prosinec 2007 LISTY UNIVERZITY OBRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2007 LISTY UNIVERZITY OBRANY"

Transkript

1 prosinec 2007 LISTY UNIVERZITY OBRANY

2 Mistrovství Armády ČR v zimním přírodním víceboji WINTER SURVIVAL 2008 Text: Pavel PAZDERA Foto: Svatopluk KOUŘIL Pavel PAZDERA Zimní survival v rodině extrémních outdoorových sportů představuje bezesporu královskou disciplínu. Svým pojetím má blízko k vojenské praxi, a tak se nelze divit, že v rámci české armády má tento sport tradici prezentovanou formou již 14. ročníku mezinárodního Mistrovství Armády České republiky v zimním přírodním víceboji Winter Survival Vytrvalostní závod Winter Survival 2008 se pojede ve dnech 27. ledna až 1. února v pohoří Hrubého Jeseníku a bude zahrnovat přesun terénem podle mapy, orientační běh, sjezdové a běžecké lyžování, horolezectví, střelbu z armádních zbraní, překonávání vodních toků, vyprošťování raněného, biatlonový závod družstev na sněžnicích, nouzové přespání ve volné přírodě apod. Tradiční soutěž tříčlenných družstev v podstatě simuluje činnost vojenské hlídky v neznámém zimním horském terénu a od závodníků vyžaduje vysokou úroveň individuálních schopností a dovedností, stejně jako týmovou spolupráci. Toto nejtěžší sportovní klání zimní sezóny v podmínkách Armády České republiky pořádá Generální štáb AČR a organizačně akci zabezpečuje Univerzita obrany. Od čtvrtého ročníku se tento náročný závod pořádá s mezinárodní účastí a každý rok přijíždí v průměru čtyři zahraniční družstva. Jsou to příslušníci armád z Belgie, Nizozemí, USA, Německa, Francie, Rakouska, Norska, Polska, Maďarska a Slovenska. Loňským vítězem mezinárodní části soutěže se stali vojáci ze Školy horských vůdců a záchranářů v rakouském Saalfeldenu. Samozřejmě nejpočetnější zastoupení na mistrovství má Armáda ČR. Nejinak tomu bude i v roce 2008, kdy do čtyřdenní soutěže vyšlou své týmy Společné síly AČR, Síly podpory a výcviku AČR, Vojenská policie a vojenské školy. Příslušníci české armády tak budou mít možnost zúročit praktické zkušenosti z výcviku a speciální přípravy. Úroveň předešlých ročníků armádního mistrovství v zimním přírodním víceboji, skvělá sportovní atmosféra i kulturně společenské zázemí, které spoluvytváří další spolupracující instituce, organizace i jednotlivci, svědčí o tom, že jde o výjimečnou sportovní událost, jenž posiluje kredit české armády doma i v zahraničí. Winter Survival je novou tradicí. Je bitvou i svátkem, novou sportovní filozofií, možností skvělé reprezentace, dává širší dimenzi armádnímu sportu.

3 LISTY UNIVERZITY OBRANY Z OBSAHU Středoevropské fórum o vojenském vzdělávání 2 Nositel Řádu bílého lva zavítal na UO 7 Měsíčník Univerzity obrany Ročník 4 / číslo 4 akademický rok 2007/2008 Vydavatel Univerzita obrany Kounicova 65, Brno IČ: Redakce Oddělení vnějších vztahů UO Kounicova 65, Brno Telefon: Fax: O den otevřených dveří UO byl velký zájem Mezinárodní kurz pod hlavičkou EU Štábní cvičení Dobré sousedství Studenti univerzity neplesejte předčasně Velení a řízení v prostředí NEC Získali zkušenosti z výcviku Američanů Vedoucí redaktor Mgr. Zdeňka Dubová Redakční rada předseda pplk. RNDr. Antonín Müller, CSc. místopředseda Dr. Miloš Dyčka, CSc. Grafická úprava a zlom Marek Sobola Vydavatelská skupina VIOd UO Tisková příprava a tisk MO ČR AVIS (Agentura vojenských informací a služeb, Rooseveltova 23, Praha 6) V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje AVIS a UO Evidenční číslo MK ČR E Uzávěrka čísla: Číslo 4 vyšlo: EDITORIAL Zavane svěží vítr? Možná Probírám se staršími čísly Listů Univerzity obrany s trochou nostalgie v duši. Čtu si totiž v tiráži. Že to není moc zajímavé čtení? Není, souhlasím s vámi. Je totiž zpravidla trochu nudné. Tiráž se podobá té předchozí většinou jako vejce vejci a mnozí z nás ji pouze zběžně přelétnou svým pohledem. Ta dnešní je přece jen trochu jiná. Našli jste v čem? Asi by se spíše hodilo říci, v kom, mluvíme totiž o lidech a v tomto případě ještě navíc k tomu o ženě. Že už víte? Ano, správně, jako vedoucí redaktorka je uvedena Mgr. Zdeňka Dubová. Inu, lidé přicházejí a jiní odcházejí. Pomyslné žezlo, v tomto případě spíš pero, jí předal dosavadní vedoucí redaktor Dr. Pavel Pazdera na prosincovém zasedání redakční rady. Ani jsme mu pořádně nepoděkovali a už utíkal plnit nové úkoly. Tak mu děkuji aspoň touto cestou. Díky, Pavle, za vše, cos pro Listy Univerzity obrany po dobu, kdy vznikaly pod Tvou taktovkou, udělal. Příslušníky školy, jejichž časopisem Listy Univerzity obrany jsou, určitě zajímá, co bude dál. Budou listy jiné? Určitě budou, osobnost vedoucího redaktora jim jistě vtiskne svým osobitým přístupem svou tvář. Bylo tomu tak vždy, bude tomu určitě i teď. To ani jinak nemůže být. Zavane tedy svěží vítr do redakce? Možná. To ukáže čas. Popřejme nové šéfredaktorce, ať je to ten pravý vítr. Předseda Redakční rady Listů UO pplk. RNDr. Antonín MÜLLER, CSc.

4 UDÁLOST Středoevropské fórum pro vzdělávání proběhlo a co dál? Na samém konci listopadu proběhlo na Klubu UO setkání středoevropských a východoevropských institucí zabývajících se vojenským vzděláváním. Zúčastnili se ho čelní představitelé vojenských škol Baltských států, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska. Pořadatelská škola, Univerzita obrany byla zastoupena na nejvyšší úrovni: kromě rektora-velitele se ho zúčastnili i všichni prorektoři a děkani fakult. Setkání bylo dvoudenní. První den jednotlivé státy představily své školy a vzdělávací systémy. Něco jako zahřívací kolo, nicméně pro hledání potenciálních partnerů pro spolupráci velmi důležité. A to ať už na multilaterální nebo jen bilaterální úrovni. Druhý den zahájil rektor-velitel UO brigádní generál Rudolf Urban představením naší idey o spolupráci. Nastínil, že může být opravdu rozmanitá, od spolupráce ve vojenské oblasti až po výměnné pobyty studentů a učitelů na bázi Erasmu. V tomto duchu se odvíjela i další diskuse. Zahraniční účastníci se v ní zamýšleli nad svými možnostmi spolupráce a viděli ji v různých horizontech. Zatímco chorvatská vize šla až daleko do budoucnosti, kdy by mohla vzniknout celoevropská vzdělávací instituce připravující účastníky z jednotlivých zemí, Slováci se drželi více při zemi a navrhovali spolupráci při tvorbě bakalářských a magisterských prací: nutno podotknout, že tato spolupráce již měla hmatatelnou podobu obě školy si vyměnily témata BP a DP a lze očekávat, že spolupráce nezůstane jen na papíře. Diskuse se rovněž točila kolem toho, zda by studenti na partnerské škole měli studovat předměty, které mají v domácím studijním plánu nebo naopak by se měli zaměřit na témata, která doma nemají a rozšířili by si tak svou odbornost o nové poznatky. Většina účastníků se však shodla v tom, že je třeba usilovat o zahájení a další rozvoj spolupráce, pohybovat se přitom na platformě, kterou vytyčilo Bolognské komuniké. Nezůstalo jen při obecné deklaraci. Na dalším obdobném setkání v Toledu v květnu příštího roku by měli účastníci doložit, jakou konkrétní spolupráci a s kým navázali. No a nebo, že se jim nepodařilo nic. A to je úplně jiná káva, než obecné deklarace o podpoře další spolupráce. Uvidíme, co kdo položí v Toledu na stůl. Nezapomeňme však, že ostatní budou zvědavi, co položíme na stůl my. Já ostatně také. Náčelník studijního oddělení UO pplk. RNDr. Antonín MÜLLER, CSc. Foto: Pavel PAZDERA Naše škola se prosazuje v zahraničí Dohodu o spolupráci mezi Univerzitou obrany v Brně a srbskou Vojenskou akademií v Bělehradě podepsal 5. prosince 2007 na pětileté období rektor-velitel UO brigádní generál Rudolf Urban. Za partnerskou stranu dokument podepsal náměstek ministra obrany pro řízení lidských zdrojů Dr. Bojan B. Dimitrijevič. Smyslem dohody je prohloubení mezinárodní spolupráce na základě výměnných programů v oblasti vzdělávání, výcviku a ve výzkumných projektech. Dále pak spolupráce v oblasti krátkodobých tréninků a sympózií, výměna akademických dat a informací, výměna zkušeností odborného personálu a také výměna studentů. Konkrétním výsledkem čerstvě podepsané dohody bude pak například vyslání tří srbských studentů do Brna na studium Univerzity obrany v říjnu příštího akademického roku. Ke studentům z Lotyšska a Vietnamu (ti na naši univerzitu nastoupí koncem prosince letošního roku) tak můžeme na konto zahraničních studentů připsat další národnost. Je dobré, že Univerzita obrany šíří své pozitivní image i v zahraničí. Mgr. Zdeňka Dubová Foto: VA Bělehrad 2

