Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Taneční soutěž NARUBY Absolventský projekt Autor práce: Zuzana Vrajíková Vedoucí práce: PhDr. Iva Šmídová Oponent práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D.

2 Bibliografický záznam VRAJÍKOVÁ, Zuzana. Taneční soutěž NARUBY [Dance competition NARUBY]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, Vedoucí absolventského projektu: PhDr. Iva Šmídová Anotace Projekt spočívá v uspořádání Taneční soutěže NARUBY. Koncept nezvykle spojuje klasický tanec s moderní hudbou a moderní tanec s hudbou klasickou. Annotation The project consist of organisation of a dance competition NARUBY. Unusual concept link ballet with modern music and contemporary dance with classical music. Klíčová slova Taneční soutěž NARUBY, soutěž, tanec, workshop, Brno. Key words Taneční soutěž NARUBY, competition, dance, workshop, Brno.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně s použitím uvedených informačních zdrojů. V Brně, dne Zuzana Vrajíková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce a pedagogům hlavního oboru za rady ke zpracování projektové dokumentace. Také bych chtěla poděkovat Hudební fakultě JAMU za propůjčení divadla. Dále také všem partnerům za finanční či jinou pomoc.

5 Obsah Úvod Cíl a přínos Cíl projektu Předpokládaný přínos projektu Obsah a popis projektu Lidské zdroje Věcný a časový harmonogram projektu Přípravná fáze Zajištění prostor Zajištění poroty Smluvní zajištění Fundraising Realizační fáze Propagace Uzávěrka a zpracování přihlášek Přejímka divadla Sestavení organizačního týmu Příprava divadla Workshopy Soutěž Postprodukční práce Likvidace Zhodnocení Postprodukce videa a fotek Archivace Finanční analýza projektu Rozbor reálného rozpočtu a vyúčtování Cash flow projektu Vyúčtování projektu Marketing projektu Cílová skupina projektu Marketingové cíle Marketingový mix... 21

6 Produkt Cena Propagace Distribuce Marketingová kampaň Rizika Doporučení do budoucna Závěr Zdroje Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh... 28

7 Úvod Taneční soutěž NARUBY je absolventským projektem studentky Hudebního manažerství na Hudební fakultě JAMU v Brně. Projekt se uskutečnil pod právní záštitou Baletní školy Řetězové reakce, která má statut společnosti s ručením omezeným. Název soutěže se odvíjí od soutěžního zadání hudby vzhledem k typu tance. Klasické (baletní choreografie) měly na výběr z hudby moderní a naopak choreografie scénického tance, měly v podmínkách hudbu klasickou. Koncept soutěže byl vymyšlený autorkou dokumentace. Soutěž se konala v prostorách zkušeben baletu Národního divadla Brno a v Divadle na Orlí. V pátek proběhla série tanečních workshopů, které byly určeny pro soutěžící i širokou veřejnost. V sobotu se uskutečnila samotná soutěž. Svým ojedinělým přístupem dává soutěž důraz na myšlenku taneční choreografie, což na jiných soutěžích není v takové míře běžné. 1

8 1. Cíl a přínos 1.1. Cíl projektu Jedinečný koncept Hlavním cílem projektu bylo vytvořit soutěž, která bude jedinečná i svou myšlenkou. Soutěž má dvě kategorie. Moderní tanec a Klasický tanec (balet). Koncept spočívá v netradičním propojení těchto dvou tanečních stylů s hudbou. Soutěžní podmínky účastníkům zadávají vytvořit choreografie moderního tance na klasickou hudbu a naopak choreografie klasického tance na hudbu moderní. Podmínit účast takto nezvyklým zadáním, bylo docela riskantní, vzhledem k faktu, že ne všichni potencionální soutěžící mají chuť experimentovat. Ve výsledku se však soutěž nepotýkala s malou účastí, a choreografie vytvořené ve stylu NARUBY, byly divácky velice atraktivní. S ohledem na výše zmíněná fakta byl prvotní cíl definován jako přihlášení alespoň 100 účastníků do soutěže. Nadstandardní zázemí pro účastníky Vzhledem k organizační úrovni jiných amatérských soutěží po celé České republice, si soutěž NARUBY za jeden z hlavních cílů kladla vytvoření nadstandardních podmínek pro soutěžící i diváky. Ty spočívaly zejména v následujících bodech: Uvítací balíček pro každého soutěžícího, který obsahoval: svačinu, program, merchandising od partnerů (tužka, blog apod.). Sleva na obědové menu v restauraci DNO. Soutěž se konala v moderních prostorách Divadla na Orlí, kde bylo pro účastníky k dispozici i dostatečně velké zázemí šaten. Workshopy, které se konaly den před soutěží ( ), byly v ceně startovného. Každý soutěžící obdržel po soutěži nahrávku svého vystoupení. 2

