Návod k použití LI 23030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití LI 23030"

Transkript

1 LI 23030

2 Návod k použití LI Q4ACZM0556 1

3 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr ven. Tukový filtr pohlcuje mastnotu z kuchyňských výparů. Kuchyň pak zůstává bez mastnoty a zápachu. Cirkulační větrání Zde musí být zabudován filtr s aktivním uhlím (viz Filtry a údržba). Filtr s aktivním uhlím obdržíte ve SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH jako zvláštní příslušenství. Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr a filtr s aktivním uhlím vyčištěné zpět do kuchyně. Tukový filtr odebírá mastnotu z kuchyňských výparů. Filtr s aktivním uhlím váže pachové látky. 2 Před prvním použitím Důležitá upozornění Odsavač odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Opravy smí provádět jen odborník. Neodbornými opravami může pro uživatele vzniknout značné nebezpečí. Připojení a uvedení do provozu musí provést jen odborník Obalový materiál řádně zlikvidujte (viz Montážní návod). Odsavač používejte jen s nasazenými žárovkami. Odsavač nikdy neprovozujte bez tukového filtru. Přehřáté tuky nebo oleje se mohou snadno vznítit. Proto připravujte jídla na tuku nebo oleji, např. pomfrity, jen pod dohledem. Pod odsavačem neflambujte.! Nebezpečí zapálení tukového filtru. Provoz odsavače nad sporákem na pevná paliva (uhlí, dřevo atd.) je možný jen za určitých podmínek (viz Montážní návod). Plynové hořáky používejte vždy v souladu s předpisy. Důležité: Plamenyplynovýchhořáků musí být vždy přikryty varným nádobím.! Velký žár otevřených plynových hořáků by mohl poškodit odsavač

4 Ovládání odsavače Kuchyňské výpary jsou nejúčinněji odstraněny takto: Zapnutím větráku na počátku vaření. Vypnutím větráku až několik minut po ukončení vaření Zapnutí větráku: 1. Vytáhněte zásuvku filtru za úchopnou lištu. Větrák je v provozu. 2. Zvolte požadovaný stupeň větrání. Ovládací prvky u různých modelů: stupeň 3 stupeň 1 stupeň 2 stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 1 aus (vypnuto) stupeň 2 Vypnutí ventilátoru: Zásuvku filtru zasuňte na doraz. Upozornění: Při novém vytažení zásuvky filtru pracuje větrák v posledním zvoleném nastavení. Osvětlení: Aus (vypnuto) Ein (zapnuto) Upozornění: Osvětlení můžete použít kdykoliv i tehdy, když je zásuvka filtru zasunuta. Filtry a údržba K zachycení mastných částeček kuchyňských par jsou instalovány kovové tukové filtry. Vložky filtrů jsou z nehořlavého kovu. Pozor: Spřibývajícím nasycením mastnými zbytky se zvyšuje vznětlivost a může být ovlivněna funkce odsavače. Důležité: Kovové tukové filtry včas vyčistěte. Čištění kovového tukového filtru: Při normálním provozu (1 až 2 hodiny denně) musíte kovové tukové filtry čistit každých 8 až 10 týdnů. Čištění můžete provést v myčce na nádobí. Přitom může dojít k mírnému zabarvení. Důležité: Silně nasycené kovové tukové filtry nemyjte v myčce s ostatním nádobím. Při ručním mytí nechte vložky filtru několik hodin odmočit v horkém mycím roztoku. Pak je okartáčujte, dobře opláchněte a nechte odkapat. Používejte jen originální filtry. Tak zajistíte optimální funkci odsavače. 3