5 ZPRÁVY Co přineslo listopadové kolegium V pondělí 26. listopadu se na zasedací místnosti rektorátu uskutečnilo poslední pracovní zasedání kolegia rektora-velitele Univerzity obrany v kalendářním roce Na program jednání byla zařazena mimo jiné problematika střednědobého plánování na léta , příprava rozpočtu UO na nový kalendářní rok a návrh koncepce Strategie marketingu naší vojenské vysoké školy. V rámci prvního bodu jednání prezentoval prorektor pro rozvoj plk. Bohuslav Přikryl, který je garantem procesu střednědobého plánování na UO, základní východiska, parametry a časový harmonogram zpracování plánu alokace zdrojů v oblasti kapitálových i běžných výdajů pro období let Odevzdání souhrnných podkladů střednědobého plánu za UO na nadřízenou složku proběhne do konce první poloviny ledna Při následné rozpravě Den otevřených dveří UO Brněnské fakulty Univerzity obrany Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií se prezentovaly na Dni otevřených dveří UO. Ve čtvrtek 6. prosince 2007 se tak končící středoškoláci spolu se svými rodiči mohli seznámit s podrobnostmi studia jednotlivých oborů v akademickém roce 2008/2009. Zazněly zde informace ohledně přijímacího řízení, o průběhu studia a vojenské přípravy i o možnostech budoucího uplatnění absolventů UO. Počet zájemců, kteří v Den otevřených dveří zavítali do areálu vojenských kasáren na Šumavskou, svědčí o tom, že prestiž Univerzity obrany roste. Někteří z účastníků mají ve svém výběru již jasno, jiní přišli získat vstupní informace, které pak jejich rozhodování ulehčí. Na otázku, proč uvažují o studiu na Univerzitě obrany, nám odpovědělo několik potencionálních uchazečů. Leoš Teska: Mám rád fyzickou činnost a mám zájem o balistiku. Myslím, že na Univerzitě obrany bych si mohl splnit svůj sen. Matěj Vločko: Podle mě je to jediné místo, kde se dá spojit fyzická kondice, taktické myšlení a rozhodování v boji. Petra Hurbišová: Zajímám se o civilní studium ekonomiku a management. Tato škola mi vyhovuje jednak svým umístěním, jednak svou prestiží. Michal Straka: Od dětství mě bavila historie válek a vše, co se týká zbraní Monika Veselá: Chtěla bych spojit fyzickou činnost se studiem. Od této školy také očekávám zajištění své budoucnosti. o přístupech k tvorbě návrhu ročního rozpočtu školy zdůraznil rektor-velitel brigádní generál Rudolf Urban jako rozhodující hledisko výsledné podoby a vnitřního členění rozpočtu vytvoření nezbytných finančních podmínek pro naplnění sedmi hlavních cílů, které jsou před UO postaveny v roce Ve druhé části jednání předložil prorektor pro vnější vztahy plukovník gšt. Miloslav Vácha členům kolegia návrh Strategie marketingu UO. Smyslem tohoto dokumentu je stanovit jednoznačná pravidla a dosáhnout koordinovaného a efektivního působení managementu školy, jejích součástí a složek, popř. individuálních vědeckopedagogických a servisních pracovníků při prezentaci a popularizaci jednotlivých stránek života a práce UO. Úhelným kamenem je kvalifikované, motivující a včasné poskytování informací cílovým skupinám, ze kterých se rekrutují potenciální uchazeči o studium na fakultách naší školy. Koordinátorem všech směrů marketingového působení a rozvoje systému poskytování informací zájmovým skupinám civilní i vojenské veřejnosti mimo UO je oddělení vnějších vztahů. Odpovědnost za Aleš Hrdý: Tělem i duší jsem sportovec a zvažuji obor, kde si to budu moci užívat. Přiznám se, že mě také lákají benefity, které lze během studia na Univerzitě obrany získat. Podporují mě v tom i rodiče. Jenom ještě přesně nevím, jakou zvolím fakultu. Rozhodovat bude asi uplatnění po studiu. Jana Lavičková: Ještě nejsem vůbec rozhodnuta na jakou školu se budu hlásit. Jsem tady, abych se dověděla více, některé informace byly docela zajímavé. Uvidíme Zbývá jenom dodat, že snad studenti zvolí svou budoucí studijní kariéru správně a že je bude bavit, pro co se rozhodnou. Text a foto: Mgr. Zdeňka Dubová vlastní obsah sdělované informace, popř. za kvalitativní stránku konkrétní marketingové aktivity, však musí nést ta složka školy, která má danou oblast nebo předmět zájmu žadatele takříkajíc v náplni své práce. V další části objasnili děkani FEM a FVT plk. Miroslav Šuhaj a plk. Zdeněk Vintr, proděkan FVZ prof. Josef Fusek a zastupující ředitel ÚOTS plk. gšt. Jiří Hanus některé dílčí otázky výuky předmětu NEC v rámci oborové a modulární části studia, popř. u kariérových kurzů. Na závěr jednání vyslechli členové kolegia doklad prorektora plk. gšt. Váchy o splnění úkolů v souvislosti s přípravou Středoevropského fóra k problematice vojenského vzdělávání, které proběhlo ve dnech 28. a 29. listopadu 2007 na klubu Univerzity obrany. Jednání se zúčastnilo přibližně 40 představitelů vojenských vysokých škol a řídících složek ministerstev obrany z 12 zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, včetně zástupců pobaltské Baltic Defence College. (O průběhu a výsledcích této významné akce podrobně informujeme v Listech UO na jiném místě pozn. autora). Miloš DYČKA, správní rada sekretariátu rektora-velitele Výrazně přibývá civilních studentů Počet civilních studentů, zapsaných ke studiu se v tomto akademickém roce výrazně zvýšil? Posuďte sami: Zatímco všech civilních studentů je na Univerzitě obrany zapsáno 174, v prvním ročníku jich je 92, tedy více než polovina. Tento poměr platí i pro prezenční studium, kde z rovné stovky zapsaných studentů jich je v prvním ročníku 59. Semestrální zkoušky s těmito čísly určitě zamávají, nicméně se jedná o výraznou změnu trendu UO. AM 3

6 POD HLAVIČKOU EU Prestižní mezinárodní kurz na UO Ve dnech 3. až 7. prosince 2007 se na základě zapojení České republiky do činnosti European Security and Defence College konal na Univerzitě obrany třetí modul kurzu High Level Course na téma Operace krizového řízení. Kurz, který má za cíl poskytnout účastníkům komplexní informace o evropské bezpečnostní a obranné politice, byl zahájen v pondělí 3. prosince v Hlavním sále Ministerstva obrany Na Valech v Praze. Mezinárodní kurz slavnostně zahájili náměstek ministryně obrany ředitel Kanceláře MO Radek Šmerda, prorektor Univerzity obrany plukovník Bohuslav Přikryl a ředitel Ústavu strategických studií Univerzity obrany Zdeněk Plchot. Od úterý do pátku probíhal modul v prostorách Univerzity obrany v Brně, kde sedmdesáti zahraničním a domácím účastníkům přednášeli vrcholní představitelé struktur Evropské unie pro oblast evropské bezpečnostní a obranné politiky a vybraní experti mezinárodní bezpečnostní komunity. Kurzu se za ČR účastní první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jaroslav Kolkus. European Security and Defence College (ESDC) představuje virtuální školu, resp. síť prestižních evropských vzdělávacích a výzkumných institucí, která poskytuje výběrové vzdělávání zejména představitelům vyššího managementu resortů obrany a zahraničních věcí. ESDC je oficiální vzdělávací institucí Evropské unie a její klíčová aktivita High Level Course je pořádán pod záštitou Javiera Solany, generálního tajemníka Rady EU a vysokého zmocněnce pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Základ ESDC tvoří vzdělávací instituce z osmi zemí Evropy. Jsou to Royal Higher Defence Institute (RHDI), Brusel (Belgie); Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS), Berlín (Německo); Finnish National Defence University (Santahamina), Helsinki (Finsko); Instituto da Defesa Nacional (IDN), Lisabon (Portugalsko); Baltic Defence College (BDC), Tartu (Estonsko); Landesverteidigungakademie (LVAK), Vídeň (Rakousko); Nederlandse Defensie Academie (NDA), Haag (Nizozemí) a Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), Řím (Itálie). Nyní se k nim připojila i Univerzita obrany (UO), Brno (Česká republika), jako devátá instituce. High Level Course se každoročně skládá z pěti týdenních modulů a v pořadí třetí modul se konal v ČR. Modul pořádaný Ústavem strategických studií Univerzity obrany nesl název Crisis Management Operations a měl za úkol seznámit účastníky kurzu s problematikou současných operací krizového řízení, s jejich plánováním a prováděním, především v intencích procedurálního rámce krizového managementu Evropské unie, dále s hlavními aspekty mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva a lidských práv. Přednášek bylo celkem patnáct a účastníci kurzu jeden den pracovali ve skupinách, kde také vedli diskuse k daným tématům. V rámci doprovodného programu účastníci kurzu navštívili slavkovské bojiště a Mohylu míru, Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově a absolvovali prohlídku města Brna. Organizace modulu v České republice probíhala za podpory britské Defence Academy a velitel její velitelské a štábní fakulty admirál Neil Morisetti ve čtvrtek 6. prosince 2007 zavítal mezi účastníky kurzu. Admirála Morisettiho (na horním snímku vpravo) v tento den přijal také rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Rudolf Urban. Text a foto: Pavel Pazdera 4

