prosinec 2007 LISTY UNIVERZITY OBRANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2007 LISTY UNIVERZITY OBRANY"

Transkript

1 prosinec 2007 LISTY UNIVERZITY OBRANY

2 Mistrovství Armády ČR v zimním přírodním víceboji WINTER SURVIVAL 2008 Text: Pavel PAZDERA Foto: Svatopluk KOUŘIL Pavel PAZDERA Zimní survival v rodině extrémních outdoorových sportů představuje bezesporu královskou disciplínu. Svým pojetím má blízko k vojenské praxi, a tak se nelze divit, že v rámci české armády má tento sport tradici prezentovanou formou již 14. ročníku mezinárodního Mistrovství Armády České republiky v zimním přírodním víceboji Winter Survival Vytrvalostní závod Winter Survival 2008 se pojede ve dnech 27. ledna až 1. února v pohoří Hrubého Jeseníku a bude zahrnovat přesun terénem podle mapy, orientační běh, sjezdové a běžecké lyžování, horolezectví, střelbu z armádních zbraní, překonávání vodních toků, vyprošťování raněného, biatlonový závod družstev na sněžnicích, nouzové přespání ve volné přírodě apod. Tradiční soutěž tříčlenných družstev v podstatě simuluje činnost vojenské hlídky v neznámém zimním horském terénu a od závodníků vyžaduje vysokou úroveň individuálních schopností a dovedností, stejně jako týmovou spolupráci. Toto nejtěžší sportovní klání zimní sezóny v podmínkách Armády České republiky pořádá Generální štáb AČR a organizačně akci zabezpečuje Univerzita obrany. Od čtvrtého ročníku se tento náročný závod pořádá s mezinárodní účastí a každý rok přijíždí v průměru čtyři zahraniční družstva. Jsou to příslušníci armád z Belgie, Nizozemí, USA, Německa, Francie, Rakouska, Norska, Polska, Maďarska a Slovenska. Loňským vítězem mezinárodní části soutěže se stali vojáci ze Školy horských vůdců a záchranářů v rakouském Saalfeldenu. Samozřejmě nejpočetnější zastoupení na mistrovství má Armáda ČR. Nejinak tomu bude i v roce 2008, kdy do čtyřdenní soutěže vyšlou své týmy Společné síly AČR, Síly podpory a výcviku AČR, Vojenská policie a vojenské školy. Příslušníci české armády tak budou mít možnost zúročit praktické zkušenosti z výcviku a speciální přípravy. Úroveň předešlých ročníků armádního mistrovství v zimním přírodním víceboji, skvělá sportovní atmosféra i kulturně společenské zázemí, které spoluvytváří další spolupracující instituce, organizace i jednotlivci, svědčí o tom, že jde o výjimečnou sportovní událost, jenž posiluje kredit české armády doma i v zahraničí. Winter Survival je novou tradicí. Je bitvou i svátkem, novou sportovní filozofií, možností skvělé reprezentace, dává širší dimenzi armádnímu sportu.

3 LISTY UNIVERZITY OBRANY Z OBSAHU Středoevropské fórum o vojenském vzdělávání 2 Nositel Řádu bílého lva zavítal na UO 7 Měsíčník Univerzity obrany Ročník 4 / číslo 4 akademický rok 2007/2008 Vydavatel Univerzita obrany Kounicova 65, Brno IČ: Redakce Oddělení vnějších vztahů UO Kounicova 65, Brno Telefon: Fax: O den otevřených dveří UO byl velký zájem Mezinárodní kurz pod hlavičkou EU Štábní cvičení Dobré sousedství Studenti univerzity neplesejte předčasně Velení a řízení v prostředí NEC Získali zkušenosti z výcviku Američanů Vedoucí redaktor Mgr. Zdeňka Dubová Redakční rada předseda pplk. RNDr. Antonín Müller, CSc. místopředseda Dr. Miloš Dyčka, CSc. Grafická úprava a zlom Marek Sobola Vydavatelská skupina VIOd UO Tisková příprava a tisk MO ČR AVIS (Agentura vojenských informací a služeb, Rooseveltova 23, Praha 6) V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje AVIS a UO Evidenční číslo MK ČR E Uzávěrka čísla: Číslo 4 vyšlo: EDITORIAL Zavane svěží vítr? Možná Probírám se staršími čísly Listů Univerzity obrany s trochou nostalgie v duši. Čtu si totiž v tiráži. Že to není moc zajímavé čtení? Není, souhlasím s vámi. Je totiž zpravidla trochu nudné. Tiráž se podobá té předchozí většinou jako vejce vejci a mnozí z nás ji pouze zběžně přelétnou svým pohledem. Ta dnešní je přece jen trochu jiná. Našli jste v čem? Asi by se spíše hodilo říci, v kom, mluvíme totiž o lidech a v tomto případě ještě navíc k tomu o ženě. Že už víte? Ano, správně, jako vedoucí redaktorka je uvedena Mgr. Zdeňka Dubová. Inu, lidé přicházejí a jiní odcházejí. Pomyslné žezlo, v tomto případě spíš pero, jí předal dosavadní vedoucí redaktor Dr. Pavel Pazdera na prosincovém zasedání redakční rady. Ani jsme mu pořádně nepoděkovali a už utíkal plnit nové úkoly. Tak mu děkuji aspoň touto cestou. Díky, Pavle, za vše, cos pro Listy Univerzity obrany po dobu, kdy vznikaly pod Tvou taktovkou, udělal. Příslušníky školy, jejichž časopisem Listy Univerzity obrany jsou, určitě zajímá, co bude dál. Budou listy jiné? Určitě budou, osobnost vedoucího redaktora jim jistě vtiskne svým osobitým přístupem svou tvář. Bylo tomu tak vždy, bude tomu určitě i teď. To ani jinak nemůže být. Zavane tedy svěží vítr do redakce? Možná. To ukáže čas. Popřejme nové šéfredaktorce, ať je to ten pravý vítr. Předseda Redakční rady Listů UO pplk. RNDr. Antonín MÜLLER, CSc.

4 UDÁLOST Středoevropské fórum pro vzdělávání proběhlo a co dál? Na samém konci listopadu proběhlo na Klubu UO setkání středoevropských a východoevropských institucí zabývajících se vojenským vzděláváním. Zúčastnili se ho čelní představitelé vojenských škol Baltských států, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska. Pořadatelská škola, Univerzita obrany byla zastoupena na nejvyšší úrovni: kromě rektora-velitele se ho zúčastnili i všichni prorektoři a děkani fakult. Setkání bylo dvoudenní. První den jednotlivé státy představily své školy a vzdělávací systémy. Něco jako zahřívací kolo, nicméně pro hledání potenciálních partnerů pro spolupráci velmi důležité. A to ať už na multilaterální nebo jen bilaterální úrovni. Druhý den zahájil rektor-velitel UO brigádní generál Rudolf Urban představením naší idey o spolupráci. Nastínil, že může být opravdu rozmanitá, od spolupráce ve vojenské oblasti až po výměnné pobyty studentů a učitelů na bázi Erasmu. V tomto duchu se odvíjela i další diskuse. Zahraniční účastníci se v ní zamýšleli nad svými možnostmi spolupráce a viděli ji v různých horizontech. Zatímco chorvatská vize šla až daleko do budoucnosti, kdy by mohla vzniknout celoevropská vzdělávací instituce připravující účastníky z jednotlivých zemí, Slováci se drželi více při zemi a navrhovali spolupráci při tvorbě bakalářských a magisterských prací: nutno podotknout, že tato spolupráce již měla hmatatelnou podobu obě školy si vyměnily témata BP a DP a lze očekávat, že spolupráce nezůstane jen na papíře. Diskuse se rovněž točila kolem toho, zda by studenti na partnerské škole měli studovat předměty, které mají v domácím studijním plánu nebo naopak by se měli zaměřit na témata, která doma nemají a rozšířili by si tak svou odbornost o nové poznatky. Většina účastníků se však shodla v tom, že je třeba usilovat o zahájení a další rozvoj spolupráce, pohybovat se přitom na platformě, kterou vytyčilo Bolognské komuniké. Nezůstalo jen při obecné deklaraci. Na dalším obdobném setkání v Toledu v květnu příštího roku by měli účastníci doložit, jakou konkrétní spolupráci a s kým navázali. No a nebo, že se jim nepodařilo nic. A to je úplně jiná káva, než obecné deklarace o podpoře další spolupráce. Uvidíme, co kdo položí v Toledu na stůl. Nezapomeňme však, že ostatní budou zvědavi, co položíme na stůl my. Já ostatně také. Náčelník studijního oddělení UO pplk. RNDr. Antonín MÜLLER, CSc. Foto: Pavel PAZDERA Naše škola se prosazuje v zahraničí Dohodu o spolupráci mezi Univerzitou obrany v Brně a srbskou Vojenskou akademií v Bělehradě podepsal 5. prosince 2007 na pětileté období rektor-velitel UO brigádní generál Rudolf Urban. Za partnerskou stranu dokument podepsal náměstek ministra obrany pro řízení lidských zdrojů Dr. Bojan B. Dimitrijevič. Smyslem dohody je prohloubení mezinárodní spolupráce na základě výměnných programů v oblasti vzdělávání, výcviku a ve výzkumných projektech. Dále pak spolupráce v oblasti krátkodobých tréninků a sympózií, výměna akademických dat a informací, výměna zkušeností odborného personálu a také výměna studentů. Konkrétním výsledkem čerstvě podepsané dohody bude pak například vyslání tří srbských studentů do Brna na studium Univerzity obrany v říjnu příštího akademického roku. Ke studentům z Lotyšska a Vietnamu (ti na naši univerzitu nastoupí koncem prosince letošního roku) tak můžeme na konto zahraničních studentů připsat další národnost. Je dobré, že Univerzita obrany šíří své pozitivní image i v zahraničí. Mgr. Zdeňka Dubová Foto: VA Bělehrad 2

