Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb."

Transkript

1 Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci

2 Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření Zákon 133/ 2012 Sb, 79a ods. 29.: - Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické osobě, která: a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie, b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou, c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.

3 Požadavky na další vzdělání v oblasti dopravní psychologie dle zákona 133/2011 Sb., 79a, ods. 29, b): Postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou. Bod b) ods a z. 133/2011 Sb. je součástí podmínek udělení akreditace MD ČR pro provádění dopravně psychologického vyšetření.

4 a) Postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu NENÍ b) program celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou - program celoživotního vzdělávání mimo rámec studijních programů podle 60 zákona č. 111/1998 Sb.

5 V současné době existují v ČR 2 programy celoživotního vzdělávání v oblasti dopravní psychologie, které splňují požadavky zákona 133/2011 Sb.: a) Program realizovaný Katedrou psychologie FF UP v Olomouci a Asociací dopravních psychologů, o. s. b) Program realizován Pražskou vysokou školou Psychosociálních studií a Sdružením dopravních psychologů a dopravních specialistů, o. s. Pro rok 2012/2013 se uvažuje s otevření programu ve spolupráci ADP ČR a KP FF UK Praha.

6 A. Program realizován KP FF UP a ADP Do současné doby se uskutečnily 4 běhy celoživotního vzdělávání v oblasti dopravní psychologie: 1) v letech ) v letech ) v letech ) v letech cca 110 absolventů 5. běh studia probíhá od září 2011.

7 Studium je zakončeno vlastním zpracováním a obhajobou závěrečné práce. Téma práce si frekventanti mohou vybrat z vypsané nabídky nebo si téma zvolí sami podle vlastní praxe či možností. Program obnáší 200 vyučovacích hodin teoretická výuka 4 semestry, vč. praxí (8h) a exkurze v Centru bezpečné jízdy (8h). Absolventi studia získávají 100 klinických kreditů podle Vyhl. č. 321/2008 Sb. Místo realizace: Olomouc (80%) a Praha (20%). Kapacita účastníků. Cena ,- Kč

8 Odbornými garanty vzdělávacího programu jsou: PhDr. Alois Hudeček Předseda Asociace dopravních psychologů ČR PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Vedoucí Katedry psychologie FF UP v Olomouci

9 Přednášející: a) Asociace dopravních psychologů ČR b) Centrum dopravního výzkumu Brno c) Katedra psychologie FF UP v Olomouci d) Katedra psychologie FF UK Praha e) Železnice Slovenské republiky f) Řízení letového provozu g) Česká zemědělská univerzita Praha h) Dopravní podnik hl. m. Prahy, Dopravní podnik Brno aj.

10 Obsahová náplň: Teoretické východiska - dopravní systém, silniční, letecká, lodní a drážní doprava a) posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel b) osobnost řidiče - psychické stavy a procesy vnímání, reakce, pozornost, rizikové chování, anticipace rizika, zátěž, únava, mentální kapacita c) právní minimum aktuální právní legislativa v rámci poskytování diagnostických služeb d) práce s řidičem (vedení diagnostického rozhovoru, specifika individuální konzultace, doporučení další péče, rehabilitace problémového řidiče) e) nové trendy v diagnostice Diagnostika pomocí laboratorních a přístrojových metod, nové formy diagnostických metod.

11 f) návykové látky v dopravě Alkohol, drogy, postupy pro identifikaci rizikových řidičů z pohledu závislostí g) dopravně-psychologické vyšetření - metodologie, kasuistiky, řešení hraničních případů h) dopravní nehodovost, role lidského činitele, práce s řidičem po nehodě, možnosti prevence i) bezpečnostní audit nově budovaných komunikací a úloha dopravní psychologie j) dopravní přestupky, bodový systém, možnosti a meze represivních opatření v dopravě k) posuzování psychické způsobilosti učitelů autoškol l) dopravní psychologie a různé skupiny účastníků silničního provozu (mladší řidiči, starší řidiči,chodci,děti)

12 m) dopravní výchova n) inženýrská psychologie v dopravě ergonomie o) telematika vliv na chování řidiče, riziko distrakce p) soudně znalecká činnost v oblasti dopravní psychologie Exkurze na dopravní pracoviště (Účastníci navštívili Centrum dopravního výzkumu v Brně, psychologické pracoviště Hasičského záchranného sboru v Praze nebo v Olomouci, psychologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze, psychologické pracoviště Dopravních podniků v Praze).

13 Problematika diagnostiky a vyšetřování: a) věnováno přibližně 30-40% hodinové dotace, většina ve 3. a 4. semestru b) teoretická výuka c) kazuistické semináře d) praktické předvedení diagnostických metod e) praxe

14 B. Program realizován PVŠPS Vzdělávací program realizován v letním semestru školního roku 2011/2012 (zahájení ukončení červen 2012), formou kombinovaného studia v celkovém rozsahu 200 hodin. Podmínkou pro přijetí ke studiu je doklad o ukončení magisterského studia v oboru psychologie a potvrzení praxe v oboru dopravní psychologie v délce min. 2 roky. Místo realizace: Praha. Kapacita 30 účastníků. Cena ,- Kč

15 Odbornými garanty vzdělávacího programu jsou: Mgr. Romana Hubnerova, Ph.D. ředitelka střední školy dopravní PhDr. Svatoslav Šváb provozovatel vlastní dopravně psychologické laboratoře

16 Obecná část Úvod do dopravní psychologie Struktura dopravního systému Výuka a výcvik řidičů z pohledu autoškol a dopravních specialistů Dopravní prostředky, jejich konstrukce, ergonomické požadavky Racionalizace a organizace práce řidiče Osobnost řidiče, osobnost učitele autoškoly Sociálně-psychologické aspekty práce řidiče Nehodovost, formy její prevence, přestupky Problematika defenzivní a ofenzivní jízdy Rizika silničního provozu ve vztahu k osobnosti řidiče Zdravotní způsobilost posuzovaná lékařem Osobnost dopravního psychologa a specifika komunikace ve vztahu psycholog - řidič

17 Speciální část Současná legislativa související s výkonem profese dopravní psycholog Historie a současnost dopravní psychologie a dopravní psychodiagnostiky Postup dopravně psychologického vyšetření, kritické momenty DPV Psychodiagnostické metody Posuzování psychické způsobilosti řidičů a učitelů autoškol Specifika výběru profesionálních řidičů zajišťujících hromadnou přepravu osob Specifika psychodiagnostiky problémových řidičů Výstupy z dopravně psychologických vyšetření, zásady interpretace výsledků vyšetření Praktický nácvik činností dopravního psychologa

18 Vzdělávání v oblasti dopravní psychologie v Polsku: - studium na 4 univerzitách - studium v rozsahu hodin - 4 semestry - cena cca ,- Kč

19 Vzdělávání v oblasti dopravní psychologie v Rakousku a Německu: - psychologie, Mgr. stupeň - 2 odbornosti: a) provádění dopravně-psychologického vyšetření b) rehabilitační programy hodin (nebo 3 roky práce ve výzkumu v oblasti dopravní psychologie): a) 160 hodin teorie b) 100 hodin vyšetřování vypracovaných zpráv pod supervizí Pro rehabilitace ještě navíc: hodin psychoterapeutického výcviku - vedení 5 kurzů jako ko-terapeut, nebo pod supervizí

20 Děkuji za pozornost!

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2009/2010 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel 2010 MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ

156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ 156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Prodavač a aranžér květin HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více