AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ"

Transkript

1 ČÍSLO 11 ROČNÍK IX PROSINEC 2007 AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ Předvánoční rozhovor s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Svatoplukem Němečkem Ačkoliv rok 2007 ještě neskončil a všichni naopak finišují, aby do konce roku ještě úspěšně zvládli mnohé cíle, požádali jsme ředitele Fakultní nemocnice Ostrava, aby krátce vyhodnotil končící rok. Byl to jednoznačně vynikající rok! Je vidět, že práce vykonaná v letech předešlých se zúročuje. Na prvním místě hodnotím skvělé lidi, které máme, a atmosféru, která mezi námi vládne. Naprosto zásadně to potvrdila právě skončená akreditace. Kromě mnoha dalších silných stránek naší nemocnice se všichni akreditační komisaři shodli na tom, že největší dojem na ně udělali naši zaměstnanci. Doslova z nich čišelo nadšení pro práci, kterou dělají, vstřícnost, týmový duch a spolupráce. Osobně jsem při některých šetřeních asistoval a mohu s potěšením konstatovat, že máme nejen skvělé lídry, ale i celé skvělé týmy. Jsem rád, že z našich zaměstnanců vyzařuje optimismus a zdravá sebedůvěra. V letošním roce byla dále posílena jednoznačná role lídra v poskytování zdravotní péče v našem kraji. Je to jasné už z pohledu na vývoj v okolí Ale my rozhodně nespíme na vavřínech. Schválené strategie rozvoje jednotlivých pracovišť nezůstávají na papíře, ale začínají se realizovat. Před nedávnem rozhodlo ministerstvo zdravotnictví o udělení programu mamografi ckého screeningu pro naši nemocnici, i přes silný odpor některých zainteresovaných. Se zdravotními pojišťovnami jsme dohodnuti na rozvoji některých našich lůžkových kapacit např. ARO nebo psychiatrie. V letošním roce byly realizovány investiční akce za takřka 200 milionů Kč (největší z nich byla nová magnetická rezonance). Pro příští rok jsou připraveny investiční akce za více než půl miliardy korun!! Ale klíčovým cílem je samozřejmě kvalita služeb, které poskytujeme. A i zde byl letošní rok velmi úspěšný. Všechna pracoviště zavedla parametry kvality, které budou sledovat a porovnávat s pracovišti jiných nemocnic. Ve spolupráci s renomovanou agenturou STEMMARK jsme pokračovali v důkladném průzkumu spokojenosti našich pacientů. Je potěšitelné, že spokojenost klientů je obecně velmi vysoká a meziročně zase o pár bodů vzrostla. A samozřejmě AKREDITACE!!! Šlo bezesporu o jakousi zkoušku ohněm. Je obdivuhodné, jakým způsobem v ní naši zaměstnanci uspěli!! Jsem opravdu hrdý na to, jaké máme lidi! Ať šlo o doktory, sestry, laborantky, ošetřovatelky, sanitáře, úředníky, techniky, dělníky, vrátné, řidiče, kuchařky, řadové či vedoucí zaměstnance. Na každém záleželo a získaná akreditace je společným úspěchem všech. Všem tímto blahopřeji a moc děkuji. Samozřejmě oficiální předávání a oslavy nás ještě čekají. Připomeňme si, že jsme první akreditovanou fakultní nemocnicí v této zemi! Při všech těchto změnách se daří naplňovat i ambiciózní ekonomické cíle. Budeme mít pozitivní hospodaření, platíme včas a nikomu nic po lhůtě splatnosti nedlužíme. Máme zdroje pro další rozvoj. Skoro už to vypadá jako samozřejmý a automatický stav. Ale není! Je za ním spoustu tvrdé práce mnoha lidí na všech úrovních. A co se naopak nepovedlo? Moc toho není. Z těch větších cílů se nám například nepodařilo připravit a zahájit ambiciózní program vědy a výzkumu v naší nemocnici. Tohle považuji zatím za naše slabé místo. Je evidentní, že na rozdíl od jiných fakultních nemocnic, nám chybí vědecká základna lékařské fakulty, kterou přes maximum dobré vůle objektivně není zdravotně sociální fakulta schopna plně nahradit. S tím souvisí i potřeba ulehčení habilitací v oboru u našich klinických špiček. Ale jak jsem mnohokrát říkal, všechno závisí na lidech. Hned začátkem roku nastoupí do naší nemocnice zahraniční odborník na tuto oblast s úzkými vazbami na severoamerický kontinent. Jeho hlavním úkolem bude připravit strategii a pomoci našim lidem kontakty i orientací v této oblasti. Kromě toho plánujeme i navázání úzké spolupráce s některou lékařskou fakultou, bude záležet, jak výhodné podmínky nám nabídnou. Pokazilo Vám v poslední době něco náladu? Takových věcí je! Ale z těch větších záležitostí mohu uvést například mediální kampaň, která se mimo fakultní nemocnici rozjíždí kolem tématu Univerzitní nemocnice. Mrzí mě, že se neoperuje fakty, ale dohady a fámami. Negativní mediální zviditelňování a politizace ještě nikdy ničemu nepomohla. Nejvíc mi na tom vadí, že tyto hrátky zneklidňují naše zaměstnance. A to není fér. Nedejme se proto vyvést z míry touto virtuální realitou. Naše nemocnice patří a patřit bude mezi elitní medicínská centra v této zemi! Co nás čeká v roce příštím? Tentokrát Vám odpovím opravdu telegrafi cky, protože tomuto tématu bude věnován samostatný článek v lednových Nemocničních listech. Tedy: rozsáhlé investiční akce za zhruba 600 milionů Kč (mj. rekonstrukce infekčního a onkologického pavilonu); příprava na mezinárodní akreditaci nemocnice dle JCI; bezproblémové zavedení systému regulačních poplatků v naší nemocnici; lepší organizace poskytování ambulantní péče; efektivní ekonomika, tlak na výhodné nákupní ceny, pozitivní hospodářský výsledek; úspěšné zvládnutí nového způsobu vykazování a úhrad péče dle DRG; další růst spokojenosti klientů; naplňování strategických cílů jednotlivých pracovišť a zahájení ambiciózního programu vědy a výzkumu. A to už myslím stačí. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem zaměstnancům za práci odvedenou v letošním roce i za skvělé výsledky, kterých jsme společně dosáhli. Rovněž přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok Nezapomeňte si hlavně odpočinout a nabrat nové síly pro příští rok! Děkujeme za rozhovor. (red)

