Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Taneční soutěž NARUBY Absolventský projekt Autor práce: Zuzana Vrajíková Vedoucí práce: PhDr. Iva Šmídová Oponent práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D.

2 Bibliografický záznam VRAJÍKOVÁ, Zuzana. Taneční soutěž NARUBY [Dance competition NARUBY]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, Vedoucí absolventského projektu: PhDr. Iva Šmídová Anotace Projekt spočívá v uspořádání Taneční soutěže NARUBY. Koncept nezvykle spojuje klasický tanec s moderní hudbou a moderní tanec s hudbou klasickou. Annotation The project consist of organisation of a dance competition NARUBY. Unusual concept link ballet with modern music and contemporary dance with classical music. Klíčová slova Taneční soutěž NARUBY, soutěž, tanec, workshop, Brno. Key words Taneční soutěž NARUBY, competition, dance, workshop, Brno.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně s použitím uvedených informačních zdrojů. V Brně, dne Zuzana Vrajíková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce a pedagogům hlavního oboru za rady ke zpracování projektové dokumentace. Také bych chtěla poděkovat Hudební fakultě JAMU za propůjčení divadla. Dále také všem partnerům za finanční či jinou pomoc.

5 Obsah Úvod Cíl a přínos Cíl projektu Předpokládaný přínos projektu Obsah a popis projektu Lidské zdroje Věcný a časový harmonogram projektu Přípravná fáze Zajištění prostor Zajištění poroty Smluvní zajištění Fundraising Realizační fáze Propagace Uzávěrka a zpracování přihlášek Přejímka divadla Sestavení organizačního týmu Příprava divadla Workshopy Soutěž Postprodukční práce Likvidace Zhodnocení Postprodukce videa a fotek Archivace Finanční analýza projektu Rozbor reálného rozpočtu a vyúčtování Cash flow projektu Vyúčtování projektu Marketing projektu Cílová skupina projektu Marketingové cíle Marketingový mix... 21

6 Produkt Cena Propagace Distribuce Marketingová kampaň Rizika Doporučení do budoucna Závěr Zdroje Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh... 28

7 Úvod Taneční soutěž NARUBY je absolventským projektem studentky Hudebního manažerství na Hudební fakultě JAMU v Brně. Projekt se uskutečnil pod právní záštitou Baletní školy Řetězové reakce, která má statut společnosti s ručením omezeným. Název soutěže se odvíjí od soutěžního zadání hudby vzhledem k typu tance. Klasické (baletní choreografie) měly na výběr z hudby moderní a naopak choreografie scénického tance, měly v podmínkách hudbu klasickou. Koncept soutěže byl vymyšlený autorkou dokumentace. Soutěž se konala v prostorách zkušeben baletu Národního divadla Brno a v Divadle na Orlí. V pátek proběhla série tanečních workshopů, které byly určeny pro soutěžící i širokou veřejnost. V sobotu se uskutečnila samotná soutěž. Svým ojedinělým přístupem dává soutěž důraz na myšlenku taneční choreografie, což na jiných soutěžích není v takové míře běžné. 1

8 1. Cíl a přínos 1.1. Cíl projektu Jedinečný koncept Hlavním cílem projektu bylo vytvořit soutěž, která bude jedinečná i svou myšlenkou. Soutěž má dvě kategorie. Moderní tanec a Klasický tanec (balet). Koncept spočívá v netradičním propojení těchto dvou tanečních stylů s hudbou. Soutěžní podmínky účastníkům zadávají vytvořit choreografie moderního tance na klasickou hudbu a naopak choreografie klasického tance na hudbu moderní. Podmínit účast takto nezvyklým zadáním, bylo docela riskantní, vzhledem k faktu, že ne všichni potencionální soutěžící mají chuť experimentovat. Ve výsledku se však soutěž nepotýkala s malou účastí, a choreografie vytvořené ve stylu NARUBY, byly divácky velice atraktivní. S ohledem na výše zmíněná fakta byl prvotní cíl definován jako přihlášení alespoň 100 účastníků do soutěže. Nadstandardní zázemí pro účastníky Vzhledem k organizační úrovni jiných amatérských soutěží po celé České republice, si soutěž NARUBY za jeden z hlavních cílů kladla vytvoření nadstandardních podmínek pro soutěžící i diváky. Ty spočívaly zejména v následujících bodech: Uvítací balíček pro každého soutěžícího, který obsahoval: svačinu, program, merchandising od partnerů (tužka, blog apod.). Sleva na obědové menu v restauraci DNO. Soutěž se konala v moderních prostorách Divadla na Orlí, kde bylo pro účastníky k dispozici i dostatečně velké zázemí šaten. Workshopy, které se konaly den před soutěží ( ), byly v ceně startovného. Každý soutěžící obdržel po soutěži nahrávku svého vystoupení. 2

