Výroční zpráva Institutu dopravy FS VŠB TU Ostrava za kalendářní rok 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Institutu dopravy FS VŠB TU Ostrava za kalendářní rok 2004"

Transkript

1 Výroční zpráva Institutu dopravy FS VŠB TU Ostrava za kalendářní rok ) Profil pracoviště: Zaměření výzkumných aktivit: Kolejová a silniční vozidla - definice základních podmínek pro provozní bezpečnost, určující aspekty zvyšování provozní spolehlivosti vozidel (rams) - filozofie nákladů životního cyklu dopravních prostředků (lcc) - informační systémy v oblasti dopravní techniky - racionalizační a optimalizační modely efektivnějších systémů údržby a oprav - problematika definování a prodloužení garance - návrhy systémů údržby pro vozidla Oblast letecké dopravy - zaměření na letecký provoz výcvik pilotů - údržba letedel příprava techniků pro upravárenské závody Oblast dopravních technologií - řešení logistických řetězců - řešení problémů bezpečnosti dopravy včetně znaleckých posudků - systémové řešení dopravy regionu - hodnocení kvality osobní hromadné dopravy - modelování a simulace činností dopravních prostředků a dopravních technologií Manipulační a úpravnická zařízení - analýza a projektování manipulačních a skladových systémů (v průmyslu) - řešení skladového hospodářství pro kusové a sypké materiály - strojní zařízení pro úpravu primárních a sekundárních surovin - analýza dopravních systémů v dolech, hutích a strojírenských závodech - expertní a znalecká činnost v oboru hornické dopravy (ČBÚ Praha) - aplikovaný výzkum v oblasti sypkých hmot, vývoj nových zařízení v oblasti sypkých hmot pro podporu proexportních aktivit firem (třídění, mletí, doprava, skladování) - řešení poruch toku v zásobnících - optimalizace volby kontaktních materiálů pro sypké hmoty z hlediska toku a životnosti, měření abrazivit - přepočty dopravních a skladovacích zařízení podle norem s měřením aktuálních vlastností Oblast Silničních vozidel a silniční dopravy - realizováno měření obsahu dusíku ve výfukových plynech, ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem - sledování a hodnocení chování účastníků dopravy z hlediska bezpečnosti silničního provozu pomocí videoaparatury - sledování a analýza dopravních proudů v silniční dopravě - měření a vyhodnocování přepravních a dopravních charakteristik v osobní hromadné dopravě Technické vybavení: Laboratoř sypkých hmot - Mastersizer 2000 elektronický přístroj pro měření fyzikálních vlastností materiálu rozsah měření 0, mikronů Laserový čítač částic fy FRITSCH - Smykové stroje pro měření mechanicko- fyzikálních vlastností, úhlu vnějšího tření, úhlů vnitřního tření - Mikroskop model STM 1562 ZOO se stativem a digitálním fotoaparátem NIKON COOLPIX Tenzometrická aparatura M Vibrační sítový třídič a-3 SPARTAN - Rotační stroje pro měření abrazivity 1

2 - Zařízení k určování provzdušnitelnosti sypkých hmot - Prosévací síta Fritsch - Konsolidační lavice pro určování mechanicko- fyzikálních časových závislostí - Modely dopravních zařízení Laboratoř Ústavu výzkumu a zkušebnictví - Měřící zařízení součinitele tření mezi bubnem a pásem pásového dopravníku - Měřící zařízení součinitele tření v drážce třecího kotouče - Model svislého pásového dopravníku typu Flexowell - Model svislého pásového dopravníku s krycím pásem - Model strmého pásového dopravníku s příčnými přepážkami - Poháněná válečková trať - Měřící zařízení omezovačů rychlosti nákladních a osobních výtahů - Měřící zařízení pohybových odporů pásového dopravníku - Laboratoř silničních vozidel: - válcová výkonová zkušebna MAHA LPS tester řídících jednotek Atal - analyzátor výfukových plynů Atal - snímač otáček pro zkušebnu Maha LPS 2000 Laboratoř silniční dopravy: - digitální videokamera Sony DCR-TRV60E s příslušenstvím Laboratoř simulace dopravy - Lokomotivní simulátor vč. modernizace přístrojového vybavení a zvukového modulu vč. SW výbavy - Analýza dopravních situací (křižovatek) - Simulace řízení letadla Nabízené služby: - aplikace principů TQM pro podniky a koncerny - školení a semináře - obecně pro vrcholový management, cíleně pro podnikové problematiky - spolehlivostní a diagnostická řešení, řešení materiálových a informačních toků, manipulace s materiálem - garanční doby, bezplatný servis, životnost (jako prvky kvality, marketingu a obchodní úspěšnosti) - kapacita železničních tratí, zajišťování zboží na železničních vozech - posouzení a prevence nehodových událostí - skladovací systémy sypkých hmot - garanční zkoušky zařízení pro výrobu sypkých hmot, granulometrie, morfologie - optimalizace funkce vynášecích zařízení pro sypké hmoty - optimalizace dopravních tras pro dopravu sypkých hmot - marketingové studie v oblasti inovačního podnikání a uplatnitelnosti výrobku na trhu v oblasti sypkých hmot - problematika zpracování odpadů - expertizní posudky zařízení hornické dopravy - homogenizace, segregace a degradace sypkých hmot - měření granulometrie v rozsahu 1, mikrometrů pro garanční zkoušky zařízení, ekologii Na institutu působí 4 profesoři, 8 docentů, 18 odborných asistentů, z toho 8 s vědeckou hodností kandidáta technických věd (event. PhD.) a 1 lektor. Učitelé institutu vychovávají 36 doktorandů, z toho 17 interních. Součástí Institutu dopravy je Laboratoř sypkých hmot a Ústav výzkumu a zkušebnictví. 2

