Místní Informační Zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní Informační Zpravodaj"

Transkript

1 Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 17. března 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty tel.: ČÍSLO Nové pracoviště provozu vodovodů ve Vejprtech TEL SOS VEJPRTY LÉKÁRNA U SPASITELE široký sortiment léků veškeré lékárenské služby individuální příprava léčiv vitamíny a minerály léčebná kosmetika doplňky stravy, léčivé čaje Otevírací doba Po - Pá So tel./fax: BÄRENSTEIN UHELNÉ SKLADY KAUCKÝ OSTROV nejnižší ceny uhlí v regionu Informujte se na telefonním čísle Uzávěrka příštího čísla pátek Policie ČR , Hasiči - 150, , Rychlá záchranná služba V tomto čísle najdete: * Sběrný dvůr * Bankomat ČS Spořitelny * Rozpočet 2011 * Kryštofovy Hamry * Divadlo pátek * Teploty únor inzerce KY inzerce KY TEL SOS Vejprty V březnu bylo otevřeno nové pracoviště provozu vodovodů ve Vejprtech v Potoční ulici v blízkosti čistírny odpadních vod. Pracoviště zajišťuje služby spojené s provozováním vodovodní sítě pro obyvatele Vejprt, Loučné včetně Háje, Kovářské a Měděnce. Svazek obcí Vejprtska vstoupil v roce 2004 do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které sdružuje téměř devadesát obcí z Karlovarského, Plzeňského a s námi i Ústeckého kraje. Od doby našeho vstupu jsme s podporou sdružení a v některých případech i evropských či krajských dotací realizovali řadu investic do vylepšování vodohospodářské infrastruktury na Vejprtsku. Otevření nového pracoviště ve Vejprtech, na které se mohou naši občané obracet se záležitostmi týkajícími se provozu vodovodní sítě, jen potvrzuje naše úsilí o zlepšování služeb obyvatelům v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování. Nová budova vytváří důstojné podmínky nejen místním zaměstnancům pro práci, ale i případným návštěvníkům z řad občanů celého regionu pro vyřízení jejich záležitostí, uvedla Jitka Gavdunová, starostka Vejprt a předsedkyně Svazku obcí Vejprtska. Výstavba nové provozní budovy ve Vejprtech byla zahájena na podzim 2009 a dokončena na konci roku 2010 za celkové náklady necelých deset milionů Kč. Součástí nového pracoviště jsou garáže, dílny, skladové prostory, parkoviště a zázemí pro pracovníky vodovodního provozu, včetně kanceláří. Zákazníci zde mohou vyřídit veškeré záležitosti týkající se provozu vodovodní sítě a také fakturace, smluv či přehlášení odběratele, a to i pro kanalizaci. Zajišťujeme i výstavbu vodovodních přípojek strana 1 a další služby v oblasti výstavby a provozu vodovodů, uvedl Antonín Langer, vedoucí pracoviště. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech funguje na principu investiční solidarity obcí a finance na investice získává z vodného a stočného, které je na jeho území jedním z nejnižších v České republice. Jako významný regionální subjekt je sdružení také úspěšné v žádostech o dotace ať už z krajských, státních nebo evropských programů. Již po vstupu obcí Vejprtska do sdružení jsme v letech 2004 až 2006 začali s postupnou rekonstrukcí dožilých vodovodů a kanalizací a s opravami čerpacích stanic. Také jsme začali s úpravami technologií a rekonstrukcemi na čistírnách odpadních vod v Kovářské a Vejprtech, abychom zvýšili účinnost čištění a dosáhli plnění limitů stanovených českými i evropskými předpisy. Rekonstrukce čistírny ve Vejprtech vyvrcholila v roce 2007, kdy byla realizována druhá a třetí etapa prací. Její celkové náklady byly 15 milionů Kč, z čehož 60 % pokryla dotace ze strukturálních fondů EU. Investice s přímým dopadem na zlepšování životního prostředí a rozvoj Vejprtska pokračovaly i v letech 2009 a 2010, kdy byla vybudována kanalizace v Nerudově a Husově ulici ve Vejprtech a rozšířen vodovodní systém v Loučné, vysvětlil Ing. Zdeněk Frček, technický náměstek Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které vodovodní i kanalizační sítě provozují. Také na rok 2011 připravujeme další projekt a opět se zde budeme snažit využít programu přeshraniční spolupráce. Jedná se o německo český projekt odvádění a čištění odpadních vod s názvem Čisté vody horního Krušnohoří. Sdružení spolu s německými obcemi podalo žádost o dotaci v rámci evropského programu Cíl III, pokud se ji podaří získat, bude vybudována kanalizace a nová čistírna odpadních vod v Loučné a rozšířena kanalizace ve Vejprtech za celkové náklady zhruba 75 milionů Kč, doplnil Zdeněk Frček. Kontakt na nové pracoviště provozu vodovodů ve Vejprtech Adresa: Potoční 1306, Vejprty Telefon: Úřední hodiny: pondělí a pátek od 8:00 do 14:00

