Studijní informační systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní informační systém"

Transkript

1 Informace pro prváky Všeobecné lékařství 2010/2011 Vážení přátelé, vítáme vás na 1. lékařské fakultě! Příchod na vysokou školu je velkým krokem v životě a je spojen s velkými změnami. Studium zde probíhá zcela odlišně od středoškolského studia a člověk z toho může být ze začátku mírně zmaten. Proto bychom vám chtěli v krátkém průvodci nabídnout ty nejdůležitější informace, které vám mohou pomoci zorientovat se v novém prostředí a úspěšně začít vysokoškolský život! Aktuální informace a průvodce celým studiem: Studijní informační systém Studijní informační systém (SIS) je aplikace na internetu, která obsahuje veškeré informace o vašem studiu. Můžete si zde zapisovat volitelné předměty (VP), zapisujete se na termíny zkoušek, můžete zde například nastavovat své osobní údaje (adresa, kontakty včetně u, bankovní spojení pro vyplácení stipendií, apod.) a hodnotit výuku. Číslo studenta a heslo do systému student obdrží při vydání průkazu studenta (ISIC) ve výdejním centru. Heslo je ovšem pouze dočasné a z důvodů bezpečnosti si jej musíte do 10 dnů změnit (poté platí celý rok, než je nutné si jej změnit znova). Login do SISu pak lze zjistit ve vyhledávání loginů v SISu na základě čísla studenta (na průkazu pod fotkou) poté, co je uchazeč o studium v systému formálně převeden do prvního ročníku (obvykle na přelomu září a října). 1

2 Adresa SIS: Vyhledávání loginů: Výdejní centra: Potvrzení o studiu Potvrzení o studiu je užitečný dokument, který můžete potřebovat v bance pro založení studentského účtu, pro rodiče k úlevě na daních z příjmů, pro pojišťovnu a další úřady. Potvrzení seženete vždy na studijním oddělení, kde vám po předložení indexu nebo průkazu studenta (ISIC) rádi tento dokument podepíší. Další formuláře: Studijní oddělení: Ubytování Studenti se obvykle ubytovávají na kolejích Univerzity Karlovy. Na stránkách Kolejí a menz UK (KaM) jsou uvedeny tradiční lokality pro každou fakultu. V dnešní době to už příliš neplatí, studenty 1. LF UK nejčastěji naleznete na kolejích Švehlovka, Kajetánka a na Jižním městě (Vltava, Otava). Cena ubytování se liší podle umístění koleje, podle pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový, ) a podle délky pobytu (od září do konce června, letní nebo celoroční), obecně se však pohybuje do 100 Kč za den. Internet, prádelna či prodej baget na koleji jsou dnes již samozřejmostí. Na koleje se musíte přihlásit vždy od půlky června do půlky července prostřednictvím internetových stránek KaM (aplikace Mašinka). Systém vaši žádost vyhodnotí automaticky podle vzdálenosti, v jaké bydlíte, a podle vašich studijních výsledků. Pokud v tomto prvním kole kolej nedostanete, nemusíte věšet hlavu. V srpnu probíhá druhé kolo, ve kterém se můžete přihlásit na koleje, které ještě mají volná místa. Koleje a menzy UK: Ubytování na kolejích: Stravování Pokud během dne dostanete hlad, můžete se mezi 11. a 14. hodinou zastavit v některé z menz naší univerzity. Pro koupi obědů potřebujete jen průkaz studenta (ISIC), na který si v menze nahrajete kredit. Za tento kredit pak můžete kupovat obědy (okolo 35 Kč) nebo tzv. studené večeře (balíčky s ovocem, jinými potravinami nebo bagety za Kč). Oběd si také můžete objednat předem prostřednictvím internetových stránek KaM. Login a heslo získáte na požádání v kterékoliv pokladně v menze. Studené večeře jsou obvykle k dostání celý den na vrátnicích kolejí. Koleje a menzy UK: Objednávání obědů: https://kamweb.ruk.cuni.cz/webkredit/ Organizace studia Studium je rozděleno na úseky, semestry a ročníky. Všeobecné lékařství je rozčleněno na šest ročníků, každý se skládá ze dvou semestrů (zimního a letního). Úsek studia je časové období určené fakultními/univerzitními předpisy, během kterého musí student splnit všechny studijní povinnosti v něm zapsané. Nestane-li se tak, hrozí mu ukončení studia nebo opakování nesplněného předmětu (prostřednictvím individuálního studijního plánu ISP). Úsek Odpovídající ročník Normální počet kreditů Minimální počet kreditů 1. úsek 1. ročník úsek 2. ročník

