Studijní informační systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní informační systém"

Transkript

1 Informace pro prváky Všeobecné lékařství 2010/2011 Vážení přátelé, vítáme vás na 1. lékařské fakultě! Příchod na vysokou školu je velkým krokem v životě a je spojen s velkými změnami. Studium zde probíhá zcela odlišně od středoškolského studia a člověk z toho může být ze začátku mírně zmaten. Proto bychom vám chtěli v krátkém průvodci nabídnout ty nejdůležitější informace, které vám mohou pomoci zorientovat se v novém prostředí a úspěšně začít vysokoškolský život! Aktuální informace a průvodce celým studiem: Studijní informační systém Studijní informační systém (SIS) je aplikace na internetu, která obsahuje veškeré informace o vašem studiu. Můžete si zde zapisovat volitelné předměty (VP), zapisujete se na termíny zkoušek, můžete zde například nastavovat své osobní údaje (adresa, kontakty včetně u, bankovní spojení pro vyplácení stipendií, apod.) a hodnotit výuku. Číslo studenta a heslo do systému student obdrží při vydání průkazu studenta (ISIC) ve výdejním centru. Heslo je ovšem pouze dočasné a z důvodů bezpečnosti si jej musíte do 10 dnů změnit (poté platí celý rok, než je nutné si jej změnit znova). Login do SISu pak lze zjistit ve vyhledávání loginů v SISu na základě čísla studenta (na průkazu pod fotkou) poté, co je uchazeč o studium v systému formálně převeden do prvního ročníku (obvykle na přelomu září a října). 1

2 Adresa SIS: Vyhledávání loginů: Výdejní centra: Potvrzení o studiu Potvrzení o studiu je užitečný dokument, který můžete potřebovat v bance pro založení studentského účtu, pro rodiče k úlevě na daních z příjmů, pro pojišťovnu a další úřady. Potvrzení seženete vždy na studijním oddělení, kde vám po předložení indexu nebo průkazu studenta (ISIC) rádi tento dokument podepíší. Další formuláře: Studijní oddělení: Ubytování Studenti se obvykle ubytovávají na kolejích Univerzity Karlovy. Na stránkách Kolejí a menz UK (KaM) jsou uvedeny tradiční lokality pro každou fakultu. V dnešní době to už příliš neplatí, studenty 1. LF UK nejčastěji naleznete na kolejích Švehlovka, Kajetánka a na Jižním městě (Vltava, Otava). Cena ubytování se liší podle umístění koleje, podle pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový, ) a podle délky pobytu (od září do konce června, letní nebo celoroční), obecně se však pohybuje do 100 Kč za den. Internet, prádelna či prodej baget na koleji jsou dnes již samozřejmostí. Na koleje se musíte přihlásit vždy od půlky června do půlky července prostřednictvím internetových stránek KaM (aplikace Mašinka). Systém vaši žádost vyhodnotí automaticky podle vzdálenosti, v jaké bydlíte, a podle vašich studijních výsledků. Pokud v tomto prvním kole kolej nedostanete, nemusíte věšet hlavu. V srpnu probíhá druhé kolo, ve kterém se můžete přihlásit na koleje, které ještě mají volná místa. Koleje a menzy UK: Ubytování na kolejích: Stravování Pokud během dne dostanete hlad, můžete se mezi 11. a 14. hodinou zastavit v některé z menz naší univerzity. Pro koupi obědů potřebujete jen průkaz studenta (ISIC), na který si v menze nahrajete kredit. Za tento kredit pak můžete kupovat obědy (okolo 35 Kč) nebo tzv. studené večeře (balíčky s ovocem, jinými potravinami nebo bagety za Kč). Oběd si také můžete objednat předem prostřednictvím internetových stránek KaM. Login a heslo získáte na požádání v kterékoliv pokladně v menze. Studené večeře jsou obvykle k dostání celý den na vrátnicích kolejí. Koleje a menzy UK: Objednávání obědů: https://kamweb.ruk.cuni.cz/webkredit/ Organizace studia Studium je rozděleno na úseky, semestry a ročníky. Všeobecné lékařství je rozčleněno na šest ročníků, každý se skládá ze dvou semestrů (zimního a letního). Úsek studia je časové období určené fakultními/univerzitními předpisy, během kterého musí student splnit všechny studijní povinnosti v něm zapsané. Nestane-li se tak, hrozí mu ukončení studia nebo opakování nesplněného předmětu (prostřednictvím individuálního studijního plánu ISP). Úsek Odpovídající ročník Normální počet kreditů Minimální počet kreditů 1. úsek 1. ročník úsek 2. ročník

