2D počítačová grafika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2D počítačová grafika"

Transkript

1 je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného světa (například digitální fotografie a jejich úprava, filmové triky). Z hlediska umění jde o samostatnou kategorii grafiky. 1 2D počítačová grafika Existují dva základní přístupy ke 2D grafice: vektorová a rastrová grafika. Vektorová grafika - vychází z použití základních geometrických tvarů (úsečky, lomené čáry, kružnice, elipsy, mnohoúhelníky, křivky, textové řetězce), - zaznamenány jsou informace o použitých prvcích, jejich souřadnice, - vektorová reprezentace obrazu je tedy matematický popis tvaru, - nevýhody: složitá tvorba obrazu, v určitých případech vysoké nároky na RAM a CPU, - výhody: nezkreslení obrazu při jeho zvětšení, matematicky přesný popis, snadné změny obrazu, menší paměťová náročnost, - použití: ilustrace, diagramy, počítačové animace, počítačová sazba, - formáty: PDF Portable Document Format, AI CDR SVG ZMF Adobe Illustrator Artwork, CorelDRAW, Scalable Vector Graphics, Zoner Callisto, - programy: CorelDRAW, CAD/CAM systémy (obsahují 3D, Solid Edge, EdgeCAM, AutoCAD, RealCAD, ProgeCAD, Google SketchUp, Microstation, InRoad ), Adobe Illustrator, Quark XPress, Adobe InDesign, Zoner Callisto (CZE) Rastrová (bitmapová) grafika - reprezentace obrazu pomocí pixelů (nejmenší nedělitelný bod se spojitou barvou a odstínem, nese informaci o jasu, barvě, průhlednosti); pixely jsou uspořádány do mřížky (= bitová mapa, bitmapa), při zvětšování obrazu dochází ke zhoršení kvality obrázku, - nevýhody: snížená kvalita obrazu, vysoké nároky na potřebnou paměť, - výhody: snadné provádění grafických efektů (fotomontáže, střihy ), elektronická archivace prací, snadné pořízení obrazu (digitální fotoaparát, skener), - formáty: BMP Microsoft Windows Bitmap, GIF Graphics Interchange Format, JPEG Joint Photographic Experts Group (= název konsorcia, které tuto kompresi navrhlo), JPEG 2000, PNG TIFF Portable Network Graphics, Tag Image File Format, - programy: Malování (MS), KPaint (Linux), Adobe Photoshop, Inkspace, GIMP, Photo Filter Factory, Pixia a další programy pro úpravu fotografií. 1. [online]. Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/po%c4%8d%c3%adta%c4%8dov%c3%a1_grafika>. 1/5

2 Obrazové formáty rastrové grafiky JPEG - vhodný pro kódování fotografií, u nichž mají sousední pixely blízké barvy, - formát ztrátové komprese (paměťová úspora má za následek snížení kvality obrazu, která je dosažena potlačením rozdílů v blízkých barvách), - využívá nižší citlivosti lidského oka na změny barevných odstínů, - optimální úspora + přijatelný výsledek při 24 bitech na 1 pixel, - kvalitnějším nástupcem je formát JPEG 2000 (obsahuje bezeztrátovou kompresi, podpora průhlednosti, dokonalejší komprese). GIF - paleta max. 256 barev, 1 Byte na 1 pixel, - původně určen k přenosu po telefonních linkách (proto se projevuje složitou strukturou formátu), - nyní určen pro použití na webových stránkách, - může uchovávat více obrázků v 1 souboru, schopnost ukládat textové informace, uchování časové prodlevy mezi obrázky animace. PNG - mladší grafický formát, je srovnáván s GIFem, umožňuje ukládat obrázky v rozlišení true color, - bezeztrátová komprese, minimální úspora velikosti, nemůže přenést více obrázků v 1 souboru. TIFF, TIF - složitý historický vývoj, schopen zapisovat obrazy v různých barevných modelech a rozlišeních, - vysoce univerzální, ale málokterý editor TIFF zobrazí, - umožňuje zápis více obrázků do 1 souboru, - vynikající kvalita, bezeztrátová komprese, využíván při přípravě profesionálních grafických tisků. 3D počítačová grafika Pracuje s trojrozměrnými geometrickými daty, která jsou do 2D rozměru převáděna pomocí renderingu. Rendering Rendering je tvorba reálného obrazu na základě počítačového modelu, nejčastěji 3D. Rendering obsahuje v závislosti na softwaru mnoho parametrů a nastavení, kterými lze ovlivnit konečný vzhled scény. Jde o odvětví počítačové grafiky. Zabývá se tvorbou obrazů, napodobující reálný svět. Je to zvláštní způsob vizualizace dat. Data jsou parametry popisující reálný nebo imaginární svět s jeho objekty a jejich vlastnostmi. Úkolem syntézy obrazu je z tohoto počítačového modelu obraz, který je pokud možno nerozeznatelný od fotografie definovaného objektu v reálném světě. Syntéza obrazu je odvětví, které významně ovlivňuje tvorbu počítačových her, programů pro tvorbu grafiky a animaci a programů CAD/CAM. Realistické počítačové obrazy nacházejí uplatnění při tvorbě filmových efektů, architektuře, vojenství, při simulaci fyzikálních jevů nebo projektech pracující s virtuální realitou. 2 Programy pro 3D grafiku - Autodesk Maya, ZBrush, 3ds Max, Blender, LightWawe, SketchUp, - první tři 3D SW byly využity při tvorbě filmu Avatar. 2 Rendering. [online]. Poslední aktualizace: [cit ] Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/rendering>. 2/5

