Kryptografie a audit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kryptografie a audit"

Transkript

1 Kryptografie a audit Karel Kohout

2 Seminární práce: Prezentace:

3 Kryptografie Způsob vytvoření bezpečné komunikace po nebezpečném (nezabezpečeném) kanálu s jedním předpokladem: existuje jiný, bezpečný kanál (Shanon, [1]). Zdroj: [2].

4 Trocha matematiky Vernamova šifra (1926) [2, str. 21] (one time pad): otevřený text X je řetězec n prvků x i, x i {0, 1}, šifrovací klíč K je řetězec n prvků k i, k i {0, 1}, přičemž pro každý prvek k i klíče platí p 0 k i = 0.5 = p 1 k i (tj. entropie daného bitu je právě jedna), zašifrovaný text C je řetězec n prvků c i takových, že c i = x i k i, kde je exklusivní disjunkce. Charakteristiky: Srovnání: (jediná) prokazatelně bezpečná, extrémně drahá. symetrické DES, AES,... asymetrické DSA, RSA,...

5 (Některé) zákony kryptografie Kerckhoffův princip (předpoklad): Kryptosystém by měl zůstat bezpečný, i pokud nepřítel zná vše kromě klíče. Moorův zákon Empirické tvrzení, podle kterého se výkon počítačů zdvojnásobí zhruba každých 18 měsíců. Murphyho zákon Pokud je v kryptosystému jediná zranitelnost, dříve nebo později ji někdo najde. I kdyby byl objevitel poctivý, dříve nebo později se zranitelnost dostane k případným útočníkům. V praxi: systém je tak bezpečný, jak je bezpečná jeho nejslabší část. Zdroj: [1].

6 Proč chránit Obrázek: Ukázka zařízení s firemními daty Zdroj: [3].

7 Audit Cílem auditu bezpečnosti informačního systému (případně auditu kryptografie ) je ověřit, zda zvolená opatření jsou adekvátní hrozbám[4]. COSO, COBIT podrobnější (audit, ITIL, ISO/IEC, NIST, FIPS, RFC).

8 ISACA ISACA G40 Review of Security Management Practices ( Shoda (Compliance)): Auditor by měl ověřit, zda organizace má [4]: 1 definované, zdokumentované a aktuální všechny požadavky (zákonné, regulační a smluvní: ZRSP) na organizaci a způsob plnění těchto požadavků v rámci organizace a v rámci informačního systému, 2 implementované odpovídající postupy k zajištění souladu se ZRSP v případě použití materiálů, majících charakter duševního vlastnictví a v případě používání proprietárního software, 3 chráněné důležité záznamy před ztrátou, zničením a falzifikací v souladů se ZRSP, 4 implementované kontroly na ochranu dat a zajištění důvěrnosti dat v souladu s ZRSP, 5 implementované kontroly k odrazení uživatelů od využití prostředků na zpracování informací k nedovoleným účelům, 6 implementované kontroly, vyžadující, aby u veškerého software používaného společností, s výjimkou open-source software, společnost vlastnila licenci, 7 implementované kryptografické kontroly v souladu se ZRSP. Vazby: ME3 CobiT 4.1 (respektive PO8.4 a další v CobiT 3), Ensure Compliance With External Requirements (proces identifikace, optimalizace, zhodnocení a potvrzení souladu se všemi externími právními, regulačními a jinými požadavky), DS5 Ensure Systems Security (zejména DS5.1 řízení bezpečnosti, DS5.2 plánování, DS5.5 testování bezpečnosti, DS5.7 ochrana technologie, zajišťující zabezpečení, DS5.8 správa kryptografických klíčů a DS5.11 výměna citlivých dat), předpoklad: splnění PO2.3 Data Classification Scheme, tj. určení citlivosti dat, vlastníků, způsobu ochrany a kontroly.

9 Další zdroje ISO/IEC (2700x, 1011x, 979x, 1177x, 14888, 18033, 15946,...), NIST: FIPS (Federal Information Processing Standard), 800 Series, FIPS 197 (AES) FIPS (hashovací funkce) FIPS 46-3 (DES, 3DES), FIPS 200 Minimum Security Requirements for Federal Information and Information Systems, SP A (přechod mezi kryptografickými algoritmy), SP (správné použití hashovacích algoritmů), SP Rev 1 (implementace HIPAA), IETF RFC (Request For Comments).