3 3. úsek 3. ročník úsek 4. ročník úsek 5. ročník úsek 6. ročník Všechny vyučované předměty jsou ohodnoceny kredity. Kreditní systém umožňuje každému předmětu přidělit určitý počet kreditů ( bodů ) na základě jeho obtížnosti. Během studia sbíráte kredity za povinné i za volitelné předměty a i podle jejich počtu se rozhoduje, zdali můžete postoupit do dalšího ročníku. Na konci každého úseku studia musí mít student nasbírán určitý počet kreditů: normální počet kreditů je doporučený počet kreditů, které by měl student mít na konci každého úseku studia; samozřejmě může mít i více minimální počet kreditů je nejmenší možný počet kreditů nutný k tomu, aby student mohl pokračovat ve studiu; student však ve dvakrát za sebou následujících úsecích studia nesmí mít menší než normální počet kreditů (příklad: na konci prvního ročníku 58 [místo 60] a na konci druhého ročníku 119 [místo 120] v takovém případě je studentovi ukončeno studium, i kdyby měl splněny všechny povinné předměty) Kredity ale nejsou jediný způsob kontroly vašeho studia. Existují také tzv. prerekvizity. Prerekvizity jsou podmínky (tj. splněné předměty, zápočty, úspěšné zkoušky), za kterých si může student zapsat určitý předmět nebo zkoušku. Například pokud nesplníte některý z důležitých předmětů, nemůžete postoupit do dalšího ročníku, protože k zápisu je nutné mít danou zkoušku hotovou. Více: Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě Prerekvizity: 3

4 Studijní plán Studijní plán pro první ročník studia programu Všeobecné lékařství v akademickém roce 2010/2011: Kód Název předmětu Povinné předměty: Jméno učitele EC Týdně hodin v semestru zimním letním Klasifikace ZS LS před. cvič. před. cvič. B00597 B00598 B00617 B00618 Anatomie 1, 2 Grim KZ,Z Zk Anatomická pitva 1,2 Grim hod. 31 hod. Z,Z B00003 Biofyzika Beneš Z Zk B00005 Biologie a genetika 1 Kohoutová Z B01307 Cytologie a obecná histologie Hach Z B00756 První pomoc, vstupy kliniků Marková 1 1 Z B01308 Speciální histologie a embryologie Hach Z Zk B00012 Tělesná výchova 1 Doležalová Z,Z B00009 B00363 Základy lékařské terminologie 1, 2 Říhová Z,Z Zk B00010 Zdravotnická informatika Beneš KZ B02076 Cizí jazyk 1 Říhová Z,Z B00013 B00367 Čeština pro cizince 1, 2 Říhová Z,Z Výuka Každý předmět může mít různá pravidla pro absence. V naprosté většině případů jsou přednášky nepovinné (ale přednáška označená jako přednáška-seminář povinná je), zatímco praktická cvičení a semináře jsou vždy s povinnou účastí (obvykle se tolerují 1 2 omluvené absence za semestr, případně je potřeba, aby si student absence nahradil). Záleží ovšem na daném ústavu, jak absence hodnotí. Přesné informace se dozvíte buď na prvních hodinách nebo na internetových stránkách ústavů. Knihy a skripta lze koupit buď úplně nové (např. blízko fakulty knihkupectví na Lipové ulici nebo z Levných učebnic viz odkaz níže), od starších studentů (na burze skript) nebo během příležitostných akcí různých nakladatelství na fakultě. Zdravotnická literatura Wimmer, Lipová 6, Praha 2: Burza skript: Levné učebnice: 4

