Studijní informační systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní informační systém"

Transkript

1 Informace pro prváky Všeobecné lékařství 2010/2011 Vážení přátelé, vítáme vás na 1. lékařské fakultě! Příchod na vysokou školu je velkým krokem v životě a je spojen s velkými změnami. Studium zde probíhá zcela odlišně od středoškolského studia a člověk z toho může být ze začátku mírně zmaten. Proto bychom vám chtěli v krátkém průvodci nabídnout ty nejdůležitější informace, které vám mohou pomoci zorientovat se v novém prostředí a úspěšně začít vysokoškolský život! Aktuální informace a průvodce celým studiem: Studijní informační systém Studijní informační systém (SIS) je aplikace na internetu, která obsahuje veškeré informace o vašem studiu. Můžete si zde zapisovat volitelné předměty (VP), zapisujete se na termíny zkoušek, můžete zde například nastavovat své osobní údaje (adresa, kontakty včetně u, bankovní spojení pro vyplácení stipendií, apod.) a hodnotit výuku. Číslo studenta a heslo do systému student obdrží při vydání průkazu studenta (ISIC) ve výdejním centru. Heslo je ovšem pouze dočasné a z důvodů bezpečnosti si jej musíte do 10 dnů změnit (poté platí celý rok, než je nutné si jej změnit znova). Login do SISu pak lze zjistit ve vyhledávání loginů v SISu na základě čísla studenta (na průkazu pod fotkou) poté, co je uchazeč o studium v systému formálně převeden do prvního ročníku (obvykle na přelomu září a října). 1

2 Adresa SIS: Vyhledávání loginů: Výdejní centra: Potvrzení o studiu Potvrzení o studiu je užitečný dokument, který můžete potřebovat v bance pro založení studentského účtu, pro rodiče k úlevě na daních z příjmů, pro pojišťovnu a další úřady. Potvrzení seženete vždy na studijním oddělení, kde vám po předložení indexu nebo průkazu studenta (ISIC) rádi tento dokument podepíší. Další formuláře: Studijní oddělení: Ubytování Studenti se obvykle ubytovávají na kolejích Univerzity Karlovy. Na stránkách Kolejí a menz UK (KaM) jsou uvedeny tradiční lokality pro každou fakultu. V dnešní době to už příliš neplatí, studenty 1. LF UK nejčastěji naleznete na kolejích Švehlovka, Kajetánka a na Jižním městě (Vltava, Otava). Cena ubytování se liší podle umístění koleje, podle pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový, ) a podle délky pobytu (od září do konce června, letní nebo celoroční), obecně se však pohybuje do 100 Kč za den. Internet, prádelna či prodej baget na koleji jsou dnes již samozřejmostí. Na koleje se musíte přihlásit vždy od půlky června do půlky července prostřednictvím internetových stránek KaM (aplikace Mašinka). Systém vaši žádost vyhodnotí automaticky podle vzdálenosti, v jaké bydlíte, a podle vašich studijních výsledků. Pokud v tomto prvním kole kolej nedostanete, nemusíte věšet hlavu. V srpnu probíhá druhé kolo, ve kterém se můžete přihlásit na koleje, které ještě mají volná místa. Koleje a menzy UK: Ubytování na kolejích: Stravování Pokud během dne dostanete hlad, můžete se mezi 11. a 14. hodinou zastavit v některé z menz naší univerzity. Pro koupi obědů potřebujete jen průkaz studenta (ISIC), na který si v menze nahrajete kredit. Za tento kredit pak můžete kupovat obědy (okolo 35 Kč) nebo tzv. studené večeře (balíčky s ovocem, jinými potravinami nebo bagety za Kč). Oběd si také můžete objednat předem prostřednictvím internetových stránek KaM. Login a heslo získáte na požádání v kterékoliv pokladně v menze. Studené večeře jsou obvykle k dostání celý den na vrátnicích kolejí. Koleje a menzy UK: Objednávání obědů: Organizace studia Studium je rozděleno na úseky, semestry a ročníky. Všeobecné lékařství je rozčleněno na šest ročníků, každý se skládá ze dvou semestrů (zimního a letního). Úsek studia je časové období určené fakultními/univerzitními předpisy, během kterého musí student splnit všechny studijní povinnosti v něm zapsané. Nestane-li se tak, hrozí mu ukončení studia nebo opakování nesplněného předmětu (prostřednictvím individuálního studijního plánu ISP). Úsek Odpovídající ročník Normální počet kreditů Minimální počet kreditů 1. úsek 1. ročník úsek 2. ročník