3 Personální složení (jmenný seznam včetně odborného zaměření) Prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. tel.: Je zaměřen na stavbu a provoz dopravních a manipulačních zařízení, manipulaci a skladování sypkých hmot, stavba a provoz úpravnických zařízení. Vede přednášky v předmětech: Zařízení úpraven na FS, Strojní zařízení úpraven na HGF. Je místopředsedou komise pro obhajoby doktorských prací v oboru Dopravní a manipulační technika a místopředsedou oborové rady téhož oboru. Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. tel.: Odborně je zaměřen na hornickou dopravu, užší zaměření na automatizaci a řízení dopravy, bezpečnost důlních dopravních zařízení, systémové řešení důlních dopravních systémů a ochranu životního prostředí. Je předsedou komise pro obhajoby doktorských prací v oboru Dopravní a manipulační technika a předsedou oborové rady téhož oboru. Vede výuku v předmětech: Dopravní stroje a zařízení, Dopravní komplexy hornických závodů, Důlní doprava a Dopravní zařízení na hornicko-geologické fakultě, Dopravní a manipulační technika na FAST. Prof. Ing. Jan Daněk, CSc. tel.: Je zaměřen na technologii železničního provozu, jeho řízení a automatizaci dopravy. Zajišťuje předměty: Technologie práce stanic, Grafikon vlakové dopravy, Mechanizace nakládacích a manipulačních zařízení, Řízení dopravy, Informační a řídící systémy, Automatizované systémy řízení v dopravě, Propustnost sítě, Soudní inženýrství, Základy dopravního provozu. Prof. Ing. Pavel Surovec, CSc. tel.: Je odborně zaměřen na technologii hromadné osobní silniční a městské dopravy, provoz a ekonomiku dopravy, organizaci a řízení dopravních podniků. Přednáší a cvičí předměty: Provoz a ekonomika silniční dopravy v oboru Provoz a údržba silničních vozidel. Přednáší a cvičí předměty: Technologie městské hromadné dopravy a Hromadná osobní doprava v oboru Provoz a ekonomika silniční a městské dopravy i na Žilinské univerzitě v Žilině. Vede diplomové práce v uvedených oborech a působí jako školitel v doktorském studiu "Kvalita v dopravě a spojích"a v oboru "Dopravní technika a technologie". Doc. Ing. Jan Folprecht, CSc. tel.: Jeho odborné zaměření je: dopravní inženýrství, organizace a řízení silniční a městské dopravy, preference městské hromadné dopravy, dopravní průzkumy, technickoekonomické rozbory v dopravě a historie dopravy. Přednáší a cvičí předměty: Organizace a řízení dopravy, Technickoekonomické rozbory, Historie techniky v dopravě a Základy dopravního inženýrství. Na pracovišti Institutu dopravy zavedl do výukové praxe výzkumnou metodiku sledování a vyhodnocování chování účastníků dopravy pomocí videoaparatury. doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. tel.: , 1719 Zabývá se konstrukcí, provozem a údržbou dopravních zařízení. Cvičí předměty Manipulace s materiálem, Doprava v dolech, Technologické a ložné operace, Dopravníky, Základy strojního inženýrství, Konstrukční cvičení, Závěrečný projekt, Vytváření dokumentace v AutoCadu, Strojní zařízení pro recyklaci komunálních odpadů a Strojní zařízení pro HGF. Je nositelem titulu Ing.-Paed IGIP Doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc. tel.: Odborně je zaměřen na konstrukci kolejových vozidel. Ve výzkumné činnosti řeší zejména koncepční otázky hnacích kolejových vozidel. Přednáší a cvičí předměty: Kolejová vozidla, Hnací kolejová vozidla, Příslušenství kolejových vozidel. Vede doktorandy v doktorském studiu v oborech Dopravní a manipulační technika a Dopravní technika a technologie se zaměřením na kolejová vozidla. Doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc. tel.: Profesně je zaměřen na silniční vozidla, jejich dynamiku, stavbu, bezpečnost, zkoušení a provoz. Přednáší a cvičí předměty: Dynamika silničních vozidel, Silniční vozidla I. a II. v oboru Provoz a údržba silničních vozidel na fakultě strojní VŠB-TU Ostrava a v oboru Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy na Žilinské univerzitě v Žilině. V doktorském studiu vede doktorandy v oboru Dopravní technika a technologie se zaměřením na silniční vozidla. Doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc. tel.: Je odborně zaměřen na stavbu a provoz dopravních a manipulačních zařízení, v užším zaměření na hornickou dopravu důlní a povrchovou, dopravu osob a těžkých a rozměrných břemen v souvislosti s vybavováním a likvidací porubů. Vede přednášky a cvičení v předmětech: Doprava a manipulace s materiálem, Dopravní komplexy v povrchových lomech a Konstrukční cvičení na fakultě strojní. Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. tel.: Jeho odborné zaměření je ekologie v dopravě, řízení činnosti dep. Vyučuje předměty Provoz dep, Hospodaření s vozidly, Ekologie v dopravě. 3