10 přehled Elektronický podpis, ochrana osobních údajů, použití kryptografických prostředků.

11 Elektronický podpis Zákon č. 227/2000 Sb., vychází ze směrnice EU 1999/93/EC, velmi odlišná legislativa ve světě (Utah) i v rámci EU, 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách (hashovací algoritmy), státní správa: vyhláška č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor, : NBÚ, ze zahraničních.

12 Ochrana osobních údajů a ostatní Zákon č. 101/2000 Sb., z 95/46/EC (smlouva se zpracovatelem, technická opatření 1 ), zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu 55 d), HIPAA (The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996), SOX (Sarbanes-Oxley Act of 2002), Section 404, systém interní kontroly COSO, COBIT. 1 Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

13 Export kryptografických prostředků Wassenaarské ujednání o vývozních kontrolách konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití, 42 zákona č. 412/2005 Sb. (povolení, evidence povolení), USA: Department of Commerce s Bureau of Industry and Security podle Export Administration Regulations 2, Clipper, Skipjack, key escrow; Clintonův Executive Order (Administration of Export Controls on Encryption Products). 2 Země skupiny D: Rusko, Bělorusko, Čína, Afghánistán, Barma, Irák, Írán, Pákistán,...

14 Import kryptografických prostředků Zdroj: [5].

15 Použití kryptografických prostředků Zdroj: [5].

16 Vynucené dešifrování dat Země Trest v případě neuposlechnutí / přitěžující okolnosti / ISP Poznámky Belgie 6-12 měsíců / - / - - Francie 3 roky, / 5 let, / Dvojnásobný trest, pokud ke spáchání 2 roky, zločinu použity kryptografické prostředky. Irsko? Itálie - Pouze účetní záznamy. Nizozemské království? Ne, pokud jde o obviněného. Španělsko? Spojené království Velké Británie a Severního Irska 2 roky 1984 neměl být návod... Zdroj: [5].

17 Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) Je možné vynutit vydání kryptografických klíčů, pokud [6, článek 49]: byla zašifrovaná data řádně získána, je dešifrování v zájmu národní bezpečnosti, zamezení páchání trestné činnosti nebo může napomoci jejímu odhalení, nebo je v ekonomickém zájmu Spojeného království, nebo pokud je nutné k účinnému nebo správnému výkonu zákonných práv a povinností [státních orgánů] a pokud jde o přiměřený a jediný prakticky uskutečnitelný způsob, jak data získat, je předpoklad, že osoba, po které jsou klíče požadovány, má klíče v držení; výjimkou jsou klíče u elektronického podpisu (čl. 50); osoba která již klíč v držení nemá, musí poskytnout veškeré informace, které by mohly vést k získání klíče (čl. 50). Šifrovací klíč existuje i bez projevu vůle podezřelého (vs USA, ČR).

18 Česká republika Článek 37 Listiny základních práv a svobod: 1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké, 337 zákona č. 40/2009 Sb., TZ Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, 41 TZ Polehčující okolnosti.

19 Trestné činy okolo kryptografie, software DMCA (Digital Millennium Copyright Act od 1998), No person shall circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title, TZ a další (Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat, Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti zákona). Software.

20 Generování náhodných čísel Netscape (zdroj [1]): a = mixbits( time.tv_usec ); b = mixbits( getpid() + time.tv_sec + ( getppid() << 12 ); seed = MD5( a, b ); nonce = MD5( seed++ ); key = MD5( seed++ ); PHP rand(), mt_rand(), ANSI C/libc vs Mersenne Twister.

21 Generování náhodných čísel (a) Debian Linux (Lenny) (b) Windows 7 (c) Windows XP (d) Windows 2008 Zdroj: autor.

22 OpenSSL v Debianu až , valgrind, MD_Update(&m, buf, j);, klíče pro PKI (SSH, DNSSEC, OpenVPN, el. podpis), ID procesu klíčů (!). Zdroj:?.

23 MD5 Kód pro detekci modifikací; náhodné orákulum. MD5 = Message-Digest algorithm 5, vychází z MD4 (podobně jako SHA-1), autor prof. Ronald Rivest (RSA). Řetězec livobovolné délky na řetězec o 128 bitech. Algoritmus: 1 doplnění, 2 Merkle-Damgårdovo schéma po 512 bitových blocích, 3 pro každý blok: kompresní funkce (4 kola, 16 kroků).

