VX Modulární evakuační rozhlasový systém. sound without compromise.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VX-2000. Modulární evakuační rozhlasový systém. sound without compromise. www.toa.eu"

Transkript

1 VX-2000 Modulární evakuační rozhlasový systém sound without compromise

2 S P O L E H L I V Ý Certifikováno dle EN Číslo certifikátu: 1134-CPR-110 Vyhovuje VDE , EN / VDE 0828 Certifikováno dle EN 54-4 Číslo certifikátu: 1134-CPR-083 & F L E X I B I L N Í EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU Digitální systém VX-2000 zahrnuje řídicí jednotku, zónové jednotky, systémové výkonové zesilovače, systémové napájecí zdroje, mikrofonní stanice a požární mikrofonní stanice. Modulární architektura systému zajišťuje maximální flexibilitu, optimální přizpůsobení výchozím požadavkům projektu i snadnou rozšiřitelnost do budoucna. To dělá z VX-2000 robustní a současně cenově efektivní řešení pro téměř jakýkoliv typ projektu. JEDEN SYSTÉM PRO CELÝ SVĚT Znovu a znovu zúročuje společnost TOA při vývoji nových produktů poznatky a zkušenosti nasbírané během více než 80 let jako vedoucí výrobce na poli ozvučovacích a bezpečnostních systémů. Tato přidaná hodnota se pak odráží v maximální spolehlivosti systémů TOA na instalacích po celém světě. Řídicí jednotka systému disponuje 8 pozicemi pro instalaci zásuvných modulů na míru podle použitých zdrojů signálu. Umožňuje připojit až 8 systémových mikrofonních stanic vč. 4 požárních, paleta výstražných gongů patří ke standardní výbavě. Osadit lze i 2 moduly paměti pro automaticky přehrávané zprávy. Systém může řídit až 80 nezávislých reproduktorových zón, a to i s redundantní A/B topologií. Na přání je k dispozici dálková správa, např. přes telefonní modem, s přístupem k veškerým softwarovým funkcím. TYPICKÉ APLIKACE zákazníků i na nejvzdálenějších místech planety. Flexibilní systém se dokáže přizpůsobit požadavkům jednoduchých i komplexních projektů a zaručuje uživateli nejen vysokou zvukovou kvalitu, ale především bezpečí pro veřejnost i zaměstnance. Náš systém VX-2000 byl navržen speciálně pro přísné požadavky evropských norem na evakuační rozhlasové systémy a dnes slouží k plné spokojenosti VX-2000 je tak ideálním řešením všude tam, kde je třeba instalovat rozhlasový systém pro zajištění hlasové evakuace jako jsou například hotely, nemocnice, dopravní terminály, administrativní objekty nebo nákupní centra. Integrovaný systém pro provozní ozvučení i hlasovou evakuaci Plně v souladu s platnými normami Informace o stavu systému k dispozici na ústředně i na mikrofonních stanicích Permanentní dohled nad systémovými prvky i reproduktorovými linkami Možnost sesíťování systémů přes LAN Ukládání stavových informací do paměti pro zvýšení efektivity údržby a servisu OPC-klient pro možnost integrace Možnost vzdálené správy díky volitelnému příslušenství Možnost současné reprodukce dvou různých varovných zpráv do různých zón Obchodní a kancelářská centra Hotely, lázeňské domy Nemocnice Výstaviště Školy, univerzity, koleje Maloobchodní řetězce Dopravní terminály

