Kunovský fašank 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kunovský fašank 2012"

Transkript

1 ROČNÍK 23 3/2012 CENA 10 Kč Kunovský fašank 2012 Každý rok je stejný a přesto pokaždé jiný rozpustilý s tradičními tanci i písněmi, veselý, někdy trochu štiplavý při reportážích TV Kuna či litaniích nad pochovávanou basou. Fašank je také mlsný - zabijačkové dobroty v památkovém domku v režii Mužského sboru a historické a etnografické komise, nebo v kulturním zařízení Pálenice koblihy a boží milosti usmažené kunovskými Tetičkami, to jsou opravdu veliké lahůdky. Mezi tím občas štamprlička pálenky. A letos byl vlídný i po stránce povětrnostní - nesněžilo, nepršelo, nemrzlo, i když k večeru už toho měli fašančáři asi docela dost A čím byl jiný? V průvodu nebylo tolik fašančárů jako jiné roky, začínající prázdniny zřejmě v tomto směru sehrály svou roli. Členové kunovské artilerie vyfasovali ve výstrojním skladu nové mantly a potápěčská skupina z nedávných šibřinek jistila podvodní bezpečnost i o fašanku. Po letech se opět v Kunovicích zformoval ochotnický soubor a představení Vražda sexem bylo patřičně fašankově rozpustilé. Udělování titulu Čestný straňan je novinkou s perspektivou další kunovské tradice uvidíme za rok, až se bude opět zpívat: Fašanku, fašanku, už je ťa namále red NAPIŠTE NÁM:

2 Přečtěte si: Kolik stojí kultura Aktuálně ze škol str. 4 str. 5-7 Rozhovor se starostkou Portrét Josefa II Nový král Fašank ve Stupavě str. 8-9 str. 11 str. 12 str. 15 Společenská kronika Beruška informuje Hasičský rok 2011 Haló, tady Bělinka! Ples jízdy králů Sportovní aktuality str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str KUNOVJAN, Městský zpravodaj, Vydává: Městský úřad Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera, Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133, Náklad: výtisků Příští číslo vychází 30. března 2012, uzávěrka redakčních příspěvků 12. března 2012 Vybráno z usnesení 19. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Složení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice JPO II/I s platností od 1. ledna 2012 Doplatek za bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let z Kunovic ve výši Kč na základě provedeného rozboru k vyrovnání roku 2011 dle Dodatku smlouvy č. 38/2011 mezi městem Kunovice a ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kunovice a Bronislavem Borským DERO, Řadová 568, Buchlovice, na provádění monitoringu výskytu hlodavců a cíleného deratizačního zásahu na veřejných plochách a v městské kanalizaci ve městě Kunovice v roce 2012 Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Kunovice a ŘSD ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupené Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín, na investiční akci: Silnice I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření za podmínky, že doba platnosti bude určena do , v dalším stupni projektové dokumentace budou do dokumentace zapracovány požadavky města (přechod pro chodce na nám. Svobody apod.) a budou respektovány požadavky města Kunovice dané usnesením Rady města Kunovice č.: 1406/ ze dne , ze- jména zachování přechodu od budovy staré školy k Panskému SCHŮZE RADY MĚSTA dvoru, odstranění chodníku 1. března 2012 u školy apod. S m l o u v u 22. března 2012 o pronájmu nebytových pro- stor a reklamní plochy mezi ZASEDÁNÍ městem Kunovice a Sdruže- ZASTUPITELSTVA MĚSTA ním pro aktivní rozvoj, Stará 19. dubna 2012 Tenice 1201, Uherské Hra- diště S m l o u v u o pronájmu nebytových pro- stor, reklamní plochy a místa podnikání mezi městem Kunovice a Ivanou Šoffovou, Na Zelničkách 804, Kunovice Smlouvu o pronájmu nebytových prostor a reklamní plochy mezi městem Kunovice a Halík Truhlářství, s. r. o., Boršice u Blatnice 352 Kupní smlouvu o převodu vlastnictví nemovitostí mezi Aircraft Industries, a. s., Kunovice, Na Záhonech 1177, a městem Kunovice dle podmínek stanovených Zastupitelstvem města Kunovice podle usnesení č. 66/IV./2011 Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Kunovice a AK 11, a. s., Františka Křížka 362/1, Praha 7 Holešovice Darovací smlouvu na výnos finanční sbírky pro klienty DZP Kunovice uzavřenou mezi městem Kunovice a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště Dohodu o ukončení nájmu mezi městem Kunovice a Daňová, s. r. o., Panská 25, Kunovice Nájemní smlouvu mezi městem Kunovice a Pavlem Nyklem, Novoveská 1390, Kunovice na nájem částí pozemků p. č. 2074/17 a 2074/19 o výměře 45 m 2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Dohodu o elektronické fakturaci mezi městem Kunovice a firmou REALEX International ZPS, s. r. o., Praha 8, U Pekařky 484/1a Bere na vědomí: Informaci o předběžných výsledcích hospodaření města za rok 2011 a stavu portfoliového účtu k Zprávu o plnění úkolů Městské policie v Kunovicích za 2. pololetí 2011 Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice JPO II/ I v roce 2011 Dodatek č. 21, kterým se mění Příloha č. 3 ceny za poskytnutí služeb ke Smlouvě č. 1/01/2/012/2003 o odběru obalových a dalších druhů odpadů uzavřené mezi městem Kunovice a společností Sběrné suroviny UH, s. r. o., Brněnská 1372, Staré Město. Změna uvedené přílohy se týká snížení likvidační ceny papíru a lepenky na 200 Kč za tunu (bez DPH). Nesouhlas firmy ZEVOS, a. s., Nádražní 25, Uherské Hradiště, s kupní cenou strana 2 1/2012

3 za převod pozemků p. č. 3387/2, 3382/1 a 3389/2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, předkládá ZM Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Kunovice a E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, zastoupená E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, na pozemcích p. č. 372/1, 315/224, 315/245 a 3249/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště spočívající v realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem: Kunovice, Zelničky, rozšíření NN, Město, předkládá ZM Zveřejňuje: Záměr města na zřízení věcného břemene umístění nového závěsného kabelu na p. č. 1255/2 a p. č. 1255/1 v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště Záměr města na výpůjčku klubovny seniorů v Komunitním Vybráno z usnesení 20. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2012 a předkládá ZM Dohodu o ukončení nájmu mezi městem Kunovice a Ivanem Hruškou, Prokopa Holého 750, Uherské Hradiště Smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi městem Kunovice a ŘSD ČR, Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín Smlouvu o užívání komunikací mezi Aircraft Industries, a.s., Na Záhonech 1177, Kunovice a městem Kunovice týkající se přístupu na pozemek p. č. 3716/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště dodatečně Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a firmou BENT real s.r.o. se sídlem Opletalova 27, Praha 1, IČ , týkající se XV. plesu města Přílohu 1/2012 ke smlouvě o poskytování regionálních knihovnických služeb v oblasti doplňování a zpracování knihovního fondu mezi městem Kunovice a Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti se sídlem Velehradská 714, Uherské Hradiště, IČ Radniční okénko Nad kulturním kalendářem Rozmary počasí zimních měsíců nás stále nepřestávají překvapovat. Zato vrcholící plesová sezóna potvrzuje stálost i tradici, která si prosadila své místo v kulturním kalendáři Kunovic. Ples farníků ve společenském sále na Panském dvoře, XV. Ples města měnící se ve skutečně reprezentativní záležitost, Ples rodičů, kde žáci obou základních škol nahlížejí prostřednictvím polonézy pod pokličku společenskému dění, šibřinky a fašank přinášející veselí i jistou dávku úcty a pokory k dávné tradici, byť oděné do novějšího šatu. Košt slivovice i košt vína u našich zahrádkářů se řadí k těm nabídkám, na které lidé slyší. Ojedinělý Ples dětí pořádaný naší mateřskou školou patří k nezapomenutelným a dojemným zážitkům, na které se v probouzejícím jaru můžeme těšit. Velikonoční období spojené s pletením pomlázek ve Farním domečku a šlahačková jízda s Handrlákem nás opět vrátí zpět ke kořenům a o první májové noci se nezapomeňte políbit pod rozkvetlým stromem, když půjdete z čarodějnic třeba kolem čerstvě postaveného máje, a vzpomeňte na 1/2012 KUNOVJAN centru v Kunovicích pro pravidelné pěvecké zkoušky v úterý od 19:00 21:00 hodin Záměr města na pronájem nebytového prostoru ve Slovácké búdě, č. p. 599 na pozemku p. č. 2268/1 v sobotu od 10:00 do 11:00 hodin Záměr města na převod pozemku p. č. 3822/8 a části pozemků p. č. 3822/6, 3823 a 4122 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště mimo část dotčenou plánovanou výstavbou protipovodňové hráze Promíjí: Nájemné za pronájem sportovní haly při pořádání Rodičovského plesu dne 28. ledna 2012 Sdružení rodičů při ZŠ, Červená cesta 853, Kunovice, a při ZŠ, U Pálenice 1620, Kunovice, s tím, že Sdružení rodičů zajistí praní ubrusů po této akci Smlouvu o výpůjčce mezi Římskokatolickou farností Kunovice a městem Kunovice na výpůjčku Obrazu císaře Josefa II. portrét Bere na vědomí: Program jednání VIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice Aktualizovaný rozpočtový výhled města Kunovice a předkládá ZM Informaci o vyřizování přestupků ve II. pololetí 2011 Zprávu o stavu vyřizování peticí a stížností za II. pololetí 2011 Výroční zprávu Městského úřadu v Kunovicích za rok 2011 dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zprávu o nakládání s pozemky města za 2. pololetí 2011 Zprávu o vyhodnocení provozu sportovní haly za 2. pololetí 2011 a předkládá ZM Zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 7. únoru 2012 a předkládá ZM Zprávu o provozu, činnosti a ekonomickém vyhodnocení kina Lípa za rok 2011 a předkládá ZM Zrušení obecně závazné vyhlášky města Kunovice č. 3/2011 ze dne O místních poplatcích a návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 ze dne blížící se svátek maminek, kterým děti z našich folklorních souborů věnují svá premiérová vystoupení. Ale to už bude vzápětí na dveře ťukat jízda králů a spolu s ní i Kunovské léto se svými doprovodnými akcemi. Mezitím se naskytne možnost oslavit Den dětí při tradičním otvírání koupaliště a rozproudit krev na Rockovém létě a pak třeba se Slováckým aeroklubem a Leteckým muzeem odletět na prázdniny. Při hodovém veselí už budeme jedním očkem pokukovat po adventním čase, v němž při řadě setkání a koncertů najdeme chvíli ke zklidnění ducha i rozjímání. Při společně prožitých chvílích a třeba i zazpívaných koledách snad pocítíme onen zvláštní okamžik sounáležitosti a lásky k místu, v němž žijeme. A musím říct, že mě osobně spolupráce všech, kterým není kulturní dění v Kunovicích lhostejné, naplňuje radostí, obdivem a úctou k odvedené práci. Zvlášť když se věc podaří. Všem nejmenovaným zúčastněným i účastným patří můj dík. Olga Strašáková strana 3

