Jiříkovské Noviny MĚSTO JIŘÍKOV NESOUHLASÍ S UZAVŘENÍM POBOČKY ČS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny MĚSTO JIŘÍKOV NESOUHLASÍ S UZAVŘENÍM POBOČKY ČS"

Transkript

1 zdarma březen 2011 číslo 3, ročník XVI Jiříkovské Noviny CITÁT Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. SHAKESPEARE SVOZOVÉ TERMÍNY ' ' ' '11 zelené a žluté pytle (každý lichý týden) Tříděný odpad připravte na stanoviště do 10:00 hodin UPOZORNĚNÍ MĚÚ JIŘÍKOV Poplatky a nájemné lze uhradit platbou na účet města - č. účtu: /0800 nájemné z bytů ve vlastnictví Města Jiříkov platbou na účet města č. účtu: /0800) vkladem na účet města u kterékoliv pobočky České spořitelny, a.s. poštovní poukázkou typu A Úřední hodiny MěÚ Jiříkov Pondělí 12,00-16,30 hod. Středa: 12,00-16,30 hod. Pokladní hodiny MěÚ Jiříkov Pondělí: 12,30-16,00 hod. Středa: 12,30-16,00 hod. Pátek: 07,00-11,00 hod. TELEFONNÍ ČÍSLA MĚSTSKÝ ÚŘAD JIŘÍKOV sekretariát odbor MH a BH odbor výstavby a ŽP MĚSTSKÁ POLICIE JIŘÍKOV služebna mobilní telefon Provozní doba ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu ve Františkově ulici. PO, ST, PÁ: ÚT, ČT: SO: Kontejner na velkoobjemový odpad je umístěn v areálu Drobné provozovny. ST: 13,00-16,00 SO: 10,00-14,00 MĚSTO JIŘÍKOV NESOUHLASÍ S UZAVŘENÍM POBOČKY ČS DOPIS ADRESOVANÝ DNE ČESKÉ SPOŘITELNĚ, A.S., PŘEDSEDOVI PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍMU ŘEDITELI ING. PAVLOVI KYSILKOVI, CSC Vážený pane generální řediteli, dovoluji si Vás oslovit tímto dopisem a požádat o změnu rozhodnutí k uzavření pobočky České spořitelny v Jiříkově. Obracím se jménem občanů Města Jiříkova, kteří využívají bankovních služeb vaší pobočky v Jiříkově. Nejsou to jen občané města, ale rovněž i živnostníci, podnikatelé a ostatní instituce, kteří využívají vašich bankovních služeb již několik let a někteří již několik desetiletí. Věkové složení obyvatel Jiříkova je vyššího věku, proto využívají ještě v dnešní době vkladní knížky a preferují vybírání peněz na přepážce a osobní kontakt s pracovníky spořitelny. Město Jiříkov leží v severní části naší republiky, ve Šluknovském výběžku, Ústeckého kraje s počtem obyvatel. Hranice města sousedí z jedné poloviny s německými městy Neugersdorf, Ebersbach a Friedersdorf, druhá polovina je směrem do vnitrozemí České republiky (Rumburk, Šluknov). Dne navštívil naše město Ing. Petr Brázda, ředitel oblastní pobočky České spořitelny, a.s. Ústí nad Labem, který přišel oznámit rozhodnutí managementu o uzavření pobočky spořitelny v Jiříkově ke dni Také přišel s návrhem jako náhradu zřídit bankomat pro občany a návštěvníky našeho města. Město Jiříkov již několik let usilovalo o vybudování bankomatu v Jiříkově a to na základě požadavku obchodníků a občanů města, protože zdejší pobočka spořitelny byla otevřena jen ve dnech pondělí středa pátek. V ostatních dnech museli občané pro finanční prostředky do 8 km vzdáleného Rumburku. Se změnou cen služeb na přepážkách České spořitelny, a.s. bylo přislíbeno zřízení vnitřního bankomatu tak, aby občané mohli využívat bezplatného vybírání hotovosti mimo přepážku. O to větší bylo překvapení oznámení ze dne , že se pobočka k v Jiříkově uzavírá. Toto oznámení bylo následně projednáno v radě města, která s postupem České spořitelny, a.s. nesouhlasí a vyzývá Českou spořitelnu k odsunutí termínu uzavření pobočky a dále k osobnímu jednání k nalezení oboustranné dohody a to třeba i jednáním o snížení nájemného, které nyní činí ,- Kč/rok. Michal Maják, starosta města Jiříkov DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV PODPORUJE MĚSTO NESOUHLASEM KE ZRUŠENÍ POBOČKY ČS A.S. JIŘÍKOV Vážený pane generální řediteli Kysilko. Obracíme se na Vás jménem cca 100 klientů Domova důchodců Filipov v záležitosti záměru České spořitelny a.s. ukončit činnost pobočky vaší banky ve Městě Jiříkově, okres Děčín. V souladu s jednáním Zastupitelstva města Jiříkova, Rady města Jiříkova a v souladu s dopisem starosty Města Jiříkova p. Michala Majáka, ze dne t.r., Vám sdělujeme, že s ukončením činnosti pobočky České spořitelny v Jiříkově zásadně n e s o u h l a s í m e. Důvody, které nás vedou k takto jasně formulovanému stanovisku, spočívají zejména v možném poškození zájmů klientů našeho domova, v případě realizace citovaného záměru. Domov důchodců Filipov je registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb a v současné době má 100 klientů v pobytové službě, z nichž velká většina využívá služby pobočky České spořitelny a.s., v Jiříkově. Realizací záměru ukončení činnosti zmíněné bankovní pobočky dojde k výraznému omezení možnosti našich klientů v komunikaci s vnějším prostředím. U našich klientů dojde k významnému omezení jejich práv v nakládání s osobním účtem, či vkladní knížkou, což ve svém důsledku může znamenat snížení kvality poskytovaných sociálních služeb. Dotčený záměr dostává do výrazně nevýhodného postavení i naši organizaci, kdy správa a vedení bankovního účtu domova, jehož roční obrat přesahuje 50 milionů Kč, bude muset být přesunuta do vzdálenější lokality, což nám značně komplikuje organizaci naší činnosti. Právě operativnost a dostupnost pobočky v místě jsme na službách ČS a.s. vnímali jako velmi důležité. V dané situaci zvažujeme možnost, že v následujícím období, zvolíme pro poskytování služeb bankovní povahy, jiný subjekt na trhu, než právě Českou spořitelnu a.s. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace ZVEME VÁS NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, KTERÉ SE KONÁ DNE 29. BŘEZNA 2011 OD HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ JIŘÍKOV.