2 Hodina Země V sobotu od 20:30 do 21:30 proběhne již po páté celosvětová akce na podporu ochrany klimatu, Hodina Země Jde o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení budov města i firem či zhasnutí v domácnostech. Zhasnutím se Vejprty připojí k cca městům a mnoha milionům lidí po celém světě. Dáte tak najevo, že si uvědomujete svoji odpovědnost za budoucnost naší Země. Dovolujeme si Vás oslovit, abyste k této iniciativě připojili i Vy a Vejprty. Hodina Země 2011 bude patrně největší světová událost se zapojením veřejnosti. První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, kdy více než 2,2 miliónu domácností a firem v australském Sydney zhaslo na hodinu svá světla. Loni, ve svém čtvrtém roce, se Hodina Země 2010 zapsala do historie jako dosud nejrozsáhlejší dobrovolná akce vůbec. Svá světla vypnulo měst v 128 zemích včetně 9 z 10 nejlidnatějších velkoměst. Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím, byla např. sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Riu de Janeiru nebo pařížská Eiffelovka. Nejvýznamnější budovy a stavby napříč Evropou, Asií, Pacifikem, Středním Východem i oběma americkými kontinenty zůstaly potemnělé. Jak tomu bylo u nás se můžete podívat na stránce cz. Zapojilo se 34 obcí a měst, 35 firem a společností a pomocí Facebooku přes lidí. V den konání akce vzrostla návštěvnost stránek Hodiny Země na lidí. Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace WWF. Ta i v letošním roce oslovila Český svaz ochránců přírody, aby akci koordinoval v Česku. Z pozice organizátorů Vám poskytneme veškeré informace, nabídneme dokumenty v češtině a o Vaší aktivitě budeme informovat na webové stránce Vážená paní starostko, zapojte se prosím do této celosvětové akce. Zhasněte na hodinu Hodinu Země v sobotu v 20:30 veřejné osvětlení, jeho část nebo alespoň osvětlení dominant. Dejte vědět svým občanům radničním zpravodajem, rozhlasem, na internetu, že se Vejprty k Hodině Země 2011 připojí a vyzvěte je, ať zhasnou i svá světla. Pomozte nám oslovit firmy ve Vašem okolí, ať se zhasnutím světel ve svých budovách k akci přidají. Prostřednictvím stránky se o Vaší aktivitě dozví celý svět. Děkujeme Vám! S pozdravem, RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. ředitelka Ekologického institutu Veronica Panská 9, Brno tel MIZ VEJPRTY Formulář pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Tyto formuláře lze vyplňovat na internetu a to hned od až do včetně. Formulář lze vyplnit i za jiného člena rodiny, mladší generace tak může pomoci seniorům. Má to tu výhodu, že se může vyplnit kdykoliv a nemusí se domlouvat schůzka se sčítacím komisařem ani plánovat cestu na poštu. K tomuto účelu je k dispozici v strana 2 našem městě využít veřejného internetu v Městském kulturním a společenském středisku v 1. patře v knihovně. Internet je k dispozici: Pondělí hod. Úterý Středa hod. Čtvrtek hod. Pátek hod.

