DEVITKA NA DEVÍTKU JEZDÍM ČASTO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: VYHRAJTE LÍSTKY NA KONCERT LUCIE BÍLÉ! TÉMA MĚSÍCE: ZA KOLIK SE KDE V PRAZE BYDLÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEVITKA NA DEVÍTKU JEZDÍM ČASTO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: VYHRAJTE LÍSTKY NA KONCERT LUCIE BÍLÉ! TÉMA MĚSÍCE: ZA KOLIK SE KDE V PRAZE BYDLÍ"

Transkript

1 DUBEN 2009 TÉMA MĚSÍCE: ZA KOLIK SE KDE V PRAZE BYDLÍ DEVITKA OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: VYHRAJTE LÍSTKY NA KONCERT LUCIE BÍLÉ! Příští číslo vyjde května 2009 TELEVIZNÍ MODERÁTORKA MICHAELA OCHOTSKÁ: NA DEVÍTKU JEZDÍM ČASTO NAUČNÁ STEZKA MISSÁK RADNICE DNA ZE PSÍCH HROMÁDEK

2 AUTODRUŽSTVO PRAHA Jarní sleva 5-15%

3 DEVÍTKA Městská část Úřad Kultura Sport Školství Volný čas Rodina Bydlení SPP Zdravotnictví Doprava Výstavba Životní prostředí Historie Služby Obsah 4 z radnice 6 téma měsíce: Nájmy v Praze 8 tipy, rady, otázky 10 soutěž: Missák radnice 11 z radnice: Naučná stezka 12 volby do Evropského parlamentu 14 komunitní plánování 16 bezpečnost: Policie ČR a městská policie 18 život kolem nás: letní tábory 20 rozhovor: Michaela Ochotská 21 rokytka 23 kultura 24 Galerie Fénix (komerční prezentace) 26 kultura: KD Gong 28 sport Horká linka distribuce - problémy s doručováním novin vyřeší TNT post od 8.00 do hodin. Tel.: , mobil: nebo Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky a fotografie rádi uvítáme na ové adrese: nebo na poštovní adrese redakce. Editorial Vážení spoluobčané, dubnové číslo Devítky se nabízí k aprílovým vtípkům a legraci. Nechtěli jsme vás o ně připravit, a proto jsme kromě jiného vyhlásili soutěž Missák radnice, do níž se mohli přihlásit zastupitelé Městské části Prahy 9. A protože hodnotit půvaby mužů bývá přece jen složitější, než volit královnu krásy mezi ženami, nechali jsme na samotných soutěžících, aby vybrali fotografii, na níž jsou jak si myslí nejúžasnější. Na čtenářkách Devítky pak je, aby poslaly hlas tomu, kdo se jim nejvíce líbí. Fotografie zastupitelů najdete na straně 10, hlasy posílejte em na adresu okud mezi soutěžícími nenajdete svého favorita, vězte, že vypadl už v prvním kole, když se sám rozhodl do zastupitelského klání nejít. A třebaže máme aprílový měsíc s aprílovým počasím, je třeba přeladit na vážnější notu. Od prvního dubna zvyšujeme nájemné v bytech Připravujeme se na červnové volby do Evropského parlamentu svěřených do správy radnice. Dlužno podotknout, že až od dubna, i když nám to zákon dovoloval už od ledna letošního roku, a zákonné zvýšení jsme využili jen částečně s ohledem na sociálně slabší spoluobčany. Více o problematice zvyšování nájmů píšeme v rubrice téma měsíce, kde také naleznete přehlednou tabulku o tom, kolik stojí bydlení v ostatních pražských obvodech. Městská část Praha 9 rovněž vytvořila ve spolupráci s vámi, občany a poskytovateli sociálních služeb, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Teď nás čeká období tří let, kdy budeme realizovat, co jsme naplánovali. Co konkrétního chystáme pro letošní rok, si přečtěte v rubrice Komunitní plánování. V rámci pomoci sociálně slabším spoluobčanům nezapomínáme ani na rodiny s dětmi a na léto jsme pro ně připravili další z oblíbených táborů. Podrobnosti přinášíme v Devítce na straně 18, kde se také dozvíte o dalších možnostech pro kluky a holčičky o letních prázdninách. Uplynulý měsíc byl v naší městské části bohatý na události například známe vaše názory na budoucí vzhled části Jablonecké ulice, které jste řekli v rámci projektu Agora, měli jste možnost ochutnat Evropu a spolu s ní i vysočanské a prosecké speciality, slavnostně jsme pro vás otevřeli turistickou naučnou stezku Vysočany Prosek Střížkov. Více se o tom všem a akcích, které naše městská část připravuje na duben, dočtete na následujících stranách Devítky. Jarní, aprílově okořeněnou náladu vám přeje Váš starosta Jan Jarolím Oficiální měsíčník Městské části Praha 9 vydává Devátá rozvojová a.s. pro Městskou část Praha 9 ve vydavatelství PART agency, a.s. pod registračním číslem MK ČR E v nákladu výtisků. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 Sokolovská 324/14, Praha 9 Tel.: Úřední hodiny: pondělí středa Vedoucí redaktorka: Marie Kurková Redakční rada: Předseda: Bc. Adam Vážanský Členové: Ing. Zdeněk Davídek, Mgr. Eva Gorčíková, Ing. Martin Škoda, Jana Jelínková, Bc. Tomáš Portlík, Zdeňka Škrétová, Vladimír Zedník Redakční ředitel: Ing. Pavel Poledňák, Vydavatel: PART agency, a.s., Radlická 28/ Praha 5, IČ: , DIČ: CZ Adresa redakce: PART agency, a.s. Politických vězňů 15, Praha 1 Tel: , fax: Ředitelka společnosti: Miriam Nosková, Marketing a inzerce: Kateřina Brudná, Korektury: Agentura Jiří Hladík Grafická úprava: Daniel Smrž, Tisk: TISKÁRNA REPROPRINT, s.r.o. Poděbradská 540, Praha 9 Distribuce: TNT Post ČR s.r.o., člen koncernu TNT Sokolovská 86/131 (Zirkon Office Center) Praha 8 Foto na obálce: A. Pajer Duben 2009 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 3