5 Filtry a údržba Demontáž a montáž rámů filtrů: Obr. 1 Demontáž: 1. Vytáhněte zásuvku filtru na doraz. 2. Záklopky na rámech filtru zasuňte ve směru šipky až na doraz. Při dvou tukových filtrech demontujete nejdříve přední. 3. Rámy filtru odklopte do strany a sundejte. Montáž: 1. Zásuvku filtru vytáhněte na doraz. 2. Rám filtru nasaďte šikmo z jedné strany do držáku, vyklopte nahoru a zavěste zasunutím záklopek až na doraz. Při dvou tukových filtrech namontujte do zásuvky filtru nejdříve zadní rám filtru, pak přední rám filtru s profilem. Dbejte na to, aby tukové filtry byly na obou stranách bezpečně usazeny. Filtr s aktivním uhlím K vázání páchnoucích látek při cirkulačním provozu. Filtr s aktivním uhlím je v odsavači instalován nad tukovým filtrem. 1. Demontujte tukový filtr (viz Filtry a údržba). 2. Do pláště odsavače vložtedva přiložené plastové držáky apřišroubujte je vždy jedním šroubem (nutné pouze při první montáži filtru s aktivním uhlím). Obr Filtr s aktivním uhlím zasuňte zdola do pláště odsavače a na obou stranách zaklapněte. Obr. 3. Okraj na filtru s aktivním uhlím musí být přitom dole. Obr Opět namontujte tukový filtr (Viz Filtry a údržba). Vyjmutí: Vyjmutí filtru s aktivním uhlím probíhá v opačném pořadí. Za tím účelem stiskněte západkové háky ven. Výměna filtru s aktivním uhlím: Při normálním provozu (denně 1až2 hodiny) musíte filtr s aktivním uhlím vyměnit 1 x ročně. Filtr s aktivním uhlím obdržíte ve specializovaných prodejnách (viz zvláštní příslušenství). Používejte jen originální filtry. Tak zajistíte optimální výkon odsavače. Likvidace starého filtru s aktivním uhlím: Filtr s aktivním uhlím neobsahuje škodlivé látky. Můžete ho dát do běžného odpadu. 4

6 Čištění a údržba Odpojte odsavač od elektrického proudu vytažením zástrčky případně vypnutím pojistky. Při výměně tukového filtru(viz Filtry a údržba) očistěte od naneseného tuku přístupné části pláště. Tak předcházíte nebezpečí požáru a zachováváte optimální funkčnost spotřebiče. K očištění odsavače použijte horký mycí roztok. Při silném (zastaralém) znečištění použijte prostředek na mytí oken. Lakované plochy, plastové části. Nepoužívejte drsné čistící prostředky nebo drsné houby. Na měkkou utěrku lehce naneste zředěný mycí roztok nebo slabý prostředek na mytí oken. Upozornění: Na plastové plochy nepoužívejte alkohol (líh), mohly by vzniknout matné skvrny. Pozor! Kuchyň musí být dostatečně větraná, bez otevřeného ohně. Opět zastrčte zástrčku do zásuvky nebo zapněte pojistky. U odsavačů se skleněnou deskou v odvodu páry: Skleněnou desku lze jednoduše sundat a umýt v myčce na nádobí. Při sundávání vysuňte spony ven. Obr. 4. Výměna žárovek 1. Odpojte odsavač od el. proudu tím, že vytáhnete zástrčku nebo vypnete pojistky. 2. Vytáhněte zásuvku filtru až na doraz. 3. Kryt žárovky vytáhněte dopředu. Obr Vyměňte žárovky. Obr. 6. (Běžná žárovka max. 60 Watt, patice E 14). 5. Opět nasaďte kryt žárovky. Obr Zapojte el. proud zastrčením zástrčky nebo zapnutím pojistky. Závady Při případných dotazech nebo závadách telefonujte servisní službě. Při telefonátu uveďte. E-Nr. FD Tato čísla si poznačte do políček nahoře. Čísla naleznete na typovém štítku, po vyjmutí mřížky filtru ve vnitřním prostoru odsavače

7 6

8 7

9 8

10 Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Značka SIEMENS Typ/prodejní označení LI Barevné provedení stříbro-šedá Příkon W 180 z toho osvětlení W 80 připojení přívodním kabelem o délce m 1,3 Vnější rozměry výška mm 354 šířka mm 598 hloubka mm 280 Objem větrání podle DIN m 3 /h při provozu odvětrání stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 220/ / /400 intenzivní stupeň při provozu s cirkulací vzduchu s aktivním filtrem stupeň 1 stupeň 2 stupeň intenzivní stupeň Doběh ventilátoru min. - Počet motorů: 1 Elektrické připojení napětí V Bezpečnost/odrušení odpovídá bezpečnostním předpisům označení CE Robert Bosch-Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, Hodnoty hlučnosti dle EN a EN při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 db (A) re 1 pw (52 db(a) 20 µpa akustický tlak) Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách

