Kulturní léto v Senátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní léto v Senátu"

Transkript

1 5SOVA Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2015 Číslo 7-8 Ročník XXIV Vyšlo dne: Zdarma MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: Příspěvek na dopravu změna str. 2 Otevřený dopis starostovi, reakce na otevřený dopis str. 5 Po stopách Fritze Tampeho str. 6 Slavné roky koupaliště v Jílovém str. 8 9 str. 3 str. 6 str. 8-9 Rozdělávání ohně v přírodě str. 11 Sportovní rubrika str. 12 Události JSDHO Po stopách Fritze Tampeho Slavné roky koupaliště Kulturní léto v Senátu foto: archiv JKS POPLATKY ZA ODPADY Máte nahlášený trvalý pobyt na adrese Městského úřadu a žijete v domnění, že nemusíte platit poplatky za odpady? Mýlíte se. Pravidelně se i vám vystavuje platební výměr, který se vám sice nezasílá, ale informace o jeho vystavení se zveřejňuje na úřední desce. Protože poplatky neřešíte, snadno se i vám může stát, že dojde k daňové exekuci. Kontaktujte, prosím, správce poplatku a domluvte si např. splátkový kalendář: tel.: , mail: 2. patro, č. dveří 38, Eva Horová. FO Vyvrcholením náročné přípravy JKS byla zajisté účast na Kulturním létě Senátu ve Valdštejnské zahradě. Na doporučení senátora Zbyňka Linharta jsme vyjeli do červencové Prahy. Připravenost sboru, ale hlavně profesionalitu jeho sbormistryně Martiny Záhorové a korepetitora Jana Záhory vyzkoušela, bohužel, hned na začátku nemilá událost - nenadálé onemocnění sólistky, se kterou se skladby připravovaly. Improvizační záskok ALÍK HLEDÁ NOVÝ DOMOV Dne byl v Jílovém nalezen pes, pravděpodobně kříženec labradora a jezevčíka (nebo baseta). Alík je kastrovaný, veselý a temperamentní, jsou mu asi 4 roky, výšku má 31 cm, umí být paličatý a umí dát svoji nelibost náležitě najevo. Nedoporučujeme ho k malým dětem. Pokud chcete Alíkovi poskytnout nový domov, kontaktujte Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín, Pod Chlumem 408, Děčín 3, tel Nový majitel získá uvedeného psa zdarma. (OSMŽP) foto: archiv městský útulek Děčín vložené listy: Loučení s létem RockFesťákk Letní kino anketa paní Záhorové byl však natolik kvalifikovaný, že nezasvěcení nepoznali... Zde nezbývá než citovat alespoň úryvek z ocenění - slovy pana senátora: Já schůzuji na plénu senátu. A mezitím venku - ve Valdštejnské zahradě v rámci Kultury v Senátu vystupuje Jílovský komorní sbor. Chvíli jsem se s nimi potkal a také poslouchal. Perfektní. A nádherná decentní akustika s tím prostředím doplňuje ty skvěle nacvičené skladby. Takže z Děčínska je nás tu dnes hodně... Děkuji, že jílovští přijeli do Prahy ukázat, co umí. Doufám, že se potkáme příští rok na tradičním Festivalu sborového sběru v Krásné Lípě. Dík. Co dodat. Jsme hrdi, že nám tak milý, vzdělaný a skromný člověk na svém místě vyjádřil pochvalu a uznání. Najednou jsou zapomenuta všechna úskalí na náročných zkouškách, procvičené soboty na soustředěních, večery nad notami a hudebními záznamy. Reprezentovali jsme své město, a to více než úspěšně. Regi VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V našem městě přibyli další malí občánkové, které rádi přivítáme mezi sebou. Slavnostní akt Vítání občánků připravujeme na 19. září v 9 a 10 hodin. Tradičně akce proběhne v obřadní síni Zámku Jílové. Přihlásit můžete děti narozené od 1. května do 31. července 2015, případně i děti starší, které se nemohly zúčastnit minulého vítání. Přihlásit se můžete osobně u paní Evy Vávrové v sekretariátu MÚ (1. patro) nebo na tel , případně také em na adrese: a to do pátku 4. září kksr PŘÍŠTÍ ČÍSLO Zářijové číslo Jílovské sovy vyjde v pátek 18. září Uzávěrka všech příspěvků je v 11 hodin. 1

2 O ČEM JEDNALO ZMJ, RMJ Zastupitelstvo města Jílové dne mimo jiné: vzalo na vědomí Zápis z jednání č /01- FV Finančního výboru ze dne vzalo na vědomí Zápis z jednání č /06- KV Kontrolního výboru ze dne schválilo krácení příspěvku SDH Jílové Modrá pro rok 2014 o 500 Kč uložilo úkol Odboru finančnímu vyžádat detailní vysvětlení sporných faktur Střediska volného času ZŠ Jílové schválilo účetní závěrku Města Jílové k rozvahovému dni schválilo závěrečný účet Města Jílové za rok 2014 a souhlasilo s celoročním hospodařením roku 2014, a to s výhradami; vzalo na vědomí zprávu o přijatých opatřeních k výhradám auditu vzalo na vědomí čerpání rozpočtu Města Jílové k Rada města Jílové dne mimo jiné: schválila pověření vedoucího odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Jílové podepisovat smlouvy, včetně jejich případných dodatků, týkajících se připojení a odpojení inženýrských sítí u objektů, které jsou ve vlastnictví Města Jílové jmenovala na základě 102 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2001 Sb., o obcích, paní Ing. Ivanu Bílkovou do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí Vážení spoluobčané, pro zpříjemnění života občanům a návštěvníkům Města Jílové, jsem oslovil paní Javůrkovou z OMH s požadavkem na vytipování vhodných lokalit a pozemků k umístění odpočinkových laviček. Napadlo mě také oslovit anketou i vás, spoluobčany, abyste i vy pomohli vytipovat vhodná místa pro vybudování laviček, a to jak místa s pěkným výhledem na krajinu, tak místa vhodná k odpočinku. Dovoluji si vás, vážení spoluobčané, vyzvat k aktivnímu zapojení se do ankety a pomoci tak k vybudování laviček v našem městě. Anketa, na můj návrh, vychází právě v tomto prázdninovém dvojčísle Jílovské sovy (vložený list). Své návrhy a náměty, prosím, odevzdávejte dle instrukcí na anketě (od začátku srpna je zprovozněna na webových stránkách města i elektronická verze ankety) do konce září tohoto roku tak, aby na základě výsledků ankety mohla být určena potřebná částka pro výstavbu nových laviček, která bude následně zapracována do návrhu rozpočtu Města Jílové na rok S přáním pěkně prožitého léta občan a zastupitel Jiří Kalous schválilo rozpočtové opatření Města Jílové č. 1/2015 schválilo snížení kupní ceny p.č. st. 162 v obci Jílové, k.ú. Jílové u Děčína, jehož součástí je stavba budova s číslem popisným Jílové, č.p. 139, z původní částky Kč na částku Kč + výdaje spojené s prodejem nemovitosti, z důvodu nulové poptávky za původní, znaleckým posudkem stanovenou, zveřejněnou cenu; schválilo zveřejnění záměru prodeje výše uvedené nemovitosti za sníženou cenu projednalo záležitosti týkající se konkrétních pozemků ve vlastnictví města (žádosti o koupi, záměry prodeje, způsoby ocenění, uzavření kupních smluv) schválilo příspěvek z rozpočtu města pro rok 2015 na dopravu pro občany s trvalým pobytem POZVÁNKA Příspěvek na dopravu - změna Vzhledem k tomu, že došlo ke změně dopravce, dochází i ke změně v systému proplácení příspěvku na dopravu občanům Jílového ve věku 70 let a více. Příspěvky budou v letošním roce propláceny dárcům krve i seniorům v pokladně MěÚ Jílové, a to od Občané si nechají dobít čipovou kartu buď u DPMD a.s. nebo u BusLine a.s., popř. si zakoupí papírový jízdní doklad a poté se dostaví do pokladny MěÚ Jílové, kde předloží níže uvedené doklady. V POKLADNĚ MěÚ JÍLOVÉ JE NUTNO PŘEDLOŽIT: Dárci krve aktivní platný OP, průkaz dárce (poslední odběr v letošním roce), zlatou medaili či vyšší ocenění (popř. potvrzení o udělení ocenění), čipovou kartu DPMD a.s. nebo BusLine a.s., popř. papírový jízdní doklad, kupon o dobití s datem od v Jílovém ve věku 70 let a starší, dále pro občany s trvalým pobytem v Jílovém, kteří jsou aktivními dárci krve (více informací v samostatném článku na této straně) vzalo na vědomí informace týkající se problematiky umístění laviček v Jílovém; schválilo zveřejnění ankety týkající se umístění laviček v předloženém znění; (více informací v samostatném článku na této straně, anketa - vložený list v tomto čísle Jílovské sovy) schválilo termíny zasedání ZMJ ve druhém pololetí roku 2015, a to , a vzalo na vědomí předložený materiál pana Jiřího Peterky ohledně údajně neutěšeného stavu na pozemcích p.p.č a p.p.č v k.ú. Modrá u Děčína (zejm. nepovolené dopravní značení, omezení průchodu a průjezdu); uložilo odboru MH a odboru SMŽP MěÚ Jílové zasadit se o nápravu včetně provedení místního šetření. Ing. Radka Tomanová, tajemnice MÚ na 6. zasedání Zastupitelstva města Jílové, které se bude konat v úterý v 1. patře Jílovského zámku. Program bude zveřejněn na plakátech a úředních deskách města. a správních činností MěÚ Jílové, a to s účinností od schválila darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Jílové a Ústeckým krajem, jejímž předmětem je darování 6 ks zásahových obleků TIAGR Plus v účetní hodnotě předávajícího ,50 Kč s DPH a 10 ks hadic C52 zásahových s koncovkou v účetní hodnotě předávajícího ,60 Kč, za účelem plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů schválila uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů mezi Městem Jílové a Ústeckým krajem schválila dohodu o uznání a splácení dluhu na úhradu dlužného nájmu schválila smlouvu o přistoupení k dluhu, jejímž předmětem je část neuhrazené pohledávky za zábor veřejného prostranství. Ing. Radka Tomanová, tajemnice MÚ Poté jim bude vyplacen příspěvek ve výši Kč. Dárci krve neaktivní platný OP, zlatou medaili či vyšší ocenění (popř. potvrzení o udělení ocenění), čipovou kartu DPMD a.s. nebo BusLine a.s., popř. papírový jízdní doklad, kupon o dobití s datem od Poté jim bude vyplacen příspěvek ve výši 500 Kč. Občané ve věku 70 let a výše platný OP, čipovou kartu DPMD a.s. nebo Bus- Line a.s., popř. papírový jízdní doklad, kupon o dobití s datem od Poté jim bude vyplacen příspěvek ve výši 500 Kč. Občané, kteří dosáhnou 70 let v letošním roce, mohou přijít nejdříve v den svých narozenin. Příspěvky nelze slučovat. Jitka Némová, OVVSČ 2