3 B E Z P E Č N Ý VYSOKÁ SPOLEHLIVOST Z požární mikrofonní stanice je možné uskutečnit hlášení do všech zón i v případě selhání hlavního řídicího procesoru systému. Také sama požární mikrofonní stanice je samozřejmě vybavena automatickým dohledem dle požadavků norem včetně akustického monitorování kapsle mikrofonu. & V Š E S T R A N N Ý S O U B Ě Ž N Á VA R O V N Á H L Á Š E N Í Při použití dvou paměťových modulů je možné současně reprodukovat do různých částí objektu dvě různé varovné zprávy, typicky tzv. předpoplach a ostré evakuační hlášení. To výrazně přispívá k zajištění rychlé a spořádané evakuace objektu v případě nouzových situací. Příklad 2fázové evakuace v systému VX-2000 se dvěma instalovanými paměťovými moduly. 4. NP 3. NP 2. NP NEPŘETRŽITÝ DOHLED V Š E S T R A N N Ý S O F T WA R E V zájmu zajištění permanentní bezpečnosti běží v systému veškeré dohledové funkce, včetně monitorování reproduktorových linek, nepřetržitě na pozadí, a tedy i při probíhající reprodukci hudby, provozním hlášení i evakuaci. Vícejazyčný konfigurační a servisní software VX-2000 umožňuje snadnou konfiguraci a nastavení systému. Díky nabídce diagnostických rutin usnadňuje systémový software také pravidelné inspekce systému. MOŽNOST SESÍŤOVÁNÍ D I G I T Á L N Í Z E S I L O VA Č E A O P T I M A L I Z O VA N É N A P Á J E N Í Díky volitelnému certifikovanému síťovému modulu NX-100 je možné sesíťování systémů VX-2000 přes LAN. Pro sesíťování dostačuje standardní LAN infrastruktura, není zapotřebí žádná proprietární kabeláž. Díky nabídce digitálních zesilovačů a systémového napájení získává zákazník podstatné výhody: Úspora instalačního prostoru v rozváděči Nižší hmotnost Vysoká účinnost a minimální tepelné ztráty 1. NP Červená Ve 3. a 4. podlaží, která jsou přímo zasažena požárem, je aktivována okamžitá evakuace Modrá Současně systém reprodukuje do 1. a 2. podlaží varovnou zprávu, tzv. "předpoplach" Příklad úspory při použití digitálních systémových zesilovačů oproti tradičním analogovým zesilovačům. 62 HE 62(Höheneinheiten) HU 420W-1CH AMPLIFIER PANEL VP W-1CH AMPLIFIER PANEL VP W-1CH AMPLIFIER PANEL VP W-1CH AMPLIFIER PANEL VP-2421 POHODLNÁ OBSLUHA Tlačítkům na mikrofonních stanicích lze přiřadit jednotlivé zóny i další systémové funkce volně podle požadavků zákazníka. Nadto poskytují při stisknutí zřetelnou odezvu v zájmu maximálního komfortu obsluhy. P Ř E H L E D O S TAV U S Y S T É M U Rychlejší instalace 420W-1CH AMPLIFIER PANEL VP W-1CH AMPLIFIER PANEL VP W-1CH AMPLIFIER PANEL VP W-1CH AMPLIFIER PANEL VP HU HE 21 Nižší dopravní náklady 420W-1CH AMPLIFIER PANEL VP W-1CH AMPLIFIER PANEL VP-2421 SUPPLY FRAME VX-2000PF EMERGENCY SUPPLY VX-2000DS SUPPLY FRAME VX-2000PF DIGITAL AMPLIFIER 4x300W VP W-1CH AMPLIFIER PANEL VP W-1CH AMPLIFIER PANEL VP-2421 SUPPLY FRAME VX-2000PF EMERGENCY SUPPLY VX-2000DS SUPPLY FRAME VX-2000PF Výška racku -66%! DIGITAL AMPLIFIER 4x300W VP-3304 DIGITAL AMPLIFIER 4x300W VP-3304 AC SUPPLY MANAGER VX-3000DS AC SUPPLY MANAGER VX-3000DS INTUITIVNÍ NÁVRH Pro snadný a rychlý návrh konkrétní sestavy systému včetně kalkulace potřebného záložního napájení je projektantům k dispozici bezplatný softwarový kalkulační nástroj. EMERGENCY SUPPLY VX-2000DS AC EMERGENCY SUPPLY VX-2000DS SUPPLY MANAGER VX-3000DS Analog Analogový systém 5040W 12-zone 5000W - 12 zón Digital Digitální systém 6000W 12-zone 6000W - 12 zón Informace o stavu systému může obsluha dostávat na libovolných mikrofonních stanicích i na volitelném indikačním panelu přímo v ústředně. Digitální Class-D zesilovače (certifikovány dle EN54-16) Digitální manager napájení (certifikován dle EN54-4)

