Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o."

Transkript

1 číslo 2 duben 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. Masopustní průvod Lukovem (9.35 hod.) téma Ve znamení masopustu Lukovský zimní víceboj Neúnavná dopisovatelka LZ

2 pro kluky a holky byl uspořádan sdružením Kaštánek za finančního přispění Obce Lukov ( ). Masopust aneb vodění medvěda Tradiční průvod masek a lidové hudby Lukovem, pořádaný sborem dobrovolných hasičů ( )

3 Vážení spoluobčané, po letošní mírné zimě jsme jaro museli přivítat o něco dříve. Stromy a keře se už začínají obalovat květy. Sluneční paprsky a stále více se zelenající tráva lákají k procházkám, sportu a pracovním aktivitám. Už i v obci vidíme uklizené ulice a zahrádky. I techničtí pracovníci obce využili k tomuto účelu nové techniky. Rok 2014 je pro Lukov významný množstvím kulturních a společenských akcí. Některé se už konaly a další nás teprve čekají. Dne proběhne v naší obci slavnostní otevření cyklistické stezky Lešná Lukov. Hlavní program tohoto slavnostního ceremoniálu se uskuteční na prostranství před hasičskou zbrojnicí. Celou akci bude provázet bohatý doprovodný program, na který bych vás, milí spoluobčané, chtěl jménem obecního úřadu pozvat. Rovněž vedení obce, její zastupitelstvo a rada přejí všem občanům krásné a klidné prožití velikonočních svátků. Jiří Jangot, starosta obce Před uzávěrkou LZ 2/2014 Na cyklostezce bezpečněji Obec se domluvila se státním podnikem Povodí Moravy, který spravuje Lukovský potok, na nezbytném zdravotním zásahu do břehového porostu okolo cyklostezky. V jarních měsících provedli zaměstnanci obce ořez uschlých větví, zejména vrb, které zasahovaly až k cyklostezce a hrozil jejich pád. Údržbu jsme provedli vlastními silami, protože Povodí Moravy na to nemá finanční prostředky. Nebyl to žádný velký zásah, spíše jen částečná údržba. Naší hlavní prioritou je, aby cyklostezka byla bezpečná a lidé ji mohli plně využívat, vysvětlil Michal Teplý, místostarosta obce. Investiční akce roku 2014 V letošním roce budou mimo jiné probíhat tyto investiční akce: Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Nade Mlýnem. Což zahrnuje nový plynovod a vodovod. V jarních měsících se začalo s budováním dešťové a splaškové kanalizace. Pokud se nám podaří prodat všechny pozemky v této lokalitě (jedná se o tři volná stavební místa), chtěli bychom na podzim postavit novou spojovací komunikaci, uvedl Michal Teplý, místostarosta obce. Obec vybuduje chodník kolem základní školy. Bude vyměněno oplocení a provedeny terénní úpravy v okolí budovy základní školy. Je plánováno rozšíření parkoviště u sběrného dvora. Nová parkovací místa budou sloužit jak obyvatelům Vesníku, tak návštěvníkům cyklostezky. Bude dokončena poslední etapa průmyslové zóny. V tuto chvíli je volných 8 tisíc m². Poptávka po stávajících plochách je vysoká. V jarních měsících vybereme z dodaných žádostí vhodné investory. Tím naplníme průmyslovou zónu a dobudujeme infrastrukturu, vysvětlil Michal Teplý. Během roku bude opraveno schodiště u nákupního střediska. Zároveň budou vybudována nová parkovací místa z boční strany nákupního střediska. Využití volných prostor v domě služeb V březnu byla zrušena prodejna potravin Javorka. O volné prostory, které jsou ve vlastnictví obce, se zatím ucházejí tři žadatelé. 3

4 P. VÁCLAV DIVÍŠEK * Rovina u Příbrami Lukov u Zlína Děkuji Tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježiši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do služby... 1 Tim 1, 12 Dne 19. března 2014 završil svou životní a duchovní cestu ve věku 94 let emeritní farní správce v Lukově, katolický kněz P. Václav Divíšek. Poslední rozloučení za velké účasti kněží, přátel a farníků se uskutečnilo v kostele sv. Josefa v Lukově v pátek 28. března 2014 a k věčnému odpočinku byl uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově. Narodil se 4. února 1920 v obci Rovina u Příbrami. Arcibiskupské gymnázium v Praze dokončil v r a Teologickou fakultu v Praze - Dejvicích v r Kněžské svěcení přijal dne 29. června Po vysvěcení nastoupil jako kaplan v Hostivicích. Na žádost generálního vikáře šel do pohraničí do Sudet, do Nýřan. Konzistoř ho pak přeložila do Všerub a Líšťan u Plzně, později do Dýšiny. V roce 1947 byl přeložen opět do pohraničí a posléze do Zvíkovce na Rakovnicku. Po únoru 1948 byl pro své výroky vyšetřován a opět v r přeložen, tentokrát do Staré Role u Karlových Varů, kde působil až do svého zatčení v r Následně byl odvezen do Karlových Varů k výslechům. Dne 9. listopadu 1950 se konal soud na Pankráci, kde P. Divíšek dostal trest dvanáct let vězení za údajnou velezradu a špionáž. Na Mírově strávil jako politický vězeň dva roky. Protože byl fyzicky zdatný, odvedli ho na těžbu uranu do Vitmanova do tzv. věže smrti. Zde tři a půl roku drtil uranovou rudu. P. Divíšek byl pak přidělen do uhelného dolu Nejedlého ve Svatoňovicích, kde si vlivem vlhka vážně poškodil již dříve nemocné kyčle na nohou. Nakonec jej z dolů převezli do věznice v Kartouzích. V roce 1960 byl na amnestii propuštěn se zákazem výkonu kněžské služby po dobu deseti let. Do roku 1968 pracoval 2 roky jako pomocný zedník a pak jako dělník u vodařů. Po znovuzískání státního souhlasu v r jen krátce působil jako administrátor ve Vejprnicích u Plzně, dále do r v Krásné Hoře u Příbrami. Problémy s režimem však pokračovaly dál, a tak putoval do Smečna, kde jako administrátor působil do r Protože je mu dále znemožněna kněžská práce v Čechách, odjíždí do Luhačovic, kde tajně pomáhá svému nemocnému spoluvězni v duchovní službě. V dubnu 1990 přichází do Štípy k Milosrdným sestrám sv. Kříže. Dekretem Arcibiskupské konzistoře v Olomouci byl P. Václav Divíšek k 1. červenci 1990 jmenován farářem v Lukově u Zlína. Po dokončení rozsáhlé opravy farní budovy se stěhuje 1. března 1991 natrvalo do Lukova, kde aktivně působil až do r. 2002, než jej vězněním narušené zdraví upoutalo trvale na invalidní vozík. Přesto po překonání dalších nemocí ještě obětavě sloužil mše v kostele až do příchodu nového duchovního správce, kterému dle svých sil vypomáhal, zejména pastorací v Domově pro seniory. Velkou měrou se zasloužil po r o opravy kostela sv. Josefa, které i sám ve štědré míře sponzoroval z náhrad za své věznění. Nezanedbatelnou složkou jeho kněžské služby i ve stáří byl jeho vřelý vztah k dětem a lidem vůbec. Dokázal vystihnout, čeho se jim před revolucí nedostávalo, a tak výrazně ovlivnil duchovní prostředí v obci. V červnu by oslavil 70. výročí kněžské služby. I přes zhoršující se zdravotní obtíže a těžké životní zkušenosti z věznění si stále uchovával očistný smysl pro humor. Ač zůstal nesmiřitelným kritikem zločinů komunismu, nikdy nezatrpknul a byl obdivuhodný pro svůj neutuchající optimismus, životní moudrost a nadhled, který si zachoval do posledních chvil. Budete nám Otče Václave chybět, i když vzpomínky zůstanou! Zároveň děkujeme Ct. s. Benediktě Veselé a P. Jiřímu Orságovi za obětavou péči ve stáří a při jeho těžké nemoci. farníci

