Kulturní léto v Senátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní léto v Senátu"

Transkript

1 5SOVA Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2015 Číslo 7-8 Ročník XXIV Vyšlo dne: Zdarma MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: Příspěvek na dopravu změna str. 2 Otevřený dopis starostovi, reakce na otevřený dopis str. 5 Po stopách Fritze Tampeho str. 6 Slavné roky koupaliště v Jílovém str. 8 9 str. 3 str. 6 str. 8-9 Rozdělávání ohně v přírodě str. 11 Sportovní rubrika str. 12 Události JSDHO Po stopách Fritze Tampeho Slavné roky koupaliště Kulturní léto v Senátu foto: archiv JKS POPLATKY ZA ODPADY Máte nahlášený trvalý pobyt na adrese Městského úřadu a žijete v domnění, že nemusíte platit poplatky za odpady? Mýlíte se. Pravidelně se i vám vystavuje platební výměr, který se vám sice nezasílá, ale informace o jeho vystavení se zveřejňuje na úřední desce. Protože poplatky neřešíte, snadno se i vám může stát, že dojde k daňové exekuci. Kontaktujte, prosím, správce poplatku a domluvte si např. splátkový kalendář: tel.: , mail: 2. patro, č. dveří 38, Eva Horová. FO Vyvrcholením náročné přípravy JKS byla zajisté účast na Kulturním létě Senátu ve Valdštejnské zahradě. Na doporučení senátora Zbyňka Linharta jsme vyjeli do červencové Prahy. Připravenost sboru, ale hlavně profesionalitu jeho sbormistryně Martiny Záhorové a korepetitora Jana Záhory vyzkoušela, bohužel, hned na začátku nemilá událost - nenadálé onemocnění sólistky, se kterou se skladby připravovaly. Improvizační záskok ALÍK HLEDÁ NOVÝ DOMOV Dne byl v Jílovém nalezen pes, pravděpodobně kříženec labradora a jezevčíka (nebo baseta). Alík je kastrovaný, veselý a temperamentní, jsou mu asi 4 roky, výšku má 31 cm, umí být paličatý a umí dát svoji nelibost náležitě najevo. Nedoporučujeme ho k malým dětem. Pokud chcete Alíkovi poskytnout nový domov, kontaktujte Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín, Pod Chlumem 408, Děčín 3, tel Nový majitel získá uvedeného psa zdarma. (OSMŽP) foto: archiv městský útulek Děčín vložené listy: Loučení s létem RockFesťákk Letní kino anketa paní Záhorové byl však natolik kvalifikovaný, že nezasvěcení nepoznali... Zde nezbývá než citovat alespoň úryvek z ocenění - slovy pana senátora: Já schůzuji na plénu senátu. A mezitím venku - ve Valdštejnské zahradě v rámci Kultury v Senátu vystupuje Jílovský komorní sbor. Chvíli jsem se s nimi potkal a také poslouchal. Perfektní. A nádherná decentní akustika s tím prostředím doplňuje ty skvěle nacvičené skladby. Takže z Děčínska je nás tu dnes hodně... Děkuji, že jílovští přijeli do Prahy ukázat, co umí. Doufám, že se potkáme příští rok na tradičním Festivalu sborového sběru v Krásné Lípě. Dík. Co dodat. Jsme hrdi, že nám tak milý, vzdělaný a skromný člověk na svém místě vyjádřil pochvalu a uznání. Najednou jsou zapomenuta všechna úskalí na náročných zkouškách, procvičené soboty na soustředěních, večery nad notami a hudebními záznamy. Reprezentovali jsme své město, a to více než úspěšně. Regi VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V našem městě přibyli další malí občánkové, které rádi přivítáme mezi sebou. Slavnostní akt Vítání občánků připravujeme na 19. září v 9 a 10 hodin. Tradičně akce proběhne v obřadní síni Zámku Jílové. Přihlásit můžete děti narozené od 1. května do 31. července 2015, případně i děti starší, které se nemohly zúčastnit minulého vítání. Přihlásit se můžete osobně u paní Evy Vávrové v sekretariátu MÚ (1. patro) nebo na tel , případně také em na adrese: a to do pátku 4. září kksr PŘÍŠTÍ ČÍSLO Zářijové číslo Jílovské sovy vyjde v pátek 18. září Uzávěrka všech příspěvků je v 11 hodin. 1