4 Z RADNICE Počet míst ve školkách roste Mgr. Alena Fimanová (ODS) pracuje v Zastupitelstvu devítky od roku Působí ve školské komisi a komisi územního rozvoje a výstavby Rady MČ Praha 9. Působíte ve školské komisi. Co v ní nejčastěji řešíte? Nejvíce řešíme potřeby škol a školských zařízení z hlediska zřizovatele, to znamená materiální vybavení, stav a opravy školských budov, projednáváme finanční rozpočtové záležitosti a předkládáme návrhy na jejich úpravu. Sledujeme také výsledky hospodaření jednotlivých škol. Velkou pozornost věnujeme využití kapacit škol, zejména mateřských, kde se stejně jako v jiných městech projevuje nedostatek míst. Proto je jistě dobrá zpráva pro veřejnost, že od září 2009 budou otevřeny dvě další třídy v MŠ Veltruská. Školská komise posuzuje činnost jednotlivých škol a zejména hodnotí práci jejich vedení. Zabýváme se výsledky práce ředitelek MŠ a ZŠ při jejich finančním ohodnocení, sledujeme spolupráci se zřizovatelem. Pravidelně pořádáme jednání v konkrétní MŠ nebo ZŠ, kde má vedení školy možnost seznámit členy komise se stavem budovy, vybavením a potřebami školy a prezentovat svoji práci i práci celé školy. Školská komise se zabývá i výsledky výchovně vzdělávacího procesu. V souladu se školským zákonem začaly MŠ a ZŠ realizovat vlastní školní vzdělávací programy. Co považujete za největší problém ve školství v Praze 9? Školství věnuje MČ Praha 9 velkou pozornost, řada problémů je postupně řešena. Především poskytování nemalých finančních prostředků na provoz, obnovu a modernizaci či rekonstrukci budov. Jiná otázka je využití a rozšíření kapacit škol. Spolu s rostoucí bytovou výstavbou a přílivem obyvatel je třeba řešit i problematiku občanské vybavenosti, tedy také výstavby nových MŠ a ZŠ. Proto je připravována výstavba pavilonu v MŠ U Vysočanského pivovaru. Nástavba bude realizována také v MŠ Novoborská 611. Se zvýšením kapacity se počítá v MŠ Kovářská pavilon Školička. V letošním roce je rovněž plánováno vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro výstavbu další mateřské školy v lokalitě Klíčov, Krocínka. Někdy se trochu zapomíná na ty, kteří v našich školách pracují a na jejichž práci a přístupu záleží nejvíce, jaká škola je. Školská komise si je této skutečnosti vědoma a proto podporuje každoroční vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu k částečnému ocenění práce zaměstnanců škol i akce pro zaměstnance škol. Co se vám v poslední době podařilo prosadit? Podrobně se zabýváme požadavky jednotlivých MŠ a ZŠ na výši neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz, vybavení a drobné opravy. V již schváleném návrhu rozpočtu na rok 2009 byl tento příspěvek navýšen proti návrhu rozpočtu na rok 2008 zhruba o 6,5 mil. Kč. Tato částka zahrnuje i posílení příspěvku o účelové prostředky na nákup školního nábytku ve výši 1,5 mil. Kč, na nákup HV a SW pro zlepšení vybavení škol informačními technologiemi ve výši 1,5 mil. Kč. Výdaje na investice pro školství na rok 2009 v Praze 9 byly schváleny ve výši ca 35,5 mil. Kč, což je téměř trojnásobek proti roku 2008 a budou použity hlavně na modernizaci, rekonstrukci budov a zařízení. V souvislosti s již zmíněným problémem nedostatku kapacit MŠ považuji za důležité, že byla i díky školské komisi dohodnuta jednotná kriteria pro přijímání dětí do MŠ v Praze 9. mk Co dělají naši volení zástupci Ing. Karel Březina, zastupitel hl. m. Prahy, předseda výboru dopravy Moderní veřejná správa Programové prohlášení rady je závazkem politické reprezentace hlavního města Prahy na čtyřleté volební období 2006 až Klub zastupitelů ČSSD je nesporně součástí politické reprezentace v hlavním městě Praze. Programové prohlášení na léta 2006 až 2010 není ale jeho závazkem, protože nebyl přizván k jeho zpracování. Nebylo projednáno řádně v jednáních Zastupitelstva hl. m. Prahy, a pokud mělo být kompasem a cestovní mapou současného vedení pražské radnice, pak zcela určitě neplní svůj účel. Rada si klade na cíl prosadit moderní způsob řízení města a komunikace s občany s využitím nových technologických a komunikačních prostředků. Rada přiblíží veřejnou správu občanům a v maximální možné míře zjednoduší administrativní strukturu řízení města. Jak to však vypadá ve skutečnosti? Informační strategie Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze - dokument, který přijala Rada je obecně zpracovaný, bez konkrétních termínů. Nicméně z rozpočtu na rok 2009 jednoznačně vyplývá, že tato oblast má prioritu jak běžných, tak i investičních výdajů. V oblasti snížení množství úředních výkonů převedených do elektronické podoby provedl odbor informatiky identifikaci úkonů, které není nutno vyřizovat přímo na úřadě a určil jich 115. Do této doby je z nich pouze 14 elektronizováno. Proběhly audity, jež vedly ke snižování počtu zaměstnanců a restrukturalizaci agend. Tyto audity proběhly i v organizacích přímo řízených HMP (PIS, ROPID apod.) Přesto chybí harmonogram postupu k plnění tohoto úkolu, který zahrnuje celé funkční volební období. K zavedení elektronického systému kontroly vyřizování kontrolních agend byly pouze pořízeny informační systémy Proxio a systém Agendio pro zajištění celkové datové infrastruktury pro implantaci agend. Plnění úkolu se zcela míjí s termínem, který byl původně stanoven. Je třeba přesně specifikovat postup, včetně nasazování hardwaru, softwaru a komunikačních prostředků. Očekávané spuštění projektu Univerzální elektronické karty nesplnilo očekávání a veřejností bylo přijato s rozpaky. Současná podoba karty Opencard umožňuje čtyři aplikace (Městská knihovna, bezhotovostní parkování, dopravně odbavovací aplikace Vím, jak řídím ). Velmi obecně je formulovaný cíl on-line veřejných a informačních služeb. Je plněn především rozvojem portálu hl. m. Prahy. Je nesporné, že počet návštěvníků stránek města roste, ale je to úkaz, který můžeme pozorovat u všech stránek veřejné správy. Není plněn termín na zavedení moderního informačního systému krizového řízení hl. m. Prahy. V současné době je plnění ve stavu přípravy zadávací dokumentace, přitom celý systém má řešit mimořádné krizové a havarijní situace v Praze. Naprosto chybí při řešení tohoto úkolu spolupráce s Komisí pro bezpečnost a ve spolupráci s bezpečnostními složkami státu (MV ČR, Policie ČR, HZS, MZd ČR, VS ČR a Celní správa). Informační systém o životním prostředí v Praze, který měl poskytovat rozhodující data a informace, v současné době nejen že neexistuje, ale naprosto chybí i systematický přístup k budoucímu možnému řešení v této oblasti. 4 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Duben 2009

5 Do Projektu Agora, který měl občany zapojit ještě intenzivněji než dosud do rozhodování o přeměně veřejných prostor, v tomto případě části ulice Jablonecké, se aktivně zapojilo 364 lidí. Ti odevzdali dotazníky. A co si respondenti myslí o navrhované úpravě nového veřejného prostranství mezi ulicí Jabloneckou a Měšickou? Zhruba polovina z nich by chtěla, aby úpravy přinesly rozšířené možnosti parkování pro místní obyvatele, více než třetina vidí využití pro volnočasové aktivity a třetina jako prostor pro spolkové a kulturní vyžití. O výsledcích dotazníkového šetření se na veřejném zasedání v Základní škole Novoborská nejen diskutovalo, ale také se u pracovních stolů dotvářel konkrétní plán budoucího vzhledu diskutované Z RADNICE Známe vaše názory na vzhled Jablonecké Celkem 2300 dotazníků bylo rozesláno do jednotlivých domácností ve východní části Jablonecké ulice a jejím okolí, jejichž prostřednictvím mohli občané devítky projevit svůj názor na budoucí vzhled svého bydliště. Výsledky dotazníkové akce, kterou organizoval Úřad Městské části Praha 9, byly prezentovány na veřejném zasedání 26. března. V proseckém centru vás naučí pracovat s počítačem nebo opraví váš notebook V dnešní době si jen málokdo dokáže představit život bez počítače a přístupu k internetu. Přesto existují domácnosti, v nichž počítač chybí. Jsou to samozřejmě především senioři, z nichž mnozí na počítači ani pracovat nedokáží. A právě pro ně, ale samozřejmě nejen pro ně, zřídila Praha 9 na Proseku v roce 2006 Internetové centrum. Na jeho financování se podílel také Magistrát hlavního města Prahy a Evropská unie. Dnes již můžeme říct, že vystavět toto centrum byl skvělý nápad, který oceňují ročně tisíce návštěvníků. K dispozici je zde 25 počítačů s přístupem na internet, tiskárna, skener, software pro výuku angličtiny a němčiny, bezbariérový přístup a odborník, který v případě potřeby příchozím poradí. Dokážu lidem pomoci nejen s technickými otázkami, ale poradím například také se sestavením životopisu. Někdy přijdou lidé z ulice s tím, že mají například problém s notebookem. I tohle jsem schopen vyřešit, pokud je to v mých silách, říká Tomáš Kopecký, který má provoz internetového centra na starosti. Jednou z funkcí centra je tedy poskytovat přístup k počítači a internetu těm, kteří jej nemají, popřípadě kolemjdoucím, kteří si potřebují něco vyřídit. Centrum ovšem slouží zároveň jako učebna a lidé se zde mohou přihlásit na kurzy práce s počítačem. Základní čtyřměsíční kurz je zaměřen na práci s internetem, na výuku efektivního vyhledávání a práci s em a docházejí na ně především senioři. Těchto kurzů proběhlo prozatím patnáct a další se připravují. Rád bych dělal i nějaké náročnější kurzy, jako například tvorbu webových stránek, základy grafiky a podobně, ale prozatím o to nikdo neprojevil zájem, lituje Tomáš Kopecký. Internetové centrum na Proseku je určené pro širokou veřejnost a je zcela zdarma. Otevřeno je denně od 8.00 do hodin a jednotlivá místa či určitý čas lze předem rezervovat na internetových stránkách nebo u správce centra. Každý pátek vyučuje práci na internetu paní Burešová. lu Internetové centrum Prosek Informační internetové centrum pro občany Prahy 9 Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500 (vchod z Litoměřické ul.), Praha 9 Tel.: / Tento projekt je spolufinancován EU, MMR, MHMP a MČ Praha 9. Den Země v Praze 9 Městská část Praha 9 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Českým hydrometeorologickým ústavem připravila již pátý ročník oslav Dne Země. Uskuteční se 22. dubna. Akce je rozdělena na dvě časti: Pro ZŠ ( ) je připraven speciální dopolední program - zábavnou a nenásilnou formou zpracovaná tři témata z oblasti ekologie a ochrany přírody: Kam Přijďte na EKOTRH V rámci oslav Dne Země se bude konat v úterý 7. dubna od 14. hod v ZŠ Špitálská EKOTRH, na kterém budou žáci ročníků prezentovat své výrobky a výpěstky. Ochutnejte Evropu U příležitosti pražského summitu evropských měst a regionů se ve dnech 5. a 6. března uskutečnila akce nazvaná Street party Ochutnejte Evropu. Na Václavském náměstí se představily nejrůznější evropské kultury, národy a regiony. Zúčastnila se ji také Městská část Praha 9 společně se svým partnerským regionem Anenii Noi z jihovýchodní oblasti republiky Moldávie. Prezentovala se tu svými produkty, takzvanými Starovysočanskými pochutinami, jako je víno z vinice Máchalka, koláče a zabíjačka. Moldávie představila svá vína části Jablonecké ulice. Ten radnice představí na druhém veřejném setkání v Parku Přátelství na konci května. Podrobnější informace o veřejném zasedání k budoucímu vzhledu Jablonecké ulice přineseme v květnovém vydání Devítky. s odpady? Jaký vzduch dýcháme? Proč chodit pěšky? Pro občany ( ) info stánky na náměstí OSN zaměřené na problematiku odpadů a nakládaní s nimi, včetně ukázky svozové techniky. Koordinátorkou akce je Dana Balcarová, tel: , e- mail: red Evropu ochutnal také starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím mk Můžete si je prohlédnout a za symbolickou cenu zakoupit. Srdečně vás zveme do areálu naší školy. Žáci a učitelé ZŠ Špitálská a nabídla moldavské sýry a salámy. red Foto: David Kraus RADNICE PRAHY 9: JSME TU PRO VÁS ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA: Tel.: INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: Tel.: INTERNET: ELEKTRONICKÁ PODATELNA: Kontakty na redakci, inzerci i distribuci najdete na třetí straně v tiráži Duben 2009 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 5