5 ZPRÁVY Co přineslo listopadové kolegium V pondělí 26. listopadu se na zasedací místnosti rektorátu uskutečnilo poslední pracovní zasedání kolegia rektora-velitele Univerzity obrany v kalendářním roce Na program jednání byla zařazena mimo jiné problematika střednědobého plánování na léta , příprava rozpočtu UO na nový kalendářní rok a návrh koncepce Strategie marketingu naší vojenské vysoké školy. V rámci prvního bodu jednání prezentoval prorektor pro rozvoj plk. Bohuslav Přikryl, který je garantem procesu střednědobého plánování na UO, základní východiska, parametry a časový harmonogram zpracování plánu alokace zdrojů v oblasti kapitálových i běžných výdajů pro období let Odevzdání souhrnných podkladů střednědobého plánu za UO na nadřízenou složku proběhne do konce první poloviny ledna Při následné rozpravě Den otevřených dveří UO Brněnské fakulty Univerzity obrany Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií se prezentovaly na Dni otevřených dveří UO. Ve čtvrtek 6. prosince 2007 se tak končící středoškoláci spolu se svými rodiči mohli seznámit s podrobnostmi studia jednotlivých oborů v akademickém roce 2008/2009. Zazněly zde informace ohledně přijímacího řízení, o průběhu studia a vojenské přípravy i o možnostech budoucího uplatnění absolventů UO. Počet zájemců, kteří v Den otevřených dveří zavítali do areálu vojenských kasáren na Šumavskou, svědčí o tom, že prestiž Univerzity obrany roste. Někteří z účastníků mají ve svém výběru již jasno, jiní přišli získat vstupní informace, které pak jejich rozhodování ulehčí. Na otázku, proč uvažují o studiu na Univerzitě obrany, nám odpovědělo několik potencionálních uchazečů. Leoš Teska: Mám rád fyzickou činnost a mám zájem o balistiku. Myslím, že na Univerzitě obrany bych si mohl splnit svůj sen. Matěj Vločko: Podle mě je to jediné místo, kde se dá spojit fyzická kondice, taktické myšlení a rozhodování v boji. Petra Hurbišová: Zajímám se o civilní studium ekonomiku a management. Tato škola mi vyhovuje jednak svým umístěním, jednak svou prestiží. Michal Straka: Od dětství mě bavila historie válek a vše, co se týká zbraní Monika Veselá: Chtěla bych spojit fyzickou činnost se studiem. Od této školy také očekávám zajištění své budoucnosti. o přístupech k tvorbě návrhu ročního rozpočtu školy zdůraznil rektor-velitel brigádní generál Rudolf Urban jako rozhodující hledisko výsledné podoby a vnitřního členění rozpočtu vytvoření nezbytných finančních podmínek pro naplnění sedmi hlavních cílů, které jsou před UO postaveny v roce Ve druhé části jednání předložil prorektor pro vnější vztahy plukovník gšt. Miloslav Vácha členům kolegia návrh Strategie marketingu UO. Smyslem tohoto dokumentu je stanovit jednoznačná pravidla a dosáhnout koordinovaného a efektivního působení managementu školy, jejích součástí a složek, popř. individuálních vědeckopedagogických a servisních pracovníků při prezentaci a popularizaci jednotlivých stránek života a práce UO. Úhelným kamenem je kvalifikované, motivující a včasné poskytování informací cílovým skupinám, ze kterých se rekrutují potenciální uchazeči o studium na fakultách naší školy. Koordinátorem všech směrů marketingového působení a rozvoje systému poskytování informací zájmovým skupinám civilní i vojenské veřejnosti mimo UO je oddělení vnějších vztahů. Odpovědnost za Aleš Hrdý: Tělem i duší jsem sportovec a zvažuji obor, kde si to budu moci užívat. Přiznám se, že mě také lákají benefity, které lze během studia na Univerzitě obrany získat. Podporují mě v tom i rodiče. Jenom ještě přesně nevím, jakou zvolím fakultu. Rozhodovat bude asi uplatnění po studiu. Jana Lavičková: Ještě nejsem vůbec rozhodnuta na jakou školu se budu hlásit. Jsem tady, abych se dověděla více, některé informace byly docela zajímavé. Uvidíme Zbývá jenom dodat, že snad studenti zvolí svou budoucí studijní kariéru správně a že je bude bavit, pro co se rozhodnou. Text a foto: Mgr. Zdeňka Dubová vlastní obsah sdělované informace, popř. za kvalitativní stránku konkrétní marketingové aktivity, však musí nést ta složka školy, která má danou oblast nebo předmět zájmu žadatele takříkajíc v náplni své práce. V další části objasnili děkani FEM a FVT plk. Miroslav Šuhaj a plk. Zdeněk Vintr, proděkan FVZ prof. Josef Fusek a zastupující ředitel ÚOTS plk. gšt. Jiří Hanus některé dílčí otázky výuky předmětu NEC v rámci oborové a modulární části studia, popř. u kariérových kurzů. Na závěr jednání vyslechli členové kolegia doklad prorektora plk. gšt. Váchy o splnění úkolů v souvislosti s přípravou Středoevropského fóra k problematice vojenského vzdělávání, které proběhlo ve dnech 28. a 29. listopadu 2007 na klubu Univerzity obrany. Jednání se zúčastnilo přibližně 40 představitelů vojenských vysokých škol a řídících složek ministerstev obrany z 12 zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, včetně zástupců pobaltské Baltic Defence College. (O průběhu a výsledcích této významné akce podrobně informujeme v Listech UO na jiném místě pozn. autora). Miloš DYČKA, správní rada sekretariátu rektora-velitele Výrazně přibývá civilních studentů Počet civilních studentů, zapsaných ke studiu se v tomto akademickém roce výrazně zvýšil? Posuďte sami: Zatímco všech civilních studentů je na Univerzitě obrany zapsáno 174, v prvním ročníku jich je 92, tedy více než polovina. Tento poměr platí i pro prezenční studium, kde z rovné stovky zapsaných studentů jich je v prvním ročníku 59. Semestrální zkoušky s těmito čísly určitě zamávají, nicméně se jedná o výraznou změnu trendu UO. AM 3

6 POD HLAVIČKOU EU Prestižní mezinárodní kurz na UO Ve dnech 3. až 7. prosince 2007 se na základě zapojení České republiky do činnosti European Security and Defence College konal na Univerzitě obrany třetí modul kurzu High Level Course na téma Operace krizového řízení. Kurz, který má za cíl poskytnout účastníkům komplexní informace o evropské bezpečnostní a obranné politice, byl zahájen v pondělí 3. prosince v Hlavním sále Ministerstva obrany Na Valech v Praze. Mezinárodní kurz slavnostně zahájili náměstek ministryně obrany ředitel Kanceláře MO Radek Šmerda, prorektor Univerzity obrany plukovník Bohuslav Přikryl a ředitel Ústavu strategických studií Univerzity obrany Zdeněk Plchot. Od úterý do pátku probíhal modul v prostorách Univerzity obrany v Brně, kde sedmdesáti zahraničním a domácím účastníkům přednášeli vrcholní představitelé struktur Evropské unie pro oblast evropské bezpečnostní a obranné politiky a vybraní experti mezinárodní bezpečnostní komunity. Kurzu se za ČR účastní první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jaroslav Kolkus. European Security and Defence College (ESDC) představuje virtuální školu, resp. síť prestižních evropských vzdělávacích a výzkumných institucí, která poskytuje výběrové vzdělávání zejména představitelům vyššího managementu resortů obrany a zahraničních věcí. ESDC je oficiální vzdělávací institucí Evropské unie a její klíčová aktivita High Level Course je pořádán pod záštitou Javiera Solany, generálního tajemníka Rady EU a vysokého zmocněnce pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Základ ESDC tvoří vzdělávací instituce z osmi zemí Evropy. Jsou to Royal Higher Defence Institute (RHDI), Brusel (Belgie); Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS), Berlín (Německo); Finnish National Defence University (Santahamina), Helsinki (Finsko); Instituto da Defesa Nacional (IDN), Lisabon (Portugalsko); Baltic Defence College (BDC), Tartu (Estonsko); Landesverteidigungakademie (LVAK), Vídeň (Rakousko); Nederlandse Defensie Academie (NDA), Haag (Nizozemí) a Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), Řím (Itálie). Nyní se k nim připojila i Univerzita obrany (UO), Brno (Česká republika), jako devátá instituce. High Level Course se každoročně skládá z pěti týdenních modulů a v pořadí třetí modul se konal v ČR. Modul pořádaný Ústavem strategických studií Univerzity obrany nesl název Crisis Management Operations a měl za úkol seznámit účastníky kurzu s problematikou současných operací krizového řízení, s jejich plánováním a prováděním, především v intencích procedurálního rámce krizového managementu Evropské unie, dále s hlavními aspekty mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva a lidských práv. Přednášek bylo celkem patnáct a účastníci kurzu jeden den pracovali ve skupinách, kde také vedli diskuse k daným tématům. V rámci doprovodného programu účastníci kurzu navštívili slavkovské bojiště a Mohylu míru, Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově a absolvovali prohlídku města Brna. Organizace modulu v České republice probíhala za podpory britské Defence Academy a velitel její velitelské a štábní fakulty admirál Neil Morisetti ve čtvrtek 6. prosince 2007 zavítal mezi účastníky kurzu. Admirála Morisettiho (na horním snímku vpravo) v tento den přijal také rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Rudolf Urban. Text a foto: Pavel Pazdera 4

