Jiříkovské Noviny MĚSTO JIŘÍKOV NESOUHLASÍ S UZAVŘENÍM POBOČKY ČS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny MĚSTO JIŘÍKOV NESOUHLASÍ S UZAVŘENÍM POBOČKY ČS"

Transkript

1 zdarma březen 2011 číslo 3, ročník XVI Jiříkovské Noviny CITÁT Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. SHAKESPEARE SVOZOVÉ TERMÍNY ' ' ' '11 zelené a žluté pytle (každý lichý týden) Tříděný odpad připravte na stanoviště do 10:00 hodin UPOZORNĚNÍ MĚÚ JIŘÍKOV Poplatky a nájemné lze uhradit platbou na účet města - č. účtu: /0800 nájemné z bytů ve vlastnictví Města Jiříkov platbou na účet města č. účtu: /0800) vkladem na účet města u kterékoliv pobočky České spořitelny, a.s. poštovní poukázkou typu A Úřední hodiny MěÚ Jiříkov Pondělí 12,00-16,30 hod. Středa: 12,00-16,30 hod. Pokladní hodiny MěÚ Jiříkov Pondělí: 12,30-16,00 hod. Středa: 12,30-16,00 hod. Pátek: 07,00-11,00 hod. TELEFONNÍ ČÍSLA MĚSTSKÝ ÚŘAD JIŘÍKOV sekretariát odbor MH a BH odbor výstavby a ŽP MĚSTSKÁ POLICIE JIŘÍKOV služebna mobilní telefon Provozní doba ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu ve Františkově ulici. PO, ST, PÁ: ÚT, ČT: SO: Kontejner na velkoobjemový odpad je umístěn v areálu Drobné provozovny. ST: 13,00-16,00 SO: 10,00-14,00 MĚSTO JIŘÍKOV NESOUHLASÍ S UZAVŘENÍM POBOČKY ČS DOPIS ADRESOVANÝ DNE ČESKÉ SPOŘITELNĚ, A.S., PŘEDSEDOVI PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍMU ŘEDITELI ING. PAVLOVI KYSILKOVI, CSC Vážený pane generální řediteli, dovoluji si Vás oslovit tímto dopisem a požádat o změnu rozhodnutí k uzavření pobočky České spořitelny v Jiříkově. Obracím se jménem občanů Města Jiříkova, kteří využívají bankovních služeb vaší pobočky v Jiříkově. Nejsou to jen občané města, ale rovněž i živnostníci, podnikatelé a ostatní instituce, kteří využívají vašich bankovních služeb již několik let a někteří již několik desetiletí. Věkové složení obyvatel Jiříkova je vyššího věku, proto využívají ještě v dnešní době vkladní knížky a preferují vybírání peněz na přepážce a osobní kontakt s pracovníky spořitelny. Město Jiříkov leží v severní části naší republiky, ve Šluknovském výběžku, Ústeckého kraje s počtem obyvatel. Hranice města sousedí z jedné poloviny s německými městy Neugersdorf, Ebersbach a Friedersdorf, druhá polovina je směrem do vnitrozemí České republiky (Rumburk, Šluknov). Dne navštívil naše město Ing. Petr Brázda, ředitel oblastní pobočky České spořitelny, a.s. Ústí nad Labem, který přišel oznámit rozhodnutí managementu o uzavření pobočky spořitelny v Jiříkově ke dni Také přišel s návrhem jako náhradu zřídit bankomat pro občany a návštěvníky našeho města. Město Jiříkov již několik let usilovalo o vybudování bankomatu v Jiříkově a to na základě požadavku obchodníků a občanů města, protože zdejší pobočka spořitelny byla otevřena