Základy telekomunikačních sítí 2. část. Jan Jerie Červen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy telekomunikačních sítí 2. část. Jan Jerie Červen 2015"

Transkript

1 Základy telekomunikačních sítí 2. část Jan Jerie Červen 2015

2 GSM síť

3 Signalizace v sítích různých generací CS sítě (GSM) využívaly výhradně SS7 signalizaci, Interface v GSM síti označujeme písmeny M, N, A, B, C někdy s indexem. Např.: Mn S příchodem podpory mobilních paketových sítí se objevuje signalizace založená na IP protokolu, kdy se používá výhradně DIAMETER protokol pro všechny typy interface Interface PS sítě (GPRS) se označují písmenem G s indexem, např.: Gx, Gy LTE je první síť založená čistě na principu přepínání paketů a využívá se výhradně DIAMETER protokol. SS7 již v LTE nenajdete kromě nutné podpory původní GSM sítě V LTE síti se používá k označení interface písmeno S, R, C, D s písmenem či číslem v indexu. Např.: S1, Ro, Rx, Cx DIAMETER protokol je založen na Radius protokolu, parametry se přenáší formou AVP - Atribut Value Pair: dvojice atribut-hodnota Kromě povinných AVP lze používat vlastní AVP

4 Architektura GSM core sítě MSS Mobile Switching Server MGW Media Gateway IN Intelligent Network SMSC SMS Centrum BSC Base Station Controller RNC Radio Network Controller IVR Interactive Voice Responce HLR Home Subscriber Register VLR Visited Subscriber Register Protokoly SS7 rodiny: SNAP MAP SINAP CAP MSS je řídící jednotkou, která zajišťuje mobilitu účastníků a služeb. Zároveň řídí sestavování hovorů a je signalizačním uzlem v síti. MSS je v síti vždy více. Řádově jednotky, v rozsáhlé síti i více. MSS mimo jiné řídí hand over - potřeba předat řízení dalšímu vysílači, podle pohybu zákazníka V 3G síti už umí jednotky RNC sami mezi s sebou provést hand over zákazníka MGW je jednotka, která pracuje s médii (hovorová data), přizpůsobuje kodeky, spojuje hovory atd. SMSC je jednotka zajišťující příjem a doručování SMS. Funguje jako store and forward služba IN zajišťuje doplňkové služby sítě, např. prepaid, VPN, call transfer, chytré vyzvánění, zelené linky IVR je telefonní automat, který odpovídá na zákazníkovu volbu. Slouží především pro nastavení služeb

5 Sestavení hovoru v GSM domácí síti a v roamingu 1. Zákazník A vytočí telefonní číslo, což vygeneruje signalizační zprávu s požadavkem o sestavení spojení. Požadavek je zpracováván MSS jednotkou. Z VLR databáze načte profil uživatele A, který obsahuje informaci o aktivních službách relevantních k hovoru 2. Pokud využívá zákazník A služeb IN systému, pošle MSS zprávu do IN a zpět dostane nastavení a pravidla pro hovor 3. Nyní MSS potřebuje zjistit lokaci a profil zákazníka B z důvodu směrování a účtování 4. V případě, že účastník B používá také IN služeb, tak se MSS doptá na jejich nastavení. Postupně probíhá sestavování spojení v MGW V případě, že zákazník B není v roamingu, tak se v tomto okamžiku spojuje hovor v rámci MSS domácí sítě a následující kroky neproběhnou: 5. Hovorová signalizace je směrována k MSS obsluhující B číslo, zde je uložen profil zákazníka B ve VLR 6. V případě, že zákazník B je v roamingu a má aktivní IN služby, tak se navštívená MSS doptá na nastavení IN služeb 7. Hovor je terminován na zákazníka B

6 Implementace SMS v domácí síti a roamingu SMSC SMS Centrum MO SMS Mobile Originated SMS MT SMS Mobile Terminated SMS SMS je store and forward služba, což znamená, že každá zpráva se nejprve v SMSC uloží a zařadí do fronty pro zpracování. MO SMS jsou zpracovány výhradně domácím SMSC, v případě že zákazník je v roamingu, tak SMS doručuje SMSC navštívené sítě. V poslední době se používá i pro doručení domácí SMSC. Tomuto scénáři říkáme Home Routed Access. Rozlišujeme 4 různé druhy SMS do tříd: Class 0 SMS se zobrazí přímo na displeji telefonu aniž by se uložila, je zasláno oznámení o doručení Class 1 klasická SMS, která se uloží do paměti telefonu nebo na SIM Class 2 a Class 3 jsou speciální SMS, které se téměř nepoužívají Odeslání SMS (MO Mobile Originated) Z mobilního zařízení se přes signalizační kanály odešle SMS. Lze použít buď 2G nebo 3G síť, ta je směrována do SMSC přes MSS resp. SGSN. SMSC ji uloží. V každém mobilním zařízení je uložena adresa SMSC Doručení SMS (MT Mobile Terminated SMS) Nejprve SMSC musí zjistit lokaci příjemce, tak že se doptá HLR. Pak odešle SMS do příslušného MSS nebo SGSN, které obsluhuje konkrétního uživatele. Doručování opět probíhá přes signalizační kanály