2 O ČEM JEDNALO ZMJ, RMJ Zastupitelstvo města Jílové dne mimo jiné: vzalo na vědomí Zápis z jednání č /01- FV Finančního výboru ze dne vzalo na vědomí Zápis z jednání č /06- KV Kontrolního výboru ze dne schválilo krácení příspěvku SDH Jílové Modrá pro rok 2014 o 500 Kč uložilo úkol Odboru finančnímu vyžádat detailní vysvětlení sporných faktur Střediska volného času ZŠ Jílové schválilo účetní závěrku Města Jílové k rozvahovému dni schválilo závěrečný účet Města Jílové za rok 2014 a souhlasilo s celoročním hospodařením roku 2014, a to s výhradami; vzalo na vědomí zprávu o přijatých opatřeních k výhradám auditu vzalo na vědomí čerpání rozpočtu Města Jílové k Rada města Jílové dne mimo jiné: schválila pověření vedoucího odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Jílové podepisovat smlouvy, včetně jejich případných dodatků, týkajících se připojení a odpojení inženýrských sítí u objektů, které jsou ve vlastnictví Města Jílové jmenovala na základě 102 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2001 Sb., o obcích, paní Ing. Ivanu Bílkovou do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí Vážení spoluobčané, pro zpříjemnění života občanům a návštěvníkům Města Jílové, jsem oslovil paní Javůrkovou z OMH s požadavkem na vytipování vhodných lokalit a pozemků k umístění odpočinkových laviček. Napadlo mě také oslovit anketou i vás, spoluobčany, abyste i vy pomohli vytipovat vhodná místa pro vybudování laviček, a to jak místa s pěkným výhledem na krajinu, tak místa vhodná k odpočinku. Dovoluji si vás, vážení spoluobčané, vyzvat k aktivnímu zapojení se do ankety a pomoci tak k vybudování laviček v našem městě. Anketa, na můj návrh, vychází právě v tomto prázdninovém dvojčísle Jílovské sovy (vložený list). Své návrhy a náměty, prosím, odevzdávejte dle instrukcí na anketě (od začátku srpna je zprovozněna na webových stránkách města i elektronická verze ankety) do konce září tohoto roku tak, aby na základě výsledků ankety mohla být určena potřebná částka pro výstavbu nových laviček, která bude následně zapracována do návrhu rozpočtu Města Jílové na rok S přáním pěkně prožitého léta občan a zastupitel Jiří Kalous schválilo rozpočtové opatření Města Jílové č. 1/2015 schválilo snížení kupní ceny p.č. st. 162 v obci Jílové, k.ú. Jílové u Děčína, jehož součástí je stavba budova s číslem popisným Jílové, č.p. 139, z původní částky Kč na částku Kč + výdaje spojené s prodejem nemovitosti, z důvodu nulové poptávky za původní, znaleckým posudkem stanovenou, zveřejněnou cenu; schválilo zveřejnění záměru prodeje výše uvedené nemovitosti za sníženou cenu projednalo záležitosti týkající se konkrétních pozemků ve vlastnictví města (žádosti o koupi, záměry prodeje, způsoby ocenění, uzavření kupních smluv) schválilo příspěvek z rozpočtu města pro rok 2015 na dopravu pro občany s trvalým pobytem POZVÁNKA Příspěvek na dopravu - změna Vzhledem k tomu, že došlo ke změně dopravce, dochází i ke změně v systému proplácení příspěvku na dopravu občanům Jílového ve věku 70 let a více. Příspěvky budou v letošním roce propláceny dárcům krve i seniorům v pokladně MěÚ Jílové, a to od Občané si nechají dobít čipovou kartu buď u DPMD a.s. nebo u BusLine a.s., popř. si zakoupí papírový jízdní doklad a poté se dostaví do pokladny MěÚ Jílové, kde předloží níže uvedené doklady. V POKLADNĚ MěÚ JÍLOVÉ JE NUTNO PŘEDLOŽIT: Dárci krve aktivní platný OP, průkaz dárce (poslední odběr v letošním roce), zlatou medaili či vyšší ocenění (popř. potvrzení o udělení ocenění), čipovou kartu DPMD a.s. nebo BusLine a.s., popř. papírový jízdní doklad, kupon o dobití s datem od v Jílovém ve věku 70 let a starší, dále pro občany s trvalým pobytem v Jílovém, kteří jsou aktivními dárci krve (více informací v samostatném článku na této straně) vzalo na vědomí informace týkající se problematiky umístění laviček v Jílovém; schválilo zveřejnění ankety týkající se umístění laviček v předloženém znění; (více informací v samostatném článku na této straně, anketa - vložený list v tomto čísle Jílovské sovy) schválilo termíny zasedání ZMJ ve druhém pololetí roku 2015, a to , a vzalo na vědomí předložený materiál pana Jiřího Peterky ohledně údajně neutěšeného stavu na pozemcích p.p.č a p.p.č v k.ú. Modrá u Děčína (zejm. nepovolené dopravní značení, omezení průchodu a průjezdu); uložilo odboru MH a odboru SMŽP MěÚ Jílové zasadit se o nápravu včetně provedení místního šetření. Ing. Radka Tomanová, tajemnice MÚ na 6. zasedání Zastupitelstva města Jílové, které se bude konat v úterý v 1. patře Jílovského zámku. Program bude zveřejněn na plakátech a úředních deskách města. a správních činností MěÚ Jílové, a to s účinností od schválila darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Jílové a Ústeckým krajem, jejímž předmětem je darování 6 ks zásahových obleků TIAGR Plus v účetní hodnotě předávajícího ,50 Kč s DPH a 10 ks hadic C52 zásahových s koncovkou v účetní hodnotě předávajícího ,60 Kč, za účelem plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů schválila uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů mezi Městem Jílové a Ústeckým krajem schválila dohodu o uznání a splácení dluhu na úhradu dlužného nájmu schválila smlouvu o přistoupení k dluhu, jejímž předmětem je část neuhrazené pohledávky za zábor veřejného prostranství. Ing. Radka Tomanová, tajemnice MÚ Poté jim bude vyplacen příspěvek ve výši Kč. Dárci krve neaktivní platný OP, zlatou medaili či vyšší ocenění (popř. potvrzení o udělení ocenění), čipovou kartu DPMD a.s. nebo BusLine a.s., popř. papírový jízdní doklad, kupon o dobití s datem od Poté jim bude vyplacen příspěvek ve výši 500 Kč. Občané ve věku 70 let a výše platný OP, čipovou kartu DPMD a.s. nebo Bus- Line a.s., popř. papírový jízdní doklad, kupon o dobití s datem od Poté jim bude vyplacen příspěvek ve výši 500 Kč. Občané, kteří dosáhnou 70 let v letošním roce, mohou přijít nejdříve v den svých narozenin. Příspěvky nelze slučovat. Jitka Némová, OVVSČ 2