7 KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 21. kurz GŠ navštívil další významné centrální instituce V polovině měsíce listopadu proběhlo další praktické zaměstnání 21. kurzu Generálního štábu, který nese čestný název generála Aloise Eliáše, v pražských centrálních institucích s cílem seznámení se s těmito organizacemi blíže a v rámci zaměstnání, jež byla prováděna formou prezentací, diskutovat s představiteli těchto institucí o otázkách obrany a bezpečnosti. Dne 13. listopadu navštívili příslušníci kurzu společně se zástupci oddělení K-401 Ústavu operačně taktických studií UO nejprve 15. ženijní záchrannou brigádu v Bechyni, kde se uskutečnila krátká informační prezentace o možnostech této brigády, její struktuře a úkolech v nadcházejícím 2. kroku reformy, kterou měl připravenu velitel brigády. Poté následovalo vystoupení náčelníka štábu 151. ženijního praporu, který informoval příslušníky kurzu o možnostech, schopnostech a organizační struktuře praporu. V diskusi byly zmíněny dopady reformy na činnost brigády, její schopnosti plnit stanovené úkoly a možnosti organizačních struktur, které by zabezpečily splnění uložených úkolů. Po ukončení zaměstnání se příslušníci přesunuli do Vojenského historického ústavu v Praze, kde bylo zaměstnání zahájeno prohlídkou stálé expozice historických událostí Rakouska-Uherska do roku 1914, vzniku Československé armády, přes období 1. a 2. světové války a poválečný vývoj příslušníků Československé armády. Zaměstnání probíhalo volnou formou besedy a příslušníci kurzu získali velké množství velice zajímavých informací o historii našeho státu a vzniku naší armády. Druhý den zaměstnání pokračovalo návštěvou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde se skupině věnoval předseda výboru pro obranu Jan Vidím. Příslušníci kurzu byli seznámeni s personálním obsazením a politickým rozložením v 18-ti členném výboru a poté se rozběhla diskuse nad tématy týkajícími se kontroly záležitostí související s obrannou státu, plnění závazků poskytování osob a materiálu do misí a rozpočtu pro AČR. Dále se přítomní seznámili se způsobem vytváření rozpočtu rozpočtových kapitol, schvalováním a realizací zabezpečování finančních požadavků pro AČR. Byly vzpomenuty problémy s dlouhotrvajícím akvizičním procesem v AČR a s tímto problémem spojená modernizace armády. Po přesunu do České národní banky v odpoledních hodinách přijal příslušníky kurzu Ing. Miloslav Lorenc, který si připravil prezentaci na téma Místo a úloha procesu finančního zabezpečení resortu MO, kde seznámil přítomné s informacemi o příjmech a výdajích státního rozpočtu, schématem státní pokladny a přehledem mimorozpočtových prostředků. Potom následovalo vystoupení Ing. Veroniky Shrbené s tématikou ČNB v systému krizového řízení ČR, ve které byly vzpomenuty otázky spojené s péčí o cenovou stabilitu, nezávislostí postavení ČNB vůči státním institucím, vazbou na Evropskou unii, vládu ČR, správní úřady a komerční zónu. Paní Ing. Shrbená připomněla, že za mimořádných událostí jsou garantovány ČNB finanční a bankovní služby, jsou zpracovávány krizové plány ČNB, jsou vytvořeny struktury krizového řízení a kritická infrastruktura finančního trhu. Závěrečný den výjezdu ke státním institucím byl zahájen na Generálním štábu AČR. Byly připraveny prezentace jednotlivých sekcí, které měly za cíl seznámit příslušníky kurzu s jejich úkoly, organizační strukturou a plněním stanovených úkolů. Čas, který byl vymezen pro diskusi, byl věnován problematice transformace AČR, růstu schopností AČR, rozhodujících úkolů v roce 2008 pro jednotlivé druhy sil, vojsk a služeb. Zástupce ředitele SRDS - OS MO generál Jásek se zabýval otázkami nového návrhu mobilizačních opatření a schopností nasaditelnosti sil ve společných operacích NATO. Plukovník gšt. Šanda ze SPS MO seznámil příslušníky kurzu se způsoby obranného plánování, procesním auditem AČR a snižováním počtů VZP a OZ v AČR. Generál Bálint, jako zástupce náčelníka SOC MO, připravil prezentaci, která se týkala úkolů, struktury činností, zabezpečením PVO pod velením NATO a národním velením a v neposlední řadě komunikačními vazbami SOC MO a ujasněním místa a úlohy v míru, krizi a za války. Závěrem lze konstatovat splnění hlavních cílů tohoto zaměstnání, a to získání základního přehledu o struktuře, úkolech a jejich realizaci státními institucemi pod vedením vlády a Parlamentu ČR. Pplk. Ing. Petr RYP, ÚOTS 5

8 Dobré sousedství 2007 Ve dnech 3. až 7. prosince 2007 probíhalo v prostorách Centra simulačních a trenažérových technologií a Univerzity obrany mezinárodní velitelsko-štábní cvičení Dobré sousedství Cvičení se účastnilo 26 důstojníků z Národní akademie obrany Ozbrojených sil Slovenské republiky v Liptovském Mikuláši, 20 studentů kurzu vyšších důstojníků při Ústavu operačně taktických studií Univerzity obrany a tým pozorovatelů ozbrojených sil Rakouska. ŠTÁBNÍ CVIČENÍ Námětem tohoto štábního cvičení bylo pro všechny zúčastněné velmi aktuální téma, které se pro Ozbrojené síly Slovenské republiky a Armádu České republiky stane zanedlouho reálným úkolem, a to je výstavba společného brigádního úkolového uskupení, tzv. EU Battle Group a jeho případné nasazení do oblastí vzdálených i několik tisíc kilometrů. Jedním z nejvýznamnějších úkolů cvičení bylo především plánování a provedení přepravy jednotek na strategickou vzdálenost 5000 km za použití prostředků vzdušné a námořní přepravy. Další velmi závažnou procvičovanou oblastí byla zpravodajská příprava oblasti odpovědnosti brigádního úkolového uskupení. Krátce po pondělním slavnostním zahájení, které provedl prorektor UO plukovník gšt. Ing. Miloslav Vácha, bylo započato úvodní sladění jednotlivých skupin cvičného velitelství brigádního úkolového uskupení EU. Následovalo ujasnění jednotných operačních postupů po jednotlivých odbornostech za přímé účasti pedagogických pracovníků Ústavu operačně taktických studií UO. Po seznámení s námětem cvičení bylo přistoupeno ke zpracování základních plánovacích dokumentů a k přípravě příspěvků po jednotlivých oblastech do brífinku velitelů č. 1 a 2. Jak bylo ředitelstvím cvičení předpokládáno, největší intenzita činnosti v první fázi cvičení probíhala v oblasti zpravodajského a logistického zabezpečení. V těchto skupinách byla prováděna intenzivní a konstruktivní společná práce cvičících důstojníků za odborné podpory rozhodčích cvičení. Všichni důstojníci měli v průběhu velitelsko-štábního cvičení možnost využívat prostředků Centra simulačních a trenažérových technologií především při využívání operačně taktického systému velení a řízení vojsk (OTS VŘ). Na průběhu cvičení se významně také podílel pedagogický sbor obou vysokých škol, pro které se poznatky získané při cvičení stanou zdrojem pro vedení další výuky. Na závěr třetího dne cvičení, po ukončení brífinku č. 2 velitele brigádního úkolového uskupení EU, se uskutečnilo dílčí vyhodnocení dosavadního průběhu cvičení jeho ředitelem plk. gšt. Ing. Jiřím Hanusem, CSc. Ředitel cvičení vyjádřil svou dosavadní spokojenost s průběhem cvičení, dosaženými výsledky při přípravě nasazení cvičného BÚU EU a s intenzitou činnosti všech cvičících. Cvičící během dalších dvou dnů nacvičovali možné varianty sladění jednotek, jejich přepravy a zasazení. Text a foto: mjr. Karel Kout, tiskový a informační důstojník cvičného BÚU EU 6

9 JUBILANT Rektor-velitel UO se setkal s výjimečným člověkem Životopis Lubomíra Dvořáka Ve středu 21. listopadu 2007 přijal rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Rudolf Urban člena Konfederace politických vězňů ČR plukovníka v.v. Lubomíra Dvořáka, nositele nejvyššího českého státního vyznamenání Řádu bílého lva, u příležitosti jeho významného životního jubilea 80. narozenin. Brigádní generál Rudolf Urban při setkání vyjádřil úctu a obdiv k statečnosti a vysokým mravním hodnotám, které plukovník Lubomír Dvořák po celý svůj dlouhý život prosazoval. Plukovník Dvořák, který byl v rámci politických procesů v 50. letech nespravedlivě odsouzen a dlouhých 14 let vězněn, se v současnosti podílí na práci Konfederace politických vězňů a účastní se různých etických projektů. Setkání se zúčastnili další členové Vojenské sekce Konfederace politických vězňů plk. v.v. Miroslav Kubík a plk. v.v. Alois Haukvic, kteří se s rektorem UO shodli na nutnosti vojensko-vlastenecké výchovy a předávání zkušeností studentům Univerzity obrany nastupující mladé generaci vojenských profesionálů Armády ČR. Hosté v srdečném rozhovoru připomenuli udělení čestné stuhy Vojenské sekce Konfederace politických vězňů ČR bojovému praporu Univerzity obrany v červenci letošního roku jako ocenění úspěšné spolupráce Univerzity obrany s konfederací. U příležitosti významného jubilea popřál rektor-velitel Univerzity obrany plukovníku Dvořákovi hodně úspěchů v osobním životě a hodně zdraví a udělil mu pamětní list za jeho přínos k posilování morálního stavu naší země, budování Armády České republiky a za pomoc při výchově mladých vojenských profesionálů AČR. Pplk. Vladimír Šidla, OdVV Foto: npor. Alois Brázda Lubomír Dvořák (* 1927) se narodil v rodině ředitele obecné školy v Albrechticích v okrese Karviná. V Českém Těšíně začal studovat gymnázium, ale po Mnichovu 1938 a po obsazení Albrechtic a okolí polským vojskem musela rodina za dramatických okolností opustit domov a uprchnout před pomstou polských nacionalistů. Ti nemohli jeho otci zapomenout, že získával děti do české školy. Ve studiu pokračoval na gymnáziu v Prostějově, protože se rodina přestěhovala do nedaleké obce Hrubčice. Po několika měsících následovalo stěhování do Brna, kde získal jeho otec místo učitele v Černých Polích. Okupaci dne 15. března 1939 zažil v Brně. Poprvé se setkal s německými vojáky, když obsadili školu, kde jeho otec učil. Těžkou ztrátu pro něj znamenala smrt matky v roce V roce 1944 se zapojil do akcí proti Němcům formou rozmnožování a rozšiřování letáků. Bezprostředně po skončení války se dobrovolně zapojil do strážní služby při ostraze objektů a německých zajatců. Poté nastoupil na studium pedagogické fakulty do Olomouce. V roce 1947 složil přijímací zkoušky na Vojenskou akademii v Hranicích. Po únoru 1948 byl svědkem vylučování posluchačů akademie pro jejich politické názory a původ. Sám měl spory s akademiky-komunisty, kteří měli za úkol sledovat názory a postoje svých kamarádů. Po ukončení akademie byl zařazen k pěšímu pluku v Benešově. Pluk byl přemístěn do výcvikového prostoru Boletice. V té době pomáhal v přechodu státní hranice několika osobám, které byly ohroženy perzekucemi. Převedl přes hranice i dva důstojníky, kteří za války bojovali na Západě. Po únoru 1948 nesouhlasil s perzekucemi a čistkami v armádě. Negativně na něj působilo i násilné združstevňování, které postihlo jeho vzdálenější rodinu a také případ Babice, který se udál nedaleko jeho působiště. Na začátku 50. let se podílel na vytváření protistátní skupiny v armádě. Několikrát byl různými lidmi upozorněn, že je sledován Státní bezpečnosti. Začátkem května 1954 byl zatčen a koncem roku byl odsouzen spolu se skupinou spolupracovníků k doživotí za trestné činy velezrady a vyzvědačství. Trest si odpykával v Jáchymově a později na Bytízu u Příbrami. Zde se neúspěšně pokusil o útěk. V roce 1965 byla zamítnuta jeho žádost o podmínečné propuštění. Z vězení byl propuštěn až na amnestii prezidenta republiky dne Lubomír Dvořák byl po roce 1989 plně rehabilitován a nezákonný rozsudek byl v plném rozsahu v roce 1990 zrušen. O rok později byl mimořádně povýšen do hodnosti plukovníka. Dne 28. října 1995 byl prezidentem republiky Václavem Havlem vyznamenán Řádem bílého lva, vojenské skupiny III. třídy 7