3 Informace PČR V odpoledních hodinách se věnoval hrátkám se svými intimními partiemi Ačkoliv je všeobecně známo, že určité věci se na veřejnosti nedělají, mladý muž z Jílového tuto hranici přeci jen překročil. Na veřejné chodbě jednoho z jílovských paneláků se v odpoledních hodinách věnoval hrátkám se svými intimními partiemi. Obyvatelé domu si nevhodného chování mladíka všimli a na pomoc přivolali strážníky městské policie, kteří zadrženého muže předali posléze do rukou policejní hlídky. Později se ukázalo, že mládenec je pod vlivem alkoholu i drog. Putoval do policejní cely, odkud zatím nevyšel. Pondělní případ prověřují podmokelští policisté s ohledem na přečin výtržnictví. V letošním roce se policisté zaobírali již pěti muži, kteří čelí následkům přečinu výtržnictví. Ani jeden z nich nedokázal své nevhodné chování ovládnout a skrýt před zraky veřejnosti. nprap. Petra Trypesová, Oddělení tisku a prevence Děčín Tomáš Straka UDÁLOSTI PČR, JSDHO Hasiči hlásí... Události červen a červenec vyjela Jednotka SDH Jílové Modrá do ulice Zahradní v Jílovém Martiněvsi, odkud byl na tísňovou linku nahlášen rozdělaný ohýnek ponechaný bez dozoru v těsné blízkosti lesního porostu. Na místě bylo zjištěno, že zde neznámá osoba ponechala bez dozoru neohraničený ohníček, nacházející se téměř na hraně lesa. Hasiči oheň ihned zlikvidovali a poté se vrátili zpět na svou základnu vyjela Jednotka SDH Jílové Modrá do ulice Lipová v Jílovém za účelem akutního otevření bytu. V době příjezdu se na místě nacházela PČR spolu s oznamovatelkou. Hasiči byt neprodleně otevřeli. Uvnitř bytu se nacházela nemocná žena bez zjevných obtíží. Hasiči byt předali PČR a vrátili se zpět na svou základnu Jednotka SDH Jílové Modrá, na žádost města Jílové (zřizovatel jednotky) a po předchozí dohodě s KOPIS, vyjela za účelem technické pomoci městu s odstraněním starých, již nepoužívaných, expanzních nádob z prostoru půdy objektu Jílovského zámku. Činnost byla s velkým časovým předstihem naplánována. Důvodem nutnosti odstranění daných nádrží je blížící se zahájení rekonstrukce střechy zámku. Hasiči nejprve provedli několik úkonů nutných k zajištění protipožárního opatření. Poté nádrže s dvojím požárním jištěním pomocí motorové rozbrušovací pily a dalších prostředků rozřezali. Po ukončení dané pracovní činnosti byl celý prostor půdy z preventivních důvodů (eliminace výskytu skrytých teplených zdrojů z jisker rozbrušovacích pil) zmonitorován HZS ÚK pomocí termokamery. foto: archiv JSDHO vyjela Jednotka SDH Jílové Modrá do ulice U potoka v Jílovém Martiněvsi. Odtud byl na tísňovou linku nahlášen padlý strom do koryta Jílovského potoka. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o vývrat jednoho z kmenů vzrostlé vrby, čímž došlo k přehrazení celé šíře koryta Jílovského potoka. V takovýchto případech je nutné (protipovodňová opatření) dřevinu z koryta neprodleně odstranit. Což také hasiči ihned pomocí motorových pil a dalších prostředků provedli. Na místě události hasičům asistovala hlídka MP Jílové, která po dobu jejich zásahu zajišťovala bezpečnost pohybu osob a dopravních prostředků po komunikaci ulice U Potoka. Tentýž den hasiči našeho města vyjeli na začátek obce Modrá, kde došlo u čerpací stanice k pádu stromu na rodinný dům. Strom strhl elektrické vedení a následně došlo k přerušení dodávky elektřiny. Doprava na Teplické ulici byla řízena kyvadlově vyjela Jednotka SDH Jílové Modrá do ulice U Potoka v Jílovém, odkud byl na linku tísňového volání (150) nahlášen padlý strom. Dřevina strhla elektrické vedení a korunou se lehce opřela o obvodovou zeď rodinného domu. Na místo události byla povolaná pracovní pohotovostní skupina energetické společnosti ČEZ. Pád stromu zapříčinila večerní bouřka doprovázená silným nárazovým větrem, který dále způsobil poškození několika dalších dřevin podél příjezdové komunikace k zahradní kolonii v ulici Sněžnická. Hasiči zde provedli bezpečnostní ořez poškozených stromů pomocí výškové techniky. V obou případech na místě asistovala hlídka Městské policie Jílové v hod. vyjely Jednotky SDH Jílové Modrá, SDH Horní Žleb a SDH Libouchec, společně s profesionální HZS ÚK z požární stanice Děčín, k požáru neobydleného domu v ulici Nábřeží v Jílovém. V době příjezdu hasičů byl dům zcela zachvácen plameny, což z důvodu bezpečnosti zasahujících znemožňovalo hašení vně objektu. Podle prvotních informací od přihlížejících občanů hasiči zjistili, že v domě občas přespává muž bez domova. Muž byl naštěstí nedaleko objektu po několika minutách dohledán hlídkou MP Jílové. Na likvidaci požáru použili hasiči několik vodních proudů, z nichž jeden byl veden přes výškovou techniku. Požár byl lokalizován v foto: archiv MP hod. a zlikvidován ve hod. Následující den Jednotka SDH Jílové Modrá část objektu, na žádost PČR z důvodu ohrožování okolí, odstranila. Příčina požáru je nyní předmětem šetření. Pavel Mošner, velitel Jednotky SDH Jílové Modrá se ozývalo volání o pomoc z bytu panelového domu v Dlouhé ulici v Jílovém. Na místo okamžitě vyrazila Jednotka SDH Jílové Modrá. Po příjezdu jednotky byla na místě Městská policie Jílové a PČR. Strážníci připravili hasičům žebřík do okna, odkud bylo slyšet volání. Hasiči se vydali oknem do bytu, kde nalezli nemohoucí ženu a psa, který svou paničku bránil. Hasičům se po uklidnění zvířete podařilo byt zevnitř otevřít a ženu předat záchránce, která dorazila na místo během zásahu hasičů a policie. Pochvala patří zejména všímavým nájemníkům a také strážníkům za rychlou pomoc a pohotovou reakci před příjezdem hasičů došlo u čerpací stanice v Jílovém ke karambolu dvou automobilů. Osobní automobil z technických důvodů dostal v zatáčce smyk, vjel do protisměru, kde narazil do dodávky a skončil mimo vozovku. Z poškozeného vozidla unikly provozní kapaliny. Na místě zasahovaly Jednotky SDH Jílové Modrá a z Děčína. Provoz byl řízen kyvadlově a nehoda se obešla bez zranění. Nedělní nehoda je nyní v šetření. foto: Tomáš Straka bylo nahlášeno sršní hnízdo přímo v areálu dětského tábora v Jílovém a sršni ohrožovali okolí. Na místo vyjela Jednotka SDH Jílové Modrá a hnízdo okamžitě zlikvidovala. Tomáš Straka JÍLOVSKÁ SOVA ČERVENEC-SRPEN