2 SČÍTÁNÍ 2011 Jak již jste možná zaznamenali, začal po městě pohyb pracovníků sčítacích komisařů, většinou Vám známých poštovních doručovatelů. Tito roznáší do domácností, do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhazují komisaři do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinesou sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března. Až se vlastní návštěva uskuteční, tak se sčítací komisař prokáže průkazem sčítacího komisaře a současně jej poznáte i podle modré kabely s logem České pošty. Komisař bude nosit průkaz sčítacího komisaře viditelně připnutý na oděvu a současně se prokáže i svým občanským průkazem. Další údaje a podrobnosti na letácích vložených do schránek, v call centru pro veřejnost, na bezplatné lince , kde se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00 a na webových stránkách HARMONOGRAM SČÍTÁNÍ /26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty: internet předání sčítacímu komisaři odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště 14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři. 20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu , které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační Podrobnější informace naleznete na nebo nově na m.scitani.cz pro mobilní telefony. VÍTE ŽE v roce 2010 bylo ve Městě Jiříkově odchyceno a umístěno do útulků celkem 10 psů, 1 kočka a 2 koťátka. Náklady spojené s umístěním v městských útulcích činily ,- Kč. Na MěÚ Jiříkov je evidováno celkem 468 psů, za které byl vybrán poplatek ve výši ,- Kč. V rámci tohoto poplatku si mohou majitelé psů vyzvednout na pokladně MěÚ Jiříkov sáčky na psí exkrementy zdarma.... na Šluknovském zámku bude 31. března 2011 od 16:30 slavnostní vernisáž výstavy "Proměny historického kočárku". Výstava konající se ve výstavních prostorách Šluknovského zámku (2. patro) potrvá až do 30. září Otevřena bude denně, včetně víkendů, od 9.00 do hodin, vstupné 30,- Kč / osoba... Městský úřad Jiříkov ve spolupráci s akreditovanou laboratoří Aquatest zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne odběry a rozbory pitné vody Jiříkovské noviny 03/2011 NESOUHLAS S NOVÝM VEDENÍM POŠTY Ráda bych jako občan města Jiříkova vyslovila nesouhlas s novou vedoucí pošty v Jiříkově a zejména s jejím neprofesionálním chováním, se kterým jsem se do té doby na této poště nesetkala. Dne jsem jako jindy zavítala na pobočku České pošty v Jiříkově vyzvednout si zásilku. Při mém příchodu byla otevřena pouze levá přepážka, u které se vietnamský občan marně snažil vyplnit složenku. Ani s pomocí jakési přítomné slečny se čas vyplňovaní nekrátil. Fronta mezitím slušně narůstala. Asi chápete, jaká byla má radost, když k druhé přepážce přišla nová paní vedoucí. V domnění, že jde ulehčit kolegyni a obsloužit čekající zákazníky, jsem se k ní radostně nahrnula a předložila doručenky. Jaké bylo mé zděšení, když mě bez jediného pohledu odbyla s tím, že má na počítači nějakou práci! Ještě v šoku jsem spolkla hořkou slinu a dál čekala. Když se čas boje vietnamského občana se složenkou nekrátil a v malých prostorách jiříkovské pošty už nebylo k hnutí, troufla jsem si znova oslovit paní vedoucí, která tuto situaci očividně ignorovala s tím, že u prvního okénka vypadá situace na dlouho a jestli by nás přeci jen nemohla odbavit. Ta otráveně protočila oči s tím, že mi děvčata z pošty poděkují, protože jim zrovna dělá výplaty. To mě dostalo! Nejenom, že mi nepřišlo vhodné dělat výplaty před koncem měsíce v poštovní špičce, když je pošta na prasknutí, ale ještě nevhodnější mi přišel celkový přístup a chování paní vedoucí. Ta před nástupem do pozice musí dělat psychotesty, takže takovéto situace by měla zvládat z grácií, ale hlavně by měla mít jistou úroveň jednání se zákazníky a celkového vystupování. A v neposlední řadě tam je pro nás - pro lidi! Když mi nakonec s kyselým obličejem balíček dávala, poznamenala jsem, že by se měla rozhlédnout kolik je tu lidí a každý nemá čas strávit hodinu na poště, že je tu otevřená jen jedna přepážka a i ta je už hodnou chvíli zablokovaná. Odsekla jen, že by byla zvědavá na mě, jak bych to dělala já. No rozhodně né takto, to dá rozum. Je zajímavé, že u předchozího vedení jsem tento ani žádný jiný problém neměla. A s vystupováním a přístupem vedoucí ke klientovi už vůbec ne. Ještě u východu jsem zaslechla komentář pracovnice u prvního okénka, že s tím musím holt počítat. Takže jsem získala dojem, že až příště půjdu na poštu, musím počítat s tím, že tam mohu strávit i půl dne. Což mě jako pracujícího občana v této dravé době dost děsí! Šárka Holcová CO NÁM ODHALUJE TAJÍCÍ SNÍH? Ustupující sněhová pokrývka nám často odhaluje hromádky psích exkrementů. Psí výkaly na chodnících, silnicích a v parcích jsou problémem, který každý dobře zná, zvláště když si ho přineseme na botě až domů. Majitelé psů by si měli uvědomit, že znečišťováním veřejných prostranství se dopouštějí spáchání přestupku proti veřejnému pořádku dle 47 písm. d) zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek bude majiteli psa uložena bloková pokuta do výše 1000,- Kč. Sáčky na psí exkrementy si mohou majitelé psů, zdarma vyzvednout na pokladně MěÚ Jiříkov. Občanům, kteří si po svých psech uklízí, si vážíme a děkujeme za jejich odpovědný přístup. Uklidit si po svém psu by mělo být nejen povinností, ale i slušností. odbor výstavby a ŽP KÁCENÍ DŘEVIN MIMO LES Tímto upozorňujeme občany, že kácet stromy může pouze vlastník pozemku, na kterém se kácená dřevina nachází, nebo osoba s písemným souhlasem vlastníka. Povolení na kácení je potřeba na všechny stromy s obvodem kmene nad 80 cm, měřené ve 130 cm nad zemí. Na stromy s obvodem kmene do 80 cm ve 130 cm nad zemí, se vztahuje ohlašovací povinnost 15 dní před plánovaným kácením. Za poškození nebo pokácení stromu bez povolení se dotyčná osoba dopouští přestupku, dle 87 odst.2 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek může být udělena pokuta ve výši ,-Kč.