5 Potřeby a pomůcky do prvního ročníku Nejen do prvního ročníku se vám bude hodit bílý plášť. Ten si snadno seženete v prodejně zdravotnických oděvů nebo potřeb. Samozřejmostí jsou přezůvky, na Anatomickém ústavu lze v případě potřeby zakoupit v automatu návleky za pouhých 10 Kč. Pro pitvy budete potřebovat skalpel s vyměnitelnou bříškatou čepelí (např. č. 21), anatomickou pinzetu a jednu ostrou pinzetu. Nástroje lze na celý turnus pitev půjčit přes internet za 80 Kč. Půjčování nástrojů: Cizí jazyk a latina V prvním ročníku se na fakultě vyučuje jeden povinný cizí jazyk. Můžete si vybrat z několika jazyků, ale většinou se vyučuje lékařská angličtina a němčina. Pokud máte z předchozího studia certifikát, nemusíte chodit na výuku a můžete rovnou získat zápočet a jít na zkoušku. Jinak na začátku roku nebo v seznamovacím kurzu v Dobronicích si napíšete rozřazovací test, který vás zařadí mezi začátečníky či pokročilé. Podle toho budete jazyk studovat buď jen jeden rok (pouze ve druhém ročníku), nebo dva roky. Bližší informace získáte buď v Dobronicích, na stránkách ústavu nebo na první hodině cizího jazyka. Latina se také vyučuje na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků. Na počátku roku je třeba sledovat internetové stránky ústavu, neboť každá skupina začíná latinu jinde a jindy. Opět budete rozděleni do skupin začátečníků a pokročilých. Pokročilí mohou dělat zkoušku již na konci zimního semestru, zatímco začátečníci až na konci letního semestru. Pokud jste se již s latinou na střední škole setkali, nebojte se přiřadit k pokročilým, určitě oceníte volnější zkouškové v letním semestru, kdy vás čeká obávaná anatomie s histologií. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků: Tělesná výchova V prvních dvou ročnících je tělesná výchova povinným předmětem. V prvním ročníku se postupně seznámíte s řadou sportů, ve druhém ročníku si pak již můžete vybrat, na který sport chcete docházet. Tělocvik obvykle nezačíná hned první týden, ale až třetí. Je ale nutné sledovat stránky ústavu nebo nástěnku (vchod je ze Salmovské ulice). Ústav tělesné výchovy: Knihovna Knihy a skripta si můžete půjčit v knihovně v ulici U Nemocnice. Na začátku studia se musíte zaregistrovat, a pak si můžete se studentským průkazem (ISIC) zdarma půjčovat knihy na měsíc nebo na čtvrt roku (podle typu literatury). Výpůjčky lze rezervovat i prodlužovat prostřednictvím internetu. Knihovna kromě jiného nabízí i vzdálený přístup k elektronickým verzím odborných časopisů, učebnic a knih. Stačí se přihlásit loginem a heslem ze SISu a směle můžete zdarma začít číst zahraniční časopisy i literaturu. Přístup je umožněn přes webové stránky knihovny. Knihovna: Rezervace a prodlužování: Povinně volitelné a volitelné předměty Povinně volitelné předměty jsou předměty, které si student zapisuje společně s povinnými. Obvykle se jedná o takové, které nejsou prerekvizitami a dají se snadno opakovat. V prvním ročníku je to třeba cizí jazyk. Dále existuje široká nabídka volitelných předmětů (VP), které si je možno zapisovat prostřednictvím SISu. Jejich seznam naleznete na stránkách fakulty. Student si v průběhu studia musí VP zapisovat, aby byl schopen dosáhnout normálních počtů kreditů (vychází 5

6 to vždy 1 2 VP na akademický rok) Je třeba vybírat pečlivě a s rozvahou, protože VP, které si student zapíše, se pro něj začátkem akademického roku stávají povinností. Jejich případné škrtání je komplikované. Nabídka volitelných předmětů: Zápočty Zápočet je vlastně potvrzení, že jste daný předmět absolvovali a eventuálně můžete jít ke zkoušce. V praxi zápočet získáte tak, že budete celou dobu pečlivě chodit na semináře a praktická cvičení a na konci ještě většinou musíte napsat závěrečný test. Potom se vám vyučující podepíše do indexu. A je to. Více: Pravidla pro organizaci studia na 1. LF Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy Zkoušky Zkoušky se obvykle konají ve zkouškovém období na konci semestru. Na zkoušky je nutno se zapsat prostřednictvím SISu. Aby student mohl vykonat zkoušku, je potřebné z daného předmětu nejprve získat zápočet (bez zápočtu je možné se na termín zkoušky zapsat, ale nelze bez něj zkoušku vykonat). V případě neúspěchu u zkoušky má student právo na dva opravné termíny, celkem má tedy na každou zkoušku tři pokusy (za předpokladu, že všechny tři stihne absolvovat ve zkouškovém období). Nezvládne-li student úspěšně vykonat zkoušku, a) nic se neděje v případě, že předmět není prerekvizitou pro předměty v dalším úseku studia a jinak student má dostatek kreditů požádá proto o znovuzapsání (opakování) předmětu (příklad: cizí jazyk), zde není nutné použít ISP b) bude muset žádat o individuální studijní plán (ISP), když neudělá důležitou zkoušku (která bývá důležitou prerekvizitou pro předměty z dalšího ročníku) a chybí mu kredity k zápisu do dalšího úseku studia (příklad: neudělá zkoušku z Anatomie 2, ale zároveň musí mít 50 a více kreditů) c) ukončí studium, když nebude mít dostatek kreditů (méně než 50 na konci prvního ročníku), když bude mít méně než normální počet kreditů dvakrát po sobě, nebo když nesplní více než dva povinné předměty Individuální studijní plán Individuální studijní plán (ISP) je změna studijního plánu, podle kterého student studuje. Existují dva typy: ISP, který lze mít vícekrát za studium kvůli vrcholovému sportu, studiu na více fakultách nebo kvůli obtížné rodinné či sociální situaci (např. těhotenství) ISP, o který lze žádat nejvýše dvakrát za studium v případě, že student chce opakovat 1 2 předměty, které v daném úseku studia nesplnil (např. byl vyhozen ze zkoušky); pro jeho získání musí student vždy splnit tu podmínku, že má alespoň minimální počet kreditů pro daný studijní úsek. Více: Pravidla pro organizaci studia na 1. LF Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy 6