9 1.2. Předpokládaný přínos projektu Vznik amatérské soutěže na Jižní Moravě Většina amatérských soutěží, které jsou přístupné jak nezávislým tanečním skupinám, sólistů, ale i žákům ZUŠ jsou soustředěny mimo Jihomoravský kraj. Proto lze jako jeden z přínosů považovat dostupnost takovéto soutěže pro tanečníky z Brna a okolí. Přínos pro Brněnskou taneční komunitu Tanec si v Brně nalézá čím dál tím více fanoušků. Ať už jde o diváky, nebo tanečníky, je zde pozorovatelná tendence budování taneční komunity. V porovnání s jinými městy obdobné velikosti, se v Brně koná opravdu velké množství workshopů, zakládají se nová taneční studia apod. Tanec se stává součástí životního stylu. Soutěž do Brna přinesla možnost vidět tanec z jiné perspektivy. Mnozí účastníci byli soutěžními nováčky a vystoupení před porotou pro ně bylo novou zkušeností. Tří minutové choreografie byly divácky dobře stravitelné, takže i diváci, kteří nejsou fanoušky tance, byli vtaženi do děje a akci si pochvalovali. 2. Obsah a popis projektu Soutěž NARUBY, jak už je zmíněno výše, je netradiční zejména svým konceptem, který spojuje klasický tanec s moderní hudbou a naopak moderní tanec s hudbou klasickou. Z toho vyplývají i soutěžní kategorie: Moderní tanec a Klasický tanec. Tyto kategorie se dále dělí podle věku a počtu tanečníků v choreografii (sólo/skupina). První ročník Taneční soutěže NARUBY proběhl ve dnech a v Brně. V pátek se uskutečnil doprovodný program v podobě dvou workshopů pod vedením Gustava Beserra Quintans a Dagmar Dash Voudouragkaki. Workshopy byly zaměřeny na balet a contemporary dance. Workshopy byly pro soutěžící přístupné zcela zdarma. Celý páteční program probíhal ve zkušebnách baletu Národního divadla Brno. V sobotu od 8:00 do 12:00 probíhala v Divadle na Orlí registrace soutěžících a prostorové zkoušky. Ve 13:00 byla soutěž oficiálně zahájena a uvedena první kategorie. 3

10 Soutěž byla ukončena přibližně ve 21:00, poté co byly vyhlášeny výsledky poslední kategorie. Soutěže se zúčastnilo 200 tanečníků ze 45 různých tanečních škol. Uvedeno bylo 84 choreografií. Pozvání do poroty přijali: Držitelka ceny Thálie a pedagožka na Taneční konzervatoři v Brně Hana Litterová, Původem Brazilský tanečník Gustavo Beserra Quintans, který nyní působí jako baletní mistr v Národním divadle Brno. Klavírní virtuóz Igor Ardašev. Šéf opery Divadla J.K. Tyla v Plzni Tomáš Pilař. Gianvito Attimonelli, původem Ital, nyní působí v Národním divadle. Více informací o členech poroty je uvedeno v příloze C. Jelikož choreografie nebyly hodnoceny pouze z hlediska technické propracovanosti, ale také z hlediska výrazu, kreativity a výběru hudby, nebyla porota složena pouze z tanečníků. Netaneční složku v porotě zatupoval klavírní mistr Igor Argašev a operní režisér Tomáš Pilař. V každé kategorii byly oceněny vždy první tři místa. Na úplném závěru soutěže, byly uděleny 2 ceny Grand prix choreografiím, které nejlépe vystihly myšlenku NARUBY Lidské zdroje V této kapitole se bude dokumentace věnovat lidem, kteří se podíleli na realizaci projektu. Záštita Právnickou osobou, pod jejíž záštitou se projektu uskutečnil, byla Taneční škola Řetězové reakce, s.r.o.. V úzkém pracovním týmu spolupracovali na přípravách soutěže zástupkyně této taneční školy: PhDr. Iva Šmídová, Mgr. Denisa Šmídová. 4