11

12 Montážní návod LI

13 Při čtení návodu si otevřete, prosím, poslední stránky s obrázky. Důležitá upozornění Starý spotřebič není bezcenným odpadem. Ekologickou likvidací, příznivou k životnímu prostředí, mohou být znovu získány cenné suroviny. Před likvidací učiňte starý spotřebič nepoužitelným. Váš nový spotřebič je při dopravě kvámchráněn obalem. Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a znovu zpracovatelné. Pomozte, prosím, při ekologické likvidaci obalu. O aktuálních možnostech likvidace se informujte ve specializovaných prodejnách nebo na obecních úřadech. Odsavač se používá k odvětrávacímu a cirkulačnímu provozu. Odsavač instalujte vždy nad střed varných míst. Minimální odstup mezi elektrickými varnými místy a spodní hranou odsavače: 430 mm, Obr. 1. Upozornění k plynovým sporákům: Vždy musíte dbát platných předpisů a pokynů pro vestavbu od výrobce plynových spotřebičů. Odsavač smí být instalován jen na jedné straně vedle vysoké skříně nebo vysoké stěny. Minimální odstup je 50 mm. Nad plynovými varnými místy je montáž odsavače při minimálním odstupu 650 mm - obr. 1 - přípustná jen tehdy, pokud nejsou překročena následující jmenovitá tepelná zatížení: Plynové sporáky. Zatížení jednoho varného místa max.3,0 kw Zatížení všech varných míst max. 8,3 kw Zatížení trouby max.3,9 kw Plynové varné desky. Zatížení jednoho varného místa max. 3,9 kw Zatížení všech varných míst max. 11,3 kw Plynová sklokeramická varná deska Údaje o jmenovitém tepelném zatížení neplatí pro uzavřené plynové sklokeramické varné desky. Bezpodmínečně dodržujte údaje výrobce varných desek. Čím menší je odstup mezi odsavačem a varnými místy, tím větší je možnost, že vodní páry mohou na spodní části odsavače tvořit kapky. Nad topným tělesem na pevná paliva, uněhož je nebezpečí požáru (např. z létajících jisker), je montáž odsavače přípustná jen tehdy, když topné těleso má uzavřený neodnímatelný kryt a jsou dodrženy specifické místní předpisy. Toto omezení neplatí pro plynové sporáky a plynové varné desky. 10

14 Před montáží Odvětrávací provoz Obr. 2 Odvětrání je vedeno větrací šachtou vzhůru, nebo přímo přes vnější stěnu ven. Odvětrávání nesmí být vedeno ani do komína na odvod kouře nebo komína na odvod zplodin, který je v provozu, ani do šachty, která je určena k odvětrání místnosti s topnými tělesy. K odvodu vzduchu do komína, který není v provozu, je třeba mít souhlas příslušného kominíka. Při odvětrávacím provozu odsavače a současném provozu na komínu závislého topného tělesa (např. plynová, olejová topná tělesa nebo kamna na uhlí, průtokové ohřívače a jiné ohřívače vody) musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který topné těleso potřebuje ke spalování. Bezpečný provoz je možný, když podtlak v místnosti s topným tělesem nepřekročí 4Pa (0,04mbar). Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např.ve dveřích, oknech, větracích skříňkách ve zdi nebo cestou jiných technických opatření, může proudit vzduch ke spalování. Poznámka: Při posuzování musí být brán v úvahu vždy celkový větrací komplex v bytě. Při provozu varných spotřebičů, např. varných desek a plynových sporáků, se na ně toto pravidlo nevztahuje. Při odvodu odvětrávaní nutno dbát úředních předpisů. Je-li odsavač použit k cirkulačnímu větrání - s filtrem s aktivním uhlím - je provoz možný bez omezení. Při odvětrávacím provozu musí být v odsavači nainstalována zpětná klapka, pokud není v odvětrávací trubici nebo ve skříňce do zdi. Obr Pokud není zpětná klapka přiložena ke spotřebiči, obdržíte ji u specializovaného prodejce (viz Zvláštní příslušenství v Návodu k použití). Montáž zpětné klapky: 1. Vyřízněte ochrannou mřížku ve vzduchovém hrdle. Obr Nasaďte zpětnou klapku do otvoru na vzduchovém hrdle. Obr. 4. Pokud je odvětrávání vedeno vnější stěnou měla by být použita teleskopická skříňka do zdi. Obr Možnosti spojení mezi odsavačem a teleskopickou skříňkou do zdi: Pomocí odvětrávací hadice nebo odvětrávací trubice. Optimální výkon odsavače: Krátká, hladká odvětrávací trubice. Co nejméně oblouků trubice. Co největší možné průměry trubice (nejlepší 120 mm) a velké oblouky trubice. Kulatá trubice: Doporučujeme vnitřní průměr minimálně 120 mm. Ploché kanálky musí mít stejnou hodnotu vnitřního průměru jako kulatá trubice s vnitřním průměrem 100/120mm 100 mm cca 78 cm mm cca 113 cm 2. 11