3 Informace PČR V odpoledních hodinách se věnoval hrátkám se svými intimními partiemi Ačkoliv je všeobecně známo, že určité věci se na veřejnosti nedělají, mladý muž z Jílového tuto hranici přeci jen překročil. Na veřejné chodbě jednoho z jílovských paneláků se v odpoledních hodinách věnoval hrátkám se svými intimními partiemi. Obyvatelé domu si nevhodného chování mladíka všimli a na pomoc přivolali strážníky městské policie, kteří zadrženého muže předali posléze do rukou policejní hlídky. Později se ukázalo, že mládenec je pod vlivem alkoholu i drog. Putoval do policejní cely, odkud zatím nevyšel. Pondělní případ prověřují podmokelští policisté s ohledem na přečin výtržnictví. V letošním roce se policisté zaobírali již pěti muži, kteří čelí následkům přečinu výtržnictví. Ani jeden z nich nedokázal své nevhodné chování ovládnout a skrýt před zraky veřejnosti. nprap. Petra Trypesová, Oddělení tisku a prevence Děčín Tomáš Straka UDÁLOSTI PČR, JSDHO Hasiči hlásí... Události červen a červenec vyjela Jednotka SDH Jílové Modrá do ulice Zahradní v Jílovém Martiněvsi, odkud byl na tísňovou linku nahlášen rozdělaný ohýnek ponechaný bez dozoru v těsné blízkosti lesního porostu. Na místě bylo zjištěno, že zde neznámá osoba ponechala bez dozoru neohraničený ohníček, nacházející se téměř na hraně lesa. Hasiči oheň ihned zlikvidovali a poté se vrátili zpět na svou základnu vyjela Jednotka SDH Jílové Modrá do ulice Lipová v Jílovém za účelem akutního otevření bytu. V době příjezdu se na místě nacházela PČR spolu s oznamovatelkou. Hasiči byt neprodleně otevřeli. Uvnitř bytu se nacházela nemocná žena bez zjevných obtíží. Hasiči byt předali PČR a vrátili se zpět na svou základnu Jednotka SDH Jílové Modrá, na žádost města Jílové (zřizovatel jednotky) a po předchozí dohodě s KOPIS, vyjela za účelem technické pomoci městu s odstraněním starých, již nepoužívaných, expanzních nádob z prostoru půdy objektu Jílovského zámku. Činnost byla s velkým časovým předstihem naplánována. Důvodem nutnosti odstranění daných nádrží je blížící se zahájení rekonstrukce střechy zámku. Hasiči nejprve provedli několik úkonů nutných k zajištění protipožárního opatření. Poté nádrže s dvojím požárním jištěním pomocí motorové rozbrušovací pily a dalších prostředků rozřezali. Po ukončení dané pracovní činnosti byl celý prostor půdy z preventivních důvodů (eliminace výskytu skrytých teplených zdrojů z jisker rozbrušovacích pil) zmonitorován HZS ÚK pomocí termokamery. foto: archiv JSDHO vyjela Jednotka SDH Jílové Modrá do ulice U potoka v Jílovém Martiněvsi. Odtud byl na tísňovou linku nahlášen padlý strom do koryta Jílovského potoka. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o vývrat jednoho z kmenů vzrostlé vrby, čímž došlo k přehrazení celé šíře koryta Jílovského potoka. V takovýchto případech je nutné (protipovodňová opatření) dřevinu z koryta neprodleně odstranit. Což také hasiči ihned pomocí motorových pil a dalších prostředků provedli. Na místě události hasičům asistovala hlídka MP Jílové, která po dobu jejich zásahu zajišťovala bezpečnost pohybu osob a dopravních prostředků po komunikaci ulice U Potoka. Tentýž den hasiči našeho města vyjeli na začátek obce Modrá, kde došlo u čerpací stanice k pádu stromu na rodinný dům. Strom strhl elektrické vedení a následně došlo k přerušení dodávky elektřiny. Doprava na Teplické ulici byla řízena kyvadlově vyjela Jednotka SDH Jílové Modrá do ulice U Potoka v Jílovém, odkud byl na linku tísňového volání (150) nahlášen padlý strom. Dřevina strhla elektrické vedení a korunou se lehce opřela o obvodovou zeď rodinného domu. Na místo události byla povolaná pracovní pohotovostní skupina energetické společnosti ČEZ. Pád stromu zapříčinila večerní bouřka doprovázená silným nárazovým větrem, který dále způsobil poškození několika dalších dřevin podél příjezdové komunikace k zahradní kolonii v ulici Sněžnická. Hasiči zde provedli bezpečnostní ořez poškozených stromů pomocí výškové techniky. V obou případech na místě asistovala hlídka Městské policie Jílové v hod. vyjely Jednotky SDH Jílové Modrá, SDH Horní Žleb a SDH Libouchec, společně s profesionální HZS ÚK z požární stanice Děčín, k požáru neobydleného domu v ulici Nábřeží v Jílovém. V době příjezdu hasičů byl dům zcela zachvácen plameny, což z důvodu bezpečnosti zasahujících znemožňovalo hašení vně objektu. Podle prvotních informací od přihlížejících občanů hasiči zjistili, že v domě občas přespává muž bez domova. Muž byl naštěstí nedaleko objektu po několika minutách dohledán hlídkou MP Jílové. Na likvidaci požáru použili hasiči několik vodních proudů, z nichž jeden byl veden přes výškovou techniku. Požár byl lokalizován v foto: archiv MP hod. a zlikvidován ve hod. Následující den Jednotka SDH Jílové Modrá část objektu, na žádost PČR z důvodu ohrožování okolí, odstranila. Příčina požáru je nyní předmětem šetření. Pavel Mošner, velitel Jednotky SDH Jílové Modrá se ozývalo volání o pomoc z bytu panelového domu v Dlouhé ulici v Jílovém. Na místo okamžitě vyrazila Jednotka SDH Jílové Modrá. Po příjezdu jednotky byla na místě Městská policie Jílové a PČR. Strážníci připravili hasičům žebřík do okna, odkud bylo slyšet volání. Hasiči se vydali oknem do bytu, kde nalezli nemohoucí ženu a psa, který svou paničku bránil. Hasičům se po uklidnění zvířete podařilo byt zevnitř otevřít a ženu předat záchránce, která dorazila na místo během zásahu hasičů a policie. Pochvala patří zejména všímavým nájemníkům a také strážníkům za rychlou pomoc a pohotovou reakci před příjezdem hasičů došlo u čerpací stanice v Jílovém ke karambolu dvou automobilů. Osobní automobil z technických důvodů dostal v zatáčce smyk, vjel do protisměru, kde narazil do dodávky a skončil mimo vozovku. Z poškozeného vozidla unikly provozní kapaliny. Na místě zasahovaly Jednotky SDH Jílové Modrá a z Děčína. Provoz byl řízen kyvadlově a nehoda se obešla bez zranění. Nedělní nehoda je nyní v šetření. foto: Tomáš Straka bylo nahlášeno sršní hnízdo přímo v areálu dětského tábora v Jílovém a sršni ohrožovali okolí. Na místo vyjela Jednotka SDH Jílové Modrá a hnízdo okamžitě zlikvidovala. Tomáš Straka JÍLOVSKÁ SOVA ČERVENEC-SRPEN