3 UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY A NÁVŠTĚVNÍKY HLAVNÍHO HŘBITOVA V JIŘÍKOVĚ V roce 2009 Město Jiříkov provedlo rekonstrukci areálu hlavního hřbitova v Jiříkově. Rekonstrukce se týkala vybudování nových WC, zázemí pro pořádání smutečních obřadů, vybudování nových chodníků v areálu hřbitova, kdy část chodníků byla osazena zámkovou dlažbou a část byla vysypána kačírkem. Zámková dlažba byla také osazena před vstupní bránou do areálu hřbitova. Do celého areálu i před smuteční kapli byly umístěny nové lavičky a odpadkové koše. V areálu hřbitova i před vstupem do areálu byly umístěny sloupy s veřejným osvětlením. Proč o tomto píšeme? Stále se nám hromadí případy, kdy odemčené WC navštěvuje někdo, kdo je nevyužívá k účelům, ke kterým jsou určeny. Stalo se nám, že záchody byly vyplaveny, jednou byl částečně oddělaný jeden radiátor (pravděpodobně zde byla snaha o jeho odcizení) a poslední případ byl asi takový, že někdo zapálil papír v umyvadle na WC a ucpal záchodovou mísu až po samotný okraj toaletním papírem. Již několikrát byli správcem hřbitova vykázáni z WC mladiství, kteří asi WC považují za svojí jakousi klubovnu, ve které se schovávají, když je špatné počasí a nebo prostě, aby měli kde potají kouřit. Prosíme proto všechny návštěvníky hřbitova, aby ihned hlásili jakékoliv podezřelé zjištění, že někdo ničí či poškozuje majetek na hlavním hřbitově. Jedná se o majetek, který slouží nám všem, a proto bychom ho také my všichni měli chránit. V případě jakéhokoli zjištění můžete volat na tel , odbor místního hospodářství při MěÚ Jiříkov, nebo tel a mob , což jsou tel. čísla na Městskou policii Jiříkov. odbor místního a bytového hospodářství Městský úřad Jiříkov KTERÁ ZE ŠKOL ZÍSKÁ KČ? Vážení občané Jiříkova, dovolujeme si Vás požádat o pomoc, která by mohla vést ke zlepšení podmínek života dětí v našich mateřských školách. Naše příspěvková organizace se přihlásila do soutěže s názvem Péčí o svůj domov pomáhejte dětem". (pozn. redakce jistě jste viděli reklamu v televizi). Každá z šesti vítězných škol získá Kč, které mohou být použity na rozvoj školy, nákup vybavení nebo renovaci. V našich školkách jsou peníze stále potřebné a umístění v této soutěži by jistě přineslo spoustu radosti Vašim dětem. Účastník soutěže se do ní zapojí tím, že sbírá účtenky od zakoupených přípravků značky CIF a DOMESTOS. Body v soutěži jsou získávány na základě klíče 1 bod za každou 1 Kč utracenou spotřebiteli za nákup výše zmíněných výrobků. Jelikož bychom jistě sami nezvládli nasbírat dostatečný počet bodů do této soutěže, dovolujeme si požádat o pomoc Vás, jiříkovské občany. Vaše pomoc bude spočívat v tom, že budete nosit účtenky od zakoupených přípravků značky CIF a DOMESTOS, na kteroukoli budovu mateřské školy v našem městě. Tyto přípravky mohou být součástí účtu za celkový nákup, stačí je pouze zvýraznit zvýrazňovačem. Doklady o soutěžním nákupu lze také zasílat poštou na adresu: P.O.Box 1500, Praha 6 s heslem Péčí o svůj domov pomáhejte dětem», kdy na zadní stranu dokladu o nákupu je nutné napsat název a sídlo školy, na jejíž soutěžní účet mají být body připsány. Také lze zasílat doklady elektronicky prostřednictvím stránek Doklad o nákupu zasílaný elektronicky musí být čitelný a uložen ve formátu JPG. Všechny doklady o soutěžním nákupu musí být pořadateli soutěže doručeny nejpozději do Pokud chcete vědět o této soutěži více, hledejte na webu Péči o svůj domov