jen ve dnech pondělí středa pátek. V ostatních dnech museli občané pro finanční prostředky do 8 km vzdáleného Rumburku. Se změnou cen služeb na přepážkách České spořitelny, a.s. bylo přislíbeno zřízení vnitřního bankomatu tak, aby občané mohli využívat bezplatného vybírání hotovosti mimo přepážku. O to větší bylo překvapení oznámení ze dne , že se pobočka k v Jiříkově uzavírá. Toto oznámení bylo následně projednáno v radě města, která s postupem České spořitelny, a.s. nesouhlasí a vyzývá Českou spořitelnu k odsunutí termínu uzavření pobočky a dále k osobnímu jednání k nalezení oboustranné dohody a to třeba i jednáním o snížení nájemného, které nyní činí ,- Kč/rok. Michal Maják, starosta města Jiříkov DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV PODPORUJE MĚSTO NESOUHLASEM KE ZRUŠENÍ POBOČKY ČS A.S. JIŘÍKOV Vážený pane generální řediteli Kysilko. Obracíme se na Vás jménem cca 100 klientů Domova důchodců Filipov v záležitosti záměru České spořitelny a.s. ukončit činnost pobočky vaší banky ve Městě Jiříkově, okres Děčín. V souladu s jednáním Zastupitelstva města Jiříkova, Rady města Jiříkova a v souladu s dopisem starosty Města Jiříkova p. Michala Majáka, ze dne t.r., Vám sdělujeme, že s ukončením činnosti pobočky České spořitelny v Jiříkově zásadně n e s o u h l a s í m e. Důvody, které nás vedou k takto jasně formulovanému stanovisku, spočívají zejména v možném poškození zájmů klientů našeho domova, v případě realizace citovaného záměru. Domov důchodců Filipov je registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb a v současné době má 100 klientů v pobytové službě, z nichž velká většina využívá služby pobočky České spořitelny a.s., v Jiříkově. Realizací záměru ukončení činnosti zmíněné bankovní pobočky dojde k výraznému omezení možnosti našich klientů v komunikaci s vnějším prostředím. U našich klientů dojde k významnému omezení jejich práv v nakládání s osobním účtem, či vkladní knížkou, což ve svém důsledku může znamenat snížení kvality poskytovaných sociálních služeb. Dotčený záměr dostává do výrazně nevýhodného postavení i naši organizaci, kdy správa a vedení bankovního účtu domova, jehož roční obrat přesahuje 50 milionů Kč, bude muset být přesunuta do vzdálenější lokality, což nám značně komplikuje organizaci naší činnosti. Právě operativnost a dostupnost pobočky v místě jsme na službách ČS a.s. vnímali jako velmi důležité. V dané situaci zvažujeme možnost, že v následujícím období, zvolíme pro poskytování služeb bankovní povahy, jiný subjekt na trhu, než právě Českou spořitelnu a.s. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace ZVEME VÁS NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, KTERÉ SE KONÁ DNE 29. BŘEZNA 2011 OD HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ JIŘÍKOV.

