INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA 25. ŘÍJEN 2010 ČÍSLO 17. členů zastupitelstva ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. ŘÍJEN 2010 ČÍSLO 17. členů zastupitelstva 25 1 30 30 100.00 16 898 7 969 47,16 7 952 181 869"

Transkript

1 ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ SE SPECIÁLNÍ SVATOMARTINSKOU PŘÍLOHOU Výsledky voleb do blanenského zastupitelstva a 1. kola do Senátu Z registrovaných voličů jich přišlo k volebním urnám a obálku odevzdalo Volební účast v Blansku včetně městských částí činila 47,16 %. Počet volených Počet volebních Okrsky Zapsaní Vydané Vol. Odevzd. Platné členů zastupitelstva obvodů Počet Zpr. v % voliči obálky účast v % obálky hlasy , Kandidátní listina Hlasy Počet Počet abs. v % kandidátů mandátů Česká str. sociálně demokrat , Občanská demokratická strana , Komunistická str.čech a Moravy , Křesť. demokr. unie Čs. str. lid , Volba pro město , TOP , Věci veřejné , Strana zelených , Volte Pr. Blok , Předpokládané obsazení zastupitelstva Kandidát Navrhující Polit. pří- Hlasy Poř. strana slušnost abs. v % zvo- poř. příjmení, jméno, tit. věk č. lení 1 Toufar Lubomír Ing. 56 ČSSD ČSSD , Skotáková Iveta Mgr. 47 ČSSD ČSSD , Souček Michal Mgr. 39 ČSSD ČSSD , Starý Miroslav Mgr. 52 ČSSD ČSSD , Polák Ivo Mgr. 53 ČSSD ČSSD , Rajtšlégr Pavel Ing. 30 ČSSD ČSSD , Dvořáková Lenka 36 ČSSD ČSSD , Kratochvílová Jana 66 ČSSD ČSSD ,56 5, Boskovice a Pivovar Černá Hora podepsaly novou smlouvu o spolupráci Nové znění Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí podepsali zástupci měst a Boskovice a nového vlastníka Pivovaru Černá hora ve středu 13. října. Slavnostní akt podpisu proběhl v prostorách varny Pivovaru Černá Hora. Trojdohodu za Město podepsal místostarosta Lubomír Toufar, za Město Boskovice místostarostka Jaromíra Vítková a za Pivovar Černá Hora obchodní ředitel Bořivoj Bartoněk. Společně vyjádřili zájem i nadále co nejlépe propagovat kulturní, přírodní, historické, sportovní a společenské charakteristiky a zajímavosti turistické destinace Moravský kras a okolí a tím zvýšit příliv turistů na Blanensko a Boskovicko. V nové smlouvě je několik oblastí, na které bude spolupráce zaměřena. Z akcí je konkrétně zmíněna jen jedna, a to pořádání společného Slavnostního zahájení turistické sezony. K dalším okruhům spolupráce patří prezentace destinace na veletrzích cestovního ruchu, vzájemné propojení internetových prezentací, výměna informací mezi informačními centry, spolupráce na projektech propagujících regiony Blanenska a Boskovicka či vzájemná podpora kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných kterýmkoliv z účastníků dohody. Snahou bude také propagovat regionální produkty Pivovaru Černá Hora. Nová dohoda má však pouze rámcový charakter. Její znění dává všem subjektům větší volnost v tom, jaké společné akce se uskuteční. Deklaruje vůli všech stran ke vzájemné Předpokládané obsazení zastupitelstva Kandidát Navrhující Polit. pří- Hlasy Poř. strana slušnost abs. v % zvo- poř. příjmení, jméno, tit. věk č. lení 1 Crha Jiří Ing., Bc. 50 ODS ODS , Dražilová Lenka Mgr. 47 ODS ODS , Grünwald Zdeněk MUDr. 50 ODS ODS , Králová Jaroslava PhDr. 61 ODS ODS , Novotná Jana MUDr. 44 ODS ODS , Ladič František Ing. 69 KSČM KSČM , Navrkal Stanislav 61 KSČM KSČM , Šebela Milan RSDr. 65 KSČM KSČM , Pokladník Jaroslav 52 KSČM KSČM , Kupčík Josef Ing. 45 KDU-ČSL KDU-ČSL , Nečasová Eva Mgr. 58 KDU-ČSL KDU-ČSL , Stojanov Milan MUDr. 37 KDU-ČSL BEZPP 939 4, Kubiš Jaroslav MUDr. 54 TOP 09 BEZPP 833 5, Kopecký Martin 33 TOP 09 BEZPP 925 6, Blata Pavel 54 VPM BEZPP , Roučka Jaromír Doc. 65 VPM BEZPP 950 5,87 2 Ing. CSc. 6 Krejčíř Jaroslav Mgr. 46 VV BEZPP 626 6,35 1 (pokračování na straně 2) spolupráci v oblasti propagace regionu, ale společné akce nejsou již v textu jmenovitě uvedeny a na každou bude uzavřena samostatná dohoda. Důvodem ke změně byla snaha předejít situaci, kdy jeden z účastníků dohody nebude moci své závazky z ní plynoucí dodržet. První významnou společnou akcí bude právě již tradiční a velmi oblíbené Slavnostní zahájení turistické sezony 2011, které se po opět uskuteční na nádvoří Pivovaru Černá Hora první dubnovou neděli. Součástí akce opět bude, jak jinak, pokus o vytvoření nového netradičního českého rekordu. V říjnu se v Dělnickém domě uskutečnila unikátní putovní výstava Bible včera, dnes a zítra doplněná výstavou kreseb významného světového malíře minulosti Bible očima Rembrandta. Návštěvníci si mohli prohlédnout více jak 150 exponátů Biblí pro dospělé, mládež i děti v 17 jazycích včetně češtiny. Mimo dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 zde byly k vidění různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. je vlastníkem nové ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o zápisu nové ochranné známky Brána Moravského krasu. Vlastníkem ochranné známky Brána Moravského krasu je nyní Město, a to na dobu 10 let s přednostním právem prodloužení. Město bude tuto ochrannou známku intenzivně využívat zejména k vlastní propagaci a je nyní jejím výhradním uživatelem především v oblasti elektronických publikací, filmů, fotografií, tištěných a reklamních materiálů, sportovních a kulturních aktivit. odbor kancelář tajemníka Burza středních škol V pátek dne 12. listopadu 2010 se v Dělnickém domě uskuteční v době od 8.00 do hodin Burza středních škol. Slavnostní zahájení proběhne v 8.30 hodin. Pro všechny návštěvníky bude připravený přehled studijních a učebních oborů středních škol okresu a okolních regionů. Na burze zájemci z řad žáků končících studium na základních školách získají aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na těchto školách. Poradenskou pomoc poskytnou také zástupci Úřadu práce. Blanenské střední školy současně umožní zájemcům v tento den v rámci otevřených dveří prohlídku a návštěvu školy. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na Zleva: Lubomír Toufar, Jaromíra Vítková a Bořivoj Bartoněk. Vzpomínkový akt k 92. výročí Dne vzniku samostatného československého státu Město zve všechny občany na vzpomínkový akt k 92. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, který se bude konat ve čtvrtek 28. října 2010 na náměstí Svobody. Oslava bude zahájena v 9.30 hodin koncertem Dechové hudby. V hodin představitelé města a zástupci dalších organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války. Význam 28. října 1918 pak připomene ve svém vystoupení starostka města Jaroslava Králová. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

