Návod k použití LI 23030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití LI 23030"

Transkript

1 LI 23030

2 Návod k použití LI Q4ACZM0556 1

3 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr ven. Tukový filtr pohlcuje mastnotu z kuchyňských výparů. Kuchyň pak zůstává bez mastnoty a zápachu. Cirkulační větrání Zde musí být zabudován filtr s aktivním uhlím (viz Filtry a údržba). Filtr s aktivním uhlím obdržíte ve SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH jako zvláštní příslušenství. Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr a filtr s aktivním uhlím vyčištěné zpět do kuchyně. Tukový filtr odebírá mastnotu z kuchyňských výparů. Filtr s aktivním uhlím váže pachové látky. 2 Před prvním použitím Důležitá upozornění Odsavač odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Opravy smí provádět jen odborník. Neodbornými opravami může pro uživatele vzniknout značné nebezpečí. Připojení a uvedení do provozu musí provést jen odborník Obalový materiál řádně zlikvidujte (viz Montážní návod). Odsavač používejte jen s nasazenými žárovkami. Odsavač nikdy neprovozujte bez tukového filtru. Přehřáté tuky nebo oleje se mohou snadno vznítit. Proto připravujte jídla na tuku nebo oleji, např. pomfrity, jen pod dohledem. Pod odsavačem neflambujte.! Nebezpečí zapálení tukového filtru. Provoz odsavače nad sporákem na pevná paliva (uhlí, dřevo atd.) je možný jen za určitých podmínek (viz Montážní návod). Plynové hořáky používejte vždy v souladu s předpisy. Důležité: Plamenyplynovýchhořáků musí být vždy přikryty varným nádobím.! Velký žár otevřených plynových hořáků by mohl poškodit odsavač

4 Ovládání odsavače Kuchyňské výpary jsou nejúčinněji odstraněny takto: Zapnutím větráku na počátku vaření. Vypnutím větráku až několik minut po ukončení vaření Zapnutí větráku: 1. Vytáhněte zásuvku filtru za úchopnou lištu. Větrák je v provozu. 2. Zvolte požadovaný stupeň větrání. Ovládací prvky u různých modelů: stupeň 3 stupeň 1 stupeň 2 stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 1 aus (vypnuto) stupeň 2 Vypnutí ventilátoru: Zásuvku filtru zasuňte na doraz. Upozornění: Při novém vytažení zásuvky filtru pracuje větrák v posledním zvoleném nastavení. Osvětlení: Aus (vypnuto) Ein (zapnuto) Upozornění: Osvětlení můžete použít kdykoliv i tehdy, když je zásuvka filtru zasunuta. Filtry a údržba K zachycení mastných částeček kuchyňských par jsou instalovány kovové tukové filtry. Vložky filtrů jsou z nehořlavého kovu. Pozor: Spřibývajícím nasycením mastnými zbytky se zvyšuje vznětlivost a může být ovlivněna funkce odsavače. Důležité: Kovové tukové filtry včas vyčistěte. Čištění kovového tukového filtru: Při normálním provozu (1 až 2 hodiny denně) musíte kovové tukové filtry čistit každých 8 až 10 týdnů. Čištění můžete provést v myčce na nádobí. Přitom může dojít k mírnému zabarvení. Důležité: Silně nasycené kovové tukové filtry nemyjte v myčce s ostatním nádobím. Při ručním mytí nechte vložky filtru několik hodin odmočit v horkém mycím roztoku. Pak je okartáčujte, dobře opláchněte a nechte odkapat. Používejte jen originální filtry. Tak zajistíte optimální funkci odsavače. 3

5 Filtry a údržba Demontáž a montáž rámů filtrů: Obr. 1 Demontáž: 1. Vytáhněte zásuvku filtru na doraz. 2. Záklopky na rámech filtru zasuňte ve směru šipky až na doraz. Při dvou tukových filtrech demontujete nejdříve přední. 3. Rámy filtru odklopte do strany a sundejte. Montáž: 1. Zásuvku filtru vytáhněte na doraz. 2. Rám filtru nasaďte šikmo z jedné strany do držáku, vyklopte nahoru a zavěste zasunutím záklopek až na doraz. Při dvou tukových filtrech namontujte do zásuvky filtru nejdříve zadní rám filtru, pak přední rám filtru s profilem. Dbejte na to, aby tukové filtry byly na obou stranách bezpečně usazeny. Filtr s aktivním uhlím K vázání páchnoucích látek při cirkulačním provozu. Filtr s aktivním uhlím je v odsavači instalován nad tukovým filtrem. 1. Demontujte tukový filtr (viz Filtry a údržba). 2. Do pláště odsavače vložtedva přiložené plastové držáky apřišroubujte je vždy jedním šroubem (nutné pouze při první montáži filtru s aktivním uhlím). Obr Filtr s aktivním uhlím zasuňte zdola do pláště odsavače a na obou stranách zaklapněte. Obr. 3. Okraj na filtru s aktivním uhlím musí být přitom dole. Obr Opět namontujte tukový filtr (Viz Filtry a údržba). Vyjmutí: Vyjmutí filtru s aktivním uhlím probíhá v opačném pořadí. Za tím účelem stiskněte západkové háky ven. Výměna filtru s aktivním uhlím: Při normálním provozu (denně 1až2 hodiny) musíte filtr s aktivním uhlím vyměnit 1 x ročně. Filtr s aktivním uhlím obdržíte ve specializovaných prodejnách (viz zvláštní příslušenství). Používejte jen originální filtry. Tak zajistíte optimální výkon odsavače. Likvidace starého filtru s aktivním uhlím: Filtr s aktivním uhlím neobsahuje škodlivé látky. Můžete ho dát do běžného odpadu. 4

