VYÚČTOVÁNÍ SDRUŽENÍ TRIANGL 2007/2008 REKONSTRUKCE ŠKOLY SE OPĚT ODKLÁDÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYÚČTOVÁNÍ SDRUŽENÍ TRIANGL 2007/2008 REKONSTRUKCE ŠKOLY SE OPĚT ODKLÁDÁ"

Transkript

1 Dvouleté úsilí vynakládané vedením školy, členy výboru Trianglu a rady školy na to, aby se radnice začala zabývat rekonstrukcí školy, a více než půlroční intenzivní jednání, aby vůbec podala žádost o financování části rekonstrukce z prostředků EU, je tak mařeno. Žádost o financování rekonstrukce hřiště, tělocvičen a dvora z Norských fondů, kterou opět iniciovalo vedení školy, Triangl, rada školy a paní Mgr. Černá, byla schválena Magistrátem hl. m. Prahy a předána k dalšímu řízení na ministerstvo financí. Po projednání bude zaslána do Norska ke konečnému schválení. Podrobnější informace jsou na webových stránkách školy, na odkaze o.s.triangl. Za o.s Triangl Ing.Pavel Dukát VYÚČTOVÁNÍ SDRUŽENÍ TRIANGL 2007/2008 Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás přivítali na posledních třídních schůzkách v letošním školním roce. Velká část školního roku je již za námi. Pro naše deváťáky toto období vyvrcholilo včerejšími přijímacími zkouškami na střední školy. Všem dětem držíme palce, aby se na vybranou školu dostaly. Vzhledem k tomu, že letos máme tři druhé třídy, nebudeme pořádat výběrové řízení do 3. tříd naší školy. V uplynulém období proběhlo mnoho zajímavých akcí, o kterých se dočtete v tomto čísle Jazyka, řada akcí nás ještě čeká. Chceme Vás pozvat na druhý ročník Čarodejnic, tradiční humanitární akci Koláče, vyzvat Vás k účasti ve sbírce Brýle pro Afriku. Vaše děti čekají také výjezdy na školy v přírodě, zájezd do Francie a Německa, šesťáci absolvují ekologický seminář na Dvoračkách a žáci 8. a 9. tříd tradiční cyklovodu. Proběhla také školní a obvodní kola soutěží. Řada našich žáků dosáhla opravdu pěkných výsledků. Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Bohužel ne všechno v životě školy je pozitivní. Naši radost ze získání finančních prostředků na zateplení školy kalí průtahy, které odsouvají rekonstrukci možná až na rok Tato skutečnost komplikuje také hospodaření školy, protože budeme muset provést finančně náročné opravy (např. okna v tělocvičnách), které budou při budoucí rekonstrukci znehodnoceny. Stejně tak se nám nepodaří snížit náklady při spotřebě energií, nehledě na skutečně problematickou regulaci tepla v budově. Bližší informace se dozvíte v článku pana Dukáta. Na závěr Vám všem chceme popřát krásné jarní dny. Mgr. Jana Libichová, Mgr. Jaroslav Střeštík REKONSTRUKCE ŠKOLY SE OPĚT ODKLÁDÁ Ačkoliv přijetí žádosti na získání peněz z OPŽP bylo Státním fondem životního prostředí ČR oznámeno již na začátku roku a zbývalo víceméně formální projednání a podpis na ministerstvu životního prostředí, neučinila přes naše žádosti MČ Praha 4 žádné kroky k přípravě realizace. Naopak, sliby přednesené zástupci radnice na minulých zasedáních zastupitelstva plněny nejsou. Nebylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby, ani nebyly potřebné finanční prostředky zahrnuty do plánu investic na letošní rok a ani do výhledu na rok příští, i když se jedná pouze o zlomek částky z celkových nákladů na zateplení a rekonstrukci topení a výměníku. Podle posledních zpráv má být rekonstrukce zahájena až v roce Stále trvá averze některých zastupitelů vůči škole, dokládaná jejich vystupováním v komisi pro čerpání peněz z prostředků EU a ve finančním výboru.to došlo tak daleko, že jeden ze zastupitelů lživě obvinil školu z nehospodárného využívání finančních prostředků. Po doplnění příjmů a výdajů ze školního plesu Vám předkládáme vyúčtování finančních prostředků občanského sdružení Triangl. Snažíme se prostředky rovnoměrně čerpat pro děti prvního a druhého stupně a financovat věci, na které z jiných zdrojů nezbývají peníze. Děkuji Vám všem, kteří na účet Trianglu přispíváte. PŘÍJMY KčVÝDAJE Kč Přijaté úroky z banky 96,84Poplatky bance 2 960,00 Vstupenky ples ,00Náklady ples ,90 Příspěvky od rodičů ,00Náklady lektoři ,00 Sběr papíru 6 210,00Knihy, výukové pomůcky ,00 Projekt Divadlo - výměnná akce s německými studenty 7 445,00 Plavání 6.třídy 4 330,00 Tužky k zahájení školního roku 7 616,00 Odměny olympiády Aj, Nj, Šj 5 927,50 Odměny soutěže, LVZ 7 684,00 Odměny Mikuláš 2 070,50 Školní družina - divadelní představení 740,00 Projekt Teplice v Čechách ,00 LVZ - nákup snowboardů ,00 Tabulky s orientačními šipkami ,50 Školní družina - dovybavení - skříňky, poličky ,90 Učebna Fyziky - dovybavení - uzamykatelné skříně na pomůcky ,30 CELKEM ,84CELKEM ,60 Zůstatek na účtu k ,60 Zůstatek na účtu k ,84 Mgr. Jana Libichová