9 1.2. Předpokládaný přínos projektu Vznik amatérské soutěže na Jižní Moravě Většina amatérských soutěží, které jsou přístupné jak nezávislým tanečním skupinám, sólistů, ale i žákům ZUŠ jsou soustředěny mimo Jihomoravský kraj. Proto lze jako jeden z přínosů považovat dostupnost takovéto soutěže pro tanečníky z Brna a okolí. Přínos pro Brněnskou taneční komunitu Tanec si v Brně nalézá čím dál tím více fanoušků. Ať už jde o diváky, nebo tanečníky, je zde pozorovatelná tendence budování taneční komunity. V porovnání s jinými městy obdobné velikosti, se v Brně koná opravdu velké množství workshopů, zakládají se nová taneční studia apod. Tanec se stává součástí životního stylu. Soutěž do Brna přinesla možnost vidět tanec z jiné perspektivy. Mnozí účastníci byli soutěžními nováčky a vystoupení před porotou pro ně bylo novou zkušeností. Tří minutové choreografie byly divácky dobře stravitelné, takže i diváci, kteří nejsou fanoušky tance, byli vtaženi do děje a akci si pochvalovali. 2. Obsah a popis projektu Soutěž NARUBY, jak už je zmíněno výše, je netradiční zejména svým konceptem, který spojuje klasický tanec s moderní hudbou a naopak moderní tanec s hudbou klasickou. Z toho vyplývají i soutěžní kategorie: Moderní tanec a Klasický tanec. Tyto kategorie se dále dělí podle věku a počtu tanečníků v choreografii (sólo/skupina). První ročník Taneční soutěže NARUBY proběhl ve dnech a v Brně. V pátek se uskutečnil doprovodný program v podobě dvou workshopů pod vedením Gustava Beserra Quintans a Dagmar Dash Voudouragkaki. Workshopy byly zaměřeny na balet a contemporary dance. Workshopy byly pro soutěžící přístupné zcela zdarma. Celý páteční program probíhal ve zkušebnách baletu Národního divadla Brno. V sobotu od 8:00 do 12:00 probíhala v Divadle na Orlí registrace soutěžících a prostorové zkoušky. Ve 13:00 byla soutěž oficiálně zahájena a uvedena první kategorie. 3

10 Soutěž byla ukončena přibližně ve 21:00, poté co byly vyhlášeny výsledky poslední kategorie. Soutěže se zúčastnilo 200 tanečníků ze 45 různých tanečních škol. Uvedeno bylo 84 choreografií. Pozvání do poroty přijali: Držitelka ceny Thálie a pedagožka na Taneční konzervatoři v Brně Hana Litterová, Původem Brazilský tanečník Gustavo Beserra Quintans, který nyní působí jako baletní mistr v Národním divadle Brno. Klavírní virtuóz Igor Ardašev. Šéf opery Divadla J.K. Tyla v Plzni Tomáš Pilař. Gianvito Attimonelli, původem Ital, nyní působí v Národním divadle. Více informací o členech poroty je uvedeno v příloze C. Jelikož choreografie nebyly hodnoceny pouze z hlediska technické propracovanosti, ale také z hlediska výrazu, kreativity a výběru hudby, nebyla porota složena pouze z tanečníků. Netaneční složku v porotě zatupoval klavírní mistr Igor Argašev a operní režisér Tomáš Pilař. V každé kategorii byly oceněny vždy první tři místa. Na úplném závěru soutěže, byly uděleny 2 ceny Grand prix choreografiím, které nejlépe vystihly myšlenku NARUBY Lidské zdroje V této kapitole se bude dokumentace věnovat lidem, kteří se podíleli na realizaci projektu. Záštita Právnickou osobou, pod jejíž záštitou se projektu uskutečnil, byla Taneční škola Řetězové reakce, s.r.o.. V úzkém pracovním týmu spolupracovali na přípravách soutěže zástupkyně této taneční školy: PhDr. Iva Šmídová, Mgr. Denisa Šmídová. 4

11 Propagace Na grafické úpravě se podílel Bc. Filip Nekola. Natočení propagačního spotu bylo v režii studentů Divadelní Fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen JAMU) Ondřeje Šálka a Zdeňka Kociána. Nafocení plakátů probíhalo ve dvou fázích. Ateliérové fotografie jsou prací Jakuba Mareše. Outdoorové fotky pro soutěž nafotil Marek Procházka. Administraci a vytvoření webových a Facebookových stránek se zhostila autorka. Při realizaci soutěže V den konání soutěže byl sestaven tým 9 brigádníků, kteří zajišťovali organizaci v divadle (smluvní zajištění viz kapitola Smluvní zajištění). Zvuk, světla a stavbu zajišťovali technici z Divadla na Orlí. Moderátorem se v den konání soutěže stal již výše zmíněný Bc. Filip Nekola. Dále byli přítomní fotografové: Martina Dvořáčková, Kristýna Housková, a kameraman Přemysl Kypta. Po soutěži Vyúčtování, poděkování sponzorům, tiskové zprávy apod. zajistila autorka ve spolupráci s Taneční školou Řetězové reakce,s.r.o. Postprodukci videa a vytvoření spotu měl na starosti Přemysl Kypta. Role autorky v projektu Autorka dokumentace působila v prvotní fázi projektu jako autor myšlenky NARUBY. Později při realizaci zastávala roli produkční. V přípravné fázi se jednalo zejména o psaní dotačních 5

12 žádostí, oslovování sponzorů, zajištění tvorby propagačních materiálů, vytvoření a administrace webových stránek, vytvoření a administrace Facebookových stránek, zajišťování propagace na tanečním festivalu Tancesse a Dni tance. V realizační fázi se jednalo o přípravu materiálů pro přejímku divadla, komunikace se soutěžícími, zpracování přihlášek, příprava dokumentů pro realizaci (startovní listina, harmonogramy, tracklisty, hlasovací lístky, diplomy), vytvoření a vedení organizačního týmu v den soutěže, psaní tiskových zpráv a komunikace s novináři, komunikace s porotou. V postprodukční fázi měla autorka na starost předání divadla, sepsání výsledkové listiny a její rozeslání soutěžícím, komunikaci se soutěžícími, příprava vyúčtování neinvestiční dotace, celkové vyúčtování vzhledem k baletní škole Řetězové reakce, s.r.o., sepsání závěrečné tiskové zprávy, archivaci. 3. Věcný a časový harmonogram projektu Příprava výstupu projektu, tedy soutěžní den a doprovodný program v podobě workshopů , trvala přibližně rok. Největší intenzitu nabraly přípravy dva měsíce před soutěží. Projekt byl definitivně ukončen na začátku prosince Přípravná fáze Přípravná fáze započala v listopadu 2013, kdy byla zformulována základní myšlenka projektu a autorka se dohodla se zástupci baletní školy Řetězové reakce, s.r.o. na konceptu soutěže. Prvním bodem bylo promýšlení prostor, kde by se měl projekt konat. Dalším krokem bylo zajištění poroty a také zpracování fundraisingu. Kapitola se věnuje také smluvnímu zajištění projektu, které provázelo celou přípravnou část Zajištění prostor V listopadu 2013, kdy vznikala myšlenka projektu, byly zvažovány dvě varianty prostoru pro realizaci soutěže. Těmito prostory bylo Divadlo Barka oproti Divadlu na Orlí. 6

