Informace o LBBW Bank CZ a.s. k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 31.12.2013"

Transkript

1 Informace o LBBW Bank CZ a.s. k Zveřejněno dne

2 Obsah 1. Informace o bance Základní informace Organizační struktura banky Údaje o struktuře konsolidačního celku Informace o činnostech banky Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobami, v nichž je banka většinovým společníkem Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem Informace o hospodaření banky a řízení rizik

3 1. Informace o bance 1.1. Základní informace a) Obchodní firma: LBBW Bank CZ a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Vítězná 126/1, , Praha 5 IČ: b) Datum zápisu do obchodního rejstříku: 23. ledna 1991 Datum poslední změny: 8. října 2013 Účel poslední změny: zápis změny u členů dozorčí rady c) Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: Kč d) Výše splaceného základního kapitálu: Kč e) Akcie: ks akcií v zaknihované podobě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě Kč f) Vlastní akcie, zatímní listy ani jiné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie, nebyly nabyty. g) Základní kapitál nebyl od posledního uveřejnění navýšen. h) Údaje o akcionářích banky s kvalifikovanou účastí na bance: Obchodní firma: Landesbank Baden- Württemberg právní forma: veřejná instituce podle německého práva Sídlo: Am Hauptbahnhof Stuttgart Výše podílu na hlasovacích právech: Spolková republika Německo 100 % 1.2. Organizační struktura banky Počet organizačních jednotek: 17 Přepočtený počet zaměstnanců: Údaje o struktuře konsolidačního celku Banka neovládá žádné další osoby a ani není většinovým společníkem v žádné právnické osobě. 3

4 LBBW Bank CZ a.s. Organizační struktura k SUPERVISORY BOARD Chairman: I. Mandt, H. Pfab, A. Agathagelidis, A. Brendle, J. Bečvář, J. Průka Internal Audit* Oldřiška Krylová Board of Directors Compliance & Regulatory* Pavel Ondrůj Gernot Daumann CEO Juraj Černička Corporate Finance Boris Čuchran Individual Banking Risk Management Operations Corporate Corporate Banking Treasury Individual Banking Market Management Gernot Daumann Gernot Daumann Services Gernot Daumann Juraj Černička Juraj Černička Pavel Šuranský N.N. Credit Department IMOP Financial Services Corporate Banking Treasury ALM Private Banking Segment & Product Mngt Jan Kejnovský Pavel Svoboda Miroslav Kohout Petr Nikodým Pavel Vondráček Tomáš Zahálka Milan Hrubant Portfolio Management Šárka Tulková Human Resources Jarmila Chlumová Marketing & Communication Martina Lambert Export Trade Finance/Doc. Collection Ivan Chleboun Treasury Sales Gabriela Krausová Personal Banking Pavel Šuranský CA & LBO Gabriela Kalousková Facility Management & Transaction Services Martina Lambert Real Estate Finance Josef Šilhánek Securities Trading Petr Břicháč *) Reporting to BoD 4

5 2. Informace o činnostech banky a) Přehled činností vyplývajících z licence: Přijímání vkladů od veřejnosti, Poskytování úvěrů, Investování do cenných papírů na vlastní účet, Finanční pronájem (finanční leasing), Platební styk a zúčtování, Vydávání a správa platebních prostředků, Poskytování záruk, Otvírání akreditivů, Obstarávání inkasa, Poskytování investičních služeb zahrnující: hlavní investiční službu podle 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech ), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, hlavní investiční službu podle 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle 8a odst. 1 až g) zákona o cenných papírech, hlavní investiční službu podle 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, hlavní investiční službu podle 8 odst. 1 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech, doplňkovou investiční službu podle 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle 8a odst. 1 písm. a) až c) zákona o cenných papírech, doplňkovou investiční službu podle 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, doplňkovou investiční službu podle 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, doplňkovou investiční službu podle 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, doplňkovou investiční službu podle 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, doplňkovou investiční službu podle 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. finanční makléřství, výkon funkce depozitáře, směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), poskytování bankovních informací, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, pronájem bezpečnostních schránek, činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci LBBW Bank CZ a.s. 5

6 b) Přehled činností, které banka skutečně vykonává Činnosti banky jsou zejména: Služby firemní klientele vedení běžných a termínových korunových a devizových účtů, poskytování úvěrů a záruk, zvláštní druhy financování, poradenství. Mezinárodní bankovní služby provádění domácích a zahraničních plateb, dokumentární inkasa, akreditivy. Služby Treasury zajišťovací operace, obchodování a investice do instrumentů finančního trhu Služby privátní klientele vedení běžných a termínových korunových a devizových účtů, poskytování úvěrů a záruk c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, nebo vyloučeno Banka není oprávněna: poskytovat investiční služby v rozsahu: hlavní investiční služby podle 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů hlavní investiční služby podle 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle 8a odst. 1 písm. c) až g) zákona o cenných papírech doplňkové investiční služby podle 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle 8a odst. 1 písm. d) až g) zákona o cenných papírech, doplňkové investiční služby podle 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech. 6