7 Mobilní datové sítě

8 Architektura 3G datové core sítě SGSN Serving GPRS Support Node GGSN Gateway GPRS Support Node CS síť Curcuit Switched síť PS síť Packet Switched síť Vzniká nová, paralelní PS síťová infrastruktura vedle původní CS sítě. PS a CS síť je z pohledu nabízených služeb zákazníkům nikoliv způsob komunikace Core Network systémů mezi sebou. Paketový přístup vyžaduje jiný způsob připojení, který nepoužívá telefonní čísla nevytváří se okruh. Signalizace je stále založena na rodině protokolů SS7, část datové signalizace již využívá DIAMETER protokol, který je čistě IP protokolem SGSN systém, který směruje pakety do a z mobilní sítě, správu mobilních zákazníků, mobility management, autorizaci a autentikaci vůči HLR GGSN je paketová brána do světa Internetu, přiděluje IP adresy a vše, co je spojené s paketovou sítí, směruje pakety na správnou SGSN, může fungovat jako firewall

9 Sestavení datového spojení (stejný princip pro 3G i LTE) Nevytváří se okruh, ale je potřeba sestavit spojení, které je paketově orientované, nepoužívá se telefonní číslo Vytvoření spojení mobilního zařízení se skládá ze dvou důležitých kroků: Attach procedura Vytvoření PDP contextu Attach procedura zajistí ověření zákazníka vůči HLR (HSS), že může čerpat službu a síť si uloží informace o zákazníkovi identitu, lokaci apod. Po úspěšné attach proceduře vznikne logické spojení mezi zařízením a SGSN (MME). SGSN(MME) si uloží do dočasné paměti informace o konkrétním zařízení a zákazníkovi PDP context activation procedura, zařízení stále nemá přidělenou IP adresu, takže nelze přijímat a odesílat data. IP přiděluje GGSN(PGW), je tedy třeba se připojit na GGSN. Mobilní zařízení k tomu použije název APN, které je uloženo v zařízení. APN si síť přeloží na adresu správné GGSN. GGSN obslouží zákaznický požadavek na vytvoření PDP contextu Po úspěšném PDP context activation má zařízení přidělenou IP adresu, je vytvořené logické spojení mezi zařízením a GGSN. V tuto chvíli může zákazník např. na Internet Attach i PDP context activation může být iniciován i ze strany sítě

10 Sestavení datového spojení ve 3G PDP context aktivace 1. Mobilní zařízení pošle PDP context activation request, proběhne ověření zákazníka vůči HLR 2. Aplikují se kroky pro zabezpečení komunikace je nepovinné 3. SGSN pošle žádost o překlad názvu APN na IP adresu GGSN a odešle zpět SGSN 4. SGSN pošle žádost o aktivaci PDP contextu do GGSN 5. GGSN požádá o autorizaci a autentikaci zákazníka vůči Radius serveru. Přidělí se IP adresa a pravidla zpoplatnění dat 6. DHCP funkce je většinou přímo v GGSN přidělí 7. Do MS se odešle potvrzení o vytvoření PDP contextu

11 Architektura LTE sítě Core network SGSN Serving GPRS Support Node MME Mobility Management Entity SGW Serving Gateway MSS Mobile Switching Server PCRF Policy and Charging Rule Function PGW - Packet Gateway HSS Home Subscriber Server CS Curcuit Switched PS Packet Switched UTRAN UMTS Radio Access Network (3G) E-UTRAN Evolved UTRAN (LTE) UE User Equipment IMS IP Multimedia System LTE síť je založena plně na principu přepínání paketů a tudíž signalizace je také založena na IP, již se nepoužívá SS7 protokolů, ale DIAMETER protokol. Stále je však potřeba zajistit souběh sítě LTE a sítě GSM pro hlasové služby. Toto zajišťuje zařízení MME, které přebírá některé řídící funkce z SGSN a MSS. Hlavní funkce MME: - Autorizace a autentikace uživatelů (UE) - Správa radiových prostředků, zajištění mobility UE -Lawful Intercept odposlech pro policii, loadbalncing provozu mezi SGW PCRF je nový funkční box, který nabývá na významu. Slouží k řízení datového provozu z pohledu funkčního (sestavení spojení a jeho rychlost, kvalita připojení) a z pohledu účtování dat Všechnu ostatní funkční bloky plní podobnou funkci jako v předchozích verzích architektury sítě