6 TÉMA MĚSÍCE Jak draze se bydlí v Praze? Podle zákona č. 107/2006 Sb. může majitel bytů jednostranně zvýšit nájemné jednou v roce vždy k 1. lednu, a to za podmínek uvedených v tomto zákoně a pro rok 2009 ve sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 214/2008. V Praze 9 se letos zvyšují nájmy v bytech svěřených do správy městské části k 1. dubnu. Vbytech na Proseku a Střížkově (bývalá první kategorie) dovoluje zákon zvýšit nájem na 82,29 Kč za metr čtvereční podlahové plochy bytu. Ve Vysočanech a Libni na 82,88 Kč/m² (bývalá první kategorie), na 77,10 Kč/m² (bývalá druhá kategorie), na 66,86 Kč/m² (bývalá třetí kategorie) a na 61,50 Kč/m² (bývalá čtvrtá kategorie). K takovémuto razantnímu zvýšení však radnice nepřistoupila. Od 1. dubna zvyšujeme nájemné v našich bytech zhruba o třetinu možnosti, kterou nám dává zákon, říká radní Úřadu MČ Praha 9 Tomáš Portlík. Nájemné chceme zvedat jen po menších krocích a celou deregulaci nájmů rozkládáme do delšího časového období především vzhledem k tomu, že by maximální možné zvýšení cen za bydlení bylo příliš velkou finanční zátěží pro sociálně slabší spoluobčany. A kolik zaplatí za bydlení v ostatních pražských obvodech? mk Obvod Standardní byty Kategorie I. Srovnání výše nájemného v jednotlivých obvodech Prahy v Kč/m² k 1. dubnu 2009 Kategorie II Byty se sníž.kvalitou Kategorie III. Kategorie IV. Poznámka Praha 1 76,02 68,69 62,92 56,04 Praha 2 Nové Město Vinohrady-Vyšehrad Nusle 82,09 77,82 68,02 76,38 72,41 63,29 66,09 62,32 54,91 60,75 57,31 50,50 Praha 3 83,51 77,72 66,88 61,49 Praha 4 81,96 76,35 69,79 64,16 Praha 5 74,65 66,70 56,54 51,15 Praha 6 Hradčany Břevnov Ruzyně Liboc Sedlec Praha 7 Holešovice Bubeneč 88,48 95,50 78,07 89,98 77,58 87,89 95, ,82 88,77 70,94 76,52 65,21 70,30 Ceny z Břevnova platí i pro Bubeneč, Dejvice, Střešovice, ceny z Liboce také pro Veleslavín a Vokovice Praha 8 60,18 /81,00 52,10 / 75, Za lomítkem výše nájmu od Praha 9 71,00 60,00 50,00 43,00 Praha 10 Malešice Michle Vinohrady 73,04 74,46 74,70 66,34 67,68 67,90 59,93 61,12 61,22 53,50 54,57 54,68 Ceny z Malešic platné i pro Strašnice, Vršovice, Záběhlice Praha 11 80, Praha 12 55,76 / 77,34 41,80 / 66,92 32,48 / 55,96 23,22 / 47,32 Za lomítkem výše nájmu od Praha 13 78, Praha 14 64, Praha 15 H.Měcholupy Hostivař 110,00 82, Praha 16 64,91 60,44 52,43 48,21 Praha 17 72,29 69,12 Praha 18 82,29-61,06 - Praha 19 63, Praha 20 53,00 / 65, Za lomítkem výše nájmu od Praha 21 55, Praha 22 63,00 59,73 52,18 48,19 6 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Duben 2009