7 3. Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobami, v nichž je banka většinovým společníkem Banka neovládá žádné další osoby a ani není většinovým společníkem v žádné právnické osobě. 4. Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem a) Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Landesbank Baden-Württemberg veřejná instituce podle německého práva Am Hauptbahnhof 2, Stuttgart, Spolková republika Německo b) Podíl na základním kapitálu banky: přímý ve výši 100 % c) Podíl na hlasovacích právech banky: přímý ve výši 100 % d) Jiný způsob ovládání: není e) Úvěry spřízněným osobám Všechny úvěry spřízněným osobám byly poskytnuty v rámci běžné podnikatelské činnosti v podstatě za stejných podmínek a úrokových sazeb, které byly ve stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným klientům a podle názoru vedení nepředstavovaly vyšší než běžné úvěrové riziko ani nevykazovaly jiné nepříznivé rysy. Vklady spřízněných osob Všechna depozita od spřízněných osob byla přijata v rámci běžné podnikatelské činnosti v podstatě za stejných podmínek a úrokových sazeb, které byly ve stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným klientům a podle názoru vedení nepředstavovaly vyšší než běžné úrokové a likviditní riziko ani nevykazovaly jiné nepříznivé rysy. Údaje v tis. Kč za Landesbank Baden-Württemberg Závazky za Landesbank Baden-Württemberg Souhrnná výše cenných papírů, které má banka v aktivech a které jsou emitovány Landesbank Baden-Württemberg Souhrnná výše závazků banky z cenných papírů emitovaných Landesbank Baden-Württemberg Vydané záruky pro Landesbank Baden-Württemberg Přijaté záruky od Landesbank Baden-Württemberg

8 5. Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a dalšími vedoucími zaměstnanci banky a) Titul, jméno, příjmení Pozice v rámci banky Datum nástupu do funkce Gernot Daumann předseda představenstva Ing. Juraj Černička člen představenstva MBA JUDr. Boris Čuchran člen představenstva Ingo Mandt člen dozorčí rady předseda dozorčí rady Harald Pfab člen dozorčí rady místopředseda dozorčí rady Anastasios člen dozorčí rady Agathagelidis Armin Brendle člen dozorčí rady Ing. Jiří Bečvář člen dozorčí rady Ing. Josef Průka člen dozorčí rady Členství v orgánech jiných společností BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesell. Stuttgart LBBW Immobilien GmbH Stuttgart LHI Leasing GmbH Pullach i.isartal LBBW Luxemburg S.A., Luxemburg MKB Mittelrheinische Bank GmbH, Koblenz MMV Leasing GmbH, Koblenz Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau AG, Lindau European Commodity Clearing AG, Berlin European Energy Exchange AG, Leipzig Bürgschaftsbank Sachsen GmbH, Dresden EEX Power Derivatives GmbH, Leipzig Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh, Leipzig 8

9 Titul, jméno, příjmení Pozice v rámci banky Datum nástupu do funkce Ing. Oldřiška Krylová Ředitelka oddělení Interního auditu Členství v orgánech jiných společností Ing. Jarmila Chlumová Ředitelka Personálního oddělení JUDr. Pavel Ondrůj Ředitel oddělení Compliance & Regulatory Ing. Martina Lambert, Ředitelka oddělení Marketingu a MBA komunikace Ing. Martina Lambert, Ředitelka oddělení Facility Management MBA a Transaction services* Ing. Pavel Svoboda Ředitel oddělení Informačního managementu a Operačních procesů* Ing. Jan Kejnovský Ředitel úvěrového oddělení Šárka Tulková Ředitelka oddělení Portfolio Management Gabriela Kalousková Ředitelka oddělení CA & LBO Mgr. Ing. Petr Nikodým Ředitel oddělení firemní klientely Ing. Ivan Chleboun Ředitel oddělení exportního a obchodního financování Ing. Josef Šilhánek, Ředitel oddělení Financování MBA nemovitostí Ing. Miroslav Kohout Ředitel oddělení Finančních služeb Ing. Pavel Vondráček, Ředitel oddělení Treasury ALM MBA Ing. Gabriela Krausová Ředitelka oddělení Treasury Sales Ing. Milan Hrubant Ředitel oddělení segmentového a produktového řízení Petr Břicháč Ředitel oddělení Securities trading Ing. Pavel Šuranský Ředitel divize prodeje Individuálního bankovnictví Tomáš Zahálka, BBA Ředitel Privátního bankovnictví