6 Čištění a údržba Odpojte odsavač od elektrického proudu vytažením zástrčky případně vypnutím pojistky. Při výměně tukového filtru(viz Filtry a údržba) očistěte od naneseného tuku přístupné části pláště. Tak předcházíte nebezpečí požáru a zachováváte optimální funkčnost spotřebiče. K očištění odsavače použijte horký mycí roztok. Při silném (zastaralém) znečištění použijte prostředek na mytí oken. Lakované plochy, plastové části. Nepoužívejte drsné čistící prostředky nebo drsné houby. Na měkkou utěrku lehce naneste zředěný mycí roztok nebo slabý prostředek na mytí oken. Upozornění: Na plastové plochy nepoužívejte alkohol (líh), mohly by vzniknout matné skvrny. Pozor! Kuchyň musí být dostatečně větraná, bez otevřeného ohně. Opět zastrčte zástrčku do zásuvky nebo zapněte pojistky. U odsavačů se skleněnou deskou v odvodu páry: Skleněnou desku lze jednoduše sundat a umýt v myčce na nádobí. Při sundávání vysuňte spony ven. Obr. 4. Výměna žárovek 1. Odpojte odsavač od el. proudu tím, že vytáhnete zástrčku nebo vypnete pojistky. 2. Vytáhněte zásuvku filtru až na doraz. 3. Kryt žárovky vytáhněte dopředu. Obr Vyměňte žárovky. Obr. 6. (Běžná žárovka max. 60 Watt, patice E 14). 5. Opět nasaďte kryt žárovky. Obr Zapojte el. proud zastrčením zástrčky nebo zapnutím pojistky. Závady Při případných dotazech nebo závadách telefonujte servisní službě. Při telefonátu uveďte. E-Nr. FD Tato čísla si poznačte do políček nahoře. Čísla naleznete na typovém štítku, po vyjmutí mřížky filtru ve vnitřním prostoru odsavače

7 6

8 7

9 8

10 Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Značka SIEMENS Typ/prodejní označení LI Barevné provedení stříbro-šedá Příkon W 180 z toho osvětlení W 80 připojení přívodním kabelem o délce m 1,3 Vnější rozměry výška mm 354 šířka mm 598 hloubka mm 280 Objem větrání podle DIN m 3 /h při provozu odvětrání stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 220/ / /400 intenzivní stupeň při provozu s cirkulací vzduchu s aktivním filtrem stupeň 1 stupeň 2 stupeň intenzivní stupeň Doběh ventilátoru min. - Počet motorů: 1 Elektrické připojení napětí V Bezpečnost/odrušení odpovídá bezpečnostním předpisům označení CE Robert Bosch-Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, Hodnoty hlučnosti dle EN a EN při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 db (A) re 1 pw (52 db(a) 20 µpa akustický tlak) Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách

11

12 Montážní návod LI

13 Při čtení návodu si otevřete, prosím, poslední stránky s obrázky. Důležitá upozornění Starý spotřebič není bezcenným odpadem. Ekologickou likvidací, příznivou k životnímu prostředí, mohou být znovu získány cenné suroviny. Před likvidací učiňte starý spotřebič nepoužitelným. Váš nový spotřebič je při dopravě kvámchráněn obalem. Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a znovu zpracovatelné. Pomozte, prosím, při ekologické likvidaci obalu. O aktuálních možnostech likvidace se informujte ve specializovaných prodejnách nebo na obecních úřadech. Odsavač se používá k odvětrávacímu a cirkulačnímu provozu. Odsavač instalujte vždy nad střed varných míst. Minimální odstup mezi elektrickými varnými místy a spodní hranou odsavače: 430 mm, Obr. 1. Upozornění k plynovým sporákům: Vždy musíte dbát platných předpisů a pokynů pro vestavbu od výrobce plynových spotřebičů. Odsavač smí být instalován jen na jedné straně vedle vysoké skříně nebo vysoké stěny. Minimální odstup je 50 mm. Nad plynovými varnými místy je montáž odsavače při minimálním odstupu 650 mm - obr. 1 - přípustná jen tehdy, pokud nejsou překročena následující jmenovitá tepelná zatížení: Plynové sporáky. Zatížení jednoho varného místa max.3,0 kw Zatížení všech varných míst max. 8,3 kw Zatížení trouby max.3,9 kw Plynové varné desky. Zatížení jednoho varného místa max. 3,9 kw Zatížení všech varných míst max. 11,3 kw Plynová sklokeramická varná deska Údaje o jmenovitém tepelném zatížení neplatí pro uzavřené plynové sklokeramické varné desky. Bezpodmínečně dodržujte údaje výrobce varných desek. Čím menší je odstup mezi odsavačem a varnými místy, tím větší je možnost, že vodní páry mohou na spodní části odsavače tvořit kapky. Nad topným tělesem na pevná paliva, uněhož je nebezpečí požáru (např. z létajících jisker), je montáž odsavače přípustná jen tehdy, když topné těleso má uzavřený neodnímatelný kryt a jsou dodrženy specifické místní předpisy. Toto omezení neplatí pro plynové sporáky a plynové varné desky. 10

14 Před montáží Odvětrávací provoz Obr. 2 Odvětrání je vedeno větrací šachtou vzhůru, nebo přímo přes vnější stěnu ven. Odvětrávání nesmí být vedeno ani do komína na odvod kouře nebo komína na odvod zplodin, který je v provozu, ani do šachty, která je určena k odvětrání místnosti s topnými tělesy. K odvodu vzduchu do komína, který není v provozu, je třeba mít souhlas příslušného kominíka. Při odvětrávacím provozu odsavače a současném provozu na komínu závislého topného tělesa (např. plynová, olejová topná tělesa nebo kamna na uhlí, průtokové ohřívače a jiné ohřívače vody) musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který topné těleso potřebuje ke spalování. Bezpečný provoz je možný, když podtlak v místnosti s topným tělesem nepřekročí 4Pa (0,04mbar). Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např.ve dveřích, oknech, větracích skříňkách ve zdi nebo cestou jiných technických opatření, může proudit vzduch ke spalování. Poznámka: Při posuzování musí být brán v úvahu vždy celkový větrací komplex v bytě. Při provozu varných spotřebičů, např. varných desek a plynových sporáků, se na ně toto pravidlo nevztahuje. Při odvodu odvětrávaní nutno dbát úředních předpisů. Je-li odsavač použit k cirkulačnímu větrání - s filtrem s aktivním uhlím - je provoz možný bez omezení. Při odvětrávacím provozu musí být v odsavači nainstalována zpětná klapka, pokud není v odvětrávací trubici nebo ve skříňce do zdi. Obr Pokud není zpětná klapka přiložena ke spotřebiči, obdržíte ji u specializovaného prodejce (viz Zvláštní příslušenství v Návodu k použití). Montáž zpětné klapky: 1. Vyřízněte ochrannou mřížku ve vzduchovém hrdle. Obr Nasaďte zpětnou klapku do otvoru na vzduchovém hrdle. Obr. 4. Pokud je odvětrávání vedeno vnější stěnou měla by být použita teleskopická skříňka do zdi. Obr Možnosti spojení mezi odsavačem a teleskopickou skříňkou do zdi: Pomocí odvětrávací hadice nebo odvětrávací trubice. Optimální výkon odsavače: Krátká, hladká odvětrávací trubice. Co nejméně oblouků trubice. Co největší možné průměry trubice (nejlepší 120 mm) a velké oblouky trubice. Kulatá trubice: Doporučujeme vnitřní průměr minimálně 120 mm. Ploché kanálky musí mít stejnou hodnotu vnitřního průměru jako kulatá trubice s vnitřním průměrem 100/120mm 100 mm cca 78 cm mm cca 113 cm 2. 11

