INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA 25. ŘÍJEN 2010 ČÍSLO 17. členů zastupitelstva ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. ŘÍJEN 2010 ČÍSLO 17. členů zastupitelstva 25 1 30 30 100.00 16 898 7 969 47,16 7 952 181 869"

Transkript

1 ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ SE SPECIÁLNÍ SVATOMARTINSKOU PŘÍLOHOU Výsledky voleb do blanenského zastupitelstva a 1. kola do Senátu Z registrovaných voličů jich přišlo k volebním urnám a obálku odevzdalo Volební účast v Blansku včetně městských částí činila 47,16 %. Počet volených Počet volebních Okrsky Zapsaní Vydané Vol. Odevzd. Platné členů zastupitelstva obvodů Počet Zpr. v % voliči obálky účast v % obálky hlasy , Kandidátní listina Hlasy Počet Počet abs. v % kandidátů mandátů Česká str. sociálně demokrat , Občanská demokratická strana , Komunistická str.čech a Moravy , Křesť. demokr. unie Čs. str. lid , Volba pro město , TOP , Věci veřejné , Strana zelených , Volte Pr. Blok , Předpokládané obsazení zastupitelstva Kandidát Navrhující Polit. pří- Hlasy Poř. strana slušnost abs. v % zvo- poř. příjmení, jméno, tit. věk č. lení 1 Toufar Lubomír Ing. 56 ČSSD ČSSD , Skotáková Iveta Mgr. 47 ČSSD ČSSD , Souček Michal Mgr. 39 ČSSD ČSSD , Starý Miroslav Mgr. 52 ČSSD ČSSD , Polák Ivo Mgr. 53 ČSSD ČSSD , Rajtšlégr Pavel Ing. 30 ČSSD ČSSD , Dvořáková Lenka 36 ČSSD ČSSD , Kratochvílová Jana 66 ČSSD ČSSD ,56 5, Boskovice a Pivovar Černá Hora podepsaly novou smlouvu o spolupráci Nové znění Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí podepsali zástupci měst a Boskovice a nového vlastníka Pivovaru Černá hora ve středu 13. října. Slavnostní akt podpisu proběhl v prostorách varny Pivovaru Černá Hora. Trojdohodu za Město podepsal místostarosta Lubomír Toufar, za Město Boskovice místostarostka Jaromíra Vítková a za Pivovar Černá Hora obchodní ředitel Bořivoj Bartoněk. Společně vyjádřili zájem i nadále co nejlépe propagovat kulturní, přírodní, historické, sportovní a společenské charakteristiky a zajímavosti turistické destinace Moravský kras a okolí a tím zvýšit příliv turistů na Blanensko a Boskovicko. V nové smlouvě je několik oblastí, na které bude spolupráce zaměřena. Z akcí je konkrétně zmíněna jen jedna, a to pořádání společného Slavnostního zahájení turistické sezony. K dalším okruhům spolupráce patří prezentace destinace na veletrzích cestovního ruchu, vzájemné propojení internetových prezentací, výměna informací mezi informačními centry, spolupráce na projektech propagujících regiony Blanenska a Boskovicka či vzájemná podpora kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných kterýmkoliv z účastníků dohody. Snahou bude také propagovat regionální produkty Pivovaru Černá Hora. Nová dohoda má však pouze rámcový charakter. Její znění dává všem subjektům větší volnost v tom, jaké společné akce se uskuteční. Deklaruje vůli všech stran ke vzájemné Předpokládané obsazení zastupitelstva Kandidát Navrhující Polit. pří- Hlasy Poř. strana slušnost abs. v % zvo- poř. příjmení, jméno, tit. věk č. lení 1 Crha Jiří Ing., Bc. 50 ODS ODS , Dražilová Lenka Mgr. 47 ODS ODS , Grünwald Zdeněk MUDr. 50 ODS ODS , Králová Jaroslava PhDr. 61 ODS ODS , Novotná Jana MUDr. 44 ODS ODS , Ladič František Ing. 69 KSČM KSČM , Navrkal Stanislav 61 KSČM KSČM , Šebela Milan RSDr. 65 KSČM KSČM , Pokladník Jaroslav 52 KSČM KSČM , Kupčík Josef Ing. 45 KDU-ČSL KDU-ČSL , Nečasová Eva Mgr. 58 KDU-ČSL KDU-ČSL , Stojanov Milan MUDr. 37 KDU-ČSL BEZPP 939 4, Kubiš Jaroslav MUDr. 54 TOP 09 BEZPP 833 5, Kopecký Martin 33 TOP 09 BEZPP 925 6, Blata Pavel 54 VPM BEZPP , Roučka Jaromír Doc. 65 VPM BEZPP 950 5,87 2 Ing. CSc. 6 Krejčíř Jaroslav Mgr. 46 VV BEZPP 626 6,35 1 (pokračování na straně 2) spolupráci v oblasti propagace regionu, ale společné akce nejsou již v textu jmenovitě uvedeny a na každou bude uzavřena samostatná dohoda. Důvodem ke změně byla snaha předejít situaci, kdy jeden z účastníků dohody nebude moci své závazky z ní plynoucí dodržet. První významnou společnou akcí bude právě již tradiční a velmi oblíbené Slavnostní zahájení turistické sezony 2011, které se po opět uskuteční na nádvoří Pivovaru Černá Hora první dubnovou neděli. Součástí akce opět bude, jak jinak, pokus o vytvoření nového netradičního českého rekordu. V říjnu se v Dělnickém domě uskutečnila unikátní putovní výstava Bible včera, dnes a zítra doplněná výstavou kreseb významného světového malíře minulosti Bible očima Rembrandta. Návštěvníci si mohli prohlédnout více jak 150 exponátů Biblí pro dospělé, mládež i děti v 17 jazycích včetně češtiny. Mimo dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 zde byly k vidění různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. je vlastníkem nové ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o zápisu nové ochranné známky Brána Moravského krasu. Vlastníkem ochranné známky Brána Moravského krasu je nyní Město, a to na dobu 10 let s přednostním právem prodloužení. Město bude tuto ochrannou známku intenzivně využívat zejména k vlastní propagaci a je nyní jejím výhradním uživatelem především v oblasti elektronických publikací, filmů, fotografií, tištěných a reklamních materiálů, sportovních a kulturních aktivit. odbor kancelář tajemníka Burza středních škol V pátek dne 12. listopadu 2010 se v Dělnickém domě uskuteční v době od 8.00 do hodin Burza středních škol. Slavnostní zahájení proběhne v 8.30 hodin. Pro všechny návštěvníky bude připravený přehled studijních a učebních oborů středních škol okresu a okolních regionů. Na burze zájemci z řad žáků končících studium na základních školách získají aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na těchto školách. Poradenskou pomoc poskytnou také zástupci Úřadu práce. Blanenské střední školy současně umožní zájemcům v tento den v rámci otevřených dveří prohlídku a návštěvu školy. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na Zleva: Lubomír Toufar, Jaromíra Vítková a Bořivoj Bartoněk. Vzpomínkový akt k 92. výročí Dne vzniku samostatného československého státu Město zve všechny občany na vzpomínkový akt k 92. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, který se bude konat ve čtvrtek 28. října 2010 na náměstí Svobody. Oslava bude zahájena v 9.30 hodin koncertem Dechové hudby. V hodin představitelé města a zástupci dalších organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války. Význam 28. října 1918 pak připomene ve svém vystoupení starostka města Jaroslava Králová. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