11 Propagace Na grafické úpravě se podílel Bc. Filip Nekola. Natočení propagačního spotu bylo v režii studentů Divadelní Fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen JAMU) Ondřeje Šálka a Zdeňka Kociána. Nafocení plakátů probíhalo ve dvou fázích. Ateliérové fotografie jsou prací Jakuba Mareše. Outdoorové fotky pro soutěž nafotil Marek Procházka. Administraci a vytvoření webových a Facebookových stránek se zhostila autorka. Při realizaci soutěže V den konání soutěže byl sestaven tým 9 brigádníků, kteří zajišťovali organizaci v divadle (smluvní zajištění viz kapitola Smluvní zajištění). Zvuk, světla a stavbu zajišťovali technici z Divadla na Orlí. Moderátorem se v den konání soutěže stal již výše zmíněný Bc. Filip Nekola. Dále byli přítomní fotografové: Martina Dvořáčková, Kristýna Housková, a kameraman Přemysl Kypta. Po soutěži Vyúčtování, poděkování sponzorům, tiskové zprávy apod. zajistila autorka ve spolupráci s Taneční školou Řetězové reakce,s.r.o. Postprodukci videa a vytvoření spotu měl na starosti Přemysl Kypta. Role autorky v projektu Autorka dokumentace působila v prvotní fázi projektu jako autor myšlenky NARUBY. Později při realizaci zastávala roli produkční. V přípravné fázi se jednalo zejména o psaní dotačních 5

12 žádostí, oslovování sponzorů, zajištění tvorby propagačních materiálů, vytvoření a administrace webových stránek, vytvoření a administrace Facebookových stránek, zajišťování propagace na tanečním festivalu Tancesse a Dni tance. V realizační fázi se jednalo o přípravu materiálů pro přejímku divadla, komunikace se soutěžícími, zpracování přihlášek, příprava dokumentů pro realizaci (startovní listina, harmonogramy, tracklisty, hlasovací lístky, diplomy), vytvoření a vedení organizačního týmu v den soutěže, psaní tiskových zpráv a komunikace s novináři, komunikace s porotou. V postprodukční fázi měla autorka na starost předání divadla, sepsání výsledkové listiny a její rozeslání soutěžícím, komunikaci se soutěžícími, příprava vyúčtování neinvestiční dotace, celkové vyúčtování vzhledem k baletní škole Řetězové reakce, s.r.o., sepsání závěrečné tiskové zprávy, archivaci. 3. Věcný a časový harmonogram projektu Příprava výstupu projektu, tedy soutěžní den a doprovodný program v podobě workshopů , trvala přibližně rok. Největší intenzitu nabraly přípravy dva měsíce před soutěží. Projekt byl definitivně ukončen na začátku prosince Přípravná fáze Přípravná fáze započala v listopadu 2013, kdy byla zformulována základní myšlenka projektu a autorka se dohodla se zástupci baletní školy Řetězové reakce, s.r.o. na konceptu soutěže. Prvním bodem bylo promýšlení prostor, kde by se měl projekt konat. Dalším krokem bylo zajištění poroty a také zpracování fundraisingu. Kapitola se věnuje také smluvnímu zajištění projektu, které provázelo celou přípravnou část Zajištění prostor V listopadu 2013, kdy vznikala myšlenka projektu, byly zvažovány dvě varianty prostoru pro realizaci soutěže. Těmito prostory bylo Divadlo Barka oproti Divadlu na Orlí. 6

13 Zdánlivě zcela neporovnatelné varianty, zejména s ohledem na velikost zázemí. Výhodou Divadla Barka byl zejména nižší pronájem. Druhým kladným faktorem je fakt, že se v Divadle Barka pořádají taneční akce pravidelně a taneční publikum je na tento prostor zvyklé. Zázemí je však určeno spíše pro menší počet tanečníků. Soutěž by zde byla značně stísněna. Platba plného nájmu v Divadle na Orlí byla pro projekt nepřípustná. Kladem tohoto divadla je velikost zázemí, které odpovídalo parametrům soutěže (šatny, zkušebny apod.) Divadlo je navíc situováno v centru města, takže bylo pro účastníky lépe dostupné. Jelikož byla Taneční soutěž NARUBY zároveň absolventským projektem posluchačky Hudební fakulty JAMU, byla podána žádost o poskytnutí prostor Divadla na Orlí bezúplatně. Tato žádost prošla kolegiem děkana, které ji schválilo. Žádost byla schválena v lednu Divadlo Barka Velikost zázemí Jeviště 9x9 m, malé zákulisí Poloha (vzdálenost od Do 30 min. Hlavního nádraží) Divadlo na Orlí Jeviště 8x6, rozsáhlé zákulisí Do 10 min. Cena Kč Kč Tabulka 1: Srovnání Divadla Barka a Divadla na Orlí Při zajišťování prostor pro doprovodný program byly jasnou volbou zkušebny Baletu Národního divadla Brno, které disponují velkoplošným sálem (smluvní zajištění je popsáno v kapitole 3.1.3) Zajištění poroty Porota byla oslovena během června Jak už je uvedeno výše, hlavním záměrem při výběru porotců, bylo oslovit nejen odborníky z taneční sféry, ale i jiných uměleckých oborů. Projekt byl plánován jako vysoce nízkonákladový, tudíž byli osloveni odborníci ochotní účastnit se na projektu bez honoráře. S tímto faktem se pojila i skutečnost, že porotci nebyli nijak smluvně zavázáni. 7