2 2? ANKETA? ANKETA? ANKETA? ANKETA? ANKETA? Co pro vás znamenala akreditace? MUDr. Tomáš Posolda, primář Oddělení operačních sálů Bc. Libuše Kempová, vrchní sestra Akreditace pro nás znamená především kvalitu pracovního procesu. Byly vypracovány vnitřní závazné pokyny a postupy práce, které řeší kritická místa vyskytující se během pobytu nemocných na operačním sále. Zaměřujeme se na bezpečnost pacienta při operačních výkonech, zajištění a udržování hygienického standardu operování. Byl vytvořen systém kontrol vrchní a úsekové sestry, který pravidelně monitoruje plnění nastavených parametrů. Celé předakreditační období bylo jistě vyčerpávající pro všechny pracovní kategorie. Touto cestou bychom chtěli všem poděkovat a požádat o udržování dosaženého standardu. MUDr. Irina Chmelová, přednostka Kliniky léčebné rehabilitace Příprava k akreditaci byl dlouhý a náročný proces. Jeho přípravná fáze ležela především na bedrech manažerů jakosti. Někdy pasivně, někdy s připomínkami jsme přijímali doporučené postupy, nikdo z nás však nebyl schopen si plně představit, jak v praxi takový auditorský proces vypadá. Vyjasňovat se začalo až s postupnou gradací četností vnitřních auditů, které začaly odhalovat slabé stránky a nedostatky. Na řadu přišlo intenzivní vysvětlování a přesvědčování proč je akreditace potřebná, co přináší pacientovi i nám, kteří o pacienta pečujeme. Myslím, že naprostá většina zaměstnanců kliniky to pochopila a postavila se k situaci čelem, s potřebnou aktivitou, vstřícností a hlavně konstruktivností. Samozřejmě vznikly stresové momenty, v průběhu kterých jsem lépe poznala charakterové vlastnosti svých spolupracovníků i jejich možnosti a schopnosti. V průběhu těchto okamžiků jsem si opakovaně pokládala otázku, zda klinika má adekvátní personální kapacitu, především v kategorii ošetřovatelského personálu, k naplnění standardů v praxi a zda plnění všech standardů je udržitelné dlouhodobě. K vyjasnění bude potřebná podrobnější analýza nejen personální, ale zřejmě i standardů samotných zda nejsou zbytečně náročné. Samotný fi nální audit nemohu označit za příjemné společenské setkání, byl to náročný den a přestože hlavní auditorka Bc. Lenka Gutová byla velmi zvědavá a důsledně kontrolovala zásadní procesy, pracovníky naší kliniky nezaskočila žádná z jejích otázek. Ocenila sledované indikátory kvality, které vytvořili fyzioterapeuté a ergoterapeuté a odvezla si je do Střešovic pro inspiraci svých kolegů. Můj celkový pocit je dobrý byli jsme připraveni, za což všem mým spolupracovníkům patří velký dík a poklona. MUDr. Ivo Valkovský, vedoucí lékař Dialyzačního střediska Interní kliniky Akreditace pro naše pracoviště znamenala ve fázi přípravy dosti náročnou a stresující práci, kterou bylo nutno uskutečnit za plného provozu hemodialyzačního střediska. Dosti zásadním způsobem jsme změnili především způsob vedení dokumentace pacientů. Nový systém dokumentace vyžaduje více administrativní práce, ale celkově je mnohem přehlednější a výrazně přispívá k zajištění kvalitní péče o pacienta na lékařské i sesterské úrovni. Pozitivním výsledkem akreditace je zvýšení bezpečnosti pacienta i personálu. Marie Rajnochová, staniční sestra Interní kliniky Příprava na akreditaci byla pro nás někdy velice náročná. Jak se postupně vyvíjely standardní operační postupy, upravovali jsme i naši zdravotnickou dokumentaci. Práce se navršovala a nedala se nějakým způsobem urychlit. Ale i s tím malým počtem pracovníků se nám nakonec vše podařilo zvládnout, jsem strašně ráda, že to klaplo, a jsem na to hrdá. Auditorský tým byl spokojen, zdravotnická dokumentace splňovala všechny požadavky. Víme, že naše nemocnice bude usilovat o mezinárodní akreditaci, která bude klást určitě ještě daleko větší požadavky na lékaře, ale i na sestry. Budeme proto i nadále pokračovat v tom, co už bylo započato, a ještě navíc zkvalitňovat. Ludmila Tisovská, zástupkyně staniční sestry Oddělení neonatologie Akreditace pro nás znamenala kromě plnění pracovních povinností také studium všech nově vydávaných standardních operačních postupů a vnitřních řídících aktů a řešení některých rozporuplných záležitostí. Díky auditu se například sjednotila zdravotnická dokumentace všech tří pracovišť našeho oddělení, začali jsme hodnotit bolest dítěte podle stanovených tabulek a zapisovat tyto údaje, léky pro naše malé pacienty teď rozvažuje a připravuje lékárna, aby byly podávány co nejpřesněji, a podobně. Akreditační komise se zajímala nejen o zdravotnickou dokumentaci, ale také o přístrojové vybavení a jejich revize, platnost záručních listů, chtěla vidět záznamy o zaškolování zdravotnického personálu. Jedna sestra přes trému reagovala rychlou a správnou odpovědí na dotaz, jak by provedla resuscitaci novorozence. Těší nás, že jsme v průběhu kontroly neselhali, a budeme se snažit, abychom v tomto trendu pokračovali. Akreditace mýma očima Akreditace je proces, jehož výstupem je formální uznání toho, že zdravotnické zařízení odpovídá předem stanoveným akreditačním kritériím, které vyžadují kontinuální zlepšování kvality a efektivity. Toto šetření má vzdělávací, ne disciplinární charakter, a představuje nekončící cestu, ne cíl. Úroveň lékařské a ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních je ovlivněna třemi základními faktory ekonomikou, kvalitou a lidským činitelem. Tyto faktory představují opěrné body, na kterých se stabilizuje celý systém Jana Salingerová, sestra Oddělení neonatologie Před akreditací jsme na pracovištích neměli nějaké větší nedostatky, jen jsme museli některé věci takzvaně dopilovat. Zástupkyně staniční sestry Ludmila Tisovská věnovala přípravě na akreditaci velkou pozornost a obětovala tomu spoustu volného času. Byla na nás přísná, takže teď jsme si hodně oddechli a jsme samozřejmě rádi, že jsme se akreditace zhostili dobře. Bc. Jaroslava Jaššová, vedoucí odboru léčebné výživy a stravování Mezi zaměstnanci se projevila jednota, solidarita a soudržnost. Všichni vzali akreditaci velice vážně. I když bezpečnosti práce a hygieně věnují velkou pozornost po celý rok, díky tomuto procesu si znovu obnovili některé svoje znalosti. V rekordním čase se opravilo i to, co by za normálních okolností trvalo mnohem déle. V průběhu auditu se na provoze neobjevila jediná závada. Ofi ciálně jsme se dozvěděli a potvrdili jsme si, že pracujeme dobře. Bylo konstatováno, že máme vysokou produktivitu práce, vzhledem k množství vyprodukovaných porcí jídla a počtu zaměstnanců. Věříme, že připomínky k nízkému počtu nutričních terapeutů ve FNO povedou k navýšení jejich stavu na jednotlivých klinikách. Petr Řeha, pověřen funkcí vedoucího Odboru zásobování Pro mne a celý odbor zásobování akreditace znamenala především zvýšené úsilí při uspokojování požadavků jednotlivých klinik a odborů, a hlavně v nestandardním čase. Každé pracoviště nemocnice se snažilo odstranit nedostatky zjištěné interní předakreditační kontrolou, což znamenalo zvýšení tlaku na mne a mé podřízené pracovnice. Odstranění neshod na pracovišti se týkalo samozřejmě i odboru zásobování, avšak podařilo se nám tyto nedostatky odstranit a díky tomu byla četnost výtek členů akreditační komise minimální. Ing. Josef Langer a Ing. Jan Mlčák mi předali zajímavé podněty, jak využít již započatou práci v jiných nemocnicích se specifi kací materiálu, rád bych toho využil a zapojil se do tohoto projektu. lékařské i ošetřovatelské péče. Je-li jeden z nich oslaben nebo ohrožen, systém se stává nestabilním a výsledkem může být právě ohrožení kvality. Defi novat kvalitu není jednoduché. Kvalita nepředstavuje pouze soubor metod technických a pracovních postupů, ale je v moderním kontextu vnímána jako fi lozofi e úzce spojená s organizační strukturou. V měsíci únoru a srpnu 2007 proběhl preaudit Spojené akreditační komise (SAK) a byla nasto- Pokračování na str. 3