2 SETKÁNÍ PRVNÍCH ŽÁKŮ Z ROKU 1967 Dne se v naší škole uskutečnilo setkání prvních žáků, kteří v roce 1967 nastoupili do nově otevřené budovy ZDŠ Horáčkova. Na této akci se setkalo více než 45 účastníků. Mnozí z nich se viděli od rozchodu po základní škole poprvé za celých 40 let. Původní vchod Za vedení školy přejeme všem absolventům pevné zdraví a věříme, že se opět po letech uvidíme na dalším setkání pamětníků z řad našich žáků. Mgr. Jaroslav Střeštík Zahájení školy 1967 Na akci byli pozváni i bývalí učitelé. Duchovním otcem celé akce byl pan Vladimír Vocetka. Setkání bylo zahájeno stylově ve školní jídelně přípitkem ze školních skleniček, nechyběla ani prohlídka školy. Každý účastník obdržel od pana Vocetky skládací leporelo s kopiemi dobových fotografií budovy, učitelského sboru a se zahajovacími seznamy tříd z archivu školy. Akce byla účastníky velice hezky hodnocena. Vzpomínky, emoce a oživlé zážitky vrátily školní budovu spolu s jejími prvními žáky zpět do mladých let. RODIČŮM ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD: K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola musí nejpozději do sedmi dnů od konání přijímacích zkoušek oznámit, koho přijala. Jestliže váš syn, vaše dcera u zkoušek uspěli, máte možnost podat odvolání. To je nutné odeslat tak, aby jej střední škola obdržela do deseti dnů od obdržení zamítavého stanoviska. Zároveň je vhodné podat přihlášky na školy, které vyhlašují druhá a někdy i třetí kola přijímacího řízení. Přihlášky, počet dle potřeby, si vyzvednete přímo u výchovné poradkyně Mgr. Elišky Růžičkové. Po vyplnění a získání příslušných podpisů a razítek od základní školy je už sami odevzdáváte řediteli příslušné střední školy. S vyplněním neotálejte. Často se v druhém kole přijímají žáci jen na základě vstupního pohovoru. Informace o volných místech získáte na příslušném krajském úřadu. U nás je to Magistrát HMP. Dále je možno získat informace na nebo přímo ve školách. V žádném případě nenechávejte vaše dítě rok doma s tím, že se doučí chybějící učivo. V tomto věku, a možná i později, většinou dospívajícím chybí pevná vůle a spíš si zvyknou lenošit. Do školy by váš potomek nastoupit měl, i když se mu zrovna nezamlouvá. A možná zjistí, že se mu na škole líbí. ZÁVĚREM: Nezahrňte v případě neúspěchu dítě výčitkami.věřte, že i jeho mrzí, že neuspěl/a. V této první životní zkoušce potřebuje vaši podporu. Ponaučení získá sám a vyčítání nepomůže. Přeji všem úspěch hned v prvním kole. Mgr. Eliška Růžičková, výchovná poradkyně První pedagogický sbor

