ZÁPIS Č. j. 2014/11/20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Č. j. 2014/11/20"

Transkript

1 ZÁPIS Č. j. 2014/11/20 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 20. listopadu 2014 v 13:00 17:30; Hotel & restaurant Větruše, Ústí nad Labem Přítomni (bez titulů): Omluveni: Hosté: Betka,,, Kracík, Kunt, Lejska, Lenert, Moravec, Plhoň, Rosická,, Šlapák Vydrová, Kostřica Schválení programu. Program byl schválen hlasy všech přítomných. Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne Zápis byl schválen elektronicky v září č. Úkol 1. Kontrola úkolů z výboru společnosti ze dne Dopis CI Brno na zdravotní pojišťovnu 211 byl odeslán jménem společnosti. Phonak individuální tvarovky pro děti závěr Foniatrické sekce je zamítavý. 2. Foniatrický kongres 2014 vyhodnocení Příjem pro ORL ve výši Kč, uzavřena smlouva mezi ČSORL o.s. a Medical Healthcom s.r.o. (prim. Vydrová), peníze zatím nebyly přeposlány. 3. Česká ORL akademie vyhodnocení 2014 Hradec Králové, 125 účastníků, 4 bloky jednání Obecně velmi pozitivně hodnoceno účastníky akademie. Připomínky k vyúčtování bude projednáno / Termíny další ORL akademie Olomouc témata a garanti určeni 2016 Ostrava současně s akcí Mladých ORL lékařů Termín splnění Zodpovídá Vydrová Černý,, 4. Otologický den , Mikulov Podána informace o odborném programu. K dnešnímu dni 85 účastníků + se očekává cca 30 pediatrů z okolních pracovišť Lejska komentoval zvýšení registračního poplatku z 300 Kč na 1000 Kč a také prodloužení akce z jednodenní akce na dvoudenní. Šlapák vysvětluje jedná se o výjimečnou situaci, navýšení poplatku z důvodu nižšího příjmu od firem. Plhoň navrhuje kategorizaci akcí a podle toho stanovení Šlapák 1

2 registračních poplatků. akce pod záštitou společnosti nesmí vzájemně kolidovat s termíny (celostátní ORL sjezd, foniatrický sjezd, otologický den, SAOF 2x/rok) Závěr do budoucna Otologický den nadále jednodenní akce, poplatek za Otologický den dle organizátora a následného schválení výborem, příjem pro ORL o.s. ve výši Kč Otologický den 2015 kontaktovat Skřivana s dotazem na termín a místo konání, aby se letos mohl vyhlásit v Mikulově Skřivan následně kontaktován Otologický den 2015 Praha Vinohrady, Hahn připraví informaci k distribuci v Mikulově 2014 Skřivan 5. Evropský ORL kongres v Praze Je problém se sponzory, nižší příjmy. Schůzky s Guarantem 2x týdně, častá ová korespondence na všechny zainteresované strany Council Day v hotelu Holiday Inn v Praze, projednání odborného programu a dalších bodů ke kongresu. Velký zájem od účastníků z celého světa, z ČR zatím malý zájem, ze Slovenska návrh řečníků, kteří by mohli být zařazeni do panelu, z ČR zatím žádné návrhy. Návrhy připraví Česko německé dny v roce 2015 nebudou samostatně organizované v roce 2015, bude pro ně vyhrazen program v rámci evropského kongresu, domluveno s oběma stranami. Přihlášky paralelně na evr. kongres a na č/n dny. Další česko-německé dny 2016 musí být v příhraniční oblasti, diskuze o možném zájemci o pořádání této akce. Betka dodá poklady, rozešle na pracoviště. Ocenění (9 osob) za práci na sazebníku si mohli vybrat zdarma poplatek na sjezdu v Ostravě nebo na evropském kongresu Praha. Částečně hradí evr. kongres a částečně ORL o.s. přesná dohoda bude projednána mezi Betkou a em. Komentář Komínka, že je přihlašovací formulář složitý, že chyběl variabilní symbol, že musel komunikovat s organizátory. Betka projedná se sekretariátem. Betka Betka/ Betka / ČLK může každému členovi jednou ročně přispět 1000,-Kč na vzdělávání, pokud požádá. 6. ORL kongresy 2016 a dále termín: v Karlových Varech v hotelu Thermal. Smlouva na kongres je v přípravě, podpis s firmou Guarant naplánován na jaro Slovensko 2018 Výborem schválen prim. Pár s místem konání v Kroměříži Slovensko 7. Implantovatelné sluchové pomůcky pro ZP Pojišťovna souhlasí s indikačními kritérii, jsou uvedeny na webu ORL společnosti. Pozor jedná se pouze o indikační kritéria, způsob úhrad řeší každé pracoviště individuálně., 2