4 Doc. Ing. Vladimír Tichavský, CSc. tel.: Je zaměřen na odbornou výuku, týkající se leteckých konstrukcí a aerodynamiky letadel. Přednáší předměty Základy aerodynamiky v zaměření Údržba letadel, pro zaměření Letecký provoz přednáší a cvičí předmět Základy letu. V doktorském studiu vede doktoranda v oboru Systémy řízení letadel. Na Žilinské univerzitě v Žilině, přednáší rovněž uvedené předměty v souladu s předpisem JAR FCL1. Doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. tel.: , 5208 Je odborně zaměřen na oblast mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot s ohledem na konstrukci dopravních, úpravnických a skladovacích zařízení. Přednáší a cvičí Dopravní a manipulační zařízení, Experimentální metody v dopravě, Teorie dopravy, Strojní zařízení pro recyklaci komunálních odpadů a Strojní zařízení pro HGF. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. tel.: Zabývá se spolehlivostí a modelováním údržby a zkoumání dopadu na spolehlivost soustav. Přednáší: Základy dopravního inženýrství, Mobilní prostředky a trakční zařízení, Teorie vozidel, Hnací kolejová vozidla I a II. Ing. Rostislav Horecký tel.: Zaměřuje se na problematiku letecké dopravy,tvorbu nových osnov a příprav pro níže uvedené předměty dle předpisu JAR FCL 1 a JAR 66: Letecký zákon,všeobecná znalost letounu, Materiály a základní strojních součásti, Základy aerodynamiky, Postupy údržby, Aerodynamika a konstrukce a systémy letadel a letounů, Pohon,Turbínový motor, Vrtule. Přípravná jednání a nábor na střed. školách, posouzení projektů a studií v oblasti letecké dopravy. Zajišťuje odborné praxe posluchačů ve výrobních závodech. Ing. Vladimír Hranoš tel.: Odborně zaměřen na simulaci jízdy kolejových vozidel a řízení provozu kolejových vozidel. Cvičí předmět Mechanika v dopravě a cvičí Provoz dopravních prostředků. Ing. Petr Kolarczyk tel.: Zaměřuje se na problematiku letecké dopravy. Připravuje studijní plány k nově vzniklým studijním zaměřením, tvorba nových osnov a příprav pro níže uvedené předměty: Letecký zákon, Všeobecná znalost letounu, Materiály a základní strojní součásti, Základy aerodynamiky, Postupy údržby, Aerodynamika a konstrukce a systémy letadel a letounů, Pohon, Turbínový motor, Vrtule. Zajišťuje odborné praxe posluchačů ve výrobních závodech. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. tel.: Zabývá se organizací a řízením silniční dopravy. Specializuje se na téma Okružní křižovatky. Podílí se na výuce předmětů Organizace a řízení dopravy a Technicko-ekonomické rozbory. Vede cvičení v předmětech Systémy kombinované přepravy, Technologie ložných a skladových operací a Ročníkový projekt Ing. Jana Míková tel.: Odborně zaměřena na ekonomiku a provoz dopravy, logistiku, technologie přepravy osob a věcí. Přednáší předměty Technologie přepravy, Ekonomika, Logistika, Zbožíznalství. Ing. Jan Nečas tel.: Odborné zaměření je na Vede Konstrukční cvičení I, Konstrukční cvičení dopravních strojů a zařízení, cvičí Dopravní zařízení Ing. Josef Neugebauer tel.: Zaměřen na řízení spolehlivosti a údržby kolejových vozidel. Cvičí předměty Mechanika kolejové dopravy a Dopravní prostředky. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. tel.: Odborně zaměřena na provoz a ekonomiku silniční dopravy, hodnocení kvality dopravy. Přednáší a cvičí pro bakalářský obor Městská hromadná doprava, Technologie přepravy II, Provozní projekt, Základy dopravního inženýrství. Ing. Ladislav Pazdera, CSc. tel.: Dopravní systémy v hutních a strojírenských závodech, projektování dopravních systémů, logistika. Přednáší předmět Systémové projektování dopravy, Dopravní komplexy strojírenských závodů. Ing. Michal Richtář tel.: Odborně zaměřen na konstrukci silničních vozidel a aplikaci výpočetní techniky. Cvičí Silniční vozidla I. a II., Mechanika silniční dopravy, zajišťuje Základy podnikání v dopravě, Semestrální projekt, Závěrečný projekt, Laboratorní cvičení z provozu vozidel. Ing. Aleš Slíva, PhD. tel.: Zabývá se studiem mechanicko-fyzikálních a geometrických vlastností prášků, sypkých a granulovaných hmot, včetně zjišťování vlastností nanometrických struktur. Vývoj 3-dimenzionálního snímače tlaku sypkých hmot. Je garantem předmětů Dopravní a manipulační technika na FAST, 4