4 O místních poplatcích a předkládá ZM Dodatek č. 22, kterým se mění Příloha č. 3 ceny za poskytnutí služeb ke Smlouvě č. 1/01/2/012/2003 o odběru obalových a dalších druhů odpadů uzavřené mezi městem Kunovice a společností Sběrné suroviny UH, s. r. o., Brněnská 1372, Staré Město. Změna se týká snížení likvidační ceny papíru a lepenky na odběr zdarma Kupní smlouvu mezi městem Kunovice a Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 1177, Kunovice, předkládá ZM Návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou Kunovice, Mládežnická 1321, Kunovice a Základní uměleckou školou Uherské Hradiště, Mariánské nám. 125, Uherské Hradiště Ukončení provozu směnárny v Městském informačním centru k 28. únoru 2012 Studii využití sportovního areálu u Základní školy U Pálenice Ukládá: Vedoucímu odboru investic a územního plánování zapracovat připomínky rady města do studie využití sportovního areálu u Základní školy u Pálenice Zveřejňuje: Záměr města na pronájem nebytových prostor v Podnikatelském inkubátoru Kunovice, Panská 25, označené čísly D1.06, D1.03, B1.03, B1.05l, B1.05m, B1.05d a B1.05c. Souhlasí: S umístěním sídla občanského sdružení Re-Vital v Podnikatelském inkubátoru Kunovice, Panská 25, Kunovice S nájmem nebytových prostor o výměře 302,78 m 2 v budově čp svěřených do správy Mateřské školy Kunovice Základní umělecké škole Uherské Hradiště, Mariánské nám. 125, Uherské Hradiště pro provoz pobočky Kunovice Se zapojením města Kunovice do projektu s názvem Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců/kyň Bezplatná přeprava seniorů Senioři z Kunovic, ale i ze sousedního Uherského Hradiště a Starého Města starší sedmdesáti roků se mohou přepravovat zdarma na linkách městské hromadné dopravy provozované společností ČSAD BUS Uherské Hradiště. V roce 2011 využilo této možnosti v celém souměstí celkem cestujících. Při jízdném ve výši 8 Kč představuje přeprava seniorů celkovou finanční částku Kč. Tu ovšem nehradí uvedená přepravní společnost, ale v konečném řešení ji platí uvedenému dopravci účastníci projektu bezplatné Kolik stojí kultura v Kunovicích V reakci na žádost pana Františka Hanáčka o zveřejnění výdajů a příjmů týkajících se oblasti kultury (viz Kunovjan č. 2/2012) přinášíme srovnání příjmů a výdajů v rozpočtu města v rámci rozpočtového paragrafu. Ostatní záležitosti kultury: Příjmy Kč Kč Kč Výdaje Kč Kč Kč Rozdíl Kč Kč Kč Rozpočtový paragraf Ostatní záležitosti kultury zahrnuje mimo jiné: provoz kulturního zařízení Pálenice, Slovácké búdy a Slováckého sklepa ples města, hody, pořádané koncerty a výstavy, příspěvky na Kunovské léto činnost sedmi souborů jednou za dva roky jízda králů (2010) přepravy seniorů v MHD, tedy města Kunovice, Uherské Hradiště a Staré Město. Město Kunovice se na této úhradě za rok 2011 podílelo částkou Kč, zbytek celkové sumy doplatila města Uherské Hradiště a Staré Město podle stanoveného koeficientu podílu jednotlivých měst. Občanům tří měst je sice uvedená služba poskytována bezplatně, avšak náklady s ní spojené hradí jednotlivá města. Ing. Josef Krupa, pověřen vedením odboru správy majetku a životního prostředí Náklady na provoz kina Lípa jsou hrazeny ze samostatného rozpočtového paragrafu, a proto nejsou ve výše uvedené tabulce zahrnuty. V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny částky, jimiž radnice dotuje folklorní život (příspěvky na kroužky a soubory a provoz Slovácké búdy), a částky, jimiž dotovala provoz kina Lípa (výnosy příjmy). Srovnání tedy přináší reálný obraz toho, jaké částky vynakládá město Kunovice na kunovický folklor a kolik na provoz kina Lípa: Folklorní soubory Kč Kč Kč Kino Lípa Kč Kč Kč Na závěr ještě drobnou technickou poznámku: Rozpočet města podléhá schvalování zastupitelstvem města a zastupitelé o návrhu předkládaném radou města rozhodují hlasováním. Ing. Pavel Vardan, místostarosta strana 4 1/2012

5 Mateřská škola aktuálně Pozvánka na ples Srdečně zveme děti i rodiče na 11. PLES DĚTÍ, který se koná v sobotu od do hod ve sportovní hale v Kunovicích. Ples zahájí nejstarší děti polonézou a po celé odpoledne je připraven tradičně bohatý program pro děti. Těší se pořadatelé. Ředitelka Mateřské školy v Kunovicích vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2012/2013, který se bude konat v ředitelně v budově MŠ ve dnech dubna dubna od do hod 11. dubna od 9.00 do hod 12. dubna od do hod Přijímáme děti od 3 let a děti starší. K zápisu přijdou rodiče s rodným listem dítěte, očkovacím průkazem dítěte a občanským průkazem. KUNOVJAN Dny otevřených dveří v mateřské škole Ve dnech se můžete přijít podívat do mateřské školy v Kunovicích. Přijďte si prohlédnout prostředí všech tříd, poznat příjemné klima školy, seznámit se s kolektivem školy, pohrát si s dětmi. Nejlepší čas pro návštěvu je od 8.00 do hod. Těší se všechny děti a kolektiv. Zápis dětí do mateřské školy Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou osobně u ředitelky školy ve dnech od do hod v ředitelně a vyplněné dětským lékařem přinesou k zápisu. Při zápisu dětí do MŠ vycházíme z kritérií pro přijímání dětí do MŠ. Před nástupem do MŠ doporučujeme číst s dětmi velmi milou knížku Chystáme se do školky od Jiřího Šandery, díky níž se děti hezky seznámí s tím, co je čeká. Alena Bočková, ředitelka školy a celý kolektiv Rodičovský ples na výbornou Jak je již mnohaletou tradicí, proběhl i letos poslední lednovou sobotu Ples rodičů. Žáci devátých tříd předvedli nádherné předtančení s polonézou a valčíkem. Všichni se nám také po odtančení představili a pak následoval tanec s rodiči. Všechno to zvládli naši žáci na výbornou a důstojně tak postoupili na společenské úrovni do vyššího ročníku. Opravdu nám všem a hlavně rodičům udělali velkou radost. Také vystoupení aerobiku předvedené taneční skupinou S.O.S. bylo zajímavé a vhodně doplnilo program večera. 1/2012 K poslechu výborně hrála dechová hudba Hradčovjanka a DJ Skládal. Velký zájem byl o tombolu, kde se letos sešly opravdu hodnotné ceny a za to patří dík všem sponzorům a rodičům, kteří ceny do tomboly věnovali. Jsme rádi, že penězi, které se z plesu hlavně díky tombole získají, budeme moci podpořit potřeby žáků našich základních škol. Děkujeme tímto všem, kdo se na pořádání plesu podíleli, také městskému úřadu a zvláště pak rodičům a učitelům. Díky také vám všem, kdo jste přišli. Sdružení rodičů základních škol v Kunovicích strana 5

6 Otevřeli jsme (si) dveře Škola, která má kliku. I tak se může po 21. lednu mluvit o naší škole. Zdánlivě odvážné tvrzení souvisí s netradičním nápadem pedagogického kolektivu. Ten vyzval všechny příchozí, aby jim na Den otevřených dveří přinesli do školy místo darů vše, co nějakým způsobem souvisí právě s dveřmi. Návštěvníci, byly jich odhadem čtyři stovky, skutečně přinesli do školy desítky klik, pantů, zvonků, zámků i klíčů. Ze všech těchto předmětů vytvoří žáci společně s učiteli během jara v hodinách výtvarné výchovy zajímavý artefakt, který natrvalo vystaví na prestižním místě. Nebyl to ale pochopitelně hlavní cíl Dne otevřených dveří, šlo o víc. Školu jsme chtěli ukázat rodičům našich budoucích i současných žáků. Nabídli jsme jim procházku budovou, jejíž vybavení doznalo mnoha změn, a šanci zkusit si práci s moderní vyučovací technikou. Návštěvníci zhlédli desítky ukázek vyučovacích hodin, často dokonce nešetřili potleskem. Veskrze příjemnými vzkazy nám ZŠ U Pálenice kouzelní Šmoulové pomáhat nesměli. Nebylo to ani nutné, téměř všechny děti si s těžkými úkoly poradily na jedničku. Zpovzdálí (buď s kamerou či s foťákem v ruce, nebo také od kávy a buchet) to vše sledovali právem pyšní rodiče. Dopadlo to skutečně jako v pohádce: k všeobecné spokojenosti. Škola otevře v září 2012 dvě první třídy. Rozhodnutí o přijetí od nás totiž obdrželo 44 dětí. Třídní jedné první třídy bude Mgr. Kristýna Dufková. Která další paní učitelka dostane příjemný úkol provázet děti v jejich prvních školních dnech, o tom ještě rozhodnuto není. Rodiče ale budeme včas informovat. Totéž platí také o termínu tří školiček, které pro naše budoucí školáky uspořádáme do konce tohoto školního roku. Pro rodiče pak na přelomu května a června připravíme informační schůzku, na kterou včas pošleme pozvánku. Děkujeme za Vaši důvěru. Vzhůru za dalším úspěchem Další krůček k vytouženému finále udělala ve Zlíně Dominika Hubíková z 8. B. V regionálním kole soutěže Mladý Démosthenes obsadila první místo a zajistila si účast v kole krajském, kam mohl postoupit jen vítěz. Nyní ji čeká natáčení dvouminutového klipu, který rozhodne o tom, zda se dostane mezi nejlepší. Zaujme porotu natolik, že se v květnu opět podíváme do Prahy? Stejné štěstí bohužel neměla Eliška Martincová, které první místo uteklo o pověstný vlásek. Její kvalitní výkon stačil pouze na místo druhé. I tak to pro ni byla cenná zkušenost, kterou se v příštím roce určitě podaří zužitkovat. příchozí popsali čtvery dveře (ty, které k tomu byly určeny), zúčastnili se hry o ceny a odcházeli většinou s pocitem, že čas od času stojí za to přijít do školy i v sobotu. Děkujeme za návštěvu. Šmoulové zapsali 44 dětí Bylo to jako pohádka, ve které nakonec dobro zvítězí nad zlem. Zlý čaroděj Gargamel v té pohádce nejdřív vyhnal jedenáct Šmoulů z jejich vesničky. K překvapení všech se Šmoulové v pátek 27. ledna 2012 objevili na chodbách naší školy. Malí i velcí modří Šmoulové provázeli děti, které k nám přišly k zápisu do prvních tříd. Ale pozor, pouze provázeli! Přijetí do školy si už děti musely zasloužit samy, v tom jim Vysvědčení s překvapením Opět netradičně si pololetní vysvědčení předaly děti z 2. A. Tentokrát vše proběhlo v režii Hasičského záchranného sboru, územního odboru Uherské Hradiště. Ranní cesta na vlakové nádraží byla opravdu náročná, mrzlo, a ještě ke všemu nikdo ani netušil, kam vlastně jedeme. Velká hádanka byla rozluštěna během jízdy, ale že se z nás během dopoledne stanou opravdoví hasiči, to nikdo netušil. První úkol nás čekal hned na samotném začátku. Během dopoledne jsme měli najít podle hodnosti pana plukovníka a zjistit jeho jméno. Pak přišla na řadu výuka hasičů, prozkoumali jsme auta, zopakovali si důležité informace a pak hurá na fyzickou přípravu. Skluz po tyči jsme po loňském nácviku již zvládli téměř hladce, ale to jsme ještě netušili, že poslední a nejtěžší úkol je před námi. S dýchacím přístrojem na zádech jsme se rozběhli do nejvyšších pater, kde jsme se měli jako správní hasiči zahlásit panu plukovníkovi. Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to. Hodnost plukovníka má ředitel územního odboru Uh. Hradiště pan Jaroslav Olbert. Ten nám také slavnostně předal nejen školní vysvědčení, ale také vysvědčení z požárního výcviku, pro které jsme si přišli v hasičské přilbě. Školní kolo anglické olympiády Martin Hromada z 9. B a Martin Jurča ze 7. třídy se stali vítězi školního kola olympiády v jazyce anglickém. Soutěž se uskutečnila ve čtvrtek 2. února. Celkem se zúčastnilo 13 žáků. První částí olympiády byl poslechový test namluvený rodilými mluvčími. Ve druhé části si žáci vylosovali téma, o kterém museli hovořit a poté reagovat na otázky vyučujících. V této části se hodnotí především slovní zásoba, plynulost projevu, výslovnost, schopnost pohotové reakce, gramatická správnost a respektování zadaného tématu. Ve třetí části olympiády žáci popisovali obrázek. strana 6 1/2012

