Základy telekomunikačních sítí 2. část. Jan Jerie Červen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy telekomunikačních sítí 2. část. Jan Jerie Červen 2015"

Transkript

1 Základy telekomunikačních sítí 2. část Jan Jerie Červen 2015

2 GSM síť

3 Signalizace v sítích různých generací CS sítě (GSM) využívaly výhradně SS7 signalizaci, Interface v GSM síti označujeme písmeny M, N, A, B, C někdy s indexem. Např.: Mn S příchodem podpory mobilních paketových sítí se objevuje signalizace založená na IP protokolu, kdy se používá výhradně DIAMETER protokol pro všechny typy interface Interface PS sítě (GPRS) se označují písmenem G s indexem, např.: Gx, Gy LTE je první síť založená čistě na principu přepínání paketů a využívá se výhradně DIAMETER protokol. SS7 již v LTE nenajdete kromě nutné podpory původní GSM sítě V LTE síti se používá k označení interface písmeno S, R, C, D s písmenem či číslem v indexu. Např.: S1, Ro, Rx, Cx DIAMETER protokol je založen na Radius protokolu, parametry se přenáší formou AVP - Atribut Value Pair: dvojice atribut-hodnota Kromě povinných AVP lze používat vlastní AVP

4 Architektura GSM core sítě MSS Mobile Switching Server MGW Media Gateway IN Intelligent Network SMSC SMS Centrum BSC Base Station Controller RNC Radio Network Controller IVR Interactive Voice Responce HLR Home Subscriber Register VLR Visited Subscriber Register Protokoly SS7 rodiny: SNAP MAP SINAP CAP MSS je řídící jednotkou, která zajišťuje mobilitu účastníků a služeb. Zároveň řídí sestavování hovorů a je signalizačním uzlem v síti. MSS je v síti vždy více. Řádově jednotky, v rozsáhlé síti i více. MSS mimo jiné řídí hand over - potřeba předat řízení dalšímu vysílači, podle pohybu zákazníka V 3G síti už umí jednotky RNC sami mezi s sebou provést hand over zákazníka MGW je jednotka, která pracuje s médii (hovorová data), přizpůsobuje kodeky, spojuje hovory atd. SMSC je jednotka zajišťující příjem a doručování SMS. Funguje jako store and forward služba IN zajišťuje doplňkové služby sítě, např. prepaid, VPN, call transfer, chytré vyzvánění, zelené linky IVR je telefonní automat, který odpovídá na zákazníkovu volbu. Slouží především pro nastavení služeb

5 Sestavení hovoru v GSM domácí síti a v roamingu 1. Zákazník A vytočí telefonní číslo, což vygeneruje signalizační zprávu s požadavkem o sestavení spojení. Požadavek je zpracováván MSS jednotkou. Z VLR databáze načte profil uživatele A, který obsahuje informaci o aktivních službách relevantních k hovoru 2. Pokud využívá zákazník A služeb IN systému, pošle MSS zprávu do IN a zpět dostane nastavení a pravidla pro hovor 3. Nyní MSS potřebuje zjistit lokaci a profil zákazníka B z důvodu směrování a účtování 4. V případě, že účastník B používá také IN služeb, tak se MSS doptá na jejich nastavení. Postupně probíhá sestavování spojení v MGW V případě, že zákazník B není v roamingu, tak se v tomto okamžiku spojuje hovor v rámci MSS domácí sítě a následující kroky neproběhnou: 5. Hovorová signalizace je směrována k MSS obsluhující B číslo, zde je uložen profil zákazníka B ve VLR 6. V případě, že zákazník B je v roamingu a má aktivní IN služby, tak se navštívená MSS doptá na nastavení IN služeb 7. Hovor je terminován na zákazníka B

