O SLATINĚ. č. 2 únor 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. č. 2 únor 2015"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ Slatinský č. 2 únor 2015 Starosta Slatiny pan Jiří Ides: Pane starosto, občanům naší městské části se otevřením nového obchodního domu rozšiřují již tak bohaté možnosti výběru a nákupu potravin i dalšího spotřebního zboží. Vychází současný rozvoj této části Slatiny z představ a plánů vedení obce? Především jsem rád, že ze šedého, vojskem opuštěného areálu, který dlouhá léta nabízel útočiště různým živlům, se stává nová, moderní a živá část Slatiny. Rozšíření obchodu a služeb slatiňákům jistě přivítá každý z nás. Slatina se přirozeně stále rozrůstá a ruku v ruce s tím musí přicházet i nabídky nových obchodů. Nejde jen o potraviny, ale i o bohatý komplex služeb, což se právě díky tomuto projektu daří. Na kompletní dobudování celého areálu si ještě nějaký rok počkáme, ale kroky, jež se v rámci výstavby dějí, jsou v souladu s koncepcí, kterou jsme s investorem koordinovali na samém začátku projektu. Pečlivě monitorujeme a konzultujeme s investorem celou výstavbu. Chtěl bych popřát všem občanům naší městské části, aby se v brzy otevřeném areálu cítili jako doma a aby splnil očekávání nás všech. Obchodní ředitelka firmy IMOS development a.s. paní Dr. Hana Vyplelová: Paní ředitelko, vaše firma má již bohaté zkušenosti se stavebními aktivitami ve Slatině. Byla výstavba komplexu obchodního domu Kaufland v něčem jiná, na příklad od blízké stavby bytových domů? Výstavba byla jiná hlavně po stránce obchodní, kdy jsme nejdříve museli zajistit obsazení nákupního areálu tak, aby výstavba byla šitá na míru požadavkům jednotlivým zájemcům, případně majiteli obchodního domu. Nejdůležitější bylo nejen Retail Park obsadit, ale hlavně zajistit zajímavou sestavu nájemců, kteří budou celoročně lákat zákazníky. Nyní jsme spokojeni a v Retail Parku otevřou řetězce jako DM drogerie, Takko, Deichman, Dráčik, Sportisimo, Okay, Pet center a Orion domácí potřeby. Retail park bude otevírat 19. března s řadou uvítacích akcí pro nové zákazníky. Můžete se také zmínit o pokračující výstavbě sousedícího areálu Slatina-Zelené město, kde je vaše firma hlavním investorem? V letošním roce pokračujeme ve výstavbě prvních bytových domů umístěných u parku. Park budeme dokončovat vždy s přilehlou výstavbou bytových domů. Tím se začne naplňovat PŘEČTĚTE SI: občan vyznamenán str. 2 Nově zvolení členové rady str. 3 Ohlédnutí za Vánocemi str. 3 Osadní výbor má 24 let str. 8 Zákaz podomního prodeje str. 9 OTVÍRÁ SE NOVÝ NÁKUPNÍ AREÁL Blíží se čas, kdy své první zákazníky přivítá čtvrtý supermarket na území naší městské části. Po bok Albertu, Penny a Lidlu se zařadí obchodní dům Kaufland, v minulých měsících vybudovaný v prostoru bývalých slatinských kasáren v blízkosti nové okružní křižovatky. Ještě před jeho otevřením jsme položili několik otázek panu starostovi Slatiny Jiřímu Idesovi, obchodní ředitelce stavební firmy IMOS development a.s. paní Dr. Haně Vyplelové a tiskovému mluvčímu firmy Kaufland panu Michaelu Šperlovi. Letošní zima koncem ledna přece jen potvrdila své jméno a i Přemyslovo náměstí se pokrylo čerstvým sněhem. Upravené parkoviště nového obchodního domu Kaufland ve Slatině čeká na své zákazníky. V první polovině února se dočká. název našeho projektu Slatina-Zelené město, protože vznikající park poskytne místním obyvatelům příjemný prostor pro oddych a relaxaci. Dále v létě zahájíme dostavbu čelního bytového domu podél ulice Řipská, čímž se celý areál ještě více odkloní od ulice, a tím se opět zvýší komfort. A nakonec na podzim letošního roku v areálu otevřeme herní centrum pro rodiny s dětmi BRUNO family park, který bude unikátní nejen v celém Brně, ale i na Jižní Moravě. Centrum nabídne zábavní pohybové prvky, které povedou k rozvoji fyzické zdatnosti návštěvníků, budou podněcovat propojení rozumových a pohybových schopností a rozvíjet lásku k přirozenému pohybu. Rodiče se všech aktivit mohou účastnit spolu s dětmi, protože veškeré herní prvky budou dimenzovány i pro dospělé. Na herní centrum bude navazovat restaurace s kvalitním a cenově dostupným menu. V letních měsících bude restaurace rozšířena o venkovní zahrádku. Tiskový mluvčí Kauflandu pan Michael Šperl: V našem městě je již delší dobu v provozu několik obchodních domů Kaufland, proč pro výstavbu dalšího byla vybrána právě Slatina? V Brně jsou v provozu tři prodejny Kaufland, a to ve čtvrtích Bohunice, Židenice a Ponava. pokračování na straně 2

2 ZPRÁVY Z RADNICE Zastupitelstvo městské části Brno-Slatina na svém jednání dne schválilo: rozpočet městské části na rok 2015 s následujícími přílohami: rozpočet sociálního fondu, rozpočtová pravidla MČ a finanční plán hospodářské činnosti a pověřuje vedoucí FO zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu dle vyhlášky o rozpočtové skladbě účinné k návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č.1/2014 termíny zasedání ZMČ v roce 2015 takto: , , , , a vzalo na vědomí: výsledky rozpočtového hospodaření MČ Brno-Slatina za r s konsolidovanými příjmy ve výši Kč ,16, výdaji ve výši Kč ,40 a financováním ve výši Kč ,76 Rada městské části Brno-Slatina na svém jednání dne vzala na vědomí: upravený finanční plán nákladů a výnosů zřízené příspěvkové organizace Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, na r. 2014, s výnosy ve výši tis. Kč a náklady ve výši tis. Kč informaci ředitelů zřízených p.o. o odhadu hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace za r. 2014, který by neměl být záporný výsledky hospodaření VHČ za období I.-X s náklady ve výši Kč 16, ,10 a s výnosy ve výši Kč 30, ,96 výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, p.o., Jihomoravské nám. 2, Brno, ze dne a souhlasí se jmenováním paní Renaty Bařinové do funkce ředitelky Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám.2, p.o., Jihomoravské nám. 2, Brno rozhodla: vyčlenit byt č. 3, Kroměřížská 984/6, Brno pro potřeby ÚMČ sídlo stavebního úřadu a ukládá tajemnici zajistit jeho přesun o stavebních úpravách pro zřízení kočárkáren a sušáren v domech Vlnitá , Tilhonova 52a - 52b, Brno-Slatina o porevizních opravách hromosvodů bytových domů MČ Brno-Slatina udělila: výjimku z omezení veřejné produkce hudby pro pořádání plesů v zařízeních v lokalitě Přemyslovo nám. v souladu s vyhláškou Statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v platném znění, a to v období od do až do 03:00 hod. zřídila: komise rady městské části a jmenovala jejich členy a předsedy takto: Majetková komise Předseda: Ing. Ivo Ševeček, MBA, členové: Michal Kolařík, Bc. Kamila Mácová, Jan Čech, Bc. Naděžda Křemečková, Tomáš Pokorný. Bytová komise Předseda: Ing. Ivo Ševeček, MBA, členové: Mgr. Petr Semrád, Bc. Naděžda Křemečková, Ludmila Sedláčková, Dana Bystřická, Zdeněk Poláček, Aleš Vnuk. Komise pro rozvoj městské části Předseda: Ing. František Keberle, členové: Eva Hofírková, Lubor Pospíchal, Mgr. Radmila Pechová, Ing. Jolana Klajsnerová, Mgr. Lukáš Plachý, PhDr. Alžběta Vlčková. Dopravně bezpečnostní komise Předseda: Mgr. Pavel Šváb, členové: Ing. Karel Fiala, Václav Stoklásek, Václav Hodaň, Eliška Moravcová, Karel Šupka, Karel Červinka. Komise informatiky Předseda: Mgr. Štěpán Cenek, členové: Václav Stoklásek, Zdeněk Poláček, Zdeněk Vilím, Ing. Jan Zavřel. Pracovní skupinu pro občanské záležitosti Mgr. Věra Mazánková, Mgr. Lenka Cenková, MUDr. Zuzana Fialová, Alena Hrušková, Alena Holoubková, Mgr. Lada Lobová, Marie Kheilová, Marta Kroutilová-Navrátilová. pověřila: starostu zasláním dopisu OD MMB ve věci řešení změny DZ v lokalitě ul. Šmahova x Křehlíkova. Jiří Ides, starosta VÍTÁNÍ DĚTÍ Odbor sociální péče ÚMČ Brno-Slatina oznamuje, že se bude v měsíci květnu 2015 konat slavnostní Vítání dětí. Obřad se týká dětí, narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel.: , nebo ). Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. pokračování ze strany 1 Jen několik desítek metrů od nového obchodního domu Kaufland se pilně pracuje na výstavbě dalších bytových domů v rámci projektu Slatina Zelené město. 2 Síť našich obchodů dále rozšiřujeme vždy tak, abychom byli svým zákazníkům ještě blíže. Vybrali jsme proto městskou část Slatina, kde máme spoustu zákazníků, kteří nyní již nebudou muset za svými nákupy dojíždět do jiných městských částí. Můžete popsat nabídku vašeho obchodního domu jaký sortiment zboží je připraven pro kupující a bude se v něčem lišit od stávajících Kauflandů v Brně? Prodejna v Brně-Slatině je postavena a vybavena podle našich nejnovějších Kauflandstandardů. Jde o moderní prodejnu, která je vybavena tzv. Integrovaným řešením zabezpečujícím potřebu potravinářského chlazení, vytápění a klimatizaci objektu. Jedná se o soubor chladicího systému a zařízení, jehož technologickou součástí je i tepelné čerpadlo. Prodejna má příjemný barevný charakter, stěny i regálový nábytek jsou v moderní antracitové barvě a bude nabízet zboží, na které jsou zákazníci Kauflandu zvyklí. Celková nabídka čítá cca položek od výrobků vlastních značek přes regionální produkty, čerstvé zboží, maso K-Purland z vlastního masozávodu až po bioprodukty či bezlepkové potraviny. Kdy budou moci zákazníci z naší městské části a z okolí poprvé projít vstupními dveřmi nového Kauflandu? Nový obchodní dům Kaufland v Brně- Slatině bude otevřen v první polovině února. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman SLATINSKÝ OBČAN VYZNAMENÁN U příležitosti slavnostního křtu knihy Zemřeli pro vlast občané okresu Brnovenkov padlí, popravení a umučení v letech spisovatele Ludvíka Horčici, udělil hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek 14. ledna 2015 bronzovou pamětní medaili dlouholetému spolupracovníkovi redakce Aktualit o Slatině PhDr. Karlu Janišovi, který se na vydání uvedené knihy podstatně podílel. Blahopřejeme! Redakce AKTUALITY O SLATINĚ

3 NOVĚ ZVOLENÍ ČLENOVÉ RADY V dnešním čísle Aktualit o Slatině zveřejňujeme první rozhovor s nově zvolenými členy rady a zastupitelstva naší městské části. Všem jsme položili několik otázek a jejich odpovědi budeme otiskovat v následujících vydáních Aktualit. Začínáme rozhovorem s novým členem rady, panem Pavlem Kotrlou. Pane Kotrlo, jste rodilý slatiňák, nebo jak dlouhou dobu žijete ve Slatině? Narodil jsem se ve Slatině, kde jsem navštěvoval mateřskou a později základní školu. Mezi moje aktivity již od dětství patří sport ve všech podobách, jež Slatina nabízela, nejvíce však fotbal, který v místním SK Slatina hraji dodnes. Ve Slatině jsem si našel i manželku, se kterou máme dva syny. Jakou oblastí se v radě budete zabývat? V minulém volebním období jsem jako zastupitel pracoval v majetkové komisi. Jako člen rady se budu zabývat všemi oblastmi činnosti spadající do její kompetence. Určitě budeme podporovat kvalitní a dostupné bydlení, udržení nájemného na přijatelné úrovni, pokračovat v revitalizaci a regeneraci bytových domů, investovat vybrané nájemné zpět do bytů. V oblasti kultury chceme dále podporovat Slatinské kulturní léto, dle mého názoru je to zcela výjimečná akce. Samozřejmě také nezapomeneme na již tradiční Slatinské hody. Určitě se budeme věnovat dopravě, především realizaci sjezdu na D1 v oblasti Černovických teras, osvětlení přechodů, atd., chceme také vytvořit další místa pro děti ve slatinských mateřských školách. Stejnou pozornost zaměříme na podporu volnočasových aktivit, ať již v jednotlivých oddílech SK Slatina, v divadle J.K. Tyla a v dalších. Omlouvám se všem, které jsem opomněl uvést, mají můj obdiv a dík za tuto činnost. Jak vidíte, nudit se rozhodně nebudeme. Domníváte se, že za minulé čtyřleté volební období se Slatina změnila k lepšímu? Jednoznačně. Za minulé volební období se Slatina určitě posunula o velký kus dopředu. Jsou opravené školy a školky, vybudovala se nová parkovací místa, byla vytvořena nebo opravena dětská hřiště, nezapomnělo se na úpravy mnoha chodníků, nákupní centrum Slatinka má nový kabát, objevily se Farmářské trhy v areálu SK Slatina a mnoho dalších zrealizovaných akcí. V čem vidíte hlavní problémy, a co by podle vašeho názoru přispělo ke spokojenějšímu životu občanů naší městské části? Jak jsem se již zmínil, velký problém vidím v dopravě. Stačí se každé pracovní ráno podívat na mnohdy stojící kolony aut přijíždějících do Slatiny. Tato situace se musí řešit. Jedná se především o vybudování napojení na D1 z Černovických teras a o obchvat Slatiny. Pokud se povede tyto akce zrealizovat, tak se nám všem jistě odlehčí, připravuje se také osvětlení některých problémových přechodů pro chodce. Znovu je potřeba řešit problém s nedostatkem míst pro děti v mateřských školách. Slatině by také v budoucnu slušel nový kulturní sál, ten stávající je již v nevyhovujícím stavu. Můžete na závěr říci, jak se vám ve Slatině žije a zda je současná Slatina v porovnání s ostatními městskými částmi dobrou adresou? Ve Slatině jsem velmi spokojen. Je zde dobrá občanská vybavenost mateřské školy, základní školy, zdravotní péče, obchody, služby, volnočasové aktivity pro děti a mládež, jak v oblasti sportu, tak i v jiných zájmových oborech. Pro občany je zde také pořádáno hodně akcí, na příklad Slatinské kulturní léto, Slatinské hody, Farmářské trhy, Vánoční trhy, Divadlo J.K. Tyla uvádí každoročně řadu představení, členové SK Slatina od těch nejmenších až po dospělé hrají každý víkend několik soutěžních utkání. Slatina je určitě dobrou adresou. Děk uj i za ro z h ov or. Jiří Toman OHLEDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Tak a jsou za námi. Vánoce. To bylo příprav a chystání. Díky tomu ale vše klaplo tak, jak mělo. Nákupní frmol, pečení cukroví, úklid to vše skončilo a najednou je tu Štědrý den a nastává odpoledne. Ke slatinskému kostelu přicházejí lidé s lucerničkami pro betlémské světlo, které přicestovalo až z izraelského Betléma. Je větrno, někteří lidé se vracejí, vítr jim sfoukl plamínek v lampičce. Ve tři hodiny odpoledne začíná vánoční mše svatá pro děti a mládež. Ti, co přišli o něco dřív, nelitovali. Kostelní scholička totiž začala zpívat pásmo koled již deset minut před třetí. A pak stejně radostně a nadšeně tento sbor, složený z dětí, slečen i několika rodičů, doprovázel celou tuto odpolední půlnoční. Noční bohoslužbu už dětská scholička nedoprovázela. Tak zpívali všichni přítomní. Další část vánočního programu pokračovala na Boží hod odpoledne. Venku před kostelem, kde byl po několika letech opět zrealizován Živý Betlém. Toto velmi příjemné odpoledne se uskutečnilo díky skvělé spolupráci mezi slatinským kostelem a slatinským divadlem. Diváci, kteří téměř úplně zaplnili parkoviště před kostelem, tak měli příležitost vidět na vlastní oči celý vánoční příběh od okamžiku, kdy se dívka Marie dozvídá od anděla, že se jí narodí Spasitel, přes její následné setkání se svou příbuznou, nastávající matkou Jana Křtitele, až po obdivování narozeného Ježíška nejen betlémskými pastýři, ale i mudrci, kteří se přišli novorozenému Ježíši poklonit odněkud z východu. Divákům bylo v příběhu objasněno i to, proč museli Marie s Josefem putovat z galilejského Nazareta až do judského Betléma a proč se malý Ježíšek narodil v obyčejném chlévě. Celý děj byl proložen vánočními písněmi, takže si všichni mohli