Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ"

Transkript

1

2 Zpracování tohoto dokumentu bylo provedeno s veškerou odpovídající profesionální péčí na základě interních informací a dokumentace Ministerstva obrany České republiky (MO) a veřejných zdrojů. Na straně MO tím nevzniká žádná odpovědnost za úplnost a/nebo přesnost uvedených údajů. Toto se vztahuje také na všechny další informace, ústní či písemné, poskytnuté zaměstnanci nebo spolupracovníky MO v průběhu workshopů a případné komunikace před vypsáním případného výběrového řízení. Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou informativní, nemají závazný charakter a pro MO z nich nevyplývají žádné závazky a povinnosti. Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ

3 V souvislosti s připravovaným projektem budování GDS (globální datové sítě) pořádá Ministerstvo obrany České republiky průmyslové dny s výrobci a potenciálními dodavateli technologií a služeb. Cílem workshopů GDS je seznámit výrobce a dodavatele (dále jen zájemce) s předběžným záměrem a způsobem budování GDS a současně získat od zájemců zpětnou vazbu ve formě základních informací a zkušeností z budování robustních, spolehlivých a bezpečných sítí, které poskytnou garantované datové přenosy s implementovanými službami Quality of Service (QoS) a Multiprotocol Label Switching (MPLS), informací o síti využívající vlastností Virtual Private Network (VPN) a Virtual Local Area Network (VLAN) pro tvorbu samostatných, bezpečně oddělených datových a hlasových sítí s podporou protokolu TCP/IP IPv6 s bezpečnými bránami do prostorů sítí s protokolem IPv4, informaci o podpoře nových technologií budování a provozu datových sítí. Ideově plánujeme budování GDS včetně multimediálních služeb rozdělit do několika modulů podle následujícího předběžného schématu (podrobněji je schéma uvedeno v příloze včetně příkladů typických topologií jednotlivých částí sítě; všechny tyto návrhy jsou předběžné a nezávazné). NATO Řídící a dohledový systém (hlasové služby) Multimediální síť (hlasové služby, IP telefonie) Dohledový a řídící systém Dohledový a řídící systém TDM/ analog GSM, pevné linky, VoIP sítě Datová síť velení a řízení vzdušných sil (řízení leteckého provozu) Datová síť Důvodem navržené struktury budování GDS je nejen přesněji specifikovat požadavky na jednotlivé části sítě odpovídající potřebám rezortu MO (např. požadavky na síť velení a řízení vzdušných sil vs. požadavky na datovou síť mimo řízení letového provozu), ale i nalézt optimální řešení pro jednotlivé vrstvy sítě (datová část, dohledový a řídicí systém, hlasové služby apod.). Jedním z důležitých cílů průmyslových dní je také získat informace o přístupu zájemců k současným trendům v oblasti síťových řešení, především SDN (software defined networking), a jejich názoru na využití této technologie v budoucím provozu i rozvoje GDS. Obsah workshopů je rozdělen do tří základních oblastí: Řešení robustní, spolehlivé a bezpečné datové sítě GDS. Řešení spolehlivé a bezpečné sítě velení a řízení vzdušných sil. Multimediální služby v prostředí GDS. Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ - 1 -

4 V následujících částech naleznete stručný popis jednotlivých tematických oblastí pro prezentace na workshopech včetně případných otázek k vyjasnění některých technických požadavků resortu MO na výsledné řešení. Zvolte si, prosím, vlastní úroveň detailu, do kterého chcete při prezentaci svého návrhu řešení v jednotlivých oblastech směřovat. Pozn. Oblasti pro diskusi na workshopech jsou omezeny tímto dokumentem a budou ze strany zástupců MO striktně dodržovány tak, aby všichni zájemci měli stejné podmínky a informace. Pokud budou kladeny ze strany zájemců na workshopech upřesňující dotazy, všechny tyto dotazy včetně odpovědí budou zaznamenány a po skončení průmyslových dní zveřejněny na webových stránkách MO. Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ - 2 -