2 2 Výsledky voleb do blanenského zastupitelstva a 1. kola do Senátu (pokračování ze str. 1) Senátní volby výsledky hlasování z 1. kola za volební obvod č. 49 Kandidát Volební Navrhující Politická Počty hlasů % hlasů číslo příjmení, jméno, tituly strana strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1 Navrkal Stanislav KSČM KSČM KSČM Rožňák Petr SPOZ SPOZ SPOZ Regec Jozef ČSSD ČSSD ČSSD Vomela Jindřich prof. Suveren. Suveren. BEZPP MUDr. CSc., LL.M 5 Holomková Ivana Mgr. TOP 09 TOP 09 TOP Jarůšek Karel ODS ODS ODS Henek Pavel RNDr. KONS KONS KONS Peša Zdeněk PaedDr. KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP Lejsek Miroslav Dr. FiS FiS FiS Mgr.Bc. 10 Mikulášek Josef Ing. VV VV BEZPP Ve druhém kole senátních voleb se rozhodne mezi Jozefem Regecem a Zdeňkem Pešou. Zdroj: Volby.cz Koncepce Územního plánu Dne se uskutečnilo výchozí jednání projektanta a zástupců Města nad koncepcí připravovaného územního plánu. Jednání proběhlo nad schématy funkční vize a dopravního řešení. Byl představen i výkres základní varianty Konceptu ÚP a názor projektanta na vymezení návrhového období na 8 let a 8 let pro výhled. Projektant konstatoval aktuální deficit řešeného území, s odkazem na podprůměrné ukazatele obytného standardu, celkem bytových jednotek, s dvoutřetinovou převahou bytových domů. Při následných jednáních bude hledáno optimální uspořádání území v Konceptu ÚP pro prověření ve variantách. Je totiž faktem, že skutečné tempo zástavby bylo v posledních letech zhruba poloviční. Aktuálně projednanými záměry (vydaná územní, popř. stavební rozhodnutí) je ve skupinových záměrech (ne tedy jednotlivé projekty v prolukách apod.), zejména v okrajových částech města, aktuálně vymezeno více než 120 pozemků samostatně stojících a řadových rodinných domů. Aktivně jsou připravovány záměry pro vymezení dalších cca 90 stavebních pozemků. Čekáme rovněž na zahájení odložené realizace většího bytového domu na sídlišti Písečná (snížená absorpce trhu) a další menší jednotlivé záměry jsou připravovány v dalších částech. Vymezený potenciál by měl, z pohledu dlouhodobého průměrného tempa výstavby, postačovat pro období nejbližších čtyř až pěti let, což znamená, že stávající dokumentace ÚPn SÚ je pro řešení současných potřeb obyvatel vyhovující. odbor stavební úřad Magické datum nepřilákalo více zájemců o uzavření sňatku V sobotu se uskutečnily tři svatby na blanenské radnici a v neděli čtyři svatby, což nikterak nepřekračuje obvyklý průměr. První odhady a zkušenosti z předchozích let přitom ukazovaly, že tato data přilákají více zájemců z řad snoubenců. Od roku 2000 byl totiž o termíny na tato magická data obrovský zájem. Jak se zdá, ten s postupem času ustupuje. Letopočet, jehož první dvojčíslí je dvojnásobkem toho druhého, se bude opakovat nejdříve za 201 let. odbor vnitřních věcí Na budově nemocnice přibude kamera a městské policie ie Rada odsouhlasila umístění nového bodu městského kamerového dohlížecího systému na budově polikliniky Nemocnice. Kameru na Nemocnici zřizujeme jako třináctý kamerový bod MKDS, který provozuje MP. Předpokládaný termín spuštění je listopad letošního roku, informuje zástupce ředitele Městské policie Stanislav Sotolář. Kamera bude sledovat prostor před nemocnicí a přilehlé ulice (Sadová, K. H. Máchy a B. Němcové). Jedná se lokalitu s velkou frekvencí pohybu osob a vozidel, Kácení dřevin rostoucích mimo les S blížícím se obdobím vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku, začínají na odboru životního prostředí Městského úřadu přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Příslušné formuláře Žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro občany i podnikatelské subjekty jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí anebo podatelně v Blansku na nám. Republiky 1 nebo na Obecně platí, že o kácení dřevin může místně příslušný úřad požádat vlastník pozemku, na kterém předmětná dřevina roste, nebo nájemce pozemku se souhlasem jeho vlastníka. Vlastní žádost obsahuje jméno a adresu žadatele včetně data narození, doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům i dřevinám, specifikaci dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost plochy keřových porostů včetně situačního nákresu, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí) a zdůvodnění žádosti. Důvodem k pokácení dřeviny však není kupříkladu stínění nemovitosti anebo padání listí do střešních okapových žlabů. Svoz komunálního odpadu ve svátek 17. listopadu 2010 Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu ve středu To znamená, zejména v denní době, což přináší problémy v dopravě a také pouliční kriminalitu (např. krádeže věcí z vozidel). Kamera na budově nemocnice je již nyní, ale v tomto případě se jedná o vlastní kamerový systém nemocnice, který monitoruje pouze určité prostory uvnitř areálu. Náklady na zřízení nového kamerového bodu jsou Kč, z toho 80 % je hrazeno z dotací Ministerstva vnitra ČR z programu prevence kriminality, zbylou část financuje Město. Stanislav Mrázek Pro úplnost je nutno uvést, že pokácet dřevinu rostoucí mimo les bez povolení místně příslušného úřadu může každá osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm. Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 metrů čtverečných. Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům. V uplynulém období vegetačního klidu na přelomu let 2009/2010 vydal odbor životního prostředí MěÚ celkem 46 rozhodnutí k pokácení 102 kusů stromů a 112 m² keřů rostoucích mimo les na území města a jeho městských částí. Za pokácené dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 125 kusů stromů a 176 m² keřových porostů. Dále vydal i šest rozhodnutí, kterými požadované kácení dřevin rostoucích mimo les zakázal. Důvodem zákazu kácení dřevin byl vesměs jejich dobrý zdravotní stav, v některých případech bylo pouze doporučeno prořezat poškozené a suché větve. odbor životního prostředí že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu. odbor komunální údržby Přerušení dodávky elektrické energie , h Klepačov ul. Dlouhá od domu č. 10 po její konec směr, ul. Na Špici od domu č. 50 a 34 po d.č. 193 a bývalý kravín , h ul. A. Dvořáka od ul. Mahenovy po ul. Nádražní, ul. Mahenova od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykovu, ul. Těchovská od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykovu, ul. Masarykova od domů č. 16 a 39 po její konec u ul. Na Vyhlídce kromě domu č. 18A, ul. Husova, ul. Hálkova, ul. Nerudova, ul. Suchá, ul. Na Vyhlídce, ul. Sušilova od ul. Masarykovy po ul. Husovu, v ul. Žižkově dům č , h ul. Bezručova od kruhového objezdu po ul. Krátkou pravá strana (sudá čísla), od ul. Krátké obě strany ul. po dům č.o. 52 kromě objektu č.o. 33 (učiliště) v ul. Čelakovského dům č.o. 1 ul. Dobrovského ul. Dvorská od kruhového objezdu po ul. Čelakovského levá strana ul. (licháčísla) ul. Jiráskova ul. Konečná ul. Krátká dům č.o. 1 ul. Křížkovského od ul. Dvorská po domy č.o. 44 a 47 ul. Mánesova od ul, Bezručova po d.č. 23 ul. Pražská dům č.o. 4 (služebna plynáren) ul. Příční ul. Příkrá ul. Sukova ul. Tylova ul. Poříčí objekty 1569/18,2026/20, 2137/20a, 1991/ , h ul. Čapkova od nám. Míru po ul. Údolní ul. Chelčického ul. 9. května od nám. Míru po dům č. 63 ul. Havlíčkova od ul. Žižkovy po ul. Wolkerovu kromě budovy výpočet. střediska ul. L. Janáčka od ul. Chelčického po ul. 9. května ul. Stařeckého ul. Údolní domy č. 2, 4, 6 a lichá čísla na této ulici ul. Wolkerova ul. Erbenova domy 6, 8, 10 nám. Míru domy č. 2, 3, 4, 5 a prodejny Jednota Nové nařízení upravuje dobu odklizení sněhu Závady ve schůdnosti není možné odstranit na celém území města současně. Proto je stanoveno pořadí důležitosti a časy, do kdy mají být závady ve schůdnosti odstraněny. Nové Nařízení Rady města č. 8 bylo zveřejněno ve Zpravodaji města č. 15/2010 a najdete je také na Proč se přijímalo, co se změnilo a co to znamená pro občany i pro technické služby, na to jsme se zeptali místostarosty Jindřicha Krále. V novém nařízení je stanoven úklid třetího pásma do 6 týdnů. Proč tak dlouhá doba? Oproti nařízení z loňska došlo k mírnému posunutí jednotlivých časů, ve kterých musí technické služby uklidit jednotlivá pásma. Na první pásmo, což je střed města, mají dnes osm hodin, na druhé pásmo, což jsou další významné chodníky ve městě, především v sídlištích, mají 16 hodin. U třetího pásma jsme neměli zavedené časové omezení, do kdy musí být uklizeno. Krajský úřad nám nařídil zavést časové pásmo. Po dohodě jsme tam dali 6 týdnů a toto krajský úřad schválil. Znamená to, že ve třetím pásmu bude uklizeno až za šest týdnů? Toto časové pásmo vychází z praktické zkušenosti. Pokud sněží a my bychom měli v nějakém krátkém časovém intervalu s dostupnou mechanizací a lidskými zdroji uklidit chodníky po celém městě, tak je to technicky nerealizovatelné. Pokud sněží v delším časovém intervalu, je pro nás nejdůležitější zajistit schůdnost ve středu města, dále v sídlištních celcích, tzn. I. a II. pásmo. A pokud přestane sněžit, tak teprve technika vyjíždí uklízet chodníky zařazené do třetího pásma. Jak je to s úklidem městských chodníků před rodinnými domy? Chci apelovat na vlastníky nemovitostí a poprosit je, aby nespoléhali, že před jejich domkem uklidí naše technické služby hned jak napadne sníh, ale aby napomohli čistotě města a před vlastními nemovitostmi si chodník uklidili sami. Multikára není schopná projet 80 km chodníků po celém Blansku. Jsou tam mnohdy fyzické překážky, ale i z hlediska časového není ředitel technických služeb s dostupnými zdroji (18 zaměstnanců na směny a pohotovost) schopen uklidit úplně celé město. Není ale povinností Města uklidit jeho vlastní komunikace a chodníky? Novela silničního zákona opravdu nemluví o tom, že je povinností Města zajistit údržbu chodníků, ale vyžaduje od vlastníka chodníku, tedy od obce, aby nesl následky za úraz, případně finanční plnění. Většina z nás asi nebude ráda, když si před naším vlastním domem někdo způsobí úraz. Město má povinnost zmírnit důsledky špatného počasí do stanovené doby. Zhoršila se kvalita uklizených chodníků, když lidé nemají povinnost uklízet městské chodníky? Opravdu jsme pozorovali, že jsou úseky, kde se prostě neuklízelo. Přesněji, snížil se objem chodníků, kde si lidé uklízeli sami. Byly i případy, kde se ti, kteří si před domem uklízí, stali terčem dotazů od sousedů, proč něco takového dělají, když to má uklidit Město. My se budeme snažit v pásmech I a II mít ty chodníky uklizené, ale některé menší nebo boční chodníky nejsme schopni zajistit. Neuvažuje Město platit v některých úsecích využít placených uklizečů z řad občanů? Uvažovali jsme o tom, ale narazili jsme na jeden velký problém. Musíme zajistit zimní pohotovost a nevíme, jak donutit ty lidi, aby třeba v noci, když začne sněžit, ihned vyšli do ulic a uklízeli. Osobně jsem spíš zvažoval najmout si brigádníky z řad studentů, ale organizačně je to hodně složité, i z pohledu finančního plnění. Ale jsem přesvědčený, že nejvíce práce udělá stroj, který nejen zamete, ale i posype. Spíš půjdeme cestou investic do mechanizmů. Upozorňuje městská policie vlastníky nemovitostí, aby odklidili sníh? Až poté, co je na to nějak poukázáno. Oni projíždí město a na místa, kde je velký nepořádek, upozorní náš odbor komunální údržby nebo ředitele technických služeb a ten vyhodnotí, zda se jedná o kritické místo nebo o místo, na jehož úklid dojde za dvě tři hodiny v rámci pořadí. Přibyly do údržby nové chodníky? Dnes je v údržbě prakticky všechno. Mimo pár úseků, které vyjmenovává zákon a kde je možné osadit ceduli Chodník se v zimě neudržuje. Těch úseků je jen pár set metrů z celého. Kolik stojí zimní údržba? Čistění komunikací a zimní údržba stála v loňském roce 7,5 mil. Kč. Dnes plánujeme v rozpočtu částku 10,5 mil. Kč. Předpokládám, že čištění z toho bude stát cca tři miliony, na samotnou zimní údržbu tak zbude kolem 7 milionů korun. Proč je zde takové navýšení? Je to kvůli novým časům pro jednotlivá pořadí. To musíme zohlednit. V loňském roce tyto peníze vystačily? Ne, museli jsme rozpočtovým opatřením dodávat další finanční prostředky. Měli jsme tam 7,2 mil. Kč, nakonec nás to stálo 7,5 mil. Kč. Na druhou stranu jsme šetřili na čištění komunikací. V rámci kapitoly to zůstalo stejné, ale na zimní údržbu jsme museli peněz přidat. Plánovat náklady na zimní údržbu je velmi složité. Tak dlouhodobé předpovědi srážek nejsou. Případy úrazů občanů na chodnících kryje Městu uzavřená pojistka. Dle loňské zimní statistiky se na území města stalo 27 úrazů (11 mužů, 16 žen). 21 úrazů v lednu, 6 v únoru. Do dnešní doby uzavřela pojišťovna celkem 20 škodních událostí, prozatím celková škoda byla Kč. Z každé škodní události Město platí spoluúčast 1 tis. Kč. Nejdražší úraz přišel na Kč, nejlevnější na Kč. K tomu je potřeba přičíst pád sněhu ze střech na parkující auta, kde se řešilo pět škodních událostí. Stanislav Mrázek