3 3. úsek 3. ročník úsek 4. ročník úsek 5. ročník úsek 6. ročník Všechny vyučované předměty jsou ohodnoceny kredity. Kreditní systém umožňuje každému předmětu přidělit určitý počet kreditů ( bodů ) na základě jeho obtížnosti. Během studia sbíráte kredity za povinné i za volitelné předměty a i podle jejich počtu se rozhoduje, zdali můžete postoupit do dalšího ročníku. Na konci každého úseku studia musí mít student nasbírán určitý počet kreditů: normální počet kreditů je doporučený počet kreditů, které by měl student mít na konci každého úseku studia; samozřejmě může mít i více minimální počet kreditů je nejmenší možný počet kreditů nutný k tomu, aby student mohl pokračovat ve studiu; student však ve dvakrát za sebou následujících úsecích studia nesmí mít menší než normální počet kreditů (příklad: na konci prvního ročníku 58 [místo 60] a na konci druhého ročníku 119 [místo 120] v takovém případě je studentovi ukončeno studium, i kdyby měl splněny všechny povinné předměty) Kredity ale nejsou jediný způsob kontroly vašeho studia. Existují také tzv. prerekvizity. Prerekvizity jsou podmínky (tj. splněné předměty, zápočty, úspěšné zkoušky), za kterých si může student zapsat určitý předmět nebo zkoušku. Například pokud nesplníte některý z důležitých předmětů, nemůžete postoupit do dalšího ročníku, protože k zápisu je nutné mít danou zkoušku hotovou. Více: Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě Prerekvizity: 3

4 Studijní plán Studijní plán pro první ročník studia programu Všeobecné lékařství v akademickém roce 2010/2011: Kód Název předmětu Povinné předměty: Jméno učitele EC Týdně hodin v semestru zimním letním Klasifikace ZS LS před. cvič. před. cvič. B00597 B00598 B00617 B00618 Anatomie 1, 2 Grim KZ,Z Zk Anatomická pitva 1,2 Grim hod. 31 hod. Z,Z B00003 Biofyzika Beneš Z Zk B00005 Biologie a genetika 1 Kohoutová Z B01307 Cytologie a obecná histologie Hach Z B00756 První pomoc, vstupy kliniků Marková 1 1 Z B01308 Speciální histologie a embryologie Hach Z Zk B00012 Tělesná výchova 1 Doležalová Z,Z B00009 B00363 Základy lékařské terminologie 1, 2 Říhová Z,Z Zk B00010 Zdravotnická informatika Beneš KZ B02076 Cizí jazyk 1 Říhová Z,Z B00013 B00367 Čeština pro cizince 1, 2 Říhová Z,Z Výuka Každý předmět může mít různá pravidla pro absence. V naprosté většině případů jsou přednášky nepovinné (ale přednáška označená jako přednáška-seminář povinná je), zatímco praktická cvičení a semináře jsou vždy s povinnou účastí (obvykle se tolerují 1 2 omluvené absence za semestr, případně je potřeba, aby si student absence nahradil). Záleží ovšem na daném ústavu, jak absence hodnotí. Přesné informace se dozvíte buď na prvních hodinách nebo na internetových stránkách ústavů. Knihy a skripta lze koupit buď úplně nové (např. blízko fakulty knihkupectví na Lipové ulici nebo z Levných učebnic viz odkaz níže), od starších studentů (na burze skript) nebo během příležitostných akcí různých nakladatelství na fakultě. Zdravotnická literatura Wimmer, Lipová 6, Praha 2: Burza skript: Levné učebnice: 4