4 VX XI M odul a udio v s t upu s ř ídic ím k ont a k t e m Vstupní modul určený pro zdroje signálu s ovládacím logickým vstupem. Nabízí regulaci vstupní úrovně i tónové korekce. PŘÍKLAD KONFIGURACE SYSTÉMU VX-2000 RM-200XF GF Lobby 5F Guest room 1 GF Reception 5F Guest room 2-2 RM-200X + RM-210 x 7 Tel Device VX-200XI BGM Player 1 BGM Player 2 4F Guest room A 4F Guest room B 4F Guest room 2 3F Guest room 1 VX XR / Q- VX XR M odul m ik r of onníc h s t a nic Modul pro připojení mikrofonních stanic RM-200X / RM-200XF. Verze Q- s repeaterem. 6F Guest room 1 6F Guest room 2 RM-200X + RM-210 x 4 3F Guest room 2 2F Guest room 1 2F Guest room 2 V X S y s t é mo v á ří d i c í j e d n ot k a Řídicí prvek celého systému. Umožňuje instalaci 8 vstupních audio modulů jako, VX-200XI aj. Integrovaná audio matice zajišťuje routing signálů z celkem 10 vstupních kanálů na 4 systémové sběrnice i řízení vzájemných priorit. Rozhraní pro připojení PC pro konfiguraci i servis, interní paměť uchovává záznamy až 2000 událostí s možností výstupu na PC. Pre-Amplifier EV-200 EV-200M Push to use the Hallway Chime Control Input Sensor Fire Alarm Parking gate control, etc. Control Output GF Lobby GF Restaurant BGM Player NX-100 GF, 1 5F Staff area Stairs / corridor Parking area Network connection Sensor 2F Guest room 2A -2 2F Guest room 2B DIGITAL AMPLIFIER 4x300W VP-3304 DIGITAL AMPLIFIER 4x300W VP-3304 DIGITAL AMPLIFIER 4x300W VP-3304 DIGITAL AMPLIFIER 4x300W VP-3304 DIGITAL AMPLIFIER 4x300W VP-3304 DIGITAL AMPLIFIER 4x300W VP-3304 DIGITAL AMPLIFIER 4x300W VP-3304 DIGITAL AMPLIFIER 4x300W VP-3304 SYSTEM MANAGER VX-2000 AC AC SUPPLY MANAGER VX-3000DS AC SUPPLY MANAGER VX-3000DS AC AC SUPPLY MANAGER VX-3000DS AC SUPPLY MANAGER VX-3000DS SUPPLY MANAGER VX-3000DS AC Stairs / corridor GF, 1 4F Staff area SUPPLY MANAGER VX-3000DS SUPPLY MANAGER VX-3000DS SUPPLY MANAGER VX-3000DS AC VX SP M odul dohledu pilot ním s igná le m Dohled zesilovače a reproduktorové linky pilotním signálem, pro kruhové linky se zpětným vedením do ústředny - 4vodičový rozvod. R M X F P o ž á rn í mi k ro f o n n í s t a nic e Mikrofonní stanice navržená v první řadě pro nouzová hlášení obsluhou resp. zasahujícími složkami; může však být podle potřeby využita i pro běžná provozní hlášení. VX SP- 2 M odul dohle du pilotním s igná le m Dohled zesilovače a reproduktorové linky pilotním signálem, pro linky s koncovým modulem linky. Koncový modul linky je součástí dodávky. Rozvod linky 3vodičovým kabelem nebo 2vodičovým kabelem se stíněním resp. pomocným vodičem. Hallway GF Lobby AC VP VX /VP VX- B GM Vs t upní m oduly Vstupní modul pro výkonové zesilovače řady 2000, zajišťuje přenos audiosignálu i řídicí komunikaci. Verze VP-200VX-BGM nabízí navíc přídavný audio vstup pro lokální program. VX PS N a pá je c í zdr oj Napájecí zdroj pro systémy s analogovým napájením. 3F Guest room 1 2F Guest room 1 Zónová jednotka Obsahuje výstupní audio matici pro routing audio signálů ze systémových sběrnic na reproduktorové zóny. Jeden systém může obsahovat až 8 jednotek, každá jednotka umožňuje osazení max. 10 modulů zón a logických vstupů / výstupů. 