5 základní návrh řešení MPLS páteřní a přístupové infrastruktury - vize designu (např. dual-prvky pro vysokou dostupnost), rychlosti 100M, 1G, 10G, přehled podporovaných routovacích protokolů, představení MPLS sítě s možnostmi tvorby L2 point-to-point, L2 multipoint a L3 VPN oblast QoS a možnosti rozpoznání provozu (QoS marking) napojení na existující systémy - rozhraní Ethernet, E1 a možná integrace páteřní sítě s WDM řešením způsoby řešení vysoké dostupnosti sítě (vlastního prvku, v případě výpadku konektivity); identifikace kritických komponent pro provoz systému a pro zajištění pokračování (kontinuity) činnosti systému řešení bezpečnosti a centralizování služeb: - přístup pro management - spolupráce s centrálními monitorovacími systémy - přístupová bezpečnost - šifrování provozu - virtualizace služeb - firewall - oddělení kritických centrálních bodů; řešení IP ekosystému pro zabezpečení základních služeb IP a multimediálních služeb, které jsou centralizovány, ale pro zajištění vysoké dostupnosti a spolehlivosti (režim High availability) jsou jako celek distribuovány do několika center, která především obsahují: - DNS / DHCP server - centrální správa IP adres - AAA server - centrální autentikace - NTP server - centrální zdroj přesného času - dohledový systém a centralizovaná správa - služby Unified communication - server hlasové pošty - tarifikační SW - SW nahrávání řešení možného nasazení bezdrátových sítí s vazbou na GDS: - předpokládané nasazení bezdrátové technologie v prostředí GDSby mělo zabezpečit bezdrátovou datovou konektivitu a bezdrátovou hlasovou komunikaci; - základním prvkem WLAN má být rozšiřitelný distribuovaný systém s centrálním prvkem, který pracuje v režimu HA (High availability); - WLAN systém musí zajistit bezešvý přechod uživatelských zařízení mezi jednotlivými přístupovými body (AP) bez ztráty IP adresy; - uživatelská oprávnění budou uživatelům přidělována automaticky AAA serverem na základě přihlášení (loginu) do WLAN/SSID; - celý systém bezdrátové sítě musí podporovat monitoring centrálním dohledovým systémem. - Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ - 3 -

6 jakou verzi (předběžného) standardu SDN Vaše technologie podporují (otevřené standardy, proprietární řešení), jaká jsou Vaše doporučení možnosti nasazení SDN ve WAN síti s modelovými situacemi, architektura řešení, řídicí systém podpora/využití v back bone a využití SDN v datových centrech jaký je přínos SDN proti non-sdn řešení vhodnost, nevhodnost, zkušenosti; jaký je přínos SDN z hlediska bezpečnosti; využití SDN v LAN infrastruktuře (prvky LAN, WLAN, xdsl) možnosti integrace s páteřní MPLS infrastrukturou rozšiřitelnost a licenční politika řešení napájení jednotlivých komponent popis řešení napájecího systému popis řešení vysoké dostupnosti management a dohledový systém rozšiřitelnost a licenční politika způsoby školení správců systému, stanovení minimálních požadavků. způsob instalace technologií datové sítě. způsoby stanovení SLA. stanovená licenční politika výrobce. standardní délka záruky, délka garantované podpory (hardware + náhradní díly, firmware, software..) dostupný web portál pro technické informace a zjišťování informací o dílech v opravě způsob řešení pozáručního servisu tak, aby byla zachována dostupnost sítě; posouzení výhodnosti nákupu vlastních náhradních dílů nebo zabezpečení pomocí smluvní servisní organizace po celou dobu životnosti systému Základní (předběžné) požadavky, které musí být v dohledovém systému implementovány: rozhraní pro implementaci dalších technologií a produktů jiných výrobců víceúrovňová škálovatelnost, která zabezpečí hierarchickou doménovou strukturu a rozdělení dohlížených objektů do logických celků, analýza APM (Application Performance Management), která zabezpečí: - optimalizaci QoS 1 Tato oblast má přímou souvislost s napájením prvků hlasové sítě a bude vhodné je řešit současně Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ - 4 -