2 SČÍTÁNÍ 2011 Jak již jste možná zaznamenali, začal po městě pohyb pracovníků sčítacích komisařů, většinou Vám známých poštovních doručovatelů. Tito roznáší do domácností, do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhazují komisaři do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinesou sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března. Až se vlastní návštěva uskuteční, tak se sčítací komisař prokáže průkazem sčítacího komisaře a současně jej poznáte i podle modré kabely s logem České pošty. Komisař bude nosit průkaz sčítacího komisaře viditelně připnutý na oděvu a současně se prokáže i svým občanským průkazem. Další údaje a podrobnosti na letácích vložených do schránek, v call centru pro veřejnost, na bezplatné lince , kde se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00 a na webových stránkách HARMONOGRAM SČÍTÁNÍ /26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty: internet předání sčítacímu komisaři odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště 14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři. 20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu , které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační Podrobnější informace naleznete na nebo nově na m.scitani.cz pro mobilní telefony. VÍTE ŽE v roce 2010 bylo ve Městě Jiříkově odchyceno a umístěno do útulků celkem 10 psů, 1 kočka a 2 koťátka. Náklady spojené s umístěním v městských útulcích činily ,- Kč. Na MěÚ Jiříkov je evidováno celkem 468 psů, za které byl vybrán poplatek ve výši ,- Kč. V rámci tohoto poplatku si mohou majitelé psů vyzvednout na pokladně MěÚ Jiříkov sáčky na psí exkrementy zdarma.... na Šluknovském zámku bude 31. března 2011 od 16:30 slavnostní vernisáž výstavy "Proměny historického kočárku". Výstava konající se ve výstavních prostorách Šluknovského zámku (2. patro) potrvá až do 30. září Otevřena bude denně, včetně víkendů, od 9.00 do hodin, vstupné 30,- Kč / osoba... Městský úřad Jiříkov ve spolupráci s akreditovanou laboratoří Aquatest zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne odběry a rozbory pitné vody Jiříkovské noviny 03/2011 NESOUHLAS S NOVÝM VEDENÍM POŠTY Ráda bych jako občan města Jiříkova vyslovila nesouhlas s novou vedoucí pošty v Jiříkově a zejména s jejím neprofesionálním chováním, se kterým jsem se do té doby na této poště nesetkala. Dne jsem jako jindy zavítala na pobočku České pošty v Jiříkově vyzvednout si zásilku. Při mém příchodu byla otevřena pouze levá přepážka, u které se vietnamský občan marně snažil vyplnit složenku. Ani s pomocí jakési přítomné slečny se čas vyplňovaní nekrátil. Fronta mezitím slušně narůstala. Asi chápete, jaká byla má radost, když k druhé přepážce přišla nová paní vedoucí. V domnění, že jde ulehčit kolegyni a obsloužit čekající zákazníky, jsem se k ní radostně nahrnula a předložila doručenky. Jaké bylo mé zděšení, když mě bez jediného pohledu odbyla s tím, že má na počítači nějakou práci! Ještě v šoku jsem spolkla hořkou slinu a dál čekala. Když se čas boje vietnamského občana se složenkou nekrátil a v malých prostorách jiříkovské pošty už nebylo k hnutí, troufla jsem si znova oslovit paní vedoucí, která tuto situaci očividně ignorovala s tím, že u prvního okénka vypadá situace na dlouho a jestli by nás přeci jen nemohla odbavit. Ta otráveně protočila oči s tím, že mi děvčata z pošty poděkují, protože jim zrovna dělá výplaty. To mě dostalo! Nejenom, že mi nepřišlo vhodné dělat výplaty před koncem měsíce v poštovní špičce, když je pošta na prasknutí, ale ještě nevhodnější mi přišel celkový přístup a chování paní vedoucí. Ta před nástupem do pozice musí dělat psychotesty, takže takovéto situace by měla zvládat z grácií, ale hlavně by měla mít jistou úroveň jednání se zákazníky a celkového vystupování. A v neposlední řadě tam je pro nás - pro lidi! Když mi nakonec s kyselým obličejem balíček dávala, poznamenala jsem, že by se měla rozhlédnout kolik je tu lidí a každý nemá čas strávit hodinu na poště, že je tu otevřená jen jedna přepážka a i ta je už hodnou chvíli zablokovaná. Odsekla jen, že by byla zvědavá na mě, jak bych to dělala já. No rozhodně né takto, to dá rozum. Je zajímavé, že u předchozího vedení jsem tento ani žádný jiný problém neměla. A s vystupováním a přístupem vedoucí ke klientovi už vůbec ne. Ještě u východu jsem zaslechla komentář pracovnice u prvního okénka, že s tím musím holt počítat. Takže jsem získala dojem, že až příště půjdu na poštu, musím počítat s tím, že tam mohu strávit i půl dne. Což mě jako pracujícího občana v této dravé době dost děsí! Šárka Holcová CO NÁM ODHALUJE TAJÍCÍ SNÍH? Ustupující sněhová pokrývka nám často odhaluje hromádky psích exkrementů. Psí výkaly na chodnících, silnicích a v parcích jsou problémem, který každý dobře zná, zvláště když si ho přineseme na botě až domů. Majitelé psů by si měli uvědomit, že znečišťováním veřejných prostranství se dopouštějí spáchání přestupku proti veřejnému pořádku dle 47 písm. d) zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek bude majiteli psa uložena bloková pokuta do výše 1000,- Kč. Sáčky na psí exkrementy si mohou majitelé psů, zdarma vyzvednout na pokladně MěÚ Jiříkov. Občanům, kteří si po svých psech uklízí, si vážíme a děkujeme za jejich odpovědný přístup. Uklidit si po svém psu by mělo být nejen povinností, ale i slušností. odbor výstavby a ŽP KÁCENÍ DŘEVIN MIMO LES Tímto upozorňujeme občany, že kácet stromy může pouze vlastník pozemku, na kterém se kácená dřevina nachází, nebo osoba s písemným souhlasem vlastníka. Povolení na kácení je potřeba na všechny stromy s obvodem kmene nad 80 cm, měřené ve 130 cm nad zemí. Na stromy s obvodem kmene do 80 cm ve 130 cm nad zemí, se vztahuje ohlašovací povinnost 15 dní před plánovaným kácením. Za poškození nebo pokácení stromu bez povolení se dotyčná osoba dopouští přestupku, dle 87 odst.2 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek může být udělena pokuta ve výši ,-Kč.