3 3 Pokračování ze str. 2 lena otázka: Jsme schopni v měsíci listopadu obstát před akreditační komisí? Jednotně jsme prohlásili, že ano. Nastala největší práce. Školení, prověřování vnitřními audity, kontrola zdravotnické dokumentace, ať živé či uzavřené. Jeden seminář střídal druhý. Kliniky, oddělení, ústavy, centra vytvořily harmonogramy, podle kterých se připravovaly. Zaměřili jsme se hlavně na zdravotnickou dokumentaci. V naší ošetřovatelské dokumentaci jsme věnovali pozornost celému ošetřovatelskému procesu, nastavení a plnění plánu, řádně vyplněné překladové zprávě, edukačním listům, záznamům o bolesti, stanovení nutričního skóre, edukaci. Nedílnou součástí dokumentace se staly záznamy zahrnující týmovou práci (s fyzioterapeuty, nutričními terapeuty, sociálními pracovníky a dalšími). Provázanost a souhra lékařského a sesterského týmu byla nezbytná. Lékaři i nelékařští zdravotničtí pracovníci se zaměřili také na indikátory kvality. V ošetřovatelské oblasti hlavně na pády, dekubity, spokojenost pacientů, spokojenost zaměstnanců. A přišel týden od 19. do 24. listopadu, který byl velmi náročný. Přijelo 5 auditorů a 5 pozorovatelů, kteří vytvořili dva týmy lékařské, dva ošetřovatelské a jeden technický. Od rána do pozdních večerních hodin prověřovali pracoviště, nic nebylo ponecháno náhodě. Auditorské týmy byly překvapeny vstřícností a otevřeností zaměstnanců, ale především kvalitou a bezpečností, programy, kterými budou jednotlivá pracoviště uskutečňovat svou strategii v příštích létech. Byl to krásný pocit z tak dokonalé připravenosti. V sobotu na závěrečné poradě panu řediteli MUDr. S. Němečkovi, MBA, MUDr. I. Staněk, hlavní auditor SAK, sdělil, že Fakultní nemocnici Ostrava doporučuje k akreditaci. Nyní očekáváme písemné stanovisko. Neodpustím si podotknout, že tak, jak teď máme nemocnici vygruntovanou (vymalováno, uklizeno v každém šuplíčku a skříňce), jsme ji ještě neměli. A druhý poznatek jsou zde vynikající, vysoce erudovaní pracovníci a přesvědčili jsme se, že když jde o společnou věc, dovedou udělat nemožné. Jsem hrdá na to, že pracuji v této nemocnici s tak úžasnými lidmi. Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Informace o výběrových řízeních Na základě výsledků výběrových řízení ředitel FN Ostrava s účinností od obsadil: MUDr. Alenu Jahodovou do funkce zástupce přednosty Ústavu radiodiagnostického pro léčebnou péči MUDr. Václava Procházku, Ph.D. do funkce zástupce přednosty Ústavu radiodiagnostického pro výchovnou a vědeckou činnost. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy Šedesát let pediatrie ve FN Ostrava První primářkou dětského oddělení byla MUDr. Božena Vránová XVI. Moravskoslezské pediatrické dny proběhly 23. a 24. listopadu v hotelu Atom, na jejich organizaci se podílely spolu s Klinikou dětského lékařství FN Ostrava také Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity a Česká pediatrická společnost. Odborného jednání se zúčastnilo na 260 lékařů a sester z České republiky a ze Slovenska. Na snímku zleva MUDr. Josef Srovnal, náměstek pro léčebnou péči, Ing. Petr Kazík, prorektor Ostravské univerzity, a MUDr. Olga Škopková z KDL Odborného jednání se zúčastnilo na 260 lékařů a sester z České republiky a ze Slovenska. Foto: Jana Gojová V přednáškách zazněla problematika dětské alergologie, endokrinologie, onkologie, nefrologie, neonatologie, gastroenterologie, revmatologie a dalších oborů, říká doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., přednosta Kliniky dětského lékařství a děkan ZSF OU. Řadu přednášek garantovaly špičkové osobnosti pediatrie, jako například Slova díků a dětské uznání Malou pacientku Aničku přijímala MUDr. Dita Svobodová z Kliniky dětského lékařství k hospitalizaci ve čtyři hodiny ráno, shodou okolností v den svých narozenin Jak bychom mohli dále stroze konstatovat z pohledu lékaře všechno se odehrávalo na bázi vzájemné maximální slušnosti a spolupráce, s největším ohledem na dítě. A jak vnímali celou situaci pacient a jeho blízcí? Mnohé napoví úryvek z dopisu: Naše milá paní doktorko, nedá mi to, abych Vás ještě jednou nepozdravila Z Vašeho přístupu a chování jsem byla nadšená a zůstávám stále, moc Vám za to děkuji a držím palce, aby Vám optimismus a radost z práce vydržela hlavně při léčení dětí, které neměly tolik štěstí, jako ty naše. Zdraví Vás i Anička, moc se nám všem u Vás líbilo, opatrujte se a snad se potkáme někde v lese. Na shledanou, Marta a Honza Hostinští, Maruška a Anička. docent Jozef Hoza, současný předseda České pediatrické společnosti, dále profesor Jan Janda, vědecký sekretář společnosti, profesor Jaroslav Štěrba z brněnského dětského onkologického centra a další. Letošní kongres se uskutečnil u příležitosti 60. výročí pediatrie ve FN Ostrava, této významné události byla věnována pozornost hned v úvodu jednání. První primářkou dětského oddělení byla MUDr. Božena Vránová, která výrazně ovlivnila vývoj dětského lékařství nejen v Ostravě, ale v celé tehdejší republice. V našem kraji vychovala celou řadu skvělých pediatrů a primářů, její předčasné úmrtí v roce 1958 bylo chápáno jako velká ztráta, konstatuje přednosta. Pediatrické pracoviště vzniklo v roce 1947 v pavilonu chirurgických oborů v bývalé krajské nemocnici, kde setrvalo, v provizoriu, až do roku Odtud se pak přestěhovalo do pavilonu v areálu Fakultní nemocnice v Porubě. Ve své úvodní řeči jsem mj. uvedl, že za další významný krok v rozvoji péče o dítě považuji skutečnost, že ZSF OU připravila akreditaci navazujícího magisterského studia oboru Ošetřovatelství se specializací v pediatrii a geriatrii, který by měl produkovat špičkové odborníky, dodává přednosta docent Slaný. Protože se jedná o prezenční formu studia, platí zásada, že ke studiu se mohou přihlásit pouze zdravotní sestry s praxí a bakalářským vzděláním. (ším, neš) POZVÁNKA Reprezentační ples FN Ostrava Srdečně zveme všechny zaměstnance a jejich blízké na REPREZENTAČNÍ PLES FN OSTRAVA, který se uskuteční v sobotu 2. února 2008 od 19 hodin již tradičně v prostorách hotelu ATOM. Předprodej vstupenek bude zahájen 3. ledna 2008 na sekretariátu ředitele FN Ostrava. Kontakt pí Pavlína Karnovská, kl Pozn. red.: Obrázek, který byl součástí dopisu, vlastnoručně vyrobila Anička Hostinská. Dárky pod stromečkem jsou údajně pro všechny nemocné děti, které je potřebují