7 Biologická olympiáda školní kolo V posledním lednovém týdnu si mohli žáci, kteří se více zajímají o přírodopis, vyzkoušet své znalosti ve školním kole Biologické olympiády. Letošní téma nese název Vzájemné vztahy mezi organismy. Účastníci z 6. až 9. ročníků soutěžili ve dvou kategoriích. Jejich úkolem bylo určit název předložených zástupců rostlin a živočichů, vyřešit test a vypracovat laboratorní úkol, jehož součástí byla práce s mikroskopem nebo pozorování přírodnin. Nejúspěšnějšími řešiteli v kategorii D se stali Johana Jelénková, Jaromír Kudlička a Alžběta Lyková, v kategorii C Tomáš Lorenc, Nikola Galušková a Vojtěch Kolařík. Po sepsání vstupní práce mohou první dva prezentovat naši školu v okresním kole. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů. Zeměpisná olympiáda - školní kolo Jak je v naší škole již pravidelným zvykem, opět se konalo školní kolo oblíbené Zeměpisné olympiády 2012/2013, tentokrát v kategorii C a D. Žáky prověřily otázky v oblasti geografie Evropy, a to prací s atlasy i bez atlasů. Z celkového počtu desti zúčastněných se na prvním místě umístil Pavel Lorenc s celkovým počtem 73 bodů, na dalších místech skončili loňský vítěz Dominik Bistrý a Tomáš Lorenc. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole Dějepisná olympiáda Po úspěšném školním kole dějepisné olympiády postoupili dva žáci naší školy do okresního kola. Téma V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení bylo velice zajímavé, ale také poměrně obtížné. Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a 3. a 4. ročníku osmiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky. Tomáš Lorenc, žák deváté třídy, řešil zadání natolik úspěšně, že mu přineslo postup do krajského kola. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů, Tomáši!!! ZŠ Červená cesta KUNOVJAN lužáky z celé školy. Kromě ostřílených kaskadérů, kteří se proháněli po ledové ploše jako tajfun, byli zde i takoví, kteří své nové brusle zkoušeli poprvé. Nejvíce uznání získal Martin Verbík ze 4. třídy, který zájemcům předvedl obdivuhodné kreace, které se naučil v krasobruslařském oddílu. Mírně unaveni, ale i spokojeni s netradičně strávenými dvěma hodinami, se pak všichni opět vrátili do školních lavic, aby pokračovali ve výuce. Obdrželi jsme sponzorský dar V těchto dnech vedení naší školy obdrželo od firmy KOVO- KON z Popovic sponzorský dar ve výši Kč. Polovinu z této částky obdrží žáci VII. třídy, kterou navštěvuje syn z jednoho majitelů. Druhou polovinu škola věnuje na nákup a výrobu propagačních materiálů školy, jako jsou trička, kšiltovky, propisky a další předměty s emblémem školy. Tyto obdrží žáci školy, kteří se umístí v různých soutěžích na předních místech, případně je dostanou za odměnu při různých činnostech. Žáci VII. třídy se už teď těší na výlet, který jim z velké části pokryje sponzorský dar, a děkují rodině Koníčkových za tento dar. Vedení školy se k poděkování připojuje. Výchovný koncert Rock co rok V pondělí 30. ledna se tělocvična naší školy rozezněla rockovým koncertem. V rámci hudební výchovy a konce pololetí jsme si zpříjemnili pondělní dopoledne. Školu navštívila kapela Ziggiho Horvátha, jenž žákům představil rock jako významný hudební žánr v celé jeho různosti a autentické kreativitě. Žáci se postupně seznámili s tvorbou hudebních formací Citron, Elán, Blue Effect či hardrockovou kapelou Katapult. Tuto pestrou rockovou paletu dokreslil portrét artrockových Progres 2. Po ovacích celé školy nechyběl ani přídavek ale to už žáci stáli na lavičkách a s rukama nad hlavou se pohybovali v rytmu písně. A ti nejodvážnější se pak chlubili autogramem, který jim sám Ziggi napsal do památníku nebo na ruku. Tradiční bruslení zahájení 2. pololetí pohybem Prvního února začalo 2. pololetí školního roku 2011/2012. Naši žáci se vypravili na zimní stadion do Uherského Ostrohu, aby zde strávili příjemné chvíle plné pohybu se svými spo- 1/2012 Překvapení ve školní jídelně Po pololetních prázdninách čekalo na všechny strávníky v naší jídelně milé překvapení. Staré a už nevyhovující stoly a židle byly nahrazeny novými, barevnými a moderními, vhodnými zejména do školních jídelen. Doufáme, že si žáci budou vážit nového nábytku a zároveň se touto změnou zpříjemní prostředí, ve kterém nám bude ještě více chutnat. strana 7

8 Rozhovor po roce V únorovém čísle loňského ročníku zpravodaje Kunovjan si jeho čtenáři mohli přečíst Program rozvoje města na léta společně s připojeným rozhovorem se starostkou města Kunovice Mgr. Ivanou Majíčkovou, která předložený dokument okomentovala. Uběhlo dvanáct měsíců, a je tedy načase poptat se, jak se daří v tomto volebním období město rozvíjet a nakolik je čtyřletý plán naplňován. Navíc má Ivana Majíčková za sebou první rok ve funkci starostky bylo tedy o čem povídat. Paní starostko, stát v čele města není pro Vás zcela novou situací změnilo se něco okamžikem Vašeho zvolení starostkou Kunovic? Smířila se mužská část zastupitelstva s tím, že v Kunovicích má hlavní slovo žena? Díky osmileté zkušenosti v samosprávě a především díky velké životní škole po boku pana starosty Jiřího Vařechy a těžké zkoušce po jeho odchodu to pro mne nebyla až tak převratná změna, ale změnilo se toho hodně. Okamžikem mého zvolení na mě ještě více než před tím dolehl pocit obrovské zodpovědnosti. Velmi si vážím toho, že mně právě pan starosta Jiří Deml, můj velký vzor, předával starostovský znak, jako první blahopřál a uvedl do funkce. Vnímám to jako důkaz, že muži v Kunovicích jsou pokrokoví a neřeší, zda je starostou muž či žena. A neřekla bych, že starosta či starostka má hlavní slovo. Rozhodování ve městě je kolektivní a hlavní slovo má zastupitelstvo. Snažím se řídit radu i zastupitelstvo města demokraticky. Jak se daří plnit plán rozvoje města v podmínkách, které jsou zcela jistě odlišné od těch, v nichž byl tento dokument původně formulován. Na podzim roku 2010 to ještě s ekonomickou krizí nevypadalo tak vážně, jak se ukázalo během loňského roku Program rozvoje města se nám daří i přes všechny vnější problémy plnit tak, jak jsme si naplánovali. Museli jsme samozřejmě také přistoupit k nějakým úsporným opatřením, ale snažíme se, aby tato opatření nebyla na úkor občanů. V Programu rozvoje města je na prvním místě uvedeno téma dopravy a sama jste toto téma označila jako největší problém Kunovic. Změnilo se v této oblasti něco k lepšímu? Před chvílí jste vzpomínal ekonomickou krizi. Ta především (a nejen ona) ovlivnila v náš neprospěch státní politiku v dopravě. Nicméně stále pomalu postupujeme. Ředitelství silnic a dálnic ČR na sklonku minulého roku podalo k územnímu řízení projekt Kunovice - dopravně-bezpečnostní opatření, který se týká úprav na silnici I/55 od kostela po podjezd pod železnicí do Uherského Hradiště na třídě Vítězství. Tato opatření by měla přispět k lepší průjezdnosti Kunovicemi a větší bezpečnosti chodců i cyklistů. Navzdory krizi ŘSD ČR také začalo s dlouho připravovanou opravou komunikace I/55 od konce ulice Novoveské po ulici Pekařskou. Ta bude pokračo- vat i v tomto roce. Mnohým našim občanům i firmám tato oprava hodně zkomplikuje život, ale já věřím, že pochopí, že jinak to bohužel nejde. Uvedené ulice budou po dobu opravy uzavřeny a průjezd bude možný jen na povolenky, které bude vydávat městská policie. O organizaci dopravy budou naši občané podrobně informováni v příštím čísle Kunovjanu. Za dílčí úspěch v řešení dopravní situace také považuji to, že se do Generelu dopravy Zlínského kraje dostalo urychlené dopracování projektu obchvatu Kunovic. V loňském roce zorganizovalo město výkup pozemků potřebných pro vybudování protipovodňových opatření, jak vypadá realizace těchto opatření a lze od s. p. Povodí Moravy očekávat splnění slíbených opatření k zabezpečení Kunovic před velkou vodou? Nejednalo se přímo o výkupy pozemků, ale město s majiteli dotčených pozemků uzavíralo smlouvy o právu umístit a provést stavbu a také uzavíralo smlouvy o smlouvách budoucích. Je dokončen projekt protipovodňových opatření a toto byl předpoklad pro to, abychom mohli zažádat o vydání územního rozhodnutí. S Povodím Moravy, s. p., připravujeme další kroky, takže předpokládám, že slíbená opatření k zabezpečení Kunovic před velkou vodou splní. Jen je otázkou kdy. Ale věřte, že dělám všechno, co mohu, aby to bylo co nejdřív. Je to však velká stavba a vyžaduje patřičný čas na svou přípravu. Nová zastávka městské hromadné dopravy u školy na Červené cestě je bezpečnější a současně výrazně změnila prostor před budovou školy Na jarní měsíce je připraveno pokračování rekonstrukce budovy Základní školy Červená cesta jak se chystáte na blížící se stoleté jubileum této budovy, jež má pro Kunovice a Kunovjany velký význam? Moc bych si přála, aby do tohoto výročí měla škola nejen nový kabát, ale aby se nám ji podařilo opravit celkově. Připravujeme nyní projekt, který řeší i úpravu prostoru před školou. Při realizaci akce Bezbariérové chodníky jsme museli před školou zbourat část plotu kvůli umístění autobusové zastávky a náhle získal tento prostor úplně jiný rozměr. Potvrdilo se, že by budově školy úpravy tímto směrem opravdu prospěly. Budou v dohledné době pokračovat práce na zateplení budovy Základní školy U Pálenice? Žádost o dotaci na zateplení Základní školy U Pálenice i na zateplení mateřské školy jsme podali, ale dotace byly pozastaveny. Čekáme na další výzvu k podívání žádostí o dotace. Chystáte v souvislosti s nedostatkem míst v mateřské škole její další rozšíření, případně nějaká náhradní řešení, jež by aspoň dílčím způsobem nahradila pravidelnou docházku dětí do mateřské školy? Už v loňském roce jsme tento problém řešili. Chtěli jsme vytvořit hlídací centrum v Komunitním centru. Ve spolupráci s Podnikatelským inkubátorem, s. r. o., a Evropským poly- strana 8 1/2012

