Ať zmizí duchové! Ghosts begone! your key to KVADOS. Podzim / Autumn Logistika všedních dnů Everyday logistics.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ať zmizí duchové! Ghosts begone! your key to KVADOS. Podzim / Autumn 2012. Logistika všedních dnů Everyday logistics."

Transkript

1 Logistika všedních dnů Everyday logistics strana / page 3 Gabriela Wojaczková your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Podzim / Autumn 2012 Ať zmizí duchové! Ghosts begone! strana / page 10

2 3 6 8 Vize / Vision Logistika všedních dnů Everyday logistics Report Autogram / Autograph Nová brána firemní komunikace A new gateway for corporate communication Ať zmizí duchové! Ghosts begone! Klíč / Key 10 Obsah / Summary Flashback: 1998 Když méně znamená více When less means more Klíč / Key Ať zmizí duchové! Ghosts begone! yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn Know-how Nikdo nechce mít o kolečko víc Nobody wants to have a screw loose Milník / Milestone Rozvíjej se, dopravo Transforming transportation Leporelo / Pop-up Krajina jídla a kolejí A landscape of food and train tracks Zastávka / Station Hotel hodný císaře Hotel Imperial a hotel fit for an emperor Zastávka / Station 26 Hotel hodný císaře Hotel Imperial a hotel fit for an emperor In Odpor je marný, budete motorolováni! Resistance is useless, you'll be Motorola-ized! Vášeň / Passion Jaroslav Krajíček: Výrobek musí být kvalitní a zaměstnanci srdcaři The product must be good and your employees dedicated Esence / Essence 36 Aristokrat v nejlepších letech An aristocrat in its prime 35 Apetýt / Appetite Vizovická slivovice 2010 Vizovice Slivovitz Esence / Essence Aristokrat v nejlepších letech An aristocrat in its prime 40 Focus Za technickými divy Technical wonders

3 Logistika všedních dnů Everyday logistics Vážení čtenáři, když jsem se poprvé dozvěděla, že ústředním tématem podzimního čísla yourk je logistika, vůbec mne nenapadlo, k jakému poznání při psaní tohoto článku dojdu. A možná bude můj závěr překvapivý rovněž pro vás experty na logistiku nejsme jenom my v KVADOS, a.s., ale jste jimi také! Jen si to musíte přiznat Dear readers, when, I first learned that the central theme of the autumn edition of yourk magazine was going to be logistics, I had no idea what I would discover in writing this article. And perhaps my conclusion will surprise you too we are not the only logistics experts here at KVADOS, you are all logistics experts. You just have to acknowledge it Vize / Vision 3 yourk your key to success Podzim / Autumn 2012

4 Vize / Vision Je potěšující, že při získávání mladých zaměstnanců s velkým kariérním potenciálem jsme každoročně velmi úspěšní. It is gratifying that we have been very successful each year in acquiring young employees with enormous career potential. 4 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2012 Zdá se vám to přehnané? Opak je pravdou. Nahlížejte na logistiku jako na umění jemných detailů, na schopnost organizace malých částí do velkých celků, na optimální toky peněz, energie, využití času. To je její pravá podstata. Za pravdu tomu dává i slovníková definice říkající, že logistika je organizace a řízení materiálových, informačních a transportních procesů, respektive organizace a koordinace vzájemně závislých činností v podnicích, firmách a úřadech. Správní lidé se správnými informacemi Nejspíše již vidíte paralelu ke svému každodennímu životu v práci i mimo ni. Ve vrcholových manažerských pozicích jste nejednou dokázali, že umíte správně vyhodnocovat informace, zrychlit rozhodování, zabezpečit koordinaci mnoha procesů, ušetřit výdaje a tím přinést vaší firmě zisk. Děláte to také proto, abyste získali