15 Před montáží U odlišných průměrů trubice: Nasaďte těsnící proužky. Při odvětrávacím provozu zajistěte dostatečný přívod vzduchu. Odvětrávání nahoru: Vytvořte otvor na horní skříni, se zářezem pro přívod elektrického kabelu. Obr. 5. Šablona je přiložena. Odvětrávání přímo dozadu: - uvnitř horní skříně -. Vytvořte otvor v zadní stěně horní skříně, se zářezem pro přívod elektrického kabelu. Připojení odvětrávací trubice 100 mm Vyřízněte ochrannou mřížku ve výstupu vzduchu. Obr. 3. Na výstup vzduchu upevněte redukční hrdlo (přiloženo nebo k dostání ve specializovaných prodejnách). Obr. 6. Připojení odvětrávací trubice 120 mm Vyřízněte ochrannou mřížku ve výstupu vzduchu. Obr. 3. Cirkulační větrání Obr. 7 (Když není možný odvětrávací provoz). Vzduch vyčištěný přídavným filtrem s aktivním uhlím je znovu veden zpětdo místnosti. Příprava: Vytvořte otvor v krytu horní skříňky svýřezem pro kabel elektrického vedení. Obr Šablona je přiložena -. Po montáži odsavače nasaďte filtr s aktivním uhlím. Jeho objednací číslo a popis viz Návod k použití. Připojení na elektřinu Odsavač smí být připojen jen na předpisově instalovanou zásuvku s ochranným kontaktem. Zásuvku umístěte pokud možno přímo nad horní skříňku nebo v její bezprostřední blízkosti. Data k elektřině: Jsou na typovém štítku po sundání rámu filtru - ve vnitřním prostoru spotřebiče. Při opravě odpojte vždy odsavač od elektrické sítě. Délka přípojného kabelu: 1,30 m Při pevném připojení: Odsavač smí být připojen jen elektromontérem s oprávněním od příslušných elektrických podniků. Instalace přepokládá oddělovací zařízení. Jako oddělovací zařízení se používá přepínač s kontaktním otvorem větším než 3 mm a vícepólovým odpojením. K tomu náleží spínač LS a stykače. Odsavač odpovídá předpisům EG o podmínkách radiového odrušení. 12

16 Příprava horní skříňky Dodržujte minimální odstup odsavače od varných míst 650 mm (od plynových varných míst) případně 430 mm (od elektrických varných míst). Tento odsavač je určen k vestavbě do horní skříňky o následujících rozměrech: šířka: 600 mm hloubka: 280 až 350 mm výška: min. 300 mm Obr. 8. Příprava: 1. Odstraňte dno skříňky- pokud je. Musí být zajištěna stabilita skříňky. 2. Na levé a pravé vnitřní straně skříňky vyznačte vždy dva upevňovací body a propíchněte je. Obr. 8. Pokud vrtáte: 2 mm - hloubka max. 10 mm. Pozor: K vyznačení upevňovacích bodů použijte přiloženou šablonu. Obr. 8. Upevňovací body na šabloně umožňují montáž 20 mm silné úchopné lišty v jedné rovině s korpusem. Obr. 8. Polohu úchopné lišty (obr. 8.1 rozměr Δ) můžete nárazem posunout dopředu. U hloubky skříně více než 280 mm můžete odsavač posunout dozadu,...je-li např.osvětlovací lišta vestavné kuchyně posunuta dozadu,...je-li např. uchopná lišta silnější než 20 mm. Za tím účelem šablonu odpovídajícím způsobem posuňte dále dozadu. Obr Vyrovnejte přiložené upevňovací kolejničky a pevně je přišroubujte. Obr. 9. Dodržujte sílu boční stěny skříňky (16 mm nebo 19 mm) Obr. 9 rozměr X. Je-li světlá vnitřní hloubka skříně menší než 280 mm, musí být zadní stěna vzdálena ve výšce 250 mm. Obr Vestavba do horní skříňky 1. Sundejte rámy filtru (viz Návod k použití). 2. Seřiďte dvířka skříňky, pokud závěs dveří po vestavbě odsavače již není přístupný. 3. Zvedněte odsavač ze spodu a zatlačte nahoru do skříně,až montážní pomůckavlevoavpravo zaklapne. Obr Zásuvku filtrů vytáhněte na doraz. 5. K upevnění odsavače zašroubujte vždy 2 šrouby vlevo a vpravo, neutahujte. Přitom odsavač nadzvedněte. Obr Vyrovnejte odsavač ve skříni a pevně přišroubujte. Obr Kabel elektrického proudu vyveďte otvorem v horní skříni a proveďte spojení trubic. Obr U cirkulačního větrání připevněte na kryt skříně větrací mřížku. Obr. 13. Nasaďte filtr s aktivním uhlím (viz Návod k použití). 9. Připojte elektrický proud. 10. Kryt stěny, pokud je potřebné, zkraťte na požadovanou míru (např. odřízněte) a pevně přišroubujte na horní skříň. Montáž úchopné lišty: Na zásuvku filtrů musíte namontovat úchopnou lištu. Lišta může být ze dřeva, které se hodí ke kuchyňskému nábytku, nebo je úchopná lišta přiložená. 1. Podle přiložené šablony vyznačte2upevňovací body na uchopné liště a propíchněte otvory. Obr. 15. Pokud vrtáte: 2 mm - hloubka max. 10 mm. 2. Úchopnou lištu seřiďte a na spotřebič pevně přišroubujte 2 přiloženými šrouby. Obr Instalujte rámy filtrů (viz Návod k použití).