3 MIZ VEJPRTY Rozpočet města na rok 2011 Zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání schválilo návrh rozpočtu Města Vejprty na rok Rozpočet města byl schválen takto: - celkové příjmy rozpočtu ve výši ,40 tis. Kč - celkové výdaje rozpočtu ve výši ,40 tis. Kč - financování na položce 8113 ve výši tis. Kč na položce 8115 ve výši tis. Kč na položce 8123 ve výši tis. Kč na položce 8124 ve výši tis. Kč Rozpočet pro rok 2011 je sestaven jako schodkový, přičemž k jeho vyrovnání jsou v návrhu rozpočtu zapojeny finanční prostředky předchozích let (zůstatek fin. prostředků na BÚ k ), dlouhodobé úvěry na financování spolupodílů města v rámci zateplení školských objektů, revolvingový úvěr na profinancování nákladů na společné souměstí a překlenovací úvěr na předfinancování revitalizace Kostelního nám. Mezi nejvýznamnější investiční akce zahrnuté do rozpočtu pro r patří: - dokončení zateplení školských objektů - realizace I. etapy bezbariérového centra - rekonstrukce autobusového nádraží - revitalizace Kostelního náměstí - společné souměstí Vejprty Bärenstein (část prací) - územní plán - pořízení prvků pro skatepark Podrobný komentář k rozpočtu na rok 2011, který zahrnuje okomentování nejen plánovaných výdajů a příjmů na tento rok, ale také uvádí položky, které naopak do návrhu rozpočtu nebyly zapracovány, najdete na stránkách města a v tištěné podobě na ekonomickém odboru MěÚ, kam se také můžete obracet s případnými dotazy. Došlo na adresu města Vážená paní starostko, na základě ů a telefonátů i po dohodě s Vámi, zasíláme písemné vyjádření naší banky k ukončení provozu našeho bankomatu ve Vejprtech. Jakkoli lidsky rozumíme podnětům, které Vás k napsání ů a telefonátům vedly, musíme, vzhledem k okolnostem případu tuto skutečnost potvrdit. Bankomat je dlouhodobě klienty málo využíván a vykazuje ztrátu v řádu statisíce korun ročně. Tuto ztrátu již bohužel nemůžeme kompenzovat z jiných zdrojů. Provozování jakéhokoliv bankomatu vyžaduje vynaložení značných finančních prostředků a naším cílem je, aby byly tyto prostředky využity efektivně a aby bankomat sloužil co možná největšímu počtu klientů. Tyto požadavky bankomat ve Vejprtech bohužel nesplňuje. K umístění bankomatu přistupujeme vždy individuálně případ po případu. Hlavním kritériem je počet aktivních karet a umístění bankomatu tam,kde může sloužit co největšímu počtu klientů. Dále kromě počtu obyvatel obce je důležité i to zda většina obyvatel z obce dojíždí třeba za prací do většího města (mohou tudíž využít bankomat tam) atp. Uvědomujeme si, že odpojení bankomatu může pro některé naše klienty znamenat komplikace a občanům Vejprt se tímto omlouváme za případné nepříjemnosti. I nadále jsou však pro ně k dispozici bankomaty České spořitelny v okolních obcích Klášterec n.ohří, Kadaň, Jáchymov. Klienti si mohou vybrat peníze také prostřednictvím služby cashback v prodejně Konzum v Klášterci n.ohří. Všem klientům je 24 hodin denně k dispozici bezplatná informační linka , ová schránka ke službě SERVIS 24 (internetové bankovnictví), ová adresa nebo telefon na Internetová adresa naší banky je S pozdravem Jan Filip Ředitel oblastní pobočky HLEDÁME OBSLUHU BARU. NĚMČINA VÝHODOU, PRAXE VÍTANÁ Hotel Nástup **** Tel.: , , Termíny svozu separovaného odpadu svoz pytlů pro rok 2011 Svoz separovaného odpadu - první pondělí v měsíci. Termíny svozu: 4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince. Sběrný dvůr a svoz odpadů Vážení spoluobčané, již od února tohoto roku je v provozu nový Sběrný dvůr komunálního odpadu Vejprty. Do dvora lze zdarma odvážet mimo jiné, vysloužilé elektrospotřebiče a nebezpečné odpady. Dvůr je otevřen ve středu a sobotu od 9:00 do 16:30 hod. Pro občany, kteří nemají možnost, nebo např. ze zdravotních důvodů nemohou odpady do sběrného dvora dovézt, zavádějí Služby města Vejprty novou službu. Za paušální částku 100,- Kč (včetně DPH) si je možno na tel. č (p. Funková) domluvit nakládku a odvoz přímo od Vašeho domu. I přesto, že je veškerý odpad do sběrného dvora přijímán zdarma, stále se na některých místech našeho města pravidelně u kontejnerů objevují lina, koberce a nábytek. Jedná se o tzv. černé skládky, které jsou draze likvidovány na náklady města Vejprty. Chtěl bych dotyčné občany varovat, že dle platné legislativy může město za podobné jednání uložit pokutu až do výše ,- Kč. Česká inspekce životního prostředí pak může za stejný přestupek uložit pokuty vyšší. odpadový hospodář Podpora našeho města k zachování onkologické léčby v Chomutově Zastupitelstvo statutárního města Chomutova se obrátilo s žádostí o podporu našeho města k zachování péče o onkologické pacienty v Chomutově. Dle informací má dojít k dalšímu omezování péče ukončením biologické léčby a redukcí plateb. Rada města Vejprty na svém jednání dne projednala tuto žádost o zachování péče těchto pacientů a vyslovila plnou podporu našeho města k zachování péče onkologické léčby. Mit.J.MěÚ BEDNÁŘ ELEKTRO prodej elektrických spotřebičů, montáž žaluzií, prodej a montáž SAT a TV techniky, měření signálu, opravy praček. STIHL prodej a servis broušení řetězů nářadí, zahrada, les Penzion ubytování. B. Němcové 7, tel.: , , strana 3