6 Implementace SMS v domácí síti a roamingu SMSC SMS Centrum MO SMS Mobile Originated SMS MT SMS Mobile Terminated SMS SMS je store and forward služba, což znamená, že každá zpráva se nejprve v SMSC uloží a zařadí do fronty pro zpracování. MO SMS jsou zpracovány výhradně domácím SMSC, v případě že zákazník je v roamingu, tak SMS doručuje SMSC navštívené sítě. V poslední době se používá i pro doručení domácí SMSC. Tomuto scénáři říkáme Home Routed Access. Rozlišujeme 4 různé druhy SMS do tříd: Class 0 SMS se zobrazí přímo na displeji telefonu aniž by se uložila, je zasláno oznámení o doručení Class 1 klasická SMS, která se uloží do paměti telefonu nebo na SIM Class 2 a Class 3 jsou speciální SMS, které se téměř nepoužívají Odeslání SMS (MO Mobile Originated) Z mobilního zařízení se přes signalizační kanály odešle SMS. Lze použít buď 2G nebo 3G síť, ta je směrována do SMSC přes MSS resp. SGSN. SMSC ji uloží. V každém mobilním zařízení je uložena adresa SMSC Doručení SMS (MT Mobile Terminated SMS) Nejprve SMSC musí zjistit lokaci příjemce, tak že se doptá HLR. Pak odešle SMS do příslušného MSS nebo SGSN, které obsluhuje konkrétního uživatele. Doručování opět probíhá přes signalizační kanály

7 Mobilní datové sítě

8 Architektura 3G datové core sítě SGSN Serving GPRS Support Node GGSN Gateway GPRS Support Node CS síť Curcuit Switched síť PS síť Packet Switched síť Vzniká nová, paralelní PS síťová infrastruktura vedle původní CS sítě. PS a CS síť je z pohledu nabízených služeb zákazníkům nikoliv způsob komunikace Core Network systémů mezi sebou. Paketový přístup vyžaduje jiný způsob připojení, který nepoužívá telefonní čísla nevytváří se okruh. Signalizace je stále založena na rodině protokolů SS7, část datové signalizace již využívá DIAMETER protokol, který je čistě IP protokolem SGSN systém, který směruje pakety do a z mobilní sítě, správu mobilních zákazníků, mobility management, autorizaci a autentikaci vůči HLR GGSN je paketová brána do světa Internetu, přiděluje IP adresy a vše, co je spojené s paketovou sítí, směruje pakety na správnou SGSN, může fungovat jako firewall

9 Sestavení datového spojení (stejný princip pro 3G i LTE) Nevytváří se okruh, ale je potřeba sestavit spojení, které je paketově orientované, nepoužívá se telefonní číslo Vytvoření spojení mobilního zařízení se skládá ze dvou důležitých kroků: Attach procedura Vytvoření PDP contextu Attach procedura zajistí ověření zákazníka vůči HLR (HSS), že může čerpat službu a síť si uloží informace o zákazníkovi identitu, lokaci apod. Po úspěšné attach proceduře vznikne logické spojení mezi zařízením a SGSN (MME). SGSN(MME) si uloží do dočasné paměti informace o konkrétním zařízení a zákazníkovi PDP context activation procedura, zařízení stále nemá přidělenou IP adresu, takže nelze přijímat a odesílat data. IP přiděluje GGSN(PGW), je tedy třeba se připojit na GGSN. Mobilní zařízení k tomu použije název APN, které je uloženo v zařízení. APN si síť přeloží na adresu správné GGSN. GGSN obslouží zákaznický požadavek na vytvoření PDP contextu Po úspěšném PDP context activation má zařízení přidělenou IP adresu, je vytvořené logické spojení mezi zařízením a GGSN. V tuto chvíli může zákazník např. na Internet Attach i PDP context activation může být iniciován i ze strany sítě

10 Sestavení datového spojení ve 3G PDP context aktivace 1. Mobilní zařízení pošle PDP context activation request, proběhne ověření zákazníka vůči HLR 2. Aplikují se kroky pro zabezpečení komunikace je nepovinné 3. SGSN pošle žádost o překlad názvu APN na IP adresu GGSN a odešle zpět SGSN 4. SGSN pošle žádost o aktivaci PDP contextu do GGSN 5. GGSN požádá o autorizaci a autentikaci zákazníka vůči Radius serveru. Přidělí se IP adresa a pravidla zpoplatnění dat 6. DHCP funkce je většinou přímo v GGSN přidělí 7. Do MS se odešle potvrzení o vytvoření PDP contextu