4 ZPRÁVY Z ÚŘADU PODĚKOVÁNÍ Děkuji tímto členům JSDH Jílové Modrá za výjezd a pomoc při řešení problému při výskytu zmije v prostoru, kde by mohlo dojít k ohrožení života či zdraví spoluobčanů. J. Vrátná Sběrný dvůr uzavřen Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel ). (OSMŽP) Vážení spoluobčané, dne byl usnesením Rady města Jílové č. 46/2014/R (bod č. 9) schválen ceník vynaložených výdajů při výkonu člena a použití techniky jednotky SDH Jílové Modrá při činnostech, na základě 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtované úhrady nákladů za poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací budou zřizovatelem dále využity na zabezpečení akceschopnosti JSDHO Jílové Modrá, např. opravu poškozené techniky, opravu věcných a obměnu osobních ochranných prostředků. Dále na poskytnutí odměn členům JSDHO. Pro občany vlastnící objekt (nemovitost) nebo užívající nemovitost na území Města Jílové, vč. jeho částí, tj. Jílové, Kamenná, Modrá, Martiněves, Kamenec a Sněžník, budou níže uvedené služby prostřednictvím hasičského sboru našeho města prováděny zdarma: otvírání uzavřených prostorů a vyproštění osob z výtahu (asistence PČR, MP) likvidace bodavého hmyzu. V posledních dnech hasiči zaznamenali nárůst požadavků občanů o likvidaci bodavého hmyzu, a tím pádem i nárůst finančních nákladů s tím spojených - za nákup podpůrných prostředků k dané činnosti. Proto bych vás chtěl požádat o jejich pořízení ještě před telefonickou žádostí o pomoc hasičů s likvidací bodavého hmyzu. Hasiči standardně používají např. sprej super Cobra proti hmyzu kombi 400 ml. Dále bych vás chtěl upozornit, že Jednotka SDH Jílové Modrá se i v těchto případech, kdy pomáhají s likvidací bodavého hmyzu mimo veřejné prostranství (úřady, školy, školky, zdravotnické zařízení atd.) taktéž drží zásad pro výjezd jednotek požární ochrany. Pomohou pouze tam, kde hmyz někoho bezprostředně ohrožuje, kdy se v blízkosti roje nachází alergik, malé děti nebo jsou ohroženi obyvatelé domu a podobně. Pavel Mošner, velitel Jednotky SDH Jílové - Modrá Třídění odpadů Vyčíslení úspory životnímu prostředí Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí odpady (plast, papír, sklo, nápojové kartony, elektroodpad aj.). Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik se nejen elektrické energie díky tomu ušetřilo životnímu prostředí. HLASUJTE V ANKETĚ VYHRAJTE NOVÝ SMARTPHONE LG! nebo přenosnou nabíječku... Vítězné sběrné dvory získají finanční podporu ve výši Kč a Kč pro obce do obyvatel HLASUJTE na Pravidla a více informací o soutěži je k dispozici na nebo na Společnost EKO-KOM zpracovala studii Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí. Občané Jílového v roce 2014 vytřídili celkem 39 t papíru, 34 t plastu, 48 t skla a 2 t nápojových kartonů. Současně ve výkupně Kovošrotu odevzdali 35 t papíru pro obce nad obyvatel a 223 t kovů. Díky recyklaci a využití takto vytříděného odpadu bylo v roce 2014 podle uvedené studie uspořeno MJ el. energie. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 338,5 tun CO 2 ekvivalentu. Společnost ASEKOL zpracovala studii životního cyklu (tzv. LCA Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 67 % všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti ASEKOL. Občané Jílového odevzdali v roce 2014 do zpětného odběru celkem 8 899,62 kg elektrozařízení náležící společnosti ASEKOL. Konkrétně se jedná Pytle s tříděným odpadem nestačí jen stáhnout Svoz pytlů s tříděným odpadem (žlutý pytel papír nebo plast; oranžový pytel nápojové kartony) probíhá u rodinných domů lichý týden v pátek (14. 8., , atd.). V panelové zástavbě probíhá svoz oranžových pytlů na nápojové kartony ze stanovišť kontejnerů na tříděný odpad 1x za čtyři týdny (14. 8., , atd.). Někdy po svozu obdržíme stížnost, že plné pytle nebyly odvezeny, ovšem většina stížností je neoprávněná, neboť přistavené pytle nebyly řádně zavázány. Upozorňujeme, že všechny přistavované pytle musí být pořádně zavázané tak, aby z nich při manipulaci nemohl vypadnout vytříděný odpad! U žlutých pytlů tedy nestačí pytle stáhnout, ale je třeba je řádně zavázat, nejlépe na uzel. Při sběru s nimi posádka několikrát manipuluje, u řádně nezavázaných pytlů se mohou při následné manipulaci rozevřít a tím může dojít k vypadávání vytříděných odpadů. Nezabezpečené pytle proto nejsou při svozu odváženy! (OSMŽP) o 269 ks televizí, 71 ks PC monitorů a 1 825,62 kg ostatních drobných elektrozařízení (tiskárny, klávesnice, mobilní telefony, videokamery, DVD přehrávače, fotoaparáty apod.). Podle uvedené studie tím občané uspořili 96,7 MWh el. energie, litrů ropy, 435,6 m 3 vody a 4,2 tuny primárních surovin. Navíc se tím snížily emise skleníkových plynů o 22,2 tun CO 2 ekvivalentu a produkce nebezpečných odpadů o 84,7 tun. Děkujeme všem občanům, kteří své odpady řádně třídí! (OSMŽP) SD_letak_A4_b.indd :41 4