4 VEJPRTSKÝ DROZD JIŽ ZA TÝDEN V PÁTEK Předkolo Vejprtského drozda Městské kulturní a sportovní středisko ve Vejprtech pořádá pod záštitou Města Vejprty již 13. ročník písničkové soutěže Vejprtský drozd. Stejně jako v předchozích ročnících se jedná o soutěž v sólovém zpěvu. Přihlášku můžete ještě poslat do 21. března 2011 na adresu: Petr Kratochvíl, MěKaSS, Pohraniční stráže 2, Vejprty, nebo na Přihlásit se můžete taktéž telefonicky na číslech: nebo Stručné propozice soutěže: Soutěží se v těchto kategoriích: I. kategorie - předškoláci II. kategorie - 1. třída -10 let III. kategorie let IV. kategorie - 15 let a výše MěKaSS NABÍZÍ Fotografování na občanský průkaz, řidičský průkaz aj., každou středu v MěKaSSu od do V jiných termínech a jiné fotografování (děti, rodinné foto, kostýmy, žánrové foto v ateliéru po dohodě na tel MIZ VEJPRTY Zrušení bankomatu České spořitelny ve Vejprtech Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali, že k končí provoz bankomatu České spořitelny a.s. ve Vejprtech. Vzhledem k tomu, že jistě mnozí z Vás jeho služby využívali a mají zřízeny účty u ČS a.s., zrušení bankomatu pro tyto občany znamená jistou komplikaci, ať už se jedná o zpoplatnění výběru hotovosti z jiného bankomatu (40,- Kč), případně zjištění zůstatku na jiném bankomatu (20,- Kč u karty VISA), či samotnou manipulaci s účtem a fin. prostředky. Jako možné řešení této situace se nabízí převedení účtu k Poštovní spořitelně, který si můžete zřídit přímo na poště ve Vejprtech. Obrátili jsme se tedy na vedoucí pošty s dotazem, co vše bude k převedení účtu potřeba a bylo nám sděleno, že pracovnice pošty na základě Vašich požadavků mohou nejen zřídit nový účet u Poštovní spořitelny přímo zde ve Vejprtech, ale při samotném zakládání účtu na základě Vašeho požadavku vyřídí také zrušení účtu u České spořitelny a to včetně zrušení trvalých příkazů. Protože pobočka ve Vejprtech je však tzv. korespondenční pobočkou, je nutné počítat s určitou časovou rezervou mezi zřízením nového účtu a zrušením účtu stávajícího. Pro ty z Vás, kteří zvažují zrušení svého účtu u České spořitelny a.s. a jeho převedení do Poštovní spořitelny, nebo by jen rádi porovnali poplatky jednotlivých bank, jsme dojednali návštěvu zástupkyně aliančních partnerů - Poštovní spořitelny, která bude dne v době od 10,00-12,00 hod. a od 13,00 16,00 hod. zodpovídat Vaše dotazy přímo v budově pošty ve Vejprtech., stejně tak Vaše případné dotazy ke zřízení účtu zodpoví pracovnice pošty. Operace (sazby v Kč) strana 4 Ke zřízení účtu u Poštovní spořitelny potřebujete : - Předložit platný OP - 200,- Kč první vklad Účet Vám bude okamžitě aktivován, tzn. bude možné vkládat fin. prostředky, zadat příkaz k úhradě, avšak výběr hotovosti bude možný až po obdržení platební karty, či výplatních šeků. Při zakládání účtu je možné také zřízení elektronického bankovnictví, jehož zřízení Poštovní spořitelna nabízí zdarma a následně můžete svůj účet obsluhovat prakticky kdykoliv a odkudkoliv. Pro usnadnění rozhodování o tom, zda zřizovat nový účet přinášíme výňatek základních sazeb u osobního účtu era: Osobní účet - klienti let Osobní účet - klienti od 26 let Osobní účet - klienti 58 a více let, držitelé TP, ZTP, ZTP/P Správa a vedení účtu založení účtu zdarma zdarma zdarma vedení účtu - měsíční poplatek vyhotovení a odeslání výpisu elektronicky zdarma zdarma zdarma vyhotovení a odeslání papír. výpisu bonus za aktivní elektronické transakce Platební karta - Maxkarta vydání Maxkarty majiteli účtu zdarma zdarma zdarma vedení Maxkarty - měsíční poplatek a 2. výběr Maxkartou z bankomatu ČSOB v kalendářním měsíci (cena za jeden výběr) zdarma a další výběr Maxkartou z bankomatu ČSOB v kalendářním měsíci (cena za jeden výběr výběr hotovosti Maxkartou z bankomatu ostatních bank v ČR výběr hotovosti Maxkartou u pokladny obchodu - CashBack zdarma zdarma zdarma Bezhotovostní platba u obchodníka zdarma zdarma zdarma Obsluha účtu na obch. místě, papír. dispozice vklad na obchodním místě výběr v měsíčním zúčtovacím období zdarma 2. a další výběr v měsíčním zúčtovacím obd zaúčtování odchozí položky (příkaz jednorázový, hromadný, trvalý, na záskladě svolení k inkasu) došlé platby (tuzemský platební styk) zdarma zdarma zdarma změna údajů tiskopisem (např. adresy, podpis) Obsluha účtu elektronicky zřízení služeb elektronického bankovnictví zdarma zdarma zdarma vedení služeb el. bankovnictví - měsíční popl. zdarma zdarma zdarma zaúčtování odchodzí el. operace (příkaz) došlé platby (tuzemský platební styk) zdarma zdarma zdarma změna údajů elektronicky (např. adresa) Kontokorent Zřízení kontokorentu zdarma zdarma zdarma vedení kontokorentu - měsíční poplatek Samozřejmě všechny Vaše požadavky budou v rámci zřizování účtu u Poštovní spořitelny s Vámi individuálně řešeny.