11 Architektura LTE sítě Core network SGSN Serving GPRS Support Node MME Mobility Management Entity SGW Serving Gateway MSS Mobile Switching Server PCRF Policy and Charging Rule Function PGW - Packet Gateway HSS Home Subscriber Server CS Curcuit Switched PS Packet Switched UTRAN UMTS Radio Access Network (3G) E-UTRAN Evolved UTRAN (LTE) UE User Equipment IMS IP Multimedia System LTE síť je založena plně na principu přepínání paketů a tudíž signalizace je také založena na IP, již se nepoužívá SS7 protokolů, ale DIAMETER protokol. Stále je však potřeba zajistit souběh sítě LTE a sítě GSM pro hlasové služby. Toto zajišťuje zařízení MME, které přebírá některé řídící funkce z SGSN a MSS. Hlavní funkce MME: - Autorizace a autentikace uživatelů (UE) - Správa radiových prostředků, zajištění mobility UE -Lawful Intercept odposlech pro policii, loadbalncing provozu mezi SGW PCRF je nový funkční box, který nabývá na významu. Slouží k řízení datového provozu z pohledu funkčního (sestavení spojení a jeho rychlost, kvalita připojení) a z pohledu účtování dat Všechnu ostatní funkční bloky plní podobnou funkci jako v předchozích verzích architektury sítě

12 Sestavení datového spojení v LTE síti aktivace data bearer Zjednodušené sekvenční schema popisující sestavení datového spojení mezi terminálem (UE) a paketovou bránou (PGW) Skládá se z následujících kroků: Attach request autorizace, autentikace uživatele a Uložení lokace uživatele Create session request Vytvoření datové session včetně přidělení IP adresy terminálu Modify bearer request Zpráva se posílá v případě, že se mění MME, které obsluhuje terminál Sestavení datové nosné Logický kanál, který se uzavírá mezi terminálem a PGW umožňuje přenášet data a nazývá se bearer. Bearer, který se sestaví vždy na začátku každého spojení se nazývá Default bearer

13 Logický pohled na vytvořené spojení v LTE - Data Bearers Po úspěšném sestavení spojení vznikne logické spojení mezi terminálem a PGW v core network. Nazýváme jej bearer - nosná IP-CAN enb MME SGW PGW Paketová síť LTE signalizace Default bearer (základní IP konektivita bez garance rychlosti) Dedicated bearer 1 (IP konektivita s garancí kvality) Dedicated bearer N (IP konektivita s garancí kvality) IP spojení IP spojení Radio bearers S1 Tunnels S5/S8 Tunnels LTE signalizace je logické spojení mezi terminálem a MME, sestaví se okamžitě při přihlášení do sítě LTE Zeleně jsou zobrazeny bearers, kde se přenáší uživatelská data z pohledu LTE sítě Default bearer se sestaví pro konkrétní APN a vytvoří se vždy při sestavení datového připojení. Sestavení iniciuje vždy terminál. Dedicated Bearer se sestaví pro konkrétní službu a sestavení vždy iniciuje jej vždy síť (PCRF, PGW). Dedicated bearers může být až 10 v rámci jednoho IP-CAN IP-CAN - IP connectivity Acces Network je obecný název pro jakoukoliv IP konektivitu a zde je prezentována konektivitou přes jedno konkrétní APN

14 Roaming hlasový a datový

15 Typy roamingu Regionální Roaming, kdy operátor má rozdělenou síť na regiony a nabízí služby omezené na region. Dnes se de facto nepoužívá Národní Zákazník může čerpat služby různých operátorů v rámci jednoho státu Je využíván v případě některých virtuálních operátorů, kdy virtuální operátor má přidělené vlastní identifikační údaje MCC a MNC (Mobile Country Code a Mobile Network Code) regulačním úřadem Mezinárodní Nejběžnější typ roamingu, kdy se využívá služeb operátora v jiné státě Inter-standard Roaming, kdy využíváte sítí různých standardů Inter MSC roaming Typ roamingu v rámci jednoho operátora, kdy zákazník je obsluhován různými MSC

16 Mezinárodní roaming v sítích 2G a 3G hlasový a datový Podpora PS dat v GSM sítí vznikla později jako doplněk a tudíž i datový roaming stojí na signalizaci SS7 použité v GSM, GRX poskytuje GPRS roaming podporu. Stále však nejde o nativní IP služby Operátoři si vyměňují síťové informace nezbytné pro funkční roaming v dokumentu nazvaném IR21 Clearing house služby poskytuje firma Syniverse pro drtivou většinu roamingu. Poskytují službu HUB pro SS7 síť, GRX i IPX GRX poskytuje HUB službu pro GPRS data uživatelská data jsou tunelována sítí, která nepodporuje nativně IP (např.přes STM) IPX - IP Exchange, je dalším vývojovým krokem roamingového propojení s podporou IP

