Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1

2

3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 dle, odst. 3, zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle Listiny základních práv a svobod odst. 3, čl. - ochrana osobnosti (včetně údajů) a dle Vyhlášky 5/25 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu s citovanými dokumenty. Vychází rovněž z hodnocení Ročního plánu činnosti Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice pro školní rok 22/23.

4

5 REDAKČNÍ RADA Hlavní redaktor Mgr. Ivo Černý Grafická úprava a zpracování Bc. Michal Schade, DiS. Redakční rada jednotlivých částí PaedDr. Vladimíra Štrynclová Mgr. Vlastimír Sunek Ing. Ivana Šreková Ivana Farská Mgr. Věra Janovičová a ostatní autoři příspěvku nepovinné části Schváleno Školskou radou dne 3. října 23 (viz zápis z jednání) V Dalovicích dne 3. září 23 PaedDr. Vladimíra Štrynclová ředitelka školy

6

7 TÝM ŠIRŠÍHO VEDENÍ ŠKOLY Ředitelka školy PaedDr. Vladimíra Štrynclová Statutární zástupce Mgr. Vlastimír Sunek Ekonom školy Ing. Ivana Šreková Výchovný a kariérový poradce Mgr. Věra Janovičová Předseda předmětové komise Předseda předmětové komise 2 Mgr. Martina Fukárková Ing. Petr Klíma

8

9 OBSAH První část... Rozhodné události školního roku 22/23... Počáteční vzdělávání... Úspěšné aktivity v následujících oblastech... Zahraniční spolupráce... Rozvoj dalšího vzdělávání... 2 Fundraising... 2 Druhá část... 3 Základní údaje o škole Charakteristika školy k 3. červnu Zřizovací listina, Rozhodnutí Materiálové zajištění výuky Přehled oborů vzdělání leté studium s maturitou - denní studium leté studium ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem - denní studium leté nástavbové studium s maturitou - dálkové studium Výkon státní správy Počty žáků Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 4 Údaje o příjicím řízení a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání ve školním roce (k 3. září 23) Výsledky maturitních zkoušek Výsledky závěrečných zkoušek Přehled aktivit Přehled soutěží Enviromentální výchova Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik Výchovné poradenství... 29

10 6.3 Minimální preventivní program Charitativní činnost školy Kariérové poradenství Imatrikulace. ročníků Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Marketingová komunikace, Public relations Spolupráce s firmami Spolupráce s dalšími partnery Formy spolupráce se sociálními zaměstnavateli Zahraniční spolupráce Spolupráce s rodičovskou veřejností Spolupráce se studentským parlamentem Poskytování informací podle zákona č. 6/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Zhodnocení ročního plánu činnosti školy... 5 Třetí část Příspěvky o vybraných realizovaných akcích Projekt Comenius Časopis Expres Fiktivní firmy Odborné stáže v soukromých firmách v Německu Sportovně-kohezní kurz Boží Dar Zahraniční zájezd Itálie Logistik junior Imatrikulace prvních ročníků Prezentační akce školy Návštěva partnerské školy Rodewisch Logistická osobnost roku a konference Speedchain O pohár královské mincovny... 58

11 Předvánoční Rodewisch Vánoční akademie Soutěž ve finanční gramotnosti Maturitní ples... 6 Lyžařský výcvikový kurz... 6 Setkání přátel školy... 6 Soutěž SAPPERE - vědět, jak žít... 6 Soutěž odborných dovedností Brno Krajská soutěž grafických disciplín Středoškolská odborná činnost Poslední zvonění Exkurze - Lidice a hora Říp Soutěž Mladý speditér Logistická burziáda Exkurze - Chyše Slavnostní vyřazení maturantů Exkurze - Techmánie Plzeň Transport Logistic 23 Mnichov Sportovně turistický kurz Závěrečné zkoušky 3.OS Sportovní den Projekt APROLOG - ukončení, závěrečná konference Tabule cti - certifikáty a ocenění (denní studium)... 7 Nejlepší třída školního roku... 7 Nejlepší desítka školního roku... 7 Superstudent školního roku Prospěchově nejlepší žáci tříd Nejúspěšnější žáci jednotlivých tříd Fotografie jednotlivých tříd (denní studium) Fotografie zaměstnanců školy... 8 Sponzoři a partneři školy... 82

12

13 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK DTU - důtka třídního učitele EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta LSF - Logistické a finanční služby MZ - maturitní zkouška N - neprospěl(a) NTU - napomenutí třídního učitele OS - Operátor skladování OSP - Operátor skladování a přepravy P - prospěl(a) PED - Provoz a ekonomika dopravy PK - předmětová komise POD - Podnikání PŘ - pochvala ředitelky PTU - pochvala třídního učitele PŘ - přijímací řízení ŘD - ředitelská důtka SOŠ - střední odborná škola SŠ - střední škola TA - třídní aktivy ÚP - úřad práce V - vyznamenání VOŠ - vyšší odborná škola VŠ - vysoká škola ZŠ - základní škola ZZ - závěrečná zkouška

14

15 První část Rozhodné události školního roku 22/23 Počáteční vzdělávání Navýšení kapacit oboru Operátor skladování a přepravy. Další zlepšení materiálně-technického vybavení a modernizace školy - implementace vybavení ze dvou výběrových řízení (evropské projekty - APROLOG, Šablony). Příprava školy na jednotné závěrečné zkoušky učebního oboru, realizace. Strategické řízení - Rozvojový plán školy 27/23, budování Místního centra celoživotního učení- rozšíření nabídky a realizace kurzů. 3. rok přijímacích zkoušek do 2 tříd čtyřletých oborů a nástavbového oboru. 32. maturitní ples. Škola byla organizátorem 4. ročníku celorepublikové soutěže Logistik junior a celokrajské soutěže v grafických disciplínách. Dokončení akcí: fasáda celého objektu, oprava kotelny. Úspěšné aktivity v následujících oblastech další vzdělávání dospělých, připravované a realizované projekty, informační a komunikační systém, marketingová strategie školy, PR spolupráce s partnery, zahraniční spolupráce, výsledky vnějších kontrol - OSSZ K. Vary - hloubková kontrola i projektů. Zahraniční spolupráce realizace 3. roku mezinárodního projektu Comenius - Mosty (střední školy ze 6 evropských zemí, týdenní mobility do Španělska, Německa, Turecka). vzájemné návštěvy s firmou LC Lauterbach Berg, v projektu Leonardo da Vinci odborná stáž žáků ve firmě,

16 podán nový projekt Leonardo i pro obor Logistické a finanční služby - získání kontaktu v německé cestovní kanceláři Waldsassen (projekt odsouhlasen), prohloubení spolupráce s odbornou školou a gymnáziem v německém městě Rodewisch - vánoční setkání studentů v Norimberku. Rozvoj dalšího vzdělávání autorizace (realizace zkoušek profesní kvalifikace kvalifikace) pro obory Skladník a Operátor skladování + na základě Osvědčení úplné kvalifikace konání jednotných závěrečných zkoušek podle zákona 79/26 Sb.), získání 4 nových Autorizací: o Poštovní doručovatel, o Pracovník poštovní přepážky, o Pracovník poštovní přepravy I., o Pracovník vnitřní poštovní služby II., stávající Autorizace: Manipulace se zbožím a materiálem, Evidence zásob, zboží a materiálu, Manipulační práce se zbožím ve skladu, Manažer prodeje, Pokladní, Skladník, kurzy a semináře pro veřejnost a firmy, podání nového projektu v rámci OPVK Logistická celoživotní akademie (projekt odsouhlasen). Fundraising projektová činnost - hlavní mimorozpočtový zdroj financí, zisk sponzorských příspěvků od partnerských firem, zisk darů pro školu- SRPŠ získávání materiální podpory včetně dotovaných společných akcí, ziskový maturitní ples, kladná doplňková činnost. Kladný hospodářský výsledek, dodržení závazných ukazatelů. 2

17 Druhá část Základní údaje o škole. Charakteristika školy k 3. červnu 23 Státní škola rodinného typu se zachováním náročnosti v oborech s maturitou i výučním listem. Unikátní vzdělávací nabídka v kraji: logistika - moderní široký obor aplikovaný do všech odvětví podle potřeb trhu práce Karlovarského kraje. Škola nabízí provozně ekonomické i technické vzdělání. Zaměření logistiky zejména na dopravu, přepravu, spedici, finančnictví, cestovní ruch, veřejnou správu a informační technologie - velmi široké a dobré uplatnění pro chlapce i dívky. Škola spojuje 55letou tradici s inovacemi a moderním přístupem: zahraniční stáže, dva cizí jazyky, řidičské oprávnění sk. B, řízení vysokozdvižného vozíku, praxe v podnicích, činnost fiktivních firem a základy podnikání, účast v evropských projektech. V rámci celoživotního vzdělávání vyučujeme dálkové studium pro dospělé a otevíráme i certifikované kurzy vedoucí k výučnímu listu. Úplný název školy podle zřizovací listiny Sídlo organizace Právní forma Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 4, Dalovice příspěvková organizace Identifikátor zařízení IČ Datová schránka Webové stránky Kapacita školy Zřizovatel Sídlo zřizovatele 95yg2vj 395 studentů od. dubna 2 Karlovarský kraj Závodní 353/88, 36 2 Karlovy Vary 3

18 Hlavní účel a předmět činnosti Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy. Obsazení školy Ředitel školy PaedDr. Vladimíra Štrynclová, tel.: Statutární zástupce Mgr. Vlastimír Sunek, tel.: , linka 37 Ekonom školy Ing. Ivana Šreková, tel.: , linka 33 Předseda PK Předseda PK 2 Metodik ICT Výchovný poradce Mgr. Martina Fukárková Ing. Petr Klíma Ing. Richard Baar Mgr. Věra Janovičová a metodik prevence Počet pracovníků 23 (pedagogických) + 7 (nepedagogických - provozních) Počet studentů 283 (26) Školská rada Ing. Petr Klíma - SOŠ logistická a SOU Dalovice Mgr. Vlastimír Sunek - SOŠ logistická a SOU Dalovice Kateřina Rebrošová - studentka SOŠ logistická a SOU Dalovice Kateřina Macháčková - studentka SOŠ logistická a SOU Dalovice Mgr. Martina Poštová - WITTE Nejdek, spol. s r. o. Ing. Jarmila Zajíčková - Obec Dalovice Přehled součástí, kapacity, naplněnost schválená kapacita výkony k 3.9. % využití počet tříd průměr na třídu 397 (z toho 295 denní studium) % denní studium; 79% nástavbové studium 26 4

19 .2 Zřizovací listina, Rozhodnutí Zřizovací listina vydaná Zastupitelstvem Karlovarského kraje s účinností od. ledna 22, jako Střední odborná škola poštovní a SOU poštovní. Platné přílohy: Č ; č ; č ; příloha č. 2 ZL Dodatky: Č. - Dodatek č. 8 - Úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace: Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice s účinností od. ledna 26, Dodatek č. 9 - Změna zřizovací listiny s účinností od. září 29, Dodatek č. - Změna zřizovací listiny s účinností od. října 2, Dodatek č. - Změna ZL s účinností od. ledna 22. Zařazení do sítě škol Poslední platné rozhodnutí - č. j. 674/2-25 s účinností od. září 2. Střední škola (IZO: 35 38), jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice..3 Materiálové zajištění výuky Organizace má právo hospodaření k pozemku a stavbě - Nový zámek, Hlavní 4, Dalovice. Teoretická výuka - ve vlastním objektu: 6 kmenových učeben, 2 studovny využívané k dělené výuce, učebna výpočetní techniky, jazyková učebna, 2 odborné učebny vybaveny PC a odborným softwarem, Logcentrum v suterénu (pracoviště fiktivních firem), klubovna (poradenské pracoviště). Výuka povinné tělesné výchovy - v pronajatých tělocvičnách (ZŠ Dalovice, hala Slávie K. Vary, Prima K. Vary, hřiště SZeŠ Dalovice, hřiště TJ Dalovice za objektem školy). Škola má nadstandardní moderní vybavení v oblasti ICT. Objekt školy je kompletně zrekonstruován. 5

