Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce podávaná ředitelkou školy Ing. Jitkou Šírovou

2 s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Personální zabezpečení činnosti školy s přílohou č Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků s přílohou č Prevence sociálně patologických jevů 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Inspekční činnost vykonaná ČŠI 10. Vlastní hodnocení školy 11. Základní údaje o hospodaření školy s přílohou č Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce s odborovými organizacemi 15. Sdružení rodičů a přátel školy 16. Příloha 1, 2, 3 Příloha 4 Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb. za šk. rok 2013/2014 2

3 s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova Charakteristika školy 1.1 Základní údaje Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Zřizovatel: Pardubický kraj Forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou Sdružuje: Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Kontakt: tel.: fax: Ředitelka školy: Ing. Jitka Šírová Školská rada: Zřizovací listina - Č.j.:KrÚ 18382/2005 OŠMS/6 ze dne Doplněk: Č.j /2007 OŠMS ze dne Členové: Mgr. Jana Ullrichová předsedkyně Ing. Mgr. Hana Janíková Ing. Dagmar Golová 1.2 Studijní obor Studijní obor M/02 Obchodní akademie Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou zaměřený na poskytování vzdělávání v obchodně podnikatelské oblasti. Výuka tohoto oboru byla plně financována z prostředků přijatých z rozpočtu zřizovatele, dále ze státního rozpočtu a z prostředků získaných vlastní činností. Počet žáků denního studia k 30. září Počet tříd denního studia k 30. září Jazyková škola (dále jen JŠ) Realizuje výuku cizích jazyků formou odpoledních kurzů pro veřejnost. Provoz JŠ byl plně hrazen z příspěvků posluchačů kurzů. Počet posluchačů JŠ k 30. září Počet kurzů JŠ k 30. září Přehled učebních plánů Výuka ve všech ročnících byla realizována na základě Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Pardubice. Roční rozpis učiva a tematické plány učiva projednaly příslušné předmětové komise a schválila ředitelka školy. 3

4 s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova Obor vzdělání: Školní vzdělávací program: Forma studia: M/02 Obchodní akademie Školní vzdělávací program Obchodní akademie Pardubice zpracovaný podle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie,vydalo MŠMT dne 28. června 2007 č.j /2007 denní studium Platnost od : 1. září 2009 Školní rok: Platí pro ročník: první, druhý, třetí, čtvrtý Kategorie a názvy vyučovacích předmětů A. Povinné vyučovací předměty Schváleno dne Číslo jednací Platnost od Schválil a) Základní Český jazyk a literatura 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová První cizí jazyk 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Druhý cizí jazyk 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Matematika 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Dějepis 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Občanská nauka 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Tělesná výchova 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Zeměpis 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Informační technologie 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Písemná a elektronická komunikace 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Ekonomika 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Právo 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Účetnictví 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Statistika 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Základy přírodních věd 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Firemní praxe 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Ekonomická cvičení 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová b) Výběrové Seminář informačních technologií 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Seminář matematický 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová Seminář společenskovědní 24. srpna 2009 OA - V - 22/ září 2009 Ing. Jitka Šírová

5 s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova Kód a název oboru vzdělání M/02 Obchodní akademie Forma studia denní studium Školní rok Platí pro ročník první, druhý, třetí, čtvrtý Učební plán Počet týdenních vyučovacích Kategorie a názvy vyučovacích předmětů hodin v ročníku A. Povinné vyučovací předměty celkem a) Základní 1. Český jazyk a literatura První cizí jazyk ANJ, NEJ Druhý cizí jazyk ANJ, NEJ, FRJ, RUJ Matematika Dějepis Občanská nauka Tělesná výchova Zeměpis Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Základy přírodních věd Firemní praxe Ekonomická cvičení Celkem základní Σ Celkem základní b) Výběrové 19. Seminář informačních technologií Seminář matematický Seminář společenskovědní Celkem výběrové B. Nepovinné vyučovací předměty Celkem základní + výběrové Σ Celkem základní + výběrové /51,00 5