5 USNESENÍ Z 25/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV konaného dne Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením 84 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 214/2014 ZO schvaluje záměr směny části pozemku ve vlastnictví Obce Lukov p. č. 86 o výměře cca 220 m 2 a pozemku p. č. 1534/1 o výměře cca 30 m 2 za část pozemku p. č. 87/1 o výměře cca 250 m /2014 ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 1571/76 o výměře cca m 2 v k. ú. Lukov u Zlína, za cenu 500,- Kč/m 2 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem hradí kupující. 216/2014 ZO schvaluje bezúplatný převod nově vzniklého pozemku pod cyklostezkou p. č. 1571/108 o výměře 4282 m 2 v k. ú. Lukov u Zlína, odděleného z pozemku p. č. 1571/6 v k. ú. Lukov u Zlína dle GP č /2013, který je ve vlastnictví státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Obce Lukov a pověřuje místostarostu obce Michala Teplého jednáním se Státním pozemkovým úřadem. 217/2014 ZO schvaluje seznam investic a oprav na rok 2014 dle předloženého seznamu. 218/2014 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 pro Sportovní klub Lukov, Padělky, Lukov, ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 219/2014 ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Lukov č. 1/2014 na rok V Lukově dne Jiří Jangot - starosta Michal Teplý - místostarosta ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUKOV Rada obce se schází pravidelně každých čtrnáct dnů, vždy ve středu v hod. Dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je jednání rady obce neveřejné. Avšak našim zájmem je informovat obyvatele Lukova o všem podstatném, co rada obce projednává. Proto jsem zde vybral nejdůležitější body, které byly řešeny. Od posledního vydání Lukovského zpravodaje proběhla celkem 3 jednání RO ( , a ). RO schvaluje finanční příspěvek na pořádání Dětského maškarního karnevalu v obci Lukov. RO schvaluje zpracování a tisk publikace, která zachycuje historický vývoj kostela v Lukově k 200. výročí vysvěcení této významné památky v Lukově. RO schvaluje finanční příspěvek pro Český svaz včelařů, o. s., Základní organizaci Lukov na činnost této organizace v roce RO schvaluje finanční příspěvek pro AVZO TSČ ČR, Základní organizaci Lukov, na činnost s mládeží v roce

6 RO schvaluje finanční příspěvek na organizaci oslav 15 let od znovuzaložení skautského oddílu v Lukově. RO schvaluje nákup 5 ks venkovních odpadkových košů, které budou umístěny podél nové cyklostezky a vyměněny za zničené koše v Lukově. RO schvaluje pořízení 3 ks venkovních malovaných map cyklostezek, včetně dřevěného stojanu a jednoho kusu venkovní malované mapy cyklostezek bez stojanu od společnosti Malované Mapy s. r. o., Sokolská 416, Zlín. Tyto mapy budou umístěny na významných turistických místech v Lukově, zejména u nové cyklostezky. RO schvaluje pořádání dalšího ročníku automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín na území obce Lukov, která proběhne od do RO schvaluje nákup dostatečného množství kusů sazenic kaštanu, dubu, javoru, olše a jasanu pro připravovanou jarní výsadbu v intravilánu obce Lukov. Pokud bude mít někdo zájem o podrobnější informace, nejen k těmto bodům, velmi rád je zodpovím. Michal Teplý ÚVAHA NAD VÝSTAVBOU LUKOVA DO ROKU ZKRÁCENÉ ZNĚNÍ Lukov patří mezi obce s vybudovanou technickou infrastrukturou, má veřejně prospěšné stavby základní školu, mateřskou školu, nákupní středisko, hasičskou zbrojnici, sportovní areál a sportovní halu. V obci jsou významné budovy domov pro seniory, víceúčelová budova Podhoran, hotel Tuskulum, Penzion Na pivovaře i kulturní památky kostel s farou, hrad a v podhradí téměř 1800 obyvatel. Našim hlavním cílem při tvorbě dokumentu Úvahy nad výstavbou obce Lukov do roku 2020 bylo dále vytvářet optimální podmínky pro spokojený život všech Lukovjanů. VÝSTAVBA LUKOVA V LETECH Významným v tomto období byl rok 1946, kdy tehdejší vedení Obce zadalo zpracování směrného územního plánu lokality Hradská, projektu regulace potoka a vybudování kanalizace bylo vytvořeno 100 stavebních míst. Od roku byly v obci vybudovány potřebné inženýrské sítě, postaveno 337 rodinných domů, 13 bytových domů, 31 zahradních domků a většina veřejně prospěšných staveb. Místní JZD výrazně podporovalo výstavbu obce do roku Podle Sčítání lidu, bytů a domů bylo 6 v roce 2011 registrováno 434 rodinných domů, 14 bytových domů, 112 chat a 31 zahradních domků. Ze 434 RD nebylo obydleno 49 domů s počtem 50 bytů (část je užívána pouze k rekreaci). Téměř 80 % bylo postaveno nebo rekonstruováno po roce Průměrné stáří RD je 38,1 roků. 324 RD má 1 bytovou jednotku, 64 domů 2 3 byty a 15 domů má více jak 4 byty. V obci bylo k datu sčítání 582 bytů, z toho 81 nebylo obydleno. 72,8 % bytů má 4 5 místností. Průměrná plocha obydlených bytů je 114 m 2, z toho obytná 80,8 m 2. V 17 % bytů žije pouze 1 občan, ve 26,9 % 2 obyvatelé. V listopadu 2011 vydalo zastupitelstvo nový územní plán. Vycházel z dřívějších územních plánů a různých studií, které byly v minulosti zpracovány. Současný plán je výrazně reálnější. Obec vlastní majetek ve výši 193 mil. Kč. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE V roce 1950 měla obec 952 obyvatel. Do roku 2013 (včetně) se zvýšil o 801 občanů a dosáhl počtu 1753 obyvatel. Lukov ale stárne, zatímco v roce 1980 byl průměrný věk obyvatel 39,4 let, v roce 2011 je to už 45,2 let. Věk obyvatel je z části ovlivněn klienty domova pro seniory. V roce 1961 bylo 20,7 % občanů kategorie do 14 let, v roce 2011 to je pouze 13,4 %. Snižuje se počet narozených dětí. Před rokem 2011 se ročně narodilo okolo 16 dětí, v roce 2012 jen 13 dětí a v r dětí. Počet obyvatel starších 65 let dosáhl 24,2 % celkového počtu celkem 422 obyvatel. Vzdělanost se výrazně zvýšila. V roce 1980 mělo základní a učňovské vzdělání bez maturity 85,6 % obyvatel, v roce 2011 to bylo jen 57 %. Úplné střední s maturitou mělo v roce ,4 % obyvatel a v roce

