Mýty o Ježíši. Filmaři ukázali Ježíšovu urnu. Studijní příloha časopisu Advent (5/2007) (Lidové noviny, středa 28. února 2007)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mýty o Ježíši. Filmaři ukázali Ježíšovu urnu. Studijní příloha časopisu Advent (5/2007) (Lidové noviny, středa 28. února 2007)"

Transkript

1 Studijní příloha časopisu Advent (5/2007) Mýty o Ježíši Filmaři ukázali Ježíšovu urnu (Lidové noviny, středa 28. února 2007) Režisér Cameron předložil důkazy o tom, že archeologové nalezli Kristův hrob, vědci jsou skeptičtí New York Ježíš Kristus se oženil s Maří Magdalenou a měli spolu syna Judu. Říká to režisér James Cameron, který v pondělí představil svůj dokumentární snímek Ztracená Ježíšova hrobka. Film, jejž premiérově odvysílala televizní stanice Discovery Channel, vyvolal skeptické reakce u řady respektovaných odborníků a sklidil posměch od církevních činitelů. Filmaři přesto trvají na svém a předkládají důkazy pro svá tvrzení. 1

2 Cameron, tvůrce oscarového Titaniku, předvedl na tiskové konferenci dvě vápencové schrány na kosti. V nich údajně spočívaly ostatky Ježíše a Marie Magdaleny. Na jedné uměje v aramejštině vytesáno Ježíš, syn Josefův, na druhé řecky Mariamene e Mara, což prý odkazuje k Maří Magdaleně. Schrány byly nalezeny už v roce 1980, kdy probíhaly stavební práce v jeruzalémské čtvrti Talpiot. V odkryté pohřební jeskyni leželo i dalších osm uren. Některé z nich nesly nápisy Marie, Matouš, Josef a Juda, syn Ježíšův. Režisér Cameron a jeho vědecký tým se domnívají, že dělníci tehdy narazili na skutečnou Kristovu hrobku, kde byla kromě jeho manželky a dítěte pohřbena také Ježíšova matka a bratr. Kombinace novozákonních jmen je prý průkazná a pravděpodobnost, že by urny s těmito nápisy nepatřily Ježíšově rodině, vyčíslili statistici na 1:600. Dobyvatelé ztracené hrobky Jsme teprve na počátku dlouhého pátrání. Pokud se postupem času objeví důkazy, které naši teorii zpochybní, budiž, prohlásil režisér. S nadsázkou dodal, že narazit na urnu s nápisem Maří Magdalena vedle schrán se jmény Marie, Matouš, Josef a Ježíš bylo jako najít hrob s tabulkou Ringo vedle náhrobků označených jinak běžnými jmény John, Paul a Georgie -všechno to do sebe zkrátka začalo zapadat. V urnách se nezachovaly žádné celé kosti, protože ortodoxní židé ostatky krátce po objevení jeskyně zakopali v souladu se svou tradicí. Vědci najatí Cameronovým štábem však ze schrán Ježíše a Magdaleny odebrali vzorky a podrobili je testu DNA. Ten prokázal, že muž a žena, jimž tělesné pozůstatky patřily, nade vší pochybnost nebyli pokrevní příbuzní. Autoři dokumentu z toho dovodili, že žena pohřbená v mužově rodinné hrobce musela být jeho manželkou. Proto věří, že Ježíš a Maří Magdalena uzavřeli sňatek. Ježíšova syna Judu možná ve svém evangeliu zmínil i svatý Jan: podle něj spal při Poslední večeři v Ježíšově náručí chlapec. Mnoho odborníků však Camerona podezírá, že se snaží pouze lacině vzbudit senzaci a svézt se na módní vlně, kterou svými spekulacemi o Ježíšově životě vyvolal Dan Brown a jeho bestseller Šifra Mistra Leonarda. Archeolog Amos Kloner připomíná, že jména vyrytá na objevených urnách byla v okolí Jeruzaléma v 1. století našeho letopočtu velice rozšířená. Ježíšovi rodiče žili v nuzných poměrech a pocházeli z Nazaretu, takže silně pochybuji, že by si pořídili rodinnou hrobku v Jeruzalémě, uvedl. afp, tpa /ln_veda.asp?c=a070228_125031_ln_veda_vvr 2

3 Mýty o Ježíši Před nějakou dobou vyšel v Lidových novinách článek s názvem Filmaři ukázali Ježíšovu urnu ( ). Článek byl otištěn v rubrice Zajímavosti na se však rubrika jmenuje Věda. Práce na filmovém dokumentu se směšuje s vědeckým bádáním, výsledkem je pak zaručený fakt, že Ježíš byl ženatý a měl syna. Podobné závěry uvádí ve svém románu Tajemství Da Vinciho kódu i Dan Brown (film natočený na motivy románu se jmenuje Šifra mistra Leonarda). I z těchto důvodů jsme se rozhodli věnovat téma tohoto Adventu různým mýtům o Ježíši. Oslovili jsme proto několik kazatelů a požádali je o odpovědi na následující otázky. Miloslav Žalud Kazatel ve sboru Praha-Smíchov, vyučoval Nový zákon na Teologickém semináři Církve adventistů sedmého dne. Jak na tebe v poslední době působí vyrojení mnoha různých více či méně konspiračních teorií, které mluví o manželství Ježíše, jeho dětech, jeho hrobu? Rozporuplně. Když pomyslím na novináře, spisovatele a filmaře, tak oni vědí, že věřící lidé představují významný segment trhu, a nepokusit se předložit látku, která by je zaujala, je podle nich neekonomické jednání. Musím připustit, že některá díla s biblickou nebo historickou tématikou zřejmě nevznikla pouze ze zištných důvodů. Snaha o současné uchopení látky, pokus o nové umělecké ztvárnění, úsilí o dokázání historické pravdy, služba přiblížení biblických příběhů to vše může být dalším motivem. Provokativní díla, která napadají 3