pomáhejte dětem», na a nebo na infolince Předem Vám děkujeme za pomoc Kolektiv MŠ Jiříkov TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ NEBO AROGANCE MONOPOLŮ?! Před lety jsem byl účastníkem mnoha jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska", kde bylo mimo jiné jednáno se Severočeskou plynárenskou a.s. ohledně rozšíření plynofikace ve šluknovském výběžku. Záměr se podařilo prosadit a od Nového Boru přes Šéber až do Poustevny byl natažen přivaděč zemního plynu /dále ZP/. Bylo potom záležitostí starostů jednotlivých obcí, aby zajistili pro své spoluobčany a podnikatele dle jejich požadavku přívod ZP až k příslušné nemovitosti. Finančně byly použity i evropské fondy přes euroregion NISA. Nešlo pouze o řešení ekologie a zvýšení úrovně bydlení, bylo také nutností při likvidaci podnikových kotelen zajistit dále vytápění před tím napojených bytových objektů /např. ELITEX Jiříkov a další./ Nechci zde hodnotit výsledek využití plynových přípojek, když na druhé straně je ZP neustále zdražován?! Spíše mě překvapilo, když po celoplošné plynofikaci Šluknovska bylo zrušeno středisko Sev. plynáren v Rumburku, i když zůstala alespoň kancelář pro odběratele. Ostatní záležitosti bylo třeba vyřídit v Novém Boru, ale už je také středisko zrušeno a nyní se obracejte přímo na Liberec!! To je také příčinou mého článku, když jsem zjistil, že RWE zrušilo kontaktní kancelář v Rumburku, ale také v Děčíně a Ty občane, přeženu, z Dolní Poustevny, si zařiď výměnu plynoměru v LIBERCI!!! Na zákaznické lince Vám předem vychválí všechny možné záležitosti, které můžete po telefonu nebo internetu/ řešit, dokonce pro snazší pochopení Vám to zopakují anglicky, samozřejmě v čase za Vaše peníze. Když se Vám nakonec podaří spojit operátora, počkejte, je vytížen, jste v pořadí!! Zřízením krajských úřadů se rozpustily okresní úřady a agenda výkonu státní správy se přesunula na pověřená města /Varnsdorf, Rumburk/, aby výkon státní správy byl blíže občanovi, jistě správná cesta. Co se týče tzv. nestátních úřadů a společností vůči občanovi začínáme být svědky opačného přístupu!!! Ruší se pošty, spořitelny, kontaktní kanceláře pod záminkou úspor režijních nákladů, je krize!? Co je však na pivních řečech, že úspory nákladů skončí v zasloužených" odměnách managementu?!? Žádám proto tímto starostu města a Sdružení pro rozvoj Šluknovska, aby tyto záležitosti projednali s příslušnými institucemi a pomohli nezhoršovat i tak svízelnou situaci občanů nezaměstnaností zužovaného šluknovska. Předem děkuji. Pavel Kastl sen., Jiříkov JAK JSME TŘÍDILI V ROCE 2010 V roce 2010 se jiříkovským občanům podařilo vytřídit celkem 119,4 t tříděného odpadu což je o 15,6 t méně než v roce Náklady na tento druh odpadu činily , - Kč za rok. Druh tříděného odpadu Papír a lepenka Nápojový karton Lahvové sklo Plastové obaly Kovové obaly Oděvy Polystyren Baterie Množství v t 56,977 t 0,518 t 28,168 t 28,206 t 0,259 t 5,127 t 0,024 t 0,100 t Děkujeme všem jiříkovským občanům, kteří třídí odpad a umožňují tím jeho další zpracování a zároveň pomáhají chránit životní prostředí. Příkladem všem, kteří netřídí mohou být děti, které se každoročně zúčastňují soutěže ve sběru PET lahví. Je neskutečné kolik každý rok nasbírají a počet nasbíraných PET lahví se každým rokem zvyšuje. Doufáme, že Vám naši nejmenší občané města budou inspirací a budete ve svém úsilí i nadále pokračovat. odbor výstavby a ŽP Jiříkovské noviny 03/