12 Sestavení datového spojení v LTE síti aktivace data bearer Zjednodušené sekvenční schema popisující sestavení datového spojení mezi terminálem (UE) a paketovou bránou (PGW) Skládá se z následujících kroků: Attach request autorizace, autentikace uživatele a Uložení lokace uživatele Create session request Vytvoření datové session včetně přidělení IP adresy terminálu Modify bearer request Zpráva se posílá v případě, že se mění MME, které obsluhuje terminál Sestavení datové nosné Logický kanál, který se uzavírá mezi terminálem a PGW umožňuje přenášet data a nazývá se bearer. Bearer, který se sestaví vždy na začátku každého spojení se nazývá Default bearer

13 Logický pohled na vytvořené spojení v LTE - Data Bearers Po úspěšném sestavení spojení vznikne logické spojení mezi terminálem a PGW v core network. Nazýváme jej bearer - nosná IP-CAN enb MME SGW PGW Paketová síť LTE signalizace Default bearer (základní IP konektivita bez garance rychlosti) Dedicated bearer 1 (IP konektivita s garancí kvality) Dedicated bearer N (IP konektivita s garancí kvality) IP spojení IP spojení Radio bearers S1 Tunnels S5/S8 Tunnels LTE signalizace je logické spojení mezi terminálem a MME, sestaví se okamžitě při přihlášení do sítě LTE Zeleně jsou zobrazeny bearers, kde se přenáší uživatelská data z pohledu LTE sítě Default bearer se sestaví pro konkrétní APN a vytvoří se vždy při sestavení datového připojení. Sestavení iniciuje vždy terminál. Dedicated Bearer se sestaví pro konkrétní službu a sestavení vždy iniciuje jej vždy síť (PCRF, PGW). Dedicated bearers může být až 10 v rámci jednoho IP-CAN IP-CAN - IP connectivity Acces Network je obecný název pro jakoukoliv IP konektivitu a zde je prezentována konektivitou přes jedno konkrétní APN

14 Roaming hlasový a datový

15 Typy roamingu Regionální Roaming, kdy operátor má rozdělenou síť na regiony a nabízí služby omezené na region. Dnes se de facto nepoužívá Národní Zákazník může čerpat služby různých operátorů v rámci jednoho státu Je využíván v případě některých virtuálních operátorů, kdy virtuální operátor má přidělené vlastní identifikační údaje MCC a MNC (Mobile Country Code a Mobile Network Code) regulačním úřadem Mezinárodní Nejběžnější typ roamingu, kdy se využívá služeb operátora v jiné státě Inter-standard Roaming, kdy využíváte sítí různých standardů Inter MSC roaming Typ roamingu v rámci jednoho operátora, kdy zákazník je obsluhován různými MSC

16 Mezinárodní roaming v sítích 2G a 3G hlasový a datový Podpora PS dat v GSM sítí vznikla později jako doplněk a tudíž i datový roaming stojí na signalizaci SS7 použité v GSM, GRX poskytuje GPRS roaming podporu. Stále však nejde o nativní IP služby Operátoři si vyměňují síťové informace nezbytné pro funkční roaming v dokumentu nazvaném IR21 Clearing house služby poskytuje firma Syniverse pro drtivou většinu roamingu. Poskytují službu HUB pro SS7 síť, GRX i IPX GRX poskytuje HUB službu pro GPRS data uživatelská data jsou tunelována sítí, která nepodporuje nativně IP (např.přes STM) IPX - IP Exchange, je dalším vývojovým krokem roamingového propojení s podporou IP

17 Typy datového roamingu HRA, LBO HRA Home Routed Access Datový roaming je v EU zatím podporován formou Home Routed Access Veškerý datový provoz je směrován k domácímu operátorovi LBO Local Break Out Zákaznická data nejsou směrována k domácímu operátorovi, ale směrují se do Internetu u navštíveného operátora. Local break out definuje 3GPP standard, ale nepoužívá se. Změnu přinese EU regulace v 07/2014, která umožňuje tuto službu nabízet

18 Datový roaming v síti LTE Vychází z jedné zásadní skutečnosti už je výhradně IP, nelze použít SS7 protokoly LTE roaming je možný jen přes IPX služby, k signalizaci se používá DIAMETER protokol a je tedy třeba nových zařízení DRA a DEA, které slouží pro Routing Diameter protokolu (DRA) a DEA - Diameter Edge Agent, která je hraničním prvkem různých sítí a plní především bezpečnostní funkce. Zde na obrázku je zobrazen Home Routed Access. Ačkoliv LTE roaming není ještě podporován očekáváme, že se bude pro mobilní data v roamingu stále používat především home routed access