17 Typy datového roamingu HRA, LBO HRA Home Routed Access Datový roaming je v EU zatím podporován formou Home Routed Access Veškerý datový provoz je směrován k domácímu operátorovi LBO Local Break Out Zákaznická data nejsou směrována k domácímu operátorovi, ale směrují se do Internetu u navštíveného operátora. Local break out definuje 3GPP standard, ale nepoužívá se. Změnu přinese EU regulace v 07/2014, která umožňuje tuto službu nabízet

18 Datový roaming v síti LTE Vychází z jedné zásadní skutečnosti už je výhradně IP, nelze použít SS7 protokoly LTE roaming je možný jen přes IPX služby, k signalizaci se používá DIAMETER protokol a je tedy třeba nových zařízení DRA a DEA, které slouží pro Routing Diameter protokolu (DRA) a DEA - Diameter Edge Agent, která je hraničním prvkem různých sítí a plní především bezpečnostní funkce. Zde na obrázku je zobrazen Home Routed Access. Ačkoliv LTE roaming není ještě podporován očekáváme, že se bude pro mobilní data v roamingu stále používat především home routed access

19 Datové systémy a služby

20 Doplňkové služby v datových sítích WAP a MMS 4. SMSC GGSN WAP GW Zákazník odesílá MMS. Jedná se o HTTP request metodou POST 2. MMS se uloží na MMSC a zjistí se, kde je příjemce a jaký má telefon. Podle toho se upraví formát obsahu MMS. Zprávu zařadí do fronty a vygeneruje pro ni unikátní URL 3. MMSC odešle přes WAP Push notifikaci do WAP GW ve formátu HTTP požadavku 4. WAP GW přijatou zprávu převede do srozumitelného formátu pro SMSC a odešle. Notifikace je doručována jako speciální typ SMS 5. Jakmile telefon přijme SMS notifikaci o nové MMS, tak podle nastavení telefonu buď pošle HTTP GET žádost na URL, která byla uvedena v SMS a kde se nachází daná MMS nebo stahování odloží na později

21 Řízení datových spojení PCRF (QoS, rychlost) PCRF Policy Charging Rule Function je nový systém, který je řídící jednotkou pro přidělování pravidel na řízení datových připojení z pohledu kvalitativních parametrů (QoS) a také z pohledu datových propozic a balíčků (např FUP). Další funkcí jsou přidělování pravidel pro zpoplatnění dat (data zdarma či placená). Veškerá komunikace mezi PCRF a PGW probíhá DIAMETER protokolem. PCRF bude sehrávat důležitou roli při volání přes LTE. Dalo by se zjednodušeně říci, že PCRF je obdobou MSC, které řídí hlasové spojení PCEF - Policy Control Enforcement Function je funkce integrovaná do známé PGW, která aplikuje pravidla zaslaná z PCRF na zákaznický provoz, který jím protéká OCS Online Charging System je systém, který v reálném čase dokáže zpoplatnit uživatelská data podle pravidel, které poslalo PCRF do PCEF OCS Sy PCRF Rx Control plane User plane Gy Gx SGW PGW (PCEF) Gi PDN

22 QoS Quolity of Service QoS slouží k řízení datového přenosu pro potřeby konkrétní služby, např. hlasu nebo videa. Jedná se o řízení QoS směrem k zákazníkovi z Core network přes přenosovou a hlavně rádiovou síť. PCRF systém předává požadované parametry síťovým prvkům PGW, které vkládá požadované informace do datového provozu. Tyto informace jsou používány přenosovými systémy Jaké parametry PCRF řídí: Maximum Bit Rate MBR Guaranteed Bit Rate GBR Allocation / Retention Priority ARP definuje, jak má enb zacházet s rádiovými prostředky QoS Class Identifier Mezi QoS můžeme počítat i FUP, protože ovlivňuje zákaznickou zkušenost

23 Podpora hlasu v LTE síti bez VoLTE CSFB LTE síť je datová PS síť a dokud nenabízí VoLTE (Voice over LTE), tak jsou poskytovány hlasové služby stále sítí GSM. Potřebujeme, aby tyto dvě sítě uměly spolupracovat. Terminály nepodporují, že by byly zaregistrované ve dvou sítích (GSM a LTE) najednou. Důvodem je spotřeba baterie a cena terminálu. Proto je terminál v síti LTE a hlas je zajištěn metodou CSFB CSFB - Curcuit Switched Fall Back: Volně přeloženo návrat do CS sítě Odchozí hovor: Terminál je zaregistrován v LTE síti, pokud se má uskutečnit odchozí hovor, tak terminál sám přejde z LTE do GSM sítě. Po ukončení hovoru se terminál opět přeregistruje z GSM do LTE sítě Příchozí hovor: V případě příchozího hovoru je terminál donucen LTE sítí přejít do GSM sítě a přijmout hovor v GSM síti. Po ukončení hovoru se terminál sám vrátí do LTE sítě