2 2 Výsledky voleb do blanenského zastupitelstva a 1. kola do Senátu (pokračování ze str. 1) Senátní volby výsledky hlasování z 1. kola za volební obvod č. 49 Kandidát Volební Navrhující Politická Počty hlasů % hlasů číslo příjmení, jméno, tituly strana strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1 Navrkal Stanislav KSČM KSČM KSČM Rožňák Petr SPOZ SPOZ SPOZ Regec Jozef ČSSD ČSSD ČSSD Vomela Jindřich prof. Suveren. Suveren. BEZPP MUDr. CSc., LL.M 5 Holomková Ivana Mgr. TOP 09 TOP 09 TOP Jarůšek Karel ODS ODS ODS Henek Pavel RNDr. KONS KONS KONS Peša Zdeněk PaedDr. KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP Lejsek Miroslav Dr. FiS FiS FiS Mgr.Bc. 10 Mikulášek Josef Ing. VV VV BEZPP Ve druhém kole senátních voleb se rozhodne mezi Jozefem Regecem a Zdeňkem Pešou. Zdroj: Volby.cz Koncepce Územního plánu Dne se uskutečnilo výchozí jednání projektanta a zástupců Města nad koncepcí připravovaného územního plánu. Jednání proběhlo nad schématy funkční vize a dopravního řešení. Byl představen i výkres základní varianty Konceptu ÚP a názor projektanta na vymezení návrhového období na 8 let a 8 let pro výhled. Projektant konstatoval aktuální deficit řešeného území, s odkazem na podprůměrné ukazatele obytného standardu, celkem bytových jednotek, s dvoutřetinovou převahou bytových domů. Při následných jednáních bude hledáno optimální uspořádání území v Konceptu ÚP pro prověření ve variantách. Je totiž faktem, že skutečné tempo zástavby bylo v posledních letech zhruba poloviční. Aktuálně projednanými záměry (vydaná územní, popř. stavební rozhodnutí) je ve skupinových záměrech (ne tedy jednotlivé projekty v prolukách apod.), zejména v okrajových částech města, aktuálně vymezeno více než 120 pozemků samostatně stojících a řadových rodinných domů. Aktivně jsou připravovány záměry pro vymezení dalších cca 90 stavebních pozemků. Čekáme rovněž na zahájení odložené realizace většího bytového domu na sídlišti Písečná (snížená absorpce trhu) a další menší jednotlivé záměry jsou připravovány v dalších částech. Vymezený potenciál by měl, z pohledu dlouhodobého průměrného tempa výstavby, postačovat pro období nejbližších čtyř až pěti let, což znamená, že stávající dokumentace ÚPn SÚ je pro řešení současných potřeb obyvatel vyhovující. odbor stavební úřad Magické datum nepřilákalo více zájemců o uzavření sňatku V sobotu se uskutečnily tři svatby na blanenské radnici a v neděli čtyři svatby, což nikterak nepřekračuje obvyklý průměr. První odhady a zkušenosti z předchozích let přitom ukazovaly, že tato data přilákají více zájemců z řad snoubenců. Od roku 2000 byl totiž o termíny na tato magická data obrovský zájem. Jak se zdá, ten s postupem času ustupuje. Letopočet, jehož první dvojčíslí je dvojnásobkem toho druhého, se bude opakovat nejdříve za 201 let. odbor vnitřních věcí Na budově nemocnice přibude kamera a městské policie ie Rada odsouhlasila umístění nového bodu městského kamerového dohlížecího systému na budově polikliniky Nemocnice. Kameru na Nemocnici zřizujeme jako třináctý kamerový bod MKDS, který provozuje MP. Předpokládaný termín spuštění je listopad letošního roku, informuje zástupce ředitele Městské policie Stanislav Sotolář. Kamera bude sledovat prostor před nemocnicí a přilehlé ulice (Sadová, K. H. Máchy a B. Němcové). Jedná se lokalitu s velkou frekvencí pohybu osob a vozidel, Kácení dřevin rostoucích mimo les S blížícím se obdobím vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku, začínají na odboru životního prostředí Městského úřadu přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Příslušné formuláře Žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro občany i podnikatelské subjekty jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí anebo podatelně v Blansku na nám. Republiky 1 nebo na Obecně platí, že o kácení dřevin může místně příslušný úřad požádat vlastník pozemku, na kterém předmětná dřevina roste, nebo nájemce pozemku se souhlasem jeho vlastníka. Vlastní žádost obsahuje jméno a adresu žadatele včetně data narození, doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům i dřevinám, specifikaci dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost plochy keřových porostů včetně situačního nákresu, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí) a