9 technickým institutem, s. r. o., jsme vytvořili projekt Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců/kyň, jehož součástí je i tzv. hlídací centrum. Podnikatelský inkubátor, s. r. o., podal žádost o dotaci z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Žádost byla úspěšná. Součástí projektu bude i vybudování zmiňovaného hlídacího centra. Od září by mělo fungovat. KUNOVJAN Co mohou občané očekávat od revitalizace lokálních biocenter Stará Hora II a Petříkovec? Je to úžasná lokalita, která dosud nebyla moc přístupná. Ti, kdo mají zahrádky ve Staré Hoře a Petříkovci, ji dobře znají a já doufám, že ji naši občané brzy objeví. Je to kus krásné přírody na dosah města. Vždyť u nás je tak pěkně, jen tu krásu někdy neumíme vidět. do života Kunovic V souvislosti s chystaným ukončením činnosti kina Lípa proběhla i na stránkách Kunovjanu poměrně bouřlivá diskuse. Dochází k nějaké zásadní změně v systému financování kulturních aktivit? K žádné významné změně v systému financování kulturních aktivit nedochází. Myslím, že systém je nastaven spravedlivě, i když se to možná někomu nezdá. Snažíme se šetřit i hledat jiné finanční zdroje ať už z dotací či od sponzorů. Domnívám se, že kultura a kulturní život obyvatel je velmi důležitý. Tomáš Baťa už v roce 1932 říkal: Příčinou krize je morální bída. A morální hodnoty se vytvářejí právě prostřednictvím kultury, úctou k tradicím a k člověku. A co oblast tělovýchovy a zájmových činností? Samozřejmě co platí pro kulturu, platí také u tělovýchovy a zájmových činností také je významně podporujeme. Nejen tím, že sportovní spolky nemusí platit nájem ve sportovní hale. Mimochodem touto formou předává město sportovcům částku téměř Kč. Dále je to např. bezplatný pronájem tenisových kurtů a přímé dotace klubům a zájmovým organizacím. V biokoridoru je kácení náletových dřevin v plném proudu. V průběhu roku dojde k čištění celého prostoru a na podzim proběhne výsadba nových stromů. Jak se v budoucích letech chystá město podporovat další rozvoj bydlení? V novém územním plánu navrhujeme rozšíření zón pro bydlení. S investory připravujeme plánovací smlouvy, které řeší budování inženýrských sítí v lokalitách určených k výstavbě rodinných domů. Dočkají se občané Kunovic chvíle, kdy si budou moci říci: Tak a máme od kanálů na pár roků pokoj? Těch nedořešených kanálů už není mnoho. Osobně bych uvítala, kdyby tyto stoky už řešil ten, kdo kanalizaci provozuje a vybírá stočné. Osvědčil se nově vzniklý odbor kultury? Ano, určitě. Převzal v podstatě moji celou agendu, kterou jsem měla na starosti, když jsem byla místostarostkou. Připravuje kulturní akce spolu s kulturní komisí. Zpracovává žádosti o dotace. A nezapomínejte, že má na starosti také cestovní ruch, školství, sport a provoz informačního i komunitního centra. A věřte, že při dnešní přebujelé administrativě je té práce až až. Jak jste po půl roce fungování spokojena s životem v Panském dvoře a činností Podnikatelského inkubátoru? Daří se naplňovat myšlenku vzniku nového městského centra podle Vašich představ? Každé začátky jsou těžké. Nic nejde hned. Všechno chce svůj čas. Jedna věc je opravit budovu, ale vdechnout jí život, to opravdu nejde ze dne na den. Mám však pocit, že nám se to postupně daří. Podnikatelský inkubátor máme plně obsazený. Žije svým životem. Zainkubováno je 28 firem, pracuje zde 54 lidí. Je tu dobrá restaurace i kavárna. Začínáme realizovat přednášky, školení, firemní i společenské akce. A nejvíc mě těší, že si sem hned od otevření Panského dvora Panský dvůr se stal dominantou centra města a ve své nové roli se postupně začleňuje našli přirozeně cestu naši občané. Svědčí o tom hojná účast na všech akcích, které tu proběhly. Mám radost z toho, že se naplňují představy všech, kdo stáli na začátku cesty od zanedbaného statku uprostřed města k Panskému dvoru v jeho dnešní podobě. Za rozhovor jménem čtenářů Kunovjanu děkuje Zdeněk Kučera 1/2012 strana 9

10 Nad dvěma čtenářskými příspěvky Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná, najdou tě tak praví lidová slovesnost. Kdyby byl pračlověk pouze pokorný, počkal by nad vyhaslým ohništěm, až mu zase jednou nějaký blesk poskytne oheň. Pokořil by se a nevzdoroval osudu třením dřívek či křesáním kamínky. Obávám se, že kdyby svého času seděli - obrazně řečeno v koutě Kunovjané, byly by dodnes Kunovice součástí velkého Hradiště se vším, co z téhle pozice menšího (nikoliv mladšího!) sourozence vyplývalo. Pokora je jistě ušlechtilou vlastností, leč bez jisté dávky nepokory by nebylo pokroku. Kdyby vedení města pokorně čekalo, až jednou příslušná firma uvede do pořádku městskou kanalizaci, platila by v Kunovicích již několik roků stavební uzávěra žádné nové domy, žádné zásadní přestavby. A Olšava jako stoka návdavkem. Kdyby se stejní lidé nestarali o osud Panského dvora, byla by dnes na jeho místě ruina, v lepším případě nějaký supermarket. Pamětníci vědí, co všechno se od obnovení samostatnosti v Kunovicích změnilo. Před několika lety se o tom na výstavě mohli přesvědčit i ti, kdo mají kratší paměť, aby mohli posoudit, zda mají být Kunovice nač hrdé, či nikoliv. Zaměňovat hrdost a zdravé sebevědomí za pýchu je stejně nemoudré jako vydávat bázlivost, neprůbojnost a zápecnictví za pokoru. S autorem textu O pokoře, zveřejněném v minulém čísle Kunovjanu, lze bez výhrady souhlasit v jediném: než něco někam napíšeme, tak si to po sobě přečtěme. Mudrování nad svobodou projevu, kulturní politikou města a poměry v místním politickém životě je také hodna komentáře. Svobodu projevu zaručuje svým občanům Ústava České republiky. To, kam se svého času posunulo diskutování na webových stránkách města, bylo jednoznačným důkazem toho, že mnozí do této svobody ještě nedorostli. Vedení města tehdy v podstatě nezbylo nic jiného, než se od té hrůzy distancovat, a tedy diskusi ukončit. Koneckonců co bránilo náruživým diskutérům v tom, aby založili vlastní stránky a tam dle libosti diskutovali o čemkoliv? Kdosi se o to dokonce pokusil, leč diskuse zhynula na úbytě zřejmě neměla potřebnou návštěvnost a takový ohlas jako městský web. Někdo má rád vdolky, jiný zase holky - opět malá exkurze do světa lidové slovesnosti a každý máme právo na názor. Srovnávat společenský přínos financování minimálně navštěvovaného, mnohdy však prázdného kina s podporou folklorních kroužků a souborů je přinejmenším nešťastné. Stačí, když vezmeme dva faktory prospěšnosti kolika lidem slouží podpora kina a kolika podpora folklorních sdružení; za druhé - je prospěšnější podpora aktivního či pasivního kulturního života? Zcela stranou nechávám výrok Do těch (tanečních kroužků- pozn. zdk) se lije víc peněz než do Lípy za deset let. Každý z občanů Kunovic, který kdy viděl rozpočet svého města, ví, že tolik miliónů, o nichž je řeč, se v ročním městském rozpočtu nenajde ani pro celou kulturní oblast, natož pouze pro folklorní sdružení. Celou řadu roků hraje město Kunovice v otázce svého rozpočtu otevřenou hru. Každoročně je uveřejňován na stránkách městského zpravodaje. Navíc je na základě zákona o dostupných informacích každému občanu k dispozici v rámci agendy městského úřadu. Netřeba proseb o zveřejnění údajů, stačí přijít a normálně požádat o informace, na něž mají občané právo. Čísla hovoří jasnou řečí, proto je na straně 4 uvedena požadovaná tabulka kulturního rozpočtu města za poslední tři léta. Než něco někam napíšeme, tak si to po sobě přečtěme ta myšlenka má opravdu něco do sebe. (Oba komentované texty vyšly v městském zpravodaji Kunovjan č. 2/2012 na str. 12) Zdeněk Kučera Drobná reakce ke čtenáři píší Když jsem listoval minulým číslem Kunovjanu, vůbec jsem nepomyslel, že budu reagovat na některý z článků. Ovšem na příspěvek pana Hanáčka prostě odpovědět musím. Již jen z toho důvodu, že jsem v něm jmenován. Pan Hanáček plamenně popisuje veřejné lynčování své osoby. Možná se zhlédl v našem premiérovi, který obdobným termínem počastoval zveřejnění údajů o měsíčních odměnách vedoucí jeho kanceláře. Stěžuje si na to, že je mu upírána svoboda projevu. Připomíná doby minulé, kdy člověk musel trpět, opravdu trpět, když řekl nebo udělal něco, co se nelíbilo tehdejšímu režimu. Zřejmě má na mysli 50. léta (ty jsme, bohudík, já ani on nezažili) či období normalizace v 70. letech minulého století (ty jsem já, bohužel, zažil, on, předpokládám, ne). Pokud chce takto srovnávat doby minulé se současností, musím s ním velmi důrazně nesouhlasit. Nedokážu posoudit, jak v současnosti trpí on. Co je mu odpíráno, zakazováno, v čem je mu skutečně bráněno. Hovoří o svobodě slova. Nemám pocit, že by ji neměl. Měl by však svá slova vážit. A uvědomit, že pokud něco veřejně prohlásí, nese také plnou zodpovědnost za to, zda to je, či není pravda. A nemůže se divit reakcím, které takto vyvolá, pokud si někdo myslí něco jiného. Chtěl jsem však reagovat spíše na poslední odstavec jeho příspěvku. V něm si pan Hanáček odskočil od kina Lípa k mé jemné kritice některých současných zastupitelů. Překvapilo mne, že nereagoval někdo z nich, ale zrovna pan Hanáček, který zastupitelem není. A doufám, po přečtení jeho článku, že jím ani nebude. Pro něj zřejmě není problémem vyjadřovat se fundovaně prakticky ke všemu. Ale když se jeho názory někomu nelíbí či s nimi nesouhlasí, již v tom vidí veřejné lynčování své osoby. Přiznám se, že jsem v jeho článku žádnou odpověď na to, proč někteří zastupitelé nereagovali v průběhu uplynulého roku na věcné otázky, které nás v Kunovicích pálí, nenalezl. A chtěl bych se jich proto zeptat. Jestli to skutečně bylo proto (jak píše pan Hanáček), že by se pak obávali o svoje rodiny, o svoje děti. Chtěl bych slyšet jejich názor, názor zastupitelů města. A ještě snad závěrem. Pan Hanáček se ve svém článku dvakrát zmiňuje o politické agitaci. Já ji spatřuji právě v některých pasážích jeho příspěvku. Komunální volby budou skutečně až za tři roky. Ale mezitím budou i volby jiné, do mnohem významnějších orgánů. Myslím, že tam by se, díky své rétorice a přehledu, mohl prosadit. Pavel Hašek strana 10 1/2012