24 Architektura IMS IMS je náhradou za mobilní telefonní ústředny, poskytuje služby pouze nad IP a je schopné více služeb než bylo v GSM síti IMS IP multimedia System SBC Session Border Controller CSCF Call Session Control Function HSS Home Subscriber Server BGW Border Gateway IMS používá SIP protokol pro signalizaci a RTP protokol pro přenos hlasu či videa. Zatímco IMS zpracovává pouze SIP signalizaci, tak veškeré hlasové či video spojení se uzavírají přes SBC, které slouží jako spojovací uzel a bezpečnostní prvek. SBC v sobě zahrnuje Border Gateway funkci. Samotná uživatelská data do IMS nejsou vůbec směrována. IMS používá jiné HSS než LTE síť a to z důvodu, že LTE poskytuje jinou službu než IMS Application server (AS) je prvek, který zajišťuje konkrétní službu pro IMS. IMS bez AS umí pouze spojit hovor bez jakékoliv přidané služby. Zajímavostí je, že z pohledu LTE sítě jsou SIP i RTP uživatelská data (user plane). Pro LTE není SIP signalizace

25 Identity zákazníků v IMS IMPU 1 V IMS jsou dvě skupiny identit: IMPI 1 IMPU 2 Servisní profil A - IMS Private User Identity - IMPI IMPU 3 Servisní profil B - IMS Public User Identity IMPU IMPI 2 IMPU 4 IMPI používá se pouze na autentikaci při registraci, administraci a vyúčtování IMS služeb. Zákazník musí mít alespoň jednu IMPI identitu IMPU používá se pro směrování volání. Pod touto identitou je zákazník viditelný pro ostatní účastníky. Zákazník může mít více IMPU USIM a ISIM technologie Jelikož mobilní zákazník už má identitu na SIM kartě pro autentikaci a autorizaci do GSM, 3G či LTE, tak je výhodné ji použít i pro IMS služby. Pro 3G a LTE síť se používá USIM (Universal SIM) technologie. IMS přináší novější technologii - ISIM (IMS SIM). Použití ISIM vyžaduje výměnu SIM karet, takže se přednostně používá technologie USIM Důsledky použití USIM v IMS - LTE i IMS používá stejný sdílený klíč pro - IMPI identita je odvozena od IMSI - IMPU identita je odvozena od MSISDN Výhody ISIM - IMPU identita je uložena přímo v aplikaci na SIM kartě a neodvozuje se od MSISDN

26 Sestavení hovoru přes LTE v IMS Skládá se ze dvou kroků: - IMS registrace - IMS Invitation IMS Registration Aby bylo možné využívat služeb IMS, terminál se musí nejprve zaregistrovat v IMS. Proces proběhne automaticky při přihlášení se do datové sítě. Bez registrace není možné přijmout ani uskutečnit hovor přes IMS. IMS v rámci registrace autorizuje zákazníka, zapíše se přidělená IP zákazníka a stáhne se servisní profil z HSS do P-CSCF IMS Invitation Je metoda SIP protokolu, která slouží k sestavení hovoru. Při obdržení požadavku IMS centrem dojde k ověření požadavku na volání, nalezení B čísla, zaslání požadavku na spojení a sestavení komunikačních kanálů mezi A číslem a B číslem

27 Sestavení VoLTE hovoru SIP INVITE 1. Účastník A posílá SIP INVITE, který přijme P-CSCF, které pošle do PCRF informaci o vznikajícím hovoru pro vytvoření dedicated beareru 2. P-SCSF přepošle SIP INVITE do S-SCSF, které obsluhuje daného zákazníka (uloženo při registraci) 3. SIP INVITE je přeposlán do aplikačního serveru, který řídí celý hovor 4. SIP INVITE pokračuje přes S-CSCF, které směruje SIP INVITE podle IMPU do I-SCSF 5. I-SCSF musí stáhnout profil z HSS kde jsou služby zákazníka, umístění a další informace 6. SIP INVITE je přeposlán do S-SCCF, které je přepošle do AS 7. Aplikační server ověří SIP INVITE požadavek 8. Po té se přepošle SIP INVITE do P-CSCF, které informuje PCRF o vznikajícím spojení pro vytvoření dedicated bearer pro VoLTE hovor 9. SIP INVITE je doručován účastníkovi B 10. Účastník B odpovídá kódem 183 RINGING, v odpovědi je vybraný kodek. Ten slouží jako informace pro PCRF 10a. Pro vytvoření dedicated bearer k účastníkovi B s požadovanou rychlostí 11. Odpověď se vrací až účastníkovi A 12. a sestavuje se dedicated bearer k účastníkovi A