3 8. Zahájit jednání s dalšími pojišťovnami (kromě VZP) o indikacích k implantacím (211 a další) Ostatní ZP budou pozvány k jednání k nasmlouvání indikací k implantacím. Za ČS ORLCHHK schválení shodná skupina. 9. Návrh pro volby předsednictva ČLS JEP Volby do předsednictva kandidátem do předsednictva za ORL bude doc. a jednání se bude účastnit a 10. Zasedání VR ČLK zápis z jednání předložen, Lejska dotaz k akreditační komisi a jmenování členů Betka popsal aktuální situaci. 11. Grant Česko-švýcarského, norského partnerství Nyní v přípravě ve spolupráci s pracovišti HK a Ostrava. Diskutována spoluúčast žadatele ve výši 10%, bude hrazeno z prostředků ORL o.s., není možné žádat o spoluúčast pracoviště, pokud není přímo žadatelem. Výbor aktivitu a finanční spoluúčast odhlasoval s tím, že pracoviště HK () a Ostrava () tuto spoluúčast prostřednictvím zisku z jiných akcí vrátí na účet ORL o.s. v horizontu dvou let. 12. Preparát Vaxol Žádost výrobce o posouzení výrobku, posudek odsouhlasen. Navázána spolupráce s ORL společností. zašle kontakty. Guarant připraví smlouvu a převod financí. 13. Účetnictví Poskytnuta informace o vedení účetnictví ze strany sekretariátu ČLS JEP, Kunt podal podrobné vysvětlení, Předpokládá se positivní roční bilance za rok Astl bude požádán o vysvětlení položky volný prodej, která se v účetnictví ČLS JEP objevuje ve výši cca Kč za každé číslo od roku Příspěvek firmy GUARANT v celkové výši Kč během tří let, nyní zbývá k dočerpání cca Kč nejpozději začátkem roku IFOS nově žádá o příspěvky ve výši 1 EUR/člen, pro ORL to znamená navýšení z 540 EUR na 865 EUR. Schválen rozpočet ČSORLCHHK ČLS JEP na rok 2015 Odhad na platbu zahr. poplatků do cca Kč 14. Členské poplatky společnosti na r Výbor projednal informaci o členských poplatcích a návrh na r Výbor zastává názor, že členství v ČSORLCHHK ČLE JEP je ctí každého člena a ke snížení či osvobození poplatků se staví zamítavě (s výjimkou členů na mateřské dovolené). Poplatek budou tedy platit všichni členové v plné výši (320,- Kč + 400,- Kč za časopis). Informaci nutno předat členům společnosti prostřednictvím webových stránek, časopisu i ORL newsletteru. 15. Spolupráce Guarant Smlouva na asociační management bude uzavřena na Doplit do smlouvy - do května 2015 Guarant předloží přehled získaných sponzorských prostředků na rok 2015, které budou krýt finančně činnost Guarantu (viz smlouva). Pokud nebude naplněno, ORL o.s. má možnost odstoupit od spolupráce na rok 2016.,, Šlapák Kunt, Rosická, Astl Kunt 3