3 CERTIFIKÁT O DOSAŽENÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE V letošním školním roce ( ) zahajuje naše jazyková škola projekt testování jazykových znalostí žáků devátých ročníků. Jde o zkoušku dle požadavků ERR pro jazyky, kterou žáci skládají na závěr školní docházky na konci deváté třídy. Zkoušku tvoří písemná a ústní část, ústní část proběhne před komisí. Předpokládaná dosažená úroveň: Anglický jazyk: B1 B2 (B1 - úroveň PET, B2 úroveň FCE ) Druhý cizí jazyk: A2 ( NJ - Start Deutsch 2, FJ - Delf A2 ) Termíny: 19. nebo 20. května (pondělí nebo úterý) druhý cizí jazyk 21. a 22. května (středa a čtvrtek) anglický jazyk Po vykonání zkoušky obdrží žák certifikát o dosažené úrovni v daných jazycích. Všem držíme palce. TOULKY PRAHOU Mgr. Jana Kubešová, PaedDr. Hana Sivanincová V květnu si zkusí deváté ročníky stejně jako loni práci průvodce Prahou v českém, anglickém, španělském, německém a francouzském jazyce. Minulý rok jsme se procházeli po Starém Městě, letos nás čeká Pražský hrad a jeho okolí. Celé vystoupení se natáčí na video, aby pak mohl každý vidět, jak mu šel jím vybraný jazyk i jak přitom vystupoval. Žáci loňských 9. ročníků se většinou velmi dobře připravili a velmi je zajímal videozáznam jejich vystoupení. Těšíme se, že i letošní devítky si někteří turisté spletou s profesionálními průvodci a budou jim pozorně naslouchat. Termín: 14. a 15. květen ČARODĚJNICE PaedDr. H.Sivanincová, Mgr. J.Kubešová V úterý od 15 hodin se areál PJZŠ Horáčkova zaplní čarodějnicemi všech kategorií. OS Triangl společně s OS Gaudolino již druhým rokem připravuje pro naše děti a Vás rodiče bohatý program. Na co se můžete těšit? h - čarodějnická stezka a diskotéka (na školním pozemku) 16 h - zahájení volejbalového turnaje smíšených družstev - děti + rodiče + učitelé (volejbalové hřiště) 17 h vystoupení kouzelníka (v jídelně) Podvečerní společné posezení Pro všechny bude připraveno občerstvení guláš, grilované maso, něco sladkého na zub Za organizaci a zajištění programu děkujeme všem obětavým rodičům z OS Triangl. Koláče RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Mirka Bláhová KOLÁČE Jako každoročně se i letos bude konat humanitární akce Koláče. Tentokrát proběhne a my Vás chceme nejen pozvat, ale i poprosit o pomoc ať již s dětmi upečete koláč nebo přispějete koupí prodávaného pečiva. Loni jsme z výtěžku akce podpořili dvě děti z Indie, kterým naše finanční prostředky umožní získat vzdělání. I letos je část zisku určena pro tyto děti. O zbytku pak rozhodně žákovský parlament. Jako vždy budou Koláče doprovázeny dalšími akcemi pro děti.těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že akce bude opět úspěšná. Mgr. Jana Libichová PONDĚLÍ 9:00 HLÁŠENÍ ŠKOLNÍHO ROZHLASU Martina: Ahoj všichni! Moc se omlouváme za vyrušení, ale prosíme o trochu pozornosti. Sára: Máte doma nějaké nepoužívané dioptrické brýle a nevíte, co s nimi? Martina: V příštích dnech proběhne na naší škole sbírka použitých brýlí, která potrvá do 30. května. Sára: Tyto brýle potom budou dopraveny do Středoafrické republiky a jsou určeny studentům a žákům, kterým špatný zrak znemožňuje studium. Martina: Sbíráme brýle dětské, s obroučkami, které pak budou vyčištěny. Brýle můžete vhazovat do boxu, který je umístěn ve vestibulu naší školy. Sára: Možná to nevíte, ale ve Středoafrické republice stojí brýle jako jeden roční plat. Matina: Zapojte se proto s námi do sbírky. Moc děkujeme za pomoc a pozornost. Krásný den přeje Sára Sára: a Martina. Martina Lesseová a Sára Flemrová, 8.B PS: Box na ukládání brýlí je ve vestibulu školy. Více informací můžete najít na internetové stránce JAK SE ŽIJE LIDEM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM? RNDr. Ivana Čapková 17. a jsme na naší škole uspořádali dílny, ve kterých se děti ze třetích tříd mohly seznámit s tím, jak se žije lidem se zrakovým postižením. Přišly mezi nás pracovnice ze sdružení Okamžik, které nám vysvětlily, jak můžeme těmto lidem pomáhat a co pro ně můžeme udělat. Děti si vyzkoušely Braillovo písmo, vedení nevidomého, chůzi se slepeckou holí a hru s ozvučeným míčem. Také se dozvěděly, že je pro nevidomé v životě důležitá pomoc vodících psů a že tito lidé provozují spoustu sportovních aktivit, jako je třeba jízda na dvoukole, lyžování, bruslení, plavání a horolezectví. Těchto dílen se účastnil i nevidomý Kuba, který by rád od příštího roku nastoupil do naší školy. Všichni jsme si odnesli spoustu nových zážitků a náš pohled na svět je zase o něco bohatší. Mgr. Mirka Bláhová