20 Praktické vyučování Logistika služeb a finančnictví - výuka praxe ve vlastním objektu ve 2 cvičných pracovištích vybavených výpočetní technikou. Provozní pracoviště si nasmlouvají studenti podle individuální volby (finančnictví, cestovní ruch, veřejná správa), popř. u České pošty, se kterou má škola smlouvu na dobu neurčitou. Provoz a ekonomika dopravy - výuka praxe v učebnách školy a odborných učebnách, souvislá praxe dojednána individuálně zajištěna školou u nasmlouvaných firem. Operátor skladování a přepravy - výuka odborného výcviku v odborných učebnách ve škole, souvislá praxe zejména u firem Baumax, Kaufland, Lincoln a Imperiál. Ubytování žáků Domov mládeže v Lidické ulici v Karlových Varech. Počet ubytovaných: 2 Stravování Pro stravování žáků jsou zajištěny kapacity na Střední zemědělské škole v Dalovicích. Možné stravování též na ZŠ Dalovice. Dopravní obslužnost Zajištěny denní přímé školní spoje ráno a odpoledne. Mezi Domovem mládeže a školou je zřízen ranní přímý spoj od budovy internátu ke škole. Spádovost - rozdělení studentů podle okresů Karlovy Vary Sokolov Cheb ostatní % z celku

21 2 Přehled oborů vzdělání 2. 4 leté studium s maturitou - denní studium M/ Logistika ve službách a finančnictví - Školní vzdělávací program dle Rámcového vzdělávacího programu Logistické a finanční služby. Výuka v ročníku, třídy.a - 4.A M/6 Provoz a ekonomika dopravy - logistika - Výuka povolena Rozhodnutím MŠMT č. j /99-2 ze dne 3. května 999, č. j /99-23 s platností od. září 999 počínaje. ročníkem. Výuka ve 4. ročníku, třída 4.Z M/ Provoz a ekonomika dopravy - logistika - Školní vzdělávací program dle Rámcového vzdělávacího programu Provoz a ekonomika dopravy. Výuka v ročníku, třídy.z - 3.Z leté studium ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem - denní studium H/ Operátor skladování a přepravy - Školní vzdělávací program dle Rámcového vzdělávacího programu Operátor skladování. Výuka v. ročníku, třída.os leté nástavbové studium s maturitou - dálkové studium 64-4-L/5 Podnikání - Školní vzdělávací program dle Rámcového vzdělávacího programu Podnikání. Výuka v. a 3. ročníku, třídy.p a 3.P. Povinně volitelné předměty Konverzace v německém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Matematický seminář Společenskovědní seminář 7

22 Další aktivity pro zájemce Je zprostředkování a umožnění absolvování autoškoly - získání řidičského průk. sk. B. Pro zájemce volný přístup k Internetu v době mimo výuku. Fiktivní firmy. Odborné stáže v zahraničí - získání mezinárodního certifikátu Europass mobility. Pro všechny absolventy - Europass odborné způsobilosti. Kurzy pro studenty - příprava na nové maturity, cizí jazyky. Zahraniční výjezdy žáků v rámci spolupráce s partnerskou školou v Rodewisch (SRN). Možnost stipendijního programu ČéDeS. 2.4 Výkon státní správy rozhodnutí ředitele počet počet odvolání přijetí žáků k čtyřletému studiu 6 24 přijetí žáků k tříletému studiu přijetí žáků k dálkovému studiu 3 přestup - přijetí 5 podmíněné vyloučení ze studia 6 vyloučení ze studia přerušení studia 6 opakování ročníků přijetí do vyššího ročníku 2 změna oboru 6 individuální studijní plán ukončení studia mimo správní řízení 33 8

23 2.5 Počty žáků typ a třída počet žáků A (SOŠ) B (SOU) z toho chlapců.a Z P* A Z A Z P* A Z OS 2 7 A celkem B celkem 2 7 A + B celkem * Dálkové nástavbové studium 9

24 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Na škole zajišťovalo ve školním roce 22/23 výkon všech činností, v sekci pedagogických a nepedagogických pracovníků, celkem 28 fyzických osob. 3 pracovníci - nástup na mateřskou dovolenou. Škola nabízí služby výchovného poradce, metodika prevence a kariérového poradenství. Dále na škole pracuje ICT koordinátor a Koordinátor environmentální výchovy. Od února 23 nastoupil do školy asistent pedagoga na podporu vzdělání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Personální struktura Pedagogičtí pracovníci počet pracovníků 23 pracovníci do 3 let praxe pracovníci ve vedoucích funkcích pracovníci v metodických funkcích 2 3 fyzický počet pracovníků 23 přepočtený počet pracovníků 2,66 kvalifikovaných pracovníků 96%* pracovníci s odbornou kvalifikací 2 v teoretické výuce v praktické výuce 2 4 průměrná doba let praxe 22 průměrné věkové složení 49 * Pozn.: Plán kvalifikovanosti pedagogických pracovníků k. září 24: kvalifikovanost dosáhne % (návrat z mateřské dovolené)

25 Nepedagogičtí pracovníci počet pracovníků 7 fyzický počet pracovníků 7 přepočetný počet pracovníků 5,875 Škola celkem počet všech pracovníků 3 fyzický počet všech pracovníků 3 přepočetný počet všech pracovníků 27,4

26 4 Údaje o příjicím řízení a následném přijetí do školy K přijímacímu řízení pro školní rok 22/23 se přihlásilo ve třech vyhlášených kolech celkem 36 uchazečů (viz. tabulka níže). Celkem bylo odevzdáno 5 zápisových lístků od uchazečů, kteří již jako žáci nastoupili do prvních ročníků studia otevíraných oborů vzdělání. Počet přijatých uchazečů do prvního ročníku pro školní rok 22/23 kolo obor přihlášeno přijato LSF 5 3. PED 47 3 OSP POD LSF PED 3 3 OSP POD PED 4. POD 5 4 LSF celkem ve všech kolech PED 5 34 OSP POD 32 3 Celkem

27 skutečný nástup do. ročníku počet studentů v. ročnících k LSF PED OSP POD 25 3 Rozdělení přijatých uchazečů podle okresů Karlovy Vary Sokolov Cheb ostatní celkem LSF PED OSP POD celkem Správní řízení - přijímací řízení.a.z.os.p* přihlášeno usnesení o ukončení správního řízení 66 5/24 rozhodnutí o přijetí podle 65, písm. F/56/24 rozhodnutí o nepřijetí podle 65, písm. F/56/ podaných odvolání 4 přijatých odvolání 4 počet přijatých po odvolání * Dálkové nástavbové studium 3

28 Průběh přijímacího řízení Přijímací řízení proběhlo dle přesného organizačního zajištění a v souladu s platnou legislativou: 59 a 9 zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), Vyhl. č. 67/24 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. 4

29 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Škola sleduje jednotlivé ukazatele (zejména prospěch, absence hodin na žáka za rok, počet uvolněných, nehodnocen) ve vývoji. Výsledky školního roku 22/23 se pohybují v dlouhodobě vykazovaných průměrných hodnotách výsledků vzdělávání. Ve všech oborech probíhá výuka podle Školních vzdělávacích programů. 5. Výsledky vzdělávání ve školním roce (k 3. září 23) Data za jednotlivé obory studia jsou shrnuta v následujících tabulkách 5

30 6 Střední odborná škola - denní čtyřleté obory (. pololetí: ; 2. pololetí: ) uvolnění z TV 3 Výsledky za všechny ročníky 2 4 absence na žáka 6,79 85,7 52,44 66,82 49,7 64,67 57,2 6,92 75,27 74,57 6, 59, 47,37 37,48 87,3 7,79 6,29 65, neomluveno hodin průměrný prospěch 2,48 2,68 2,6 2,9 2,22 2,2 2,38 2,3 2,45 2,28 2,5 2,59 2,9 2,2 2,8 2,53 2,44 2,44 nehodnoceno 3 výchovná opatření PŘ PTU st st ŘD DTU NTU prospěch N P V pololetí třída.a.z 2.A 2.Z 3.A 3.Z 4.A 4.Z SOŠ

31 3.OS SOU Střední odborné učiliště - denní tříletý obor (. pololetí: ; 2. pololetí: ) prospěch výchovná opatření 4 Výsledky za všechny ročníky ,94 2,97 2,94 2,97 6,5 9,4 6,5 9, uvolnění z TV absence na žáka neomluveno hodin průměrný prospěch nehodnoceno PŘ PTU 3. st. 2. st. ŘD DTU NTU N P V pololetí třída 7

32 .P 3.P SOŠ Střední odborná škola - tříletý dálkový nástavbový obor (. pololetí: ; 2. pololetí: ) 2 prospěch výchovná opatření Výsledky za všechny ročníky 4 4 2,52 2,7 2,25 2,38 2,39 2,54 7,65 2,6 7,39,55 7,52,58 uvolnění z TV absence na žáka neomluveno hodin průměrný prospěch nehodnoceno PŘ PTU 3. st. 2. st. ŘD DTU NTU N P V pololetí třída 8

33 Výsledky opravných zkoušek počet žáků prospělo neprospělo opakuje ročník přestup do OS.A Z P* A Z A Z OS P* A Z celkem * Dálkové nástavbové studium Hodnocení v náhradním termínu počet nehodnocených* prospělo neprospělo opakuje ročník 6 6 * Důvod: nekonání náhradní praxe. 5.2 Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkoušku konali žáci denního studia maturitních tříd 4.A (Logistika služeb a finančnictví) a 4.Z (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Logistika) a žáci dálkového studia maturitní třídy 3.P (Podnikání). 9

34 Celkové výsledky ročník obor počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo připuštěno k MZ Ř* O* Ř* O* Ř* O* Ř* O* 4.A LSF Z PED P** POD * Ř - řádný termín, O - opravný termín ** Dálkové nástavbové studium Výsledky společné části maturitní zkoušky předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika celkem prospívajících ze společné části celkem neprospívajících ze společné části 4.A 4.Z 3.P* celkem Ř** O** Ř** O** Ř** O** Ř** O** % - 96% % % - 97% % % - 93% % % % % 5% % % 5% % - % % - % - 57% % 8% % % 5% 92% % 8% % 9% 6% 2*** % 5% 8% % 9% % 9% 4% * Dálkové nástavbové studium 2

35 ** Ř - řádný termín, O - opravný termín *** žákyně omluvena z MZ 5.3 Výsledky závěrečných zkoušek Škola se zapojila do konání jednotných závěrečných zkoušek. Závěrečnou zkoušku konali žáci denního studia třídy 3.OS (Operátor skladování a přepravy) a účastníci kurzu Aprolog (držitelé Profesních kvalifikací dle zákona č. 79/26 Sb., o uznávání kvalifikací). Celkové výsledky ročník obor počet žáků připuštěno k ZZ vyznamenání prospělo neprospělo Ř* O* Ř* O* Ř* O* Ř* O* 3.OS OSP Aprolog OSP * Ř - řádný termín, N - náhradní termín 5.4 Přehled aktivit Exkurze datum předmět exkurze účastníci září/říjen Krajská knihovna K. Vary.A,.Z Poznávací zájezd - Itálie.-2. ročníky říjen Čistička a třídička odpadů K. V..A,.Z říjen POSTERVIS Ústí nad Labem 2.A říjen Witte Nejdek 2.Z listopad Terminál Hostivař 2.Z listopad terminál Hostivař 3.Z prosinec Vánoční zájezd - Německo.-3. ročníky prosinec Parlament ČR, Pražský hrad 2.A, 2.Z 2