7 2011 již 26,3 % obyvatel. Vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání mělo v roce % občanů, ale v roce 2011 to bylo již 16,3 % obyvatel. Do roku 2020 se předpokládá zvýšení počtu obyvatel na Výhled jejich počtu může být v dalších letech ovlivněn novou výstavbou RD a malometrážních bytů, ale i optimálního využití rodinných domů. Nezanedbatelným faktorem může být i příjemné přírodní prostředí v okolí Lukova. Není vyloučen počet obyvatel okolo 2 tis. To by byl optimální počet pro využití základní školy, mateřské školy, obchodu, služeb, veřejně prospěšných staveb celkového fungování obce. VÝSTAVBA LUKOVA V LETECH V souladu s platným územním plánem obce byl zpracován jmenovitý seznam investičních akcí je téměř vyčerpávající, včetně rezervy na opravy a údržbu majetku Obce. Obsahuje 28 akcí. Náklady na realizaci investičních akcí, včetně oprav a údržeb, dosáhnou v letech téměř 93 mil. Kč. Na základní technické vybavení k RD a průmyslové zóny se předpokládá tis. Kč, na veřejně prospěšné stavby (např. zateplení škol, sběrný dvůr technické služby) tis. Kč, objekty služeb tis. Kč, cestovní ruch (cyklostezka, hrad) tis. Kč, bydlení tis. Kč. V seznamu investičních akcí není zařazen žádný nový objekt pro kulturní, společenské a zájmové vyžití občanů Lukova. K tomuto účelu může sloužit současná budova OZD Podhoran, která má více jak 4000 m 2 podlahové plochy. Budova není plně využívána a OZD Podhoran uvažuje o prodeji objektu. Změna užívání jednotlivých prostor bude vyžadovat stavební úpravy. Optimální využívání víceúčelové budovy bude vyžadovat jednání mezi Obcí a OZD Podhoran. Realizací jmenovitého seznamu investičních akcí bude vytvořeno 68 stavebních míst pro RD a rekonstrukcí stávajících objektů 16 malometrážních bytů. Hodnota majetku Obce se zvýší na cca 250 mil. Kč. Rokem 2020 bude prakticky ukončena výstavba finančně nákladných objektů z rozpočtu Obce. Obec bude mít všechny potřebné objekty pro obchody, služby, sport, kulturu a společenská setkání občanů. Průmyslová zóna vytvoří podmínky pro nová pracovní místa. Technický stav objektů Obce bude výrazně zhodnocen. Výstavbou RD a průmyslové zóny budou také výrazně zhodnoceny pozemky, jak Obce na cca 40 mil. Kč, tak soukromých vlastníků na více jak 85 mil. Kč, proti stavu před zařazením do územního plánu obce a výstavbou základního technického vybavení. ROZPOČET OBCE V letech se předpokládá celkový příjem do rozpočtu Obce ve výši více jak 217 mil. Kč. Největším zdrojem a to 51,6 % bude příjem ze státního rozpočtu. Rozhodnutím Parlamentu ČR byla provedena změna rozpočtového určení daní a od roku 2013 byly zvýšeny příjmy pro malé a střední obce a města. Pro Lukov to jsou cca 3 mil. Kč každý rok navíc. Výše příjmu ze státního rozpočtu je odvozena podle počtu obyvatel v obci. Významným příjmem v rozpočtu jsou výnosy z prodeje obecních pozemků ve výši 34,3 mil. Kč, to je 15,8 % celkových příjmů. Nezanedbatelným zdrojem jsou daně a poplatky cca 18,2 mil. Kč, tedy 8,4 %. V úvaze není uvažováno s jejich zvyšováním. Na dotacích z regionálních operačních programů a jiných fondů bude získáno cca 13 mil. Kč, to je 6,1 %. Doplňujícím příjmem rozpočtu Obce bude účast správců a vlastníků inženýrských sítí na úhradě nákladů spojených s výstavbou inž. sítí a vlastníků soukromých pozemků, kteří sdruží finanční prostředky na vybudování základního technického vybavení pro soustředěnou výstavbu rodinných domů. Z toho by mohlo být získáno 9,3 mil. Kč 4,3 %. Z pronájmů obecního majetku a hospodařením na majetku Obce se předpokládá výnos ve výši téměř 10 mil. Kč, tedy 6,9 % rozpočtu příjmů. Celkové výdaje v letech dosáhnou 211 mil. Kč, největšími výdaji Obce budou investice na opravy a údržby majetku Obce. Když dosáhnou více jak 92 mil. Kč, to je 43,7 % z celkových nákladů. Významnou položkou nákladů jsou výdaje na provoz komunálních a technických služeb. Dosáhnou 17,6 % rozpočtu téměř 40 mil. Kč. Výše je odvozena nejen z rozšíření majetku a veřejných prostor, ale i z požadavků na zvýšení kvality služeb a tím i zlepšování životního prostředí v obci. Správa Obce vyplývající z delegované pravomoci státní správy a samosprávy volené orgány Obce a chod obecního úřadu si vyžádá cca 36 mil. Kč, tedy 17,2 %. Na provoz škol bude vydáno cca 14,1 mil. Kč, tj. 6,7 %, dotace na veřejnou dopravu 4 mil. Kč 1,9 %, bytové a nebytové hospodářství 2,3 mil. Kč 1,1 %, zdravotní a sociální péči 1,4 mil. Kč 0,7 %. V ostatních výdajích celkem 20 mil. Kč, tj. 9,5 %, jsou zahrnuty náklady na podporu osvěty, kultury, sportu, společenských organizací a ostatní drobné výdaje Obce. Po roce 2020 dojde k výrazným změnám ve struktuře obecního rozpočtu. Výstavba obce bude z větší části dokončena, nepředpokládají se příjmy z prodeje pozemků. Přesto bude reálné zvýšit náklady, po roce 2021 oproti roku 2012, následujících položek takto: Knihovna, zpravodaj, kluby 228,9 % Podpora organizací 583,3 % Zdravotní péče 209,8 % Svoz komunálního odpadu 120,0 % Kultura, společenské akce 315,3 % Sport, volný čas, turistika 233,6 % Komunální služby, životní prostředí 230,5 % Místní správa a samospráva 120,0 % Že úvaha o výstavbě Lukova byla zpracována reálně, svědčí údaje o skutečnosti roku 2013 zahrnutého do 7