zazpívat i například známou koledu Narodil se Kristus Pán. Pro diváky organizátoři obětavě připravili malé občerstvení teplý čaj, svařák a vánoční cukroví. V závěru vánoční doby je svátek Tří králů. A jako každý rok, i letos probíhala začátkem ledna tradiční Tříkrálová charitní sbírka. Brněnská Diecézní charita i touto cestou děkuje jak všem malým koledníkům, kteří stihli s koledou My tři králové jdeme k vám navštívit jen část slatinských domácností, tak hlavně těm dobrým lidem, kteří do charitních pokladniček ochotně a štědře přispěli. Ing. Karel Fiala PhDr. Martin Krytinář SOUTĚŽ S KOMETOU FINIŠUJE Půlroční Soutěž s Kometou, organizovaná naší městskou částí s podporou hokejového klubu Kometa Brno, právě v tomto měsíci únoru vrcholí a blíží se do zdárného finále. Každým měsícem se počet soutěžících zvyšuje a v současné době je v ní zapojeno přes stovku žáků z obou základních škol. Soutěž je mezi dětmi oblíbená, a tak aby byl obdarován co největší počet mladých znalců a fanoušků Komety Brno z řad našich slatinských žáků, byly ceny pro ty nejlepší rozšířeny i o volné vstupenky do Hvězdárny a planetária na Kraví Horu, se kterou hokejový klub také spolupracuje. Vítězem soutěže v prosinci loňského roku se stal desetiletý žák David Hudeček ze třídy 5.B ze ZŠ Jihomoravské náměstí a zaslouženě obdržel od pana místostarosty Petra Semráda volné vstupenky na hokejový zápas Komety s Olomoucí, který náš tým vyhrál 3:1. Vítězi a ostatním výhercům gratulujeme. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ VZPOMÍNKA NA KRKONOŠE Letošní školní rok začal především pro učitele dost hekticky. Čekala nás velká akce, se kterou jsme neměli zkušenosti, ale taková příležitost se nedá jen tak zahodit. Na výzvu SFŽP jsme vypracovali projekt Ekobádání, a protože byl vypracován výborně, získali jsme na jeho realizaci přes 700 tisíc Kč. Projekt měl podpořit děti z ekologicky znevýhodněných lokalit a také podpořit environmentální vzdělávání. Kam jinam se tedy vydat za lepším vzduchem než do Krkonoš, vysoko až nad mraky. A tak jsme celý program rozpracovali pro jednotlivé ročníky prvního stupně, sbalili spoustu košů a krabic materiálů a vyrazili s 200 dětmi za velkým dobrodružstvím. Jak jsme se tam měli, mohli všichni sledovat v našem online foto-zpravodajství. Určitě můžeme jednoduše napsat, že jsme se měli báječně. Po návratu nás čekala další spousta práce. Ocitli jsme se pod lavinou papírů a formulářů, které bylo potřeba vyplnit a doložit k závěrečné zprávě. Aby toho nebylo málo, rozhodli jsme se vyřídit také příspěvek ve výši 1200 Kč pro naše žáky pojištěnce VZP, který by jinak nemohli získat (ostatní ZP vypláceli příspěvky přímo rodičům). Čekala nás tak další hromada tabulek a formulářů. Vše ale dopadlo dobře, takže nakonec můžeme shrnout, že se nám podařilo realizovat desetidenní pobyt v perfektní lokalitě za 2550 Kč, pro pojištěnce VZP ale například jen za 1350 Kč. A tak nám ten školní rok začal sice hekticky, ale báječně! A jak se Krkonoše líbily vám? Dejte nám vědět. PLAVECKÝ VÝCVIK V 1. pololetí školního roku 2014/2015 se třetí a čtvrté ročníky zúčastnily plaveckého výcviku při ZŠ Holzova. Pro čtvrťáky šlo o pokračování již započatého kurzu, ve kterém se ještě více zdokonalili v plaveckých stylech, jako např. kraul a prsa. Žáci třetího ročníku budou v plavání pokračovat i v 2. pololetí, čtvrťáky vystřídají nováčci z 2. ročníku, kteří se už moc těší. Mgr. Kateřina Pěčková 4 KAPKY DOVEDNOSTÍ VE VÍDNI Jak již ze stránek Aktualit o Slatině zcela jistě víte, naše škola je zapojena do projektu Comenius. Další část tohoto projektu dostala jméno Kapky dovedností (Drops of skills) a tuto část projektu organizovala a také hostila partnerská škola ve Vídni. Z naší školy tak byla vypravena další delegace skládající se z 10 žáků a 4 pedagogů, kteří vyjeli naši školu a naši zemi reprezentovat. Žáci nejeli do rakouského hlavního města jen poznávat památky a nasávat atmosféru vánoční Vídně. Celý týden chodili do školy, která upoutává netradičně moderním vzhledem, a za své spolužáky měli mladé lidi několika desítek národností a žáky z ostatních partnerských škol, které se tohoto projektu také účastní. I když hlavní řečí projektu je angličtina, ti, kteří se učí německy, měli možnost procvičit i svůj druhý cizí jazyk. Naše mladá delegace se skvěle vypořádala i s prezentací českých tradic a obyčejů. Dále okouzlila krásnou výzdobou svého stánku a chutí českého vánočního cukroví na vánočním veletrhu pořádaném s ostatními partnerskými školami. Také učitelé měli během programu možnost vyměňovat různé metody, techniky a řešit různé pedagogické problémy. Rozhodně každé toto setkání přináší další impulzy pro žáky i učitele. Projekt Comenius tak neustále rozvíjí dovednosti, ale i člověka jako celek. O to více je tvorba programu náročná. A tato výzva nás čeká právě v následujícím období. První setkání projektu Comenius v roce 2015 totiž bude hostit v březnu právě naše škola. Pro toto setkání bylo zvoleno téma Kapky komunikace (Drops of communication). Mgr. Jan Březa SPOLUPRÁCE S ÚSP KOCIÁNKA V druhém lednovém týdnu se pokoušíme během výuky bořit předsudky a mýty o postižených lidech, které se objevují v hlavách našich žáků. V této komplikované práci nám pomáhá projekt Brno a Jižní Morava bez hranic. Naše žáky navštěvují zástupci Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka, kteří jim vykládají bez obalu o jejich životních radostech i strastech. Žáci tak mají možnost poznat, že naproti nim sedí člověk, který se od nich vlastně vůbec v ničem neodlišuje. Také touží žít plnohodnotný život, mít svou práci, trávit aktivně svůj volný čas a být v prostředí, které ho respektuje a má ho rádo za to, jaký je. Přidanou hodnotou je navíc i to, že se žáci dozvědí, jak takovým lidem pomáhat. Po dvouhodinové návštěvě tak např. už není problém složit invalidní vozík či pomoci vozíčkáři do schodů. A aby nezůstalo jen u jednoho letmého setkání, v dubnu se naše třídy (konkrétně 6.A., 6.B., 7.A. a 7.B.) vypraví na Kociánku. Mgr. Jan Březa CO NÁS ČEKÁ NA STARTU DRUHÉHO POLOLETÍ Vedle výuky podle tematických plánů jednotlivých předmětů pokračuje nebo se rozbíhá několik dlouhodobých akcí. Startuje tak například kampaň před volbou chlapce a dívky školy zakončená v posledním březnovém týdnu projektovým dnem Volby občanská odpovědnost. Čtvrťáci pokračují v sérii dopravní výchovy Empík, sedmáci absolvují lyžařský výcvikový kurz, deváťáci začínají pracovat na svých absolventských pracech. Rušno bude u nás ve škole také v druhém březnovém týdnu, kdy přijedou zástupci partnerských škol z projektu Comenius, již stráví dva dny přímo ve škole a další dny poznáváním Brna a zajímavých míst v okolí. Po únorovém zápisu do prvních tříd se rozeběhnou také edukativně-stimulační skupinky, jež slouží k adaptaci našich nastávajících žáčků na to, co je bude čekat, až v září nastoupí do velké školy. No, a v sobotu 7. března se, doufám, všichni setkáme na společenském plese v prostorách tělocvičen ZŠ. Mgr. Jakub Veselý AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ NÁVŠTĚVA ÚMČ BRNO-SLATINA V závěru minulého roku byli žáci 6. tříd pozváni panem místostarostou Mgr. Petrem Semrádem na ÚMČ Brno - Slatina. Tématem tohoto setkání byla beseda s panem místostarostou o významných rodácích Slatiny. Žáci se nejdříve dozvěděli zajímavosti o práci na úřadě, s jakými záležitostmi se občané mohou obracet na úřad. Poté měl pan místostarosta nachystán krátký výklad o obci Slatina (kulturní akce, MHD, archeologicky zajímavá místa v okolí, významné osobnosti atd.).v druhé části besedy potom žáci soutěžili a odpovídali na otázky, kladené