5 Základy logistiky na FS, Doprava v dolech a na lomech na HGF, cvičí předměty Manipulace s materiálem, Dopravní a manipulační zařízení, Ročníkový projekt, Konstrukční cvičení. Ing. Jaromír Široký, PhD. tel.: Odborně zaměřen na řízení provozu a údržby vozidel, informační systémy v dopravě, spolehlivost, diagnostiku. Přednáší: Aplikace počítačů při řízení provozu, Mechanika v dopravě, Provoz kolejových vozidel, Městská hromadná doprava. Ing. Dušan Teichmann tel.: Je zaměřen na technologii železničního provozu. Přednáší a cvičí Technologie přepravy pro bakaláře, cvičí předměty: Technologie dopravy, Systémy kombinované přepravy, Technologie přepravy pro inženýry Ing. Stanislav Zapletal tel.: Odborně zaměřen na stavbu kolejových vozidel. Přednáší a cvičí Hnací kolejová vozidla II, cvičí předmět Teorie vozidel Ing. Jindřich Frič tel.: Je odborně zaměřen na ekonomiku a řízení v dopravě. Cvičí Systémy kombinované přepravy a Techologii dopravy. Ing. Ivan Doubek tel.: Je odborně zaměřen na technologii dopravy a přepravy. Cvičí Technologie přepravy a Technologie dopravy. 2) Získání titulů Ph.D, doc. a prof. u pracovníků pracoviště (s uvedením tématu disertace školitel, resp. habilitační práce v oboru) Ph.D. Hradil Roman: Vynášecí systémy pro těžce tekoucí sypké materiály. Institut dopravy VŠB-TU Ostrava, obhájeno , školitel doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. 3) Pedagogická činnost: a) pracovištěm garantované studijní obory Bc., Ing. a Ph.D. včetně garantů a předsedů oborových rad Starý studijní program: Bakalářský obor: Provoz a ekonomika dopravy garant: prof. Ing. Jan Daněk, CSc. Magisterské studium: Obor: Provoz a údržba dráhových vozidel Garant: Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Zaměření: Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel Provoz a údržba silničních vozidel Technologie a řízení dopravy Obor: Dopravní a manipulační technika Garant: prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Doktorské studium: Dopravní a manipulační technika předseda OR: Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc Dopravní technika a technologie předseda OR: Prof. Ing.Karel Bailotti, CSc. Nový studijní program: Bakalářské obory: : Dopravní stroje a manipulace s materiálem, garant: Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc : Dopravní technika, garant: Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Technologie dopravy, garant: Prof. Ing. Jan Daněk, CSc. Zaměření: Letecký provoz Údržba letadel Pozemní doprava 5

6 Magisterské studium: Studijní obor: Dopravní technika a technologie, garant: Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Zaměření: Kolejová doprava Letecká doprava Silniční doprava Technologie dopravy Studijní obor: Konstrukční a procesní inženýrství, garant: Zaměření: Dopravní a manipulační technika, garant: Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Doktorské studium: Dopravní a manipulační technika předseda OR: Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc Dopravní technika a technologie předseda OR: Prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. b) seznam obhájených diplomových prací (název, diplomant, vedoucí) DIPLOMANT TÉMA VEDOUCÍ Dopravní a manipulační technika Bortlík Petr Redler pro hrubý, ostrohranný materiál doc. Pavliska Dybalík Zbyněk Hrabicový dopravník Ing. Hrabovský Dziadek Petr Oboustranný vibrační podavač prof. Bailotti Ferst Petr Jeřábová kočka s drapákem doc. Pavliska Honzík Kamil Poháněcí stanice pásového dopravníku prof. Polák Hrkal Radek Korečkový elevátor doc. Zegzulka Hudec Petr Homogenizace suroviny pro výrobu porcelánu doc. Zegzulka Krömer Radim Uzavřený trubkový dopravník Ing. Hrabovský Minaříková Jitka Článkový dopravník doc. Zegzulka Najdek Tomáš Drtič pro dřevěný odpad prof. Bailotti Obrusník Tomáš Pneumatické napínací zařízení pásového dopravníku prof. Polák Sekyt Jan Doprava odpadních surovin při výrobě inzulínu v akciové doc. Pavliska společnosti Spofa Šindel Radim Obloukový pásový dopravník prof. Bailotti Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel Budinský Roman Projekt železničního kolejového vozidla s článkovým Ing. Famfulík uspořádáním Eliáš Marek Ověřování modelu nákladů životního cyklu kolejových prof. Daněk A. vozidel UNIFE Kůdela Tomáš Výpočet obrysu vozů metra doc. Müller Orálek Pavel Vyvažování dvojkolí u Českých drah doc. Müller Pavlík František Zpracování dat defektoskopických kontrol železničních Ing. Famfulík kolejových vozidel (ŽKV) Rybář Jiří Zavedení lepící techniky do výroby kolejových vozidel doc. Müller Sobek Lubor Návrh nízkopodlažního tramvajového vozidla o rozchodu Ing. Famfulík 1524 mm Vavrys Michal Využití dynamické simulace pro řešení mezioperační dopravy a manipulací Ing. Široký Provoz a údržba silničních vozidel Domes Jaroslav Hájek Martin Halfar Petr Technicko-provozní a ekonomické hodnocení nízkopodlažních autobusů KAROSA City Bus a SOLARIS Urbino 12 Řešení problematiky komunikace mezi účastníky dopravy při vzniku krizových situací v dopravě Provozně-technické, ekonomické a ekologické hodnocení použití klasické motorové nafty a bionafty v podmínkách DP Ostrava doc. Matějka doc. Folprecht doc. Matějka Honza Zdeněk Zjišťování spolehlivosti, poruchovosti a ekonomie provozu prof. Daněk A. 6