7 KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 21. kurz GŠ navštívil další významné centrální instituce V polovině měsíce listopadu proběhlo další praktické zaměstnání 21. kurzu Generálního štábu, který nese čestný název generála Aloise Eliáše, v pražských centrálních institucích s cílem seznámení se s těmito organizacemi blíže a v rámci zaměstnání, jež byla prováděna formou prezentací, diskutovat s představiteli těchto institucí o otázkách obrany a bezpečnosti. Dne 13. listopadu navštívili příslušníci kurzu společně se zástupci oddělení K-401 Ústavu operačně taktických studií UO nejprve 15. ženijní záchrannou brigádu v Bechyni, kde se uskutečnila krátká informační prezentace o možnostech této brigády, její struktuře a úkolech v nadcházejícím 2. kroku reformy, kterou měl připravenu velitel brigády. Poté následovalo vystoupení náčelníka štábu 151. ženijního praporu, který informoval příslušníky kurzu o možnostech, schopnostech a organizační struktuře praporu. V diskusi byly zmíněny dopady reformy na činnost brigády, její schopnosti plnit stanovené úkoly a možnosti organizačních struktur, které by zabezpečily splnění uložených úkolů. Po ukončení zaměstnání se příslušníci přesunuli do Vojenského historického ústavu v Praze, kde bylo zaměstnání zahájeno prohlídkou stálé expozice historických událostí Rakouska-Uherska do roku 1914, vzniku Československé armády, přes období 1. a 2. světové války a poválečný vývoj příslušníků Československé armády. Zaměstnání probíhalo volnou formou besedy a příslušníci kurzu získali velké množství velice zajímavých informací o historii našeho státu a vzniku naší armády. Druhý den zaměstnání pokračovalo návštěvou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde se skupině věnoval předseda výboru pro obranu Jan Vidím. Příslušníci kurzu byli seznámeni s personálním obsazením a politickým rozložením v 18-ti členném výboru a poté se rozběhla diskuse nad tématy týkajícími se kontroly záležitostí související s obrannou státu, plnění závazků poskytování osob a materiálu do misí a rozpočtu pro AČR. Dále se přítomní seznámili se způsobem vytváření rozpočtu rozpočtových kapitol, schvalováním a realizací zabezpečování finančních požadavků pro AČR. Byly vzpomenuty problémy s dlouhotrvajícím akvizičním procesem v AČR a s tímto problémem spojená modernizace armády. Po přesunu do České národní banky v odpoledních hodinách přijal příslušníky kurzu Ing. Miloslav Lorenc, který si připravil prezentaci na téma Místo a úloha procesu finančního zabezpečení resortu MO, kde seznámil přítomné s informacemi o příjmech a výdajích státního rozpočtu, schématem státní pokladny a přehledem mimorozpočtových prostředků. Potom následovalo vystoupení Ing. Veroniky Shrbené s tématikou ČNB v systému krizového řízení ČR, ve které byly vzpomenuty otázky spojené s péčí o cenovou stabilitu, nezávislostí postavení ČNB vůči státním institucím, vazbou na Evropskou unii, vládu ČR, správní úřady a komerční zónu. Paní Ing. Shrbená připomněla, že za mimořádných událostí jsou garantovány ČNB finanční a bankovní služby, jsou zpracovávány krizové plány ČNB, jsou vytvořeny struktury krizového řízení a kritická infrastruktura finančního trhu. Závěrečný den výjezdu ke státním institucím byl zahájen na Generálním štábu AČR. Byly připraveny prezentace jednotlivých sekcí, které měly za cíl seznámit příslušníky kurzu s jejich úkoly, organizační strukturou a plněním stanovených úkolů. Čas, který byl vymezen pro diskusi, byl věnován problematice transformace AČR, růstu schopností AČR, rozhodujících úkolů v roce 2008 pro jednotlivé druhy sil, vojsk a služeb. Zástupce ředitele SRDS - OS MO generál Jásek se zabýval otázkami nového návrhu mobilizačních opatření a schopností nasaditelnosti sil ve společných operacích NATO. Plukovník gšt. Šanda ze SPS MO seznámil příslušníky kurzu se způsoby obranného plánování, procesním auditem AČR a snižováním počtů VZP a OZ v AČR. Generál Bálint, jako zástupce náčelníka SOC MO, připravil prezentaci, která se týkala úkolů, struktury činností, zabezpečením PVO pod velením NATO a národním velením a v neposlední řadě komunikačními vazbami SOC MO a ujasněním místa a úlohy v míru, krizi a za války. Závěrem lze konstatovat splnění hlavních cílů tohoto zaměstnání, a to získání základního přehledu o struktuře, úkolech a jejich realizaci státními institucemi pod vedením vlády a Parlamentu ČR. Pplk. Ing. Petr RYP, ÚOTS 5

8 Dobré sousedství 2007 Ve dnech 3. až 7. prosince 2007 probíhalo v prostorách Centra simulačních a trenažérových technologií a Univerzity obrany mezinárodní velitelsko-štábní cvičení Dobré sousedství Cvičení se účastnilo 26 důstojníků z Národní akademie obrany Ozbrojených sil Slovenské republiky v Liptovském Mikuláši, 20 studentů kurzu vyšších důstojníků při Ústavu operačně taktických studií Univerzity obrany a tým pozorovatelů ozbrojených sil Rakouska. ŠTÁBNÍ CVIČENÍ Námětem tohoto štábního cvičení bylo pro všechny zúčastněné velmi aktuální téma, které se pro Ozbrojené síly Slovenské republiky a Armádu České republiky stane zanedlouho reálným úkolem, a to je výstavba společného brigádního úkolového uskupení, tzv. EU Battle Group a jeho případné nasazení do oblastí vzdálených i několik tisíc kilometrů. Jedním z nejvýznamnějších úkolů cvičení bylo především plánování a provedení přepravy jednotek na strategickou vzdálenost 5000 km za použití prostředků vzdušné a námořní přepravy. Další velmi závažnou procvičovanou oblastí byla zpravodajská příprava oblasti odpovědnosti brigádního úkolového uskupení. Krátce po pondělním slavnostním zahájení, které provedl prorektor UO plukovník gšt. Ing. Miloslav Vácha, bylo započato úvodní sladění jednotlivých skupin cvičného velitelství brigádního úkolového uskupení EU. Následovalo ujasnění jednotných operačních postupů po jednotlivých odbornostech za přímé účasti pedagogických pracovníků Ústavu operačně taktických studií UO. Po seznámení s námětem cvičení bylo přistoupeno ke zpracování základních plánovacích dokumentů a k přípravě příspěvků po jednotlivých oblastech do brífinku velitelů č. 1 a 2. Jak bylo ředitelstvím cvičení předpokládáno, největší intenzita činnosti v první fázi cvičení probíhala v oblasti zpravodajského a logistického zabezpečení. V těchto skupinách byla prováděna intenzivní a konstruktivní společná práce cvičících důstojníků za odborné podpory rozhodčích cvičení. Všichni důstojníci měli v průběhu velitelsko-štábního cvičení možnost využívat prostředků Centra simulačních a trenažérových technologií především při využívání operačně taktického systému velení a řízení vojsk (OTS VŘ). Na průběhu cvičení se významně také podílel pedagogický sbor obou vysokých škol, pro které se poznatky získané při cvičení stanou zdrojem pro vedení další výuky. Na závěr třetího dne cvičení, po ukončení brífinku č. 2 velitele brigádního úkolového uskupení EU, se uskutečnilo dílčí vyhodnocení dosavadního průběhu cvičení jeho ředitelem plk. gšt. Ing. Jiřím Hanusem, CSc. Ředitel cvičení vyjádřil svou dosavadní spokojenost s průběhem cvičení, dosaženými výsledky při přípravě nasazení cvičného BÚU EU a s intenzitou činnosti všech cvičících. Cvičící během dalších dvou dnů nacvičovali možné varianty sladění jednotek, jejich přepravy a zasazení. Text a foto: mjr. Karel Kout, tiskový a informační důstojník cvičného BÚU EU 6

9 JUBILANT Rektor-velitel UO se setkal s výjimečným člověkem Životopis Lubomíra Dvořáka Ve středu 21. listopadu 2007 přijal rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Rudolf Urban člena Konfederace politických vězňů ČR plukovníka v.v. Lubomíra Dvořáka, nositele nejvyššího českého státního vyznamenání Řádu bílého lva, u příležitosti jeho významného životního jubilea 80. narozenin. Brigádní generál Rudolf Urban při setkání vyjádřil úctu a obdiv k statečnosti a vysokým mravním hodnotám, které plukovník Lubomír Dvořák po celý svůj dlouhý život prosazoval. Plukovník Dvořák, který byl v rámci politických procesů v 50. letech nespravedlivě odsouzen a dlouhých 14 let vězněn, se v současnosti podílí na práci Konfederace politických vězňů a účastní se různých etických projektů. Setkání se zúčastnili další členové Vojenské sekce Konfederace politických vězňů plk. v.v. Miroslav Kubík a plk. v.v. Alois Haukvic, kteří se s rektorem UO shodli na nutnosti vojensko-vlastenecké výchovy a předávání zkušeností studentům Univerzity obrany nastupující mladé generaci vojenských profesionálů Armády ČR. Hosté v srdečném rozhovoru připomenuli udělení čestné stuhy Vojenské sekce Konfederace politických vězňů ČR bojovému praporu Univerzity obrany v červenci letošního roku jako ocenění úspěšné spolupráce Univerzity obrany s konfederací. U příležitosti významného jubilea popřál rektor-velitel Univerzity obrany plukovníku Dvořákovi hodně úspěchů v osobním životě a hodně zdraví a udělil mu pamětní list za jeho přínos k posilování morálního stavu naší země, budování Armády České republiky a za pomoc při výchově mladých vojenských profesionálů AČR. Pplk. Vladimír Šidla, OdVV Foto: npor. Alois Brázda Lubomír Dvořák (* 1927) se narodil v rodině ředitele obecné školy v Albrechticích v okrese Karviná. V Českém Těšíně začal studovat gymnázium, ale po Mnichovu 1938 a po obsazení Albrechtic a okolí polským vojskem musela rodina za dramatických okolností opustit domov a uprchnout před pomstou polských nacionalistů. Ti nemohli jeho otci zapomenout, že získával děti do české školy. Ve studiu pokračoval na gymnáziu v Prostějově, protože se rodina přestěhovala do nedaleké obce Hrubčice. Po několika měsících následovalo stěhování do Brna, kde získal jeho otec místo učitele v Černých Polích. Okupaci dne 15. března 1939 zažil v Brně. Poprvé se setkal s německými vojáky, když obsadili školu, kde jeho otec učil. Těžkou ztrátu pro něj znamenala smrt matky v roce V roce 1944 se zapojil do akcí proti Němcům formou rozmnožování a rozšiřování letáků. Bezprostředně po skončení války se dobrovolně zapojil do strážní služby při ostraze objektů a německých zajatců. Poté nastoupil na studium pedagogické fakulty do Olomouce. V roce 1947 složil přijímací zkoušky na Vojenskou akademii v Hranicích. Po únoru 1948 byl svědkem vylučování posluchačů akademie pro jejich politické názory a původ. Sám měl spory s akademiky-komunisty, kteří měli za úkol sledovat názory a postoje svých kamarádů. Po ukončení akademie byl zařazen k pěšímu pluku v Benešově. Pluk byl přemístěn do výcvikového prostoru Boletice. V té době pomáhal v přechodu státní hranice několika osobám, které byly ohroženy perzekucemi. Převedl přes hranice i dva důstojníky, kteří za války bojovali na Západě. Po únoru 1948 nesouhlasil s perzekucemi a čistkami v armádě. Negativně na něj působilo i násilné združstevňování, které postihlo jeho vzdálenější rodinu a také případ Babice, který se udál nedaleko jeho působiště. Na začátku 50. let se podílel na vytváření protistátní skupiny v armádě. Několikrát byl různými lidmi upozorněn, že je sledován Státní bezpečnosti. Začátkem května 1954 byl zatčen a koncem roku byl odsouzen spolu se skupinou spolupracovníků k doživotí za trestné činy velezrady a vyzvědačství. Trest si odpykával v Jáchymově a později na Bytízu u Příbrami. Zde se neúspěšně pokusil o útěk. V roce 1965 byla zamítnuta jeho žádost o podmínečné propuštění. Z vězení byl propuštěn až na amnestii prezidenta republiky dne Lubomír Dvořák byl po roce 1989 plně rehabilitován a nezákonný rozsudek byl v plném rozsahu v roce 1990 zrušen. O rok později byl mimořádně povýšen do hodnosti plukovníka. Dne 28. října 1995 byl prezidentem republiky Václavem Havlem vyznamenán Řádem bílého lva, vojenské skupiny III. třídy 7