19 Datové systémy a služby

20 Doplňkové služby v datových sítích WAP a MMS 4. SMSC GGSN WAP GW Zákazník odesílá MMS. Jedná se o HTTP request metodou POST 2. MMS se uloží na MMSC a zjistí se, kde je příjemce a jaký má telefon. Podle toho se upraví formát obsahu MMS. Zprávu zařadí do fronty a vygeneruje pro ni unikátní URL 3. MMSC odešle přes WAP Push notifikaci do WAP GW ve formátu HTTP požadavku 4. WAP GW přijatou zprávu převede do srozumitelného formátu pro SMSC a odešle. Notifikace je doručována jako speciální typ SMS 5. Jakmile telefon přijme SMS notifikaci o nové MMS, tak podle nastavení telefonu buď pošle HTTP GET žádost na URL, která byla uvedena v SMS a kde se nachází daná MMS nebo stahování odloží na později

21 Řízení datových spojení PCRF (QoS, rychlost) PCRF Policy Charging Rule Function je nový systém, který je řídící jednotkou pro přidělování pravidel na řízení datových připojení z pohledu kvalitativních parametrů (QoS) a také z pohledu datových propozic a balíčků (např FUP). Další funkcí jsou přidělování pravidel pro zpoplatnění dat (data zdarma či placená). Veškerá komunikace mezi PCRF a PGW probíhá DIAMETER protokolem. PCRF bude sehrávat důležitou roli při volání přes LTE. Dalo by se zjednodušeně říci, že PCRF je obdobou MSC, které řídí hlasové spojení PCEF - Policy Control Enforcement Function je funkce integrovaná do známé PGW, která aplikuje pravidla zaslaná z PCRF na zákaznický provoz, který jím protéká OCS Online Charging System je systém, který v reálném čase dokáže zpoplatnit uživatelská data podle pravidel, které poslalo PCRF do PCEF OCS Sy PCRF Rx Control plane User plane Gy Gx SGW PGW (PCEF) Gi PDN

22 QoS Quolity of Service QoS slouží k řízení datového přenosu pro potřeby konkrétní služby, např. hlasu nebo videa. Jedná se o řízení QoS směrem k zákazníkovi z Core network přes přenosovou a hlavně rádiovou síť. PCRF systém předává požadované parametry síťovým prvkům PGW, které vkládá požadované informace do datového provozu. Tyto informace jsou používány přenosovými systémy Jaké parametry PCRF řídí: Maximum Bit Rate MBR Guaranteed Bit Rate GBR Allocation / Retention Priority ARP definuje, jak má enb zacházet s rádiovými prostředky QoS Class Identifier Mezi QoS můžeme počítat i FUP, protože ovlivňuje zákaznickou zkušenost

23 Podpora hlasu v LTE síti bez VoLTE CSFB LTE síť je datová PS síť a dokud nenabízí VoLTE (Voice over LTE), tak jsou poskytovány hlasové služby stále sítí GSM. Potřebujeme, aby tyto dvě sítě uměly spolupracovat. Terminály nepodporují, že by byly zaregistrované ve dvou sítích (GSM a LTE) najednou. Důvodem je spotřeba baterie a cena terminálu. Proto je terminál v síti LTE a hlas je zajištěn metodou CSFB CSFB - Curcuit Switched Fall Back: Volně přeloženo návrat do CS sítě Odchozí hovor: Terminál je zaregistrován v LTE síti, pokud se má uskutečnit odchozí hovor, tak terminál sám přejde z LTE do GSM sítě. Po ukončení hovoru se terminál opět přeregistruje z GSM do LTE sítě Příchozí hovor: V případě příchozího hovoru je terminál donucen LTE sítí přejít do GSM sítě a přijmout hovor v GSM síti. Po ukončení hovoru se terminál sám vrátí do LTE sítě

24 Architektura IMS IMS je náhradou za mobilní telefonní ústředny, poskytuje služby pouze nad IP a je schopné více služeb než bylo v GSM síti IMS IP multimedia System SBC Session Border Controller CSCF Call Session Control Function HSS Home Subscriber Server BGW Border Gateway IMS používá SIP protokol pro signalizaci a RTP protokol pro přenos hlasu či videa. Zatímco IMS zpracovává pouze SIP signalizaci, tak veškeré hlasové či video spojení se uzavírají přes SBC, které slouží jako spojovací uzel a bezpečnostní prvek. SBC v sobě zahrnuje Border Gateway funkci. Samotná uživatelská data do IMS nejsou vůbec směrována. IMS používá jiné HSS než LTE síť a to z důvodu, že LTE poskytuje jinou službu než IMS Application server (AS) je prvek, který zajišťuje konkrétní službu pro IMS. IMS bez AS umí pouze spojit hovor bez jakékoliv přidané služby. Zajímavostí je, že z pohledu LTE sítě jsou SIP i RTP uživatelská data (user plane). Pro LTE není SIP signalizace