10 b) Souhrnná výše úvěrů poskytnutých bankou členům dozorčí rady, členům představenstva a dalším vedoucím zaměstnancům banky: Všechny úvěry spřízněným osobám byly poskytnuty v rámci běžné podnikatelské činnosti v podstatě za stejných podmínek a úrokových sazeb, které byly ve stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným klientům a podle názoru vedení nepředstavovaly vyšší než běžné úvěrové riziko ani nevykazovaly jiné nepříznivé rysy. Údaje v tis. Kč členům představenstva 4938,0 4877,60 0 0,3 členům dozorčí rady 72,2 49, dalším vedoucím zaměstnancům banky 11839,3 8874, ,2 8034,3 c) Souhrná výše bankou vydaných záruk členům dozorčí rady, členům představenstva a dalším vedoucím zaměstnancům banky: K , k , k a k banka neevidovala žádné vydané záruky. 6. Informace o hospodaření banky a řízení rizik OBECNÉ ÚDAJE O STRATEGIÍCH A POSTUPECH ŘÍZENÍ RIZIK a) Rozsah systému řízení rizik odpovídá podstatě, rozsahu a komplexnosti aktivit LBBW CZ (dále Banky). Řízení rizik tvoří nedílnou součást vnitřního kontrolního a řídícího systému Banky. Základním principem řízení rizik je zajištění konzervativního přístupu ve všech oblastech aktivit. b) Za oblast řízení rizik odpovídá v Bance divize Risk Management, která je nezávislá na ostatních částech Banky a je přímo podřízena předsedovi představenstva Banky. Organizační uspořádání systému řízení rizik je součástí celkové organizační struktury Banky. Jednotlivé týmy jsou řízeny vedoucími, kteří jsou podřízeni ředitelům oddělení, kteří jsou přímo podřízeni předsedovi představenstva. Celá divize je tak plně nezávislá na obchodních divizích Banky. c) Na základě realizované organizační změny od byla oblast řízení úvěrových rizik rozdělena na dvě základní části - procesní a řídící: procesní část zastupuje Credit Department (oddělení zahrnující dva analytické týmy, které pokrývají úvěrové korporátní riziko (Credit Team I a II) a úvěrové riziko fyzických osob (Team Underwriting)). Tyto týmy posuzují úvěrové riziko do momentu jeho schválení a dále ho monitorují v průběhu životnosti jednotlivého obchodu. Druhým představitelem procesní části úvěrových rizik je oddělení CA&LBO (oddělení úvěrové administrace a úvěrový back office). řídící část divize Risk Management zastupuje oddělení Portfolio Management. Toto oddělení je reprezentováno dvěma týmy.tým Risk Controlling & Reporting (dále RICO) zodpovídá za průběžný monitoring, identifikaci, měření, reportování a analyzování všech typů rizik (úvěrové riziko, operační riziko, tržní riziko, IT security), které Banka v rámci svých aktivit podstupuje. RICO též průběžně monitoruje funkčnost procesní části úvěrových rizik. Druhým týmem je tým Collection, který spravuje pohledávky individuálního bankovnictví. Work out pro korporátní pohledávky provádí oddělení Compliance & Regulatory. d) Strategie řízení rizik určuje rizikovou orientaci Banky, je stanovována akcionářem a obsahuje základní směry a omezení v oblastech úvěrové politiky, klasifikace ostatních druhů rizik, limitaci jednotlivých druhů rizik, kontrolu limitů, stanovuje zodpovědnosti a definuje organizační aspekty. Strategie řízení úvěrového rizika je stanovována přímo na podmínky Banky a je aktualizována alespoň jednou ročně. 10