36 prosinec, leden Horní nádraží K.V. 2.Z leden Pravoslavný kostel 2.A únor/březen ATC Plzeň.A, 2.A duben KV DEPO.A duben Přírodovědná vycházka.a,.z duben/květen Lidice.A,.Z duben DP KV 2.Z duben Letiště Praha 3.A, 3.OS květen Letiště KV 2.Z červen Chyše - muzeum K. Čapka 3.A, 3.Z Projektové dny a další aktivity datum název akce Sportovní kohezní kurz pro 3.OS Sportovní kohezní kurz pro. ročníky Zahraniční zájezd Itálie Evropský den jazyků 4.. Imatrikulace. ročníků Comenius - setkání partnerů ve Švédsku 23.. Projektový den OP II Veletrh FF Plzeň 3.2. Zahraniční zájezd Německo 2.2. Vánoční besídka 2.. Maturitní ples Lyžařský kurz pro 2. ročníky 22

37 Comenius - setkání partnerů v Německu 4.2. Setkání s přáteli školy Regionální veletrh FF - Sokolov Mezinárodní veletrh FF - Praha Comenius - setkání partnerů v Turecku 3.6. Slavnostní vyřazení maturantů Sportovně turistický kurz pro 3. Ročníky 2.6. Školní výlety Projektový den sebehodnocení Přednášky, kulturní představení, humanitární akce datum název akce účastníci.9. Světluška - sbírka pro nevidomé 3.A, 3.Z 4.9. Jak se správně učit.a,.z 8.9. Srdíčko - sbírka pro handicapované děti 2.A,2. Z Kohezní kurz.a,.z 2.. Možnosti pomaturitního studia 4.A 2.. Možnosti pomaturitního studia 4.Z 22.. Jak chránit své bezpečí.a,.z 22.. Kyberšikana 3.A 2.2. Dobře placená procházka - divadelní představení celá škola 3.2. Právní vědomí 4.A, 4.Z 4.. Kyberšikana.A - 3.A, 3. OS.. Sociometrie 3.A.. Kyberšikana.Z - 4.Z, 4.A 6.3. Závislosti-důsledky 3.A, 3.Z 23

38 7.3. Závislosti-prevence 2.A, 2.Z 9.3. Píšťalka - sbírka pro postižené děti 2. a 3. Ročníky 2.3. Mezilidské vztahy.a,.z Srdíčko - sbírka pro handicapované děti 2. a 3. Ročníky 2.4. Trh práce a legislativa 4.A, 4.Z, 3.OS.5. Sociometrie.A,.Z Vyhodnocení sociometrie.a,.z Ochrana člověka za mimořádných situací Ochrana člověka za mimořádných situací byla zařazena v průběhu školního roku do výuky předmětů Základy přírodních věd, Společenská nauka a Tělesná výchova v celkovém rozsahu minimálně 6 hodin za rok v každém ročníku. Projektový den Ochrana člověka za mimořádných situací se v letošním školním rocen konal formou akce Ukázka zásahu Integrovaného záchranného systému a to přímo na pracovišti Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech. 5.5 Přehled soutěží Škola byla organizátorem 4. ročníku celorepublikové soutěže Logistik junior a celokrajské soutěže v grafických disciplínách. Byla podána žádost MŠMT v projektu Excelence na podporu 2 celokrajských umístění. Soutěže znalostí termín název soutěže vyhlašovatel garant průběžně AŠSK MŠMT Mgr. I. Krůtová průběžně SOČ MŠMT Ing. J. Düringerová říjen Veletrh FF Most OA Most Ing. P. Klíma říjen Celostátní soutěž: Logistik Junior SOŠ logistická Dalovice Ing. V. Bechiňský Ing. P. Klíma listopad- Mladý speditér SSL Ing. V. Bechiňský 24

39 květen listopad Piškvorky - ŠK - Ing. R. Baar listopad Piškvorky - OK + KK - Ing. R. Baar prosinec O pohár kr. mincovny Krajské muzeum KV Mgr. I. Černý prosinec Veletrh FF Plzeň SPŠ dopravní Plzeň Ing. P. Klíma prosinec Olympiáda v ČJ- ŠK MŠMT Mgr. I. Černý leden-březen Finanční gramotnost MŠMT Ing. J. Düringerová leden Olympiáda v NJ- ŠK MŠMT Mgr. S. Randová leden Olympiáda v AJ MŠMT Mgr. I. Fastová leden Olympiáda v Z PF Plzeň Mgr. V. Janovičová leden SAPERE - vědět jak žít MŠMT Mgr. V. Janovičová 2. pololetí Celostátní soutěž ČP (SOD) Česká pošta D. Dudáková únor Regionální veletrh ff Sokolov Ing. V. Bechiňský Ing. P. Klíma únor Školní kolo matemat. soutěže SOŠ logistická Dalovice Mgr. J. Rybáčková únor Školní kolo v psaní na PC, korektuře, wordprocessingu SOŠ logistická Dalovice Mgr. I. Horáková únor Olympiáda v RJ MŠMT Mgr. M. Svobodová březen Celostátní matematická soutěž MŠMT Mgr. J. Rybáčková březen Celokrajská soutěž: Korektura textu SOŠ logistická Dalovice Mgr. I. Horáková březen Celokrajská soutěž: Psaní na PC SOŠ logistická Dalovice Mgr. I. Horáková březen Celokrajská soutěž: Wordprocessing SOŠ logistická Dalovice Mgr. I. Horáková březen Veletrh FF Praha CEFIF Praha Ing. P. Klíma březen Matematický klokan PF UP Olomouc Mgr. J. Rybáčková 25

40 duben MČR v graf. předmětech MŠMT - celostátní Mgr. I. Horáková červen Soutěž v autorském čtení SOŠ logistická Dalovice Mgr. B. Zindrová červen Veletrh FF Písek OA Písek Ing. V. Bechiňský Ing. P. Klíma Sportovní soutěže Asociace školních sportovních klubů datum název soutěže umístění SAP - Corny Fotbal Stolní tenis Halový fotbal Volejbal Basket H - 7.; D Silový víceboj Pohár primátora H - 4.; D Plážový volejbal 4. Celkové umístění - hoši: Celkové umístění - dívky: 6. místo. místo 5.6 Enviromentální výchova Plníme úkoly projektu Ekoškoly do kterého jsme zapojeni. EVVO ve škole probíhal podle schváleného plánu pro školní rok 22/23. Byly uspořádány akce školy k významným dnům: Evropský den bez aut - letáková akce pro učitele a žáky 3. Ročníků Světový den zdraví - osvěta a propagace v. ročnících Světový den země - osvěta v ročnících - film Světový den bez tabáku - dotazníková a osvětová akce pro všechny žáky 26

41 Pokračovali jsme v mnohaletém soustavném třídění odpadu ve škole (papír, plast, ostatní) - zvýšil se počet odpadkových košů na třídění odpadu. Pravidelně byla aktualizována školní nástěnka na téma Člověk a příroda. Na školní infotelevizi byly promítány prezentace jednotlivých členů školního Ekotýmu na téma Člověk a příroda. Jsme přihlášení do programu Recyklohraní (Dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady). Na Logistické burziádě jsme prezentovali třídění odpadů, dekorační výrobky a dopravní prostředky z PET lahví. 27

42 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast výchovného poradenství řeší otázky výchovy a vzdělávání, práci se žáky vyžadující speciální vzdělávací potřeby a postupy s nadanými žáky. Oblast primární prevence se zaměřuje na prevenci a případné řešení nežádoucích jevů. Vzhledem k velikosti jsme školou rodinného typu a nežádoucím jevům se daří předcházet, a to vzájemnou součinností všech pedagogů a rodin žáků. Od února 23 nastoupil do školy asistent pedagoga na podporu vzdělání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Byl získán grant na konání kohezního kurzu učebního oboru ve školním roce 23/ Školní metodik 4 besedy, 9 přednášek, divadelní představení, kohezní kurz pro. ročníky, do osobních listů studentů. ročníků založeny rodiči podepsané metodické postupy školy ve vztahu k SVP, využití videotéky k prevenci SPJ (Psy, TV, ON), využití nástěnek, školního rozhlasu, publicistická činnost - školní časopis, Karlovarský deník, průběžně používány interaktivní techniky na zvýšení koheze třídního kolektivu a sebepoznání v rámci tematických celků v hodinách psychologie, sociometrie v. ročnících a její následný rozbor, sociometerie ve 3. ročníku a její následný rozbor, fotografování studentů a pedagogického sboru, prevence HIV (film Mezi nimi), školení - Odměny a tresty, soutěž SAPERRE ( Jak zdravě žít ). 28

43 6.2 Výchovné poradenství 27 výchovných komisí, 7 konzultací se studenty + x následné sledování + doporučení PPP, 2 konzultace s rodiči, 3 konzultace s kolegy, 2 konzultace s PPP, termíny TA na ZŠ (harmonogram), náborové akce na základních školách v kraji, aktualizace seznamu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vyhotovení způsobu zohlednění a jejich následné sledování, čestné listy a nákup dárků pro nejlepší studenty, přehled výchovných opatření, zpětná vazba, slavnostní vyřazení maturantů. 6.3 Minimální preventivní program naplnění PP školy, výchovný poradce, školní metodik, kariérové poradenství. 6.4 Charitativní činnost školy Světluška (sbírka pro nevidomé), Srdíčkový den (sbírka Život dětem), Píšťalka (sbírka pro tělesně postižené děti). 6.5 Kariérové poradenství 2x beseda ve 4. ročnících (pomaturitní studium), informace na nástěnkách, sylab pro maturanty, zpětná vazba - úspěšnost studentů na VŠ, VOŠ, konzultace k výběru VŠ, 29

44 kontrola a potvrzení přihlášek na VŠ a evidenční listy, 2 přednášky pracovnice ÚP pro 4. ročníky, uplatnění publikací k VŠ, účast studentů na Gaudeámus Praha, dotazníkové šetření ve 4. ročnících (začlenění na trhu práce). 6.6 Imatrikulace. ročníků V září 22 proběhl 2. ročník imatrikulace pro první ročníky školy. Studenty v sále Lázní V přivítala paní ředitelka školy. Slavnostního setkání se zúčastnili rodiče žáků a celý pedagogický sbor. Žáci měli za sebou již kohezní kurz, kde si vytvořili desatero kolektivu, takže na tomto setkání aktem slibu se k desateru kolektivu a dvanácteru školy přihlásili. Závěrečné slovo měli třídní učitelé. Celý program byl doprovázen hudebními a pěveckými vložkami našeho studenta. Milé a příjemné odpoledne žáci zakončili předáním květin. 3

45 7 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Podpora dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků je prioritou personální práce. Ve školním roce 22/23 byla úspěšně ukončena studia ke zvýšení kvalifikace (učitel AJ, DPS). V rámci prohlubování kvalifikace se pracovníci zúčastnili zejména kurzů hodnotitelů MZ. Sledována byla též nová legislativa. V oblasti samostudia byl podpořen zejména nácvik práce se zakoupenou technikou a novými technologiemi. Studující - splnění kvalifikačních předpokladů obor počet účastníků DPS 2 zvyšování kvalifikace VŠ mimo obory učitelství celkem 3 MŠMT - akreditované kurzy v rámci DVPP název kurzu počet účastníků Školení BOZP (externí) Setkání PS odborná výchova (logistika) 2 Správní řízení ve škole a školském zařízení Konzultační seminář k ústní zkoušce z RJ Vzdělávací akce Junior Achievement Moderní technologie v managementu II. (školení pro ředitele SŠ) Odměny a tresty ve škole Konzultační semináře pro maturitní komisaře 2 Lektor vzdělávání dospělých 3