25 Identity zákazníků v IMS IMPU 1 V IMS jsou dvě skupiny identit: IMPI 1 IMPU 2 Servisní profil A - IMS Private User Identity - IMPI IMPU 3 Servisní profil B - IMS Public User Identity IMPU IMPI 2 IMPU 4 IMPI používá se pouze na autentikaci při registraci, administraci a vyúčtování IMS služeb. Zákazník musí mít alespoň jednu IMPI identitu IMPU používá se pro směrování volání. Pod touto identitou je zákazník viditelný pro ostatní účastníky. Zákazník může mít více IMPU USIM a ISIM technologie Jelikož mobilní zákazník už má identitu na SIM kartě pro autentikaci a autorizaci do GSM, 3G či LTE, tak je výhodné ji použít i pro IMS služby. Pro 3G a LTE síť se používá USIM (Universal SIM) technologie. IMS přináší novější technologii - ISIM (IMS SIM). Použití ISIM vyžaduje výměnu SIM karet, takže se přednostně používá technologie USIM Důsledky použití USIM v IMS - LTE i IMS používá stejný sdílený klíč pro - IMPI identita je odvozena od IMSI - IMPU identita je odvozena od MSISDN Výhody ISIM - IMPU identita je uložena přímo v aplikaci na SIM kartě a neodvozuje se od MSISDN

26 Sestavení hovoru přes LTE v IMS Skládá se ze dvou kroků: - IMS registrace - IMS Invitation IMS Registration Aby bylo možné využívat služeb IMS, terminál se musí nejprve zaregistrovat v IMS. Proces proběhne automaticky při přihlášení se do datové sítě. Bez registrace není možné přijmout ani uskutečnit hovor přes IMS. IMS v rámci registrace autorizuje zákazníka, zapíše se přidělená IP zákazníka a stáhne se servisní profil z HSS do P-CSCF IMS Invitation Je metoda SIP protokolu, která slouží k sestavení hovoru. Při obdržení požadavku IMS centrem dojde k ověření požadavku na volání, nalezení B čísla, zaslání požadavku na spojení a sestavení komunikačních kanálů mezi A číslem a B číslem

27 Sestavení VoLTE hovoru SIP INVITE 1. Účastník A posílá SIP INVITE, který přijme P-CSCF, které pošle do PCRF informaci o vznikajícím hovoru pro vytvoření dedicated beareru 2. P-SCSF přepošle SIP INVITE do S-SCSF, které obsluhuje daného zákazníka (uloženo při registraci) 3. SIP INVITE je přeposlán do aplikačního serveru, který řídí celý hovor 4. SIP INVITE pokračuje přes S-CSCF, které směruje SIP INVITE podle IMPU do I-SCSF 5. I-SCSF musí stáhnout profil z HSS kde jsou služby zákazníka, umístění a další informace 6. SIP INVITE je přeposlán do S-SCCF, které je přepošle do AS 7. Aplikační server ověří SIP INVITE požadavek 8. Po té se přepošle SIP INVITE do P-CSCF, které informuje PCRF o vznikajícím spojení pro vytvoření dedicated bearer pro VoLTE hovor 9. SIP INVITE je doručován účastníkovi B 10. Účastník B odpovídá kódem 183 RINGING, v odpovědi je vybraný kodek. Ten slouží jako informace pro PCRF 10a. Pro vytvoření dedicated bearer k účastníkovi B s požadovanou rychlostí 11. Odpověď se vrací až účastníkovi A 12. a sestavuje se dedicated bearer k účastníkovi A

28 Sekvenční schema SIP INVITE pro představu

29 Zajištění hlasových služeb s neúplným LTE pokrytím - SRVCC V případě, že je v síti nabízena služba VoLTE, ale zákazník opustí pokrytí LTE během hovoru, je potřeba zajistit aby hovor nebyl přerušen. To má zajistit SRVCC technologie SRVCC Single Radio Voice Call Continuity V principu jde o to, že se terminál během VoLTE hovoru přeregistruje do GSM sítě a prvky core network zajistí, pomocí signalizace to, že probíhající VoLTE hovor se bez výpadku přepojí do GSM core prvků (MGW) a hovor je úspěšně sestaven do GSM. Signalizačně toto řídí po celou dobu IMS. Prvky GSM sítě (MGW) jsou využity pro přenos hlasového kanálu

30 Mezinárodní VoLTE roaming Mezinárodní IMS roaming vyžaduje nativní IP konektivitu, takže IPX je nutný. IMS služby mají být poskytovány, dle doporučení, výhradně přes APN IMS. Toto APN má nastaven roaming mód LBO, tzn. že veškerá data vygenerovaná uživatelem v roamingu jsou směrovány do sítě navštíveného operátora, tedy i do IMS. IMS se tedy stará o správné routování jak SIP, tak RTP protokolu přes IPX ke správnému operátorovi