5 Does that seem a little exaggerated to you? Nothing could be further from the truth. Look at logistics as the art of fine details, as the ability to organize small parts into large ones, as the optimization of cash flow, energy, and use of time. That is the true essence of logistics, which is also reflected in the dictionary definition which defines logistics as the organization and management of material, information, and transport processes, or the organization and coordination of mutually dependent activities in businesses and offices. The right people with the right information prostor na svůj osobní život, na své nejbližší i na své koníčky a zájmy. Dali jste důvěru našim produktům, protože se jedná o klíče k efektivitě, která podpoří váš byznys a dopřeje vám více volna. Abychom byli schopni tyto klíče pro vás vytvářet, den co den se i my stáváme odborníky na logistiku. Odlišujeme se jen v tom, jakému logistickému řešení pro konkrétní oblast se věnujeme. Z pohledu personální ředitelky musím především zajistit, aby byl tým KVADOS, a.s., kompletní tedy aby v něm žádný z odborníků na dílčí problematiku nechyběl. Zdaleka to není úkol malý. O odvětví informačních a komunikačních technologií je mezi středoškoláky i vysokoškolskými studenty skutečný zájem a z různých akcí, kde se s nimi setkáváme, víme o jejich talentu. Naproti tomu stojí český roztříštěný ICT trh generující vysokou poptávku, přirozeně po těch nejnadanějších absolventech. Je potěšující, že při získávání mladých zaměstnanců s velkým kariérním potenciálem jsme každoročně velmi úspěšní. Na veletrhu pracovních příležitostí Kariéra PLUS, který se koná vždy v březnu na půdě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, se na nás obracejí desítky studentů hledajících uplatnění. První zkušenosti nabírali již během vzdělávání, ale tu skutečnou práci získají poprvé. V KVADOS, a.s., podstoupí vědomostní i psychologické testy a vybraní zájemci se pak stanou našimi kolegy. Jejich elán a energie, zkušenosti ze zahraničních stáží a nej- novější poznatky z akademické sféry přinášejí nové impulzy pro rozvoj našich řešení. Ve výsledku kvadosácký tým tvoří mladí, velmi schopní, odhodlaní a motivovaní pracovníci experti na svěřené úkoly. V rámci logistiky pak pečlivě interními procesy zajišťujeme účinné předávání informací, sdílení know- -how a koordinaci prací tak, abyste nejlepší řešení pro svůj byznys dostávali co nejrychleji. Nezáleží na tom, zda jde přímo o náš logistický produkt mystock, nebo kteroukoliv jinou vertikálu jako myavis, myfaber či VENTUS. Na vašem pro- jektu vždy pracují správní lidé ve správném okamžiku a se všemi potřebnými informacemi. Věřím, že i to přidává vašemu podnikání konkurenční výhodu. You probably already see parallels to everyday life both at work and outside of work. In top management positions you have shown time and again that you know how to properly assess information, speed up decision making, ensure the coordination of many processes, cut costs and thus generate profit for your company. You also do this to make more time for your personal life, for your loved ones and your hobbies and interests. You have put your faith in our products, because they are the keys to efficiency that support your business and give you more free time. For us to be able to create such keys for you, we have had to become logistics experts day after day. The only way we differ is in the logistics solutions for specific areas we focus on. From my perspective as HR director, I have to make sure that above all the KVADOS team is complete, that no experts are missing in any area. And that is no small task. There is real interest in information and communication technologies among high school and university students, and we are aware of their talent from the various events where we meet these students. On the other hand, there is the fragmented Czech ICT market, which generates a high demand for the most talented graduates. It is gratifying that we have been very successful each year in acquiring young employees with enormous career potential. At the Career PLUS job fair, held each March at the VŠB Technical University of Ostrava, dozens of students approach us for job opportunities. Most have already had some experience during their education but are looking for their first real job. At KVADOS, we test their knowledge, create a psychological profile, and choose those who will become our co-workers. Their élan and energy, experience from internships abroad, and the latest findings from academia bring new impetus to the development of our solutions. As a result, the KVADOS team is comprised of young, very capable, determined and motivated employees experts in their assigned tasks. As part of logistics, we diligently apply internal processes to effectively pass on information, share know-how, and coordinate work so you get the best solution for your business as quickly as possible. It doesn't matter whether it's specifically our logistics product mystock or any of our other vertical products such as myavis, myfaber or VENTUS. The right people are always working on your project at the right time with all the necessary information. We believe this is just one more competitive advantage for your business. Vize / Vision 5 yourk your key to success Podzim / Autumn 2012 Gabriela Wojaczková personální ředitelka HR director

6 Report 6 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2012 KVADOS vstoupil do Komory projektových manažerů KVADOS has joined the Chamber of Project Managers Podzim patří tabletům Autumn belongs to tablets Společnost KVADOS, a.s., přistoupila k dalšímu kroku, kterým garantuje nejvyšší jakost svého projektového řízení. Po nasazení metodiky PRINCE2 a certifikaci mezinárodní normou ISO 10006:2004 (řízení projektů) se letos v listopadu stala členem české Komory projektových manažerů, jejímiž cíli jsou například budování odborného zázemí nebo sdílení informací a zkušeností mezi projektovými manažery. Ti se mohou dále vzdělávat, vyměňovat si poznatky na specializovaných seminářích, fórech a konferencích, ale také prezentovat činnost společnosti a vlastní zkušenosti kolegům z oboru. Mezi další členy patří přední poradenské firmy, banky, vzdělávací instituce či obchodní partneři KVADOS, a.s. The KVADOS Company has taken another step to guarantee the highest quality of its project management. After implementing PRINCE2 methodology and attaining ISO 10006:2004 certification for project management, this year in November we became a member of the Czech Chamber of Project Managers, whose goals include building a network of professionals and sharing information and experience among project managers. Project managers can further their education and exchange knowledge at specialized seminars, forums and conferences, as well as presenting their company's activities and their own experiences to colleagues in the field. Other members include leading consulting firms, banks, educational institutions and KVADOS business partners. VÍCE INFORMACÍ More information: Hned dva klienti HENKEL ČR, spol. s r.o., a skupina ACCOM přešli v průběhu podzimních měsíců s řešením myavis SFA z PDA na tablety. Celkem se jedná o téměř tři desítky uživatelů, kteří nyní mohou pracovat na moderních zařízeních Acer Iconia Tab W501, respektive Dell Latitude ST. Oba přístroje běží na operačním systému Microsoft Windows 7 a oproti PDA nabízejí univerzálnější využití. Samotný mobilní informační systém myavis SFA má speciálně upravené rozhraní pro vyšší rozlišení displeje, čímž je i rutinní práce obchodních zástupců značně pohodlnější a rychlejší. This past autumn, two clients HENKEL ČR and the ACCOM group converted their myavis SFA systems from PDAs to tablets. This involved a total of nearly three dozen users, who can now work using modern Acer Iconia Tab W501 or Dell Latitude ST tablets. Both devices run on the Microsoft Windows 7 operating system and offer more universal use than PDAs. The myavis SFA mobile information system itself has a specially modified interface for greater display resolution, making even routine work for sales representatives much faster and more comfortable. VÍCE INFORMACÍ More information:

7 Produkty KVADOSu jsou kompatibilní s Windows 8 KVADOS products are compatible with Windows 8 Vývojáři z KVADOS, a.s., úspěšně prověřili náročnými testy kompatibilitu a plnou funkčnost svého takzvaného mobilního klienta v novém operačním systému Windows 8 firmy Microsoft. Zkouškami prošly komponenty jak pro klasickou, tak mobilní verzi. Mobilní klient je důležitou součástí produktových řad myavis, myfaber, mywork a mystock. Zaměstnancům v terénu umožňuje pracovat s přesnými daty z centrály, stejně tak pracovníci venku získané informace okamžitě přenášejí do ústředí. Kompatibilita se systémem Windows 8 přináší všem zákazníkům společnosti KVADOS, a.s., příležitost k využívání nejnovějšího hardwaru, který se na trh dostává právě v těchto dnech. Report The developers at KVADOS have successfully carried out rigorous compatibility and full functionality testing of its mobile client using the new Windows 8 operating system from Microsoft. Components for both classic and mobile versions were tested. The mobile client is an important component of the myavis, myfaber, mywork and mystock product lines. It enables employees in the field to work with precise data from headquarters, just as it enables field workers to immediately send the data they obtain to headquarters. Compatibility with Windows 8 provides all KVADOS customers with the opportunity to use the very latest hardware which is just coming on to the market. VÍCE INFORMACÍ More information: EFTS naplno využívá myavis Field Service EFTS makes the most of myavis Field Service Rumunská firma SC FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD" SA (EFTS) od 1. října 2012 naplno využívá v ostrém provozu mobilní informační systém myavis Field Service. Implementační práce proběhly ve velmi krátké době v letních měsících. Zakázku získala společnost KVADOS, a.s., spolu se svým partnerem S.C. ADREM INVEST S.R.L. díky prokazatelným dlouholetým výborným výsledkům řešení myavis. To nyní v EFTS, jež zajišťuje dodávky elektrické energie v oblasti Sedmihradska, pokrývá 500 uživatelů, kompletní procesy odečtové služby a řízení spolu s distribucí pracovních příkazů. 7 yourk your key to success Podzim / Autumn 2012 Since October 1st, 2012, Romanian company SC FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD" SA (abbreviated EFTS) has been making full use of the myavis Field Service mobile information system. Implementation work was carried out in a very short time over the summer months. The contract was awarded to KVADOS, along with its partner S.C. ADREM INVEST, because of the excellent long-term performance of myavis systems. Now at EFTS, which supplies electricity in the Transylvania region, myavis covers 500 users, and provides comprehensive meter reading services and management along with the distribution of work orders. VÍCE INFORMACÍ More information:

8 Nová brána firemní komunikace A new gateway for corporate communication Autogram / Autograph 8 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2012 Řešení myteam, jehož obliba stále narůstá, nabízí další velmi užitečný modul zcela novou agendu Podatelna. Ta je bránou firemní komunikace a procházejí přes ni veškeré doručené i odesílané oficiální dokumenty, přičemž eviduje písemnosti a také y v obou směrech. Oficiální komunikace s partnery i úřady je centralizována, zpřehledněna a zároveň poskytuje informovanost o poštovních dokladech napříč celou společností. Podatelna však neslouží pouze jako úložiště pro doručenou a odeslanou poštu, ale obsahuje rovněž procesy spojené s evidencí. Agenda pro určité pracovní postupy, například předání doručené pošty konkrétní osobě, generuje úkoly pro uživatele jak přímo v podatelně, tak v centrálním úkolovníku myteam. Jedna společnost navíc může vytvořit a používat více než jednu podatelnu. Modul spolupracuje i s interními ekonomickými systémy, jakým je například VENTUS. Pravidelně probíhají synchronizační přenosy číselníků partnerů, kontaktních osob a provozních jednotek nového partnera již nemusíte navádět zvlášť do systému VENTUS a zvlášť do myteam. V číselníku partnerů byla speciálně pro tuto agendu vyvinuta a poprvé použita možnost fulltextového vyhledávání například podle IČ partnera či názvu. Všichni partneři na jednom místě Mezi samozřejmé funkce patří automatické číslování doručené i odchozí pošty s volitelnými řadami, notifikační y na vědomí při předávání pošty nebo práce s naskenovanými dokumenty. Ke každému dokladu doručené i odeslané pošty lze připojit libovolný soubor anebo k němu propojit dokument z DMS. Nechcete kupovat zajíce v pytli? Nemusíte se obávat. Agenda podatelny úspěšně funguje od listopadu 2012 v ostrém provozu i v KVADOS, a.s. As it continues to grow in popularity, the myteam solution offers another very useful module the all new Mailroom agenda. This is a gateway for corporate communication through which all official documents pass, both sent and received, and records are also kept of all correspondence and s in both directions. Official communication with partners and agencies is centralized, easily viewed, and information on postal documents is provided throughout the entire company. Mailroom doesn't just act as a repository for mail sent and received, but it also includes processes associated with recordkeeping. Agendas for certain work procedures, such as delivering incoming mail to a specific person, generates tasks for users both directly in Mailroom, and the central taskbar of myteam. A single company can also create and use more than one Mailroom. All partners in one place The module works with internal economic systems, such as VENTUS. It runs regular updates to synchronize partner code lists, contact persons and operational units you no longer have to separately enter a new partner into the VENTUS system and then myteam. A new feature developed just for this agenda now makes it possible to use full text searches in the partner code list, so partners can be located by their ID number or company name. Other features naturally include automatic numbering of ingoing and outgoing mail with line selection, notification s (to the Attn. of) when forwarding mail and working with scanned documents. Any file or document from DMS can be attached to any document received or mail sent. Don't want to buy a pig in a poke? Don't worry. The Mailroom agenda has been successfully running at KVADOS since November 2012.