46 Školení UNIV III. 4 Konzultační seminář k písemné práci z ČJ a literatury 2 Den učitelů ruštiny Základy finanční matematiky Koncepce dalšího vzdělávání Seminář - školní metodik prevence celkem 2 Kurzy - vzdělávání nepedagogických pracovníků obor počet účastníků Právní předpisy ve školství v aktuálním znění Školení ISO Roční zúčtování mezd za rok 22, zdaňování mezd od.. 23, II. pilíř důchodové reformy Správní řád a správní řízení Seminář katedra, škola on-line Elektronické tržiště celkem 6 32

47 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola v této oblasti postupuje podle Strategie informační kampaně, jednotná vizualizace všech výstupů. 8. Marketingová komunikace, Public relations Informační kampaň TV Duha + škola: Inovace minutového DVD filmu - Jak se mění naše škola. Film využíván při všech prezentačních akcích školy. Inovován 4 vteřinový shot - pouštěn na TV Duha v říjnu - prosinci 22. Informační a komunikační systém billboard u KV Areny, prezentace na LED TV v centru Karlových Varů, aktualizované webové stránky školy (www.logistickaskola.cz) - od. září 22, facebookový profil školy ( SOŠ logistická Dalovice-oficiální ), další sociální sítě, elektronický zpravodaj školy ( e-logistickáškola ), nové vybavení prezentačního stánku (pořízen banner včetně vlastního návrhu grafiky), PowerPointové prezentace (účely: Dny otevřených dveří; třídní aktivy.ročníků; zahraniční návštěvy; jednání Asociace ICT, telekomunikačních, poštovních a logistických škol; aj.), informační bulletin pro rodiče přijatých žáků do. ročníků - aktualizace 23, informační letáky k celoživotnímu vzdělávání, marketingové letáky ke kurzům 22, 23, informační leporela, oslovovací dopisy pro výchovné poradce, infočlánky do médií, ICT systém: Katedra (Škola on-line) a propojení na docházkový systém, Elektronická třídní kniha propojená na docházkový systém s čipovou kartou pro žáky a zaměstnance, intranet, Moodle, Infotelevize ve škole. 33

48 Účast na konferencích a workshopech V průběhu roku proběhlo cca 35 akcí na úrovni ředitelky školy, z nichž jmenujeme ty nejvýznamnější: schůzka se zástupci Hospodářské komory ČR v Praze; účast na mezinárodním veletrhu logistiky a spedice v Mnichově; v budově školy se uskutečnila závěrečná konference projektu UNIV II. za účasti zástupců pořádající organizace a ředitelů SŠ Karlovarského kraje; jednání ředitelky ve firmě WITTE Automotive spol. s r.o. o evropském projektu "Pospolu"; podpis smlouvy o partnerství s firmou Dachser GmBH Hof; schůzky školské rady a SRPŠ v budově školy; jednání výběrové komise OP VK v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje; závěrečná konference projektu UNIV 2 KRAJE v Praze; Soutěž poštovních dovedností pořádaná SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín; účast ředitelky na akci SCIO "Panel ředitelů středních škol" v Praze, vystoupení ředitelky s prezentací školy; evidence na webu Scio pracovní setkání ředitelů středních škol na krajském úřadu, program: seznámení se strategií vzdělávání do roku 22; porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem v Sokolově; seminář k projektu "Inovace školského portálu" v Mariánských Lázních; RHK Poohří pořádá seminář "Potřeby zaměstnavatelů v oblasti rozvoje lidských zdrojů" se zaměřením na odborné školství a konkurenceschopnost podniků; ve Společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary se ředitelka zúčastní konference s názvem "Příklady dobré praxe" v rámci grantových projektů OP VK; v Praze se koná podzimní setkání Asociace středních škol, které spojuje poštovnictví, peněžnictví, logistika, telekomunikace a informační technologie; 34

49 účast ředitelky na celokrajské konferenci "Pedagogický den 22" v Alžbětiných Lázních na téma řešení problematiky ŠVP ve vazbě na nově zpracovaný Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje; osobní jednání ředitelky se zástupcem RHK p.pašavou o spolupráci školy a komory; seminář "Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů" v rámci vzdělávacího programu Personální a andragogická akademie; setkání ředitelky se zástupci Hospodářské komory České republiky u kulatého stolu k tématu Národní soustava kvalifikací a k problematice nedostatku kvalifikovaných pracovních sil; akce "Den pro pestřejší život" v rámci kampaně Týden vzdělávání dospělých, kterou vyhlásil Karlovarský kraj ve spolupráci s Úřadem práce Karlovy Vary pro zástupce zaměstnavatelů, kterým záleží na rozvoji lidských zdrojů; kolokvium ředitelů v lázeňském sanatoriu Thermal k aktuálním informacím z MŠMT; setkání ředitelky se zástupci marketingu a personálního odboru ve firmě WITTE Automotive Nejdek na téma přípravy Dne otevřených dveří ve firmě (6..22), soutěže Logistik Junior, spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání a pozvánka na slavnostní imatrikulaci prvních ročníků školy; jednání se zástupkyní firmy GNOSTIKA CONSULTING v Praze; jednání se zástupci Úřadu práce Karlovy Vary o nabídce kurzů pro dospělé, o prostorách k propagaci a možnostech vstupu k základním školám;dále se uskutečnilo jednání ředitelky se zástupci GŘ České pošty Praha a Karlovy Vary, na kterém byli vyhodnoceni nejlepší žáci, definována konkrétní spolupráce, prezentována nabídka vzdělávání dospělých a výpomoci České poště; zúčastnění zástupci obdrželi pozvání na slavnostní imatrikulaci prvních ročníků; jednání se zástupcem GŘ České pošty v Praze o počítačové podpoře pro školu a se zástupcem firmy Sokotrans o další spolupráci v novém školním roce; zahájení školního roku 22/23 - slovo ředitelky; Všechny akce jsou na webových stránkách v části O nás - Ředitelka školy. Regionální média V průběhu roku jsme úzce spolupracovali s médii: Dalovičtí studenti uspořádali logistickou burziádu (Karlovarský deník, ), 35

50 Logistici se loučili s Comeniem v Turecku (Karlovarský deník, ), V badmintonu byli nejlepší logistici (Karlovaský deník, ), Inzerce - Logistická burziáda (5+2 dny, ), Lázně odstartovaly sérii studentských maratonů (Karlovarský deník, ), Inzerce - Logistická burziáda (Dalovické listy, 4/23), Soutěž Mladý speditér (Dopravní noviny), Žáků ubývá, střední školy proto lanaří dospělé (Učitelské noviny, ), Studentský parlament pomohl prosadit letošní opravu chodníků ve Staré Roli (Karlovarský deník,.3.23), Inzerce - nabídka studia (MF Dnes, ), Logistici poznávali Bavorsko a mají na co vzpomínat (Karlovarský deník, ), Plesový víkend v Puppu patřil logistikům z Dalovice (Karlovarský deník, 7..23), Inzerce - MF Dnes: příloha Střední školy (MF Dnes, 8..23), Inzerce dny (5+2 dny, 3..23), Logisticii navštívili partnerskou školu v Rodewisch (Karlovarský deník, ), Studenti si volili prezidenta nanečisto (Karlovarský deník, ), "Ocenění patří celé mozaice lidí", říká pan Živec (Karlovarský deník, ), Krajské dotace pomohly proměně zámku v Dalovicích (Krajské listy, ), Inzerce - nabídka studia (Krajské listy, ), Inzerce - nabídka studia a Den otevřených dveří (5+2 dny, ), Kam na střední? Rozhodování usnadní dny otevřených dveří (web: WITTE Nejdek, 8..22), Reklamní spot na podporu kurzů Moderní elektronické služby (HitRadio Dragon, ), Studenti logistické školy v Dalovicích zavítali do Švédska (Karlovarský deník, 2..22), "Mým snem je natočit cestu kolem světa", říká studentka Adéla Mikschiková (5+2dny,..22), Logistická škola má díky krajským financím nový kabát (web: Krajské listy, ), Logistici si dali dostaveníčko v Dalovicích (5+2 dny, ), 36

51 Kurz se studentům líbil (5+2 dny, 7..22), V dalovické škole soutěžili studenti v logistice (Karlovarský deník,..22), Dalovičtí studenti poznávali Itálii (Karlovarský deník, 3..22), SOŠ logistická a SOU Dalovice chystá celonárodní soutěž Logistik Junior (Karlovarský deník, ), SOŠ logistická a SOU Dalovice chystá celonárodní soutěž Logistik Junior 22 (Krajské listy, ), Studenti se na kurzu při sportu i túrách poznali (Karlovarský deník, ). Všechny zprávy jsou na webových stránkách v části O nás - Média o nás. Účast na prezentačních akcích o školství pro veřejnost prezentační stánek: Thermal Karlovy Vary, Chomutov, Sokolov, Rakovník, Cheb, nově: vstupy do výuky všech základních škol v Karlových Varech, Ostrově a Nejdku, třídní aktivy 9. tříd (35 vybraných základních škol okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb), celá informační kampaň podpořená financemi z projektu OP VK. (Zavádění modulárního systému výuky v logistické školy), kampaň na rádiu Dragon- infospot kampaň- billboard Buď In, studuj logistiku Prezentační inzerce informační brožurka pro volbu povolání (Úřad práce K. Vary), příloha inzertních novin Karlovarska, týdeník Karlovarska (příloha o středních školách), poštovní kurýr. Školní časopis Expres 4 čísla Dny otevřených dveří 3x pro počáteční vzdělávání 37

52 Jednání poradního sboru ředitelky individuální osobní konzultace se zástupci firem (vzájemné návštěvy) - cca 2x Další veřejná prezentace školy, akce pro veřejnost imatrikulace prvních ročníků v Lázních V - poprvé velká účast rodičů, 32. maturitní ples, setkání s přáteli školy (únor 23), osobní návštěvy ve firmách - 2 setkání na úrovni vedení školy, Logistická burziáda- jarní akce pro veřejnost, spolupráce s obcí, 2. ročník maturitní tabla - vystavena na ulici T.G. Masaryka v centru K. Varů slavnostní vyřazení maturantů v Lidovém domě ve Staré Roli (včetně slavnostních pozvánek), třídní aktivy (listopad 22, duben 23, červen 23). Významná členství školy (2 nové smlouvy) Svaz spedice a logistiky, Český svaz manipulace se zbožím a materiálem - L, Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví, peněžnictví a logistiky, CEFIF Praha, Regionální hospodářská komora Poohří, Středisková škola Katedra, Asociace alternativních poštovních operátorů, Smlouva o spolupráci s univerzitou v Pardubicích, smlouva o partnerství s firmou Dachser GmBH Hof, ředitelka školy - zvolená do dozorčí rady RHK. 8.2 Spolupráce s firmami Svaz spedice a logistiky a Českým svaz manipulace se zbožím a materiálem pravidelná jednání v Praze za účasti učitelů odborných předmětů - viz přehled seminářů (výchovná skupina, expresní klub), 38

53 materiální a informační výpomoc, pravidelný informační servis z jednání pracovních skupin formou Spedičního zpravodaje nebo cestou Internetu. Česká pošta, s. p. Zajištění pracovišť souvislé praxe pro obor PaPS: 4 dní v každém ročníku pro každou třídu oboru. Materiální výpomoc ze strany ČP: bezplatné poskytování aktualizace Poštovních pravidel a programu APOST, zajištění údržby počítačové učebny, tiskový informační servis o nových trendech ve firmě a propagační materiál. Nová etapa spolupráce: strategie rozvoje vzájemné spolupráce škola - firma do roku 25, celorepubliková Soutěž odborných dovedností Ústí nad Labem místo. Dachser GmBH Hof spolupráce zejména v oblastech pracovního uplatnění absolventů, konání exkurzí a zahraniční stáže v rámci projektu Leonardo LC Lauterbach Berg (hlavní partner školy) zejména partner projektu Leonardo - 6. ročník OVB Allfinanz, a. s. účast u praktické části maturitní zkoušky, obhajoby maturitní práce, přednášková činnost, praxe studentů, materiálová podpora, spoluúčast na tvorbě videofilmu o škole. 39