4 hodnoty věřících, však vyvolávají bouřlivé reakce. A to není podle nich marketingová chyba. Tvrzení o Ježíšově manželství, dětech a hrobu řadím do kategorie provokativních děl. Když pomyslím na věřící, tak je mi líto, že jejich reakce někdy nejsou adekvátní záměru a hodnotě díla. Přecitlivělost neposlouží prezentaci Kristovy věci. Může tento zájem vést ke zvýšení zájmu o křesťanství, nebo naopak křesťanství diskreditovat? Nevím, jak kdy. Lidé jsou někdy ochotni věřit tištěnému či promítanému, jako kdyby to byla ověřená pravda. Opakovaná polopravda či lež vždy bude po určitý čas promlouvat s přesvědčivostí faktu. Pak to může křesťanství diskreditovat. Když však poskytneme svoji reakci dostatečně fundovaně a způsobem, který není formován dotčenou ješitností, pak to může křesťanství prospět. Jak se díváš na knihu Dana Browna Šifra mistra Leonarda? Někdo se rozhodne zviditelnit tím, že zapálí chrám, jiný tím, že šokuje svojí nahotou, a třetí tím, že napadne ceněné hodnoty. Nevím, zdali budeš se mnou souhlasit, ale pro mě se Brownova Šifra prezentuje spíše jako literatura faktu než jako historický román. Proto nemůžeme při jeho posuzování zůstat pouze u kategorie umění, ale je také třeba hodnotit jeho zacházení s historickými fakty, a to není důvěryhodné. Jak se díváš na myšlenku, že Ježíš měl děti a byl ženatý (jak je prezentováno v článku)? Mně osobně by nevadilo, kdyby Ježíš byl ženatý a kdyby měl děti. V manželství není nic problematického; manželství je přece Boží ustanovení. Se vší pravděpodobností by to však nastolilo některé závažné teologické otázky. Jaký byl vztah Ježíše a Marie Magdaleny? Evangelia hovoří o tom, že Ježíš Marii vysvobodil ze zotročující závislosti pravděpodobně na sexu. Marie byla naprosto uzdravena a z vděčnosti začala aktivně podporovat Ježíšovu skupinu. Pokud připustíme, že Marie byla sestrou Lazara a Marty (některé indicie pro to svědčí), pak jednou svoji upřímnou vděčnost projevila poněkud výstřednějším způsobem to když v Šimonově domě během hostiny pomazala Ježíšovi nohy. Ale i tehdy Ježíš nespatřoval v jejím činu jiný než vděkuplný čin. Marie pak osvědčila svoji oddanost také tím, že spolu s ostatními ženami doprovázela Ježíše k místu ukřižování a že se s nimi chtěla nedělního rána postarat o jeho mrtvé tělo. Evangelia přinášejí o ní ještě jednu významnou zmínku. Je také z nedělního rána. Když v domnělém zahradníkovi rozpozná vzkříšeného Ježíše a chce spontánně obejmout jeho nohy, Ježíš jí v tom zabraňuje. A teď mluvím lidsky: Kdo zná srdce ženy? Kdo ví, co může zamíchat s motivy jejího vztahu? Znovu říkám: Ježíš nedovoluje Marii dotknout se v samotě ranní zahrady svých nohou. Pro mě jejich vztah je v relaci zachránce a zachráněná, učitel a učednice. A tento jejich vztah nebyl vlažný, ale živý. Co víme o hrobu Ježíše? Nový zákon je svědectvím o zmrtvýchvstalém Ježíši. Zná jen prázdný hrob. Celá jedna kapitola Pavlova listu do Korintu se věnuje problematice vzkříšení. Jedním z kardinálních 4

5 argumentů ve prospěch vzkříšení je to, že v době, kdy adresáti četli tento dopis, žilo ještě více jak pět set svědků Ježíšova vzkříšení. A někteří z nich ho také viděli, jak odchází do nebe. Hrob snad ano (ať je to tradiční hrob, ať je to hrob v zahradě u Gordonovy Kalvárie, ať je to jiný zaručený Ježíšův hrob), ale prázdný, bez ostatků. Proto žádné schránky osária se zaručeně Ježíšovými kostmi. Kosti snad ano, ale ne Ježíšovy! Roman Mach Kazatel ve Slavkově u Brna, učitel Systematické teologie na Teologickém semináři Církve adventistů sedmého dne. Jak na tebe v poslední době působí vyrojení mnoha různých více či méně konspiračních teorií, které mluví o manželství Ježíše, jeho dětech, jeho hrobu? Tohle je podle mne velmi postmoderní jev, který by ještě před nějakou desítkou let nebyl možný. Navíc je to, žel, jen dalším projevem toho, jak hluboce je západní kultura postkřesťanská. Popularita těchto příběhů a teorií je umožněna zejména tím, že povědomí o samotných základech křesťanství je mizivé. Může tento zájem vést ke zvýšení zájmu o křesťanství nebo naopak křesťanství diskreditovat? Křesťanství je pro postmoderní myšlení jen jednou z těch starých alternativ, které zklamaly, jedním z příběhů. To se podle mne vlivem příběhu Dana Browna zásadně nezmění; diskreditaci či zvýšený zájem bych viděl jako druhotný efekt vedle této již existující tendence. Spíše vidím, že se stalo možným takto pracovat s jakýmkoli jakkoli velkým a závažným tématem. Namísto toho, abychom se velkými tématy zabývali, bavíme se jimi. Obávám se ale jiné věci. Původní tolerance postmodernismu ke všemu, co přímo neškodí, vede dnes dál. Člověk nemusí o konkrétním tématu nic podstatného vědět, a přece se očekává, že v té věci má a vyjádří názor, třeba velmi radikální, který ovšem musí být respektován a diskutován naprosto vážně. To je ale novodobý diletantizmus, kdy seriózní něco o tom vědět vyznívá nevěrohodně až arogantně. Proto je tak těžké podobným teoriím kriticky čelit lidé se typicky ptají: A proč by to tak nemohlo být? To, že by se jednalo o zásadní změnu 5

