Místní Informační Zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní Informační Zpravodaj"

Transkript

1 Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 17. března 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty tel.: ČÍSLO Nové pracoviště provozu vodovodů ve Vejprtech TEL SOS VEJPRTY LÉKÁRNA U SPASITELE široký sortiment léků veškeré lékárenské služby individuální příprava léčiv vitamíny a minerály léčebná kosmetika doplňky stravy, léčivé čaje Otevírací doba Po - Pá So tel./fax: BÄRENSTEIN UHELNÉ SKLADY KAUCKÝ OSTROV nejnižší ceny uhlí v regionu Informujte se na telefonním čísle Uzávěrka příštího čísla pátek Policie ČR , Hasiči - 150, , Rychlá záchranná služba V tomto čísle najdete: * Sběrný dvůr * Bankomat ČS Spořitelny * Rozpočet 2011 * Kryštofovy Hamry * Divadlo pátek * Teploty únor inzerce KY inzerce KY TEL SOS Vejprty V březnu bylo otevřeno nové pracoviště provozu vodovodů ve Vejprtech v Potoční ulici v blízkosti čistírny odpadních vod. Pracoviště zajišťuje služby spojené s provozováním vodovodní sítě pro obyvatele Vejprt, Loučné včetně Háje, Kovářské a Měděnce. Svazek obcí Vejprtska vstoupil v roce 2004 do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které sdružuje téměř devadesát obcí z Karlovarského, Plzeňského a s námi i Ústeckého kraje. Od doby našeho vstupu jsme s podporou sdružení a v některých případech i evropských či krajských dotací realizovali řadu investic do vylepšování vodohospodářské infrastruktury na Vejprtsku. Otevření nového pracoviště ve Vejprtech, na které se mohou naši občané obracet se záležitostmi týkajícími se provozu vodovodní sítě, jen potvrzuje naše úsilí o zlepšování služeb obyvatelům v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování. Nová budova vytváří důstojné podmínky nejen místním zaměstnancům pro práci, ale i případným návštěvníkům z řad občanů celého regionu pro vyřízení jejich záležitostí, uvedla Jitka Gavdunová, starostka Vejprt a předsedkyně Svazku obcí Vejprtska. Výstavba nové provozní budovy ve Vejprtech byla zahájena na podzim 2009 a dokončena na konci roku 2010 za celkové náklady necelých deset milionů Kč. Součástí nového pracoviště jsou garáže, dílny, skladové prostory, parkoviště a zázemí pro pracovníky vodovodního provozu, včetně kanceláří. Zákazníci zde mohou vyřídit veškeré záležitosti týkající se provozu vodovodní sítě a také fakturace, smluv či přehlášení odběratele, a to i pro kanalizaci. Zajišťujeme i výstavbu vodovodních přípojek strana 1 a další služby v oblasti výstavby a provozu vodovodů, uvedl Antonín Langer, vedoucí pracoviště. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech funguje na principu investiční solidarity obcí a finance na investice získává z vodného a stočného, které je na jeho území jedním z nejnižších v České republice. Jako významný regionální subjekt je sdružení také úspěšné v žádostech o dotace ať už z krajských, státních nebo evropských programů. Již po vstupu obcí Vejprtska do sdružení jsme v letech 2004 až 2006 začali s postupnou rekonstrukcí dožilých vodovodů a kanalizací a s opravami čerpacích stanic. Také jsme začali s úpravami technologií a rekonstrukcemi na čistírnách odpadních vod v Kovářské a Vejprtech, abychom zvýšili účinnost čištění a dosáhli plnění limitů stanovených českými i evropskými předpisy. Rekonstrukce čistírny ve Vejprtech vyvrcholila v roce 2007, kdy byla realizována druhá a třetí etapa prací. Její celkové náklady byly 15 milionů Kč, z čehož 60 % pokryla dotace ze strukturálních fondů EU. Investice s přímým dopadem na zlepšování životního prostředí a rozvoj Vejprtska pokračovaly i v letech 2009 a 2010, kdy byla vybudována kanalizace v Nerudově a Husově ulici ve Vejprtech a rozšířen vodovodní systém v Loučné, vysvětlil Ing. Zdeněk Frček, technický náměstek Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které vodovodní i kanalizační sítě provozují. Také na rok 2011 připravujeme další projekt a opět se zde budeme snažit využít programu přeshraniční spolupráce. Jedná se o německo český projekt odvádění a čištění odpadních vod s názvem Čisté vody horního Krušnohoří. Sdružení spolu s německými obcemi podalo žádost o dotaci v rámci evropského programu Cíl III, pokud se ji podaří získat, bude vybudována kanalizace a nová čistírna odpadních vod v Loučné a rozšířena kanalizace ve Vejprtech za celkové náklady zhruba 75 milionů Kč, doplnil Zdeněk Frček. Kontakt na nové pracoviště provozu vodovodů ve Vejprtech Adresa: Potoční 1306, Vejprty Telefon: Úřední hodiny: pondělí a pátek od 8:00 do 14:00