7 vybraných typů autobusů pro úpravu údržbových systémů Chlebik Adam Posouzení možností spojení provozů Třinec a Jablunkov prof. Daněk, A. BUS SLEZKO a.s. Janček Rudolf Návrh firmy pro autokarovou dopravu Ing. Olivková Mazáč Marek Návrh technologického vybavení opravárenského provozu prof. Daněk A. ČSAD Uherské Hradiště Pieter Pavel Posouzení dopravní situace vybrané křižovatky v Havířově doc. Folprecht a vyhodnocení studijních variant její rekonstrukce Sikora Jiří Moderní metody mazání silničních vozidel Ing. Richtář Svoboda Martin Materiály pro automobilovou výrobu s ohledem na životní doc. Škapa cyklus a ovlivňování životního prostředí Štětkář Michal Určení hlavních priorit v řešení bezpečnosti silničního doc. Folprecht provozu Zlínského kraje Vogt Boleslav Technicko-provozní a ekonomické hodnocení vozidel druhu doc. Matějka dampr Žyla Stanislav Posouzení účinnosti nových zákonných úprav chování Ing. Křivda účastníků dopravy na přechodech pro chodce Technologie a řízení dopravy Černošek Jiří Analýza jízdních dob ze záznamu elektronického Ing. Široký rychloměru Dyl Radek Projekt staničního elektromechanického zabezpečovacího prof. Diviš zařízení Folwarczná Monika Analýza přeprav a expedice výrobků závodu 15 - Rourovny Ing. Široký Houšťová Tereza Dopravní dostupnost Jesenicka doc. Folprecht Huczala Roman Návrh obnovy vozového parku pro dopravní firmu ŽDB- Ing. Famfulík Trans Janošcová Daniela Racionalizace placení poplatků za dálnice a tunely ve Ing. Míková vybraných zemích EU Klimešová Renáta Systém správy majetku DP Ostrava a.s. s návrhem Ing. Široký požadavků na informační systém technologické dopravy Kniezek Radim Analýza provozu údržby autobusů v návaznosti na změnu Ing. Famfulík organizace a řízení údržby Krowiarz Lukáš Návrh řešení mezinárodní přepravy pro KKP ADVISER A/S prof. Daněk J. Dánsko Kutáčová Jana Analýza nákladů na provoz autobusů Karosa a Ing. Olivková nízkopodlažního autobusu Renault Martens Petr Využití GPS v nákladní automobilové dopravě Ing. Richtář Slavík Pavel Optimalizace manipulace s materiálem v ŽDB na závodě prof. Daněk J. VIADRUS Šlimar Martin Využití elektrických motorových jednotek na trati Ostrava- prof. Antonický Svinov-Opava-Východ Staněk Jan Obnova vozového parku Správy silnic Moravskoslezského Ing. Richtář kraje středisko Bruntál Štětkář Martin Návrh řešení manipulace s výrobky mezi středisky firmy Ing. Míková FATRA Napajedla Ekonomika a provoz dopravy Adamcová Olga Analýza kvality dopravních služeb MHD v Přerově a návrh prof. Surovec na zlepšení kvality stávajících služeb z pohledu zákazníka Böhm Petr Posouzení současné úlohy letiště Ostrava Mošnov prof. Antonický Brančíková Pavla Realizace přepravy lodních plechů z Vítkovice Steel, a.s. Ing. Míková pro loděnici Govan ve Velké Británii Cupková Zuzana Provozně-ekonomické posouzení rozšíření autobusové sítě Ing. Křivda v Českém Těšíně Crhounek Martin Návrh učební pomůcky pro kurzy železniční osobní Ing. Králová přepravy Czyž Jan Využití čárového kódu v logistice Ing. Široký Dominik Radek Průzkum uplatnění služeb v oblasti autoopravárenství na Ing. Míková území Moravskoslezského kraje Fešarová Monika Srovnání využití železniční nebo silniční dopravy k přepravě Ing. Teichmann 7

8 sypkých hmot z hlediska nákladů Filoušová Zdeňka Přeprava ilmenitu prof. Daněk J. Groda Marek Realizace přepravy surového benzolu z Ukrajiny do České Ing. Teichmann republiky Hašek Dušan Využití telematiky v silniční nákladní dopravě Ing. Široký Hejzlar Radek Přeprava nebezpečného zboží vodní dopravou prof. Daněk J. Hošáková Iva Hodnocení kvality MHD v Olomouci z pohledu cestujícího Ing. Olivková Hrebík Jan Koncepce nasazení nízkopodlažních vozidel v DP Ostrava, Ing. Richtář a.s. Charvát Zdeněk Analýza současného stavu a stanovení kritérií pro volbu Ing. Richtář pneumatik v návaznosti na snížení nákladů na spotřebu pneumatik v OKD, Doprava a.s. Jelínková Hana Pojištění vozidel Městské záchranné služby Ostrava Ing. Míková (MZSO) Kadula Lukáš Rozbor nabídky nových tahačů na trhu pro firmu Tvrdý Ing. Richtář Miroslav - autodoprava Kajtová (Švédová) Návrh řešení přepravy nákladů ve speciálním režimu Ing. Famfulík Kateřina Klimková Monika Přeprava exotických zvířat ze ZOO Moskva do ZOO prof. Daněk J. Olomouc Kolebač David Analýza nákladů přepravy hromadných substrátů a návrh Ing. Míková metodiky tvorby ceny za přepravu u SOŽ, a.s. Kučera Roman Přeprava látek použitých k čištění vozů MHD Ing. Míková Lokos Libor Provozně ekonomická analýza železniční trati z hlediska Ing. Teichmann přepravy osob Mareček Libor Bezpečnost silničního provozu na vybraných přechodech Ing. Křivda pro chodce ve Vsetíně Mutinová Alexandra Mimořádné přepravy železniční dopravou Ing. Králová Petřvaldský Aleš Alternativní pohony v MHD a jejich využití Ing. Olivková Pfeiler Zdenek Analýza manipulačního a skladovacího systému Ing. Míková Polák Miroslav Zajištění letištního provozu v zimních podmínkách letiště Ing. Horecký Mošnov - Ostrava Richter Lubomír Využití moderních technických prostředků a technologií Ing. Famfulík v podmínkách ODK, Doprava, a.s. Semančíková Lenka Přeprava výrobků společnosti KAPPA PACKAGING CZECH prof. Daněk J. Divize papír Szturc Stanislav Změny v dopravní obslužnosti města Orlová Ing. Křivda Šebó Michal Analýza ekonomických a technických parametrů při obnově Ing. Famfulík vozového parku Šimková Michaela Pojištění zásilky a zaměstnanců firmy Frama International Ing. Míková Transport Urubek Pavel Návrh dopravního řešení pro IDS JMK pro obvody Ing. Křivda pověřených obcí s rozšířenou působností Kyjovsko a Hodonínsko Vajdová Lucie Analýza kvality a péče o klienty v letecké dopravě Ing. Míková Vašíček Břetislav Provozně-ekonomické posouzení rozšíření tramvajové sítě prof. Antonický v Ostravě Porubě na ulici 17. listopadu Vítek David Zavedení zjednodušeného řízení drážní dopravy na Ing. Teichmann traťovém úseku Opava východ Kravaře ve Slezsku Weinerová Lenka Stanovení služeb pro zákazníky využívajících celní plochu Ing. Míková v areálu oprav nákladních vozidel Ostrava Muglinov Zábranský David Analýza nasazení hnacích vozidel a personálu pro zajištění provozu v lokalitě Prostřední Suchá Ing. Famfulík c) jmenný seznam doktorandů pracoviště (denních i kombinovaných) včetně tématu disertace, školitele a data zahájení Doktorand Školitel Typ studia Rok nást. Téma disertační práce 8