4 SK VIKTORIE OPĚT SLAVIL ÚSPĚCH Děvčata ze sportovního klubu Viktorie se zúčastnila soutěže v pohybových skladbách Žij pohybem. Tato celorepubliková soutěž probíhá v několika kolech (leden, duben, květen a finále v červnu), koná se v kongresovém centru Praha. Z našeho sportovního klubu se zúčastnilo celkem 45 členů se čtyřmi skladbami. V kategorii step let soutěžily z našeho klubu 2 týmy a oba se velmi pěkně umístily. Skladba Step team získala 1. místo a skladba Lady Gaga získala 3. místo. V kategorii team show 11 14let se skladba James Bond umístila na 5. místě a v kategorii team show 8 10 let se skladba Včelky a medvědi umístila na 9. místě. Konkurence byla opravdu velmi velká a tak jsme hrozně rádi, že jsme si domů přivezli zlatou a bronzovou medaili. Nejmladší děvčata byla sice z 9. místa smutná, ale protože letos postoupila z nižší kategorie do starší, byl i to úspěch. Hned nás čekala další republiková soutěž a to soutěž ve fitness aerobiku a step aerobiku s názvem Wellness týmy opět v Praze. Této soutěže se zúčastnila pouze starší děvčata se třemi skladbami a dopadla také velmi dobře. V kategorii step 8 11 let se skladba Lady Gaga umístila na 7. místě, v kategorii step let se skladba Step team umístila na 2. místě a v kategorii aerobik let se skladba James Bond umístila na 5. místě. Opět jsme se radovali, že si vezeme stříbrnou medaili. Všem děvčatům gratuluji a přeji hodně štěstí do dalších soutěží. Další soutěž nás čeká již v Železném Brodě, tak snad se nám opět podaří vybojovat pro náš klub nějakou medaili Jiříkovské noviny 03/2011 Žij pohybem Praha , 1. místo Step team, 3. místo Lady Gaga GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA Wellness týmy Praha , 2. místo Step team Kateřina Mrázková Právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizace, sdružení a nadace mohly své žádosti o finanční prostředky na podporu činností a akcí zaměřených na děti, mládež, pro širokou veřejnost, na podporu volnočasových aktivit občanů předkládat na předepsaném formuláři v podatelně Městského úřadu v Jiříkově do KRÁTCE Z USNESENÍ RADY MĚSTA JIŘÍKOV RM projednala záměry prodeje pozemků dle podaných žádostí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: a) p.p.č 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 987m 2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 04/2009. b) p.p.č.1836/1 (zahrada) o výměře 1223m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/ m 2 + náklady. c) p.p.č. 5051/2 (trvalý travní porost) o výměře 470m 2 v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu dle směrnice č. 04/2009 a to 120,-Kč/m 2 + náklady. RM projednala prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a doporučuje ZM prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova. RM projednala směnu pozemků a doporučuje ZM směnit pozemky RM bere na vědomí vyúčtování přijatých dotací a příspěvků roku 2010 a doporučuje ZM výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2010 schválit a zároveň doporučuje ZM schválit vratku nedočerpaných dotací roku 2010 ve výši ,60 Kč. RM bere na vědomí Záznam z vyhodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: Nabídka na poskytnutí investičního úvěru do výše ,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346 a RM doporučuje ZM rozhodnout RM bere na vědomí přidělení celkové dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2011 ve výši ,-Kč. Z toho ,-Kč příspěvek na školství (v tom ,-Kč pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská příspěvková organizace a ,-Kč pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace) a ,-Kč na výkon státní správy v působnosti obcí a doporučuje ZM přidělení dotace schválit a přijmout. RM projednala žádost majitele Besedy o výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkova č. 1/2008, o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje a ukládá starostovi města předložit ZM k projednání po stanovisku FV a KV. Znění usnesení z Rady města Jiříkov naleznete na webových stránkách města Jiříkov. ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ JIŘÍKOVSKÝCH NOVIN Základní ustanovení Vydavatelem JN je Město Jiříkov. Vydávání JN řídí redakční rada. Tisk a distribuci zajišťuje městský úřad. Noviny vychází jednou měsíčně ve formátu A4. Jsou distribuovány zdarma na určená výdejní místa ve městě a všech organizací zřízených či řízených městem. Tematické zaměření a obsah Jiříkovských novin Město Jiříkov zřídilo JN za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění v městě. V JN nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí s výjimkou zvláštních vydání ke komunálním volbám (popř. k jiným volbám). Pro naplnění účelu jsou v JN zveřejňovány zejména: informace o činnosti samosprávy, informace o činnosti úřadu města, sdělení a informace z dění v městě, informace organizací, spolků, sdružení a institucí. Příspěvky jsou zveřejňovány formou pravidelných rubrik nebo samostatných článků. Příspěvky uveřejněné v JN nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevrací. Příprava vydání Jiříkovských novin Příspěvky určené ke zveřejnění v JN shromažďuje redaktor jednak osobně a jednak prostřednictvím podatelny městského úřadu. Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání JN. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne redaktor podle stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění nebo případného vložení redakční radě. Financování Jiříkovských novin Náklady na vydávání novin, zejména náklady na tisk a distribuci jsou hrazeny z prostředků města.