10 AKTUÁLNĚ Studenti neplesejte předčasně Většina studentů, kteří jsou spíše technicky zaměřeni a zrovna nemilují studium cizích jazyků, asi po přečtení nového Rozkazu MO o zásadách tvorby systemizovaných míst (RMO č. 20/2007 Věstníku MO) zaplesali. Vždyť podle čl. 13 se jazykový kvalifikační požadavek SLP 3333 stanovuje na systemizovaná místa vojáků z povolání se stanovenou vojenskou hodností v hodnostním sboru generálů, na systemizovaná místa vojáků z povolání určená pro činnosti ve strukturách NATO a na systemizovaná místa vojáků z povolání u vojenských jednotek vyčleněných pro zasaditelné síly NATO se stanovenou vojenskou hodností v hodnostním sboru nižších a vyšších důstojníků. Ve srovnání s tím se mohou cíle jazykové přípravy na Univerzitě obrany, jak je definuje čl. 6 RMO č. 1/2007 Věstníku MO Jazykové vzdělávání zaměstnanců v resortu Ministerstva obrany, zdát nadnesené. Někteří studenti mají jasno: Je třeba změnit cíl jazykového vzdělávání ve vojenských školách. Mnohé napadlo, že přece není důvod věnovat studiu angličtiny tolik času a úsilí a podstupovat náročné jazykové zkoušky, když tak vysoké jazykové požadavky se stanovují jen u vybraných systemizovaných míst. Dokonce se objevil názor, že obě normy jsou v rozporu, a proto podle obecné zásady právní lex posterior derogat priori je třeba použít normu novější, tedy RMO č. 20/2007 Věstníku MO. Nicméně, plesání studentů je, podle mého názoru, předčasné. Úroveň jazykového vzdělání absolventů vojenských škol požadovaná RMO č. 1/2007 Věstníku MO vychází z cíle výstavby sil G 0356 Jazyková způsobilost zasaditelných sil, který přijala Česká republika jako svůj závazek vůči Severoatlantické alianci. Schématicky, a poněkud zjednodušeně je možné G 0356 znázornit takto: personál, u něhož se plánuje plnění úkolů v mnohonárodnostních velitelstvích důstojníci SLP 3333 nižší hodnosti (podle terminologie RMO č. 20/200 praporčíci) SLP 3232 Jazykové požadavky podle G 0356 na systemizovaná místa u jednotek vyčleňovaných pro zasaditelné síly NATO Dále je nutné si uvědomit, že voják z povolání podle 6 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, vykonává službu podle potřeb ozbrojených sil na území státu i v zahraničí, a to v ozbrojených silách České republiky a na ministerstvu, rozuměj ministerstvu obrany. A protože úkolem Univerzity obrany je podle 94 odst. 1 zákona o vysokých školách vzdělávat odborníky zejména pro ozbrojené síly, musí být schopna připravit vojáky z povolání k výkonu služby na různých systemizovaných místech v maximální možné kvalitě, včetně dostatečného jazykového vybavení. Závěrem lze tedy shrnout, že mezi úpravou cílů jazykového vzdělávání ve vojenských školách podle čl. 6 RMO č. 1/2007 Věstníku MO a příslušnými ustanoveními o jazykových kvalifikačních požadavcích, které pro systemizovaná místa stanovuje RMO č. 20/2007 Věstníku MO, žádné rozpory nejsou. RMO č. 1/2007 Věstníku MO vychází z cíle G 0356, a proto jako cíl jazykového vzdělávání na UO upravuje takovou úroveň, která odpovídá požadavkům, které mohou být kladeny na vojáky z povolání v průběhu celé jejich vojenské kariéry. RMO č. 20/2007 Věstníku MO pak stanoví požadavky na konkrétní skupiny systemizovaných míst. Takže studenti Univerzity obrany, nežehrejte a cizím jazykům se pilně věnujte, neboť laicky řečeno, nevíte, kdy a kde je budete potřebovat. JUDr. Irena Volfová, Sekce personální MO všechen personál zasaditelných sil důstojníci SLP 3333 nižší hodnosti s častými kontakty s personálem jiných států (podle terminologie RMO č. 20/2007 praporčíci) SLP 3232 personál zabezpečující komunikaci na operačně taktické úrovni (podle terminologie RMO č. 20/2007 rotmistři) SLP 2221 Na šest podruhé Přesně před rokem jste si mohli přečíst v našem časopise výzvu k zapojení do projektu NÁrodní dotazníkové ŠEtření STudentů, stručně vtipně označeném na 6, organizovaném Akademickým centrem studentských aktivit (ACSA). Vzpomínáte? Tenkrát jsme vám nabídli účast na dotazníkovém šetření prostřednictvím našich webových stránek, kde jsme na základě požadavku organizátorů umístili příslušný odkaz. Nebylo to bez odezvy. Do šetření se zapojilo 207 studentů naší školy. Jak to vím? Inu, ACSA splnila svůj slib a na zmíněném internetovém odkaze zveřejnila výsledky. Dokonce jeden výtisk výsledků s poděkováním za zapojení dostal rektor-velitel UO. Poděkování patří však vám, studentům, protože bez vaší aktivní účasti v šetření by se tak nestalo. Mohu vám za to nabídnout nahlédnout do výsledků a podívat se, zda se váš názor kryje s tím většinovým. Webová stránka je stále k dispozici. Náčelník studijního oddělení UO pplk. RNDr. Antonín Müller, CSc. Setkání k 5. výročí Summitu NATO U příležitosti 5. výročí Summitu NATO, který se konal v listopadu 2002 v Praze, zorganizovala Katedra letectva Fakulty vojenských technologií UO ve spolupráci s oddělením vnějších vztahů UO Diskusní podvečer s přímými účastníky z řad Vzdušných sil AČR. Za velení Vzdušných sil AČR v roce 2002 připomněl náročnou organizaci ochrany vzdušného prostoru České republiky generál v záloze Ing. Čuma. Koordinaci řízení letového provozu pak připomněli plukovník gšt. Ing. Otta a podplukovník Ing. Dobiáš. O organizaci a spolupráci při samotném leteckém zabezpečení na letecké základně Čáslav diskutoval tehdejší velitel 41. letky podplukovník Ing. Borůvka. Filmový režisér Zbyněk Podskalský prezentoval své filmové záběry o spolupráci letecké základny Čáslav a letky USAF, která zabezpečovala vzdušný prostor při Summitu 2002 společně s příslušníky Vzdušných sil AČR. Večer byl ukončen filmovým dokumentem Zbyňka Podskalského, který připomněl legendu československého armádního letectva generála Františka Peřinu. Milovníci armádního letectva se tak mohli opět dozvědět o současné novodobé historii vzdušných sil a v diskusi slyšet i odpovědi na otázky týkající se současného života Vzdušných sil AČR. Plk. gšt. Miloslav Bauer, K-205 8

11 ANGLIČTINA PRO LISTY UO Roof above head Fill the gaps with an appropriate word from the choice: mansion church mosque cottage mud hut synagogue semi-detached house igloo terraced house skyscraper 1. I always feel quite claustrophobic in New York with all those..s around. 2. That building over there with the round dome and the crescent on top is the local. 3. A is one of a line of houses that are joined to each other. 4. Auntie Nell use to live in a lovely little with low ceilings and doorways until she married a very tall man. 5. I can t understand why..s never melt when fires are lit inside them. 6. We thought it would be rather nice living next to the village.. until we discovered that the bells chime every hour - day and night. 7. Did you hear about the Senegalese woman in London who got so fed up with her husband that she built herself a.. in the garden and moved into it? 8. One day I m going to have enough money to buy myself a great big.. in the country surrounded by plenty of land. 9. The old Jewish.. has just been reopened. 10. Living in a is all right if you get on with the family next door, though obviously a detached house would be better. Proverbs Complete the following sentences with offered words: leap, indeed, still, milk, tricks, swallow, sleeping, broth 1) You can t teach an old dog new. 2). waters run deep. 3) One. does not make a summer. 4) Too many cooks spoil the.. 5) Look before you. 6) It s no use crying over spilt... 7) Let dogs lie. 8) A friend in need is a friend. Solution: 1) skyscraper, 2) mosque, 3) terraced house, 4) cottage, 5) igloo, 6) church, 7) mud hut, 8) mansion, 9) synagogue, 10) semi-detached house Changing money Look at the following terms and try to fill them in the dialogue: Commission charge extra money charged for changing your currency Currency cash, usually in the form for each particular country (pounds in Britain, dollars in the US, etc.) Current rate the price of money on that day Denominations units of money (50 pounds, 10 pounds, one pound) although you can often hear amounts in spoken English Notes (BrE) also called bills (AmE) paper money (a 50 dollar bill, a ten dollar bill) Can you match them with Czech equivalents? a) Jedna vlaštovka jaro nedělá. b) Mnoho psů - zajícova smrt. c) Tichá voda břehy mele. d) Dvakrát měř, jednou řež. e) V nouzi poznáš přítele. f) Nedráždi hada bosou nohou. g) Starého psa novým kouskům nenaučíš. h) Pozdě bycha honit. Solution: 1) tricks - g), 2) still c), 3) swallow a), 4) broth b), 5) leap d), 6) milk h), 7) sleeping f), 8) indeed e). Připravila skupina AJ, CJP At the exchange office Customer: Good morning, I would like to change some money please. Bank clerk: What 1).. do you want to change? C: I have just arrived in the UK, so I would like to buy some pounds with Euros. B: How much do you want to change? C: Can I have 100 Euros worth of sterling? B: I will just check the 2) of exchange. The 3) for the transaction is one pre cent do you want that charge included or to pay it separately? C: I would prefer commission include. B: So this is the amount of pounds you can buy right now, less the cost of the transaction. If you want to proceed, please just sign here. C: Thank you and please can you give me the money in small 4)..? B: Certainly, this is your amount in small currency 5) and some loose change. Have a good holiday. Solution: 1) currency, 2) current rate, 3) commission charge, 4) denominations, 5) notes 9