6 s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova Celkový týdenní počet odučených hodin 597 z toho: denní studium oboru Obchodní akademie 595 Výchovné poradenství 2 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Učitelský sbor ve školním roce k , viz příloha č. 1 Pořadí Jméno funkce a vyučované předměty zkratka jména kabinet 1. Ing. Jitka Šírová ředitelka školy, PRA, výchovné poradenství Ší HB Ing. Eva Šimková zástupkyně ředitelky školy, EKO, PEK Šk HB Mgr. Lenka Sýkorová vedoucí jazykové školy, ANJ Sý S 7 4. Mgr. Martina Barcalová ANJ, RUJ Bc HB Ing. Věra Beránková třídní učitelka 3. A, ZPV, TEV Br L-l-4 6. Ing. Jiří Boltík ITE, SIT Bo L-I Ing. Monika Dobešová třídní učitelka 2. B, EKO, PRA Dš L-II-5 8. Mgr. Květuše Dušková MAT Dk L-I-4 9. Bc. Barbora Faltová ANJ, ZEM Ft HB Mgr. Hana Faltová třídní učitelka 2. A, NEJ, CJL Fl S 3B 11. Mgr. Kateřina Francová třídní učitelka 1. A, NEJ, DEJ Fr HB Ing. Dagmar Golová třídní učitelka UCE, EKC Gl L-I Ing. Šárka Haldová UCE, STA Hd L-I Mgr. Jiří Halík ITE, TEV Hl L-I Mgr. Eva Hronová CJL, OBN, SPV Hr S 3B 16. Mgr. Jana Jedličková třídní učitelka 4. C, NEJ, RUJ Jd S 3B 17. Mgr. Eva Ježková ANJ Jž HB Mgr. Petra Kňákalová třídní učitelka 3. B, CJL, TEV Kn L-I Mgr. Jana Koblížková ANJ Kb HB Ing. Miluše Kolářová třídní učitelka 4.A, UCE, EKC Kř L-I Ing. Iva Kupčáková EKO, ZEM, FIP Kp L-II Mgr. Jana Leiblová třídní učitelka 4.B, PEK Lb L-I Mgr. Josef Obdržálek SMA Ob L-I Ing. Jaroslava Pěčková UCE, ITE Pk HB Ing. Dana Přívratská PRA, MAT Pt L-I Mgr. Pavel Slabihoud třídní učitel 1. C, TEV Sl HB Mgr. Alena Šildová třídní učitelka 1. B, CJL, FRJ, kariérové poradenství Šd HB Ing. Stanislav Šťastný FIP St L-II5 29. Mgr. Miroslava Vášová NEJ, RUJ, TEV Vš L-II Mgr. Ivona Velínská třídní učitelka 2. C, ANJ, CJL Vl HB Mgr. Jitka Zimáková třídní učitelka 3. C, PEK, OBN Zm L-I Ing. Zuzana Zlesáková EKO Zl L-II-5 6

7 s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova Třídní učitelé ve školním roce 2013/2014 a umístění tříd Třída Třídní učitel Zastupující třídní učitel Umístění 1. A Mgr. Kateřina Francová Ing. Dana Přívratská HB B Mgr. Alena Šildová Mgr. Lenka Sýkorová HB C Mgr. Pavel Slabihoud Mgr. Barbora Faltová HB 5 2. A Mgr. Hana Faltová Mgr. Eva Ježková HB B Ing. Monika Dobešová Ing. Miluše Kolářová S 5 2. C Mgr. Ivona Velínská Mgr. Miroslava Vášová HB 9 3. A Ing. Věra Beránková Mgr. Petra Kňákalová HB B Mgr. Petra Kňákalová Ing. Věra Beránková S 1 3. C Mgr. Jitka Zimáková Mgr. Eva Hronová S 2 4. A Ing. Miluše Kolářová Ing. Monika Dobešová HB 7 4. B Mgr. Jana Leiblová Ing. Dagmar Golová S 4 4. C Mgr. Jana Jedličková Ing. Zuzana Zlesáková HB 8 Personální struktura Výuku ve studijním oboru M/02 Obchodní akademie zabezpečovalo v průběhu školního roku celkem 32 pedagogických zaměstnanců včetně ředitelky školy. Z toho 25 učitelů a učitelek s plnou mírou vyučovací povinnosti, 7 učitelů se zkrácenou mírou vyučovací povinnosti. Z pedagogických zaměstnanců nebyli 3 úplně pedagogicky a odborně způsobilí Vyučující a kurzy na jazykové škole: Vyučující a kurzy na jazykové škole: Anglický jazyk základní dvouhodinový kurz: Mgr. Pavlína Antošová (externí vyučující) Mgr. Pavlína Pácalová (externí vyučující) 5.D - ANJ/2 6. ANJ/2 Provozní zaměstnanci školy Alena Voženílková Jana Kučerová Olga Pozlerová Pavel Zikmunda účetní školy mzdová účetní, personalistika sekretářka knihovník Stav k Zuzana Reinbergová domovnice úvazek 25,00 % úklid úvazek 100,00 % Jana Vilíková úklid úvazek 37,50 % Martina Holubová úklid úvazek 75,00 % Zuzana Procházková úklid úvazek 50,00 % Ing. Jiří Boltík správce VS úvazek 25,00 % Mgr. Jiří Halík správce VS úvazek 25,00 % 7