3 Barvy počítačové grafiky Barvy v počítači jsou tvořeny kombinací základních barev. Barevný model RGB - monitor, dataprojektor používá základní barvy Red, Green, Blue, jednotlivé složky barev mohou nabývat celočíselných hodnot od 0 do 255, počet kombinací dosahuje 16 milionů (256 3 možností = 4 Byte paměti na 1 pixel), - jedná se o aditivní (součtový) způsob míchání barev (míchání vyzařovaného světla, nepotřebuje vnější světlo, protože přístroj sám vydává světlo), - index color je rozlišení různých odstínů dvou barev (nejčastěji černá - bílá), 256 (2 8, 8 bitů) možností = 1 Byte paměti na 1 pixel, - hight color je použití (2 16, 16 bitů) možností barev, což zabírá 2 Byte paměti na 1 pixel, - true color je použití (2 24, 24 bitů) možností barev, což zabírá 3 Byte paměti na 1 pixel, ale ve skutečnosti je na jeden bod použito 32 bitů (4 Byte), protože oddělováním 3 B docházelo k vysokým ztrátám času; tímto nastavením jsou překonány rozlišovací schopnosti lidského oka. Obrázek 1: Barevný model RGB; zdroj: vny_model_rgb.png Barevný model CMY - je barevný model založený na subtraktivním míchání barev (mícháním od sebe barvy odčítáme, tedy omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu), - CMYK se používá především u reprodukčních zařízení, která barvy tvoří mícháním pigmentů (např. inkoustová tiskárna) 3, - je složen z barev Cyan (tyrkysová), Magenta (purpurová), Yellow (žlutá) + doplňková black (černá; kvůli snížení ekonomických nákladů při tisku), - polotóny (rastrování) získáme tiskem barvy s vyšším rastrem, čím dosáhneme nižší sytosti základních barev; například z magenty tištěné se 20% rastrem vzniká růžová barva (oko vnímá drobounké tečky magenty a bílý papír mezi nimi jako zesvětlení, tedy méně nasycené barvou čistého inkoustu magenty). Obrázek 2: Barevný model CMY; zdroj: vlastní Barevný model HSV - místo krychle se používá šestiboký jehlan, - model umožňuje měnit jednu charakteristiku při zachování ostatních, - černá leží na vrcholu, čisté barvy leží na obvodu podstavy, - HSV (Hue, Saturation, Value), také známý jako HSB (Hue, Saturation, Brightness), je barevný model, který vytvořil v roce 1978 Alvy Ray Smith, - tento barevný model nejvíce odpovídá lidskému vnímání barev, 3 CMYK. [online]. Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/cmyk>. 3/5