12 KONFERENCE Velení a řízení v prostředí NEC IV Ve dnech 29. a 30. listopadu 2007 se v Praze na Novoměstské radnici konala 4. mezinárodní konference Velení a řízení v prostředí NEC IV (Network Enabled Capability). Pořadatelem konference byl Ústav strategických studií Univerzity obrany v součinnosti se Sekcí komunikačních a informačních systémů MO, Sekcí rozvoje druhů sil operační sekcí MO a agenturou CAROLINA. Konference se konala pod záštitou náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka a místopředsedy výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Antonína Sedi. Cíle konference byly stanoveny v návaznosti na obsah jednání a závěry konferencí organizovaných Ústavem strategických studií (ÚSS) Problémy velení a řízení profesionální armády I konané ve dnech 10. a , Velení a řízení v prostředí NEC II konané dne a Velení a řízení v prostředí NEC III konané dne Šlo v prvé řadě o objasnění stavu realizace Strategie budování NEC v ozbrojených silách ČR, s důrazem na naplňování operačních požadavků AČR do roku 2014 (2018) v souvislosti s rozpracováním úkolů 2. kroku Reformy ozbrojených sil ČR a dosahování operačních schopností po roce 2014 (2018) v nové vyšší kvalitě. Dále o nastínění vlivu NEC na velení a řízení při dosažení převahy v rozhodování, o požadavky na přípravu vojenských profesionálů a požadavky na výzkum pro podporu NEC v předpokládaném budoucím operačním prostředí. Rovněž bylo poukázáno na potřebu přerůstání dimenze budování NEC při naplňování ambicí ČR v mezinárodním měřítku (NATO, EU) a v národním měřítku do oblasti krizového řízení. V neposlední řadě byly deklarovány požadavky na výměnu informací o současném stavu a připravovaných projektech informační podpory ve prospěch operačního použití sil, řídících a zabezpečovacích činností rozvoje resortu obrany. Jednou z důležitých oblastí efektivního plnění úkolů současné AČR je vzájemná interoperabilita informačních systémů, schopnost spolupracovat, předávat si a sdílet data a informace. Cestou ke zkvalitnění je strategie NEC, která je chápána jako souhrn systémových a technologických pravidel a opatření, s cílem zajistit dostupnost informací na správném místě, včas a v požadované kvalitě. To znamená realizovat plně, plošně a komplexně informační podporu procesů velení a řízení. Tato strategie byla schválena vládou ČR 22. října Program konference byl rozdělen do pěti tématických okruhů. Po zahajovacím vystoupení náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka, následovalo vystoupení plk. gšt. Ing. Jana Kaše, ředitele Sekce komunikačních a informačních systémů MO (SKIS MO) náčelníka spojovacího vojska AČR. Podle plukovníka Kaše základ pro budování NEC v podmínkách AČR vytvoří současný operačně taktický systém velení a řízení pozemních sil. Postupně budou k němu integrovány senzory, zbraňové systémy druhů vojsk a doplňovány nástroje pro podporu práce s informacemi, jako je automatizovaný sběr, zpracování a využití grafických informací z bojiště, prvky umělé inteligence a další. V prvém tématickém okruhu zabývajícím se vojensko-politickým významem NEC vystoupil Ing. Vladimír Šilhan, CSc. MSc. ze Sekce obranné politiky a strategie MO s Významem rozvoje NEC v kontextu transformace NATO a CDE a s možnostmi experimentování s vybranými schopnostmi NEC. Ve druhém tématickém okruhu rozebírajícím realizaci strategie NEC v AČR patřili mezi stěžejní vystupující velitel Společných sil generálmajor Ing. Jiří Halaška, Ph.D. s tématem Velení a řízení v prostředí NEC z pohledu vojenského uživatele Force Providera. Dále to bylo vystoupení plk. Ing. Radovana Hájka ze SKIS MO k tématu Strategie budování NEC v ozbrojených silách ČR spolu s plk. Ing. Danielem Bambuškem rovněž ze SKIS MO, který pojednával o Vybudování integrovaného prostředí NEC. Prorektor Univerzity obrany plk. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, PhD. se zaměřil na Přístupy k implementaci problematiky NEC do podmínek a prostředí UO. Plk. Ing. Vladislav Mrázek, CSc. ze Sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO (SRDS-OS MO) rozebral Využití NEC v procesech velení a řízení a prognózu požadavků na další rozvoj operační domény. Zahraniční host generálmajor Koen Gijsbers z nizozemské armády, Assistant Chief of Staff (ACOS) C4I Allied Command Transformation (ACT) Norfolk, podrobně a zajímavě popsal Command, Control, Communication, Computers and Intelligence Division. Ve třetím tématickém okruhu zaměřeném na výměnu zkušeností o současném stavu a potřebách rozvoje NEC a informační podpory ve prospěch operačního použití sil a řídících a zabezpečovacích činností (rozvoje) resortu obrany (z uplatnění NEC při zasazení) vystoupil na úvod s kritickým zhodnocením prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc. z UO na téma NEC a informatizace resortu obrany plány, možnosti a skutečnost. Doc. Ing. František Dohnal, CSc., poradce prvního náměstka ministryně obrany, ukázal na problematiku NEC MO ČR jako byznys oblast a ukázal na Projekt PRIS MO. Další ze zahraničních hostů doc. Ing. Ján Jakubek, CSc. z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika z Liptovského Mikuláše se zamýšlel nad NATO NEC C2 Maturity Model. Doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně poukázal na NEC jako důsledek rozvoje informačních technologií. Mjr. Ing. Jaroslav Kozubek z UO pohovořil velmi 10

13 KONFERENCE Plukovník gšt. Ing. Jan Kaše, ředitel SKIS MO zajímavě o Budování schopností NEC v podmínkách U.S. Army Stryker Brigade Combat Team. Ing. Juraj Hrabovský z VOP-026 Šternberk, s. p., divize VTÚO Brno rozebral podrobně Strukturu informačního systému uvnitř průzkumně rušících systémů a doc. Ing. Ladislav Nesrsta, CSc. z firmy DELINFO s.r.o. pohovořil o Využití OTS VŘ Pozemních sil při řešení krizových situací. Ve čtvrtém tématickém okruhu k tématu Meziresortní (mezinárodní) spolupráce a rozvoj NEC pro potřeby krizového řízení vystoupil s propracovanou prezentací plk. Ing. Luděk Štolba z Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k Informačnímu systému pro podporu krizového řízení. Ing. Lukáš Pilný z Institutu ochrany obyvatelstva Bohdaneč věcně rozebral Geodatovou bázi krizového řízení. Další zahraniční host Lee Holloway z firmy RUAG Electronics C4ISTAR Services se zabýval Implementation of NEC strategy a Eva Senderovitz z firmy Saab Systéme Ltd. hovořila o How can legacy systems be transformed into a NEC environment? Dále vystoupil Dr. Ing. Pavel Kotyk z Rohde a Schwarz s tématem SDR jako perspektivní prostředek pro NEC. V pátém tématickém okruhu projednávajícím vědu, výzkum a vzdělávání v oblasti NEC na úvod vystoupil Ing. Jan Haleňák ze Sekce vyzbrojování MO k Perspektivám obranného výzkumu a vývoje. RNDr. František Herodek z Vojenské akademie Vyškov přínosně probral Přípravu příslušníků AČR pro práci v prostředí NEC. Další zahraniční host Dr. Patric Vye z poradenského týmu CUBIC rozebral NEC Lessons Learned. Dr. Drahomír Hausner z Centra simulačních a trenažérových technologií Brno velmi poutavě pohovořil o Výcviku ve velení a řízení v prostředí NEC s podporou STT. Pplk. doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc. z UO se věnoval Katedře komunikačních a informačních systémů Univerzity obrany a její participaci při přípravě lidského faktoru pro NEC. Mgr. Ing. Vratislav Pokorný spolu s PhDr. PaedDr. Evou Pindešovou z UO připravili poutavou prezentaci Vybrané náměty k realizaci principů NEC jako teorie a praxe války v informačním věku v procesech přípravy lidí a lidských systémů. Ing. Jiří Novotný z INVEA-TECH, a. s. popsal Monitorování a bezpečnost síťového provozu v NEC. Konference se zúčastnilo první den 223 osob a druhý den 181 osob. Ze zahraničí se zúčastnilo 16 osob, a to z Francie, Nizozemí, Polska, Slovenska, Švédska, Švýcarska a USA. Celkem bylo předneseno 40 vystoupení, z toho 7 ze zahraničí. V průběhu konference bylo konstatováno, že NEC není cíl, ale nástroj (prostředek) jak docílit předem definovaného stavu, například podporu při dosahování budoucích operačních schopností. Je to určitý systém, který je nabízen k využívání pro dosahování požadovaného efektu v operacích (EBAO). Záleží pak na jednotlivých uživatelích, jak využijí daných možností pro plnění úkolů s co nejmenšími zdroji k dosažení co nejlepšího výsledku (efektu). Uspořádání konference se setkalo s příznivou odezvou, jak ze strany zahraničních účastníků, tak našich čelních armádních představitelů a zástupců spolupracujících civilních organizací. Přítomnost NMO Ing. Františka Padělka, NGŠ genpor. Ing. Vlastimila Picka, velitele Společných sil genmjr. Ing. Jiřího Halašky, Ph.D., ředitele SKIS plk. gšt. Ing. Jiřího Kaše, prorektora UO plk. prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D. a dalších armádních funkcionářů a jejich kvalifikovaná vystoupení vytvořila pro jednání patřičnou úroveň, jakou si otázky související se zaváděním NEC do AČR vyžadují. Přítomnost zahraničních hostů a jejich aktivní vystoupení, především generálmajora Koen Gijsberse z pracoviště ACT v Norfolku, přinesla zkušenosti z NATO. Jak vyplynulo z jednotlivých příspěvků účastníků konference, výstavba prostředí NEC se dnes stává objektivní potřebou a jedním z pilířů udržení a zvyšování operační efektivnosti ozbrojených sil ČR, která nebude založena jen na modernizaci vojenské techniky, ale zejména na inteligentním a efektivním využití informací ve velení a řízení vojskům vytvářejícím předpoklady pro získání informační převahy. V jednání konference byly rovněž naznačeny potřeby a možnosti meziresortní spolupráce. V této oblasti čeká MO ještě hodně práce a vyjednávání. V závěru bylo konstatováno, že budování prostředí NEC významnou měrou přispěje k naplnění vojensko-politických ambicí ozbrojených sil ČR, tedy dosažení požadovaných operačních schopností AČR a možností její efektivní účasti v plném spektru aliančních a koaličních operací. Dvoudenní jednání konference bylo kladně hodnoceno zejména jako krok od teorie k praxi, a to jak v oblasti vzdělávání a přípravy na vojenských cvičení, přes vazby (struktury) a procesy, až po nově zaváděné prostředky včetně simulátorů a trenažérů. Odborné jednání i doprovodný kulturní program vystoupení Ženského pěveckého sboru Iuventus paedagogica a následná produkce Vojenského uměleckého souboru Ondráš na závěr prvého dne jednání v historických prostorách pražské Novoměstské radnice byly vysoce kladně oceněny všemi zúčastněnými. Svého úkolu se velmi dobře zhostila zabezpečující agentura CAROLINA poskytující veškeré logistické i technické zázemí. Čtvrtá mezinárodní konference Velení a řízení v prostředí NEC IV stanovené cíle naplnila. Antonín Krásný, ÚSS Foto: Pavel Pazdera 11