8 4. Údaje o přijímacím řízení do studijního oboru M/02 Obchodní akademie Přijímací řízení proběhlo s přijímacími zkouškami, ty se konaly 22. a 23. dubna Přijímací zkouška proběhla formou písemných testů z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Přijímací řízení pro školní rok přihlášeno do I. kola přijímacího řízení 121 přijatí žáci v I. kole přijímacího řízení 58 potvrzeno zápisovým lístkem 32 přihlášeno do II. kola přijímacího řízení 48 přijatí žáci v II. kole přijímacího řízení 40 potvrzeno zápisovým lístkem 21 Celkem přijato 53 přestoupili z jiné školy 6 opakují 1. ročník 1 Stav k 30. září 60 Při přijímacím řízení se přihlíželo k výsledku přijímacích zkoušek a k hodnocení znalostí uchazeče vyjádřené klasifikací na vysvědčení. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Klasifikace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se skládala ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Společná část: Profilová část: 2 povinné zkoušky český jazyk a literatura cizí jazyk nebo matematika + maximálně 3 nepovinné zkoušky 2 povinné zkoušky ekonomika účetnictví Maturitní termíny: praktická zkouška z odborných předmětů A + 4. B C Stálí členové maturitních komisí 4. A předsedkyně: Ing. Jaroslava Sedláčková, OA Chrudim místopředsedkyně: Ing. Šárka Haldová třídní učitelka: Ing. Miluše Kolářová 4. B předsedkyně: Mgr. Linda Kotyzová, OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň místopředsedkyně: Ing. Iva Kupčáková třídní učitelka: Mgr. Jana Leiblová 4. C předsedkyně: Mgr. Marika Komárková, OA Chrudim místopředsedkyně: Ing. Dagar Golová třídní učitelka: Mgr. Jana Jedličková Výsledky maturitních zkoušek z jarního termínu: Celkem k maturitní zkoušce přistoupilo: 79 žáků 8

9 4. A počet: 30 prospěli s vyznamenáním 2 prospěli 24 neprospěli 4 (podzimní termín 2 prospěli, 2 neprospěli) 4. B počet: 31 prospěli s vyznamenáním 0 prospěli 23 neprospěli 4. C počet: 18 prospěli s vyznamenáním 0 8 (podzimní termín 6 prospělo, 2 neprospěli) prospěli 15 neprospěli 3 (podzimní termín 3 prospěli) Výsledky z jarního termínu Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Kód oboru Název oboru celkem vyznamenání prospěli neprospěli M/004 Obchodní akademie Celkové výsledky z jarního a podzimního termínu Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Kód oboru Název oboru celkem vyznamenání prospěli neprospěli M/004 Obchodní akademie Témata praktické maturitní zkoušky Pro praktickou maturitní zkoušku byla připravena tři témata. Na jejich přípravě se podíleli vyučující účetnictví, ekonomiky, výpočetní techniky a písemné a elektronické komunikace. Práce nesly názvy fiktivních firem: ALKA, STYLE, WOODKID. Všechny práce obsahovaly úkoly z oblasti účetnictví, ekonomiky, výpočetní techniky a písemné a elektronické komunikace. Žáci práce vyhotovovali částečně v ruce a částečně za pomocí počítačů. Doba trvání zkoušky byla stanovena na 300 minut. Praktická maturitní zkouška probíhala v jednom dni. Dopolední část práce v kmenových učebnách bez použití prostředků výpočetní techniky, odpolední část práce v odborných učebnách žáci byli rozděleni na dvě skupiny podle vylosování Údaje o uplatnění absolventů Zjišťované počty jsou k měsíci září 2014: VŠ cca 80 % SŠ + VOŠ cca 6 % Úřad práce cca 2 % Zaměstnání cca 12 % 6. Prevence sociálně patologických jevů 6.1. Poradenské služby, protidrogová prevence Hlavním cílem výchovného poradenství a osvětové činnosti byla: protidrogová prevence a prevence sociálně-patologických jevů, nabídka individuálních konzultací pro studenty, rodiče a učitele a nabídka pomoci při překonávání studijních problémů a při řešení mimořádných osobních životních situací, poskytování informací a poradenských služeb všem zájemcům o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v České republice, ale i v zahraničí, o zaměstnání a následně v zaměstnání, 9

10 soustřeďování nabídek zaměstnání Program výchovného poradenství je realizován formou kvalifikovaných přednášek a besed a je založen na úzké spolupráci: s vedením školy, třídními učiteli a knihovníkem školy, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích, s Informačním a poradenským střediskem pro mládež při Úřadu práce v Pardubicích a dalšími institucemi a samozřejmě ve spolupráci s pedagogy školy. Ve školním roce pokračovalo ve své činnosti detašované pracoviště školního psychologa z Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích. Konzultační hodiny byly v předem oznámených termínech. Do výuku byly zařazeny přednášky, besedy a exkurze se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů. Přednášky a besedy říjen 2013 Gaudeamus Brno - individuální návštěva podle zájmu žáků 4. ročníků Psychologie učení a adaptace v podmínkách střední školy, přednáška s besedou, pracovníci PPP v Pardubicích, první ročníky Domácí a sexuální násilí Městská policie Pardubice. Třetí ročníky Preventivní program Program Sorad - PPP Ústí nad Orlicí. 1. ročníky Preventivní program Vrstevnický program - PPP Ústí nad Orlicí. 1. ročníky Preventivní program Program šikana - PPP Ústí nad Orlicí. 1. ročníky S Tebou o Tobě, Procter & Gamble Mgr. Alena Blažková, první ročníky Pracovní podmínky absolventů škol, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání. Situace na trhu práce v okrese Pardubice a situace v rámci Evropské unie, návštěva IPS při Úřadu práce v Pardubicích, čtvrté ročníky Drogy a jiné závislosti. Druhé ročníky. Mgr. Alena Šildová Vícedenní preventivní programy 1. ročník: třídenní seznamovací adaptační seminář na začátku školního roku 2. ročník: čtyřdenní sportovně-zdravotní kurz Zapracování tematiky do výuky Téma protidrogové prevence je trvale zařazeno a probíráno v níže uvedených předmětech: - právo, právní následky užívání drog, - tělesná výchova, výchova ke zdravotnímu životnímu stylu, - občanská nauka. Nabídka mimoškolních činností V rámci protidrogové prevence nabízí škola žákům možnost zapojení do mimoškolních aktivit: - soutěže, - využití služeb knihovny, studovny a počítačových učeben, - sportovní vyžití v tělocvičně a v posilovně, - mimoškolní aktivity pod vedením pedagogů aj. Dlouhodobé aktivity Na škole působí detašované pracoviště školního psychologa. Škola průběžně a pravidelně informuje o činnosti tohoto pracoviště žáky a jejich rodiče. Všichni vyučující jsou zapojeni do vyhledávání rizikových jedinců a možná podezření se neprodleně řeší s žákem, rodiči a psychologem. Ve školním roce nezaznamenalo a neřešilo vedení školy ani třídní učitelé nezaznamenalo a neřešilo žádný případ užívání nebo distribuce drog ve škole Osvětová činnost Dlouhodobá propagace a osvětová činnost Zvyšování informovanosti žáků o účincích a následcích užívání drog prostřednictvím: - informačních panelů a nástěnek, - prostřednictvím třídních učitelů a ostatních vyučujících, 10