6 podstaty věci, podstaty křesťanského učení, bez ohledu na nejvěrohodnější zdroje, nevadí. Řečeno se špetkou soli, je to něco jako tvrdit: Být hloupý je stejně dobré jako být chytrý, ale je to mnohem jednodušší a zábavnější. Jak je vidět, tento přístup je uplatnitelný i na tak velká témata, jako je křesťanství. Jak se díváš na knihu Dana Browna Šifra mistra Leonarda? Viděl jsem film. Věcně řečeno, film je dobře udělán, bohatství historických myšlenek a souvislostí, atmosféra tajného vědění a vyvolených, kteří vědí, dávají spolu s tvrzeními o největším zastíracím manévru dějin filmu zajímavost a přitažlivost. Problémem je to, že fikce zde vyznívá jako fakt a přitom se jedná o fikci na velmi zásadní téma. Znovu: dříve by tentýž materiál vyzněl pouze jako fikce, a to fikce nepřijatelná. Dnes totéž naopak vyznívá téměř jako literatura faktu. Na druhé straně, jako křesťan bych se moc hlasitě nezlobil. Právě podrážděné kritické reakce církví zvýšily zájem veřejnosti o knihu i o film. A to o něčem vypovídá. Myslím, že podobným věcem je třeba čelit dobrými znalostmi a dobrým smyslem pro humor. Navíc neuškodí zamyslet se nad tím, zda jako křesťané nějak nepřispíváme k současné nepopularitě křesťanství. Šifra mistra Leonarda některé křesťanské skandály otevřeně připomíná. Jak se díváš na myšlenku, že Ježíš měl děti a byl ženatý (jak je prezentováno v článku)? Jaký byl vztah Ježíše a Marie Magdaleny? Odpovědi na tyto otázky jsou opět dány zásadním přístupem k vědění a způsobu poznání, tedy způsobem myšlení. Důležitým zdroje Dana Browna jsou gnostické spisy. Jako křesťané máme přesněji: měli bychom každý mít vážné důvody preferovat kanonické spisy a dívat se velmi kriticky na nekanonickou literaturu, tím spíše, jedná-li se o gnostické spekulace. Z toho plyne náš obraz o vztahu a také o významu Pána Ježíše a Marie Magdaleny. Odborník, který by se snažil o nestrannost, by se musel dlouho kriticky zabývat oběma zdroji. Běžný divák či čtenář Dana Browna se však podle mne rozhoduje hlavně na základě atraktivnosti příběhu v postmoderním kontextu tenhle příběh je zajímavější, svěžejší, novější Vždyť křesťanství by bylo mnohem zajímavější, pokud by se ukázalo, že je v něm všechno jinak. To, co se říkalo po staletí, je zde nejen nepřesvědčivé, ale podezřelé, bez ohledu na doložitelnost. Zkrátka, chtít vědět je něco jiného, než chtít si myslet. Zajímavé je, že někteří gnostici se už v raných křesťanských dobách domnívali, že právě oni reprezentují pravé křesťanství, zatímco ne-gnostičtí křesťané jsou heretiky. Současné myšlení přeje témuž. A protože gnóze má silné mystické základy, typicky se v ní rozplývají a ztrácejí hranice mezi tématy, pojmy, protiklady, a potažmo i mezi pravdou a fikcí. Co víme o hrobu Ježíše? Pokud vím, je takových míst podle tradice v Jeruzalémě řada. U nejnovějšího objevu si asi musíme počkat na seriózní kritické zhodnocení. 6

7 Michal Balcar Kazatel ve sborech Plzeň 1, Rokycany a Tachov. Jak na tebe v poslední době působí vyrojení mnoha různých více či méně konspiračních teorií, které mluví o manželství Ježíše, jeho dětech, jeho hrobu? Konspirační teorie existovaly vždy a asi i budou. Souvisí se snahou porozumět složitému světu. Je-li v pozadí dění nějaká tajná skupina jezuité, templáři, svobodní zednáři, Vatikán a USA, Židé, nacisté aj. je všechno v jistém ohledu tajemnější, ale zároveň i průhlednější pokud to tajemství znám. Konspirační teorie bují i v adventistickém prostředí. Několikrát jsem slyšel zaručené zprávy o tajných schůzkách papeže a prezidenta USA na téma jak zničit proradné adventisty a přichystat nedělní zákon. K tématu doporučuji vynikající knihu Umberta Eca Foucaultovo kyvadlo. Může tento zájem vést ke zvýšení zájmu o křesťanství nebo naopak křesťanství diskreditovat? Možná povede k dočasnému a povrchnímu zájmu o křesťanské náboženství, ale nepovede ke zvýšenému zájmu o víru v Krista. Zájem o ni je stále konstantní nevelký protože je to zájem, který je v lidské duši hlouběji, než tam, kam mohou zasáhnout knihy o zlotřilém Vatikánu zabíjejícím Ježíšovy děti. Zároveň asi nijak nepoškodí církevní reputaci. Tam už skoro není co zkazit. Jak se díváš na knihu Dana Browna Šifra mistra Leonarda? Šifra není napsaná kvůli hlubšímu zájmu o téma. Je napsaná, aby vydělala peníze. Vezmi trochu záhad, sexy pomocnici, geniálního profesora, zlou církev, vše to smíchej dohromady, 7