5 ŽIVOTNÍ JUBILEUM 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 A VÍCE LET V MĚSÍCI BŘEZNU OSLAVÍ paní Anežka Jandová, paní Marie Hanáková, paní Věra Vaverková, pan Josef Kubíček, pan Jiří Zamazal, pan Josef Křivák, pan Petr Máj, paní Anna Kovandová, paní Marta Škaloudová, paní Gertruda Filková, paní Marie Soukupová, pan Jindřich Pomahač, paní Helena Chudá, paní Bohumila Sommerová, pan Michal Jackovič, paní Marie Kovářová, paní Veronika Rácová, paní Věra Bílá, paní Anna Žďánská, paní Eva Jedličková Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce ROZLOUČILI JSME SE s panem Ladislavem Müllerem s paní Věrou Šolcovou a paní Evou Nedomlelovou VZPOMÍNKY Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích. Dne 23.února uplynulo dlouhých 10 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a bratr Florián Marschner. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Manželka, dcery s rodinami, sourozenci a ostatní příbuzní "Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál." Je to již 7 let, co jsme se navždy rozloučili s Tomášem a Marii Levinskými. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná dcera s rodinou. Dne 6. března by pan Petr Rác oslavil své 77 narozeniny. Je tomu již 10 let, co jsme se s ním rozloučili. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná rodina Dne 12. března uplyne 10 let, co odešel pan Zdeněk Ringelhán. Vzpomeňte s námi, rodina KULTURA KINO DK STŘELNICE RUMBURK (WWW.DKRUMBURK.CZ) od 17:00 - GNOMEO A JULIE - Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr. Animovaný / Dobrodružný / Romantický / Komedie * 120,- Kč od 19:00 - SVĚTOVÁ INVAZE - Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě Buenos Aires, Soul, Francie, Německo, Čína. Ale v roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními... Sci-Fi / Akční / Thriller / Dobrodružný * české titulky * 100,- Kč od 19:00 - ODCHÁZENÍ - PREMIÉRA - Světově uznávaný dramatik a politik Václav Havel se poprvé stane režisérem, aby převedl na filmové plátno hru, kterou s úspěchem uvedly domácí i zahraniční scény. Setkání Václava Havla s filmovou režií, řečeno jeho slovy v závěru jeho veřejné kariéry - je poněkud symbolické. * drama * 80,- Kč od 17:00 - MÁMA MEZI MARŤANY, 3D PREMIÉRA - Vyneste odpadky, snězte brokolici kdo potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji maminku, když ji unesou Marťané, kteří plánují, že ukradnou její maminkovství pro své vlastní potomky... * Animovaný / Komedie / Rodinný (3D), USA, 2011, 88 min * 160,- Kč KINO DUKLA ŠLUKNOV :00 - LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA - premiéra filmu v ČESKÉM ZNĚNÍ - Zpět v kouzelném království po Kaspianově boku při společné plavbě podél nebezpečných ostrovů... a všude číhá veliké dobrodužství. * 115 minut, vstupné: 59+1Kč, děti 54+1Kč :00 - PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI - Krtek a autíčko, Mikeš na pouti, O kropenaté slepičce, Piráti, Štaflík a Špagetka - Chůvy. Vstupné 19+1Kč, děti 14+1Kč :30 - PARANORMAL AKTIVITY 2 - premiéra hororu USA - Hlavní roli mají znovu hrát kamery, které mají znepokojeným majitelům ukázat, co nekalého se děje v jejich domově, když klidně spí. Lze předpokládat, že děsivější domácí video si lze představit jen těžko. * 91 minut, vstupné: 59+1Kč :30 - FOTŘI JSOU LOTŘI - premiéra komedie USA v ČESKÉM ZNĚNÍ - V dusné atmosféře se Greg definitivně rozhodne ukázat celému světu a především tchánovi, že je pravou hlavou rodiny, nicméně prostředky, které pro to zvolí, vytvoří řetězec katastrofálně komických situací, jež jeho autoritu rozhodně neposílí. * 98 minut, vstupné: 64+1Kč :30 - OBČANSKÝ PRŮKAZ - česká tragikomedie - Film vypráví o tom zvláštním životním období, kdy dětství zvolna přechází v dospělost, a tahle cesta v každé době vede skrz bourání konformismu a rodičovských ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání sebeúcty. * 110 minut, vstupné 64+1Kča "novými" rodinnými příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od svého vzniku rozrostla. * vstupné 69+1Kč CENTRUM PANORAMA VARNSDORF - PROGRAM NALEZNETE NA Z NABÍDKY KNIHOVNY JIŘÍKOV Joe, Peters - Tichý pláč Pan Peters se musel oženit neboť čekal s Lesley dítě, i když srdce patřilo jiné. Lesley velmi žárlila a zlost si vybíjela na malém synkovi. Sadistická matka alkoholička chlapce vězní ve sklepení a její nový přitel vnse do týrání další prvky... Birgit, Fiolka - Kamara,Hrdá Amazonka Kamara,dcera Amozonky Seliny odmítá život poslušné dívky a vdá se za přítele z mládí Horiho. Když je unesena a prodána do otroctví,rozhodne se vzít osud do vlastních rukou a využít své chytrosti a umění zacházet se zbraněmi... Kitty, Sewellová - Pouto krve Madeleine, je dcerou kubánské šamanky, santery, ale sama černé magii nedůvěřuje. Její život po tragické smrti manžela v hurikánu, je beztak dost černý. Její nový život začíná v Anglii jako psychoterapeutka. Z NABÍDKY KNIHOVNY FILIPOV - otevřeno úterý a čtvrtek hod. L. Davisová - Tři ruce ve fontáně Zajímavý pohled na všední život v koloniální Římské říši. Místní fontána nefunguje. Falco se svým přítelem zjistí, zeji ucpala uříznutá ženská ruka. A pátrání může začít. P. Christopher - Aztécký kodex Při pátrání po španělské galejně v Karibiku je nalezen důkaz o ztraceném aztéckém kodexu. V nesmírně cenném svazku se údajně uvádí místo, kde se nalézá bájné Zlaté město. D. Chamberlainová - Krutá volba Eve je úspěšná terapeutka, která pomáhá studentům v těžkých životních situacích, ale také milující manželka a matka. Veškeré její štěstí je však založeno na lži. Na webové adrese můžete podpořit podpisovou akci "Výzva na obranu knih", na podporu vyjímky proti zvyšování DPH u knižních publikací. Jiříkovské noviny 03/