9 Když méně znamená více When less means more Rok Year Nokia 5110 Neporazitelná legenda An unbeatable legend Ve své době patřila k nejúspěšnějším mobilním telefonům na světě. Ten, kdo tento přístroj vlastnil, se s ním loučil velmi těžce. I když ji později mnozí pohrdlivě nazývali kvůli jejím větším rozměrům cihlou, nic jí to na její pověsti neubralo. Nokia 5110 se mezi mo- bilními telefony řadí k takovým kultům, jako jsou rifle Levi's mezi džínami nebo Volkswagen Typ 1 Brouk mezi automobily. Při jejím uvádění na trh v roce 1998 určitě ani výrobce netušil, jak přesně se trefil do poptávky. V České republice v té době ještě mobilní telefony zdaleka nepatřily k běžným doplňkům na procházkách či výletech. Na svoje masové rozšíření vyčkávaly a přispěla k tomu i tato finská krasavice. Jejím autorům se podařilo spojit všechny potřebné funkce s elegantním designem a jednoduchým logickým ovládáním. Přívětivý byl podsvícený pětiřádkový a na svou dobu ne zcela obvyklý grafický displej i klávesnice s pryžovými, dobře ovladatelnými, tlačítky. Těch, na rozdíl od jiných přístrojů, bylo jen šestnáct. Mezi nimi kralovala nepřekonatelná multifunkční Navi Key její funkce se lišila podle toho, kde se právě uživatel v menu nacházel. Nahradila tak řadu jednofunkčních kláves. Přístroj měl pěknou výdrž. V provozu bez nabití mohl být 270 hodin. Svého majitele, než se nadobro vypnul, upozorňovat i celý víkend, že by už přece jen potřeboval nakrmit. Pokud uživateli stačilo pouze telefonovat a psát esemesky, pak tohoto věrného a nenáročného společníka v klidu používal i v prvním desetiletí 21. století. In its time, it was one of the most successful mobile telephones in the world. Those who owned this device had a hard time saying goodbye. Even when later, many scornfully called it a brick because of its larger size; this did nothing to tarnish its reputation. The Nokia 5110 achieved cult status among mobile telephones, similar to Levi's jeans or the original Volkswagen Beetle. When it first hit the market in 1998, not even its manufacturer could have guessed just how well it would be received. In the Czech Republic at the time, mobile telephones were not yet common accessories to take on a walk or go on a trip. It didn't take long however for them to become ubiquitous, and this Finnish beauty certainly contributed to that. The designers were able to com- bine all the necessary functions with an elegant look and simple, logical controls. Consumers were drawn to the backlit, five-row graphic display which was not entirely common at the time, and the keypad with rubber, easily controlled buttons. As opposed to other devices, there were only sixteen buttons. Reigning among them was the unrivaled multi-function Navi Key which did different things depending on where the user was in the menu, thus taking the place of numerous single function keys. The device also had great battery life. It could last 270 hours on a single charge. Before finally going dead, it would inform its owner, sometimes all weekend long, that it could use a little juice. If all a user needed was to make calls and send SMS messages, then this faithful and undemanding partner worked just fine throughout the first decade of the 21st century. Parametry Specifications Rozměry Dimensions 132,0 mm 47,5 mm 31,0 mm Displej Display monochrome LCD (48 84 px) Hmotnost Weight 170 g Baterie Battery 900 mah Flashback 9 yourk your key to success Podzim / Autumn 2012

10 Klíč / Key 10 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2012 Ať zmizí duchové! Ghosts begone! Děti, děti, děti Dítětem byl každý, na dětství rád vzpomíná a v myšlenkách se do něj vrací, kdykoliv tráví volný čas se svými potomky. Rodiče ať jsou jejich diáře sebeplnější se jim snaží věnovat v co největší míře. Snad proto, že v synech a dcerách vidí malý odraz sebe. Snad proto, že do ponurých, nejen podzimních, dní přinášejí jejich úsměvy a jiskřičky v očích o poznání více světla. Snad proto, že ve skrytu duše jsou v těchto okamžicích sami dětmi. Vybavují si, co měli rádi, ale i čeho se báli. Třeba duchů.

11 Klíč / Key 11 Věřte, nevěřte, duchové se dodnes prohánějí v mnoha skladech! A zdaleka nejsou tak hodní jako hradní pán a jeho dcera v oblíbeném českém hudebním filmu ze 70. let minulého století. Tihle skladníkům nepomáhají, ba naopak. Zlomyslně schovávají balíky a snaží se, aby je už nikdy nikdo nenašel. Vytvářejí zmatek a mají z něj škodolibou radost. Ale i oni se bojí chvíle, kdy zasáhnou odborníci z KVADOS, a.s., a nasadí řešení mystock, které všechen zlořád nadobro vyžene! yourk your key to success Podzim / Autumn 2012 Children, children, children... Everyone was a child once, and the fond memories of childhood come flooding back whenever we spend free time with our children. Parents no matter how full their calendars are try to spend as much time with their children as possible. Perhaps it's because they see a little reflection of themselves in their sons and daughters. Perhaps it's because their smiles and sparkling eyes brighten up all too common dreary days. Perhaps it's because deep down in their souls, at such times they are like children themselves. They remember the things they liked, and even the things they were afraid of... like ghosts. Believe it or not, many warehouses are still haunted by ghosts today! And they're certainly not as kindly as the lord of the castle and his daughter in the popular Czech musical film of the 1970s. These ghosts don't help warehouse keepers. To the contrary, they maliciously hide packages and try to keep anyone from finding them. They create chaos and gloat about it. But even ghosts get scared and what they're afraid of is the moment experts from KVADOS come to deploy the mystock solution, which is certain to banish all mischief for good!