2 Hodina Země V sobotu od 20:30 do 21:30 proběhne již po páté celosvětová akce na podporu ochrany klimatu, Hodina Země Jde o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení budov města i firem či zhasnutí v domácnostech. Zhasnutím se Vejprty připojí k cca městům a mnoha milionům lidí po celém světě. Dáte tak najevo, že si uvědomujete svoji odpovědnost za budoucnost naší Země. Dovolujeme si Vás oslovit, abyste k této iniciativě připojili i Vy a Vejprty. Hodina Země 2011 bude patrně největší světová událost se zapojením veřejnosti. První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, kdy více než 2,2 miliónu domácností a firem v australském Sydney zhaslo na hodinu svá světla. Loni, ve svém čtvrtém roce, se Hodina Země 2010 zapsala do historie jako dosud nejrozsáhlejší dobrovolná akce vůbec. Svá světla vypnulo měst v 128 zemích včetně 9 z 10 nejlidnatějších velkoměst. Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím, byla např. sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Riu de Janeiru nebo pařížská Eiffelovka. Nejvýznamnější budovy a stavby napříč Evropou, Asií, Pacifikem, Středním Východem i oběma americkými kontinenty zůstaly potemnělé. Jak tomu bylo u nás se můžete podívat na stránce cz. Zapojilo se 34 obcí a měst, 35 firem a společností a pomocí Facebooku přes lidí. V den konání akce vzrostla návštěvnost stránek Hodiny Země na lidí. Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace WWF. Ta i v letošním roce oslovila Český svaz ochránců přírody, aby akci koordinoval v Česku. Z pozice organizátorů Vám poskytneme veškeré informace, nabídneme dokumenty v češtině a o Vaší aktivitě budeme informovat na webové stránce Vážená paní starostko, zapojte se prosím do této celosvětové akce. Zhasněte na hodinu Hodinu Země v sobotu v 20:30 veřejné osvětlení, jeho část nebo alespoň osvětlení dominant. Dejte vědět svým občanům radničním zpravodajem, rozhlasem, na internetu, že se Vejprty k Hodině Země 2011 připojí a vyzvěte je, ať zhasnou i svá světla. Pomozte nám oslovit firmy ve Vašem okolí, ať se zhasnutím světel ve svých budovách k akci přidají. Prostřednictvím stránky se o Vaší aktivitě dozví celý svět. Děkujeme Vám! S pozdravem, RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. ředitelka Ekologického institutu Veronica Panská 9, Brno tel MIZ VEJPRTY Formulář pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Tyto formuláře lze vyplňovat na internetu a to hned od až do včetně. Formulář lze vyplnit i za jiného člena rodiny, mladší generace tak může pomoci seniorům. Má to tu výhodu, že se může vyplnit kdykoliv a nemusí se domlouvat schůzka se sčítacím komisařem ani plánovat cestu na poštu. K tomuto účelu je k dispozici v strana 2 našem městě využít veřejného internetu v Městském kulturním a společenském středisku v 1. patře v knihovně. Internet je k dispozici: Pondělí hod. Úterý Středa hod. Čtvrtek hod. Pátek hod.