8 obal v rádobyvědeckých povídačkách, nakonec usmaž v troše napětí a ejhle je z tebe milionář. Jak se díváš na myšlenku, že Ježíš měl děti a byl ženatý (jak je prezentováno v článku)? Pokud přijímáme evangelia jako hodnověrný zdroj zatím mě nikdo nepřesvědčil, že by byl jiný věrohodnější informací o životě Ježíše, těžko lze tuhle myšlenku akceptovat. Na druhou stranu, často mluvíme o tom, že Ježíš byl plným člověkem a dokládáme to tím, že jedl, pil a měl žízeň. Jeho sexualita je ovšem absolutně potlačena, byť je pro člověka pravděpodobně stejně mocnou hnací silou jako hlad a žízeň. Když se v listu Židům říká, že na sobě zakusil všechna pokušení (4,15), šlo jistě i o pokušení sexuální. Byl-li Ježíš člověkem, musel mít i svůj sexuální život třebas nerealizovaný partnersky. Kdyby byl Ježíš ženatý a měl děti, ani v nejmenším by mi to nevadilo, ale podle Bible je neměl. Co víme o hrobu Ježíše? Obávám se, že ověřené zprávy jsou také nemnohé. Jméno Ježíš bylo v době přelomu letopočtu velmi běžné, takže je obtížné najít hrob toho pravého. Zatroch Ondrej Kazatel ve sborech v Košicích a Poproči. Jak na Tebe v poslední době působí vyrojení mnoha různých více či méně konspiračních teorií, které mluví o manželství Ježíše, jeho dětech, jeho hrobu? Veľmi ma neprekvapuje ani tak samotný fakt, že sa tieto teórie vôbec objavujú, skôr ma zaráža spôsob ich prezentácie. Cítim zjavnú absenciu pokory amerických odborníkov, ktorí vedia všetko objaviť a obhájiť. Zaujímalo by ma, či by boli schopní načúvať názoru odborníkov či už teológov alebo archeológov, a na základe tohto názoru svoje teórie korigovať. Takisto z ich postojov cítiť chýbajúcu pokoru a opatrnosť voči poslucháčom týchto 8

9 teórii. Svojou neodbornosťou a pritom bombastickým prezentovaním vlastných teórií sa podľa mňa znižujú k manipulácii druhých. Zarážajúca je aj nevyváženosť v informovaní verejnosti. Omnoho viac je možné čítať alebo počuť informácie z ich strany a len málo priestoru (ak vôbec nejaký) dostávajú ozajstní odborníci. To je znamením, že mnohé masmédiá sú dnes často otrokmi komercie a nie garantom aspoň akej-takej serióznosti. Táto situácia nám však môže mnoho napovedať o tom, kde sa dnes kresťanstvo nachádza. A to je omnoho závažnejšie. Postoje odborníkov vyznievajú totiž súd nad dnešným väčšinovým kresťanstvom, ktorému chýba autenticita a sila. Je to vlastne reakcia na náboženskú či lepšie povedané cirkevnú prax, ktorá sa naozaj javí tak, akoby bol dnes Ježiš už len mŕtvym (nevzkrieseným) Židom žijúcim v 1. storočí. To znamená, že aj my ako ľudia hlásiaci sa ku kresťanstvu na tom nesieme svoj podiel viny. Bolo by dosť jednostranné vnímať spochybňovanie histórie len ako diablovu prácu. Skôr by nás to malo viesť k spytovaniu svedomia a k zápasu o hĺbku našej spirituality. Může tento zájem vést ke zvýšení zájmu o křesťanství nebo naopak křesťanství diskreditovat? To do istej miery záleží aj od zrelosti toho-ktorého jednotlivca, ku ktorému sa spomínané informácie dostávajú.. Ale tu by sa možno hodilo povedať, že samotná dôvera v Ježiša Krista, na ktorej kresťanstvo stojí, nevychádza z apologetickej zručnosti alebo prepracovanej argumentácie v neprospech podobných antikresťanských teórii. Tá vychádza zo započutého Hospodinovho slova teda zo živého oslovenia. Aj človek nadšený rôznymi konšpiračnými teóriami môže byť oslovený kresťanstvom, ak na nás vidí hlboko prežívanú spiritualitu, ktorá sa prejaví v našich postojoch. Dôvera vo vzkrieseného a žijúceho Ježiša sa prenáša infekčným spôsobom a môže odzbrojiť. To ale kladie nároky na náš duchovný život. Takéto autentické kresťanstvo nezdiskredituje ani milión kódov a šifier. Ako kresťania si musíme tvárou v tvár týmto výzvam uvedomiť, že Ježišovo vzkriesenie je vecou viery, nie hmatateľného dôkazu. Ak sa pohybujeme v rovine viery, nemusíme podľahnúť sebazáchovným snahám a na ich dôkazy argumentovať našimi dôkazmi. To môže zdiskreditovať a zosmiešniť naše kresťanstvo. Tvorcovia Da Vinciho kódu alebo nálezcovia hrobu sa pohybujú svojou argumentáciou nie v rovine viery, ale v rovine dôkazov. Neznížme sa teda na ich úroveň. Naša viera by predsa nemala byť založená na hmatateľných dôkazoch (evidence based faith), ale na stretnutí so Vzkrieseným, ktoré sa odohráva na inej úrovni. A ak dôkaz, tak najlepším dôkazom o vierohodnosti kresťanstva (postaveného na Ježišovej smrti a vzkriesení) je láska, pokora a obetavosť kresťanov. To je to najväčšie svedectvo o tom, že Ježiš je naozaj živý. Jak se díváš na knihu Dana Browna - Šifra mistra Leonarda? Autor knihy je určite veľmi zručný a schopný spisovateľ. Vie čitateľa vtiahnuť do deja a nadchnúť ho tým, čo prezentuje. Mnohé historické fakty, ktoré uvádza, sú správne (aj keď určite nie všetky), ale ich vzájomné poprepájanie vytvára z celého príbehu fikciu. Ak ale pomlčím o historickej vierohodnosti obsahu tejto knihy, môžem vyjadriť poklonu autorovi Danovi Brownovi za štýl a schopnosť načúvať dopytu spoločnosti. 9