3 3 Z Otázek a odpovědí Dobrý den, co dělat s hlučnými sousedy v paneláku? Slušné požádání, aby v době nočního klidu neřvala hudba/tv nebo nestěhovali nábytek zapříčinilo jen delší a hlučnější zábavu. Máme je nad ložnicí a je to peklo. A je to každý den. Můžou se volat měst. strážníci i při tomto? Jako nejschůdnější řešení věci se jeví přestupkové řízení, kdy je třeba věc oznámit místně příslušné obecní policii nebo na místně příslušné Obvodní oddělení Policie ČR. Tyto orgány věc zadokumentují, posoudí možnost řešit věc v blokovém řízení uložením pokuty, respektive věc oznámí příslušnému správnímu orgánu komisi pro projednání přestupků k dalšímu řízení o přestupku. V blokovém řízení je možné udělit přestupci pokutu ve výši Kč, ve správním řízení až Kč. Rušení nočního klidu lze postihovat i opakovaně. V novém řízení pak lze projednávat skutky, které nebyly řešeny předchozím pravomocným rozhodnutím. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud se tato, z Vašeho pohledu neúnosná situace bude opakovat, můžete se kdykoli obrátit s žádostí o pomoc i na strážníky MP. Zkráceno podrobné vysvětlení celého problému najdete na webu v Otázkách a odpovědích (pozn. redakce). Martin Lepka, ředitel Městské policie Není to tak dlouho, co jsem upozorňoval na neřešený stav na ulici Krajní, kdy přes zaparkovaná auta není možné vjet do garáží, které jsou na konci ulice. A co je ještě horší, že odtud není možné ani bezpečně vyjet. Před rokem 1989 zde byla zákazová značka zákaz stání, protože ale překážela některým obyvatelům, jednoho dne zmizela a zůstala po ní jen trubka, na kterou byla přišroubována. Tak se ptám jak dlouho bude trvat než ji tam vrátíte zpět a městská policie bude neukázněné řidiče pokutovat? Na základě vydaného opatření Stavebním úřadem v Blansku již byla na ulici Krajní instalována svislá dopravní značka B 29 Zákaz stání. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru komunální údržby Je možné na křižovatce, která vede z Čapkovy ulice, a kříží se s 9. květnem (nedávno opravená) na náměstí Míru umístit zrcadlo? Není vůbec vidět z Čapkovy ulice nahoru na 9. květen. Vjezd do této křižovatky je vždy buď, anebo. Váš požadavek bude předán k projednání dopravní komisi. O výsledku jednání bude podána informace. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru komunální údržby V současné době je aktualizován územní plán města. Chci se zeptat, zda-li třeba nebude oprášena stará myšlenka překlenutí palavského údolí alespoň lávkou pro pěší. Mám zafixováno, že záměr přemostit údolí někde mezi ulicí Salmovou a areálem nemocnice byl svého času docela aktuální. V podkladech nového Územního plánu (ÚP ), ale ani v nadřazené dokumentaci Strategického plánu rozvoje města (SPRM) z roku 2003, se s přemostěním údolí Palavy nepočítalo. ÚP si primárně klade za cíl zachycení potřeb města v nejkratším možném návrhovém období, které bylo dohodou projektanta a pořizovatele územně plánovací dokumentace (ÚPD) stanoveno na 8 let. Tento postup vychází ze současně platné legislativy, která předpokládá pravidelné monitorování naplnění záměrů zařazených do ÚPD a korekce této ÚPD ve čtyřletých cyklech. Při předpokládané účinnosti od roku 2012 tedy výchozí dokumentace ÚP pokryje období minimálně do konce roku Je nutno rozlišovat mezi dlouhodobými (vize a strategie) a konkrétními (taktickými) cíli. Aktuálně nedořešené a ostatní dlouhodobější záměry je nutno v nastavených pravidlech prosazovat do aktualizací ÚP zejména prostřednictvím SPRM. Jiří Kouřil, vedoucí odd. územního plánování a reg. rozvoje Komise pro sociálně právní ochranu dětí V souladu se zákonnými předpisy zřídila starostka města s účinností od jako zvláštní orgán Komisi pro sociálně právní ochranu dětí. Členy komise jsou pracovníci odboru sociálních věcí, psycholog, pedagog, policejní komisař a dětský lékař. K jednání komise jsou často přizváni rodiče s dětmi, zástupci škol, zástupci nestátních neziskových organizací, sociální pracovnice nebo kurátor pro mládež, z jehož územního obvodu klienti jsou. Komise pro sociálně právní ochranu dětí se schází průměrně 9 10 za rok, vždy jednou v měsíci mimo letní prázdniny. Mezi nejčastěji projednávané problémy patří problémy v chování žáka ve škole, kdy jednání výchovné komise při ZŠ bylo bez úspěchu, špatná funkce rodiny a špatná péče o nezletilé děti, alkoholismus rodičů, jejich fyzické napadání, ohrožování psychiky dítěte, trestná činnost mládeže, poruchy chování, záškoláctví, psychické poruchy,... Členové komise se zapojují také do preventivních programů, které jsou organizovány v našem regionu. V poslední době, kdy policie provádí často preventivní akce zaměřené na podávání alkoholických nápojů mládeži, dochází k nárůstu počtu projednávaných případů v této komisi. PČR má povinnost oznamovat na oddělení sociálně právní ochrany všechny případy, kdy nezletilé děti byly při jejich akcích pozitivní na alkohol. Jestliže se jedná o takovýto první prohřešek dítěte, je tento nezletilec pozván spolu s rodiči k pohovoru u kurátora pro mládež. Pokud byl alkohol zjištěn u nezletilého podruhé, pak jsou dítě a jeho rodiče pozváni k jednání komise. V případě, že je alkohol u nezletilého zjištěn potřetí, podává orgán sociálně právní ochrany dětí podnět na policii, aby prošetřila, zda ze strany rodičů nedochází k ohrožování výchovy mládeže. odbor sociálních věcí Město plánuje výkup pozemků pro plánovanou cyklostezku Rada doporučila zastupitelstvu projednat a schválit výkup veřejných ploch včetně komunikací a technické infrastruktury, ploch odpočinkové zóny, ploch pro úklid sněhu + cca 750 m2 pozemku od vlastníka těchto staveb a pozemků v k. ú. Těchov Lesní město. Jedná se o oblast u cesty na Obůrku po pravé straně nad hotelem Vyhlídka, upřesňuje, o jaké pozemky se jedná, místostarosta Král. Tyto pozemky vlastní soukromý developer, který zpracoval dokumentaci, podle níž zde vyroste asi 26 nízkoenergetických rodinných domů. Toto územní rozhodnutí je vydáno a je pravomocné. Investor zde bude budovat komunikační skelet, technickou infrastrukturu a je zde také ochranné pásmo lesa. Ne všechny pozemky využije pro zajištění dostupnosti nebo Opravili nápis na kině Nápis kino opět svítí. Tentokrát modře. Opravený velký světelný nápis na střechu nad vstupem kina namontovali včera pracovníci dodavatelské firmy. Způsob osvětlení se konkrétně u tohoto nápisu v průběhu let měnil již několikrát. Od neonových trubic, přes malé červené žárovičky až k dnešnímu led diodami prosvětlenému písmu. Načervenalé světlo tak vystřídala poměrně výrazná modrá barva, viditelná již z dálky. Samotná kostra a písmo zůstaly stejné. Podobným způsobem, avšak již bez podsvícení, bude opraven i neonový nápis na boční straně kina. dopravního napojení pro vlastníky nemovitostí. Jsou ale vhodné pro Město, protože podél komunikace plánujeme do budoucna vybudování cyklostezky, takže nám nabídl tyto pozemky ke směně a částečnému výkupu, na což jsme na základě dohody přistoupili. Tyto pozemky využijeme do budoucna k vybudování naší dopravní infrastruktury, vysvětlil Král. Zubní pohotovost Služba je sloužena od 8.00 do h. Mimo níže uvedené termíny pak v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel , ve všední dny od do 7.00 h, o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě MUDr. Láníková Poliklinika, Sadová MUDr. Stojanov Poliklinika, Sadová MUDr. Ševčíková B., Svitavská 1A MUDr. Ševčíková R. Poliklinika, Sadová MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám MUDr. Vrtělová Poliklinika, Sadová MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám MUDr. Žáčková, Mahenova 13 (vchod z ul. Masarykovy, branou vedle výzkumáku ) MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu Individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a neživočišných kuchyňských odpadů. Pozor! Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)! Žádáme občany, aby tento druh odpadu uložili do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a přistavili v den svozu do 7 hod. ráno ke komunikaci, a to pouze v následující termíny. Svoz bude prováděn vždy v Blansku a městských částech v tyto dny: Ve městě Blansku v úterky: 5.10.; ; 2.11; ; V městských částech ve středu: 6.10.; ; 3.11.; (výjimečně ve čtvrtek kvůli svátku); odbor komunální údržby Z redakční pošty Knihovna, to nejsou jen knihy... Poděkování voličům Děkujeme voličům za hlasy, které dali kandidátům za KDU-ČSL v komunálních K. H. Mácha 200. výročí narození DALEKÁŤ CESTA MÁ... Letos si připomínáme 200. výročí narození velkého českého básníka Karla Hynka Máchy, který se nesmazatelně zapsal do naší kultury. Neexistuje žádný dobový portrét, jeho skutečnou podobu neznáme. Zachoval se pouze údajný autoportrét, nakreslený v roce 1832 na zadní straně zápisníku nazvaného Poznamenávání. Všechny Máchovy podobizny vycházejí z písemných svědectví a krátkého popisu tváře. Ne tvář, ale dílo dělají tohoto muže jedinečného v celé epoše vývoje naší společnosti. Letos probíhají a proběhnou desítky konferencí, setkání a propagačních akcí, vyjde řada sborníků, publikací. Objeví se poštovní známka, pamětní medaile a výstavy. Za Máchova života vyšla jediná kniha, jejíž výrobu a vydání zaplatil sám. Z pražské tiskárny Jana Spurného se začaly distribuovat první výtisky MÁJE 23. dubna V knihkupectví se dlouho neohřály, čtenáři je brzy vykoupili. Z historického prvního vydání se dodnes dochovalo asi 30 exemplářů, cena každého výtisku se pohybuje kolem Kč. Podruhé vyšel MÁJ v roce 1861 a od té doby se dočkal více než 250 vydání. Karel Hynek Mácha byl mladý muž z masa a krve. Netíhl ke klášternímu životu, naopak: nic lidského mu nebylo cizí. Prožil nenaplněnou lásku, narodil se mu nemanželský syn happy end se ale nekonal. Syn zemřel měsíc před Máchovou smrtí (nedožil se ani jednoho roku) a básník zemřel zřejmě na choleru ve svých 26 letech. Pohřeb měl , v den, kdy se měl ženit s Lori Šomkovou. Ta ho přežila o více než 50 let. AUTODOPRAVA-KONTEJNERY JIŘÍ HAVLÍČEK, mobil: Váženým zákazníkům nabízíme služby: odvoz stavebních odpadů sutí a zeminy dovoz sypkých materiálů: písky, štěrky, beton, recykláty dovoz veškerých stavebnin dovoz uhlí a dřeva odvoz směsného, objemného i jiného dopadu Přeplněný sál až k prasknutí, profesionální výkon umělců to byla devize pátečního ( ) hudebně literárního vzpomínání na Rudolfa Cortése, populárního zpěváka období let Nadšení účinkujících vyvolalo kouzelnou atmosféru a obecenstvo skutečně mělo čemu tleskat. Eliška Skálová, Zdeněk Krupica, Josef Kolář a Pavel Svoboda všechny přítomné svým profesionálním výkonem, krásnou hudbou, zpěvem a kultivovaným moderováním pořadu, ve kterém se promítl celý hudební i osobní život umělce, dokázali, že knihovna umí. Děkují Kolmačkovi a Stloukalovi i senátních volbách. Velmi si tak velké podpory vážíme. Josef Kupčík K. H. Mácha na kresbě Jana Vilímka. Muž, jehož touhou po hvězdách ve výši a pocitem marnosti této touhy je protknuta celá tvorba, byl a zůstává z největších českých básníků, tvůrců moderní české básnické řeči. Karel Hynek Mácha měl také výtvarný talent, podobu hradů, které navštívil, zachycoval do skicáře. Maloval přímo v plenéru, používal při tom dalekohled (některé kresby doma koloroval). Existuje 115 kreseb a akvarelů. Volných kolorovaných listů se dochovala dvacítka. Výstavu DALEKÁŤ CESTA MÁ, kterou otevřeme v Městské knihovně v pátek 5. listopadu 2010 v 18 hodin uvede Mgr. Petr Zaoral. Přijměte tuto výstavu jako malou vzpomínku a poděkování tomuto významnému českému básníkovi. Pavel Svoboda