3 3. úsek 3. ročník úsek 4. ročník úsek 5. ročník úsek 6. ročník Všechny vyučované předměty jsou ohodnoceny kredity. Kreditní systém umožňuje každému předmětu přidělit určitý počet kreditů ( bodů ) na základě jeho obtížnosti. Během studia sbíráte kredity za povinné i za volitelné předměty a i podle jejich počtu se rozhoduje, zdali můžete postoupit do dalšího ročníku. Na konci každého úseku studia musí mít student nasbírán určitý počet kreditů: normální počet kreditů je doporučený počet kreditů, které by měl student mít na konci každého úseku studia; samozřejmě může mít i více minimální počet kreditů je nejmenší možný počet kreditů nutný k tomu, aby student mohl pokračovat ve studiu; student však ve dvakrát za sebou následujících úsecích studia nesmí mít menší než normální počet kreditů (příklad: na konci prvního ročníku 58 [místo 60] a na konci druhého ročníku 119 [místo 120] v takovém případě je studentovi ukončeno studium, i kdyby měl splněny všechny povinné předměty) Kredity ale nejsou jediný způsob kontroly vašeho studia. Existují také tzv. prerekvizity. Prerekvizity jsou podmínky (tj. splněné předměty, zápočty, úspěšné zkoušky), za kterých si může student zapsat určitý předmět nebo zkoušku. Například pokud nesplníte některý z důležitých předmětů, nemůžete postoupit do dalšího ročníku, protože k zápisu je nutné mít danou zkoušku hotovou. Více: Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě Prerekvizity: 3

4 Studijní plán Studijní plán pro první ročník studia programu Všeobecné lékařství v akademickém roce 2010/2011: Kód Název předmětu Povinné předměty: Jméno učitele EC Týdně hodin v semestru zimním letním Klasifikace ZS LS před. cvič. před. cvič. B00597 B00598 B00617 B00618 Anatomie 1, 2 Grim KZ,Z Zk Anatomická pitva 1,2 Grim hod. 31 hod. Z,Z B00003 Biofyzika Beneš Z Zk B00005 Biologie a genetika 1 Kohoutová Z B01307 Cytologie a obecná histologie Hach Z B00756 První pomoc, vstupy kliniků Marková 1 1 Z B01308 Speciální histologie a embryologie Hach Z Zk B00012 Tělesná výchova 1 Doležalová Z,Z B00009 B00363 Základy lékařské terminologie 1, 2 Říhová Z,Z Zk B00010 Zdravotnická informatika Beneš KZ B02076 Cizí jazyk 1 Říhová Z,Z B00013 B00367 Čeština pro cizince 1, 2 Říhová Z,Z Výuka Každý předmět může mít různá pravidla pro absence. V naprosté většině případů jsou přednášky nepovinné (ale přednáška označená jako přednáška-seminář povinná je), zatímco praktická cvičení a semináře jsou vždy s povinnou účastí (obvykle se tolerují 1 2 omluvené absence za semestr, případně je potřeba, aby si student absence nahradil). Záleží ovšem na daném ústavu, jak absence hodnotí. Přesné informace se dozvíte buď na prvních hodinách nebo na internetových stránkách ústavů. Knihy a skripta lze koupit buď úplně nové (např. blízko fakulty knihkupectví na Lipové ulici nebo z Levných učebnic viz odkaz níže), od starších studentů (na burze skript) nebo během příležitostných akcí různých nakladatelství na fakultě. Zdravotnická literatura Wimmer, Lipová 6, Praha 2: Burza skript: Levné učebnice: 4