3F Guest room 2 A na logov é v ý k onov é ze s ilov a č e V P (4 x 60 W) V P (2 x 120 W) V P (1 x 240 W) V P (1 x 420 W) Analogové systémové výkonové pro použití se vstupními moduly VP-200VX / VP-200VX-BGM. GF Bar VX SZ M odul im peda nč ního dohle du link y Dohled reproduktorové linky na zkrat a odpojení měřením impedance. Provádí rovněž monitorování zónového zesilovače a detekci zemního svodu. VX SZ- 2 M odul im pe da nč ního dohle du link y Dohled zesilovače a reproduktorové linky měřením impedance, výstupy pro nezávislé redundantní větve A a B s detekcí odchylky impedance obou větví. Možnost hlášení do příslušné zóny zůstává zachována i při poruše kterékoliv jedné větve. Signalizace poruchy na modulu. Wireless Tuner EV M M odul pa m ě t i zpr á v Umožňuje záznam a reprodukci zpráv a výstražných signálů. Jako záznamové médium využívá paměťovou kartu Compact Flash (příslušenství). SUPPLY MANAGER VX-3000DS VP-3304 VM-3240VA Wireless Tuner R M X M i k ro f o n n í s t a n i c e Základní systémová mikrofonní stanice umožňující v závislosti na konkrétní konfiguraci provozní i nouzová hlášení. Možnost ovládání dalších systémových funkcí jako např. ovládání hudebního podkresu, spouštění zpráv z paměti do zvolených zón nebo regulace hlasitosti. R M R o z š i řu j í c í k l á v e s n i c e Tlačítkový modul pro rozšíření mikrofonních stanic o á 10 tlačítek. Určen pro použití s RM-200X i RM-200XF. VX SO M odul logick ý c h v ý s t upů Slouží k rozšíření počtu logických řídicích výstupů. Jeden modul disponuje 16 logickými výstupy. VX SI M odul logic k ý c h v s t upů Slouží k rozšíření počtu logických řídicích vstupů. Jeden modul disponuje 16 logickými vstupy. VX SE K a r t a e k v a lizé r u Volitelná karta 9pásmového EQ pro přizpůsobení akustice prostoru / reproduktorů. Lze použít se všemi zónovými moduly. VX PF Ins t a la č ní r á m Slouží pro instalaci max. 3ks napájecích zdrojů VX-200PS do 19" rozváděče. VX-3000DS Digitální manager napájení Distributor systémového napájení, dva integrované napájecí zdroje, dohled a dobíjení záložních akumulátorů, automatický přechod na záložní napájení. PŘÍSLUŠENSTVÍ R K - 8VXA Deska relé Deska 8 výkonových relé pro univerzální použití, např. spínání externích zařízení nebo stavové výstupy. Montáž na standardní DIN lištu. ATT-100VI K on verto r sig n álu Pro převod signálu ze 100V na linkovou úroveň (1V/0dBV). Montáž na standardní DIN lištu. R C Mo d em p ro d álkov ou sp rávu Pro dálkovou správu systému VX-2000 nebo přenos systémových dat. Automatické generování faxových a SMS zpráv. Možnost vytáčeného i trvalého spojení. Přenos dat analogový resp. na přání ISDN, DECT, GSM. Montáž na standardní DIN lištu. VX- RJA Ad ap tér RJ-45 Pro snadné připojení instalačních kabelů na systémové porty RJ45, např. pro mikrofonní stanice a logické vstupy / výstupy. IP- EN1-EB In d ikačn í p an el Panel LED indikátorů pro lokální zobrazování stavových a poruchových hlášení systému. VX-2000DS Analogový manager napájení Distributor systémového napájení, zajišťuje dohled a dobíjení záložních akumulátorů 2 x 12V. V případě výpadku síťového napájení zajistí automatický přechod na záložní napájení. N X- 100 Síťo vé ro zh ran í Nadstavbové rozhraní pro přenos audia a řídicí komunikace v případě sesíťování systémů přes IP síť. D igit á lní v ý k onov é ze s ilov a č e V P (4 x 150 W) V P (4 x 300 W) V P (4 x 500 W) Vysoce účinné a lehké digitální výkonové zesilovače v pracovní třídě Class-D. Kompletně nezávislé výkonové stupně včetně vstupů pro napájení. Lokální audio vstup na každém kanálu. Certifikované reproduktory Široká nabídka certifikovaných evakuačních reproduktorů vyvinutých speciálně pro použití v hlasových evakuačních systémech.