4 4 Technika ručně šitých anastomóz GIT a cév Vedoucím odborného kurzu je MUDr. Tomáš Posolda, primář Oddělení operačních sálů. Technika šití se nacvičuje na zvířecích orgánech Foto: Marie Psotková S myšlenkou uspořádat odborný kurz věnovaný technice ručně šitých anastomóz gastrointestinálního traktu a cév přišel MUDr. Tomáš Posolda, primář Oddělení operačních sálů FN Ostrava, před deseti lety, půl roku poté, kdy se podobná akce uskutečnila v jedné z pražských nemocnic. Potřeba uskutečnit tento kurz vznikla jednak jako snaha o zavedení moderních šicích materiálů, ale současně také jako užitečná možnost výuky mladých lékařů, kteří se připravují k atestaci z chirurgie, vysvětluje primář Posolda. Kurzy se pořádají jednou nebo dvakrát ročně a účastní se jich vždy 10 až 14 lékařů z celé České republiky, výjimkou nejsou ani chirurgové ze Slovenska. Jsme jedinou nemocnicí v Moravskoslezském kraji, která tento kurz s praktickým nácvikem spojování tkání na zvířecích orgánech pořádá. Biologické tkáně pro účely kurzu jsme řadu let získávali ve velmi dobré kvalitě v masokombinátu Martinov. V minulém roce tento podnik ukončil výrobu a tak jsme letos pro materiál museli zajet až do Českého Těšína. Šicí materiál zajišťuje fi rma Johnson & Johnson, divize Ethicon, která je také sponzorem této výukové akce. Náplň kurzů zůstává stejná: základní operační výkony na jícnu, žaludku, dvanáctníku, tenkém a tlustém střevě, dále výkony na mimojaterních žlučových cestách a spojování cév. Účastníci kurzu jsou nejdříve stručně seznámeni s jednotlivými typy spojování tkání teoreticky a pak následuje hlavní část praktická výuka. Ukazuje se, že možnosti získávat praktické zkušenosti v operování jsou pro mladé chirurgy stále nedostačující, lékaři nemají možnost během své přípravy k atestaci odoperovat tolik pacientů a případně s takovými typy operačních výkonů, jejichž nácvik můžeme v kurzu nabídnout. Nejdelikátnějšími v současné době stále ještě jsou anastomózy na mimojaterních žlučových cestách. V pořadí tedy už 13. kurz se uskutečnil 15. a 16. listopadu 2007 v zasedací místnosti internátu FN. Jeho náplň byla rozšířena také o informace o produktech fi rmy Ethicon, konkrétně o resorbovatelných síťkách pro ošetřování poraněných parenchymatozních orgánů, tj. sleziny, jater a ledvin. Kurzy se staly mezi chirurgy za ta léta velmi oblíbenými, svědčí o tom řada děkovných dopisů. Za vynikající přístup a vedení kurzu děkuje primáři Posoldovi například MUDr. Petr Hubáček z Traumacentra FN Olomouc: Měl jsem možnost se zúčastnit již více odborných kurzů, tento však považuji vzhledem k jeho náplni a organizaci za jeden z nejpřínosnějších pro mou traumatologickou praxi, citujeme z dopisu. Tato slova potvrzuje i MUDr. Martin Kašpar z Chirurgického oddělení znojemské nemocnice: Jako lékař před I. atestací z chirurgie vítám a oceňuji možnost získat v chirurgii tak důležité praktické dovednosti, které byly všem účastníkům předávány s vysokým profesionálním i lidským přístupem, konstatuje. A jak hodnotili frekventanti poslední kurz? Já už jsem tady jednou byl, zhruba před třemi lety, mám už i atestaci z chirurgie, ale protože je tento kurz velice cenný k rychlejšímu načerpání zkušeností, přijel jsem k vám ještě jednou, svěřuje se MUDr. Vítězslav Vaverka z Chirurgického oddělení Baťovy krajské nemocnice Zlín. Tyto názory jsou pro pořadatele kurzu jediným oceněním jejich snahy a dokládají také pravdivost známého latinského rčení: Vita brevis, ars longa. Pomáhali nám v těžkých chvílích Blíží se konec roku, nastává období bilancování. Je to čas, kdy je člověk citlivější a dokáže se na chvíli zastavit, souznít s klidnými Vánocemi, plnými lásky, porozumění a citu. V životě jsou chvíle krásné, méně radostné, ale i smutné a nedají se ovlivnit. A právě tehdy potřebujete někoho, kdo vám pomůže kritické situace překonat. Byli to právě naši lékaři a sestřičky, kteří mi pomáhali v těžkých chvílích, kdy mi odcházela moje maminka, paní Marie Klímová, na druhý břeh. Děkuji všem, kteří se podíleli na její záchraně, a později na jejím důstojném umírání. Panu primáři Oddělení operačních sálů MUDr. Tomáši Posoldovi za lidský a citlivý přístup v jejích nejtěžších dnech, zdravotníkům Oddělení centrálního příjmu za ohleduplné a vstřícné přijetí, MUDr. Igoru Guňkovi a MUDr. Jiřímu Samlíkovi za operační řešení, kdy se museli rozhodnout mezi utrpením a bolestí, celému týmu chirurgie C a následně chirurgické JIP za péči, kterou vykonávali podle svého vědomí a svědomí co nejlépe. To, že se zdravotní stav maminky zhoršil, beru jako životní osud. S přívětivostí, pochopením a úctou jsem se setkala rovněž na Anesteziologicko-resuscitační klinice. Děkuji MUDr. Igoru Satinskému, který se mnou citlivě Dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby Od 1. ledna 2008 dojde k zásadní změně při stanovení nároku na dovolenou u zaměstnanců ve směnných provozech, kteří mají pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou. Tito zaměstnanci mají nárok na dovolenou v rozsahu 5 týdnů, (popř. ještě 1 týden dodatkové dovolené) stejně jako ostatní zaměstnanci. Ke změně dojde při stanovení počtu pracovních dnů připadajících na týden dovolené. Co to bude pro zaměstnance znamenat v praxi? Týden dovolené u něho bude představovat tolik pracovních dnů, kolik jich na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru na jeden týden (viz zákoník práce, 213, odst. 4). Jestliže tento zaměstnanec pracuje například v průměru 3,5 dnů v týdnu, pak jeden týden dovolené u něj představuje 3,5 dne, a 5 týdnů činí 17,5 pracovních dnů dovolené. Jde sice o nižší počet dnů, než tomu je u zaměstnanců s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, neznamená to však, že by tito zaměstnanci byli poškozeni nebo znevýhodněni. I nadále mají 5 týdnů dovolené jako ostatní zaměstnanci, rozdíl je pouze v tom, že u nich jeden týden dovolené představuje nižší počet pracovních dnů. Důležitým momentem je, že zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit čerpání dovolené pouze na dny, které jsou pro zaměstnance dny pracovními. Není přitom rozhodující, jak dlouhá směna zaměstnanci v důsledku dovolené odpadla. Zaměstnanci totiž přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za tolik hodin, kolik jich měl v rámci rozpisu směn v tento den odpracovat. Je-li to jedenáctihodinová směna, pak se mu do fondu pracovních hodin započítá 11 hodin a dostane náhradu za jedenáct hodin. Přesné stanovení nároku na dovolenou umožní program na plánování směn, kdy dlouhodobý plán bude přenášen do zpracování mezd a tudíž bude známo, které dny v průběhu roku jsou pro zaměstnance při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby pracovní (dosud jsme počítali s tím, že je to pondělí pátek po 7,5 hod.). K této problematice se uskuteční seminář pro vrchní a staniční sestry a pro případné další zájemce v úterý 18. a ve čtvrtek 20. prosince ve 14 hod. v zasedací místnosti internátu. Ing. Věra Pazdziorová, vedoucí odd. personalistiky a mzdové účtárny sdílel maminčiny poslední dny života, a celé ARO jednotce za podporu, kterou projevovali nejenom mamince, ale celé naší rodině. Nemohu zapomenout ani na Dialyzační středisko Interní kliniky, které se podílelo na léčbě. Všem patří můj veliký dík. Jste odborníci na správném místě, s hlubokou lidskostí a citlivostí. Přeji všem krásné prožití Vánoc, v novém roce jenom to nejlepší, a hlavně zůstaňte takoví, jací jste. Soňa Skřípalová dcera