12 Jen počkej, zajíci! Klíč / Key 12 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2012 Just You Wait, Rabbit! Kde končí legrace Žerty stranou, jde o vážnou věc. Kvadosáčtí odborníci se již nejednou přesvědčili, že skladování a logistika nejsou vůbec legrací, ale naopak těžkou dřinou a zároveň vědou. V době, kdy k uspokojení všech nároků zákazníků musejí firmy prodávající a distribuující zboží mít velmi široký sortiment, je základem precizní systém evidence zboží a organizace práce. Jen počkej, zajíci! je animovaný ruský seriál natáčený v letech Samolibý vlk se v něm všemožně snaží chytit zajíce, jeho vychytralý protivník mu ale pokaždé uteče. Seriál dal svého času vzniknout stejnojmenné digitální hře dostupné na východních trzích, kde vlk pobíhal po dvorku a do košíku chytal stále rychleji padající vejce od 4 slepic. A zajíc se mu jen škodolibě vysmíval. Technický název přístroje zněl Elektronika IM-02. Byl součástí série Elektronika IM vyráběné v letech Hra je dodnes velmi populární a mimo jiné také volně dostupná v několika modifikacích pro platformu Android. Just You Wait, Rabbit! is a Russian animated cartoon which ran from The smug wolf tries to catch the rabbit in all sorts of ways, but his clever adversary always gets away. The cartoon led to an early video game which was available in the East where the wolf ran around a courtyard trying to catch falling eggs in his basket. As the eggs from the 4 chickens fall with increasing speed, the rabbit gleefully mocks the wolf. Officially, the game was called Elektronika IM-02 and was part of the Elektronika IM series produced from To this day, the game is very popular and can be found in many versions as a free download for Android. seriálu Jen počkej, zajíci! s tím rozdílem, že po dvorku zmateně nepobíhá vlk chytající vejce do ošatky, ale skladník hledající třeba varnou konvici, kterou už zákazník třikrát urgoval. Jde to i jinak Jelikož držet naskladněno velké množství zboží je nemyslitelné, musejí být zlepšeny všechny procesy okolo. To znamená maximálně urychlit příjem, naskladnění a přeskladnění na konkrétní pozici v hale, výdej i expe- dici. Nedílnou součástí je přesná evidence a nestačí pouze vědět, kolik kusů zboží ve skladu zbývá. Mnohem důležitější je předvídat po jakém zboží bude poptávka, jak velká, kolik času bude nutné na její pokrytí. To jsou otázky, s nimiž pracuje a na které odpovídá řešení mystock. Ve skladech, kde nejsou procesy řízeny systémově, to pak vypadá trochu jako ve staré ruské digitální hře na motivy Existuje ale ještě jedna legendární herní krabička. Ta naopak stavěla na logice, na správném uspořádání, přitom hráč také čelil rychlosti. Ano, je to tetris. Dobře fungující sklad, respektive celý logistický řetězec, se tetrisu nápadně podobá Čas, přesnost, efektivita to jsou suverénně nejdů- ležitější parametry. Všechno, co se do skladu přiveze, musí být okamžitě umístěno do správného regálu. Ale ne na věčné časy. Jen dokud z palety neubude tolik kusů, aby mělo smysl zahrát si škatule, škatule, hýbejte se a přesunout zbytek položek do menšího prostoru. A zaevidovat. Na nic z toho, co má sklad opustit směrem

13 Čas, přesnost, efektivita to jsou suverénně nejdůležitější parametry Time, precision and efficiency these are by far and away the most important parameters Klíč / Key 13 k zákazníkovi ať koncovému či obchodnímu partnerovi se zkrátka nesmí zapomenout, natož něco sáhodlouze hledat. Vše musí běžet jako na drátkách, bez zadrhnutí. Opak bývá pravdou. Mnoho firem s vlastními skladovacími prostory ví, že má problém. Vidí však pouze následky neschopnost splnit požadavky zákazníků v takovém čase a kvalitě, v jaké to od nich trh očekává. Nemilosrdně na něm ztrácejí podíl. Chápou, že dělají něco špatně, ale netuší co. Vládne tu totiž duch s jménem provozní slepota. Příčina je pokaždé někde jinde liší se třeba v tom, že nákupčí kvůli dobré ceně nakupují bez ohledu, kam bedny skladníci uloží. Nebo majitel odjede do Číny a věcmi za výhodnou cenu zaplní sklady do posledního místečka. Logistika pak nestíhá řešit svou primární úlohu expedici vlastní výroby. A z kolika Tetris skladů se potom zbytečně svážejí komponenty pro jeden Není bez zajímavosti, že také tetris vzniknul výrobek? Zdá se to neuvěřitelné, ale někdy až z pěti v polovině 80. let minulého století, a to přímo či šesti. na půdě moskevské akademie věd. Tetris je všeobecně považován za nejznámější a nejrozšířenější počítačovou hru. Jeho původ je však u stolní hry pentomino, která kombinovala 12 rovinných útvarů složených z pěti stejně velkých čtverců. Tetris oproti tomu využívá obrazce složené pouze ze čtyř čtverců. Samotný pojem tetris je vyhrazen pro tah, jímž hráč umístí svislý útvar I tak, že odmaže 4 plné řádky (řádky se automaticky odmazávají po jednom až čtyřech vždy, když jsou kompletně zaplněny). yourk your key to success Podzim / Autumn 2012 Interestingly enough, Tetris was also created in the mid-1980s, in the attic of the Moscow Academy of Sciences. Tetris is generally considered the best known and most widely distributed computer game. However, it originated from Pentominoes, a game in which you must combine 12 different shapes comprised of different arrangements of five equal squares. Instead of five squares, Tetris uses shapes made up of only four squares. The actual term tetris is specifically reserved for a move where the player places a vertical I shape to wipe out 4 full rows at once (the rows are automatically wiped out when they are completely filled).