13 Zdánlivě zcela neporovnatelné varianty, zejména s ohledem na velikost zázemí. Výhodou Divadla Barka byl zejména nižší pronájem. Druhým kladným faktorem je fakt, že se v Divadle Barka pořádají taneční akce pravidelně a taneční publikum je na tento prostor zvyklé. Zázemí je však určeno spíše pro menší počet tanečníků. Soutěž by zde byla značně stísněna. Platba plného nájmu v Divadle na Orlí byla pro projekt nepřípustná. Kladem tohoto divadla je velikost zázemí, které odpovídalo parametrům soutěže (šatny, zkušebny apod.) Divadlo je navíc situováno v centru města, takže bylo pro účastníky lépe dostupné. Jelikož byla Taneční soutěž NARUBY zároveň absolventským projektem posluchačky Hudební fakulty JAMU, byla podána žádost o poskytnutí prostor Divadla na Orlí bezúplatně. Tato žádost prošla kolegiem děkana, které ji schválilo. Žádost byla schválena v lednu Divadlo Barka Velikost zázemí Jeviště 9x9 m, malé zákulisí Poloha (vzdálenost od Do 30 min. Hlavního nádraží) Divadlo na Orlí Jeviště 8x6, rozsáhlé zákulisí Do 10 min. Cena Kč Kč Tabulka 1: Srovnání Divadla Barka a Divadla na Orlí Při zajišťování prostor pro doprovodný program byly jasnou volbou zkušebny Baletu Národního divadla Brno, které disponují velkoplošným sálem (smluvní zajištění je popsáno v kapitole 3.1.3) Zajištění poroty Porota byla oslovena během června Jak už je uvedeno výše, hlavním záměrem při výběru porotců, bylo oslovit nejen odborníky z taneční sféry, ale i jiných uměleckých oborů. Projekt byl plánován jako vysoce nízkonákladový, tudíž byli osloveni odborníci ochotní účastnit se na projektu bez honoráře. S tímto faktem se pojila i skutečnost, že porotci nebyli nijak smluvně zavázáni. 7

14 Výběr poroty proběhl bez velikých komplikací, i když riziko, které plynulo z neexistence smluv, bylo poměrně vysoké. Jediným, kdo účast v porotě z důvodu pracovních povinností odřekl, byl italský tanečník působící v Národním divadle v Praze Francesco Scarpato Smluvní zajištění Mezi studentkou Zuzanou Vrajíkovou, která na projektu působila jako producentka a baletní školou Řetěžová reakce, s.r.o. proběhla dohoda ústního charakteru. Mezi oběma stranami docházelo k pravidelným organizačním schůzkám během celého roku. V rámci projektu byly podepsány tři licenční smlouvy (dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona), devět dohod o provedení práce (zejména ve smyslu ustanovení 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce), licenční smlouva o veřejném provozování, krátkodobá dohoda o užívání majetku a smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt. První z licenčních smluv byla uzavřena s tanečníkem Florentem Golfierem, který spolupracoval s autorem fotografií Markem Procházkou na vytvoření podkladů pro plakát. Honorář činil Kč. Další licenční smlouva byla uzavřena se studenty Divadelní fakulty JAMU Zdeňkem Kociánem a Ondřejem Šálkem. Ti vytvořili pro soutěž propagační spot. Náklady na vytvoření spotu činily Kč. Poslední licenční smlouva byla uzavřena s Přemyslem Kyptou, který natáčel přímo na soutěži a sestříhal pro účely další propagace soutěže dokumentární video. Promo - video stálo taktéž Kč. Devět dohod o provedení práce zaštiťovalo organizátory v den akce, kteří byli za svoji práci odměněni částkou 500 Kč nebo 1000 Kč, podle rozsahu práce. Licenční smlouva o veřejném provozování se týkala poplatku, který byl uhrazen Ochrannému svazu autorskému. Výše poplatku činila 629 Kč. S Národním divadlem Brno byla uzavřena krátkodobá dohoda o užívání majetku, která se týkala pronájmů baletních sálů v prostorách zkušeben Národního divadla Brno. Poplatek činil Kč. Poslední smlouva, tedy smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt, byla uzavřena s Nadací Život umělce, která soutěž podpořila částkou Kč. 8

15 Všechna ostatní spolupráce na projektu byla bez nároku na honorář, tudíž tyto spolupráce probíhaly formou ústní dohody Fundraising V rámci fundraisingu projektu byly podány žádosti o dotaci na Statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Nadaci Život umělce. Ve hmotném zajištění cen výrazně pomohli partneři, kteří jsou uvedeni na konci této kapitoly. Statutární město Brno Žádost o neinvestiční dotaci na projekt v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Brna jménem Řetězové reakce, s.r.o. byla podána v listopadu V žádosti byl požadován příspěvek na soutěž ve výši Kč. Jednalo se o žádost, která spadala do jednoletých dotací typu B 1 pro rok Jelikož tato žádost byla podávána v samotném začátku myšlenky projektu, nebyla příliš konkrétní. Podání žádosti rok před uvedením projektu pro nás bylo velice těžké a na žádosti se to také podepsalo. Žádost o dotaci byla zamítnuta. Jihomoravský kraj V únoru 2014 byla podána další dotační žádost, tentokrát na Jihomoravský kraj. Žádost spadala do programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče. Projekt byl v únoru již na jasnější cestě než v listopadu. Avšak z důvodu, že se jednalo o první ročník zcela nového projektu, rozpočet se velice špatně odhadoval. Žádost nebyla schválena. V této dotační výzvě byl požadován příspěvek Kč. 1 Dotace typu B jsou určeny k zajištění veřejných kulturních služeb a kulturního vyžití veřejnosti ve statutárním městě Brně a k reprezentaci kultury statutárního města Brna u nás i v zahraničí. (brno.cz, 2014) 9