10 AKTUÁLNĚ Studenti neplesejte předčasně Většina studentů, kteří jsou spíše technicky zaměřeni a zrovna nemilují studium cizích jazyků, asi po přečtení nového Rozkazu MO o zásadách tvorby systemizovaných míst (RMO č. 20/2007 Věstníku MO) zaplesali. Vždyť podle čl. 13 se jazykový kvalifikační požadavek SLP 3333 stanovuje na systemizovaná místa vojáků z povolání se stanovenou vojenskou hodností v hodnostním sboru generálů, na systemizovaná místa vojáků z povolání určená pro činnosti ve strukturách NATO a na systemizovaná místa vojáků z povolání u vojenských jednotek vyčleněných pro zasaditelné síly NATO se stanovenou vojenskou hodností v hodnostním sboru nižších a vyšších důstojníků. Ve srovnání s tím se mohou cíle jazykové přípravy na Univerzitě obrany, jak je definuje čl. 6 RMO č. 1/2007 Věstníku MO Jazykové vzdělávání zaměstnanců v resortu Ministerstva obrany, zdát nadnesené. Někteří studenti mají jasno: Je třeba změnit cíl jazykového vzdělávání ve vojenských školách. Mnohé napadlo, že přece není důvod věnovat studiu angličtiny tolik času a úsilí a podstupovat náročné jazykové zkoušky, když tak vysoké jazykové požadavky se stanovují jen u vybraných systemizovaných míst. Dokonce se objevil názor, že obě normy jsou v rozporu, a proto podle obecné zásady právní lex posterior derogat priori je třeba použít normu novější, tedy RMO č. 20/2007 Věstníku MO. Nicméně, plesání studentů je, podle mého názoru, předčasné. Úroveň jazykového vzdělání absolventů vojenských škol požadovaná RMO č. 1/2007 Věstníku MO vychází z cíle výstavby sil G 0356 Jazyková způsobilost zasaditelných sil, který přijala Česká republika jako svůj závazek vůči Severoatlantické alianci. Schématicky, a poněkud zjednodušeně je možné G 0356 znázornit takto: personál, u něhož se plánuje plnění úkolů v mnohonárodnostních velitelstvích důstojníci SLP 3333 nižší hodnosti (podle terminologie RMO č. 20/200 praporčíci) SLP 3232 Jazykové požadavky podle G 0356 na systemizovaná místa u jednotek vyčleňovaných pro zasaditelné síly NATO Dále je nutné si uvědomit, že voják z povolání podle 6 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, vykonává službu podle potřeb ozbrojených sil na území státu i v zahraničí, a to v ozbrojených silách České republiky a na ministerstvu, rozuměj ministerstvu obrany. A protože úkolem Univerzity obrany je podle 94 odst. 1 zákona o vysokých školách vzdělávat odborníky zejména pro ozbrojené síly, musí být schopna připravit vojáky z povolání k výkonu služby na různých systemizovaných místech v maximální možné kvalitě, včetně dostatečného jazykového vybavení. Závěrem lze tedy shrnout, že mezi úpravou cílů jazykového vzdělávání ve vojenských školách podle čl. 6 RMO č. 1/2007 Věstníku MO a příslušnými ustanoveními o jazykových kvalifikačních požadavcích, které pro systemizovaná místa stanovuje RMO č. 20/2007 Věstníku MO, žádné rozpory nejsou. RMO č. 1/2007 Věstníku MO vychází z cíle G 0356, a proto jako cíl jazykového vzdělávání na UO upravuje takovou úroveň, která odpovídá požadavkům, které mohou být kladeny na vojáky z povolání v průběhu celé jejich vojenské kariéry. RMO č. 20/2007 Věstníku MO pak stanoví požadavky na konkrétní skupiny systemizovaných míst. Takže studenti Univerzity obrany, nežehrejte a cizím jazykům se pilně věnujte, neboť laicky řečeno, nevíte, kdy a kde je budete potřebovat. JUDr. Irena Volfová, Sekce personální MO všechen personál zasaditelných sil důstojníci SLP 3333 nižší hodnosti s častými kontakty s personálem jiných států (podle terminologie RMO č. 20/2007 praporčíci) SLP 3232 personál zabezpečující komunikaci na operačně taktické úrovni (podle terminologie RMO č. 20/2007 rotmistři) SLP 2221 Na šest podruhé Přesně před rokem jste si mohli přečíst v našem časopise výzvu k zapojení do projektu NÁrodní dotazníkové ŠEtření STudentů, stručně vtipně označeném na 6, organizovaném Akademickým centrem studentských aktivit (ACSA). Vzpomínáte? Tenkrát jsme vám nabídli účast na dotazníkovém šetření prostřednictvím našich webových stránek, kde jsme na základě požadavku organizátorů umístili příslušný odkaz. Nebylo to bez odezvy. Do šetření se zapojilo 207 studentů naší školy. Jak to vím? Inu, ACSA splnila svůj slib a na zmíněném internetovém odkaze zveřejnila výsledky. Dokonce jeden výtisk výsledků s poděkováním za zapojení dostal rektor-velitel UO. Poděkování patří však vám, studentům, protože bez vaší aktivní účasti v šetření by se tak nestalo. Mohu vám za to nabídnout nahlédnout do výsledků a podívat se, zda se váš názor kryje s tím většinovým. Webová stránka je stále k dispozici. Náčelník studijního oddělení UO pplk. RNDr. Antonín Müller, CSc. Setkání k 5. výročí Summitu NATO U příležitosti 5. výročí Summitu NATO, který se konal v listopadu 2002 v Praze, zorganizovala Katedra letectva Fakulty vojenských technologií UO ve spolupráci s oddělením vnějších vztahů UO Diskusní podvečer s přímými účastníky z řad Vzdušných sil AČR. Za velení Vzdušných sil AČR v roce 2002 připomněl náročnou organizaci ochrany vzdušného prostoru České republiky generál v záloze Ing. Čuma. Koordinaci řízení letového provozu pak připomněli plukovník gšt. Ing. Otta a podplukovník Ing. Dobiáš. O organizaci a spolupráci při samotném leteckém zabezpečení na letecké základně Čáslav diskutoval tehdejší velitel 41. letky podplukovník Ing. Borůvka. Filmový režisér Zbyněk Podskalský prezentoval své filmové záběry o spolupráci letecké základny Čáslav a letky USAF, která zabezpečovala vzdušný prostor při Summitu 2002 společně s příslušníky Vzdušných sil AČR. Večer byl ukončen filmovým dokumentem Zbyňka Podskalského, který připomněl legendu československého armádního letectva generála Františka Peřinu. Milovníci armádního letectva se tak mohli opět dozvědět o současné novodobé historii vzdušných sil a v diskusi slyšet i odpovědi na otázky týkající se současného života Vzdušných sil AČR. Plk. gšt. Miloslav Bauer, K-205 8

11 ANGLIČTINA PRO LISTY UO Roof above head Fill the gaps with an appropriate word from the choice: mansion church mosque cottage mud hut synagogue semi-detached house igloo terraced house skyscraper 1. I always feel quite claustrophobic in New York with all those..s around. 2. That building over there with the round dome and the crescent on top is the local. 3. A is one of a line of houses that are joined to each other. 4. Auntie Nell use to live in a lovely little with low ceilings and doorways until she married a very tall man. 5. I can t understand why..s never melt when fires are lit inside them. 6. We thought it would be rather nice living next to the village.. until we discovered that the bells chime every hour - day and night. 7. Did you hear about the Senegalese woman in London who got so fed up with her husband that she built herself a.. in the garden and moved into it? 8. One day I m going to have enough money to buy myself a great big.. in the country surrounded by plenty of land. 9. The old Jewish.. has just been reopened. 10. Living in a is all right if you get on with the family next door, though obviously a detached house would be better. Proverbs Complete the following sentences with offered words: leap, indeed, still, milk, tricks, swallow, sleeping, broth 1) You can t teach an old dog new. 2). waters run deep. 3) One. does not make a summer. 4) Too many cooks spoil the.. 5) Look before you. 6) It s no use crying over spilt... 7) Let dogs lie. 8) A friend in need is a friend. Solution: 1) skyscraper, 2) mosque, 3) terraced house, 4) cottage, 5) igloo, 6) church, 7) mud hut, 8) mansion, 9) synagogue, 10) semi-detached house Changing money Look at the following terms and try to fill them in the dialogue: Commission charge extra money charged for changing your currency Currency cash, usually in the form for each particular country (pounds in Britain, dollars in the US, etc.) Current rate the price of money on that day Denominations units of money (50 pounds, 10 pounds, one pound) although you can often hear amounts in spoken English Notes (BrE) also called bills (AmE) paper money (a 50 dollar bill, a ten dollar bill) Can you match them with Czech equivalents? a) Jedna vlaštovka jaro nedělá. b) Mnoho psů - zajícova smrt. c) Tichá voda břehy mele. d) Dvakrát měř, jednou řež. e) V nouzi poznáš přítele. f) Nedráždi hada bosou nohou. g) Starého psa novým kouskům nenaučíš. h) Pozdě bycha honit. Solution: 1) tricks - g), 2) still c), 3) swallow a), 4) broth b), 5) leap d), 6) milk h), 7) sleeping f), 8) indeed e). Připravila skupina AJ, CJP At the exchange office Customer: Good morning, I would like to change some money please. Bank clerk: What 1).. do you want to change? C: I have just arrived in the UK, so I would like to buy some pounds with Euros. B: How much do you want to change? C: Can I have 100 Euros worth of sterling? B: I will just check the 2) of exchange. The 3) for the transaction is one pre cent do you want that charge included or to pay it separately? C: I would prefer commission include. B: So this is the amount of pounds you can buy right now, less the cost of the transaction. If you want to proceed, please just sign here. C: Thank you and please can you give me the money in small 4)..? B: Certainly, this is your amount in small currency 5) and some loose change. Have a good holiday. Solution: 1) currency, 2) current rate, 3) commission charge, 4) denominations, 5) notes 9