15 Před montáží U odlišných průměrů trubice: Nasaďte těsnící proužky. Při odvětrávacím provozu zajistěte dostatečný přívod vzduchu. Odvětrávání nahoru: Vytvořte otvor na horní skříni, se zářezem pro přívod elektrického kabelu. Obr. 5. Šablona je přiložena. Odvětrávání přímo dozadu: - uvnitř horní skříně -. Vytvořte otvor v zadní stěně horní skříně, se zářezem pro přívod elektrického kabelu. Připojení odvětrávací trubice 100 mm Vyřízněte ochrannou mřížku ve výstupu vzduchu. Obr. 3. Na výstup vzduchu upevněte redukční hrdlo (přiloženo nebo k dostání ve specializovaných prodejnách). Obr. 6. Připojení odvětrávací trubice 120 mm Vyřízněte ochrannou mřížku ve výstupu vzduchu. Obr. 3. Cirkulační větrání Obr. 7 (Když není možný odvětrávací provoz). Vzduch vyčištěný přídavným filtrem s aktivním uhlím je znovu veden zpětdo místnosti. Příprava: Vytvořte otvor v krytu horní skříňky svýřezem pro kabel elektrického vedení. Obr Šablona je přiložena -. Po montáži odsavače nasaďte filtr s aktivním uhlím. Jeho objednací číslo a popis viz Návod k použití. Připojení na elektřinu Odsavač smí být připojen jen na předpisově instalovanou zásuvku s ochranným kontaktem. Zásuvku umístěte pokud možno přímo nad horní skříňku nebo v její bezprostřední blízkosti. Data k elektřině: Jsou na typovém štítku po sundání rámu filtru - ve vnitřním prostoru spotřebiče. Při opravě odpojte vždy odsavač od elektrické sítě. Délka přípojného kabelu: 1,30 m Při pevném připojení: Odsavač smí být připojen jen elektromontérem s oprávněním od příslušných elektrických podniků. Instalace přepokládá oddělovací zařízení. Jako oddělovací zařízení se používá přepínač s kontaktním otvorem větším než 3 mm a vícepólovým odpojením. K tomu náleží spínač LS a stykače. Odsavač odpovídá předpisům EG o podmínkách radiového odrušení. 12

16 Příprava horní skříňky Dodržujte minimální odstup odsavače od varných míst 650 mm (od plynových varných míst) případně 430 mm (od elektrických varných míst). Tento odsavač je určen k vestavbě do horní skříňky o následujících rozměrech: šířka: 600 mm hloubka: 280 až 350 mm výška: min. 300 mm Obr. 8. Příprava: 1. Odstraňte dno skříňky- pokud je. Musí být zajištěna stabilita skříňky. 2. Na levé a pravé vnitřní straně skříňky vyznačte vždy dva upevňovací body a propíchněte je. Obr. 8. Pokud vrtáte: 2 mm - hloubka max. 10 mm. Pozor: K vyznačení upevňovacích bodů použijte přiloženou šablonu. Obr. 8. Upevňovací body na šabloně umožňují montáž 20 mm silné úchopné lišty v jedné rovině s korpusem. Obr. 8. Polohu úchopné lišty (obr. 8.1 rozměr Δ) můžete nárazem posunout dopředu. U hloubky skříně více než 280 mm můžete odsavač posunout dozadu,...je-li např.osvětlovací lišta vestavné kuchyně posunuta dozadu,...je-li např. uchopná lišta silnější než 20 mm. Za tím účelem šablonu odpovídajícím způsobem posuňte dále dozadu. Obr Vyrovnejte přiložené upevňovací kolejničky a pevně je přišroubujte. Obr. 9. Dodržujte sílu boční stěny skříňky (16 mm nebo 19 mm) Obr. 9 rozměr X. Je-li světlá vnitřní hloubka skříně menší než 280 mm, musí být zadní stěna vzdálena ve výšce 250 mm. Obr Vestavba do horní skříňky 1. Sundejte rámy filtru (viz Návod k použití). 2. Seřiďte dvířka skříňky, pokud závěs dveří po vestavbě odsavače již není přístupný. 3. Zvedněte odsavač ze spodu a zatlačte nahoru do skříně,až montážní pomůckavlevoavpravo zaklapne. Obr Zásuvku filtrů vytáhněte na doraz. 5. K upevnění odsavače zašroubujte vždy 2 šrouby vlevo a vpravo, neutahujte. Přitom odsavač nadzvedněte. Obr Vyrovnejte odsavač ve skříni a pevně přišroubujte. Obr Kabel elektrického proudu vyveďte otvorem v horní skříni a proveďte spojení trubic. Obr U cirkulačního větrání připevněte na kryt skříně větrací mřížku. Obr. 13. Nasaďte filtr s aktivním uhlím (viz Návod k použití). 9. Připojte elektrický proud. 10. Kryt stěny, pokud je potřebné, zkraťte na požadovanou míru (např. odřízněte) a pevně přišroubujte na horní skříň. Montáž úchopné lišty: Na zásuvku filtrů musíte namontovat úchopnou lištu. Lišta může být ze dřeva, které se hodí ke kuchyňskému nábytku, nebo je úchopná lišta přiložená. 1. Podle přiložené šablony vyznačte2upevňovací body na uchopné liště a propíchněte otvory. Obr. 15. Pokud vrtáte: 2 mm - hloubka max. 10 mm. 2. Úchopnou lištu seřiďte a na spotřebič pevně přišroubujte 2 přiloženými šrouby. Obr Instalujte rámy filtrů (viz Návod k použití).