11 - zapojováním se do různých preventivních programů. Možnosti konzultací žáků a jejich rodičů s: - výchovnou poradkyní v určené hodiny nebo po případné domluvě, - třídním učitelem, ředitelkou školy nebo její zástupkyní kdykoli nebo po případné domluvě termínu schůzky. Program Recyklohraní V rámci enviromentální výchovy je škola zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení a osvětovou činnost v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních České republiky. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci dalšího vzdělávání se vyučující zúčastnili následujících seminářů, školení a dalších vzdělávacích aktivit. S informacemi, poznatky a získanými materiály z těchto akcí seznamovali účastníci akcí průběžně další vyučující, se kterými spolupracují v rámci předmětové komise. Všechny akce byly hodnoceny jako přínosné Ing. Věra Beránková, Mgr. Jitka Zimáková, seminář o odpadech a obalech, Dům techniky Pardubice Ing. Věra Beránková, Mgr. Jitka Zimáková, konference EVVO Pardubice Mgr. Květuše Dušková, seminář Matematika ve světle výsledků MZ 2013 k didaktickému testu k matematiky, NIDV Pardubice Ing. Miluše Kolářová, Ing. Jaroslava Pěčková, Mgr. Jitka Zimáková, konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí, NIDV Pardubice Mgr. Lenka Sýkorová, závěrečná konference programu SVES 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8.1 Účast na mezinárodních projektech Spolupráce s partnerskou školou v Aschaffenburgu v SRN Od roku 2000 spolupracuje Obchodní akademie Pardubice se Státním centrem výchovy k povolání v německém Aschaffenburgu. Naše partnerské město - Aschaffenburg Město se nachází v Bavorsku, na břehu Mohanu, nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Ve městě žije asi 70 tisíc obyvatel. Je známo jako tzv. Brána do Spessartu a nazýváno bavorskou Nizzou. K nejvýznamnějším památkám patří zámek Johannisburg. Naše partnerská škola - Státní centrum výchovy k povolání Aschaffenburg Obory Státní učňovské školy se vyučují v tzv. duálním systému. Žák se učí povolání v závodě a navštěvuje 2 nebo 3 dny v týdnu učňovskou školu. Po tříletém studiu konají žáci zkoušku před jednotlivými hospodářskými komorami. Škola je zde pouze partnerem ve výchově k povolání, rozhodující význam mají výrobní podniky. V odborné škole skládají žáci po dvouletém studiu státní zkoušku. Po ukončení studia mohou začít pracovat nebo pokračovat v dalším kvalifikačním studiu. Z této školy jsou žáci, kteří se účastní naší spolupráce - obor Péče o dítě, Sociální péče. Historie a význam spolupráce Spolupráce s partnerskou školou v Aschaffenburgu byla navázána ve školním roce 2000/2001 Obě strany mají zájem o trvalou a oboustranně prospěšnou spolupráci. Ředitelé obou škol podepsali oficiální Smlouvu o trvalé spolupráci mezi školami. Na základě této smlouvy se realizují každé 2 roky týdenní výměnné pobyty žáků a pedagogů. Naším cílem je ověření a prohloubení znalostí a komunikativních dovedností v německém jazyce. I když pobyt trvá krátce, žáci poznají každodenní život, navážou osobní kontakty, v kterých mohou pokračovat. 11