4 16. Schválení příruček pro praxi - Tonzilektomie, Adenoidektomie Firma Medin má zájem o sponzoring příruček. 17. Různé Dopisy a korespondence: Úhradová vyhláška Alternativní léčebné metody Specifické ZS Nová vyhláška 134/1998 Otoskopie - nesouhlasí se s tím, aby pediatři měli vlastní kódy na otoskopii odeslán dopis na Pracovní skupinu Otisk sluchadla výbor Foniatrické sekce vede Talach, zatím bez informací Atestace a vzdělávání již na www, lékaři si nemohou doplňovat praxi později než 30 dní před atestací Terminologie ke vzdělávání MZ rozeslán primářům ORL Výběrové řízení KV účastní se primářka ORL kliniky Plzeň Prim. Kocum Klatovy pojišťovny odmítají některé kódy nasmlouvat, prim. Kocum se obrátil na výbor s žádostí o pomoc. Kracík se domluví v rámci sekce lůžkových zařízení a zhodnotí. Navrženo zjistit, zda je seznam úplný, případně doplnit. Rozdělit kody na sdílené a nesdílené. Připravit obecný dopis podporující jednotlivá ORL pracoviště v ČR, dopisu bude zaslán ZP a primářům ORL pracoviště pro jejich snazší jednání s místními pobočkami ZP. Foniatrická klinika Dlouhá žádá ZP o lůžka, podpořeno výborem Technická audiologie žádné nové informace Betka: Návrh na sjednocení některých akcí, zejména menších, aby nedocházelo k roztříštěnosti. Světový den karcinomu hlavy a krku česká ORL se pokusí požádat premiéra a ministra MZ ČR, že se ČR připojí Kongres v USA Americká akademie třetí týden v září Češi a Slováci patří mezi zvané země, místo konání Dallas, sleva platná do zveřejnit na www. ORL Korea, Soul prostor pro český kulatý stůl, cca 2 měsíce před evropským sjezdem, Klozar by se účastnil, navýšit počet účastníků evropského sjezdu to však nepomůže, účast ČR zamítnuta Kracík Lejska Betka Kunt: Odsouhlaseno, že ORL společnost přispěje na administrativní výpomoc Astlovi. se s Astlem spojí a domluví na potřebách, požádání Astla o písemné podání požadavků na výbor., Astl : Zajištěné atestace 16 nových lékařů v Plzni, velice dobrá příprava lékařů. 18. Noví členové MUDr. Markéta Čapková (Kolín) MUDr. Jan Čermák (Jihlava) MUDr. Olha Ihntatyuk (Praha, Homolka) MUDr. Jana Jančíková (FDN Brno) 4

5 MUDr. Kateřina Machalová (Uherské Hradiště) MUDr. Klára Procházková (FNKV Praha) MUDr. Zuzana Prokopová (Ústí n. Labem) MUDr. Zuzana Slezáková (Havířov) MUDr. Darina Součková (Příbram) MUDr. Adam Srba (ÚVN Praha) MUDr. Maja Stříteská (Chrudim) MUDr. jan Štěpánek (Praha Homolka) MUDr. Jitka Techmanová (Kladno) MUDr. Jana Vančová (Most) MUDr. Veronika Vašaničová (Ústí n. Labem) MUDr. Tatiana Vojtková (Břeclav) MUDr. Jana Voldánová (Tábor) MUDr. Alena Zúchová (Olomouc) 19. Příští schůze v Praha 9.4. Praha 4.6. Praha prof. MUDr. Viktor,CSc. předseda prof. MUDr. Pavel, Ph.D., MBA vědecký sekretář 5

ZÁPIS Č.j. 2012/06/09

ZÁPIS Č.j. 2012/06/09 ZÁPIS Č.j. 2012/06/09 Ze schůze u České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 6. září 2012; 10.00 14.30; Guarant, Opletalova 22, Praha 1 Přítomni (bez titulů): Omluveni:

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku konané dne 31. 5. 2011 v Praze

Zápis ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku konané dne 31. 5. 2011 v Praze Zápis ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku konané dne 31. 5. 2011 v Praze Přítomni: Betka, Chrobok, Kabelka, Vokurka, Rosická, Vydrová, Plhoň, Lejska, Sláma,

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH zapis schuze vyboru CUS Arcibiskupsky palac finalni zneni MH Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7.12.2010 - Arcibiskupský palác Přítomni: doc.