7 - optimalizaci transakcí klientů (sloučení skupiny souvisejících operací s databází, při komunikaci server klient), sítí a využití serverů - grafické zobrazení stavu aplikační vrstvy pro rychlou detekci problémů - detailní výpisy pro lokalizaci, izolování a řešení daného problému (Drill-down) - monitorování a analýzu VPN tunelů, - diagnostiku a stanovení postupů analýzy problémů a doporučení řešení, analýza síťového prostředí (Network Performance Management), která zabezpečí: - automatický sběr a agregaci dat o provozním zatížení - grafické zobrazení provozního zatížení a možnost zobrazení problematických míst v síťové infrastruktuře - detailní síťová analýza provozní zátěže s možností nabízení řešení případných problémů (Drill-down) - automatické sledování předem definovaných SLA (Service Level Agreement) analýza v reálném čase s proaktivní diagnostikou: - nepřetržitý dohled síťové infrastruktury - filtrování událostí, analýza grafické shrnutí syrových dat - přeposílání definovaných událostí pomocí u/SMS/IM - měření, analýza a vizualizace zátěže v reálném čase s okamžitou identifikací síťových prostředků, ze kterých jsou data analyzována - možnost změn uživatelského nastavení analýza provozu (Flow Analysis): - sběr informací o zátěži z jednotlivých komponentů sítě, - agregování výsledků a automatické generování předdefinovaných reportů, - ověřený přístup k managementu dle autentizačního serveru (radius, tacacs ) Přístup do centralizované správy hlasového systému musí být ověřovaný pomocí autentizačního serveru (radisu, tacacs, ). Každý správce systému má přístup jen k části, která je v jeho působnosti. Veškerý management je zaznamenáván a lze jej na jednom zobrazovacím zařízení. Uveďte Váš návrh řešení pro oblasti implementace šifrování mezi aktivními prvky sítě a mezi aktivními prvky sítě a koncovými zařízeními, transparentní pro přenášené rámce; použití standardizovaných šifrovacích metod; řešení odolnosti přenosové technologie proti odposlechu a případné kompromitaci přenášeného obsahu; vliv šifrování na zatížení provozu aktivních prvků; systém centralizované správy bezpečnostních politik v síťové infrastruktuře s využitím Vámi nabízených zařízení; napojení na PKI pro systémy centralizované správy bezpečnostních politik, za předpokladu, že implementace PKI infrastruktury je nedílnou součástí služeb komunikační infrastruktury zajišťující ochranu důvěrnosti a integrity přenášených dat a která bude sloužit pro vydávání certifikátů jednotlivým zařízením a systémům připojeným do komunikační sítě v rámci sítě Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ - 5 -