4 ZPRÁVY Z ÚŘADU PODĚKOVÁNÍ Děkuji tímto členům JSDH Jílové Modrá za výjezd a pomoc při řešení problému při výskytu zmije v prostoru, kde by mohlo dojít k ohrožení života či zdraví spoluobčanů. J. Vrátná Sběrný dvůr uzavřen Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel ). (OSMŽP) Vážení spoluobčané, dne byl usnesením Rady města Jílové č. 46/2014/R (bod č. 9) schválen ceník vynaložených výdajů při výkonu člena a použití techniky jednotky SDH Jílové Modrá při činnostech, na základě 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtované úhrady nákladů za poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací budou zřizovatelem dále využity na zabezpečení akceschopnosti JSDHO Jílové Modrá, např. opravu poškozené techniky, opravu věcných a obměnu osobních ochranných prostředků. Dále na poskytnutí odměn členům JSDHO. Pro občany vlastnící objekt (nemovitost) nebo užívající nemovitost na území Města Jílové, vč. jeho částí, tj. Jílové, Kamenná, Modrá, Martiněves, Kamenec a Sněžník, budou níže uvedené služby prostřednictvím hasičského sboru našeho města prováděny zdarma: otvírání uzavřených prostorů a vyproštění osob z výtahu (asistence PČR, MP) likvidace bodavého hmyzu. V posledních dnech hasiči zaznamenali nárůst požadavků občanů o likvidaci bodavého hmyzu, a tím pádem i nárůst finančních nákladů s tím spojených - za nákup podpůrných prostředků k dané činnosti. Proto bych vás chtěl požádat o jejich pořízení ještě před telefonickou žádostí o pomoc hasičů s likvidací bodavého hmyzu. Hasiči standardně používají např. sprej super Cobra proti hmyzu kombi 400 ml. Dále bych vás chtěl upozornit, že Jednotka SDH Jílové Modrá se i v těchto případech, kdy pomáhají s likvidací bodavého hmyzu mimo veřejné prostranství (úřady, školy, školky, zdravotnické zařízení atd.) taktéž drží zásad pro výjezd jednotek požární ochrany. Pomohou pouze tam, kde hmyz někoho bezprostředně ohrožuje, kdy se v blízkosti roje nachází alergik, malé děti nebo jsou ohroženi obyvatelé domu a podobně. Pavel Mošner, velitel Jednotky SDH Jílové - Modrá Třídění odpadů Vyčíslení úspory životnímu prostředí Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí odpady (plast, papír, sklo, nápojové kartony, elektroodpad aj.). Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik se nejen elektrické energie díky tomu ušetřilo životnímu prostředí. HLASUJTE V ANKETĚ VYHRAJTE NOVÝ SMARTPHONE LG! nebo přenosnou nabíječku... Vítězné sběrné dvory získají finanční podporu ve výši Kč a Kč pro obce do obyvatel HLASUJTE na Pravidla a více informací o soutěži je k dispozici na nebo na Společnost EKO-KOM zpracovala studii Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí. Občané Jílového v roce 2014 vytřídili celkem 39 t papíru, 34 t plastu, 48 t skla a 2 t nápojových kartonů. Současně ve výkupně Kovošrotu odevzdali 35 t papíru pro obce nad obyvatel a 223 t kovů. Díky recyklaci a využití takto vytříděného odpadu bylo v roce 2014 podle uvedené studie uspořeno MJ el. energie. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 338,5 tun CO 2 ekvivalentu. Společnost ASEKOL zpracovala studii životního cyklu (tzv. LCA Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 67 % všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti ASEKOL. Občané Jílového odevzdali v roce 2014 do zpětného odběru celkem 8 899,62 kg elektrozařízení náležící společnosti ASEKOL. Konkrétně se jedná Pytle s tříděným odpadem nestačí jen stáhnout Svoz pytlů s tříděným odpadem (žlutý pytel papír nebo plast; oranžový pytel nápojové kartony) probíhá u rodinných domů lichý týden v pátek (14. 8., , atd.). V panelové zástavbě probíhá svoz oranžových pytlů na nápojové kartony ze stanovišť kontejnerů na tříděný odpad 1x za čtyři týdny (14. 8., , atd.). Někdy po svozu obdržíme stížnost, že plné pytle nebyly odvezeny, ovšem většina stížností je neoprávněná, neboť přistavené pytle nebyly řádně zavázány. Upozorňujeme, že všechny přistavované pytle musí být pořádně zavázané tak, aby z nich při manipulaci nemohl vypadnout vytříděný odpad! U žlutých pytlů tedy nestačí pytle stáhnout, ale je třeba je řádně zavázat, nejlépe na uzel. Při sběru s nimi posádka několikrát manipuluje, u řádně nezavázaných pytlů se mohou při následné manipulaci rozevřít a tím může dojít k vypadávání vytříděných odpadů. Nezabezpečené pytle proto nejsou při svozu odváženy! (OSMŽP) o 269 ks televizí, 71 ks PC monitorů a 1 825,62 kg ostatních drobných elektrozařízení (tiskárny, klávesnice, mobilní telefony, videokamery, DVD přehrávače, fotoaparáty apod.). Podle uvedené studie tím občané uspořili 96,7 MWh el. energie, litrů ropy, 435,6 m 3 vody a 4,2 tuny primárních surovin. Navíc se tím snížily emise skleníkových plynů o 22,2 tun CO 2 ekvivalentu a produkce nebezpečných odpadů o 84,7 tun. Děkujeme všem občanům, kteří své odpady řádně třídí! (OSMŽP) SD_letak_A4_b.indd :41 4