17 Vestavba do horní skříňky Upozornění: Plášť odsavače můžete uvnitř horní skříňky obložit (např. dřevotřískovou deskou). Přitom dbejte: Mezidno nesmí přiléhat k plášti odsavače. Přední obložení nepřipevňujte na plášť. Zabezpečte přístup pro servisní službu. Demontáž: Provádějte v opačném pořadí. Upozornění: Při cirkulačním větrání musíte demontovat filtr s aktivním uhlím a umělohmotné držáky, abyste měli přístup k upevňovacím šroubům a montážním pomůckám. Váha v kg: Odvětrání Cirkulační větrání 9,5 10,5 Intenzita osvětlení v Lux: 260 Konstrukční změny v rámci technického vývoje vyhrazeny. 14

18 Ovládací pole pro 15

19 16

20 17

21 18

22 19

23 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Záruční podmínky Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje). Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady. Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy: - výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž - údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče - při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče - je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti. - záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům - mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě) - poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.) - neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou - běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku - opotřebení vniklé používáním spotřebiče

24 Rozšířená záruka nad rámec zákona U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Upozornění pro prodejce Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol. Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

25 SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS Firemní servis + prodej náhradních dílů: BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, Praha 5 telefon: fax: Firma Ulice Město telefon mail A PROFI SERVIS s.r.o. Pražská Benátky nad Jizerou ALPHA servis s.r.o. Purkyňova Lanškroun B. I. SERVIS Horova Ústí n./labem B. I. SERVIS Bergmannova Sokolov- Dolní Rychnov Bekl Bílkova Tábor BMK servis s.r.o. Chýnovská Tábor- Měšice Bosch servis centrum spol. s r.o. Nábřeží Zlín Dana Bednaříková Charbulova Brno Elektoservis Živěla Dolní Novosadská Olomouc ELEKTRO Jankovský s.r.o. nám. Míru Blatná ELEKTRO TREFILÍK s.r.o. Malá strana Dubňany ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o. Polní Česká Ves u Jeseníku ELMOT v.o.s Blahoslavova 1a České Budějovice Faraheit servis s.r.o. Kaštanová Brno Irena Komárková ml. Slovanské údolí Plzeň ; Jan Liška Žďárského Třebíč Jan Škaloud 17. listopadu Pardubice Karel Veselý Gagarinova Znojmo Lumír Majnuš Bílovecká Opava Marek Pollet Vřesinská Plzeň Martin Jansta Tovární Kolín 5 Martin Linhart Letců Hradec Králové Martin Wlazlo MW Žerotínova 1155/ Ostrava - Moravská Ostrava Petr KUČERA Topolová Most RADEK MENČÍK Proletářská Liberec Stanislav Novotný Hoblíkova Nový Jičín VIKI, spol. s r.o. Majakovského Jihlava Wh-servis s.r.o. Žitavská Liberec 11 Servis Černý s.r.o. Mírové náměstí Bourmov Caffe Idea - Blažek Cacovická 66a Brno S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách

26 Návod na obsluhu LI Q4ACZM0556 1

27 Pri ítaní návodu sledujte posledné stránky s obrázkami. Popis odsáva a Pred prvým použitím Dôležité upozornenia Odsáva zodpovedá platným bezpe nostným predpisom. Opravy môže robi len odborník. Neodbornými opravami môže pre užívate a vzniknú zna né nebezpe ie. Pripojenie a uvedenie do prevádzky musí uskuto ni len odborní. horná skrinka prepína osvetlenia Obalový materiál poriadne zlikvidujte (pozri Montážny návod). zásuvka filtra prepína stup ov vetrania Odsáva používajte len s nasadenými žiarovkami. Druhy prevádzky Prevádzka s odvetraním Ventilátor odsáva a nasáva kuchynské výpary a odvádza ich cez tukový filter von. Tukový filter pohlcuje tukové iasto ky z kuchynských výparov. Kuchy a potom zostáva bez mastnoty a zápachu. Prevádzka s cirkuláciou vzduchu Na to musia by inštalované aktívny uhlíkový filter (pozri Filtre a údržba). Filter s aktívnim uhlím si možete zadováži v špecializovanej predajni ako zvláštne príslušenstvo. Ventilátor odsáva a nasáva kuchynské výpary a odvádza ich cez tukový filter a aktívny uhlíkový filter vy istené spä do kuchyne. Tukový filter pohlcuje mastnotu z kuchynských výparov. Aktívny uhlíkový filter viaže pachové iasto ky. Odsáva nepoužívajte nikdy bez filtru. Zlé žiarovky ihne vyme te, aby ste zabránili pre aženiu zvyšných žiaroviek. Prehriate tuky alebo oleje sa môžu ahko vznieti. Pod odsáva om neflambujte. Hrozí nebezpe enstvo zapálenia tukového filtra. Prevádzku odsáva a nad sporákom na pevné palivo (uhlie, drevo at.) je možný len za ur itých podmienok (vi. Montážny návod). Plynové horáky používajte vždy v súlade s predpismi. Dôležité: Plamene plynových horákov musí by vždy prikrytý varnou nádobou.! Ve ké teplo plynových horákov by mohlo poškodi odsáva. 2

