Návod k použití LI 23030

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití LI 23030"

Transkript

1 LI 23030

2 Návod k použití LI Q4ACZM0556 1

3 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr ven. Tukový filtr pohlcuje mastnotu z kuchyňských výparů. Kuchyň pak zůstává bez mastnoty a zápachu. Cirkulační větrání Zde musí být zabudován filtr s aktivním uhlím (viz Filtry a údržba). Filtr s aktivním uhlím obdržíte ve SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH jako zvláštní příslušenství. Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr a filtr s aktivním uhlím vyčištěné zpět do kuchyně. Tukový filtr odebírá mastnotu z kuchyňských výparů. Filtr s aktivním uhlím váže pachové látky. 2 Před prvním použitím Důležitá upozornění Odsavač odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Opravy smí provádět jen odborník. Neodbornými opravami může pro uživatele vzniknout značné nebezpečí. Připojení a uvedení do provozu musí provést jen odborník Obalový materiál řádně zlikvidujte (viz Montážní návod). Odsavač používejte jen s nasazenými žárovkami. Odsavač nikdy neprovozujte bez tukového filtru. Přehřáté tuky nebo oleje se mohou snadno vznítit. Proto připravujte jídla na tuku nebo oleji, např. pomfrity, jen pod dohledem. Pod odsavačem neflambujte.! Nebezpečí zapálení tukového filtru. Provoz odsavače nad sporákem na pevná paliva (uhlí, dřevo atd.) je možný jen za určitých podmínek (viz Montážní návod). Plynové hořáky používejte vždy v souladu s předpisy. Důležité: Plamenyplynovýchhořáků musí být vždy přikryty varným nádobím.! Velký žár otevřených plynových hořáků by mohl poškodit odsavač

4 Ovládání odsavače Kuchyňské výpary jsou nejúčinněji odstraněny takto: Zapnutím větráku na počátku vaření. Vypnutím větráku až několik minut po ukončení vaření Zapnutí větráku: 1. Vytáhněte zásuvku filtru za úchopnou lištu. Větrák je v provozu. 2. Zvolte požadovaný stupeň větrání. Ovládací prvky u různých modelů: stupeň 3 stupeň 1 stupeň 2 stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 1 aus (vypnuto) stupeň 2 Vypnutí ventilátoru: Zásuvku filtru zasuňte na doraz. Upozornění: Při novém vytažení zásuvky filtru pracuje větrák v posledním zvoleném nastavení. Osvětlení: Aus (vypnuto) Ein (zapnuto) Upozornění: Osvětlení můžete použít kdykoliv i tehdy, když je zásuvka filtru zasunuta. Filtry a údržba K zachycení mastných částeček kuchyňských par jsou instalovány kovové tukové filtry. Vložky filtrů jsou z nehořlavého kovu. Pozor: Spřibývajícím nasycením mastnými zbytky se zvyšuje vznětlivost a může být ovlivněna funkce odsavače. Důležité: Kovové tukové filtry včas vyčistěte. Čištění kovového tukového filtru: Při normálním provozu (1 až 2 hodiny denně) musíte kovové tukové filtry čistit každých 8 až 10 týdnů. Čištění můžete provést v myčce na nádobí. Přitom může dojít k mírnému zabarvení. Důležité: Silně nasycené kovové tukové filtry nemyjte v myčce s ostatním nádobím. Při ručním mytí nechte vložky filtru několik hodin odmočit v horkém mycím roztoku. Pak je okartáčujte, dobře opláchněte a nechte odkapat. Používejte jen originální filtry. Tak zajistíte optimální funkci odsavače. 3