8 období V úvaze pro rok 2013 bylo uvažováno s tis. Kč na investice a opravy. Skutečné plnění je ve výši tis. Kč. S tím, že při výběru dodavatelů stavebních prací bylo dosaženo úspory oproti původním číslům v úvaze ve výši tis. Kč. Mezi významné investiční akce patří cyklostezka Lešná Lukov, zateplení budovy základní školy, základní technické vybavení v průmyslové zóně a nákup komunální techniky. Příjmy do rozpočtu Obce byly uvažovány ve výši tis. Kč, splněny jsou ve výši tis. Kč. V rozpočtovém určení daní chybí 612 tis. Kč (předpokládaný objem tis. Kč) výpadek daní zejména u osob samostatně výdělečně činných. Na dotacích dle uzavřených příslibů nebylo uvolněno tis. Kč (dotované investice byly realizovány, takže finanční prostředky budou uvolněny v roce 2014 a 2015). Na prodej pozemků byly uzavřeny kupní smlouvy, schváleny zastupitelstvem obce. Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou složeny v 1. čtvrtletí roku 2014 (odložené příjmy celkem tis. Kč). Výdaje ve výši tis. Kč byly naplněny ve výši tis. Kč. Jsou ovlivněny úsporou na stavbách ve výši tis. Kč a neuhrazenými fakturami se lhůtou splatnosti v r ve výši tis. Kč. Z uvedených údajů vyplývá, že rozpočet Obce byl sestaven reálně. Do dalších let Lukov nastoupil v oblasti výstavby velmi dobře... Zpracovali: Michal Teplý, místostarosta Ing. Ferdinand Vanský, člen technické komise Pokračování v LZ 3/2014 U ZOO LEŠNÁ BUDE UZAVÍRKA NÁVŠTĚVNÍCI ZÍSKAJÍ BEZPEČNĚJŠÍ PŘÍJEZD Modernizované komunikace podél Zoologické zahrady Zlín-Lešná, zejména ve směru jízdy do Lukova, se dočkají motoristé na silnici III/ Po dobu rekonstrukce zde však musí počítat v jarním období s částečnou i s úplnou uzavírkou. Silnice v blízkosti ZOO Lešná byla v havarijním stavu. Předmětem stavby je rekonstrukce úseků silnic III/49015, III/4911, III/4915 v katastrálním území Kostelec u Zlína a Štípa, v blízkosti areálu ZOO Lešná. Celková délka rekonstrukce silnice včetně obnovy krytu vozovky je metrů. V úseku silnice III/4911 v délce 181 metrů budou zrušeny silniční příkopy, komunikace bude ohraničena betonovou obrubou vymezující její šířku na 6,5 metru. Bude obnoveno odvodnění komunikace a položena nová ložná a obrusná živičná vrstva. V úseku silnice III/4915 o délce 64 metrů budou zrušeny silniční příkopy, komunikace o šířce 6,5 metru bude vymezena betonovou obrubou. U této části silnice bude provedeno i kompletní rozšíření konstrukce o jeden metr a obnoveno odvodnění, dále bude položena nová ložná a obrusná vrstva. Nejvíce prací se dotkne silnice III/49015 podél zoologické zahrady směrem na Lukov. Rekonstrukce zasáhne 892 metrů této komunikace. Betonovou obrubou bude vymezena šířka komunikace na 6,5 metru a bude provedeno i kompletní rozšíření konstrukce o přibližně jeden až dva metry. V místě rozšíření vozovky bude vybudována nová konstrukce vozovky, na zbývající části bude provedena obnova krytu včetně sanace trhlin. Obnoví se odvodnění. V úseku o délce 180 metrů před bočním vstupem do ZOO bude silnice směrově posunuta o tři metry, aby se zde vytvořil prostor pro oddělené vedení cyklostezky a pěších přístupů od parkoviště a aby zde bylo možno vybudovat rovněž zastávkové pruhy pro linkovou osobní dopravu, která se sem přesune od hlavní brány. Stavební práce na silnici III/4911 a III/4915 budou prováděny za částečné uzavírky po polovinách vozovky s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Podobně tomu bude i na silnici III/49015, kde však bude navíc v termínu od 7. do 18. dubna 2014 platit též uzavírka úplná, a to v úseku mezi oběma vstupy do ZOO. Objízdná trasa povede přes Fryšták a Lukov. Parkoviště u bočního vchodu do ZOO zůstane v provozu i v čase úplné uzavírky, ale motoristé na ně budou moci dojet jen ze strany od Lukova. Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena (vč. DPH) činí korun. Přibližně 80 procent uznatelných nákladů pokryje dotace EU přidělená v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Lhůta pro dokončení prací na této stavbě včetně ukončení všech uzavírek je stanovena na 30. června Hlavní letní návštěvnické sezony v ZOO už se rekonstrukce silnice nedotkne. Naopak budou moci návštěvníci ZOO využívat kvalitnějších a bezpečnějších příjezdových komunikací, uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Zlín 17. března 2014 Text: Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje 8

9 ROZHOVOR S JEDNATELKOU FIRMY PARABEL s. r. o. Ing. RADANOU KRÜSSELIN Parabel s. r. o. byla jednou z prvních firem, která využila nabídku vybudovat si zázemí firmy v nové průmyslové zóně. Čím se Parabel s. r. o. zabývá? Naše obchodní společnost byla založena v roce V průběhu vývoje se rozdělila na dvě divize. Jedna se zabývá nákupem a prodejem strojírenských výrobků z kovů, pryže, plastů a jejich kombinací. Druhá divize se zabývá vývojem a koordinací výroby zdravotnického prostředku LOKO- HELP, který pomáhá při lokomoční terapii pacientům po poranění míchy, po cévních mozkových příhodách nebo u posttraumatických stavů. Jsme firma obchodní, zákazníky máme nejen v Evropské unii, především v Německu a Švýcarsku, ale i v Číně a USA. Pro naše obchodní partnery zajišťujeme konstrukční práce daného výrobku, jeho výrobu, kontrolu kvality, případné proclení a dopravu až na místo určení. Jak jste začínali? Můj manžel pochází z Německa a již před rokem 1989 byl v kontaktu s československými výrobci a nakupoval od nich např. sila pro sypké materiálové směsi do stavebnictví, různé dopravníky, lopatkové elevátory a jiné zásobníky. Po roce 1989, kdy vzrostl zájem a poptávka německých zákazníků po československých výrobcích, se osamostatnil. Tak jsme začínali jako většina drobných podnikatelů a to doma, v rodinném domku v Lukově. Byla to doba plná nadšení a obrovského pracovního nasazení. Firma se rozrůstala, měli jsme pronajaté kanceláře i ve Zlíně. Výrobky jsme skladovali na základě dobrých vztahů u výrobců po celém Česku a Slovensku. Už dlouho jsme hledali nové, větší prostory, ale nic vhodného nenacházeli. Oslovili jsme také Obec Lukov a dozvěděli se o plánované průmyslové zóně. Neváhali jsme ani chvilku a dali se do projektu výstavby nové administrativní budovy a skladovací haly. Dnes jsme velmi spokojeni, protože máme prostory podle našich potřeb a představ. Co se nachází přímo v Lukově? V třípatrové administrativní budově se nachází kanceláře našich projektantů, obchodníků a celého managementu. Ve skladu máme v pohotovosti připraveny již vyrobené drobnější dílce, abychom byli schopni rychle reagovat na menší zakázky. Jedná se o různá těsnění, specifický spojovací materiál a další drobné komodity, které nám dodávají výrobci strojírenských výrobků převážně z Moravy. Ostatní velké dodávky konstrukcí, určené většinou do stavebnictví (míchače, drtiče, dopravníky, svodidla a zařízení potřebná při stavbě tunelů) expedujeme od výrobce přímo k zákazníkovi. Vytvořili jste pobočkou nějaká další pracovní místa? Od loňského srpna jsme přijali 7 nových zaměstnanců, z toho 3 přímo z Lukova, 2 z Kostelce a 2 z Kašavy. Jsou to většinou obchodní a techničtí pracovníci, konkrétně výrobní technici, konstruktéři a obchodní referenti. Všichni ovládají němčinu nebo angličtinu, protože v těchto jazycích komunikujeme s našimi zákazníky. Celkem máme nyní 18 zaměstnanců. Z toho 6 bydlí v Lukově. Ve spojitosti s vaší firmou se hovořilo o pražírně kávy? To je nedorozumění. Zřejmě vzniklo v souvislosti s tím, že v naší nové administrativní budově má kanceláře i manželova druhá firma Bontani s. r. o., která se specializuje na prodej espresso kávovarů, do nichž se vkládají optimálně naporcované kapsle s čerstvou mletou kávou. Tyto kapsle dovážíme z Itálie a je možné je zakoupit i s kávovarem přes O žádné pražírně nic nevím. Jaká je spolupráce s Obcí Lukov? Určitě jsme se setkali se zájmem a vstřícným jednáním. Nejdříve bylo potřeba vybudovat novou komunikaci a inženýrské sítě, což byl úkol Obce. Teprve poté mohli začít stavět jednotliví investoři. Na našich bedrech leželo vyřizování potřebných povolení na všech možných úřadech. V případě Obecního úřadu v Lukově jsme vždy našli společnou dohodu a velmi si ceníme jeho rozhodnutí pustit se do výstavby nové průmyslové zóny a hledání investorů. Trápí nás však chybějící chodník, který má vést k zóně podél fotbalového hřiště a ulice Padělky. Věřím, že i na něj snad příští rok dojde. Děkujeme 9