panem místostarostou. Nejlepší jednotlivci byli odměněni malou pozorností za své správné odpovědi. Všem se tato akce velmi líbila, atmosféra byla víc než příjemná. Děkujeme panu místostarostovi za pozvání, vřelé přijetí, za čas, který nám věnoval, a přejeme mu hodně zdraví do nového roku PaedDr. Iva Pokorová a žáci 6. tříd HURÁ DO LYŽÁKŮ! Zima je tu a s ní naše oblíbené lyžování. I v tomto roce se budou moci na lyže postavit žáci 3. a 4. tříd. Letos jsme se rozhodli pro změnu lyžařského areálu a místo do Němčiček, kam jsme se vydávali na odpolední lyžařský výcvik v minulých letech, budeme jezdit do Olešnice. Každý den ráno v týdnu od února se vypraví autobus s 46 dětmi za sněhem a lyžařským dobrodružstvím. Těšit se mohou nejen dobří lyžaři, ale i začátečníci, pro které je středisko dobře vybaveno. O všechny děti se postarají zkušení instruktoři lyžování učitelé naší školy, kteří jezdí i na lyžařské kurzy žáků 2. stupně. Celé týdenní cvičení bude završeno závody ve slalomu a ti nejlepší se mohou těšit na sladké odměny. Ať se nejen jim týden plný lyžování vydaří! PaedDr. Iveta Mervartová VÝZNAMNÝ DEN BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ Ve dnech 16. a 17. ledna proběhl v naší škole zápis budoucích prvňáčků. Opět jsme pro děti připravili netradiční zápis, který byl zážitkem nejen pro děti, ale také pro celou rodinu předškoláka. Letos na děti čekalo putování se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. Budoucí školáčci plnili různé úkoly zaměřené na jejich obratnost, postřeh, odvážnost a samostatnost. Cílem bylo vyzkoušet u dětí různé činnosti a ukázat tak jejich připravenost na školu. Malí školáčci si za splnění jednotlivých úkolů nalepovali obrázky trpaslíků do plánku cesty. Některé děti byly zpočátku ostýchavé a s napětím čekaly, jaká bude jejich první zkouška, ve které ukážou, co umí. Důvěru a odvahu jim dodávali žáci 2. stupně, kteří pomáhali předškolákům plnit úkoly a po celou dobu je doprovázeli. Poslední obrázek se Sněhurkou dostávaly děti od paní učitelky až za básničku nebo písničku. Ale děti si jen nehrály, zároveň plnily další úkoly, ve kterých paní učitelka zjišťovala, jak mají rozvinutou slovní zásobu, jak drží při malování tužku, jak jsou samostatné a dovedou se soustředit při řešení zadaných úkolů, které ověřovaly jejich školní zralost. Nakonec děti dostaly za splnění všech úkolů malé dárečky. Letos přišlo k zápisu do naší školy 73 předškoláků. Děkujeme všem rodičům, kteří k nám přivedli své děti k zápisu do prvních tříd a vyjádřili tím zájem o naši školu. Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim příští školní rok v 1. třídě líbilo a byli stále úspěšní. PaedDr. Jarmila Balejová 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: LEDEN VE FANTÁZII Hory Kunčice S lednem je spojen tradiční zimní tábor pro rodiče s dětmi, tentokrát zase v Kunčicích. Letošní celotáborovou hrou byl Sněhulákov. Úkolem bylo postavit město Sněhulákov a hlavně ho něčím proslavit! Počasí nám přálo a už podle názvu města bylo sněhu všude plno, hlavně pořád padal a padal. Takže jsme si zimních radovánek užili na sto procent. Týden stačil k tomu, aby děti vypilovaly svůj styl a i začínající lyžaři po týdenním výcviku hravě sjeli Sněhulákovský kopec. Když jsme nelyžovali, dělali jsme možné i nemožné, abychom získali suroviny, za které jsme kupovali budovy a tím rozšiřovali město. Jak jsme byli úspěšní zachytila i televizní kamera a reportáž o Sněhulákově se dostala do hlavních večerních zpráv! Pálení vánočních stromečků Další tradiční akcí je setkání slatinských rodin spojené se sběrem a ekologickou likvidací vánočních stromků. Ve 14 hodin se sešli kamarádi Fantošky na petangovém První akce Fantázie v roce 2015 pálení vánočních stromků. hřišti na Černozemní. I když kalendář hlásil leden, počasí vypadalo jako na jaře. Jedině vítr kazil dojem. Velitel akce ze Sboru dobrovolných hasičů zvážil podmínky a malý ohník na opečení buřtů byl na světě! Vhod přišel výborný táborový čaj pro děti i dospělé. K dobré náladě přispěli kytaristé Klárka, Bohuš a Lumír z Fantazie, ke kterým se přidal taťka David a jeho ukulele. Kontejnery zajistily slatinské Technické služby, kterým, stejně jako slatinským hasičům, patří velký dík. Tak za rok se těšíme nashledanou Sobotní Free Klub pro náctileté Vařím, vaříš, vaříme to bylo téma lednového Free klubu. V 9 hodin jsme se sešli na Fantošce a hned jsme měli na pilno. Děti si začaly malovat hrníčky a postupně zadělávaly těsto na dalamánky, které si upekly ke svačině. Abychom dalamánky nejedli jen tak, ušlehali jsme si k nim česnekovosýrovou pomazánku. Než se dalamánky upekly, domalovali jsme hrnečky a začali jsme tvořit prostírání. Jako zákusek po obědě jsme si nachystali tiramisu a hlavním chodem byl kuřecí vývar a kuře na paprice s těstovinami. Děti měly plné ruce práce, aby se všechno stihlo. Byly moc šikovné, tak jsme o půl jedné zasedli ke stolu a vychutnali si skvělý oběd, který jsme si sami uvařili. Na dílně panovala celou dobu příjemná atmosféra, děti odcházely spokojené, s krásnými výrobky, recepty a plnými bříšky. ÚNOR VE FANTÁZII V únoru nás čekají jarní prázdniny, proto nám držte palce, ať nám sníh vydrží a užijeme si další skvělou lyžovačku. Můžete se zúčastnit také: Jarní lyžařský tábor s výukou lyžování ve Vernířovicích pro děti 6 15 let Cena: 3950,- Přihlášky on-line na Jarní příměstský tábor Fantazie pro děti 6 12 let v době 8 do 16 hodin. Cena 1200,- Přihlášky on-line na Páteční EF kluby I v novém roce pokračujeme s pátečními EF kluby. Do EF klubu mohou přijít děti od 1.třídy, od 14 do 17 hodin, nemusí se hlásit předem. S sebou jen přezůvky, svačinu a 30,- Kč. Co vás čeká? Spousta zábavy v podobě tvoření, pečení, různých vědeckých pokusů, deskových her a keramického tvoření. Vedoucí Bohuš, Klárka, Marcela, Lída a Zdena se střídají. Takže, kdo nemáte rádi nudu, přijďte za námi do EF klubu. FREE KLUB v sobotu Tvořivá dílna se uskuteční od 9 do 13 hodin na téma vitráže. Vyzkoušíme si: falešnou vitráž se skupovacími barvami pravé vitráže tiffany z barevných skel jednoduché jarní motivy perleťové šperky mozaikovou buchtu S sebou přezůvky a 100,- Kč. Prosíme přihlášky pošlete předem do (kapacita Setkání se sněhuláky na zimním táboře v Kunčicích. omezena). Dílnu vedou Klárka Horčicová a Zdena Jemelkova. ZÁJMOVÉ KROUŽKY FANTÁZIE 2. pololetí školního roku 2014/15 Nabízíme volná místa v kroužcích: Deskovky pondělí hod. Fantázie od 1. třídy Výtvarka úterý hod. Fantázie předškoláci 2. třída Motýlci středa hod. TV Jihomoravské nám. od 4 let Stonožka středa 17,30 18,30 hod. TV Přemyslovo nám. od 1. třídy Vědátoři středa hod. Fantázie - od 2. třídy Keramika úterý nebo středa Fantázie Němčina středa hod. Fantázie od 7. třídy Při zájmu nás kontaktujte na LETNÍ TÁBORY FANTÁZIE 2015 I když je venku zima a máme pocit, že do léta je daleko, není to pravda. Internetové přihlašování se otevírá od na letní pobytové, od na příměstské tábory. Neváhejte a promyslete dovolenou a nezapomeňte včas děti přihlásit. Pobytové tábory Tábor na kolech pro rodiče s dětmi RS Štíří důl, Krucemburk Tábor na kolech I. děti 7 11 let RS Štíří důl, Krucemburk Tábor na kolech II. děti od 12 let RS Štíří důl, Krucemburk Letní tábor pevná budova děti 6 7 let TZ Černé lesy, Jihlava Letní tábor stany děti 8 14 let TZ Černé lesy, Jihlava Ještě připravujeme: Letní florbalové soustředění 2015 Informace a přihlášky na on line přihlášky od Příměstské tábory Termíny: , , , , , , , Informace a přihlášky na on line přihlášky od AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ ÚNOROVÁ VÝROČÍ Ve dnech února 1945 se v