3 MIZ VEJPRTY Rozpočet města na rok 2011 Zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání schválilo návrh rozpočtu Města Vejprty na rok Rozpočet města byl schválen takto: - celkové příjmy rozpočtu ve výši ,40 tis. Kč - celkové výdaje rozpočtu ve výši ,40 tis. Kč - financování na položce 8113 ve výši tis. Kč na položce 8115 ve výši tis. Kč na položce 8123 ve výši tis. Kč na položce 8124 ve výši tis. Kč Rozpočet pro rok 2011 je sestaven jako schodkový, přičemž k jeho vyrovnání jsou v návrhu rozpočtu zapojeny finanční prostředky předchozích let (zůstatek fin. prostředků na BÚ k ), dlouhodobé úvěry na financování spolupodílů města v rámci zateplení školských objektů, revolvingový úvěr na profinancování nákladů na společné souměstí a překlenovací úvěr na předfinancování revitalizace Kostelního nám. Mezi nejvýznamnější investiční akce zahrnuté do rozpočtu pro r patří: - dokončení zateplení školských objektů - realizace I. etapy bezbariérového centra - rekonstrukce autobusového nádraží - revitalizace Kostelního náměstí - společné souměstí Vejprty Bärenstein (část prací) - územní plán - pořízení prvků pro skatepark Podrobný komentář k rozpočtu na rok 2011, který zahrnuje okomentování nejen plánovaných výdajů a příjmů na tento rok, ale také uvádí položky, které naopak do návrhu rozpočtu nebyly zapracovány, najdete na stránkách města a v tištěné podobě na ekonomickém odboru MěÚ, kam se také můžete obracet s případnými dotazy. Došlo na adresu města Vážená paní starostko, na základě ů a telefonátů i po dohodě s Vámi, zasíláme písemné vyjádření naší banky k ukončení provozu našeho bankomatu ve Vejprtech. Jakkoli lidsky rozumíme podnětům, které Vás k napsání ů a telefonátům vedly, musíme, vzhledem k okolnostem případu tuto skutečnost potvrdit. Bankomat je dlouhodobě klienty málo využíván a vykazuje ztrátu v řádu statisíce korun ročně. Tuto ztrátu již bohužel nemůžeme kompenzovat z jiných zdrojů. Provozování jakéhokoliv bankomatu vyžaduje vynaložení značných finančních prostředků a naším cílem je, aby byly tyto prostředky využity efektivně a aby bankomat sloužil co možná největšímu počtu klientů. Tyto požadavky bankomat ve Vejprtech bohužel nesplňuje. K umístění bankomatu přistupujeme vždy individuálně případ po případu. Hlavním kritériem je počet aktivních karet a umístění bankomatu tam,kde může sloužit co největšímu počtu klientů. Dále kromě počtu obyvatel obce je důležité i to zda většina obyvatel z obce dojíždí třeba za prací do většího města (mohou tudíž využít bankomat tam) atp. Uvědomujeme si, že odpojení bankomatu může pro některé naše klienty znamenat komplikace a občanům Vejprt se tímto omlouváme za případné nepříjemnosti. I nadále jsou však pro ně k dispozici bankomaty České spořitelny v okolních obcích Klášterec n.ohří, Kadaň, Jáchymov. Klienti si mohou vybrat peníze také prostřednictvím služby cashback v prodejně Konzum v Klášterci n.ohří. Všem klientům je 24 hodin denně k dispozici bezplatná informační linka , ová schránka ke službě SERVIS 24 (internetové bankovnictví), ová adresa nebo telefon na Internetová adresa naší banky je S pozdravem Jan Filip Ředitel oblastní pobočky HLEDÁME OBSLUHU BARU. NĚMČINA VÝHODOU, PRAXE VÍTANÁ Hotel Nástup **** Tel.: , , Termíny svozu separovaného odpadu svoz pytlů pro rok 2011 Svoz separovaného odpadu - první pondělí v měsíci. Termíny svozu: 4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince. Sběrný dvůr a svoz odpadů Vážení spoluobčané, již od února tohoto roku je v provozu nový Sběrný dvůr komunálního odpadu Vejprty. Do dvora lze zdarma odvážet mimo jiné, vysloužilé elektrospotřebiče a nebezpečné odpady. Dvůr je otevřen ve středu a sobotu od 9:00 do 16:30 hod. Pro občany, kteří nemají možnost, nebo např. ze zdravotních důvodů nemohou odpady do sběrného dvora dovézt, zavádějí Služby města Vejprty novou službu. Za paušální částku 100,- Kč (včetně DPH) si je možno na tel. č (p. Funková) domluvit nakládku a odvoz přímo od Vašeho domu. I přesto, že je veškerý odpad do sběrného dvora přijímán zdarma, stále se na některých místech našeho města pravidelně u kontejnerů objevují lina, koberce a nábytek. Jedná se o tzv. černé skládky, které jsou draze likvidovány na náklady města Vejprty. Chtěl bych dotyčné občany varovat, že dle platné legislativy může město za podobné jednání uložit pokutu až do výše ,- Kč. Česká inspekce životního prostředí pak může za stejný přestupek uložit pokuty vyšší. odpadový hospodář Podpora našeho města k zachování onkologické léčby v Chomutově Zastupitelstvo statutárního města Chomutova se obrátilo s žádostí o podporu našeho města k zachování péče o onkologické pacienty v Chomutově. Dle informací má dojít k dalšímu omezování péče ukončením biologické léčby a redukcí plateb. Rada města Vejprty na svém jednání dne projednala tuto žádost o zachování péče těchto pacientů a vyslovila plnou podporu našeho města k zachování péče onkologické léčby. Mit.J.MěÚ BEDNÁŘ ELEKTRO prodej elektrických spotřebičů, montáž žaluzií, prodej a montáž SAT a TV techniky, měření signálu, opravy praček. STIHL prodej a servis broušení řetězů nářadí, zahrada, les Penzion ubytování. B. Němcové 7, tel.: , , strana 3