5 Výhradní distributor TOA pro ČR: AUDIO DIGITAL s.r.o. Podnikatelská 565, Praha 9 tel. (+420) TOA Electronics Europe GmbH a AUDIO DIGITAL s.r.o. Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny verze

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium byla uvedena na trh v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod označením

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2 I TOSHIBA CONTROLS Lokální ovladače TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

Kancelářské komunikační systémy

Kancelářské komunikační systémy Nabídka systémových ů Panasonic IP Telefony KX-NT136 IP systémový Šestiřádkový podsvícený displej 24-programovatelných tlačítek 2. Ethernetový port Technologie PoE (Power Over Ethernet) KX-NT265 Jednořádkový

Více

HAVIS. Technická dokumentace. Popis a pokyny pro projektování. Verze 1.0

HAVIS. Technická dokumentace. Popis a pokyny pro projektování. Verze 1.0 HAVIS Technická dokumentace Popis a pokyny pro projektování Verze 1.0 Nádražní 88 565 01 CHOCEŇ tel./fax: +420-465471415 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC OBSAH: Část 1: Systém

Více

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT NABÍDKA ALCATEL-LUCENT Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 1 Alcatel-Lucent, první skutečně globální poskytovatel komunikačních řešení...3 Office Communication Solutions - řešení splňující

Více

Systémy řízeného osvětlení pro stavebnictví. Produktový průvodce

Systémy řízeného osvětlení pro stavebnictví. Produktový průvodce 11 Česky Systémy řízeného osvětlení pro stavebnictví Produktový průvodce v.6.5 Produktová řada ilight od společnosti Cooper Controls V popředí našich zájmů je tvůrčí přístup při realizaci vizí našich klientů.

Více

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Alarm s revolučním ovládáním OcENěNÍ Systém si získává tisíce zákazníků po celém světě nejen díky své variabilitě, ale i prestižním oceněním, které mu udělily odborné

Více

CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče

CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY 2 Systém CMC III nabízí novou dimenzi flexibility, efektivity, technologie a úspornosti.

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Videokonference, audiokonference

Videokonference, audiokonference Katalog IT produktů Videokonference, audiokonference VoIP (Voice over Internet Protocol) je technologie umožňující přenos digitalizovaného hlasu (telefonování) prostřednictvím Videokonferenční a audiokonferenční

Více

Aastra IntelliGate. Inovativní komunikační systémy

Aastra IntelliGate. Inovativní komunikační systémy Aastra IntelliGate Inovativní komunikační systémy Systémová architektura Inovace váš komunikační partner Úspěch v podnikání je závislý na efektivitě, zejména v oblasti komunikací. K úspěchu společnosti

Více

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 2 O společnosti Control Techniques Společnost Control Techniques Společnost Control Techniques se specializuje na řešení pro průmyslové

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Zabezpečovací a přístupový systém. Zabezpečovací a přístupový systém PARADOX. zajistí komfort, pohodu a bezpečí. www.paradox.