zdůvodnění žádosti. Důvodem k pokácení dřeviny však není kupříkladu stínění nemovitosti anebo padání listí do střešních okapových žlabů. Svoz komunálního odpadu ve svátek 17. listopadu 2010 Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu ve středu To znamená, zejména v denní době, což přináší problémy v dopravě a také pouliční kriminalitu (např. krádeže věcí z vozidel). Kamera na budově nemocnice je již nyní, ale v tomto případě se jedná o vlastní kamerový systém nemocnice, který monitoruje pouze určité prostory uvnitř areálu. Náklady na zřízení nového kamerového bodu jsou Kč, z toho 80 % je hrazeno z dotací Ministerstva vnitra ČR z programu prevence kriminality, zbylou část financuje Město. Stanislav Mrázek Pro úplnost je nutno uvést, že pokácet dřevinu rostoucí mimo les bez povolení místně příslušného úřadu může každá osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm. Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 metrů čtverečných. Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům. V uplynulém období vegetačního klidu na přelomu let 2009/2010 vydal odbor životního prostředí MěÚ celkem 46 rozhodnutí k pokácení 102 kusů stromů a 112 m² keřů rostoucích mimo les na území města a jeho městských částí. Za pokácené dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 125 kusů stromů a 176 m² keřových porostů. Dále vydal i šest rozhodnutí, kterými požadované kácení dřevin rostoucích mimo les zakázal. Důvodem zákazu kácení dřevin byl vesměs jejich dobrý zdravotní stav, v některých případech bylo pouze doporučeno prořezat poškozené a suché větve. odbor životního prostředí že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu. odbor komunální údržby Přerušení dodávky elektrické energie , h Klepačov ul. Dlouhá od domu č. 10 po její konec směr, ul. Na Špici od domu č. 50 a 34 po d.č. 193 a bývalý kravín , h ul. A. Dvořáka od ul. Mahenovy po ul. Nádražní, ul. Mahenova od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykovu, ul. Těchovská od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykovu, ul. Masarykova od domů č. 16 a 39 po její konec u ul. Na Vyhlídce kromě domu č. 18A, ul. Husova, ul. Hálkova, ul. Nerudova, ul. Suchá, ul. Na Vyhlídce, ul. Sušilova od ul. Masarykovy po ul. Husovu, v ul. Žižkově dům č , h ul. Bezručova od kruhového objezdu po ul. Krátkou pravá strana (sudá čísla), od ul. Krátké obě strany ul. po dům č.o. 52 kromě objektu č.o. 33 (učiliště) v ul. Čelakovského dům č.o. 1 ul. Dobrovského ul. Dvorská od kruhového objezdu po ul. Čelakovského levá strana ul. (licháčísla) ul. Jiráskova ul. Konečná ul. Krátká dům č.o. 1 ul. Křížkovského od ul. Dvorská po domy č.o. 44 a 47 ul. Mánesova od ul, Bezručova po d.č. 23 ul. Pražská dům č.o. 4 (služebna plynáren) ul. Příční ul. Příkrá ul. Sukova ul. Tylova ul. Poříčí objekty 1569/18,2026/20, 2137/20a, 1991/ , h ul. Čapkova od nám. Míru po ul. Údolní ul. Chelčického ul. 9. května od nám. Míru po dům č. 63 ul. Havlíčkova od ul. Žižkovy po ul. Wolkerovu kromě budovy výpočet. střediska ul. L. Janáčka od ul. Chelčického po ul. 9. května ul. Stařeckého ul. Údolní domy č. 2, 4, 6 a lichá čísla na této ulici ul. Wolkerova ul. Erbenova domy 6, 8, 10 nám. Míru domy č. 2, 3, 4, 5 a prodejny Jednota Nové nařízení upravuje dobu odklizení sněhu Závady ve schůdnosti není možné odstranit na celém území města současně. Proto je stanoveno pořadí důležitosti a časy, do kdy mají být závady ve schůdnosti odstraněny. Nové Nařízení Rady města č. 8 bylo zveřejněno ve Zpravodaji města č. 15/2010 a najdete je také na Proč se přijímalo, co se změnilo a co to znamená pro občany i pro technické služby, na to jsme se zeptali místostarosty Jindřicha Krále. V novém nařízení je stanoven úklid třetího pásma do 6 týdnů. Proč tak dlouhá doba? Oproti nařízení z loňska došlo k mírnému posunutí jednotlivých časů, ve kterých musí technické služby uklidit jednotlivá pásma. Na první pásmo, což je střed města, mají dnes osm hodin, na druhé pásmo, což jsou další významné chodníky ve městě, především v sídlištích, mají 16 hodin. U třetího pásma jsme neměli zavedené časové omezení, do kdy musí být uklizeno. Krajský úřad nám nařídil zavést časové pásmo. Po dohodě jsme tam dali 6 týdnů a toto krajský úřad schválil. Znamená to, že ve třetím pásmu bude uklizeno až za šest