4 - sestávající ze tří složek (nejsou to základní barvy), u nichž je nutno hlídat hodnoty (možné nesmyslné kombinace) 4, - Hue (barevný tón, odstín) - barva odražená nebo procházející objektem, měří se jako poloha na standardním barevném kole (0 až 360 ), - Saturation (sytost barvy, chroma, síla nebo čistota barvy) - množství šedi v poměru k odstínu, měří se v procentech od 0% (šedá) do 100% (plně sytá barva), - Value (hodnota jasu, množství bílého světla) - relativní světlost nebo tmavost barvy, kolik světla barva odráží, Omezení barevného prostoru - omezení (redukce) barevného prostoru je nutná při výstupu s omezeným počtem barev, a to v těchto případech: - tisk na černobílé tiskárně, - zobrazení na displeji s např. 256 barvami, - zobrazení na displeji s 256 stupni šedi, - komprese obrazových dat omezením počtu barev, - při převodu vždy dochází ke ztrátě dat, - při omezení barevného prostoru spoléháme na integrační schopnost lidského oka, které si z několika blízkých barevných bodů vytvoří barevný odstín, např.: - kombinace černých a bílých bodů dává stupně šedi, - kombinace R, G, B bodů dává barevné odstíny, - achromatické obrazy (barevné obrazy složené ze dvou barev, např. z černé a bílé barvy) jsou obrazy ve stupních šedi; teoreticky mají 256 stupňů, prakticky stačí stupňů (citlivost oka), - monochromatické obrazy (barevné obrazy složené z jedné barvy, většinou z černé) jsou černobílé obrazy (dvě úrovně: černá / bílá). Používané algoritmy - dithering (tónování, rozklad) Obrázek 3: Barevný model HSV; zdroj: vlastní - dithering (rozklad, rozptylování) je proces, při němž dojde k nahrazení barevné plochy sítí bodů základních barev, které díky nedokonalosti vnímání lidského oka vytvoří prostřednictvím optického míchání barev dojem barvy původní 5, - metoda, kdy s omezeným počtem barev simulujeme v obrázku barvy, které nemáme bezprostředně k dispozici, - funguje tak, že do blízkého okolí se umístí několik různobarevných teček, jejichž celkové barevné vyznění vede k požadované barvě, - tuto metodu využívali v klasickém umění pointilisté (nejznámější jsou George Seurat a Paul Signac), - v dnešní době se s ní setkáte u barevného tisku - podívejte se lupou na barevnou fotografii v časopise či knize, 4 HSV. [online]. Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/hsv>. 5 Barva jako kartografický vyjadřovací prostředek. [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: 4/5

5 - cílem ditheringu je odstranit nežádoucí linie, ke kterým dochází u plynulých barevných přechodů při omezování počtu barev 6, - základní metody pro dithering jsou thresholding (prahování), náhodné rozptýlení, maticové rozptýlení a distribuce chyby, - halftoning (polotónování) - halftoning (polotónování) je specifickou metodou ditheringu (rozkladu). Při dvoubarevném tisku je intenzita barvy daná velikostí procenta pokrytí plochy barvou. Obvykle je použita pravidelná síť bodů, při vícebarevném tisku jsou sítě jednotlivých barev potřebných k vytvoření efektu barvy výsledné natočeny v určitém úhlu a to tak, aby nedocházelo ke vzniku nepravidelných rušivých vzorků. 7, - slouží pro výstup na tiskárnu, - zvětšuje rozměry obrazu, protože pixel je nahrazen vzorem pixelů podle dané metody. Další pojmy pixel (picture element, obrazový prvek; někdy též pel, zkracováno na px) je nejmenší jednotka digitální rastrové (bitmapové) grafiky, DPI (dots per inch) je údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce; jeden palec (anglicky inch) je 2,54 cm, PPI (pixels per inch) je údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce, DTP (desktop publishing) je tvorba tištěného dokumentu za pomoci počítače; tvorbu vykonává DTP operátor nebo grafik pomocí sázecího počítačového programu, TEX je sazební systém vyvinutý v roce 1983 Donaldem Ervinem Knuthem na Standforské univerzitě, LaTEX je soubor maker definujících styl jednotlivých dokumentů; obsahuje předdefinované styly. Použité zdroje informací HSV [online]. Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/hsv>. Barva jako kartografický vyjadřovací prostředek [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: Polotón [online]. Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/polot%c3%b3n>. CMYK [online]. Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/cmyk>. Rendering [online]. Poslední aktualizace: [cit ] Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/rendering>. [online]. Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/po%c4%8d%c3%adta%c4%8dov%c3%a1_grafika>. SATRAPA, Pavel. Dithering [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.kai.tul.cz/~satrapa/www/kurs/grafika/dithering.html>. 6 SATRAPA, Pavel. Dithering. [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.kai.tul.cz/~satrapa/www/kurs/grafika/dithering.html>. 7 Barva jako kartografický vyjadřovací prostředek. [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: 5/5