10 ŠKOLNÍ STRÁNKY 13. ROČNÍK OCENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2014 Mgr. Marie Ponížilová byla Radou Zlínského kraje vybrána a 26. března 2014 v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě oceněna za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Marie Ponížilová je obdivuhodná žena. Svým pozitivním přístupem k životu dodává sílu celému svému okolí rodině, kolegům v práci, žákům, rodičům, přátelům a známým. Za roky pedagogické praxe jí rukama a hlavně srdcem prošly stovky dětí, stále častěji i dětí bývalých žáků. Všem se snaží předávat nejen svoje vědomosti a zkušenosti, ale především hledá možnosti a potenciál každého jednotlivého žáka. Jako správný učitel především motivuje, nabízí, ukazuje cestu a s citem sobě vlastním po ní žáky i jejich rodiče vede. A nejen je. Svým příkladem a přístupem k učitelské profesi je hnacím motorem celého učitelského sboru i nepedagogického personálu školy. Pod jejím vedením vyrostla řada skvělých učitelů a vychovatelů zapálených pro náročnou, ale krásnou práci s dětmi a mládeží. Maruško gratulujeme! ŠKOLA V PŘÍRODĚ OČIMA ČTVRŤÁKŮ Na škole v přírodě to bylo super. Měli jsme švédský stůl, hezký bazén a krásnou velkou tělocvičnu. V hotelu měli křečka a želvu. Křečkovi jsme říkali Pldelka, byl roztomilý. V pátek jsme šli na vrchol Pradědu. Šli jsme do kopce, na vrcholu to bylo krásné, byla tam restaurace. Každý večer jsme měli superškoláka. Já jsem taky soutěžila! Soutěže tam byly jako třeba: tančení, zpívání, pantomima, mluvení na minutu a kreslení na minutu. Měli jsme plavání, lyžování a tělocvik. Ve čtvrtek jsme měli závody v plavání a lyžování. Já jsem byla druhá z mladších děvčat. Byla jsem moc ráda. Taky jsme se dívali na pohádku Na vlásku. V pátek jsme jeli domů, bylo to hodně smutné. Vyjeli jsme ve 3 hodiny a přijeli jsme v 5 hodin. Když jsme jeli zpátky, tak jsme byli v Pradědově galerii. Anežka Kincová Nejvíc se mi líbilo lyžování a jak jsem vyhrál stříbro. I plavání se mi líbilo. Bylo husté jak jsme šli na Praděd, jak tam fučelo a jaký tam byl pěkný výhled, ten se jen tak nevidí. Bylo to tak jak jsem si představoval. Na pokoji jsem byl s Filipem. Byla s ním sranda. Ale nejlepší bylo, jak jsem se každou noc zavrtal do postele a spal. Pak se mi ale nelíbilo, jak nás budili. Protože se mi tak nechce vstávat ani do školy. Ale asi nejvíc se mi nelíbilo, jak jsme museli jít s lyžákama na sjezdovku. Na hotelu byla želva a křeček. Jídlo bylo dobré. Byl jsem na pokoji číslo 202. Matěj Adámek Byli jsme na škole v přírodě se v Jeseníkách, Karlově pod Pradědem událo mnoho zajímavých věcí. Vyhrála jsem bronzovou medaili, jela jsem na čtyřsedačkové lanovce, spala jsem se svými nejlepšími kamarádkami Kajkou a Sárou. Na snídani jsme si mohli vybrat ze švédských stolů. Večer jsme mívali Superškoláka!!! Superškolák byla soutěž. Dělaly se tam různé soutěže například tyhle: kreslilo se na minutu, tančilo se, bylo karaoke a povídalo se na nějaké téma, co jsme si vylosovali z košíku. Já jsem se soutěže nezúčastnila, ale byla jsem pěkně překvapená (příští rok se zúčastním). Po soutěži jsme šli do peřin. Vždy odpoledne jsme měli tělocvik a plavání. Kluci měli první plavání a holky tělocvik. Pak se to vyměnilo. Po plavání jsme měli svačinu. V úterý jsme měli angličtinu a dělali jsme pexeso. Ve středu bylo taky něco zajímavého a taky nejlepšího. Měli jsme večerní lyžování. Lyžoval tam dokonce ježek Kája (samozřejmě byl v kostýmu). Míša Měřínská 10

11 Rýmařík 2014 Dne v hodin začal Lukovský Rýmařík. Soutěž v recitování. Na začátku byla pohádka O Palečkovi a kroužek tančení a pak začali žáci 1. třídy recitovat. Až první třída dorecitovala, byla anglická pohádka O řepě, kterou zahrála 3. třída a pak soutěž ve spelingu. Po spelingu recitovala 2. a 3. třída. Po nich bylo finální kolo ve spelingu. Pak recitovala 4. a 5. třída. Já jsem taky recitoval a moje básnička se jmenovala Pavučina od Jaroslava Seiferta. Sice jsem nevyhrál, ale byla to pro mě zkušenost. A taky jsem byl v prvním kole spelingu. Dál jsem nepostoupil, ale nevadí. Jak dorecitovala čtvrtá a pátá třída, tak byla upravená pohádka Sněhurka. Michael Červenka (4. třída) V lukovské škole vládlo napětí. Protože se soutěžilo v recitování a byl speling. Speling je anglická soutěž, kde hláskujete anglicky. Byla tam dětská porota a dospělácká porota. Předseda dětské poroty Honza Skovajsa, předseda dospělé poroty Pavel Ťoukálek. Byly tam i představení Paleček, anglická pohádka O řepě a moderní Sněhurka. Byl tam i taneční kroužek. Tančily tam holky od 1. do 5. třídy a docela jim to šlo, ale chyby tam byly. Ale hodně se mi to líbilo, moc hodně. Marek Lukáš (4. třída) Když byla soutěž O krále Rýmaříka, tak jsem byla v dětské porotě a moc se mi to líbilo. Všichni recitovali moc hezky. Na 1. místě v dětské porotě v první kategorii byl Otakar Holík. Ještě se vrátím na začátek. Jako první bylo vystoupení od páťáků Paleček. Potom vystoupil taneční kroužek. Potom první kategorie (prváci), potom anglická pohádka od třetí třídy. Potom byl speling. Speling znamená to, že se hláskují anglicky slova. Já jsem se zúčastnila spelingu a myslím, že jsem byla úspěšná. Pak recitovala 2. a 3. třída. Po nich bylo finále ve spelingu. Pak recitovala 4. a 5. třída. Z naší třídy recitovali Miška Měřinská, Anežka Kincová, Adam Balga a Michael Červenka. Nakonec bylo vystoupení od dramatického kroužku Sněhurka a vyhlášení. Mně se nejvíc líbila Sněhurka. A taky se mi líbilo, jak recitovala Amálie Miklová. Bylo to poprvé, co jsem byla v porotě. Hodně se mi to líbilo. Hana Mačková (4. třída) V soutěžním klání ve spellingu si nejlépe vedli: Natálie Holíková, Marta Salmachalali a Jan Skyba. Nejlepší hodnocení od dospělácké poroty získali tito recitátoři: 1. třída - Václav Březík a Otakar Holík, Vendula Kolářová a Julie Holíková 2. a 3. třída - Amálie Miklová, Natálie Pivodová a Klára Ovčáčková 4. a 5. třída - Anežka Kincová, Natálie Holíková a Marta Salmachalali pořádala ZŠ Fryšták. Anežka Kincová získala ve starší kategorii krásné 3. místo. Amálie Miklová svoji kategorii vyhrála a postupuje do dalšího kola celostátní soutěže recitátorů. Všem soutěžícím děkujeme za skvělé výkony, výhercům gratulujeme a Amálce držíme palce! Děvčata z 2. až 5. třídy nás reprezentovala na okrskovém kole, které 11