28 Sekvenční schema SIP INVITE pro představu

29 Zajištění hlasových služeb s neúplným LTE pokrytím - SRVCC V případě, že je v síti nabízena služba VoLTE, ale zákazník opustí pokrytí LTE během hovoru, je potřeba zajistit aby hovor nebyl přerušen. To má zajistit SRVCC technologie SRVCC Single Radio Voice Call Continuity V principu jde o to, že se terminál během VoLTE hovoru přeregistruje do GSM sítě a prvky core network zajistí, pomocí signalizace to, že probíhající VoLTE hovor se bez výpadku přepojí do GSM core prvků (MGW) a hovor je úspěšně sestaven do GSM. Signalizačně toto řídí po celou dobu IMS. Prvky GSM sítě (MGW) jsou využity pro přenos hlasového kanálu

30 Mezinárodní VoLTE roaming Mezinárodní IMS roaming vyžaduje nativní IP konektivitu, takže IPX je nutný. IMS služby mají být poskytovány, dle doporučení, výhradně přes APN IMS. Toto APN má nastaven roaming mód LBO, tzn. že veškerá data vygenerovaná uživatelem v roamingu jsou směrovány do sítě navštíveného operátora, tedy i do IMS. IMS se tedy stará o správné routování jak SIP, tak RTP protokolu přes IPX ke správnému operátorovi

31 Náhrada VAS služeb v IMS RCS RCS Rich communication Services Je sada služeb pro IMS, které mají jednak nahradit původní služby v GSM zasílání zpráv, hlasové služby Ale především přinést nové služby sdílení souborů, videí, chat, rozšířený telefonní seznam, lokalizace účastníka, černá listina obtěžujících volání atd. RCS specifikace se postupně vylepšuje a už existuje v 5. verzi. Zatím se služby moc neprosadily, ale možná s narůstajícím počtem IMS a IP propojení se situace změní. Jedná se o přímou konkurenci služeb, které již nyní nabízí firmy jako Apple, Google apod. Nevýhodou RCS je, že je závislá na klientských aplikacích, které nedodává operátor, ale jiní dodavatelé. Zatímco v případě firem Apple a Google je dodavatelem i provozovatele stejná firma, což znamená výrazně lepší pružnost ve vývoji nabízených služeb

32 Podpůrné systémy

33 Podpůrné systémy CRM Customer Relation Management Soubor systémů, které udržují veškeré informace o zákaznících, péče o zákazníky ESS/OSS Enterprice Support Systems/Operational Support Systems Nástroje pro výstavbu sítě, hlášení poruch, údržbu sítě Integration Integrace Soubor nástrojů, které zajišťují, aby mezi sebou fungovaly systémy různých dodavatelů ERP Enterprice Resource Planning Nástroje pro účetnictví, správu majetku, mzdy, správu zaměstnanců např. SAP BI Business Intelligence Podpůrné systémy pro zpracování obchodních informací pro další rozvoj obchodu a služeb Billing Billing Zpoplatnění služeb online nebo offline, procesy vymáhání pohledávek, tisk faktur

34 Billing - zpoplatnění a fakturace služeb Core network MSC SMSC Dobíjení Billing Mediation Fakturační systém Nacenění služeb Produktový katalog Účetní systém Tisk faktur MMSC GGSN/PGW OCS Online Charging Úložiště dat PCRF System Síťové systémy generují události nebo soubory s informacemi o volání nebo přenesených datech. Tyto informace se používají buď pro zpoplatnění v reálném čase (online) nebo pro pozdější zaúčtování (offline). Souborům se říká CDR Call Data Record Online charging probíhá buď přes SS7 protokoly nebo nově DIAMETER OCS je Online Charging System pro zaúčtování služeb v reálném čase Billing Mediation slouží pro zpracování událostí a souborů ze všech systémů a převádí je do formátu, kterému rozumí Fakturační systém Účetní systém slouží k vykazování příjmů a výdajů firmy