Jaltě na Krymu uskutečnila konference na nejvyšší úrovni za účasti Franklina Roosevelta, Winstona Churchilla a J.V. Stalina v doprovodu politických i vojenských představitelů USA, Velké Británie a SSSR. Úkolem setkání bylo dohodnout se na závěrečných bojích armád velmocí zejména v Evropě, ale i na Dálném východě. Dále šlo i o uspořádání poměrů především v Evropě po válce. Výsledkem jednání byl souhlas, že východní hranicí Polska bude tzv. Curzonova linie, že SSSR vstoupí 2 3 měsíce po kapitulaci Německa do války s Japonskem, dostane zpět Kurilské ostrovy a jižní část Sachalinu, že SSSR souhlasí se svoláním zakládající konference OSN do San Franciska 25. dubna 1945 a obdrží v OSN tři hlasy SSSR, Ukrajina a Bělorusko, že nové vlády v Polsku a v Jugoslávii vzniknou na podkladě jednání tamějších politiků, že i Francie bude mít v Německu vlastní okupační pásmo. Jaltská konference měla zásadní význam pro další vývoj jak vojenských operací velmocí v roce 1945, tak pro poválečný vývoj. Ve dnech února 1945 provedly britské a kanadské bombardéry nálety na Drážďany, a to v noci z 13. na 14. února, v 1.30 hodin 14. února a v poledne téhož dne. Oheň zničil 20 km 2 plochy města, zejména historické centrum, byla přerušena dodávka elektřiny, záchranné skupiny zasahovaly v naprostém chaosu. Záře zničeného města byla viditelná i na severu Čech. Odhady počtu obětí se pohybují mezi 60 až 200 tisíci osob. 12. února 1950 označil radikální republikánský senátor Joseph R.McCarthy americké ministerstvo zahraničí za komunistické hnízdo. O měsíc později před senátním výborem, který vznikl z jeho podnětu, označil nejméně 80 zaměstnanců tohoto ministerstva za tajné komunisty. Výbor sice konstatoval, že většina obvinění nelze prokázat, protikomunistická hysterie však pokračovala. V roce 1952 se stal předsedou senátní komise pro vyšetřování tzv. neamerické činnosti. Mnozí herci nemohli dále vykonávat své povolání, stejně jako řada státních zaměstnanců. Dal název mccarthysmu, extrémnímu směru politiky USA. ČTVRTÁ KNÍŽKA O SLATINĚ Členové Slatinského historického klubu zpracovali materiály do tří knížek o Slatině, které byly společně s Úřadem městské části Brno-Slatina vydány. V současné době jsou vypracovány zajímavé články pro čtvrtou knížku o Slatině, ale chybí finanční prostředky na její vydání. Hledáme sponzory, kteří by na její vydání mohli finančně přispět. Slatinský historický klub SLATINSKÉ PAMÁTKY V parku na Přemyslově náměstí je umístěno sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Stojí na kamenném podstavci, s nímž je vysoké tři metry. Je obehnáno nízkým plotem z kovu asi z dílny místního kováře K. Kundýska z 1. poloviny 20. století. Na čelní straně podstavce je napsáno: SVatI CyrLLe MethoDe strážcové VěrnI CIrkVI proste za SloVany V Boha. Na zadní straně podstavce je uvedeno: Věnovala se svou rodinou Františka vdova po Františku Krejčím V roce 2001 bylo sousoší restaurováno firmou PhDr. Severinové a Ing. Arch Wochty. PŘIPOMÍNÁME SI 1. února 1910 zemřel malíř Antonín Slavíček 2. února 1970 zemřel britský filozof a matematik Bertrand Russell 3. února 1940 se narodil slovenský herec Milan Lasica, autor mnoha komediálních a satirických pořadů divadelních a televizních 4. února 1820 se narodila spisovatelka Božena Němcová 5. února 1980 zemřel malíř Alois Fišárek 6. února 1895 se narodil novinář Ferdinand Peroutka, šéfredaktor revuí Přítomnost, Dnešek, Svobodných novin, vedoucí čs. vysílání Svobodné Evropy, autor čtyřdílné kroniky Budování státu 6. února 1905 se narodil herec-komik a divadelní ředitel Jan Werich 7. února 1885 se narodil americký spisovatel H.S. Lewis, zemřeli 1920 velitel bělogvardějských vojsk admirál Kolčak, 1945 v Terezíně novinář a odbojář Zdeněk Bořek Dohalský, 1960 líšeňský rodák spisovatel Mirek Elpl a sovětský jaderný fyzik I.V. Kurčatov 8. února 1975 zemřel literární vědec Jan Mukařovský 10. února se narodili 1890 ruský spisovatel Boris Pasternak a 1930 básník a překladatel Ivo Štuka 11. února je Světový den nemocných, 1650 zemřel francouzský filozof René Descartes, 1905 se narodil malíř a ilustrátor Zdeněk Burian, 1990 byl po 27letém věznění propuštěn černošský vůdce a vedoucí činitel strany Africký národní kongres Nelson Mandela 12. února se narodili 1760 skladatel Jan Ladislav Dusík, 1885 malíř a scénograf Josef Wenig, 1910 literární a výtvarný kritik Jindřich Chalupecký 13. února zemřeli 1960 zakladatel naší egyptologie František Lexa, 1980 spisovatel František Rachlík, 1960 Francie provedla výbuch jaderné zbraně 14. února 1945 americká letadla bombardovala Prahu, 1970 zahájila naše televize barevné vysílání, 1975 zemřel britský spisovatel Julian Huxley 15. února zemřeli 1905 americký spisovatel dobrodružných románů Lewis Wallace, 1955 sochař a medailér Otakar Španiel, autor mnoha našich mincí 17. února zemřeli 1600 (upálením) italský filozof a básník Giordano Bruno, 1940 spisovatelka Helena Malířová, 1990 skladatel Gustav Křivinka, režisér a vedoucí hudebního vysílání čs. televize v Brně 18. února 1980 zemřel herec a režisér Václav Lohnický 19. února zemřeli 1975 herec-komik Stanislav Neumann, 2000 herečka Marie Glázrová 20. února je Mezinárodní den sociální spravedlnosti, 1885 se narodila herečka Zdeňka Baldová, 1970 zemřela operní pěvkyně Marta Krásová 21. února je Mezinárodní den mateřského jazyka, narodili se 1860 novinář a spisovatel Karel Matěj Čapek-Chod, 1870 historik Bohumil Navrátil, redaktor edice Prameny dějin moravských, časopisu Matice moravské, děkan filozofické fakulty, rektor Masarykovy univerzity v Brně 22. února je Den obětí zločinů, Den myšlenky bratrství celosvětový svátek skautů, 1880 se narodil novinář, národohospodář a diplomat Hugo Vavřečka, jeden z ředitelů Baťových závodů ve Zlíně, 1980 zemřel rakouský malíř a spisovatel Oskar Kokoschka 23. února 1685 se narodil německý skladatel Georg Friedrich Händel, zemřeli 1945 ruský spisovatel A.N. Tolstoj, 1955 francouzský básník, dramatik a diplomat Paul Claudel, konzul v Praze 24. února se narodili 1775 loutkář Matěj Kopecký, 1830 spisovatelka Karolína Světlá, 1925 zemřel spisovatel a dramatik Alois Mrštík 25. února 1860 se narodil skladatel Ferdinand Vach, zakladatel a sbormistr Pěveckého sdružení moravských učitelů a Sboru moravských učitelek, 1945 zemřel politik František Chvalkovský, vyslanec v Německu, v Itálii, ministr zahraničí pomnichovské republiky , protektorátní vyslanec v Berlíně února 1770 se narodil skladatel Antonín Rejcha 28. února se narodili 1925 literární vědec a pedagog Zdeněk Kožmín, 1935 literární kritik Dušan Karpatský, 1935 dosáhl u nás počet nezaměstnaných února 1920 schválilo Národní shromáždění první československou ústavu Stranu připravil Karel Janiš 7