4 4 Složili státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici V Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Blansku se konala státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici. V rámci zkoušky studenti absolvují desetiminutový opis textu, vyhotovují tabulku a dopis se zřetelem k normalizované úpravě. Státnice prokazují dovednost psát na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou. Psaní deseti prsy přináší lidem několik výhod při dodržování správného postupu se naučí nedívat na klávesnici, zvýší rychlost psaní a sníží počet chyb a překlepů. Bezchybně vyhotovené dopisy a tabulky jistě ocení budoucí zaměstnavatelé. Důležitost státních zkoušek si uvědomují nejen naši studenti, ale i lidé z praxe. Ke zkoušce se letos přihlásil rekordní počet uchazečů. Vzhledem k tomu, že jsme omezeni počtem míst v učebně, mohlo se státní zkoušky zúčastnit maximálně 32 žadatelů. Letos poprvé se o státní zkoušku ucházeli nejen studenti oboru obchodní akademie, ale i oboru ekonomické lyceum, kteří ve 2. a 3. ročníku nemají předmět Písemná elektronická komunikace. Na státní zkoušku se připravovali v rámci doučování. S výsledky státní zkoušky může být většina studentů spokojena. Někteří dosáhli nejlepšího možného hodnocení, a to výbornou z obou částí státní zkoušky. Nejlépe si vedla Lucie Machačová z E3, která napsala bezchybný rychlopis s výkonem 274,1 čistých úhozů za minutu a úpravu dopisu a tabulky zvládla také na výbornou. Obdiv zaslouží Michaela Dosedlová, teprve z 2. ročníku oboru ekonomické lyceum, která opsala desetiminutový opis textu rychlostí 243,6 čistých úhozů za minutu a písemnosti vypracovala na výbornou. Všem úspěšným studentům gratulujeme a těm, co se již nyní připravují na další termín státní zkoušky, přejeme hodně zdaru. Olga Hotová učitelka OA a SZdŠ Nové hřiště na Písečné. Na Písečné mají nové dětské hřiště, ničí je ale mládež V rámci regenerace sídliště Písečná bylo opraveno a rozšířeno dětské hřiště. Maminky se však bojí, že je rychle zničí starší děti. Jedna z maminek se vyjádřila na webu města: Dnes jsem byla s dětmi na novém hřišti popravdě je super. Až na to, že tam chodí i 15leté děti, které se pomalu ani nevlezou na atrakce a i přes to po ní jedou. Hlavně neberou ani ohled na mnohem menší děti! Proč nemáte popsáno u každé atrakce věkové rozmezí a možné zatížení ať všichni ví, jak velké děti tam mohou?! Problém uznává i vedoucí investičního oddělení Marek Štefan a připravuje Návštěvní řád: V současnosti probíhá na tomto hřišti zkušební provoz. Návštěvní řád bude řešit věkové rozmezí dětí, které mohou na jednotlivé herní prvky na tomto hřišti, i jeho otevírací dobu. Návštěvní řád bude na dětské hřiště umístěn do , budou na něm rovněž uvedeny telefonní kontakty, na které se budou návštěvníci moci obrátit, když naznají, že nějaký jiný návštěvník tento Návštěvní řád porušuje (pokud sám výtečníkovi nedomluví). S výjimkami směrem dolů lze konstatovat, že by na dětských prvcích neměly být děti starší 12 let, dodává Štefan. Stanislav Mrázek Senioři zahajují další sezonu volnočasových programů Vystoupení kroužku Radost Šohajové nastupují na oslavu Hodů Foto: Oldřich Pohl Trápí Vaše blízké bolesti zad nebo šíje? Chcete jim pomoci a nevíte jak na to? Pak je právě pro Vás určený KURZ MASÁŽE V RODINĚ Ve víkendovém kurzu se pod vedením zkušených masérů lektorů naučíte základní masérské techniky, kterými správně a efektivně pomůžete svým blízkým od bolesti. Kurz pro laiky se koná v prostorách Masarykovy ZŠ, Rodkovského 2,. Přihlášky zasílejte do na: nebo tel: Kurz je pro omezený počet účastníků. Bližší informace a přihlášku naleznete také na: Po letních prázdninách, kdy členové kroužků působících v Městském klubu důchodců užívali odpočinku a vnoučat, se naplno rozjíždí nová sezona Zahájena byla Jiřinkovou slavností, po dvouměsíční přestávce s hojnou návštěvností. Začátek slavnosti patřil vystoupení Lipky, ve kterém si účinkující i posluchači připomněli trampská léta. Program se skládal z písní, které zpívávali jako trampové při kytaře u táboráku. Po programu následoval tanec, k němuž hrál taneční orchestr kroužku Lipka. Kroužek Lipka má už za sebou také pohostinské vystoupení v Černé Hoře. Kroužek Radost si zahájil sezonu přátelským posezením a pilně se připravuje na své vystoupení při společenském odpoledni, které se již tradičně koná v MKD v říjnu. Senioři nezahálí. Již chodí každý čtvrtek odpoledne plavat a z klubovny MKD se každé úterý a čtvrtek odpoledne ozývá pravidelné ťukání pingpongových míčků. A scházejí se i další kroužky a kolektivy: denně dopoledne kroužky cvičení žen a jógy, v pondělí odpoledne Dovedné ruce (připravuje výstavu na začátek prosince), v úterý odpoledne kroužek vyšívání. Dále probíhají v odpoledních hodinách přednášky, zkoušky orchestrů apod. Rádi bychom ve svém středu uvítali seniory, kterým nestačí jen přemýšlet nad uprchlým mládím ale tím, co umějí, nebo co je baví, jsou ochotni přispět k náplni zábavy a života v našem klubu. Rozsah naší činnosti je rozmanitý. Přijďte se sami přesvědčit, rádi vás uvítáme a všichni se na vás moc těšíme. Rosemarie Cachová INZERCE VE ZPRAVODAJI Před zahájením zkoušky. Foto: autorka Hurá, galerie má 20! Výstava dětských gratulací dvacetileté Galerii města Přijďte se podívat na nápadité gratulace a tipněte svého favorita. Výstava bude zpřístupněna a potrvá do konce roku Zároveň bych chtěla poděkovat všem dětem, které se soutěže zúčastnily a galerii přejí Vše nej do dalších let Také děkuji všem pedagožkám a pedagogům, kteří téma gratulace s dětmi rozvíjeli. Vítězové soutěže budou vyhlášeni během svatomartinských hodů na blanenském zámku. Olga Hořavová Náklady na údržbu komunikací a chodníků v roce 2010 Město vyčlenilo pro rok 2010 na běžnou údržbu a opravy místních komunikací včetně jejich doplňujícího zařízení tis. Kč. Mimo to k realizaci samostatných oprav vozovek tis. Kč a u chodníků tis. Kč. Jmenovitě se jedná o vozovky na ulici Žižkově, L. Janáčka a v městské části Lažánky. U chodníků jde o opravy na ulici Žižkově, Okružní a Rodkovského. Na běžnou údržbu a opravy dopravního značení půjde o částku téměř 500 tis. Kč. odbor komunální údržby