17 Vestavba do horní skříňky Upozornění: Plášť odsavače můžete uvnitř horní skříňky obložit (např. dřevotřískovou deskou). Přitom dbejte: Mezidno nesmí přiléhat k plášti odsavače. Přední obložení nepřipevňujte na plášť. Zabezpečte přístup pro servisní službu. Demontáž: Provádějte v opačném pořadí. Upozornění: Při cirkulačním větrání musíte demontovat filtr s aktivním uhlím a umělohmotné držáky, abyste měli přístup k upevňovacím šroubům a montážním pomůckám. Váha v kg: Odvětrání Cirkulační větrání 9,5 10,5 Intenzita osvětlení v Lux: 260 Konstrukční změny v rámci technického vývoje vyhrazeny. 14

18 Ovládací pole pro 15

19 16

20 17

21 18

22 19

23 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Záruční podmínky Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje). Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady. Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy: - výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž - údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče - při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče - je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti. - záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům - mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě) - poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.) - neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou - běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku - opotřebení vniklé používáním spotřebiče

24 Rozšířená záruka nad rámec zákona U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Upozornění pro prodejce Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol. Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

25 SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS Firemní servis + prodej náhradních dílů: BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, Praha 5 telefon: fax: Firma Ulice Město telefon mail A PROFI SERVIS s.r.o. Pražská Benátky nad Jizerou ALPHA servis s.r.o. Purkyňova Lanškroun B. I. SERVIS Horova Ústí n./labem B. I. SERVIS Bergmannova Sokolov- Dolní Rychnov Bekl Bílkova Tábor BMK servis s.r.o. Chýnovská Tábor- Měšice Bosch servis centrum spol. s r.o. Nábřeží Zlín Dana Bednaříková Charbulova Brno Elektoservis Živěla Dolní Novosadská Olomouc ELEKTRO Jankovský s.r.o. nám. Míru Blatná ELEKTRO TREFILÍK s.r.o. Malá strana Dubňany ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o. Polní Česká Ves u Jeseníku ELMOT v.o.s Blahoslavova 1a České Budějovice Faraheit servis s.r.o. Kaštanová Brno Irena Komárková ml. Slovanské údolí Plzeň ; Jan Liška Žďárského Třebíč Jan Škaloud 17. listopadu Pardubice Karel Veselý Gagarinova Znojmo Lumír Majnuš Bílovecká Opava Marek Pollet Vřesinská Plzeň Martin Jansta Tovární Kolín 5 Martin Linhart Letců Hradec Králové Martin Wlazlo MW Žerotínova 1155/ Ostrava - Moravská Ostrava Petr KUČERA Topolová Most RADEK MENČÍK Proletářská Liberec Stanislav Novotný Hoblíkova Nový Jičín VIKI, spol. s r.o. Majakovského Jihlava Wh-servis s.r.o. Žitavská Liberec 11 Servis Černý s.r.o. Mírové náměstí Bourmov Caffe Idea - Blažek Cacovická 66a Brno S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách

26 Návod na obsluhu LI Q4ACZM0556 1

27 Pri ítaní návodu sledujte posledné stránky s obrázkami. Popis odsáva a Pred prvým použitím Dôležité upozornenia Odsáva zodpovedá platným bezpe nostným predpisom. Opravy môže robi len odborník. Neodbornými opravami môže pre užívate a vzniknú zna né nebezpe ie. Pripojenie a uvedenie do prevádzky musí uskuto ni len odborní. horná skrinka prepína osvetlenia Obalový materiál poriadne zlikvidujte (pozri Montážny návod). zásuvka filtra prepína stup ov vetrania Odsáva používajte len s nasadenými žiarovkami. Druhy prevádzky Prevádzka s odvetraním Ventilátor odsáva a nasáva kuchynské výpary a odvádza ich cez tukový filter von. Tukový filter pohlcuje tukové iasto ky z kuchynských výparov. Kuchy a potom zostáva bez mastnoty a zápachu. Prevádzka s cirkuláciou vzduchu Na to musia by inštalované aktívny uhlíkový filter (pozri Filtre a údržba). Filter s aktívnim uhlím si možete zadováži v špecializovanej predajni ako zvláštne príslušenstvo. Ventilátor odsáva a nasáva kuchynské výpary a odvádza ich cez tukový filter a aktívny uhlíkový filter vy istené spä do kuchyne. Tukový filter pohlcuje mastnotu z kuchynských výparov. Aktívny uhlíkový filter viaže pachové iasto ky. Odsáva nepoužívajte nikdy bez filtru. Zlé žiarovky ihne vyme te, aby ste zabránili pre aženiu zvyšných žiaroviek. Prehriate tuky alebo oleje sa môžu ahko vznieti. Pod odsáva om neflambujte. Hrozí nebezpe enstvo zapálenia tukového filtra. Prevádzku odsáva a nad sporákom na pevné palivo (uhlie, drevo at.) je možný len za ur itých podmienok (vi. Montážny návod). Plynové horáky používajte vždy v súlade s predpismi. Dôležité: Plamene plynových horákov musí by vždy prikrytý varnou nádobou.! Ve ké teplo plynových horákov by mohlo poškodi odsáva. 2

28 Ovládanie odsáva a Kuchynské výpary sú najú innejšie odstránené nasledovne: Zapnutím ventilátora pre za atím varenia. Vypnutím ventilátora až nieko ko minút po ukon ení varenia. Osvetlenie Aus (vypnuté) Ein (zapnuté) Zapnutie ventilátora:. Vytiahnite zásuvku filtra za úchopnú lištu. Ventilátor je v prevádzke 2. Zvo te požadovaný stupe vetrania. Ovládacie prvky pri rôznych modeloch stupe 3 stupe stupe 2 stupe stupe 2 stupe 3 stupe aus (vypnuté) stupe 2 Vypnutie ventilátora: Zásuvku filtra zasu te na doraz. Upozornenie: Pri novom za ažený zásuvky filtra pracuje ventilátor v poslednom zvolenom režime. Upozornenie: Osvetlenie môžete použi kedyko vek aj vtedy ke je zásuvka filtra zasunúta. Filtre a údržba Na pohlcovanie tukových iasto iek z kuchynských výparov sa používajú kovové tukové filtre. Vložky filtra sú z nehor avého kovu. Pozor: Pri vzrastajúcom nasýtení tukovými zvyškami sa zvyšuje vznietivos a môže tým by ovplyvnená funk nos odsáva a Dôležité: Kovové tukové filtre v as vy istite. istenie kovového tukového filtra: Pri normálnej prevádzke (denne až 2 hodiny) musia by kovové tukové filtre vy istené každých 8 až 0 týžd ov. Umývanie môžete uskuto ni v umýva ke riadu. Pritom je možné mierne zafarbenie. Dôležité: Silne nasýtené tukové kovové filtre neumývajte v umýva ke spolu s iným riadom. Pri ru nom umývaní nechajte vložky filtra nieko ko hodín odmo i v horúcom umývacom roztoku. Potom ich umyte kefou, dobre opláchnite a nechajte odkvapka. Používajte len originálne filtre Zaru íte tým optimálnu funkciu odsáva a. 3

29 Filtre a údržba Demontáž a montáž rámu filtra: Obr. 1 Demontáž:. Vytiahnite zásuvku filtra na doraz. 2. Záklopky na ráme filtra zasu te v smere šípky až na doraz. Pri dvoch tukových filtroch demontujte najskôr predný. 3. Rámy filtra odklopte do strany a zložte. Montáž:. Zásuvku filtra vytiahnite na doaz. 3. Rám filtra zasu te šikmo z jednej strany do držiaku, vyklopte smerom hore a zaveste zasunutím záklopiek až na doraz. Pri dvoch tukových filtroch inštalujte najskôr zadný rám filtra, potom predný rám filtra s profilom. Dbajte aby tukové filtre boli na oboch stranách bespe ne založené. Aktívny uhlíkový filter Na viazanie pachových látok pri prevádzke s cirkuláciou vzduchu. Filter s aktívnym uhlím je v odsáva i uložený nad tukovým filtrom. 1. Vyme te tukové filtre (pozri Filtre a údržba). 2. Do pláš a odsáva a vložte dva priložené plastové držiaky a pripevnite ich jednou skrutkou (nutné len pri prvej montáži aktívneho filtra). Obr Aktívny filter zasu te zdola do pláš a odsáva a a zaklapnite spony na obidvoch stranách. Obr. 3. Okraj na filtri s aktívnym uhlím musí by dole. Obr Nasa te tukové filtre (pozri Filtre a údržba). Vybranie: Vybratie filtra s aktívnym uhlím prebieha v opa nom poradí. Za tým ú elom stla te západky. Vyme te filter s aktívnym uhlím: Pri normálne j prevádzke Pri normálnej prevádzke (denne až 2 hodiny) musíte aktívny uhlíkový filter asi x ro ne vymeni. Aktívny uhlíkový filter si zadovážite v špecializovaných predajniach (pozri Zvláštne príslušenstvo). Používajte len originálne filtre. Tak zistíte optimálnu funkciu odsáva a. Likvidácia starého aktívneho uhlíkového filtra: Aktívny uhlíkový filter neobsahuje škodlivé látky. Môžete ho likvidova ako bežný odpad. 4