3 UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY A NÁVŠTĚVNÍKY HLAVNÍHO HŘBITOVA V JIŘÍKOVĚ V roce 2009 Město Jiříkov provedlo rekonstrukci areálu hlavního hřbitova v Jiříkově. Rekonstrukce se týkala vybudování nových WC, zázemí pro pořádání smutečních obřadů, vybudování nových chodníků v areálu hřbitova, kdy část chodníků byla osazena zámkovou dlažbou a část byla vysypána kačírkem. Zámková dlažba byla také osazena před vstupní bránou do areálu hřbitova. Do celého areálu i před smuteční kapli byly umístěny nové lavičky a odpadkové koše. V areálu hřbitova i před vstupem do areálu byly umístěny sloupy s veřejným osvětlením. Proč o tomto píšeme? Stále se nám hromadí případy, kdy odemčené WC navštěvuje někdo, kdo je nevyužívá k účelům, ke kterým jsou určeny. Stalo se nám, že záchody byly vyplaveny, jednou byl částečně oddělaný jeden radiátor (pravděpodobně zde byla snaha o jeho odcizení) a poslední případ byl asi takový, že někdo zapálil papír v umyvadle na WC a ucpal záchodovou mísu až po samotný okraj toaletním papírem. Již několikrát byli správcem hřbitova vykázáni z WC mladiství, kteří asi WC považují za svojí jakousi klubovnu, ve které se schovávají, když je špatné počasí a nebo prostě, aby měli kde potají kouřit. Prosíme proto všechny návštěvníky hřbitova, aby ihned hlásili jakékoliv podezřelé zjištění, že někdo ničí či poškozuje majetek na hlavním hřbitově. Jedná se o majetek, který slouží nám všem, a proto bychom ho také my všichni měli chránit. V případě jakéhokoli zjištění můžete volat na tel , odbor místního hospodářství při MěÚ Jiříkov, nebo tel a mob , což jsou tel. čísla na Městskou policii Jiříkov. odbor místního a bytového hospodářství Městský úřad Jiříkov KTERÁ ZE ŠKOL ZÍSKÁ KČ? Vážení občané Jiříkova, dovolujeme si Vás požádat o pomoc, která by mohla vést ke zlepšení podmínek života dětí v našich mateřských školách. Naše příspěvková organizace se přihlásila do soutěže s názvem Péčí o svůj domov pomáhejte dětem". (pozn. redakce jistě jste viděli reklamu v televizi). Každá z šesti vítězných škol získá Kč, které mohou být použity na rozvoj školy, nákup vybavení nebo renovaci. V našich školkách jsou peníze stále potřebné a umístění v této soutěži by jistě přineslo spoustu radosti Vašim dětem. Účastník soutěže se do ní zapojí tím, že sbírá účtenky od zakoupených přípravků značky CIF a DOMESTOS. Body v soutěži jsou získávány na základě klíče 1 bod za každou 1 Kč utracenou spotřebiteli za nákup výše zmíněných výrobků. Jelikož bychom jistě sami nezvládli nasbírat dostatečný počet bodů do této soutěže, dovolujeme si požádat o pomoc Vás, jiříkovské občany. Vaše pomoc bude spočívat v tom, že budete nosit účtenky od zakoupených přípravků značky CIF a DOMESTOS, na kteroukoli budovu mateřské školy v našem městě. Tyto přípravky mohou být součástí účtu za celkový nákup, stačí je pouze zvýraznit zvýrazňovačem. Doklady o soutěžním nákupu lze také zasílat poštou na adresu: P.O.Box 1500, Praha 6 s heslem Péčí o svůj domov pomáhejte dětem», kdy na zadní stranu dokladu o nákupu je nutné napsat název a sídlo školy, na jejíž soutěžní účet mají být body připsány. Také lze zasílat doklady elektronicky prostřednictvím stránek Doklad o nákupu zasílaný elektronicky musí být čitelný a uložen ve formátu JPG. Všechny doklady o soutěžním nákupu musí být pořadateli soutěže doručeny nejpozději do Pokud chcete vědět o této soutěži více, hledejte na webu Péči o svůj domov