10 Jak se díváš na myšlenku, že Ježíš měl děti a byl ženatý (jak je prezentováno v článku)? Táto myšlienka nie je ničím novým. Je obsiahnutá v mimobiblickej literatúre. Novozákonná literatúra vykresľuje Ježiša inak a s inými dôrazmi. Nerieši jeho milostný či rodinný život. Evanjeliá sú teologickými spismi (možno až na Lukášove spisy), ktoré kladú dôraz na Boží čin v Ježišovi a jeho dopad na nás. Ak sa teda v evanjeliách snažíme nájsť niečo iné, ideme mimo ich zámer. Ak myšlienka spomenutá v otázke stojí na novoprezentovanom archeologickom náleze, je to naozaj na smiech a nestojí to ani za reč. Nemôžem sa ubrániť dojmu, že James Cameron by sa mal venovať tomu, v čom je odborník a ak sa chce vyjadrovať verejne o podobných otázkach, mal by sa buď poučiť alebo dať priestor niekomu inému. Človek, ktorý je schopný z textu v Jánovi 13,23 vyvodiť, že učeník ležiaci na Ježišovej hrudi môže byť Júda, syn Ježišov (na základe mien, ktoré našiel v jednej hrobke), je buď nesvojprávny alebo postihnutý chorobou vševedúcnosti. Jaký byl vztah Ježíše a Maří Magdaleny? Mária Magdaléna bola podľa novozákonného podania prvým človekom, ktorý sa stretol so vzkrieseným Ježišom. Vyhnal z nej sedem démonov, bola svedkom jeho ukrižovania a patrila do skupiny žien, ktoré Ježiša a jeho učeníkov sprevádzali na cestách a starali sa o nich zo svojich prostriedkov (Luk 8,2.3). To je všetko, čo o Márii Magdaléne vieme z novozákonnej literatúry. Nerieši Ježišov vzťah k nej ani jej vzťah k Ježišovi. Na položenú otázku teda nevieme presne odpovedať. Ak ale niekto chce vedieť niečo viac o povestiach týkajúcich sa ich vzťahu, môže si prečítať mimobiblické apokryfné alebo pseudoepigrafné spisy, ktorých zbierka je u nás dostupná. Ich teologická a historická vierohodnosť je však otázka. Co víme o hrobu Ježíše? Vieme, že patril pôvodne Jozefovi z Arimatie, členovi sanhedrinu, ktorý konvertoval ku kresťanstvu. Podľa všetkého to bol bohatý človek, takže podľa toho mohol aj hrob vyzerať. Ježišov hrob ako miesto až tak dôležitý nie je, je zbytočné ho hľadať, či lokalizovať. V spleti nálezov a argumentov jednej či druhej strany je ťažké sa orientovať. Preto sa tu už dostávame do priestoru viery. Sme ale my sami svedectvom o prázdnom Ježišovom hrobe? 10

11 Branislav Čambor Kazatel ve sborech kazatel ve sborech v Michalovcích a Trebišově. Jak na Tebe v poslední době působí "vyrojení" mnoha různých více či méně konspiračních teorií, které mluví o manželství Ježíše, jeho dětech, jeho hrobu? O Ježišovi sa toho mnoho nahovorilo v histórii. Škandály sú dnešnou formou predávania novín a kníh a škandál o Ježišovi Kristovi, to je predsa niečo čo sa dotýka všetkých. Viac než o Ježišovi sa z týchto správ dozvedáme o ich autoroch a publiku. Ľudia milujú konšpiračné teórie a autori ich preto radi píšu. Může tento zájem vést ke zvýšení zájmu o křesťanství nebo naopak diskreditovat? křesťanství Nemyslím si, že vážnejšie diskredituje kresťanstvo, navzdory tomu, že keby sa fakticky potvrdili výpovede Dan Brownovho románu, tak by to zruinovalo celú kresťanskú teológiu. I keď sa zdá, že dôveryhodnosť kresťanstva dostáva do tela, existuje ešte iná možnosť. Ľudí to bude viesť k podstivejšiemu hľadaniu a o to Ježišovi vždy išlo. Mýty a škandály majú teda dvojznažný význam. Môžu znevážiť kresťanstvo, ale len určitej skupiny ľudí, ktorá si našla len ďalší zdroj pre pochybovanie. Pán Boh nikdy neodstránil schopnosť ľudí pochybovať, je to časťou balíka, ktorému sa hovorí sloboda. V posolstve kresťanstva tiež, kríž bol škandálom a predsa pre apoštola Pavla Božou mocou a múdrosťou 1 Kor 1,23. Možno mnohí ľudia sú ochotný veriť v takéto rozprávky práve preto, že nepoznajú toho veľa o skutočnom Ježišovi. 11