Zabezpečovací a přístupový systém. Zabezpečovací a přístupový systém PARADOX. zajistí komfort, pohodu a bezpečí. www.paradox. Zabezpečovací a přístupový systém Zabezpečovací a přístupový systém PARADOX zajistí komfort, pohodu a bezpečí www.paradox.cz KATALOG Novinky v katalogu ETHERNET MODUL EVO48 / EVO192 Strana 18-20 SP5500

Více

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY KATALOG 2012 VIDEOTELEFONY... 2 - černobílé, barevné, drátové, systémové, multisystémové Str. č. CCTV KAMERY... 9 - kamery barevné, den/noc, speed dome, web, skryté OBJEKTIVY... 20

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006 SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace Přehled 09 / 2006 Distribuované periferie Pro každý požadavek to správné řešení Pořád hledáte možnosti, jak optimalizovat vaši výrobu a jak snížit náklady? V rostoucím

Více

Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky

Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky HiPath 4000 prodal více než 18 milionů portů do 80 zemí celého světa. Jako osvědčené konvergované komunikační řešení

Více

PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti

PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti» Redundantní přenosová média» O t e v ře n ý s t a n d a r d» S n a d n á ko n f i g u ra c e PROFINET Otevřený průmyslový standard vycházející z technologie

Více

Chladicí systémy Liquid Cooling Package

Chladicí systémy Liquid Cooling Package Chladicí systémy Liquid Cooling Package 2 Rittal LCP Rittal The System. Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí. To platí také pro systém Rittal. Proto jsme spojili naše inovativní

Více

zabezpečovací systémy

zabezpečovací systémy Na českém trhu od roku 199 zabezpečovací systémy pro, i PARADOX patří mezi nejrozšířenější značky a nabízí vynikající poměr ceny a hodnoty u každého řešení. RENOMOVANÝ SVĚTOVÝ VÝROBCE Společnost PARADOX

Více

NetAXS-123. Modulární autonomní systém kontroly vstupu se správou přes web. Nastavení je hračka

NetAXS-123. Modulární autonomní systém kontroly vstupu se správou přes web. Nastavení je hračka Modulární autonomní systém kontroly vstupu se správou přes web je funkcemi nabitý kompaktní autonomní systém elektronické kontroly vstupu, který lze snadno nainstalovat a poté spravovat z webového prohlížeče,

Více

Kamerové systémy. Inspekce vaší výroby. Kamerový systém F160 Kamerový systém F210 Barevný kamerový systém F400 Čtečka kódů 2D V530-R160

Kamerové systémy. Inspekce vaší výroby. Kamerový systém F160 Kamerový systém F210 Barevný kamerový systém F400 Čtečka kódů 2D V530-R160 Kamerové systémy Inspekce vaší výroby Inteligentní kamerový senzor ZFV Kamerový systém F150 Prvotřídní kamerový systém F250 Kamerový systém F500 s rozhraním Ethernet Čtečka kódů 2D V530-R150 Kamerový systém

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS55D

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS55D Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS55D NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl farmaceutický průmysl transfúzní stanice, lékárny skladové hospodářství vytápění, ventilace, klimatizace, chlazení

Více

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006 SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors Brožura září 2006 Vyhovuje všem požadavkům moderní procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 Dvě nejzásadnější věci odlišují firmu Siemens od konkurence,

Více

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO KATALOG 2014 VÝBĚR ZE SORTIMENTU 1. vydání ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO Nástěnný GSM alarm nejjednodušší zabezpečení nemovitostí přes mobil detekuje pohyb osob v prostoru na vzdálenost až

Více