týdnů? Toto časové pásmo vychází z praktické zkušenosti. Pokud sněží a my bychom měli v nějakém krátkém časovém intervalu s dostupnou mechanizací a lidskými zdroji uklidit chodníky po celém městě, tak je to technicky nerealizovatelné. Pokud sněží v delším časovém intervalu, je pro nás nejdůležitější zajistit schůdnost ve středu města, dále v sídlištních celcích, tzn. I. a II. pásmo. A pokud přestane sněžit, tak teprve technika vyjíždí uklízet chodníky zařazené do třetího pásma. Jak je to s úklidem městských chodníků před rodinnými domy? Chci apelovat na vlastníky nemovitostí a poprosit je, aby nespoléhali, že před jejich domkem uklidí naše technické služby hned jak napadne sníh, ale aby napomohli čistotě města a před vlastními nemovitostmi si chodník uklidili sami. Multikára není schopná projet 80 km chodníků po celém Blansku. Jsou tam mnohdy fyzické překážky, ale i z hlediska časového není ředitel technických služeb s dostupnými zdroji (18 zaměstnanců na směny a pohotovost) schopen uklidit úplně celé město. Není ale povinností Města uklidit jeho vlastní komunikace a chodníky? Novela silničního zákona opravdu nemluví o tom, že je povinností Města zajistit údržbu chodníků, ale vyžaduje od vlastníka chodníku, tedy od obce, aby nesl následky za úraz, případně finanční plnění. Většina z nás asi nebude ráda, když si před naším vlastním domem někdo způsobí úraz. Město má povinnost zmírnit důsledky špatného počasí do stanovené doby. Zhoršila se kvalita uklizených chodníků, když lidé nemají povinnost uklízet městské chodníky? Opravdu jsme pozorovali, že jsou úseky, kde se prostě neuklízelo. Přesněji, snížil se objem chodníků, kde si lidé uklízeli sami. Byly i případy, kde se ti, kteří si před domem uklízí, stali terčem dotazů od sousedů, proč něco takového dělají, když to má uklidit Město. My se budeme snažit v pásmech I a II mít ty chodníky uklizené, ale některé menší nebo boční chodníky nejsme schopni zajistit. Neuvažuje Město platit v některých úsecích využít placených uklizečů z řad občanů? Uvažovali jsme o tom, ale narazili jsme na jeden velký problém. Musíme zajistit zimní pohotovost a nevíme, jak donutit ty lidi, aby třeba v noci, když začne sněžit, ihned vyšli do ulic a uklízeli. Osobně jsem spíš zvažoval najmout si brigádníky z řad studentů, ale organizačně je to hodně složité, i z pohledu finančního plnění. Ale jsem přesvědčený, že nejvíce práce udělá stroj, který nejen zamete, ale i posype. Spíš půjdeme cestou investic do mechanizmů. Upozorňuje městská policie vlastníky nemovitostí, aby odklidili sníh? Až poté, co je na to nějak poukázáno. Oni projíždí město a na místa, kde je velký nepořádek, upozorní náš odbor komunální údržby nebo ředitele technických služeb a ten vyhodnotí, zda se jedná o kritické místo nebo o místo, na jehož úklid dojde za dvě tři hodiny v rámci pořadí. Přibyly do údržby nové chodníky? Dnes je v údržbě prakticky všechno. Mimo pár úseků, které vyjmenovává zákon a kde je možné osadit ceduli Chodník se v zimě neudržuje. Těch úseků je jen pár set metrů z celého. Kolik stojí zimní údržba? Čistění komunikací a zimní údržba stála v loňském roce 7,5 mil. Kč. Dnes plánujeme v rozpočtu částku 10,5 mil. Kč. Předpokládám, že čištění z toho bude stát cca tři miliony, na samotnou zimní údržbu tak zbude kolem 7 milionů korun. Proč je zde takové navýšení? Je to kvůli novým časům pro jednotlivá pořadí. To musíme zohlednit. V loňském roce tyto peníze vystačily? Ne, museli jsme rozpočtovým opatřením dodávat další finanční prostředky. Měli jsme tam 7,2 mil. Kč, nakonec nás to stálo 7,5 mil. Kč. Na druhou stranu jsme šetřili na čištění komunikací. V rámci kapitoly to zůstalo stejné, ale na zimní údržbu jsme museli peněz přidat. Plánovat náklady na zimní údržbu je velmi složité. Tak dlouhodobé předpovědi srážek nejsou. Případy úrazů občanů na chodnících kryje Městu uzavřená pojistka. Dle loňské zimní statistiky se na území města stalo 27 úrazů (11 mužů, 16 žen). 21 úrazů v lednu, 6 v únoru. Do dnešní doby uzavřela pojišťovna celkem 20 škodních událostí, prozatím celková škoda byla Kč. Z každé škodní události Město platí spoluúčast 1 tis. Kč. Nejdražší úraz přišel na Kč, nejlevnější na Kč. K tomu je potřeba přičíst pád sněhu ze střech na parkující auta, kde se řešilo pět škodních událostí. Stanislav Mrázek