9 Bronček Miloš Škapa P. Externí 1998 Náklady životního cyklu kolejových vozidel Teichmann Dušan Daněk J. Externí 1998 Uplatnění logistických zásad v kombinované přepravě Hranoš Vladimír Škapa P. Externí 1999 Modelování a zobrazení železničního provozu na počítači Plandor Jaroslav Surovec P. Interní/ Přerušeno 1999 Zkoumání vztahů mezi kvalitou dopravy a ekonomikou dopravního Míková Jana Daněk J. Externí 2000 Provozní a ekonomické hodnocení životního cyklu vozidel Frič Jindřich Folprecht J. Externí 2001 Vliv úprav organizace silničního provozu v intravilánu na bezpečnost a plynulost dopravy Nečas Jan Polák J. Externí 2001 Pohybové odpory pásového dopravníku Swiatkowski Daniel Pavliska J. Externí 2002 Interakce dopravního pásu dopravníku s hnacím bubnem Brázda Robert Zegzulka J. Interní 2002 Problematika dopravy a skladování sypkých materiálů s úhlem vnitřního tření pod 30 o Zubík Daniel Bailotti K. Interní 2002 Netradiční způsoby zpracování primárních a druhotných surovin Frydrych David Polák J. Interní 2002 Pásy pro užití v zejména v dolech Slaný Pavel Pavliska J. Interní 2002 Návrh ocelových konstrukcí jeřábů s podporou počítače Káňa Rostislav Zegzulka J. Externí 2002 Metodika a zařízení stabilizace vlastností zpevňujících se sypkých hmot Mikliš L. Zegzulka J. Externí 2002 Speciální aplikace dopravy v oblasti potravinářských technologií Horecký Rostislav Tichavský V. Externí 2002 Nový systém přípravy profese technik údržby letadel dle JAR66 Kolarczyk Petr Tichavský V. Externí 2002 Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti v civilní letecké dopravě v návaznosti na snižování rizik, které může ovlivnit lidský faktor Richtář Michal Matějka, R. Externí 2002 Komplexní hodnocení ukazatelů bezporuchovosti převodových ústrojí Bortlík Petr Zegzulka J. Interní 2003 Eliminace segregačních mechanismů sypkých hmot na dopravních trasách se zaměřením na zásobníky Huczala Roman Daněk J. Interní 2003 Teoretické aspekty obnovy vozového parku Rybář Jiří Škapa, P. Interní 2003 Snižování vibrací a hluku u kolejových vozidel Kůdela Tomáš Daněk A. Škapa, P. Interní 2003 Identifikace rizik u nekovových materiálů používaných u dopravních prostředků Sobek Lubor Tichavský, V. Interní 2003 Dyl Radek Daněk J. Interní 2003 Využití simulačních metod pro stanovení kapacit železnic Černošek Jiří Daněk J, Externí 2003 Analýza dat z provozu kolejových vozidel Široký Neugebauer Josef Briš, P. Famfulík Voštiňáková Soňa Daněk J. Interní 2004 Dospiva Petr Zegzulka J. Externí 2004 Pščolka Tomáš Externí 2004 Externí 2003 Řízení údržby na základě diagnostických dat 9