12 Jak se díváš na knihu Dana Browna - Šifra mistra Leonarda? Román je historicky veľmi slabý a preto zostáva v rukách len ich čitateľov. Dan Brown dokonca na jeho web stránke - sa pýta publika a jeho kritikov: Akým spôsobom je história historický presná? A tak vlastne podkopáva sám seba, pretože hovorí, že skutočná história neexistuje. Existujú zvučné dôkazy o tom, že raní kresťania uctievali Ježiša ako Boha, ktorý prišiel v tele, už pred Konštantínom, teda pred rokom 325 n. l. Dnes už existuje mnoho kníh, ktoré sa zaoberajú Brownovým románom a ukazujú na jeho lacný amaterizmus a túžbu vzbudiť v ľuďoch senzáciu. 12

13 Tajemství Ježíšova hrobu Když v roce 1980 objevil na jeruzalémském předměstí Talpiot tým izraelských archeologů tesanou rodinnou hrobku, považovali tento nález za jeden z mnoha. Nikdo ještě netušil, že se po nějaké době stane znovu středem pozornosti. Po letech se televizní producent James Cameroon a jeho kolega Simcha Jacobovici rozhodli znovu vkročit do zapečetěné hrobky, aby poté tento nález označili za objev tisíciletí. Co vlastně objevili? Především jde o deset schránek na kosti (tzv. ossuária ), z nichž šest nese nápisy se jmény zesnulých: MATIA (Matouš?), YOSE, MARIA, MARIAMENOU E MARA, YEŠUA BAR YOSEF (Ježíš, syn Josefův) a YEHUDA BAR YEŠUA (Juda, syn Ježíšův). Kombinace těchto jmen nalezených v jednom hrobě, spolu s potvrzením odborníků, že jde o hrobku z doby tzv. druhého izraelského chrámu (období 539 př. Kr. 70 po Kr.), přivedla tyto muže k závěru, že se jedná o skutečný hrob biblického Ježíše a jeho rodiny. V tom případě by Maria byla Ježíšovou matkou, Yose jeho bratrem (Mk 6,3), Matia neznámým příbuzným, ale především Yehuda jeho synem! Zbývá pouze najít jeho manželku, se kterou syna měl za tu označují ženu jménem Mariamenon (s přídomkem Mara), kterou ztotožňují s biblickou Marií z Magdaly. Tyto závěry, spolu s testy DNA, které potvrzují, že Yešua (Ježíš) a Mariamené nejsou pokrevními příbuznými (tudíž by mohli být manželé), byly zveřejněny na počátku března roku 2007 v televizním dokumentu The Lost Tomb of Jesus, který odvysílala televizní stanice Discovery Channel. Je pochopitelné, že pro většinu křesťanů je tento závěr nepřijatelný, jelikož odporuje biblické zprávě o Ježíši, jeho rodině a vzkříšení. Na druhou stranu zde máme fakta, se kterými je třeba se seriózně vyrovnat. Na jejich základě tu je určitá možnost, že by se skutečně mohlo jednat o Ježíšův hrob. Je tu však několik argumentů, které tuto pravděpodobnost výrazně snižují: Vlastní rodinný hrob Prvním zásadním problémem celé teorie je otázka, zda si Ježíšova rodina mohla dovolit vlastní tesaný hrob. Evangelia představují Ježíšovu rodinu jako chudé vesničany z Galileje. V této době však skalní tesané hrobky byly dostupné pouze pro majetnější vrstvy. Chudí lidé pohřbívali své zesnulé do země, jako je tomu zvykem dnes v západní kultuře. Ostatky z takových hrobů pak zůstávaly v zemi a nedávaly se ani později do ossuárií. Je tedy jen málo pravděpodobné, že by Ježíšova rodina měla vlastní hrobku. Navíc i evangelia potvrzují, že pro Ježíšovo urychlené uložení (podle židovských zákonů muselo být tělo pohřbeno do 24 hodin nesmělo se však pohřbívat v sobotu) byla provizorně využita hrobka Josefa z Arimatie, ne vlastní rodinný hrob. Je možné, že po několika dnech by pak mohlo být mrtvé tělo přeneseno do vykopaného hrobu. Místo hrobu Pokud bychom připustili možnost, že by Ježíšova rodina měla vlastní tesanou hrobku, narazíme na další důležitou otázku. Kde by se nacházela? Dějiny dokazují, že v této době bylo zvykem budovat rodinné hrobky v místě rodiště či původu rodiny. Ukázkou je příklad Šimona Makabejského, židovského panovníka z hasmoneovské dynastie, který nenechal vybudovat rodinné mauzoleum v Jeruzalémě, ale v rodném městečku Modein. Nebylo by logičtější najít hrob Ježíšovy rodiny v blízkosti Nazareta? 13