5 5 Obyvatele sídliště Sever trápí parkování a chybějící dětská hřiště Po ukončení několikaleté regenerace sídliště Písečná se Město zaměřuje na další velké blanenské sídliště Sever. Intenzivně se připravuje jeho regenerace, podobně, jako tomu bylo na Písečné. Cíle jsou obdobné zvýšit kapacitu parkovacích stání, vyřešit dopravu, vyřešit plochy obytných zón, rozšířit a upravit plochy volnočasových aktivit a stabilizovat pěší tahy. Zpracování plánu předcházela anketa mezi obyvateli sídliště, která měla odpovědět na to, jaké jsou priority těch, kteří v této oblasti bydlí, a kde vidí zásadní nedostatky. Její vyhodnocení mají odpovědní pracovníci již na stole. Ankety se zúčastnili lidé v produktivním věku, ve věkové skupině let. Jejich odpovědi tvoří 64 %. Z ankety mj. vyplynulo, že více než tři čtvrtiny domácností žijí na sídlišti déle než 16 let. Podmínky pro každodenní život, které poskytuje sídliště, tedy mohou domácnosti převážně hodnotit podle dlouhodobých zkušeností. A s bydlením zde jsou, zdá se, celkem spokojeni. Zcela, nebo s malými výhradami, je s bydlením na sídlišti spokojeno přibližně 70 % respondentů. Více než polovina respondentů ankety nehodlá v budoucnosti řešit své bydlení mimo sídliště -Sever. Horší je to již s trávením volného času. Téměř polovina respondentů tráví volný čas mimo panelové sídliště, 35 % pak doma, pouze 15 % na sídlišti. Tyto údaje potvrzují pověst panelového sídliště jako prostoru s nedostatečnou nabídkou volnočasových aktivit. Podobně jako odpovědi na předchozí otázku vyznívají i odpovědí respondentů na sportovní aktivity na sídlišti. Na sídlišti sportuje pouze 9 % respondentů, téměř 41 % respondentů využívá sportovní zařízení mimo panelové sídliště a 50 % nesportuje. Sídliště Sever na rozdíl od Písečné trpí tím, že nemá přirozené centrum. Je roztáhlé od Sýpky až po přehradu. Zdůraznění centra sídliště je tedy jednou z priorit. V něm by se měla soustředit většina volnočasových aktivit, je přesvědčený vedoucí investičního odboru Marek Štefan. Zpracovatel konceptu má představu, že volnočasovými aktivitami zaplní hlavní průchozí tah, který vede od Salmovy školy nahoru k restauraci a dále na Palavu. I ze stávajícího stavu je poznat, že zde mělo být něco významnějšího. Prostorově zde lze vytvořit po určitých úsecích aktivity, které by měly stahovat občany sídliště do těchto míst. Ať už tam bude dětské hřiště nebo centrum aktivit pro seniory apod. Musíme ale rozlišovat účel. V tomto případě se jedná o střed z hlediska volnočasových aktivit. Ale máme-li na mysli architektonický nebo urbanistický střed sídliště, ten bude spíš kolem restaurace Sever nebo hřbitova a tam bych já osobně viděl centrum této lokality. Je tam obchod, škola, hřbitov, prostor, nové parkové parkoviště, míní místostarosta Jindřich Král. Za největší problémy na sídlišti jsou obecně považovány zejména nedostatečné možnosti parkování a dále s větším odstupem celkové náklady na bydlení, nedostatečná obchodní vybavenost, bezpečnost a sportovně rekreační možnosti na sídlišti. Auto vlastní na sídlišti 69 % respondentů ankety. Pravidelné problémy s parkováním má 28 % respondentů. Obdobná část pak deklaruje občasné problémy s parkováním. Městskou hromadnou dopravu využívá často cca 19 % respondentů ankety, příležitostně pak 23 %. Obdobně vyznívají i odpovědi respondentů na otázku jaké úpravy by na sídlišti preferovali. Na prvním místě je řešení doplnění městského mobiliáře, nedostatku parkovacích míst, rozšíření ploch veřejné zeleně, vybudování parkových a odpočinkových ploch, vybudování dětských hřišť a rekonstrukce a doplnění chodníků. Za dostatečnou nebo částečně dostatečnou považuje zeleň v sídlišti 80 % respondentů. Mezi připomínkami v závěrečném bodě ankety jednoznačně vede neukázněnost pejskařů a psí exkrementy. Lidé by rádi více zeleně, stromů na velkých travnatých plochách a jejich údržbu. Chtějí také lepší vybavenost a údržbu dětských hřišť nebo zlepšení kvality veřejného osvětlení. Mezi připomínkami je i oprava obchodního centra, špatná práce policie, vjezdy k bytovým domům, vandalismus i hlučnost vozidel z ulice Dvorské. I přes výše zmíněné připomínky je zcela nebo částečně s přístupem sousedů k pořádku v domech a okolí spokojeno 67 % respondentů. Naopak nespokojeno je 33 %. Bezpečně se na sídlišti cítí cca 71 % respondentů ankety. Nadpoloviční část respondentů ankety (58 %) nakupuje zboží denní potřeby na sídlišti. Zbývající část nakupuje mimo sídliště tzn. v centru nebo v okrajových nákupních centrech. Spokojeno, nebo částečně spokojeno s vybaveností sídliště je 82 % respondentů, pouze 18 % respondentů je nespokojeno. Zjištění získaná z této ankety budou zapracována do plánu regenerace sídliště. Kompletní vyhodnocení ankety je ke stažení ve formátu PDF v elektronické verzi tohoto článku na Stanislav Mrázek Jedna z možných ploch na sídlišti Sever, kam by se měly soustředit volnočasové aktivity. Blanenský pomník obětem Velké války Pomník na náměstí Svobody. V podzimních měsících roku 1918 uzavírá Rakousko-Uhersko se státy Dohody příměří (3. 11.) a následně Německo ( ). Tzv. Velká válka (1. světová válka ) se stává historií s nedozírnými následky pro příští generace. 10 milionů mrtvých, miliony válečných invalidů, obrovské škody a nepředstavitelné ničivé hospodářské důsledky. Konec války je také návratem vojáků do svých domovů, ke svým blízkým. Vrací se ti šťastnější, ti, kteří přežili válečné útrapy. Vrací se manželé, synové, bratři, otcové často s podlomeným zdravím, vrací se postupně legionáři a také vojáci v uniformách již neexistující císařské armády. V Čechách a na Moravě bylo v průběhu Velké války mobilizováno na 1 milion 200 tisíc vojáků a na frontách jich padlo nebo v důsledků zranění zemřelo na 300 tisíc, z toho legionářů na 6 tisíc. Z těchto čísel Foto: autor je zřejmé, že počet našich vojáků ve Velké válce je největším počtem, kterým se kdy naši vojáci účastnili válečných konfliktů v celé historii. Asi nejlépe zhodnotil účast našich vojáků ve Velké válce prezident České republiky Václav Klaus u příležitosti státního svátku dne , kdy mimo jiné řekl: První světová válka nebyla naší válkou, ale počet jejich obětí byl i u nás nesmírně vysoký. V Čechách a na Moravě by se stěží našla rodina, která by touto válkou nebyla krutě zasažena. I v nejmenších vesničkách dodnes zůstaly pomníky nesoucí jména těch, kteří se z ní nevrátili. Jejich památka by se měla na trvalo vrátit do podvědomí nás všech. Neměli bychom vzpomínat jen na některé z nich. Ony pomníčky s jednoduchým nápisem a jmény padlých jsou skutečně roztroušeny po celé naší republice. A to i v těch nejmenších obcích. A nejinak tomu je i v Blansku a jeho okolí. Blanenský pomník obětem Velké války byl slavnostně odhalen dne v roce 10. výročí vypuknutí války. Dobře je pomník popsán již v Kronice města z r na str , z které cituji: Vzpomínky potomstva zasluhují oni mužové, kteří ve světové válce životy své položili za osvobození vlasti ze jha Habsburků, jimž vděční spoluobčané postavili pomník v parku na náměstí Palackého Otce národa a čestného občana blanenského ( ), jehož památník umístěn byl roku 1898 na kašně proti radnici. Pomník představuje zlomený sloup na podstavci, jehož 4 strany opatřeny jsou následujícími nápisy: Strana I. Město vzpomíná svých spoluobčanů zahynulých ve světové válce Strana II. Na věčnou paměť těm, kdož zemřeli, abychom my mohli žíti. Strana III. 28.X X.1924 (později přidán text Vladimír Skoták z čís ). Strana IV. Ideálem humanity k věčnému míru! Požehnání těm, mír kdož tvoří, třikrát běda těm, kdož jej boří. Pod každým z těchto nápisů jsou vloženy dvě tabulky se jmény padlých (jméno, příjmení a číslo domu). Na celkem osmi tabulkách je uvedeno 78 jmen zemřelých vojáků z, které v r mělo obyvatel (z toho mužů). Mobilizováno bylo 502 mužů a v boji nebo v souvislosti s bojem v letech /1919) jich 78 zemřelo (některé prameny uvádějí počet 75). Dá se to pochopit, protože evidence vojáků z Velké války je dodnes nepřesná a krátce po válce umírali další na následky zranění. Pomník byl budován šest let po skončení války a někteří vojáci zde uvedení nepocházeli z. Dva vojáky uvedené na pomníku (Alois Skoták a Ladislav Smrček) jsem nalezl také v evidenci legionářů. (konec první části, pokračování v dalším čísle Zpravodaje) Dr. Miroslav Bojda Blanenská radnice dostala nové vchodové dveře. Kliku byste na nich hledali marně. Jde o moderní vstupní dveře ovládané fotobuňkou, které nahradily starou nevzhlednou a dávno překonanou kovovou strukturu z minulého století. Na jejich pořízení získalo Město dotaci 100 tis. Kč. Vzhled byl konzultován s odborem památkové péče. V rozpočtu Města se letos našla potřebná částka na opravu WC na městském hřbitově. Místní toalety byly opravdu v žalostném stavu, a tak je potěšující, že opravené sociální zařízení vyhovuje dnes již obvyklým standardům. Nejen při blížících se dušičkách jistě najde své uplatnění. Vchod do něj je ze hřbitova.