28 Ovládanie odsáva a Kuchynské výpary sú najú innejšie odstránené nasledovne: Zapnutím ventilátora pre za atím varenia. Vypnutím ventilátora až nieko ko minút po ukon ení varenia. Osvetlenie Aus (vypnuté) Ein (zapnuté) Zapnutie ventilátora:. Vytiahnite zásuvku filtra za úchopnú lištu. Ventilátor je v prevádzke 2. Zvo te požadovaný stupe vetrania. Ovládacie prvky pri rôznych modeloch stupe 3 stupe stupe 2 stupe stupe 2 stupe 3 stupe aus (vypnuté) stupe 2 Vypnutie ventilátora: Zásuvku filtra zasu te na doraz. Upozornenie: Pri novom za ažený zásuvky filtra pracuje ventilátor v poslednom zvolenom režime. Upozornenie: Osvetlenie môžete použi kedyko vek aj vtedy ke je zásuvka filtra zasunúta. Filtre a údržba Na pohlcovanie tukových iasto iek z kuchynských výparov sa používajú kovové tukové filtre. Vložky filtra sú z nehor avého kovu. Pozor: Pri vzrastajúcom nasýtení tukovými zvyškami sa zvyšuje vznietivos a môže tým by ovplyvnená funk nos odsáva a Dôležité: Kovové tukové filtre v as vy istite. istenie kovového tukového filtra: Pri normálnej prevádzke (denne až 2 hodiny) musia by kovové tukové filtre vy istené každých 8 až 0 týžd ov. Umývanie môžete uskuto ni v umýva ke riadu. Pritom je možné mierne zafarbenie. Dôležité: Silne nasýtené tukové kovové filtre neumývajte v umýva ke spolu s iným riadom. Pri ru nom umývaní nechajte vložky filtra nieko ko hodín odmo i v horúcom umývacom roztoku. Potom ich umyte kefou, dobre opláchnite a nechajte odkvapka. Používajte len originálne filtre Zaru íte tým optimálnu funkciu odsáva a. 3

29 Filtre a údržba Demontáž a montáž rámu filtra: Obr. 1 Demontáž:. Vytiahnite zásuvku filtra na doraz. 2. Záklopky na ráme filtra zasu te v smere šípky až na doraz. Pri dvoch tukových filtroch demontujte najskôr predný. 3. Rámy filtra odklopte do strany a zložte. Montáž:. Zásuvku filtra vytiahnite na doaz. 3. Rám filtra zasu te šikmo z jednej strany do držiaku, vyklopte smerom hore a zaveste zasunutím záklopiek až na doraz. Pri dvoch tukových filtroch inštalujte najskôr zadný rám filtra, potom predný rám filtra s profilom. Dbajte aby tukové filtre boli na oboch stranách bespe ne založené. Aktívny uhlíkový filter Na viazanie pachových látok pri prevádzke s cirkuláciou vzduchu. Filter s aktívnym uhlím je v odsáva i uložený nad tukovým filtrom. 1. Vyme te tukové filtre (pozri Filtre a údržba). 2. Do pláš a odsáva a vložte dva priložené plastové držiaky a pripevnite ich jednou skrutkou (nutné len pri prvej montáži aktívneho filtra). Obr Aktívny filter zasu te zdola do pláš a odsáva a a zaklapnite spony na obidvoch stranách. Obr. 3. Okraj na filtri s aktívnym uhlím musí by dole. Obr Nasa te tukové filtre (pozri Filtre a údržba). Vybranie: Vybratie filtra s aktívnym uhlím prebieha v opa nom poradí. Za tým ú elom stla te západky. Vyme te filter s aktívnym uhlím: Pri normálne j prevádzke Pri normálnej prevádzke (denne až 2 hodiny) musíte aktívny uhlíkový filter asi x ro ne vymeni. Aktívny uhlíkový filter si zadovážite v špecializovaných predajniach (pozri Zvláštne príslušenstvo). Používajte len originálne filtre. Tak zistíte optimálnu funkciu odsáva a. Likvidácia starého aktívneho uhlíkového filtra: Aktívny uhlíkový filter neobsahuje škodlivé látky. Môžete ho likvidova ako bežný odpad. 4

30 istenie a ošetrenie Odpojte odsáva od elektrického prúdu vytiahnutím zástr ky prípadne vypnutím poistky. Pri istení tukových filtrov o istite od naneseného tuku prístupné asti pláš a. Tak predchádzate nebezpe enstvu požiaru a zachovávate optimálnu funk nos. Na o istenie odsáva a použite horúci prostriedok na umývanie alebo jemný istiaci prostriedok na okná. Lakované plochy, plastové asti Nepoužívajte drsné prostriedky alebo špongie. Na mäkkú utierku ahko naneste zriedený umývací roztok alebo slabý prostriedok na umývanie okien. Upozornenie: Na plastové plochy nepoužívajte alkohol (lieh), mohli by vzniknú matné škvrny. Pozor! Kuchy a musí by dostato ne vetraná, bez otvoreného oh a. Pripojte zástr ku k elektrickej zásuvke alebo zapnite poistku. Odsáva e so sklenenou doskou: Sklenenú dosku môžete vybra a umy v umýva ke riadu. Pri vyberaní vysu te spony von. Obr. 4. Výmena žiaroviek 1. Vypnite odsáva a odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím zástr ky alebo vypnutím poistky. 2. Vytiahnite zásuvku filtra na doraz. 3. Kryt žiarovky vytiahnite dopredu. Obr Vyme te žiarovky. Obr. 6. (bežná žiarovka max. 60W, pätica E 4). 5. Opä nasa te kryt žiarovky. Obr Pripojte sie ovú šnúru k elektrickej zásuvke alebo zapnite poistku. Závady Pri prípadných dotazoch alebo závadách kontaktujte autorizovaný servis. (Pozri zoznam servisných služieb). Pri telefonáte uve te prosím: E-Nr FD Tieto ísla si pozna te do polí ok. ísla nájdete na typovom štítku, po vybraní mriežky filtrov vo vnútornom priestore odsáva a. 5

Návod k použití NVF 645H15E

Návod k použití NVF 645H15E Návod k použití NVF 645H15E Q4ACZM1229 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...3 Příčiny škod...4 Ochrana životního prostředí... 6 Ekologická likvidace obalu...6 Tipy,

Více

Návod k použití SMI 68M05EU

Návod k použití SMI 68M05EU Návod k použití SMI 68M05EU Q4ACZM0858 1 Na tomto obrázku je vyobrazen max. možný poet program. Píslušné programy Vašeho spotebie si, prosím, zjistte na ovládacím panelu. cs Pípadné technické zmny, tiskové