5 Filtry a údržba Demontáž a montáž rámů filtrů: Obr. 1 Demontáž: 1. Vytáhněte zásuvku filtru na doraz. 2. Záklopky na rámech filtru zasuňte ve směru šipky až na doraz. Při dvou tukových filtrech demontujete nejdříve přední. 3. Rámy filtru odklopte do strany a sundejte. Montáž: 1. Zásuvku filtru vytáhněte na doraz. 2. Rám filtru nasaďte šikmo z jedné strany do držáku, vyklopte nahoru a zavěste zasunutím záklopek až na doraz. Při dvou tukových filtrech namontujte do zásuvky filtru nejdříve zadní rám filtru, pak přední rám filtru s profilem. Dbejte na to, aby tukové filtry byly na obou stranách bezpečně usazeny. Filtr s aktivním uhlím K vázání páchnoucích látek při cirkulačním provozu. Filtr s aktivním uhlím je v odsavači instalován nad tukovým filtrem. 1. Demontujte tukový filtr (viz Filtry a údržba). 2. Do pláště odsavače vložtedva přiložené plastové držáky apřišroubujte je vždy jedním šroubem (nutné pouze při první montáži filtru s aktivním uhlím). Obr Filtr s aktivním uhlím zasuňte zdola do pláště odsavače a na obou stranách zaklapněte. Obr. 3. Okraj na filtru s aktivním uhlím musí být přitom dole. Obr Opět namontujte tukový filtr (Viz Filtry a údržba). Vyjmutí: Vyjmutí filtru s aktivním uhlím probíhá v opačném pořadí. Za tím účelem stiskněte západkové háky ven. Výměna filtru s aktivním uhlím: Při normálním provozu (denně 1až2 hodiny) musíte filtr s aktivním uhlím vyměnit 1 x ročně. Filtr s aktivním uhlím obdržíte ve specializovaných prodejnách (viz zvláštní příslušenství). Používejte jen originální filtry. Tak zajistíte optimální výkon odsavače. Likvidace starého filtru s aktivním uhlím: Filtr s aktivním uhlím neobsahuje škodlivé látky. Můžete ho dát do běžného odpadu. 4

6 Čištění a údržba Odpojte odsavač od elektrického proudu vytažením zástrčky případně vypnutím pojistky. Při výměně tukového filtru(viz Filtry a údržba) očistěte od naneseného tuku přístupné části pláště. Tak předcházíte nebezpečí požáru a zachováváte optimální funkčnost spotřebiče. K očištění odsavače použijte horký mycí roztok. Při silném (zastaralém) znečištění použijte prostředek na mytí oken. Lakované plochy, plastové části. Nepoužívejte drsné čistící prostředky nebo drsné houby. Na měkkou utěrku lehce naneste zředěný mycí roztok nebo slabý prostředek na mytí oken. Upozornění: Na plastové plochy nepoužívejte alkohol (líh), mohly by vzniknout matné skvrny. Pozor! Kuchyň musí být dostatečně větraná, bez otevřeného ohně. Opět zastrčte zástrčku do zásuvky nebo zapněte pojistky. U odsavačů se skleněnou deskou v odvodu páry: Skleněnou desku lze jednoduše sundat a umýt v myčce na nádobí. Při sundávání vysuňte spony ven. Obr. 4. Výměna žárovek 1. Odpojte odsavač od el. proudu tím, že vytáhnete zástrčku nebo vypnete pojistky. 2. Vytáhněte zásuvku filtru až na doraz. 3. Kryt žárovky vytáhněte dopředu. Obr Vyměňte žárovky. Obr. 6. (Běžná žárovka max. 60 Watt, patice E 14). 5. Opět nasaďte kryt žárovky. Obr Zapojte el. proud zastrčením zástrčky nebo zapnutím pojistky. Závady Při případných dotazech nebo závadách telefonujte servisní službě. Při telefonátu uveďte. E-Nr. FD Tato čísla si poznačte do políček nahoře. Čísla naleznete na typovém štítku, po vyjmutí mřížky filtru ve vnitřním prostoru odsavače