12 Doposud uskutečněné projekty byly hodnoceny všemi účastníky velmi pozitivně. Poznatky a zkušenosti, které žáci získali, podpořily jejich zájem o další studium německého jazyka a získané znalosti uplatňují ve výuce. Projekt výměnného pobytu je vždy rozdělen do dvou částí. Na podzim navštěvují čeští studenti Aschaffenburg. V květnu pobývají němečtí žáci v Pardubicích. V rámci pobytů poznávají žáci partnerské školy a systém vzdělávání, města, historické a kulturní památky, každodenní život. Součástí pobytů jsou i odborné exkurze podle profesního zaměření. Projekt se uskutečňuje díky významné finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a Pardubického kraje. Příprava 7. výměnného pobytu žáků a pedagogů Během školního roku pracovala Mgr. Vášová na přípravě 7. výměnného pobytu. Obchodní akademie navštíví v době od 13. října do 17. října 2014 Státní centrum výchovy k povolání. Státní centrum výchovy k povolání navštíví v době od 4. května do 8. května 2015 Obchodní akademii. Projekt slouží k prohloubení stávající spolupráce mezi partnerskými školami. V rámci pobytů budou diskutovány další možnosti organizace výměnných pobytů a spolupráce. Cílem sedmého výměnného pobytu je poznat zemi a každodenní život, systémy vzdělávání, srovnat možnosti mladých lidí v obou zemích, podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. Za významné považujeme navázání osobních kontaktů mladých lidí. Je třeba zmínit i vliv na utváření pozitivního postoje ke státům EU. Jedním z hlavních cílů je ověření a prohloubení jazykových znalostí a komunikativních dovedností v praxi. Součástí pobytů jsou odborné exkurze dle profesního zaměření. Na základě pozitivních zkušeností z předcházejícího projektu plánujeme ubytování žáků v rodinách, pedagogů v hotelu či pensionu. Program výměny je připraven tak, aby žáci byli neustále ve vzájemném kontaktu, a tím byl splněn cíl projektu. Předpokládané celkové náklady spojené s oběma pobyty činí Kč ,-. Mgr. Vášová požádala o poskytnutí finančních prostředků z Česko-německého fondu budoucnosti. V příštím školním roce bude zaslána žádost o příspěvek také z rozpočtu Pardubického kraje. Více jak 50% celkových nákladů si budou hradit účastníci projektu. Informace o projektu jsou zveřejněny na webových stránkách obou partnerských škol Spolupráce s Graafschap College z Holandska Dne se uskutečnila návštěva asi 50 studentů a 4 pedagogů z Graafschap College z Doetinchemu. Studenti se seznámili s naší školou, byla pro ně připravena prezentace a dále se účastnili různých soutěží, které pro ně připravili pedagogové a studenti z obou škol např. soutěže v psaní na klávesnici nebo seznamovací soutěže speed dating. Oběma stranami byla odsouhlasena další spolupráce do budoucna. Akci připravily Mgr. Martina Barcalová, Mgr.Bára Faltová, Mgr.Lenka Sýkorová, Mgr.Jana Koblížková, Mgr.Ivona Velínská a Mgr. Jitka Zimáková ve spolupráci se studenty 1., 2. a 3. ročníků Humanitární akce, veřejná činnost žáků Školní vzdělávací seminář pro naše studenty v Terezíně Vyučující předmětu dějepis již 12 let úzce spolupracují s Památníkem Terezín a Terezínskou iniciativou. Jedná se o sdružení bývalých vězňů, nejen terezínského ghetta. Díky této spolupráci hradí Terezínská iniciativa našim studentům plně dopravu a částečně i vstup do Památníku Terezín. Studenti si v Terezíně prohlubují své znalosti z období 2. světové války a dozvídají se, jaký význam mělo ghetto v nacistické politice a na vlastní oči vidí místa, která jsou spojena s životem a vězněním Židů za 2. světové války. Akci se studenty připravuje Mgr. Kateřina Francová Projekty Člověk v tísni Naši studenti se již několik let zapojují do projektů od Člověka v tísni. 1/ Jeden svět na školách Příběhy bezpráví cílem tohoto projektu je využití projekce dokumentárních filmů a následných besed o problematice let minulého století ve výchovně-vzdělávacím procesu žáci 3. ročníku zhlédli film České děti, pojednávající o perzekuci disidentů v době normalizace, a besedovali 12