8 GDS s využitím vlastní resortní veřejné certifikační autority; návrh distribuce certifikátů pro nová klientská zařízení připojovaná do sítě; šifrování aplikačního provozu nad MPLS VPN infrastrukturou při zajištění dynamického provozu, tj. bez předem definovaných bod-bod tunelů; aplikace bezpečnostních pravidel přímo na přístupových prvcích sítě (ve vazbě na požadovaný centralizovaný systém správy přístupu sítě 2 LAN, WiMAX, VPN). způsob detekce typu a stavu 3 zařízení; rozhraní API pro komunikaci s MDM managementem pro získání informací o koncové stanici nebo pro instruování MDM z rozhraní bezpečnostního managementu; specifikujte u Vašeho řešení zařízení konkrétní možnosti kryptografických algoritmů 4 Suite-B na VPN koncentrátorech a VPN klientovi; správa klientských zařízení (mobilních i stacionárních), aplikaci bezpečnostních politik na VPN koncentrátoru podle bezpečnostní role uživatele, typu zařízení, stavu zařízení (např. jestli je instalována konkrétní verze antiviru, zapnutý personální FW, jaká je hodnota určitých registrů, jestli běží konkrétní procesy, apod.); podporované platformy pro SW VPN klient; přístup k aplikacím nebo serverům uvnitř sítě přes webovský prohlížeč včetně metod šifrování pro VPN koncentrátor. Funkci www portálu zpravidla poskytuje právě VPN koncentrátor; relevantní funkce bezpečnostního managementu a uveďte možnosti napojení na další systémy jako SIEM, threat management, apod.; bezpečnostní pravidla firewallu určujícího jaký provoz může být přenášen dovnitř sítě; funkce firewallu, který musí zajišťovat rozlišení provozu podle typu aplikace (např. musí zamezovat tunelování na portech pro určité síťové služby), klasifikovat webové stránky do kategorií a servery podle reputace; analýza provozu procházejícího bezpečnostním perimetrem; použití IPS systému na odhalení útoků na zranitelnosti v síti při konkrétních operačních systémech a aplikacích použitých v síti s nastavením Vámi navrženého systému k porovnání vzorků (signatur) tak, aby byl relevantní ke konkrétnímu obrazu sítě (předpokládá se použití samostatných bran pro a web provoz); využití prostředků síťové infrastruktury pro poskytnutí informací o datových komunikacích ve vztahu k detekcím bezpečnostních událostí 5 ; poskytnutí relevantních informací pro forenzní analýzu bezpečnostního incidentu na konkrétní platformě threat management? 2 Mobilita uživatelů a podpora různých typů přístupu do sítě s sebou nese nové nároky na řízení tohoto přístupu. Cílem je eliminovat nesourodé a izolované možnosti správy přístupu v prostředí LAN, WLAN a VPN a vybudovat jednotný systém unifikovaného přístupu do sítě, plně redundantní, splňující nároky na vysokou dostupnost. 3 Pod stavem zařízení rozumíme, jestli zařízení splňuje nebo nesplňuje určitá bezpečnostní kritéria, nejen z hlediska identifikace mapováním skupinové bezpečnostní politiky podle Active Directory nebo LDAP, ale i např., jestli je instalována konkrétní verze antiviru, jestli je zapnutý personální FW, jaká je hodnota určitých registrů, jestli běží konkrétní procesy, jaký je typ zařízení a operačního systému, jaké je místo a technologie připojení, jaký je použitý autentizační protokol, jaké je jméno SSID při WiFi přístupu, apod. 4 např. metoda IPsec s podporou Suite-B s kryptografickými algoritmy AES-GCM/GMAC šifrování, IKEv2, SHA-2 autentizace ESP paketu, šifry na bázi eliptických křivek ECDH a ECDSA. 5 Tyto informace by měly být korelovány se sledováním chování síťové infrastruktury, tak aby bylo možné detekovat, že se v síti vyskytuje kompromitovaná stanice se zasíláním dat na centrální systém s automatickou aktivací předdefinované akce nebo metodologie. Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ - 6 -

9 nástroje pro detekci bezpečnostních incidentů 6 ; nástroje včetně jejich charakteristiky pro detekci tzv. Zero Day útoků 7 mimo výše uvedené; centralizovaná infrastruktura pro pevný a bezdrátový přístup se společným operačním systémem, společným konfiguračním rozhraním, jednotným řízením přenosového pásma (QoS politiky) s jednotným monitorováním uživatelů a se společnou správou celé infrastruktury pro pevný a bezdrátový přístup (jedním nástrojem). Oblasti pro workshopy: monitorování aplikačních toků na end-to-end úrovni, a to jak z pohledu samotné infrastruktury (využití přenosového pásma, síťové zpoždění apod.), tak především z pohledu koncového uživatele (odezva konkrétních aplikací, počty aplikačních transakcí, poruchové stavy aplikací v korelaci na stav sítě apod.); podpora multimediálních aplikací (interaktivní komunikace pomocí hlasu a videa point to point nebo vícebodová spojení), online nástroje pro týmovou spolupráci uživatelů (sdílení dokumentů, pracovní plochy) a jejich transport z pohledu nastavení QoS a přidělování přenosového pásma; u multibodových multimediálních spojení návrh multicast technologie (architektury a řešení signalizace požadavků na zdroje a služby); nástroje pro prevenci detekce, troubleshooting a izolaci problémů, ztrátu malých fragmentů komunikace, vyššího rozptylu zpoždění, asymetrického směrování a simulace reálných multimediálních aplikací; sběru informací o aktuální a dlouhodobé spotřebě elektrické energie, jak vlastních infrastrukturních prvků, tak i koncových zařízení a také způsoby řízení jejich spotřeby. 6 např. mapování interní infrastruktury a aplikací, odhalení systémů s bezpečnostními slabinami, distribuce škodlivého SW, snaha o komunikaci s řídicími systémy botnet sítě, export dat, apod. 7 tj. útoků, které nelze odhalit čistě kontrolou na datové vzorky (signatury) Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ - 7 -