14 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOST Spojení teorie a praxe Joint Multinational Readiness Center (JMRC) Hardstands Albertshof je americkou základnou na území Německa. Základnu, která slouží pro přípravu zejména amerických jednotek před jejich vysláním do zahraničních misí, jsme měli možnost navštívit v sestavě skupiny příslušníků AČR, jež se minulý měsíc účastnila odborné přípravy v německém Hohenfelsu. JMRC disponuje výcvikovým prostorem cca 10 x 20 km, ve kterém jsou vybudovány dvě předsunuté operační základny (Forward Operations Bases FOBs) sloužící pro dislokaci cvičících vojsk. Pro přípravu vojsk jsou zde využívány moderní technické prostředky výuky a výcviku. Součástí JMRC je středisko MILES (vyšší kategorie než jakými je vybaveno CSTT středisko Vyškov). Všichni účastníci cvičení se po celou jeho dobu (od několika dnů až po několik týdnů) pohybují na základně s těmito prostředky 24 hodin denně. Prostředky MILES jsou vystrojeni vojáci i veškerá technika (po příjezdu týmu z AČR byla prostředky MILES vystrojena všechna dopravní technika 8 UAZ-469, 4 LR, 2 T- 815), ve výcvikovém prostoru i civilní osoby, které jsou nasmlouvány pro imitaci činností spřátelených i znepřátelených sil. Velká pozornost se ve výcviku věnuje zastavěným prostorům Military Operations in Urban Terrain (MOUT). Ve výcvikovém prostoru jsou tři relativně velké osady, ve kterých je imitován reálný život. Osady v době výcviku reálně obývá až několik desítek osob, většinou nasmlouvaných civilistů různých národností (včetně Rusů, Kurdů, Turků ) se vším, co k reálnému životu patří (osobní vozidla, BUS hromadné dopravy, imitované obchody a tržnice, dětská hřiště, mešity ). Těmito osadami projíždí velmi četné patroly cvičících vojsk a reagují na okamžitou situaci. Součástí všech osad jsou i neobývané domy, které jsou prostorem pro intenzivní výcvik vojsk v přístupu k domu, vniknutí do něj a pohybu v něm. Velmi významné místo v přípravě na plnění úkolů v mírových misích sehrává výcvik v Civil Military Operations, v podmínkách AČR činnosti sil a prostředků CIMIC. V obydlených osadách i mimo ně (např. na VCP Vehicle Check Point) jsou rozehrávány incidenty s civilními osobami od pokojného pohybu těchto osob, přes pouliční prodejce až po násilnější demonstrace. Působí až legračně, když například žena v národním oděvu jde osadou a má na tomto oděvu umístěno vestové řemení MILES (aby mohlo být vyhodnoceno, že i například civilní osoby neúčastnící se incidentu byly postřelovány či zabity ). Obrovskou pozornost věnují Američané výcviku v prostorech minového nebezpečí Improvised Explosive Device (IED). Každá patrola při výjezdu ze základny (předsunuté základny) řeší tuto činnost. Aby měli vojáci neustále na paměti nejčerstvější poznatky, neustále se aktualizují informace o IED v destinacích, ve kterých působí americká i jiné armády a tyto informace se vojákům ihned předávají. Působení na vojáky v oblasti IED jde až tak daleko, že například na FOB WEST jsou trvale vystaveny některé IED-prostředky teroristů v prostoru jídelny velkého stanu. Neodmyslitelnou součástí přípravy vojáků do misí je pravidelné, velmi četné a detailní hodnocení epizod a celého výcviku After Action Review (AAR). AAR se provádí po fázích výcviku a v jeho závěru. Obvykle provádí velitel cvičících vojsk AAR po 24 hodinách výcviku a na jeho závěr. Například v průběhu našeho pobytu v JMRC bylo celkové AAR organizováno (celý den). V tento den se nekonal výcvik, všichni příslušníci jednoho z připravovaných kontingentů se zúčastnili hodnocení. AAR napomáhají technické prostředky výcviku. Po obvodu výcvikového prostoru je řada satelitních přijímačů, kamer (včetně termovizí), téměř celý výcvikový prostor je pokryt signálem, který zabezpečuje trvalý záznam činnosti cvičících vojsk. Všechny aktivity, činnosti, postupy, zkušenosti, informace a poznatky, které lze předat ostatním, musí být předány na místa, kde jich lze využít, stále musí být aktualizovány. Neustále je uplatňován princip Lessons Learned. Centre for Army Lessons Learned strukturální prvek základny je samostatnou součástí JMRC. 12

15 Chata Univerzity obrany na Brněnské přehradě se stala dějištěm v pořadí již třetího výběrového víkendu skupiny Commandos Pot šetří krev! Je pátek 9. listopadu a nad poloprázdnou Brněnskou přehradou se nese mnohohlasé zvolání Pot šetří krev!. Toto a jemu podobná hesla spolu s litry potu jistě utkvějí v paměti všem patnácti studentům Univerzity obrany, kteří se zúčastnili výběrového víkendu skupiny Commandos. Krátce po příjezdu si je vzali do parády instruktoři z řad bývalých i současných komandosáků. Série kliků a sed-lehů jako by neměly konce a také ostatní cvičení dávala odhodlaným adeptům pořádně zabrat. Aby těla vydržela a mysl nezůstala nečinná, cvičení fyzická střídaly psychotesty a eseje na různá témata. Sobotní ráno přivítalo již jen jedenáct studentů. Vysoká fyzická zátěž, nepřízeň počasí a nedostatek spánku, to vše si vyžádalo své oběti. I druhý den proběhl ve znamení zkoušení hranic a pevné vůle. Úspěšné absolvování víkendu nespočívá totiž ve splnění limitů. Nikdo po adeptech nechtěl, aby zaběhli 3 km pod 12 minut a udělali 15 shybů, museli však ukázat motivaci pro vstup a práci v týmu Commandos. Každý prostě musel dát do výkonů maximum, s méně než tím by se podle nás v armádě a samozřejmě i v Commandos neměl nikdo spokojit. Pro lepší ilustraci zde ocituji pár úryvků z prací adeptů: už si ani nepamatuji veškerou naši činnost, množství kliků, sklapovaček, ale vím, že to byla dobrá posilovna orientoval jsem se jen podle hladu, jídla a tmy ostré a nekonečně vytrvalé tempo instruktora mě změnilo v nohy necítícího a na nic nemyslícího hadrového panáčka když jsme si v pátek na rozjezd dali 2x šedesát kliků, uvědomil jsem si, že to bude peklo nejvíce mi dělalo problémy zvyknout si na píšťalku,, nemohl jsem usnout, protože jsem očekával její pronikavý hvizd O náročnosti víkendu svědčí i fakt, že ho úspěšně dokončilo pouze osm borců. Ty mezi námi ještě jednou vítám a s těmi, kterým se víkend nevydařil, se rádi setkáme na dalším výběráku, který je předběžně plánován na měsíc květen příštího roku. Prap. Roman ROSTÁS, vedoucí instruktor Commandos COMMANDOS Všechno v procesu přípravy amerických (i dalších účastnících se) vojáků směřuje k dosažení maximální profesionality. Profesionalitu na JMRC chápou nejen jako odbornou připravenost vojáka, ale opravdu v celé šíři tohoto pojmu. Svědčí o tom i prezentace, které jsme se zúčastnili na Combat Maneuver Training Centre (CMTC). Ve všech jídelnách na základně jsou vyvěšeny názorniny plakáty s fotografiemi vystihujícími jednotlivé složky profesionálního vojáka, od loajality až po jeho odborné kvality. Tři skupiny příslušníků AČR, které se v období 8. až zúčastnily přípravy v Hohenfelsu (částečně zaměřené na vyslání do misí jejich konkrétních kontingentů), poznaly podmínky, v nichž se připravují zejména američtí vojáci k plnění svých mírových misí a získaly některé poznatky a zkušenosti Američanů využitelné pro finální části jejich příprav a vlastní plnění úkolů v misích. Pplk. Zdeněk FLASAR, K

16 Historie Highlanders U příslušníků malého Švejkova národa je tradičně vztah k armádě poněkud zvláštní. Kromě vzdálenější historie na tom má jistě i podíl doba nedává, kdy v idylce studené války byl na vojně výcvik zaměřen především na ukázky pro spojené velení. Strážní služba se pak držela hlavně proto, aby včas hlásila podezřelý pohyb kontrolních orgánů. Trvalá bojová pohotovost byla vynucena neustálým nebezpečím, že někdo neočekávaně přijde. Krvavé konflikty se naštěstí odehrávaly jen na obrazovkách televizorů. Text a foto: Vladimír Horák 14