Více

Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636

Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636 Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...3 Příčiny škod... 4 Ochrana životního prostředí... 5 Ekologická likvidace

Více

Návod k použití PPW 4200

Návod k použití PPW 4200 Návod k použití PPW 4200 Q4ACZM0726 1 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti

Více

Návod k použití BSG 8PRO1

Návod k použití BSG 8PRO1 Návod k použití BSG 8PRO1 Q4ACZM0019 1 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190 Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190 1 i Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Více

Návod k použití SRS 55M78EU

Návod k použití SRS 55M78EU Návod k použití SRS 55M78EU Q4ACZM128 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM

Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM MAS 4201N Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM 1 2 Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Přečtěte si, prosím, pečlivě návod k použití a uschovejte jej. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 B A 2-6 4-8

Více

TCZ 6001/6002/6003/7003

TCZ 6001/6002/6003/7003 Dodavatel: BSH domácí spotřebiče s.r.o. Pekařská 695/10a 155 00 Praha 5 Call centrum: +420 251 095 555 www.bosch-home.com/cz Xi dráždivý Návod k použití TCZ 6001/6002/6003/7003 Q4ACZM0340 1 Čistící tablety

Více

Návod k použití MUZ 5FW1

Návod k použití MUZ 5FW1 Návod k použití MUZ 5FW1 Q4ACZM2250 1 Dbejte návodu k použití kuchyňského spotřebiče MUM5..! Popis spotřebiče Prosím, otevřete strany s obrázky. Obrázek A 1 Nástavec pro mlýnek na maso a šroubovací kroužek

Více

Návod k použití HB 34D552

Návod k použití HB 34D552 Návod k použití HB 34D552 Q4ACZM1308 1 50 Doporučení v průběhu vaření Z důvodů daných fyzikálními zákony (kondenzace páry) nedoporučujeme troubu při vaření často otevírat. Tento jev se

Více

Návod k použití KI 38SA60

Návod k použití KI 38SA60 Návod k použití KI 38SA60 Q4ACZM1216 1 Obsah Pokyny k likvidaci...3 Bezpečnostní a výstražní pokyny... 3 Seznámení se se spotřebičem...5 Ovládací panel...5 Prostorová teplota a větrání...7 Postavení spotřebiče...7

Více

Návod k použití PHS 2000

Návod k použití PHS 2000 Návod k použití PHS 2000 Q4ACZM0672 1 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte

Více

Návod k použití MUZ 4DS3

Návod k použití MUZ 4DS3 Návod k použití MUZ 4DS3 Q4ACZM2179 2 Dodržujte pokyny návodu na použití kuchyňského robotu. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Místo nouzového

Více

Návod k použití PHA 2000 PHA 2300

Návod k použití PHA 2000 PHA 2300 Návod k použití PHA 2000 PHA 2300 Q4ACZM0657 1 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností

Více

s aktivním uhlím (viz Filtry a údržba). větrání - s filtrem s aktivním uhlím -, je Je-li odsavač použit k cirkulačnímu

s aktivním uhlím (viz Filtry a údržba). větrání - s filtrem s aktivním uhlím -, je Je-li odsavač použit k cirkulačnímu Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 Při čtení, prosím, sledujte poslední stránky s ilustracemi. Popis spotřebiče opatření, může proudit vzduch ke spalování. Před prvním použitím Poznámka: Při posuzování

Více

Návod k použití SRV 55T33EU

Návod k použití SRV 55T33EU Návod k použití SRV 55T33EU Q4ACZM1271 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Více

Návod k použití KIV 34A21FF

Návod k použití KIV 34A21FF KIV 34A21FF Návod k použití KIV 34A21FF Q4ACZM1380 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Po rozbalení spotřebiče zkontrolujte, prosím, zda

Více

Návod k použití MS 65000

Návod k použití MS 65000 Návod k použití MS 65000 Q4ACZM0596 1 2 Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Spotřebič používejte jen ke zpracování množství a v časech běžných v domácnosti. Spotřebič

Více

Návod k použití DKE 665 R B-805-01

Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Mřížka filtru Osvětlení

Více

Návod k použití TW 60109

Návod k použití TW 60109 Návod k použití TW 60109 Q4ACZM1336 1 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Značka Typ/prodejní označení Barevné provedení

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Značka Typ/prodejní označení Barevné provedení Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Typ/prodejní označení Barevné provedení DWA 06D650 nerez/sklo Příkon W 260 z toho osvětlení W 50 připojení přívodním kabelem o délce

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Návod k použití PHA 2662

Návod k použití PHA 2662 Návod k použití PHA 2662 Q4ACZM0660 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.boschspotrebice.cz

Více

Návod k použití WM 12A260BY S-625-01

Návod k použití WM 12A260BY S-625-01 Návod k použití WM 12A260BY S-625-01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na

Více

Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01

Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01 Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01 1 2 1 2 3 3 4 5 6 i 7 8 9 10 11 INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Značka SIEMENS Název / Označení modelu WM 12E460

Více

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Informační list Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s. r. o. Značka Prodejní označení SIEMENS KG

Více

Návod k použití KIV 34X20

Návod k použití KIV 34X20 Návod k použití KIV 34X20 Q4ACZM1381 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 21 3 K odmrazování a čištění spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou

Více

Návod k použití PHS 25..