5 Kryštofovy Hamry MIZ VEJPRTY Krádež okapových svodů na kostele Svatého Kryštofa v Kryštofových Hamrech Dne došlo ke krádeži měděných okapových svodů z Kostela Svatého Kryštofa v Kryštofových Hamrech, čímž obci vznikla škoda cca Kč. Chtěli bychom tímto poděkovat policistům OO PČR ve Vejprtech za dopadení pachatelů. Nyní už jsou okapové svody opět na svém místě, ale tentokrát v plastovém provedení. Gratulace prvnímu občánkovi města 2011 Informace pro občany: POPLATEK ZA TKO NA ROK 2011 Poplatky za tuhý komunální odpad ve výši 500 Kč je možno zaplatit na Obecním úřadě v Kryštofových Hamrech. Dále je možnost úhrady složenkou či převodem z účtu. Účet je vedený u Komerční banky a.s. pobočka Chomutov. Číslo účtu je /0100, variabilní symbol Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a popisné nebo evidenční číslo, účel platby - TKO POPLATEK JE SPLATNÝ JEDNORÁZOVĚ A TO NEJPOZDĚJI DO Sborník starých fotografií Kryštofových Hamrů Obec Kryštofovy Hamry nabízí Sborník starých fotografií Kryštofových Hamrů, který lze zakoupit v knihovně na Obecním úřadě (každý pátek od 17:00 do 18:00 hodin). Cena za kus je 200,- Kč. Více informací na Prvním občánkem roku 2011 se stala Vanessa Raztočná, narodila se sice už , ale předání finančního daru a květin k narození došlo z důvodu chřipkové epidemie až po odsouhlasení rodiny v termínu dne 22. února S malou Vanessou bylo pořízeno několik fotografií na památku. Má se čile k světu a my jí samozřejmě přejeme hodně pevné zdraví a jen to nejlepší prospívání. KOUPÍM menší množství cihel cca 300 ks tel.: strana 5