31 Náhrada VAS služeb v IMS RCS RCS Rich communication Services Je sada služeb pro IMS, které mají jednak nahradit původní služby v GSM zasílání zpráv, hlasové služby Ale především přinést nové služby sdílení souborů, videí, chat, rozšířený telefonní seznam, lokalizace účastníka, černá listina obtěžujících volání atd. RCS specifikace se postupně vylepšuje a už existuje v 5. verzi. Zatím se služby moc neprosadily, ale možná s narůstajícím počtem IMS a IP propojení se situace změní. Jedná se o přímou konkurenci služeb, které již nyní nabízí firmy jako Apple, Google apod. Nevýhodou RCS je, že je závislá na klientských aplikacích, které nedodává operátor, ale jiní dodavatelé. Zatímco v případě firem Apple a Google je dodavatelem i provozovatele stejná firma, což znamená výrazně lepší pružnost ve vývoji nabízených služeb

32 Podpůrné systémy

33 Podpůrné systémy CRM Customer Relation Management Soubor systémů, které udržují veškeré informace o zákaznících, péče o zákazníky ESS/OSS Enterprice Support Systems/Operational Support Systems Nástroje pro výstavbu sítě, hlášení poruch, údržbu sítě Integration Integrace Soubor nástrojů, které zajišťují, aby mezi sebou fungovaly systémy různých dodavatelů ERP Enterprice Resource Planning Nástroje pro účetnictví, správu majetku, mzdy, správu zaměstnanců např. SAP BI Business Intelligence Podpůrné systémy pro zpracování obchodních informací pro další rozvoj obchodu a služeb Billing Billing Zpoplatnění služeb online nebo offline, procesy vymáhání pohledávek, tisk faktur

34 Billing - zpoplatnění a fakturace služeb Core network MSC SMSC Dobíjení Billing Mediation Fakturační systém Nacenění služeb Produktový katalog Účetní systém Tisk faktur MMSC GGSN/PGW OCS Online Charging Úložiště dat PCRF System Síťové systémy generují události nebo soubory s informacemi o volání nebo přenesených datech. Tyto informace se používají buď pro zpoplatnění v reálném čase (online) nebo pro pozdější zaúčtování (offline). Souborům se říká CDR Call Data Record Online charging probíhá buď přes SS7 protokoly nebo nově DIAMETER OCS je Online Charging System pro zaúčtování služeb v reálném čase Billing Mediation slouží pro zpracování událostí a souborů ze všech systémů a převádí je do formátu, kterému rozumí Fakturační systém Účetní systém slouží k vykazování příjmů a výdajů firmy

35 Budoucí trendy v telekomunikacích Convergence Doposud zajišťovaly služby v telekomunikační síti jednotlivé, oddělené systémy. Trendem je sjednocovat společné funkce systémů dohromady. Např různé typy služeb zpráv (SMS, MMS, Voice mail) Virtualizace V principu jde o oddělení aplikací od fyzického hardware vybavení a to tak, že aplikace dostanou přidělený výpočetní výkon, paměť a diskový prostor aniž by jim vadilo na kterém serveru běží (myšleno lokalita i typ hardware) Cloud V případě telekomunikací především interní cloud řešení, kde je podstatou virtualizace a použité nástroje na správu běžících aplikací, dynamické přidělování zdrojů a správu celé počítačové farmy. Plán je virtualizovat a provozovat v cloudu i core network systémy SDN Software Defined Network Jde o nový design IP sítě, která má oddělené řízení od přenosové sítě (přesně to co se událo v Release 4 v telekomunikacích). Je to dynamické řízení a přizpůsobení sítě aktuálním podmínkám a požadavkům. Obrovský přínos bude mít právě v kombinaci s virtualizací serverů, cloud řešení a dynamickém řízení celého ekosystému

36 Děkuji za pozornost

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

Sledování kvality služeb v prostředí IMS, SS7 a VoIP. Martin Rosický 23. listopad 2010

Sledování kvality služeb v prostředí IMS, SS7 a VoIP. Martin Rosický 23. listopad 2010 Sledování kvality služeb v prostředí IMS, SS7 a VoIP Martin Rosický 23. listopad 2010 Obsah prezentace IMS jako srdce moderních telekomunikačních služeb Co přináší monitoring kvality služeb Pasivní monitoring

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Struktura sítě GSM. obr. 1.1 Buňková struktura

Struktura sítě GSM. obr. 1.1 Buňková struktura Struktura sítě GSM 1 Buňková struktura Síť GSM je jedním z celulárních (buněčných) systémů. Základní idea je taková, že obsluhovanou oblast rozdělíme na 14 šestiúhelníkových buněk, které tvoří dva svazky

Více

Vodafone v6. Ladislav Suk Core Network Strategy Manager Pavel Fryč - One Net Solution Manager Tomáš Darda - Senior OneNet Solution Engineer

Vodafone v6. Ladislav Suk Core Network Strategy Manager Pavel Fryč - One Net Solution Manager Tomáš Darda - Senior OneNet Solution Engineer Vodafone v6 Ladislav Suk Core Network Strategy Manager Pavel Fryč - One Net Solution Manager Tomáš Darda - Senior OneNet Solution Engineer & Vodafone Technology Team 6.6.20(6+6) Vodafone Group Vodafone

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL

Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL Telefon Alcatel One Touch IDOL, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition)

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Tablet Samsung P605 Galaxy Note 10.1. (2014 edition), zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia 3220

Nastavení telefonu Nokia 3220 Nastavení telefonu Nokia 3220 Telefon Nokia 3220, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Tablet Huawei MediaPad 7 Lite, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Telefon Samsung N9005 Galaxy Note 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Telefon Alcatel One Touch 2001X, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb.