7 6

8 7

9 8

10 Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Značka SIEMENS Typ/prodejní označení LI Barevné provedení stříbro-šedá Příkon W 180 z toho osvětlení W 80 připojení přívodním kabelem o délce m 1,3 Vnější rozměry výška mm 354 šířka mm 598 hloubka mm 280 Objem větrání podle DIN m 3 /h při provozu odvětrání stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 220/ / /400 intenzivní stupeň při provozu s cirkulací vzduchu s aktivním filtrem stupeň 1 stupeň 2 stupeň intenzivní stupeň Doběh ventilátoru min. - Počet motorů: 1 Elektrické připojení napětí V Bezpečnost/odrušení odpovídá bezpečnostním předpisům označení CE Robert Bosch-Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, Hodnoty hlučnosti dle EN a EN při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 db (A) re 1 pw (52 db(a) 20 µpa akustický tlak) Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách

11

12 Montážní návod LI

13 Při čtení návodu si otevřete, prosím, poslední stránky s obrázky. Důležitá upozornění Starý spotřebič není bezcenným odpadem. Ekologickou likvidací, příznivou k životnímu prostředí, mohou být znovu získány cenné suroviny. Před likvidací učiňte starý spotřebič nepoužitelným. Váš nový spotřebič je při dopravě kvámchráněn obalem. Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a znovu zpracovatelné. Pomozte, prosím, při ekologické likvidaci obalu. O aktuálních možnostech likvidace se informujte ve specializovaných prodejnách nebo na obecních úřadech. Odsavač se používá k odvětrávacímu a cirkulačnímu provozu. Odsavač instalujte vždy nad střed varných míst. Minimální odstup mezi elektrickými varnými místy a spodní hranou odsavače: 430 mm, Obr. 1. Upozornění k plynovým sporákům: Vždy musíte dbát platných předpisů a pokynů pro vestavbu od výrobce plynových spotřebičů. Odsavač smí být instalován jen na jedné straně vedle vysoké skříně nebo vysoké stěny. Minimální odstup je 50 mm. Nad plynovými varnými místy je montáž odsavače při minimálním odstupu 650 mm - obr. 1 - přípustná jen tehdy, pokud nejsou překročena následující jmenovitá tepelná zatížení: Plynové sporáky. Zatížení jednoho varného místa max.3,0 kw Zatížení všech varných míst max. 8,3 kw Zatížení trouby max.3,9 kw Plynové varné desky. Zatížení jednoho varného místa max. 3,9 kw Zatížení všech varných míst max. 11,3 kw Plynová sklokeramická varná deska Údaje o jmenovitém tepelném zatížení neplatí pro uzavřené plynové sklokeramické varné desky. Bezpodmínečně dodržujte údaje výrobce varných desek. Čím menší je odstup mezi odsavačem a varnými místy, tím větší je možnost, že vodní páry mohou na spodní části odsavače tvořit kapky. Nad topným tělesem na pevná paliva, uněhož je nebezpečí požáru (např. z létajících jisker), je montáž odsavače přípustná jen tehdy, když topné těleso má uzavřený neodnímatelný kryt a jsou dodrženy specifické místní předpisy. Toto omezení neplatí pro plynové sporáky a plynové varné desky. 10