14 Katalog nalezených ossuárií, který sestavil významný izraelský odborník L. Y. Rahmani, poukazuje na další zajímavý fakt. Nalezené nápisy svědčí o tom, že u zesnulých, kteří nepocházeli z Jeruzaléma či Judska, přestože zde měli hrobku, byl často uveden také jejich původ (např. Papias Bethshanitský, Gaios, syn Artemonův z Berenike atd.). V případě Ježíše bychom tedy mohli očekávat zmínku o galilejském původu jeho rodiny. Nepřítomnost takových údajů v talpiotském hrobu svědčí spíše ve prospěch myšlenky, že šlo o místní, judskou rodinu. Jména na ossuáriích Cameroon a Jacobovici vycházejí z myšlenky, že u tak typicky biblických jmen, jaká byla objevena na ossuáriích z Talpiotu, nemůže jít o pouhou náhodu. Nicméně jména, která si dnes lidé spojují s Biblí, byla ve své době velmi rozšířená. Podle statistik utvořených z nalezených záznamů se dá usuzovat, že nalezená jména patří mezi nejčastěji používaná jména své doby. Hned po Simeonovi bylo druhým nejčastějším mužským jménem Josef, na čtvrtém místě to byl Juda, na šestém Ježíš a na devátém Matouš. Pokud jde o jméno Marie (a jeho odvozeniny), nosila jej tehdy téměř čtvrtina všech izraelských žen. Snaha identifikovat nalezené ostatky s konkrétními osobami podle těchto jmen se tak dá srovnat s pokusem přesně identifikovat v dnešní době dvě postavy, o nichž víme jen to, že se jmenovali Novák a Svoboda. Marie z Magdaly Jménem, o němž se vede nejžhavější diskuse, je MARIAMENOU E MARA (napsáno řeckým písmem). Jde o genitivní podobu (2. pád) jména Mariamenon, které by skutečně mohlo být zdrobnělinou jména Miriam, Marie. Na základě čeho ji však spojovat s biblickou Marií z Magdaly? Cameroon s Jacobovicim argumentují skutečností, že přídomek MARA je aramejským výrazem, který znamená učitel, vůdce, pán. Hledají tedy Marii, která by v době prvotního křesťanství hrála významnou roli vůdkyně. V duchu myšlenek Dana Browna a jeho knihy Šifra Mistra Leonarda ji ztotožňují s Marií z Magdaly, údajnou vůdkyní raného křesťanského hnutí a snad i Ježíšovou manželkou. Kde se však v dějinách vzaly informace o tom, že by tato žena hrála tehdy významnou roli? Jediným zdrojem, na nějž se zastánci tohoto pohledu odvolávají, je pozdní apokryfní spis Skutky Filipovy, který pochází ze 4. století. V něm vystupuje jako významná postava žena jménem Mariamne, představená jako sestra učedníka Filipa a Marty. Proti historické věrohodnosti tohoto dokumentu však stojí fakt, že nese silné prvky fabulace. Mariamne se zde setkává s mluvícími zvířaty, jako je levhart či kůzle, utkává se s černým drakem a v případě nebezpečí se dokáže proměnit ve skleněnou kostku či ohnivý oblak. Je možné vyvozovat objektivní závěry z tohoto typu dokumentu? Kritičtí odborníci zde nabízejí vysvětlení, že nápis MARA je poměrně častou a doloženou hovorovou formou jména MARTA. V tom případě se buď mohlo jednat o ženu Mariamenon, jinak zvanou též Marta (viz např. Šimon zvaný Petr), nebo o jména dvou žen, jejichž kosti byly uloženy do jedné schránky. 14

15 Testy mitochodriální DNA Snad za největší senzaci pokládají autoři dokumentu o Ježíšově hrobu skutečnost, že organické zbytky nalezené ve schránkách (ne samotné kosti ty jsou uloženy v Rockefellerově muzeu v Jeruzalémě) Ježíše a Mariamenon byly podrobeny analýze mitochondriální DNA (genetická informace, která se přenáší pouze z matky na dítě). Ta dokázala, že tyto dvě postavy nejsou pokrevně příbuzné (např. matka a syn, nebo sourozenci). Jelikož však jde o rodinnou hrobku, existuje možnost, že mohlo jít o manžele. Tento závěr je možný, nicméně velmi unáhlený a zkratkovitý. Nepřipouští, že v úvahu přichází velké množství dalších variant: mohlo jít třeba o otce a dceru, švagra a švagrovou, tetu a synovce, nevlastní sourozence (se společným otcem) či jinou kombinaci. To je podpořeno známou skutečností, že tento typ hrobů býval vícegenerační. Je tedy možné, že někteří ze zesnulých se nikdy osobně nemuseli setkat. Snad největší záhadou tu zůstává, proč byla provedena jen jediná analýza, která sice něco vylučuje, ale nic neprokazuje. Přitom se přímo nabízí, že zajímavější výsledek by přineslo srovnání DNA Marie a Ježíše (zda jde skutečně o matku a syna), nebo ještě lépe Mariamenon a Judy (zda Mariamenon byla skutečně matkou Ježíšova syna). Proč tedy jen jedna analýza? Mají z těch dalších obavu? Co by asi prokázaly? Nad novou teorií Ježíšova hrobu se tak už od samého počátku stahují temná mračna. Do jisté míry lze připustit, že za určitých okolností by na ní snad mohlo něco být. Nicméně protiargumenty, se kterými přicházejí nezávislí odborníci, představují tolik slabin a nepravděpodobností, že novináři v posledních dnech s oblibou přirovnávají tento Cameroonův objev k námětu jeho nejslavnějšího filmu Titanic to, co se zdá zpočátku jisté a nepotopitelné, pomalu klesá ke dnu. Celé křesťanství stojí na přesvědčení, že Kristus vstal a jeho hrob zůstal prázdný. Bez této skutečnosti by křesťanství nemělo žádný smysl. Jasně to vyjádřil už apoštol Pavel: Jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu (1K 15,14.15) Snad právě proto je otázka Kristova hrobu pro křesťany tolik citlivá. Poznatky odborníků však stále potvrzují, že biblická evangelia jsou ještě stále nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o Kristově životě a smrti. Oldřich Svoboda Kazatel ve sborech v Havířově. 15

