Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň"

Transkript

1 Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler

2 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni zaměstnanců z toho odborných zdravotnických pracovníků z toho 853 lékařů a zubních lékařů a všeobecných sester a porodních asistentek lůžek 54 klinik, ústavů a oddělení roční obrat mil. Kč (r. 2012) ročně více než 69 tis. hospitalizací 3 tis. porodů 963 tis. ambulantních vyšetření

3 Lokality nemocnice

4 Lokality nemocnice AREÁL BORY původní areál pavilónového typu sloučení se sousedním areálem bývalé VN (od ) AREÁL LOCHOTÍN nový areál budovaný od roku zastavení původní koncepce výstavba nové GPK a Neonatologického oddělení výstavba nového ORTO 20?? 20?? výstavba nového PCHO???

5 IOP 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Součást prioritní osy 3 IOP - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Podporované aktivity/operace v rámci 3.2 IOP 3.2a modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče). Ve FN Plzeň v rámci IOP 3.2 podpořeny projekty v celkové hodnotě převyšující 400 milionů Kč

6 Projekty 3.2 IOP FN Plzeň Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň" (1. výzva 3.2a) Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra FN Plzeň (1. výzva 3.2a) Projekt Modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích (2. výzva 3.2b) Projekt "Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla ve FN Plzeň" (3. výzva 3.2c) Projekt "Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve Fakultní nemocnici Plzeň (3. výzva 3.2c) Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního Kardiovaskulárního centra FN Plzeň (5. výzva 3.2a) Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prevence nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň (7. výzva 3.2b) Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Plzeň (8. výzva 3.2a) Projekt Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň (9. výzva 3.2c) Projekt Zvýšení prevence nozokomiálních infekcí modernizací systému čištění a dezinfekce prádla ve FN Plzeň (10. výzva 3.2b) Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň II" (14. výzva 3.2a)

7 Projekty 3.2a IOP FN Plzeň Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň" (1. výzva 3.2a) Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra FN Plzeň (1. výzva 3.2a) Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního Kardiovaskulárního centra FN Plzeň (5. výzva 3.2a) Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Plzeň (8. výzva 3.2a) Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň II" (14. výzva 3.2a)

8 Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního Kardiovaskulárního centra FN Plzeň (1/3) Mezníky projektu Rozhodnutí o poskytnutí dotace získal projekt Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Celkové výdaje projektu (rozpočet): 79,97 mil Kč. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 67,97 mil. Kč Financování z vlastních zdrojů: 12,00 mil. Kč Cíle projektu Modernizace stávajících a pořízení nových technologií. Zkvalitnění péče o pacienty trpící srdečními arytmiemi, srdečním selháním, akutními i chronickými formami ischemické choroby srdeční. Rozvoj speciálních vyšetřovacích metod v oblasti intervenční kardiologie, zpřesňující koronarografickou diagnostiku. Zkvalitnění monitorace a péče o pacienty na jednotkách intenzivní péče, na kardiochirurgických sálech a na standardních odděleních.

9 Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního Kardiovaskulárního centra FN Plzeň (2/3) PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ Mechanická trombektomie Intraaortální balónková kontrapulzace 2 ks Ventilátor pro invazivní i neinvazivná UPV 6 ks Perkutánní systém pro mechanickou podporu srdeční Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii 3D mapovací systémy (CARTO III, NavX) Rentgen pro komplexní elektrofyziologická vyšetření Kardiochirurgický peroperační ablační systém (RFA, Cryo) 2 ks Přístroj k fyziologickému měření hemodynamické významnosti stenóz Monitor mozkových funkcí Mechanická srdeční podpora dlouhodobá Mimotělní oběh Chladící a ohřívací jednotka Anesteziologický přístroj na operační sál 2 ks Monitorovací jednotka na operační sál 2 ks Intrakardiální echokardiograf Bed side echokardiograf 2 ks Intravaskulární ultrazvuk Monitorovací systém s možností měření invazivních tlaků 18 ks + centrála 2 ks Telemetricky monitorované lůžko nebo lůžko intermediální 16 ks+ centrála

10 Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního Kardiovaskulárního centra FN Plzeň (3/3) Přístrojové vybavení Monitor životních funkcí Centrála monitorovacího systému Echokardiograf

11 Projekty 3.2b IOP FN Plzeň Projekt Modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích (2. výzva 3.2b) Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prevence nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň (7. výzva 3.2b) Projekt Zvýšení prevence nozokomiálních infekcí modernizací systému čištění a dezinfekce prádla ve FN Plzeň (10. výzva 3.2b)