7 Cílem programu v oblasti využití volného času dětí a mládeže je podpořit celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi a mládeží včetně jejich materiálního vybavení, umožnit relaxační a rekreační pobyty dětí a mládeže, podpořit jednorázové akce, např. sportovní. Program na podporu provozu, případně příspěvky na nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení na MČ Praha 9 by měl podpořit činnost sportovních subjektů a umožnit dětem a mládeži více využívat sportovní kluby, které jsou kromě jiného alternativou pouličních part a jednou z forem ochrany před patologickými jevy. Přestože naše městská část má omezené možnosti, jsem rád, že se našla určitá suma peněz na podporu sportu a tělovýchovných jednot, z nichž některé působí v Praze 9 i více než sto let, říká radní Adam Vážanský, zodpovědný za oblast sportu, a pokračuje: Jsou to dobře investované finance, zvláště když si uvědomíme, že je to také investice do výchovy dětí. Ve sportovních oddílech, ale třeba i ve skautu, tráví mládež dvě, tři odpoledne v týdnu. Navíc peníze z grantů jsou průhledně investované, nejen papírově vykázané. Stačí se podívat na hřiště, do oddílů Bohužel sport, a nemyslím teď jen Prahu 9, je v tomto státě velkou Popelkou. Přitom se každý rád přiživuje na úspěchu reprezentačních fotbalových nebo hokejových týmů, olympioniků. Je však třeba si uvědomit, že tyto úspěchy vznikají dole, v široké základně sportovců. A chceme-li mládež vést k úspěchům, je potřeba, aby i sociální zázemí sportovišť bylo na patřičné úrovni. Jenže macešský vztah ke sportu jde už z vedení státu. Neexistuje ministerstvo sportu je to ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tělovýchově připisuje však jen malý význam zvláště v době, kdy v jeho čele stojí ministr Liška, který prohlašuje, že sport není jeho prioritou a škrtá stomilionové příspěvky na sport, byť byl ministerstvu zvýšen rozpočet. V tomto směru se ministr chová velmi nekompetentně. Přitom Každý přijímáme televizi různým způsobem. Na typu vysílání pak záleží, zda se vás týká připravované vypínání zemského analogového televizního vysílání a zapínání zemské digitální televize, či nikoli. Digitalizace se dotýká těch, kteří přijímají televizi přes anténu, naopak vyhráno mají ti, kteří mají zavedenou kabelovku, satelit nebo přijímají vysílání přes internet (IPTV). O možnostech, jak se vyhnout analogové tmě ve vašem televizním přijímači jsme informovali v březnovém vydání Devítky. tělovýchova a sport jsou oblasti spoluvytvářející občanskou společnost. Kdo získal granty? Knoflík Tělocvičná jednota Sokol Prosek Zajíček na koni Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Prosek Praha Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko bratří Mašínů Praha Centrum volného času Praha 9 Křesťanské centrum Nové začátky VÚ SVP Klíčov, ZŠ, PrŠ, ŠJ RC Praga Praha Škola Taekwon-do Dan Gun Co však mají dělat nájemníci v bytech městské části, kteří jsou odkázáni na společnou anténu? Od roku 1997 provozovala systémy pro společný televizní příjem, tedy společné televizní antény a kabelové rozvody v domech, které spadají do majetku Městské části Praha 9, firma TES Litvínov. Postupem transformací jsou dnes v majetku UPC ČR, a. s. Téměř v celé Praze 9 je kabelová síť UPC schopná přijímat digitální signál, výjimku tvoří pouze část devítky, v níž se nachází zhruba dvě desítky domů v majetku městské části TÉMA MĚSÍCE Granty podporují využití volného času dětí a mládeže Rada Městské části Praha 9 rozdělila granty pro rok 2009 v pěti oblastech využití volného času dětí a mládeže, programy na podporu provozu, případně příspěvky na nájmy, veřejně přístupných tělovýchovných zařízení v MČ Praha 9, v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti, dále humanitární a sociální a v oblasti protidrogové a prevence kriminality. Sam a spol. sdružení dětí, rodičů a všech přátel přírody TJ Praga, oddíl kopané VPT AQIS RC Sparta Praha Petr Matiášek Občanské sdružení Lanové centrum PROUD S. A. C. Praga box Rada MČ Praha 9 rovněž navrhla ke schválení zastupitelstvu granty pro SK Prosek a Sokol Vysočany. Jednat se o nich bude na dubnovém zasedání. Od digitálního vysílání TV nás dělí jen dny K vypnutí analogového televizního vysílání z vysílače Praha Žižkov dojde již 30. dubna 2009 ve hodin. Je tedy nejvyšší čas připravit se na digitalizaci. I proto se množí dotazy, jak to bude s příjmem digitálního signálu v domech, které patří do majetku Městské části Praha 9. mk v ulicích Freyova, Kolbenova, Na Břehu, Spojovací, Skloněná, U Vysočanského pivovaru, Novovysočanská, Poštovská, Nemocniční a Pod Strojírnami. V těchto domech je povinností provozovatele, tedy UPC ČR a. s., aby investovala do zařízení, které je schopno digitální signál přijímat. V současné době radnice intenzivně jedná s provozovatelem komunikačního zařízení, tedy UPC ČR, aby dodržel své závazky a poskytl svým klientům nájemníkům v bytech Městské části Praha 9 příjem digitálního televizního vysílání. mk Duben v Domě dětí a mládeže Dům dětí a mládeže, Měšická 720, Praha 9-Prosek, tel: , , fax , VELIKONOČNÍ NÁLADA Těšíte se na jaro? Máte rádi velikonoční náladu a dekoraci? Tak přijďte k nám, nudit se rozhodně nebudete. Prosek, , věk: let, cena: 40 Kč/30 Kč s kartou JAK SI ŽIJE aneb kurz pro děti o zvířatech a se zvířaty. Na děti čeká povídání, malování, hry a pobyt na zahradě, kontakt s živými zvířaty v chovatelně a spoustu zajímavostí o přírodě. Rezervace v DDM. Prosek, , věk: 7 12 let, cena: 25 Kč jedna návštěva/50 Kč celý kurz 14. a SCRAPBOOK Scrapbook je to pro vás neznámé slovo? Velmi stručně - zajímavé techniky pro vytváření alb, deníků, přání, dekorací. Vaše výtvory budou možná plastické, téměř 3D, pohyblivé, ale určitě pěkné! Prosek, , věk: 8-16 let, cena: 100 Kč/80 Kč s kartou DEN ZEMĚ Přijďte k nám v den oslavy Země a životního prostředí - pro děti i jejich rodiče jsou připravena stanoviště plná vědomostí i zábavy a navíc i mnoho zajímavostí o přírodě a její ochraně. Pro každého účastníka dáreček. Prosek, , věk: 5 99 let, zdarma JARNÍ PROBOUZENÍ Probuďte se s námi do rozkvetlé jarní zahrádky plné barev a vůně. V jedné jarní dílně budou účastníci realizovat jarní zahrádku - květiny, zvířátka a plody z papíru a pěnové barevné gumy. Prosek, , věk: 8 60 let, cena: 40 Kč/30 Kč s kartou Z POHÁDKY DO POHÁDKY Pohádková zahradní akce pro holky, kluky i jejich rodiče. Přijďte si užít spolu s námi odpoledne s pohádkovými postavičkami. Prosek, , věk: 3 9 let, cena: 40 Kč/30 Kč s kartou ČARODĚJNICKÁ ZÁBAVA Pro ty odrostlejší čaroděje a čarodějky je opět připraven klub Peklo a jeho vybavení do místnosti i na zahradu, plno her v případě dobrého počasí i opékání donesených buřtů. Prosek, , věk: let, zdarma HP Duben 2009 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 7

8 TIPY, RADY, OZNÁMENÍ HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ (Jaro a podzim 2009) Blok č. 6 Čt Čt Kytlická, Jetřichovská + parkoviště, Lovosická + parkoviště v úseku Novoborská-Prosecká, Prosecká - parkoviště Blok č. 3 Pá Pá Za statkem, Teplická + parkoviště, Litvínovská v úseku Teplická Veltruská, K lipám v úseku Litvínovská-Litoměřická, Rumburská, Bílinská, Bohušovická + 2x parkoviště, Litoměřická v úseku Teplická-Na pokraji Blok č. 4 Út Pá Litvínovská ve slepém úseku od Veltruské, Veltruská, Vysočanská - 3x parkoviště v úseku Teplická Litoměřická, Litoměřická v úseku Na pokraji-veltruská Blok č. 7 St Pá Měšická, Jiřická, Mratínská, Poleradská, Zárybská, Rudečská, Hlavenecká, Brázdimská, Borecká, Miškovická, Svémyslická, Přezletická, Ctěnická, Martinovská, Měšická - parkoviště Blok č. 12 Čt Po Novoborská, Varnsdorfská, Harrachovská, Cvikovská, Mimoňská, Žandovská, Českolipská Blok č. 9 Pá Pá Pod pekárnami, Špitálská, Zákostelní, Pod strojírnami, Prouzova, Novoškolská, U vysočanského pivovaru, Nemocniční, Poštovská všechny ulice v celých délkách Blok č. 18 Po Čt Na břehu v úseku Sokolovská-Rubeška slepý úsek, Rubeška, Podnádražní, Bassova bez parkoviště, Mlékárénská, Staromlýnská, Pešlova, Zbuzkova v úseku Krátkého-bratří Dohalských, bratří Dohalských, Krátkého, Paříkova, NN 4679 v úseku Jandova-Pešlova Blok č. 11 Út Po U Harfy, Na Harfě, Pod Harfou, Klečákova, Čerpadlová, Podkovářská, Na výběžku, V Předním Hloubětíně, U Elektry, Nademlejnská, Kolmá, Českomoravská v úseku Freyova-Klečákova Blok č. 14 St Út Drahobejlova, Na rozcestí, Lihovarská, Kurta Konráda, U skládky, U svobodárny, Kovářská v úseku Ocelářská-Sokolovská, K Moravině, Ocelářská v úseku Lihovarská-K Moravině Blok č. 5 Čt Čt Lovosická v úseku Vysočanská-Novoborská, Jablonecká, Šluknovská, Jiřetínská Blok č. 8 Pá St Pod náspem, Na Balabence v úseku Sokolovská-Kovanecká, Kovanecká v úseku Na Balabence-Kovářská, Podvinný mlýn v úseku Sokolovská-most přes Rokytku, NN 2893 spojka (Podvinný mlýn), Matějkova, Čihákova, U školičky, K Moravině v úseku Čihákova-U školičky, spojka Čihákova-U školičky, Kovářská v úseku Kovanecká-Sokolovská Blok č. 17 Po Út Habartická, Dvoudílná, K Šafránce, K lipám v úseku Na pokraji-litoměřická, Střížkovská v úseku Teplická-Děčínská, Děčínská + parkoviště na konci Děčínské Blok č. 13 Út St Litoměřická v úseku Veltruská-Vysočanská, Nad šestikopy v úseku Kopečná- slepý úsek, Kopečná, Cihlářská, Pískovcová + parkoviště, Nad Krocínkou v úseku Prosecká-Pískovcová Blok č. 10 St St Novovysočanská v úseku Pod Balkánem-slepý konec, Skloněná v celé délce, U nové školy, Odlehlá, Prokopka, K trati, Pod Balkánem + 2 parkoviště, U Kloubových domů, K Fišpance Blok č. 2 Čt Po Chrastavská, Jemnická, Trojmezní, Nad Kundratkou v úseku Jemnická Na pokraji, Na Vyhlídce, Na pokraji Blok č. 1 Po Út Mezitraťová, Hrdlořezská,, Pokorného, Jahodnická, Za mosty, Aloisovská, Celniční, Jednostranná, Třešňová, Švestková, Za horou Blok č. 15 Po Po Na Krocínce, Na vysočanských vinicích-v celých délkách, Letňanská v úseku Obvodová x Na vysočanských vinicích, Obvodová, Na Krocínce, Pod Krocínkou, Nad Vysočany v celých délkách, Ke Klíčovu v úseku Ke Klíčovu-Pod Krocínkou Blok č. 16 Út Út Stoupající, Klíčovská, Satalická, U Voborníků, Okřínecká, Kojetická a Letňanská v celých délkách, Ke Klíčovu v úseku Klíčovská slepý konec VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY duben 2009 TERMÍNY BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY PRO OBČANY PRAHY , Nová budova Vysočanské radnice vždy od do hodin v místnosti č Měšická x Novoborská Teplická x Litoměřická (roh proti domům) Kopečná x Nad Šestikopy Veltruská x Litvínovská Vysočanská 39/573 Prosecká Bílinská x Litvínovská Novoborská x Českolipská Jablonecká 9/715 Pískovcová Děčínská (horní parkoviště) Ctěnická x Měšická Jablonecká x Šluknovská Rumburská x Litvínovská Nad Krocínkou x Obvodová Hrdlořezská 43/64 Pokorného x Jahodnická Nemocniční x U vysočanského pivovaru Novoborská x Varnsdorfská Kovářská x U školičky K lipám x Chrastavská Vysočanská 85/546 Lihovarská Pod Krocínkou proti č. 55 Velkoobjemové kontejnery jsou rozestavovány v daný den mezi hod. Odváženy jsou pak následující den v průběhu dopoledne. Praha 9 Oblastní kancelář ODS Praha 9 sídlí na adrese: Jandova 4, Praha 9, 1. patro, Telefon i fax: Možnost objednání: Senátor Tomáš Kladívko Praha 9 Adresa: OVV ČSSD Praha 9, Jablonecká 723, Praha 9 Prosek Telefon: Zastupitelské dny ( ): Z. Škrétová M. Škoda J. Pokorný tel.: Senátorské dny : každé pondělí hodin Poslanecké dny zastupitelů: Jana Jelínková Lenka Vojtěchová Ing. Vlastimil Houfek JUDr. Jiří Stránský Praha 9 Klub zastupitelů MČ Praha 9 Poslanecké dny: budou probíhat každou první středu v sekretariátu OV KSČM Praha 9, Jablonecká 723, od do Telefon: DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Duben 2009