7 Stipendia Prospěchové stipendium se vyplácí úspěšným studentů s výborným průměrem (podrobnosti vždy na stránkách fakulty). Ubytovací stipendium je pro každého, kdo si o něj zažádá prostřednictvím internetu. Bývá obvykle okolo 2000 Kč za čtvrt roku (pro studenty s trvalým bydlištěm v Praze může být méně). Ubytovací stipendium ve zvýšené míře dostávají studenti, kteří mají nárok na přídavky na dítě a je opět nutno si o něj zažádat a doložit potřebné dokumenty. Na sociální stipendium mají nárok studenti s rodinným příjmem do 1,5násobku životního minima. Pro vyplácení stipendií je důležité mít nastavené bankovní spojení v SISu! Adresa pro žádosti o stipendium: https://is.cuni.cz/webapps/index.php Podrobné informace o stipendiích: Praktický lékař Pokud máte pocit, že bydlíte daleko a ke svému původnímu praktickému lékaři se již málokdy dostanete, můžete přejít do bývalého studentského ústavu (nyní Městská poliklinika Praha ve Spálené ulici) k fakultní lékařce MUDr. Vaňkové. Pokud budete zaregistrováni u ní, veškerá agenda mezi studijním oddělením a praktickou doktorkou bude probíhat automaticky mimo vás a nebudete muset vyplňovat některé formuláře. Rovněž očkování a preventivní prohlídky budete mít zařízené automaticky. Jak se přeregistrovat? Oznámíte svému původnímu praktickému lékaři, že se chcete přeregistrovat. Buď vám dá vaši dokumentaci, kterou pak dovezete k MUDr. Vaňkové a zapíšete se u ní. Nebo vám váš dosavadní lékař dokumentaci do rukou nedá, v tom případě se zaregistrujete u MUDr. Vaňkové bez dokumentace a ona si o vaši dokumentaci zažádá oficiálně. Ta jí poté přijde poštou. Vše by mělo být naprosto zdarma. U doktorky Vaňkové vyplníte nějaké formuláře, pozve si vás na vstupní prohlídku, zeptá se vás na nějaké údaje z rodinné anamnézy a jste hotovi. Městská poliklinika Praha: Očkování a povinné preventivní prohlídky Během studia musíte několikrát absolvovat různá očkování a povinné prohlídky. V prvním ročníku byste měli absolvovat preventivní prohlídku a tuberkulinový test (TBC). Vše si můžete zařídit u svého praktického lékaře nebo využít služeb Městské polikliniky na Spálené ulici. Tradiční lékařkou pro 1. LF je zde MUDr. Vaňková a v tomto ústavu se také můžete nechat otestovat tuberkulinovým testem. Pokud si obé zařídíte zde, dostanete razítko do indexu a nemusíte se o víc starat. Pokud si budete prohlídku a test zařizovat u svého lékaře, vezměte si s sebou písemný formulář ze studijního oddělení a nechte si jej vyplnit a potvrdit. S potvrzením a indexem pak přijďte na studijní oddělení a tam vám to zapíší do indexu. Razítka v indexu budete potřebovat pro zápis do druhého ročníku. Studenti ze Slovenska si musí testy zařídit u svých lékařů. Ve druhém ročníku vás pak čeká očkování proti hepatitidě B, které probíhá v podobném stylu jako prohlídka z prvního ročníku u MUDr. Vaňkové. Ve třetím ročníku se opět dostavíte na klasickou preventivní prohlídku. Formulář o preventivní prohlídce: Formulář o očkování proti hepatitidě B: Anamnestický dotazník k očkování: 7