5 Otevřený dopis starostovi Pane starosto, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Jak již zřejmě i z tisku víte, v sobotu od 15 hodin proběhl na fotbalovém hřišti v Kamenci zápas mezi celky FK Teplice a fotbalovým klubem Chemnitz z Německa. Již několikráte jsem, ať již osobně, tak na jednání ZMJ, upozorňoval na neúnosnou situaci ohledně pořadatelské služby při konání fotbalových zápasů. O tom zcela jistě víte. Bylo Vámi veřejně slíbeno na jednání zastupitelů města, že se situace nebude opakovat a pořadatelé z klubu FC Modrá zajistí průjezdnost Kamencem. Toto se však neděje a problémy jsou v podstatě vždy, když se v Kamenci hraje nějaké utkání. Volat MP v Jílovém jsem již vzdal, neboť to nikdy k ničemu nevedlo. Chci Vás tímto znovu upozornit na V reakci na otevřený dopis pana Aloise Musila uvádí Ing. Zdeněk Frkal: Na facebookových stránkách Jílové o čem se mluví jsem sdílel reportáž ze zápasu FK Teplice. Reportáž byla dílem fanklubu FC Jiskra Modrá. Nelze tedy hovořit o tom, zda v ní informuji objektivně či neobjektivně. Jako radní vidím přínos zápasu v konání kvalitní sportovní akce, kterou může navštívit široká veřejnost. Osobně jsem na zmiňovaném zápasu byl. Kvalita fotbalu a sportovní události celkově byla na vyšší úrovni, než jsme v Jílovém zvyklí z našich krajských soutěží. Choreografie pečlivě připravená a načasovaná německými fanoušky byla parádní podívanou. Dýmovnice a světlice měli fanoušci pod kontrolou, jejich vystoupení nikoho neohrožovalo. Po zápase si fanoušci svoji část tribuny uklidili. Osobně situaci, kdy v době konání utkání není zajištěna průjezdnost Kamencem pro vozidla záchranných složek, hlavně sanitek a hasičských vozů. Při výše zmíněném utkání jsem neviděl jediného pořadatele. Je zcela evidentní, že pořadatelská služba v tento den zcela selhala, pakliže tedy vůbec nějaká byla. O tom, co se dělo na hřišti vím pouze z tisku, na utkání jsem nebyl, nechci tedy hodnotit. Že však došlo ze strany fanoušků k výtržnostem je zcela evidentní, když musela zasahovat PČR, dokonce přijela čtyřmi vozy. Chtěl bych se Vás tedy tímto zeptat, zda, když se hrají takováto utkání, má město možnost toto nějak ovlivnit a případně takovýmto zápasům zabránit. Hrají se totiž na pozemcích města, které má FC Modrá v bezplatném pronájmu. Já si takový přístup vítám a přeji si více takových sportovních událostí v našem městě. Nerozděluji Město Jílové na Modrou, Martiněves, Sněžník Žijeme v Jílovém. Jsem rád, že si občané Jílového, Libouchce, Petrovic, Děčína a dalších blízkých i vzdálených obcí mohli užít ligový fotbal. Ty z blízkého okolí to nestálo téměř nic na dopravě na zápas a vstupné bylo 30 Kč. Za málo peněz hodně muziky. Na zápas dorazilo podle mých informací výrazně více fanoušků, než bylo nahlášeno. Přijeli autobusem, taxíky a osobními automobily. Především v době jejich příjezdu a odjezdu byl průjezd Kamencem ztížený. Návštěvníci ale parkovali tak, aby byl během zápasu zajištěn průjezd obcí. Na místo dorazila na žádost pořadatelů pořádková a dopravní policie. Zásah pořádkové policie po skončení zápasu spočíval ve vyzvání fanoušků k opuštění bazénu. osobně myslím, že takováto utkání nepatří do tak malé obce, jako je Jílové Kamenec, není na to uzpůsobena příjezdová komunikace, odstavné plochy ani pořadatel, který tato utkání evidentně nezvládá. Zároveň bych se chtěl touto cestou zeptat pana radního, Ing. Frkala, v čem vidí přínos tohoto zápasu (o kterém dle mého názoru zcela neobjektivně informoval na facebooku) pro Město Jílové. Pakliže jsou dýmovnice, výtržnosti a zásah PČR skvělou reklamou pro Město Jílové (mimochodem všude v tisku se psalo pouze o Modré, o Jílovém ani slovo), pak se ptám, zda je to člověk na správném místě a zda by RMJ neměla uvažovat o jeho odvolání. Alois Musil Ti tak okamžitě na výzvu mužů zákona učinili a v klidu areál opustili. Obecně je zásah složek integrovaného záchranného systému běžnou součástí našeho života. Jsme rádi, že jednotky požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky jsou zde, když je potřebujeme. Naše městská policie (MP) to odpoledne k dispozici nebyla. Jako radní jsem již vstoupil do jednání se zodpovědnými osobami města i fotbalového klubu s cílem zajištění lepší práce MP na straně jedné a lepší připravenosti klubu na straně druhé. Sportovní areál v Modré je při zápasech samozřejmě otevřen všem. Budu se těšit na viděnou ať už tam nebo jinde na sportu a kultuře v Jílovém. Informace budu i nadále sdílet na facebookových stránkách Jílové o čem se mluví. Ing. Zdeněk Frkal OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI V reakci na otevřený dopis pana Aloise Musila FC Jiskra Modrá uvádí: Jak je obsaženo v otevřeném dopise, uskutečnilo se v sobotu v 15 hodin na fotbalovém hřišti FC Jiskra Modrá přátelské utkání mezi celky FK Teplice a Chemnitz z Německa. Toto utkání bylo součástí letní přípravy FK Teplice, kterou absolvoval v našem areálu. K tomu je potřeba říci, že tyto aktivity jsou mimo jiné velmi důležité pro celkové finanční zajištění provozování všech našich mužstev. Na uvedené utkání nám FK Teplice, který si tohoto soupeře pozval, avizoval návštěvu cca 30 německých fanoušků, kterých ale ve skutečnosti přijelo 10x více, tj To samozřejmě nestačilo pokrýt naše parkoviště, takže ostatní auta parkovala podél komunikace a to tak, jak to situace dovolila a rozhodně v mezích možností a se zajištěným průjezdem. Jsme si samozřejmě vědomi, že jakýkoliv počet aut, byť by to mohlo být i jen jedno, které bude parkovat podél komunikace, do ní s ohledem na daný stav věci bude zasahovat a určitým způsobem omezovat ostatní projíždějící. Tím i žádáme projíždějící řidiče o pochopení a děkujeme za shovívavost po dobu konání jednotlivých utkání. Zvýšený počet návštěvníků může nastat nejenom v utkáních dospělých, ale i v mládežnických kategoriích, kdy jednotlivá mužstva a jejich příznivci používají většinou k dopravě osobní auta. Obecně je i na řidičích těchto aut jak svoje auta ohleduplně zaparkují. My, v rámci svých pravomocí, regulujeme dopravu v prostoru před stadionem, a to i za účelem maximálně využít kapacitu vlastního parkoviště a zajistit v případě potřeby průjezd sanitek na stadion. Parkoviště je následně i v mimo zápasových obdobích využíváno obyvateli Kamence k parkování, např. vozidlem používaným i stěžovatelem. Řešením by mohl být zákaz stání na místní komunikaci - toto opatření by ale zásadně postihlo všechny ty, kteří z jakýchkoliv důvodů parkují před svým domem, což zásadně nedoporučujeme, anebo zvýšení parkovacích kapacit na vymezených plochách, což s ohledem na místní možnosti není dost dobře možné. Důkazem, že nám tato situace není lhostejná, jsou probíhající jednání, jejichž cílem by bylo vybudování parkoviště na pozemcích pod hřištěm, které jsou určeny pro sportovní účely a parkování. Problémem při získání dotací na tuto akci ale je, že FC Jiskra Modrá není vlastníkem uvedených pozemků. Jednání v této věci dále pokračují. Výše uvedené utkání, které se uskutečnilo v mimořádně složitých klimatických podmínkách a mělo nepochybně odpovídající sportovní kvalitu, kladlo zvýšené nároky nejenom na hráče a pořadatele, ale zejména na diváky. Divákům byly proto zpřístupněny všechny prostory, kde se mohli osvěžit (soc. zázemí, sprchy, kropící hadice, bazén), což skupina německých diváků dokonale využila a odmítala prostory bazénu po ukončení zápasu opustit. K zajištění pořádku byla následně přivolána Policie ČR, která situaci vyhodnotila podle svých zkušeností a zajistila odchod těchto fanoušků k všeobecné spokojenosti, a to bez jakéhokoliv konfliktu. výbor FC Jiskra Modrá JÍLOVSKÁ SOVA ČERVENEC-SRPEN