13 s pamětníkem, členem Konfederace politických vězňů, který zažil komunistické bezpráví, panem Miroslavem Šlechtou. 2/ Příběhy bezpráví Z místa, kde žijeme Tým školy složený z žákyň 3.B (Alena Kladivová, Lucie Kopová, Kateřina Nárožná, Barbora Urbanská, Karolína Šmídová) pod patronátem Mgr. Kateřiny Francové se zapojil do tohoto týmového projektu. Tento projekt nabízí prostor pro další pátrání po osudech lidí, kteří se stali obětí komunistického bezpráví. Cílem skupinové práce žáků je nashromáždit co nejvíce informací. Pátrání je založeno převážně na osobních rozhovorech s pamětníky, sběru informací z archivů nebo dobového tisku. Tým školy vytvořil tematicky zpracovaný životní příběh pana Miroslava Šlechty. Dvě zástupkyně týmu společně s jeho patronkou Mgr. Francovou se zúčastnily setkání týmů a závěrečných prezentací projektů a focení s pamětníkem 17. a v Praze Alena Kladivová zahajovala výstavu v centru Člověka v tísni, v galerii Langhans, která byla věnovaná právě jednotlivým osobnostem z tohoto projektu. Práce nazvaná Život vězně Miroslava Šlechty, kterou naše studentky napsaly, vyšla právě v červnu 2014 i knižně v publikaci MŠMT. 3/ Studentské parlamentní volby se žáci všech ročníků zúčastnili vzdělávacího projektu na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti Studentské parlamentní volby Do akce se zapojili žáci starší 15 let, pod vedením Mgr. Francové pracovaly volební komise ve složení Patrik Prokůpek, Miroslav Pospíšil, Veronika Venclová a Kateřina Juklová z 3.B. Účast přesáhla 90%. Jako vítězové z voleb vzešli Česká strana pirátská. 4/ Jeden svět Žáci 1. ročníku za doprovodu Mgr. Hronové se zúčastnili mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v Divadle 29 zhlédli film Show a aktivně se zapojili do besedy s odborníky na problematiku produkce populární hudby a hudební publicistiky, která po projekci následovala. Na těchto projektech dlouhodobě pracuje Mgr. Francová Kateřina Adopce na dálku Žáci a pedagogové se od roku 2011 zapojují do spolupráce v projektu Adopce na dálku, kterou zajišťuje Diecézní katolická charita Hradec Králové. Ve školním roce 2013/2014 společně přispěli částkou ve výši ,-- Kč na vzdělání dvou indických dětí dívky Sharel D. Lobo, nar. v roce 1999, a chlapce Arogyappa A. Tumarikoppan, nar. v roce Vánoční akademie Je již tradicí, že se na naší škole vždy před ukončením kalendářního roku a před odchodem na prázdniny koná slavnostní Vánoční akademie. Moderují ji sami studenti a každá třída si připraví vystoupení ( tanec, zpěv, scénku). Během akademie dojde k vyhlášení anket O zlatou křídu či O zlatou třídu a k vyhlášení výsledků dalších soutěží. Studenti vybírají nejoblíbenější učitele a učitelé nejoblíbenější třídu Osvětová a informační kampaň Srdíčkový den září 2013 Květinový den květen Soutěže Grafické soutěže Krajské kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách, kategorie psaní na klávesnici, pořadatel SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim Datum: Kategorie psaní na PC celkem 25 soutěžících z Pardubického kraje 2. místo Jana Úlehlová 3. A 345 čistých úhozů/min 9. místo Martin Šmejkal 3. C 313 čistých úhozů/min 13

14 18. místo Barbora Švadlenková 3. C 267 čistých úhozů/min 19. místo Denisa Loužilová 3. C 260 čistých úhozů/min Školní soutěž v psaní na PC s účastí žáků ročníků Školní soutěž proběhla ve 4 kolech v měsících říjen, prosinec, únor a duben podle textů z časopisu Rozhledy. Mikulášská štafeta 10 x 10 min Dne 4. prosince 2013 uspořádala komise Mikulášskou štafetu, tj. opis na klávesnici PC 10 x 10 min Jazykové soutěže Školní kolo soutěže v německém jazyce Datum: Kategorie pro SŠ III.A Soutěž připravila: Mgr. Kateřina Francová Účast: 15 žáků 1.místo Kateřina Juklová 3. B2 2.místo Alena Kladivová 3. B2 3.místo Anna Englicová 3. B2 Okresní kolo soutěže v německém jazyce Datum: Gymnázium Dašická, Pardubice 6. místo Englicová Anna 3.B 8. místo Juklová Kateřina 3.B2 Školní kolo soutěže v anglickém jazyce Datum: Soutěž připravily: Mgr. Eva Ježková, Mgr. Jana Koblížková, Mgr. Ivona Velínská Účast: 16 žáků 1.místo Frank Robert 3. C 2.místo Nešetřilová Eliška 1. A 3.místo Vavřinová Linda 3. A Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce Datum: Gymnázium Mozartova, Pardubice 10. místo Frank Robert 3. C 11. místo Nešetřilová Eliška 1. A Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce Datum: Soutěž připravili: Mgr. Alena Šildová, Mgr. Jana Koblížková, Mgr. Lenka Sýkorová Účast: 7 žáků 1.místo Helena Nekvindová 3. B 2.místo Tereza Neradová 3. B 3.místo Lucie Kopová 3. B Krajské kolo soutěže ve francouzském jazyce Místo konání a pořadatel: Gymnázium Dašická, Pardubice Datum: Počet soutěžících 11 žáků okresu Pardubice (kategorie B2) 14