54 Poštovní spořitelna přednášková činnost - prodejní dovednosti, informační a materiálová výpomoc, odborné konzultace, účast při praktické části maturitních zkoušek. WITTE Nejdek Automotive, spol. s r. o. (hlavní partner školy) velmi intenzivní spolupráce v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání - uplatňují se téměř všechny formy spolupráce - viz bod 8.4 níže 8.3 Spolupráce s dalšími partnery Auto Mudra K. Vary Autoškola Jordán Baumax BSZFW Rodewisch Česmad Eurovia FM Logistik Praha Geis - Balšan Globus Jenišov (výpomoc žáků při inventarizaci) Imperiál Integrovaný dopravní systém Karlovarského kraje Kaufland LC Sokostrans, a. s. Lincoln Chodov Národní ústav odborného vzdělávání Obecní úřad Dalovice Pojišťovna Kooperativa, a. s. Selma Travel Střední zemědělská škola Dalovice Úřady práce K. Vary, Sokolov, Cheb 4

55 8.4 Formy spolupráce se sociálními zaměstnavateli nabídka pracovních míst pro absolventy konkrétních škol, praktický výcvik žáků ve firmě, výpomoc firmě ze strany školy, exkurze, návštěvy žáků a učitelů na pracovišti, vzdělávání zaměstnanců firmy v odborné škole, kurzy na míru, využití prostorového vybavení školy, stáže vyučujících ve firmě, školení pro vyučující, infozdroje, účast zástupců firem na prezentačních akcích pro žáky ZŠ, spoluúčast na tvorbě školních vzdělávacích programů, účast na závěrečných zkouškách žáků či studentů, profesní certifikáty, vyřazení maturantů, spoluúčast na projektech ze strukturálních fondů EU (UNIV, OPVK), poskytování materiálního a technického vybavení, možnost zahraniční stáže ve firemní pobočce, sponzoring školy, smluvní partnerství se školou, spolupráce při propagaci profese a firmy, společná účast na konferencích, spoluúčast pracovníků na výuce, přednáškách a při projektových dnech, podpora činnosti fiktivních firem školy, sponzoring konkrétních žáků - stipendijní program ČéDeS. 8.5 Zahraniční spolupráce smluvně navázána spolupráce s největší spediční firmou Dachser GmBH - pobočka Hof: červen 23, týdenní pobyt zahraničních studentů ze 6 evropských zemí ve Švédsku, Španělsku a Německu - účast v projektu Comenius - zahájení od. září 2 (7 evropských zemí), jednodenní předvánoční zahraniční zájezd, 5 denní zahraniční odborně tematický zahraniční zájezd do Itálie podzim 22, Rodewisch-partnerská škola: Evropský den jazyků, 4

56 Spolupráce s LC Lauterbach Berg - oboustranné návštěvy, projekt Leonardo č.6 - odborné stáže žáků v Německu, průběžná komunikace mezi středními školami v Německu, Polsku, Itálii. 8.6 Spolupráce s rodičovskou veřejností Sdružení rodičů a přátel školy podpora školy formou účelově vázaných finančních příspěvků jako daru dle konkrétních potřeb školy, podpora při organizaci maturitního plesu, 2x ročně třídní aktivy (listopad, duben) - účast 6%, v červnu se konají každoročně informační schůzky pro rodiče žáků přijatých do. ročníků, byly rozdány informační letáky, provedená prezentace školy. Školská rada rada pracovala podle stanov, projednala a schválila vnitřní normy podle školského zákona 8.7 Spolupráce se studentským parlamentem spoluúčast žáků v rámci samosprávy, předseda parlamentu: Karel Daněk (2.A), externím dotazníkovým šetřením 22 - velmi pozitivně hodnocena činnost parlamentu, pravidelná setkání s ředitelkou školy (x měsíčně), zápisy z jednání, práce parlamentu dle vlastního plánu činnosti jako součásti ročního plánu školy, priority: o realizace Školního dvanáctera, o humanitární výchova, o etická výchova, o standardy, o sebehodnocení. 42

57 8.8 Poskytování informací podle zákona č. 6/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Podle 8 odst., písmeno a) - e) počet podaných žádostí o informace - počet podaných odvolání proti rozhodnutí - opis podstatných částí každého rozsudku soudu - výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 43

58 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V roce 22 a v období leden - červen 23 nebyla ve škole Inspekční činnost vykonána. 44

59 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v Kč Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč k k činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková. Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Přijaté příspěvky a dotace v Kč Přijaté příspěvky a dotace k Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele celkem z toho: oprava fasády výměna kotlů okapový chodník, plechová dvířka, svítidla na budovu Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem toho: běžné provozní výdaje.842. příspěvek na soutěž Logistik Junior 8.5 příspěvek na mezinárodní veletrh fiktivních firem 6. příspěvek na odměny ředitelům 4.62 příspěvek na posílení prostředků na platy 3.66 příspěvek na výuku povinného předmětu ŘMV 82.9 příspěvek na výuku Obsluhy manipulačních vozíků příspěvek na scio testy - přijímací zkoušky 3.34 hlídací služby a světelná signalizace v souvislosti s opravou fasády Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu zřizovatele celkem z toho: ÚZ Příspěvky a dotace z jiných zdrojů celkem z toho: OP VK Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole Leonardo da Vinci 9.9 OP VK Smart logistik - moderní výuka logistiky (Šablony) -. Záloha

60 Přehled přijatých darů za období školního roku 22/23 Sponzor - dárce Účel daru částka 24 žáků dálkového studia na činnost školy 24. SRPŚ na činnost školy V organizaci neproběhly ve školním roce 22/23 žádné veřejné kontroly. 46

61 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název realizovaného projektu 22/23 Leonardo da Vinci (škola žadatelem), Comenius, Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole (škola žadatelem) - APROLOG, EU peníze středním školám - Šablony SŠ (škola žadatelem), UNIV 3. Projekty v rámci udržitelnosti: Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje, Zvyšování kvality standardizací a zlepšováním řídících procesů na školách, IQ Industry. Název připravovaného projektu pro 23/24 Leonardo da Vinci, Logistická celoživotní akademie - rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v logistické škole (OP VK 3.2). 47

62 2 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení zapojení školy do projektu UNIV 3, kurz - Skladník, nástavbové dálkové studium Podnikání, realizace zkoušek dílčích kvalifikací pro Operátora skladování a následně vykonání závěrečných zkoušek s výučním listem - škola je vlastníkem autorizací pro 8 profesních kvalifikací, odborné kurzy - příprava na maturitní zkoušku z matematiky a cizího jazyka. 48

63 3 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů poskytovatel grantu název realizovaného projektu částka NAEP, Dům zahraničních služeb Leonardo da Vinci (záloha) 9.9,- KÚ, ESF, SR ČR Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole ,- NAEP Comenius (záloha) ,- KÚ (ESF, SR ČR) EU peníze středním školám - Šablony SŠ (záloha) ,- 49

64 4 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Na škole není zřízena odborová organizace. 5

65 5 Zhodnocení ročního plánu činnosti školy Záměry školního roku 22/23 byly splněny realizace nastavených změn dle nových ŠVP - Školní dvanáctero, zahraniční stáže - též pro nový obor LSF- žádost Leonardo pro 3/4 úspěšná realizované projekty: Leonardo da Vinci, Comenius, OP VK., OP VK 3.2, UNIV 2, OP VK.5 - Šablony SŠ, partneři v projektech, spolupráce s firmami - stipendijní program Českých drah, 32. ročník maturitního plesu, další vzdělávání - Autorizace (Poštovní doručovatel, Pracovník poštovní přepážky, Pracovník poštovní přepravy I., Pracovník vnitřní poštovní služby II., Manipulace se zbožím a materiálem, Evidence zásob, zboží a materiálu, Manipulační práce se zbožím ve skladu, Manažer prodeje, Pokladní, Skladník), České dráhy, oprava fasády celého objektu, oprava havárie kotlů, úsporná opatření - mzdy, provoz, investice, elektronizace - třídní kniha, spisová služba, datová schránka. Navíc byl zpracován a nastaven nový Systém hodnocení a odměňování pracovníků školy byly realizovány osobní pohovory. Byla zpracována Autoevaluační zpráva školy 23. Byl získán asistent pedagoga na podporu práce ve třídě 3.A. Priority školního roku 23/24 kvalita- Školní dvanáctero, realizace stanovených opatření a upravených ŠVP, Opatření - Kultura školy 23, závěrů RPČ 2/3, Autoevaluační zprávy 23, nabídky - další vzdělávání, marketingová strategie, realizace projektů- nově OPVK Logistická celoživotní akademie. 5

66 Třetí část Příspěvky o vybraných realizovaných akcích Projekt Comenius V září 22 vstoupila SOŠ logistická Dalovice spolu s dalšími 6 školami z Německa, Itálie, Švédska, Polska, Španělska a Turecka do druhého roku spolupráce mezinárodního projektu partnerství škol - Comenius s názvem Bridges (Mosty). Ve školním roce 22/23 proběhla projektová setkání ve městě Akers Stykerbruck - Švédsko (říjen 22), Marktheidenfeldu - Německo (únor 23) a Istanbulu - Turecko (duben 23). Stejně jako v předchozím školním roce došlo k výjezdům několika desítek žáků, kteří byli ubytováni v rodinách a v průběhu setkání spolupracovali na tvorbě jednotlivých tematických pilířů, které dohromady vytvořily most. Během setkání žáci prezentovali své školy, absolvovali tematické exkurze, navštívili výuku a poznali život v zahraničních rodinách. Projektová činnost vyvrcholila setkáním v Istanbulu, kde byl za účasti politických a kulturních představitelů Istanbulu prezentován most, sestávající se z 5 pilířů postavených během předchozích setkání. Projekt umožnil několika učitelům a zejména několika desítkám žáků vycestovat do zahraničí, poznat cizí kulturu a zejména navázat přátelské kontakty, které budou v budoucnu nadále udržovány. Časopis Expres Jubilejní 2. rok bez přerušení vychází ve škole studentský časopis Expres. V jeho redakci se vystřídalo několik desítek studentů, kteří své první publicistické krůčky zúročili v dalších letech a prosadili se v celostátních médiích. I současná redakce složená především ze studentů prvních a druhých ročníků má veliké ambice, což se v letošním školním roce 52

67 projevilo vydáním velmi kvalitních čtyř čísel. Nejočekávanějším tahákem jednotlivých čísel byly soutěže o hodnotné ceny. Nejzajímavějším se stal souboj o kulturní osobnost školy, v níž zvítězila Adéla Mikschiková s valentýnským videem. Také začal časopis spolupracovat s partnerskou firmou Witte Nejdek, která sponzorovala soutěž z historie firmy, jíž se zúčastnilo 25 studentů. Fiktivní firmy Ve školním roce se již naplno projevila organizační změna v této činnosti žáků a počet aktivních fiktivních firem se po dlouhých letech snížil z 5 na 4 firmy. Všechny 4 se zúčastnily regionálního veletrhu v Plzni. Tady výrazně uspěla ff Logi-phone, s.r.o. a to 3. místem v reklamním spotu a 3. místem v soutěži o nejlepší stánek. Jednotlivé funkční posty obsadili pouze žáci 4. ročníku a po pololetí kvalitní firmy předali do správy žákům třídy 3.Z. Podařilo se tedy prodloužit existenci firmy Logisticservis, s.r.o. a Logi-phone, s.r.o. Práce všech nových zaměstnanců i ředitelů začala velmi rychle nabírat na otáčkách. Regionální veletrh v Sokolově se nemůže konat bez naší účasti. Sokolovský veletrh přinesl ocenění pro firmu Logi-phone, s.r.o., která utrhla 3. místo za reklamní spot. Posledním velkým úspěchem firem naší školy byla samotná účast jedné firmy - Team Up, s.r.o. na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze. Těmto reprezentantům naší školy se podařilo umístit se na místě v reklamním spotu - gratuluji! (z celkově 6 účastníků). Do dalšího roku přeji všem zaměstnancům i ředitelům hodně pracovních úspěchů. Fiktivní firmy se zúčastnily těchto veletrhů: Regionální veletrh FF Plzeň (2.-3. prosince 22) Regionální veletrh FF Sokolov (28. února 23) Mezinárodní veletrh FF Praha (9.-2. března 23) 53