6 Po stopách Fritze Tampeho foto: Petra Nedvědová KNIŽNÍ KOUTEK knihy pro dospělé: K. Janouch: Matčino srdce, S. Berry: Lincolnův mýtus, V. Fojtová: Baba jedová, O. Ciprová: Kněžna Ida, H. Whitton: Žárlivá císařovna, J. Sanford: Pohřebiště obětí, C. Stoessinger: Století moudrosti: Klavíristka Alice Herzová Sommerová na vlastní oči viděla celé minulé století a první dekádu století tohoto. Přežila koncentrační tábor v Terezíně, byla při procesu s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě a během té doby přicházela do styku s některými z nejúžasnějších historických osobností našeho věku. Jako dítě trávila v Praze víkendy a svátky ve společnosti Franze Kafky (kterého znala jako strýčka Franze ) a k přátelům její matky patřili Gustav Mahler, Sigmund Freud a Rainer Maria Rilke. Když se Alice po válce přestěhovala do Izraele, jejích bytových koncertů se účastnila Golda Meirová a také Artur Rubinstein, Leonard Bernstein a Isaac Stern. Hudbě se věnovala aktivně až do konce svého života, dožila se úctyhodných 110 let. Století moudrosti je pozoruhodný a inspirující příběh o celoživotním krédu jedné ženy tváří v tvář nejhoršímu zlu, jaké kdy člověk poznal nacházet v životě dobro. Je to svědectví o pevných přátelských svazcích, o moci hudby a o tom, jak je důležité vést život v materiální prostotě, intelektuální zvídavosti a nekonečném optimismu.. knihy pro děti: M. Kratochvíl: Kouká roura na kocoura, M. Nerádová: Jak velbloud potkal ťavu, A. Kastnerová: O nevyřáděném dědečkovi, S. Zett: Hugo má prvotřídní plán!, V. Steklač: Dobrodružství mořských vlků, D. Krolupperová: Zločin na Starém Městě pražském: Malý Kuba stojí na dvorku ochromen hrůzou a hledí na dívku ležící bez života na kamenné dlažbě. Jako dospělý muž pak děsivý zážitek namaluje. Ten obraz se jmenuje Vražda v domě a je dílem českého malíře Jakuba Schikanedera. Co se ale tehdy stalo? Svědkem vyšetřování dávného zločinu může být každý, kdo vstoupí do Prahy tmavých uliček, petrolejových lamp a kočárů. ORa Jedno čtvrteční červnové ráno, konkrétně 11. června, vyrazila skupina jílovských seniorů, přesněji řečeno především svěžích a čerstvých seniorek, na výlet po stopách sochaře Fritze Tampeho. Vše to způsobila paní Petra Nedvědová, kulturní referentka městského úřadu, která všechno vymyslela a naplánovala. Perfektně připravila i výklad se spoustou zajímavostí z umělcova života. To ona dala impulz k tomu, aby se několik lidiček, namísto sledování naivních televizních seriálů, vydalo po stopách sochařských děl pozapomenutého jílovského rodáka Fritze Tampeho. Poznali tak jeho sochy zdobící třeba bývalou polikliniku, kašnu na Mírovém náměstí, pomníky padlým vojákům. Byli také seznámeni s jeho pohnutým osudem, který skončil tragicky v červenci 1945 a celý výlet tak byl připomínkou 70. výročí od jeho úmrtí. Zvláštním dojmem zapůsobilo i místo zaniklého pomníku císaře Josefa II. Dnes není právě ozdobou Děčína, ač je jen pár metrů od radnice. Ale nejen sochami živ je člověk. Potěšila i procházka letním Děčínem, posezení u kávy, kde se dolaďovaly a třídily získané informace. Konfrontovaly se i různé názory na události našich dějin. A zbyl i čas na zajímavé, sluncem zalité pohledy v okolí Děčína, na Labské břehy porostlé vlčími máky, na procházku cestou z Jalůvčí na Škrabky. Víc takových akcí. A díky za ně. Není to dnes už nic tak zvláštního. Vždyť i my jsme potkali cestou dvě podobné skupiny seniorů. Měly sice jiný cíl, ale stejný důvod. Nechtějí sedět doma, chtějí něco zažít, vidět a poznat. Potřebují jen impulz. A toho se nám díky aktivitě Městského úřadu Jílové dostalo. Bob Obnova pomníku zvaného Jahnstein Městu Jílové se ve spolupráci s kulturní komisí a Základní školou Jílové podařilo obnovit pomník před budovou ZŠ u kostela. Pracovníci OMH uklidili okolí pomníku, žáci ZŠ pomník osázeli netřesky a jinými skalničkami, které jsme dostali darem od občanů našeho města. Pak následovala mravenčí práce, abychom našli vhodné dobové fotografie, ze kterých by bylo možno vyčíst původní podobu desky včetně textu. Následovalo několik grafických návrhů, několik korektur textu, výběr správného kamenictví a ve středu se dílo narodilo. A co že to je vlastně za pomník? Kdo navštívil Noční prohlídky, ví už dobře, že pomník pochází z roku 1904 a byl věnován Friedrichu Ludwigu Jahnemu, který byl pro Němce něčím, jako je pro Čechy Miroslav Tyrš. Pomník nechal postavit tělocvičný spolek Arbeiter Turnverien Vorwärts. Pomník zvaný Jahnstein byl postaven v místě zasuceného školního rybníčku. Jde o hrubě opracovaný pískovcový blok, který jako by vyrůstal z mohyly navršené z čedičových kamenů, mezi něž byly osazeny skalničky. Pomník byl opatřen pamětní deskou ze švédské žuly. Pokud vás zajímá víc, zajděte se k pomníčku podívat sami. Nebo počkejte, až bude dokončen projekt Historická zastavení, kde jedním ze zastavení je právě Jahnstein. foto: archiv Petra Nedvědová Možná by si mohl někdo položit otázku, jestli máme v Jílovém ještě další podobný pomník, který by si zasloužil pozornost. Určitě ano. Jedním z nich je téměř zapomenutý pomník na Sněžnické ulici, který dnes připomíná vítězství Rudé armády, ovšem původně to byl pomník doktoru Prokopovi, osvícenému lékaři v Jílovém. I tenhle pomník rozhodně stojí za obnovu! text a foto: PeN 6

7 Služby péče o tělo - na co si dát pozor? Stříhání a barvení vlasů u kadeřníka, kosmetické zákroky, masáže, manikúra. Profesionální služby péče o tělo si čas od času dopřeje většina z nás. Nebývá to právě levná záležitost, nezřídka se však stane, že nejsme s výsledkem spokojení. Jak si pohlídat, abychom dostali za své peníze skutečně to, co jsme si objednali? Na co máme ve vztahu s poskytovateli těchto služeb právo a jak minimalizovat případné zklamání? Za návštěvu dobrého salónu zaplatí zákazník částku v řádu stovek i tisíců korun. Vyšší ceny těchto služeb z nich dělají jistou formu luxusu. O to více je třeba dohlédnout na kvalitu. Lidé většinou vědí, jak si počínat při reklamaci spotřebního zboží či připáleného jídla v restauraci, ale už tápají v případech, kdy se jedná o kadeřnické, kosmetické či jiné služby péče o tělo. Více než jinde tu platí, že výhrady vůči poskytovaným službám je potřeba vznést co nejdříve, ideálně hned v průběhu nebo po skončení služby. I když si necháme jen ostříhat vlasy nebo svěříme svoji šíji do rukou maséra, uzavíráme smlouvu. Je důležité si tuto skutečnost uvědomovat. Jde sice o zcela neformální proces vyjednávání obsahu vztahu mezi námi a poskytovatelem služby, jednoduše kdo, co, komu, kdy a za kolik, přesto je třeba mít na paměti, že tomu tak je, protože pozdější výhrady k podobě účesu či příliš krátké masáži musí mít oporu v počáteční úmluvě. Jak tedy postupovat při využívání služeb péče o tělo? Na začátku návštěvy je třeba se dobře domluvit a vysvětlit své představy. Pokud máme jako zákazníci nějaký nevhodný požadavek, měl by nás na to poskytovatel služby na základě své odbornosti upozornit. Budeme-li na výkonu služby dále trvat, neseme si riziko sami. Každý zákazník má právo reklamovat službu, která neodpovídá jeho požadavkům. Nejsme-li spokojeni, je třeba reagovat již v průběhu zákroku. Pokud se výsledek přesto rozchází s našimi představami, můžeme žádat zjednání nápravy. Není-li možné nedostatky odstranit, nezbývá, než požadovat slevu z ceny. Výhrady je třeba uplatnit před zaplacením provedených prací. Setkáváme se s případy, kdy například spotřebitelka zaplatí vysokou částku za prodloužení vlasů. Přestože nebyla spokojena, na nepřirozený vzhled si stěžovala až po několika dnech. Při zamítnutí reklamace je pak situace spotřebitelky dosti složitá. Pokud by chtěla uznání reklamace vymáhat, nezbylo by, než vše řešit soudní cestou a pomocí soudního znalce. Výlohy na znalecký posudek a soudní řízení však budou stát další nemalé peníze. Léto budiž pochváleno Zákazník může také v průběhu zákroku využít svého zákonného práva odstoupit od smlouvy o dílo, kterou v nepsané formě s poskytovatelem služby uzavírá. V takovém případě je povinností klienta zaplatit již vykonané práce. Pokud došlo ke škodě na klientově zdraví či majetku (například vypadávání vlasů či zabarvený oděv v případě kadeřnických služeb), má nárok na finanční kompenzaci. Nejúčinnější obranou každého zákazníka proti neodborně či nedostatečně provedené službě však zůstává vyhledání jiného poskytovatele. Pokud nás zklame osobní přístup konkrétního pracovníka, nemůže to být bohužel předmětem reklamace. Pravidlo jít jinam zde platí dvojnásob. Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení ANKETA 1 - Chystáte se letos na dovolenou? Kam? Nebo už ji máte za sebou? A kde jste byl/a? 2 - Navštívil/a jste nějakou akci na nádvoří zámku/v zámku a okolí? Nebo se na nějakou chystáte? Odkud čerpáte informace o akci? Jan S., 25 let 1 - Letos na dovolenou nepojedu, byl jsem minulý rok, pojedu až za rok. 2 - Letos jsem byl na Fesťáčku a show se dřevem, bylo to moc fajn. O akci se dozvídám z letáčku v obchodě a z facebooku. Tomáš H., 39 let 1 - Letos pojedu s rodinou do Chorvatska autem, jezdíme tak každý rok. 2 - Toto léto se chystám na letní kino v červenci a v srpnu, byla jsem i loni a bylo to moc fajn. O programu vím z letáčku z kadeřnictví. Stanislava P., 38 let 1 - Tento rok pojedu s manželem do Řecka. Když je hezké počasí, chodíme do města na koupálko. 2 - Ještě jsem na žádné akci nebyla, ale asi půjdu na nějaký koncert. O akci na zámku se dozvídám z letáčků. Okurková sezóna pro Jílovský komorní sbor zdaleka neplatí. I když se hodnoty teploměru drží stabilně hodně vysoko, JKS nepolevuje ve svých aktivitách ani v horkých dnech. Léto jsme začali výjezdem do Choltic na vyhlášený Festival chrámových a komorních sborů. Ač si s námi střídavé počasí pohrávalo, na úrovni vystoupení to nebylo znát a dle označení zasvěcených diváků jsme foto: archiv JKS ostatním učínkujícím nastavili vysokou laťku. Odjížděli jsme s oceněním starosty a s pocitem dobré reprezentace města. Hned následující den jsme v Jílovém přivítali léto. Netradiční trpaslíkové vystoupení přineslo osvěžení do krásného vydařeného dne a bylo Jílovákům milým zpestřením letní slavnosti. regi Jaroslav M., 51 let 1 - Na dovču letos nejedu, manželka je nemocná, ale příští rok snad pojedeme. Do zahraničí nejezdíme, cestujeme po ČR. 2 - Byla jsem na Trpasličím dni, byl moc fajn a dobrá organizace, jen tak dál. O akci vím ze školky z letáčku. Andrea H., 18 let 1 - Letos pojedu s rodiči do Chorvatska, ještě jsem tam nebyla, tak se těším. 2 - Na žádné akce nechodím a moc to nesleduji, jen občas pozoruji letáčky na náměstí, ale asi se toho děje hodně. ptal se Tomáš Straka JÍLOVSKÁ SOVA ČERVENEC-SRPEN