17 POSTŘEHY ODJINUD Postavení ozbrojených sil Jiné to však bylo a je u našich tehdejších velkých spojenců. Pohled na mladé muže na invalidních vozících v polních uniformách žebrající v ulicích ruských měst a dále prostřílené, krví zbrocené stranické a komsomolské průkazy afghánských hrdinů SSSR v moskevském muzeu ozbrojených sil mě názorně přesvědčil, že v této zemi o hru na vojáky ani zdaleka nešlo a nejde. Když ale našinec navštíví bývalé koloniální impérium za La Manche je překvapen jak mnoho mají tyto přežívající mocnosti společného. Podobná je imperiální úloha ozbrojených sil schopných snadno ubránit jak Falklandské, tak Kurilské ostrovy. Shodně významné je i jejich společenské postavení projevující se nejen množstvím vojenských muzeí, kde je jako vzácný exponát vystaven Montgomeryho baret analogicky jako Žukovova cigártaška, ale i skutečností, že následníci britského trůnu tradičně absolvují školu vojenského námořnictva v Greenwich. Při návštěvě této koleje ani nepřekvapují pytle s pískem kryjící vchod se silnou ostrahou a osobní prohlídka každého návštěvníka jako bezpečnostní opatření proti teroristům. Trocha historie Muzeí věnovaných ozbrojeným silám je ale ve spojeném království mnohem víc. Jsou názornější, oživené figurínami a výjevy z minulosti britského vojenského života. Disciplína byla tvrdá. Jde až mráz po zádech z toho, kolik ran důtkami dostal voják za krádež brambor na poli, kterými chtěl nakrmit své věčně hladové děti. Seznámíte se i s pravidly platnými před dvěma stoletími pro rodiny vojáků sídlící v posádce. Denní režim zahrnoval budíček, skládání lůžek i večerku a týkal se všech, včetně manželek a dětí. I jejich život byl tvrdý. Vdova po padlém příslušníkovi měla dva dny na smutek a třetího dne musela buď kasárna opustit, anebo si najít v posádce někoho, kdo by byl ochoten se s ní okamžitě oženit. Když ona žena slehla, měla od velitele v den porodu povoleno vézt se při přesunu na voze. Muzeum pluku Highlanders Svoje expozice mají i některé významnější jednotky. Zajímavé je muzeum slavného skotského pluku Highlanders. Sídlí ve staré, ale dokonale udržované pevnosti Fort Highlanders Jejího Veličenstva v červených kabátcích a tradičních tartanech s dudami a bubny jsou hrdí na svá válečná tažení do Indie, Palestiny, Egypta, Súdánu, Jižní Afriky a Číny. George, která je asi ze stejné doby jako náš Josefov a nachází se až v severní části Skotska poblíž města Inverness. V minulosti pluku se nejprve taktně přejde účast předchůdců skotských Highlanders v protianglickém povstání, které skončilo porážkou rebelů roku 1746 u nedalekého Cullodenu. Byla to závěrečná epizoda z dlouhých dějin jejich bojů za svobodu, jak už to bývá u malých národů, žijících v sousedství těch velkých a rozpínavých. Potom jsou již od roku 1778 jako věrní Highlanders Jejího Veličenstva v červených kabátcích a tradičních tartanech s dudami a bubny hrdí na svá válečná tažení do Indie, Palestiny, Egypta, Súdánu, Jižní Afriky, Číny. V expozici jsou vystaveny i zbraně protivníků: africká kopí, luky a šípy, indické křivé šavle i dlouhé arabské pušky. Na druhé straně je vidět polní děla a kulomety. Fotografie obětí, vyvolávající u normálních smrtelníků asi nejspíš stud. Historie pluku v sukních pokračuje důstojnější, ale pro Highlanders určitě mnohem krvavější účastí na válčištích obou světových válek. Stěny místností jsou posety spoustou řádů a vyznamenání. Ve vitrínách leží i osobní věci významnějších velitelů jako jsou uniformy a výstroj, ale i brýle, břitva a štětka na holení. Jinde, vedle sportovních trofejí, na návštěvníka jiskřivě skleněnými očky zírají vypreparované hlavy kozlů. Jejich dlouhé zatočené rohy byly opatřeny stříbrnými špičkami, jak to vyžadovalo jejich důležité poslání sloužili jako plukovní maskoti. Závěr expozice připomíná službu v dobách studené války na Dálném a Středním východě, ve Střední Americe a v Německu. Nechybí samozřejmě ani účast jednotky v konfliktu s Argentinou o Falklandy nebo ve válce v zálivu a v Bosně. Historické metamorfózy Analogii lze u velmocí také spatřit při návštěvě reprezentativních zbrojnic v Kremlu a na královském hradu Winsdoru. Je zde vystavena historická zbroj panovníků vedle darů od vazalských států a drahocenností ukořistěných za častých válek. Označení exponátů jako například: Zlatá tygří hlava podstavec trůnu sultána Tipu součást trofejí získaných ve Východním Timoru roku 1799 britskými jednotkami pod velením generálmajora George Harrise, ve mně vzbuzovalo smíšené pocity. Asi proto, že patřím k národu, který patřil při podobných příležitostech většinou mezi oběti. Jak se vlastně rozlišuje mezi pojmem kořist a krádež? Zdá se, že dobové zvyklosti a časový odstup od historické události zjemňuje její označení. Národy se nejprve stěhovaly. Husité konali spanilé jízdy. Švédové u nás za třicetileté války ukořistili co jen mohli, včetně knih. Napoleonská vojska rekvírovala. Ale Němci a Rusové v poslední válce již kradli. Jsem jen na rozpacích jak to vlastně bylo s částí carského pokladu, jenž přivezly z Ruska naše legie. 15

18 VOJENSKÉ TRADICE Historické události, které by se neměly opakovat Pod tímto názvem se dne 3. prosince uskutečnilo setkání veteránů druhé světové války a studentů Univerzity obrany v Klubu UO na Šumavské. Vzpomínkového setkání, jež bylo iniciativou Univerzity obrany a Společnosti Ludvíka Svobody, se zúčastnili také rektor-velitel UO brigádní generál Rudolf Urban a předseda Společnosti Ludvíka Svobody generálporučík v.v. Jozef Činčár. Desítky účastníků se zájmem naslouchali vystoupení renomovaných historiků, kteří se zamýšleli nad událostmi 2. světové války. Tato historická událost, jež skončila před více jak 62 lety, byla největším válečným konfliktem v dějinách lidstva, ale také největší tragédií lidského pokolení. Na svědomí má asi 55 milionů lidských životů. Provázely ji otřesné a neomluvitelné zločiny, ať už vzpomeneme holocaust, genocidu, cílené bombardování měst a civilních cílů, a kromě dalších zvěrstev také kruté zacházení s válečnými zajatci. O těchto tématech hovořili ve svém vystoupení rektor Vysoké školy Karla Engliše doc. Ladislav Zapletal, vedoucí vědecký pracovník Katedry sociálních věd a práva FEM doc. František Hanzlík a vědeckopedagogický pracovník ze stejné katedry doc. Rostislav Kozílek. Docent Zapletal ve svém projevu mimo jiné řekl na adresu přítomných: Je tragické, že existují popírači holocaustu a koncentračních táborů. Proto mám k vám prosbu mějte na paměti odkaz těch, kteří se nemohli dožít osvobození, ale i těch, co přežili. Je to memento a odkaz do budoucnosti, který je také smyslem tohoto setkání. Hrůzy válečných okamžiků zprostředkovali přítomným nejenom přední historikové, ale také pamětný filmový dokument z druhé světové války a osobní setkání s válečnými veterány. Své o tom ví například i plk. v.v. Marie Ljalková Lastovecká, první snajperka v bitvě u Sokolova. Poznali jste mě v tom filmovém dokumentu?, ptá se a ve slušivé uniformě se mile usmívá na kolemsedící. Tak tenkrát mi bylo dvaadvacet let!, sděluje a přesto, že se často dívala smrti do tváře, nezahořkla a své zážitky ochotně vypráví i přítomným studentům UO. Stejně tak paní Mája Dočkalová, předsedkyně Společnosti Ludvíka Svobody v Brně, paní Anna Radová anebo plk. v.v. Emil Boček, kteří mají krutosti svých osobních válečných zážitků vryty hluboce do své paměti. A jak podotkl rektor- -velitel Univerzity obrany brigádní generál Rudolf Urban musíme se naučit i odpouštět, ale nikdy nesmíme zapomenout, co se stalo. Na závěr odpoledního setkání veteránů druhé světové války a studentů prvního ročníku Univerzity obrany byly uděleny pamětní medaile Ludvíka Svobody za záslužnou práci pro přátelství mezi národy a uchování paměti o společném boji proti fašismu ve 2. světové válce Rostislavu Nedbálkovi, Vladimíru Holoubkovi, Vladimíru Plašilovi a Ladislavu Zapletalovi. Zdařilého vzpomínkového setkání se zúčastnili také někteří představitelé brněnské samosprávy a vojenských útvarů a zařízení posádky Brno. První snajperka slavila narozeniny V den, kdy byla jednou z účastnic setkání veteránů 2. světové války a studentů Univerzity obrany, slavila své 87. narozeniny. Usměvavá plukovnice v.v. Marie Ljalková Lastovecká přijímala gratulace s velkou dávkou skromnosti a pokory. Byla šestou ženou, která ve dvaadvaceti letech vstoupila do československé jednotky v bývalém SSSR. Jen málokdo by uvěřil, že tato křehká žena za války obratně zacházela i se zbraní a byla první československou snajperkou v bitvě u Sokolova. Marie Lastovecká se narodila v malé ukrajinské vsi Horoděnka v rodině volyňských Čechů. Na počátku války se přihlásila jako zdravotní dobrovolnice nově formované československé vojenské jednotky v Buzuluku. Jejích pozoruhodných střeleckých schopností si tehdy povšimnul velitel výcviku, a tak je po absolvování kurzu přidělena k 2. pěší rotě 1. čs. samostatného praporu. Se svou jednotkou prodělala křest ohněm v boji u Sokolova. Za mimořádnou udatnost a odvahu v boji byla vyznamenána Československým válečným křížem 1939 a sovětské velení ji udělilo Řád Rudé hvězdy. Současně byla povýšena do poddůstojnické hodnosti. V období formování 1. čs. samostatné brigády v Novochepersku se stala instruktorkou střelby a následně prodělala bojové operace při osvobození Kyjeva a západní Ukrajiny. V té době se podruhé provdala a v létě 1944 požádala o přeložení ke zdravotníkům. Pracovala jako vedoucí zdravotnice 1. tankového praporu, se kterým zažila karpatsko-dukelskou operaci, později jako řidička sanitního vozu i jaselsko-gorlickou operaci. U Dukly byla raněna, dodnes má na památku v hlavě kus kovu. Bojovou misi zakončila ve Slezsku a na podzim 1945, kde se svojí jednotkou zajišťovala hranice. Po válce pracovala jako rotmistryně zdravotní služby ve vojenské nemocnici v Praze a později dlouhá léta v Olomouci. V březnu 1947 byla armádou přijata do trvalého služebního poměru a povýšena do důstojnické hodnosti. Dnes plukovnice ve výslužbě Marie Lastovecká žije v Brně. K jejím krásným narozeninám srdečně blahopřeje i redakce. Marie Lastovecká v den setkání na Klubu UO slavila své 87. narozeniny Stranu připravila: Mgr. Zdeňka Dubová 16

