REPORT Obsah Table of contents Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více