5 Potřeby a pomůcky do prvního ročníku Nejen do prvního ročníku se vám bude hodit bílý plášť. Ten si snadno seženete v prodejně zdravotnických oděvů nebo potřeb. Samozřejmostí jsou přezůvky, na Anatomickém ústavu lze v případě potřeby zakoupit v automatu návleky za pouhých 10 Kč. Pro pitvy budete potřebovat skalpel s vyměnitelnou bříškatou čepelí (např. č. 21), anatomickou pinzetu a jednu ostrou pinzetu. Nástroje lze na celý turnus pitev půjčit přes internet za 80 Kč. Půjčování nástrojů: Cizí jazyk a latina V prvním ročníku se na fakultě vyučuje jeden povinný cizí jazyk. Můžete si vybrat z několika jazyků, ale většinou se vyučuje lékařská angličtina a němčina. Pokud máte z předchozího studia certifikát, nemusíte chodit na výuku a můžete rovnou získat zápočet a jít na zkoušku. Jinak na začátku roku nebo v seznamovacím kurzu v Dobronicích si napíšete rozřazovací test, který vás zařadí mezi začátečníky či pokročilé. Podle toho budete jazyk studovat buď jen jeden rok (pouze ve druhém ročníku), nebo dva roky. Bližší informace získáte buď v Dobronicích, na stránkách ústavu nebo na první hodině cizího jazyka. Latina se také vyučuje na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků. Na počátku roku je třeba sledovat internetové stránky ústavu, neboť každá skupina začíná latinu jinde a jindy. Opět budete rozděleni do skupin začátečníků a pokročilých. Pokročilí mohou dělat zkoušku již na konci zimního semestru, zatímco začátečníci až na konci letního semestru. Pokud jste se již s latinou na střední škole setkali, nebojte se přiřadit k pokročilým, určitě oceníte volnější zkouškové v letním semestru, kdy vás čeká obávaná anatomie s histologií. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků: Tělesná výchova V prvních dvou ročnících je tělesná výchova povinným předmětem. V prvním ročníku se postupně seznámíte s řadou sportů, ve druhém ročníku si pak již můžete vybrat, na který sport chcete docházet. Tělocvik obvykle nezačíná hned první týden, ale až třetí. Je ale nutné sledovat stránky ústavu nebo nástěnku (vchod je ze Salmovské ulice). Ústav tělesné výchovy: Knihovna Knihy a skripta si můžete půjčit v knihovně v ulici U Nemocnice. Na začátku studia se musíte zaregistrovat, a pak si můžete se studentským průkazem (ISIC) zdarma půjčovat knihy na měsíc nebo na čtvrt roku (podle typu literatury). Výpůjčky lze rezervovat i prodlužovat prostřednictvím internetu. Knihovna kromě jiného nabízí i vzdálený přístup k elektronickým verzím odborných časopisů, učebnic a knih. Stačí se přihlásit loginem a heslem ze SISu a směle můžete zdarma začít číst zahraniční časopisy i literaturu. Přístup je umožněn přes webové stránky knihovny. Knihovna: Rezervace a prodlužování: Povinně volitelné a volitelné předměty Povinně volitelné předměty jsou předměty, které si student zapisuje společně s povinnými. Obvykle se jedná o takové, které nejsou prerekvizitami a dají se snadno opakovat. V prvním ročníku je to třeba cizí jazyk. Dále existuje široká nabídka volitelných předmětů (VP), které si je možno zapisovat prostřednictvím SISu. Jejich seznam naleznete na stránkách fakulty. Student si v průběhu studia musí VP zapisovat, aby byl schopen dosáhnout normálních počtů kreditů (vychází 5

6 to vždy 1 2 VP na akademický rok) Je třeba vybírat pečlivě a s rozvahou, protože VP, které si student zapíše, se pro něj začátkem akademického roku stávají povinností. Jejich případné škrtání je komplikované. Nabídka volitelných předmětů: Zápočty Zápočet je vlastně potvrzení, že jste daný předmět absolvovali a eventuálně můžete jít ke zkoušce. V praxi zápočet získáte tak, že budete celou dobu pečlivě chodit na semináře a praktická cvičení a na konci ještě většinou musíte napsat závěrečný test. Potom se vám vyučující podepíše do indexu. A je to. Více: Pravidla pro organizaci studia na 1. LF Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy Zkoušky Zkoušky se obvykle konají ve zkouškovém období na konci semestru. Na zkoušky je nutno se zapsat prostřednictvím SISu. Aby student mohl vykonat zkoušku, je potřebné z daného předmětu nejprve získat zápočet (bez zápočtu je možné se na termín zkoušky zapsat, ale nelze bez něj zkoušku vykonat). V případě neúspěchu u zkoušky má student právo na dva opravné termíny, celkem má tedy na každou zkoušku tři pokusy (za předpokladu, že všechny tři stihne absolvovat ve zkouškovém období). Nezvládne-li student úspěšně vykonat zkoušku, a) nic se neděje v případě, že předmět není prerekvizitou pro předměty v dalším úseku studia a jinak student má dostatek kreditů požádá proto o znovuzapsání (opakování) předmětu (příklad: cizí jazyk), zde není nutné použít ISP b) bude muset žádat o individuální studijní plán (ISP), když neudělá důležitou zkoušku (která bývá důležitou prerekvizitou pro předměty z dalšího ročníku) a chybí mu kredity k zápisu do dalšího úseku studia (příklad: neudělá zkoušku z Anatomie 2, ale zároveň musí mít 50 a více kreditů) c) ukončí studium, když nebude mít dostatek kreditů (méně než 50 na konci prvního ročníku), když bude mít méně než normální počet kreditů dvakrát po sobě, nebo když nesplní více než dva povinné předměty Individuální studijní plán Individuální studijní plán (ISP) je změna studijního plánu, podle kterého student studuje. Existují dva typy: ISP, který lze mít vícekrát za studium kvůli vrcholovému sportu, studiu na více fakultách nebo kvůli obtížné rodinné či sociální situaci (např. těhotenství) ISP, o který lze žádat nejvýše dvakrát za studium v případě, že student chce opakovat 1 2 předměty, které v daném úseku studia nesplnil (např. byl vyhozen ze zkoušky); pro jeho získání musí student vždy splnit tu podmínku, že má alespoň minimální počet kreditů pro daný studijní úsek. Více: Pravidla pro organizaci studia na 1. LF Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy 6