35 Budoucí trendy v telekomunikacích Convergence Doposud zajišťovaly služby v telekomunikační síti jednotlivé, oddělené systémy. Trendem je sjednocovat společné funkce systémů dohromady. Např různé typy služeb zpráv (SMS, MMS, Voice mail) Virtualizace V principu jde o oddělení aplikací od fyzického hardware vybavení a to tak, že aplikace dostanou přidělený výpočetní výkon, paměť a diskový prostor aniž by jim vadilo na kterém serveru běží (myšleno lokalita i typ hardware) Cloud V případě telekomunikací především interní cloud řešení, kde je podstatou virtualizace a použité nástroje na správu běžících aplikací, dynamické přidělování zdrojů a správu celé počítačové farmy. Plán je virtualizovat a provozovat v cloudu i core network systémy SDN Software Defined Network Jde o nový design IP sítě, která má oddělené řízení od přenosové sítě (přesně to co se událo v Release 4 v telekomunikacích). Je to dynamické řízení a přizpůsobení sítě aktuálním podmínkám a požadavkům. Obrovský přínos bude mít právě v kombinaci s virtualizací serverů, cloud řešení a dynamickém řízení celého ekosystému

36 Děkuji za pozornost

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

Vodafone v6. Ladislav Suk Core Network Strategy Manager Pavel Fryč - One Net Solution Manager Tomáš Darda - Senior OneNet Solution Engineer

Vodafone v6. Ladislav Suk Core Network Strategy Manager Pavel Fryč - One Net Solution Manager Tomáš Darda - Senior OneNet Solution Engineer Vodafone v6 Ladislav Suk Core Network Strategy Manager Pavel Fryč - One Net Solution Manager Tomáš Darda - Senior OneNet Solution Engineer & Vodafone Technology Team 6.6.20(6+6) Vodafone Group Vodafone

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek touto zadávací dokumentací zadavatel vymezil následující pojmy takto: GSM (Global System for Mobile

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA

PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA Teorie a praxe IP telefonie - 3. dvoudenní odborný seminář PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA Václav DOLEČEK pracoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: dolecev@fel.cvut.cz Abstrakt: Unlicensed

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Úvod do mobilních telekomunikačních sítí. Jan Jerie Jan Jerie červen 2014

Úvod do mobilních telekomunikačních sítí. Jan Jerie Jan Jerie červen 2014 Úvod do mobilních telekomunikačních sítí Jan Jerie Jan Jerie červen 2014 Standardizace Standardizace 3GPP - The 3rd Generation Partnership Project Sdružení organizací, které vydávají doporučení a standardy

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Nastavení internetu. Jak to lze jednoduše, Android

Nastavení internetu. Jak to lze jednoduše, Android internetu Jak to lze jednoduše, Android Jak na to? Mrkněte na mapu pokrytí, jste v místě pokrytí? Máte aktivní datové služby od SAZKAmobil? Zkuste manuální nastavení* Na dalších stránkách najdete jednoduchý

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

Seznam školení (1/3)

Seznam školení (1/3) Seznam školení (1/3) Kód Název Typ/Cena (bez DPH) Délka/Úroveň TITT-O-01 Úvod do telekomunikací Základní principy a metody v telekomunikacích -C: 187740 Kč -S: 157740 Kč -O: 22350 Kč Délka: 3 dny Úroveň:

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA Series 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA 48 PBX LCR Tarifikační sw. Internet CRM TAPI UMTS Sw. phone GSM VoIP Analog ISDN 2 IVR Digital Mobil VoIP Mobility Extension Analog/fax Assistant SMS Server

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

ENUM Nová dimenze telefonování. CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz

ENUM Nová dimenze telefonování. CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz ENUM Nová dimenze telefonování CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz 1 Obsah Co je ENUM Jak funguje User ENUM Infrastructure ENUM Co je potřeba Výhody a přínosy

Více

IPv6 a Telefónica Czech Republic

IPv6 a Telefónica Czech Republic Cisco ExpoClub: IPv6 seminář 2.6.2011, Praha Jakub Votava Proč? = pohled z hlediska marketingu IPv6 nepřináší žádnou novou funkcionalitu zákazníkovi jen bude dál fungovat Internet problém docházejících

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech

Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech České vysoké učení technické v Praze, katedra telekomunikační techniky GTS Czech, s.r.o Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech Pavel Troller Mobilní telefony a jiná obdobná zařízení

Více

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí).