16 Nadace Život umělce O příspěvek na projekt byla požádána také Nadace Život umělce. Žádost byla podána v červenci 2014 a schválena v září Nadace Život umělce podpořila soutěž příspěvkem Kč, z původně žádaných Kč. Zpětně produkce soutěže vyhodnotila, že neschválení dotací podaných na Statutární město Brno a Jihomoravský kraj bylo pozitivní. Dotační žádosti a zejména rozpočet v nich uvedený by se markantně lišil od výsledné reality. Tento fakt by značně zkomplikoval vyúčtování dotace a její opodstatnění. Partneři Projekt našel také partnery, kteří přispěli k realizaci soutěže. Ve většině případů tato spolupráce fungovala na principu barterového obchodu. Ze strany soutěže se jednalo zejména o poskytnutí reklamy formou umístění loga společnosti v tiskových materiálech, prezentace partnera na soutěži, umístění stánku ve foyer apod. Partneři poté poskytovali zejména reklamní předměty, poukazy apod., které byly využity zejména jako ceny pro soutěžící. S některými partnery bylo spolupracováno na bázi mediálního partnerství a vzájemné podpory příspěvků na Facebooku. Nadace Život umělce jako jediný partner poskytla přímo finanční podporu. Smluvní zajištění partnerství fungovalo zejména na principu ústní dohody, tyto spolupráce nebyly smluvně ošetřeny. Výjimku tvořilo partnerství Nadace Život umělce, kde byla podepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na projekt. Tabulka č. 2 obsahuje seznam všech partnerů a konkrétní položky, kterými přispěli do soutěže. 10

17 Partner Forma podpory Taneční aktuality Mediální partnerství. Banner na serveru Tanecniaktuality.cz. 20 ks ročenek Tanečních aktualit. Rádio R Mediální partnerství. Rozhovor + podpora na sociální síti Facebook. Hudební fakulta Poskytnutí prostor Divadla na Orlí. JAMU Reklamní předměty. Divadlo na Orlí Personál divadla (recepční, úklidová služba ). Zajištění technického zázemí (zvukař, osvětlovač ). Aero films 20 vstupenek na balet Alenka v říši divů v kině. Institut umění 35 knih o tanci (různé publikace). Divadelní ústav Nadace Život Příspěvek Kč. umělce Národní divadlo Brno Pronájem zkušeben baletu NDB pro Workshopy s 50% slevou. 15 vstupenek na různá představení. Reklamní předměty divadla. Dance shop Oblečení pro tanec (různé druhy). Poukazy na 30% slevu na nákup v eshopu Sushi YA 5 poukazů na sushi v hodnotě 500 Kč. Sklizeno 30% sleva na nákup svačin pro soutěžící. Poukazy na nákup v celkové hodnotě Kč. Podpora na sociální síti Facebook. Scala univerzitní kino Propagace soutěže před každým filmem formou promítnutí plakátu po dobu 3 měsíců před soutěží. Mayfly 10 poukazů na hodinu akrobatické jógy. Metropolis Mediální spolupráce, sdílení příspěvků apod. Leonessa Poukazy na večeři v celkové hodnotě Kč. Quality travel Sleva na poukaz na adventní zájezd do Paříže. Tabulka 2: Seznam partnerů 3.2. Realizační fáze Realizační fáze započala zhruba dva měsíce před akcí. Do realizační fáze je zařazena propagace, uzávěrka a zpracování přihlášek, přejímka divadla, sestavení organizačního týmu, příprava divadla a samotná realizace workshopů a soutěže. 11

18 Propagace Intenzivní propagační kampaň byla spuštěna od srpna, tzn. 3 měsíce před realizací projektu. Kampaň je podrobně rozebrána v kapitole Uzávěrka a zpracování přihlášek Uzávěrka přihlášek proběhla , přihlášky zasílali soutěžící výhradně elektronickou formou na . Uzávěrka pro odevzdání hudebního podkladu proběhla Po uzávěrkách se data z přihlášek zpracovávala. Byla vytvořena startovní listina, plán prostorových zkoušek, harmonogram soutěžního dne, prezenční listiny, diplomy, hlasovací lístky apod. Hudba byla seřazena do playlistů, pro snadnější orientaci zvukaře Přejímka divadla Přejímka proběhla Na schůzce byli přítomni: MgA. Lenka Tesáčková (provozní ředitelka DNO), Ing. Zdeňka Vlachovská (produkční komorní opery), Nikola Cziglová (stáž v DNO), BcA. Rastislav Kuka (mistr zvuku), BcA. Václav Ryšavý (mistr světel), Petr Alexander (jevištní mistr), Zuzana Vrajíková (produkce NARUBY), Mrg. Denisa Šmídová (asistent produkce), PhDr. Iva Šmídová (vedoucí absolventského projektu). Byl představen harmonogram dne, upřesněny prostory, do kterých bude soutěž zasahovat. Dále byly předány playlisty, kontakty na organizační tým apod. Zápis z přejímky viz příloha A. 12