10 d) seznam obhájených disertačních prací (název, disertant, školitel) Janošec Jiří: Modelování zákonitostí opotřebení pneumatik. Institut dopravy VŠB-TU Ostrava, obhájeno , školitel Prof. Ing. Alois Daněk, DrSc. Rubáč Ivo: Návrh metod pro posuzování životnost a vyřazování stavebních vozidel. Institut dopravy VŠB-TU Ostrava, obhájeno , školitel Prof. Ing. Alois Daněk, DrSc. Hradil Roman: Vynášecí systémy pro těžce tekoucí sypké materiály. Institut dopravy VŠB-TU Ostrava, obhájeno , školitel doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Pomp Norbert: Vliv pasivních prvků na kvalitativní vlastnosti toku sypkých hmot. Institut dopravy VŠB-TU Ostrava, obhájeno , školitel prof. Ing. Jaromír Polák, CSc., školitel specialista: doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. 5) Vědecko-výzkumná činnost a spolupráce s praxí: a) Granty MŠMT a GAČR GAČR 101/01/0039 (GA ) garant Ing. Aleš Slíva, Ph.D. přiděleno neinvestičních prostředků z toho mzdy 10000,- GAČR 101/01/D084 (GA ) garant Doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D., přiděleno ,- z toho mzdy 36000,- GAČR 101/04/0476 (GA ) garant Prof. Ing. Pavel Surovec, CSc.. přiděleno ,- z toho mzdy 90000,- MŠMT: 557/1a/c (CV ) Ing. Drábková za ID garant doc. Hrabovský ,- neinvestic 561/1a/a (CV ) Ing. Ivana Olivková, Ph.D., 81600,-neinvestiční prostředků 558/1b/b (CV ) Doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc. přiděleno ,- neinvestičních prostředků 560/1a/a (CV ) Ing. Vladimír Smrž, Ph.D., přiděleno ,- z toho mzdy 60000,- (CV ,12,13) Doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.: neinvestičních prostředků z toho 32000,- mzdy b) MSM (CEZ ) Doc. Zegzulka +doc. Hrabovský neinvestice ,-, mzdy ,-, investice ,- CEZ Ing. Široký, Ph.D. - přiděleno 95510,- neinvestičních, ,- investičních, 97450,-mzdy MTVC - LN00B029 (MC ) garant doc. Zegzulka přiděleno ,- neinvestičních prostředků c) Doplňková činnost: za rok 2004 řešeno 12 smluv o DČ DČ Projekt změny udržovacích postupů železničních kolejových vozidel, termín , ,-Kč dle etap, odp. řešitel Ing. Jaromír Široký, Ph.D., závěrečná oponentura v září 2004 Číslo smlouvy DČ Název Zodpov. řešitel HS Mezinárodní konference u příležitosti 10 výročí Prof.J.Daněk vzniku Institutu dopravy HS Výpočet oteplení trakčních motorů, návrh systému Ing.J.Famfulík, Ph.D. údržby, řízení spolehlivosti HS Příprava a realizace doplňkového CD M-Presse Ing. J. Široký, Ph.D. HS Technická pomoc Doprava paliva Plzeňská Doc.J. Zegzulka, CSc. Teplárenská HS Úvodní studie meziobjektové dopravy a Ing. L. Pazdera, CSc. manipulace ve spol. BOCHEMIE, s.r.o. Bohumín HS Měření granulometrie 2 ks sádrovcové suspenze, včetně stanovení rozměrů prvočástic, shluků a pevnosti vazeb mezi nimi Doc.J. Zegzulka, CSc. 10

11 HS342409, HS342410, HS HS342411, HS Granulometrické rozbory prachu, Distribuční křivky u dodaných vzorků, zkoušky jemnosti mletí (Blaine) Příprava podkladů pro tisk sborníku konference Transport 2004 Technický servis konference Transport 2004 Doc.J. Zegzulka, CSc. Ing. J. Široký, Ph.D. d) Ostatní formy spolupráce Odborné akce pořádané katedrou a) - Mezinárodní konference pořádaná u příležitosti 10 let Institutu dopravy, pořadatel ID VŠB- TUO, 82 účastníků z toho 6 zahraničních - 4 ročník mezinárodní veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays 2004, jehož součástí jsou semináře Nová technika na stavbách a v provozu železničních koridorů a městských drah a odborný seminář Regionální doprava Ostrava, spolupořadatel: VŠB TU Ostrava, ČD SDC Ostrava, ČD DKV Ostrava, ČD-OPŘ Ostrava, Sdružení CZECH RAILDAYS Ostrava - TRANSPORT 2004, Ostrava hotel Atom, spolupořadatel: Sdružení pro obnovu a rozvoj Sev. Moravy a Slezska, 280 účastníků, z toho 60 ze zahraničí Setkání doktorandů Perner s CONTACT 2004, , DF Jana Pernera Pardubice, spolupořadatel ID FS VŠB TU Ostrava 6) Zahraniční aktivity a spolupráce se zahraničím: doc. Zegzulka -TU München, přednášky, spolupráce doc. Zegzulka - Týdenní přednáškový pobyt na Univerzitě v Kristiansandu Švédsko, v rámci projektu Socrates Erasmus prof. Bailotti, prof. J. Daněk, Ing. Široký, Ph.D. Radomska politechnika Radom uzavřena Dohoda o spolupráci 7) Významné události na katedře Úmrtí prof. Ing. Aloise Daňka, DrSc. 8) Členství pracovníků pracoviště v důležitých akademických, odborných aj. orgánech a) zahraničních a mezinárodních: Prof. Ing.Jaromír Polák, CSc.: člen České monitorovací komise FEANI, člen Vědecké rady Fakulty strojního inženýrství a robotiky AGH Kraków, člen VR AGH Kraków b) národních (mimo VŠB-TUO) Prof. Ing. Jan Daněk, CSc.: Česká logistická asociace, člen prezidia, člen vědecké rady ministerstva dopravy ČR Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.: garant za VŠB-TUO, odborný orgán pro zpracování odborných posudků vybraných důlních zařízení dle určení Českého báňského úřadu č.j. 841/94 Doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.: Člen sekce Nanovědy a nanotechnologie ČSNMT Ing. Aleš Slíva, Ph.D.: Člen sekce Nanovědy a nanotechnologie ČSNMT Doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. člen Technické normalizační komise 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství c) na VŠB-TUO Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. proděkan FS a člen VR VŠB-TUO a Fakulty strojní VŠB-TUO, člen OR pro doktorský studijní program 2301 Strojní inženýrství a předseda OR pro obor 2335 Dopravní a manipulační technika, předseda komisí pro habilitace a jmenování profesorů v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, člen OR doktorského studijního oboru Dopravní technika a technologie Prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. člen VR FS VŠB-TUO, místopředseda oborové rady pro obor Dopravní a manipulační technika a místopředseda komisí pro habilitace a jmenování profesorů 11