Návod k použití PHS 25.. Návod k použití PHS 25.. Q4ACZM0675 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si

Více

Návod k použití ET S

Návod k použití ET S Návod k použití ET 790501 S-603-01 5 6 7 8 9 10 H 11 12 13 _ + _ + _ + 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

Návod k použití DHI 635H B-054-02

Návod k použití DHI 635H B-054-02 Návod k použití DHI 635H B-054-02 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Ekologická

Více

Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01

Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01 Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes

Více

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Při čtení, prosím, sledujte poslední stránky s ilustracemi. Popis spotřebiče Před prvním použitím Před prvním použitím Obsluha odsavače Druhy provozu Odvětrání

Více

Návod k použití MUZ 5ZP1

Návod k použití MUZ 5ZP1 Návod k použití MUZ 5ZP1 Q4ACZM2249 1 Lisovač citrusů k vylisování citrusového ovoce, např. pomerančů, grepů, citronů. Dbejte návodu k použití kuchyňského spotřebiče MUM5..! Popis spotřebiče Prosím, otevřete

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

Návod k použití GS 30DN11

Návod k použití GS 30DN11 Návod k použití GS 30DN11 Q4ACZM1276 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 4 Obrázky naleznete v zadní části návodu. U obrázků jsou možné

Více

Návod k obsluze NKE 645H14

Návod k obsluze NKE 645H14 Návod k obsluze NKE 645H14 Q4ACZM0638 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 4 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...4 Příčiny škod... 5 Ochrana životního prostředí... 6 Ekologická likvidace odpadu... 6

Více

Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586

Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586 Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586 2 3 Napětí a typ Viz typový štítek na spodní straně spotřebiče. Spotřebič odpovídá směrnici EG č 76/889/EEC o radiovém odrušení a doplňku č. 82/499. Popis spotřebiče

Více

Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586

Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586 Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586 2 3 Napětí a typ Viz typový štítek na spodní straně spotřebiče. Spotřebič odpovídá směrnici EG č 76/889/EEC o radiovém odrušení a doplňku č. 82/499. Popis spotřebiče

Více

Návod k použití SF 25M255EU SF 25M855EU Q4ACZM1289

Návod k použití SF 25M255EU SF 25M855EU Q4ACZM1289 Návod k použití SF 25M255EU SF 25M855EU Q4ACZM1289 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho

Více

TDI A Q4ACZM2810

TDI A Q4ACZM2810 TDI 902836A Q4ACZM2810 1 2 3 4 5 6 7 8 1 vodu i i i i i 9 2 i i i i i 10 3 i i 4 i 11 5 6 i i i i i 7 i 8 i 12 9 i 10 i i 311144 13 11 13 i 12 i i i i 14 14 15 i 15 i 16 17 18 Ujištění dovozce o vydání

Více

Návod k použití KIV 34X20

Návod k použití KIV 34X20 KIV 34X20 Návod k použití KIV 34X20 Q4ACZM1381 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 K odmrazování a čištění spotřebič vypněte. Vytáhněte

Více

Návod k použití PKE 645Q14E

Návod k použití PKE 645Q14E PKE 645Q14E Návod k použití PKE 645Q14E Q4ACZM0696 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 4 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...4 Příčiny škod... 6 Ochrana životního prostředí... 7 Ekologická likvidace

Více

Návod k použití PHD 1150

Návod k použití PHD 1150 Návod k použití PHD 1150 Q4ACZM0662 1 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte. Tento návod k použití popisuje 2 modely s příslušenstvím. Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým

Více

Návod k použití PHD 1150

Návod k použití PHD 1150 Návod k použití PHD 1150 Q4ACZM0662 1 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte. Tento návod k použití popisuje 2 modely s příslušenstvím. Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Návod k použití PKF 645E14E

Návod k použití PKF 645E14E Návod k použití PKF 645E14E Q4ACZM1293 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 6 Ochrana životního prostředí... 8 Ekologická likvidace odpadu... 8

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Návod k použití ET 651TF11E

Návod k použití ET 651TF11E Návod k použití ET 651TF11E Q4ACZM0122 1 2 3 Obsah Bezpečnostní pokyny... 6 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...6 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8 Ekologická likvidace odpadu...

Více

Návod k použití BBH MOVE 4

Návod k použití BBH MOVE 4 Návod k použití BBH MOVE 4 QA4CZM1345 1 1 2 3 4 CLICK! 5 6 CLICK! CLICK! 7 8 2 8 9 10 11 12 13 CLICK! 14 15 16 17a 3 17b 18 CLICK! 19 20 21 22 23 4 Popis spotřebiče 9 10 11 12 8 7 6 5 13 14 15 16 17 4

Více

Návod k použití a montáži LB 23... LB 54...

Návod k použití a montáži LB 23... LB 54... Návod k použití a montáži LB 23... LB 54... Q4ACZM0516 1 2 Návod k použití: Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr ven. Tukový filtr

Více

Návod k použití BBH MOVE 4

Návod k použití BBH MOVE 4 BBH MOVE 4 Návod k použití BBH MOVE 4 QA4CZM1345 1 1 2 3 4 CLICK! 5 6 CLICK! CLICK! 7 8 2 8 9 10 11 12 13 CLICK! 14 15 16 17a 3 17b 18 CLICK! 19 20 21 22 23 4 Popis spotřebiče 9 10 11 12 8 7 6 5 13 14

Více

Návod k použití GU 15DA40

Návod k použití GU 15DA40 Návod k použití GU 15DA40 Q4ACZM0166 1 Obsah Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................. 5 Dbejte na okolní

Více

Návod k použití TB 21370 TB 21570

Návod k použití TB 21370 TB 21570 Návod k použití TB 21370 TB 21570 Q4ACZM0950 1 2 Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Návod k použití, prosím, pečlivě uschovejte. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950

LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950 Návod k použití LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače kryt komínu osvětlení Druhy provozu přepínač světlo / ventilátor mřížka filtru

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes

Více

Návod k použití EF 645EF11

Návod k použití EF 645EF11 Návod k použití EF 645EF11 Q4ACZM0065 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 4 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...4 Příčiny škod... 5 Ochrana životního prostředí... 6 Ekologická likvidace odpadu... 6

Více

Návod k použití MCP 30.. MCP 35..

Návod k použití MCP 30.. MCP 35.. Návod k použití MCP 30.. MCP 35.. Q4ACZM0575 1 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle

Více

Návod k použití TAT 6104

Návod k použití TAT 6104 Návod k použití TAT 6104 Q4ACZM0945 1 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské účely. Návod k použití pročtěte a pečlivě uschovejte! Tento návod popisuje různé modely.