14 Před montáží Odvětrávací provoz Obr. 2 Odvětrání je vedeno větrací šachtou vzhůru, nebo přímo přes vnější stěnu ven. Odvětrávání nesmí být vedeno ani do komína na odvod kouře nebo komína na odvod zplodin, který je v provozu, ani do šachty, která je určena k odvětrání místnosti s topnými tělesy. K odvodu vzduchu do komína, který není v provozu, je třeba mít souhlas příslušného kominíka. Při odvětrávacím provozu odsavače a současném provozu na komínu závislého topného tělesa (např. plynová, olejová topná tělesa nebo kamna na uhlí, průtokové ohřívače a jiné ohřívače vody) musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který topné těleso potřebuje ke spalování. Bezpečný provoz je možný, když podtlak v místnosti s topným tělesem nepřekročí 4Pa (0,04mbar). Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např.ve dveřích, oknech, větracích skříňkách ve zdi nebo cestou jiných technických opatření, může proudit vzduch ke spalování. Poznámka: Při posuzování musí být brán v úvahu vždy celkový větrací komplex v bytě. Při provozu varných spotřebičů, např. varných desek a plynových sporáků, se na ně toto pravidlo nevztahuje. Při odvodu odvětrávaní nutno dbát úředních předpisů. Je-li odsavač použit k cirkulačnímu větrání - s filtrem s aktivním uhlím - je provoz možný bez omezení. Při odvětrávacím provozu musí být v odsavači nainstalována zpětná klapka, pokud není v odvětrávací trubici nebo ve skříňce do zdi. Obr Pokud není zpětná klapka přiložena ke spotřebiči, obdržíte ji u specializovaného prodejce (viz Zvláštní příslušenství v Návodu k použití). Montáž zpětné klapky: 1. Vyřízněte ochrannou mřížku ve vzduchovém hrdle. Obr Nasaďte zpětnou klapku do otvoru na vzduchovém hrdle. Obr. 4. Pokud je odvětrávání vedeno vnější stěnou měla by být použita teleskopická skříňka do zdi. Obr Možnosti spojení mezi odsavačem a teleskopickou skříňkou do zdi: Pomocí odvětrávací hadice nebo odvětrávací trubice. Optimální výkon odsavače: Krátká, hladká odvětrávací trubice. Co nejméně oblouků trubice. Co největší možné průměry trubice (nejlepší 120 mm) a velké oblouky trubice. Kulatá trubice: Doporučujeme vnitřní průměr minimálně 120 mm. Ploché kanálky musí mít stejnou hodnotu vnitřního průměru jako kulatá trubice s vnitřním průměrem 100/120mm 100 mm cca 78 cm mm cca 113 cm 2. 11

15 Před montáží U odlišných průměrů trubice: Nasaďte těsnící proužky. Při odvětrávacím provozu zajistěte dostatečný přívod vzduchu. Odvětrávání nahoru: Vytvořte otvor na horní skříni, se zářezem pro přívod elektrického kabelu. Obr. 5. Šablona je přiložena. Odvětrávání přímo dozadu: - uvnitř horní skříně -. Vytvořte otvor v zadní stěně horní skříně, se zářezem pro přívod elektrického kabelu. Připojení odvětrávací trubice 100 mm Vyřízněte ochrannou mřížku ve výstupu vzduchu. Obr. 3. Na výstup vzduchu upevněte redukční hrdlo (přiloženo nebo k dostání ve specializovaných prodejnách). Obr. 6. Připojení odvětrávací trubice 120 mm Vyřízněte ochrannou mřížku ve výstupu vzduchu. Obr. 3. Cirkulační větrání Obr. 7 (Když není možný odvětrávací provoz). Vzduch vyčištěný přídavným filtrem s aktivním uhlím je znovu veden zpětdo místnosti. Příprava: Vytvořte otvor v krytu horní skříňky svýřezem pro kabel elektrického vedení. Obr Šablona je přiložena -. Po montáži odsavače nasaďte filtr s aktivním uhlím. Jeho objednací číslo a popis viz Návod k použití. Připojení na elektřinu Odsavač smí být připojen jen na předpisově instalovanou zásuvku s ochranným kontaktem. Zásuvku umístěte pokud možno přímo nad horní skříňku nebo v její bezprostřední blízkosti. Data k elektřině: Jsou na typovém štítku po sundání rámu filtru - ve vnitřním prostoru spotřebiče. Při opravě odpojte vždy odsavač od elektrické sítě. Délka přípojného kabelu: 1,30 m Při pevném připojení: Odsavač smí být připojen jen elektromontérem s oprávněním od příslušných elektrických podniků. Instalace přepokládá oddělovací zařízení. Jako oddělovací zařízení se používá přepínač s kontaktním otvorem větším než 3 mm a vícepólovým odpojením. K tomu náleží spínač LS a stykače. Odsavač odpovídá předpisům EG o podmínkách radiového odrušení. 12