4 PROJEKTY O ZNÁMÝCH OSOBNOSTECH V 6.C Od se v jedné z anglických skupin ze třídy 6.C prezentovaly referáty o významných osobnostech z celého světa. Počínaje Georgem Washingtonem, který se mimochodem v projektech objevil dokonce dvakrát, přes Karla Čapka a Josefa Ladu, až po Jindřicha VIII. a královnu Alžbětu. Byly zde prezentovány i tak důležité osobnosti českých dějin jako např. T. G. Masaryk, Karel IV. nebo Emil Škoda. Mezi dalšími byla i velice významná osobnost tedy Sir Winston Leonard Spencer Churchill, o kterém byla také řečena spousta zajímavých informací. Celá prezentace se samozřejmě odehrávala v angličtině, pouze vzájemné hodnocení bylo česky. A právě to bylo hodně tvrdé. Nikdo nikoho nešetřil, ale na druhou stranu byla po celou dobu pozitivní nálada a paní učitelka Rožňová rozdala spoustu zasloužených jedniček. Hodnotil se nejenom obsah, gramatika apod., ale také kontakt s publikem a odpovědi na otázky zvídavých spolužáků. Během tzv. projektových dnů v angličtině se celá skupina naučila spoustu nových slovíček. Anna Komárková, 6.C PROJECTS ABOUT IMPORTANT CELEBRITIES IN 6.C Since the 18 th March, in one English group of the class 6C, there were the project days about the important celebrities from all over the world. From George Washington, by the way he appeared there twice, over Charles Čapek (it s in Czech Karel Čapek) an Josef Lada, to Henry VIII (Jindřich VIII.) and the Queen Elisabeth I (královna Alžběta). We spoke about important celebrities as T.G. Masaryk, Charles IV (Karel IV.), or even Emil Škoda! Among others we can name Sir Winston Leonard Spencer Churchill, about him lots of interesting information was given. All presentation was of course in English, only evaluation was in Czech. And just this one was very hard. Nobody saved anybody. On the other hand, for all the time, there was a positive mood and Mrs. Rožňová gave lots of great value marks 1. Students were evaluated not only for the content and the grammar of the text but also for the communication with the audiences and answers given to questioning mates. During so-called The project days in English all group learned plenty of new words. Anna Komárková, 6.C BESEDA O ELEKTRONICKÝCH KNIHÁCH Na začátku dubna proběhla v 6.B beseda s majitelem knižního vydavatelství Wolfpublishing a internetového serveru panem Jiřím Vlčkem. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o tom, co jsou elektronické knihy, kde je lze najít na internetu, na čem se dají číst, i třeba to, jak je to u nich s autorskými právy. Pan Vlček jim také ukázal nejnovější čtečku e-knih, která používá elektronický papír. Rozvinula se i zajímavá diskuse o budoucnosti papírových knih, o tom, zda e-knihy ty papírové vytlačí a nebo budou existovat souběžně jako dnes třeba film a divadlo. Děti zaujala představa, že jednou možná budou místo papírových učebnic mít jen notebook či čtečku, ve kterých bude učebnice v elektronické podobě. Beseda přinesla mnoho zajímavých informací a všem se líbila. Mgr. Milena Jakoubková CO NOVÉHO V POČÍTAČOVÉ UČEBNĚ V minulých týdnech proběhl dlouho očekávaný přechod počítačové učebny na modernější operační systém Windows XP. To uvítali zejména žáci sedmých ročníků, kteří již nadšeně pronikají do tajů jednoho z nejmodernějších kancelářských programů Microsoft Office Tímto naše škola drží krok se součastným vývojem kancelářských aplikací a žáci se učí používat aktuální software. Také žáci osmých ročníků již započali s kurzem stříhání videa a na jejich první filmy se můžeme těšit v nejbližší době na stránkách školy. Lukáš Zvěřina FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÁ OLYMPIÁDA Obvodní kolo fyzikální olympiády se konalo na ZŠ Na Planině. V kategorii E žáci 9. ročníků - se umístil na 5. místě Tomáš Rendl z 9.A. Kategorii F - žáci 8. ročníků - vyhrál žák z naší školy Jan Hrach z 8.A, který postoupí do krajského kola. Obvodní kolo chemické olympiády již tradičně organizuje naše škola. V obvodním kole byl z naší školy nejlepší Vít Martinec z 9.B. Získal 2. místo, postoupil do krajského kola a i tam se mu podařilo obhájit medajlové umístění v krajském kole obsadil 3. místo. Letošní rok byl opravdu úspěšný, neboť ve fyzikální i chemické olympiádě naši žáci postoupili až do krajského kola. Všech řešitelům gratulujeme a Jendovi Hrachovi budeme držet palce, aby v krajském kole fyzikální olypiády uspěl co nejlépe. DEN S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY RNDr. Ivana Čapková V březnu jsme měli ve 3.C Den zvířátek. Byla tam zvířata všeho druhu, psi, hlodavci, hadi, ryby, kočky atd. Nejdůležitější ale bylo to, že všichni dokázali svoje zvířátko představit, podrobně popsat a vysvětlit spolužákům, jak se o něj starat. Všem se to povedlo a mně se den zvířátek moc líbil. Nikdy bych si bývala nemyslela, jak pěkné to bude. Byl to pro nás velký zážitek. OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE Anna Králová ze 3.C Již v lednu proběhlo školní kolo češtinářské olympiády, kterého se zúčastnilo 25 žáků osmých a devátých ročníků. Všechna tři první místa obsadili žáci 9.A 1. Kateřina Kubišová, 2. Václav Zoubek a 3. Filipína Stoklásková. První dva se na konci března zúčastnili okresního kola, ve kterém byla úspěšná hlavně Katka. Ta se umístila na 4. místě. Za zmínku rovněž stojí, že ve II. kategorii, tedy mezi žáky ročníků středních škol se v okresním kole umístila rovněž na 4. místě Veronika Drzková, která je naší loňskou absolventkou. Všem úspěšným gratulujeme. Mgr. Milena Jakoubková