6 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK LUŽ 2011 ( ) Třetí neděli roku 2011 jsme vyjeli na pravidelný lyžařský výcvik 7. tříd. Tentokrát naše řady posílili tři zkušení lyžaři z 8. ročníku. Plni nadšení a elánu jsme naložili lyže, batohy, důležité svačiny (řízky), dobrou náladu a vyrazili směr české Alpy, do hor Lužických. Po 13-ti letém exilu na chatě Lužanka (ukončila činnost) jsme našli nový azyl na chatě Luž. Ač u nás zbyl sníh jen u školní dílny navezený z předešlé sněhové kalamity, tak nás na Luži přivítal dostatek sněhu na sjezdovce. Nasadili jsme ski a začali se učit výstupy, obraty, držení hůlek, jízdu v pluhu, základní oblouky. Naši lyžaři měli ohromnou chuť se vše naučit. Pilovali jak pilníci styl, který se čím dál víc podobal top značce made in Bank (loni to byla značka made in Záhrobská, ale ta teď zrovna moc nezáří). Ve středu dopoledne jsme sjezdovky vyměnili za běžky. Počasí nám tento den nepřálo a ač přišlo po dlouhém a velkém oteplení mráz, tak na ledové krustě se nedalo dělat téměř nic. Přes snahu udržet se na úzkých prknech nebyla nouze o padající postavy do sněhu. I tak děti absolvovaly malý individuální závod ve sprintu, jehož vítězkou byla Anička Zavřelová ze 7.B. V osobním volnu se hrály hlavně karty UNO a stolní tenis. Nechyběly ani hry na sněhu. Po dva večery měli žáci připravenou přednášku z teorie lyžování a bezpečném chování na sjezdovce, která byla okořeněná instruktážními DVD filmy. Ve čtvrtek se uskutečnil Světový pohár ve slalomu. Mezi oficiálními slalomovými tyčemi byli na dřevcích pádivých nejrychlejší Jitka Ryšavá ze 7.A a Tomáš Urbánek ze 7.B. Poslední večer se psal test z přednášek. Nejlepším lyžařem teoretikem se nakonec stal Miloslav Michalíček ze 7.A. Po zhodnocení kurzu, vyhlášení vítězů závodů, testu a nejlepšího pokoje (Šťastná 5 Zuzka Berková, Adéla Kastlová, Bára Čerklová, Vendula Sedláčková a Šárka Mifková) přišla na řadu sladká odměna za celotýdenní snažení v podobě zmrzlinového poháru. Pak už nás čekala jen a jen zábava. Po úvodních scénkách a sestřihu z filmu Sněženky a machři jsme tancovali v rytmu DISCO. V pátek po obědě naše zimní soustředění skončilo. Tolik hektolitrů slz jako letos jsme opravdu ještě nezažili. Nejenomže děvčata pláčem vytopila jídelnu, ale slzy neštěstí, že lyžák končí se valily cestou z Luže do Dolní Světlé proudem, kde museli vyhlásit 3.stupeň povodňové aktivity. Z toho jsme pochopili, že se dětem kurz líbil, nám instruktorům se tedy povedlo, co jsme chtěli a žáci v Lužických horách strávili jeden krásný a nezapomenutelný týden. Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům (p. Altman, p. Berka, p. Sedláček, p. Dinh, p. Holeček, p. Mareš, p. Kastl, p. Paul, p. Spáčil), kteří nám pomohli s odvozem výstroje, výzbroje a nejlepších lyžařů Eurasie. MAŠKARNÍ KARNEVAL VE VČELCE Karneval, který se konal od 14. hod, byl plný dětské radosti a úsměvů. Účast byla nad naše očekávání a za to děkuji všem zúčastněným. Vzhledem k tomu, že bylo přítomno více menších dětí, program jsme tomu uzpůsobili. Děti si zatancovaly, zasoutěžily o dobroty a drobné ceny, rodiče si popovídali a podívali se, jak to u nás vypadá. Pro dospělé - ať už rodiče-prarodiče, tetičky či strýčky, byla zajímavá tombola, v které bylo více než 130 cen a nakonec bylo losování o dalších 13 větších cen. Hlavní cenou byla poukázka do cukrárny v Jiříkově v hodnotě 200 kč. Myslíme si, že je důležité s dětmi navštěvovat takovéto akce. Za sebe mohu říct, že toto odpoledne bylo pro nás velmi příjemné a děkuji všem, kteří se zúčastnili. Vidět tolik dětských úsměvů a radosti zahřeje na srdci. Těším se na všechny zase za rok na již 3. maškarním karnevalu včelky. Ráda bych poděkovala Všem, ať už svému manželovi, maminkám, které nám pomáhaly s výzdobou, se sháněním cen do tomboly, s přípravou tomboly a nakonec i s programem, ale i sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly. Sponzoři: J. a V. Podzimkovi, MÚ Jiříkov, Papírnictví Honzátko, Nakladatelství Fragment.cz, M. Marešová a maminky z naší Včelky,,HLEDEJ POTĚŠENÍ V DĚTECH, DOPŘEJTE DĚTEM, ABY SE MOHLY POTĚŠIT S VÁMI A BEZ ODKLADŮ UŽÍVEJTE JEJICH RADOST" Seneca Lucius Annaeus Jana Podzimková CENTRUM PRO RODINNÉ AKTIVITY VČELKA Náměstí 900, budova ČS, zadní vchod, 2. patro PROGRAM BŘEZEN 2011 Pravidelné setkávání v úterý a pátek Hod. Jan Kolář Další akce: od 17h. - Tvořivé odpoledne- Quilling-nutná rezervace em či smskou v 9.30h. - Místo do včelky jdeme za zvířátky do přírody dle počasí od 17h. - Tvořivé odpoledne- dle vašeho zájmu- lepení košíků z papíru či quilling od 10h - Jak fotíme pár triků, jak zlepšit své fotografie v 10h. - Jedeme do solné jeskyně Šluknov rezervace v úterý před akcí ve včelce nebo smskou v 10h - přednáška výživové poradkyně na téma kravské mléko proti umělé dětské výživě- grantem firma HERO, s.r.o Tatínku, pojď si se mnou hrát - sobotní dopoledne s tatínkem ve včelce-min.počet úč. 5!! od 10h - Fotím, fotíš, fotíme,budeme fotit- kouzlo fotografie Těšíme se na vaši návštěvu! Změna programu možná. Všechny informace na Na všechny kurzy nutná rezervace smskou, em či podepsáním přihlášky ve včelce. Kurzy budou při min. Počtu účastníků 5. Máte zájem dostávat program em či smskou, vyplňte ve Včelce žádost. Jiříkovské noviny (MK ČR 11261) - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - M. Gavlík, náklad 500 ks. Uzávěrka dalšího čísla je do 12 hodin a termín vydání Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo přenosných médiích.