8 Počítačové učebny a studovny Fakulta nabízí několik počítačových učeben, ve kterých mohou studenti zdarma využívat počítač a internet. Můžete zde i tisknout nebo kopírovat, pokud si u automatu v knihovně nabijete kredit na svůj studentský průkaz (ISIC). K dispozici jsou také studovny jedna je v knihovně (U Nemocnice 4, Praha 2) a další ve Spolku mediků českých ve Faustově domě. V studovně U Nemocnice můžete samozřejmě využít široké nabídky studijních materiálů, časopisů a knih a několika počítačů. Oddychová místnost, kde se dá také pohodlně studovat, je umístěna ve dvoře Purkyňova ústavu a je spíše vhodná pro klidné odpolední studium bez počítačů. V přízemí budovy knihovny je pak ještě jedna denní místnost, kde jsou i automaty na kávu. Seznam učeben a otevírací doby: Internet na fakultě Jako studenti máte přístup k WiFi internetu na fakultě. Ten je dostupný ve většině poslucháren a na děkanátě. Pro přihlášení si musíte přes internet v CASu zjistit login a zařídit heslo. Do CASu se dostanete, když jako login zadáte osmimístné číslo studenta (na ISICu pod fotkou) a heslo, které jste získali ve výdejně průkazů ISIC nebo které jste si následně nastavili sami. V záložce Eduroam si pak můžete nastavit přístup k internetu. Návod, jak si nastavit prohlížeč a síť na počítači, je na fakultních stránkách. Centrální autentifikační služba (CAS): Návod na nastavení WiFi na počítači: Akademický senát 1. lékařské fakulty Naše fakulta má svůj Akademický senát. Ten má 30 členů, kteří jsou voleni na období tří let. Akademický senát je oficiálním orgánem fakulty a má na chod školy zásadní vliv. Patnáct členů je voleno studenty a patnáct členů je voleno akademickými pracovníky. Senát se zabývá různými záležitostmi fakulty (schvaluje vnitřní předpisy fakulty, volí děkana, schvaluje členy vědecké rady, apod.) a může také pomoci, dostane-li se student do studijních potíží. Akademický senát: Studentští tutoři Studentští tutoři jsou studenti vyšších ročníků, z nichž každý má na starost jednu skupinu studentů prvního ročníku. Jsou tu pro Vás po celý rok. Velice dobře se orientují ve studijních předpisech a kreditním systému, ale jsou připraveni i na Vaše otázky ohledně výuky, předmětů, knih, ubytování, apod. Pokud budete mít jakýkoli problém, můžete se přednostně obrátit na svého tutora. Pakliže vám bude umět pomoci, nebudete muset stát frontu na studijním oddělení nebo zbytečně žádat časově vytíženého pedagoga! O tutorech: Spolek mediků českých (SMČ) SMČ pořádá různé studentské akce (Studentský Piknik, Hvězdná pařba, Den dětí, ), provozuje ve Faustově domě na Karlově náměstí klub, kde poskytuje zázemí ke studiu (studovna, levný tisk a kopírování, internet, stolní fotbálek, knihovna), prodává fakultní trička a zároveň se také podílí na různých dobročinných a společenských akcích. Členem SMČ se může stát každý student, který zaplatí jednorázový členský poplatek 100 Kč. Spolek mediků českých: 8