pomáhejte dětem», na a nebo na infolince Předem Vám děkujeme za pomoc Kolektiv MŠ Jiříkov TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ NEBO AROGANCE MONOPOLŮ?! Před lety jsem byl účastníkem mnoha jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska", kde bylo mimo jiné jednáno se Severočeskou plynárenskou a.s. ohledně rozšíření plynofikace ve šluknovském výběžku. Záměr se podařilo prosadit a od Nového Boru přes Šéber až do Poustevny byl natažen přivaděč zemního plynu /dále ZP/. Bylo potom záležitostí starostů jednotlivých obcí, aby zajistili pro své spoluobčany a podnikatele dle jejich požadavku přívod ZP až k příslušné nemovitosti. Finančně byly použity i evropské fondy přes euroregion NISA. Nešlo pouze o řešení ekologie a zvýšení úrovně bydlení, bylo také nutností při likvidaci podnikových kotelen zajistit dále vytápění před tím napojených bytových objektů /např. ELITEX Jiříkov a další./ Nechci zde hodnotit výsledek využití plynových přípojek, když na druhé straně je ZP neustále zdražován?! Spíše mě překvapilo, když po celoplošné plynofikaci Šluknovska bylo zrušeno středisko Sev. plynáren v Rumburku, i když zůstala alespoň kancelář pro odběratele. Ostatní záležitosti bylo třeba vyřídit v Novém Boru, ale už je také středisko zrušeno a nyní se obracejte přímo na Liberec!! To je také příčinou mého článku, když jsem zjistil, že RWE zrušilo kontaktní kancelář v Rumburku, ale také v Děčíně a Ty občane, přeženu, z Dolní Poustevny, si zařiď výměnu plynoměru v LIBERCI!!! Na zákaznické lince Vám předem vychválí všechny možné záležitosti, které můžete po telefonu nebo internetu/ řešit, dokonce pro snazší pochopení Vám to zopakují anglicky, samozřejmě v čase za Vaše peníze. Když se Vám nakonec podaří spojit operátora, počkejte, je vytížen, jste v pořadí!! Zřízením krajských úřadů se rozpustily okresní úřady a agenda výkonu státní správy se přesunula na pověřená města /Varnsdorf, Rumburk/, aby výkon státní správy byl blíže občanovi, jistě správná cesta. Co se týče tzv. nestátních úřadů a společností vůči občanovi začínáme být svědky opačného přístupu!!! Ruší se pošty, spořitelny, kontaktní kanceláře pod záminkou úspor režijních nákladů, je krize!? Co je však na pivních řečech, že úspory nákladů skončí v zasloužených" odměnách managementu?!? Žádám proto tímto starostu města a Sdružení pro rozvoj Šluknovska, aby tyto záležitosti projednali s příslušnými institucemi a pomohli nezhoršovat i tak svízelnou situaci občanů nezaměstnaností zužovaného šluknovska. Předem děkuji. Pavel Kastl sen., Jiříkov JAK JSME TŘÍDILI V ROCE 2010 V roce 2010 se jiříkovským občanům podařilo vytřídit celkem 119,4 t tříděného odpadu což je o 15,6 t méně než v roce Náklady na tento druh odpadu činily , - Kč za rok. Druh tříděného odpadu Papír a lepenka Nápojový karton Lahvové sklo Plastové obaly Kovové obaly Oděvy Polystyren Baterie Množství v t 56,977 t 0,518 t 28,168 t 28,206 t 0,259 t 5,127 t 0,024 t 0,100 t Děkujeme všem jiříkovským občanům, kteří třídí odpad a umožňují tím jeho další zpracování a zároveň pomáhají chránit životní prostředí. Příkladem všem, kteří netřídí mohou být děti, které se každoročně zúčastňují soutěže ve sběru PET lahví. Je neskutečné kolik každý rok nasbírají a počet nasbíraných PET lahví se každým rokem zvyšuje. Doufáme, že Vám naši nejmenší občané města budou inspirací a budete ve svém úsilí i nadále pokračovat. odbor výstavby a ŽP Jiříkovské noviny 03/