Více

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00 Zpráva č. 33 z jednání výboru ČSKB Květen 2005 1. Zpráva pokladníka Hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004 Běžné hospodaření celkem z toho daňové NASKL nákup materiálu 310 946,84 9 356,50 opravy

Více

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013 NEWS Informace pro členy České společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Jedním z hlavních úkolů výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP je pečovat o dobré odborné

Více

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 9. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Členové revizní komise:

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB 1 Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB Listopad 2006 Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská,, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.

Více

Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012

Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012 Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012 Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Nalos, Horáček, Drábková, Kozlík, Mixa, Chytra, Šturma, Dostál, Šrámek, Herold, Černý, Kasal, Novák Omluveni: Březina Hosté: Mrozek,

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 14. února 2014; 10.00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Přítomni: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.,

Více

Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011:

Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011: Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011: 1) Zahájení 2) Výroční zpráva 3) Vnitřní předpis č. 1 4) Vnitřní předpis č. 2 5) Schválení rámce pro placení výkonů 6) Zpráva revizní komise 7) Zpráva pokladníka

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Přítomni: Kos, Musil, Pešek, Kolek, Kašák, Skřičková, Balý, Nykodýmová, Fišerová Omluveni: Marel, Salajka Hosté: Křepela

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004

Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004 Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004 V úvodu jednání předal předseda RNDr. Josefu Kratochvílovi za jeho dlouholetý podíl a významný přínos na činnosti společnosti čestné členství. Blahopřejeme.

Více

Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček, konané 22.02.2014 v Praze, Maškova 3

Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček, konané 22.02.2014 v Praze, Maškova 3 Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček, konané 22.02.2014 v Praze, Maškova 3 Program : 1. 08:30 09:30 Prezence delegátů ZO SCHK 2. 09:30 Zahájení konference 3. Zpráva předsednictva

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně

Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně 1(6) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně Přítomni:

Více

ZÁPIS 2011/03. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 19. 4. 2011. Místo konání: Brno, Křídlovická 68

ZÁPIS 2011/03. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 19. 4. 2011. Místo konání: Brno, Křídlovická 68 ZÁPIS 2011/03 ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 19. 4. 2011 Místo konání: Brno, Křídlovická 68 Přítomni: Představenstvo: Rostislav Ivánek, Karel Fučík, Ivo Weiss, Lukáš Gabriel, Vojtěch Halámek, Josef

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 5. září 2014 od 9:00 hodin ve hotelu Skalský dvůr

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 5. září 2014 od 9:00 hodin ve hotelu Skalský dvůr Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 5. září 2014 od 9:00 hodin ve hotelu Skalský dvůr Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Ota, MUDr. Musil, MUDr. Přikryl,

Více

Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 1. Úvod Jednalo se hlasování správní rady Asociace metodou per-rollam prostřednictvím e-mailu. Žádost o hlasování byla

Více

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN Zápis z 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 09 09 2014 od 11,00 hodin, Praha 1. (Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Přítomni: František Zumr (místopředseda pro ekonomiku), Mgr. Roman Michálek, PhD. (výkonný

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím. prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. T. Hanuš, dr. M. Rosenberg, dr. A. Petřík, Za RK: doc. M. Hora,

Více

Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008

Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008 Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008 Ve svém druhém funkčním roce (od posledně vydané výroční zprávy), tj. od října 2007 do konce srpna 2008, se výbor ČSNM sešel 3x,

Více