8 OSADNÍ VÝBOR POD STRÁNSKOU SKÁLOU SLAVÍ 24 LET Je těžké tomu uvěřit, ale Osadní výbor pod Stránskou skálou letos oslaví dvacet čtyři let svého působení. Během této doby se vystřídalo ve vedení Slatiny mnoho starostů, radních a zastupitelů, se kterými jsme řešili starosti a potřeby občanů naší osady. Složení osadního výboru se za tento čas příliš nezměnilo a vytvořilo tak kompaktní skupinu lidí, kterým není lhostejná situace v osadě (ulice Stránská, Podstránská a Černovičky). Smyslem práce osadního výboru bylo vytvořit spojku mezi občany a radnicí a usnadnit tak oběma stranám vzájemnou komunikaci. Jednalo se nám především o nápravu zátěží naší lokality z minulé doby, kdy byla v těsné blízkosti postavena Spalovna komunálních odpadů se všemi nepříznivými vlivy na své okolí, které trvalo až do poslední rekonstrukce spalovny. Dále rozdělení naší osady dálničním přivaděčem na Olomouc. Tomuto zásahu muselo ustoupit fotbalové hřiště a posléze přestal fungovat i kulturní dům postavený občany osady za finanční podpory státu. I současnost přinášela a přináší další podněty pro zlepšování kvality bydlení a spokojenosti občanů. Tyto výzvy nás přiměly k uskutečnění ankety mezi občany a k získání informací o nejpalčivějších problémech. O výsledku této ankety jsme informovali nejen občany, ale i zastupitele. Občany nejvíce trápí stav komunikací a chodníků (např. v Černovičkách je dodnes nezpevněná vozovka), opakované záplavy, nedostatečný úklid komunikací a přilehlých pozemků (díky havarijnímu stavu některých KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE Předkládáme vám rámcový plán akcí, které chceme uskutečnit v tomto kalendářním roce. Doufáme, že se vám navrhované zájezdy i besedy budou líbit a zúčastníte se jich v hojném počtu. Tímto zveme nejen členy našeho klubu, ale i všechny důchodce i nedůchodce, kteří se rádi podívají na známá i neznámá místa naší vlasti a hlavně poznají nové přátele. Ještě bychom chtěli znovu upozornit na pravidelné akce klubu - každou první středu v měsíci beseda se zajímavými lidmi, každou třetí středu taneční čaj, každé úterý a sudou středu máme Zpívánky, vše vždy v 16 hod. na Staré radnici. Těšíme se na Vás. Besedy: ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Ulice s poetickým názvem Ráj vychází z Tuřanky, protíná ulici Šmahovu a končí v polích před dálnicí. komunikací je jejich úklid takřka nemožný), řešení přechodu přes ulici Bělohorskou včetně dopravního značení, omezení rychlosti na ulici Podstránská na 30 km/h - např. zóna 30. Dle názoru občanů chybí rozvojový plán naší osady včetně plánovaných prací k rekonstrukci komunikací. V uplynulých letech se nám nejvíce dařilo v oblasti kulturní při pořádání akcí zejména pro děti, jako: Čarodějáles, Drakobraní, Lampionový průvod, Mikuláš a Zdobení vánočního stromečku. Díky vysokému nasazení organizátorů se tyto akce setkaly s příznivým ohlasem občanů. Uskutečňování těchto akcí umožnila revitalizace zanedbaného náměstíčka na dětské hřiště vybudované městskou částí. Velký dluh občané pociťují v oblasti sportovní, kdy zrušené fotbalové hřiště zůstalo bez Předseda klubu Jiří Čížek Leden paní Šrejmová Únor pan starosta Ides Březen paní Buršíková Duben výroční schůze Květen beseda se záchranáři náhrady. Navrhovaná řešení na vybudování multifunkčního hřiště se zázemím zatím zůstala bez odezvy. Osadní výbor se po celou dobu schází u jednotlivých členů doma a tuto práci vykonává bezplatně. Věříme, že za uplynulých 24 let jsme přispěli svojí činností ke zviditelnění této okrajové části Slatiny. Velkou zásluhu na tom měl především dlouholetý předseda Ing. Vysočan a Vlastimil Hradský, který byl předsedou osadního výboru poslední dvě volební období. Za jejich vytrvalost jim patří poděkování. Vzhledem k délce našeho působení v osadním výboru a dle demokratických principů, jsme se rozhodli uskutečnit setkání občanů se stávajícím osadním výborem, kde požádáme o navržení nových členů, potvrzení či rozšíření stávajícího výboru - včetně návrhu předsedy. Jsme si vědomi toho, že občanská aktivita nemusí být vždy správně chápána ze strany volených orgánů, někdy může být dokonce brána jako přítěž a obtěžování. Jde nám především o rozvoj městské části včetně jejich okrajových oblastí, které bohužel nebývají předmětem volebních agitací. Proto nás čeká ještě spousta práce a věříme, že komunikace s novými zastupiteli bude odpovídat potřebám všech občanů a díky tomu budeme čelit výzvám nadcházející doby. Členové Osadního výboru pod Stránskou skálou: J. Rodová, L. Komínová, Ing. T. Vymětal, M. Příhoda, V. Hradský a čestný člen Ing. L. Vysočan Zájezdový kalendář KD Slatina na rok 2015 Vedoucí zájezdů pan Josef Hvězda Přihlášky paní Čížková tel Měsíc Datum Cíl Čas Březen Termální lázně Mošoň /HU/ 7 hod. Duben Náměšť n/osl. 10 hod Ostrovačice - Pohádka máje Květen Kroměříž - Květná zahrada 9 hod Termální lázně Mošoň Červen Blansko-Rájec/zámky/ 13 hod. Jižní Portál Červenec Dovolená: chata Horácko, Tři Studně 13 hod. Září Šiklův mlýn 9 hod. Říjen Termální lázně Mošoň 7 hod. Změna programu vyhrazena. Mateřská škola Jihomoravské náměstí 5 Vás srdečně zve na Den otevřených dveří dne 4. a 5. února od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00. Těšíme se na Vás! Více informací na: kolektiv pedagogů MŠ 8 AKTUALITY O SLATINĚ

9 ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE Většina z nás to zcela jistě zažila na vlastní kůži. Někdo klepe na dveře, jdeme intuitivně otevřít a ve dveřích stojí dobře oblečený, sympatický a usměvavý člověk s mnohdy neodolatelnou nabídkou, na jejímž konci zůstanou oči pro pláč. Ano, je zde řeč o podomním prodeji. Obecně je podomní prodej na celém území města Brna zakázán Tržním řádem (nařízení č.1/2002, čl.3, odst.4) a případné přestupky je oprávněna a připravena řešit Městská policie Brno. Zájmovou skupinou podomních prodejců jsou zejména naši spoluobčané důchodového věku, kteří školeným a rafinovaným prodejcům pod tlakem mnohdy podlehnou. Jak se bránit nátlaku podomních prodejců? Nejlepší je takového člověka do domu či bytu vůbec nepouštět a tak mu zamezit prvnímu kontaktu. Avšak podomní prodejci jsou rafinovaní, maskují se například za pracovníky poskytovatelů služeb (UPC, NETBOX, plynáren, elektráren, atd.) a nelze v tomto případě vyloučit, že je do domu vpustí třeba soused. Ocitnete-li se v situaci, kdy už vás podomní prodejce láká na exkluzivní a neopakovatelnou nabídku, je ten pravý čas volat Městskou policii na lince 156. Strážníci váš poznatek prověří a zabrání dotyčnému v dalším protiprávním jednání. Jak se zachovat, když jsem školenému prodejci podlehl? Dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. - Odstoupení od smlouvy) máte právo od smlouvy podepsané mimo obvyklý prostor pro podnikatelovo podnikání, odstoupit bez udání důvodu. Můžete tak učinit do 14 dní od jejího uzavření formou písemné výpovědi, a to v případě, že jste byli poučení o právu na odstoupení od smlouvy. Pokud jste tak nebyli poučeni, můžete tak učinit až do 1 roku a 14 dní, ode dne uzavření smlouvy. Míra dalších práv a povinností závisí na konkrétní uzavřené smlouvě a rozsahu poučení, které bylo spotřebiteli ze strany podnikatele poskytnuto. Jak těmto situacím předcházet? Preventivně můžete umístit výstražnou informaci na vchodové dveře domu ve znění: Zákaz podomního prodeje v tomto domě, v případě porušení zákazu bude kontaktována Městská policie Brno. Tímto prvotním sdělením dávají obyvatelé domu jasně najevo, že jsou znalí zákona a dokáží se proti těmto nekalým praktikám adekvátně bránit. Čerpáno z: mesta_brna/zu/trzni_rad/tr pdf (nařízení č.1/2002, čl.3, odst.4) ( 1829) STRAKONICKÝ DUDÁK SE VRACÍ V sobotu 17. ledna jsme v sídle divadla zorganizovali tradiční maškarní ples pro děti, který navštívily již tradičně desítky dětí v maskách v doprovodu s jejich rodiči a prarodiči. Stejně jako před rokem, i letos obohatilo program vystoupení nadějného mladého kouzelníka, který do kouzlení zapojil nejen děti, ale i jejich rodiče. Nechyběly ani soutěže o drobné ceny a výhry pro děti v nejhezčích maskách, které vybrala nezávislá porota. Těší nás, že návštěvnost byla již po několikáté na hranici kapacity sálu, na což se snažíme každoročně v rámci možností reagovat organizačními opatřeními. Po téměř roce uvedeme 5. a 7. března obnovenou premiéru hry Strakonický dudák v režii Ludmily Slancové-Slavíkové. Tuto klasickou národní báchorku z pera Josefa Kajetána Tyla jsme poprvé uvedli v dubnu minulého roku a letos ji opakujeme v souvislosti s připomínkou