11 e) Banka průběžně sleduje limity stanovené pro jednotlivé typy rizik, a to jak interní, které jsou v souladu s regulací ČNB, tak i externí dle požadavků akcionáře. Jejich dodržování je sledováno týmem RICO.RICO je současně zodpovědné za reporting rizik. Tento tým reportuje prostřednictvím vedoucího oddělení Portfolio Management členu představenstva zodpovědnému za řízení rizika Banky. f) Plánování rizikového kapitálu a rizikového apetitu Banky je prováděno vždy na následující období v rámci procesu stanovení vnitřního kapitálu (ICAAP). Banka monitoruje, měří, vyhodnocuje a ohlašuje všechna rizika, která v rámci tvz. procesu rizikové inventury ocení jako materiální. Banka má stanoveny pro jednotlivé druhy rizik techniky jejich snižování, jakož i procesy pro sledování jejich efektivnosti. Další informace jsou uvedeny v textu u jednotlivých typů rizik. Za celý proces zodpovídá tým RICO, který reportuje přímo řediteli divize Risk Management, v této oblasti není zřízena zvláštní komise.. g) V červenci 2011 byla ustanovena Riziková komise, která se zabývá na čtvrtletní bázi celkovým rizikovým profilem Banky. h) Pro důležité aspekty řízení úvěrového rizika je v Bance zřízená Úvěrová komise. i) Výbor pro řízení aktiv a pasiv je zřízen za účelem řešení důležitých otázek z oblasti tržního rizika a rizika likvidity. j) Oblast operačních rizik je řízena bez speciální komise týmem RICO. k) Nedílnou součástí řízení rizika jsou detailní předpisy upravující dílčí oblasti řízení rizik. ÚDAJE O STRATEGIÍCH A POSTUPECH ŘÍZENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA Banka má stanovenu strategii pro oblast úvěrového rizika, která je součástí celkové strategie řízení rizik Banky a upravuje vedle trendů vývoje celkového úvěrového portfolia i následující oblasti: 1) korporátní financování 2) financování nemovitostí 3) individuální bankovnictví 4) obchody s bankami. Banka je vystavena úvěrovému riziku z titulu svých obchodních aktivit, poskytování úvěrů, zajišťovacích transakcí, investičních aktivit a zprostředkovatelských činností. Banka kvantifikuje úvěrové riziko pro každého klienta na základě komplexních informací o jeho celkové současné a očekávané situaci tj. na základě jeho bonity. Na základě tohoto komplexního detailního zhodnocení Banka rozhodne o limitech na daného klienta, zajištění a ostatních parametrech úvěru v rámci definované úvěrové strategie. Hodnocení bonity klienta dále slouží společně s údajem o typu transakce a hodnotě zajištění k výpočtu očekávaných rizikových nákladů Banky. Banka používá v oblasti řízení úvěrového rizika vedle úvěrové strategie další interní předpisy, které definují a upravují na detailní úrovni postupy a procesy Banky. Postupy a procesy jsou tedy standardizovány, což zajišťuje jejich řádné plnění, které je rovněž prověřováno nezávislými interními audity, jakož i externími auditory. V rámci procesu posuzování rizik vztahujících se ke klientům využívá Banka interní ratingy (firemní klientela) a scoringy (klientela individuálního bankovnictví) a individuální vyhodnocování. Obecnou podmínkou Banky pro poskytnutí úvěrů je zajištění kryjící její pohledávky vůči dlužníkům, a to v závislosti na bonitě klienta a typu transakce. Banka dodržuje platnou regulaci ČNB, v oblasti Basel II aplikuje od Standardizovaný přístup - tj. aplikaci rizikových vah dle externího ratingu klienta - externí rating Banka akceptuje, pokud pro klienta existuje. Výpočet rizikově vážených aktiv Banky je prováděn rovněž v souladu s platnou regulací ČNB. Úvěrová rizika spojená s obchodními a investičními aktivitami Banky jsou řízena prostřednictvím metod a nástrojů řízení tržních rizik Banky. Základní organizační členění v oblasti úvěrového rizika spočívá v rozdělení řízení úvěrového rizika na firemní a riziko individuálního bankovnictví. 11

12 ÚDAJE O STRATEGIÍCH A POSTUPECH ŘÍZENÍ TRŽNÍHO RIZIKA Řízení a kontrola tržních rizik je v Bance každodenním procesem, který podléhá strategii vycházející ze stanovené míry tržních rizik, metod měření rizik včetně stresového testování a stanovení odpovědností za řízení tržních rizik a odpovědnosti za nezávislou kontrolu rizikových pozic. Tržní rizika jsou v Bance řízena a sledována v souladu s následujícími hlavními principy: tržní rizika úrokové, měnové, akciové a komoditní a rizika likvidity jsou pravidelně a systematicky sledována; metody pro měření, sledování a řízení tržních rizik a likvidity včetně stresového testováni jsou pravidelně vyhodnocovány a schvalovány představenstvem Banky; metody a postupy pro omezování tržních rizik a rizika likvidity jsou pravidelně doplňovány soustavou limitů; veškerá překročení limitů a nestandardních obchodů jsou okamžitě hlášena na příslušnou úroveň vedení Banky; tým Risk Controlling & Reporting (RICO) zabývající se hodnocením rizik je nezávislé na obchodních jednotkách; nové produkty a aktivity jsou přísně analyzovány z hlediska jejich rizik a dopadů ještě před jejich uvedením na trh. Banka používá v oblasti řízení tržního rizika a likvidity vedle strategie další interní předpisy, které definují a upravují na detailní úrovni postupy a procesy Banky. Postupy a procesy jsou standardizovány, což zajišťuje jejich řádné plnění, které je rovněž prověřováno nezávislými interními, jakož i externími auditory. Organizační struktura včetně stanovení pravomocí a odpovědností jednotlivých útvarů a výboru (řízení aktiv a pasiv) je v Bance stanovena tak, aby bylo v nejvyšší možné míře zamezeno možnému konfliktu zájmů vznikajícímu kumulací odpovědností za obchodní činnost a za sledování a řízení tržních rizik a likvidity, včetně vypořádání obchodů. Nezávisle na obchodních útvarech je prováděno: schvalování limitů Výbor pro řízení aktiv a pasiv; kontrola dodržování schválených limitů - tým Risk Controlling & Reporting (RICO); schvalování oceňovacích systémů a modelů používaných pro měření a sledování rizik představenstvo Banky; oceňování transakcí - tým Risk Controlling & Reporting (RICO); vytváření kvantitativních a kvalitativních informací o tržních rizicích a likvidity vykazovaných členům vrcholového vedení a představenstvu - tým Risk Controlling & Reporting (RICO); Měnové riziko Měnové riziko vyplývá z kolísání hodnoty finančních nástrojů z důvodů změn kurzů cizích měn. Měnové riziko je měřeno a řízeno na denní bázi. Otevřenost měnové pozice Banky je usměrňována systémem intraday a overnight limitů. K zajištění měnových pozic Banka využívá standardních instrumentů FX spotové a FX forwardové operace. Úrokové riziko Úrokové riziko vyplývá z kolísání hodnoty finančních nástrojů z důvodu změn tržních úrokových sazeb. Banka je vystavena úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že úročená aktiva mají různé splatnosti nebo období změny/úpravy úrokových sazeb a také objemy v těchto obdobích. Banka sleduje a řídí úrokové riziko na denní bázi pomocí standardních metod (gapová analýza, analýza citlivosti na změny úrokových sazeb). Základním sledovaným parametrem úrokové citlivosti banky je změna očekávaného čistého úrokového výnosu Banky při okamžitém paralelním poklesu/nárůstu tržních úrokových sazeb ve zvoleném časovém horizontu, a to za předpokladu stabilní struktury bilance. K řízení nesouladu mezi úrokovou citlivostí aktiv a pasiv jsou používány standardní instrumenty, jako jsou úrokové swapy (IRS) a FRA (Forward rate agreement) transakce. Riziko likvidity Riziko likvidity zahrnuje jak schopnosti financovat aktiva Banky nástroji s vhodnou splatností, tak i schopnost Banky likvidovat/prodávat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu. Banka je tak schopna pokrýt 12