11 Portrét císaře Josefa II. Interiér Panského dvora bude zanedlouho zdobit další památný obraz. Jedná se o obraz rakouského císaře Josefa II., který krátce před tím, než se ujal vlády navštívil Kunovice. Roku 1771 ve dnech 3. a 4. října byl po dva dny hostem na tehdejší kunovické faře, která stála naproti kostelu přes hlavní silnici. Tehdejší farář Jan Nepomuk Merten ( ) dal po této významné návštěvě zhotovit nápis na skvostné tabulce a připevnil ji nade dveře, kde byl císař ubytován. Nápis na tabulce zní: Josephi II. Dei Gratia Imperatoris preciosa persona hoc loco quievit., což v českém překladu znamená: Na tomto místě spočinula drahocenná osoba Josefa II., císaře z Boží milosti. Tato tabulka byla uložena ve farním archívu, ale nalézt se ji nepodařilo. Nemusíme však truchlit za tabulkou. Římskokatolická farnost Kunovice vlastní obraz císaře Josefa II., který namaloval koncem 18. století neznámý autor. Je proveden technikou olejomalby na KUNOVJAN plátně a je zarámován do ozdobného vyřezávaného rámu se zlacenou lištou. Obraz znázorňuje polopostavu císaře s hlavou natočenou mírně do levého tříčtvrtečního profilu, na hlavě má bílou vlásenku s loknami nad ušima. Oděný je do modrozeleného kabátu s červeným límcem a manžetami. Na levé straně má dva řády, pod kabátem má zlatou brokátovou vestu a bíločervenou šerpu. Pod levou paží má třírohý klobouk, pravou ruku má zastrčenou za vestou. Postava je zobrazena na tmavém, neutrálním pozadí. Ve spodní části vyobrazení, vlevo od postavy je namalována drapérie, pravděpodobně zmuchlaný plášť s kožešinovým lemem. Tento barokní obraz, který je evidován jako kulturní památka, restaurovala v loňském roce akademická malířka Miroslava Trizuljaková ze Seničky na Hané. Městu Kunovice, které ze svého rozpočtu přispělo velkou mírou na restaurování tohoto obrazu, patří za projevenou podporu a péči poděkování. P. Jaroslav Polách Máte zájem o koupi levného dětského oblečení?? Internetový obchod pořádá BAZÁREK S DĚTSKÝM OBLEČENÍM Jedná se o použité, převážně značkové dětské oblečení v rozmezí od narození do cca 16 let. Akce se koná: Datum: 17. března 2012 (sobota) Čas: hodin Místo: Komunitní centrum Kunovice, Panská 24, Kunovice II. patro (místnost klubovna důchodců) Kontakt: tel pí. Šteinerová!Prosíme maminky a tatínky, aby si vzali dostatek drobných peněz! 1/2012 strana 11

12 Seznámení s novým králem V prosinci minulého roku se v Panském dvoře uskutečnilo setkání představitelů obcí, v nichž se udržuje pořádání jízdy králů. Stalo se tak při příležitosti zápisu tohoto lidového zvyku na seznam kulturního dědictví UNESCO. Přítomným novinářům byl na tiskové konferenci, která byla součástí programu, představen nový kunovský král. Od toho stávajícího, Adama Joury, jemuž dosud náleží královský titul, převezme v květnu královskou štafetu Jakub Machálek. Bude historicky prvním králem, který povede svou družinu po zapsání jízdy králů na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jakub chodí do páté třídy Základní školy U Pálenice. Co ve škole, ptám se, už se ví, že budeš králem? Někdo to ví, někdo ne, povídá Jakub. Ale zatím se nic zvláštního neděje. V červnu mu bude jedenáct roků a, jak o sobě novinářům povídal, hraje od pěti roků fotbal, ve škole florbal a s taťkou si občas jdou zahrát hokej. Od čtyř roků lyžuje a minulý rok už si troufl i na černou sjezdovku s taťkou tělocvikářem se asi moc lenošit nedá Ale nejen sport je náplní Jakubova volného času. Chodí do dětského folklorního souboru Handrláček a v těchto týdnech se bude muset věnovat nácviku verbuňku. A to ještě málem ve výčtu aktivit a mimoškolních povinností zapomněl na kroužek angličtiny. Na té zmiňované tiskovce byl Jakub trochu zakřiknutý jak by také nebyl, vždyť zvědaví novináři dokáží leckdy zaskočit i mnohé dospělé. Když jsme se ale sešli s hlavním organizátorem kunovské jízdy králů Milanem Staškem u Machálků a povídali si s Jakubem a jeho rodiči o tom, co bude, byl Kuba úplně jiný kluk. Ten den zrovna přinesl ze školy pololetní vysvědčení (měl na něm tři dvojky) a oči mu jen hrály. Abych nezapomněl: u našeho povídání byla také princezna. Jmenuje se Verunka a Jakub je její bratr. No a když on bude králem, tak je přece jasné, že sestra je princezna, nebo ne? Jízda králů a účast mužské části při jejím pořádání není v rodině Machálkových ničím novým. Jakubův pradědeček Antonín Fornůsek se zúčastnil jízdy králů v roce 1944, jeho dědeček, Zdeněk Lůčný, byl v době svého mládí účastníkem jízdy králů v letech 1969, 1970 a 1971 a v případě Kubova tatínka tomu nebylo jinak byl členem družiny v roce 1996, kdy se po dlouholeté pauze jela v Kunovicích první obnovená jízda králů. Jakub však bude prvním králem v rodině. Podle Jakubových slov stojí za jeho kralováním hlavně děde- ček. Při minulé jízdě králů sondoval u vnuka, zda by nechtěl být králem, a když viděl, že tohle semínko padlo na úrodnou půdu, dohodl se s organizátory, že Jakub bude králem - tradice je tradice. Svou roli v tom sehrál samozřejmě také Kubův tatínek. S ježděním na koni ještě Kuba zkušenosti nemá. Na podzim to několikrát vypadalo, že už začne, ale pak vždycky bylo něco důležitějšího na práci. Karel Machálek, Kubův tatínek, se trošku usmívá a říká: Přece nemůžeme mít prázdný sklep! Na jaře tedy začnou Kubovi kromě všech dosavadních povinností ještě jezdecké hodiny, aby byl skutečným králem, který umí na koni jezdit. Pojede na stejném bělouši, jako jel Adam Joura, a kluci už se zřejmě domlouvali, že si Adam své zkušenosti nenechá jen pro sebe. Jakub už má ale domluvena svá pážata. Budou jimi strýcové Martin Hubík a Radek Lůčný a oba mají dostatek zkušeností i Kubovu naprostou důvěru. Dokonce je přesvědčený, že kdyby k něčemu došlo, oba to se šavlí budou umět. A pro jistotu pojede v družině jako vyvolávač ještě Jakubův Bratranec, Adam Balaštík. Inu bezpečnost je důležitá. Když přišla řeč na vztah královské rodiny k folkloru a lidovým zvykům, nastala chvilka vzpomínání. To už je strašně dávno, povídá maminka Petra. Hody a stárkování, to jsme všechno zažívali. Už je to dvacet let, co jsem byla stárka Já jsem to měl trochu jinak, vzpomíná tatínek Karel. Od pěti let jsem měl hokej a lyže a ke kroji jsem si našel vztah vlastně až v souvislosti s odvodem, protože tehdy se chodilo z Kunovic k odvodu v kroji. Sešli jsme se skvělá parta a nezůstalo jenom u odvodu. Z lyží a bruslí jsem vlezl do kroje a všichni jsme se báječně bavili pořádáním hodů a nakonec i onou první jízdou králů v devadesátém šestém roce. V aktivní formě vydržela má účast ve folklorním životě asi čtyři roky a pak jsem se zase vrátil zpátky na lyže a do bruslí. Rád na tu dobu vzpomínám, ale Kubu asi raději cifrování učit nebudu, zavírá s úsměvem chvilku vzpomínání Karel Machálek. Při naší návštěvě u Machálků bylo zřejmé, že Kubovi rodiče už mají plnou hlavu starostí, ale budoucí král je v klidu. Ostatně od toho je král králem, aby se o něj mohli starat ostatní! Ale za tetičkami, které se už několik týdnů scházejí v Komunitním centru a dělají růže a všechno další zdobení na koně, za těmi už se byl několikrát podívat. A dokonce jim i trošku pomáhal. Inu v Kunovicích bude osvícený monarcha Zdeněk Kučera strana 12 1/2012