9 Rozhodujete se o studiu? Naše obory Vám zajistí uplatnění v praxi! Vysoká škola hotelová v Praze S námi volíte dobře svou budoucnost! Jsme zavedenou prestižní soukromou školou s dlouholetou tradicí, umožňující: perspektivní pracovní pozice (obchodní i provozní) v ČR i ve světě, uplatnění v oblasti hotelnictví, gastronomie, cestovního ruchu, dodavatelských provozů, dopravních a spedičních firem, PR a marketingových agentur, ideální přípravu pro vlastní podnikání. Bakalářské a inženýrské studijní obory. Studium MBA. Hotelnictví (Bc.) prezenční, kombinované Management destinace cestovního ruchu (Bc.) prezenční, kombinované Marketingové komunikace ve službách (Bc.) prezenční, kombinované Management volného času (Bc.) prezenční Management dopravních služeb (Bc.) prezenční, kombinované Management hotelnictví a lázeňství (Ing.) prezenční, kombinované Management prosperity, rizik, auditu a krize (Ing.) prezenční, kombinované Marketingové komunikace (Ing.) prezenční, kombinované MBA se zaměřením na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch Nabízíme ubytování hotelového typu za zvýhodněné ceny. Dny otevřených dveří: a t po dohodě Přihlášky ke studiu: do (1. kolo), do (2. kolo) Tel.: , Svídnická 506, Praha 8

10 SOUTĚŽ Zvolte Missaka radnice Prahy 9 Je tu první duben, čas aprílových vtípků a legrace. Vyhlásili jsme proto soutěž Missák radnice Prahy 9. Přihlásit se mohli zastupitelé devítky - muži. A protože hodnotit chlapácké půvaby bývá přece jen složitější, než volit královnu krásy mezi ženami, nechali jsme na samotných soutěžících, aby vybrali fotografii, na níž jsou jak si myslí nejúžasnější. Na čtenářkách Devítky pak je, aby do 15. dubna poslaly hlas tomu, kdo se jim nejvíce líbí. Hlasuje se zasláním u se jménem největšího sympaťáka na adresu Pokud mezi soutěžícími nenajdete svého zastupitele-favorita, vězte, že vypadl už v prvním kole, když se sám rozhodl do klání pro odvážlivce nejít. Nejúžasnějšího zastupitele, tedy muže s největším počtem získaných hlasů od jeho ctitelek, čeká titul Missak radnice Prahy 9. A kromě několika svých minut slávy si vychutná i cenu pro vítěze - dobré moldavské víno. Hodnoťte, posílejte hlasy a těšte se na květnové vydání Devítky, kde se dozvíte jméno vítěze. A kdo usiluje o získání vaší přízně a titulu Missak radnice Prahy 9? (fotografie jsou řazeny abecedně) mk Tomáš Portlík Jan Váňa Petr Anděl Tomáš Holeček Martin Škoda Adam Vážanský Zdeněk Davídek Martin Kulíček Jan Štrof Vladimír Zedník 10 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Duben 2009

11 REPORTÁŽ Turistický vlastivědný okruh Vysočany Prosek Střížkov otevřen Bude první jarní den, pojďme všichni ven!. Pod tímto heslem byla 19. března slavnostně otevřena nová a zároveň první naučná stezka Prahy 9. Ojedinělá turistická trasa v Praze v délce 8300 metrů turistického vlastivědného okruhu Vysočany Prosek Střížkov vznikla díky Úřadu městské části Praha 9. Socha Jiřího Wolkera Madlina Přibíkova vyhlídka Vyhlídka Emy Destinnové Prosecké skály Vinice Máchalka Park Podviní Jez a náhon ke mlýnu Mlýn v Podviní Broscheův lihovar Kolčavka Socha průmysl a TJ Praga Křest knížky Podviní Setkání všech, kteří se zúčastnili slavnostního otevření stezky, bylo u radnice MČ Praha 9. Odtud se přítomní společně se starostou devítky Janem Jarolímem a radním Adamem Vážanským vydali na prohlídku krátkého úseku stezky. Pro ty, kteří zdolali nenáročnou část trasy, bylo připraveno občerstvení v restauraci Zlaté sele. Zde se také uskutečnil křest a autogramiáda nové knihy Miroslava Kurandy, člena Vlastivědného klubu Prahy 9, nazvané Podviní. A můžeme vyrazit - stříhá pásku první naučné stezky Prahy 9 Jan Jarolím, starosta devítky Zvláštností trasy je, že vede městskou zástavbou, městskou zelení, tedy parky Přátelství a Podviní, ale i památkově chráněnou oblastí Prosecké skály a volnou přírodou. Vstoupit na ni můžete hned ze tří stranic metra Vysočany, Prosek a Střížkov. Pokud by se vám trasa zdála příliš dlouhá, lze si jí nejrůznějšími zkratkami zkrátit. Okruh se pyšní i dvěma vyhlídkami, a to Přibíkovou a Emy Destinnové. Informace, které se dozvíte při jednadvaceti zastaveních na turistickém okruhu z tabulí, poskytl Vlastivědný klub Praha 9 a odbor životního prostředí ÚMČ Praha zastavení Radnice Vysočanské nádraží Flajšnerka Prosecký rybníček Jetelka Prosecká náves Kostel sv. Václava, fara, hřbitov Sokolovna Park Přátelství mk Foto: Jana Jelínková První nadšenci vyrazili na vlastivědný okruh 19. března a navzdory kalendáři za chumelenice NEJLEVNĚJŠÍ NOVÉ BYTY V PRAZE? CANABA ČAKOVICE POSLEDNÍ volné byty tel prostorné světlé byty 2+kk 70m 2 a 4+kk 90m 2 bezkonkurenční cena ,- Kč/m 2 10 minut na stanici metra Letňany k nastěhování na podzim Duben 2009 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 11