4 VEJPRTSKÝ DROZD JIŽ ZA TÝDEN V PÁTEK Předkolo Vejprtského drozda Městské kulturní a sportovní středisko ve Vejprtech pořádá pod záštitou Města Vejprty již 13. ročník písničkové soutěže Vejprtský drozd. Stejně jako v předchozích ročnících se jedná o soutěž v sólovém zpěvu. Přihlášku můžete ještě poslat do 21. března 2011 na adresu: Petr Kratochvíl, MěKaSS, Pohraniční stráže 2, Vejprty, nebo na Přihlásit se můžete taktéž telefonicky na číslech: nebo Stručné propozice soutěže: Soutěží se v těchto kategoriích: I. kategorie - předškoláci II. kategorie - 1. třída -10 let III. kategorie let IV. kategorie - 15 let a výše MěKaSS NABÍZÍ Fotografování na občanský průkaz, řidičský průkaz aj., každou středu v MěKaSSu od do V jiných termínech a jiné fotografování (děti, rodinné foto, kostýmy, žánrové foto v ateliéru po dohodě na tel MIZ VEJPRTY Zrušení bankomatu České spořitelny ve Vejprtech Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali, že k končí provoz bankomatu České spořitelny a.s. ve Vejprtech. Vzhledem k tomu, že jistě mnozí z Vás jeho služby využívali a mají zřízeny účty u ČS a.s., zrušení bankomatu pro tyto občany znamená jistou komplikaci, ať už se jedná o zpoplatnění výběru hotovosti z jiného bankomatu (40,- Kč), případně zjištění zůstatku na jiném bankomatu (20,- Kč u karty VISA), či samotnou manipulaci s účtem a fin. prostředky. Jako možné řešení této situace se nabízí převedení účtu k Poštovní spořitelně, který si můžete zřídit přímo na poště ve Vejprtech. Obrátili jsme se tedy na vedoucí pošty s dotazem, co vše bude k převedení účtu potřeba a bylo nám sděleno, že pracovnice pošty na základě Vašich požadavků mohou nejen zřídit nový účet u Poštovní spořitelny přímo zde ve Vejprtech, ale při samotném zakládání účtu na základě Vašeho požadavku vyřídí také zrušení účtu u České spořitelny a to včetně zrušení trvalých příkazů. Protože pobočka ve Vejprtech je však tzv. korespondenční pobočkou, je nutné počítat s určitou časovou rezervou mezi zřízením nového účtu a zrušením účtu stávajícího. Pro ty z Vás, kteří zvažují zrušení svého účtu u České spořitelny a.s. a jeho převedení do Poštovní spořitelny, nebo by jen rádi porovnali poplatky jednotlivých bank, jsme dojednali návštěvu zástupkyně aliančních partnerů - Poštovní spořitelny, která bude dne v době od 10,00-12,00 hod. a od 13,00 16,00 hod. zodpovídat Vaše dotazy přímo v budově pošty ve Vejprtech., stejně tak Vaše případné dotazy ke zřízení účtu zodpoví pracovnice pošty. Operace (sazby v Kč) strana 4 Ke zřízení účtu u Poštovní spořitelny potřebujete : - Předložit platný OP - 200,- Kč první vklad Účet Vám bude okamžitě aktivován, tzn. bude možné vkládat fin. prostředky, zadat příkaz k úhradě, avšak výběr hotovosti bude možný až po obdržení platební karty, či výplatních šeků. Při zakládání účtu je možné také zřízení elektronického bankovnictví, jehož zřízení Poštovní spořitelna nabízí zdarma a následně můžete svůj účet obsluhovat prakticky kdykoliv a odkudkoliv. Pro usnadnění rozhodování o tom, zda zřizovat nový účet přinášíme výňatek základních sazeb u osobního účtu era: Osobní účet - klienti let Osobní účet - klienti od 26 let Osobní účet - klienti 58 a více let, držitelé TP, ZTP, ZTP/P Správa a vedení účtu založení účtu zdarma zdarma zdarma vedení účtu - měsíční poplatek vyhotovení a odeslání výpisu elektronicky zdarma zdarma zdarma vyhotovení a odeslání papír. výpisu bonus za aktivní elektronické transakce Platební karta - Maxkarta vydání Maxkarty majiteli účtu zdarma zdarma zdarma vedení Maxkarty - měsíční poplatek a 2. výběr Maxkartou z bankomatu ČSOB v kalendářním měsíci (cena za jeden výběr) zdarma a další výběr Maxkartou z bankomatu ČSOB v kalendářním měsíci (cena za jeden výběr výběr hotovosti Maxkartou z bankomatu ostatních bank v ČR výběr hotovosti Maxkartou u pokladny obchodu - CashBack zdarma zdarma zdarma Bezhotovostní platba u obchodníka zdarma zdarma zdarma Obsluha účtu na obch. místě, papír. dispozice vklad na obchodním místě výběr v měsíčním zúčtovacím období zdarma 2. a další výběr v měsíčním zúčtovacím obd zaúčtování odchozí položky (příkaz jednorázový, hromadný, trvalý, na záskladě svolení k inkasu) došlé platby (tuzemský platební styk) zdarma zdarma zdarma změna údajů tiskopisem (např. adresy, podpis) Obsluha účtu elektronicky zřízení služeb elektronického bankovnictví zdarma zdarma zdarma vedení služeb el. bankovnictví - měsíční popl. zdarma zdarma zdarma zaúčtování odchodzí el. operace (příkaz) došlé platby (tuzemský platební styk) zdarma zdarma zdarma změna údajů elektronicky (např. adresa) Kontokorent Zřízení kontokorentu zdarma zdarma zdarma vedení kontokorentu - měsíční poplatek Samozřejmě všechny Vaše požadavky budou v rámci zřizování účtu u Poštovní spořitelny s Vámi individuálně řešeny.