19 ZAJÍMAVOSTI BUDOSHOW 2007 V neděli 28. října 2007 odpoledne se konala v Brně ve sportovní hale na Vodově ulici sportovně společenská akce pod názvem BUDOSHOW Šlo o prezentaci bojových umění a sportů pro odbornou a laickou veřejnost. Akce se koná každoročně, ale letos šlo o jubilejní 10. ročník a tomu odpovídaly přípravy i počet vystupujících škol a hostů. Jen s potěšením mohu sdělit, že na tuto akci byl pozván i klub MUSADO MCS Univerzity obrany Brno, aby předvedl boj zblízka. Naše vystoupení se dostalo na řadu v druhé části večera. Nikdy jsem příliš nechválil studenty za jejich vystoupení, ale myslím si, že letošní ukázka byla jedna z nejlepších. Nasazení, přesnost technik, vystupování a zdravá agresivita všech vystupujících vytvořily z osmi minutového představení krásnou podívanou a skvělou prezentaci AČR a Univerzity obrany. Nejvíce si cením skutečnosti, že naše vystoupení bylo hodnoceno kladně všemi ostatními styly a systémy a zejména pak panem Livenem, který mimo jiné pracoval jako člen ochranky prezidenta Izraele. Chtěl bych poděkovat všem vystupujícím, kteří se na akci připravovali v osobním volnu, stálo je to nemalé úsilí a stresu (především se mnou). Předvedli totiž skvělou show a odvedli kus dobré práce, která možná není tolik prezentována, o to více si ji vážím. Jen doufám, že tímto vystoupením dostanou ještě větší chuť do tréninku a také budeme motivovat ostatní zájemce o MUSADO MCS, aby přišli do našich řad. Tomáš Novohradský, K-219 Nabídka bojových umění byla pestrá. Diváci mohli zhlédnout teakwondo ITF, box, karate, sambo, kick box, wu-shu, jiu jitsu a další. Zlatým hřebem večera se potom stalo vystoupení pana Raffi Livena (na snímku uprostřed) z Izraele, který předvedl systém Krav Maga Li, ukázku přerážení hrdel od pivních lahví sekem ruky a prokopávání dřevěných tyčí holenní. Mimochodem jsem se od slovenských kolegů, kteří s ním cvičí, dozvěděl, že pan Liven drží světový rekord v usekávání právě zmíněných pivních lahví. Celým programem doprovázel moderátor Leoš Mareš a JUDr. Michal Frabša, mimochodem zástupce Českého svazu full contactu. Výstava o pomoci krajanů z USA Vernisáží byla v úterý 20. listopadu 2007 na Univerzitě obrany zahájena výstava Za svobodu a demokracii, která přibližuje vojenské i civilní veřejnosti pomoc amerických krajanů Československé republice ve 20. století. Vernisáže se zúčastnilo několik desítek příslušníků UO a pozvaných hostů. Výstava, jejímiž autory jsou renomovaní historikové Václav Vondrášek a František Hanzlík, dává na dvaceti panelech vůbec poprvé ucelený pohled na dosud málo známou kapitolu moderních českých a slovenských dějin. Většina kopií prezentovaných dokumentů ve vitrínách pak pochází z rozsáhlé archivní sbírky, kterou založil a více jak tři desetiletí vedl profesor Chicagské univerzity Zdeněk Hruban. Sbírka je uložena v Archivu Čechů a Slováků v zahraničí (ACASA), který se nachází ve zvláštním depozitáři Regensteinovy knihovny Chicagské univerzity. Dále byly využity materiály archivu redakce Kanadských listů z Toronta. Studium v zahraničních archivech, spolu se zpřístupněním v minulosti utajovaných pramenů, dává historikům možnosti hlouběji proniknout k samotné podstatě jevů. Smyslem archivního výzkumu není totiž hledání senzací za každou cenu, jak se s tím občas setkáváme v části historizující publicistiky, ale náročná vyčerpávající práce, navíc ztížená nezpracovaností některých fondů, ale mnohdy i samotnou povahou pramenů v totalitním režimu, uvedl docent Vondrášek. Čeští a slovenští krajané a představitelé exilu na americkém kontinentě přes všechny obtíže, které přinášelo dlouhodobé odloučení od domova a přátel, v průběhu uplynulého století důsledně naplňovali postulát T. G. Masaryka zakotvený ve Washingtonské deklaraci, týkající se víry v demokracii a svobodu, a snažili se různými formami pomáhat demokratickým silám u nás. Mnozí z nich se nedočkali pádu komunistického režimu v Československu. Jejich ostatky jsou uloženy na Českém národním hřbitově v Chicagu a místu jejich posledního odpočinku je také věnován jeden z panelů výstavy. Výstavu Za svobodu a demokracii, kterou pořádá Katedra sociálních věd a práva Fakulty ekonomiky a managementu UO, zahájil prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník gšt. Miloslav Vácha. Výstava na UO potrvá do 31. ledna 2008 a veřejnosti je přístupná v pracovní dny od 8 do 18 hodin v budově Univerzity obrany v Kounicově ulici č. 44. Pavel Pazdera Foto: npor. Alois Brázda 17

20 Dráček okouzlil Rakovník Vysněným vrcholem například sportovce je účast na národním mistrovství, pro amatérské divadelníky je tímto vrcholem národní přehlídka amatérského divadla pro děti Popelka v Rakovníku. Letos již po dvacáté šesté se zde setkala nejlepší amatérská divadla z celé České republiky. Jedním z nich bylo i divadlo Dráček, které působí dvacátým čtvrtým rokem na Univerzitě obrany. Po vítězství v březnu na krajské přehlídce ve Žďáru nad Sázavou, Dráček uspěl i v tvrdé konkurenci místy téměř profesionálních divadel v Rakovníku. Divadelní soubor na Popelku přivezl svoji původní pohádku Čert a Káča, kterou na známé motivy napsala Zina Hošková, písničkami doplnil principál a režisér divadla Svatopluk Kouřil a hudbu zkomponoval Vilém Lipold. Představení, které je velmi iluzivní, s krásnými kulisami, bohatými kostýmy a podmanivými písničkami, navíc umocněné dobrými hereckými výkony celého souboru, vtáhlo do děje dětské publikum přeplněného Tylova divadla a místy doslova zvedalo děti ze sedadel. Jejich spontánní reakce a potlesk na závěr, i během představení, svědčily o tom, že je Dráček nadchl a okouzlil. Od začátku do konce pohádky děti žily dějem a svými reakcemi dokazovaly, že jim osud Káči (Martina Svobodníková), čertíka Kleofáše (Květa Ceníková), ovčáka Jíry (Jaroslav Lorenc) nebo Marjánky (Zina Hošková), navzdory lstivým úkladům zlého zámeckého správce (Rostislav Haluza), není lhostejný. Respekt a lehké mrazení u nich vzbuzovaly pekelné scény Lucifera (Svatopluk Kouřil) a čertů (Jarmila Plachá, Vilém Lipold a Libor Švihálek). Na tom, že představení šlapalo se podíleli zvukový mistr Petr Valík a jevištní technik Vladimír Gabén Červinka. Poctivá příprava se vyplatila. Představení bylo hodnoceno jako jedno z nejvydařenější letošní národní přehlídky a v hodnocení dětské poroty byl Dráček vůbec nejlepší. Odborná porota udělila Martině Svobodníkové za roli Káči čestné uznání za nejlepší herecký výkon. Svůj podíl na úspěchu má i odborná pomoc paní Růženy Köttnerové, dále podmínky vytvořené pracovníky Klubu UO vedené mjr. Josefem Čuříkem. Poděkování patří velení UO, jmenovitě plk. Jiřímu Durcovi. Letošní vydařený kalendářní rok ukončilo vánoční představení pohádky Čert a Káča 6. prosince v Divadle Bolka Polívky v Brně. Den před tím hudební složka divadla pod vedením Vildy Lipolda zahrála v Domově pro osoby se zdravotním postižením ve Chvalčově. Příští rok čeká soubor příprava nové inscenace, účast na přehlídkách v Hodoníně, Žďáru nad Sázavou a Znojmě. V další sezóně oslaví divadlo 25 let svého trvání a k této příležitosti připravuje několik akcí včetně celovečerního programu známého jako Večeře s Dráčkem. Doufáme, že nám elán, chuť a nápady vydrží. Dovolte, abych závěrem poděkoval našim členům, jejich rodinám a všem příznivcům Dráčku a popřál jim, stejně jako vám, čtenářům univerzitních listů, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho úspěchů v roce Svatopluk Kouřil, principál divadla Dráček Kurzu třetího věku se daří O tom, že vzdělávání není jenom výsadou mládí, svědčí i zájem posluchačů-seniorů o kurz třetího věku, který od letošního roku probíhá pod patronátem rektora-velitele Univerzity obrany. Oproti minulým rokům se počet zájemců zdvojnásobil a mezi posluchači je i sedm zástupkyň ženské populace, dokonce i téměř devadesátiletý posluchač! Kurz kopíruje odborné zaměření všech kateder univerzity a od letoška má kontinuální charakter. Zájem je o technická i vojenská témata, jež lektoři podávají posluchačům populárně vědeckou formou. Návštěvníci kurzu obdrží na závěr akademického roku slavnostní certifikát o absolvování. Při naší návštěvě v kurzu přednášel dr. Luboš Štancl, CSc. na téma Současné trendy vývoje světového zbrojního trhu ve světě. Text a foto: Mgr. Zdeňka Dubová 18

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 01 BRNO 01 1. Informace o přijímacích zkouškách ( 1, Vyhláška 4/00 ze dne 11.

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA

INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU KONFERENCE VELENÍ A ŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ NEC III 1 KONANÉ NA UO BRNO DNE 20. 6. 2006

INFORMACE O PRŮBĚHU KONFERENCE VELENÍ A ŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ NEC III 1 KONANÉ NA UO BRNO DNE 20. 6. 2006 INFORMACE O PRŮBĚHU KONFERENCE VELENÍ A ŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ NEC III... INFORMACE O PRŮBĚHU KONFERENCE VELENÍ A ŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ NEC III 1 KONANÉ NA UO BRNO DNE 20. 6. 2006 Ing. Antonín KRÁSNÝ, CSc. Anotace:

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D. milan.jirsa@unob.cz Univerzita obrany Brno Fakulta vojenských technologií 4. 2. 2014, Cyber Security 2014 Stručný přehled důležitých událostí

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Účastníci celoživotního vzdělávání

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis - instruktor Policie ČR - střelba, sebeobrana, taktika (1993-2000) - lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory PČR (2000-2004) - instruktor

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany

Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany Dne 8. října 2009 se uskutečnily v prostorách společenského klubu kasáren DĚDICE oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany, jenž

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 13, 14 a 15 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY si Vás dovolují pozvat na další, již 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Vojenská doprava. Plánování, organizování a zabezpečení vnitrostátních vojenských přesunů

Vojenská doprava. Plánování, organizování a zabezpečení vnitrostátních vojenských přesunů Vojenská doprava Plánování, organizování a zabezpečení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Konference s mezinárodní účastí Pořadatelé: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (v rámci projektu ESF Inovace studijního oboru

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více