5 Otevřený dopis starostovi Pane starosto, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Jak již zřejmě i z tisku víte, v sobotu od 15 hodin proběhl na fotbalovém hřišti v Kamenci zápas mezi celky FK Teplice a fotbalovým klubem Chemnitz z Německa. Již několikráte jsem, ať již osobně, tak na jednání ZMJ, upozorňoval na neúnosnou situaci ohledně pořadatelské služby při konání fotbalových zápasů. O tom zcela jistě víte. Bylo Vámi veřejně slíbeno na jednání zastupitelů města, že se situace nebude opakovat a pořadatelé z klubu FC Modrá zajistí průjezdnost Kamencem. Toto se však neděje a problémy jsou v podstatě vždy, když se v Kamenci hraje nějaké utkání. Volat MP v Jílovém jsem již vzdal, neboť to nikdy k ničemu nevedlo. Chci Vás tímto znovu upozornit na V reakci na otevřený dopis pana Aloise Musila uvádí Ing. Zdeněk Frkal: Na facebookových stránkách Jílové o čem se mluví jsem sdílel reportáž ze zápasu FK Teplice. Reportáž byla dílem fanklubu FC Jiskra Modrá. Nelze tedy hovořit o tom, zda v ní informuji objektivně či neobjektivně. Jako radní vidím přínos zápasu v konání kvalitní sportovní akce, kterou může navštívit široká veřejnost. Osobně jsem na zmiňovaném zápasu byl. Kvalita fotbalu a sportovní události celkově byla na vyšší úrovni, než jsme v Jílovém zvyklí z našich krajských soutěží. Choreografie pečlivě připravená a načasovaná německými fanoušky byla parádní podívanou. Dýmovnice a světlice měli fanoušci pod kontrolou, jejich vystoupení nikoho neohrožovalo. Po zápase si fanoušci svoji část tribuny uklidili. Osobně situaci, kdy v době konání utkání není zajištěna průjezdnost Kamencem pro vozidla záchranných složek, hlavně sanitek a hasičských vozů. Při výše zmíněném utkání jsem neviděl jediného pořadatele. Je zcela evidentní, že pořadatelská služba v tento den zcela selhala, pakliže tedy vůbec nějaká byla. O tom, co se dělo na hřišti vím pouze z tisku, na utkání jsem nebyl, nechci tedy hodnotit. Že však došlo ze strany fanoušků k výtržnostem je zcela evidentní, když musela zasahovat PČR, dokonce přijela čtyřmi vozy. Chtěl bych se Vás tedy tímto zeptat, zda, když se hrají takováto utkání, má město možnost toto nějak ovlivnit a případně takovýmto zápasům zabránit. Hrají se totiž na pozemcích města, které má FC Modrá v bezplatném pronájmu. Já si takový přístup vítám a přeji si více takových sportovních událostí v našem městě. Nerozděluji Město Jílové na Modrou, Martiněves, Sněžník Žijeme v Jílovém. Jsem rád, že si občané Jílového, Libouchce, Petrovic, Děčína a dalších blízkých i vzdálených obcí mohli užít ligový fotbal. Ty z blízkého okolí to nestálo téměř nic na dopravě na zápas a vstupné bylo 30 Kč. Za málo peněz hodně muziky. Na zápas dorazilo podle mých informací výrazně více fanoušků, než bylo nahlášeno. Přijeli autobusem, taxíky a osobními automobily. Především v době jejich příjezdu a odjezdu byl průjezd Kamencem ztížený. Návštěvníci ale parkovali tak, aby byl během zápasu zajištěn průjezd obcí. Na místo dorazila na žádost pořadatelů pořádková a dopravní policie. Zásah pořádkové policie po skončení zápasu spočíval ve vyzvání fanoušků k opuštění bazénu. osobně myslím, že takováto utkání nepatří do tak malé obce, jako je Jílové Kamenec, není na to uzpůsobena příjezdová komunikace, odstavné plochy ani pořadatel, který tato utkání evidentně nezvládá. Zároveň bych se chtěl touto cestou zeptat pana radního, Ing. Frkala, v čem vidí přínos tohoto zápasu (o kterém dle mého názoru zcela neobjektivně informoval na facebooku) pro Město Jílové. Pakliže jsou dýmovnice, výtržnosti a zásah PČR skvělou reklamou pro Město Jílové (mimochodem všude v tisku se psalo pouze o Modré, o Jílovém ani slovo), pak se ptám, zda je to člověk na správném místě a zda by RMJ neměla uvažovat o jeho odvolání. Alois Musil Ti tak okamžitě na výzvu mužů zákona