13 splatné závazky, udržovat dostatečné objemy hotovostí, zůstatky na nostro účtech a na účtu povinných minimálních rezerv bez zvyšování nákladů Banky na likviditu a omezení obchodních činností banky. Banka řídí likvidní riziko nepřetržitě sledováním očekávaných finančních toků z finančních nástrojů a přizpůsobením přijetí a umístění mezibankovních depozit, aby spojila časově platby a příjmy. Vývoj likvidity je sledován ve dvou úrovních trhu, a to na úrovni normální a krizové likvidity. Dostatečná úroveň likvidity je usměrňována souborem limitů, k jejichž dodržení Banka využívá bilanční (přijaté úvěry a depozita) i mimo-bilanční obchody. Stresové testování Způsob, pravidla a metody stresového testování jsou v souladu s opatřeními ČNB a pravidly Basel II. Testování je prováděno minimálně v měsíční periodě, a to v oblasti tržních rizik a rizika likvidity. Stresové testování je upraveno vnitřními pravidly: Strategie řízení tržních rizik; Strategie řízení likvidity; Metodika řízení tržních rizik Banka provádí stresová testování za účelem propočítání dopadů extrémně nepříznivých tržních podmínek do pozic Banky a jejího hospodaření. Cílem tohoto procesu je přizpůsobit rozměr a rozsah jednotlivých pozic potenciálním ztrátám, které by Banka mohla utrpět v případě nepříznivých podmínek na trhu či krizových situací a zamezit tak případným ztrátám. V případě stresových likvidních scénářů jsou v Bance zavedeny limity, které jsou pravidelně kontrolovány. Banka celý výše uvedený systém měření a sledování tržních rizik a likvidity neustále udržuje tak, aby plně odpovídal rozsahu aktivit Banky a umožňoval podchytit všechny významné zdroje tržních rizik a vyhodnotit dopady změn tržních sazeb a kurzů na výnosy a náklady Banky, hodnotu jejich aktiv a pasiv a poskytoval nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik. ÚDAJE O STRATEGIÍCH A POSTUPECH ŘÍZENÍ OPERAČNÍHO RIZIKA V souladu s Basel II považuje Banka za operační rizika všechna rizika ztráty plynoucí z nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, lidského faktoru a systémů, nebo vnějších skutečností. Operační riziko zahrnuje riziko právní, zahrnuto není riziko strategické a reputační (tato dvě rizika nejsou monitorována separátně a jsou kryta prostřednictvím stávajících interních procesů týmu Risk Controlling & Reporting (RICO)). Od roku 2005 sleduje Banka operační riziko na úrovni jednotlivých organizačních jednotek. Ve stejném roce bylo zahájeno postupné zavádění aktivního řízení operačního rizika na centrální bázi včetně implementace nástrojů na jeho identifikaci, sledování a měření, s cílem přechodu z přístupu základního ukazatele ( BIA přístup ) na standardizovaný přístup výpočtu kapitálového požadavku ( TSA přístup ) a v delším časovém horizontu pak přechodu na pokročilý přístup ( AMA přístup ). Počínaje rokem 2009 implementovala Banka standardizovaný přístup. V roce 2005 vzniklo nezávislé oddělení Řízení operačních rizik, které bylo podřízeno přímo členu představenstva zodpovědnému za řízení rizik, čímž bylo zamezeno případnému vzniku střetu zájmů. V roce 2010 přešla tato agenda do týmu Risk Controlling & Reporting (RICO), který je součástí oddělení Portfolio Management. Tento tým je zodpovědný za zabezpečení jednotného a koordinovaného rozhodování v oblasti řízení operačních rizik v souladu s regulatorními předpisy a úzce spolupracuje s oddělením Interního auditu, které identifikuje výjimečné trendy, porušení nebo nedodržení předpisů a vyhodnocuje funkcionalitu řídícího a kontrolního systému. Hlavními nástroji používanými při řízení operačních rizik jsou Databáze operačně ztrátových událostí a Risk Control Self Assessment proces. Databáze operačně ztrátových událostí je využívána pro efektivní sběr dat týkajících se operačního rizika. Evidovaná data jsou jedním z podkladů pro navržení postupů, které vedou ke snížení výskytu jednotlivých událostí a zmírnění jejich dopadů, a dále jsou také využívána jako zpětná kontrola spolehlivosti navrženého systému opatření k omezování operačního rizika. Sběr dat je prováděn kontinuálně za spolupráce jednotlivých organizačních jednotek Banky. Představenstvo Banky je informováno na měsíční bázi o vývoji operačně rizikových událostí, dozorčí rada je informována o vývoji v oblasti operačních rizik v pravidelných čtvrtletních intervalech. Vyhodnocování řízení operačních rizik a hrozících potenciálních ztrát z důvodu operačního rizika je prováděno jmenovanými osobami na úrovni jednotlivých organizačních jednotek v rámci Risk Control Self Assessment procesu. Pro operační rizika odhalená v rámci procesu jsou v případech, kdy je to zapotřebí, stanovena nápravná opatření. Výsledek Risk Control Self Assessment procesu je součástí Zprávy o operačních rizicích prezentované všem členům představenstva na roční bázi. 13