6 Zima ven, Jaro sem...!. Tak vedl statečný rytíř v originálním brnění masopustní průvod celým Novým Zvoláním. A Zvoláňáci jsou skutečně jedna rodina. Hospodyňky předvedly své umění. Nabízely MIZ VEJPRTY Masopust v Novém Zvolání domácí jitrnice, skvělé pikantní mini klobásky, senzační koblížky a k tomu krásný úsměv. Hospodáři nezůstali po zadu, nýbrž po boku svých hospodyněk, nalévali svoji pravou čistou a velmi dobrou...děti v kouzelných oblecích nechyběly. Moc jim to všem slušelo. Nové Zvolání se rozloučilo s paní Zimou. Jaro již skutečně ťuká na dveře, věřím, že mu každý otevře... Marie Ela Marfuša... KAM ZA KULTUROU KADAŇ ORFEUM V sobotu 19. března od hodin. Koncert Hip hop: RYTMUS / LAV / MONO / DjSEVEN Black prince tour v Kadani Vstupné 200,- v IC / 250,- na místě Kulturní dům V sobotu 19. března od hodin. Jarní ples města Kadaně Vstupné: 220,- Kč / v ceně přípitek KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Kulturní dům V sobotu 19. března od hodin Folková Evža Nezmaři, Pepa Štross a Martin Bažant, Alizon Kraslice, Vomiště Děčín, Marien Pardubice, Vítr ve vlasech Most, Náhlá změna. Vstupné: 120 Kč / důchodci: 90 Kč / KMD: 50 Kč Masopustní rej začíná... Rytíř povede průvod... Ve středu 23. března od hodin. Zábavný pořad: Halina Pawlowská v pořadu Banánová velryba aneb nová show Haliny Pawlowské. Vstupné: řada 240 Kč od 7. řady 200 Kč / D 180 Kč / KMD 150 Kč V neděli 20. března od hodin. Nedělní pohádka: Jak se krotí princezna Divadelní pohádka DAP Praha. Vstupné 50,- Kč Informace pro daňové poplatníky Finanční úřad Kadaň organizuje úřední dny ve Vejprtech k podání přiznání k dani z příjmu pro daňové poplatníky z Vejprt a okolí. Kde: Městský úřad Vejprty zasedací místnost, č.dveří 22 Kdy: (středa) 12:00 17:00 hod. Záchranáři z Ukrajiny... strana 6 Zvoláňáci - kabrňáci... Senzační koblížky...

7 MIZ VEJPRTY Vstupenky v prodeji v MěKaSSu UHELNÉ SKLADY!!! NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Nabízíme také kovářské uhlí už za cenu 590,- MOSTECKÉ ořech 1 330,- ořech 2 250,- kostka 343,- LEDVICKÉ ořech 2 256,- ceny jsou včetně DPH a dopravy Pro obce Č.Hamry, Loučná a Háj platí ceny nižší o 7,- Kč/1q PALIVO DODÁVÁME PŘETŘÍDĚNÉ A SUCHÉ, VÁŽÍME NA PŘES- NÉ AUTOMATICKÉ DIGITÁLNÍ VÁZE S PŘESNOSTÍ NA 1 KG, SKLÁDÁNÍ PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM. DODÁVKY DO 24 HODIN POLSKÉ koořech 260,- SOKOLOVSKÉ koořech 250,- brikety od 460,- Tel. zdarma nebo přímo v prodejním skladě v Ostrově, Moříčovské ulici, pod nádražím ČD inzerce KY UHELNÉ SKLADY VEJPRTY Možnost skládání pásovým dopravníkem!!! Mostecké uhlí ořech 1 310,- ořech 2 230,- kostka 340,- NOVINKA Polský kostkoořech 230,- Ledvické uhlí ořech 1 330,- ořech 2 240,- kostka 360,- Palivo dodáváme přetříděné a suché. Vážíme na přesné váze. strana 7 Při odběru nad 30q neúčtujeme dovoz! DÁLE NABÍZÍME PÍSEK, ŠTĚRK, KRAJINY OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.: OD 7:00 DO 14:30 HOD , NEPŘETRŽITĚ inzerce KY