12 Anglická křížovka (A. Lysáková, 5. třída) tužka 6. liška 2. kočka 7. kukačka 3. pero 8. opice oko 5. ježek 10. žlutá Favourite sport in the winter: Připravované akce školy Páťákoviny dopoledne proběhne 1. ročník herního dopoledne žáků 5. tříd ZŠ Fryšták, ZŠ Kašava a ZŠ Lukov, který pořádá lukovská škola pod záštitou OÚ Lukov Velikonoční jarmark ve středu 16. dubna od hod. zveme všechny rodiče a přátele školy na tradiční velikonoční jarmark Barevný týden po Velikonocích nás po celý týden čeká řada environmentálních aktivit věnovaných našemu životnímu prostředí Školní akademie května v 17 hod. se představí naši žáci s výsledky celoroční práce v pásmu věnovaném nejen maminkám, ale i tatínkům, prarodičům a všem, kteří se přijdou potěšit výkony lukovských školáků Připravila: PaedDr. Jolana Vlková, foto: ZŠ Lukov ZŠ Lukov pořádá ve spolupráci s CK Adrialand 10-denní pobytový zájezd do kempu v Itálii na Palmové riviéře Přihlášky s bližšími údaji a pokyny jsou k vyzvednutí ve škole nebo na v sekci Základní škola Organizace školního roku. Cena vč. dopravy z Lukova, ubytování, plné penze, pojištění storna zájezdu a léčebných výloh: Kč Ubytování: ve 4 lůžkových stanech se dvěma ložnicemi a předsíňkou, umístění v polostínu palem v kempu Duca Amedeo v Martinsicuro. Kemp je vybaven sociálním zařízením, pizzerií, zdarma k dispozici bazén se skluzavkou. San Benedetto Martinsicuro Řím Stravování: kontinentální snídaně, oběd a večeře, pitný režim zajištěn po celý den. Přístup k moři: Široká písečná pláž se nachází vedle kempu za pobřežní promenádou (50 m). Většina pláží je soukromá, poplatek za lehátko a slunečník cca 25 Euro pro jednoho na celý pobyt. Asi 5 min. chůze od kempu je veřejná pláž bez poplatku. Po palmové promenádě lze jezdit i na kolečkových bruslích. Možnosti výletů: Řím, aquapark, výlet lodí a další zajímavá místa v okolí. Program: 1. den odjezd z ČR; 2. den ubytování, koupání, slunění; den koupání, slunění, sportovní hry, výlety; 9. den odjezd z Itálie v odpoledních hodinách; 10. den příjezd do ČR. 12

13 Příměstský tábor ZŠ Lukov 2014 pro děti od 5 do 12 let Místo: Prostory ZŠ Lukov, obecní tělocvičny a okolí Lukova téma: Boj o přežití téma: Hvězdné války Program: Sportovní aktivity, jízda na koni, ve člunu, návštěva pštrosí a kozí farmy, soutěže, hlavolamy, šifrování, vycházky do přírody spojené s poznáváním přírody a hrami (stavění příbytků z přírodnin, sběr lesních plodů, pohybové hry ). Jeden celodenní nebo půldenní výlet podle počasí. Celotýdenní programy vyvrcholí vyhlášením nejlepších týmů a jednotlivců. Po celý týden je zajištěn profesionální pedagogický a zdravotnický dohled. Strava: Dopolední svačinka, oběd a odpolední svačinka, pitný režim zajištěn po celý den Cena: týden jeden den 1350 Kč/dítě 300 Kč/dítě Hodiny a místo: V ZŠ Lukov od hod. Vyzvedávání dětí v hod. nebo po domluvě. Přihlášky se jménem a adresou zasílejte em na nebo telefonujte na tel: (Mgr. Veronika Ponížilová) do inzerát 13

14 ŠKOLKA INFORMUJE Každoroční návštěva lukovských předškoláků v obecní knihovně se letos nesla v duchu výroby záložky do nejoblíbenější knihy. Paní knihovnice Mgr. Jarmila Čihařová prozradila dětem informaci o stěhování knihovny do nových prostor. Už se těšíme. Jedním z cílů předškolního vzdělávání v oblasti dítě a svět je vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Přestože by se mohlo zdát, že je toto téma dětem předškolního věku příliš vzdálené, opak je pravdou. Ve třídě Včelky u nástěnné mapy světa zasypaly děti paní učitelku zvídavými dotazy a jejich znalosti světadílů, států, národností i státních vlajek jsou obdivuhodné. Také jsme si namalovali mapu světa. Na závěr tohoto tematického bloku si děti zahrály na cestovatele společně s brněnskými tetinami, které nás přijely navštívit s programem: Tetiny a dětičky ve světě jsou jedničky. Fotografie z návštěvy ovčí farmy u Bezděčíků svědčí o naplňování záměru mateřské školy využívat místních zdrojů k učení prožitkem. Měsíc březen a duben se věnujeme vzdělávacímu bloku máme rádi zvířata a uvítáme, pokud nám spoluobčané Lukova nabídnou možnost zprostředkovat dětem přímý kontakt s chovnými zvířaty. Mateřská škola se přihlásila do projektu Sněhuláci pro Afriku na pomoc africkým dětem ke vzdělání. Sněhové podmínky nám však nedovolily realizovat tuto akci v plánovaném rozsahu. Nevzdali jsme to a sněhuláky jsme alespoň výtvarně ztvárnili a společně jsme vytvořili živého sněhuláka, který nás reprezentuje v celostátní soutěži. Bc. Radka Komárková, ředitelka MŠ 14 PŘIPOMÍNÁME 23. a 24. dubna 2014 od hod. do hod. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VYDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUKOV Prohlédnete si prostory mateřské školy a získáte informace o provozu, organizaci i průběhu vzdělávání, výši úplaty za vzdělávání a stravování, budete seznámeni s kritérii pro přijetí.

15 SLOVO P. JIŘÍHO ORSÁGA DOBA POSTNÍ A VELIKONOCE Milí čtenáři! V době postní se připravujeme na největší svátky v církevním roce - na svátky velikonoční. Čtyřicetidenní doba postní nám adresovala dvě pozvání: uvědomit si hlouběji Kristovo vykupitelské dílo a žít závazněji svůj křest. Tak to řekl svatý otec František na Popeleční středu. Velmi mu leží na srdci, aby si všichni křesťané uvědomili veliké divy, které Pán učinil pro naší spásu a aby naši mysl a naše srdce zaujalo postoj vděčnosti za to, co nám daroval, za všechno co pro nás koná, za dar nesmírného Božího milosrdenství. Chceme vzdát díky Bohu za tajemství Ježíšovy ukřižované lásky. Utíkáme se v našich modlitbách k Panně Marii, naší Nebeské Matce, která jako první uvěřila v Krista, aby nás neustále doprovázela ve dnech intenzivní modlitby a pokání v této době postní, a abychom tak duchovně očištěni a obnovení přistoupili ke slavení velkolepého mysteria (tajemství) Paschy (přejití ze smrti do života) jejího Syna, Pána Ježíše Krista. Všechny vás milí křesťané, žijící v naší lukovské farnosti i vaše přátele a příbuzné srdečně zvu na slavnostní bohoslužby do zdejšího kostela, který slaví dvousetleté výročí od posvěcení. Bohoslužby Svatého týdne začínají na Květnou neděli v 7.30 a v hod. Ve Svatém týdnu můžete duchovně prožít tzv. Triduum Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Velikonoční neděli, oslavu Vzkříšeného Pána - Boží hod velikonoční. Můžete si do kostela přinést velikonoční pokrmy, vajíčka, mazance, které vám požehnám, jak je dobrým zvykem. Bohoslužby v Lukově jsou: Zelený čtvrtek hod., Velký pátek hod., Bílá sobota v hod. a Velikonoční neděle v 7.30 a v hod. Na Velikonoční pondělí bude mše svatá ráno v 7.30 hod. Přeji Vám všem požehnanou dobu postní a radostnou nastávající velikonoční dobu. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Připomínají nám největší projev Boží lásky k člověku oběť Ježíše Krista na kříži. Nevinný Boží Syn bere na sebe hříchy celého světa a otevírá cestu k odpuštění a smíření s Bohem. Bůh Ježíše vzkřísil, nezůstal v hrobě! Tím se naplnila všechna dávná proroctví Bible. Ježíš Kristus vítězí nad smrtí, peklem a ďáblem i hříchem. Díky Jeho smrti a vzkříšení je nám darováno spasení a nový život. Radují se z něho všichni, kteří mu odevzdali svůj život a plně mu důvěřují. ( Z velikonočního přání z BTM ) Text: P. Jiří Orság Sbor dobrovolných hasičů Lukov pořádá pro občany obce Lukov zájezd na Svatý Hostýn při příležitosti konání Hasičské pouti. Zájezd se uskuteční v sobotu Autobus bude odjíždět v 7.30 hod. od hasičské zbrojnice, cena zpáteční jízdenky je 100 Kč. Na vaši účast se těší členové SDH Lukov. 15