14 Banka dále využívá v oblasti řízení operačních rizik následující opatření, která mají vést k minimalizaci ztrát z důvodu operačních rizik: Prevence: know-how zaměstnanců Redukce operačních rizik: rizikové ohodnocení dílčích činností organizačních jednotek pomocí Risk Control Self Assessment procesu a následná doporučení na snížení rizik Databáze operačně ztrátových událostí a pravidelné hodnocení evidovaných dat přesně definovaný proces schvalování nového produktu plán pro mimořádné případy a situace Přenesení operačních rizik: pojištění zahrnující infrastrukturu smlouvy o údržbě infrastruktury, hardwaru, softwaru s příslušnými smluvními partnery smlouvy o úrovni poskytovaných služeb - SLA outsourcing Akceptace operačních rizik: tato strategie platí pouze pro rizika způsobující jen malé ztráty nebo pro případy, kdy je cena protiopatření ve srovnání s jeho přínosem příliš vysoká ÚDAJE O STRATEGIÍCH A POSTUPECH ŘÍZENÍ RIZIKA KONCENTRACE Riziko koncentrace představuje riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace expozic vůči jedné osobě/ekonomicky spjaté skupině klientů, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika, např. shodným typem ekonomické činnosti, trhem, regionem, emitentem cenného papíru atd. To znamená, že toto riziko vzniká z důvodu existence úvěrových pohledávek s obdobnými ekonomickými charakteristikami, které ovlivňují schopnost dlužníka dostát svým závazkům. Strategie řízení rizika a další interní směrnice definují principy a obsahují základní přístupy Banky ohledně řízení rizika koncentrace, včetně typů používaných limitů, procesu kontroly, stanovují odpovědnosti a definují organizační aspekty. Akceptovatelná úroveň rizika koncentrace je určována limity pro úvěrový obchod a též limity tržních rizik pro treasury obchody. Základním principem je zajištění konzervativního přístupu. Aby zabránila vzniku významné koncentrace úvěrového rizika, Banka vytvořila systém vnitřních limitů koncentrace v následující struktuře: limity čisté úvěrové angažovanosti v souladu s vyhláškou ČNB č. 123 z roku 2007, včetně průběžného sledování tzv. velkých angažovaností (výše čisté úvěrové angažovanosti na klienta/skupinu dosahuje 10 a více % kapitálu banky), limity koncentrace do jednotlivých odvětví/sektorů, limity koncentrace ve vztahu k úrovni ratingů klientů. Banka sleduje průběžně koncentraci úvěrového rizika, tým Risk Controlling & Reporting (RICO) ji periodicky vyhodnocuje, a to jedenkrát měsíčně a informuje představenstvo a dozorčí radu. Banka má stanoveny techniky snižování rizika koncentrace stejně jako i procesy pro sledování efektivnosti těchto technik. Základem pro snižování rizika koncentrace je průběžné detailní sledování úvěrového portfolia. Hlavní techniky, které umožňují řídit a snižovat riziko koncentrace, jsou následující: dodržování limitů úvěrové angažovanosti stanovených v souladu s vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb. (sledováno na denní bázi), průběžné monitorování tzv. velkých angažovaností, kdy realizace každého nového obchodu je příslušným obchodním útvarem konzultována s týmem Risk Controlling & Reporting (RICO), tak aby nemohlo dojít k překročení maximálního limitu úvěrové angažovanosti stanoveného regulátorem, průběžné sledování limitu rizikově vážených aktiv, Risk Controlling & Reporting (RICO) na měsíční bázi zpracovává aktuální stav dodržování výše uvedených limitů koncentrace (odvětví, rating, země), v případě překročení limitů koncentrace (např. z důvodů kurzových rozdílů atd.) je taková nestandardní situace řešena v rámci stanovených vnitřních procesů Banky. 14