10 SVŘ VzS je tvořená strukturou směrovačů rozmístěných na lokalitách tak, aby topologicky postihly požadavky na datovou a hlasovou komunikaci v prostředí ATM a PVO pro jednotlivé systémy (aplikace) a uživatele. Cílem workshopu je definovat možnosti technologií výrobců z hlediska omezujících podmínek platných pro SVŘ VzS. Síť musí splňovat normy, které vyplývají z její funkce LPZ (Letecké pozemní zařízení): předpis ČOS KOMUNIKACE ZEMĚ-ZEMĚ, PROVOZNÍ A TECHNICKÉ NORMY LETECKÝCH POZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ LETECKÉ RADIONAVIGAČNÍ SLUŽBY požadavky na komunikaci jednotlivých konkrétní IS ATM/ATS národní norma - předpis L 10 EUROCONTROL - ED ED ICAO Doc 9869, vydání 2008-Manual on Required Communication Performance (RCP) Ed 1 Pro dosažení certifikace Odborem vojenského letectví (OVL) jsou definovány následující podmínky, které musejí být splněny: typová certifikace dle technických podmínek provozní certifikace testy FAT testy SAT technická část analýzy rizik. Současné technické podmínky zahrnují použití rychle konvergujícího směrovacího protokolu (např. EIGRP). Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ - 8 -

11 Resort obrany předpokládá provoz multimediálních služeb (hlasové, videokonference atd.) v oddělených virtuálních privátních sítích s podporou QoS (priority queuing) pro hlas a video na všech aktivních prvcích. Aktivní prvky by měly umožňovat dálkové napájení IP telefonů přes Ethernet síť (PoE) dle IEEE 802.3af a dálkový dohled a centralizovanou správu pomocí protokolu SNMP v3. Cílem workshopu je také definovat možnosti realizace multimediálních služeb v prostředí resortu obrany ČR, v návaznosti na různorodé parametry uživatelských vedení na jednotlivých lokalitách. Hlasová síť musí umožňovat připojení dalších resortních i mimo-resortních sítí včetně veřejných poskytovatelů hlasových služeb a sítí NATO. Musí dodržovat standardy ITU-T vydané pro tento způsob komunikace. Navrhovaná hlasová síť musí umožnit připojení koncových šifrovacích zařízení pro přenos utajované informace. Všechna zařízení musí umožňovat vzdálený i místní řízený a zabezpečený přístup. Základní varianty konfigurace: 1) Nejvyšší dostupnost služeb při vzniku závady Nezávislý prvek pro spojování hovorů (controller, který zajistí plné služby pro místní účastníky i při výpadku konektivity směrem do WAN sítě, přitom nesmí dojít k přerušení již navázané komunikace). Veškeré informace o voláních musí zůstat zachovány a po obnovení přenosového prostředí přeneseny do centrálního tarifikačního systému. Zajištění veškerých služeb bez přerušení již navázané komunikace v případě poruchy nezávislého prvku pro spojování hovorů dalším dostupným prvkem v síti WAN nebo LAN se stejnou funkcionalitou. Připojení lokality nejméně dvěma nezávislými technologiemi s dalšími prvky sítě. Přenosovým prostředím na úrovni páteřní sítě je IP prostředí (protokol SIP, H323). Možnost využití TDM prostředí (E1 rozhraní se signalizací QSIG-GF/SS) podle stavu místní přenosové infrastruktury. 2) Vyšší dostupnost služeb při vzniku závady Pomocný prvek pro spojování hovorů (controller pro zajištění plných služeb pro místní účastníky i při výpadku konektivity směrem do WAN sítě, přitom může dojít k přerušení již navázané komunikace. Výpadek lokálních služeb nesmí přesáhnout 1 minutu). Veškeré informace o voláních musí zůstat zachovány a po obnovení přenosového prostředí přeneseny do centrálního tarifikačního systému. Připojení lokality nejméně dvěma nezávislými technologiemi s dalšími prvky sítě. Přenosovým prostředím na úrovni páteřní sítě je IP prostředí (protokol SIP, H323). Možnost využití TDM prostředí (E1 rozhraní se signalizací QSIG-GF/SS) podle stavu místní přenosové infrastruktury. 3) Nižší dostupnost služeb při vzniku závady Pomocný prvek pro spojování hovorů (controller pro zajištění plných služeb pro místní účastníky i při výpadku konektivity směrem do WAN sítě, přitom může dojít k přerušení již navázané místní komunikace). Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ - 9 -