8 PRÁZDNINOVÁ PŘÍLOHA Slavné roky koupaliště v Jílovém Každý rok pro prázdninové dvojčíslo Jílovské sovy připravujeme nějakou zvláštnost či zajímavost z historie našeho města. Letos své významné výročí slaví koupaliště v Jílovém a tak nemůžeme nepřipomenout právě to. Vždyť kdo dnes ví, že naše koupališťátko patřilo ve třicátých letech minulého století k nejmodernějším a největším koupalištím v republice, že se tu konaly velké závody ve skocích do vody a v plavání? Vraťte se tedy s námi alespoň na chvíli o 85 let zpátky Ještě před 85 lety neměli jílovští možnost zajít si v horkých letních dnech na koupaliště. Jílovský potok byl tak akorát na brouzdání, teprve poblíž Bynova se v něm díky zadržování vody dalo přece jen trošku vyráchat. Přehrada sice v tu dobu stála, ale měla nestejnou hloubku a koupání v ní bylo nebezpečné. K dispozici bylo pouze přírodní koupaliště pod dnešní chatou Mír, kde se dokonce v roce 1928 konaly plavecké závody. Koupaliště bylo ovšem malé a mělké, takže se v něm plavaly speciální tratě, např. 24 a 40 metrů. Kromě toho bylo další možností přírodní koupaliště na Maxičkách. V roce 1903 odkoupil tělocvičný spolek v Jílovém rychtu, kterou nechal přestavět na moderní hostinec (dnešní Lidový dům). Stáje přestavěl na tělocvičnu, ze které později vznikl divadelní sál a posléze kino. Už v té době se spolek zabýval myšlenkou na vybudování koupaliště. Padaly návrhy na lokality, kde by mělo koupaliště stát, vypadalo to spíše na místo mezi Jílovým a Modrou, později přibyl návrh na Nové Jílové. Tehdejší obecní úřad se v myšlence vlastního koupaliště také angažoval, vzájemná jednání ale nevedla ke koupaliště pod chatou Mír bourání stodol pro potřeby výstavby koupaliště koupaliště se stalo součástí mnohých pohlednic 8 zdárnému konci. Pak ovšem vyhořela továrna na textilní stroje. Byla to mimochodem jediná česká továrna v Jílovém a okolí. Majitelé se nemohli shodnout, zda továrnu obnoví a tak padl návrh, aby byla vyhořelá továrna odkoupena, zbourána, místo zplanýrováno a na něm vybudováno koupaliště. Tento návrh prošel a proto byla v roce 1928 ustanovena komise, která se výstavbou koupaliště začala zabývat. Byly odkoupeny ještě dvě starší stodoly, aby plovárna se šatnami měla dost prostoru. Stavba koupaliště začala 23. listopadu Jeho stavitelem byl jílovský občan Albert Windrich. Na výstavbě koupaliště se finančně mimo jiné podílel Spolek pro zkrášlení obce a cizinecký ruch, který přispěl částkou 3 372,70 Kč. Poté následovaly i další příspěvky od dalších spolků, organizací i továrníků ve městě. Pro bazén byla vyhloubena plocha 75 x 29 metrů. Naplánována byla také stavba občerstvení, šaten, pokladny, slunečních lázní, skokanského

9 koupaliště nabízelo návštěvníkům solidní zázemí Mistrovství republiky ve skocích do vody můstku s prkny ve výšce 1,3 a 5 metrů a také parkoviště pro osobní automobily. 30. dubna 1930 byla stavba zhruba hotová a začal se připravovat program na slavnostní otevření koupaliště, které bylo naplánováno na 1. června téhož roku. Vstupné na koupaliště bylo stanoveno ve výši 3 Kč pro dospělé a 1 Kč pro děti. 1. červen 1930 vyšel na neděli a již v sobotu před tím byl na koupališti slavnostní program. Odpoledne se protáhlo do večera, kdy k velkému překvapení všech přítomných hasiči stříkali vodu z několika hadic a do toho svítily reflektory s barevnými filtry. Zkrátka první vodní fontánu, na kterou jsme dnes zvyklí od našich hasičů, provedli jejich předchůdci již v roce 1930! Koupaliště bylo vyzdobeno lampiony a elektricky osvětlené, hrála živá hudba a Jílové zažilo svou benátskou noc. Vyvrcholení slavnostního otevření koupaliště pak proběhlo v neděli 1. června. Pro Jílové šlo o akci nevídaných rozměrů, které se zúčastnila i řada lidí z okolí. Byly určeny nové odjezdy autobusů z Děčína, které ten den jezdily za zlevněnou sazbu. Dopoledne vyhrá- vala kapela, odpoledne šel průvod s kapelou, došlo i na slavnostní projevy. Řečnil předseda tělocvičného spolku, předseda komitétu pro výstavbu koupaliště a samozřejmě starosta obce. Ten po svém projevu na hladinu bazé- nu hodil věnec z bukového listí a následovala dělová rána. Pak přišly na řadu ukázky záchrany tonoucího, skoky do vody a starty do vody. Po krátké přestávce se ozvala další rána z děla a předváděly se srandovní skoky do vody, módní přehlídka plavek a plovárenských úborů, došlo i na pantomimu. Na závěr následovala další rána z děla, po níž naskákali do vody všichni účinkující ze všech míst. O výstavbě nového koupaliště se všude mluvilo a psalo, návštěvnost se tedy velmi rychle zvedala, v krátké době překročila návštěvníků denně. A jaký byl pravidelný chod plovárny? Od zde denně pravidelně hrála hudba z gramofonových desek, na velké tabuli bylo vždy vypsáno, jaká je teplota vzduchu a teplota vody. Při čištění koupaliště a výměně vody bylo vždy nalezeno plno věcí, které návštěvníci koupaliště poztráceli. Jednotlivé nálezy, především prsteny, náušnice apod., byly pravidelně zveřejňovány a každý se o ně mohl přihlásit. 8. července 1930 zde byly velké plavecké závody, jichž se zúčastnili plavci z Jablonce, Liberce, Teplic, České Kamenice, Chomutova, Litoměřic, Ústí a Děčína. V dalších letech tu pak probíhaly krajské a oblastní závody, dvakrát dokonce mistrovství republiky v plavání a skocích do vody. Málo platné, Jílové se v té době zkrátka pyšnilo nejlepším a nejmodernějším koupalištěm široko daleko! Jednotlivé akce bývaly zakončeny taneční zábavou přímo na koupališti. Pokud nebylo dobré počasí, taneční zábavy se přesouvaly do hostince naproti. Později přibyly ještě další sportovní akce a závody například jízda na kole přes koupaliště na 20 cm širokém prkně, zápasy na kládách, plovoucí kola, závody v plavání pod vodou, štafetové závody. Každý nově vymyšlený závod byl uveřejněn v okresních novinách a tak nikdy nebyla nouze o závodníky ani diváky. Použitá literatura: Tetchner-Bodenbacher Anzeiger, (překlad K. Novák) Aussiger Tagblatt, 1930 (překlad K. Novák) Petra Nedvědová foto: archiv MÚ bazény lákaly k vodním radovánkám velké i malé návštěvníky JÍLOVSKÁ SOVA ČERVENEC SRPEN