5 5 Revoluční laser na Oční klinice FNO začátek nové éry fotokoagulace sítnice Pacienti Oční kliniky FNO nyní mají jako první v ČR a jedni z prvních v Evropě možnost nechat se ošetřit laserovým systémem nové generace laserem Pascal Photocoagulator, který zapůjčila Oční klinice fi rma Geodis. Laserová fotokoagulace sítnice zůstává po chirurgické extrakci katarakty 2. nejčastější oční operací, je nepostradatelnou složkou léčby u diabetiků s očními komplikacemi a zlatým standardem léčby posledních desetiletí u uzávěrů sítnicových cév a mnoha dalších onemocnění sítnice. První laserové systémy byly zavedeny asi před 35 lety a většina z nich pracuje na principu vytvoření jednotlivých stop o velikosti μm při trvání výboje 0,1 0,2 s. Např. u diabetiků s pokročilou retinopatií je nutno aplikovat během 4 5 sezení mnohdy až 3500 bodů. Jednotlivá sezení jsou proto časově i fyzicky náročná nejen pro pacienty, ale i pro lékaře. Dostupnost a pokrok ve vývoji informačních technologií a v elektronice umožnil vývoj nového laserového systému pro fotokoagulaci sítnice, který lépe splňuje vzrůstající požadavky na efektivitu ošetření a vykazuje lepší výsledky u pacientů. PAttern SCAn Laser je nepřenosný Nd:YAG laser o zdvojené frekvenci 532 nm, který produkuje rychlé krátké série pulsů v přednastavených vzorech jednoduchým sešlápnutím nožního pedálu. Může aplikovat od jednotlivé stopy až po upravený vzor 49 stop a to ve formě přednastavených čtverců, oblouků, kruhů, atd. Při krátkých pulsech (trvání ms) je nutná vyšší energie jednotlivých pulsů, ale celková energie ošetření je ve srovnání se standardními systémy nižší. Stopy jsou pravidelné, více homogenní, dochází k nižšímu kolaterálnímu poškození sítnice, menšímu poškození zorného pole. Učební křivka je krátká, celý systém má uživatelsky příjemné, intuitivní ovládání, moderní design s dotykovým LCD displejem a také komfortní provedení. Zapůjčený laser Oční klinika využívá zejména v rámci specializované péče u pacientů s očními komplikacemi diabetu. Také má potenciál stát se léčebným prostředkem první volby u očních komplikací nedonošených dětí. Tímto se podílíme na komplexní péči o tyto pacienty na špičkové úrovni i v rámci celé nemocnice. Během ošetření jsme dosud neměli žádné vážné komplikace, výrazně klesl čas ošetření (3 5krát), zkrátila se čekací doba i počet sezení. Všichni pacienti, kteří podstoupili dříve ošetření standardními systémy udávali nižší bolest i vyšší komfort ošetření. Ošetřili jsme i polymorbidní pacienty s velmi špatnou compliance, u kterých bylo klasické ošetření neproveditelné. Ve srovnání s dosavadní generací laserů tato nová technologie vysoce zvyšuje efektivitu a preciznost ošetření, bezpečnost a komfort pro pacienta i lékaře. Neméně významný je také fakt, že zvyšuje efektivitu práce a poskytuje tak významnou konkurenční výhodu v době, kdy jsou stále více prosazována ekonomická kritéria léčebné péče. Jedná se tak o vskutku moderní systém pro 21. století. Jedním z pacientů Oční kliniky FNO je také čtyřiapadesátiletý Vladimír Štebel: V minulosti jsem byl ošetřován laserem už pětkrát, dnes mě čeká poslední sezení, říká. Sestra mě usadí za štěrbinovou lampu jako při běžném vyšetření, znecitliví mi oko kapkami, poté mi lékař nasadí kontaktní čočku na oko a přes ni začne laserovat, já při tom musím celou dobu sledovat druhým okem blikající pomocné světlo a nesmím pohnout očima, aby nedošlo k nežádoucímu poškození očí. První ošetření původním laserem trvala až půl hodiny, vzhledem k mému handicapu byla i fyzicky namáhavá a náročná na udržení pozornosti. Ošetření byla také hodně bolestivá, měl jsem pocit drobných bodnutí, jakoby tupým špendlíkem dovnitř do oka téměř při každém zásahu. Když jsem poprvé čekal na ošetření novým laserem PAS- CAL, strávil jsem v čekárně více než hodinu, protože technici přístroj právě instalovali, ale procedura pak trvala asi jen 5 10 min. Samotné laserování bylo ještě kratší, bylo skoro bezbolestné a navíc pan doktor vytvořil více bodů než při předchozích vyšetřeních. Ošetření laserem PASCAL mohu vřele doporučit všem pacientům. MUDr. Jan Němčanský, Oční klinika Ve srovnání s dosavadní generací laserů tato nová technologie vysoce zvyšuje efektivitu a preciznost ošetření. Foto: Marie Psotková Táhneme za jeden provaz 1. V galerii Mlejn v Ostravě-Přívoze proběhla 8. listopadu vernisáž výstavy Táhneme za jeden provaz, kterou pod záštitou náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové připravily společně Roska Ostrava a sdružení Onko-Amazonky V úvodu vystoupila MUDr. Olga Zapletalová. 2. Akci připravily společně Roska Ostrava a sdružení Onko-Amazonky. Foto: Adolf Horsinka Slovem celou akci provázela Ing. Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje. V úvodu vystoupila MUDr. Olga Zapletalová, která se vernisáže zúčastnila spolu s dalšími našimi lékaři Neurologické kliniky MUDr. Ivanou Woznicovou, MUDr. Radimem Höferem a MUDr. Monikou Škutovou. Výstava výtvarných děl, plastik, různých rukodělných výrobků, atd., našich pacientů se TISKOVÁ OPRAVA V minulém čísle na straně 6 v článku XV. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD došlo k tiskové chybě. U jména MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., mělo být uvedeno přednosta Ústavu soudního lékařství. Za vzniklou tiskovou chybu se všem omlouváme. redakce stává už tradicí, uvedla pro Nemocniční listy MUDr. Zapletalová, letos poprvé jsme ji však uspořádali společně se sdružením Onko-Amazonky. Pacienti mají ohromnou radost z toho, že se jejich práce prezentují široké veřejnosti. Bylo to velice milé, neofi ciální setkání, na vernisáži vládla slavnostní atmosféra, ke které přispělo i hudební vystoupení žáků ZUŠ Příbor, nechybělo ani malé pohoštění s přípitkem. Podle jednoho bretaňského přísloví je lépe svůj kříž nést, než ho vléci po zemi, a mohu říci, že naši pacienti jsou opravdu stateční. I přes své velké handicapy tvoří nádherná díla, která můžeme vidět i na výstavách organizovaných každým rokem Unií Roska v rámci celé republiky. Výstava v galerii Mlejn potrvá do 20. prosince, uzavírá MUDr. Zapletalová. Pozn. red.: O velmi dobré spolupráci pacientů a zdravotníků jsme se dočetli i v posledním čísle Rosky časopise České multiple sclerosis společnosti. Ing. Slavoj Pátík v něm veřejně děkuje MUDr. Olze Zapletalové u příležitosti jejího nedávného životního jubilea jménem svým i všech ostatních pacientů. Z článku citujeme: Každý z nás máme již nějaké osobní zkušenosti s lékaři obecně a určitě bychom byli rádi, abychom je neměli vůbec žádné. Život nám bohužel přináší i nemoci, se kterými bychom si bez lékařské pomoci vůbec nevěděli rady. A zde je právě na místě zmínit nezměrné úsilí, obětavost a především odbornou erudovanost paní doktorky Zapletalové, která nám pomáhá zvládat nelehký a nechtěný úděl žít s touto nemocí a vyrovnávat se s různými handicapy, které nám RS přináší. Velmi nám pomáhá vést plnohodnotný a smysluplnější život.