devadesáti let existence našeho divadla. Současně připravujeme pro děti premiéru pohádky O kůzlátkách. Premiéra je plánována začátkem května. Přesný termín bude včas zveřejněn. PhDr. Martin Krytinář, předseda divadla Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině Přemyslovo náměstí 18, Brno ve čtvrtek 5. března 2015 v 17:00 hodin uvádí obnovenou premiéru hry J. K. Tyl STRAKONICKÝ DUDÁK repríza v sobotu 7. března 2015 v 17:00 hodin Režie: Ludmila Slancová-Slavíková Hrají: Radek Náměstek, Veronika Traxlerová, Petra Striegelová, Petr Čampa, Radek Kotrla, Martin Hromjak, Jiřina Rozmánková, Kamila Plucarová, Martin Merta, Marta Navrátilová Dana Hájková, Zdeněk Pospíšil, Klára Mokrá, Radek Raputa, Filip Raputa, Karolína Raputová Vstupné: Děti 30 Kč, dospělí 50 Kč (rezervace je možná prostřednictvím VZÁCNÉ JUBILEUM ( ) Válečný veterán Ing. Jiří Slováček má 90 let Slovácko, Moravské Slovácko, je úrodný kraj meruněk i meruňkovice, hroznů i vína, ale i pracovitých zde žijících lidí. A když někdo navíc nosí ještě příjmení Slováček, je to nepochybně víc než dobrá symbolika. František Slováček musel na frontu první světové války, na ruskou frontu. Zde padl do zajetí a protože byl pracovitý, usadil se v Kyjevě. Oženil se a nikdo nemohl tušit, že jeho syna Jiřího rovněž pohltí další válka. Jiří v roce 1941 právě dokončil školu, když do úrodného kraje vtrhla nacistická vojska. Z města odešel na Kavkaz a v roce 1943 byl povolán do armády. Nastoupil do vojenského učiliště a již počátkem října 1944 ho v Baku ukončil v hodnosti podporučíka. V zápětí byl odeslán na frontovou linii jako velitel čety samopalníků. Dne 19. ledna 1945 zde se svou četou zlikvidoval riskantním manévrem nepřátelská děla. Vydatně tak pomohl velkému vítězství v této dělostřelecké bitvě. A také za statečnost v boji s nepřítelem získal Řád Rudé hvězdy. Záhy na to byl v dalším střetu s okupačními vojsky 5. února zraněn. Musel do polního lazaretu, avšak již 12. dubna byl opět u svého pluku, který se připravoval k rozhodujícímu boji o Ostravu. Ano, k boji o vlast jeho táty. Poručík Jiří Slováček se během dalších bojů dostal až do Prahy. Na jeho prsou je i medaile za osvobození našeho hlavního města. Po válce zjistil, že i jeho další příbuzní čestně obstáli v bojích s okupanty. Návštěva Uherského Hradiště a bratranců Jana a Vratislava Slováčka se mu hluboce vryla do paměti. Po návratu do Kyjeva nastoupil ke své profesi a následně vystudoval vysokou školu a stal se inženýrem lodních montážních zařízení. V roce 1959 se oženil a vychoval s manželkou Věrou dcery Alinu a Viktorii. V roce 1985 odešel do zaslouženého důchodu a když rodinu postihla černobylská havárie, využili nabídky československé vlády a v roce 1992 se přestěhovala celá rodina do země jeho táty, do Československa. Toužil po kraji kolem řeky Moravy, po vinohradech, které kdysi před lety obhospodařoval táta, do kraje poctivých a pracovitých lidí, který mu trvale uvízl v paměti. Dnes váleční veteráni a manželé nadporučík Ing. Jiří a Mgr. Věra Slováčkovi patří do rodiny posledních účastníků druhé světové války žijících v našem kraji, bydlí a žijí v našem městě, v Brně-Slatině. Jiří Slováček v těchto dnech slaví vzácné devadesáté narozeniny. Už jen dvě desítky řádů a medailí mu připomínají onu válečnou vřavu. V paměti jeho prožitků však válka zůstává i po sedmdesáti letech od našeho osvobození. Jubilantovi blahopřejí váleční veteráni, členové ČSBS a ČsOL, i redakce Aktualit o Slatině. Dr. et Dr. Jan Kux V minulém roce udělil hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek Ing. Jiřímu Slováčkovi Zlatou medaili Jihomoravského kraje. 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Zdravím vás opět po měsíci na stránkách Aktualit o Slatině. V prosinci a lednu jsme si zatím zimu moc neužili, sněhová nadílka byla minimální, a tak věříme, že si zalyžujeme alespoň v únoru či březnu. Fotbalisté z našeho klubu mají za sebou první část zimních halových turnajů a jsou v polovině náročné zimní přípravy. I v tomto roce pokračujeme v úpravě našeho sportovního areálu a ve zlepšení podmínek pro sportovce i naše fanoušky, část stihneme ještě před začátkem jarní sezony. V sobotu 14. března pokračujeme i v tomto roce v pořádání úspěšných Farmářských trhů a dalších akcí pro naše slatinské občany. A nyní již k aktuálním zprávám z našich sportovních oddílů. Ing.Václav Klajsner, předseda SK Slatina Mladší žáci hrají Zimní halovou ligu mladších žáků v Ivančicích, kde bojuje o vítězství celkem 12 týmů. Kluci jsou průběžně po čtyřech kolech turnaje na 11. místě s 8 body a skórem 19:59. Turnaj pokračuje dalšími hracími dny a o průběžných výsledcích našich kluků vám přineseme informace v dalším vydání Aktualit. Mladší přípravka (ročníky ) má za sebou tři kola zimní halové ligy na Lesné a zatím se drží (s 32 body) na pěkném šestém místě z dvaceti účastníků. Minipřípravka (ročníky ) odehrála dva turnajové dny v Komárově. V prvním kole všechna tři utkání naši nejmenší se ctí prohráli. Projevil se fakt, že pro většinu hráčů to byla vůbec první utkání v jejich fotbalovém životě. V druhém kole si kluci vedli podstatně lépe, když porazili Pozořice 2:1 a remízovali s Chrlicemi a Lokomotivou. sportovní hale TJ Tatran Bohunice a mají za sebou dva hrací dny. Udržují si tak pravidelně kondičku a připravují se na novou jarní sezonu soutěže Brněnské ligy starších pánů. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV V únoru pokračujeme v pravidelném cvičení v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2. Hodiny pro ženy probíhají vždy v pondělí od 19 - do 20 hodin. Mladší žákyně - pro holky ve věku 5 až 10 let každé pondělí od 18 do 19 hodin. Je možné připojit se kdykoliv v průběhu roku. Kontaktní osoba Majka Konečná, tel.: , .cz ODDÍL STOLNÍHO TENISU Do ukončení mistrovských soutěží (25. března) zbývá našim týmům ještě několik kol a náš oddíl SK Slatina má zastoupení ve všech soutěžích od divize (A mužstvo) až po účast v městském přeboru, a také v žákovském městském přeboru. Všechny naše týmy si vedou velmi dobře a o konečných výsledcích vás budeme informovat. Pokračujeme pravidelnými tréninky, a to vždy v úterý od 15,30 hodin s trenérem mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel.: ODDÍL TENISU Pokračujeme po celou zimní sezonu s tenisem v nafukovací hale na dvou antukových kurtech. Zájemci o pronájem kurtů v této hale se mohou hlásit u Karla Velana na tel. čísle Kontaktní osoba pro ostatní akce je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík, tel.: ODDÍL KOPANÉ Muži A pilně trénují a absolvují tvrdou zimní přípravu, během níž sehraje mužstvo některé přípravné zápasy, po kterých také dojde k doplnění kádru a k některým změnám, aby byl náš A tým plně připraven na novou jarní sezonu. Dorost starší a Mladší dorost se pravidelně 2x týdně připravuje v tělocvičně ZŠ na Jihomoravském náměstí 2 a mužstva také sehrají některá přípravná utkání a halové turnaje. Přesný rozpis zatím nemáme k dispozici. Zimní příprava, zaměřená především na fyzičku, pokračuje v únoru. Oběma týmům přejeme hodně zdaru. Starší žáci mají za sebou již čtyři hrací dny tradičního halového turnaje Korčian Cup halová liga 2015, jehož je náš sportovní klub pořadatelem. Výsledky máme zatím jen za dva hrací dny, kde v první den (9. ledna) naši kluci získali po dvou hracích dnech 7 bodů za dvě vítězství (2:0 nad TJ Kohoutovice B ) a jednu remízu (s MFK Vyškov B ), s týmem FC Medlánky kluci prohráli 0:2. Ve druhý hrací den (17. ledna) kluci vyhráli nad Drnovicemi 4:1, s ČAFC prohráli 1:5 a se Svratkou prohra 0:3. Následující hrací dny jsou v únoru 7. a 14. vždy od 8 do 16 hodin. Hráčům, trenérům i hlavnímu organizátorovi turnaje M. Chalabalovi držíme palce. 