13 Také obě královské babičky chodí dělat růžičky pro slavný den svého vnuka chází z původních tradic a dalo nám hodně práce dohledat dokumentaci, která mapuje, jak nazdobení koně v minulém století vypadali, čím byli opentlení a jakou podobu měly jednotlivé prvky, vysvětluje dlouholetý šéf zdejších jízd králů Milan Stašek, který důsledně hlídá, aby vše bylo, jak má být. Při vší pilné práci se místností nese hovor: Víš, že? Nepovídaj! Včera jsem byla v Hradišťu A kerú si, děvčata, zazpíváme teď? Ta poslední otázka je nejčastější. Zpěv je co chvíli slyšet po celé staré sýpce a práce jde pěkně od ruky. Na každého koně připadne těch barevných zázraků více než a jistě letos nepojede méně než dvacet koní. To je nějakého skládání, stříhání a motání! Přesto už měly tetičky před polovinou února vyrobené zdobení na více než polovinu koní. Kompletní zdobení na každého koně se ukládá do krabic a až přijde pravý čas, promění 1/2012 Pod rukama kunovských tetiček se rodí krása, kterou lze vidět jen jednou za dva roky Tetičky nezklamaly jízda králů bude! Od poloviny ledna se v prostorách klubu pro seniory v kunovickém komunitním centru, jež vzniklo velkorysou rekonstrukcí někdejší sýpky náležející k panskému dvoru, scházejí kunovské tetičky. Přicházejí v počtech mnohem hojnějších než jindy a důvod je prostý v květnu přece bude jízda králů a kdo jiný by nadělal tisíce papírových růží, poupátek, třepení, ozdobných pásů, řetězů a třásní? Čímpak by se zdobili koně, na nichž švarní kunovští mládenci v květnu vyrazí do ulic a rozezní je voláním Hýlom, hýlom! Počúvajte, horní dolní? V prostorné podkrovní místnosti, která je dočasně proměněná ve velkou dílnu, se schází od pondělí do čtvrtka někdy až čtyřicítka žen a všechny pilně skládají a kroutí nastříhané kousky barevného krepového papíru. Než se člověk naděje, drží v ruce barevný kvítek. A tak to jde, jeden za druhým a jakoby samo od sebe. A už jde do krabice k ostatním další kvítek. A ještě ke všemu není kvítek jako kvítek. Ty kunovské mají svou ustálenou podobu a musí být všechny stejné. Při zdobení koní se vykoníka určeného k práci v lese či na poli v téměř pohádkového oře. Čas od času se za tetičkami přijde podívat i budoucí král Jakub Machálek. Poprvé snad byl trochu nesmělý, ale teď už jim prý i občas pomáhá skládat papírky na sebe, aby se snadno odebíraly. Asi není na škodu, když na vlastní oči vidí, kolik práce se skrývá za krásou, jakou každá jízda králů je Pokud snad někdo zastává názor, že senioři jsou pro dnešní společnost jakousi přítěží, měl by se přijít na kunovské tetičky do Komunitního centra podívat. Nejen že by viděl, kolik práce zastanou, ač nemají kondici lepých třicátnic, ale ještě by se leccos moudrého dozvěděl. A třeba by mu aj kafé uvařily. Ale kdyby měl náhodou nějaké nemístné poznámky ne, to bych opravdu nikomu nedoporučoval! zdk Král Jakub už se před tetičkami nestydí a chodí jim občas pomáhat strana 13

14 Nejčtenější knihy v roce 2011 Hledáte inspiraci, kterou knihu si máte přečíst? Zajímá Vás, které tituly byly nejvíce oblíbeny v roce 2011? Beletrie pro dospělé V seznamu nejžádanějších titulů je nejvíce zastoupena beletrie pro dospělé. Na prvních příčkách se umístily knihy renomovaných autorek - např. C. Coulter (Kletba zelených očí), J. Deveraux (Zlaté dny), E. Lowell (Sametová past), B. Small (Svět Hetar), J. Beverly (Tajný sňatek), M. Cabot (Sle- pá vášeň), L. Carlyle (Tři malá tajemství), B. land (Dáma a lupič) apod. Se svými díly jsou za- Cartautorky S. Monyové, o které je stálý zájem už několik měsíců. V krásné literatuře si našel místo stoupeny nejen světové autorky, ale i ty české - K. Janečková (Srdce v písku), T. Kubátová (Smlouva proti lásce; Nášup), L. Lanczová (Hříšná touha), Z. Francková (Jako popelka) či J. Pospíšilová - Palačinky s pepřem. Pozornosti se opět dočkaly romány zesnulé i dobrodružný román E. Peters - Znesvěcená hrobka nebo historická díla, například N. Roberts - Kouzla osudu. Mezi nejčtenějšími tituly se objevil i nový román M. Viewegha - Biomanželka. Nejoblíbenější díla uzavírá V. Javořická se svými romány o přírodě, lásce a zvycích. Čtenáře detektivek zaujaly knihy J. Lutz (Noční mstitel), C. C. Higgins - Bouře, J. Kellerman - Důkaz a L. Kepler - Hypnotizér. V neposlední řadě se i do nejčtenějších knih promítla tzv. povinná literatura a v tomto období se vypůjčilo více divadelních her. Literatura pro děti a mládež Mezi nejoblíbenější knížky pro nejmenší čtenáře za rok 2011 patří knihy spisovatelky D. Meadows. Autorka popisuje fantastický svět víl a kouzel (např. Perla, mračná víla nebo Krystalka, sněhová víla apod.). Na pomyslné druhé příčce se umístil Malý princ od A. de Saint-Exupéry. Oblíbenost hlavního hrdiny je patrná nejen mezi dětmi, ale i dospělými. Do dětské kategorie se promítá i filmové zpracování oblíbených pohádkových postav - mezi nejčtenější proto patří Bořek Stavitel, Tomáš a jeho přátelé, Příhody medvídka Pú - např. Dobroty ze Stokorcového lesa, Barbie, knihy o Šmoulech (Šmouloplán), Požárník Sam, Příhody pošťáka Pata apod. Mezi staršími dětmi je stále oblíben T. C. Brezina a jeho napínavé a záhadné knihy (např. Klub záhad, Případ pro tebe a Klub Tygrů atd.). U dívek své místo našly příběhy o dospívání L. Myracle - Dvanáct, Třináct. Naučná literatura pro děti a mládež V naučné literatuře pro děti od 9 let byla nejžádanější knihou Kniha pro správné holky S. Jeff- rie. Kniha plná praktických rad pro dospívající dívky. Oblíbeny byly taky tzv. tvořivé knížky - např. Zvířátka z korálků (1. a 2. díl) a Co umí barvy, nůžky, lepidlo V. Doňarové. Mezi naučnými knihami se často půjčovaly knihy o přírodě - např. D. Alderton - Divoká zvířata nebo kniha o automobilech - K. Bochenský - Tatra včera a dnes. Naučná literatura pro dospělé V literatuře pro dospělé se nejvíce půjčovala publikace M. Štěpána Přehledné dějiny. Na druhém místě to byla kniha Zlínský kraj. Za ní následovala odborná publikace o výživě G. McKeith - Jste to, co jíte. Kutilové a zahrádkáři si oblíbili knihu Orchideje. Další nejvíckrát vypůjčenou naučnou knihou byla Vývojová psychologie M. Vágnerové. Kateřina Bartošová, městská knihovna strana 14 1/2012

15 Fašankový večer ve Stupavě Slovácký krúžek a Skaličané z Bratislavy si 28. ledna pozvali na Fašankový večer do Stupavy své přátele z Kunovic Mužský sbor, část mladých šohajů z folklorního souboru písní a tanců Handrlák a členy historické komise Rady města Kunovice. Neznamená to však, že Kunovjané přejeli Buchlovské hory a byli na místě. Také na Slovensku mají Stupavu město ležící na západních svazích Malých Karpat, přibližně 15 km od Bratislavy. Fašankovým bálem Slovácký krúžek a Skaličané vstoupili do roku 2012, ve kterém si připomínají devadesáté výročí založení tohoto folklorního spolku. Po slavnostním nástupu krojované páry a krojovaní hosté zazpívali hymny Slováckého krúžku a Skaličanú Néni lepší jak v nedělu a Skalica je pekné mesto. Pak přivítal všechny účastníky a hosty člen výboru Slováckého krúžku pan Anton Kováč. Fašankový bál zahájil rychtár Slováckého krúžku a Skaličanú pan Peter Fajkus. Program zahájily domácí taneční páry strážnickými danaji za doprovodu cimbálové muziky Slováckého krúžku a Skaličanú s primášem Gabo Schusterem. Následovalo vystoupení kunovického mužského sboru s fašankovým pásmem a fašankovými popěvky Fašanku, fašanku. Na závěr části, kde se představili hosté, vystoupila skupina šohajů Handrláku s hospodárem, kteří předvedli fašankové šavlové Šibřinky byly veselé KUNOVJAN pásmo Gajdošku z gajdama. Po úvodním programu hrála už tradičně k tanci muzika Pavla Vávry z Malacek. Kunovský Mužský sbor měl v průběhu večera ještě dva krátké vstupy. Nechyběla ani spontánní společná vystoupení všech účastníků, když si spolu zazpívali písničky z moravsko-slovenského pomezí i z obou břehů řeky Moravy za doprovodu cimbálové muziky. Na závěr nemohlo samozřejmě chybět ani losování o ceny bohaté tomboly. Byl to příjemný večer mezi přáteli s atmosférou jako na rodinné oslavě. juj 1/2012 V sobotu 11. února se ve sportovní hale v Kunovicích konaly tradiční Šibřinky, pořádané Sportovním klubem SHK Kunovice. Masek se sešlo požehnaně snížené vstupné pro masky určitě nebylo hlavním důvodem), některé byly rozverné (čarodějnice, a teletubbies), jiné trochu děsivé (dvě postavy v černém s dlouhými šedými vlasy), mnohé velmi nápadité (potápěčská družina), také však elegantní (samuraj s gejšou či Egypťanka) i tajuplné (cizí kněžna s bodyguardem). V konečném důsledku však všichni přispěli k báječné náladě celého večera. K tanci i poslechu hrála skupiny V.S.P., občerstvení bylo přiměřené, tombola bohatá. V průběhu večera se tančilo, tančilo-cvičilo to když přišla na pořad Zumba a také se vyhlašovaly výsledky soutěže Nejlepší sportovec Kunovic Její výsledky najdete na straně XX. zdk strana 15