6 6 X. Ostravský internistický den V pátek 30. listopadu se uskutečnil Ostravský internistický den, o bližší informace jsme požádali zástupce přednosty Interní kliniky pro výchovnou a vědeckou činnost MUDr. Jindřicha Šajnara, CSc. Na snímku zleva MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. a MUDr. Jindřich Šajnar, CSc. Bylo letošní setkání v něčem výjimečné? Letošní akce byla významná hned ze tří důvodů. Šlo o jubilejní, v pořadí už X. Ostravský internistický den, poprvé se konal v nově vybudované aule VŠB TU Ostrava, která svou dokonalostí snese i přísná mezinárodní měřítka, a do třetice byl ve znamení ocenění celoživotního přínosu prof. MUDr. Rajka Dolečka, DrSc., pro Fakultní nemocnici Ostrava. Vy jste po zahájení jednání přednostou Interní kliniky doc. MUDr. Arnoštem Martínkem, CSc., seznámil přítomné s životopisem profesora Dolečka, jste jeho dlouholetý spolupracovník Zhodnotil jsem stručně odborné úspěchy, kterých dosáhl, ale i tvůrčí činnost literární, seriály v televizi, jeho široký rozhled a jazykové znalosti hovoří srbsky, německy, anglicky, rusky a částečně i francouzsky. Dojatý pan profesor pak převzal od ředitele FN Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, pamětní medaili, na závěr slavnostního aktu mu přednosta kliniky předal kytici. Po krátké přestávce následovala odborná část Ano, ta proběhla ve dvou blocích. Téma antikoagulační a antigregační terapie ve vnitřním lékařství bylo velmi aktuální a přesahovalo meze vnitřního lékařství. Jednotlivá vystoupení měla vysokou úroveň, což bylo zaručeno pozvanými autory. Z Lékařské fakulty Hradec Králové přijel MUDr. Radovan Malý, připravenou prezentaci omluveného profesora MUDr. Jaroslava Malého, CSc., rovněž z FN Hradec Králové, přednesl přednosta Ústavu klinické hematologie FN Ostrava MUDr. Jaromír Gumulec. Olomouckými autory byli prof. MUDr. Jan Lukl, CSc., a doc. MUDr. Věra Krčová, CSc. Brno zastupoval prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Jednání se aktivně svými vstupy zúčastnil Čechokanaďan prof. MUDr. Petr Klement, Ph.D., který přijel na pozvání primáře Gumulce. Víme, že program druhé části zajišťovali domácí lékaři Je třeba zdůraznit, že na přípravě vystoupení se podílely i zdravotní sestry FN Ostrava, které byly jako spoluautorky uvedeny. Účastníci měli možnost vyslechnout prezentace přednosty Gumulce, MUDr. Evžena Machytky a Petra Matošky z Interní kliniky a MUDr. Martina Dokoupila z Neurologické kliniky. S problematikou diseminované intravaskulární koagulace nás seznámili MUDr. Tamara Lhoťanová a primářka MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., z Krevního centra a MUDr. René Urbanec z Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Diskuse k odpřednášeným tématům byla hodnotná, přesahovala až do kuloárů. Ostravský internistický den ukončil přednosta Interní kliniky, který poděkoval přednášejícím, diskutujícím, spoluorganizátorům i účastníkům, kterých bylo 160. Komu patří poděkování za přípravu akce? Akci pořádala Interní klinika FN Ostrava za spoluúčasti I. a III. interní kliniky FN Olomouc, I. a Dostálovy dny urgentní medicíny Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje Územní odbor Opava zorganizoval XIV. Dostálovy dny urgentní medicíny, které proběhly 6. až 8. listopadu v Hradci nad Moravicí. Zájem o setkání lékařů a záchranářů projevili tradičně i slovenští kolegové. Jak uvedl pro Nemocniční listy MUDr. Milan Ticháček, ředitel Územního odboru Opava, účastníci konference věnovali letos pozornost tvorbě doporučených léčebných postupů v přednemocniční neodkladné péči poskytované zdravotnickou záchrannou službou, mj. koncepci traumatologie, léčbě popáleninového traumatu, invazivním meningokokovým onemocněním, akutnímu koronárnímu syndromu, cévním mozkovým příhodám, mozkolebečním poraněním, intoxikaci po požití léků a předávkování drogami a kardiopulmonální resuscitaci. Zájem o účast opět přesáhl možnosti a kapacity. Součástí konference byl satelitní kurz Verbální a neverbální komunikace s agresivním pacientem, který byl uspořádán ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Ostravské univerzity. Záměrem je naučit zdravotnické pracovníky za Akce se konala poprvé v nově vybudované aule VŠB TU Ostrava. Foto: Marie Psotková II. interní kliniky a Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové a Oddělení klinické hematologie FN Brno, ve spolupráci se ZSF OU, ČLK a ČAS. Zvlášť je třeba ocenit iniciativu přednosty Gumulce a MUDr. Machytky. Účastníci obdrželi potvrzení o účasti s přidělením 5 kreditů. Děkuji Vám za rozhovor. PODĚKOVÁNÍ Pracuji v naší nemocnici jako zdravotní sestra na ORL diagnostice. V pátek kolem 11 hodiny jsem při pracovní pochůzce upadla na schodišti v monobloku a následně omdlela. Chtěla bych tímto poděkovat zaměstnancům, kteří mě našli a dopravili na traumatologickou ambulanci. Děkuji také kolektivu této ambulance a laborantkám RTG, jež mě ošetřili a vrchní sestře ORL kliniky. Svým přístupem a vlídným slovem mi pomohli překonat následky této nešťastné nehody. Děkuji i svým spolupracovnicím MUDr. Evě Mrázkové, PhD. a Bc. Marii Lindovské. Nejenže převzaly za mě mé pracovní úkoly, ale ještě se postaraly a zařídily pro mě vše potřebné, vyplývající z této situace. Je fajn vědět, že v naší nemocnici pracují takoví lidé. Lenka Fojtíková každou cenu vyhnout se konfl iktu. Pro situace, kdy přes veškerou snahu došlo k fyzickému napadení, předvedli lektoři některé pro zdravotnictví přijatelné prvky šetrné sebeobrany, dodal ředitel Územního odboru Opava MUDr. Ticháček. 1. Součástí konference byl také satelitní kurz věnovaný komunikaci s agresivním pacientem 2. Na snímku zleva vidíme MUDr. Milana Ticháčka, ředitele Územního odboru Opava, MUDr. Romana Gřegoře, ředitele Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, a doc. MUDr. Leopolda Plevu, CSc., primáře Traumatologického centra FN Ostrava. 3. Zájem byl i o vybavení záchranářů Foto: Petr Nováček