19 Sestavení organizačního týmu Při sestavování organizačního týmu autorka vycházela zejména z řad svých spolužáků, kteří divadlo dobře znají, a každý z nich má také velice dobré organizační schopnosti. Celkem byl tým tvořen 9 členy. Ti zajišťovali, prodej placek soutěže, zavírání a otevírání sálu, sledovali zaplněnost sálu, spravovali projekce, počítali hlasy, zajišťovali registraci účastníků a jejich rozdělení do šaten, servis porotě a mnohé další činnosti. Schůzka organizačního týmu proběhla , zde byly rozděleny činnosti mezi jednotlivé organizátory a vyjasněny všechny dotazy Příprava divadla Příprava divadla, tzn. jeho označení, připravení uvítacích balíčků, stavba sálu apod. proběhla den před soutěží, tzn ve večerních hodinách. Již na této přípravě se podíleli někteří členové organizačního týmu Workshopy Workshopy proběhly v pátek v následujícím pořadí: Čas Zaměření workshopu Workshop vedl/a 15:00 16:15 balet Gustavo Beserra Quintans 16:30 18:00 Contemporary dance Dagmar Dash Voudouragkaki Tabulka 3: Harmonogram workshopů Oba workshopy byly zcela zaplněné, každého se zúčastnilo přibližně 50 tanečníků. Zkušebna Baletu Národního divadla v Brně byla poskytnuta za sníženou cenu Soutěž Sobota započala pro soutěžící registrací, která probíhala od 8:00 do 12:00. Registrace pro účastníky znamenala především potvrzení účasti, obdržení uvítacího balíčku 13

20 a zařazení do šatny. Když byli soutěžící zaregistrováni, čekala je prostorová zkouška. Prostorové zkoušky probíhaly simultánně s registrací, tzn. od 8:00 do 12:00. Soutěžící se řídili podle harmonogramu, který obdrželi předem. Od 12:00 do 13:00 probíhala obědová pauza. Pro organizační tým to znamenalo uvítání porotců a sponzorů. Ve 12:30 byl otevřen vchod pro diváky. Soutěž byla zahájena v 13:00. Soutěžní den poté probíhal podle harmonogramu. Po každé ukončené kategorii se ihned sčítaly hlasy a probíhalo vyhlašování. Soutěž skončila v 21:00 vyhlášením vítězů Grand prix (cena za nejlepší uchopení myšlenky NARUBY, hodnoceno napříč všemi kategoriemi) Postprodukční práce Postprodukční fáze spočívala zejména ve vyklizení divadla, zhodnocení úspěšnosti projektu, zpracování videa a fotek, a archivace. Den po ukončení soutěže byla rozeslána tisková zpráva s výsledky soutěže a soutěžícím byly zaslány výsledkové listiny Likvidace Úklid divadla provedl organizační tým ihned po skončení soutěže. Zbylé věci, které potřebovaly převést autem, či patřily lidem, kteří již opustili divadlo, byly zlikvidovány v pondělí Zhodnocení Projekt byl celým organizačním týmem zhodnocen velice kladně. Tomu napovídaly i recenze a ové reakce od soutěžících v následujících dnech. Některé z nich tvoří přílohu B této práce. Vzhledem k nečekaně velké účasti 200 tanečníků a obdobnému zájmu diváků, byla velice kladně hodnocena organizace soutěžního dne, který byl ukončen s pouze 15 minutovým zpožděním. Záporně bylo vyhodnoceno diskvalifikování soutěžních čísel, které neodpovídaly soutěžním podmínkám a konceptu soutěže. 14

21 Postprodukce videa a fotek Postprodukce videa, které na soutěži natáčel výše zmiňovaný Přemysl Kypta, trvala zhruba měsíc. Spot byl zveřejněn Postprodukce záznamu z divadelních kamer zabrala poněkud více času. Videa z jednotlivých vystoupení byly zveřejněny na stránkách dne Upravení fotek trvalo kratší dobu. Fotky z akce byly dostupné již Archivace Archivovány byly všechny propagační materiály, recenze, videa, fotografie a výsledková listina. 4. Finanční analýza projektu Jak už bylo uvedeno výše, Taneční soutěž NARUBY se konala pod záštitou baletní školy Řetězové reakce, s.r.o., tudíž všechny finance proudily skrze účet této právnické osoby Rozbor reálného rozpočtu a vyúčtování Tabulka č. 4 na následující straně představuje nákladovou stránku projektu ve dvou fázích. První sloupec představuje předpokládané výdaje, druhý sloupec obsahuje výdaje reálné. 15