5 Potřeby a pomůcky do prvního ročníku Nejen do prvního ročníku se vám bude hodit bílý plášť. Ten si snadno seženete v prodejně zdravotnických oděvů nebo potřeb. Samozřejmostí jsou přezůvky, na Anatomickém ústavu lze v případě potřeby zakoupit v automatu návleky za pouhých 10 Kč. Pro pitvy budete potřebovat skalpel s vyměnitelnou bříškatou čepelí (např. č. 21), anatomickou pinzetu a jednu ostrou pinzetu. Nástroje lze na celý turnus pitev půjčit přes internet za 80 Kč. Půjčování nástrojů: Cizí jazyk a latina V prvním ročníku se na fakultě vyučuje jeden povinný cizí jazyk. Můžete si vybrat z několika jazyků, ale většinou se vyučuje lékařská angličtina a němčina. Pokud máte z předchozího studia certifikát, nemusíte chodit na výuku a můžete rovnou získat zápočet a jít na zkoušku. Jinak na začátku roku nebo v seznamovacím kurzu v Dobronicích si napíšete rozřazovací test, který vás zařadí mezi začátečníky či pokročilé. Podle toho budete jazyk studovat buď jen jeden rok (pouze ve druhém ročníku), nebo dva roky. Bližší informace získáte buď v Dobronicích, na stránkách ústavu nebo na první hodině cizího jazyka. Latina se také vyučuje na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků. Na počátku roku je třeba sledovat internetové stránky ústavu, neboť každá skupina začíná latinu jinde a jindy. Opět budete rozděleni do skupin začátečníků a pokročilých. Pokročilí mohou dělat zkoušku již na konci zimního semestru, zatímco začátečníci až na konci letního semestru. Pokud jste se již s latinou na střední škole setkali, nebojte se přiřadit k pokročilým, určitě oceníte volnější zkouškové v letním semestru, kdy vás čeká obávaná anatomie s histologií. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků: Tělesná výchova V prvních dvou ročnících je tělesná výchova povinným předmětem. V prvním ročníku se postupně seznámíte s řadou sportů, ve druhém ročníku si pak již můžete vybrat, na který sport chcete docházet. Tělocvik obvykle nezačíná hned první týden, ale až třetí. Je ale nutné sledovat stránky ústavu nebo nástěnku (vchod je ze Salmovské ulice). Ústav tělesné výchovy: Knihovna Knihy a skripta si můžete půjčit v knihovně v ulici U Nemocnice. Na začátku studia se musíte zaregistrovat, a pak si můžete se studentským průkazem (ISIC) zdarma půjčovat knihy na měsíc nebo na čtvrt roku (podle typu literatury). Výpůjčky lze rezervovat i prodlužovat prostřednictvím internetu. Knihovna kromě jiného nabízí i vzdálený přístup k elektronickým verzím odborných časopisů, učebnic a knih. Stačí se přihlásit loginem a heslem ze SISu a směle můžete zdarma začít číst zahraniční časopisy i literaturu. Přístup je umožněn přes webové stránky knihovny. Knihovna: Rezervace a prodlužování: Povinně volitelné a volitelné předměty Povinně volitelné předměty jsou předměty, které si student zapisuje společně s povinnými. Obvykle se jedná o takové, které nejsou prerekvizitami a dají se snadno opakovat. V prvním ročníku je to třeba cizí jazyk. Dále existuje široká nabídka volitelných předmětů (VP), které si je možno zapisovat prostřednictvím SISu. Jejich seznam naleznete na stránkách fakulty. Student si v průběhu studia musí VP zapisovat, aby byl schopen dosáhnout normálních počtů kreditů (vychází 5