5 Kryštofovy Hamry MIZ VEJPRTY Krádež okapových svodů na kostele Svatého Kryštofa v Kryštofových Hamrech Dne došlo ke krádeži měděných okapových svodů z Kostela Svatého Kryštofa v Kryštofových Hamrech, čímž obci vznikla škoda cca Kč. Chtěli bychom tímto poděkovat policistům OO PČR ve Vejprtech za dopadení pachatelů. Nyní už jsou okapové svody opět na svém místě, ale tentokrát v plastovém provedení. Gratulace prvnímu občánkovi města 2011 Informace pro občany: POPLATEK ZA TKO NA ROK 2011 Poplatky za tuhý komunální odpad ve výši 500 Kč je možno zaplatit na Obecním úřadě v Kryštofových Hamrech. Dále je možnost úhrady složenkou či převodem z účtu. Účet je vedený u Komerční banky a.s. pobočka Chomutov. Číslo účtu je /0100, variabilní symbol Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a popisné nebo evidenční číslo, účel platby - TKO POPLATEK JE SPLATNÝ JEDNORÁZOVĚ A TO NEJPOZDĚJI DO Sborník starých fotografií Kryštofových Hamrů Obec Kryštofovy Hamry nabízí Sborník starých fotografií Kryštofových Hamrů, který lze zakoupit v knihovně na Obecním úřadě (každý pátek od 17:00 do 18:00 hodin). Cena za kus je 200,- Kč. Více informací na Prvním občánkem roku 2011 se stala Vanessa Raztočná, narodila se sice už , ale předání finančního daru a květin k narození došlo z důvodu chřipkové epidemie až po odsouhlasení rodiny v termínu dne 22. února S malou Vanessou bylo pořízeno několik fotografií na památku. Má se čile k světu a my jí samozřejmě přejeme hodně pevné zdraví a jen to nejlepší prospívání. KOUPÍM menší množství cihel cca 300 ks tel.: strana 5