14 Není to hra, je to fungující logistika It's not a game, it's logistics that works Klíč / Key 14 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2012 Jiný problém, stejný klíč Zkušený, nezaujatý pohled odborníků z KVADOS, a.s., může leccos napovědět. Následuje logistická studie. Ta je pak pro společnost tak zajímavým čtením, že k nasazení mystock chybí jen drobnost podepsat smlouvu. Pak se začnou dít věci Do každého skladu přináší mystock to nejvíce potřebné jakousi umělou inteligenci. Ta dokáže při příjmu zboží sama rozhodovat o jeho ideálním umístění. V potaz přitom například bere, kolik už je stejného zboží ve skladu, jaký je objem a struktura dodávky nebo zda je nutné zohlednit formu a velikost dodávky. Další kritéria pro výběr toho nejlepšího místa ve skladu jsou aktuální stav objednávek, průměrná obrátka zásob, rychlost vyskladnění z jednotlivých pozic, vlastnosti šarží a záruční doby nebo minimální odebírané množství (rozbalitelnost). Všechny tyto parametry mystock vyhodnotí v okamžiku a přijímané zboží pošle na optimální místo. Obdobně se postupuje i při vyskladňování. Náklady na manipulaci se zbožím prokazatelně klesají o %, zkracují se časové prodlevy. Využity jsou nejmodernější technologie a technické komponenty jako bezdrátové spojení wifi, RFID čipy, mobilní PDA terminály. Vše je skvěle sehráno do funkčního celku, kde do sebe jednotlivé dílky zapadají jako kostky v tetrisu. Není to hra, je to fungující logistika. A žádní duchové či zatoulané zboží už vás strašit nebudou! Where does the joke end? Jokes aside, this is a serious matter. KVADOS experts have found time and time again that storage and logistics are nothing to laugh at. To the contrary, this is difficult work, and it's also a science. At a time when companies selling and distributing goods have to have a wide range of products to satisfy their customers, a precision system for keeping records of goods and organizing work is essential. Since it is unthinkable to store such a large quantity of goods, all the associated processes must be improved. This means speeding up the receipt, storage and transfer of goods to specific locations in the warehouse, their release and shipping. An integral part of the process is recordkeeping, and it's not enough to just know how many units of goods are left in stock. Much more important is the ability to forecast to determine which goods will be in demand, how great the demand will be, and how much time will be required to meet this demand. These are questions considered and answered by the mystock solution. In warehouses where processes are not managed systematically, things look a little like an old Russian video game based on the animated cartoon Just You Wait, Rabbit! The only difference is that instead of the wolf madly running around the courtyard trying to catch eggs in his basket, the warehouse keeper is frantically looking for a tea kettle which a customer has asked about three times already. There's another way to do it But there's also another legendary video game. This one was based on logic, on stacking things in the right order, and here, the game also speeds up. Of course, the game is Tetris. A smoothly running warehouse, and in fact the whole logistics chain, is very much like Tetris Time, precision and efficiency these are by far and away the most important parameters. Everything you bring to the warehouse must be immediately put on the right shelf. But not forever. Only until enough units are gone from the pallet that it makes sense to move the rest of the items to a smaller space. And enter them in records. Nothing that is to leave the warehouse to be shipped to customers, whether final customers or

15 Jaké přínosy může mít mystock pro vás The types of benefits you can expect from mystock business partners, can be overlooked. And forget about lengthy searches. Everything has to run like clockwork with no hitches. However, the opposite is true. Many companies with their own storage space know they have a problem. However, they only see the results the inability to satisfy customer needs in the time and quality demanded by the market. Their market share declines mercilessly. They know they're doing something wrong but they don't know what. Here, the ghost of operational blindness reigns supreme. The cause is always somewhere else maybe the buyer bought goods at a good price without giving any thought to where the warehouse keeper would put the crates. Or the owner travels to China and completely fills up the warehouse with cheap goods. Then logistics can't perform its primary task, which is to ship the company's own goods. And from how many warehouses are components for a single product needlessly shipped? It sounds unbelievable but sometimes up to five or six. Different problem, same key The experienced, impartial view of KVADOS experts can clear many things up. First, a logistics study is prepared. This makes such interesting reading for the company that only one detail remains before the mystock system is deployed signing the contract. Then things really get moving. What each warehouse lacks most is the artificial intelligence that mystock provides. When goods are received, the system itself is able to determine the ideal storage location. In doing so, it takes into account how much of the same goods are already in stock, the volume and structure of the delivery, or whether it's necessary to take the form and size of the delivery into account. Other criteria for selecting the best storage location include the current state of orders, the average turnover of inventory and the speed at which goods are removed from individual locations, the attributes of lots, warranty periods, and minimum order size. All of these parameters are instantly evaluated by mystock and incoming goods are sent to the optimal location. A similar process occurs for goods to be shipped out. Costs for handling goods are typically seen to drop by %, and delays are shortened. The latest technology and technical components are used, such as wifi connections, RFID chips, and mobile PDA terminals. Everything is seamlessly integrated into a functional unit, where individual components slide into place like the blocks in Tetris. It's not a game, it's logistics that works. And no ghosts or wayward goods will ever scare you again! Plně řízený sklad Complete warehouse management Řízení zdrojů Resource management Řízení logistiky Logistics management Řízení procesů Process management Řízení technologií Technology management Řízení skladového hospodářství Warehouse administration Přesné a komplexní procesní řízení Precise and comprehensive process management Zvýšení efektivity procesu skladování Increased efficiency of the storage process Zvýšení expedičního výkonu (zvýšení obrátkovosti zásob) Increased shipping performance (shorter inventory turnover time) Zvýšení produktivity práce Increased work productivity Snížení přímých i nepřímých nákladů Reduced direct and indirect costs Odstranění procesních stereotypů Elimination of process stereotypes Operativní řízení distribuce dle aktuálních potřeb Operative management of distribution according to current needs Automatické úkoly a řízení naskladnění Automatic tasks and stock management Kompletní kontrolní systém činností Complete control system of activities Analýzy a reporting pro optimalizaci a plánování Analyses and reporting for optimization and planning Transparentnost, přehlednost a dohledatelnost informací Transparent, clear and retrievable information Přesné informace o situaci ve skladu a jeho management na dálku Precise information about warehouse status, including remote management Maximální snížení chybovosti při vychystávání Maximum reduction in errors when preparing shipments Průběžné inventury Ongoing inventory status Klíč / Key 15 yourk your key to success Podzim / Autumn 2012