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Návod k použití MES 3000

Návod k použití MES 3000 Návod k použití MES 3000 Q4ACZM0578 1 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti a není určen pro komerční účely. Spotřebič používejte jen pro taková množství potravin a v takových časových

Více

Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121

Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121 Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8

Více

Návod k použití TAT 6103

Návod k použití TAT 6103 Návod k použití TAT 6103 Q4ACZM0944 1 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti ne pro živnostenské účely. Návod k použití pečlivě uschovejte! Tento návod popisuje různé modely. Bezpečnostní

Více

Návod k použití LC S

Návod k použití LC S Návod k použití LC 48955 S-465-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Kryt komínu Přepínač světlo / ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k použití LC LC S

Návod k použití LC LC S Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Kryt komínu Přepínač světlo / ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

Návod k použití DKE 745 / 945 F B

Návod k použití DKE 745 / 945 F B Návod k použití DKE 745 / 945 F B-493-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Kryt komínu Přepínač světlo / ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k použití MQ 5N2PE

Návod k použití MQ 5N2PE Návod k použití MQ 5N2PE SM-285-01 1 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Používejte spotřebič pouze pro množství zpracovávaných potravin a časy běžné v domácnosti.

Více

Návod k použití HB 24D582

Návod k použití HB 24D582 Návod k použití HB 24D582 Q4ACZM1353 1 P Pokud máte další otázky, kontaktujte, prosím, naši informační linku Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Pro informace ohledně výrobku, jeho používání

Více

Návod k použití TT69101 S0

Návod k použití TT69101 S0 Návod k použití TT69101 S 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti ne pro živnostenské

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k použití a montáži LB LB S

Návod k použití a montáži LB LB S Návod k použití a montáži LB 23... LB 54... S-345-01 2 Návod k použití: Druhy provozu Před prvním použitím Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

Návod k použití PHD 5712

Návod k použití PHD 5712 Návod k použití PHD 5712 Q4ACZM0666 1 Pečlivě si přečtěte návod k použití, podle něj postupujte a dobře uschovejte! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí požáru! Spotřebič

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Návod k použití PHD 5510 PHD 5560

Návod k použití PHD 5510 PHD 5560 Návod k použití PHD 5510 PHD 5560 Q4ACZM0664 1 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte. Tento návod k použití popisuje různé modely s příslušenstvím. Bezpečnostní pokyny Nebezpečí

Více

Návod k použití LC 67251 S-526-01

Návod k použití LC 67251 S-526-01 Návod k použití LC 67251 S-526-01 Při čtení návodu sledujte obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Před prvním použitím Ovládání odsavače Kryt komínu Přepínač světlo / ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy,

Více

Návod k použití MAS 4201

Návod k použití MAS 4201 Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM0562 1 2 Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Přečtěte si, prosím, pečlivě návod k použití a uschovejte jej. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití PHS 2105

Návod k použití PHS 2105 Návod k použití PHS 2105 Q4ACZM0674 1 2 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Spotřebič připojujte a používejte

Více

Návod k použití TWK 6801 TWK 6831

Návod k použití TWK 6801 TWK 6831 Návod k použití TWK 6801 TWK 6831 Q4ACZM1033 1 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití.

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DKE 995 mikosoft praha s.r.o. F mikosoft praha s.r.o. B-348-01 2

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DKE 995 mikosoft praha s.r.o. F mikosoft praha s.r.o. B-348-01 2 DKE 995 F B-348-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače skleněný štít osvětlení Druh provozu kryt komínu přepínač světlo / ventilátor filtr Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Návod k použití LC 965GA30

Návod k použití LC 965GA30 LC 965GA30 Návod k použití LC 965GA30 Q4ACZM0550 1 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 řípadné tecnické změny, tiskové cyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 M M 1 2 3 4 5 6 10 900 900 180 600 90 360 600 360 180

Více

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 řípadné tecnické změny, tiskové cyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 M M 1 2 3 4 5 6 10 900 900 180 600 90 360 600 360 180

Více

Návod k použití ET 675MN11E

Návod k použití ET 675MN11E Návod k použití ET 675MN11E Q4ACZM0124 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8 Ekologická likvidace odpadu... 8

Více

Návod k použití EF 675TN11D

Návod k použití EF 675TN11D Návod k použití EF 675TN11D Q4ACZM0066 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 6 Ochrana životního prostředí... 7 Ekologická likvidace odpadu... 7

Více

Návod k použití MS 70001

Návod k použití MS 70001 Návod k použití MS 70001 Q4ACZM0597 1 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k

Více

Návod k použití PPW 3301

Návod k použití PPW 3301 Návod k použití PPW 3301 BM-455-01 1 Bezpečnostní pokyny Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli do komerčních a lékařských zařízení! Opravy tohoto spotřebiče smí provádět z bezpečnostních

Více

Návod k použití KI 18LA50

Návod k použití KI 18LA50 Návod k použití KI 18LA50 SM243-01 1 Obsah Pokyny k likvidaci...3 Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Seznámení se spotřebičem...5 Ovládací panel...5 Prostorová teplota a větrání...6 Připojení spotřebiče...6

Více

Návod k použití DHU 625P B

Návod k použití DHU 625P B Návod k použití DHU 625P B-542-01 Popis spotřebiče Kryt (výklopný ke zvětšení nasávacího prostoru) Přepínač světlo / vzduch Druhy provozu Při nedostatečném přívodu vzduchu vzniká nebezpečí otravy v důsledku

Více

Návod k použití MS 70002

Návod k použití MS 70002 Návod k použití MS 70002 Q4ACZM0598 1 Tento spotřebič je nutno používat s posuvným podavačem při krájení a držákem potraviny ve správné poloze, kromě případu, kdy to vzhledem k velikosti nebo tvaru potravin

Více

Návod k použití ET 875MC31D

Návod k použití ET 875MC31D Návod k použití ET 875MC31D Q4ACZM0141 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8 Ekologická likvidace odpadu... 8

Více

Návod k použití MFQ 40..

Návod k použití MFQ 40.. Návod k použití MFQ 40.. Q4ACZM1342 1 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti, nikoliv pro komerční účely. Spotřebič používejte pouze ke zpracování takového množství a po takovou dobu, které

Více

Návod k použití PHA 2302

Návod k použití PHA 2302 Návod k použití PHA 2302 BM-335-01 1 1 2 3 4 5 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz

Více