10 10

11 Rozdělávání ohně v přírodě Turistika František Papik Nastartujem svaly, my to dáme po svých, sebeprudší svahy, budou nám jen pro smích. V létě i na jaře mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety do přírody, pobývají na chalupách a na chatách, táboří v přírodě apod. Při těchto příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. I přitom bychom si měli dávat pozor a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí. Oheň v přírodě se totiž může velice snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody. Základní pravidla: 1. Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v první řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech! Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. 2. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné lidské neopatrnosti každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad. Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec. 3. Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbaven veškerých hořlavin. 4. K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu nebo líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny, navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. 5. Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí. 6. Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. 7. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte - ať již prolitím vodou nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musí každý rok dohašovat ohniště, která byla ponechána svému osudu. 8. Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou! 9. Pamatujte, že děti by neměly být nikdy u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby! 10. Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). 11. Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi! 12. Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě! 13. Zvláště dejte pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů. Stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení. První pomoc: 1. Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, NEUTÍKEJ- TE! - tím jen podpoříte hoření. Vyšlápneme všechno, adrenalin vzrůstá, až zdoláme Peklo, padnem tam na ústa. Navigaci nechcem, máme svoje mapky, nestanem se slepcem, využijem zkratky. Telku z okna hodit, raděj lesní trasy, chceme venku chodit, poznat světa krásy. (www.atomovabylina.cz) Podělte se s čtenáři Jílovské sovy také o vaše dílka, která rádi uveřejníme. Básničky nebo kratší prózu (možno i se jménem a věkem autora), prosím, zasílejte na PODĚKOVÁNÍ Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu doktorovi Hósovi, sestřičce Danušce a ostatnímu personálu rehabilitace Kateřina Jílové za pomoc, kterou mi poskytli. Zároveň také děkujeme Nemocnici Děčín, zejména paní doktorce Vlčkové. Manželé Řezáčovi s rodinou PODĚKOVÁNÍ Děkuji děvčatům Verče a Elišce Tejmarovým za poctivé odevzdání peněženky, kterou jsem ztratil, aniž bych to zjistil. Donesly mi ji až domů. Je vidět, že jsou slušně vychované. Ještě jednou velký dík. Květoslav Tesař 2. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej! 3. Válejte se, dokud plameny neuhasnou! - válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. 4. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. 5. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a zavolejte nebo vyhledejte odbornou pomoc! zdroj: tým Asociace Záchranný kruh JÍLOVSKÁ SOVA ČERVENEC-SRPEN

12 Sportovní rubrika Připravili jsme si pro vás novou sportovní rubriku s výsledky sportovních družstev či klubů z Jílového. V této Sově vám v krátkosti jednotlivé kluby představíme. V příští ukážeme výsledky za minulou sezónu a v dalších budeme již psát o aktuálních výsledcích. Pokud chcete, aby se psalo i o vašem klubu/družstvu z Jílového, ozvěte se nám. FC Jiskra Modrá Mužstvo dospělých hraje dlouhodobě krajský přebor a klub průběžně vede několik mládežnických družstev v kategoriích od přípravky po dorost. Tento klub má v letošním roce sedmdesátileté výročí činnosti. FK Jílové FK Jílové o. s. je dobrovolným sdružením občanů a klubem s již sedmdesátiletou tradicí. Družstvo dospělých je dlouholetým účastníkem krajských soutěží na úrovni I. A třídy a v posledních letech se zejména soustředí na činnost mládežnických družstev ve všech věkových kategoriích. HBC Sovy Jílové Mladý, ambiciózní hokejbalový tým z Jílového hrající Děčínskou hokejbalovou ligu a pravidelný účastník turnajů v okolí Děčínska a Ústecka. Pořadatelský tým ElektroinstalaCupu, konaného každoročně v červnu v Děčíně. ZÁVĚREČNÝ TURNAJ DĚČÍNSKÉ ŠKOLNÍ LIGY V MINIHÁZENÉ Poslední turnaj Děčínské školní ligy v miniházené se odehrál dne na sportovním hřišti oddílu házené Slavoj Děčín. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem pět základních škol. Nezúčastnila se pouze Základní škola Jílové, a to z důvodu odjezdu žáků do školy v přírodě. Nováčkem tohoto turnaje byla Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Vrchlického, Děčín. Tuto školu reprezentovala celkem dvě družstva, která si v turnaji nevedla vůbec špatně. Turnaje prvního ročníku Děčínské školní ligy byly postaveny tak, aby trenéři škol a zúčastněná družstva neřešili výsledky turnaje a konkrétní umístění jednotlivých družstev. Šlo především o to zúčastnit se a co nejvíce si zahrát miniházenou, pochopit pravidla a v neposlední řadě také zapojit co nejvíce žáků. Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat všem přihlášeným základním školám, a to konkrétně Základní škole Jílové, Základní škole Libouchec, Základní škole Vojanova Děčín, Základní škole Máchovo náměstí Děčín, Základní škole Kamenická Děčín, Základní škole Vrchlického Děčín za účast v tomto premiérovém ročníku turnajů Děčínské školní ligy v miniházené. Můj dík patří také všem školním trenérům. Musím s radostí konstatovat, že výkony jednotlivých družstev byly výborné a srovnatelné s výkony družstev, která hrají házenou závodně. V dalším školním roce 2015/2016 plánujeme pokračovat v aktivitách Děčínské školní ligy a uspořádat turnaje druhého ročníku. Budeme samozřejmě velmi rádi, když se do Děčínské školní ligy přihlásí další základní školy se svými žáky z prvních až třetích ročníků (mladší žáci) a také ze čtvrtých až pátých ročníků (starší žáci). Stejně jako v letošním školním roce by na školách, které projeví zájem o zapojení do Děčínské školní ligy, proběhly ukázkové hodiny miniházené, které pro školu zajistíme. V rámci druhého ročníku Děčínské školní ligy bychom chtěli od září 2015 do prosince 2015 uspořádat dva až tři turnaje v miniházené. Samozřejmě záleží na zájmu základních škol a z toho vyplývajícího uspořádání jednotlivých turnajů. Antonín Čajka, šéf školni ligy Děčín v miniházené Malí hasiči ukončili sezónu Výsledkové listiny Okresního kola hry Plamen 2015 Rumburk, Klub biatlonu Jílové Klub biatlonistů z Jílového s bohatou a úspěšnou historií soutěžící pod Českým svazem biatlonu. Klub: ŠK Jílové Děčín Družstvo: Křováci Děčín Šipkový klub založený hráči z Jílového hrající několik let 3. ligu JIH soutěže Unie šipkových organizací. Hrací místo domácích zápasů Děčín Hospůdka Na Kopečku. KŠ Poznámka: V případě shodného součtu rozhoduje o celkovém pořadí umístění v požárním útoku. 12 text a foto: Božena Sýkorová