16 Paletou sem, balíkem tam Pallet here, package there Klíč / Key 16 Případová studie Case study yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2012 Dostat do menšího skladu širší sortiment? To není fikce, to je s mystock realita. Potvrdit ji mohou ve společnosti PEMIC BOOKS a.s., pro niž kvadosáčtí experti právě dokončují druhou etapu řešení automatizovaného skladu WMS. PEMIC BOOKS a.s. PEMIC BOOKS a.s. patří mezi přední tuzemské skladu v původní lokalitě. Druhá etapa nyní přemisťuje distributory knih. Za více než 20letou působnost získala do nové haly kusový sklad a kusovou expedici, spolu firma na českém trhu s knihami stabilní pozici a od roku s příjmem kusového zboží a vratek. Finišují práce na 2005 ji buduje také na Slovensku. V současnosti skupina expedici, a to jak pro B2C, tak B2B zákazníky. PEMIC zaměstnává na 250 stálých pracovníků. Kromě A i když je nový sklad plochou fakticky menší než sklady nejširší nabídky knižního sortimentu na trhu celé České předchozí, díky možnosti udržovat větší systémový a Slovenské republiky je velkou výhodou pro zákazníky pořádek a lepšímu využití prostoru až do výšky 10 metrů doprava zb oží vlastní dceřinou sp olečností se sem prostě vejde více zboží. mystock nepřipouští BOOKTRANS, spol. s r.o. Do skupiny patří například síť chybu nebo improvizaci. Skladníkům automaticky knihkupectví KNIHCENTRUM.CZ, specializovaná přiděluje úkoly a k jejich splnění je vede krok za krokem. skladovací společnost Booklogistics s.r.o., ale i BOOKNET, spol.s r.o., provozovatel B2C portálů a Donedávna skupina PEMIC využívala skladovací Want to get a larger range of products into a smaller warehouse? That's prostory výhradně v místě svého sídla. Když se objevil not fantasy, that's mystock reality. Just ask the folks at PEMIC v Ostravě-Porubě specializovaný areál ProLogis Park, BOOKS, where KVADOS experts are completing the second stage in the vedení firmy neváhalo a rozhodlo se vybudovat zcela nový implementation of a new automated storage system (WMS). a výrazně efektivnější sklad zde. Oslovilo i KVADOS, a.s., PEMIC BOOKS protože pro PEMIC dlouhodobě dodává klíčové PEMIC BOOKS is a leading domestic book distributor. In existence for informační systémy. over 20 years, the company has carved out a stable position on the Czech Během první etapy se mystock vypořádal s balí- market and also expanded into Slovakia in The PEMIC group kovým skladem, tedy zbožím, které přichází od vydarange currently has 250 full-time employees. Aside from offering the largest of books in the Czech and Slovak Republics, customers also vatelů z tiskáren a nelze jej kompletně vyexpedovat. appreciate shipment of goods by its subsidiary company BOOKTRANS. Zároveň byla spuštěna z Poruby balíková expedice pro The group includes a network of bookshops, KNIHCENTRUM.CZ, větší odběry, vyřešilo se doplňování takzvaného kusového a specialized storage company, Booklogistics, as well as BOOKNET,

17 the operator of the B2C portal and Until recently, the PEMIC group only used the storage space at its headquarters. When it discovered the specialized ProLogis Park complex in Ostrava-Poruba, company management didn't hesitate and decided to build a brand new and considerably more efficient warehouse here. It turned to KVADOS because we have been providing PEMIC with key information systems for quite some time. In the first stage, mystock dealt with the package warehouse, which is storage for goods coming from publishers and printers that cannot be completely shipped out. At the same time, package shipping for larger customers was launched from Poruba, and the question of restocking single units at the original location was addressed. The second stage is now relocating the storage and shipment of single units to a new hall, along with the receipt of single units and returns. Work is also being completed on shipping for both B2C and B2B customers. And even though the area of the new warehouse is actually smaller than the previous one, because it is better organized and space is used up to a height of 10 meters, more goods can be stored here. mystock doesn't permit any errors or improvisation. It automatically assigns tasks to warehouse keepers and leads them through the process step by step. Klíč / Key 17 Harmonogram projektu Project schedule May 2011 first stage of WMS květen 2011 první etapa WMS December 2011 analysis for the second stage of WMS begun prosinec 2011 zahájení analýzy druhé etapy WMS March 2012 second stage programming commenced březen 2012 zahájení programování druhé etapy September 2012 second stage testing září 2012 testování druhé etapy October 2012 launch of full operations for receipt of goods říjen 2012 spuštění ostrého provozu příjmu and returns zboží a vratek January 2013 full operation of shipping leden 2013 ostrý provoz expedice Parametry projektu Project parameters balíkový sklad: paletových umístění package warehouse: 13,000 pallet positions kusový sklad: kusových umístění single unit warehouse: 53,000 individual positions yourk your key to success Podzim / Autumn 2012 Cíle projektu - zefektivnění všech procesů ve skladu - automatizace a systematičnost činnos - urychlení práce využitím dopravní linky a snížení počtu skladníků Přínosy projektu - činnosti řídí systém, nikoliv skladníci - procesy jsou řízeny přes úkoly v PDA - rychlé doplňování z balíkového do kusového skladu několikrát denně centralizace umožňující sloučení balíkového a kusového skladu do jedné haly Goals of the project - to make all warehouse processes more efficient - to automate and systematize activities - to speed up work by using transport lines and reducing the number of warehouse employees Benefits of the project - the system manages activities, not warehouse employees - processes are managed through tasks on PDA - rapid restocking from the package warehouse to the single unit warehouse centralization making it possible to combine package and single unit storage in a single hall