7 Stipendia Prospěchové stipendium se vyplácí úspěšným studentů s výborným průměrem (podrobnosti vždy na stránkách fakulty). Ubytovací stipendium je pro každého, kdo si o něj zažádá prostřednictvím internetu. Bývá obvykle okolo 2000 Kč za čtvrt roku (pro studenty s trvalým bydlištěm v Praze může být méně). Ubytovací stipendium ve zvýšené míře dostávají studenti, kteří mají nárok na přídavky na dítě a je opět nutno si o něj zažádat a doložit potřebné dokumenty. Na sociální stipendium mají nárok studenti s rodinným příjmem do 1,5násobku životního minima. Pro vyplácení stipendií je důležité mít nastavené bankovní spojení v SISu! Adresa pro žádosti o stipendium: Podrobné informace o stipendiích: Praktický lékař Pokud máte pocit, že bydlíte daleko a ke svému původnímu praktickému lékaři se již málokdy dostanete, můžete přejít do bývalého studentského ústavu (nyní Městská poliklinika Praha ve Spálené ulici) k fakultní lékařce MUDr. Vaňkové. Pokud budete zaregistrováni u ní, veškerá agenda mezi studijním oddělením a praktickou doktorkou bude probíhat automaticky mimo vás a nebudete muset vyplňovat některé formuláře. Rovněž očkování a preventivní prohlídky budete mít zařízené automaticky. Jak se přeregistrovat? Oznámíte svému původnímu praktickému lékaři, že se chcete přeregistrovat. Buď vám dá vaši dokumentaci, kterou pak dovezete k MUDr. Vaňkové a zapíšete se u ní. Nebo vám váš dosavadní lékař dokumentaci do rukou nedá, v tom případě se zaregistrujete u MUDr. Vaňkové bez dokumentace a ona si o vaši dokumentaci zažádá oficiálně. Ta jí poté přijde poštou. Vše by mělo být naprosto zdarma. U doktorky Vaňkové vyplníte nějaké formuláře, pozve si vás na vstupní prohlídku, zeptá se vás na nějaké údaje z rodinné anamnézy a jste hotovi. Městská poliklinika Praha: Očkování a povinné preventivní prohlídky Během studia musíte několikrát absolvovat různá očkování a povinné prohlídky. V prvním ročníku byste měli absolvovat preventivní prohlídku a tuberkulinový test (TBC). Vše si můžete zařídit u svého praktického lékaře nebo využít služeb Městské polikliniky na Spálené ulici. Tradiční lékařkou pro 1. LF je zde MUDr. Vaňková a v tomto ústavu se také můžete nechat otestovat tuberkulinovým testem. Pokud si obé zařídíte zde, dostanete razítko do indexu a nemusíte se o víc starat. Pokud si budete prohlídku a test zařizovat u svého lékaře, vezměte si s sebou písemný formulář ze studijního oddělení a nechte si jej vyplnit a potvrdit. S potvrzením a indexem pak přijďte na studijní oddělení a tam vám to zapíší do indexu. Razítka v indexu budete potřebovat pro zápis do druhého ročníku. Studenti ze Slovenska si musí testy zařídit u svých lékařů. Ve druhém ročníku vás pak čeká očkování proti hepatitidě B, které probíhá v podobném stylu jako prohlídka z prvního ročníku u MUDr. Vaňkové. Ve třetím ročníku se opět dostavíte na klasickou preventivní prohlídku. Formulář o preventivní prohlídce: Formulář o očkování proti hepatitidě B: Anamnestický dotazník k očkování: 7