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Sčítání lidu krok za krokem

Sčítání lidu krok za krokem Sčítání lidu krok za krokem 1) Blíží se první návštěva komisaře. Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ

pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ Město Kostelec nad Orlicí PALACKÉHO NÁMĚSTÍ Č.P. 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ Z Á S A D Y pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Zásady upravují vydávání zpravodaje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zásady pro vydávání Zpravodaje města Kraslic

Zásady pro vydávání Zpravodaje města Kraslic Zásady pro vydávání Zpravodaje města Kraslic Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady upravují vydávání periodika Zpravodaj města Kraslic (dále jen zpravodaj ) zejména z hlediska: tematického zaměření a obsahové

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015

z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015 z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 313/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 20. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem Obec Sedlice Sedlice 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Zastupitelstvo obce Sedlice Obecně závazná vyhláška Obce Sedlice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Pravidla. pro vydávání zpravodaje U nás v Čakovicích

Pravidla. pro vydávání zpravodaje U nás v Čakovicích Pravidla pro vydávání zpravodaje U nás v Čakovicích (schválená na 31. jednání RMČ dne 30.11.2015 usnesením USN RM 628/2015) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Pravidla pro vydávání zpravodaje U nás v Čakovicích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý PROGRAM

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý PROGRAM ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 3.1.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý Hosté : XXX Zahájení : 16:00 hodin

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor Město Bor Obecně závazná vyhláška Města Bor č. /.., o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města

Více

ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013

ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013 ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 2172/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 139. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013,

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, OBEC Narysov Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více