15 SOUHRNNÁ INFORMACE O PŘÍSTUPU K POSUZOVÁNÍ DOSTATEČNOSTI VNITŘNĚ STANOVENÉHO KAPITÁLU VZHLEDEM K SOUČASNÝM A BUDOUCÍM ČINNOSTEM (VNITŘNĚ STANOVENÁ A UDRŽOVANÁ KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST) Systém vnitřně stanoveného kapitálu (SVSK) byl zaveden bankou od v rámci projektu Basel II a v průběhu roku 2010 byl plně harmonizován s postupy mateřské společnosti Banky. Postupy spojené se SVSK jsou zapracovány do systému interních předpisů. Tyto předpisy zahrnují postupy a pravidla pro stanovení a průběžné posuzování potřeby vnitřně stanoveného kapitálu (vnitřně stanovená kapitálová potřeba) a plánování a průběžné udržování zdrojů vnitřně stanoveného kapitálu (vnitřně stanovené kapitálové zdroje), a to v takové výši, struktuře a rozložení, aby byla dostatečně pokryta rizika, kterým je nebo by mohla být Banka vystavena (vnitřně stanovená a udržovaná kapitálová přiměřenost). V této souvislosti SVSK banky zahrnuje tři základní úkoly: identifikovat, měřit, agregovat a sledovat rizika, která Banka podstupuje, mít k dispozici adekvátní objem vnitřně stanoveného kapitálu ve vztahu k svému rizikovému profilu, a to i z pohledu budoucího vývoje, tj. Banka bere v úvahu také ta rizika, kterým bude nebo by mohla být v nadcházejícím období vystavena, mít k dispozici kvalitní a efektivně fungující systém řízení rizik, který Banka stále zdokonaluje. SVSK je součástí celkového řídícího a kontrolního systému Banky. Rizika jsou řízena a identifikována jednotlivými útvary v rámci divize Řízení rizik. Tým Risk Controlling & Reporting (RICO) je odpovědný za celkové fungování SVSK, sledování rizik a jejich krytí kapitálem a současně vyhodnocování tohoto systému a informování představenstva Banky. SVSK je plně oddělen od obchodní části Banky, což naplňuje požadavek zamezení střetu zájmů. Pro vymezení jednotlivých položek vnitřně stanoveného kapitálu Banka plně přebírá složky kapitálu v souladu s vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb. pro účely minimální kapitálové přiměřenosti (tzv. Pilíř 1) současně s tím propočítává kapitálové krytí v souladu s IFRS. Plánování rizikového kapitálu a rizikového apetitu Banky je prováděno jedenkrát ročně, a to na základě schváleného rozpočtu. Plánovací proces je rozdělen do dvou etap: operativní v rámci 1 roku a strategický na dobu 3 let. Výsledkem je Systém limitů SVSK (ICAAP Limit System), který identifikuje rizikový apetit Banky a disponibilní kapitálové krytí pro nadcházející období a je tvořen sub-limity, které pokrývají jednotlivá identifikovaná rizika. Tým Risk Controlling & Reporting (RICO) sleduje na měsíční bázi čerpání těchto limitů a informuje představenstvo Banky o aktuální míře krytí podstupovaných rizik. V případě nestandardního vývoje Banka disponuje v rámci SVVK určitou kapitálovou rezervou na krytí nových nebo zvýšení stávajících rizik. Součástí SVVK jsou též tzv. stresová testování, a to v oblasti úvěrového, tržního i likvidního rizika, jejichž výsledky jsou čtvrtletně vyhodnocovány. Celkový rizikový profil Banky je pravidelně měsíčně vyhodnocován a výsledky jsou prezentovány představenstvu na měsíční bázi a akcionáři na čtvrtletní bázi ve formě souhrnného Rizikového Reportu. INFORMACE DLE PŘÍLOHY Č. 24 A Č.27 VYHLÁŠKY ČNB Č. 123/2007 SB. Informace podle bodů 4-15 přílohy č. 25 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., jsou uveřejněny na internetových stránkách Landesbank Baden-Württemberg 15

16 Rozvaha - Aktiva Údaje v tis. Kč Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pokladní hotovost vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou Kapitálové nástroje k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování k obchodování k obchodování vůči úvěrovým institucím k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst. v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst. Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné Realizovatelná finanční aktiva Kapitálové nástroje realizovatelné Dluhové cenné papíry realizovatelné realizovatelné realizovatelné vůči úvěrovým institucím realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné Úvěry a jiné pohledávky Dluhové cenné papíry neobchodovatelné vůči úvěrovým institucím vůči osobám jiným než úvěrovým institucím Ostatní pohledávky sektorově nečleněné Finanční investice držené do splatnosti Dluhové cenné papíry držené do splatnosti držené do splatnosti držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst. Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné Zajišťovací deriváty s kladnou Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků Zajišť.deriváty s kl.rh- zaj.čistých investic do zahr.jedn. Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů Hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotný majetek Goodwill Ostatní nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. Daňové pohledávky ze splatné daně z odložené daně Ostatní aktiva Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 16