16 Program oslav v roce 2014: úterý 9.00 hod. Štafetový běh dětí 200x kolem kostela sobota hod. Farní den pro děti a rodiče Pohádkový les sobota 9.00 hod. Duchovní obnova s P. Markem Dundou sobota hod. Slavnostní mše k výročí posvěcení kostela hod. Společný oběd farníků a hostů VÚB Podhoran hod. Společenské odpoledne pro všechny generace v parku nad kostelem. Dechová hudba, posezení s občerstvením. Sportovní odpoledne pro děti sobota 9.00 hod. Den otevřených dveří prohlídka kostela a zvonice s výkladem, výstavka dobových fotografií a další.

17 OSLAVY 15 LET OD ZNOVUZALOŽENÍ SKAUTSKÉHO ODDÍLU V LUKOVĚ Oslavy proběhly v sobotu 8. března. Vše začalo v 8.30 hodin mší svatou v místním kostele sv. Josefa, kde jsme s radostí poděkovali za naši dosavadní činnost, úspěchy i nezdary a společné zážitky a poprosili o požehnání do dalšího snažení. Mše svaté se zúčastnili nejen současní členové a jejich rodiče, ale také hosté, bývalí členové i široká veřejnost. Všem děkujeme za jejich přítomnost a společenství. Děkujeme P. Jiřímu Orságovi za ochotu tuto mši svatou sloužit a těšíme se na další společné chvíle. Po mši svaté byla možnost nahlédnout do skautské klubovny, kde bylo v tu chvíli poněkud těsno. K dalším oslavám jsme se přesunuli do malé zasedací místnosti na obecním úřadě. Tam jsme přivítali další hosty (pana Míchala Teplého, místostarostu obce Lukov, a další zástupce obce; paní Radku Komárkovou, ředitelku MŠ, a paní Baťovou ze školní jídelny; paní Jolanu Vlkovou, ředitelku ZŠ; P. Jiřího Orsága, našeho pana faráře; br. Klause-Bedřicha Běláka a ses. Ludmilu Kocourkovou, naše spoluskauty z Fryštáku, s nimiž jsme kdysi začínali, a bývalé členy Verču a Zdeňku Pavelkovy, Martina Plevu, Vladana Krmáška a Matěje Zemčíka). Krátce jsme si připomněli historii oddílu, zavzpomínali na staré časy, měli možnost prohlédnout si kroniky, zahrát si Bingo a ochutnat něco z bohatého občerstvení, které pro tuto příležitost připravili rodiče. Chceme poděkovat paní Komárkové a celému personálu MŠ a školní jídelny za překvapení, které pro nás připravili. Pochutnali Úvodní povídání jsme si :-) A také za vynikající čaj pro všechny přítomné. Po společném programu byli všichni současní členové vysláni za velkým úkolem (a také odvážné maminky vytvořily jednu samostatnou skupinu) a vydali se po Lukově zkoumat dávná i současná zajímavá místa. I když se cestou museli potýkat s drobnými nepříjemnostmi (např. odstraněnými dopisy lukovští občané mají oči jako Sladké překvapení ostříži), přece jen se všechny skupinky šťastně vrátily moudřejší o několik nových poznatků. Všichni si opekli špekáček a měli možnost zahrát si skautskou vědomostní soutěžní hru (opravdu vynikající za tvorbu děkuji Nikči Hromčíkové a Domči Gábové). Po oficiálním ukončení ještě hodně starších členů zůstalo a trávilo další dvě hodiny hraním drobných her. Nechtělo se jim domů... Veliké poděkování náleží panu Jangotovi, starostovi obce Lukov, a obecnímu úřadu za vstřícnost a ochotu za poskytnuté prostory, dřevo na oheň, bohaté občerstvení a sladké odměny. Těšíme se na další spolupráci. Za pět let se snad sejdeme na kulatinách... Martina Janotová, vedoucí 8. oddílu skautů v Lukově Svišti nastoupení k velkému úkolu 17 Opékání Foto: Skauti Lukov

18 KRONIKA HISTORIE LYŽAŘSKÝCH ZÁVODŮ NA MORAVĚ LUKOV Podle některých pramenů se lyže u nás používaly v hojnějším měřítku kolem roku Dále prameny mlčí. Až kolem roku 1865 se opět objevují častější zmínky o lyžích a lyžování v Orlických horách, pod Kralickým Sněžníkem a v Jeseníkách asi vlivem toho, že pruská armáda, soustředěná přes zimu v sousedící Kladské kotlině, tam prodělávala i lyžařský výcvik. A pak znovu nastala odmlka. Nový rozmach začíná kolem roku 1886, kdy se po Vysočině na lyžích prohání učitel Houdek. Roku 1887 si nadšený sportovec Rössler Ořovský objednává lyže z Norska a zakládá v Praze lyžařský kroužek. Někteří majitelé lesů (především Harrachové v Krkonoších, Liechtensteini v Jeseníkách a Seilernové v Hostýnských horách) opatřují lyže svým lesníkům a učí je lyžovat. Tentokrát se lyžařství u nás ujímá definitivně, protože lyže začínají řemeslně vyrábět např. v Horní Branné, Štěpanicích, Jilemnici, Vysokém, Vrchlabí, sériově v Bystřici pod Hostýnem, Fryštáku u Zlína a Novém Městě na Moravě. Hodně tehdejších lyží je vystaveno v Jilemnici, jsou i v lesnickém muzeu na zámku v Úsově u Litovle. Jejich leckdy zvláštní tvary dokumentují důmysl, hledání, zkoumání a obdivuhodnou nápaditost jejich tvůrců. Roku 1895 vznikl první lyžařský sportovní klub SKI Jilemnice, roku 1903 Svaz lyžařů a roku 1910 Mezinárodní federace lyžařů. První lyžařské závody pro děti i dospělé u nás uspořádal hrabě František Seilern v únoru 1893 v Lukově v Hostýnských horách. Děcka obdaroval cukrátky, vítěze kategorie dospělých, lesníka Bohumíra Schobera, zlatými hodinkami. U nás na Lukově se za první republiky i v dobách válečných a těsně po válce hodně závodilo. Probíhaly nejen běžecké závody, ale i závody ve sjezdu a slalomu na Včelíně. Pořádal je Sokol. Tato organizace také postavila malý skokanský můstek na Chmelařici. Jeho torzo bylo možné vidět ještě v padesátých letech. Po rozbití Sokola a jeho začlenění do jednot- František Seilern-Aspang na lyžích obraz nacházející se na zámku Lešná u Zlína v kulečníkové herně (Foto: fotoarchiv Lešná) né tělovýchovy skončily i lyžařské závody. V sedmdesátých letech se obnovily běžecké závody na lyžích zásluhou hasičů, ale jejich konání v jednotlivých letech bylo závislé na sněhové pokrývce, takže nemůžeme hovořit o pravidelném pořádání závodů. V roce 1993, při stém výročí, zorganizovala Obec Lukov připomínkové závody. Ty se však nakonec pro nedostatek sněhu nekonaly v Lukově, akce se přesunula na Tesák. K této události byla vydána i výroční publikace. Společná fotografie účastníků Lukovského zimního víceboje ( ) Po devatenctileté odmlce přerušenou tradici v Lukově obnovil v roce 2012 Spolek přátel hradu Lukova. Tato akce probíhá pod názvem Lukovský zimní víceboj stopou Františka Seilerna. 18