5 SOUTĚŽ MLADÝCH HISPANISTŮ Ve dnech dubna proběhla na ZŠ nám. Curieových, Praha 1 soutěž, v níž si ověřovali úroveň svých vědomostí ve španělském jazyce žáci základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií - A1 a A2 - podle dosažené úrovně Evropského jazykového portfolia. Samotná soutěž měla 5 částí: poslech, čtení s porozuměním, písemný projev, jazykový test a ústní projev. Této soutěže se zúčastnilo 9 žáků španělštinářů naší školy. V kategorii A1: Jolana Čermáková (6.A), Kateřina Zbejvalová (6.B), Gabriela Strouhalová (6.B), Markéta Hábová (6.B), Kristýna Kosinová (6.B), Adam Novák (6.B) V kategorii A2: Sára Flemrová (8.B), Martina Lesseová (8.B), Kateřina Marešová (8.B). Slavnostní vyhlašování výsledků a vítězů s předáváním certifikátů a věcných cen proběhlo na půdě Instituto Cervantes za přítomnosti zmocněnce pro školství Velvyslanectví Španělska, sponzorské firmy Ekosystem, která věnovala věcné ceny do soutěže, a též byli přítomni zástupci z parlamentu a senátu. Obrovskou radost sobě i celé naší škole udělala se svým umístěním Sára Flemrová, která obsadila 1. místo a Martina Lesseová za 2. místo v kategorii A2. Gratulujeme k vynikajícímu úspěchu. Velká pochvala patří nejen těmto dvěma děvčatům, ale zároveň všem zúčastněným za skvělé výsledky a reprezentaci naší školy. ŽIDOVSKÉ MUZEUM Mgr. Hana Koubová Dne 14. dubna navštívila třída 6.A Židovské muzeum. Nejprve se děti prostřednictvím dílny seznámily se zvyky, tradicemi a svátky židů. Dozvěděly se, jak se slaví šabat, jak vypadá židovská domácnost a dokonce si vyzkoušely průběh židovské svatby. Po dílně následovala prohlídky Židovského města. Navštívili jsme Staronovou, Klausovu a Pinkasovu synagogu, neopominuli jsme ani Starý židovský hřbitov. Prohlídka i dílny se povedly a děti se dozvěděly mnoho zajímavého a nového o židech a jejich životě. Mgr. Martina Stojanovićová MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA V 5.TŘÍDÁCH Pro žáky s nadáním pro matematiku a zájmem o ni je již několik desítek let určena matematická olympiáda. Letos se do řešení netradičních a zároveň náročných úloh pustili i žáci 5. ročníku. Úspěšní řešitelé školního kola se zúčastnili II. kola, které se podle propozic MO konalo na všech školách zapojených do soutěže ve stejném termínu. První místo na naší škole vybojoval Tomáš Jungman z 5.C, na druhém až třetím místě se shodným ziskem 9 bodů se umístili Tomáš Novotný z 5.A a Jan Dupač z 5.C. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a doufáme, že jejich matematický talent budeme moci prověřit i v následujících letech. Žáci druhého stupně totiž po úspěšném absolvování školního kola postupují do obvodního kola, kde hájí barvy své domovské školy v souboji s vrstevníky ze základních škol a víceletých gymnázií celé Prahy 4. Mgr. Zdeněk Bukvář NAŠE ÚSPĚCHY V MATEMATICKÝCH SOUTĚŽÍCH I v letošním roce se naše škola zapojila do matematických soutěží. Proběhla školní kola matematické olympády a Pythagoriády. Úspěšní řešitelé školního kola MO nás víc než dobře reprezentovali v obvodním kole, které proběhlo Z osmi reprezentantů z řad šesťáků se 7 stalo úspěšnými řešiteli, nejlépe se umístil Jan Poštulka z 6.B, který v konkurenci studentů osmiletých gymnázií vybojoval 5.místo. Dík za vzornou reprezentaci školy patří i ostatním úspěšným řešitelům (Jolana Čermáková - 6.A, Ivan Hejný - 6.A, Martin Kristek - 6.A, Anna Vilimová - 6.B, Antonín Železný - 6.B, Dominik Kreidl - 6.B). Výsledky jsou k nahlédnutí na a na stránkách ZŠ Jeremenkova. Úspěšní řešitelé školního kola Pythagoriády (výsledková listina vyvěšena na postoupili do obvodního kola, jejich den D bude ve čtvrtek na ZŠ Na Planině. Držme jim palce, věřím, že letos máme šanci na místa "na bedně". Mgr. Zdeněk Bukvář KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ V únoru proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v angličtině. V kategorii 6. a 7.tříd zvítězila Sophie Bessisso ze 7.C, v kategorii 8. a 9.tříd Lenka Čtrnáctová z 9.A. Obě postoupily do obvodního kola, které se již tradičně konalo na Základní škole Filosofská, a obě získaly ve své kategorii 1.místo. Gratulujeme k úspěchu! NÁVŠTĚVA KNIHOVNY Mgr. Eva Perglerová Již několik let spolupracuje naše škola s knihovnou Na Veselí na Praze 4. Každý rok se žáci prvního i druhého stupně zúčastňují programů, které knihovna nabízí. Děti z prvního stupně dostávají možnost seznámit se s fungováním knihovny, před Vánoci lze využít nabídky programu o vánočních zvycích a tradicích. Pro starší děti je nabízen náročnější program, ve kterém již musejí prokázat určité znalosti a dovednosti. Žáci šestých tříd navštívili knihovnu v dubnu. Po úvodní přednášce si formou testu prověřili, jak jsou schopni pracovat s příručkami a internetem. Téměř všichni prokázali, že je nepřekvapí ani nejzáludnější úloha. Návštěva knihovny byla vítaným zpestřením hodin českého jazyka a již se těšíme na další příležitost zúčastnit se některého z tematických programů z pestré nabídky této knihovny. Mgr. Petra Rejchrtová, Mgr. Milena Jakoubková