12 Z RADNICE Druhé volby do Evropského parlamentu v naší historii se blíží Prezident České republiky svým rozhodnutím dne 10. února 2009 vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání v České republice na pátek 5. června 2009 od 14 do 22 hodin a sobotu 6. června 2009 od 8 do 14 hodin. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu pěti let. Mandát poslance vzniká podle evropského volebního zákona zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém pětiletém funkčním období Evropského parlamentu. Volební systém není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí. Způsob voleb do Evropského parlamentu upravuje v České republice Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu aozměně některých zákonů (dále jen zákon o volbách do Evropského parlamentu ), který nabyl účinnosti 4. března A dále Vyhláška č. 409 k provedení zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. Voliči Voliči jsou zapsáni v seznamu voličů tam, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. Upozorňujeme občany, že v těchto volbách není možné dopisovaní voličů do seznamů na základě předloženého dokladu o totožnosti ve volební místnosti. Kdo z Prahy 9 má pochybnosti, zda-li je na seznamu, nebo si chce tuto skutečnost ověřit, může volat na tel č nebo V případě, že vám bude oznámeno, že v seznamu nejste, je v zájmu každého voliče se co nejdříve dostavit do informační kanceláře, která se nachází v hale nové budovy radnice Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 324/14. Na základě předloženého občanského průkazu bude oprávněný volič do seznamu bez problému dopsán. ÚMČ Praha 9 sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu tak, že ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb (do ) do něj zanese údaje ze stálého seznamu voličů, údaje týkající se občanů jiných členských států z dodatku stálého seznamu voličů a údaje o voličích, kteří o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu podle zákona požádají. ÚMČ Praha 9 do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu do 20 dnů přede dnem voleb (16. 5.) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu: a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení. Ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů. Kdo má právo volit Právo volit má: každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Občan, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán a bude v době konání voleb mimo své trvalé bydliště, si bude moci požádat o voličský průkaz na Úřadě městské části Praha 9. Voličské průkazy Od rozhodnutí prezidenta republiky z 10. února 2009 o vyhlášení voleb si mohou voliči požádat o vydání voličského průkazu, a to následujícím způsobem: A) Písemné požádání o vydání voličského průkazu (je možné již nyní) Požádat je možné pouze písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu, tzn. do 21. května Tuto možnost mohou využít občané, kteří budou v době voleb mimo své trvalé bydliště, např. na chatě, chalupě, v lázních, nemocnici, porodnici, na dovolené na druhém konci republiky, budou se přesunovat z místa na místo. Voličům, kteří plánují návštěvu některého ze zdravotnických zařízení, doporučujeme, aby si zajistili voličské průkazy. Tím se vyhnou případným problémům při předčasném propuštění z těchto zařízení nebo při neplánovaném přijetí. V písemném požádání, opatřeným ověřeným podpisem, uvedou jednu z možností: zda-li si přejí převzít voličský průkaz osobně 15 dnů přede dnem voleb, tzn nebo zaslání na adresu (nutno napsat přesnou adresu včetě PSČ) nebo pověří k vyzvednutí osobu, která se prokáže plnou mocí s ověře- 12 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Duben 2009

13 Z RADNICE ným podpisem voliče žádajícího vydání voličského průkazu na ÚMČ Praha 9 Možností je i písemné podání přímo na Úřadu MČ Praha 9 Sokolovská 324/14 v informační kanceláři úřadu v hale nové budovy radnice, kde bude toto písemné podání vyplněno a ověřeno podle občanského průkazu dané osobě do V informační kanceláři budou k dispozici formuláře na vyplnění písemného podání, které nejsou povinné, pouze doporučující. K dispozici budou i na webových stránkách. B) Osobně požádat písemným požádáním s okamžitým vydáním voličského průkazu ÚMČ Praha 9 vydává voličský průkaz od : a) přímo voliči, který písemně požádá o vydání voličského průkazu po předložení dokladu o totožnosti od v informační kanceláři ÚMČ Praha 9, Sokolovská 324/14 b) osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným Výběrové řízení na pronájem obecních bytů Starosta Městské části Praha 9 vyhlásil 30. března 2009 výběrové řízení na pronájem obecních bytů za první smluvní nájemné s úhradou dluhu. Uzávěrka výběrového řízení je dne 28. dubna 2009 v 15. hodin. Otevírání obálek je stanoveno na 30. dubna 2009 v 8.30 hodin v budově Úřadu MČ Praha 9. Jedná se o tyto byty: 1. Byt čís. 23, v domě čp. 570, Sokolovská 310, Praha 9 Vysočany 0+1 v V. patře, podl. plocha 31,75 m 2 Nájemné za první měsíc: minimálně ve výši Kč Každé další nájemné: 71 Kč/m 2 Dluh na bytě váznoucí: Kč Byt je po celkové opravě, připraven k nastěhování. Doba nájmu neurčitá. 2. Byt čís. 36, v domě čp. 1872, K Moravině 5, Praha 9 Libeň 1+3 v I. patře, podl. plocha 94,61 m 2 Nájemné za první měsíc: minimálně ve výši Kč Každé další nájemné: 71 Kč/m 2 Dluh na bytě váznoucí: 0 Kč Předpokládané náklady na opravy: cca Kč Doba nájmu neurčitá. 3. Byt čís. 20, v domě čp. 583, K Trati, Praha 9 Vysočany 0+1 ve III. patře, podl. plocha 32,40 m 2 Nájemné za první měsíc: minimálně ve výši Kč Každé další nájemné: 71 Kč/m 2 Dluh na bytě váznoucí: Kč Předpokládané náklady na opravy: cca Kč Doba nájmu neurčitá. Prohlídku těchto bytů lze dohodnout ve firmě Tommi holding, s. r. o., U Svobodárny 12/1110 v Praze 9, telefon Byt čís. 16, v domě čp. 553, Vysočanská 71, Praha 9 Prosek 0+1 v V. patře, podl. plocha 42,50 m 2 Nájemné za první měsíc: minimálně Kč Každé další nájemné: 71 Kč/m 2 Dluh na bytě váznoucí: Kč Předpokládané náklady na opravy: cca Kč Doba nájmu neurčitá. Prohlídku tohoto bytu lze dohodnout ve firmě Tommi holding, s. r. o., Jablonecká 723, Praha 9, telefon , Podrobné informace podá Odbor správy majetku Úřadu MČ Praha 9 Jaroslava Blažková telefon jb podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu v informační kanceláři ÚMČ Praha 9, Sokolovská 324/14 Zastupitelský úřad vydá voličský průkaz od : voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě. Volební materiály Volební materiály budou opět zasílány naším úřadem prostřednictvím roznašečů před volbami do schránek v obálkách a budou obsahovat adresu volebního místa a číslo volebního okrsku. Ve volební místnosti dostane volič úřední obálku opatřenou razítkem a hlasovací lístek v případě, že jej nedostal do schránky. Rozdělení MČ Praha 9 na volební okrsky Městská část Praha 9 je rozdělena na 41 volebních okrsků. Jednotlivým okrskům je přiřazeno volební místo, které je totožné s volebními místy z minulých voleb. Seznam volebních míst bude uveřejněn v příštím vydání Devítky. Práce v okrskové komisi Pro všechny, kteří se chtějí zapojit do práce v okrskové volební komisi a pomoci se zajištěním zdárného průběhu voleb, otiskujeme přihlášku, kterou je třeba po vyplnění odeslat s označením VOLBY na adresu Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha 9. Přihlášku lze poslat také elektronicky na a to nejpozději do 6. května Další informace poskytneme na telefonním čísle Mgr. Pavel Sýkora vedoucí OOS Ilustrační foto: Marie Kurková PŘIHLÁŠKA Za člena okrskové volební komise pro konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční 5. a 6. června 2009 příjmení jméno titul datum narození tel. byt mobilní tel. / tel. zaměstnání Adresa bydliště Oblast, ve které bych chtěl pracovat: (Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany) datum Kdy na lékařskou pohotovost podpis PSČ Vážení rodiče, jistě znáte ordinační hodiny lékaře vašeho dítěte. Prosíme, abyste tyto ordinační hodiny dodržovali. Pokud má dítě teplotu nebo jeví jiné známky nemoci, běžte k lékaři včas. V případě, že je po jeho ordinačních hodinách a dítě se nenachází ve stavu, který by ohrožoval jeho život, vyčkejte do ordinačních hodin lékařské služby první pomoci: Lékařská pohotovost LSPP Poliklinika Prosek, Lovosická 40/440 1 lékař + 1 zdravotní sestra pro dospělé ve všední dny hod hod. o víkendech a svátcích od hod. posledního pracovního dne do 6.00 hod. prvního pracovního dne 1 lékař + 1 zdravotní sestra pro děti ve všední dny od hod hod. o víkendech a svátcích od hod. posledního pracovního dne do 6.00 hod. prvního pracovního dne Telefonické spojení: děti: , dospělí: mž Duben 2009 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 13