4 SK VIKTORIE OPĚT SLAVIL ÚSPĚCH Děvčata ze sportovního klubu Viktorie se zúčastnila soutěže v pohybových skladbách Žij pohybem. Tato celorepubliková soutěž probíhá v několika kolech (leden, duben, květen a finále v červnu), koná se v kongresovém centru Praha. Z našeho sportovního klubu se zúčastnilo celkem 45 členů se čtyřmi skladbami. V kategorii step let soutěžily z našeho klubu 2 týmy a oba se velmi pěkně umístily. Skladba Step team získala 1. místo a skladba Lady Gaga získala 3. místo. V kategorii team show 11 14let se skladba James Bond umístila na 5. místě a v kategorii team show 8 10 let se skladba Včelky a medvědi umístila na 9. místě. Konkurence byla opravdu velmi velká a tak jsme hrozně rádi, že jsme si domů přivezli zlatou a bronzovou medaili. Nejmladší děvčata byla sice z 9. místa smutná, ale protože letos postoupila z nižší kategorie do starší, byl i to úspěch. Hned nás čekala další republiková soutěž a to soutěž ve fitness aerobiku a step aerobiku s názvem Wellness týmy opět v Praze. Této soutěže se zúčastnila pouze starší děvčata se třemi skladbami a dopadla také velmi dobře. V kategorii step 8 11 let se skladba Lady Gaga umístila na 7. místě, v kategorii step let se skladba Step team umístila na 2. místě a v kategorii aerobik let se skladba James Bond umístila na 5. místě. Opět jsme se radovali, že si vezeme stříbrnou medaili. Všem děvčatům gratuluji a přeji hodně štěstí do dalších soutěží. Další soutěž nás čeká již v Železném Brodě, tak snad se nám opět podaří vybojovat pro náš klub nějakou medaili Jiříkovské noviny 03/2011 Žij pohybem Praha , 1. místo Step team, 3. místo Lady Gaga GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA Wellness týmy Praha , 2. místo Step team Kateřina Mrázková Právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizace, sdružení a nadace mohly své žádosti o finanční prostředky na podporu činností a akcí zaměřených na děti, mládež, pro širokou veřejnost, na podporu volnočasových aktivit občanů předkládat na předepsaném formuláři v podatelně Městského úřadu v Jiříkově do KRÁTCE Z USNESENÍ RADY MĚSTA JIŘÍKOV RM projednala záměry prodeje pozemků dle podaných žádostí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: a) p.p.č 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 987m 2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 04/2009. b) p.p.č.1836/1 (zahrada) o výměře 1223m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/ m 2 + náklady. c) p.p.č. 5051/2 (trvalý travní porost) o výměře 470m 2 v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu dle směrnice č. 04/2009 a to 120,-Kč/m 2 + náklady. RM projednala prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a doporučuje ZM prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova. RM projednala směnu pozemků a doporučuje ZM směnit pozemky RM bere na vědomí vyúčtování přijatých dotací a příspěvků roku 2010 a doporučuje ZM výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2010 schválit a zároveň doporučuje ZM schválit vratku nedočerpaných dotací roku 2010 ve výši ,60 Kč. RM bere na vědomí Záznam z vyhodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: Nabídka na poskytnutí investičního úvěru do výše ,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346 a RM doporučuje ZM rozhodnout RM bere na vědomí přidělení celkové dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2011 ve výši ,-Kč. Z toho ,-Kč příspěvek na školství (v tom ,-Kč pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská příspěvková organizace a ,-Kč pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace) a ,-Kč na výkon státní správy v působnosti obcí a doporučuje ZM přidělení dotace schválit a přijmout. RM projednala žádost majitele Besedy o výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkova č. 1/2008, o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje a ukládá starostovi města předložit ZM k projednání po stanovisku FV a KV. Znění usnesení z Rady města Jiříkov naleznete na webových stránkách města Jiříkov. ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ JIŘÍKOVSKÝCH NOVIN Základní ustanovení Vydavatelem JN je Město Jiříkov. Vydávání JN řídí redakční rada. Tisk a distribuci zajišťuje městský úřad. Noviny vychází jednou měsíčně ve formátu A4. Jsou distribuovány zdarma na určená výdejní místa ve městě a všech organizací zřízených či řízených městem. Tematické zaměření a obsah Jiříkovských novin Město Jiříkov zřídilo JN za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění v městě. V JN nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí s výjimkou zvláštních vydání ke komunálním volbám (popř. k jiným volbám). Pro naplnění účelu jsou v JN zveřejňovány zejména: informace o činnosti samosprávy, informace o činnosti úřadu města, sdělení a informace z dění v městě, informace organizací, spolků, sdružení a institucí. Příspěvky jsou zveřejňovány formou pravidelných rubrik nebo samostatných článků. Příspěvky uveřejněné v JN nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevrací. Příprava vydání Jiříkovských novin Příspěvky určené ke zveřejnění v JN shromažďuje redaktor jednak osobně a jednak prostřednictvím podatelny městského úřadu. Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání JN. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne redaktor podle stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění nebo případného vložení redakční radě. Financování Jiříkovských novin Náklady na vydávání novin, zejména náklady na tisk a distribuci jsou hrazeny z prostředků města.