3 3 Z Otázek a odpovědí Dobrý den, co dělat s hlučnými sousedy v paneláku? Slušné požádání, aby v době nočního klidu neřvala hudba/tv nebo nestěhovali nábytek zapříčinilo jen delší a hlučnější zábavu. Máme je nad ložnicí a je to peklo. A je to každý den. Můžou se volat měst. strážníci i při tomto? Jako nejschůdnější řešení věci se jeví přestupkové řízení, kdy je třeba věc oznámit místně příslušné obecní policii nebo na místně příslušné Obvodní oddělení Policie ČR. Tyto orgány věc zadokumentují, posoudí možnost řešit věc v blokovém řízení uložením pokuty, respektive věc oznámí příslušnému správnímu orgánu komisi pro projednání přestupků k dalšímu řízení o přestupku. V blokovém řízení je možné udělit přestupci pokutu ve výši Kč, ve správním řízení až Kč. Rušení nočního klidu lze postihovat i opakovaně. V novém řízení pak lze projednávat skutky, které nebyly řešeny předchozím pravomocným rozhodnutím. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud se tato, z Vašeho pohledu neúnosná situace bude opakovat, můžete se kdykoli obrátit s žádostí o pomoc i na strážníky MP. Zkráceno podrobné vysvětlení celého problému najdete na webu v Otázkách a odpovědích (pozn. redakce). Martin Lepka, ředitel Městské policie Není to tak dlouho, co jsem upozorňoval na neřešený stav na ulici Krajní, kdy přes zaparkovaná auta není možné vjet do garáží, které jsou na konci ulice. A co je ještě horší, že odtud není možné ani bezpečně vyjet. Před rokem 1989 zde byla zákazová značka zákaz stání, protože ale překážela některým obyvatelům, jednoho dne zmizela a zůstala po ní jen trubka, na kterou byla přišroubována. Tak se ptám jak dlouho bude trvat než ji tam vrátíte zpět a městská policie bude neukázněné řidiče pokutovat? Na základě vydaného opatření Stavebním úřadem v Blansku již byla na ulici Krajní instalována svislá dopravní značka B 29 Zákaz stání. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru komunální údržby Je možné na křižovatce, která vede z Čapkovy ulice, a kříží se s 9. květnem (nedávno opravená) na náměstí Míru umístit zrcadlo? Není vůbec vidět z Čapkovy ulice nahoru na 9. květen. Vjezd do této křižovatky je vždy buď, anebo. Váš požadavek bude předán k projednání dopravní komisi. O výsledku jednání bude podána informace. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru komunální údržby V současné době je aktualizován územní plán města. Chci se zeptat, zda-li třeba nebude oprášena stará myšlenka překlenutí palavského údolí alespoň lávkou pro pěší. Mám zafixováno, že záměr přemostit údolí někde mezi ulicí Salmovou a areálem nemocnice byl svého času docela aktuální. V podkladech nového Územního plánu (ÚP ), ale ani v nadřazené dokumentaci Strategického plánu rozvoje města (SPRM) z roku 2003, se s přemostěním údolí Palavy nepočítalo. ÚP si primárně klade za cíl zachycení potřeb města v nejkratším možném návrhovém období, které bylo dohodou projektanta a pořizovatele územně plánovací dokumentace (ÚPD) stanoveno na 8 let. Tento postup vychází ze současně platné legislativy, která předpokládá pravidelné monitorování naplnění záměrů zařazených do ÚPD a korekce této ÚPD ve čtyřletých cyklech. Při předpokládané účinnosti od roku 2012 tedy výchozí dokumentace ÚP pokryje období minimálně do konce roku Je nutno rozlišovat mezi dlouhodobými (vize a strategie) a konkrétními (taktickými) cíli. Aktuálně nedořešené a ostatní dlouhodobější záměry je nutno v nastavených pravidlech prosazovat do aktualizací ÚP zejména prostřednictvím SPRM. Jiří Kouřil, vedoucí odd. územního plánování a reg. rozvoje Komise pro sociálně právní ochranu dětí V souladu se zákonnými předpisy zřídila starostka města s účinností od jako zvláštní orgán Komisi pro sociálně právní ochranu dětí. Členy komise jsou pracovníci odboru sociálních věcí, psycholog, pedagog, policejní komisař a dětský