22 Položka Předpokládaná částka Reálná částka 1. Materiál 800,00 Kč 2 739,00 Kč 1.1. Papírové tašky 400,00 Kč 1 100,00 Kč 1.2. Identifikační visačky 0,00 Kč 1 240,00 Kč 1.3. Materiál na výrobu diplomů 400,00 Kč 399,00 Kč 2. Služby ,00 Kč ,00 Kč 2.1. Pronájem ,00 Kč 1 800,00 Kč Divadla na Orlí ,00 Kč 0,00 Kč Zkušeben pro workshopy 3 000,00 Kč 1 800,00 Kč 2.2. Propagace ,00 Kč ,00 Kč Banner na Tanecniaktuality.cz 800,00 Kč 800,00 Kč Tisk programů 2 500,00 Kč 4 995,00 Kč Výroba placek 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč Tisk plakátů 3 000,00 Kč 3 100,00 Kč Grafické práce ,00 Kč 6 000,00 Kč Placená reklama na Facebooku 3 000,00 Kč 5 400,00 Kč 2.3. Autorské poplaty 629,00 Kč 629,00 Kč Autorské poplatky OSA 629,00 Kč 629,00 Kč 2.4. Ostatní služby 6 300,00 Kč 8 300,00 Kč Otevřený účet pro porotu v restauraci 1 000,00 Kč 500,00 Kč Svačiny pro soutěžící 2 000,00 Kč 4 500,00 Kč Catering pro porotu 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč Vedení workshopu 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 3. Ostatní osobní náklady ,00 Kč ,00 Kč 3.1. Kameramani (2 licenční smlouvy) 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3.3. Brigádníci (9 dohod o provedení práce) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3.4. Produkce 1 071,00 Kč ,00 Kč 3.5. Tanečník při focení plakátů (licenční smlouva) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 4. Ceny ,00 Kč 5 100,00 Kč 4.1. Dárkové koše 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 4.2. Dárkové poukazy 700,00 Kč 700,00 Kč 4.3. Zájezd do Paříže 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4.4. Ostatní ceny 5 000,00 Kč 0,00 Kč NÁKLADY CELKEM ,00 Kč ,00 Kč Tabulka 4: Náklady projektu Reálný rozpočet se od plánu lišil zejména proto, že při vzniku projektu nebylo počítáno s poskytnutím pronájmu divadla bezúplatně. To celkové náklady snížilo o Kč. Náklady naopak zvýšil počet přihlášených účastníků. Z původně očekávaných 100 soutěžících se celkový počet vyšplhal na 200. Tento fakt ovlivnil zejména položky v rozpočtu, jako jsou materiál, svačiny pro soutěžící a počet programů, které bylo potřeba vytisknout. Ceny do soutěže nakonec byly pokryty z velké části barterovým obchodem s partnery. To znamená, že firmy poskytly za propagaci jejich loga na soutěži jiné hmotné plnění např. poukaz 16

23 na své služby apod. Náklady na ceny byly tedy velice nízké vzhledem k jejich počtu (na soutěži bylo rozdáno 35 cen). Položka Předpokládaná Konečná částka částka 1. Dotace od státní správy a samosprávy ,00 Kč 0,00 Kč 1.1. Statutární město Brno ,00 Kč 0,00 Kč 1.2. Jihomoravský kraj ,00 Kč 0,00 Kč 2. Dotace a příspěvky od nadací a fondů ,00 Kč ,00 Kč 2.1. Nadace život umělce ,00 Kč ,00 Kč 3. Ostatní příjmy ,00 Kč ,00 Kč 3.1. Startovné ,00 Kč ,00 Kč 3.2. Prodej placek 500,00 Kč 1 300,00 Kč PŘÍJMY CELKEM ,00 Kč ,00 Kč Tabulka 5: Příjmy projektu Hlavní příjem tvořilo startovné. To se samozřejmě odvíjí od počtu soutěžících, takže se dá říct, že i příjmová stránka rozpočtu prošla změnami oproti původnímu odhadu. Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, dotace podané na Statutární město Brno a Jihomoravský kraj nebyly schváleny. Tyto finance však ve výsledném vyúčtování nechyběly díky zvýšenému příjmu ze startovného. Projekt byl zcela finančně pokryt a nemuselo dojít k financování z vlastních zdrojů Cash flow projektu Cash flow v rámci soutěže probíhalo díky dvou možnostem platby startovného. Soutěžící startovné platili buď předem prostřednictvím bankovního účtu nebo hotově na místě. Výše startovného uhrazeného na místě činila Kč. Přes bankovní účet bylo uhrazeno Kč. Díky tomuto faktu, musely být některé náklady uhrazeny až po soutěži. Mezi tyto položky spadaly: grafické práce, autorské poplatky OSA, otevřený účet v restauraci, vedení workshopu, 17

24 brigádníci, a produkce Vyúčtování projektu K uzavření vyúčtováno projektu došlo v listopadu 2014, kdy byly zaplaceny všechny položky, které podléhaly cash flow. Většina výdajů byla podložena licenčními smlouvami, jinými smlouvami a fakturami. Vyúčtování provedla autorka. 5. Marketing projektu Základním úkolem marketingu bylo, zajistit dostatečný zájem tanečníků o akci a přimět je k aktivní účasti. Vzhledem k faktu, že se jednalo o první ročník soutěže a organizátoři neměli k dispozici žádná konkrétní data, často se hledaly nejlepší formy propagace metodou pokus omyl Cílová skupina projektu Soutěž byla zaměřena na amatérské taneční skupiny a jednotlivce z celé České republiky. Přičemž amatérského tanečníka definují soutěžní podmínky následovně: Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální taneční školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské soubory, skupiny i jednotlivci. Není určena pro studenty tanečních konzervatoří a ostatních profesionálních škol či členům profesionálních tanečních souborů (viz příloha B, str. 1) Věkové zacílení projektu je velice široké. V kategorii Klasického tance byli tanečníci rozděleni do tří kategorií: 5-10 let, let, 16 let a více. 18

Tanční soutěž NARUBY. Absolventský projekt posluchačky 3. ročníku Hudebního manažerství

Tanční soutěž NARUBY. Absolventský projekt posluchačky 3. ročníku Hudebního manažerství Příloha A: Zápis z přejímky divadla Divadlo na Orlí, hudebně-dramatická laboratoř JAMU, Orlí 19, Brno-střed Tanční soutěž NARUBY Absolventský projekt posluchačky 3. ročníku Hudebního manažerství zápis

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Produkce divadelní inscenace Figarka

Produkce divadelní inscenace Figarka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na producenství 2. ročník magisterského studia Absolventský

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015 + PŘEDSTAVENÍ Fit Monster 2015 je v pořadí již druhý ročník těchto závodů. V dubnu roku 2014 jsme spustili naši první registraci do závodů a přihlásilo se na 100 závodníků během několika týdnů. Závod byl

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

O rtyňskou zvonici 2014

O rtyňskou zvonici 2014 Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník taneční přehlídky O rtyňskou zvonici 2014 Druh soutěže: nepostupová přehlídka AMATÉRSKÝCH kroužků a dětských kolektivů v tancích lidových, moderních, společenských,

Více

Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou. Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru?

Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou. Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru? Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru? Co se týká organizace soutěže, bych nejvíce vyzdvihl práci

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY PROPOZICE SOUTĚŽE Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: OBECNÉ INFO: NÁZEV SOUTĚŽE DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ DANCE CUP OSTRAVA 2010!!! O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY 10. dubna 2010

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4 Druhý kongres finančních profesionálů NABÍDKA PARTNERSTVÍ Předpokládaný termín: listopad 2016 Délka kongresu: dva dny (pátek+sobota) Místo konání: Konferenční centrum City, Praha 4 Organizátor: Financial

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Top Still Model 2010

Top Still Model 2010 Top Still Model 2010 29.5.2010 v 19:00 Hilton Prague 1. ročník benefiční modelingové soutěže, kterou organizuje modelingová agentura STILL Management. Představení projektu Top Still Model 2010 1. ročník

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky:

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky: Termín konání: Pátek 16. 3. 2012 Otrokovická Beseda, Náměstí 3. Května 1302, Místo konání: Otrokovice Pořadatel: DOMINO cz, o.s. NIPOS - ARTAMA A předškolní děti ( nepostupová kategorie ) B od 6 ti do

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

O rtyňskou zvonici 2014

O rtyňskou zvonici 2014 Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník taneční přehlídky O rtyňskou zvonici 2014 Druh soutěže: nepostupová přehlídka AMATÉRSKÝCH kroužků a dětských kolektivů v tancích lidových, moderních, společenských,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-109-002-17 ze dne 20.2.2017 Úprava vyúčtování dotace za rok 2016 z rozpočtu Ministerstva kultury - projekt "KAREL IV. - ZRCADLENÍ V SOUČASNOSTI" Rada

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Závěrečná zpráva 1 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Čísla 2 4 dny 2930 návštěvníků (člověkodnů) 2040 unikátních účastníků (1390 loni) přes 500 pořadů v programu průměrná délka účasti necelý den a

Více

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s.

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Příloha č. 9 Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Správní a dozorčí rada Divadla pod lampou si dovoluje požádat statutární město Plzeň, zakladatele

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy.

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. 3km Nejdelší molo světa Proč tu jsme? Mladí návrháři nemají prostředky na uspořádání své vlastní přehlídky. I když tvoří úžasné věci, nikdo je zatím nezná. My jim

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK z prostředků NADACE ŽIVOT UMĚLCE pro rok 2016

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK z prostředků NADACE ŽIVOT UMĚLCE pro rok 2016 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK z prostředků NADACE ŽIVOT UMĚLCE pro rok 2016 Veřejné výběrové řízení z prostředků NADACE ŽIVOT UMĚLCE (dále jen NŽU ) probíhá třikrát do roka: 1. výzva

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství, 3. ročník Funkce vedoucí sekce Propagace v rámci realizace 24.

Více

HELLO MY NAME IS OBÁLKA

HELLO MY NAME IS OBÁLKA HELLO MY NAME IS OBÁLKA info@obalkapraha.cz Ahoj! Jmenuji se OBÁLKA a jsem v Praze nová. Moje nejstarší sestra pochází z Londýna. Mé další sourozence dnes najdete v mnoha evropských metropolích, např.

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013 Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství Leden 2013 - květen 2013 Východiska kampaně VYSOKÉ PROCENTO DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI ČR je s cca 10.000 dětmi v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Více

ENVOFILM II. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí. aneb Jak svět vidí mladí lidé

ENVOFILM II. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí. aneb Jak svět vidí mladí lidé ENVOFILM II. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí aneb Jak svět vidí mladí lidé Soutěž se koná za podpory Moravskoslezského kraje pod záštitou

Více

2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro Jihočeský kraj DATUM KONÁNÍ: 10. dubna 2016 MÍSTO KONÁNÍ:

2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro Jihočeský kraj DATUM KONÁNÍ: 10. dubna 2016 MÍSTO KONÁNÍ: 2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro Jihočeský kraj DATUM KONÁNÍ: 10. dubna 2016 MÍSTO KONÁNÍ: SH Stromovka 12, 370 01 České Budějovice PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže

Více

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pro akademický rok 2016/2017 na bakalářské, magisterské navazující a magisterské nenavazující obory Brno,

Více

Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011

Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011 Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011 Obsah: přehled realizovaných aktivit v R1/P1 dle činností ve schváleném projektu přehled realizovaných aktivit v R1/P2 dle činností ve schváleném projektu

Více

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management-mp Pořádání plaveckých závodů Šmídová Barbora Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR pod záštitou Města Nový Bor pořádají DANCE OF LIVE 2013 5. ročník taneční soutěže O POHÁR MĚSTA NOVÝ BOR Sportovní hala U Základní

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž:

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: PROPOZICE SOUTĚŽE Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: OBECNÉ INFO: NÁZEV SOUTĚŽE MEZINÁRODNÍ DANCE CUP OSTRAVA 2012!!! O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ 4.