13 Kozí dráha vyjíždí každou neděli Jízdy na Kozí dráze budou pokračovat každou neděli až do konce prázdnin. Vlak se z Děčína do Telnice a zpět vypraví podle jízdního řádu vždy třikrát. Přehled zajímavých turistických cílů na trase dráhy najdete na v odkazu Volný čas. Děčín hl. n. - Telnice Telnice - Děčín hl. n. foto: archiv MM Děčín PLACENÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE Hledám k podnájmu 1 místnost s příslušenstvím pro občasný pobyt v Jílovém. Tel.: JÍLOVSKÁ SOVA ČERVENEC SRPEN

14 INZERCE LAHODNÉ PAŠTIKY MASO VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ POLÉVKY A GULÁŠE NAKUPTE U NÁS K CHLEBU ČI PEČIVU A MÁTE UVAŘENO! NOVĚ V SORTIMENTU. VÝROBKY OD DRŽITELE OCENĚNÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINA. OSVĚDČENÝ LOKÁLNÍ DODAVATEL VARNSDORFSKÉ UZENINY. Půjčka jako od souseda, ale lepší Zavolejte nám a dozvíte se více 14

15 INZERCE AUTOŠKOLA LIBOUCHEC N A B Í Z Í - získání řidičského oprávnění skupiny B - cena za celý kurz: pouhých Kč Výuka probíhá v malých kolektivech, v příjemném prostředí za využití nejmodernější techniky. Bližší informace na: tel.: PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách, stáří týdnů. Cena Kč/ks. Prodej se uskuteční: 15. srpna 2015, Jílové večerka u koupaliště hod. Bližší informace: po pá, 9 16 hod., tel.: , , ZLOBÍ VÁŠ POČÍTAČ? Servis a prodej PC až domů. Přijedu zjistím závadu odvezu opravím přivezu. Volejte pište NONSTOP jsme v Jílovém doma tel.: , včetně sobot, nedělí a svátků. Platí pro Jílové a široké okolí. Nabízíme odvirování, čištění, přeinstalování, záchranu dat, dále nabízíme již hotové a nainstalované PC od 4500 Kč nebo sestavíme HERNÍ PC dle vašich požadavků na míru rychle a levně. Za diagnostiku u nás nic neplatíte. AKCE!!! Vyčištění a kontrola PC za akční pevnou cenu 400 Kč!!! NABÍDKA DOUČOVÁNÍ Nabízím doučování žáků, studentů a dospělých. Jedná se o pomoc s přípravou na opravné zkoušky ze všech předmětů na ZŠ, vybraných předmětů na SŠ, dále pak výuka anglického a německého jazyka a psaní na klávesnici všemi deseti prsty. Začátek možný ihned. Výuka u lektorky (Děčín 1), klienta či přes Skype. Certifikovaná lektorka se zkušenostmi s doučováním. Speciální zvýhodněná prázdninová cena za 60 minut výuky. tel.: mail: JÍLOVSKÁ SOVA ČERVENEC-SRPEN

16 Životní jubilea V tomto měsíci se dožívají významných životních výročí (65, 70, 75, 80, 81, 82 let a výše) někteří občané Jílového. I my se připojujeme se symbolickou kytičkou k ostatním gratulantům. ČERVENEC Naděžda Baníková Zdeňka Burešová Josef Drábek Zdeněk Fikar Drahomíra Fořtová Stanislava Hájková Marie Hasnedlová Věra Holeková Petr Hrma Josef Chadima Marta Janouchová Marie Janoutová Doris Kroupová Pejčo Mandažiev Hana Mikšovská Libuše Mrvová Hana Pőssnickerová Marta Rejlková Marie Ročková Václav Růžička Jan Sinko Dana Sovová Jiří Škrabal Jiří Vodička Božena Walterová Josef Zelenka SRPEN Dana Danihelková Jaroslav Faktor Růžena Hujčáková Marie Kotrčová Věra Kubíčková Josefa Lišková Věra Machová Zdeněk Molčan Libuše Molčanová Václava Moravcová Zdeňka Mrkvičková Miloslava Pálová Zdenka Pešková František Piskora Jaroslava Syblíková Alexander Sýkora Karel Šplíchal Vratislav Štěpánek Jitka Švíková Pavel Tarant Bohuslav Tesař Eva Vlasáková Václava Žaldová ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN - ZÁŘÍ Datum Ordinační hodiny: hodin Telefon: MUDr. Pavel Charvát, J. Š. Baara 692/26, Děčín MUDr. Adolf Křemen, Teplická 270, Jílové u Děčína MUDr. Tomáš Charvát, U Přívozu 18/4, Děčín MUDr. Lukáš Milič, Fügnerova 600/12, Děčín MUDr. Alena Křemenová, Sokolská 129, Děčín MUDr. Rita Rambousková, Riegrova 773/72, Děčín Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost rozpisu před návštěvou lékaře telefonicky ověřit. Vzpomínáme... Čas plyne jako voda, jen vzpomínky zůstávají. Dne 2. července uplynulo již 5 let, co zemřel pan Karel Nedvěd. Stále vzpomíná manželka s rodinou a ostatní příbuzní. Anežka Bolešová Hedvika Matušových Jiří Janoušek Jaroslav Beránek Karel Nedvěd Dne 12. července uplynulo 10 smutných let, co nás navždy opustila naše maminka, manželka a babička, paní Anežka Bolešová. Stále vzpomíná manžel a synové s rodinami. Antonín Laufka Dne 5. srpna uplynul smutný rok, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček pan Antonín Laufka. Stále vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami. Děkujeme všem, kteří na něj vzpomenou s námi. Čas plyne jako voda, jen vzpomínky zůstávají. 15. srpna tomu budou dva roky, co nás navždy opustila milovaná sestra Hedvika Matušových. A ten, kdo rád Tě měl, nezapomněl! Stále vzpomínají sestra Renata s Lubošem a bratři s rodinami. Hedvika Matušových 15. srpna tomu byly dva roky, co nás navždy opustila paní Hedviga Matušových. S láskou a úctou vzpomíná druh Karel a rodina Matušových. Dne 20. srpna uplyne 10 let, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček, pan Jiří Janoušek. S láskou stále vzpomínají dcera a synové s rodinami a ostatní příbuzní. Jan Hejduk Kdo v srdcích žije, nikdy neumírá. Dne 21. srpna tomu bude 6 let, kdy zemřel pan Jan Hejduk. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje rodina Čas plyne, vzpomínky a smutek zůstávají. Dne 29. listopadu 2015 vzpomeneme 25. výročí úmrtí pana Jaroslava Beránka z Kamence, který by se dožil 27. srpna let. Nikdy nezapomenou manželka a děti s rodinami. Měsíčník Jílovská sova vydává Město Jílové. Registrováno pod č. MK ČR E Adresa redakce: Městský úřad, Mírové náměstí 280, Jílové, okres Děčín, IČO: telefon: , fax: , Redakční rada ve složení: Ing. Kamil Šembera, Mgr. Miriam Fábelová, Lenka Ondrášová. Vychází v počtu výtisků. Sazba a tisk PC Grafik s r.o., Javorská 219, Jílové. Uzávěrka pro zářijové číslo je (v 11 hodin). PŘÍŠTÍ ČÍSLO JÍLOVSKÉ SOVY VYJDE

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014 Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014 2014_16_06 00:32 hodin - 1.5. dopravní nehoda, vyproštění osob, silnice Chornice - Konice Technika : Renault CAS 20, 1+5, HZS Moravská

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ROČNÍK XXII ČERVENEC SRPEN 2013

ROČNÍK XXII ČERVENEC SRPEN 2013 www.strazpr.cz ROČNÍK XXII ČERVENEC SRPEN 2013 cena 6 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta červenec srpen 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - červenec srpen 2013 - - - - - - - - - - -

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online MaGaZÍN asekol přílohy Smo čr a ecobat 1/2013 r e g i o n á l n í z p r a v o d a j p r o k r a j V y so č i n a ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online Kolektivní

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis č. 10/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. dubna 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. dubna 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. dubna 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák Mgr. Lenka Žežulková

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň.

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň. U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň. 1. ZAHÁJENÍ 1.1. s ch v a l u j e po změně programu, program 6. zasedání Zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2015 ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 kraje O vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Podle článku 2 písmo a) Nařízení Jihočeského

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Slapy se na svém zasedání dne 17.1.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více