24 Merkle-Damgårdovo schéma (struktura) Obrázek: Merkle-Damgårdovo schéma (struktura) (zdroj: [7, str. 200]); x i jsou pro MD5 bloky o 512 bitech, H i řetězce o délce 128 bitů a h(x) výsledný hash.

25 MD5 útoky Rainbow tables (mezivýsledky), Kolize: pouze jeden průchod přes data (vs. přidání společného konce dat), tunely, závislosti v MD5, náhodné kolize (Klíma, Wang), řádově desítky vteřin na běžném počítači, kolize mezi dvěma určenými vstupy (Nostradamus, X.509 certikáty), úpravy certifikátů (2008, mezičlánek pro RapidSSL), Fastcoll, HashClash:

26 Červená Karkulka Běžný serveru, odlišné soubory, Hashclash kolize za 40 hodin a 17 minut. Hardware: čtyřjárdrový procesor i7 920, 2.67GHz, 8 GB RAM (4x2 GB DDR MHz; pro Hashclash 7 GB), na 64 bitovém Debianu.

27 Chybná implementace kryptosystému AES s blokem o velikosti 128 bitů a klíčem o velikosti 24 bajtů (pseudonáhodných). (a) Electronic code book (b) Cipher block chaining Zdroj: [2].

28 Bezpečné AES 128 bitů...? (c) Originální logo (d) Zašifrované logo electronic code book (e) Zašifrované logo cipher block chaining (f) Jiný obrázek Zdroj: autor,

29 Závěr limity kryptografie Firemní notebook zajištění dat: heslo do Windows : nic, selektivně šifrovaná data: odkládací soubory, celý šifrovaný disk: přístup k RAM, reboot, Firewire, evil maid, zmražená RAM.

30 Závěr limity kryptografie Obrázek: Dešifrování dat Zdroj:

31 Zdroje a další informace I Vaudenay, S.:A classical introduction to cryptography: Applications for Communications Security. Springer, ISBN: Menezes, Alfred J., Oorschot, Paul C. van, Vanstone, Scott A.: Handbook of applied cryptography, CRC Press, 1996, ISBN Western Australian Auditor General s Report: Information Systems Audit Report. 2/3/2010 ISACA: IT Standards, Guidelines, andb Tools and Techniques for Audit and Assurance and Control Professionals ALL-IT-Standards-Guidelines-and-Tools.pdf. Bert-Jaap Koops: Crypto Law Survey. Regulation of Investigatory Powers Act Stinson, Douglas: Cryptography - Theory and practice, CRC Press, 1995, ISBN:

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Crypto-World Informační sešit GCUCMP Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Připravil : Mgr.Pavel Vondruška, člen GCUCMP, BITIS, IACR, ISACA. Sešit je rozesílán registrovaným čtenářům. Starší sešity

Více

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. čtvrtek, 1. prosince 11

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. čtvrtek, 1. prosince 11 4 Elektronický obchod Jan Doubek, MBA Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA ČSÚ - Šetření o využívání ICT 2011 2 ČSÚ - Šetření o využívání ICT 2011 3 ČSÚ - Šetření o využívání

Více

Copyright Michal A. Valášek, 2012

Copyright Michal A. Valášek, 2012 Obsah Obsah...2 Přísně tajné šifry: co byste měli znát o současné kryptografii...3 Symetrické šifrovací algoritmy...5 Asymetrické šifry...7 Hashovací algoritmy...9 Elektronický podpis a přihlašování pomocí

Více

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

MKRI Kryptografie v informatice

MKRI Kryptografie v informatice 1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer. Kryptologie: Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova kryptós = skrytý.

Více

MODERNÍ ASYMETRICKÉ KRYPTOSYSTÉMY

MODERNÍ ASYMETRICKÉ KRYPTOSYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Využití penetračního testování pro zabezpečení počítačové sítě Jan Dušek Bakalářská práce 2014 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure Mgr. Petr Soukup Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 3

Více

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM)

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Diplomová práce Autor: Milan Šereda Informační technologie

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Policejní akademie ČR v Praze a Česká pobočka AFCEA Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Petr Jirásek, Luděk Novák, Josef Požár První elektronické oficiální vydání První oficiální verze slovníku

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Září 2014 Informační technologie Bezpečnostní techniky Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27002 36 9798 Information Technology Security techniques