14 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Podpoříte dobou věc Proutku a Náruče? Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Sören Kierkegaard Proutek Začátkem dubna poletíme s Divokými husami směrem k Jindřichovu Hradci podpořit občanské sdružení Proutek. Proutek pomáhá lidem s mentálním postižením žít co nejsamostatnějším životem uprostřed běžné společnosti. Na statku v Plasné ukardašovy Řečice provozuje chráněné bydlení a dílnu, která v současnosti zaměstnává čtrnáct lidí s mentálním postižením. Proutek se svými službami vytváří alternativu k velkým ústavům sociální péče, v nichž žije v České Republice až lidí. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na stavební úpravy za účelem rozšíření prostor pro chráněnou dílnu. Náruč V polovině dubna Divoké husy letí na dolní Berounku podpořit občanské sdružení Náruč. Sdružení Náruč provozuje dva projekty. Denní stacionář pro děti Občanské sdružení Proutek pomáhá lidem s mentálním postižením, aby se co nejlépe začlenili do běžného života Také občanské sdružení Náruč usiluje, aby mladí, zdravotně handicapovaní našli pracovní uplatnění a mládež s kombinovaným postižením v Dobřichovicích a sociální firmu Modrý domeček v Řevnicích. Zatímco stacionář poskytuje dětem odbornou péči, zájmovou činnost a vzdělání, v objektu Modrého domečku, kde je kavárna, kopírovací služba a žehlírna potom nachází pracovní uplatnění. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na vybavení chráněné kavárny cukrářskou vitrínou a nákup zahradního nábytku. Jak pomoci? Stačí zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo Cena jedné DMS se 30 Kč. Příspěvky můžete také posílat na číslo účtu /2700, variabilní symbol 287 (Proutek) a 288 (Náruč). Do sbírky pro Diakonii v Čáslavi jste přispěli částkou Kč, za kterou vám upřímně děkujeme. Text a foto: Nadace Divoké husy Nová služba pro tělesně postižené mikrobusy na objednání Držitelé průkazů ZTP a ZTP-P mohou od března 2009 využívat pro cesty po Praze nový druh dopravy mikrobusy na objednání, které umožní tělesně postiženým pohybovat se po městě z místa bydliště k lékaři, na úřady, do denních stacionářů, ale i za nákupy či do přírody na procházky. Kdo může nový systém využívat? Držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně jedné osoby zajišťující doprovod nebo organizace zajišťující služby pro držitele těchto průkazů. Do vozidla je možné vzít s sebou i drobná živá zvířata, musí být ale uzavřena ve schráně. Výjimkou jsou vodicí a asistenční psi, kteří však musí mít náhubek. Jak nový systém přepravy funguje? V provozu bude celkem osm speciálních mikrobusů ve všední dny mezi 7. a 19. hodinou, z toho dva dokonce v nepřetržitém celotýdenním provozu. Čtyřiadvacet hodin denně bude fungovat dispečink, který bude přijímat objednávky na přepravu. Pro garanci přistavení vozidla ve správný čas na správném místě je nutné cestu závazně objednat nejpozději tři dny předem v případě mimořádných jízd, například za hranice Prahy nebo při skupinových cestách, je třeba objednávku zaslat minimálně 14 dní dopředu. V praxi to znamená, že jízdu je možné objednat i později, ale z kapacitních důvodů nemůže být zajištění takové jízdy garantováno. Pokud se zájemce o přepravu nedostaví na dohodnuté místo do 15 minut po plánovaném přistavení vozidla, objednávka pozbývá platnosti. Objednat přepravu lze hned několika způsoby: na webu: em: telefonicky: (bezplatná linka) nebo faxem: Kolik přeprava mikrobusy stojí? Jízdy pro uspokojení základní lidských potřeb (návštěva lékaře, úřadů, stacionářů či chráněných dílen) jsou bezplatné, za ostatní jízdy se platí. Například při cestách za nákupy nebo do divadla či na procházky se platí 5 Kč na kilometr, při cestách mimo území Prahy už je to 8 Kč/km. Přepravu je možné objednat i do zahraničí, sazba činí 20 Kč/km. Podrobné informace o novém druhu dopravy najdete na webových stránkách organizátora Pražské integrované dopravy na webu dopravce nebo na informačních letácích přímo ve vozidlech a ve vybraných organizacích, které zajišťují služby pro tělesně postižené. Český statistický úřad: Zaostřeno na životní podmínky českých domácností Do 10. května 2009 probíhá výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které provádí Český statistický úřad. fd Smyslem projektu je získat údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností. Šetření provádí vyškolení tazatelé na území celé České republiky ve domácnostech, které byly náhodně vybrány počítačem. Tazatelé se musí prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim vydá Český statistický úřad, popřípadě služebním průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu. red 14 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Duben 2009

15 ŽIVOT KOLEM NÁS Co chystáme v sociálních službách Střednědobý plán sociálních služeb na období Městská část Praha 9 vytvořila ve spolupráci s občany a poskytovateli sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Teď nás čeká období tří let, kdy budeme realizovat, co jsme naplánovali. Pracovní skupiny se již nebudou setkávat pravidelně každý měsíc, jak tomu bylo doposud. Plánujeme setkání dvakrát ročně. Na začátku roku, kdy bude řečeno, co se v daném roce bude realizovat, a na konci roku, kdy se zhodnotí, co se povedlo a co ne a co se bude dít dál. Tato setkání na konci roku budou mít formu veřejného setkání se zástupci radnice, občanů a poskytovatelů sociálních služeb. A co konkrétního tedy chystáme v roce 2009? Chceme nadále zajišťovat dobrou informovanost spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb, zprostředkovávat kontakt mezi občany, sociálním odborem a poskytovateli sociálních služeb. V hale radnice je nově k dispozici stojan s informacemi o sociálních službách. V časopise Devítka je pro sociální služby rozšířen prostor, budou aktualizovány internetové stránky MČ. Dobrovolnictví seniorů a jejich vzdělávání ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia chceme proškolit zájemce o dobrovolnictví, pořádat semináře. Na projektu bude úzce spolupracovat Středisko sociálních služeb a Centrum pro zdravotně postižené Praha 9. Proškolováni budou také studenti středních škol v Praze 9. Druhá fáze mapování bariér v Praze 9 ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů aktivně mapujeme bariéry na Praze 9, již je zpracována první část oblast Vysočany, Libeň. V současné době probíhá druhá fáze Prosek, Střížkov. Výsledky mapování s konkrétními návrhy na změnu budou prezentovány na veřejném setkání s občany v listopadu Terénní práce s mládeží ve spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb Proxima sociale, o. s., klubem Harfica, skupinou pro prevenci a oddělením sociální prevence bude realizován dlouho plánovaný projekt terénní práce s mládeží. Zmapovat nabídku podporovaného zaměstnání stále se zvětšuje počet zájemců o podporované zaměstnání, rádi bychom na tuto poptávku reagovali vytvořením databáze kontaktů na organizace, které tyto služby nabízejí. Přednášková činnost chceme reagovat na aktuální témata vzniklá v pracovních skupinách. Mapovat potřeby uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb v Praze 9, ve spolupráci se sociálním odborem, Střediskem sociálních služeb, pečovatelskou službou apod. Mapovat potřeby poskytovatelů sociálních služeb chceme být v kontaktu s organizacemi, které nabízejí služby občanům MČ Praha 9, zjišťovat jejich potřeby, názory, reagovat na ně grantovým řízením. Veřejné setkání a Den sociálních služeb v listopadu 2009 se uskuteční veřejné setkání s občany k problematice sociálních služeb, v rámci kterého bychom chtěli opět uskutečnit Den sociálních služeb. Všichni poskytovatelé sociálních služeb budou včas osloveni s nabídkou prezentovat své služby. Velký projekt MČ Praha 9 v objektu bývalého pensionu Hejnická plánuje se zde vznik denního stacionáře pro seniory, dále by zde měla být jídelna pro seniory, multifunkční místnost, knihovna a kavárna pro seniory a počítačová učebna. Další konkrétní informace jsou a nadále budou průběžně zveřejňovány v časopise Devítka. Nadále budeme rádi za nápady a připomínky k sociálním službám a jejich plánování. Zasílat je můžete na adresu: Vlaďka Vokurková Košková, koordinátorka kpss, Úřad MČ Praha 9, Sokolovská 324/14 nebo mailem na adresu či telefonovat na čísla , Výlet do historie Na procházku Čimickým a Ďáblickým hájem jsme se minulý měsíc vydali my, členové prosecké organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. Prošli jsme se po naučné stezce nádhernou přírodou na severním okraji Prahy. V lese jsou instalovány lavičky a altány, nachází se zde také řada dětských hřišť. Povídali jsme si o historii tohoto území, které bylo nepřetržitě osídleno od neolitu. V dávné minulosti se všude kolem prostíralo moře, z něhož Ládví vyčnívalo jako skalnatý ostroh. Ve čtvrtohorách v sedle mezi Čimickým a Ďáblickým hájem protékala řeka Vltava. Prošli jsme severním svahem vrchu Ládví, tvořeném odolnými horninami buližníky. První stopy po těžbě buližníku jsou už z pravěku. Zajímavé je, že řada tmavých dobře opracovaných valounů buližníku byla upravena na tzv. prubířské kameny, které ještě donedávna sloužily k posuzování ryzosti zlata. Lesní porost Ďáblického háje má poměrně vyrovnanou věkovou strukturu a tvoří ji hlavně duby, modříny, borovice a smrky. Naši krásnou vycházku zimní přírodou jsme ukončili příjemným posezením a občerstvením v restauraci. Zdenka Černá Jubilanti 80 let Karel Štěpánský Milan Jakl Karel Herzog Anna Gürtlerová Libuše Steinochrová Julius Polgár Josef Adámek Ludmila Mottlová Božena Uhrová Radoslav Florian Růžena Holečková Eleonora Dědourková Doc. Eva Syřišťová Blažena Makajevová Miroslav Cihelka Jiří Jarka 85 let Zdeňka Laušmanová Miroslava Martínková Jindřich Nassler Jarmila Poláková Miluška Lindová Vladimír Janušek Vasil Kalinič Blažena Šírová 91 let Růžena Šimáňová 92 let Miroslav Palcát 93 let Anna Mohrmanová 94 let Olga Dvořáková Milan Růžička Václav Kutil Smaragdovou svatbu - 55 let společného života - oslavili manželé Lenka a Miroslav Cihelkovi z Libně Blahopřejeme! Duben 2009 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 15