14 Výběr poroty proběhl bez velikých komplikací, i když riziko, které plynulo z neexistence smluv, bylo poměrně vysoké. Jediným, kdo účast v porotě z důvodu pracovních povinností odřekl, byl italský tanečník působící v Národním divadle v Praze Francesco Scarpato Smluvní zajištění Mezi studentkou Zuzanou Vrajíkovou, která na projektu působila jako producentka a baletní školou Řetěžová reakce, s.r.o. proběhla dohoda ústního charakteru. Mezi oběma stranami docházelo k pravidelným organizačním schůzkám během celého roku. V rámci projektu byly podepsány tři licenční smlouvy (dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona), devět dohod o provedení práce (zejména ve smyslu ustanovení 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce), licenční smlouva o veřejném provozování, krátkodobá dohoda o užívání majetku a smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt. První z licenčních smluv byla uzavřena s tanečníkem Florentem Golfierem, který spolupracoval s autorem fotografií Markem Procházkou na vytvoření podkladů pro plakát. Honorář činil Kč. Další licenční smlouva byla uzavřena se studenty Divadelní fakulty JAMU Zdeňkem Kociánem a Ondřejem Šálkem. Ti vytvořili pro soutěž propagační spot. Náklady na vytvoření spotu činily Kč. Poslední licenční smlouva byla uzavřena s Přemyslem Kyptou, který natáčel přímo na soutěži a sestříhal pro účely další propagace soutěže dokumentární video. Promo - video stálo taktéž Kč. Devět dohod o provedení práce zaštiťovalo organizátory v den akce, kteří byli za svoji práci odměněni částkou 500 Kč nebo 1000 Kč, podle rozsahu práce. Licenční smlouva o veřejném provozování se týkala poplatku, který byl uhrazen Ochrannému svazu autorskému. Výše poplatku činila 629 Kč. S Národním divadlem Brno byla uzavřena krátkodobá dohoda o užívání majetku, která se týkala pronájmů baletních sálů v prostorách zkušeben Národního divadla Brno. Poplatek činil Kč. Poslední smlouva, tedy smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt, byla uzavřena s Nadací Život umělce, která soutěž podpořila částkou Kč. 8

15 Všechna ostatní spolupráce na projektu byla bez nároku na honorář, tudíž tyto spolupráce probíhaly formou ústní dohody Fundraising V rámci fundraisingu projektu byly podány žádosti o dotaci na Statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Nadaci Život umělce. Ve hmotném zajištění cen výrazně pomohli partneři, kteří jsou uvedeni na konci této kapitoly. Statutární město Brno Žádost o neinvestiční dotaci na projekt v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Brna jménem Řetězové reakce, s.r.o. byla podána v listopadu V žádosti byl požadován příspěvek na soutěž ve výši Kč. Jednalo se o žádost, která spadala do jednoletých dotací typu B 1 pro rok Jelikož tato žádost byla podávána v samotném začátku myšlenky projektu, nebyla příliš konkrétní. Podání žádosti rok před uvedením projektu pro nás bylo velice těžké a na žádosti se to také podepsalo. Žádost o dotaci byla zamítnuta. Jihomoravský kraj V únoru 2014 byla podána další dotační žádost, tentokrát na Jihomoravský kraj. Žádost spadala do programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče. Projekt byl v únoru již na jasnější cestě než v listopadu. Avšak z důvodu, že se jednalo o první ročník zcela nového projektu, rozpočet se velice špatně odhadoval. Žádost nebyla schválena. V této dotační výzvě byl požadován příspěvek Kč. 1 Dotace typu B jsou určeny k zajištění veřejných kulturních služeb a kulturního vyžití veřejnosti ve statutárním městě Brně a k reprezentaci kultury statutárního města Brna u nás i v zahraničí. (brno.cz, 2014) 9