10 Úplně první branku za tento tým vsítil Patrik Míšek soupeřům z Tatranu Bohunice. V tabulce jsou zatím s šesti body na 12. místě z 16 účastníků. Našim klukům držíme palce! Starší přípravka. Po sváteční vánoční pauze trenéři u starší přípravky začali s tvrdou fyzickou přípravou a z prvního lednového tréninku kluci odcházeli opravdu zničení. Věříme, že se tento intenzivní trénink projeví i na jejich výkonech v zimní halové lize v Rousínově, kde jsou se dvěma body bohužel zatím na posledním místě. Z devíti odehraných zápasů pouze dva remizovali, i když gólové šance mají. Ovšem fotbalového štěstíčka by potřebovali víc... Podpořit je můžete přijít v neděli 15. února od 8:30 hod. do nové sportovní haly v Rousínově. Starší páni se účastní již 9. Ročníku Futsalové ligy hráčů nad 35 let v malé ODDÍL KULTURISTIKY V přízemí budovy SK Slatina je pro vás k dispozici naše posilovna. Zveme všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví, nebo si jen protáhnout své tělo a nabrat fyzičku. Přijít můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hodin a v neděli od 18 do 20 hodin. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Vyhlížíme sněhovou nadílku na našich horách a rádi bychom uspořádali běžkařskou túru na Vysočinu nebo do Jeseníků. Kdo má zájem, nebo by chtěl podobnou akci zorganizovat, neváhejte a přijďte za námi! Kontaktovat můžete V. Klajsnera, tel.: SPORT ANO, DROGY NE! POZVÁNKA NA ZABIJAČKU Slatinští sportovci si Vás dovolují pozvat na zabijačku, která se bude konat v sobotu 21. února 2015 od 9 hodin v areálu SK Slatina. Přijďte se podívat na porážku vepře a výrobu zabíjačkových pochoutek. Budou připraveny tradiční zabijačkové pokrmy: černá polévka, výpečky, ovarové speciality s křenem, škvarky, pečená jelita a jitrnice, tlačenka s cibulí, zabíjačkový guláš a k pití pivo, svařák, grog, slivovička. AKTUALITY O SLATINĚ

11 NOVINKY Z 85. PS LETKA Předmikulášská ledovka postihla i naše tábořiště. Takřka desetimetrové břízy, které tvoří tolik charakteristické remízky tábora ve Valtínově, jsou poničené. Není to hezký pohled, když se z ne vlastní vůle klaní skoro až k zemi. Ty, co nejsou prasklé, se snad narovnají, ty prasklé a nalomené budou pokáceny a zahřejí nás v mrazivém a nevlídném počasí. V půlce ledna již velká část z nich byla pokácena. V týdnu po Vánočních trzích proběhla změna na postu skupinového vedoucího (statutárního zástupce). Tomáš Říha po několika letech musel vzhledem k pracovnímu vytížení složit funkci. Znovu mu touto cestou (a věřím, že za všechny) děkuji za práci pro Letku. Novou skupinovou vedoucí pak Rada PS Letka zvolila Kateřinu Dobčákovou. Věřím, že dlouhodobou činnost s dětmi, a to jak v práci, tak ve svém volném čase, zúročí i na tomto postu. Oddíl, který vedou děcka z pátého turnusu, se jmenuje Zvídaví lososi. Scházejí se na pravidelných schůzkách vždy ve čtvrtek od čtyř do půl šesté na nové škole. Přejme jim na jejich cestě co nejméně překážek! Připomínám, že klub Volejbalistů je každý pátek od šesti hodin nastoupen ve velké tělocvičně nové školy! O jarních prázdninách pořádáme tradiční zimní tábor v krkonošských Janských lázních. Kapacita je omezena, tak neváhejte a obsaďte poslední zbylá místa letos bude sněhu opravdu habakuk. Za Radu PS Martin Šmudla Dobčák BRUSLENÍ S KOMETOU Hokejový klub Kometa Brno nabízí ve spolupráci s městskou částí Brno-Slatina dětem z mateřských i základních škol hodiny bruslení v brněnské hale Rondo. Bezplatně je tak možné v dopoledních hodinách si zabruslit na extraligové ledové ploše. Dohlížet na bruslení budou ti nejpovolanější, a to trenéři hokejové mládeže. Děti se na ledové ploše budou také moci setkat přímo s některými hráči prvoligové Komety. Následně budou mít děti možnost projít si zázemí haly a nahlédnout tak pod pokličku extraligového klubu, například do šatny hokejistů. Mladé hokejové fanoušky pak jistě potěší šance podívat se jak hráči extraligové Komety pilují své dovednosti při tréninku na ledové ploše. Bližší informace vám podají ředitelky škol. Petr Semrád, místostarosta Mezi prvními, kteří využili této nabídky, byli žáci tříd 5.A a 5.B ze ZŠ Přemyslovo náměstí. Jako povánoční bonus obdrželi navíc od městské části Brno-Slatina volné vstupenky na domácí zápas Komety Brno s lídrem extraligy Třincem. Nájemníci domů ve starém sídlišti si někdy mohou pod střechami s desítkami holubů připadat jako v klasickém filmovém hororu Alfréda Hitchcocka Ptáci. Foto: Alena Božková 11

12 ŘÁDKOVÁ INZERCE MALBY 14 Kč/m 2, nátěr dveří 350 Kč/ks, oken, rýn aj., , -horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč! MALBY NÁTĚRY Onderka tel.: , Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba Tel.: Poctivá kombinovaná pedikúra (mokrá s pomocí el. brusky), manikúra, P-shine, parafínové zábaly, gelové nehty. Olomoucká 2, Brno Tel.: Koupíme RD ve Slatině. Nejsme RK. Tel.: Koupím byt ve Slatině, cena do 3 mil. Kč. Děkuji za nabídku. Tel.: Hledám ke koupi RD ve Slatině, zahrada výhodou. Prosím nabídněte. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zvýšené přízemí, zasklená lodžie, obložené jádro, udržovaný, nájem 1986,- Kč za OB ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+kk ve Slatině půdní nástavba Tilhonova - za 1+1 také ve Slatině, přízemí či vyšší patro s výtahem. Tel.: Pronajmu garáž v RD v Nové čtvrti 1.000,- Kč/měs. Tel.: Nabízím dlouhodobý pronájem garáže na ul. Slavkovská, tel oční optika VÝRAZNÉ SLEVY NA OBRUBY MODELY 2014 PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU ZÍSKÁTE SLEVU 10% NA JAKÉKOLIV ZBOŽÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ velký výběr obrub za nízké ceny vyšetření zraku zdarma aplikace kontaktních čoček sleva na rodinné pasy a jiné výhody OPTIKA HERLANGO, Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina (nákup. středisko ALBERT - 1. POSCHODÍ) Tel , Těšíme se na Vaši návštěvu Zveme Vás do nově zrekonstruovaného nekuřáckého Šenku na náměstí. MÍSTO KDE SE DOBŘE NAJÍM! Točíme nefiltrovaný staropramen, polotmavý granát, klasickou 11 a další speciál. Každodenní menu a jídlo z lokálních surovin. Tel.: Otevírací doba: Po, Pá Út, Čt St Periodický tisk územního samosprávného celku Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno-Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková, tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina, tel PS Letka pořádá pro děti a mládež od 10 let LYŽOVÁNÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH v Janských Lázních v Krkonoších, v termínu brněnských jarních prázdnin Ubytování je v Ludvíkové boudě přímo u sjezdovky pod Černou horou. V lyžařském areálu je 8-místná kabinová lanovka, čtyřsedačka, kotva i poma. Sjezdové tratě jsou středně náročné délky až 3 km!! Informace o SKI areálu Černá hora naleznete na Program je zaměřen na lyžování a snowboarding a pobyt dětí na horách a v přírodě. Doprava tam a zpět je zajištěna autobusem. Cena pobytu 3.790,- Kč V ceně pobytu je zahrnuta doprava, plná penze, pitný režim, pojištění a ostatní náklady na pobyt. V ceně není platba za lyžařské vleky. Přihlášky a informace : Pionýr, z.s pionýrská skupina Letka Dědická 17, Brno tel nebo elektronickou přihlášku najdete na stránkách:

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 turnaj 4 ZEMÍ ŽEN & U-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 Vážení futsaloví příznivci! Jsem rád, že se po roce koná opět v Ostravě akce vrcholového futsalu. Po loňském Joma Cupu zde přivítáme Turnaj 4 zemí.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více