12 Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prev. nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň (1/3) Mezníky projektu Rozhodnutí o poskytnutí dotace získal projekt Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Celkové výdaje projektu (rozpočet): 34,98 mil. Kč Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 29,733 mil. Kč Financování z vlastních zdrojů: 5,247 mil. Kč Cíle projektu Obnova techniky v oblasti prevence vzniku a šíření noz. nákaz. Zlepšení péče snížením rizika výskytu nozokomiálních infekcí a následné snížení nákladů na jejich léčbu. Opatření v rámci projektu Obnova a restrukturalizace vybavení Centrální sterilizace. Obnova techniky pro dekontaminaci a vyšší stupeň dezinfekce přístrojů, které nelze dostupnými technikami sterilizovat (endoskopické přístroje). Nákup zařízení na bezpečné uchovávání těchto přístrojů (sušící a skladovací skříně). Nákup prokládací pračky s nižšími energetickými nároky. Obnova zařízení pro hygienickou manipulaci a likvidaci biologických odpadů nepohyblivých pacientů.

13 Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prev. nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň (2/3) PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ Parní sterilizátor cca 850 l 4 ks Parní sterilizátor cca 450 l Parní sterilizátor cca 150 l Formaldehydový sterilizátor cca 600 l Zařízení na úpravu vody pro vyvíječe technická/medicinální pára Vyplachovač ložních mís 30 ks Prokládací pračka pro prádelnu Systém pro archivaci a sledování provozních dat zařízení centrální sterilizace Prokládací myčka na instrumentária 4 ks Ultrazvuková myčka s velkou vanou 3 ks Myčka pro dva endoskopy 4 ks Endoskopická myčka 2 ks Myčka na galoše 2 ks Myčka na instrumentária 4 ks Myčka na anesteziologické příslušenství 2 ks Malá a 2 velké skladovací a sušící skříně na endoskopy

14 Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prev. nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň (3/3) Prokládací pračka / / Sušící skříň na endoskopy

15 Projekty 3.2c IOP FN Plzeň Projekt "Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla ve FN Plzeň" (3. výzva 3.2c) Projekt "Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve Fakultní nemocnici Plzeň (3. výzva 3.2c) Projekt Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň (9. výzva 3.2c)

16 Projekt "Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve Fakultní nemocnici Plzeň (1/3) Mezníky projektu Rozhodnutí o poskytnutí dotace získal projekt Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Celkové výdaje projektu (rozpočet): 25,00 mil. Kč Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 21,25 mil. Kč Financování z vlastních zdrojů: 3,75 mil. Kč Cíle projektu implementace informačního systému pro podporu řízení ekonomických a provozních procesů FNP (Dále též "ISEPP"), který bude jedním z vrcholných klíčových nástrojů FNP pro řízení kvality a nákladovosti svěřených prostředků ze systému veřejného zdraví. ISEPP jako moderní inovativní nástroj vytvoří předpoklady pro zrychlení a ulehčení práce uživatelů a podpoří vybrané existující procesy. Opatření v rámci projektu Práce ve více systémech a různých prostředích bude nahrazena prací se všemi moduly v jednotném prostředí MS Windows se standardním způsobem obsluhy a jednodušším přístupem k datům ISEPP pro management. Bude zavedena bezkontaktní správa majetku na útvarech zahrnutých do projektu, včetně efektivnějšího a rychlejšího provádění inventur. Správcům zdravotnické a výpočetní techniky přinese realizace projektu snazší přístup k informacím o revizích, prohlídkách a opravách techniky. Tato data budou mít k dispozici ihned u techniky - načtením z čipu pomocí PDA čtečky.

17 Projekt "Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve Fakultní nemocnici Plzeň (2/3) Základ celého ISEPP je vybudován na standardizovaném ERP řešení od společnosti Microsoft systému Microsoft Dynamics NAV. Hlavní části ISEPP jsou: Ekonomický informační systém Systém pro evidenci skladů MTZ Systém pro správu zdravotnických prostředků Systém pro správu budov (včetně grafické prezentace) Systém pro inventarizaci majetku s využitím RFID technologie

18 Projekt "Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve Fakultní nemocnici Plzeň (3/3)

19 SHRNUTÍ ZKUŠENOSTÍ Zprostředkující subjekt Příprava projektové žádosti Projektový tým Výběrová řízení (veřejné zakázky) Následné kontroly (PAS)

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů LIDÉ Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 338 mil. EUR Územní zaměření

Více

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ing. Ondřej Kubín, MBA Praha, 26. března 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Globální cíl IROP Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Akční plán. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013. Aktualizace 2011. Odbor regionálního rozvoje

Akční plán. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013. Aktualizace 2011. Odbor regionálního rozvoje Akční plán 2007 2013 Aktualizace 2011 Příloha č. 1 Program rozvoje Akční plán Aktualizace 2011 Zpracovatel: Odbor regionálního rozvoje Členění PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY str. 3-66 REALIZOVANÉ PROJEKTY str.

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více