8 Počítačové učebny a studovny Fakulta nabízí několik počítačových učeben, ve kterých mohou studenti zdarma využívat počítač a internet. Můžete zde i tisknout nebo kopírovat, pokud si u automatu v knihovně nabijete kredit na svůj studentský průkaz (ISIC). K dispozici jsou také studovny jedna je v knihovně (U Nemocnice 4, Praha 2) a další ve Spolku mediků českých ve Faustově domě. V studovně U Nemocnice můžete samozřejmě využít široké nabídky studijních materiálů, časopisů a knih a několika počítačů. Oddychová místnost, kde se dá také pohodlně studovat, je umístěna ve dvoře Purkyňova ústavu a je spíše vhodná pro klidné odpolední studium bez počítačů. V přízemí budovy knihovny je pak ještě jedna denní místnost, kde jsou i automaty na kávu. Seznam učeben a otevírací doby: Internet na fakultě Jako studenti máte přístup k WiFi internetu na fakultě. Ten je dostupný ve většině poslucháren a na děkanátě. Pro přihlášení si musíte přes internet v CASu zjistit login a zařídit heslo. Do CASu se dostanete, když jako login zadáte osmimístné číslo studenta (na ISICu pod fotkou) a heslo, které jste získali ve výdejně průkazů ISIC nebo které jste si následně nastavili sami. V záložce Eduroam si pak můžete nastavit přístup k internetu. Návod, jak si nastavit prohlížeč a síť na počítači, je na fakultních stránkách. Centrální autentifikační služba (CAS): Návod na nastavení WiFi na počítači: Akademický senát 1. lékařské fakulty Naše fakulta má svůj Akademický senát. Ten má 30 členů, kteří jsou voleni na období tří let. Akademický senát je oficiálním orgánem fakulty a má na chod školy zásadní vliv. Patnáct členů je voleno studenty a patnáct členů je voleno akademickými pracovníky. Senát se zabývá různými záležitostmi fakulty (schvaluje vnitřní předpisy fakulty, volí děkana, schvaluje členy vědecké rady, apod.) a může také pomoci, dostane-li se student do studijních potíží. Akademický senát: Studentští tutoři Studentští tutoři jsou studenti vyšších ročníků, z nichž každý má na starost jednu skupinu studentů prvního ročníku. Jsou tu pro Vás po celý rok. Velice dobře se orientují ve studijních předpisech a kreditním systému, ale jsou připraveni i na Vaše otázky ohledně výuky, předmětů, knih, ubytování, apod. Pokud budete mít jakýkoli problém, můžete se přednostně obrátit na svého tutora. Pakliže vám bude umět pomoci, nebudete muset stát frontu na studijním oddělení nebo zbytečně žádat časově vytíženého pedagoga! O tutorech: Spolek mediků českých (SMČ) SMČ pořádá různé studentské akce (Studentský Piknik, Hvězdná pařba, Den dětí, ), provozuje ve Faustově domě na Karlově náměstí klub, kde poskytuje zázemí ke studiu (studovna, levný tisk a kopírování, internet, stolní fotbálek, knihovna), prodává fakultní trička a zároveň se také podílí na různých dobročinných a společenských akcích. Členem SMČ se může stát každý student, který zaplatí jednorázový členský poplatek 100 Kč. Spolek mediků českých: 8