16 Nadace Život umělce O příspěvek na projekt byla požádána také Nadace Život umělce. Žádost byla podána v červenci 2014 a schválena v září Nadace Život umělce podpořila soutěž příspěvkem Kč, z původně žádaných Kč. Zpětně produkce soutěže vyhodnotila, že neschválení dotací podaných na Statutární město Brno a Jihomoravský kraj bylo pozitivní. Dotační žádosti a zejména rozpočet v nich uvedený by se markantně lišil od výsledné reality. Tento fakt by značně zkomplikoval vyúčtování dotace a její opodstatnění. Partneři Projekt našel také partnery, kteří přispěli k realizaci soutěže. Ve většině případů tato spolupráce fungovala na principu barterového obchodu. Ze strany soutěže se jednalo zejména o poskytnutí reklamy formou umístění loga společnosti v tiskových materiálech, prezentace partnera na soutěži, umístění stánku ve foyer apod. Partneři poté poskytovali zejména reklamní předměty, poukazy apod., které byly využity zejména jako ceny pro soutěžící. S některými partnery bylo spolupracováno na bázi mediálního partnerství a vzájemné podpory příspěvků na Facebooku. Nadace Život umělce jako jediný partner poskytla přímo finanční podporu. Smluvní zajištění partnerství fungovalo zejména na principu ústní dohody, tyto spolupráce nebyly smluvně ošetřeny. Výjimku tvořilo partnerství Nadace Život umělce, kde byla podepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na projekt. Tabulka č. 2 obsahuje seznam všech partnerů a konkrétní položky, kterými přispěli do soutěže. 10

17 Partner Forma podpory Taneční aktuality Mediální partnerství. Banner na serveru Tanecniaktuality.cz. 20 ks ročenek Tanečních aktualit. Rádio R Mediální partnerství. Rozhovor + podpora na sociální síti Facebook. Hudební fakulta Poskytnutí prostor Divadla na Orlí. JAMU Reklamní předměty. Divadlo na Orlí Personál divadla (recepční, úklidová služba ). Zajištění technického zázemí (zvukař, osvětlovač ). Aero films 20 vstupenek na balet Alenka v říši divů v kině. Institut umění 35 knih o tanci (různé publikace). Divadelní ústav Nadace Život Příspěvek Kč. umělce Národní divadlo Brno Pronájem zkušeben baletu NDB pro Workshopy s 50% slevou. 15 vstupenek na různá představení. Reklamní předměty divadla. Dance shop Oblečení pro tanec (různé druhy). Poukazy na 30% slevu na nákup v eshopu Sushi YA 5 poukazů na sushi v hodnotě 500 Kč. Sklizeno 30% sleva na nákup svačin pro soutěžící. Poukazy na nákup v celkové hodnotě Kč. Podpora na sociální síti Facebook. Scala univerzitní kino Propagace soutěže před každým filmem formou promítnutí plakátu po dobu 3 měsíců před soutěží. Mayfly 10 poukazů na hodinu akrobatické jógy. Metropolis Mediální spolupráce, sdílení příspěvků apod. Leonessa Poukazy na večeři v celkové hodnotě Kč. Quality travel Sleva na poukaz na adventní zájezd do Paříže. Tabulka 2: Seznam partnerů 3.2. Realizační fáze Realizační fáze započala zhruba dva měsíce před akcí. Do realizační fáze je zařazena propagace, uzávěrka a zpracování přihlášek, přejímka divadla, sestavení organizačního týmu, příprava divadla a samotná realizace workshopů a soutěže. 11

18 Propagace Intenzivní propagační kampaň byla spuštěna od srpna, tzn. 3 měsíce před realizací projektu. Kampaň je podrobně rozebrána v kapitole Uzávěrka a zpracování přihlášek Uzávěrka přihlášek proběhla , přihlášky zasílali soutěžící výhradně elektronickou formou na . Uzávěrka pro odevzdání hudebního podkladu proběhla Po uzávěrkách se data z přihlášek zpracovávala. Byla vytvořena startovní listina, plán prostorových zkoušek, harmonogram soutěžního dne, prezenční listiny, diplomy, hlasovací lístky apod. Hudba byla seřazena do playlistů, pro snadnější orientaci zvukaře Přejímka divadla Přejímka proběhla Na schůzce byli přítomni: MgA. Lenka Tesáčková (provozní ředitelka DNO), Ing. Zdeňka Vlachovská (produkční komorní opery), Nikola Cziglová (stáž v DNO), BcA. Rastislav Kuka (mistr zvuku), BcA. Václav Ryšavý (mistr světel), Petr Alexander (jevištní mistr), Zuzana Vrajíková (produkce NARUBY), Mrg. Denisa Šmídová (asistent produkce), PhDr. Iva Šmídová (vedoucí absolventského projektu). Byl představen harmonogram dne, upřesněny prostory, do kterých bude soutěž zasahovat. Dále byly předány playlisty, kontakty na organizační tým apod. Zápis z přejímky viz příloha A. 12