68 Odborné stáže v soukromých firmách v Německu Naše škola opět podala projektovou žádost o poskytnutí grantu na 3 týdenní stáže na rok 24 u firmy LC Lauterbach v Bergu. Nově jsme zažádali i o grant na stáž pro jednoho studenta druhého oboru - Logistika ve službách a finančnictví. Oba granty máme již schváleny, takže v příštím roce vyjedou celkem 4 studenti na stáže do Německa. Věříme, že se stáž s novou firmou (cestovní kancelář v Selbu ve firmě Stowasser Touristik) osvědčí a spolupráce do budoucna rozšíří. Dle dojednaného pracovního programu vykonávali 3 studenti ze třídy 2. Z ve spediční firmě běžné administrativní činnosti spojené s obchodními případy: tiskopisy, potvrzení smluv, dodání nákladu, mezinárodní list CMR, speciální formuláře pro dopravu, odkládací činnosti, třídění přepravních papírů. Během tří týdnů zdokonalili své všeobecné kompetence: komunikaci, schopnost pracovat v týmu, flexibilitu, pohotovost k práci, komunikaci v cizím jazyce, zodpovědnost za svou práci, rychlost a přesnost, dodržování pracovní doby. Stáže neprobíhají formálně, ale žákům skutečně napomohou k překonání počátečních vlastních bariér (strach z neznámého, odloučení, strach, že nezvládnou práci, atd.) a k jejich osobnostnímu rozvoji. Firma se stážisty pravidelně počítá a účelně je začleňuje do pracovního programu tak, aby se nejen žáci naučili, ale aby jednotlivým pracovníkům skutečně pomohli. Vyhodnocení praxe proběhlo vždy poslední den stáže. Studenti před komisí představili svou prezentaci - 5 minut, digitální zpracování, klady a zápory, vlastní vývoj. Žáci též obdrželi: Europass - mobility, hodnotící certifikát od firmy. Studenti si stáž velmi pochvalují, vyzdvihují zejména kvalitní pracovní tým ochotný vždy pomoci, získání odborných znalostí, komunikace v cizím jazyce a též to, že je stáž zcela financována z grantu projektu Leonado da Vinci. Sportovně-kohezní kurz Boží Dar První ročníky již na začátku září vycestovaly na sebepoznávací (kohezní) kurz do hor - tentokrát na Boží Dar. Zde během tří dnů absolvovaly několik společných akcí, při kterých se měli možnost studenti obou tříd poznat a vytvořit si mezi sebou kamarádské vztahy. 54

69 Návštěva lanového centra, turistická túra přes krušnohorská rašeliniště, Ježíškova cesta i společenské hry - to je jen malý výčet aktivit během celého pobytu. Zahraniční zájezd Itálie Od do 3.9. jsme prožili nádherný týden na poznávacím zájezdu v Itálii. Z místa ubytování v horách nad jezerem Lago di Garda jsme vyjížděli na výlety na okolní zajímavá místa. Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva muzea Ferrari, kdy možnost projížďky v tomto luxusním voze využilo mnoho z nás. Monumentální fotbalový stadion AC Milán, zdejší katedrála, divadlo La Scala, vysokohorská procházka Dolomity, koloseum ve Veroně, úchvatné Benátky - to jsou jen některá z námi navštívených míst na našem více než 26 km dlouhém putování slunnou Itálií. 55

70 Logistik junior Ve dnech 2. a 3. října 22 se na naší škole konala celorepubliková soutěž Logistik Junior 22. Studenti soutěžili v odborných dovednostech, logických úlohách a početních příkladech. Z dvoudenního klání nakonec vyšlo vítězně družstvo Plzně, následované družstvem z České Třebové a Břeclavi. Soutěžní družstva naší školy skončila na 4. a 5. místě. Imatrikulace prvních ročníků Potřetí v historii školy se v září uskutečnila ve slavnostním sále Lázní V. imatrikulace studentů obou prvních ročníků. 55 nových tváří zde složilo slib o studiu v následujících 4 letech v oborech Provoz a ekonomika dopravy a Logistika a finanční služby. Obě třídy zde představily také své etické kodexy, které si vytvořily při kohezních kurzech. Rodiče a kamarádi je tak mohli spatřit na prahu nové životní etapy, která bude zakončena zkouškou dospělosti. Prezentační akce školy Důležitou aktivitou naší školy je také její propagace a prezentace na veřejnosti. Nejlepší reprezentací naší školy jsou úspěchy našich žáků v regionálních, odborných i předmětových soutěžích a olympiádách. Velmi dobré jméno získává škola také na náborových akcích na 56

71 základních školách a prezentací svých úspěchů v médiích. Tradičně prezentuje škola svou vzdělávací nabídku na výstavách v hotelu Thermal a několika dalších místech regionu. Návštěva partnerské školy Rodewisch V říjnu 22 jsme s žáky 3. a 4. ročníků navštívili partnerskou školu v SRN. Jeli jsme do Rodewisch vlakem, následně nás v partnerské škole přivítal ředitel školy a při čaji a domácí štole jsme si povídali o představách žáků o své budoucnosti, poté nám byla představena škola. Následně byli žáci rozděleni do výuky německého a anglického jazyka. Poté jsme si prohlédli město a navštívili krásnou vánoční výstavu, kde jsme obdivovali zejména krásně ručně vyrobené hračky s vánoční tématikou. Cesta zpět vlakem proběhla bez problémů, živě jsme diskutovali o úrovni výuky cizích jazyků na našich školách. Skupinka německých přátel přijede k nám do školy, kdy se na oplátku němečtí studenti budou účastnit výuky německého a českého jazyka. Poté budeme hrát seznamovací hry v německém jazyce, půjdeme společně na oběd a prohlídku Karlových Varů. Domnívám se, že spolupráce s partnerskou školou zdařile pokračuje, žáci mají možnost pohovořit s rodilými mluvčími a navázat bližší přátelské vztahy. Na podzim 23 nás opět čeká výlet do Rodewisch, na který se již teď velmi těšíme. Logistická osobnost roku a konference Speedchain 22 Ve dnech se v Březnovském klášteře v Praze konala již 7. mezinárodní logistická konference Speedchain 22. Setkali se zde nejvýznamnější osobnosti největších českých i nadnárodních firem a institucí. Spektrum logistických témat bylo velmi široké, hlavní moto: Priority současné logistiky. Významnou událostí bylo slavnostní vyhlášení ceny Logistická osobnost roku 22, kteréu se stal Dr. Václav Živec. SOŠ logistická si velmi váží toho, že právě pan doktor Živec a firma LC Sokotrans, LC Lauterbach jsou dlouholetým partnerem naší školy a pomáhají budovat kvalitní logistické středoškolské vzdělávání na základě propojení firmy a školy. Ředitelka Dr. Štrynclová přivezla z konference také spoustu nejnovějších podnětů pro výuku. 57

72 O pohár královské mincovny Již od počátku této soutěže o znalostech regionálních dějin Karlovarského kraje se pravidelně účastní naši studenti tohoto předvánočního setkání mladých historiků ve starobylých prostorech Královské mincovny v Jáchymově. Letos byla soutěž zaměřena především na historii Jáchymovska. V silné konkurenci obsadila naše děvčata z. ročníku velmi pěkné 6. místo. Předvánoční Rodewisch Poslední prosincové dny studenti Střední odborné školy logistické v Dalovicích navštívili svou partnerskou školu v Rodewisch. Po srdečném přivítání ve škole následovala ochutnávka čerstvě upečené domácí štoly. Poté se žáci rozdělili a ve dvojicích se účastnili výuky angličtiny a následně společně výuky češtiny. Vzájemně se seznámili a hovořili spolu oběma jazyky. Po obědě žáci ještě navštívili velmi pěknou vánoční výstavu v místním zámečku, obdivovali staré, ale stále funkční dřevěné hračky, typickou vánoční výzdobu a spoustu dalších exponátů. Na jaře budou mít možnost se opět setkat, neboť němečtí přátelé přijedou do Karlových Varů. 58

73 Takto společně strávený čas si žáci velmi cení, protože si ověří své znalosti jazyka přímo s rodilými mluvčími a navážou nová přátelství. Vánoční akademie Poslední dny před koncem roku bývají obdobím sváteční nálady. I škola se snaží být místem, které na chvíli změní svůj zaběhnutý rytmus a pomůže předvánoční atmosférou vytvořit okamžiky, kdy jsou si lidé, kteří se setkávají na chodbách a ve třídách, trochu blíž. I letos poslední školní den provoněly třídy zapálené vánoční svíčky, nazdobené stromečky, napečené dobroty a melodie vánočních koled. Ke sváteční atmosféře poté přispěla i ekologická soutěž. Soutěž ve finanční gramotnosti Jako každý rok, tak i letos se naše škola zúčastnila soutěže Finanční gramotnosti. Jednalo se již o 4. kolo a na rozdíl od minulého ročníku, začínala již v září. Měli jsme konkurenci v 783 školách a v žácích. Tolik se jich letos zúčastnilo. V naší škole, za podpory ostatních pedagogů, soutěžilo žáků, což je 43,5 % žáků denního studia. Školní kolo - velmi dobře se umístil Matěj Pavelka (3.OS) - 8. místo a Andörferová Charlotte (.A) - 5. místo. A jak to všechno dopadlo? 59

74 . místo - Barbora Dvořáková (4.Z), 2. místo - Marián Lukáč (3.Z), 3. místo - Jakub Fořt (3.Z), 4. místo - David Černý (3.Z) Do okresního kola utvořili tým žáci třídy 3.Z. Toto kolo se konalo v době od 7.. do V tomto kole se naše škola umístila na pěkném 8. místě. Před námi se umístily školy jako například gymnázia, Hotelová škola M. Lázně či ISŠTE Sokolov. Ztratili jsme pouze 3 body, ale bohužel rozhodoval i čas. Do příštího ročníku, kterého se určitě zúčastníme, se pustíme s cílem dostat do krajského kola. Snad se nám to povede. Maturitní ples Mezi nezapomenutelné a jedinečné zážitky každého středoškoláka patří bezpochyby maturitní ples. Hlavní sál Grandhotelu Pupp přivítal v sobotním večeru 8 budoucích maturantů Střední odborné školy logistické v Dalovicích. Slavnostní zahájení za zvuků fanfár, předtančení, šerpování a poděkování studentů rodičům a učitelům předznamenaly laserovou show, po které již zcela zaplněný sál aplaudoval půlnočním překvapením maturujících tříd. Nezbývá než popřát všem studentům stejně vydařenou zkoušku z dospělosti. 6

75 Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský kurz proběhl ve dnech , kterého se účastnily třídy 2.Z a 2.A. Kurz proběhl v přátelském duchu, žáci byli nadšeni a velice se snažili se přiučit jízdě na lyžích či snowboardu. Vše bylo zdokumentováno na fotkách nebo dokonce na videu, které jsme ihned shlédli na kurzu a upřímně jsme se u toho nasmáli. Naštěstí se nestal žádný úraz a všichni jsme se vrátili domů spokojeni a plni zážitků. Setkání přátel školy Protože za dobu existence školy se vystřídala na místech učitelů, mistrů odborného výcviku a vychovatelů již hodně dlouhá řada pracovníků, naše škola již každoročně zve tyto bývalé i současné kolegy na setkání, při kterém je čas zavzpomínat nejen na společně strávené roky při výchově a vzdělání studentů, ale i připomenout si výrazné mezníky a radosti svého života. I letos bylo toto setkání příjemným okamžikem v celoročním shonu školy. Soutěž SAPPERE - vědět, jak žít Studentské týmy soutěžily ve školním, okresním a krajském kole. Soutěž je organizovaná výhradně prostřednictvím soutěžního informačního systému, ve kterém studentské týmy zpracovávají testy z oblasti zdravého životního stylu a životosprávy. Garantem této soutěže je MŠMT a COFET, a. s.. 6