6 Zima ven, Jaro sem...!. Tak vedl statečný rytíř v originálním brnění masopustní průvod celým Novým Zvoláním. A Zvoláňáci jsou skutečně jedna rodina. Hospodyňky předvedly své umění. Nabízely MIZ VEJPRTY Masopust v Novém Zvolání domácí jitrnice, skvělé pikantní mini klobásky, senzační koblížky a k tomu krásný úsměv. Hospodáři nezůstali po zadu, nýbrž po boku svých hospodyněk, nalévali svoji pravou čistou a velmi dobrou...děti v kouzelných oblecích nechyběly. Moc jim to všem slušelo. Nové Zvolání se rozloučilo s paní Zimou. Jaro již skutečně ťuká na dveře, věřím, že mu každý otevře... Marie Ela Marfuša... KAM ZA KULTUROU KADAŇ ORFEUM V sobotu 19. března od hodin. Koncert Hip hop: RYTMUS / LAV / MONO / DjSEVEN Black prince tour v Kadani Vstupné 200,- v IC / 250,- na místě Kulturní dům V sobotu 19. března od hodin. Jarní ples města Kadaně Vstupné: 220,- Kč / v ceně přípitek KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Kulturní dům V sobotu 19. března od hodin Folková Evža Nezmaři, Pepa Štross a Martin Bažant, Alizon Kraslice, Vomiště Děčín, Marien Pardubice, Vítr ve vlasech Most, Náhlá změna. Vstupné: 120 Kč / důchodci: 90 Kč / KMD: 50 Kč Masopustní rej začíná... Rytíř povede průvod... Ve středu 23. března od hodin. Zábavný pořad: Halina Pawlowská v pořadu Banánová velryba aneb nová show Haliny Pawlowské. Vstupné: řada 240 Kč od 7. řady 200 Kč / D 180 Kč / KMD 150 Kč V neděli 20. března od hodin. Nedělní pohádka: Jak se krotí princezna Divadelní pohádka DAP Praha. Vstupné 50,- Kč Informace pro daňové poplatníky Finanční úřad Kadaň organizuje úřední dny ve Vejprtech k podání přiznání k dani z příjmu pro daňové poplatníky z Vejprt a okolí. Kde: Městský úřad Vejprty zasedací místnost, č.dveří 22 Kdy: (středa) 12:00 17:00 hod. Záchranáři z Ukrajiny... strana 6 Zvoláňáci - kabrňáci... Senzační koblížky...