7 7 XIII. Beskydské ORL dny Dítě s recidivujícími infekty Třináctý ročník celostátního odborného semináře Beskydské ORL dny pořádaného ORL klinikou v Ostravě se konal v krásném prostředí rekreačního areálu Sepetná v Ostravici. Setkání se zúčastnilo celkem 210 lékařů a sester z celé České republiky a Slovenska (otolaryngologů, pediatrů, alergologů, a dalších odborností). O významu akce svědčí velmi dobré odborné zastoupení; členy panelu byli dr. Čermáková (Klinika dětského lékařství), prim. Rožnovský (Klinika infekčního lékařství), prof. Šlapák (Dětská ORL klinika Brno), prof. Chrobok (ORL klinika Pardubice), doc. Kabelka (2. ORL klinika Praha-Motol), dr. Jurečka (alergologie Příbor), dr. Horník (Dětské ORL centrum Brno), dr. Vantuch (ORL klinika FN Ostrava). Diagnostika a léčení dětí s recidivujícími záněty nejsou snadné, nejednou představují pro lékaře skutečný oříšek. Spolupráce více odborností je častokrát zcela nezbytná. Častou příčinou potíží bývá u dětí zvětšená hltanová mandle, tzv. nosní mandle. Zvláštní skupinu tvoří tzv. recidivující záněty středního ucha (ataky akutního zánětu 3x za půl roku nebo 4x během 1 roku). Tyto záněty mohou vést k trvalému poškození sluchu, změnám ve středouší a i ke vzniku chronických zánětů středního ucha s perforací v bubínku. Predispozičními faktory zánětů jsou věk pod 2 roky, vznik zánětu v prvních měsících věku, umístění dítěte v kolektivním zařízení (jesle) s více než 8 dětmi. Významným rizikovým faktorem je i pasivní kouření, přítomnost adenoidních vegetací, poruchy tubární funkce, rozštěpy patra, ale i nadměrné používání dudlíku, pití z láhve v poloze na zádech, a další. Svou roli při vzniku recidivujících zánětů hraje i poddávkování ATB při léčbě akutních zánětů středouší či nedoléčení zánětu. Chceme-li předejít akutním středoušním zánětům, je doporučováno kojit co nejdéle, vyloučit domácí kouření, zařadit dítě do jeslí s malým počtem dětí, doléčit řádně všechny záněty. Vzhledem k celosvětovému vysokému počtu těchto zánětů jsou hledány cesty, jak jejich výskyt snížit. Jednou z možností je aktivní imunizace, tedy očkování proti pneumokokovým infekcím, které jsou nejčastější příčinou akutního středoušního zánětu. Tyto vakcíny snižují výskyt pneumokokových otitid až o 58 % (pneukokokové vakcíny byly vyvinuty především za účelem redukce invazivních pneumokokových kmenů způsobujících záněty mozkových blan nebo těžké pneumonie). Další léčebnou možností u recidivujících zánětů středouší je ale i profylaktické podávání antibiotik a použití tzv. ventilačních trubiček, které se vkládají do proříznutého bubínku. U dětí ve věku 2 5 let je u recidivujících středoušních zánětů doporučována adenoidektomie, tzn. odstranění hltanových mandlí (nesprávně označovaných nosní mandle ) a zavedení TVT, při selhání pak vakcinace. Diskuze o volbě optimálního postupu byly právě předmětem semináře. Ke zdárnému průběhu akce přispěla skutečnost, že většina účastníků (včetně panelistů) respektovala povinný úbor pro seminář vojenský prvek. Potkat jsme proto mohli účastníky akce písečná bouře, důstojníky z Ruska z 18. století, účastníky 2. světové války různých hodností, letce a další specializace naší armády. Pořadatelům se podařilo udržet vysokou úroveň této krátké, ale velmi intenzivní akce, a to jak v odborné části, tak i části společenské. Setkání s bývalými zaměstnanci Hostem setkání byl MUDr. Petr Matoška z Interní kliniky. Pravidelné setkání s našimi bývalými zaměstnanci, kteří již tráví zasloužené chvíle odpočinku, se uskutečnilo ve středu 7. listopadu v zasedací místnosti malého internátu. Všechny přítomné přivítal PhDr. Petr Reimer, vedoucí Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance, a poté předal slovo MUDr. Petru Matoškovi z Interní kliniky. Tématem přednášky byla tentokrát onemocnění tepen dolních končetin. MUDr. Matoška hovořil o příčinách těchto chronických i akutních onemocnění, rizikových faktorech, diagnostice, samotné léčbě a také o možné prevenci. Důchodci si vyslechli přednášku o onemocnění tepen dolních končetin. Beskydský ORL den - prezentace účastníků. Povinným úborem účastníků byl vojenský prvek. Foto: Marie Psotková Organizátoři se těší na další XIV. Beskydské ORL dny, které se budou konat ve dnech listopadu Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, přednosta ORL kliniky Neurovaskulární kongres 2008 Ve dnech se uskuteční v Kongresovém centru VŠB TU Ostrava Neurovaskulární kongres. Jedná se o československý kongres s významnou mezinárodní účastí, jehož hlavním pořadatelem je Neurologická klinika FN Ostrava. Navazuje na tradici česko-slovenských cerebrovaskulárních sympózií a neurosonologických dnů. Tentokrát bude hlavním tématem kongresu Multioborová spolupráce v péči o pacienty s cévním onemocněním mozku. Na organizaci kongresu se podílí 18 odborných lékařských společností lékařů, zdravotních sester a radiologických laborantů. Pozvání přijalo také 14 významných zahraničních hostů. Záštitu nad kongresem převzali Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c., hejtman Moravskoslezského kraje, Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., rektor Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., rektor Ostravské univerzity, Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, MUDr. Radomír Maráček, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr. Petr Uhlig, ředitel Vítkovické nemocnice Ostrava, Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., předseda dozorčí rady AGEL, a. s. Nedílnou součástí kongresu jsou také sekce zdravotních sester a radiologických laborantů. Více informací naleznete na Srdečně zveme všechny lékaře a sestry. Za vědecký a programový výbor MUDr. Michal Bar, Ph.D. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