16 Příprava horní skříňky Dodržujte minimální odstup odsavače od varných míst 650 mm (od plynových varných míst) případně 430 mm (od elektrických varných míst). Tento odsavač je určen k vestavbě do horní skříňky o následujících rozměrech: šířka: 600 mm hloubka: 280 až 350 mm výška: min. 300 mm Obr. 8. Příprava: 1. Odstraňte dno skříňky- pokud je. Musí být zajištěna stabilita skříňky. 2. Na levé a pravé vnitřní straně skříňky vyznačte vždy dva upevňovací body a propíchněte je. Obr. 8. Pokud vrtáte: 2 mm - hloubka max. 10 mm. Pozor: K vyznačení upevňovacích bodů použijte přiloženou šablonu. Obr. 8. Upevňovací body na šabloně umožňují montáž 20 mm silné úchopné lišty v jedné rovině s korpusem. Obr. 8. Polohu úchopné lišty (obr. 8.1 rozměr Δ) můžete nárazem posunout dopředu. U hloubky skříně více než 280 mm můžete odsavač posunout dozadu,...je-li např.osvětlovací lišta vestavné kuchyně posunuta dozadu,...je-li např. uchopná lišta silnější než 20 mm. Za tím účelem šablonu odpovídajícím způsobem posuňte dále dozadu. Obr Vyrovnejte přiložené upevňovací kolejničky a pevně je přišroubujte. Obr. 9. Dodržujte sílu boční stěny skříňky (16 mm nebo 19 mm) Obr. 9 rozměr X. Je-li světlá vnitřní hloubka skříně menší než 280 mm, musí být zadní stěna vzdálena ve výšce 250 mm. Obr Vestavba do horní skříňky 1. Sundejte rámy filtru (viz Návod k použití). 2. Seřiďte dvířka skříňky, pokud závěs dveří po vestavbě odsavače již není přístupný. 3. Zvedněte odsavač ze spodu a zatlačte nahoru do skříně,až montážní pomůckavlevoavpravo zaklapne. Obr Zásuvku filtrů vytáhněte na doraz. 5. K upevnění odsavače zašroubujte vždy 2 šrouby vlevo a vpravo, neutahujte. Přitom odsavač nadzvedněte. Obr Vyrovnejte odsavač ve skříni a pevně přišroubujte. Obr Kabel elektrického proudu vyveďte otvorem v horní skříni a proveďte spojení trubic. Obr U cirkulačního větrání připevněte na kryt skříně větrací mřížku. Obr. 13. Nasaďte filtr s aktivním uhlím (viz Návod k použití). 9. Připojte elektrický proud. 10. Kryt stěny, pokud je potřebné, zkraťte na požadovanou míru (např. odřízněte) a pevně přišroubujte na horní skříň. Montáž úchopné lišty: Na zásuvku filtrů musíte namontovat úchopnou lištu. Lišta může být ze dřeva, které se hodí ke kuchyňskému nábytku, nebo je úchopná lišta přiložená. 1. Podle přiložené šablony vyznačte2upevňovací body na uchopné liště a propíchněte otvory. Obr. 15. Pokud vrtáte: 2 mm - hloubka max. 10 mm. 2. Úchopnou lištu seřiďte a na spotřebič pevně přišroubujte 2 přiloženými šrouby. Obr Instalujte rámy filtrů (viz Návod k použití).