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb. Ceník GoMobil platný od 15.2.2014 TARIF Měsíční paušál SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonního čísla (jednorázový poplatek) Závazek Účtování VOLÁNÍ Balíček 20 volných

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO Garant předmětu: Doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. Autoři

Více

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Tablet Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Vývoj GSM I. 1986 testy technologií digitálního vysílání v Paříži (TDMA a FDMA) 1987 12 zemí sepsalo memorandum o technologii GSM (MoU)

Vývoj GSM I. 1986 testy technologií digitálního vysílání v Paříži (TDMA a FDMA) 1987 12 zemí sepsalo memorandum o technologii GSM (MoU) Lekce 4 Vývoj GSM I 1982 CEPT zakládá skupinu GSM (Groupe Spécial Mobile) jejímž úkolem je navrhnout panevropský systém s následujícími kritérii: kvalitní přenos lidské řeči digitální ISDN kompatibilní

Více

POŽADAVKY NA MOBILNÍ SLUŽBY 2013

POŽADAVKY NA MOBILNÍ SLUŽBY 2013 POŽADAVKY NA MOBILNÍ SLUŽBY 2013 2/28/2013 Jaké mobilní služby lze v roce 2013 požadovat? Požadavky na mobilní služby 2013 Ing. Jan Šámal První vydání Praha. Únor 2013 OptiKom.cz, s.r.o. 2013 Nabídky na

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek touto zadávací dokumentací zadavatel vymezil následující pojmy takto: GSM (Global System for Mobile

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013 Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2NStarGate - nové CPU 2013 V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N StarGate. V první části tohoto

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

ENUM Nová dimenze telefonování. CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz

ENUM Nová dimenze telefonování. CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz ENUM Nová dimenze telefonování CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz 1 Obsah Co je ENUM Jak funguje User ENUM Infrastructure ENUM Co je potřeba Výhody a přínosy

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Úvod do telekomunikačních sítí. Jan Jerie červen 2015

Úvod do telekomunikačních sítí. Jan Jerie červen 2015 Úvod do telekomunikačních sítí Jan Jerie červen 2015 Telekomunikace a standardizace Co to jsou telekomunikace Telekomunikace je soubor prostředků, zařízení, pravidel a principů pro komunikaci lidí nebo

Více

Nastavení telefonu CAT B100

Nastavení telefonu CAT B100 Nastavení telefonu CAT B100 Telefon CAT B100, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

SIP Session Initiation Protocol

SIP Session Initiation Protocol SIP Session Initiation Protocol Jiří Ledvina Projektování distribuovaných systémů Úvod Protokol aplikační úrovně Řídicí protokol (signalizační) pro Vytváření Modifikaci Ukončování spojení mezi dvěma účastníky

Více

Nastavení tabletu Apple ipad

Nastavení tabletu Apple ipad Nastavení tabletu Apple ipad Tablet Apple ipad, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

SMS a MMS. Jaroslav Krejčí

SMS a MMS. Jaroslav Krejčí SMS a MMS Jaroslav Krejčí SMS Úvod První SMS zpráva byla poslána v prosinci roku 1992, a to z osobního počítače na mobilní telefon v britské síti Vodaphone. Byla to obyčejná, jednoduchá textová zpráva.

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ŘEŠENÍ PROPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SMS MEZI SÍTÍ OPERÁTORA A SÍTÍ COMPATEL A PŘEDPOKLAD SMS PROVOZU

PŘÍLOHA Č. 3 ŘEŠENÍ PROPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SMS MEZI SÍTÍ OPERÁTORA A SÍTÍ COMPATEL A PŘEDPOKLAD SMS PROVOZU PŘÍLOHA Č. 3 ŘEŠENÍ PROPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SMS MEZI SÍTÍ OPERÁTORA A SÍTÍ COMPATEL A PŘEDPOKLAD SMS PROVOZU i Příloha č. 4 SMS Řešení pro propojení prostřednictvím SMS a předpoklad SMS provozu OBSAH

Více

PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA

PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA Teorie a praxe IP telefonie - 3. dvoudenní odborný seminář PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA Václav DOLEČEK pracoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: dolecev@fel.cvut.cz Abstrakt: Unlicensed

Více

Nastavení internetu. Jak to lze jednoduše, Android

Nastavení internetu. Jak to lze jednoduše, Android internetu Jak to lze jednoduše, Android Jak na to? Mrkněte na mapu pokrytí, jste v místě pokrytí? Máte aktivní datové služby od SAZKAmobil? Zkuste manuální nastavení* Na dalších stránkách najdete jednoduchý

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC.