16 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce února 2012 oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 93 let 75 let Věra Pospíšilová Marie Štajnochová 90 let Marie Vítková Růžena Habartová Františka Kapustová Františka Plačková 70 let 85 let Marie Daňová Josef Paška Jaroslav Turčínek 80 let Josef Denner Anna Blahová Ludmila Jančová Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Úmrtí V průběhu předchozích měsícům zemřeli tito naši spoluobčané: Prosinec 2011 Leden 2012 Milada Blažková Lubomír Gabriel Únor 2012 Marie Hráčková Centrum pro matky s dětmi Beruška pořádá ve středu 29. března 2012 od 9.00 hodin besedu s ředitelkou mateřské školy Alenou Bočkovou JAK NEPOKAZIT SVÉ DÍTĚ Komunitní centrum, Panská 24, Kunovice Mateřský klub Sluníčko Orel Kunovice zve maminky s dětmi na mateřské dovolené do nového klubu Sluníčko. Každou středu v době od hodin se ve Farním domečku koná cvičení rodičů s dětmi, které vede maminka Veronika Křivánková. Děti se formou básniček, písní a říkanek učí rytmicky pohybovat. Informace získáte prostřednictvím u: cz_sluníčko. Marie Habartíková Nedávejme podvodníkům šanci! Je velmi nepříjemnou skutečností, že se obětí protiprávních činů, zejména podvodů, stávají právě senioři. Pachatelé využívají jejich fyzické bezbrannosti a důvěřivosti. Přestože se o této problematice hodně hovoří, stále se stává, že senioři otvírají dveře neznámým osobám a na svou důvěřivost doplatí. Svědčí o tom případ, který se odehrál v Kunovicích koncem listopadu. Na dveře rodinného domu v neděli krátce po obědě zazvonil starší muž, společensky oblečený. Po zazvonění muži otevřela seniorka a zeptala se ho, koho hledá. Muž ji odvětil slovy: Vážená paní, posílají mě za vámi vaši známí, kteří bydlí na sídlišti. Doporučili mi vás, já mám cukrovku a potřeboval bych rychle peníze na nákup léků, jedná se o částku 500 Kč. Prosím, půjčte mi pětistovku a já vám ji zítra vrátím zpět, slibuji. Babička muži požadovanou částku vydala. Muž jí připadal podle vzhledu a mluvy velmi důvěryhodný. Na druhý den jej však vyhlížela z okna marně, nepřišel. Nepřišel ani za týden. Proto se paní rozhodla navštívit strážníky. Pachatele se shodou okolností podařilo ztotožnit. Nejednalo se o žádného nováčka, byl již několikrát za podobné činy odsouzen a neměl jich v rejstříku trestu málo! Proto si společně oživme několik základních zásad. 1. S neznámými lidmi hovoříme raději pouze přes zavřené dveře. 2. Nedáváme najevo, že jsme v bytě sami. 3. Neposkytujeme zálohy nebo hotové platby. 4. Představí-li se dotyčný jako zaměstnanec firmy nebo úředník, vyžádejme si průkaz nebo zaměstnaneckou kartu k opsání služebního čísla a k okamžitému telefonickému ověření jeho pravosti. Falešní pracovníci pak většinou rychle odcházejí. 5. Nežádoucího obchodníka se ptáme: kdo jste, z jaké jste firmy, máte nějaký průkaz, proč mi to nabízíte, proč si myslíte, že je to výhodné, proč bych si to měl koupit? Čím více projevujeme přemýšlivost a pohotovost, tím rychleji začne podvodník couvat. 6. Máme-li zájem o předvedení zboží, které nabízí podomní obchodník, nevpouštějme ho dovnitř, ale domluvme si s ním schůzku tak, aby s námi při předvádění mohla být přítomna minimálně ještě jedna osoba (sousedé, kamarád, někdo z rodiny). 7. V žádném případě neuzavíráme kupní smlouvy na místě, nic nestvrzujeme podpisem, ale dáme si čas na rozmyšlenou. Vyžádejme si kontaktní údaje poskytne nám to čas konzultovat koupi s jinými lidmi, ověřit si, zda je obchodník ochotný kontakt na sebe dát a jestli je na něm skutečně k zastižení. Zásady skutečně dodržujme, tím nedáme podvodníkům šanci! Michal Zámečník, Městská policie Kunovice strana 16 1/2012

17 Sobota JOHNY ENGLISH SE VRACÍ 19:30 Velká Británie, USA, Francie špionážní komedie. Nebezpečí je třeba zesměšnit. České titulky Mládeži přístupný Středa POUPATA 17:00 a 19:30 České filmové drama. Myslíte, že peníze či iluze jsou to poslední, co lze ztratit? Mládeži do 12 let nevhodný Centrum pro matky s dětmi Beruška Beruška zve Centrum pro matky s dětmi Beruška zve rodiče s dětmi na Tvořeníčko, které se uskuteční v prostorách našeho centra ve čtvrtek 8., 15., 22. a 29. března v době od 9.30 do 11 hodin. Tvoření bude přizpůsobeno věku dětí. Zveme všechny, kdo rádi tvoří, a moc se na Vás těšíme. Sobota TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC 19:30 Film USA komedie, romantický, drama. Na oslavě svých třicátých narozenin se Rachel začíná trápit pocitem, že jí život zatím nevychází podle jejích představ. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 17:00 a 19:30 Velká Británie, USA dobrodružný příběh. Děda Santa má své kouzlo, ale jeho syn Arthur je pravý zachránce Vánoc. Český dabing Mládeži přístupný Sobota HON NA ČARODĚJNICE 19:30 Film USA dobrodružný, thriller, fantasy. Dva přátelé se vrací z křižáckých výprav do rodného města, které je zamořeno morovou epidemií. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa BARBAR CONAN 19:30 Film USA dobrodružný, historický, fantasy. Jedinou nadějí na vysvobození Hyberie ze spárů zla je Conan a jeho síla a odvaha. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Sobota PERFECT DAYS I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 17:00 a 19:30 Český film smutná romantická komedie. Ivana Chýlková v nové komedii Alice Nellis. Mládeži do 12 let nevhodný Středa SKYLINE 19:30 Film USA sci-fi, horor. Jsou blíž, než si myslíš Nedívej se vzhůru! Setkání s vyspělou civilizací přináší lidstvu zkázu. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Sobota MUŽ BEZ MINULOSTI 19:30 Film Finsko, Francie tragikomedie. Nevšední romantická zápletka je rozvíjena na kriminálním pozadí. České titulky Mládeži do 15 let nevhodný Vstupné 40 Kč na všechna promítání Program kina Lípa naleznete na internetové adrese 1/2012 Dále bychom Vás rádi pozvali na Hrátky s batolátky, které se uskuteční v prostorách našeho centra v úterý 6., 13., 20. a 27. března v době od 10 do 11 hodin. Hrátky jsou určeny pro rodiče s dětmi od jednoho roku. Zveme všechny kdo si s dětmi rádi hrají, povídají a zpívají. Zároveň Vás zveme na bazárek s dětským oblečením, který se uskuteční v prostorách mateřského centra v sobotu 17. března v době od 8.30 do hod. Prodávat se bude použité, převážně značkové dětské oblečení různých velikostí. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města a městským rozhlasem. Každý čtvrtek se koná v mateřském centru kurz angličtiny pro dospělé začátečníky a pro děti ve věku 4-6 let. Nově budeme otevírat Dopolední zpívání pro nejmenší, jež bude určeno dětem do tří let. ZÁJEMCI o nové kurzy, konverzace či doučování se mohou hlásit na tel Jana. Pokud Vám termín akcí nevyhovovuje, můžete k nám do herny přijít každý všední den od pondělí do pátku vždy od 8.30 do hod. Věra Huspeninová, odpovědná vedoucí Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím telefonu: , nebo strana 17

18 Rok 2011 hasičů JSDHO Kunovice Členové JSDHO Kunovice absolvovali během loňského roku celou řadu zásahů a výjezdů. O bilanci hasičů z Kunovic za 1. pololetí loňského roku jsme informovali v srpnovém vydání Kunovjanu, dnes tedy přinášíme hodnocení 2. pololetí. 4. října - rozsáhlý požár travnatého porostu v trati Staré Hory v Kunovicích. 17. listopadu - výjezd k hořící střeše rodinného domku v Jarošově. Požár vznikl od krbového komína, který byl neodborně zateplen. 23. listopadu - jednotka v rámci ukázky pro zástupce regionu Dolní Poolšaví předvedla zkoušky s použitím protipovodňových stěn. Ukázka probíhala na pravém břehu Olšavy u hřiště v Sadech. Protipovodňové stěny předvedl výrobce Gumotex Břeclav. 25. prosince požár zděné rekreační chaty na břehu slepého ramena řeky Moravy u obchvatu silnice I/50. Bylo povoláno několik jednotek, celkem na 30 hasičů! Jednotka čítala v roce 2011 celkem 18 členů, kteří absolvují pravidelná školení a výcvik. Příslušníci jednotky odpracovali na údržbě techniky, budovy a zařízení více jak hodin, hodin při výjezdech. Mnoho hodin hasiči odpracovali při přípravách kulturních a společenských akcí města Kunovice, při řezání a ořezu stromů atd. V roce 2011 vyjeli členové JSDHO Kunovice celkem ke 38 požárům, absolvovali 8 technických zásahů, asistovali u 1 silniční dopravní nehody, 1 železniční nehody a dokonce i 1 letecké nehody. Podíleli se na záchraně 2 osob. Kromě uvedeného aktivně zasahovali při vysávání vody ze sklepů, káceli stromy a poskytovali potřebnou činnost pro občany i město, mimo jiné zasahovali proti rojům sršňů i vos. Připomenu aspoň nejvýznamnější akce. 7. července - hořelo v průmyslové zóně Bílovice - byl vyhlášen poplach na HZS Uh. Hradiště a do pěti minut vyjela technika CAS 24 Renault. O necelý týden později, 13. července, byl nahlášen požár lisu na slámu Agrodružstva Kunovice na farmě Popovice. Opět zasahoval CAS 24 Renault s posádkou. 23. srpna - JSDHO Kunovice byla požádána o výpomoc při hledání muže na štěrkovišti naproti Intersparu ve Starém Městě. Jednalo se o třicetiletého cizince, který se při koupání nevynořil z vody. Jeho tělo nalezli v noci policejní potápěči z Brna. 6. září účast na likvidaci požáru ve výškové budově v ulici Jindřicha Pruchy v Uherském Hradišti. 11. září - rozsáhlý požár v Ostrožské Nové Vsi, posléze byli členové JSDHO přesunuti k železniční nehodě na přejezdu u Lázní, kde došlo ke střetu člověka s vlakem. 1. října - požár v průmyslové zóně v Hluku, hořel zásobník pilin na pile. Během jedné minuty vyjela technika CAS 24 Renault, vzápětí vyjela CAS 24 L 101 Karosa. Tento ostrý výjezd jednotky byl zároveň atrakcí pro hodové návštěvníky před radnicí. Nejvíce výjezdů k zásahům měl velitel jednotky Jiří Kohutič st. 43 výjezdů, Lukáš Nemrava 36 výjezdů, Zdeněk Kozelek a Radek Rychtárech 34 výjezdů, Libor Vaškůj 31 výj., Jaroslav Nemrava 27 výj., František Bartoň a Zbyněk Vávra 25 výj., Jiří Kohutič ml. 24 výj., Bronislav Kozelek 22 výj., Viktor Urban a Vít Kozelek 16 výj., Ondřej Hráček 15 výj., Radek Oškrkaný a Michal Filípek 14 výj., Martin Šilér a Ivan Zimek 6 výj., Marek Junaštík 4 výjezdy. Jaroslav Olbert st. RYCHLÉ ŠÍPY NA PANSKÉM DVOŘE sobota v hod speciální divadelní představení i s možným překvapením, včetně dražby věnovaných předmětů Výtěžek akce poputuje klientům DZP Kunovice, Na Bělince O předprodeji vstupenek budete včas informováni strana 18 1/2012