7 MIZ VEJPRTY Vstupenky v prodeji v MěKaSSu UHELNÉ SKLADY!!! NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Nabízíme také kovářské uhlí už za cenu 590,- MOSTECKÉ ořech 1 330,- ořech 2 250,- kostka 343,- LEDVICKÉ ořech 2 256,- ceny jsou včetně DPH a dopravy Pro obce Č.Hamry, Loučná a Háj platí ceny nižší o 7,- Kč/1q PALIVO DODÁVÁME PŘETŘÍDĚNÉ A SUCHÉ, VÁŽÍME NA PŘES- NÉ AUTOMATICKÉ DIGITÁLNÍ VÁZE S PŘESNOSTÍ NA 1 KG, SKLÁDÁNÍ PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM. DODÁVKY DO 24 HODIN POLSKÉ koořech 260,- SOKOLOVSKÉ koořech 250,- brikety od 460,- Tel. zdarma nebo přímo v prodejním skladě v Ostrově, Moříčovské ulici, pod nádražím ČD inzerce KY UHELNÉ SKLADY VEJPRTY Možnost skládání pásovým dopravníkem!!! Mostecké uhlí ořech 1 310,- ořech 2 230,- kostka 340,- NOVINKA Polský kostkoořech 230,- Ledvické uhlí ořech 1 330,- ořech 2 240,- kostka 360,- Palivo dodáváme přetříděné a suché. Vážíme na přesné váze. strana 7 Při odběru nad 30q neúčtujeme dovoz! DÁLE NABÍZÍME PÍSEK, ŠTĚRK, KRAJINY OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.: OD 7:00 DO 14:30 HOD , NEPŘETRŽITĚ inzerce KY