9 E-learning E-learning je šikovná pomůcka, máte-li počítač a jste-li ochotni jej používat ke studiu. Materiály s obrázky, animacemi a někdy i mluveným komentářem skvěle doplňují skripta a knihy. Pro neveřejné prezentace od vyučujících slouží e-learningový portál (http://el.lf1.cuni.cz), kam se přihlašujete loginem ze SISu a jako heslo použijte rodné číslo (bez lomítka). Na úvodní stránce je i odkaz s nápovědou, jak se přihlásit. Pro téměř veřejné prezentace pro mediky existuje portál Mefanet (http://portal.mefanet.cz), do kterého se dostanete i bez přihlášení. Některé prezentace jsou ale přístupné jen po přihlášení (login a heslo ze SISu). Tenhle portál zahrnuje i prezentace z našeho fakultního portálu A pro úplně veřejné materiály ke zkouškám a ke studiu slouží WikiSkripta (http://www.wikiskripta.eu), kam přihlášení nepotřebujete vůbec. Články jsou sice tvořeny nejen vyučujícími, ale i studenty, nicméně vše je pravidelně kontrolováno redakcí a odborníky z fakulty. Můžete zde nahrát i své vlastní vypracované otázky, případně je můžete poslat mailem redakci ke zpracování. E-learningový portál: Portál MEFANET: WikiSkripta: Užitečné odkazy Oficiální stránky fakulty Neoficiální stránky fakulty Studijní informační systém Koleje a menzy UK Aktuální informace a průvodce studiem Spoustu informací se také dozvíte v tzv. Karolínce, kterou si buď zakoupíte v pokladně děkanátu, nebo si ji můžete zdarma stáhnout z fakultních stránek ve formátu PDF. V ní jsou nejdůležitější univerzitní a fakultní předpisy, seznam předmětů a seznam vyučujících s kontakty. V případě nejasností vždy můžete kontaktovat svého tutora. 9

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

http://sit.pedf.cuni.cz

http://sit.pedf.cuni.cz Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kancelář: 018 Tel.: 221 900 209 Co se dozvím na této prezentaci 1. Informace o

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace je zde ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kanceláře: 24, 132, 128 Tel.: 221 900 209 601 395 090 Co se dozvím na této

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://is.czu.cz/prihlaska noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více

Univerzitní informační systém (UIS)

Univerzitní informační systém (UIS) Univerzitní informační systém (UIS) http://is.czu.cz Získání přístupových údajů Přihlašovací údaje do UIS (login a heslo) máte zobrazené ve své elektronické přihlášce (https://is.czu.cz/prihlaska/) po

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro prezenční studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. Problémy řeší HELPDESK Oddělení Helpdesk Přízemí budovy rektorátu, kancelář

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Vyhlášky a opatření děkana všechny tyto dokumenty jsou

Více

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice Studijní program: Aplikovaná informatika studijní obory: Informatika (IN) Multimédia v ekonomické prai (ME) Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice studijní obory: Matematické metody v ekonomii

Více

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ Obsah: 1. Úvodní informace... - 2-1.1. Vaše emailová adresa... - 2-1.2. Web adresa... - 3-1.3. Studenti studující v anglickém jazyce... - 3-1.4. Přihlášení...

Více

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory Zkrácený přehled úvodu do studia pro bakalářské a magisterské obory Univerzitní informační systém (UIS) Univerzitní informační systém (UIS) http://is.czu.cz Získání přístupových údajů Přihlašovací údaje

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Verze 02 Úvod Tento materiál popisuje zásady práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium v centrálním Informačním systému Studium (dále jen

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Zápisy pro 1. ročník bakalářského studia http://www.fjfi.cvut.cz Zatím nic nikam nepište ani nevyplňujte!!! České vysoké učení

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA Vysoká škola ekonomická v Praze Dnešní agenda Zápis ke studiu (podpis) Základní informace ke studiu Vyplnění potvrzení o studiu 2 Studijní předpisy - fis.vse.cz

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

ČÁST I. POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODLE STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY

ČÁST I. POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODLE STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Návod pro registraci na kolokviu PragueONCO 2016. Nelékařský personál

Návod pro registraci na kolokviu PragueONCO 2016. Nelékařský personál Návod pro registraci na kolokviu PragueONCO 2016 Nelékařský personál Členové výboru PragueONCO 2016 (organizačního, vědeckého, čestného) / autory přednášek, autory posterů, spoluautory posterů 1. Přihlášení

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Návod pro registraci na kolokviu PragueONCO 2016. Nelékařský personál. Pasivní účast

Návod pro registraci na kolokviu PragueONCO 2016. Nelékařský personál. Pasivní účast Návod pro registraci na kolokviu PragueONCO 2016 Nelékařský personál Pasivní účast 1. Přihlášení přes Login: - Pokud jste se již někdy v minulosti registrovali na stránkách www.pragueonco.cz, je možné