19 Sestavení organizačního týmu Při sestavování organizačního týmu autorka vycházela zejména z řad svých spolužáků, kteří divadlo dobře znají, a každý z nich má také velice dobré organizační schopnosti. Celkem byl tým tvořen 9 členy. Ti zajišťovali, prodej placek soutěže, zavírání a otevírání sálu, sledovali zaplněnost sálu, spravovali projekce, počítali hlasy, zajišťovali registraci účastníků a jejich rozdělení do šaten, servis porotě a mnohé další činnosti. Schůzka organizačního týmu proběhla , zde byly rozděleny činnosti mezi jednotlivé organizátory a vyjasněny všechny dotazy Příprava divadla Příprava divadla, tzn. jeho označení, připravení uvítacích balíčků, stavba sálu apod. proběhla den před soutěží, tzn ve večerních hodinách. Již na této přípravě se podíleli někteří členové organizačního týmu Workshopy Workshopy proběhly v pátek v následujícím pořadí: Čas Zaměření workshopu Workshop vedl/a 15:00 16:15 balet Gustavo Beserra Quintans 16:30 18:00 Contemporary dance Dagmar Dash Voudouragkaki Tabulka 3: Harmonogram workshopů Oba workshopy byly zcela zaplněné, každého se zúčastnilo přibližně 50 tanečníků. Zkušebna Baletu Národního divadla v Brně byla poskytnuta za sníženou cenu Soutěž Sobota započala pro soutěžící registrací, která probíhala od 8:00 do 12:00. Registrace pro účastníky znamenala především potvrzení účasti, obdržení uvítacího balíčku 13

20 a zařazení do šatny. Když byli soutěžící zaregistrováni, čekala je prostorová zkouška. Prostorové zkoušky probíhaly simultánně s registrací, tzn. od 8:00 do 12:00. Soutěžící se řídili podle harmonogramu, který obdrželi předem. Od 12:00 do 13:00 probíhala obědová pauza. Pro organizační tým to znamenalo uvítání porotců a sponzorů. Ve 12:30 byl otevřen vchod pro diváky. Soutěž byla zahájena v 13:00. Soutěžní den poté probíhal podle harmonogramu. Po každé ukončené kategorii se ihned sčítaly hlasy a probíhalo vyhlašování. Soutěž skončila v 21:00 vyhlášením vítězů Grand prix (cena za nejlepší uchopení myšlenky NARUBY, hodnoceno napříč všemi kategoriemi) Postprodukční práce Postprodukční fáze spočívala zejména ve vyklizení divadla, zhodnocení úspěšnosti projektu, zpracování videa a fotek, a archivace. Den po ukončení soutěže byla rozeslána tisková zpráva s výsledky soutěže a soutěžícím byly zaslány výsledkové listiny Likvidace Úklid divadla provedl organizační tým ihned po skončení soutěže. Zbylé věci, které potřebovaly převést autem, či patřily lidem, kteří již opustili divadlo, byly zlikvidovány v pondělí Zhodnocení Projekt byl celým organizačním týmem zhodnocen velice kladně. Tomu napovídaly i recenze a ové reakce od soutěžících v následujících dnech. Některé z nich tvoří přílohu B této práce. Vzhledem k nečekaně velké účasti 200 tanečníků a obdobnému zájmu diváků, byla velice kladně hodnocena organizace soutěžního dne, který byl ukončen s pouze 15 minutovým zpožděním. Záporně bylo vyhodnoceno diskvalifikování soutěžních čísel, které neodpovídaly soutěžním podmínkám a konceptu soutěže. 14

21 Postprodukce videa a fotek Postprodukce videa, které na soutěži natáčel výše zmiňovaný Přemysl Kypta, trvala zhruba měsíc. Spot byl zveřejněn Postprodukce záznamu z divadelních kamer zabrala poněkud více času. Videa z jednotlivých vystoupení byly zveřejněny na stránkách dne Upravení fotek trvalo kratší dobu. Fotky z akce byly dostupné již Archivace Archivovány byly všechny propagační materiály, recenze, videa, fotografie a výsledková listina. 4. Finanční analýza projektu Jak už bylo uvedeno výše, Taneční soutěž NARUBY se konala pod záštitou baletní školy Řetězové reakce, s.r.o., tudíž všechny finance proudily skrze účet této právnické osoby Rozbor reálného rozpočtu a vyúčtování Tabulka č. 4 na následující straně představuje nákladovou stránku projektu ve dvou fázích. První sloupec představuje předpokládané výdaje, druhý sloupec obsahuje výdaje reálné. 15