6 to vždy 1 2 VP na akademický rok) Je třeba vybírat pečlivě a s rozvahou, protože VP, které si student zapíše, se pro něj začátkem akademického roku stávají povinností. Jejich případné škrtání je komplikované. Nabídka volitelných předmětů: Zápočty Zápočet je vlastně potvrzení, že jste daný předmět absolvovali a eventuálně můžete jít ke zkoušce. V praxi zápočet získáte tak, že budete celou dobu pečlivě chodit na semináře a praktická cvičení a na konci ještě většinou musíte napsat závěrečný test. Potom se vám vyučující podepíše do indexu. A je to. Více: Pravidla pro organizaci studia na 1. LF Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy Zkoušky Zkoušky se obvykle konají ve zkouškovém období na konci semestru. Na zkoušky je nutno se zapsat prostřednictvím SISu. Aby student mohl vykonat zkoušku, je potřebné z daného předmětu nejprve získat zápočet (bez zápočtu je možné se na termín zkoušky zapsat, ale nelze bez něj zkoušku vykonat). V případě neúspěchu u zkoušky má student právo na dva opravné termíny, celkem má tedy na každou zkoušku tři pokusy (za předpokladu, že všechny tři stihne absolvovat ve zkouškovém období). Nezvládne-li student úspěšně vykonat zkoušku, a) nic se neděje v případě, že předmět není prerekvizitou pro předměty v dalším úseku studia a jinak student má dostatek kreditů požádá proto o znovuzapsání (opakování) předmětu (příklad: cizí jazyk), zde není nutné použít ISP b) bude muset žádat o individuální studijní plán (ISP), když neudělá důležitou zkoušku (která bývá důležitou prerekvizitou pro předměty z dalšího ročníku) a chybí mu kredity k zápisu do dalšího úseku studia (příklad: neudělá zkoušku z Anatomie 2, ale zároveň musí mít 50 a více kreditů) c) ukončí studium, když nebude mít dostatek kreditů (méně než 50 na konci prvního ročníku), když bude mít méně než normální počet kreditů dvakrát po sobě, nebo když nesplní více než dva povinné předměty Individuální studijní plán Individuální studijní plán (ISP) je změna studijního plánu, podle kterého student studuje. Existují dva typy: ISP, který lze mít vícekrát za studium kvůli vrcholovému sportu, studiu na více fakultách nebo kvůli obtížné rodinné či sociální situaci (např. těhotenství) ISP, o který lze žádat nejvýše dvakrát za studium v případě, že student chce opakovat 1 2 předměty, které v daném úseku studia nesplnil (např. byl vyhozen ze zkoušky); pro jeho získání musí student vždy splnit tu podmínku, že má alespoň minimální počet kreditů pro daný studijní úsek. Více: Pravidla pro organizaci studia na 1. LF Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy 6