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně 2011 Vypracovala Barbora Handrychová za pomoci Dany Anýžové, vedoucí studijního oddělení

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Manuál pro práci se SIS

Manuál pro práci se SIS Manuál pro práci se SIS Obsah Přihlášení do SIS a přehled jednotlivých modulů... 2 Práce s jednotlivými moduly... 2 1.Aktuality... 2 2.Výuka... 2 a) anketa... 2 b) zápis předmětů a rozvrhu... 2 c) výsledky

Více

ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18

ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18 ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18 Základní informace http://www.ff.upol.cz/ záložka studentům 1.Studijní řády a normy (Studijní a zkušební řád UP nový platný od 1. 9. 2017, Disciplinární řád UP)

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: Datum vydání: Účinnost: Vydává: Zpracoval: Spolupracoval: Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: RD/08/13 Rozhodnutí děkana Zápisy

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Univerzitní knihovna 2017/2018 Váš prostor (nejen) ke studiu

Univerzitní knihovna 2017/2018 Váš prostor (nejen) ke studiu Univerzitní knihovna 2017/2018 Váš prostor (nejen) ke studiu Univerzitní knihovna Co vědět Služby E-zdroje Praktická část Kdy je otevřeno budova Univerzitní knihovny (Bráfova 3) Po Čt 8 18 Pá 8 16 otevírací

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO KARVINÁ, 2017 Vydáno dne:23.10.2017 10:30 Úvod OBSAH Úvod... 3... 3 Zapomněli jste uživatelské jméno?... 12 Zapomněli jste heslo nebo máte zablokován

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia 1. úsek studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Předměty Přednášející ZS kreditů Základy

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst.

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

... a já jsem fonendoskop. Jestli jste nás náhodou nepoznali, já jsem krvinka...

... a já jsem fonendoskop. Jestli jste nás náhodou nepoznali, já jsem krvinka... ... a já jsem fonendoskop. Jestli jste nás náhodou nepoznali, já jsem krvinka... obsah 4 5 7 9 10 12 13 14 19 21 22 23 24 26 28 29 31 32 34 36 37 38 39 41 42 45 47 48 49 50 Úvodem Pár informací na začátek

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 8 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Moodle Návod pro studenty

Moodle Návod pro studenty Moodle Návod pro studenty Co je to Moodle? Moodle je e-learningové prostředí vytvořené v rámci projektu MAPLIMAT. Jsou zde ke stažení studijní opory a další materiály k předmětům inovovaným, nebo nově

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

Zápisy studentů NMS 3. července 2015

Zápisy studentů NMS 3. července 2015 Zápisy studentů NMS 3. července 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka FPH Ing. Pavel Mikan SIF FPH Budovy VŠE VŠE vyučuje v následujících hlavních areálech: Žižkov Stará budova Nová budova Rajská

Více

Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k):

Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k): Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k): I. STRUKTURA STUDIJNÍHO PLÁNU - mantinely jednotlivých ISP vymezuje tzv. oborový studijní plán - všechny studijní plány

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

Vítejte na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Vítejte na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Vítejte na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Průvodce studiem na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (dále jen FZS ZČU) pro studenty všech studijních

Více

Harmonogram AR 2016/2017

Harmonogram AR 2016/2017 Příloha č. 1 Směrnice č. 221/2016 Harmonogram AR 2016/2017 Nastavení zápisových skupin na ZS do 9.5. 2016 Příprava podkladů pro rozvrhové akce na ZS AR 2016/17, katedry vloží do systému závazné kapacity

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM Článek 1 - Rozsah platnosti (1) Stipendijní řád Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD) je

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU IS MU Jan Hlava 27. 8. 2014 http://is.muni.cz/ K čemu slouží IS? K zajištění veškerých úkonů spojených se studiem student studijní oddělení student vyučující student student Jak se do ISu přihlásím?

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Vysoké učení technické v Brně Koleje a menzy Kolejní 2, 612 00 Brno V Brně dne 9. 5. 2016 Rezervace ubytování pro studenty budoucích prvních ročníků Akademický rok 2016/17 Studenti budoucích prvních ročníků

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015 30. 09. 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015 Od 1. října 2015 se mění nároky uchazečů a studentů se specifickými poruchami učení

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE Dobrý den, tento návod Vám má pomoci se zorientovat ve webové aplikaci Bakaláři ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA. Webová aplikace Bakaláři obsahuje: Osobní údaje žáka -

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více