22 Položka Předpokládaná částka Reálná částka 1. Materiál 800,00 Kč 2 739,00 Kč 1.1. Papírové tašky 400,00 Kč 1 100,00 Kč 1.2. Identifikační visačky 0,00 Kč 1 240,00 Kč 1.3. Materiál na výrobu diplomů 400,00 Kč 399,00 Kč 2. Služby ,00 Kč ,00 Kč 2.1. Pronájem ,00 Kč 1 800,00 Kč Divadla na Orlí ,00 Kč 0,00 Kč Zkušeben pro workshopy 3 000,00 Kč 1 800,00 Kč 2.2. Propagace ,00 Kč ,00 Kč Banner na Tanecniaktuality.cz 800,00 Kč 800,00 Kč Tisk programů 2 500,00 Kč 4 995,00 Kč Výroba placek 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč Tisk plakátů 3 000,00 Kč 3 100,00 Kč Grafické práce ,00 Kč 6 000,00 Kč Placená reklama na Facebooku 3 000,00 Kč 5 400,00 Kč 2.3. Autorské poplaty 629,00 Kč 629,00 Kč Autorské poplatky OSA 629,00 Kč 629,00 Kč 2.4. Ostatní služby 6 300,00 Kč 8 300,00 Kč Otevřený účet pro porotu v restauraci 1 000,00 Kč 500,00 Kč Svačiny pro soutěžící 2 000,00 Kč 4 500,00 Kč Catering pro porotu 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč Vedení workshopu 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 3. Ostatní osobní náklady ,00 Kč ,00 Kč 3.1. Kameramani (2 licenční smlouvy) 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3.3. Brigádníci (9 dohod o provedení práce) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3.4. Produkce 1 071,00 Kč ,00 Kč 3.5. Tanečník při focení plakátů (licenční smlouva) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 4. Ceny ,00 Kč 5 100,00 Kč 4.1. Dárkové koše 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 4.2. Dárkové poukazy 700,00 Kč 700,00 Kč 4.3. Zájezd do Paříže 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4.4. Ostatní ceny 5 000,00 Kč 0,00 Kč NÁKLADY CELKEM ,00 Kč ,00 Kč Tabulka 4: Náklady projektu Reálný rozpočet se od plánu lišil zejména proto, že při vzniku projektu nebylo počítáno s poskytnutím pronájmu divadla bezúplatně. To celkové náklady snížilo o Kč. Náklady naopak zvýšil počet přihlášených účastníků. Z původně očekávaných 100 soutěžících se celkový počet vyšplhal na 200. Tento fakt ovlivnil zejména položky v rozpočtu, jako jsou materiál, svačiny pro soutěžící a počet programů, které bylo potřeba vytisknout. Ceny do soutěže nakonec byly pokryty z velké části barterovým obchodem s partnery. To znamená, že firmy poskytly za propagaci jejich loga na soutěži jiné hmotné plnění např. poukaz 16

23 na své služby apod. Náklady na ceny byly tedy velice nízké vzhledem k jejich počtu (na soutěži bylo rozdáno 35 cen). Položka Předpokládaná Konečná částka částka 1. Dotace od státní správy a samosprávy ,00 Kč 0,00 Kč 1.1. Statutární město Brno ,00 Kč 0,00 Kč 1.2. Jihomoravský kraj ,00 Kč 0,00 Kč 2. Dotace a příspěvky od nadací a fondů ,00 Kč ,00 Kč 2.1. Nadace život umělce ,00 Kč ,00 Kč 3. Ostatní příjmy ,00 Kč ,00 Kč 3.1. Startovné ,00 Kč ,00 Kč 3.2. Prodej placek 500,00 Kč 1 300,00 Kč PŘÍJMY CELKEM ,00 Kč ,00 Kč Tabulka 5: Příjmy projektu Hlavní příjem tvořilo startovné. To se samozřejmě odvíjí od počtu soutěžících, takže se dá říct, že i příjmová stránka rozpočtu prošla změnami oproti původnímu odhadu. Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, dotace podané na Statutární město Brno a Jihomoravský kraj nebyly schváleny. Tyto finance však ve výsledném vyúčtování nechyběly díky zvýšenému příjmu ze startovného. Projekt byl zcela finančně pokryt a nemuselo dojít k financování z vlastních zdrojů Cash flow projektu Cash flow v rámci soutěže probíhalo díky dvou možnostem platby startovného. Soutěžící startovné platili buď předem prostřednictvím bankovního účtu nebo hotově na místě. Výše startovného uhrazeného na místě činila Kč. Přes bankovní účet bylo uhrazeno Kč. Díky tomuto faktu, musely být některé náklady uhrazeny až po soutěži. Mezi tyto položky spadaly: grafické práce, autorské poplatky OSA, otevřený účet v restauraci, vedení workshopu, 17