15 11. místo Helena Nekvindová 3. B Školní kolo soutěže v ruském jazyce Datum: Soutěž připravila: Mgr. Miroslava Vášová Účast: 10 žáků I. kategorie ( do tří let výuky) 1. místo Kateřina Tesnerová 3. C 2. místo Barbora Švadlenková 3. C 3. místo Tereza Vašáková 2. C II. kategorie (nad tři roky výuky) 1.místo Vendula Vondrová 4. C 2.místo Barbora Martínková 2. C 3.místo Michaela Spěváková 2. C Regionální kolo soutěže v ruském jazyce Gymnázium Hlinsko Datum: I. kategorie 6. místo Kateřina Tesnerová 3. C z 10 soutěžících. Školní kolo olympiády v českém jazyce Datum: Soutěž připravily: Mgr. Faltová, Mgr. Kňákalová, Mgr. Hronová, Mgr. Šildová, Mgr. Velínská Účast: 13 žáků 1. místo Lucie Cejpová 4. A 2. místo Jana Úlehlová 3. A 3. místo Marie Kabelová 4. B Okresní kolo olympiády v českém jazyce Datum: Soutěž připravilo: MŠMT ČR Účast: 20 žáků z okresu Pardubice místo Lucie Cejpová 4. A 20. místo Jana Úlehlová 3. A Ekonomické soutěže Celorepublikové kolo soutěže jednotlivců v účetnictví Znojmo Datum: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Účastníci: Lucie Cejpová 4. A Jakub Novák 4. B Jakub Novák 15. místo ze 142 soutěžících Lucie Cejpová 30. místo OA a Jazyková škola Pardubice 5. místo ze 65 škol Nejlepší středoškolák roku v účetnictví on line soutěž Datum: listopad

16 Organizace: Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice Účastníci: vybraní žáci 4. ročníků Okresní kolo 4.ročníku soutěže Finanční gramotnost Termín: únor 2014 Pardubice Účastníci: Jiří Nepraš 4. A Michaela Fuksová 4.A Tomáš Novotný 4. A 4. místo Sportovní aktivity a soutěže Sportovní reprezentace školy XVI. OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2013/2014 Okresní kolo OLYMPIÁDY MLÁDEŽE fotbal chlapci Datum: září 2013 Pamako 5. místo Okresní kolo OLYMPIÁDY MLÁDEŽE stolní tenis Datum: říjen 2013 Holice - městská hala 5. místo Turnaj v piškvorkách Datum: listopad 2013 Gymnázium Dašická semifinále Okresní kolo OLYMPIÁDY MLÁDEŽE florbal chlapci Datum: prosinec 2013 Pardubice, nafukovací hala BK Pardubice 1. místo ve skupině, 2.místo v okresního finále Okresní kolo OLYMPIÁDY MLÁDEŽE florbal dívky Datum: prosinec 2013 Pardubice nafukovací hala BK Pardubice 2. místo ve skupině Okresní kolo OLYMPIÁDY MLÁDEŽE volejbal Datum: prosinec 2013 Chvaletice 5. místo Okresní kolo OLYMPIÁDY MLÁDEŽE Šachy Datum: Pardubice 4.místo Turnaj smíšených družstev ve florbale : Datum: duben 2014 Olomouc 1. místo Postup na celorepublikové finále smíšených družstev ve florbale: Datum: květen 2014 Praha 2. místo ve skupině Školní akce a soutěže: Vánoční turnaj ve volejbale Listopad-prosinec tělocvična školy 16

17 Vítězné třídy: 1. místo 4.A 2. 3.B 3. 2.B Sportovní den Městský stadion na Dukle Účast žáci všech tříd ročníku Sportovní třídou roku C 8.4. Státní zkoušky Jazykové zkoušky Státní základní jazyková zkouška z anglického jazyka jarní termín 16. květen 2014 písemná část 9., 10., 11. červen 2014 ústní část Počet uchazečů 24 Úspěšně vykonali: 13 Státní všeobecná jazyková zkouška z anglického jazyka jarní termín 21. květen 2014 písemná část 17. červen 2014 ústní část Počet uchazečů 1 Úspěšně vykonali: 1 Předsedkyně zkušební komise: Mgr. Martina Barcalová Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce Celkem vykonaných zkoušek 153 z toho vykonáno úspěšně Prezentace školy Pro prezentaci školy byly využity především tyto aktivity: konání třídních schůzek s rodiči, osobní jednání se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči, uspořádání dvou Dnů otevřených dveří v prosinci 2012 a v lednu 2013, prezentace školy na výstavě SCHOLA BOHEMIA, www stránky školy, prezentace žáků a vyučujících ve firmách při konání odborné praxe v květnu 2012, zabezpečení a konání státních jazykových zkoušek pro zájemce z řad veřejnosti, humanitární akce, zapojení v různých soutěžích 9. Inspekční činnost vykonaná ČŠI, kontrolní činnost Inspekční činnost Inspekční činnost ČŠI byla zaměřená na vybraná ustanovení školského zákona a prováděcího právního předpisu, která se vztahují k organizaci a průběhu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období r ústní zkoušky společné a profilové části. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení uvedených právních předpisů, ČŠI nebyly vzneseny návrhy na zlepšení stavu ve škole viz Protokol o kontrole, čj. ČŠIE-453/14-E. 17