12 KONFERENCE Velení a řízení v prostředí NEC IV Ve dnech 29. a 30. listopadu 2007 se v Praze na Novoměstské radnici konala 4. mezinárodní konference Velení a řízení v prostředí NEC IV (Network Enabled Capability). Pořadatelem konference byl Ústav strategických studií Univerzity obrany v součinnosti se Sekcí komunikačních a informačních systémů MO, Sekcí rozvoje druhů sil operační sekcí MO a agenturou CAROLINA. Konference se konala pod záštitou náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka a místopředsedy výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Antonína Sedi. Cíle konference byly stanoveny v návaznosti na obsah jednání a závěry konferencí organizovaných Ústavem strategických studií (ÚSS) Problémy velení a řízení profesionální armády I konané ve dnech 10. a , Velení a řízení v prostředí NEC II konané dne a Velení a řízení v prostředí NEC III konané dne Šlo v prvé řadě o objasnění stavu realizace Strategie budování NEC v ozbrojených silách ČR, s důrazem na naplňování operačních požadavků AČR do roku 2014 (2018) v souvislosti s rozpracováním úkolů 2. kroku Reformy ozbrojených sil ČR a dosahování operačních schopností po roce 2014 (2018) v nové vyšší kvalitě. Dále o nastínění vlivu NEC na velení a řízení při dosažení převahy v rozhodování, o požadavky na přípravu vojenských profesionálů a požadavky na výzkum pro podporu NEC v předpokládaném budoucím operačním prostředí. Rovněž bylo poukázáno na potřebu přerůstání dimenze budování NEC při naplňování ambicí ČR v mezinárodním měřítku (NATO, EU) a v národním měřítku do oblasti krizového řízení. V neposlední řadě byly deklarovány požadavky na výměnu informací o současném stavu a připravovaných projektech informační podpory ve prospěch operačního použití sil, řídících a zabezpečovacích činností rozvoje resortu obrany. Jednou z důležitých oblastí efektivního plnění úkolů současné AČR je vzájemná interoperabilita informačních systémů, schopnost spolupracovat, předávat si a sdílet data a informace. Cestou ke zkvalitnění je strategie NEC, která je chápána jako souhrn systémových a technologických pravidel a opatření, s cílem zajistit dostupnost informací na správném místě, včas a v požadované kvalitě. To znamená realizovat plně, plošně a komplexně informační podporu procesů velení a řízení. Tato strategie byla schválena vládou ČR 22. října Program konference byl rozdělen do pěti tématických okruhů. Po zahajovacím vystoupení náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka, následovalo vystoupení plk. gšt. Ing. Jana Kaše, ředitele Sekce komunikačních a informačních systémů MO (SKIS MO) náčelníka spojovacího vojska AČR. Podle plukovníka Kaše základ pro budování NEC v podmínkách AČR vytvoří současný operačně taktický systém velení a řízení pozemních sil. Postupně budou k němu integrovány senzory, zbraňové systémy druhů vojsk a doplňovány nástroje pro podporu práce s informacemi, jako je automatizovaný sběr, zpracování a využití grafických informací z bojiště, prvky umělé inteligence a další. V prvém tématickém okruhu zabývajícím se vojensko-politickým významem NEC vystoupil Ing. Vladimír Šilhan, CSc. MSc. ze Sekce obranné politiky a strategie MO s Významem rozvoje NEC v kontextu transformace NATO a CDE a s možnostmi experimentování s vybranými schopnostmi NEC. Ve druhém tématickém okruhu rozebírajícím realizaci strategie NEC v AČR patřili mezi stěžejní vystupující velitel Společných sil generálmajor Ing. Jiří Halaška, Ph.D. s tématem Velení a řízení v prostředí NEC z pohledu vojenského uživatele Force Providera. Dále to bylo vystoupení plk. Ing. Radovana Hájka ze SKIS MO k tématu Strategie budování NEC v ozbrojených silách ČR spolu s plk. Ing. Danielem Bambuškem rovněž ze SKIS MO, který pojednával o Vybudování integrovaného prostředí NEC. Prorektor Univerzity obrany plk. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, PhD. se zaměřil na Přístupy k implementaci problematiky NEC do podmínek a prostředí UO. Plk. Ing. Vladislav Mrázek, CSc. ze Sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO (SRDS-OS MO) rozebral Využití NEC v procesech velení a řízení a prognózu požadavků na další rozvoj operační domény. Zahraniční host generálmajor Koen Gijsbers z nizozemské armády, Assistant Chief of Staff (ACOS) C4I Allied Command Transformation (ACT) Norfolk, podrobně a zajímavě popsal Command, Control, Communication, Computers and Intelligence Division. Ve třetím tématickém okruhu zaměřeném na výměnu zkušeností o současném stavu a potřebách rozvoje NEC a informační podpory ve prospěch operačního použití sil a řídících a zabezpečovacích činností (rozvoje) resortu obrany (z uplatnění NEC při zasazení) vystoupil na úvod s kritickým zhodnocením prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc. z UO na téma NEC a informatizace resortu obrany plány, možnosti a skutečnost. Doc. Ing. František Dohnal, CSc., poradce prvního náměstka ministryně obrany, ukázal na problematiku NEC MO ČR jako byznys oblast a ukázal na Projekt PRIS MO. Další ze zahraničních hostů doc. Ing. Ján Jakubek, CSc. z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika z Liptovského Mikuláše se zamýšlel nad NATO NEC C2 Maturity Model. Doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně poukázal na NEC jako důsledek rozvoje informačních technologií. Mjr. Ing. Jaroslav Kozubek z UO pohovořil velmi 10

13 KONFERENCE Plukovník gšt. Ing. Jan Kaše, ředitel SKIS MO zajímavě o Budování schopností NEC v podmínkách U.S. Army Stryker Brigade Combat Team. Ing. Juraj Hrabovský z VOP-026 Šternberk, s. p., divize VTÚO Brno rozebral podrobně Strukturu informačního systému uvnitř průzkumně rušících systémů a doc. Ing. Ladislav Nesrsta, CSc. z firmy DELINFO s.r.o. pohovořil o Využití OTS VŘ Pozemních sil při řešení krizových situací. Ve čtvrtém tématickém okruhu k tématu Meziresortní (mezinárodní) spolupráce a rozvoj NEC pro potřeby krizového řízení vystoupil s propracovanou prezentací plk. Ing. Luděk Štolba z Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k Informačnímu systému pro podporu krizového řízení. Ing. Lukáš Pilný z Institutu ochrany obyvatelstva Bohdaneč věcně rozebral Geodatovou bázi krizového řízení. Další zahraniční host Lee Holloway z firmy RUAG Electronics C4ISTAR Services se zabýval Implementation of NEC strategy a Eva Senderovitz z firmy Saab Systéme Ltd. hovořila o How can legacy systems be transformed into a NEC environment? Dále vystoupil Dr. Ing. Pavel Kotyk z Rohde a Schwarz s tématem SDR jako perspektivní prostředek pro NEC. V pátém tématickém okruhu projednávajícím vědu, výzkum a vzdělávání v oblasti NEC na úvod vystoupil Ing. Jan Haleňák ze Sekce vyzbrojování MO k Perspektivám obranného výzkumu a vývoje. RNDr. František Herodek z Vojenské akademie Vyškov přínosně probral Přípravu příslušníků AČR pro práci v prostředí NEC. Další zahraniční host Dr. Patric Vye z poradenského týmu CUBIC rozebral NEC Lessons Learned. Dr. Drahomír Hausner z Centra simulačních a trenažérových technologií Brno velmi poutavě pohovořil o Výcviku ve velení a řízení v prostředí NEC s podporou STT. Pplk. doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc. z UO se věnoval Katedře komunikačních a informačních systémů Univerzity obrany a její participaci při přípravě lidského faktoru pro NEC. Mgr. Ing. Vratislav Pokorný spolu s PhDr. PaedDr. Evou Pindešovou z UO připravili poutavou prezentaci Vybrané náměty k realizaci principů NEC jako teorie a praxe války v informačním věku v procesech přípravy lidí a lidských systémů. Ing. Jiří Novotný z INVEA-TECH, a. s. popsal Monitorování a bezpečnost síťového provozu v NEC. Konference se zúčastnilo první den 223 osob a druhý den 181 osob. Ze zahraničí se zúčastnilo 16 osob, a to z Francie, Nizozemí, Polska, Slovenska, Švédska, Švýcarska a USA. Celkem bylo předneseno 40 vystoupení, z toho 7 ze zahraničí. V průběhu konference bylo konstatováno, že NEC není cíl, ale nástroj (prostředek) jak docílit předem definovaného stavu, například podporu při dosahování budoucích operačních schopností. Je to určitý systém, který je nabízen k využívání pro dosahování požadovaného efektu v operacích (EBAO). Záleží pak na jednotlivých uživatelích, jak využijí daných možností pro plnění úkolů s co nejmenšími zdroji k dosažení co nejlepšího výsledku (efektu). Uspořádání konference se setkalo s příznivou odezvou, jak ze strany zahraničních účastníků, tak našich čelních armádních představitelů a zástupců spolupracujících civilních organizací. Přítomnost NMO Ing. Františka Padělka, NGŠ genpor. Ing. Vlastimila Picka, velitele Společných sil genmjr. Ing. Jiřího Halašky, Ph.D., ředitele SKIS plk. gšt. Ing. Jiřího Kaše, prorektora UO plk. prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D. a dalších armádních funkcionářů a jejich kvalifikovaná vystoupení vytvořila pro jednání patřičnou úroveň, jakou si otázky související se zaváděním NEC do AČR vyžadují. Přítomnost zahraničních hostů a jejich aktivní vystoupení, především generálmajora Koen Gijsberse z pracoviště ACT v Norfolku, přinesla zkušenosti z NATO. Jak vyplynulo z jednotlivých příspěvků účastníků konference, výstavba prostředí NEC se dnes stává objektivní potřebou a jedním z pilířů udržení a zvyšování operační efektivnosti ozbrojených sil ČR, která nebude založena jen na modernizaci vojenské techniky, ale zejména na inteligentním a efektivním využití informací ve velení a řízení vojskům vytvářejícím předpoklady pro získání informační převahy. V jednání konference byly rovněž naznačeny potřeby a možnosti meziresortní spolupráce. V této oblasti čeká MO ještě hodně práce a vyjednávání. V závěru bylo konstatováno, že budování prostředí NEC významnou měrou přispěje k naplnění vojensko-politických ambicí ozbrojených sil ČR, tedy dosažení požadovaných operačních schopností AČR a možností její efektivní účasti v plném spektru aliančních a koaličních operací. Dvoudenní jednání konference bylo kladně hodnoceno zejména jako krok od teorie k praxi, a to jak v oblasti vzdělávání a přípravy na vojenských cvičení, přes vazby (struktury) a procesy, až po nově zaváděné prostředky včetně simulátorů a trenažérů. Odborné jednání i doprovodný kulturní program vystoupení Ženského pěveckého sboru Iuventus paedagogica a následná produkce Vojenského uměleckého souboru Ondráš na závěr prvého dne jednání v historických prostorách pražské Novoměstské radnice byly vysoce kladně oceněny všemi zúčastněnými. Svého úkolu se velmi dobře zhostila zabezpečující agentura CAROLINA poskytující veškeré logistické i technické zázemí. Čtvrtá mezinárodní konference Velení a řízení v prostředí NEC IV stanovené cíle naplnila. Antonín Krásný, ÚSS Foto: Pavel Pazdera 11