5 ŽIVOTNÍ JUBILEUM 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 A VÍCE LET V MĚSÍCI BŘEZNU OSLAVÍ paní Anežka Jandová, paní Marie Hanáková, paní Věra Vaverková, pan Josef Kubíček, pan Jiří Zamazal, pan Josef Křivák, pan Petr Máj, paní Anna Kovandová, paní Marta Škaloudová, paní Gertruda Filková, paní Marie Soukupová, pan Jindřich Pomahač, paní Helena Chudá, paní Bohumila Sommerová, pan Michal Jackovič, paní Marie Kovářová, paní Veronika Rácová, paní Věra Bílá, paní Anna Žďánská, paní Eva Jedličková Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce ROZLOUČILI JSME SE s panem Ladislavem Müllerem s paní Věrou Šolcovou a paní Evou Nedomlelovou VZPOMÍNKY Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích. Dne 23.února uplynulo dlouhých 10 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a bratr Florián Marschner. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Manželka, dcery s rodinami, sourozenci a ostatní příbuzní "Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál." Je to již 7 let, co jsme se navždy rozloučili s Tomášem a Marii Levinskými. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná dcera s rodinou. Dne 6. března by pan Petr Rác oslavil své 77 narozeniny. Je tomu již 10 let, co jsme se s ním rozloučili. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná rodina Dne 12. března uplyne 10 let, co odešel pan Zdeněk Ringelhán. Vzpomeňte s námi, rodina KULTURA KINO DK STŘELNICE RUMBURK (WWW.DKRUMBURK.CZ) od 17:00 - GNOMEO A JULIE - Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr. Animovaný / Dobrodružný / Romantický / Komedie * 120,- Kč od 19:00 - SVĚTOVÁ INVAZE - Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě Buenos Aires, Soul, Francie, Německo, Čína. Ale v roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními... Sci-Fi / Akční / Thriller / Dobrodružný * české titulky * 100,- Kč od 19:00 - ODCHÁZENÍ - PREMIÉRA - Světově uznávaný dramatik a politik Václav Havel se poprvé stane režisérem, aby převedl na filmové plátno hru, kterou s úspěchem uvedly domácí i zahraniční scény. Setkání Václava Havla s filmovou režií, řečeno jeho slovy v závěru jeho veřejné kariéry - je poněkud symbolické. * drama * 80,- Kč od 17:00 - MÁMA MEZI MARŤANY, 3D PREMIÉRA - Vyneste odpadky, snězte brokolici kdo potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji maminku, když ji unesou Marťané, kteří plánují, že ukradnou její maminkovství pro své vlastní potomky... * Animovaný / Komedie / Rodinný (3D), USA, 2011, 88 min * 160,- Kč KINO DUKLA ŠLUKNOV :00 - LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA - premiéra filmu v ČESKÉM ZNĚNÍ - Zpět v kouzelném království po Kaspianově boku při společné plavbě podél nebezpečných ostrovů... a všude číhá veliké dobrodužství. * 115 minut, vstupné: 59+1Kč, děti 54+1Kč :00 - PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI - Krtek a autíčko, Mikeš na pouti, O kropenaté slepičce, Piráti, Štaflík a Špagetka - Chůvy. Vstupné 19+1Kč, děti 14+1Kč :30 - PARANORMAL AKTIVITY 2 - premiéra hororu USA - Hlavní roli mají znovu hrát kamery, které mají znepokojeným majitelům ukázat, co nekalého se děje v jejich domově, když klidně spí. Lze předpokládat, že děsivější domácí video si lze představit jen těžko. * 91 minut, vstupné: 59+1Kč :30 - FOTŘI JSOU LOTŘI - premiéra komedie USA v ČESKÉM ZNĚNÍ - V dusné atmosféře se Greg definitivně rozhodne ukázat celému světu a především tchánovi, že je pravou hlavou rodiny, nicméně prostředky, které pro to zvolí, vytvoří řetězec katastrofálně komických situací, jež jeho autoritu rozhodně neposílí. * 98 minut, vstupné: 64+1Kč :30 - OBČANSKÝ PRŮKAZ - česká tragikomedie - Film vypráví o tom zvláštním životním období, kdy dětství zvolna přechází v dospělost, a tahle cesta v každé době vede skrz bourání konformismu a rodičovských ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání sebeúcty. * 110 minut, vstupné 64+1Kča "novými" rodinnými příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od svého vzniku rozrostla. * vstupné 69+1Kč CENTRUM PANORAMA VARNSDORF - PROGRAM NALEZNETE NA Z NABÍDKY KNIHOVNY JIŘÍKOV Joe, Peters - Tichý pláč Pan Peters se musel oženit neboť čekal s Lesley dítě, i když srdce patřilo jiné. Lesley velmi žárlila a zlost si vybíjela na malém synkovi. Sadistická matka alkoholička chlapce vězní ve sklepení a její nový přitel vnse do týrání další prvky... Birgit, Fiolka - Kamara,Hrdá Amazonka Kamara,dcera Amozonky Seliny odmítá život poslušné dívky a vdá se za přítele z mládí Horiho. Když je unesena a prodána do otroctví,rozhodne se vzít osud do vlastních rukou a využít své chytrosti a umění zacházet se zbraněmi... Kitty, Sewellová - Pouto krve Madeleine, je dcerou kubánské šamanky, santery, ale sama černé magii nedůvěřuje. Její život po tragické smrti manžela v hurikánu, je beztak dost černý. Její nový život začíná v Anglii jako psychoterapeutka. Z NABÍDKY KNIHOVNY FILIPOV - otevřeno úterý a čtvrtek hod. L. Davisová - Tři ruce ve fontáně Zajímavý pohled na všední život v koloniální Římské říši. Místní fontána nefunguje. Falco se svým přítelem zjistí, zeji ucpala uříznutá ženská ruka. A pátrání může začít. P. Christopher - Aztécký kodex Při pátrání po španělské galejně v Karibiku je nalezen důkaz o ztraceném aztéckém kodexu. V nesmírně cenném svazku se údajně uvádí místo, kde se nalézá bájné Zlaté město. D. Chamberlainová - Krutá volba Eve je úspěšná terapeutka, která pomáhá studentům v těžkých životních situacích, ale také milující manželka a matka. Veškeré její štěstí je však založeno na lži. Na webové adrese můžete podpořit podpisovou akci "Výzva na obranu knih", na podporu vyjímky proti zvyšování DPH u knižních publikací. Jiříkovské noviny 03/

Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT

Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT zdarma duben 2011 číslo 4, ročník XVI CITÁT Jiříkovské Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. Jestliže ano,

Více

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII Citát Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. ~Božena Němcová~ Upozornění Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování,

Více

Jiříkovské Noviny. Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i. zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV

Jiříkovské Noviny. Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i. zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, a kdo je uvnitř, chce ven ~arabské přísloví~ Svozové termíny 23.

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti Jiříkovské noviny Číslo 2 Ročník XVIII Únor 201 Zdarma Veřejná výzva Čtěte na str. 2 Červené kontejnery v Jiříkově Čtěte na str. Nové služby pro občany Čtěte na str. 4 Kam za kulturou? Čtěte na str. 5

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI

Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI v Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI CITÁT Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže

Více

Vamberecký Den Země. zpravodaj

Vamberecký Den Země. zpravodaj Vamberecký Den Země 22. duben je den věnovaný Zemi. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země. První Den Země byl slaven

Více

Proslov starosty města

Proslov starosty města V TOMTO VYDÁNÍ: Únor 2011/01 Přehled místních poplatků na území města Sezimova Ústí v roce 2011 Sčítání lidu 2011 krok za krokem Informace ze Správy Města Sezimovo Ústí Informace o vyúčtování služeb spojených

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.2.2009 č.3 Město Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma leden 2015 číslo 1 ročník XX MĚSTSKÁ POLICE INFORMUJE strana 2 POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU V neděli 28. prosince 2014 proběhl významný

Více

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV Jiříkovské Noviny Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ Svozové termíny 27. 09. '10 11.10. '10 25.10. '10 08.11.

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Rooseveltova ulice. červen / 2015. Hlavní téma: Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace

Rooseveltova ulice. červen / 2015. Hlavní téma: Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2015 Hlavní téma: Rooseveltova ulice Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace Slovo úvodem Dalibor Dudek ředitel ZŠ u Říčanského

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 březen 2011 cena 10,- Kč POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV Pátek 18. března ve 20.00 h VODOVOD velký sál, 150 Kč Čtvrtek 24. března v 18.00 h DIDGERIDOO Pavel PELOUCH KONCERT

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1

ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1 ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, k radosti dětí a určitě i rodičů, že se jejich potomci mohou venku vyřádit, a přitom nejsou hned zmazaní od bláta, nám sníh

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU SOBOTA 16. BŘEZNA 2013 OD 8.00 DO 21.00 HODIN BŘEZEN 2013 www.brusperk mesto.cz Informace o

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 6 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Vydařené oslavy 300. Kopečkové pouti vyvrcholily koncertem Michala Davida. NIEMCZA DARUVAR

Více