24 brigádníci, a produkce Vyúčtování projektu K uzavření vyúčtováno projektu došlo v listopadu 2014, kdy byly zaplaceny všechny položky, které podléhaly cash flow. Většina výdajů byla podložena licenčními smlouvami, jinými smlouvami a fakturami. Vyúčtování provedla autorka. 5. Marketing projektu Základním úkolem marketingu bylo, zajistit dostatečný zájem tanečníků o akci a přimět je k aktivní účasti. Vzhledem k faktu, že se jednalo o první ročník soutěže a organizátoři neměli k dispozici žádná konkrétní data, často se hledaly nejlepší formy propagace metodou pokus omyl Cílová skupina projektu Soutěž byla zaměřena na amatérské taneční skupiny a jednotlivce z celé České republiky. Přičemž amatérského tanečníka definují soutěžní podmínky následovně: Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální taneční školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské soubory, skupiny i jednotlivci. Není určena pro studenty tanečních konzervatoří a ostatních profesionálních škol či členům profesionálních tanečních souborů (viz příloha B, str. 1) Věkové zacílení projektu je velice široké. V kategorii Klasického tance byli tanečníci rozděleni do tří kategorií: 5-10 let, let, 16 let a více. 18

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta Absolventský projekt

Více

Koncertní turné po Austrálii

Koncertní turné po Austrálii JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Koncertní turné po Austrálii Bakalářský projekt Autor práce: Adam

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a manažerství Studijní obor hudební manažerství Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

www.brnokulturni.cz info@brnokulturni.cz www.facebook.com/brnokulturni

www.brnokulturni.cz info@brnokulturni.cz www.facebook.com/brnokulturni ZPRAVODAJ 05 BRNO KULTURNÍ www.brnokulturni.cz info@brnokulturni.cz www.facebook.com/brnokulturni OBSAH str. 3 str. 3 str. 4 str. 6 str. 8 str. 11 str. 13 Editorial Co je nového v Brně kulturním První

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Organizace Master Classu pro děti 1. stupně ZŠ. Organization of Master Class for lower elementary school children

Organizace Master Classu pro děti 1. stupně ZŠ. Organization of Master Class for lower elementary school children Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA: STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: TĚLESNÉ VÝCHOVY Ekonomika a management Sportovní management Organizace Master Classu pro děti 1. stupně ZŠ Organization

Více

Placená reklama na Facebooku

Placená reklama na Facebooku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Placená reklama na Facebooku Bakalářská práce Autor práce: Zuzana

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

1.4 Teatro alla Scala, komunikace s diváky

1.4 Teatro alla Scala, komunikace s diváky 1.4 Teatro alla Scala, komunikace s diváky Jana Winter Studie se zaměřuje na konkrétní existující funkční model komunikace mezi divadlem a jeho divákem. Teatro alla Scala plným právem paří k nejproslulejším

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 26 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2675753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 Obsah: I. Úvodní ustanovení 4 II.

Více

Marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Linda Ondrušková

Marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Linda Ondrušková Marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Linda Ondrušková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se věnuje popisu a hodnocení marketingových komunikací Mezinárodního filmového

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

Guerilla marketing a možnosti aplikace pro Techmania Science Center

Guerilla marketing a možnosti aplikace pro Techmania Science Center ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Guerilla marketing a možnosti aplikace pro Techmania Science Center Guerilla marketing and possibilities of its application in Techmania

Více

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II.

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 www.jsns.cz e-mail:jsns@jsns.cz Editorky: Markéta Břešťanová, Jana

Více

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3. Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.1 Cíle projektu Archa Vylodění... 4 1.3.2 Cílové skupiny projektu...

Více

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZAKÁZKA: Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZADAVATEL: Česká republika - Ministerstvo

Více