14 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOST Spojení teorie a praxe Joint Multinational Readiness Center (JMRC) Hardstands Albertshof je americkou základnou na území Německa. Základnu, která slouží pro přípravu zejména amerických jednotek před jejich vysláním do zahraničních misí, jsme měli možnost navštívit v sestavě skupiny příslušníků AČR, jež se minulý měsíc účastnila odborné přípravy v německém Hohenfelsu. JMRC disponuje výcvikovým prostorem cca 10 x 20 km, ve kterém jsou vybudovány dvě předsunuté operační základny (Forward Operations Bases FOBs) sloužící pro dislokaci cvičících vojsk. Pro přípravu vojsk jsou zde využívány moderní technické prostředky výuky a výcviku. Součástí JMRC je středisko MILES (vyšší kategorie než jakými je vybaveno CSTT středisko Vyškov). Všichni účastníci cvičení se po celou jeho dobu (od několika dnů až po několik týdnů) pohybují na základně s těmito prostředky 24 hodin denně. Prostředky MILES jsou vystrojeni vojáci i veškerá technika (po příjezdu týmu z AČR byla prostředky MILES vystrojena všechna dopravní technika 8 UAZ-469, 4 LR, 2 T- 815), ve výcvikovém prostoru i civilní osoby, které jsou nasmlouvány pro imitaci činností spřátelených i znepřátelených sil. Velká pozornost se ve výcviku věnuje zastavěným prostorům Military Operations in Urban Terrain (MOUT). Ve výcvikovém prostoru jsou tři relativně velké osady, ve kterých je imitován reálný život. Osady v době výcviku reálně obývá až několik desítek osob, většinou nasmlouvaných civilistů různých národností (včetně Rusů, Kurdů, Turků ) se vším, co k reálnému životu patří (osobní vozidla, BUS hromadné dopravy, imitované obchody a tržnice, dětská hřiště, mešity ). Těmito osadami projíždí velmi četné patroly cvičících vojsk a reagují na okamžitou situaci. Součástí všech osad jsou i neobývané domy, které jsou prostorem pro intenzivní výcvik vojsk v přístupu k domu, vniknutí do něj a pohybu v něm. Velmi významné místo v přípravě na plnění úkolů v mírových misích sehrává výcvik v Civil Military Operations, v podmínkách AČR činnosti sil a prostředků CIMIC. V obydlených osadách i mimo ně (např. na VCP Vehicle Check Point) jsou rozehrávány incidenty s civilními osobami od pokojného pohybu těchto osob, přes pouliční prodejce až po násilnější demonstrace. Působí až legračně, když například žena v národním oděvu jde osadou a má na tomto oděvu umístěno vestové řemení MILES (aby mohlo být vyhodnoceno, že i například civilní osoby neúčastnící se incidentu byly postřelovány či zabity ). Obrovskou pozornost věnují Američané výcviku v prostorech minového nebezpečí Improvised Explosive Device (IED). Každá patrola při výjezdu ze základny (předsunuté základny) řeší tuto činnost. Aby měli vojáci neustále na paměti nejčerstvější poznatky, neustále se aktualizují informace o IED v destinacích, ve kterých působí americká i jiné armády a tyto informace se vojákům ihned předávají. Působení na vojáky v oblasti IED jde až tak daleko, že například na FOB WEST jsou trvale vystaveny některé IED-prostředky teroristů v prostoru jídelny velkého stanu. Neodmyslitelnou součástí přípravy vojáků do misí je pravidelné, velmi četné a detailní hodnocení epizod a celého výcviku After Action Review (AAR). AAR se provádí po fázích výcviku a v jeho závěru. Obvykle provádí velitel cvičících vojsk AAR po 24 hodinách výcviku a na jeho závěr. Například v průběhu našeho pobytu v JMRC bylo celkové AAR organizováno (celý den). V tento den se nekonal výcvik, všichni příslušníci jednoho z připravovaných kontingentů se zúčastnili hodnocení. AAR napomáhají technické prostředky výcviku. Po obvodu výcvikového prostoru je řada satelitních přijímačů, kamer (včetně termovizí), téměř celý výcvikový prostor je pokryt signálem, který zabezpečuje trvalý záznam činnosti cvičících vojsk. Všechny aktivity, činnosti, postupy, zkušenosti, informace a poznatky, které lze předat ostatním, musí být předány na místa, kde jich lze využít, stále musí být aktualizovány. Neustále je uplatňován princip Lessons Learned. Centre for Army Lessons Learned strukturální prvek základny je samostatnou součástí JMRC. 12

15 Chata Univerzity obrany na Brněnské přehradě se stala dějištěm v pořadí již třetího výběrového víkendu skupiny Commandos Pot šetří krev! Je pátek 9. listopadu a nad poloprázdnou Brněnskou přehradou se nese mnohohlasé zvolání Pot šetří krev!. Toto a jemu podobná hesla spolu s litry potu jistě utkvějí v paměti všem patnácti studentům Univerzity obrany, kteří se zúčastnili výběrového víkendu skupiny Commandos. Krátce po příjezdu si je vzali do parády instruktoři z řad bývalých i současných komandosáků. Série kliků a sed-lehů jako by neměly konce a také ostatní cvičení dávala odhodlaným adeptům pořádně zabrat. Aby těla vydržela a mysl nezůstala nečinná, cvičení fyzická střídaly psychotesty a eseje na různá témata. Sobotní ráno přivítalo již jen jedenáct studentů. Vysoká fyzická zátěž, nepřízeň počasí a nedostatek spánku, to vše si vyžádalo své oběti. I druhý den proběhl ve znamení zkoušení hranic a pevné vůle. Úspěšné absolvování víkendu nespočívá totiž ve splnění limitů. Nikdo po adeptech nechtěl, aby zaběhli 3 km pod 12 minut a udělali 15 shybů, museli však ukázat motivaci pro vstup a práci v týmu Commandos. Každý prostě musel dát do výkonů maximum, s méně než tím by se podle nás v armádě a samozřejmě i v Commandos neměl nikdo spokojit. Pro lepší ilustraci zde ocituji pár úryvků z prací adeptů: už si ani nepamatuji veškerou naši činnost, množství kliků, sklapovaček, ale vím, že to byla dobrá posilovna orientoval jsem se jen podle hladu, jídla a tmy ostré a nekonečně vytrvalé tempo instruktora mě změnilo v nohy necítícího a na nic nemyslícího hadrového panáčka když jsme si v pátek na rozjezd dali 2x šedesát kliků, uvědomil jsem si, že to bude peklo nejvíce mi dělalo problémy zvyknout si na píšťalku,, nemohl jsem usnout, protože jsem očekával její pronikavý hvizd O náročnosti víkendu svědčí i fakt, že ho úspěšně dokončilo pouze osm borců. Ty mezi námi ještě jednou vítám a s těmi, kterým se víkend nevydařil, se rádi setkáme na dalším výběráku, který je předběžně plánován na měsíc květen příštího roku. Prap. Roman ROSTÁS, vedoucí instruktor Commandos COMMANDOS Všechno v procesu přípravy amerických (i dalších účastnících se) vojáků směřuje k dosažení maximální profesionality. Profesionalitu na JMRC chápou nejen jako odbornou připravenost vojáka, ale opravdu v celé šíři tohoto pojmu. Svědčí o tom i prezentace, které jsme se zúčastnili na Combat Maneuver Training Centre (CMTC). Ve všech jídelnách na základně jsou vyvěšeny názorniny plakáty s fotografiemi vystihujícími jednotlivé složky profesionálního vojáka, od loajality až po jeho odborné kvality. Tři skupiny příslušníků AČR, které se v období 8. až zúčastnily přípravy v Hohenfelsu (částečně zaměřené na vyslání do misí jejich konkrétních kontingentů), poznaly podmínky, v nichž se připravují zejména američtí vojáci k plnění svých mírových misí a získaly některé poznatky a zkušenosti Američanů využitelné pro finální části jejich příprav a vlastní plnění úkolů v misích. Pplk. Zdeněk FLASAR, K

16 Historie Highlanders U příslušníků malého Švejkova národa je tradičně vztah k armádě poněkud zvláštní. Kromě vzdálenější historie na tom má jistě i podíl doba nedává, kdy v idylce studené války byl na vojně výcvik zaměřen především na ukázky pro spojené velení. Strážní služba se pak držela hlavně proto, aby včas hlásila podezřelý pohyb kontrolních orgánů. Trvalá bojová pohotovost byla vynucena neustálým nebezpečím, že někdo neočekávaně přijde. Krvavé konflikty se naštěstí odehrávaly jen na obrazovkách televizorů. Text a foto: Vladimír Horák 14