lékař. K jednání komise jsou často přizváni rodiče s dětmi, zástupci škol, zástupci nestátních neziskových organizací, sociální pracovnice nebo kurátor pro mládež, z jehož územního obvodu klienti jsou. Komise pro sociálně právní ochranu dětí se schází průměrně 9 10 za rok, vždy jednou v měsíci mimo letní prázdniny. Mezi nejčastěji projednávané problémy patří problémy v chování žáka ve škole, kdy jednání výchovné komise při ZŠ bylo bez úspěchu, špatná funkce rodiny a špatná péče o nezletilé děti, alkoholismus rodičů, jejich fyzické napadání, ohrožování psychiky dítěte, trestná činnost mládeže, poruchy chování, záškoláctví, psychické poruchy,... Členové komise se zapojují také do preventivních programů, které jsou organizovány v našem regionu. V poslední době, kdy policie provádí často preventivní akce zaměřené na podávání alkoholických nápojů mládeži, dochází k nárůstu počtu projednávaných případů v této komisi. PČR má povinnost oznamovat na oddělení sociálně právní ochrany všechny případy, kdy nezletilé děti byly při jejich akcích pozitivní na alkohol. Jestliže se jedná o takovýto první prohřešek dítěte, je tento nezletilec pozván spolu s rodiči k pohovoru u kurátora pro mládež. Pokud byl alkohol zjištěn u nezletilého podruhé, pak jsou dítě a jeho rodiče pozváni k jednání komise. V případě, že je alkohol u nezletilého zjištěn potřetí, podává orgán sociálně právní ochrany dětí podnět na policii, aby prošetřila, zda ze strany rodičů nedochází k ohrožování výchovy mládeže. odbor sociálních věcí Město plánuje výkup pozemků pro plánovanou cyklostezku Rada doporučila zastupitelstvu projednat a schválit výkup veřejných ploch včetně komunikací a technické infrastruktury, ploch odpočinkové zóny, ploch pro úklid sněhu + cca 750 m2 pozemku od vlastníka těchto staveb a pozemků v k. ú. Těchov Lesní město. Jedná se o oblast u cesty na Obůrku po pravé straně nad hotelem Vyhlídka, upřesňuje, o jaké pozemky se jedná, místostarosta Král. Tyto pozemky vlastní soukromý developer, který zpracoval dokumentaci, podle níž zde vyroste asi 26 nízkoenergetických rodinných domů. Toto územní rozhodnutí je vydáno a je pravomocné. Investor zde bude budovat komunikační skelet, technickou infrastrukturu a je zde také ochranné pásmo lesa. Ne všechny pozemky využije pro zajištění dostupnosti nebo Opravili nápis na kině Nápis kino opět svítí. Tentokrát modře. Opravený velký světelný nápis na střechu nad vstupem kina namontovali včera pracovníci dodavatelské firmy. Způsob osvětlení se konkrétně u tohoto nápisu v průběhu let měnil již několikrát. Od neonových trubic, přes malé červené žárovičky až k dnešnímu led diodami prosvětlenému písmu. Načervenalé světlo tak vystřídala poměrně výrazná modrá barva, viditelná již z dálky. Samotná kostra a písmo zůstaly stejné. Podobným způsobem, avšak již bez podsvícení, bude opraven i neonový nápis na boční straně kina. dopravního napojení pro vlastníky nemovitostí. Jsou ale vhodné pro Město, protože podél komunikace plánujeme do budoucna vybudování cyklostezky, takže nám nabídl tyto pozemky ke směně a částečnému výkupu, na což jsme na základě dohody přistoupili. Tyto pozemky využijeme do budoucna k vybudování naší dopravní infrastruktury, vysvětlil Král. Zubní pohotovost Služba je sloužena od 8.00 do h. Mimo níže uvedené termíny pak v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel , ve všední dny od do 7.00 h, o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě MUDr. Láníková Poliklinika, Sadová MUDr. Stojanov Poliklinika, Sadová MUDr. Ševčíková B., Svitavská 1A MUDr. Ševčíková R. Poliklinika, Sadová MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám MUDr. Vrtělová Poliklinika, Sadová MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám MUDr. Žáčková, Mahenova 13 (vchod z ul. Masarykovy, branou vedle výzkumáku ) MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu Individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a neživočišných kuchyňských odpadů. Pozor! Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)! Žádáme občany, aby tento druh odpadu uložili do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a přistavili v den svozu do 7 hod. ráno ke komunikaci, a to pouze v následující termíny. Svoz bude prováděn vždy v Blansku a městských částech v tyto dny: Ve městě Blansku v úterky: 5.10.; ; 2.11; ; V městských částech ve středu: 6.10.; ; 3.11.; (výjimečně ve čtvrtek kvůli svátku); odbor komunální údržby Z redakční pošty Knihovna, to nejsou jen knihy... Poděkování voličům Děkujeme voličům za hlasy, které dali kandidátům za KDU-ČSL v komunálních K. H. Mácha 200. výročí narození DALEKÁŤ CESTA MÁ... Letos si připomínáme 200. výročí narození velkého českého básníka Karla Hynka Máchy, který se nesmazatelně zapsal do naší kultury. Neexistuje žádný dobový portrét, jeho skutečnou podobu neznáme. Zachoval se pouze údajný autoportrét, nakreslený v roce 1832 na zadní straně zápisníku nazvaného Poznamenávání. Všechny Máchovy podobizny vycházejí z písemných svědectví a krátkého popisu tváře. Ne tvář, ale dílo dělají tohoto muže jedinečného v celé epoše vývoje naší společnosti. Letos probíhají a proběhnou desítky konferencí, setkání a propagačních akcí, vyjde řada sborníků, publikací. Objeví se poštovní známka, pamětní medaile a výstavy. Za Máchova života vyšla jediná kniha, jejíž výrobu a vydání zaplatil sám. Z pražské tiskárny Jana Spurného se začaly distribuovat první výtisky MÁJE 23. dubna V knihkupectví se dlouho neohřály, čtenáři je brzy vykoupili. Z historického prvního vydání se dodnes dochovalo asi 30 exemplářů, cena každého výtisku se pohybuje kolem Kč. Podruhé vyšel MÁJ v roce 1861 a od té doby se dočkal více než 250 vydání. Karel Hynek Mácha byl mladý muž z masa a krve. Netíhl ke klášternímu životu, naopak: nic lidského mu nebylo cizí. Prožil nenaplněnou lásku, narodil se mu nemanželský syn happy end se ale nekonal. Syn zemřel měsíc před Máchovou smrtí (nedožil se ani jednoho roku) a básník zemřel zřejmě na choleru ve svých 26 letech. Pohřeb měl , v den, kdy se měl ženit s Lori Šomkovou. Ta ho přežila o více než 50 let. AUTODOPRAVA-KONTEJNERY JIŘÍ HAVLÍČEK, mobil: Váženým zákazníkům nabízíme služby: odvoz stavebních odpadů sutí a zeminy dovoz sypkých materiálů: písky, štěrky, beton, recykláty dovoz veškerých stavebnin dovoz uhlí a dřeva odvoz směsného, objemného i jiného dopadu Přeplněný sál až k prasknutí, profesionální výkon umělců to byla devize pátečního ( ) hudebně literárního vzpomínání na Rudolfa Cortése, populárního zpěváka období let Nadšení účinkujících vyvolalo kouzelnou atmosféru a obecenstvo skutečně mělo čemu tleskat. Eliška Skálová, Zdeněk Krupica, Josef Kolář a Pavel Svoboda všechny přítomné svým profesionálním výkonem, krásnou hudbou, zpěvem a kultivovaným moderováním pořadu, ve kterém se promítl celý hudební i osobní život umělce, dokázali, že knihovna umí. Děkují Kolmačkovi a Stloukalovi i senátních volbách. Velmi si tak velké podpory vážíme. Josef Kupčík K. H. Mácha na kresbě Jana Vilímka. Muž, jehož touhou po hvězdách ve výši a pocitem marnosti této touhy je protknuta celá tvorba, byl a zůstává z největších českých básníků, tvůrců moderní české básnické řeči. Karel Hynek Mácha měl také výtvarný talent, podobu hradů, které navštívil, zachycoval do skicáře. Maloval přímo v plenéru, používal při tom dalekohled (některé kresby doma koloroval). Existuje 115 kreseb a akvarelů. Volných kolorovaných listů se dochovala dvacítka. Výstavu DALEKÁŤ CESTA MÁ, kterou otevřeme v Městské knihovně v pátek 5. listopadu 2010 v 18 hodin uvede Mgr. Petr Zaoral. Přijměte tuto výstavu jako malou vzpomínku a poděkování tomuto významnému českému básníkovi. Pavel Svoboda