8 MIZ VEJPRTY Stříbro z mistrovství republiky v Brazilském jiu-jitsu!!! Teploty únor Dne se Laura Boučková zúčastnila mistrovství republiky v Brazilském jiu-jitsu (BJJ) které se konalo v Brandýse nad Labem. Laura tam jela jen zbírat zkušenosti v boji na zemi pro svůj hlavní sport Judo.BJJ trénuje po treninku juda v MMA Gym Chomutov kde trenuje její otec a další velmi nadějný závodník Martin Píša.V BJJ je připravuje polský trenér Darius Sack(dvojnásobný mistr Evropy) a v MMA André Reinders a Norbert Požárek (na fotografii)oba jsou česká špička v MMA. Na mistrovství si naproti očekávání Laura Kuželky Podbořany B - Slovan Vejprty 3 : 5 Nejtěžší utkání celé soutěže,kde Slovan prohrává po třech hráčích 3:1 a rozdílem 45 kuželek.předposlední hráč Martin Budský otáčí zápas a vyhrává o 42 kuželek a tak nejlepší hráč utkání Josef Hudec má snadnou pozici k zisku dvou bodů.josef Hudec je zkušený hráč a tak soupeři nedá šanci a Slovan vítězí. Tímto zápasem zřejmě Slovan rozhodl o postupu do divizní soutěže. VÝSLEDKY A BODY: SZOMBATHY - 439k. 0b HUDEC JAK k. 1b AUGUSTOVIČ - 415k. 0b UHER - 413k. 0b Kuželky počínala velmi suveréně a dravě a až na finále to byla jednoznačná záležitost před časovím limitem.ve finále se střetla s mnohem zkušenější závodnicí Prokešovou se kterou svedla nelítostný souboj a nakonec bohužel prohrála na body tím nejtěsnějším rozdílem.celé mistrovství bylo velmi povedené a pro Lauru velmi dobrá zkušenost.lauru teď čekají další mezinárodní závody v německém Halle, Holandsku a pak týdení soustředění ve slavném Copacabana gymu ve Varšavě tak jí držme palce!!!! BUDSKÝ HUDEC JOS k. 1b - 469k. 1b V dalším kole hostí Slovan Vejprty - Kuželky Podbořany C 7 : 1 Jasné dva body pro domácí. Touto výhrou si Slovan pojistil postup do divizní soutěže. Nejlepší hráč utkání Budský Martin. VÝSLEDKY A BODY: SZOMBATHY - 419k. 1b HUDEC JAK k. 1b AUGUSTOVIČ - 430k. 1b UHER - 387k. 0b BUDSKÝ - 444k. 1b HUDEC JOS k. 1b strana 8 Průměrná teplota za měsíc únor: -2,90 C inzerce KY Uhelné sklady Chomutov mostecké ořech 1, ořech 2, kostka brikety Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem Poskytujeme také dopravu. písky, drtě, štěrky... Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství. Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA!!! Telefon: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 Regionální čtrnáctideník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, Vejprty Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr Tel.: Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 13. ledna 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 1ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 18. prosince 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Společné vánoční trhy se povedly

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016)

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 30. května 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 9ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 4. října 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 17 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, Z. Šmausová, M.Mach, M. Dušková Omluveni: P.Ton, J.Fučík,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Transakce s penězi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Transakce s penězi Platby

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Přiložená nabídka, je východiskem pro naše další společná jednání o možnostech a podmínkách financování Vašemu městu ze strany Komerční banky.

Přiložená nabídka, je východiskem pro naše další společná jednání o možnostech a podmínkách financování Vašemu městu ze strany Komerční banky. Komerční banka Korporátní divize Východní Čechy Palackého 20 547 47 Náchod V Náchodě dne 9.11.2015 Vážený pane starosto, na základě našeho předchozího jednání si Vám dovolujeme předložit nabídku provozních

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 22. prosince 2011 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 VEJPRTY LÉKÁRNA U SPASITELE

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 8. srpna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 9. Vejprtská pouť 13 ČÍSLO VEJPRTY

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 12. 5. 2015 Č.j.: 64 / 2015 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: příkaz

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více