učinili a v klidu areál opustili. Obecně je zásah složek integrovaného záchranného systému běžnou součástí našeho života. Jsme rádi, že jednotky požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky jsou zde, když je potřebujeme. Naše městská policie (MP) to odpoledne k dispozici nebyla. Jako radní jsem již vstoupil do jednání se zodpovědnými osobami města i fotbalového klubu s cílem zajištění lepší práce MP na straně jedné a lepší připravenosti klubu na straně druhé. Sportovní areál v Modré je při zápasech samozřejmě otevřen všem. Budu se těšit na viděnou ať už tam nebo jinde na sportu a kultuře v Jílovém. Informace budu i nadále sdílet na facebookových stránkách Jílové o čem se mluví. Ing. Zdeněk Frkal OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI V reakci na otevřený dopis pana Aloise Musila FC Jiskra Modrá uvádí: Jak je obsaženo v otevřeném dopise, uskutečnilo se v sobotu v 15 hodin na fotbalovém hřišti FC Jiskra Modrá přátelské utkání mezi celky FK Teplice a Chemnitz z Německa. Toto utkání bylo součástí letní přípravy FK Teplice, kterou absolvoval v našem areálu. K tomu je potřeba říci, že tyto aktivity jsou mimo jiné velmi důležité pro celkové finanční zajištění provozování všech našich mužstev. Na uvedené utkání nám FK Teplice, který si tohoto soupeře pozval, avizoval návštěvu cca 30 německých fanoušků, kterých ale ve skutečnosti přijelo 10x více, tj To samozřejmě nestačilo pokrýt naše parkoviště, takže ostatní auta parkovala podél komunikace a to tak, jak to situace dovolila a rozhodně v mezích možností a se zajištěným průjezdem. Jsme si samozřejmě vědomi, že jakýkoliv počet aut, byť by to mohlo být i jen jedno, které bude parkovat podél komunikace, do ní s ohledem na daný stav věci bude zasahovat a určitým způsobem omezovat ostatní projíždějící. Tím i žádáme projíždějící řidiče o pochopení a děkujeme za shovívavost po dobu konání jednotlivých utkání. Zvýšený počet návštěvníků může nastat nejenom v utkáních dospělých, ale i v mládežnických kategoriích, kdy jednotlivá mužstva a jejich příznivci používají většinou k dopravě osobní auta. Obecně je i na řidičích těchto aut jak svoje auta ohleduplně zaparkují. My, v rámci svých pravomocí, regulujeme dopravu v prostoru před stadionem, a to i za účelem maximálně využít kapacitu vlastního parkoviště a zajistit v případě potřeby průjezd sanitek na stadion. Parkoviště je následně i v mimo zápasových obdobích využíváno obyvateli Kamence k parkování, např. vozidlem používaným i stěžovatelem. Řešením by mohl být zákaz stání na místní komunikaci - toto opatření by ale zásadně postihlo všechny ty, kteří z jakýchkoliv důvodů parkují před svým domem, což zásadně nedoporučujeme, anebo zvýšení parkovacích kapacit na vymezených plochách, což s ohledem na místní možnosti není dost dobře možné. Důkazem, že nám tato situace není lhostejná, jsou probíhající jednání, jejichž cílem by bylo vybudování parkoviště na pozemcích pod hřištěm, které jsou určeny pro sportovní účely a parkování. Problémem při získání dotací na tuto akci ale je, že FC Jiskra Modrá není vlastníkem uvedených pozemků. Jednání v této věci dále pokračují. Výše uvedené utkání, které se uskutečnilo v mimořádně složitých klimatických podmínkách a mělo nepochybně odpovídající sportovní kvalitu, kladlo zvýšené nároky nejenom na hráče a pořadatele, ale zejména na diváky. Divákům byly proto zpřístupněny všechny prostory, kde se mohli osvěžit (soc. zázemí, sprchy, kropící hadice, bazén), což skupina německých diváků dokonale využila a odmítala prostory bazénu po ukončení zápasu opustit. K zajištění pořádku byla následně přivolána Policie ČR, která situaci vyhodnotila podle svých zkušeností a zajistila odchod těchto fanoušků k všeobecné spokojenosti, a to bez jakéhokoliv konfliktu. výbor FC Jiskra Modrá JÍLOVSKÁ SOVA ČERVENEC-SRPEN