17 POSTŘEHY ODJINUD Postavení ozbrojených sil Jiné to však bylo a je u našich tehdejších velkých spojenců. Pohled na mladé muže na invalidních vozících v polních uniformách žebrající v ulicích ruských měst a dále prostřílené, krví zbrocené stranické a komsomolské průkazy afghánských hrdinů SSSR v moskevském muzeu ozbrojených sil mě názorně přesvědčil, že v této zemi o hru na vojáky ani zdaleka nešlo a nejde. Když ale našinec navštíví bývalé koloniální impérium za La Manche je překvapen jak mnoho mají tyto přežívající mocnosti společného. Podobná je imperiální úloha ozbrojených sil schopných snadno ubránit jak Falklandské, tak Kurilské ostrovy. Shodně významné je i jejich společenské postavení projevující se nejen množstvím vojenských muzeí, kde je jako vzácný exponát vystaven Montgomeryho baret analogicky jako Žukovova cigártaška, ale i skutečností, že následníci britského trůnu tradičně absolvují školu vojenského námořnictva v Greenwich. Při návštěvě této koleje ani nepřekvapují pytle s pískem kryjící vchod se silnou ostrahou a osobní prohlídka každého návštěvníka jako bezpečnostní opatření proti teroristům. Trocha historie Muzeí věnovaných ozbrojeným silám je ale ve spojeném království mnohem víc. Jsou názornější, oživené figurínami a výjevy z minulosti britského vojenského života. Disciplína byla tvrdá. Jde až mráz po zádech z toho, kolik ran důtkami dostal voják za krádež brambor na poli, kterými chtěl nakrmit své věčně hladové děti. Seznámíte se i s pravidly platnými před dvěma stoletími pro rodiny vojáků sídlící v posádce. Denní režim zahrnoval budíček, skládání lůžek i večerku a týkal se všech, včetně manželek a dětí. I jejich život byl tvrdý. Vdova po padlém příslušníkovi měla dva dny na smutek a třetího dne musela buď kasárna opustit, anebo si najít v posádce někoho, kdo by byl ochoten se s ní okamžitě oženit. Když ona žena slehla, měla od velitele v den porodu povoleno vézt se při přesunu na voze. Muzeum pluku Highlanders Svoje expozice mají i některé významnější jednotky. Zajímavé je muzeum slavného skotského pluku Highlanders. Sídlí ve staré, ale dokonale udržované pevnosti Fort Highlanders Jejího Veličenstva v červených kabátcích a tradičních tartanech s dudami a bubny jsou hrdí na svá válečná tažení do Indie, Palestiny, Egypta, Súdánu, Jižní Afriky a Číny. George, která je asi ze stejné doby jako náš Josefov a nachází se až v severní části Skotska poblíž města Inverness. V minulosti pluku se nejprve taktně přejde účast předchůdců skotských Highlanders v protianglickém povstání, které skončilo porážkou rebelů roku 1746 u nedalekého Cullodenu. Byla to závěrečná epizoda z dlouhých dějin jejich bojů za svobodu, jak už to bývá u malých národů, žijících v sousedství těch velkých a rozpínavých. Potom jsou již od roku 1778 jako věrní Highlanders Jejího Veličenstva v červených kabátcích a tradičních tartanech s dudami a bubny hrdí na svá válečná tažení do Indie, Palestiny, Egypta, Súdánu, Jižní Afriky, Číny. V expozici jsou vystaveny i zbraně protivníků: africká kopí, luky a šípy, indické křivé šavle i dlouhé arabské pušky. Na druhé straně je vidět polní děla a kulomety. Fotografie obětí, vyvolávající u normálních smrtelníků asi nejspíš stud. Historie pluku v sukních pokračuje důstojnější, ale pro Highlanders určitě mnohem krvavější účastí na válčištích obou světových válek. Stěny místností jsou posety spoustou řádů a vyznamenání. Ve vitrínách leží i osobní věci významnějších velitelů jako jsou uniformy a výstroj, ale i brýle, břitva a štětka na holení. Jinde, vedle sportovních trofejí, na návštěvníka jiskřivě skleněnými očky zírají vypreparované hlavy kozlů. Jejich dlouhé zatočené rohy byly opatřeny stříbrnými špičkami, jak to vyžadovalo jejich důležité poslání sloužili jako plukovní maskoti. Závěr expozice připomíná službu v dobách studené války na Dálném a Středním východě, ve Střední Americe a v Německu. Nechybí samozřejmě ani účast jednotky v konfliktu s Argentinou o Falklandy nebo ve válce v zálivu a v Bosně. Historické metamorfózy Analogii lze u velmocí také spatřit při návštěvě reprezentativních zbrojnic v Kremlu a na královském hradu Winsdoru. Je zde vystavena historická zbroj panovníků vedle darů od vazalských států a drahocenností ukořistěných za častých válek. Označení exponátů jako například: Zlatá tygří hlava podstavec trůnu sultána Tipu součást trofejí získaných ve Východním Timoru roku 1799 britskými jednotkami pod velením generálmajora George Harrise, ve mně vzbuzovalo smíšené pocity. Asi proto, že patřím k národu, který patřil při podobných příležitostech většinou mezi oběti. Jak se vlastně rozlišuje mezi pojmem kořist a krádež? Zdá se, že dobové zvyklosti a časový odstup od historické události zjemňuje její označení. Národy se nejprve stěhovaly. Husité konali spanilé jízdy. Švédové u nás za třicetileté války ukořistili co jen mohli, včetně knih. Napoleonská vojska rekvírovala. Ale Němci a Rusové v poslední válce již kradli. Jsem jen na rozpacích jak to vlastně bylo s částí carského pokladu, jenž přivezly z Ruska naše legie. 15

18 VOJENSKÉ TRADICE Historické události, které by se neměly opakovat Pod tímto názvem se dne 3. prosince uskutečnilo setkání veteránů druhé světové války a studentů Univerzity obrany v Klubu UO na Šumavské. Vzpomínkového setkání, jež bylo iniciativou Univerzity obrany a Společnosti Ludvíka Svobody, se zúčastnili také rektor-velitel UO brigádní generál Rudolf Urban a předseda Společnosti Ludvíka Svobody generálporučík v.v. Jozef Činčár. Desítky účastníků se zájmem naslouchali vystoupení renomovaných historiků, kteří se zamýšleli nad událostmi 2. světové války. Tato historická událost, jež skončila před více jak 62 lety, byla největším válečným konfliktem v dějinách lidstva, ale také největší tragédií lidského pokolení. Na svědomí má asi 55 milionů lidských životů. Provázely ji otřesné a neomluvitelné zločiny, ať už vzpomeneme holocaust, genocidu, cílené bombardování měst a civilních cílů, a kromě dalších zvěrstev také kruté zacházení s válečnými zajatci. O těchto tématech hovořili ve svém vystoupení rektor Vysoké školy Karla Engliše doc. Ladislav Zapletal, vedoucí vědecký pracovník Katedry sociálních věd a práva FEM doc. František Hanzlík a vědeckopedagogický pracovník ze stejné katedry doc. Rostislav Kozílek. Docent Zapletal ve svém projevu mimo jiné řekl na adresu přítomných: Je tragické, že existují popírači holocaustu a koncentračních táborů. Proto mám k vám prosbu mějte na paměti odkaz těch, kteří se nemohli dožít osvobození, ale i těch, co přežili. Je to memento a odkaz do budoucnosti, který je také smyslem tohoto setkání. Hrůzy válečných okamžiků zprostředkovali přítomným nejenom přední historikové, ale také pamětný filmový dokument z druhé světové války a osobní setkání s válečnými veterány. Své o tom ví například i plk. v.v. Marie Ljalková Lastovecká, první snajperka v bitvě u Sokolova. Poznali jste mě v tom filmovém dokumentu?, ptá se a ve slušivé uniformě se mile usmívá na kolemsedící. Tak tenkrát mi bylo dvaadvacet let!, sděluje a přesto, že se často dívala smrti do tváře, nezahořkla a své zážitky ochotně vypráví i přítomným studentům UO. Stejně tak paní Mája Dočkalová, předsedkyně Společnosti Ludvíka Svobody v Brně, paní Anna Radová anebo plk. v.v. Emil Boček, kteří mají krutosti svých osobních válečných zážitků vryty hluboce do své paměti. A jak podotkl rektor- -velitel Univerzity obrany brigádní generál Rudolf Urban musíme se naučit i odpouštět, ale nikdy nesmíme zapomenout, co se stalo. Na závěr odpoledního setkání veteránů druhé světové války a studentů prvního ročníku Univerzity obrany byly uděleny pamětní medaile Ludvíka Svobody za záslužnou práci pro přátelství mezi národy a uchování paměti o společném boji proti fašismu ve 2. světové válce Rostislavu Nedbálkovi, Vladimíru Holoubkovi, Vladimíru Plašilovi a Ladislavu Zapletalovi. Zdařilého vzpomínkového setkání se zúčastnili také někteří představitelé brněnské samosprávy a vojenských útvarů a zařízení posádky Brno. První snajperka slavila narozeniny V den, kdy byla jednou z účastnic setkání veteránů 2. světové války a studentů Univerzity obrany, slavila své 87. narozeniny. Usměvavá plukovnice v.v. Marie Ljalková Lastovecká přijímala gratulace s velkou dávkou skromnosti a pokory. Byla šestou ženou, která ve dvaadvaceti letech vstoupila do československé jednotky v bývalém SSSR. Jen málokdo by uvěřil, že tato křehká žena za války obratně zacházela i se zbraní a byla první československou snajperkou v bitvě u Sokolova. Marie Lastovecká se narodila v malé ukrajinské vsi Horoděnka v rodině volyňských Čechů. Na počátku války se přihlásila jako zdravotní dobrovolnice nově formované československé vojenské jednotky v Buzuluku. Jejích pozoruhodných střeleckých schopností si tehdy povšimnul velitel výcviku, a tak je po absolvování kurzu přidělena k 2. pěší rotě 1. čs. samostatného praporu. Se svou jednotkou prodělala křest ohněm v boji u Sokolova. Za mimořádnou udatnost a odvahu v boji byla vyznamenána Československým válečným křížem 1939 a sovětské velení ji udělilo Řád Rudé hvězdy. Současně byla povýšena do poddůstojnické hodnosti. V období formování 1. čs. samostatné brigády v Novochepersku se stala instruktorkou střelby a následně prodělala bojové operace při osvobození Kyjeva a západní Ukrajiny. V té době se podruhé provdala a v létě 1944 požádala o přeložení ke zdravotníkům. Pracovala jako vedoucí zdravotnice 1. tankového praporu, se kterým zažila karpatsko-dukelskou operaci, později jako řidička sanitního vozu i jaselsko-gorlickou operaci. U Dukly byla raněna, dodnes má na památku v hlavě kus kovu. Bojovou misi zakončila ve Slezsku a na podzim 1945, kde se svojí jednotkou zajišťovala hranice. Po válce pracovala jako rotmistryně zdravotní služby ve vojenské nemocnici v Praze a později dlouhá léta v Olomouci. V březnu 1947 byla armádou přijata do trvalého služebního poměru a povýšena do důstojnické hodnosti. Dnes plukovnice ve výslužbě Marie Lastovecká žije v Brně. K jejím krásným narozeninám srdečně blahopřeje i redakce. Marie Lastovecká v den setkání na Klubu UO slavila své 87. narozeniny Stranu připravila: Mgr. Zdeňka Dubová 16