17 Vestavba do horní skříňky Upozornění: Plášť odsavače můžete uvnitř horní skříňky obložit (např. dřevotřískovou deskou). Přitom dbejte: Mezidno nesmí přiléhat k plášti odsavače. Přední obložení nepřipevňujte na plášť. Zabezpečte přístup pro servisní službu. Demontáž: Provádějte v opačném pořadí. Upozornění: Při cirkulačním větrání musíte demontovat filtr s aktivním uhlím a umělohmotné držáky, abyste měli přístup k upevňovacím šroubům a montážním pomůckám. Váha v kg: Odvětrání Cirkulační větrání 9,5 10,5 Intenzita osvětlení v Lux: 260 Konstrukční změny v rámci technického vývoje vyhrazeny. 14

18 Ovládací pole pro 15

19 16

20 17

21 18

22 19

23 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Záruční podmínky Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje). Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady. Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy: - výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž - údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče - při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče - je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti. - záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům - mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě) - poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.) - neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou - běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku - opotřebení vniklé používáním spotřebiče

24 Rozšířená záruka nad rámec zákona U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Upozornění pro prodejce Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol. Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

25 SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS Firemní servis + prodej náhradních dílů: BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, Praha 5 telefon: fax: Firma Ulice Město telefon mail A PROFI SERVIS s.r.o. Pražská Benátky nad Jizerou ALPHA servis s.r.o. Purkyňova Lanškroun B. I. SERVIS Horova Ústí n./labem B. I. SERVIS Bergmannova Sokolov- Dolní Rychnov Bekl Bílkova Tábor BMK servis s.r.o. Chýnovská Tábor- Měšice Bosch servis centrum spol. s r.o. Nábřeží Zlín Dana Bednaříková Charbulova Brno Elektoservis Živěla Dolní Novosadská Olomouc ELEKTRO Jankovský s.r.o. nám. Míru Blatná ELEKTRO TREFILÍK s.r.o. Malá strana Dubňany ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o. Polní Česká Ves u Jeseníku ELMOT v.o.s Blahoslavova 1a České Budějovice Faraheit servis s.r.o. Kaštanová Brno Irena Komárková ml. Slovanské údolí Plzeň ; Jan Liška Žďárského Třebíč Jan Škaloud 17. listopadu Pardubice Karel Veselý Gagarinova Znojmo Lumír Majnuš Bílovecká Opava Marek Pollet Vřesinská Plzeň Martin Jansta Tovární Kolín 5 Martin Linhart Letců Hradec Králové Martin Wlazlo MW Žerotínova 1155/ Ostrava - Moravská Ostrava Petr KUČERA Topolová Most RADEK MENČÍK Proletářská Liberec Stanislav Novotný Hoblíkova Nový Jičín VIKI, spol. s r.o. Majakovského Jihlava Wh-servis s.r.o. Žitavská Liberec 11 Servis Černý s.r.o. Mírové náměstí Bourmov Caffe Idea - Blažek Cacovická 66a Brno S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách

26 Návod na obsluhu LI Q4ACZM0556 1

27 Pri ítaní návodu sledujte posledné stránky s obrázkami. Popis odsáva a Pred prvým použitím Dôležité upozornenia Odsáva zodpovedá platným bezpe nostným predpisom. Opravy môže robi len odborník. Neodbornými opravami môže pre užívate a vzniknú zna né nebezpe ie. Pripojenie a uvedenie do prevádzky musí uskuto ni len odborní. horná skrinka prepína osvetlenia Obalový materiál poriadne zlikvidujte (pozri Montážny návod). zásuvka filtra prepína stup ov vetrania Odsáva používajte len s nasadenými žiarovkami. Druhy prevádzky Prevádzka s odvetraním Ventilátor odsáva a nasáva kuchynské výpary a odvádza ich cez tukový filter von. Tukový filter pohlcuje tukové iasto ky z kuchynských výparov. Kuchy a potom zostáva bez mastnoty a zápachu. Prevádzka s cirkuláciou vzduchu Na to musia by inštalované aktívny uhlíkový filter (pozri Filtre a údržba). Filter s aktívnim uhlím si možete zadováži v špecializovanej predajni ako zvláštne príslušenstvo. Ventilátor odsáva a nasáva kuchynské výpary a odvádza ich cez tukový filter a aktívny uhlíkový filter vy istené spä do kuchyne. Tukový filter pohlcuje mastnotu z kuchynských výparov. Aktívny uhlíkový filter viaže pachové iasto ky. Odsáva nepoužívajte nikdy bez filtru. Zlé žiarovky ihne vyme te, aby ste zabránili pre aženiu zvyšných žiaroviek. Prehriate tuky alebo oleje sa môžu ahko vznieti. Pod odsáva om neflambujte. Hrozí nebezpe enstvo zapálenia tukového filtra. Prevádzku odsáva a nad sporákom na pevné palivo (uhlie, drevo at.) je možný len za ur itých podmienok (vi. Montážny návod). Plynové horáky používajte vždy v súlade s predpismi. Dôležité: Plamene plynových horákov musí by vždy prikrytý varnou nádobou.! Ve ké teplo plynových horákov by mohlo poškodi odsáva. 2