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). VoIP Telefonie Provozování protokolu SIP mezi softwarovou ústřednou Asterisk a Cisco 2811 Vypracoval: Pavel Jeníček, JEN022 Martin Milata,

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Úloha B Měření parametrů GSM

Úloha B Měření parametrů GSM Úloha B Měření parametrů GSM 1. Zadání: Změřte GSM parametry a funkčnost svého mobilního telefonu pomocí daného testeru v operačním módu AUTOTEST v operačním módu FAULT FIND 2. Vypracování: Měřený přístroj:

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

O2 ENTERPRISE SECURITY. Vít Jergl, Vladimír Kajš

O2 ENTERPRISE SECURITY. Vít Jergl, Vladimír Kajš O2 ENTERPRISE SECURITY Vít Jergl, Vladimír Kajš Jsme silným partnerem pro Vaši bezpečnost Jsme největší konvergentní ICT poskytovatel v ČR Máme know-how a dlouholeté zkušenosti s implementací IT bezpečnosti

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Monitorovací systém ALA

Monitorovací systém ALA Monitorovací systém ALA Aplikační poznámka 3 Rev. D Přenos dat v síti GSM / GPRS Aleš Sekanina, Slovenská 152, 685 01 Bučovice, ALA1@ALA1.com Aktualizováno: 5. ledna 2009 Obsah I Přehled možností komunikace

Více

2N VoiceBlue Next. 2N VoiceBlue Next & Asterisk. Propojení pomocí SIP trunku. Quick guide. www.2n.cz. Version 2.00

2N VoiceBlue Next. 2N VoiceBlue Next & Asterisk. Propojení pomocí SIP trunku. Quick guide. www.2n.cz. Version 2.00 2N VoiceBlue Next 2N VoiceBlue Next & Asterisk Propojení pomocí SIP trunku Quick guide Version 2.00 www.2n.cz 1 2N VoiceBlue Next má tyto parametry: IP adresa 10.0.0.20 Příchozí port: 5060 Asterisk parametry:

Více

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014 Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí Jiří DOUŠA Červen 2014 1 Agenda 1. IP šifrátory pro zabezpečení videokonference 2. Požadavky na IP šifrátory 3. Cryptel IP řešení 4.

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Možnosti zabezpečení mobilní komunikace Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Agenda Mobilní firemní komunikace Nasazení mobilní firemní komunikace ve firmě Zabezpečení mobilní firemní

Více

Telekomunikační sítě Internet

Telekomunikační sítě Internet Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Internet Datum: 19.3.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě ts_120319_kapitola7

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ Obsah INFORMACE O VAŠÍ SIM KARTĚ... 3 Co vše najdete na své SIM kartě?... 3 SIM karta T- Mobile... 3 SIM karta Vodafone... 3 DODATEČNÁ AKTIVACE VAŠEHO NOVÉHO ČÍSLA U

Více

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Pokud je v textu uvedena přesná specifikace předmětu zakázky s uvedením výrobce, případně typu, jedná se pouze o definici standardu předmětu zakázky,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx Návod k obsluze VoIP PBX ústředna Soundwin WiPBX, ipbx Popis produktu Soundwin WiPBX a ipbx jsou SOHO SIP PBX ústředny, které překvapí nejen velikostí, ale také nízkou cenou. Brány WiPBX a ipbx se mezi

Více

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 3 Sítě UMTS a CDMA datové přenosy Vypracoval: Jan Hlídek Spolupracovali: Tomáš Nemastil, Petr Putík, Jaroslav Jureček, Honza Sadílek

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS Ing. Vladimír Šnejd, Ing. Milan Švec, EGÚ ČB, a. s. Principy socketových spojů GPRS Technické řešení Zkušenosti a realizace Hodnocení

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Souhrnný účet za telefonní číslo

Souhrnný účet za telefonní číslo 731 488 390 Tarif: O2 Business 150 Volné minuty 50 129:00 8 8 20:30 20:30 28:30 28:30 - do pevné sítě 34:30 33:30 33:30 - VPN 68:00 44:00 44:00 7:00 7:00 17:00 17:00 - ostatní mobilní operátoři 463:30

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů - Aktuální stav k 29. 4. 2008 MV generální ředitelství HZS ČR Jak budete informováni o nových podmínkách? Od 1. 5. 2008 budou všechny kontaktní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více