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora činnosti spolků, sportovních oddílů a jednotlivců v Rosicích pro rok 2017 1 Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná městem Rosice na činnosti spolků,

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje Městská knihovna Loket 2009 Klub dětských knihoven Karlovarského kraje 2015 Základní údaje o soutěži Vyhlašovatel a garant soutěže: Klub

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB 1. Tento cenový výměr stanovuje ceny účtované Městským kulturním střediskem (dále jen MKS) za krátkodobé pronájmy nebytových prostor, vybavení,

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

Cena za nejlepší veř ejně prospě šnou kampaň

Cena za nejlepší veř ejně prospě šnou kampaň Cena za nejlepší veř ejně prospě šnou kampaň KONTAKT Neziskovky.cz, o.p.s. Malé nám. 12, 110 00 Praha 1 tel. 224 239 876 fax 224 239 875 www.neziskovky.cz Hana Prchalová tel. 725 800 242 prchalova@neziskovky.cz

Více

O zlatý pohár BAV klubu Příbor

O zlatý pohár BAV klubu Příbor BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. Masarykova 489, Příbor 742 58 e-mail:info@bavklubpribor.cz tel.: 556 723 778, 739 080 862 www.bavklubpribor.cz Pozvánka na XI. ročník regionální taneční

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje Městská knihovna Loket 2009 Klub dětských knihoven Karlovarského kraje 2016 Základní údaje o soutěži Vyhlašovatel a garant soutěže: Klub

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Akce MYTHOLOGY Fight Night

Akce MYTHOLOGY Fight Night 1 Akce MYTHOLOGY Fight Night Připravili jsme choreografii a program, který jste na území České republiky zatím neměli možnost vidět. Spojení kulturního zážitku v podobě historické show a zápasů bojových

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro Plzeňský a Karlovarský kraj DATUM KONÁNÍ: 2. dubna 2016 MÍSTO KONÁNÍ:

2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro Plzeňský a Karlovarský kraj DATUM KONÁNÍ: 2. dubna 2016 MÍSTO KONÁNÍ: 2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro Plzeňský a Karlovarský kraj DATUM KONÁNÍ: 2. dubna 2016 MÍSTO KONÁNÍ: Hala TJ Lokomotiva, Úslavská 75, PLZEŇ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ SOUTĚŽE Pořadatelem

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017

Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017 Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017 Dotace na podporu aktivit v oblasti kultury Účel podpory Důvody podpory

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Hodnocení Grantového programu regionu Hranicko za rok 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Hodnocení Grantového programu regionu Hranicko za rok 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Hodnocení Grantového programu regionu Hranicko za rok 2008 prosinec 2008 Osnova: 1. Realizace Grantového programu 2. Propagace 3. Návštěvnost akcí 4. Řízení a dohled nad realizací 5. Doprovodné

Více

2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro kraj Pardubický a Královéhradecký DATUM KONÁNÍ: 13. března 2016 MÍSTO KONÁNÍ:

2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro kraj Pardubický a Královéhradecký DATUM KONÁNÍ: 13. března 2016 MÍSTO KONÁNÍ: 2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro kraj Pardubický a Královéhradecký DATUM KONÁNÍ: 13. března 2016 MÍSTO KONÁNÍ: KC ALDIS, Hradec Králové PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY 10. ROČNÍK 7. - 11. 12. 2016 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: 1. 9. 2016 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro Moravskoslezský kraj DATUM KONÁNÍ: 3. dubna 2016 MÍSTO KONÁNÍ:

2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro Moravskoslezský kraj DATUM KONÁNÍ: 3. dubna 2016 MÍSTO KONÁNÍ: 2016 DRUH SOUTĚŽE: Regionální kolo soutěží formací pro Moravskoslezský kraj DATUM KONÁNÍ: 3. dubna 2016 MÍSTO KONÁNÍ: Víceúčelová hala, Žižkova 2904/8, 747 07 OPAVA PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ SOUTĚŽE Pořadatelem

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

1. část: životní prostředí kolem nás, nadměrná spotřeba znamená nadměrnou produkci odpadků.

1. část: životní prostředí kolem nás, nadměrná spotřeba znamená nadměrnou produkci odpadků. Realizace projektu atraktivní uměleckou formou motivuje děti k aktivnímu postoji při řešení ekologických a společenských problémů naší doby. Několik málo jedinců nedokáže zabránit ničení životního prostředí,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s.

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s. FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s. Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1. Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, z.s. (dále jen CDO).

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád Mr. Leather ČR 2015 Soutěžní řád 1. Pořadatel a místo soutěže a) Pořadatelem soutěže je spolek Leathers.CZ se sídlem Štúrova 1156/26, Praha 4, 142 00, zastoupený předsedou Ottou Tesařem, (dále jen pořadatel).

Více

CELOSTÁTNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKO ZPÍVÁ

CELOSTÁTNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKO ZPÍVÁ CELOSTÁTNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKO ZPÍVÁ Pravidla a podmínky účasti 11. ročníku soutěže ČESKO ZPÍVÁ 2017 I. O SOUTĚŽI ČESKO ZPÍVÁ je moderně pojatá celostátní soutěž

Více

Nabídka pro partnery

Nabídka pro partnery Nabídka pro partnery V ý r o č n í c e n a BEST BOARD Nejlepší správní orgán & BEST BOARDMEMBER Nejlepší člen správního orgánu Czech Institute of Directors květen 2013 1. Úvod Institut členů správních

Více

WordCamp Praha února VŠE Praha. Představení. Program. Sponzorství. Co získáte. Často kladené otázky.

WordCamp Praha února VŠE Praha. Představení. Program. Sponzorství. Co získáte. Často kladené otázky. WordCamp Praha 2017 18. února 2017 VŠE Praha Představení Program Sponzorství Co získáte Často kladené otázky Tým organizátorů kontakt prague@wordcamp.org - Version 2 - Tomáš Kocifaj - Page 1 / 7 Představení

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC Dotační program MK ČR pro spolky M INISTERSTVO KULTURY NOSTICKÝ PALÁC 2 0. 10. 2016 Dotační program pro spolky pro spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

6. prosince 2016 PVA EXPO PRAHA

6. prosince 2016 PVA EXPO PRAHA města žijí s námi ZÁŠTITU NAD PROJEKTEM PŘIJALI: 6. prosince 2016 Mgr. Adriana Krnáčová, MBA primátorka hlavního města Prahy Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr. h. c. děkan Dopravní fakulty ČVUT JUDr.

Více