28 Ovládanie odsáva a Kuchynské výpary sú najú innejšie odstránené nasledovne: Zapnutím ventilátora pre za atím varenia. Vypnutím ventilátora až nieko ko minút po ukon ení varenia. Osvetlenie Aus (vypnuté) Ein (zapnuté) Zapnutie ventilátora:. Vytiahnite zásuvku filtra za úchopnú lištu. Ventilátor je v prevádzke 2. Zvo te požadovaný stupe vetrania. Ovládacie prvky pri rôznych modeloch stupe 3 stupe stupe 2 stupe stupe 2 stupe 3 stupe aus (vypnuté) stupe 2 Vypnutie ventilátora: Zásuvku filtra zasu te na doraz. Upozornenie: Pri novom za ažený zásuvky filtra pracuje ventilátor v poslednom zvolenom režime. Upozornenie: Osvetlenie môžete použi kedyko vek aj vtedy ke je zásuvka filtra zasunúta. Filtre a údržba Na pohlcovanie tukových iasto iek z kuchynských výparov sa používajú kovové tukové filtre. Vložky filtra sú z nehor avého kovu. Pozor: Pri vzrastajúcom nasýtení tukovými zvyškami sa zvyšuje vznietivos a môže tým by ovplyvnená funk nos odsáva a Dôležité: Kovové tukové filtre v as vy istite. istenie kovového tukového filtra: Pri normálnej prevádzke (denne až 2 hodiny) musia by kovové tukové filtre vy istené každých 8 až 0 týžd ov. Umývanie môžete uskuto ni v umýva ke riadu. Pritom je možné mierne zafarbenie. Dôležité: Silne nasýtené tukové kovové filtre neumývajte v umýva ke spolu s iným riadom. Pri ru nom umývaní nechajte vložky filtra nieko ko hodín odmo i v horúcom umývacom roztoku. Potom ich umyte kefou, dobre opláchnite a nechajte odkvapka. Používajte len originálne filtre Zaru íte tým optimálnu funkciu odsáva a. 3