8 8 BLAHOPŘEJEME V měsíci prosinci oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Dana Sedláčková Blanka Kapustová Leoš Kuboň Ivana Mynaříková Jarmila Hubičková Jindřiška Mannsbarthová Vojtěška Lindovská Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FN Ostrava LEVNĚ RYCHLE KVALITNĚ Čištění koberců a čalounění 8 Kč/m 2 za práci (mimo saponát), doprava strojem KÄRCHER tel.: Rudý týden se vydařil Zajímavou akci uspořádalo nedávno Krevní centrum společně s rádiem Kiss Morava a fi rmou Radegast Birell. V průběhu tzv. Rudého týdne od pondělí 12. do čtvrtka 15. listopadu potenciální dárci krve dostávali v ulicích města zdarma nealkoholické pivo. Kdo z nich pak přišel do Krevního centra darovat krev a vyplnil soutěžní dotazník, mohl později vyhrát TV plazmu, mp3 přehrávač, tiskárnu a další pěkné ceny. Touto aktivitou jsme chtěli podpořit bezplatné dárcovství krve a získat nové dárce, konstatovala MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., primářka Krevního centra. Rudý týden vyvrcholil lampiónovým průvodem, který se ve čtvrtek v podvečer vydal na pochod od budovy Krajského soudu až k samotnému Krevnímu centru. Mezi přítomnými byli jedni z posledních přicházejících dárců krve. Celá akce byla ukončena ve 20 hodin Jak nás informovala Bc. Oldřiška Lakotová, vrchní sestra Krevního centra, ve zmíněných dnech nás navštívilo celkem 357 dárců krve, 59 z nich přišlo darovat tuto vzácnou tekutinu poprvé. A co říkají o akci spoluúčastníci z rádia Kiss Morava? Sice na nás málem spadla celá Krakonošova peřina, umrzly nám nožičky, ale odvážlivci přišli, hrálo se a smálo. Všem dajným Kissákům, kteří se nebáli kápnout, děkujeme. Poděkování patří také všem ostatním účastníkům této neobvyklé charitativní akce. Člověk střed veškerého dění na Zemi V těchto dnech můžete zhlédnout v nemocniční galerii koláže a fotokoláže ostravského autora Karla Hekeleho. V letech absolvoval kursy kresby a grafi ky u prof. Bohdana Laciny na Pedagogické fakultě UJEP (dnes Masarykova univerzita) v Brně. Od roku 1990 systematicky tvoří koláže a fotokoláže, v nichž vyjadřuje svůj osobitý pohled na svět. Zajímá mě člověk jako střed veškerého dění na Zemi a jeho pokorné spolunažívání s přírodou, říká samotný autor o své tvorbě. Jedno z témat, které ho zajímá nejvíce, je Čas, plynutí.. Panta Rhei.. Dvacet let čtu, sbírám a píšu literaturu sci-fi a fantasy. Další mou zálibou, spojenou s turistikou, je fotografování, hlavně Malé Fatry. Pěší turistiku považuji vůbec za nejlepší relaxaci. Miluji Valašsko, obdivuji surrealisty, koláže Jiřího Koláře, fotografi e Jana Saudka a sochy své mladší sestry Lei Vivot (Drahomíra Hekelová, žijící a tvořící v Kanadě pozn. red.). Karel Hekele vystavoval například v bývalém porubském klubu DELTA (1992), v divadelní galerii v Šumperku (2002), v zimní zahradě porubského domu s pečovatelskou službou ASTRA (2005), v ostravském klubu HOBBIT (2005). Výstava potrvá až do 4. ledna Přístup k pacientům mají vynikající Naši redakci nedávno osobně navštívil pan Václav Samuhel, dlouhodobý pacient Fakultní nemocnice. Požádal nás, abychom prostřednictvím Nemocničních listů velice poděkovali veškerému personálu Popáleninového centra a také Kliniky léčebné rehabilitace za nesmírnou ochotu, pochopení a vynikající přístup k pacientům. Rádi to činíme a zveřejňujeme také jednu z kresbiček, které nám pan Samuhel v redakci zanechal. INZERCE ZDARMA Prodám sedačku do auta pro novorozence. Cena dohodou. Informace na tel. čísle nebo Pronajmu byt 2+1, zařízený, na klidném místě, v Ostravě - Porubě. Informace na tel. č Prodám lyže zn. Atomic 9-18, délka 160 cm, s vázáním. Cena Kč. Informace na tel. čísle Jsme POSEDLÍ cestováním A co Vy? PRODEJ LÉTA 2008 ZAHÁJEN!!! využijte slevy až 15 % za včasný nákup, děti + studenti ZDARMA, výlety, svozy ZDARMA, zálohy jen ve výši 10% pokud si u nás zakoupíte Vaši letní dovolenou do , získáte NAVÍC bonus 500, Kč /jedna smlouva tento speciální bonus je určen pouze pro pracovníky FNsP Domov sester 14.p., Call centrum , , Vaše dotazy, požadavky a přání rádi vyřídíme na TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print CZ a.s. Na Rovince Ostrava-Hrabová Tel.: Vydavatel: FN Ostrava Odpovědná redak tor ka: He le na Ší mo vá Telefon číslo: Grafi ka a zlom: ASEITA spol. s r. o. Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní po třebu FN Ostrava

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Zvyšování kvality léčebné péče v kontextu akreditačních požadavků. MUDr. Josef Srovnal

Zvyšování kvality léčebné péče v kontextu akreditačních požadavků. MUDr. Josef Srovnal Zvyšování kvality léčebné péče v kontextu akreditačních požadavků MUDr. Josef Srovnal Cíle a hodnoty Základem existence velkých organizací je stanovení cílů a formulace základních hodnot Na prvním místě

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Lenka Válková Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Poděkování Vedení Fakultní nemocnice Ostrava Vedení Traumatologického centra FNO, doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., vrchní sestře

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Nalos, Cvachovec, Herold, Balík, Chytra, Maňák, Dostál, Králová (Guarant)

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY 11. a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu CÍLE PROJEKTU Jako hlavní cíl vidíme zkvalitnění a inovaci systému dalšího profesního vzdělávání nelékařských

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Závěrečná zpráva. Zdravotnický záchranář

Závěrečná zpráva. Zdravotnický záchranář Závěrečná zpráva o plnění rozvojového projektu (Boloňská deklarace) Zdravotnický záchranář Řešitel: Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta 2003 Dosažené výsledky rozvojového projektu

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více