7 Stipendia Prospěchové stipendium se vyplácí úspěšným studentů s výborným průměrem (podrobnosti vždy na stránkách fakulty). Ubytovací stipendium je pro každého, kdo si o něj zažádá prostřednictvím internetu. Bývá obvykle okolo 2000 Kč za čtvrt roku (pro studenty s trvalým bydlištěm v Praze může být méně). Ubytovací stipendium ve zvýšené míře dostávají studenti, kteří mají nárok na přídavky na dítě a je opět nutno si o něj zažádat a doložit potřebné dokumenty. Na sociální stipendium mají nárok studenti s rodinným příjmem do 1,5násobku životního minima. Pro vyplácení stipendií je důležité mít nastavené bankovní spojení v SISu! Adresa pro žádosti o stipendium: https://is.cuni.cz/webapps/index.php Podrobné informace o stipendiích: Praktický lékař Pokud máte pocit, že bydlíte daleko a ke svému původnímu praktickému lékaři se již málokdy dostanete, můžete přejít do bývalého studentského ústavu (nyní Městská poliklinika Praha ve Spálené ulici) k fakultní lékařce MUDr. Vaňkové. Pokud budete zaregistrováni u ní, veškerá agenda mezi studijním oddělením a praktickou doktorkou bude probíhat automaticky mimo vás a nebudete muset vyplňovat některé formuláře. Rovněž očkování a preventivní prohlídky budete mít zařízené automaticky. Jak se přeregistrovat? Oznámíte svému původnímu praktickému lékaři, že se chcete přeregistrovat. Buď vám dá vaši dokumentaci, kterou pak dovezete k MUDr. Vaňkové a zapíšete se u ní. Nebo vám váš dosavadní lékař dokumentaci do rukou nedá, v tom případě se zaregistrujete u MUDr. Vaňkové bez dokumentace a ona si o vaši dokumentaci zažádá oficiálně. Ta jí poté přijde poštou. Vše by mělo být naprosto zdarma. U doktorky Vaňkové vyplníte nějaké formuláře, pozve si vás na vstupní prohlídku, zeptá se vás na nějaké údaje z rodinné anamnézy a jste hotovi. Městská poliklinika Praha: Očkování a povinné preventivní prohlídky Během studia musíte několikrát absolvovat různá očkování a povinné prohlídky. V prvním ročníku byste měli absolvovat preventivní prohlídku a tuberkulinový test (TBC). Vše si můžete zařídit u svého praktického lékaře nebo využít služeb Městské polikliniky na Spálené ulici. Tradiční lékařkou pro 1. LF je zde MUDr. Vaňková a v tomto ústavu se také můžete nechat otestovat tuberkulinovým testem. Pokud si obé zařídíte zde, dostanete razítko do indexu a nemusíte se o víc starat. Pokud si budete prohlídku a test zařizovat u svého lékaře, vezměte si s sebou písemný formulář ze studijního oddělení a nechte si jej vyplnit a potvrdit. S potvrzením a indexem pak přijďte na studijní oddělení a tam vám to zapíší do indexu. Razítka v indexu budete potřebovat pro zápis do druhého ročníku. Studenti ze Slovenska si musí testy zařídit u svých lékařů. Ve druhém ročníku vás pak čeká očkování proti hepatitidě B, které probíhá v podobném stylu jako prohlídka z prvního ročníku u MUDr. Vaňkové. Ve třetím ročníku se opět dostavíte na klasickou preventivní prohlídku. Formulář o preventivní prohlídce: Formulář o očkování proti hepatitidě B: Anamnestický dotazník k očkování: 7