29 Filtre a údržba Demontáž a montáž rámu filtra: Obr. 1 Demontáž:. Vytiahnite zásuvku filtra na doraz. 2. Záklopky na ráme filtra zasu te v smere šípky až na doraz. Pri dvoch tukových filtroch demontujte najskôr predný. 3. Rámy filtra odklopte do strany a zložte. Montáž:. Zásuvku filtra vytiahnite na doaz. 3. Rám filtra zasu te šikmo z jednej strany do držiaku, vyklopte smerom hore a zaveste zasunutím záklopiek až na doraz. Pri dvoch tukových filtroch inštalujte najskôr zadný rám filtra, potom predný rám filtra s profilom. Dbajte aby tukové filtre boli na oboch stranách bespe ne založené. Aktívny uhlíkový filter Na viazanie pachových látok pri prevádzke s cirkuláciou vzduchu. Filter s aktívnym uhlím je v odsáva i uložený nad tukovým filtrom. 1. Vyme te tukové filtre (pozri Filtre a údržba). 2. Do pláš a odsáva a vložte dva priložené plastové držiaky a pripevnite ich jednou skrutkou (nutné len pri prvej montáži aktívneho filtra). Obr Aktívny filter zasu te zdola do pláš a odsáva a a zaklapnite spony na obidvoch stranách. Obr. 3. Okraj na filtri s aktívnym uhlím musí by dole. Obr Nasa te tukové filtre (pozri Filtre a údržba). Vybranie: Vybratie filtra s aktívnym uhlím prebieha v opa nom poradí. Za tým ú elom stla te západky. Vyme te filter s aktívnym uhlím: Pri normálne j prevádzke Pri normálnej prevádzke (denne až 2 hodiny) musíte aktívny uhlíkový filter asi x ro ne vymeni. Aktívny uhlíkový filter si zadovážite v špecializovaných predajniach (pozri Zvláštne príslušenstvo). Používajte len originálne filtre. Tak zistíte optimálnu funkciu odsáva a. Likvidácia starého aktívneho uhlíkového filtra: Aktívny uhlíkový filter neobsahuje škodlivé látky. Môžete ho likvidova ako bežný odpad. 4

30 istenie a ošetrenie Odpojte odsáva od elektrického prúdu vytiahnutím zástr ky prípadne vypnutím poistky. Pri istení tukových filtrov o istite od naneseného tuku prístupné asti pláš a. Tak predchádzate nebezpe enstvu požiaru a zachovávate optimálnu funk nos. Na o istenie odsáva a použite horúci prostriedok na umývanie alebo jemný istiaci prostriedok na okná. Lakované plochy, plastové asti Nepoužívajte drsné prostriedky alebo špongie. Na mäkkú utierku ahko naneste zriedený umývací roztok alebo slabý prostriedok na umývanie okien. Upozornenie: Na plastové plochy nepoužívajte alkohol (lieh), mohli by vzniknú matné škvrny. Pozor! Kuchy a musí by dostato ne vetraná, bez otvoreného oh a. Pripojte zástr ku k elektrickej zásuvke alebo zapnite poistku. Odsáva e so sklenenou doskou: Sklenenú dosku môžete vybra a umy v umýva ke riadu. Pri vyberaní vysu te spony von. Obr. 4. Výmena žiaroviek 1. Vypnite odsáva a odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím zástr ky alebo vypnutím poistky. 2. Vytiahnite zásuvku filtra na doraz. 3. Kryt žiarovky vytiahnite dopredu. Obr Vyme te žiarovky. Obr. 6. (bežná žiarovka max. 60W, pätica E 4). 5. Opä nasa te kryt žiarovky. Obr Pripojte sie ovú šnúru k elektrickej zásuvke alebo zapnite poistku. Závady Pri prípadných dotazoch alebo závadách kontaktujte autorizovaný servis. (Pozri zoznam servisných služieb). Pri telefonáte uve te prosím: E-Nr FD Tieto ísla si pozna te do polí ok. ísla nájdete na typovom štítku, po vybraní mriežky filtrov vo vnútornom priestore odsáva a. 5

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H)

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

Návod k použití. Model. Lybra

Návod k použití. Model. Lybra Návod k použití Model Lybra Obsah Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů,

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI 01/2009 Vážený zákazníku, NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva. Je naším přáním, aby

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI TYP 9106 01/2009 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva.

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Katalog pro projektování. Katalóg pre projektovanie OSOBNÍ VÝTAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNY OSOBNÝ VÝŤAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNE

Katalog pro projektování. Katalóg pre projektovanie OSOBNÍ VÝTAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNY OSOBNÝ VÝŤAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNE Katalog pro projektování NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ VÝTAH PRO OBYTNÉ BUDOVY Katalóg pre projektovanie OSOBNÍ VÝTAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNY OSOBNÝ VÝŤAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNE PLATNOST / PLATNOSŤ

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více