6 FLORBAL: DOBRÁ TRADICE Dobrou tradicí naší školy se stává fakt, že někteří vybraní jedinci (florbalisté) z vyšších ročníků se po boku učitele zasvěcují do tajů trénování a vedení svých mladších spolužáků a tím rozvíjejí celou řadu svých schopností. V letošním školním roce se této možnosti dostalo Martinu POLÁKOVI a Aleši CHALOUPKOVI (9.A). Svou roli berou velice zodpovědně a na jejich pravidelnou každotýdenní činnost jsou jenom pozitivní ohlasy. Každé úterý vypomáhají v roli asistentů trenéra při formování mladých florbalistů a florbalistek naší školy. Díky! 6.A M. Jakšič, V. Koptiš, P. Nosek, 6.B F. Barac, D. Wertheim, A. Železný, 6.C A. Štulík, K. Vocetka, J. Liu, D. Dobiáš, J. Kraváček. Děvčata si vedla rovněž velmi obstojně, oslabena o několik hráček základního kádru podala velice kvalitní výkony a proti výrazně starším soupeřkám se prodrala k výbornému 2. místu na Praze 4, a to ve složení: 7.A H. Dirová, L. Křížová, M. Fialová, K. Veselková, 5.C J. Řežábková, A. Jožová, 4.C L. Semeráková, 2.A M. Machutová, 2.C M. Havlová. LETNÍ TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY A FLORBALOVÝM VYŽITÍM Během letošních prázdnin v termínu srpna 2008 proběhne společná akce florbalového kroužku PJZŠ Horáčkova a Florbalové školy Praha. K účasti na akci jsou zvány všechny děti, které rády sportují a mají zájem o cizí jazyky. Tábor proběhne v Rokytnici nad Jizerou. Vedoucími budou mimo jiné i učitelé PJZŠ Horáčkova Mgr. Zdeněk Bukvář,, dále Mgr. Tomáš Šlofar. Výuku anglického jazyka zabezpečí PhDr. Jaroslav Cejnar (gymnaziální profesor). V případě dostatečného zájmu budou na akci přítomni zahraniční lektoři. Tábor je otevřený i dětem, které nehrají florbal aktivně. Veškeré informace o akci se dozvíte u p. Pavla Kočvary (osobně, telefonicky: , nebo mailem: POPRASK - REPREZENTACE ŠKOLY V letošním školním roce ( ) zaznamenal florbal na školní úrovni opět řadu úspěchů. Členská základna florbalového kroužku PJZŠ Horáčkova je neustále velice silná, počet zájemců se stabilně drží kolem hranice 100 aktivních členů. To s sebou nese řadu úspěchů na meziškolní úrovni, které se začínají stávat tradicí. Naši chlapci - starší žáci ( třídy) obsadili pěkné 4. místo ve finále Prahy 4. Patrně pouze díky absenci střelce týmu (J.Menhart 8.B) jim uniklo výraznější umístění v závěrečném turnaji. Naše barvy během jednotlivých vyřazovacích turnajů hájili: 9.A M. Polák, A. Chaloupka, J. Novotný, V. Trunc, F. Rausch, 9.B D. Hackl, P. Pochman, 8.A A. Hilli, M. Kuryl, 8.B J. Dukát, P. Hotovec, J. Menhart, D. Průša, M. Vegner, L. Velebil. Mladší žáci ( třídy) byli o poznání úspěšnější, probojovali se k očekávanému a zaslouženému triumfu, kdy naprosto bezkonkurenčně převálcovali své soupeře v základní skupině a k tomu přidali suverénní vítězství v soubojích o titul mistra Prahy 4! Tým se však díky onemocněním a absencím klíčových hráčů v celopražském finále POPRASKU nesešel v optimálním složení. Přesto je jejich vítězství na Praze 4 zaslouženým úspěchem. Školu reprezentovali tito hráči: 7.A D. Simon, D.Blahovec, V. Pražák, K.Tashilov 7.B M.