76 Naše studentky Iveta Janková, Michaela Budaiová a Soňa Kacerová vyhrály okresní kolo a postoupily do kola krajského, kde obsadily pěkné druhé místo. Soutěž odborných dovedností Brno Již třetí rok se pořádá soutěž odborných dovedností, která se letos konala ve dnech pod záštitou SOŠ informatiky a spojů Kolín a Českou poštou s.p. Za naší školu bojovali žáci 3. ročníku Iveta Táborská, Soňa Kacerová a Ladislav Urban. Soutěž měla jako každý rok velmi vysokou úroveň, zúčastnili se i všichni ředitelé vybraných škol, nejvyšší management ČP s.p., kteří zde měli i pracovní schůzku, svolanou v rámci asociace škol. Soutěž se skládala z několika částí: a) část teoretická - poštovní služby, zeměpis, ekonomika b) část praktická - APOST c) obecné znalosti - formou kvízu d) doplňkové soutěže V doplňkových soutěžích naše škola získala. místo, jednalo se poznávání předmětů, poštovní štafetu, skoky v poštovních pytlích aj. Žákům byly předány hodnotné dárky. Celá soutěž byla provázena ukázkami praktických dovedností pod vedením pracovníků České pošty s.p. Důležitým úkolem bylo vytvoření prezentace na dané téma. Vlastní prezentace probíhala před zraky mnoha lidí, v této disciplíně byli naši žáci výborní. Soutěž je pro všechny přítomné velkým přínosem, nové zkušenosti, technologie, poznávání nových přátel a hlavně příjemná atmosféra. Krajská soutěž grafických disciplín 9. března 23 se na naší škole konala krajská soutěž v grafických disciplínách. Soutěže se zúčastnilo 3 nejlepších soutěžících z 8 škol Karlovarského kraje. Soutěžilo se ve třech disciplínách: Korektura textu, Psaní na klávesnici (opis) a Wordprocessing. Korektura textu. místo - Michaela Reháková (SOŠ logistická a SOU Dalovice) 2. místo - Tomáš Šusta (SOŠ logistická a SOU Dalovice) 62

77 Psaní na klávesnici. místo - Duc Anh Mai (Gymnázium Cheb) 2. místo - Kieu Nga Nguyen (Gymnázium Cheb) 3. místo - Václav Čamra (Gymnázium Cheb) Wordprocessing. místo - Adéla Mikschiková (SOŠ logistická a SOU Dalovice) 2. místo - Kristýna Šťastná (Gymnázium Ostrov) 3. místo - Patrik Baroch (Gymnázium Ostrov) Všem soutěžícím gratulujeme k dosaženým výsledkům a vítězům přejeme hodně zdaru při reprezentaci Karlovarského kraje na celorepublikové soutěži ve Zlíně začátkem dubna. Středoškolská odborná činnost Středoškolská odborná činnost je zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolských zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Je možno si vybrat z 8-ti oblastí. Letos se konal již 35. ročník. Celostátní kolo bylo v Brně. Po kratší odmlce se naše škola opět zařadila do klání o místa v SOČ. Žáci si témata vybírali již v červnu, aby mohli pracovat přes prázdniny. Ze tří žáků se do školního kola probojoval Artur Movsesjan (2. Z) se svojí prací Obchodování komoditních futures z oblasti Ekonomika a řízení a postoupil tak do krajského kola. 63

78 Krajské kolo se konalo na Gymnáziu v Chebu a to 7. dubna 23. Náš žák přesvědčil komisi svou obhajobou a zejména nadšením pro dané téma. Vybojoval si. místo. V dalším ročníku chce rozšířit tuto svoji práci a zaútočit na přední místa v celostátním kole, které se bude konat v Plzni. Poslední zvonění Poslední dubnový pátek se sešli maturanti se svými spolužáky z nižších ročníků a se svými učiteli při neformálním posledním zvonění. Netradiční oblečení, hudba a zpěv byly slyšet v celém dalovickém zámeckém parku již od brzkých ranních hodin. Poté následovala rozhlasová relace věnovaná učitelům a slavnostní přípitek znamenal rozloučení studentů před jejich maturitními zkouškami. Exkurze - Lidice a hora Říp V rámci výuky moderních dějin se téměř padesátka žáků. ročníků vypravila do středních Čech. Úvodní zastávkou exkurze byla památná hora Říp, kde jsme po namáhavém výstupu viděli nejen starobylou rotundu, ale i místa, z kterých shlížel praotec Čech do české kotliny. Po příjezdu do Lidic jsme strávili téměř tři hodiny při prohlídce muzea s velmi působivou expozicí, která se stala připomínkou událostí před 7 lety. I když celá výstava působila velmi stísněně, studenti si pochvalovali způsob, jakým se o historii této události dozvěděli. S odbornou průvodkyní jsme poté prošli místy, kde se tragická událost našich dějin odehrála. Na závěr jsme navštívili galerii vybudovanou v nových Lidicích, kde jsme zhlédli filmový dokument o 2. světové válce na území tehdejší ČSR. Soutěž Mladý speditér Ve dnech se uskutečnilo finále soutěže Mladý Speditér v Horní Bečvě v Beskydech. Jedná se o soutěž logistických škol zaměřenou na dopravu a spedici. Soutěže se účastnili školy z Břeclavi, České Třebové, Prahy, Opavy, Olomouce, Děčína a my z Dalovic. 64

79 Součástí soutěže jsou i odborné exkurze a přednášky. Po prvním kole jsme skončili na 4. místě, v druhém kole bylo úkolem zpracovat případovou studii převozu zboží a obhájit si prezentaci na zavedení distribučního systému minerálních vod. Poděkování patří především D. Struhačovi a D. Černému ze 3. Z za výborné odprezentování úkolu. Soutěžní družstva byla letos vyrovnaná a konečné výsledky velmi těsné. Součástí programu byl i sobotní výlet na Pustevny a Radhošť v Beskydech, v neděli pak následoval odjezd z Horní Bečvy až do Karlových Varů, cesta byla dlouhá téměř 4 km, přesto celá akce byla přínosná a získali jsme nové zkušenosti a poznatky. Logistická burziáda Druhý ročník logistické burziády před budovou školy zaznamenal jak nárůst počtu prodejních stánků, tak zvýšení objemu prodaného zboží. Prodejním týmům vytvořeným jednotlivými třídami konkurovaly i stánky z řad veřejnosti. Naši studenti si měli tak možnost vyzkoušet své praktické dovednosti i komunikační dovednosti, které hrají podstatnou roli při jejím úspěšném prodeji. Nejúspěšnější vylosovaní prodejci získali cenu v podobě projížďky luxusní limuzínou. Exkurze - Chyše Studenti třetích ročníků v rámci literární výchovy vyjeli počátkem května za poznáním života Karla Čapka na zámek Chyše, kde strávil několik měsíců v roce 97 jako vychovatel. Výstavou nás provázel vzdálený potomek a současný majitel zámku Vladimír Lažanský. Jeho poutavé vyprávění přivedlo studenty na řadu otázek, které nám náš průvodce ochotně zodpověděl. Naše cesta poté směřovala do nedalekého Bečova, kde jsme si vyšlápli po naučné stezce na Šibeniční vrch. Poslední zastávkou byla asi dvoukilometrová cesta k rozhledně nedaleko obce Krásno, která svým vnějším kamenným schodištěm patří mezi rarity v České republice. 65

80 Slavnostní vyřazení maturantů Slavnostně vyzdobený Lidový dům ve Staré Roli se stal místem předávání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům školy. Za účasti všech učitelů, rodičů a maturantů se všichni naposledy sešli při této reprezentativní akci školy. K příjemné atmosféře pátečního odpoledne přispěly i hudební i pěvecká vystoupení žáků základních uměleckých škol. Exkurze - Techmánie Plzeň První ročníky se vypravily v rámci výuky fyziky na výstavu Techmánie do Plzně. Studenti zde odhalili různé taje fyzikálních zákonitostí kolem nás. Velmi je zaujaly zejména optické a zvukové přístroje. Výstava vybudovaná v bývalých halách Škodových závodů je výbornou příležitostí k názornému způsobu vyučování tak zdánlivě obtížného předmětu fyzika. V odpoledních hodinách studenti navštívili i historické centrum západočeské metropole. 66

81 Transport Logistic 23 Mnichov V červnu navštívila skupina odborných učitelů školy světový veletrh oblasti logistiky, dopravy a spedice v bavorském Mnichově. Účast 2 největších vystavovatelů svědčí o výsadním postavení tohoto oboru ve světové ekonomice. Velikou pozornost poutal pavilon firmy Dachser, se kterou naše škola (Dachser - Hof) podepsala smlouvu o partnerství. Tato smlouva umožní našim studentům zejména exkurze a praxe, popř. také pracovní uplatnění. Mnichov je pořadatelem akce jednou za dva roky, učitelé pravidelně sledují vývoj oboru a přenášejí poznatky do výuky, ukazují velmi široké uplatnění v tomto oboru. Potvrdila se slova: Buď in-studuj logistiku Sportovně turistický kurz Červnové dny znamenaly pro studenty třetích ročníků absolvování sportovně - turistického kurzu. I přes velmi střídavé počasí se podařilo celý naplánovaný program splnit. Náročný byl zejména první den s turistickým výstupem na nejvyšší horu Krušných hor Klínovec. Nejoblíbenější bývá orientační běh v lázeňských lesích - a nejinak tomu bylo i letos. Pro některé patřil k velmi obtížným i 6 kilometrový výjezd na kole k napouštěnému jezeru Medard. Všichni si celý týden velmi užili. Závěrečné zkoušky 3.OS Měsíc červen jsme zahájili závěrečnými zkouškami žáků oboru Operátor skladování a přepravy dle JZZ (Jednotná závěrečná zkouška) a to částí písemnou. Druhá důležitá část zkoušek - praktická se skládala z 5 částí, ve kterých žáci museli prokázat teoretické znalosti ve svém oboru praktickými činnostmi např. při obhajobě SOP (samostatná odborná práce) a hlavně při plnění pracovních úkolů v reálném provozu Tesco Stores a.s. pobočka Ostrov. Naší škole byl zde poskytnut velmi dobrý prostor a různorodé zboží k ověřování všech odborných dovedností. 67

82 Díky vstřícnosti a ochotě zaměstnanců zejména pana ředitele Jana Lederera, paní Janě Cikaníkové a Růženě Landsfeldové byli naši žáci při této zkoušce všichni úspěšní. Nyní již všechny žáky čeká poslední ústní část, držíme jim pěsti. Spolupráce s firmou Tesco Stores a.s. pobočka Ostrov v uplynulých dnech měla i podobu realizace dílčí kvalifikační profesní zkoušky absolventů kurzu v projektu UNIV3. Všechny tyto zkoušky absolvují kromě denních studentů také účastníci kurzů v projektech školy APROLOG, kterých je celkem 7. Věříme, že tato dobrá spolupráce potrvá i do dalších let. Sportovní den Mezi nejatraktivnější události konce školního roku patří sportovní den. I tentokrát jednotlivé třídy bojovaly o titul Sportovní třída roku. Klání smíšených družstev probíhala turnajovým systémem v několika disciplinách. Vzhledem k vyššímu počtu chlapců v oboru Provoz a ekonomika dopravy ostatní třídy neměly příliš velkou šanci na úspěch. Po skončení všech disciplin (basketbal, ringo, fotbal, nohejbal, střelba) se z celkového vítězství radovala třída 3.Z. 68