9 E-learning E-learning je šikovná pomůcka, máte-li počítač a jste-li ochotni jej používat ke studiu. Materiály s obrázky, animacemi a někdy i mluveným komentářem skvěle doplňují skripta a knihy. Pro neveřejné prezentace od vyučujících slouží e-learningový portál ( kam se přihlašujete loginem ze SISu a jako heslo použijte rodné číslo (bez lomítka). Na úvodní stránce je i odkaz s nápovědou, jak se přihlásit. Pro téměř veřejné prezentace pro mediky existuje portál Mefanet ( do kterého se dostanete i bez přihlášení. Některé prezentace jsou ale přístupné jen po přihlášení (login a heslo ze SISu). Tenhle portál zahrnuje i prezentace z našeho fakultního portálu A pro úplně veřejné materiály ke zkouškám a ke studiu slouží WikiSkripta ( kam přihlášení nepotřebujete vůbec. Články jsou sice tvořeny nejen vyučujícími, ale i studenty, nicméně vše je pravidelně kontrolováno redakcí a odborníky z fakulty. Můžete zde nahrát i své vlastní vypracované otázky, případně je můžete poslat mailem redakci ke zpracování. E-learningový portál: Portál MEFANET: WikiSkripta: Užitečné odkazy Oficiální stránky fakulty Neoficiální stránky fakulty Studijní informační systém Koleje a menzy UK Aktuální informace a průvodce studiem Spoustu informací se také dozvíte v tzv. Karolínce, kterou si buď zakoupíte v pokladně děkanátu, nebo si ji můžete zdarma stáhnout z fakultních stránek ve formátu PDF. V ní jsou nejdůležitější univerzitní a fakultní předpisy, seznam předmětů a seznam vyučujících s kontakty. V případě nejasností vždy můžete kontaktovat svého tutora. 9

http://sit.pedf.cuni.cz

http://sit.pedf.cuni.cz Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kancelář: 018 Tel.: 221 900 209 Co se dozvím na této prezentaci 1. Informace o

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Zápisy pro 1. ročník bakalářského studia http://www.fjfi.cvut.cz Zatím nic nikam nepište ani nevyplňujte!!! České vysoké učení

Více

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ Obsah: 1. Úvodní informace... - 2-1.1. Vaše emailová adresa... - 2-1.2. Web adresa... - 3-1.3. Studenti studující v anglickém jazyce... - 3-1.4. Přihlášení...

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

... a já jsem fonendoskop. Jestli jste nás náhodou nepoznali, já jsem krvinka...

... a já jsem fonendoskop. Jestli jste nás náhodou nepoznali, já jsem krvinka... ... a já jsem fonendoskop. Jestli jste nás náhodou nepoznali, já jsem krvinka... obsah 4 5 7 9 10 12 13 14 19 21 22 23 24 26 28 29 31 32 34 36 37 38 39 41 42 45 47 48 49 50 Úvodem Pár informací na začátek

Více

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně 2011 Vypracovala Barbora Handrychová za pomoci Dany Anýžové, vedoucí studijního oddělení

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 8 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

Zápisy studentů NMS 3. července 2015

Zápisy studentů NMS 3. července 2015 Zápisy studentů NMS 3. července 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka FPH Ing. Pavel Mikan SIF FPH Budovy VŠE VŠE vyučuje v následujících hlavních areálech: Žižkov Stará budova Nová budova Rajská

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE

ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE Informace pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Kanál na YOUTUBE: www.youtube.com/ipcvstecb Stránka na FACEBOOKU: www.facebook.com/ipcvstecb E-mail IPC: ipc.vstecb@gmail.com

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Pokud byste měli jakékoliv otázky na naši organizaci nebo si nejste jistí, jestli se týkají jen Buddy Programu, potom piš na info@buddysystem.

Pokud byste měli jakékoliv otázky na naši organizaci nebo si nejste jistí, jestli se týkají jen Buddy Programu, potom piš na info@buddysystem. BUDDY PROGRAM JAK BÝT SPRÁVNÝM BUDDIEKEM Ještě jednou Ti jménem naší organizace organizace ESN VŠE Praha Buddy System o. s. gratulujeme k získání Buddyho. Pevně věříme, že si spolu budete rozumět a semestr

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO STUDIA 1. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Proces zpracování bakalářské práce ( BP ) začíná výběrem vhodného tématu. Posluchač může volit mezi tématy, která na ISISu ( systém ) vypsali

Více

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Od roku 2015 studenti můžou využívat novou tiskovou a kopírovací službu na UJEP. Tisková služba je realizována prostřednictvím tiskového systému SafeQ, který

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 7 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU IS MU Jan Hlava 27. 8. 2014 http://is.muni.cz/ K čemu slouží IS? K zajištění veškerých úkonů spojených se studiem student studijní oddělení student vyučující student student Jak se do ISu přihlásím?