12 Přenosovým prostředím na úrovni páteřní sítě je IP prostředí (protokol SIP, H323) Možnost využití TDM prostředí (E1 rozhraní se signalizací QSIG-GF/SS) podle stavu místní přenosové infrastruktury. 4) Nejnižší dostupnost služeb při vzniku závady Zabezpečení konektivity analogovým nebo IP rozhraním pro vzdálenou lokalitu (nad 1km). Workshopy mají v části multimediální služby přinést odpovědi na tato základní témata: 1) Jak je navrhovaná multimediální síť schopna provozu videotelefone, videokonferencí (HW) a integrace se softwarovými konferenčními systémy, předpoklady a úroveň integrace se zařízeními třetích stran? 2) Resort obrany předpokládá rozdělení hlasového systému na pobočkovou část a páteřní IPhlasový systém s rozhraními a pro směrování hovorů mezi lokalitami po IP (kde není IP po E1), pomocí controlleru zpracovávajícího uživatelské a systémové požadavky. Vymezení celého hlasového systému směrem k rozhraní DMZ, které musí získat podporu pro komunikační protokoly. 3) Zohlednění problémů využití VoIP v prostředí bezdrátové datové infrastruktury (WiFi, LTE,..) 4) Možnosti řešení různých úrovní dostupnosti služeb v různých lokalitách. 5) Způsob řešení vysoké dostupnosti; úroveň do jaké lze rozdělit jednotlivé služby napříč sítí (škálovatelnost). Vysoká dostupnost značí také, kolik bude použito stupňů zálohy 1, 2, 3, a kvalita zálohy (např. úroveň služeb přes záložní systém na všech úrovních je stejná = bez omezení uživatele) 6) Otázka preference používání otevřených standardních komunikačních protokolů v řídící části, koncových zařízení a API u aplikací, které jsou plně zdokumentovány, tzn. podporují alternativy k vlastním proprietárním protokolům s plným zachováním služeb? 7) Jakým způsobem je u technologie výrobců řešen požadavek na záznam komunikace, případně spolupráce se záznamovými zařízeními jiných výrobců na úrovni IP přenosů? 8) Způsob udržení centralizace správy i při použití samostatných hlasových bran na lokalitách, minimálně na úrovni dohledových systémů, ale s podporou hromadných = dávkových úprav uživatelských poboček, importů a exportů nastavení atp. 9) Umí výrobci dodat hlasové brány schopné splnit parametry hlasu s dosahem do 1 km a nad 1 km, a nikoliv jen brány pro kancelářské použití? 10) Jaké standardní a dodatečné ochranné prvky portů hlasových bran proti přepětí lze použít a jaké výrobci doporučují? 11) Je technologie hlasových brán výrobců připravena na opravy po částech (kartách) za provozu? Bránu o 700 účastnících nelze měnit celou kvůli např. 1 portu. 12) Jak se z licenčního hlediska komunikační systémy chovají při použití koncových zařízení od jiných výrobců, přestože používají standardní komunikační protokoly. Z pohledu garance podpory přístrojů lze je užívat i v jiných hlasových systémech (pokud používají standardní komunikační protokoly)? Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ