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20 Betlémské světlo: Tradice, která má smysl str. 2 Cena vody se v roce 2011 nemění Nominujte nejlepší sportovce roku 2010 str. 3 str. 8 Město připravuje ohňostroj na Nový rok Tradiční novoroční světelná

Více

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplňte dotazník k úrovni služeb MěÚ str. 3 Epilepsie? Vidím to optimisticky str. 5 MKD dostal dárek ke Dni seniorů str. 5 Nová kniha mapuje historii zdravotnictví str. 7 Na Martina k Poledníku str. 8

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva VOLBY 2008 přehled volebních okrsků str. 2 10 let trati Brno Česká Třebová Týden knihoven. 12. října str. 4 str. 7 Pracovníci firmy DSB EURO s.r.o. instalují v zámeckém parku opravenou sochu Fauna s flétnou.

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu, které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin.

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru Velkokapacitní kontejnery v září str. 2 Nabídka cvičení pro rok 2006/2007 Vztah J. Wankla a J. Mánese str. 7 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 2 4. S R P NA

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

číslo 9 13. května 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 9 13. května 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Bambiriáda volnočasové aktivity pro děti str. 4 Pozvánka na noční program v kostelech str. 4 Chataři zaplatí za odpad méně str. 2 Blansko připravuje cizojazyčný web str. 3 Scandiano: Hry napříč kontinenty

Více

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos

Více

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25.

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. Připravuje se revitalizace dětských hřišť str. 2 Komorní orchestr města oslavil třicátiny Zahájení turistické sezony 2008 se kvapem blíží! str. 8 str. 8 Z Otázek a odpovědí Dotaz: Ráda bych věděla, kdy

Více

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10 Dráha pro RC modely má nový povrch str. 4 Italští studenti na návštěvě v Blansku Veteran Tour Macocha soutěž historických vozidel str. 8 str. 8 U kostela sv. Martina bylo dokončeno rozárium Památník Karoliny

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Dveře kina zdobí graffi ti str. 5. číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

Dveře kina zdobí graffi ti str. 5. číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Advent v Blansku str. 3 Dveře kina zdobí graffi ti str. 5 Turistická sezona 2011 str. 4 Vítání sv. Martina fotky str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma

Více

číslo 18 12. listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz TELEVIZE BLANSKO ON-LINE

číslo 18 12. listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz TELEVIZE BLANSKO ON-LINE ožije Rajbasem. Přinášíme program festivalu str. 5 Filmový cyklus Živá paměť představí Stopy Milana Daňka str. 6 Galerií zní folklórní písně Blanenska str. 2 Gymnázium slaví 65 let str. 2 Blanenský uličník

Více

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9 Volby do PS PČR 2010 seznam volebních okrsků str. 3 Soutěž neprofesionálních filmů Zlaté slunce 2010 Dvě výročí Společnosti Katolického domu str. 4 str. 8 Historický jarmark nabídne zábavu pro děti i dospělé

Více

Vítání sv. Martina úspěšné

Vítání sv. Martina úspěšné Změny v systému pomoci v hmotné nouzi str. 2 Jak se baví senioři Junioři Black Hill Blansko bronzoví str. 5 str. 8 Vítání sv. Martina úspěšné Druhé Vítání sv. Martina přilákalo do ulic na průvod a do zámeckého

Více

Zpravodaj města Blanska

Zpravodaj města Blanska Pozvánka na Den s policií str. 3 Konec zapisování dětí do pasů rodičů str. 3 Skauting v Blansku str. 5 Hasiči z Těchova postoupili str. 7 Stavba provozu byla zahájena 3. května 2010. Dokončena byla za

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. listopadu 2014 ZDARMA 10 2014 Výsledky voleb, 1-2 koaliční dohoda Kácení dřevin 3 Rekonstrukce 3 mimo les ulice 28. října On-line rezervace 4 vstupenek Obec

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více