18 Kontrolní činnost Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích uskutečnila ve dnech kontrolu ověření přítomnosti starých olověných rozvodů pitné vody. Viz protokol 17789/2013/PAN a /2013 PAN. Zjištěné hodnoty vyhovují platné normě. 10. Vlastní hodnocení školy Předmětem vlastního hodnocení školy byly především: Podmínky ke vzdělávání ŠVP Průběh vzdělávání Výsledky vzdělávání Hodnocení probíhalo po celý rok, zapojeni byli všichni vyučující, a to zejména pod vedením ředitelky školy a vedoucích předmětových komisí. Viz: plán školy na rok 2013/2014 plány předmětových komisí a jejich vyhodnocení schůze předmětových komisí a společná jednání předmětových komisí hospitační činnost Výše uvedené materiály jsou uloženy v ředitelně školy Šetření mezi žáky Ředitelka školy se pravidelně během školního roku setkávala se zástupci tříd (z každé třídy 2 zástupci) za účelem předávání informací z oblasti studijní, výchovné a provozní. Setkání byla přínosem jak pro žáky školy, tak pro vedení školy a pro pedagogy. Nenaplněná očekávání žáků byla dále projednávána s třídním učitelem, ředitelkou školy a všemi žáky třídy. Tato šetření měla podobu ústní i písemnou Šetření mezi rodiči Na pravidelných rodičovských schůzkách byla projednávány témata, která rodiče více zajímala. Pokud se vyskytly jakékoliv problémy, tak byly následně projednány s ředitelku školy a v co nejkratším čase odstraněny. Na následující rodičovské schůzce byli rodiče s řešením seznámeni. Individuální problémy či dotazy byly dále během celého školního roku průběžně řešeny třídními učiteli. Tato komunikace probíhala ústně telefonicky, pomocí ové pošty a i často šlo o osobní schůzky s rodičem, ve složitějších případech i za přítomnosti ředitelky školy Šetření mezi pedagogy školy Šetření mezi pedagogy školy mělo podobu ústní, zpravidla šlo o individuální nebo skupinové rozhovory na aktuální téma, týkající se studijní, výchovné a provozní oblasti. Tato šetření probíhala za přítomnosti ředitelky školy a pod jejím vedením. 18

19 11. Základní údaje o hospodaření školy I. Výdaje v roce 2013 v tis. Kč 1. Investiční výdaje celkem 291 z toho: - nařízený odvod z investičního fondu nákup serveru technické zhodnocení serveru Neinvestiční činnost celkem z toho: - náklady na platy bez OPPP ostatní platby za provedené práce odvody sociální a zdravotní pojištění FKSP výdaje za knihy, časopisy, učební pomůcky 85 - stipendia 0 - ostatní provozní náklady II. Příjmy v roce 2013 Celkové příjmy bez dotace na investiční činnost z toho: 1. Příspěvek na neinvestiční činnost EU peníze středním školám Ostatní mimorozpočtové příjmy - školné SJŠ 83 - platby za státní jazykové zkoušky 76 - platby za zkoušky z českého jazyka příjmy za pronájem majetku kraje převody z fondů 10 - výměnný pobyt Česko-německého fondu 36 - ostatní příjmy 358 III. Hospodářský výsledek 6 Rozbor hospodaření za rok 2013 uvádějící podrobný rozpis výnosů a nákladů školy, účetní výkazy včetně příslušných dokladů jsou založeny v ekonomickém oddělení školy. 19

20 Náklady v roce 2013 Označení Celkem Příspěvek poskytnutý zřizovatelem Ostatní zdroje Mzdové prostředky 11656, ,71 399,10 v tom: platy zaměstnanců 10793, ,00 171,24 OPPP/OON 863,57 635,71 227,86 Odvody a FKSP 3793, ,36 62,11 v tom: odvody 3685, ,03 60,39 FKSP 108,05 106,34 1,72 Nákup materiálu 305,26 270,96 34,29 v tom: učebnice, šk. potřeby zdarma 0,00 0,00 0,00 knihy, časopisy,učební pomůcky 85,07 85,07 0,00 ostatní 220,19 185,89 34,30 Nákup vody, paliv, energie 905,26 717,42 187,84 Nákup služeb 1518, ,23 282,89 v tom: služby pošt 6,42 5,20 1,22 služby telekomunikací,internet 135,79 135,79 0,00 nájemné 577,88 572,03 5,85 služby pěněž. úst. vč. pojištění 19,95 19,95 0,00 programové vybavení 2,38 2,38 0,00 výměnný pobyt 67,87 15,00 52,87 ostatní 707,83 484,88 222,94 Opravy a udržování 70,31 25,43 44,88 Odpisy majetku 160,37 160,37 0,00 Drobný dlouhodobý majetek 347,00 347,00 0,00 Ostatní ONIV 330,10 314,71 15,39 z toho: náhrady za nemoc 11,57 11,57 0,00 ostatní povinné poj. hrazené zaměst. 47,13 46,24 0,89 cestovné 28,71 26,72 1,99 školení a vzdělávání 22,08 18,66 3,41 odvod za neplnění zaměstnávat ZP 72,64 72,64 0,00 maturity - hodnotitelé 29,37 29,37 0,00 stravování zaměstnanců 109,51 109,51 0,00 ostatní 9,10 0,00 9,10 ONIV celkem 3636, ,12 565,30 z toho: účelově přidělené prostředky 598,85 563,20 35,65 Náklady celkem 19086, , ,51 20

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více