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Časopis církve adventistů sedmého dne 3/2013. ADRA na Haiti Rozhovor s Danielem Dudou Jak je to s léčebným užíváním konopí?

Časopis církve adventistů sedmého dne 3/2013. ADRA na Haiti Rozhovor s Danielem Dudou Jak je to s léčebným užíváním konopí? Advent Časopis církve adventistů sedmého dne 3/2013 ADRA na Haiti Rozhovor s Danielem Dudou Jak je to s léčebným užíváním konopí? V Petit Goave na Haiti vládne po třech letech od zemětřesení díky projektu

Více

Hledání historického Ježíše

Hledání historického Ježíše 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblistiky Hledání historického Ježíše poznámky z knihy: TRILLING, WOLFGANG. Hledání historického Ježíše. Praha: Vyšehrad, 1993.

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ číslo 6 2012 Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové.

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3 Exarchát 3 OBSAH SLOVO OTCE BISKUPA 4 INFORMACE A AKTUALITY 5 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SMRŤ JEŽIŠA KRISTA? 6 NOVÝ VRCHNÍ ARCIBISKUP UKRAJINSKÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE 8 RECENZE: ÚTĚK ZE SIBIŘE 9 OSLAVA 15. VÝROČÍ

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Běda... Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte.

Běda... Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 14 19. 7. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Radost žít v rodině. Homilie papeže Františka 04 Benedikt XVI.: Západní hudba je pro mne důkazem

Více

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu Tituly z volné řady Tajné dějiny světa Zdeněk Krušina Tajné dějiny světa 1 Atlantis - ztracená perla na úsvitu lidstva Tajné dějiny světa 2 Ráj versus evoluce Tajné dějiny světa 3 Velcí zasvěcenci starověku

Více

POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE. Karel Valenta T.B.FROM

POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE. Karel Valenta T.B.FROM POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE Karel Valenta T.B.FROM POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE Za kolektiv autorů sepsal Karel Valenta T.B.FROM Obsah Předmluva 9 První

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

45 / prosinec. Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s.

45 / prosinec. Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s. 45 / prosinec 2011 časopis Křesťanského společenství o.s. Obsah Je libo 2v1 anebo 3v1?...2 Zamyšlení o roli svědectví v životě víry...3 Prožili jsme malý zázrak...4 Význam svědectví o víře jak by mělo

Více

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR v v v PRICHAZI KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR Pole Shift & Pole Reversal in 2012 likely Bo leta 2012 konec sveta? Bude katastrofický konec

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

č. 66 I rok 2011/5772 Revue SKŽ Židé, křesťané a muslimové společně čtou svatá písma

č. 66 I rok 2011/5772 Revue SKŽ Židé, křesťané a muslimové společně čtou svatá písma č. 66 I rok 2011/5772 Revue SKŽ R e v u e S p o l e č n o s t i k ř e s ť a n ů Židé, křesťané a muslimové společně čtou svatá písma a Ž i d ů EDITORIAL OBSAH Dvacet let Společnosti křesťanů a Židů 3 Ivan

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ Z SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O D Projekt Já a Ty Martin Buber Zprávy z činnosti SKŽ Franz Rosenzweig Jména synů Izraele Benjamin Profétie v judaismu 56 a v křesťanství ZPRAVODAJ SKŽ ČÍSLO ROKU

Více

Měla by církev učit desátky?

Měla by církev učit desátky? 1 Měla by církev učit desátky? Russell Earl Kelly, Ph.D. Teologické závěry týkající se jedné tabu doktríny. Russell Earl Kelly, Ph.D. Autor knihy Odhalení učení Adventistů sedmého dne Writers Club Press

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO

P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO P e nt a gr a m Lectorium Rosicrucianum Gnose v aktuálním zjevení 2011 ČÍSLO 1 Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis chce čtenáře upozornit na novou dobu, která

Více

Žena Jedoucí na Šelmě

Žena Jedoucí na Šelmě Žena Jedoucí na Šelmě DAVE HUNT I řekl mi anděl... Já tobě povím tajemství té ženy i šelmy... Zjevení Janovo 17:7 Preložil Tonda Uhlíř, Praha... Obsah. 1 Zrušení Reformace... 1 1. Žena jede na zvířeti!...

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Jakoubek Stříbrný Název: Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Autor: Jakoubek Stříbrný, 2013 Korektury: Jan Janča

Více

Mučedníci komunismu: Biskup Ioan Bălan 07 Setrvat v Kristově pravdě o svátostném manželství 08 Arménský církevní učitel a naše země 12

Mučedníci komunismu: Biskup Ioan Bălan 07 Setrvat v Kristově pravdě o svátostném manželství 08 Arménský církevní učitel a naše země 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 9 10. 5. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Navrátit vážnost manželství a rodině. Katecheze papeže Františka 04 Mučedníci komunismu: Biskup

Více