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Počítačová grafika

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Počítačová grafika Počítačová grafika Technické prostředky počítačové grafiky Algoritmy používané v počítačové grafice Typické oblasti počítačové grafiky Rozdělení grafiky Vybrané grafické formáty Barvy na počítači Technické

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

Grafika vektorová vs. bitmapová

Grafika vektorová vs. bitmapová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Seminář: Manažerská informatika pro pokročilé Semestrální práce: Grafika vektorová vs. bitmapová

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH Seminární práce Autor práce: Roni Slozberg, 4. ročník Konzultant: Rudolf Klusal Rokycany 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 2 1. Druhy obrázků a jejich získávání... 2 2. Rastrové a vektorové obrázky... 3 3. Změna velikosti obrázku... 4 4. Rozměry obrázku

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Lidský zrak, vnímání a reprezentace barev

Lidský zrak, vnímání a reprezentace barev Lidský zrak, vnímání a reprezentace barev Pavel Strachota FJFI ČVUT v Praze 11. října 2013 Obsah 1 Úvod 2 Vnímání barev 3 Reprezentace barev 4 Hardwarově založené barevné modely 5 Další barevné modely

Více

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Barva v počítačové grafice Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Martina Mudrová 2007 Barvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA (C) Mgr. Martin Štorek Výpočetní technika 1.KŠPA Kladno, s. r. o. 1 POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Tiskoviny Reklama Media, TV, film Multimédia WWW stránky 3D modelování Virtuální realita

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Obr.6 Barevné spektrum

Obr.6 Barevné spektrum 1.2.1.1 Barva jako kartografický vyjadřovací prostředek Barva je na mapě nejsilnějším vyjadřovacím prostředkem. Barevné plochy značně ovlivňují čitelnost mapy zatěžují mapu, pokud jsou použity v plochch..

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1.1. Tvorba obsahu tištěného materiálu V první fázi výroby jakékoliv tiskoviny autor nejprve tvoří obsah materiálu - píše knihu a tvoří ilustrace, fotí, sbírá články do časopisu,

Více

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní semestrální práce - prezentace bakalářské práce v power pointu - minimum 12 snímků - přiměřená animace - nějaké ovládací prvky Skripta:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník

Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník Postup výroby v moderní tiskárně (polygrafické forkflow) Zdroj: Noviny PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL Barva a její výrazové možnosti Jak

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava DTP a předtisková příprava Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Správa barev. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Správa barev. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Správa barev Diplomová práce Bc. David Šiml duben 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Správa barev Diplomová práce Autor: Bc.

Více

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např.

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např. Plošné skenery Obsah: 1) Úvod 2) K čemu mi je skener 3) Typy skenerů 4) Jaký skener si vybrat 5) Princip fungování skeneru Nasvícení Princip snímání barvy Převod obrazové informace na elektronickou Předlohy

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 2. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

3.5 Aplikační programové vybavení

3.5 Aplikační programové vybavení 3.5 Aplikační programové vybavení Žádný operační systém nemůže obsáhnout požadavky všech uživatelů. Proto k vykonávání nejrůznějších činností (psaní textů, poslouchání hudby, komunikaci po počítačové síti,

Více

1) HSB, HSL. 2) Stínovaní

1) HSB, HSL. 2) Stínovaní 1) HSB, HSL A: Vyznačují se orientací na uživatele. Definují barvy pro člověka přirozeným způsobem. Nejvíce se přibližují míchání barev malíři. Nové barvy vznikají přidáváním bílé (nádechy) a černé (odstíny)

Více