Štěrba, A.Štecher, J.Hančil, 7.C S.Butta, PUTPOH 2007 Na závěr roku 2007 proběhl tradiční turnaj pro I. stupeň O PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELKY PJZŠ HORÁČKOVA ve florbale. V letošním roce byl turnaj rozdělen na dvě nezávislé soutěže ČERVENÝ TURNAJ pro 1. a 2. třídy, kde po zásluze dominovala třída 2.C ve složení: Havlová, Charvátová, Suchopárová, Davidová, Růžičková, Kočárková, Toman, Michal, Zvozil, Vaněk, Keblúšek, Hanslik, Pavlica. MODRÝ TURNAJ v konkurenci všech 3., 4. a 5. tříd měl dramatické finále v podání závěrečných nájezdů o celkové vítězství. To si nakonec přivlastnili šťastnější vítězové ze 4.C a budou tak mít možnost v následujícím ročníku trofej obhajovat. 2. místo patří poraženému finalistovi z 5.C a třetím týmem se stala třída 5.A. Vítězové nastupovali v tomto složení: Laubeová, Švimberská, Kabátová, Frýdová, Sluka, Dobiáš, Záruba, Toman, Rejchrt, Čermák, Franc, Komárek. Nejlepšími střelci turnajů se stali Magdaléna Machutová (2.A) a Filip Rychtář (5.A), kteří shodně nastříleli po 7 brankách. Součástí turnaje je již tradiční soutěž ve florbalovém FREESTYLU. Pro nemoc do závodu nemohli nastoupit hned dva velcí favorité (M. Polák 9.A a J. Menhart 8.B), přesto byla úroveň opět velmi kvalitní. Do závěrečného klání se dostalo 6 borců, kteří navzájem poměřili své umění s florbalovým náčiním. Nejlépe se dařilo A. Chaloupkovi (9.A), který potvrdil roli favorita a zvítězil. Další místa si rozdělili - 2. F. Barac a 3. D. Wertheim (oba 6.B) místo obsadili žáci Průša, Štulík, Koptiš. Kromě vítěze soutěže budou všichni jmenovaní i v následující sezóně žáky školy, takže se máme nač těšit při příštím ročníku. Celá akce měla opět velmi kvalitní úroveň, na níž se vysokou měrou organizačně podíleli žáci-florbalisté II. stupně naší školy. Jmenovitě chci poděkovat: Martinu Polákovi, Aleši Chaloupkovi, Filipu Rauschovi, Vojtěchu Truncovi (9.A), Petru Pochmanovi, Zdeňku Wertheimovi (9.B), Davidu Průšovi, Petru Hotovcovi, Jakubu Dukátovi, Martinu Vegnerovi (8.B), Markétě Fialové, Heleně Dirové, Lucii Křížové, Kateřině Veselkové, Danu Blahovcovi, Kirillu Tashilovovi, Vojtěchu Pražákovi (7.A), Matěji Štěrbovi, Adamu Štecherovi (7.B), Vavřinci Koptišovi, Petru Noskovi (6.A), Danielu Wertheimovi, Františku Baracovi (6.B), Adamu Štulíkovi, Kamilu Vocetkovi a Václavu Dobiášovi (6.C). Po celou dobu turnaje byli svým mladším spolužákům a učitelům I. stupně nápomocni a plně k dispozici. Výborně zvládli celou náročnou organizaci soutěže a byli rozhodně příkladem ve spolehlivosti a korektnosti. Poděkování patří i lidem z řad učitelů, rodičů a vedení školy. Ceny do turnaje byly pořízeny díky vedení školy, firmě OPY a FbŠ Bohemians Praha.