30 istenie a ošetrenie Odpojte odsáva od elektrického prúdu vytiahnutím zástr ky prípadne vypnutím poistky. Pri istení tukových filtrov o istite od naneseného tuku prístupné asti pláš a. Tak predchádzate nebezpe enstvu požiaru a zachovávate optimálnu funk nos. Na o istenie odsáva a použite horúci prostriedok na umývanie alebo jemný istiaci prostriedok na okná. Lakované plochy, plastové asti Nepoužívajte drsné prostriedky alebo špongie. Na mäkkú utierku ahko naneste zriedený umývací roztok alebo slabý prostriedok na umývanie okien. Upozornenie: Na plastové plochy nepoužívajte alkohol (lieh), mohli by vzniknú matné škvrny. Pozor! Kuchy a musí by dostato ne vetraná, bez otvoreného oh a. Pripojte zástr ku k elektrickej zásuvke alebo zapnite poistku. Odsáva e so sklenenou doskou: Sklenenú dosku môžete vybra a umy v umýva ke riadu. Pri vyberaní vysu te spony von. Obr. 4. Výmena žiaroviek 1. Vypnite odsáva a odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím zástr ky alebo vypnutím poistky. 2. Vytiahnite zásuvku filtra na doraz. 3. Kryt žiarovky vytiahnite dopredu. Obr Vyme te žiarovky. Obr. 6. (bežná žiarovka max. 60W, pätica E 4). 5. Opä nasa te kryt žiarovky. Obr Pripojte sie ovú šnúru k elektrickej zásuvke alebo zapnite poistku. Závady Pri prípadných dotazoch alebo závadách kontaktujte autorizovaný servis. (Pozri zoznam servisných služieb). Pri telefonáte uve te prosím: E-Nr FD Tieto ísla si pozna te do polí ok. ísla nájdete na typovom štítku, po vybraní mriežky filtrov vo vnútornom priestore odsáva a. 5

Návod k použití DHI 635H B-054-02

Návod k použití DHI 635H B-054-02 Návod k použití DHI 635H B-054-02 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Ekologická

Více

Návod k použití PHD 1150

Návod k použití PHD 1150 Návod k použití PHD 1150 Q4ACZM0662 1 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte. Tento návod k použití popisuje 2 modely s příslušenstvím. Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým

Více

Návod k použití ET 651TF11E

Návod k použití ET 651TF11E Návod k použití ET 651TF11E Q4ACZM0122 1 2 3 Obsah Bezpečnostní pokyny... 6 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...6 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8 Ekologická likvidace odpadu...

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Návod k použití TAT 6104

Návod k použití TAT 6104 Návod k použití TAT 6104 Q4ACZM0945 1 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské účely. Návod k použití pročtěte a pečlivě uschovejte! Tento návod popisuje různé modely.

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití MCP 30.. MCP 35..

Návod k použití MCP 30.. MCP 35.. Návod k použití MCP 30.. MCP 35.. Q4ACZM0575 1 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle

Více

Návod k použití PHD 5712

Návod k použití PHD 5712 Návod k použití PHD 5712 Q4ACZM0666 1 Pečlivě si přečtěte návod k použití, podle něj postupujte a dobře uschovejte! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí požáru! Spotřebič

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Návod k použití PHS 2105

Návod k použití PHS 2105 Návod k použití PHS 2105 Q4ACZM0674 1 2 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Spotřebič připojujte a používejte

Více

Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121

Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121 Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Návod k použití MAS 4201

Návod k použití MAS 4201 Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM0562 1 2 Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Přečtěte si, prosím, pečlivě návod k použití a uschovejte jej. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití TWK 6801 TWK 6831

Návod k použití TWK 6801 TWK 6831 Návod k použití TWK 6801 TWK 6831 Q4ACZM1033 1 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití.