13 13) Pokud výrobce upřednostňuje využití digitálních poboček jaký je jejich uživatelský přínos oproti analogovému telefonu se stejnými službami (např. rozdíl v celkových nákladech rozložených na port - cenách na pobočku). 14) Softwarová telefonie multiplatformní klientský software (Windows, Mac, Apple IOS, Android, Windows Phone) 15) Licenční politika možnosti v rámci nakoupených licencí migrace z jednoho typu do jiného (Voip SW <-> Voip HW <-> Analog / TDM), při zachování celkového počtu i v závislosti na změnách v rezortu bez vícenákladů. 16) Pozáruční licenční politika - je pro udržení aktuálnosti systému (update/upgrade), změnách v kapacitě (počtu licencí) a množství lokalit nutný jakýkoliv placený kontrakt s výrobcem? 17) Možnost a úroveň virtualizace na všech aplikačních serverech (tj. včetně hlasových systémů). 18) Virtualizace obecně nezávislá na dodavatelích těchto prostředků. Vliv na licence při migraci virtuálních strojů (potřeba placené spolupráce s výrobcem/kontraktorem). 19) Nutnost integrace virtualizačních prostředí do dohledových systémů a zpráva virtuálních strojů přes webové rozhraní nebo clientskými aplikacemi spustitelnými ve Windows? 20) Management dohledu s preferencí univerzálních (OS nezávislých) řešeních, případně využití webových rozhraní ve standardech zvládnutelných v běžných web-prohlížečích (bez nutnost pluginů třetích stran). 21) Centrální hlasové služby voic , presence (pro ovládání IP telefonů, chat), tarifikace, centrální adresář, faxserver včetně jejich virtualizace a následná schopnost migrace do datového centra. 22) Způsob integrace služeb s komunikačními prostředky (Exchange, MS Lync, atp). 23) V případě řešení hlasových služeb softwarovou telefonií z PC je nutné určit způsob oddělení pouze hlasového provozu od zbytku datového provozu z konkrétního PC (vliv na QoS). Datová infrastruktura musí softwarové telefonii umožnit na definovaných přístupových routerech nastavit řízený prostup pouze RTP toků a signalizace mezi počítači a prvky hlasového systému. 24) Způsob spolupráce mezi přístupovými routery a řídícími prvky hlasových systémů (brány a servery) na rezervaci pásma pro multimediální provoz ještě před začátkem komunikace (spolupráce Qos a RSVP). 25) Možnosti využití otevřeného SW řešení (open source application); modelová aplikace v prostředí GDS včetně centrální správy a licenční politiky; porovnání tohoto otevřeného řešení s proprietálním řešením výrobců. Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí Prosinec 2008 Identifikační údaje informační koncepce 1. Identifikační údaje informační koncepce Označení

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11 Přednáška č.11 Virtuální LAN sítě Virtuální privátní sítě Typy VPN sítí VPN protokoly Bezpečnostní zásady Bezdrátové sítě a bezpečnost Nástroje pro ochranu otevřených sítí Virtuální sítě se objevují v

Více

1. Specifikace IP telefonního systému

1. Specifikace IP telefonního systému 1. Specifikace IP telefonního systému Příloha č. 1 výzvy Technická dokumentace Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická dokumentace zadavatele 1.1. Architektura Řešení IP telefonního systému umožní nasazení

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Litvínov Operační program: Integrovaný operační program Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Číslo výzvy:

Více

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM)

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Diplomová práce Autor: Milan Šereda Informační technologie

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

zadavatele pro VŘ s názvem Implementace VoIP telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná

zadavatele pro VŘ s názvem Implementace VoIP telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná 2015 Technická specifikace zadavatele pro VŘ s názvem Implementace telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná Miroslav Pros Seller Moravia, s.r.o. 1) Seznam zkratek

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

Technický popis předmětu plnění

Technický popis předmětu plnění Základní podmínky Dodávky: Technický popis předmětu plnění 1. Zadavatel požaduje dodat taková zařízení a technologie, u něhož výrobce nevyhlásil EOS (end of sale and support) a distributor garantuje minimálně

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ

MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ OD PŘÍSTUPOVÉHO BODU K CENTRÁLNĚ SPRAVOVANÉ SÍTI CZECHACCELERATOR DOSTÁVÁ ČESKÉ FIRMY DO SVĚTA NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT ŠESTKA MÍSTO ČTYŘKY IPV6 V

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3 IT PRODUKT 2012 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Použití produktu: Produkt představuje bezpečnostní řešení pro bezdrátová zařízení, pevná připojení, uživatele připojující se přes VPN či virtuální desktopy. Současní

Více

Virtuální privátní síť pro malé a střední firmy

Virtuální privátní síť pro malé a střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Žáček Virtuální privátní síť pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2011 Zadávací

Více