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy dlouhodobá výstava, muzeum Bydlení na blanenském zámku do , muzeum Slavné keramické dílny Blanenska Výstava v Zámeckém sklepu. do 19. listopadu, muzeum Obrazy akademického malíře Jiřího Brtnického do , Galerie města JIŘÍ ČERNICKÝ MINIMÁLNĚ IN- TENZÍVNĚJŠÍ Jiří Černický ve svých projektech vytváří fiktivní scénáře, které koncentruje do objektů, někdy připomínajících průmyslové výrobky, do instalací i aranžovaných akcí ve fotografické podobě. do , Galerie Kruh Pastelové barvy podzimu Výstava obrazů, keramiky, textilu a skla inspirovaná podzimním časem. Galerie Kruh, nám. Svobody 14. Otevřeno: pondělí pátek 9 12 a hodin, sobota 9 11 hodin , kino SLACKLINE PAVEL KOVAŘÍČEK / FOTOGRAFIE Výstava v předsálí KINA , knihovna Dalekáť cesta má... Výstava k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy bibliofilské tisky, grafické listy, knihy, návrhy přebalu pro knihu Máj získané od čtenářů a veřejnosti. Výstavu zahájí v pátek 5. listopadu 2010 v 18 hodin Mgr. Petr Zavoral , Galerie města JAN ŠERÝCH Nejlepší ze všech špatných řešení Obrazy, objekty a videa Jana Šerýcha fungují jako konceptuální trompe-l oeil. Formální abstraktní jazyk, který odkazuje ke geometrickým tendencím v malbě a typografii, je v jeho tvorbě předmětem citace. Historií ověřená konstruktivistická estetika je deformována do podoby vyprázdněného znaku. Další z výstav, která představí konceptuální přístup v (nejen) malířské tvorbě. Podobně jako v případě výstavy Patricie Fexové půjde o prezentací umělcovy malby i videa. Doprovodný program bude tvořit workshop. Vernisáž se uskuteční v sobotu v h. Úvodní slovo Jiří Valoch. Během vernisáže bude uvedena brožura shrnující 20 let Galerie města. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů. Pokladna otevřena půl hodiny před představením. Vstupenky si můžete rezervovat na čísle Změna programu vyhrazena! v h v h, h, kino SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ Velká jízda malé želvy. Animovaný příběh mořské želvy Sammyho od jeho narození až do dospělosti. Za svůj život mořské želvy přeplavou tisíce kilometrů, aby se pak v dospělosti vrátily na pláž, kde se narodily. Sledujeme malého Sammyho na jeho úžasné cestě plné dobrodružství s kamarádem Rayem a jeho hledání přítelkyně Shelly. Ústředním motivem je přátelství, odvaha a láska a film zábavnou formou předává dětem poselství o potřebě ochraňovat naší planetu. Belgie / 88 minut / přístupný / česká verze ve h, kino 22 VÝSTŘELŮ Charismatický Jean Reno jako Charly Matteï hraje ve francouzském thrilleru bývalého mafiána, který poslední tři roky vede klidný život v ústraní a věnuje se své rodině. Jednoho rána ho na parkovišti přepadnou maskovaní muži a zasáhnou 22 kulkami. On však střelbu přežije a jeho krutá pomsta na sebe nenechá dlouho čekat. Francie / 118 minut / do 12 let nevhodný ve h, kino (K)LAMAČ SRDCÍ Alex se svou sestrou provozuje společnost, která poskytuje vskutku speciální služby: rozbíjí partnerské vztahy na objednávku! Jednoho dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženichem své dcery. Dvojice obchodníků se štěstím má ovšem na svůj úkol jenom týden. Hra o čas a lásku může začít. Romain Duris (Erasmus a spol., Rozvod po francouzsku) a Vanessa Paradis (Poloviční šance) v romantické komedii o tom, že každá životní jistota je relativní a láska si nedá poroučet. Francie / 105 minut / do 12 let nevhodný ve h v h, h, kino EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ Skupina ostrých hochů dorazí do místa určení na ostrov Vilena a postupně zjišťuje, že mise, jejímž cílem je zlikvidovat nebezpečného diktátora, rozhodně nebude tak jednoduchá, jak se zprvu zdálo. Sly Stallone plní na stará kolena přání všech fanoušků osmdesátek a po Rockym a Rambovi přináší poslední dárek týmovku snů. USA / 99 minut / do 12 let nevhodný v h, kino PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI KAMARÁD KRTEČEK Jak Žofka pořádala maškarní bál, Krtek malířem, Štaflík a Špagetka, Namaluj si sám, Krtek a zápalky, Psí kusy, Stavitelé pyramid, Krtek a muzika, Krtek a tranzistor. ČR / 66 minut / česká verze ve h, kino THE DOORS WHEN YOU R STRANGE Dokumentární pohled na působení jedné z nejvlivnějších hudebních skupin v historii The Doors. Snímek také zahrnuje raritní a nikdy nevydané obrazové záznamy. Zajímavostí je, že na natáčení spolupracovali členové kapely klávesista Ray Manzarek a kytarista Robby Krieger. USA / 86 minut / do 12 let nevhodný ve h v h, h, kino ROMÁN PRO MUŽE Příběh tří sourozenců Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi cestou posledních splněných přání včetně tajných erotických fantazií, se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních postojů. ČR / 99 minut / do 12 let nevhodný / česká verze v h, kino PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI SMOLÍČEK Smolíček, Dorotka a papoušek, Krtek a zápalky, Krtek a muzika, Opojení zvukem, Mikeš hrdina, Mikeš O detektivu Sultánovi. Jak Žofka pořádala sportovní den, Jak Skoka a Kuka překvapila povodeň. ČR / 65 minut / česká verze ve h, kino RESIDENT EVIL: AFTERLIFE Ve světě, který je zamořen virovou infekcí, která mění své oběti na Nemrtvé, pokračuje Alice (Milla Jovovich) na své cestě, aby našla ty, kteří přežili, a dovedla je do bezpečí. Její smrtelná bitva s Umbrella Corporation dosahuje nových vrcholů, ale Alice získá nečekanou pomoc od starého přítele. Nové vodítko, které slibuje bezpečné nebe od Nemrtvých, je zavede do Los Angeles, ale když přijíždějí, město je zamořeno tisíci Nemrtvých a Alice a její společníci se dostanou do smrtící pasti. USA / VB / Německo / 97 minut / do 15 let nepřístupný. Již brzy i v Blansku! 2. prosince 5. prosince 2010, v h, h, kino HARRY POTTER A RELIKVIE SMR- TI ČÁST 1 Pozor, odpolední představení již od hodin. První část závěrečného dílu Harryho Pottera začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nemohou pomoci. Dlouho obávaná válka se zlem začala, smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i školu v Bradavicích a terorizují všechny, kdo by se jim chtěl postavit. To nejcennější, co Voldemort chce, ale stále hledají. USA / 150 minut / přístupný / česká verze. Další akce , knihovna Kamarádka knihovna To je název celostátního projektu Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků, do něhož se letos zapojila i blanenská knihovna. Děti, ať už do knihovny pravidelně chodí či ne, mají možnost napsat naší knihovně vysvědčení. A co se známkuje? Chování knihovnic, výběr knih a časopisů, orientace v knihovně, spokojenost s otvírací dobou knihovny pro děti, počet a kvalitu počítačů, i to, jak umí knihovnice s počítači poradit. Jako ve škole získáváme jedničky až pětky a každé odevzdané vysvědčení je odměněno malým dárkem. A jaké známky dostaneme a kolik vyplněných vysvědčení se nám vrátí? Na to si počkáme do konce listopadu , Křesťanské centrum, nákupní Konference zázraků v h, v h. Ježíš žije, proto i dnes dává nový život, vysvobozuje, zachraňuje a uzdravuje. Přijďte zažít dotek Boží moci přinášející odpuštění a povzbuzení, uzdravení ducha, duše i těla, vztahů, rodiny i financí. Pořádá služba Moc vzkříšení, slouží pastor Jean Francois. Vstup zdarma. Více informací o službě Moc vzkříšení na Další shromáždění proběhnou a v h, vinárna Dukla Halloween strašidelný taneční mejdan Taneční mejdan plný strachu na strašidelném parketu se strašidly před i za barem v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Hrajeme si s tatínky Klub tatínků a dětí srdečně zve na Zábavné odpoledne plné překvapení ve h, rock klub Rachot(a) PUNK ROCK MUSIC! Volume 2 Poslechová akce Punk a SKA muziky, která bude i mimo těchto dvou stylů okořeněna Horrorem v 9.00 h, dřevěný kostelík Slavnost reformace Sváteční dušičková bohoslužba ve h, hřbitov Pietní vzpomínka za zesnulé spoluobčany Pořádají: Komise pro občanské záležitosti, Církev římskokatolická, Církev československá husitská. Viz pozvánka na straně v h, dřevěný kostelík Slavnost všech svatých Sváteční dušičková bohoslužba v h, Křesťanské centrum, nákupní Překvapivé nálezy Noemova archa Jonathan Gray, pověstný archeolog a badatel, referuje o nálezu Noemovy archy a lokalizaci jejího okolí. Zarážející zůstává odhad vědců, že toto dávnověké plavidlo, určené k záchraně lidí a zvířat, bylo zaplněno pouze z 42 %. Video v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Jak se připravit na zimu? Povídání s Jitkou Pokornou, lektorkou masáží dětí a těhotných žen, o předcházení nemocem přírodní cestou v h, dřevěný kostelík Památka se vzpomínkou na naše zemřelé Sváteční dušičková bohoslužba v h, Dělnický dům Divadlo Otylka Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která nás zavede do luxusního sanatoria, ve kterém má bohatá panička OTÝLIE zhubnout. Není ovšem zadarmo, pobyt jí věnoval k narozeninám její choť. Otylka ovšem netuší, že to je nejen dárek, ale i past. Hrají: Pavel Trávníček doktor Untrlauf, Kateřina Kornová primářka a další. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel v h, Senior centrum Eva Pilarová koncert a beseda Náhradní termín za původní říjnový. Hudební vystoupení a beseda s populární zpěvačkou obdařenou velmi krásným, silným a barevně zajímavým, naprosto nezaměnitelným hlasem sopránem o rozsahu tří oktáv, oplývající navíc vynikající pěveckou technikou v h, muzeum COLLEGIUM INSTRUMENTALIS 16. ročník cyklu koncertů HUDBA NA BLANENSKÉM ZÁMKU. Soubor dechových nástrojů Gymnázia Jana Nerudy v Praze, vítěz rozhlasové soutěže Concerto Bohemia. Zazní díla W. A. Mozarta, V. Maška a Ch. Gounoda v h, Křesťanské centrum, nákupní Kurz moderních tanečních stylů Hip hop. Lekce pod vedením zkušeného lektora potrvá 1 hodinu a 30 minut. Je vhodná především pro začátečníky. Pohodlné oblečení a dobré boty s sebou. Vstup zdarma od h, ZŠ Dvorská Pochod podzimním lesem 30. ročník Zveme všechny přátele turistiky a večerního lesa s dobrodružstvím a pohádkami na 30. ročník Pochodu podzimním lesem. Přijďte na start do vestibulu ZŠ Dvorská průběžně od do hodin. Nezapomeňte baterku a dobré oblečení! Děti pouze v doprovodu dospělých, všichni na vlastní zodpovědnost. Na startu si můžete zakoupit kouzelné pytlíčky, v perníkové chaloupce perníčky přímo od baby Jagy. V cíli si opečete párky a za výkon budete odměněni diplomem. Mnoho překvapení vás čeká cestou nezapomeňte na dobré boty a dobrou náladu s sebou! v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Latina solo, salsa párová Latina solo Salsa, Salsaton aj., Salsa párová. Taneční škola LYA. Veškeré info a přihlášky tel.: , Boty s koženou či jinou klouzavou podrážkou s sebou! v h, restaurace U Zámečku Přátelská beseda o první pomoci s Humanitární záchrannou jednotkou ČČK Zvládnete ošetřit úrazy? Umíte poskytnout první pomoc? Chcete si vyzkoušet vaše znalosti? Na programu: praktická ukázka první pomoci, seznámení s aktivitami HZJ, diskuze. Vstup zdarma. Vezměte s sebou přátele, partnery i děti. Informace: tel v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Zumba h a h. Taneční škola LYA. Veškeré info a přihlášky tel.: , Boty s koženou či jinou klouzavou podrážkou s sebou! , knihovna Týden poezie I v letošním roce pokračuje Městská knihovna v akci Báseň pro Tebe aneb Trocha poezie nikoho nezabije. Každý návštěvník knihovny dostane pro inspiraci báseň převázanou ozdobnou stužkou v h, Křesťanské centrum, nákupní Překvapivé nálezy Ztracená tajemství starodávna, video Znali už starověcí Egypťané žárovku? Používali lidé ve starověku tapety a bydleli v domech vybavených vodovody s teplou vodou a drobnými domácími spotřebiči? Znali mikroskop? V pátrání po odpovědi na tyto i jiné otázky vede archeolog J. Gray expedici do odlehlých oblastí Amazonky, k pyramidám do Egypta a na další místa. Video v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b První kojenecká výživa Povídání s laktační poradkyní Jitkou Pokornou o mateřském mléku, mléčné výživě a náhradní kojenecké výživě od narození do 5 let. Beseda se uskuteční v rámci projektu AMBASADORKY v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Dílna Line Dance Taneční skupina Karolína z Brna. Přijďte si vyzkoušet moderní druh country tanců v řadách. Dílna je určena pro začátečníky i pokročilé , Galerie města Svatomartinské tvoření v Galerii města Tvořivá dílna pro děti i dospělé. Pradávné zvyky, výroba originální lampy a lité svíce z parafínu. Od 10 do 13 hod. pro školy. Je nutné přihlásit se předem na čísle , nebo Od 14 do 17 hod. děti, rodiče a ostatní zájemce. Nemusíte se hlásit předem, jen v případě, že chcete přijít s kolektivem dětí. Podrobněji viz v příloze Svatomartinském zpravodaji v h, knihovna Aktuální otázky Kuby Městská knihovna ve spolupráci s Městem a Muzeem vás zvou na přednášku prof. dr. Petra Chalupy, CSc. a panelovou diskuzi s Excma.. Bárbarou E. Montalvo, Chargé d Affaires Kubánské republiky v ČR, o této karibské zemi v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Večer s Kotlíkem č. 133 Kanadští indiáni Mgr. Karel Kocůrek v h, nám. Svobody Den veteránů Vzpomínkový akt ke Dni veteránů. Tento den je věnován uctění památky padlých ve všech válkách , restaurace U Barona Svatomartinská husa Objednávky na tel , restaurace U Barona Zvěřinové hody aneb Mlsání hajného Robátka Rezervace míst na tel , v 8.00 h, Dělnický dům Burza středních škol Uskuteční se v době od 8.00 do hodin. Slavnostní zahájení proběhne v 8.30 hodin. Pro všechny návštěvníky bude připravený přehled studijních a učebních oborů středních škol okresu a okolních regionů. Více na straně v 9.00 h, gymnázium Den otevřených dveří v Gymnáziu Den otevřených dveří pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ a jejich rodiče. Od 9.00 do hodin. Informace o studiu, informace o přijíma-