8 Počítačové učebny a studovny Fakulta nabízí několik počítačových učeben, ve kterých mohou studenti zdarma využívat počítač a internet. Můžete zde i tisknout nebo kopírovat, pokud si u automatu v knihovně nabijete kredit na svůj studentský průkaz (ISIC). K dispozici jsou také studovny jedna je v knihovně (U Nemocnice 4, Praha 2) a další ve Spolku mediků českých ve Faustově domě. V studovně U Nemocnice můžete samozřejmě využít široké nabídky studijních materiálů, časopisů a knih a několika počítačů. Oddychová místnost, kde se dá také pohodlně studovat, je umístěna ve dvoře Purkyňova ústavu a je spíše vhodná pro klidné odpolední studium bez počítačů. V přízemí budovy knihovny je pak ještě jedna denní místnost, kde jsou i automaty na kávu. Seznam učeben a otevírací doby: Internet na fakultě Jako studenti máte přístup k WiFi internetu na fakultě. Ten je dostupný ve většině poslucháren a na děkanátě. Pro přihlášení si musíte přes internet v CASu zjistit login a zařídit heslo. Do CASu se dostanete, když jako login zadáte osmimístné číslo studenta (na ISICu pod fotkou) a heslo, které jste získali ve výdejně průkazů ISIC nebo které jste si následně nastavili sami. V záložce Eduroam si pak můžete nastavit přístup k internetu. Návod, jak si nastavit prohlížeč a síť na počítači, je na fakultních stránkách. Centrální autentifikační služba (CAS): Návod na nastavení WiFi na počítači: Akademický senát 1. lékařské fakulty Naše fakulta má svůj Akademický senát. Ten má 30 členů, kteří jsou voleni na období tří let. Akademický senát je oficiálním orgánem fakulty a má na chod školy zásadní vliv. Patnáct členů je voleno studenty a patnáct členů je voleno akademickými pracovníky. Senát se zabývá různými záležitostmi fakulty (schvaluje vnitřní předpisy fakulty, volí děkana, schvaluje členy vědecké rady, apod.) a může také pomoci, dostane-li se student do studijních potíží. Akademický senát: Studentští tutoři Studentští tutoři jsou studenti vyšších ročníků, z nichž každý má na starost jednu skupinu studentů prvního ročníku. Jsou tu pro Vás po celý rok. Velice dobře se orientují ve studijních předpisech a kreditním systému, ale jsou připraveni i na Vaše otázky ohledně výuky, předmětů, knih, ubytování, apod. Pokud budete mít jakýkoli problém, můžete se přednostně obrátit na svého tutora. Pakliže vám bude umět pomoci, nebudete muset stát frontu na studijním oddělení nebo zbytečně žádat časově vytíženého pedagoga! O tutorech: Spolek mediků českých (SMČ) SMČ pořádá různé studentské akce (Studentský Piknik, Hvězdná pařba, Den dětí, ), provozuje ve Faustově domě na Karlově náměstí klub, kde poskytuje zázemí ke studiu (studovna, levný tisk a kopírování, internet, stolní fotbálek, knihovna), prodává fakultní trička a zároveň se také podílí na různých dobročinných a společenských akcích. Členem SMČ se může stát každý student, který zaplatí jednorázový členský poplatek 100 Kč. Spolek mediků českých: 8

9 E-learning E-learning je šikovná pomůcka, máte-li počítač a jste-li ochotni jej používat ke studiu. Materiály s obrázky, animacemi a někdy i mluveným komentářem skvěle doplňují skripta a knihy. Pro neveřejné prezentace od vyučujících slouží e-learningový portál (http://el.lf1.cuni.cz), kam se přihlašujete loginem ze SISu a jako heslo použijte rodné číslo (bez lomítka). Na úvodní stránce je i odkaz s nápovědou, jak se přihlásit. Pro téměř veřejné prezentace pro mediky existuje portál Mefanet (http://portal.mefanet.cz), do kterého se dostanete i bez přihlášení. Některé prezentace jsou ale přístupné jen po přihlášení (login a heslo ze SISu). Tenhle portál zahrnuje i prezentace z našeho fakultního portálu A pro úplně veřejné materiály ke zkouškám a ke studiu slouží WikiSkripta (http://www.wikiskripta.eu), kam přihlášení nepotřebujete vůbec. Články jsou sice tvořeny nejen vyučujícími, ale i studenty, nicméně vše je pravidelně kontrolováno redakcí a odborníky z fakulty. Můžete zde nahrát i své vlastní vypracované otázky, případně je můžete poslat mailem redakci ke zpracování. E-learningový portál: Portál MEFANET: WikiSkripta: Užitečné odkazy Oficiální stránky fakulty Neoficiální stránky fakulty Studijní informační systém Koleje a menzy UK Aktuální informace a průvodce studiem Spoustu informací se také dozvíte v tzv. Karolínce, kterou si buď zakoupíte v pokladně děkanátu, nebo si ji můžete zdarma stáhnout z fakultních stránek ve formátu PDF. V ní jsou nejdůležitější univerzitní a fakultní předpisy, seznam předmětů a seznam vyučujících s kontakty. V případě nejasností vždy můžete kontaktovat svého tutora. 9

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC Soubor informací, pracovních pokynů a dokumentů pro lektory spolupracující s agenturou TLC - Top Language Centre, s.r.o. 1 Vážení kolegové, vítejte

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více