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE Dobrý den, tento návod Vám má pomoci se zorientovat ve webové aplikaci Bakaláři ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA. Webová aplikace Bakaláři obsahuje: Osobní údaje žáka -

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Vážené studentky, vážení studenti,

Vážené studentky, vážení studenti, Vážené studentky, vážení studenti, zahájili jste kombinovanou formu studia bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-BK) na Fakultě elektrotechniky

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Opatření rektora UK č. 4/2014

Opatření rektora UK č. 4/2014 Opatření rektora UK č. 4/2014 Název: K provedení: - Účinnost: 1. únor 2014 Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium a zaměstnanců Univerzity Karlovy Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů

Více

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Schvaluji: plk. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. děkan fakulty V Hradci Králové dne 1. srpna 2013 Výtisk číslo: Počet listů: PRŮVODCE STUDENTA Fakulty

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Nápověda Portálu Ostravské univerzity

Nápověda Portálu Ostravské univerzity Nápověda Portálu Ostravské univerzity PORTÁL OSTRAVSKÉ UNIVERZITY CO PORTÁL OBSAHUJE? Úvod Moje stránka Provoz a služby Informační systémy Dokumenty Fakulty a ústavy Součásti OU Činnosti OU Fórum ODKAZY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA PODMÍ NKY PRO STIPENDIA Podmínky jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou podmínky všeobecné(globální), které můžou využít vš echny fakulty a ve druhé se nacházejí specificképodmínky jednotlivých

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

KIV/ZI Základy informatiky

KIV/ZI Základy informatiky KIV/ZI Základy informatiky 2. CVIČENÍ UNIVERZITNÍ WEBNET Přednášející: Ing. Jana Krutišová Cvičící: Ing. Tomáš Ptáček zimní semestr 2012 WEBNET OBSAH PREZENTACE Obsah 1) Systém ORION 2) Univerzitní elektronická

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

WEBTRANSFER česky REGISTRACE

WEBTRANSFER česky REGISTRACE WEBTRANSFER česky REGISTRACE Oficiální stránka Webtransfer Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI O projektu Je to platforma pro poskytování mikropůjček (mikroúvěrů) tzv. Peer

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 PROGRAM LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na e-mail. adresu:

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V Hradci Králové dne 1. srpna 2010 Výtisk číslo: Počet listů: Schvaluji: plk. doc. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. děkan fakulty PRŮVODCE STUDENTA Fakulty

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

LLP/ERASMUS. Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků programu Erasmus (prostředky EU)

LLP/ERASMUS. Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků programu Erasmus (prostředky EU) 1 LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tuto zprávu musí student zaslat elektronicky své koordinátorce Centra zahraničních studií MU do 10 dnů po ukončení studijního

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

Rodinné finance a nákupy

Rodinné finance a nákupy 8 Rodinné finance a nákupy V té to ka pi to le: Internetové bankovnictví Nakupování přes Internet Kapitola 8 Rodinné finance a nákupy Důležité: Následující postup je jen ilustrační prostředí všech webů

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36 VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Tisk:15.2.2011 7:36 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem.... 4 1: Portál informačního

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz IČO: 61386898

Více

prostřednictvím online konta na http://aleph.svkpl.cz

prostřednictvím online konta na http://aleph.svkpl.cz VÝPŮJČKA KNIHY PREZENČNÍ DO STUDOVEN prostřednictvím online konta na http://aleph.svkpl.cz Online katalog na http://aleph.svkpl.cz obsahuje záznamy dokumentů vydaných po roce 1990 Starší dokumenty jsou

Více

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-6555/90-2012 V Ostravě dne 30.4. 2012 PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 k bezhotovostnímu platebnímu styku mezi studenty, účastníky CŽV a OU

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly.

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly. NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ SZZ PRO ZAPISOVATELE STÁTNIC PŘÍPRAVNÉ PRÁCE. Přibližně čtrnáct dnů před zahájením SZZ je potřeba: Zajistit notebooky pro zapisovatele. Pokud zapisovatel nemá svůj notebook,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

KIV/ZI Základy informatiky. Přednášející: Ing. Jana Krutišová Cvičící: Ing. Michal Nykl

KIV/ZI Základy informatiky. Přednášející: Ing. Jana Krutišová Cvičící: Ing. Michal Nykl KIV/ZI Základy informatiky Přednášející: Ing. Jana Krutišová Cvičící: Ing. Michal Nykl zimní semestr 2013 KIV/ZI Kde mě najdete Jméno: Michal Nykl e-mail: nyklm@kiv.zcu.cz web: http://home.zcu.cz/~nyklm/

Více