7 7 kulturní a sportovní pozvánky cích zkouškách, prohlídka školy, kulturní program. Podrobnější informace na tel , nebo na v h, Centrum II. Pochod světýlek ke sv. Martinovi 16:30 17:30 Pochod s lampiony večerním městem ke kostelu sv. Martina. Podrobný program viz Vítání sv. Martina v h, Křesťanské centrum, nákupní Test lásky Fórum pro všechny bez rozdílu věku. Existuje opravdová láska bez přetvářky a bez podmínek? Hledáš takovou lásku? Ona hledá tebe v h, zámek WALLINGEROVO KVARTETO 16. ročník cyklu koncertů HUDBA NA BLANENSKÉM ZÁMKU. 3. koncert (v rámci akce Vítání sv. Martina). Zazní díla J. Haydna, A. Borodina a L. Janáčka , kostel + zámecký park Blanenské Vítání sv. Martina Podrobný program viz příloha Svatomartinský zpravodaj ve h, Katolický dům Martinské hody Hraje Pohoda, domácí kuchyně, bohatá tombola v h, Katolický dům Beseda u cimbálu Pohodové odpoledne s cimbálovou muzikou Grajcar z Dolních Bojanovic, občerstvení zajištěno, kvalitní víno z Kobylí, vstupné dobrovolné v h, Dělnický dům Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory v h, Křesťan. centrum Sever, 1. patro Překvapivé nálezy Hora Sinaj Zvuk polnice sílil stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupil (Bible, kniha Exodus ) Jaká je pravda o hoře Sinaj? Kde se vlastně nachází? Je pravda v Bibli nebo v zeměpisných atlasech? Video v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b První pomoc u dětí i dospělých Povídání s Vítkem Balákem pracovníkem zdravotní záchranné služby JMK v h, knihovna Pořad reprodukované hudby Přijďte strávit příjemnou hodinku nad vaší oblíbenou deskou nebo CD. Budeme společně sdílet čas nad poslechem vašeho oblíbeného zpěváka, zpěvačky či skupiny. Začneme krátkým profilem NORAH JONES a ukázkami z jejich skladeb a alb. Vaše náměty jsou vítány. Přineste si s sebou svoji oblíbenou hudbu, o kterou se chcete podělit s ostatními. Sport v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: TJ ČKD C Brno IV Jm. divize muži v h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Brno Bystrc Dorost A, KP dorost ve h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Rousínov B Muži B, I.B třída v h, zimní stadion Hokej: HK Dynamiters HC Spartak Velká Bíteš Krajská liga mužů jižní Mravy a Zlína v h, sport. hala TJ ČKD, Basketbal: TJ ČKD Universita B OP I ženy v h, sportovní hala TJ ČKD, Basketbal: TJ ČKD Tesla Brno OP I ženy v h, zimní stadion Hokej: Technika Brno Krajská liga dorostu Jižní Moravy, Vysočiny a Zlína v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: TJ ČKD C Val. Meziříčí Jm. divize muži v 8.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Florbal: Orel ligový zápas junioři h v 9.00 h, h, h, ASK Basketbal: 9.00 a h ASK JBC Brno, žáci U h ASK TJ Sokol Adamov, muži B v h, h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: h TJ ČKD A SKK Jičín, I. KL ženy h TJ ČKD B Otrokovice, III. KL ženy ve h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Třebíč v h, zimní stadion Hokej: HK Dynamiters SK Minerva Boskovice Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína v 9.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Volejbalový turnaj h v 9.30 h, ASK Šachy: ASK Sokol Rudice v 9.00 h, h, ASK Basketbal: ASK Žabovřesky starší žáci v 9.00 h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Boskovice Dorost A, KP dorost v h, h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: h TJ ČKD B Kutná Hora, III. KL muži h TJ ČKD A Rychnov n/kněž., II. KL muži v h, h, h, ASK Basketbal: a h ASK Uh. Brod, žáci U h ASK Tesla Brno, muži A v h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Brno Medlánky Muži B, I.B třída v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: TJ ČKD A Union Plzeň A I. liga ženy v 8.00 h, h, ASK Basketbal: ~8.00 h ASK TJ Znojmo B, muži B h ASK Žabovřesky, muži A v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: TJ ČKD A Sokol Plzeň A I. liga ženy v h, zimní stadion Hokej: Znojmo Krajská liga dorostu Jižní Moravy, Vysočiny a Zlína. Společenská kronika Vítání občánků Dne přivítala starostka města následující nové občánky: Lenka a Filip Nečasovi Dvorská 38 Filip Tvrdík Okružní 9 Anna Sedláková Pod Javory 10 Richard Petlach Jasanová 30 Oskar Dosedla Na Pískách 8 Stanislav Vahala Klepačov 79 Zuzana Halasová Družstevní 2A Eva Brodecká Těchov 203 Lukáš Paclík Cihlářská 10 Vít Nevřiva Kamnářská 2F Veronika Brázdová Horní Palava 35 Veronika Rybářová května 18 Marie Strýčková Dolní Lhota 162 Adam Kopecký Salmova 10 Kristýna Košařová května 22 William Baráth Nádražní 1 Kristýna Kupková Na Pískách 3 Michaela Nedbalcová Absolonova 23 Eliška Koňaříková Žižkova 56 Jonáš Jurásek Na Pískách 3 Daniel Kovařík Klepačov, Na Špici 181 Kamila Křivánková Komenského 2B řádková inzerce PODNIKATELSKÁ ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Chcete mít slušný důchod nebo zajímavou možnost výdělku? Koupím řády, medaile, staré odznaky. Tel Koupím obrazy, nábytek, hodiny vše do roku I celou pozůstalost. Tel , NEMOVITOSTI Prodám pěkný byt 2+1 ul. Svitavská -, CP 55 m² + lodžie, 7.p/7, panel, cena Tel Od ledna 2011 dlouhodobě pronajmu byt 2+kk (50 m²) v Blansku na Zborovcích včetně sklepa a parkovacího místa. Prosím volejte Ne RK. SOUKROMÁ Prodám levně z důvodu nedostatečného tlaku vody funkční plynový průtokový ohřívač vody PO35 s náhradními díly. Tel Prodám PC sestavu: CPU AMD Phenom II X4, 4 GB RAM, grafická karta NVidia GTX 250, 22" monitor, včetně originál. Windows Vista 64 bit a příslušenství: klávesnice, myš. Cena dohodou. Tel Prodám lyže carv. Head 120 cm Kč, lyžáky cca Kč, sada Kč, nová helma Kč, snowb. prkno Oxygen 120 cm 1.850Kč, lyže carv. Atomic 160 cm Kč. Tel Prodám Renault Megane Scenic 1,6, r. v. 1999, TP 1/2012, klima, tažné, barva tm. zelená, nové součásti, výborný stav, cena dohodou. Inf. na tel Koupím starý ušák Pietní vzpomínka za zesnulé Nejčastěji užívaná jména pro nejmladší občánky města Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých či lidově dušičky. Druhý listopad je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Liturgické obřady slouží v tento čas i Církev československá husitská, která vzešla z prostředí katolického modernismu po I. světové válce. Památka se slaví od 10. století, v zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. Pietní vzpomínku v Blansku společně tradičně pořádají Komise pro občanské záležitosti, Církev římskokatolická a Církev československá husitská. Letos se uskuteční v neděli 31. října 2010 ve hod. v areálu městského hřbitova v Blansku. Úřední hodiny na úseku dopravně správních agend od 1. října 2010: Pondělí: h Úterý: h Středa: h V posledních třech letech byly v Blansku nejoblíbenějšími jmény Jakub a Karolína. Na druhém místě, co se obliby dívčích jmen týká, se umístilo jméno Nikol/a, třetí příčku obsadila: Lucie, Tereza, Veronika. V oblibě jsou i následující jména seřazená dle nejčastěji použitých: Adéla, Kristýna, Aneta, Anna, Natálie, Barbora, Eliška, Julie, Klára, Zuzana. Některá děvčátka dostala však i méně obvyklé jméno, např.: Rosalie, Sofie, Stella, Jasmína, Adina, Ines, Živa. Čtvrtek: pracoviště uzavřeno Pátek: 8:00 12:00 h V žebříčku oblíbených chlapeckých jmen po Jakubovi následují: David, Jan, Adam, Lukáš, Martin, Ondřej, Michal, Filip, Tomáš. Na konci tohoto pomyslného žebříčku se ocitlo velké množství nejrůznějších typů jmen, mezi nimi i docela neobvyklá: Ben, Bruno nebo Jonathan. Rodiče nezapomněli ani na jména dříve u nás velmi často užívaná: Jiří, Antonín, Petr a František. má i tři nové Pepíčky či Jožky. Jaroslava Králová pozvání odjinud Doubravice v 9.00 h, Pěkná modrá Vytváření obrázků voskovou technikou v 9.00 h, Pěkná modrá Malování na sklo ozdobné kořenky Jedovnice ve h, kulturní dům Taneční zábava ARCUS Občerstvení včetně točeného piva zajištěno. Pro velký zájem zajištěn i rozvoz. INZERCE VE ZPRAVODAJI