83 Projekt APROLOG - ukončení, závěrečná konference Závěrečnou konferencí dne 28. června byl ukončen projekt Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole, kterému jsme zkráceně říkali Aprolog. Kurz probíhal od ledna 2 do konce školního roku 22/3. Celý projekt byl zahájen úvodním školením tvůrců v únoru 2, následovala tvorba kurzů, na podzim 22 začala vlastní výuka, která skončila letos v dubnu. Cílem projektu bylo vytvořit 3 modulové kurzy pro úplnou profesní kvalifikaci pro obor Operátor skladování a jeden modulový kurz Moderní elektronické služby. Byla zvolena metoda Blended-learningu tj. uchazeči studují částečně prezenčně ve škole a dále i formou samostudia za pomoci prostředí Moodle. Co tedy Aprolog přinesl: První cílovou skupinou byli pracovníci školy, tvůrci kurzů, kteří absolvováním odborných školení i dalším samostudiem zvýšili svoji profesionalitu v dalším vzdělávání dospělých. Druhou cílovou skupinu tvořili vlastní uchazeči o absolvování kurzu. Úspěšní absolventi oboru operátor skladování se poté přihlásili k odborným zkouškám podle standardu NSK a měli poté možnost získat výuční list. Výuční list takto získalo 8 absolventů. Další dovedností bylo získání Oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku. Toho využilo 6 absolventů, tj. všichni, kteří dosud toto oprávnění nevlastnili. Kurz Moderní elektronické služby byl rovněž zakončen zkouškou. 8 úspěšných absolventů obdrželo osvědčení o absolvování kurzu. Díky projektu jsme zařídili učebnu pro výuku moderních elektronických služeb, mohli jsme začít vyučovat účetní program SAP, vytvořili jsme řadu digitálních učebních materiálů tj. prezentací, videosnímků, byla vytvořena dvoje skripta atd. Poděkování patří celému managementu a tvůrcům kurzů za velký kus odvedené práce a samozřejmě také externím pracovníkům i pracovníkům KÚ za spolupráci a metodickou pomoc při realizaci. 69

84 Tabule cti - certifikáty a ocenění (denní studium) Nejlepší třída školního roku. místo - 2.A (Mgr. Věra Janovičová) 2. místo - 2.Z (Mgr. Martina Fukárková) 7

85 3. místo - 3.Z (Ing. Václav Bechiňský) Nejlepší desítka školního roku Daněk Karel (2.A), Fořt Jakub (3.Z), Henzl Martin (2.A), Kollárová Kateřina (.Z), Kurzová Kateřina (2.Z), Movsesjan Artur (2.Z), Nguyen Hong Nhung (2.A), Štěpán Martin (3.Z), Švecová Štěpánka (.Z), Tlášek Jakub (.Z) 7

86 Superstudent školního roku Karel Daněk (2.A) Prospěchově nejlepší žáci tříd Tereza Červeňáková (.A) Štěpánka Švecová (.Z) 72

87 Karel Daněk (2.A) Artur Movsesjan (2.Z) Klára Schmelzerová (3.A) Jana Nováková (3.Z) Tereza Stoupalová (3.OS) Michaela Vraná (4.A) 73

88 Adéla Mikschiková (4.Z) Nejúspěšnější žáci jednotlivých tříd Kristina Heřmánková (.A) Štěpánka Švecová (.Z) 74

89 Karel Daněk (2.A) Artur Movsesjan (2.Z) Ladislav Urban (3.A) Martin Štěpán (3.Z) Petra Dvořáková (3.OS) Michaela Vraná (4.A) Pavel Bouda (4.Z) 75

90 Fotografie jednotlivých tříd (denní studium).a - Ing. Jana Düringerová Altmannová Stephanie, Andörferová Charlotte, Branišová Kateřina, Červeňáková Tereza, Hašková Kristýna, Heřmánková Kristina, Homolka David, Chanasová Miluše, Jaborníková Daniela, Jaša Petr, Kohout Jan, Kortus Antonín, Kraus Jan, Kraus Vladimír, Krejčová Kateřina, Krompaščíková Nikol, Lekešová Nikola, Mlatečková Jiřina, Pelcová Anna, Podskoč Jindřich, Řeháková Monika, Tomášek Pavel, Urbánek Ondřej, Vápeníková Kamila, Vítek Jan, Volemanová Ester, Weidlová Denisa, Weithaler Daniel.Z - Mgr. Ivo Černý Bacílková Lucie, Boči Martin, Demyanenko Vadim, Duspiva Daniel, Hokešová Kateřina, Holubec Šimon, Jará Nikola, Jirava Jakub, Kemr Vojtěch, Kollárová Kateřina, Krčmářová Nikola, Liška Jiří, Matějka Aleš, Mestl Ladislav, Míč Petr, Müller Jan, Müllerová Kerstin, Nesveda Adam, Neudert Filip, Pšád Pavel, Seidl Arno, Strádalová Nikola, Suk Antonín, Šusta Tomáš, Švecová Štěpánka, Tlášek Jakub, Volfová Vendulka, Zemanová Kristýna 76

91 2.A - Mgr. Věra Janovičová Balvínová Petra, Buiová Denisa, Daněk Karel, Hanisch Martin, Henzl Martin, Kisliuk Galit, Klimčáková Lucie, Kučabová Tereza, Ludvíková Kateřina, Nguyen Hong Nhung, Nunová Šárka, Oncirk Štěpán, Prajková Eliška, Srogončíková Aneta, Svoboda Daniel, Štrbíková Helena, Tauber Jiří, Trochová Nikola 2.Z - Mgr. Martina Fukárková Basl Jakub, Bláha Pavel, Dimitrov Marek, Dufek Erik, Friedrich Tomáš, Hlava Petr, Hušek Dominik, Hüttl Matěj, Kodl Matěj, Kratochvílová Jitka, Křížek Petr, Křížová Vendula, Kunzová Erika, Kupečková Nikola, Kurzová Kateřina, Kůtová Markéta, Mašterová Nikola, Maternová Michaela, Movsesjan Artur, Plachá Brigita, Pogosjan Filip, Převrátilová Eliška, Soukupová Adéla, Starosta Jan, Suchánková Pavla 77

92 3.A - Ing. Richard Baar Bohuslavová Kateřina, Budaiová Michaela, Černý Vlastimil, Dvořáková Alena, Floriánová Jana, Gabčo František, Gruberová Jana, Heroldová Denisa, Janková Iveta, Kacerová Soňa, Kalčíková Barbora, Klatovská Timea, Klímová Kateřina, Klučka Filip, Kyliánek David, Lejbová Lucie, Petrov Daniel, Pluhařová Pavlína, Rychlá Dominika, Schmelzerová Klára, Šárköziová Nikola, Šesták Jaroslav, Šochman Radek, Štěpánová Michaela, Táborská Iveta, Tvarůžek Lukáš, Urban Ladislav, Veverka Jakub, Vintrichová Petra 3.Z - Ing. Václav Bechiňský Bažata Lukáš, Bočinský František, Brandner Martin, Bureš Adam, Cina Rudolf, Černý David, Čuchorová Jana, Demeterová Klára, Fořt Jakub, Fous Tomáš, Hanuš Filip, Hertl Daniel, Jungmann Jakub, Kalvodová Daniela, Kolesnáč Marian, Kolovratník Jakub, Koutek Martin, Kurfürstová Nicole, Lukáč Marián, Nováková Jana, Růžičková Kateřina, Silovský Václav, Strašlipková Veronika, Struhač Daniel, Szep David, Štěpán Martin, Urban Luděk 78

93 3.OS - Dana Dudáková Demeter Dušan, Dvořáková Petra, Galaňuková Michaela, Jančík Filip, Jandák Martin, Jungová Petra, Krška Robin, Možná Markéta, Pavelka Matěj, Petřík Roman, Schiller Ondřej, Stoupalová Tereza, Ševčík Pavel, Thomas Lukáš, Tučková Veronika, Večeř Jakub, Veselá Lucie 4.A - Mgr. Iva Fastová Bravencová Veronika, Gábner Pavel, Hašková Milena, Honzáková Markéta, Hryzáková Drahomíra, Jabornická Tereza, Janoušková Veronika, Javůrková Aneta, Kalánová Simona, Macháčková Kateřina, Martínková Iveta, Melč Jan, Müllerová Iveta, Novák Vojtěch, Podolková Lucie, Prchalová Alena, Rampasová Klára, Setničková Martina, Šidla Petr, Urban Adam, Vašíček Viktor, Vodičková Petra, Volfová Iveta, Vraná Michaela, Zahálková Veronika, Zajíčková Michaela 79

94 4.Z - Ing. Petr Klíma Bouda Pavel, Cirok Michal, Čonková Denisa, Danišová Taťána, Demeterová Veronika, Dvořáková Barbora, Fišerová Tereza, Hochová Petra, Holá Marie, Hora Petr, Jabůrek Jan, Karfiol Filip, Kubín Filip, Kubín Vlastimil, Kukrecht Jan, Makošová Michaela, Mičkaninová Alena, Mikschiková Adéla, Pallová Veronika, Pololáník Lukáš, Ponert Jan, Rambousek Marek, Reháková Michaela, Šilerová Patricie, Vajnerová Kateřina, Vavřincová Petra, Zohrabian Sargis 8

95 Fotografie zaměstnanců školy Ředitelka školy: PaedDr. Vladimíra Štrynclová Zástupce ředitelky školy: Mgr. Vlastimír Sunek Baar Richard, Ing - Bechiňský Václav, Ing. - Blažková Berta - Černý ivo, Mgr. - Dudáková Dana - Düringerová Jana, Ing. - Farská Ivana - Fastová Iva, Mgr. - Fukárková Martina, Mgr. - Horáková Ivana, Mgr. - Janovičová Věra, Mgr. - Jarošová Libuše, Mgr. - Kaksová Zdena - Kiššová Jolana - Klíma Petr, Ing. - Krůtová Iva, Mgr. - Nováková Alena - Pecháčková Dagmar, Ing. - Polifka Jiří, Mgr. - Rybáčková Jarmila, Mgr. - Schade Michal, Bc. - Simonová Jana - Slavík David, Bc. - Svobodová Marcela, Mgr. - Šreková Ivana, Ing. - Vaculík Petr - Zindrová Barbora, Mgr. 8

96 Sponzoři a partneři školy Auto Mudra Karlovy Vary Cestovní kancelář Selma Travel Česká pošta, s. p. České dráhy, a. s. Dachser GmbH (Německo) Eurovia, a. s. Hospodářská komora ČR LC Lauterbach Berg (Německo) 82

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy 22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy Škola dnes tradice a inovace (1958-2000 - 2012) Logistické a finanční služby Provoz a ekonomika dopravy - logistika Operátor

Více

8. března 2012. PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG

8. března 2012. PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG 8. března 2012 PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG tel.: 353 224 830 e-mail: podatelna@logistickaskola.cz Z praxe k výučnímu listu - zúčastněné subjekty Významné

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

REDAKČNÍ RADA. Mgr. Jarmila Rybáčková, Mgr. Vlastimír Sunek, Ing. Ivana Šreková, Ivana Farská, Mgr. Věra Janovičová, a ostatní autoři příspěvků.

REDAKČNÍ RADA. Mgr. Jarmila Rybáčková, Mgr. Vlastimír Sunek, Ing. Ivana Šreková, Ivana Farská, Mgr. Věra Janovičová, a ostatní autoři příspěvků. REDAKČNÍ RADA Hlavní redaktor: Grafická úprava a zpracování: Mgr. Ivo Černý Bc. Michal Schade, DiS. Redakční rada jednotlivých částí: PaedDr. Vladimíra Štrynclová, Mgr. Jarmila Rybáčková, Mgr. Vlastimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 23/24 dle, odst. 3, zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 214/215 dle 1, odst. 3, zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více