19 LUKOVSKÝ ZIMNÍ VÍCEBOJ 2014 STOPOU FRANTIŠKA SEILERNA V sobotu 15. února Spolek přátel hradu Lukova, se spoluorganizátory ZOO a zámek Zlín a Ovisis o. s., uspořádal 3. ročník Lukovského zimního víceboje. S tím zimním by se dalo polemizovat, toto sobotní ráno u ZOO Lešná rtuť na teploměru ukazovala 2 C. Přesto se třetí ročník Lukovského víceboje stejně vydařil, i když sníh jsme zaznamenali jen na úseku deseti metrů pod zříceninou hradu Lukova. U zámku Lešná účastníky přivítala kastelánka Alexandra Komárková a ostatní pořadatelé. Ti účastníky seznámili s tradicí a podmínkami této soutěže. Trasa vedla od ZOO Lešná, po cyklostezce až k lukovskému hradu, kde se uskutečnily poslední disciplíny. Víceboj byl jakýmsi seskupením lidí se stejnými zájmy a smyslem pro humor i recesi. Účastníků bylo osmdesát, z toho čtyřicet v dobových kostýmech. Závodníci Lukovského víceboje se tak vrátili do dob minulých. Letos to bylo 121 let, co hrabě Seilern uspořádal první lyžařské závody na území České republiky. Hlavní cenou byly tehdy zlaté hodinky. Na více než pěti kilometrovém pochodu kráčela i loňská vítězka Marie Růžičková: Obnovila jsem loňský kostým, abych jako správná dáma nešla dvakrát ve stejných šatech. Všechny věci, které mám na sobě, jsou z vlastních zdrojů. Cítím se v kostýmu moc dobře. Na parkovišti, před zoologickou zahradou, byla připravena první disciplína - běh s břemenem. Postupně jak se účastníci blížili k hradu Lukov, plnili další disciplíny, jako je hod šiškou na cíl, hod břemenem nebo výběh z hradního příkopu. Nejlepší kostýmovanou účastnicí byla vyhlášena Vlasta Benešová, která stejně jako kdysi vítěz, dostala hlavní cenu hodiny. Až na samotný hrad doputovaly zcela unikátní lyže i s originálním vázáním, vyrobeny Adolfem a Antonínem Slonkovými, kteří založili výrobu lyží v roce 1896 v Novém Městě na Moravě. Účastníků v kostýmech je rok od roku více a my jen přidejme pozvánku na setkání příští. Účastníci byli rozděleni do jednotlivých kategorií a tady jsou ti nejlepší: Muži 1. Tomáš Polášek 2. Martin Dolanský 3. Pavel Růžička Ženy 1. Hana Holíková 2. Jana Polášková 3. Barbora Hejtmánková Starší děti 1. Adam Dolanský 2. Duo se psem 3. Marek Rybařík Mladší děti 1. Alex Dolanský 2. Anička Dolanská 3. Lucie Divílková Text: Olga Skovajsová KULTURNÍ AKCE V HRADNÍM KALENDÁŘI ROKU dubna Pálení čarodějnic 17. května Den stromů s Lesy ČR TERMÍNY BRIGÁD NA HRADĚ 29. března, 19. dubna, 31. května, 14. června, 30 srpna, 20. září, 25. října, 15. listopadu 23. května Štípa Oslavy otevření Mariánského náměstí, připomínka výročí Lukrecie a Albrhechta, Noc kostelů 25. května Hradní májová pobožnost 28. června Strašidelná prohlídka 12. července Lukovské kokrhání s Pepou Nosem 13. září Den hradu říjen Alternativa, Zlín Výstava Odkaz paní Lukrecie a pana Albrechta 22. listopadu Hradní adventní jarmark 26. prosince Štěpánské koledování na hradě TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ V AREÁLU HRADU NEBO NA AKCI, KTEROU JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI! 19

20 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA HRADĚ LUKOVĚ Pro děti ve věku 7-12 let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin na hradě Lukově. Atraktivní program bude zajištěn na každý den od 8.00 do hodin. Budeme prožívat zajímavý týden v areálu hradu, hledat opravdový poklad, potkávat historické i mytologické postavy, chodit na vycházky do okolí a sportovat. Budeme se věnovat zájmové i výtvarné činnosti, vyrábět dobové kostýmy. V ceně je zahrnuto: denně 1x oběd, 2x svačina, pitný režim, zkušený pedagogický dozor, výtvarný materiál, pojištění Cesta do středověku a zpět Lukovskými pověstmi křížem krážem Maximální počet dětí v táboře je 20. Vyhrazujeme si právo turnus zrušit v případě malého zájmu. Cena za dítě na jednom turnuse: 1370 Kč Sleva 5 % - při úhradě celé částky do Objednávky a kontakt: DO TANCA, KDO NOHY MÁŠ, AŽ DO RÁNA BÁL JE NÁŠ! Příznivci folkloru se v sobotu 8. února sešli na tradičním, letos už čtyřicátém třetím, Valašském bále. Pozvání hlavního pořadatele, Spolku přátel lidové kultury Kašava, přijal folklorní soubor Lipovjan s cimbálovou muzikou Velické Trnečky. K tanci a poslechu zahráli také Cimbálová muzika Kašava, Cimbálová muzika VS Kašava a dechová hudba Trnkovjanka. Valašský bál začal obvyklým nástupem všech krojovaných. Do Lukova přijela Vonica ze Zlína, brněnský Valášek, Pramínek z Jihlavy, zlínská Lúčka, samozřejmě členové Valašského souboru Kašava a Mladá Kašava. V rámci bálu se tancovaly valašské figurální tance neboli bálové tanečky. Tyto tance se běžně netancují, jenom při bálových slavnostech. Jsou to tance řeznický nebo kovářský, ty napodobují stará řemesla, vysvětlil Ladislav Zuzaník, spoluorganizátor Valašského bálu. Folklorní soubor Lipovjan z horňácké obce Lipov v podhůří Bílých Karpat, který do Lukova přivezl typické kroje, vznikl v roce Soubor má třicet členů ve věku od patnácti do třiceti let. Náš repertoár je většinou z horňácké oblasti, tam jsou typické sedlácké řemeslnické tance, ale máme i některé prvky z jiných regionů. V lukovském kulturním sále jsme ukázali vojenské a lipovské sedlácké tance, uvedla Irena Sedlářová, organizační vedoucí folklorního souboru Lipovjan. Text: Olga Skovajsová Foto: Spolek přátel lidové kultury Kašava 20

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

července příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu).

července příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu). RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s. ve spolupráci s TJ Sokol Plzeň Letná pořádají příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu). 24. 28. července

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více