12 v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, člen OR doktorského studijního oboru Dopravní technika a technologie Další členové OR doktorského studijního oboru Dopravní technika a technologie: - Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. místopředseda - Prof. Ing. Jan Daněk, CSc. - Prof. Ing. Pavel Surovec, CSc. - Doc. Ing. Jan Folprecht, CSc. - Ing. Jaromír Široký, Ph.D. V Ostravě, Prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. ředitel Institutu dopravy 12

Výroční zpráva Institutu dopravy FS VŠB TU Ostrava za kalendářní rok 2003

Výroční zpráva Institutu dopravy FS VŠB TU Ostrava za kalendářní rok 2003 Výroční zpráva Institutu dopravy FS VŠB TU Ostrava za kalendářní rok 2003 1) Profil pracoviště: Zaměření výzkumných aktivit: Kolejová a silniční vozidla - definice základních podmínek pro provozní bezpečnost,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Představení Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií Současná podpora v období 2007 2013 Návrhy na roky 2014-2020 Založen starostou spolku

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 Příloha k bodu 4 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 duben 2014 Obsah: Poslání, cíle a činnost

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy Studium: Obor: Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: Zahrnuje předměty: Akademický rok: 2014/2015 Počet otázek: 30 Bakalářské studium Technologie a řízení dopravy TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Výzkumná skupina Jarní vánek

Výzkumná skupina Jarní vánek Výzkumná skupina Jarní vánek Laboratoř technické diagnostiky budova B1, přízemí Ivan Mazůrek Aleš Dočkal Interní doktorandi: František Pražák Jakub Novák Cyril Kuruc Milan Klapka Petr Dvořáček Externí

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky 2013/14 č. 75

Zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky 2013/14 č. 75 č. 75 Datum: 16.06.2014 09:00 Místnost: Technická 2 - A3/613 prof. Ing. František Bauer, CSc. doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. Ing. Ondřej Čavoj Ing. Jiří Koláček Ing. David Kollhammer, Ph.D. 09:00 Kučera

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY si Vás dovolují pozvat na další, již 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015 Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015 1. Využití vibrodiagnostiky pro hodnocení technického stavu převodového ústrojí BSV Cílem práce je provést analýzu možností vibrodiagnostiky

Více

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Bc. Vít Hanus Vedoucí práce: Ing. František Starý Abstrakt Tématem práce je návrh a konstrukce modulárního systému válečkových a řetězových dopravníků

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Příloha č. 4 k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Přírodovědné inženýrství na Fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Správa majetku v životním cyklu stavby

Správa majetku v životním cyklu stavby Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Správa majetku v životním cyklu stavby Úvod do předmětu Základy správy majetku doc. Ing. František Kuda,CSc. Konference Vzdělávání ve FM, 3.-.4. června

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Sepetná, Ostravice 26. až 27. 2012, konference k projektu Nové talenty pro vědu a výzkum. 1 www.vsb.cz

Sepetná, Ostravice 26. až 27. 2012, konference k projektu Nové talenty pro vědu a výzkum. 1 www.vsb.cz Sepetná, Ostravice 26. až 27. 2012, konference k projektu Nové talenty pro vědu a výzkum 1 www.vsb.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0030 Příjemce projektu: Vysoké učení technické v Brně

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Výhybky pro rychlá spojení

Výhybky pro rychlá spojení DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Výhybky pro rychlá spojení 21.11.2013

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Více

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Ing. Jiří Apeltauer Ing. Iva Krčmová Ing. Martin Všetečka apeltauer.t@fce.vutbr.cz krcmova.i@fce.vutbr.cz vsetecka.m@fce.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Zuzana Kmětíková Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 4474 Fax: 59 691 6490 E-mail: zuzana.kmetikova@vsb.cz

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Nositel grantu: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Řešitel: Prof. Ing. Luboš HES, DrSc. Spoluřešitel: Ing. Ludmila FRIDRICHOVÁ, Ph.D. Ing.

Nositel grantu: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Řešitel: Prof. Ing. Luboš HES, DrSc. Spoluřešitel: Ing. Ludmila FRIDRICHOVÁ, Ph.D. Ing. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA GRANTU FRVŠ ZA ROK 2008 rozvojový projekt LABORATOŘ STANDARDIZACE, ÚDRŽBY, ŽIVOTNOSTI TEXTILNÍCH VÝROBKŮ 1736/ 2008/A/a Nositel grantu: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Řešitel: Prof. Ing.

Více

2. Mechatronický výrobek 17

2. Mechatronický výrobek 17 Předmluva 1 Úvod 3 Ing. Gunnar Künzel 1. Úvod do mechatroniky 5 1.1 Vznik, vývoj a definice mechatroniky 5 1.2 Mechatronická soustava a její komponenty 9 1.3 Mechatronický systém a jeho struktura 11 1.4

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012 Tematický okruh a specifikace: F1/a Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Název projektu: Inovace výuky ekologických aspektů stavební

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum CVVOZE Financováno

Více

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika Školení řidiču Scania Ceská ˇ republika Kateřina Hanzlíková, jednatelka společnosti EUROFRIGO Trucking, s.r.o. Systém Ecolution jsme si poprvé vyzkoušeli při testování nových tahačů EURO 6. Na základě

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více