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC. SIMATIC S7-200 - GPRS 2005, Page 1 WORKSHOP S7-200 Program workshopu Začátek: 9.00 GPRS - aplikace pro GPRS, základy - jak nastavit vzdálenou stanici, knihovna instrukcí pro GPRS - jak nastavit server

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Nabídka konektivity: Rychlost připojení Agregace Cena 1 měsíc vč. DPH 6/2 Mbps 1:3 350,- Kč 16/4 Mbps 1:6 500,- Kč 25/6 Mbps 1:9 650,- Kč

Nabídka konektivity: Rychlost připojení Agregace Cena 1 měsíc vč. DPH 6/2 Mbps 1:3 350,- Kč 16/4 Mbps 1:6 500,- Kč 25/6 Mbps 1:9 650,- Kč Nabídka připojení služba internet 1. Připojení smlouva na dobu určitou 12 měsíců Rodinný dům - Cena instalace od 1,- Kč vč. DPH (dle potřebné technologie) - zaměření zdarma (upřesnění ceny instalace) -

Více

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA Series 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA 48 PBX LCR Tarifikační sw. Internet CRM TAPI UMTS Sw. phone GSM VoIP Analog ISDN 2 IVR Digital Mobil VoIP Mobility Extension Analog/fax Assistant SMS Server

Více

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění Veřejná zakázka "Poskytování telekomunikačních služeb" strana: 1 Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění 1. Informace o provozu Datové a hlasové služby, které budou na základě tohoto výběrového řízení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Popis Multimediální telekomunikační systém Alcatel OmniPCX 4400 umožňuje digitální přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojek a připojení do běžných

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

Úvod do mobilních telekomunikačních sítí. Jan Jerie Jan Jerie červen 2014

Úvod do mobilních telekomunikačních sítí. Jan Jerie Jan Jerie červen 2014 Úvod do mobilních telekomunikačních sítí Jan Jerie Jan Jerie červen 2014 Standardizace Standardizace 3GPP - The 3rd Generation Partnership Project Sdružení organizací, které vydávají doporučení a standardy

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Nastavení telefonu Motorola V300

Nastavení telefonu Motorola V300 Nastavení telefonu Motorola V300 Telefon Motorola V300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

O2 ENTERPRISE SECURITY. Vít Jergl, Vladimír Kajš

O2 ENTERPRISE SECURITY. Vít Jergl, Vladimír Kajš O2 ENTERPRISE SECURITY Vít Jergl, Vladimír Kajš Jsme silným partnerem pro Vaši bezpečnost Jsme největší konvergentní ICT poskytovatel v ČR Máme know-how a dlouholeté zkušenosti s implementací IT bezpečnosti

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Přehled tarifů a služeb (Ceník) Platný od 10. června 2016

Přehled tarifů a služeb (Ceník) Platný od 10. června 2016 Užitečné pojmy Částka k čerpání Hlasová schránka Loga, melodie a java Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné účtování Program služeb (Tarif) Převod částky k čerpání Převod

Více

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled Mobilní komunikace Semestrální úloha GSM stručný přehled Jméno: Jan Melich Datum měření: 27.2.2006 1.Úvod: GSM (Global Systém for Mobile communication) - Globální Systém pro mobilní komunikaci Jedná se

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Ceník platný od 1.6.2013

Ceník platný od 1.6.2013 Ceník platný od 1.6.2013 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Roamingové služby Další poplatky TARIF START 100 200 Měsíční paušál 0 Kč * 100 Kč 200 Kč SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) 100 Kč 100 Kč 100

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014 Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí Jiří DOUŠA Červen 2014 1 Agenda 1. IP šifrátory pro zabezpečení videokonference 2. Požadavky na IP šifrátory 3. Cryptel IP řešení 4.

Více

Nastavení tabletu Sony Xperia Tablet Z

Nastavení tabletu Sony Xperia Tablet Z Nastavení tabletu Sony Xperia Tablet Z Tablet Sony Xperia Tablet Z, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Telefon Samsung i9000 Galaxy S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Zákaznická linka: +420 840 181 181 Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Datum: 1.11.2015 Verze: 1.00 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. APLIKACE MY CONNECTED CAR...3 3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE...4 3.1

Více

Artlingua Translation API

Artlingua Translation API Artlingua Translation API Dokumentace Jan Šváb, Artlingua, a.s. 2015 Revize: 2015-09-22 - verze API : v1 Obsah Obsah... 2 Předávání dokumentů k překladu... 3 Implementace klientské aplikace pro Translation

Více