18 Know-how Nikdo nechce mít o kolečko víc Nobody wants to have a screw loose 18 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2012 Vývoj nového produktu s přímým zapojením klienta tento úkol pro tým Aleše Dostála stál u zrodu řešení mymachine. Chotěbořská společnost GCE, s.r.o., která je součástí mezinárodní skupiny GCE s centrálou ve Švédsku, se inspirovala kvadosáckým systémem mywork. Jejím cílem však nebylo měřit výkonnost svých zaměstnanců, nýbrž strojů instalovaných ve výrobním provozu. A to byla výzva! When coming up with the mymachine solution, Aleš Dostál and his team were faced with the task of developing a new product with direct client involvement. The GCE Company in Chotěboř, part of the GCE international group headquartered in Sweden, was inspired by KVADOS's mywork system. However, instead of measuring the efficiency of its employees, the company wanted to measure the efficiency of the machines in its manufacturing plant. And that was a challenge! Bylo to vůbec poprvé, kdy požadavek na vznik tedy byla elektronizace této techniky. To obnášelo nasadit samostatného komplexního řešení inicioval sám stacionární měřiče, vytvořit grafické a funkční rozhraní, zákazník. Ten na jedné straně cítil potřebu zvyšovat sestavit a implementovat číselníky činností efektivitu, zároveň důvěřoval KVADOS, a.s., že díky a podčinností a samozřejmě vytvořit speciální reporty širokému know-how v oblasti procesního řízení dokáží mezi nimi i klíčový pro hodnocení CEZ celkové experti společnosti vymyslet a vytvořit nový systém, který efektivity zařízení. Pilotní provoz byl zahájen v dubnu bude mít požadované přínosy. Důležitost projektu pro klienta dokládá z jeho strany aktivní spolupráce Dobré výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a přišel výrobního ředitele. krok druhý mobilita. Učinit ze statického řešení mo- Výhodou bylo, že se nezačínalo úplně z nuly. Kromě bilní bylo naprosto nevyhnutelné jak z hlediska praktičexistujícího a prokazatelně účinného řešení mywork nosti, tak zjednodušení obsluhy a v neposlední řadě vyvinuli v minulosti přímo v GCE, s.r.o., papírovou i ekonomického aspektu. Vytvářet, nasazovat a používat metodu pro sledování efektivity strojů. Prvním krokem stacionární měřič pro každý stroj v hale by bylo

19 Know-how 19 yourk your key to success Podzim / Autumn 2012 Krok po kroku k efektivní výrobě pracné a drahé. Naopak vynechávat nějaký stroj by znamenalo narušit smysluplnost optimalizace jako celku. Mobilní měřiče jsou však schopné i v omezeném počtu pokrýt celou halu. A při vývoji mobilní specifikace opět přišly vhod zkušenosti KVADOS, a.s., jakožto lídra na trhu mobilit. V tuto chvíli funguje v GCE, s.r.o., mymachine na 11 PDA, která monitorují okolo 50 strojů. Nasbíraná data se přenášejí do serverové části na bázi řešení myfaber a rovněž do externího reportovacího a analytického nástroje ClickView 7i, který využívá mateřská skupina GCE. Podle sledovaných údajů zákazník v kterémkoliv okamžiku ví, zda je dané zařízení funkční, vyrábí, jaký má výkon či problém. Reporty jsou dostupné v reálném čase a z pohledu dne, měsíce, týdne i roku. Samozřejmě umožňují i vzájemné porovnávání mezi jednotlivými stroji s přímou návazností na úpravu potřeb výroby. Není tak například nutné nakupovat další stroje, ale zefektivnilo se využití stávajících.

20 Úspěch mise týmu Aleše Dostála potvrzuje fakt, že pro realizaci systému WMS si společnost GCE, s.r.o., vybrala také produkt z dílny KVADOS, a.s. O mystock v Chotěboři se tak v yourk dočtete někdy příště. Know-how 20 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2012 GCE, s.r.o. GCE, s.r.o., navazuje na dlouholetou chotěbořskou tradici výroby zařízení pro použití technických plynů sahající do roku 1936, kdy se touto činností začala zabývat firma Eckhardt. Od srpna 1993 je společnost součástí jedné z nejvýznamnějších evropských firem tohoto oboru GCE AB. Sortiment výrobků zahrnuje zejména lahvové uzavírací a redukční ventily, řezací hořáky a řezací nástavce, svařovací soupravy nebo hořáky pro technologické ohřevy. GCE carries on the long tradition of manufacturing technical gas systems in Chotěboř, which dates back to 1936 when the Eckhardt Company began such work. Since August 1993, the company has been part of one of the Europe's leading companies in the field GCE AB. The product line mainly consists of bottle closure and reduction valves, cutting torches and cutting attachments, welding sets and burners for process heating. It was the very first time that a client initiated the creation of an independent comprehensive system. On the one hand, the company wanted to increase efficiency, while at the same time trusting process management experts at KVADOS to design and create a new system with all the desired attributes based on their extensive know-how. The importance of the project to the client was evident from the active participation of the head of manufacturing. One advantage was that work did not have to start from scratch. Aside from the mywork solution which was already running effectively, a paper system for monitoring machine efficiency had been developed at GCE. The first step was to make this system electronic. This involved deploying stationary measurement devices, creating graphic and functional interfaces, compiling and implementing codes for activities and sub-activities and of course creating special reports, including reports for assessing OEE total machine efficiency. Pilot operation began in April Efficient production step by step It was not long before positive results were seen, which led us to the next step mobility. The transition from a static solution to a mobile one was inevitable, in terms of practicality, ease of operation, and economics. It was time consuming and expensive to create, deploy and use stationary measurement devices for every machine in the manufacturing hall. However, leaving out any machine would have defeated the purpose of trying to optimize the entire process. Mobile measurement devices however are capable of covering the entire hall, even in limited numbers. And when developing mobile specifications, the experience of KVADOS as a leader in mobile applications once again came to the fore. Presently, mymachine is running on 11 PDAs which monitor about 50 machines at GCE. The collected data is transmitted to a server using myfaber as well as ClickView 7i, an external reporting and analytical tool used by the GCE parent group. Based on the monitored data, the client knows at all times whether a given machine is functional, producing, what the output or what the problem is. Reports are available in real time for a given day, month, week or year. Of course, the client can also compare individual machines, which directly relates to the modification of production needs. It's not necessary for example to buy more machines, simply make the ones you have more efficient. The success achieved by Aleš Dostál's team is confirmed by the fact that GCE also chose a product from the KVADOS workshop to handle their WMS needs. Perhaps the use of mystock in Chotěboř will be featured in yourk sometime in the future.

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více