6 Po stopách Fritze Tampeho foto: Petra Nedvědová KNIŽNÍ KOUTEK knihy pro dospělé: K. Janouch: Matčino srdce, S. Berry: Lincolnův mýtus, V. Fojtová: Baba jedová, O. Ciprová: Kněžna Ida, H. Whitton: Žárlivá císařovna, J. Sanford: Pohřebiště obětí, C. Stoessinger: Století moudrosti: Klavíristka Alice Herzová Sommerová na vlastní oči viděla celé minulé století a první dekádu století tohoto. Přežila koncentrační tábor v Terezíně, byla při procesu s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě a během té doby přicházela do styku s některými z nejúžasnějších historických osobností našeho věku. Jako dítě trávila v Praze víkendy a svátky ve společnosti Franze Kafky (kterého znala jako strýčka Franze ) a k přátelům její matky patřili Gustav Mahler, Sigmund Freud a Rainer Maria Rilke. Když se Alice po válce přestěhovala do Izraele, jejích bytových koncertů se účastnila Golda Meirová a také Artur Rubinstein, Leonard Bernstein a Isaac Stern. Hudbě se věnovala aktivně až do konce svého života, dožila se úctyhodných 110 let. Století moudrosti je pozoruhodný a inspirující příběh o celoživotním krédu jedné ženy tváří v tvář nejhoršímu zlu, jaké kdy člověk poznal nacházet v životě dobro. Je to svědectví o pevných přátelských svazcích, o moci hudby a o tom, jak je důležité vést život v materiální prostotě, intelektuální zvídavosti a nekonečném optimismu.. knihy pro děti: M. Kratochvíl: Kouká roura na kocoura, M. Nerádová: Jak velbloud potkal ťavu, A. Kastnerová: O nevyřáděném dědečkovi, S. Zett: Hugo má prvotřídní plán!, V. Steklač: Dobrodružství mořských vlků, D. Krolupperová: Zločin na Starém Městě pražském: Malý Kuba stojí na dvorku ochromen hrůzou a hledí na dívku ležící bez života na kamenné dlažbě. Jako dospělý muž pak děsivý zážitek namaluje. Ten obraz se jmenuje Vražda v domě a je dílem českého malíře Jakuba Schikanedera. Co se ale tehdy stalo? Svědkem vyšetřování dávného zločinu může být každý, kdo vstoupí do Prahy tmavých uliček, petrolejových lamp a kočárů. ORa Jedno čtvrteční červnové ráno, konkrétně 11. června, vyrazila skupina jílovských seniorů, přesněji řečeno především svěžích a čerstvých seniorek, na výlet po stopách sochaře Fritze Tampeho. Vše to způsobila paní Petra Nedvědová, kulturní referentka městského úřadu, která všechno vymyslela a naplánovala. Perfektně připravila i výklad se spoustou zajímavostí z umělcova života. To ona dala impulz k tomu, aby se několik lidiček, namísto sledování naivních televizních seriálů, vydalo po stopách sochařských děl pozapomenutého jílovského rodáka Fritze Tampeho. Poznali tak jeho sochy zdobící třeba bývalou polikliniku, kašnu na Mírovém náměstí, pomníky padlým vojákům. Byli také seznámeni s jeho pohnutým osudem, který skončil tragicky v červenci 1945 a celý výlet tak byl připomínkou 70. výročí od jeho úmrtí. Zvláštním dojmem zapůsobilo i místo zaniklého pomníku císaře Josefa II. Dnes není právě ozdobou Děčína, ač je jen pár metrů od radnice. Ale nejen sochami živ je člověk. Potěšila i procházka letním Děčínem, posezení u kávy, kde se dolaďovaly a třídily získané informace. Konfrontovaly se i různé názory na události našich dějin. A zbyl i čas na zajímavé, sluncem zalité pohledy v okolí Děčína, na Labské břehy porostlé vlčími máky, na procházku cestou z Jalůvčí na Škrabky. Víc takových akcí. A díky za ně. Není to dnes už nic tak zvláštního. Vždyť i my jsme potkali cestou dvě podobné skupiny seniorů. Měly sice jiný cíl, ale stejný důvod. Nechtějí sedět doma, chtějí něco zažít, vidět a poznat. Potřebují jen impulz. A toho se nám díky aktivitě Městského úřadu Jílové dostalo. Bob Obnova pomníku zvaného Jahnstein Městu Jílové se ve spolupráci s kulturní komisí a Základní školou Jílové podařilo obnovit pomník před budovou ZŠ u kostela. Pracovníci OMH uklidili okolí pomníku, žáci ZŠ pomník osázeli netřesky a jinými skalničkami, které jsme dostali darem od občanů našeho města. Pak následovala mravenčí práce, abychom našli vhodné dobové fotografie, ze kterých by bylo možno vyčíst původní podobu desky včetně textu. Následovalo několik grafických návrhů, několik korektur textu, výběr správného kamenictví a ve středu se dílo narodilo. A co že to je vlastně za pomník? Kdo navštívil Noční prohlídky, ví už dobře, že pomník pochází z roku 1904 a byl věnován Friedrichu Ludwigu Jahnemu, který byl pro Němce něčím, jako je pro Čechy Miroslav Tyrš. Pomník nechal postavit tělocvičný spolek Arbeiter Turnverien Vorwärts. Pomník zvaný Jahnstein byl postaven v místě zasuceného školního rybníčku. Jde o hrubě opracovaný pískovcový blok, který jako by vyrůstal z mohyly navršené z čedičových kamenů, mezi něž byly osazeny skalničky. Pomník byl opatřen pamětní deskou ze švédské žuly. Pokud vás zajímá víc, zajděte se k pomníčku podívat sami. Nebo počkejte, až bude dokončen projekt Historická zastavení, kde jedním ze zastavení je právě Jahnstein. foto: archiv Petra Nedvědová Možná by si mohl někdo položit otázku, jestli máme v Jílovém ještě další podobný pomník, který by si zasloužil pozornost. Určitě ano. Jedním z nich je téměř zapomenutý pomník na Sněžnické ulici, který dnes připomíná vítězství Rudé armády, ovšem původně to byl pomník doktoru Prokopovi, osvícenému lékaři v Jílovém. I tenhle pomník rozhodně stojí za obnovu! text a foto: PeN 6