19 ZAJÍMAVOSTI BUDOSHOW 2007 V neděli 28. října 2007 odpoledne se konala v Brně ve sportovní hale na Vodově ulici sportovně společenská akce pod názvem BUDOSHOW Šlo o prezentaci bojových umění a sportů pro odbornou a laickou veřejnost. Akce se koná každoročně, ale letos šlo o jubilejní 10. ročník a tomu odpovídaly přípravy i počet vystupujících škol a hostů. Jen s potěšením mohu sdělit, že na tuto akci byl pozván i klub MUSADO MCS Univerzity obrany Brno, aby předvedl boj zblízka. Naše vystoupení se dostalo na řadu v druhé části večera. Nikdy jsem příliš nechválil studenty za jejich vystoupení, ale myslím si, že letošní ukázka byla jedna z nejlepších. Nasazení, přesnost technik, vystupování a zdravá agresivita všech vystupujících vytvořily z osmi minutového představení krásnou podívanou a skvělou prezentaci AČR a Univerzity obrany. Nejvíce si cením skutečnosti, že naše vystoupení bylo hodnoceno kladně všemi ostatními styly a systémy a zejména pak panem Livenem, který mimo jiné pracoval jako člen ochranky prezidenta Izraele. Chtěl bych poděkovat všem vystupujícím, kteří se na akci připravovali v osobním volnu, stálo je to nemalé úsilí a stresu (především se mnou). Předvedli totiž skvělou show a odvedli kus dobré práce, která možná není tolik prezentována, o to více si ji vážím. Jen doufám, že tímto vystoupením dostanou ještě větší chuť do tréninku a také budeme motivovat ostatní zájemce o MUSADO MCS, aby přišli do našich řad. Tomáš Novohradský, K-219 Nabídka bojových umění byla pestrá. Diváci mohli zhlédnout teakwondo ITF, box, karate, sambo, kick box, wu-shu, jiu jitsu a další. Zlatým hřebem večera se potom stalo vystoupení pana Raffi Livena (na snímku uprostřed) z Izraele, který předvedl systém Krav Maga Li, ukázku přerážení hrdel od pivních lahví sekem ruky a prokopávání dřevěných tyčí holenní. Mimochodem jsem se od slovenských kolegů, kteří s ním cvičí, dozvěděl, že pan Liven drží světový rekord v usekávání právě zmíněných pivních lahví. Celým programem doprovázel moderátor Leoš Mareš a JUDr. Michal Frabša, mimochodem zástupce Českého svazu full contactu. Výstava o pomoci krajanů z USA Vernisáží byla v úterý 20. listopadu 2007 na Univerzitě obrany zahájena výstava Za svobodu a demokracii, která přibližuje vojenské i civilní veřejnosti pomoc amerických krajanů Československé republice ve 20. století. Vernisáže se zúčastnilo několik desítek příslušníků UO a pozvaných hostů. Výstava, jejímiž autory jsou renomovaní historikové Václav Vondrášek a František Hanzlík, dává na dvaceti panelech vůbec poprvé ucelený pohled na dosud málo známou kapitolu moderních českých a slovenských dějin. Většina kopií prezentovaných dokumentů ve vitrínách pak pochází z rozsáhlé archivní sbírky, kterou založil a více jak tři desetiletí vedl profesor Chicagské univerzity Zdeněk Hruban. Sbírka je uložena v Archivu Čechů a Slováků v zahraničí (ACASA), který se nachází ve zvláštním depozitáři Regensteinovy knihovny Chicagské univerzity. Dále byly využity materiály archivu redakce Kanadských listů z Toronta. Studium v zahraničních archivech, spolu se zpřístupněním v minulosti utajovaných pramenů, dává historikům možnosti hlouběji proniknout k samotné podstatě jevů. Smyslem archivního výzkumu není totiž hledání senzací za každou cenu, jak se s tím občas setkáváme v části historizující publicistiky, ale náročná vyčerpávající práce, navíc ztížená nezpracovaností některých fondů, ale mnohdy i samotnou povahou pramenů v totalitním režimu, uvedl docent Vondrášek. Čeští a slovenští krajané a představitelé exilu na americkém kontinentě přes všechny obtíže, které přinášelo dlouhodobé odloučení od domova a přátel, v průběhu uplynulého století důsledně naplňovali postulát T. G. Masaryka zakotvený ve Washingtonské deklaraci, týkající se víry v demokracii a svobodu, a snažili se různými formami pomáhat demokratickým silám u nás. Mnozí z nich se nedočkali pádu komunistického režimu v Československu. Jejich ostatky jsou uloženy na Českém národním hřbitově v Chicagu a místu jejich posledního odpočinku je také věnován jeden z panelů výstavy. Výstavu Za svobodu a demokracii, kterou pořádá Katedra sociálních věd a práva Fakulty ekonomiky a managementu UO, zahájil prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník gšt. Miloslav Vácha. Výstava na UO potrvá do 31. ledna 2008 a veřejnosti je přístupná v pracovní dny od 8 do 18 hodin v budově Univerzity obrany v Kounicově ulici č. 44. Pavel Pazdera Foto: npor. Alois Brázda 17

20 Dráček okouzlil Rakovník Vysněným vrcholem například sportovce je účast na národním mistrovství, pro amatérské divadelníky je tímto vrcholem národní přehlídka amatérského divadla pro děti Popelka v Rakovníku. Letos již po dvacáté šesté se zde setkala nejlepší amatérská divadla z celé České republiky. Jedním z nich bylo i divadlo Dráček, které působí dvacátým čtvrtým rokem na Univerzitě obrany. Po vítězství v březnu na krajské přehlídce ve Žďáru nad Sázavou, Dráček uspěl i v tvrdé konkurenci místy téměř profesionálních divadel v Rakovníku. Divadelní soubor na Popelku přivezl svoji původní pohádku Čert a Káča, kterou na známé motivy napsala Zina Hošková, písničkami doplnil principál a režisér divadla Svatopluk Kouřil a hudbu zkomponoval Vilém Lipold. Představení, které je velmi iluzivní, s krásnými kulisami, bohatými kostýmy a podmanivými písničkami, navíc umocněné dobrými hereckými výkony celého souboru, vtáhlo do děje dětské publikum přeplněného Tylova divadla a místy doslova zvedalo děti ze sedadel. Jejich spontánní reakce a potlesk na závěr, i během představení, svědčily o tom, že je Dráček nadchl a okouzlil. Od začátku do konce pohádky děti žily dějem a svými reakcemi dokazovaly, že jim osud Káči (Martina Svobodníková), čertíka Kleofáše (Květa Ceníková), ovčáka Jíry (Jaroslav Lorenc) nebo Marjánky (Zina Hošková), navzdory lstivým úkladům zlého zámeckého správce (Rostislav Haluza), není lhostejný. Respekt a lehké mrazení u nich vzbuzovaly pekelné scény Lucifera (Svatopluk Kouřil) a čertů (Jarmila Plachá, Vilém Lipold a Libor Švihálek). Na tom, že představení šlapalo se podíleli zvukový mistr Petr Valík a jevištní technik Vladimír Gabén Červinka. Poctivá příprava se vyplatila. Představení bylo hodnoceno jako jedno z nejvydařenější letošní národní přehlídky a v hodnocení dětské poroty byl Dráček vůbec nejlepší. Odborná porota udělila Martině Svobodníkové za roli Káči čestné uznání za nejlepší herecký výkon. Svůj podíl na úspěchu má i odborná pomoc paní Růženy Köttnerové, dále podmínky vytvořené pracovníky Klubu UO vedené mjr. Josefem Čuříkem. Poděkování patří velení UO, jmenovitě plk. Jiřímu Durcovi. Letošní vydařený kalendářní rok ukončilo vánoční představení pohádky Čert a Káča 6. prosince v Divadle Bolka Polívky v Brně. Den před tím hudební složka divadla pod vedením Vildy Lipolda zahrála v Domově pro osoby se zdravotním postižením ve Chvalčově. Příští rok čeká soubor příprava nové inscenace, účast na přehlídkách v Hodoníně, Žďáru nad Sázavou a Znojmě. V další sezóně oslaví divadlo 25 let svého trvání a k této příležitosti připravuje několik akcí včetně celovečerního programu známého jako Večeře s Dráčkem. Doufáme, že nám elán, chuť a nápady vydrží. Dovolte, abych závěrem poděkoval našim členům, jejich rodinám a všem příznivcům Dráčku a popřál jim, stejně jako vám, čtenářům univerzitních listů, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho úspěchů v roce Svatopluk Kouřil, principál divadla Dráček Kurzu třetího věku se daří O tom, že vzdělávání není jenom výsadou mládí, svědčí i zájem posluchačů-seniorů o kurz třetího věku, který od letošního roku probíhá pod patronátem rektora-velitele Univerzity obrany. Oproti minulým rokům se počet zájemců zdvojnásobil a mezi posluchači je i sedm zástupkyň ženské populace, dokonce i téměř devadesátiletý posluchač! Kurz kopíruje odborné zaměření všech kateder univerzity a od letoška má kontinuální charakter. Zájem je o technická i vojenská témata, jež lektoři podávají posluchačům populárně vědeckou formou. Návštěvníci kurzu obdrží na závěr akademického roku slavnostní certifikát o absolvování. Při naší návštěvě v kurzu přednášel dr. Luboš Štancl, CSc. na téma Současné trendy vývoje světového zbrojního trhu ve světě. Text a foto: Mgr. Zdeňka Dubová 18

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D. milan.jirsa@unob.cz Univerzita obrany Brno Fakulta vojenských technologií 4. 2. 2014, Cyber Security 2014 Stručný přehled důležitých událostí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 379/2010 4190 V Moravské Třebové dne 15. 10. 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 12 Schvaluji: velitel plukovník Ing. Vojtěch NĚMEČEK,

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 405/2009 4190 V Moravské Třebové dne 15. října 2009 Výtisk číslo: 2 Počet listů: 12 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ

PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ Mgr. Libor FRANK Narozen 1975. Absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (1999), obor politologie, kde dnes také externě přednáší. Od roku 1999 vysokoškolský

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4 Čj. 226-1/2014-4190 Výtisk č. 2 Počet listů: 9 Schvaluji. Velitel VSŠ a VOŠ MO plukovník

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

POZVÁNKA. 6. mezinárodní konferenci. Crisis management. Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou. 16. a 17. června 2010.

POZVÁNKA. 6. mezinárodní konferenci. Crisis management. Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou. 16. a 17. června 2010. POZVÁNKA na 6. mezinárodní konferenci Crisis management Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou 16. a 17. června 2010. Konference se koná pod záštitou rektora velitele Univerzity obrany, náměstka generálního

Více

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenského leadershipu Katedra taktiky Kounicova 65, 662 10 Brno Tel.: 973 442 229, FAX: 973 443311, E-mail: dana.kristalova@unob.cz Vážení, Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA PRAHA 19. února 2009 1 Obsah: 1. Ustavení akce 2. Název, termín a místo akce 3. Záměr oslovení komunity stanovení úrovně akce 4. Hlavní program

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

KONSTRUKTIVNÍ SIMULACE V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V AČR

KONSTRUKTIVNÍ SIMULACE V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V AČR KONSTRUKTIVNÍ SIMULACE V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V AČR Vladimír VRAB, Doc., Ing., CSc. Ladislav HAVELKA, pplk., Ing. Národní centrum simulačních a trenažérových technologií Vojenská akademie v Brně Kounicova

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více