8 MIZ VEJPRTY Stříbro z mistrovství republiky v Brazilském jiu-jitsu!!! Teploty únor Dne se Laura Boučková zúčastnila mistrovství republiky v Brazilském jiu-jitsu (BJJ) které se konalo v Brandýse nad Labem. Laura tam jela jen zbírat zkušenosti v boji na zemi pro svůj hlavní sport Judo.BJJ trénuje po treninku juda v MMA Gym Chomutov kde trenuje její otec a další velmi nadějný závodník Martin Píša.V BJJ je připravuje polský trenér Darius Sack(dvojnásobný mistr Evropy) a v MMA André Reinders a Norbert Požárek (na fotografii)oba jsou česká špička v MMA. Na mistrovství si naproti očekávání Laura Kuželky Podbořany B - Slovan Vejprty 3 : 5 Nejtěžší utkání celé soutěže,kde Slovan prohrává po třech hráčích 3:1 a rozdílem 45 kuželek.předposlední hráč Martin Budský otáčí zápas a vyhrává o 42 kuželek a tak nejlepší hráč utkání Josef Hudec má snadnou pozici k zisku dvou bodů.josef Hudec je zkušený hráč a tak soupeři nedá šanci a Slovan vítězí. Tímto zápasem zřejmě Slovan rozhodl o postupu do divizní soutěže. VÝSLEDKY A BODY: SZOMBATHY - 439k. 0b HUDEC JAK k. 1b AUGUSTOVIČ - 415k. 0b UHER - 413k. 0b Kuželky počínala velmi suveréně a dravě a až na finále to byla jednoznačná záležitost před časovím limitem.ve finále se střetla s mnohem zkušenější závodnicí Prokešovou se kterou svedla nelítostný souboj a nakonec bohužel prohrála na body tím nejtěsnějším rozdílem.celé mistrovství bylo velmi povedené a pro Lauru velmi dobrá zkušenost.lauru teď čekají další mezinárodní závody v německém Halle, Holandsku a pak týdení soustředění ve slavném Copacabana gymu ve Varšavě tak jí držme palce!!!! BUDSKÝ HUDEC JOS k. 1b - 469k. 1b V dalším kole hostí Slovan Vejprty - Kuželky Podbořany C 7 : 1 Jasné dva body pro domácí. Touto výhrou si Slovan pojistil postup do divizní soutěže. Nejlepší hráč utkání Budský Martin. VÝSLEDKY A BODY: SZOMBATHY - 419k. 1b HUDEC JAK k. 1b AUGUSTOVIČ - 430k. 1b UHER - 387k. 0b BUDSKÝ - 444k. 1b HUDEC JOS k. 1b strana 8 Průměrná teplota za měsíc únor: -2,90 C inzerce KY Uhelné sklady Chomutov mostecké ořech 1, ořech 2, kostka brikety Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem Poskytujeme také dopravu. písky, drtě, štěrky... Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství. Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA!!! Telefon: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 Regionální čtrnáctideník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, Vejprty Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr Tel.: Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 16. ledna 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Poděkování klientům MSSS Vejprty

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 26. ledna 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 VEJPRTY LÉKÁRNA U SPASITELE široký

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 6. února 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 2ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 3. dubna 2014 náklad 300 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 5ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 17. ledna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Jaký byl rok 2012 1ČÍSLO VEJPRTY

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 10. října 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 16 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Proslov starosty města

Proslov starosty města V TOMTO VYDÁNÍ: Únor 2011/01 Přehled místních poplatků na území města Sezimova Ústí v roce 2011 Sčítání lidu 2011 krok za krokem Informace ze Správy Města Sezimovo Ústí Informace o vyúčtování služeb spojených

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 29. srpna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 14 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 24. dubna 2014 náklad 300 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 6ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

TIRÁŽ. VINA SKÝ OBZOR odborný asopis pro vinohradnictví, sklepní hospodá ství a obchod vínem 1907 2007: 100 let Vina ského obzoru.

TIRÁŽ. VINA SKÝ OBZOR odborný asopis pro vinohradnictví, sklepní hospodá ství a obchod vínem 1907 2007: 100 let Vina ského obzoru. TIRÁŽ Měsíčník HUSTOPEČSKÉ LISTY Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17, IČ: 00283193 Redakční rada: Šéfredaktorka: Dagmar Sedláčková Redaktorka:

Více

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007 MOTTO I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i nejvyšší schodiště má první schod. STOJÍ ZA ZAPSÁNÍ 28.2. Diskusní pořad Horizont.. strana 11 1.3. Proužkovaný den... strana 11 13.3. Setkání

Více

Zpravodaj města Blanska

Zpravodaj města Blanska Pozvánka na Den s policií str. 3 Konec zapisování dětí do pasů rodičů str. 3 Skauting v Blansku str. 5 Hasiči z Těchova postoupili str. 7 Stavba provozu byla zahájena 3. května 2010. Dokončena byla za

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Příchod nového roku předznamenává nejen hodnocení roku uplynulého, ale i plány do roku nastupujícího. Začátek roku je plný událostí, které

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety OTNICKÝ ZPRAVODAJ 28 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. června 2007 Pohled na otnické ulice před 10 lety... a dnes. 2 Z obsahu: Z elektronické pošty 3. strana Zpráva o činnosti

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013 Akademie Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013 Více na str. 7 foto: F. Jedlička Foto F. Jedlička

Více