17 Rozvaha - Pasiva Údaje v tis. Kč Závazky a vlastní kapitál celkem Závazky celkem Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám Finanční závazky k obchodování Deriváty k obchodování se zápornou Závazky z krátkých prodejů Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst. Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst. Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen. Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě Podřízené závazky v naběhlé hodnotě Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy Zajišťovací deriváty se zápornou Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků Zajišť.deriváty s záp.rh- zaj.čistých investic do zahr.jedn. Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH Zajišť.deriváty s záp.rh-zajištění úrok.rizika-peněžní toky Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů Rezervy Rezervy na restrukturalizace Rezervy na daně a soudní spory Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na podrozvahové položky Rezervy na nevýhodné smlouvy Ostatní rezervy Daňové závazky Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Ostatní závazky Základní kapitál družstev splatný na požádání Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Splacený základní kapitál

18 Nesplacený základní kapitál Emisní ážio Další vlastní kapitál Kapitálová složka finančních nástrojů Ostatní kapitálové nástroje Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z hmotného majetku Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek Zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji Ostatní oceňovací rozdíly Rezervní fondy Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Vlastní akcie Zisk (ztráta) za běžné účetní období

19 Výkaz zisku a ztráty Údaje v tis. Kč Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám Úroky z finančních aktiv k obchodování Ú roky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z Úroky z realizovatelných finančních aktiv Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úroky z finančních investic držených do splatnosti Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů Úroky z ostatních aktiv Úrokové náklady Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám Úroky na finanční závazky k obchodování Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů Úroky na ostatní závazky Náklady na základní kapitál splatný na požádání Výnosy z dividend Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky Poplatky a provize z obstarání emisí Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů Poplatky a provize za poradenskou činnost Poplatky a provize z clearingu a vypořádání Poplatky a provize za obhospodařování hodnot Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provize z příslibů a záruk Poplatky a provize z platebního styku Poplatky a provize ze strukturovaného financování Poplatky a provize ze sekuritizace Poplatky a provize z ostatních služeb Náklady na poplatky a provize Poplatky a provize na operace s finančními nástroji Poplatky a provize na obhospodařování hodnot Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provize na clearing a vypořádání Poplatky a provize na sekuritizaci Poplatky a provize na ostatní služby Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě Zisk (ztráta) z ostatních závazků Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů) Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů) Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění

20 Penzijní a podobné výdaje Náklady na dočasné zaměstnance Odměny - vlastní kapitálové nástroje Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Náklady na reklamu Náklady na poradenství Náklady na informační technologie Náklady na outsourcing Nájemné Jiné správní náklady Odpisy Odpisy pozemků, budov a zařízení Odpisy investic do nemovitostí Odpisy nehmotného majetku Tvorba rezerv Ztráty ze znehodnocení Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z splatnosti Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí Ztráty ze znehodnocení goodwillu Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn. Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta po zdanění

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Zveřejněno 10. srpna 2012 7 Obsah 1. Informace o bance... 3 1.1. Základní informace... 3 1.2. Organizační struktura banky... 3 1.3. Údaje o struktuře konsolidačního

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o sloţení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 30. 4. 2014 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s.... 3 2 Údaje o

Více

Údaje o ebance k 31. 3. 2007

Údaje o ebance k 31. 3. 2007 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 2 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 (zveřejněno dne: 10. 4. 2007) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 Identifikační

Více

1. Základní údaje o Emitentovi

1. Základní údaje o Emitentovi POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o Emitentovi... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Kvalitativní informace o řízení

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

1. Základní údaje o bance

1. Základní údaje o bance POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Kvalitativní informace o řízení

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009 INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009 1. Údaje o bance 1.1. a) Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky:

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. k 30. 9. 2007 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

Údaje o bance Údaje platné k 31.3.2008

Údaje o bance Údaje platné k 31.3.2008 Údaje o bance podle 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry Údaje platné

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 12. 5. 2013 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s..... 3 2 Údaje o

Více

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

Výroční zpráva. Air Bank a.s.

Výroční zpráva. Air Bank a.s. Výroční zpráva Air Bank a.s. za rok 2012 Obsah 1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI AIR BANK A.S.... 3 2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 3 PROFIL AIR BANK... 6 3.1 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 Organizační struktura k 30. 9. 2012 Předseda představenstva a ředitel společnosti Odbor řízení lidských zdrojů Tajemník společnosti

Více

Údaje o bance k 31. 3. 2007

Údaje o bance k 31. 3. 2007 Údaje o bance k 31. 3. 2007 Vydáno dne 11. 5. 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 1. Informace o bance Údaje o bance 1.1 a) Obchodní firma: HVB Bank Czech Republic a.s.

Více

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

1. Základní údaje o bance

1. Základní údaje o bance POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace o změně vlastníka VBI...

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více