Více

Certifikační politika Správy základních registrů

Certifikační politika Správy základních registrů Certifikační politika Správy základních registrů Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 1.srpna 2012 Schválil: Klasifikace: Ředitel SZR Veřejný dokument Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Přehled... 5 1.2 Název a jednoznačné

Více

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů 6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů Cíle výuky modulu Popsat klíčové aspekty bezpečnosti e-commerce Identifikovat klíčové bezpečnostní hrozby v prostředí e-commerce. Popsat, jak technologie

Více

Správa webserveru. Blok 9 Bezpečnost HTTP. 9.1 Úvod do šifrování a bezpečné komunikace. 9.1.1 Základní pojmy

Správa webserveru. Blok 9 Bezpečnost HTTP. 9.1 Úvod do šifrování a bezpečné komunikace. 9.1.1 Základní pojmy Blok 9 Bezpečnost HTTP Studijní cíl Devátý blok kurzu je věnován Identifikaci, autentizaci a bezpečnosti Hypertext Transfer Protokolu. Po absolvování bloku bude student ovládat partie týkající se zabezpečení

Více

Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví

Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví Původní práce cs3 Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví Otto Dostál 1, Milan Šárek 2 1 1. lékařská fakulta UK v Praze, ČR 2 CESNET z.s.p.o.,

Více

Šifrování a bezpečnost. Bezpečnost. Definice. Úvod do počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc.

Šifrování a bezpečnost. Bezpečnost. Definice. Úvod do počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc. Šifrování a bezpečnost Úvod do počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc. Bezpečnost požadavky na bezpečnost se v poslední době výrazně mění tradičně byla zajišťována zamezením přístupu (uzamykáním

Více

dokumentaci Miloslav Špunda

dokumentaci Miloslav Špunda Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá problematikou užití elektronického podpisu

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bezpečné kryptografické algoritmy. 2012 Zdeněk Müller

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bezpečné kryptografické algoritmy. 2012 Zdeněk Müller PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Bezpečné kryptografické algoritmy 2012 Zdeněk Müller Anotace Diplomová práce hodnotí kryptografické metody a postupy z hlediska

Více

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček Krádež identity Bc. Pavel Hubáček Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou krádeže identity. Cílem je identifikovat

Více

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 5, číslo 6/2003 16. červen 2003 6/2003

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 5, číslo 6/2003 16. červen 2003 6/2003 Crypto-World Informační sešit GCUCMP Ročník 5, číslo 6/2003 16. červen 2003 6/2003 Připravil : Mgr.Pavel Vondruška Sešit je rozesílán registrovaným čtenářům. Starší sešity jsou dostupné na adrese http://crypto-world.info

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a finance Ústav práva a technologií Bakalářská práce Elektronická fakturace a její právní úprava Ing. Miloš Holcner 2011/2012 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Houžvička. Bezpečnost dat v databázových systémech Oracle. Data security in Oracle Database Systems

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Houžvička. Bezpečnost dat v databázových systémech Oracle. Data security in Oracle Database Systems BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost dat v databázových systémech Oracle Data security in Oracle Database Systems Tomáš Houžvička Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název

Více

2.1. Zásady bezpečného chování... 4. 3.2. Asymetrické šifrování... 7. 4.1. MD5 (Message Digest algorithm)... 8 4.2. SHA-1 (Secure Hash Algorithm)...

2.1. Zásady bezpečného chování... 4. 3.2. Asymetrické šifrování... 7. 4.1. MD5 (Message Digest algorithm)... 8 4.2. SHA-1 (Secure Hash Algorithm)... METODY ŠIFROVÁNÍ (Zrgbql fvsebinav) Předmět: 4IZ110 Kurz č. 005 Autor: Martin Vlčko Email: xvlcm12@vse.cz Datum odevzdání: 16. dubna 2007 Vyučující: RNDr. Radomír Palovský, CSc. Obsah: 1. Historie šifrování...

Více

Projekt: Energetická á kybernetická bezpec nost

Projekt: Energetická á kybernetická bezpec nost Projekt: Energetická á kybernetická bezpec nost etapa II. Praha 2014 Tento projekt je financován z ERDF prostřednictvím OPPI a ze státního rozpočtu ČR. OBSAH STRUČNÉ SHRNUTÍ II. ETAPY 7 1. Shrnutí II.

Více