19 Haló, tady Bělinka! KUNOVJAN Čas vánoční a první týdny nového roku nás trošku ukolébaly. Mírná zima (asi důsledek globálního oteplování), uspořené korunky za topení, úklid sněhu Poslední lednové dny a první polovina února nás však vrátily zpět do reality. Sibiřská zima sevřela Evropu. Spolu s mrazivým severákem zalézala všude, nejen za nehty. I my jsme byli nuceni řešit spoustu problémů. Zejména v souvislosti s nedávným otevřením naší přístavby. Prostě novostavba. Vlhnutí stěn, kondenzace vodních par, zamrzlá voda v novém skladu, problémy s vytápěním, ale také třeba startování auta. A rovněž prasklé okno v novém spojovacím krčku. Vše se naštěstí, i když občas s problémy, podařilo vyřešit. A teď už toužebně vyhlížíme prodlužující se teplejší dny. Ale než paní Zima skutečně předá vládu nad krajem, to si asi ještě počkáme. Ani přes nepříznivé klima jsme však nezaháleli. Školáci dostali pololetní vysvědčení a všichni prospěli. Navštěvovali jsme kamarády a známé. Třeba v Hluku. Žáci místní školy, nejen pro nás, sehráli pěkné divadelní představení. Nebo v Medlovicích, kam nás na karneval pozvali klienti a zaměstnanci z místního DZP. Také jsme přivítali vzácnou návštěvu, pana faráře. Pan Polách si prohlédl celé zařízení a požehnal naší nové přístavbě. Aby se v ní všem spokojeně a dobře žilo. Děkujeme. Ať už je teplo, prosíme Myslivecký bál byl velkou společenskou akcí Na Bělince Nejvýznamnější akcí měsíce února však byl Myslivecká bál. Je přece čas plesů! Společenská místnost přeměněná na lesní prostory se zaplnila hajnými, zvířátky, divoženkami či jinými, nedefinovatelnými postavami. K tomu vlastnoručně napečené cukroví, hudba a tanec, to vše přispělo k výborné atmosféře čtvrtečního odpoledne. Ovšem nejvíc času nám teď zabírá příprava. Ptáte se na co? Jednak na výstavu obrázků našich klientek. Paní senátorka Hana Doupovcová nám totiž zprostředkovala a také zaštítila výstavu přímo v prostorách Senátu. Takže 13. března snad vyrazíme spolu s Chráněnou dílnou Lidumila do Prahy. Abychom vše připravili a od sedmnácti hodin mohla proběhnout její vernisáž. Pokud budete náhodou v Praze, jste samozřejmě srdečně zváni. Moc děkujeme městu Kunovice, které nám umožní dopravit se tam i zpět. Teď ještě sehnat nějaké sponzory, abychom to vše dobře zorganizovali a zabezpečili. Snad se to podaří. A také se chystáme na divadlo. Herci Slováckého divadla, účinkující dnes v již téměř kultovní hře Rychlé šípy, sehrají v prostorách Panského dvora divadelní představení, jehož výtěžek poputuje k nám, Na Bělinku! A i my k tomu chceme přispět svou troškou. Kdy to bude a co to bude, to se dozvíte na jiném místě této stránky. Všechny Vás srdečně zdraví Pavel Hašek a Bělinka Tělocvičná jednota Sokol Kunovice vás zve v sobotu 10. března 2012 do sportovní haly v Kunovicích na akci pořádanou v rámci 150. výročí založení Sokola FIT DEN PRO VŠECHNY Program: 8:30 9:00 hodin Prezentace 9:00 10:00 hodin Zumba 10:00 11:00 hodin Bossa aerobic 11:30 12:30 hodin Pilates cvičení 12:30 13:30 hodin Dance aerobic Vstupné 50 Kč Vezměte si s sebou vhodné cvičební oblečení a obutí, podložku a občerstvení Všechny vás srdečně zve Tělocvičná jednota Sokol Kunovice 1/2012 strana 19

20 I. ples jízdy králů ve Skoronicích Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice pořádalo v sobotu 11. února 2012 historicky první ples jízdy králů, na který pozvalo zástupce Kunovic, Hluku i Vlčnova. Z Kunovic se vypravila na tuto výjimečnou událost početná skupina krojovaných v čele se starostkou Ivanou Majíčkovou, místostarostou Pavlem Vardanem a hlavním organizátorem jízdy králů Milanem Staškem, ale především s oběma králi i jejich rodiči. Ten z roku 2010, Adam Joura, a ten, který na svou jízdu teprve čeká, Jakub Machálek. Doprovázela je část královské družiny - jezdci Petr Pěcha, Martin Pěcha, Ondřej Vlachynský, Ondřej Siman, Filip Korvas, David Janík, Petr Oulehla, Jirka Straka a Martin Štěrba. Nemohly také chybět naše Tetičky, zastupující zde všechny tetičky, které už teď dělají růžičky na koně. Ples byl zahájen slavnostním pořadem Růže pro krále.... Naši králové hned na začátku celého pořadu překvapili a uchvátili publikum tím, jak spontánně, když muzika Jury Petrů z Kyjova začala hrát verbuňk, nastoupili a začali verbovat. A šlo jim to náramně! Tetičky svým zpěvem, jak je u nich zvykem, vytvořily srdečnou atmosféru a jezdci pobavili svými vy- Kunovice bez podomních prodejců Městská policie v minulých dnech zaznamenala několik stížností na podomní prodejce zejména od starších občanů, které tato aktivita obtěžuje. Domácnosti v Kunovicích nahodile obcházejí skupinky prodejců ze Slovenska, kteří nabízejí zboží nejrůznějšího charakteru. Většinou se jedná o holicí strojky a hodinky. Toto zboží nabízejí nejenom po domácnostech, ale také chodcům na ulici nebo na parkovišti před obchodními domy Slovácko a Albert. Občany toto počínání obtěžuje a právem se obávají o své bezpečí, mnohdy totiž v tyto obchodní transakce končí přepadením či krádeží. Městská policie na základě praktických zkušeností předložila Radě města Kunovice návrh k přijetí nového tržního řádu, který by mimo jiné upravoval také podmínky stánkového prodeje zboží a služeb během konání kulturních, společenských, volávkami a také ukázali své verbířské umění. Byla to pěkná pozvánka do Kunovic na Jízdu králů Celou akci natáčela brněnská televize pro pořad Folklorika. Záznam můžete najít i na red sportovních akcí a současně zcela zakázal nevyžádaný podomní prodej. Cílem předloženého návrhu je zlepšit kontrolu stánkového prodeje ze strany města a vykázat z území Kunovic veškerý podomní prodej, včetně nabídek energetických společností, finančních a pojišťovacích služeb i podomní agitování církví a sekt. Tržní řád nezakazuje prodej, který si potencionální zákazník vysloveně objedná. V případě přijetí navrženého tržního řádu bude při jeho porušení hrozit prodejcům finanční sankce. Podle zákona o přestupcích lze v podobných případech udělit na místě až tisícikorunovou pokutu. V případě projednávání případu správním orgánem může sankce dosáhnout podle závažnosti jednání až 30 tisíc korun. Michal Zámečník, Městská policie Kunovice Kadeřnictví SAPHIRA Provozní doba: pondělí pátek hod. Cihlářská 536, Kunovice, tel.: Moravští zemští páni děkují všem spoluobčanům, kteří se přihlásili při sčítání obyvatel k moravské národnosti. Těší nás, že jste vyslyšeli naši výzvu a především hlas svého srdce. Všem Moravanům blahopřejeme. Těm politikům, ale i zastupitelům, kteří naši výzvu označovali za politickou akci, vzkazujeme: Hlásit se ke své národnosti není politika, je to ústavní právo. To jen vy sami máte špatné svědomí. Není důležité chodit v kroji, ale důležité je uvědomit si, proč jej nosím. Jan Šiler Moravští zemští páni (společenská organizace) strana 20 1/2012

21 Nejlepší sportovec Kunovic 2011 Sportovní komise Rady města Kunovice vyhlásila na sklonku loňského roku soutěž Nejlepší sportovec Kunovic Výsledky juniorské kategorie byly vyhlášeny v rámci Vánočního zpívání v Panském dvoře, mezi mladými sportovci vyhrála házenkářka Alžběta Křenová. Vyhlášení výsledků v kategorii dospělých bylo součástí programu Šibřinek, které se konaly v sobotu 11. února v kunovické sportovní hale. Na třetím místě se umístil florballista Tomáš Vlachynský, druhou příčku obsadil motocyklový závodník Jan Pospíšil a vavříny vítěze patří zcela jednoznačně házenkářce Jarce Štěrbové. Vítězství házenkářek v obou kategoriích soutěže potvrzuje, že tradice jejich sportu je v Kunovicích stále živá a má zde stále velmi silné zázemí. V případě Tomáše Vlachynského a Honzy Pospíšila sehrál podle předsedy sportovní komise Jaroslava Baného svou roli jejich věk a způsob vzájemné komunikace jejich generačních přátel. Oba dva totiž dostali výrazný počet hlasů prostřednictvím elektronické pošty. Poměr papírových a elektronických hlasů byl přibližně Egypťanka Jarka Štěrbová, trenérka i kapitánka házenkářského týmu s trofejí pro vítěze KUNOVJAN půl na půl s mírnou převahou hlasů elektronických. Při vyhodnocování se členové sportovní komise shodli na tom, že výsledky soutěže v podstatě reálně zobrazují, co který sportovec tomu svému sportu dává, říká Jaroslav Baný. Jarka Štěrbová je dnes již skutečnou legendou kunovické házené a jak Tomáš, tak Honza, oba dva dávají svým sportům opravdové maximum a jejich příznivci tento fakt zřejmě dokázali patřičně ocenit, komentuje výsledky předseda sportovní komise. Za kaňku či stín na prvním ročníku soutěže pak označil skutečnost, že v některých případech dostávali nominovaní soutěžící hlasy na lístcích vyplněných jednou rukou a psaných jednou tužkou. V některých případech se jednalo o desítky hlasovacích lístků, proto komise v těchto případech rozhodla o započtení pouze jednoho hlasu a vyřazení všech dalších. Snažíme se tímto prvním ročníkem soutěže o založení nové tradice a nemůžeme připustit, aby ji někdo doslova podvodným způsobem znehodnotil a udělal z ní frašku, vysvětluje stanovisko sportovní komise její předseda Jaroslav Baný. zdk K motocyklovým závodníků patří krásné ženy Honza Pospíšil zdá se není výjimkou Soutěž pro dětské čtenáře Městská knihovna Kunovice společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje soutěž Čtenářské pasy, aneb cestujte s námi světem literatury. Soutěž je určena pro děti Základních škol, navštěvujících třídu. a bude probíhat od Března - Měsíce čtenářů do Týdne knihoven. Tedy. od 1. března do 27. září letošního roku. Čtenáři Městské knihovny Kunovice v této kategorii se Florballistu Tomáše Vlachynského zastupoval při vyhlašování výsledků jeho otec budou snažit přečíst co nejvíce knih, které budou hodnotit a vypracovávat k nim úkoly. Na vítěze čekají hodnotné ceny a pro každého zúčastněného čtenáře máme sladkou odměnu. Více informací získají zájemci o účast v soutěži ve své škole nebo v Městské knihovně Kunovice. Kateřina Bartošová, Městská knihovna Kunovice 1/2012 strana 21

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Předškoláček Informační zpravodaj Mateřské školy Záhoří ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. září 2012 se konala v MŠ první rodičovská schůzka v tomto

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více