8 8 Knihovna představuje 22 blanenských výtvarníků Salon blanenských výtvarníků doplňuje již existující Salon blanenských fotografů. Obě hromadné výstavy, představující blanenské profesionální i amatérské umělce, se od nynějška každý rok prostřídají. Účast na I. Salonu blanenských výtvarníků přijalo 22 profesionálních i neprofesionálních umělců. Někteří z nich v knihovně již vystavovali nebo jsou blanenskému publiku velmi dobře známí, ale výstava si klade za cíl objevit a představit i nové tváře, což se podařilo. V tomto oboru se pohybuji již dlouho, ale některá jména mezi přihlášenými byla i pro mě úplně neznámá, zmínil kurátor výstavy Pavel Svoboda. Mezi vystavenými díly jsou zastoupeny také kovářské práce i dřevořezby. Ve výstavní síni blanenské knihovny představuje každý z výtvarníků dvě svá díla. Zastoupeny jsou různé obory: dřevořezba, sklo, keramika, olejomalba, grafika nebo kresba. Na výstavě, která potrvá do 29. října, vystavují: BARTOŠ LIBOR / OBRAZY BÁRTA ANTONÍN / DŘEVOŘEZBY ČEPOVÁ MIROSLAVA / OBRAZY GLOSEROVÁ ZITA / OBRAZY HOLOUŠOVÁ EVA / OBRAZY CHARVÁTOVÁ IRMA / OBRAZY JURAČKOVÁ ARNA / OBRAZY JURAČKOVÁ EVA / OBRAZY JURAČKA ANTONÍN / KOVÁNÍ KUPOVÁ EVA / OBRAZY KOPECKÝ ROMAN / OBRAZY MACEK DRAHOSLAV / OBRAZY NETÍKOVÁ LUCIE / OBRAZY NEČAS BOHUMIL / OBRAZY POKORNÁ BARBORA / OBRAZY POLÁŠEK JIŘÍ / OBRAZY RES DALIBOR / SKLO STŘÍBRCKÝ LUBOMÍR / OBRAZY TOMKOVÁ SYLVA / KERAMIKA TREFNÁ JITKA / KERAMIKA TUREK JAROSLAV / KERAMIKA ZOUHAR PAVEL / UMĚLECKÁ LITINA Judisté BeF Home bodovali v Jihlavě O uplynulém víkendu se v Jihlavě konal poslední z kvalifikačních turnajů před mistrovstvím republiky. Naprosto suverénně si na něm počínala Nela Tihelková, která mezi dorostenkami zvítězila a v ženách skončila na třetím místě. Až ve finále podlehl a tudíž vybojoval stříbrnou medaili Marek Drašar ve starších žácích. Body za vyhraná utkání získali a tudíž se také přiblížili startu na MČR Leoš Daněk (ač prvním rokem junior, skončil čtvrtý mezi muži), Martin Konečný za páté místo ve starších žácích a Dan Havránek v mladších žácích. Miroslav Klíma Nela Tihelková Foto: autor Analogové vysílání z Olešné skončí na konci ledna 2011 Plánované ukončení analogového vysílání programů veřejnoprávní služby, tedy programů České televize, se uskuteční 31. ledna Od této doby budou v Blansku zmíněné programy z převaděče Olešná šířeny již jen v digitální podobě. Ve městě Blansku, které je v údolí, většina domácností přijímá signál právě z převaděče z Olešné. Kdo bydlí na vyvýšeném místě, má také možnost již přijímat digitální vysílání z Brna. Na převaděči Olešná vysílá zatím digitálně jen I. veřejnoprávní multiplex. II. multiplex, tedy divácky atraktivní programy TV Nova, TV Prima a TV Barrandov, má začít vysílat na konci září na kanále 39. K vypnutí na konci ledna se mohou, ale nemusí, přidat i televizní stanice z II. multiplexu. Je proto nanejvýš vhodné zajistit si do konce roku 2010 kompletní technologii pro bezproblémový příjem digitálního televizního vysílání. To může pro někoho znamenat jen dokoupení settop boxu, pro bytové domy se společnými televizními anténami (STA) i odborné zásahy na anténách a anténních svodech. Mapa pokrytí MUX 1 a MUX 2 z dokrývače -Olešná. Parkovacích míst u nemocnice sice přibylo, ale budou potřeba další Od pondělí 11. října mohou návštěvníci blanenské nemocnice využívat 48 nových parkovacích stání pro osobní automobily. Většina jich je přístupná z nové obslužné komunikace parkoviště budované souběžně se stávající místní komunikací v ulici K. H. Máchy. Stavba byla financována z rozpočtu Města a Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí. Investiční náklady Města vystoupaly na 6,2 mil. Kč. Ani tato rozšířená kapacita parkovacích míst nebude stačit na to, aby pokryla potřebu Nemocnice, je přesvědčená starostka města Jaroslava Králová. Proto jsou již v přípravě další projekty, které mají parkování kolem nemocnice řešit. Jedním z nich je i vybudování parkoviště pro 21 osobních automobilů v areálu nemocnice přístupné z ulice Sadová. To je navrhované do rozpočtu roku V delším výhledu je také postavení parkoviště v areálu nemocnice u horní brány. V současné době se zvažuje ponechání části ulice Boženy Němcové jako jednosměrné s parkováním po obou stranách, jak to bylo doposud v průběhu objížďky. S těmito úvahami došlo také na nutnost řešení dopravní situace na ulici Rodkovského, která by v části kolem mateřských škol mohla být jednosměrná, případně by ve vybraných časech bylo ke školkám zakázáno odbočení z ulice Sadové. Do školek i školy by se jezdilo okruhem o ulici výš, po ulici Sladkovského. V ulici Sladkovského není potřeba tolik zastavovat, jako se to děje na ulici Rodkovského. Ulice Rodkovského se zjednosměrněním více uvolní a nebude docházet k zacpávání křižovatky na ulici Sadové, vysvětluje Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje. O finální podobě regulace provozu v této lokalitě ale ještě proběhnou jednání s městskou policií a Policií ČR. Starostka Jaroslava Králová a místostarosta Jindřich Král společně přestřihli pásku, a uvedli tak nové rozšířené parkoviště před poliklinikou do provozu. Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, , tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Foto: S. Mrázek, není-li uvedeno jinak. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Veřejná diskuze o problémech, které obyvatele trápí Kulturní sál Horizont Mírová 3465/6, Ústí nad Labem pondělí 12. listopadu od 17 hodin Program: stanovení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 29.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Rekonstrukce domu v Chelčického ulici č. p. 57 na parkovací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 07.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2013 o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2013 o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky Sbírka zákonů č. 433 / 2013 Strana 7325 433 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2013 o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky Ministerstvo

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou Setkání s občany 26. 10. Co nás čeká? Seznámení s procesem tvorby Programu rozvoje města Seznámení s obsahem Programu rozvoje města Prostor pro náměty

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2005 Přítomni: MUDr. Stanislav Holobrada, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, Milan Tichý, PhDr. Jaromír Žák, Stanislav Valtr. a)

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje soutěž ARCHITEKT OBCI PŘIHLÁŠKA Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje Přihlašovatel Město Hulín Statutární zástupce Mgr. Roman Hoza Adresa nám.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni:

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Kritika na údržbu komunikací a veřejných prostranství města Blanska v zimních časech to je téma, které jsme v letošní zimě slyšeli ze všech

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

L I S T O P A D 2010

L I S T O P A D 2010 L I S T O P A D 2010 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Předprodej probíhá na všechna představení na celý

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Z A D Á N Í SRPEN Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě. stránka 1 z 8

Z A D Á N Í SRPEN Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě. stránka 1 z 8 B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto tel: +420 465 466 111, e-mail: radnice@vysoke-myto.cz, www.vysoke-myto.cz Z A D Á N Í Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě SRPEN 2012 stránka 1

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Zápis z jednání dopravní komise konané dne 05.10.2016 na MÚ v Žatci Přítomni: členové: tajemník komise: hosté: ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Kopřivová Špička, Dobruský, Solar

Více