7 20. LETNÍ TÁBOR DPS ROLNIČKA PRAHA 12 ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2008 Vážení rodiče, milé Rolničky, Možná, že se vám zdá, že do letních prázdnin je ještě daleko, ale možná že už někteří z vás plánují svůj letní program. K tradici Rolničky patří, že na začátku letních prázdnin jezdí na tábor. Ti z vás, kdo jste s námi na táboře již byli, zde mnoho nových informací nenajdou po mnoha letech se podoba tábora ustálila, i když nás i letos čekají tu větší, tu menší organizační změny, samozřejmě k lepšímu. Základ našich činností zůstane stejný, přibudou další výlety do skal a na další místečka. Ani letošní tábor v žádném případě neubírá nic z kvality programu, naopak, snahou je, aby se tábory každý rok v něčem zdokonalovaly. Ale to už bude moje starost, aby se vše odehrálo ve stejném duchu i letos. (Ale tyhle věty už znáte, že ano. ) Tak tedy: K tradici našich táborů patří také místo - ATC Velký Dřevíč u Hronova. Zatím jsme se tam vždy setkali s lidmi, kteří pro nás jsou ochotni udělat první poslední a vůbec se o nás starají, jak nejlépe mohou, a díky kterým probíhaly poslední tábory bez lidských komplikací. Patří k nim nejenom vedoucí kempu, ale také naši přátelé z Holandska, Belgie a Německa. Zůstává zachována délka 18 dnů, termín na začátku letních prázdnin letos opět odjedeme už v červnu od 28. června do 15. července 2008, případný pozdější nástup nebo dřívější odjezd dítěte je po dohodě možný, ale byla by škoda přijít např. o závěrečnou hru. Tábor je určen v prvé řadě pro členy Rolničky, samozřejmě se mohou zúčastnit i sourozenci nebo kamarádi děti od 1. do 7. třídy. I když se jedná o tábor sborový, pro mimosborové účastníky není zpěv podmínkou. Jako vždy je tábor stanový stany s předsíňkou jsou pro 4 osoby, ale obsazují se pouze po dvou. Po zkušenostech se maximální počet dětí ustálil na rodinném čísle 16. Proti loňskému roku se v souvislosti se změnou DPH a různým dalšími úpravami cen mění i cena tábora. Ta zůstávala během posledních několika let stejná, ale bohužel již není možné v takové míře pokrýt z vlastních prostředků rozdíl mezi cenou zaplacenou účastníky a skutečnou cenou tábora. Z toho důvodu se cena tábora zvyšuje o 400 Kč na 5100,- Kč (děti od 6 do 14 let). Cena je za 18denní pobyt a zahrnuje vše dopravou počínaje, přes stravování, ubytování, pojištění, až po všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, hry atd. Tábor můžete platit v hotovosti (na schůzce datum bude upřesněno) nebo převodem z účtu (nutno odeslat do !). Samozřejmostí je potvrzení pro zaměstnavatele rodičů na příspěvek z FKSP. Téma táborové hry opět bude zatím ještě překvapení více až těsně před táborem. Protože o tábor bývá velký zájem ze strany jak starších Rolniček, které už do sboru nechodí, tak i mimosborových účastníků, kteří s námi již na táboře byli, je nutné přihlásit se co nejdříve, abych mohl dát vědět i jim děti ze sboru mají samozřejmě přednost. Přihlášku, kterou najdete na konci tohoto článku, odevzdejte pokud možno do 15. května, ale raději dříve, protože přihlášky se budou zapisovat v pořadí, v jakém je odevzdáte a maximální počet je opravdu 16. Přihlášky odevzdávejte p. uč. Gerychovi v kabinetě v 1. patře u hudebny nebo můžete údaje z přihlášky zaslat em na adresu Podrobné informace, data, časy, věci s sebou a podobně obdržíte na schůzce rodičů a účastníků 10. června po změně jízdních řádů, případné další doplňující informace můžete získat na telefonním čísle , na internetových stránkách sboru případně na výše uvedené ové adrese. Dan Martin Gerych PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2008 Jméno dítěte datum narození Bydliště Datum Podpis rodičů

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 27 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Číslo: 53 únor 2013 Z občasníku vybíráme: Úvodník vedení školy Představujeme vyučující anglického jazyka Výsledky SCIO

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Oslavany,

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 3 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. března 2011 V tomto čísle najdete: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 str. 3 Základní školy str. 6-8 ZUŠ J. A. Bendy str. 8-9 Mateřská škola str. 9-10 Masopust v Benátkách

Více

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 5 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2007 SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka LEDEN 2015 Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor Vypouštění balónků Ježíškovi Gymnázium Jevíčko nabízí od školního roku 2015/2016

Více

ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Daruj krev 2 Lukáši Pešku, gratulujeme! 2 Europass - cesta za prací a studiem 4 Soutěž mladých automechaniků 5 Bitva u

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012/2013 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více