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

Návod k použití MAS 62R1 Q4ACZM

Návod k použití MAS 62R1 Q4ACZM MAS 62R1N Návod k použití MAS 62R1 Q4ACZM 1 2 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

Více

Návod k použití MAS 6200

Návod k použití MAS 6200 Návod k použití MAS 6200 Q4ACZM0566 1 2 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k použití MAS 4601N

Návod k použití MAS 4601N MAS 4201N Návod k použití MAS 4601N Q4ACZM1856 1 2 Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a ne pro komerční použití. Návod k použití si pečlivě prostudujte a dobře uschovejte. Spotřebič

Více

Návod k použití MQ 55N150 MQ 55N300 S0

Návod k použití MQ 55N150 MQ 55N300 S0 Návod k použití MQ 5N150 MQ 5N300 S Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Používejte spotřebič jen pro množství zpracovávaných potravin a časy běžné v domácnosti. Na stránkách s obrázky

Více

Návod k použití PHA 2660 PHA 2661

Návod k použití PHA 2660 PHA 2661 Návod k použití PHA 2660 PHA 2661 Q4ACZM0659 1 2 Tento návod popisuje dva modely Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

Mlýnek na maso MFW 15.. Popis mlýnku. Pokyny k likvidaci. Obsluha. Bezpečnostní pokyny

Mlýnek na maso MFW 15.. Popis mlýnku. Pokyny k likvidaci. Obsluha. Bezpečnostní pokyny MFW 15.. 2 Mlýnek na maso MFW 15.. Tento mlýnek na maso je určen jen pro použití v domácnosti, ne pro živnostenské využití. Z hlediska zpracování množství masa a času mlýnek používejte tak, jak je běžné

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 řípadné tecnické změny, tiskové cyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 M M 1 2 3 4 5 6 10 900 900 180 600 90 360 600 360 180

Více

Návod k použití MSM 6B...

Návod k použití MSM 6B... Návod k použití MSM 6B... Q4ACZM0607 1 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a ne pro komerční účely. Spotřebič používejte pro zpracování takových množství a v takových časech, které jsou běžné

Více

Návod k použití TWK 1102N TWK 1201N

Návod k použití TWK 1102N TWK 1201N Návod k použití TWK 1102N TWK 1201N Q4ACZM1027 1 Spotřebič je určen pro používání v domácnosti a ne pro živnostenské účely. Slouží jen k ohřevu vody. Nesmíte v něm v žádném případě ohřívat polévku (v

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Návod k použití MS 78002

Návod k použití MS 78002 Návod k použití MS 78002 Q4ACZM0602 1 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

Návod k použití MSM 66120

Návod k použití MSM 66120 Návod k použití MSM 66120 Q4ACZM2325 1 Srdečně blahopřejeme k zakoupení Vašeho nového spotřebiče od společnosti BOSCH. Zakoupením jste se rozhodli pro moderní, kvalitní domácí spotřebič. Další informace

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Návod k použití BGL 452132

Návod k použití BGL 452132 BGL 452132 Návod k použití BGL 452132 Q4ACZM1757 1 1* 2 a) b) CLICK! 3* a) b) 4* a) b) 5* 6* 7 8 9 10* a) min max 2 10*b) 11* a) 12* b) 12* 13* 14 15 16 17 18 3 19 a b 20* 21* 22 4 Popis spotřebiče 6*

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k použití B-735-01

Návod k použití B-735-01 Návod k použití MES 1020 B-735-01 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti a není určen pro živnostenské účely. Návod k použití si pečlivě pročtěte a uschovejte jej. Spotřebič používejte jen

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. BT09.4SS a BT09.5SS

NÁVOD K POUŽITÍ. BT09.4SS a BT09.5SS NÁVOD K POUŽITÍ BT09.4SS a BT09.5SS OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem!

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Návod na údržbu TITAN ip se záv ěsy Si-line KF Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Návod k použití. Model Maxima

Návod k použití. Model Maxima Návod k použití Model Maxima Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Záruční list. IČ: DIČ: Adresa firmy: Tel.: Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 36 měsíců.

Záruční list. IČ: DIČ: Adresa firmy: Tel.: Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 36 měsíců. LC 66BA530 Záruční list firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Dovozce: BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Pekařská 10a 155 00 Praha 5 tel.: +420 251 095 555 Výrobek: Údaje o prodejci: Obchodní jméno (jméno a

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI

ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI Návod k použití a instalaci OD 10 3 4 5 6 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu si vezměte na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy v podobě písmen

Více