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVEN 2015 Číslo 6 Ročník XXIV Vyšlo dne: 19. 6. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: Program rozvoje obce str. 2 a 4 Proč třídit odpady? str. 4 Den dětí

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ÚNOR 2015 Číslo 2 Ročník XXIV Vyšlo dne: 20. 2. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: O čem jednala RMJ str. 2 Anketa str. 4 Statistiky za rok 2014 str.

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zimo, zimo, táhni pryč. nebo na tě vezmu bič!

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zimo, zimo, táhni pryč. nebo na tě vezmu bič! Jílovská DUBEN 2015 Číslo 4 Ročník XXIV Vyšlo dne: 17. 4. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: RMJ str. 2 Informace pro návštěvníky hřbitova str. 4 Jak nakládat

Více

SOVA. Jílovská. SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská. SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská LISTOPAD 2013 Číslo 11 Ročník XXII Vyšlo dne: 15. 11. 2013 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO DOTACE Z ROP PROPLACENA Vážení spoluobčané, naše město se konečně dočkalo! Dne 14. 10.

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZMĚNILA SE MÍSTA ZASTÁVEK

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZMĚNILA SE MÍSTA ZASTÁVEK Jílovská KVĚTEN 2014 Číslo 5 Ročník XXIII Vyšlo dne: 16. 5. 2014 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Od nového měsíce pro cestující, kteří jezdí autobusem do Jílového a do Bynova, nastaly změny.

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ŘÍJEN 2013 Číslo 10 Ročník XXII Vyšlo dne: 18. 10. 2013 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE 1) Dne 4. 10. 2013 byla realizována trvalá místní úprava vodorovného

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská BŘEZEN 2012 Číslo 3 Ročník XXI Vyšlo dne: 16. 3. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO foto: Eva Staňková DIVADLO BUBLINKA OPĚT ZÁŘILO! Stejně jako v loňském roce, i v tom letošním

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská DUBEN 2011 Číslo 4 Ročník XX Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZÁMEK Práce na rekonstrukci a renovaci zámeckého areálu vrcholí. Součástí celého projektu je i oprava barokního mostu,

Více

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím.

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 7 8/2009 Ročník XIV Zdarma Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Před měsícem jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované náměstí. Akce byla spojena s oslavami 530. výročí

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská LEDEN 2015 Číslo 1 Ročník XXIV Vyšlo dne: 16. 1. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: O čem jednalo ZMJ str. 2 Anketa str. 4 Výměnný pobyt žáků ZŠ str.

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. V ČÍSLECH A STATISTICE. Uzávěrka všech příspěvků je 2. března v 11 hodin.

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. V ČÍSLECH A STATISTICE. Uzávěrka všech příspěvků je 2. března v 11 hodin. Jílovská ÚNOR 2012 Číslo 2 Ročník XXI Vyšlo dne: 17. 2. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Začátkem února zima a mráz našly cestu i do Jílového. Ranní teploty kolem -14 C a lezavý mráz,

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská LEDEN 2014 Číslo 1 Ročník XXIII Vyšlo dne: 17. 1. 2014 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové Modrá převzala novější cisternovou automobilovou

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Červen 2012 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. foto: David Drobný

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. foto: David Drobný Jílovská ČERVEN 2011 Číslo 6 Ročník XX Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Revitalizace a regenerace centra města Jílové dokončena 1. června 2011 byla dokončena fyzická realizace projektu Revitalizace

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská BŘEZEN 2011 Číslo 3 Ročník XX Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 6. ZÁMECKÝ PLES Tradiční ples Města Jílové je za námi a na místě je poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě podíleli.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE KONÁ 29. 3. 2007 V 15 HODIN

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE KONÁ 29. 3. 2007 V 15 HODIN JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE KONÁ 29. 3. 2007 V 15 HODIN Číslo 6 BŘEZEN 2007 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY MĚSTSKÁ SKLÁDKA TRAŤ NEOHROŽUJE V televizním zpravodajství a v některých novinách se objevily

Více

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Den dětí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Technický odbor informuje... MP informuje... Na slovíčko... Nový koncept dopravní obslužnosti...

Více

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 LISTY 6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 Vysoká sokolská pocta pro město Lysá nad Labem Květinová slavnost... 1 Slavnosti Labe...

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více