16 BEZPEČNOST Pražský policejní ředitel v Praze 9 Pracovní setkání ředitele pražské policejní správy Martina Červíčka s představiteli Městské části Praha 9 se uskutečnilo na radnici devítky 10. března. Vašeho psa usvědčí DNA Martin Červíček ocenil dosavadní spolupráci městské části s policií (z hlediska organizačního členění pražské policie spadá MČ Praha 9 do obvodu Policie ČR III.) a nastínil hlavní strategické představy, které chce na pražské policejní správě realizovat. Patří k nim i koordinační dohoda mezi pražskou státní policií a městskou policií, která bude konkrétně stanovovat povinnosti jednotlivých složek tak, aby se jejich práce nedublovala (např. při zajišťování bezpečnosti na přechodech pro chodce, křižovatkách) a byla co nejefektivnější. Nechceme spolupracovat jen v rámci nahodilého zajišťování nejrůznějších bezpečnostních požadavků nebo preventivních akcí. Naší spolupráci je třeba dát systém. V současné době projednáváme jednotlivé body koordinační dohody a předpokládáme, že ji podepíšeme ještě v prvním pololetí letošního roku. Považuji však za nutné prodiskutovat opatření, která v Praze připravujeme, také v jednotlivých pražských obvodech, konstatoval Martin Červíček. I obyvatelé Prahy 9 by během krátké doby měli pocítit, že se stabilizuje situace v Pohotovostní motorizované jednotce, tedy policejním útvaru, který vyjíždí na oznámení na linku 158, výsledky by měly přinést častější, rozsáhlejší bezpečnostní akce zaměřené na potírání kriminality v jednotlivých teritoriích Prahy. Zásadním způsobem chceme ovlivňovat také dopravu v metropoli, říká Martin Červíček. Například budeme v Praze, zejména v nočních hodinách aovíkendech, na rychlostních komunikacích nasazovat policejní dálniční passaty a řešit přestupky spojené s příliš rychlou jízdou. Pomoc přislíbil i při řešení problémů s parkováním v přilehlých ulicích kolem Arény 02 v době konání akcí. Zdůraznil však, že se policie v této souvislosti věnuje bezpečnostním opatřením komplexně. Pomoc policii při realizaci opatření, která povedou ke snížení kriminality a zvýšení bezpečnosti na devítce, nabídl za MČ Praha 9 radní odpovědný za oblast bezpečnosti Adam Vážanský. Už dávno však není jen u slov, radnice například přiděluje svým policistům byty. Nyní přišla s návrhem na zřízení nového místního oddělení v nově budovaném domě ve Vysočanech, kam by se policisté mohli přestěhovat z nevyhovujících prostor v Ocelářské ulici. Patříte-li k těm, kteří na ulici po svých hafajících miláčcích neuklízí hromádky, spláčete nad výdělkem. Za každý takovýto přestupek zaplatíte v konečném součtu Kč. Výmluvy, že to váš pes nebyl, vám už nepomohou. Od 1. dubna je každý chovatel psa chovaného na území Prahy 9 povinen nechat zvíře starší šest měsíců nejen trvale označit mikročipem nebo tetováním, ale také do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy, odevzdat složení DNA svého psa. Složení určí zvěrolékař např. odběrem několika chlupů. Porovnáním uložené DNA v evidenci s DNA, kterou zjistí policista nebo městský strážník zasláním vzorku exkrementu z ulice do kriminalistické laboratoře, bude viník usvědčen. Od tohoto razantního kroku si radnice slibuje ulice i parky bez psích výkalů. Do sběrných košů na psí exkrementy investovala v posledních třech letech více než milion korun, výsledkem jsou však jen stovky stížností na po chodníky. red mk...si Vás dovoluje pozvat na plavání v nov otev eném bazénu pro d ti od 0 5 let. P ij te si ZDARMA vyzkoušet teplý bazén (31 C), p ijemné zázemí a seznámit se s našemi lektorkami plavání. KDY: Ned le mezi 14:00 17:00 hodin KDE: SPA SMÍŠEK, Na Úbo í 10, Praha 8 NUTNÁ REZERVACE na tel.: Chcete spolehlivě zabezpečit svůj dům, byt, chatu či kancelář proti vloupání? ALARMY BEZ MONTÁŽE - bez montáže a bez zásahu do interiéru - žádné senzory, čidla či kontakty na oknech - vysoká mobilita, vysoká spolehlivost - volný pohyb lidí i zvířat v hlídaném prostoru NÁZORNÁ UKÁZKA JEŠTĚ PŘED KOUPÍ PŘÍMO VE VAŠEM OBJEKTU! Používáno i ve velice citlivých objektech US-Army (americké armády) mob , DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Duben 2009

17 Duben v Centru volného času Centrum volného času, Lovosická 610/21, Praha 9 Prosek, tel , Nabízí kroužky, doučování a další aktivity pro děti, jazykové kurzy pro děti i dospělé, počítačové kurzy, organizuje cvičení pro ženy všech věkových kategorií a další. Akceptuje slevy: ISIC, ALIVE (IYTC), ITIC, Staff Card GTS int., EURO < 26. Nové kroužky Cvičení pro rodiče s dětmi pro děti od 2,5 do 4 let zaměřeno na všestranný rozvoj dítěte od 7. dubna, v úterý Programování I., II. pro zájemce o IT, kterým jsou základní osnovy informatiky nedostačující primárně je určen pro žáky a studenty základních a středních škol od , každé úterý a pátek cena: 1400 Kč/12 setkání náplň kurzu: základy C++ a Java, procedury a funkce, logika programování, vyšší a nižší jazyky, samostatné projekty Nabízíme hlídání dětí pro rodiče, kteří navštěvují naše kurzy, nebo si jen potřebují něco zařídit. Možnost pronájmů vnitřní prostory (včetně možnosti přípravy oslavy či semináře) a venkovní hřiště. BUDO-YOGA cvičení zaměřené na zlepšení koncentrace a sebekontroly i v běžném životě protažení a posílení v pozicích jógy dynamická část z bojových umění (kopy, údery, kryty), závěrečná relaxace instruktorka se zkušenostmi s karate a dalšími bojovými uměními potřebujete: pohodlný cvičební úbor, vodu, ručník (cvičí se naboso) sobota , úterý Pozor na žlutou kartičku od strážníků! Žlutá kartička upozorňuje na špatné parkování, modrá signalizuje správně zaparkované auto Novinku pro řidiče připravila pražská městská policie. Od března budou strážníci nechávat za stěrači parkujících vozidel barevné letáčky s logem městské policie. Žlutými kartičkami upozorní řidiče na špatné parkování, modré budou poděkováním, že auto je zaparkováno v souladu s dopravními předpisy. Žlutou kartu budou strážníci vydávat jako upozornění pro řidiče na vozidla, na která by jinak vydali výzvu osobě podezřelé z přestupku, ale odhalený přestupek má nižší společenskou nebezpečnost. Na kartičkách bude zároveň údaj o době kontroly. V případě zjištění problému, například neuzamčené vozidlo, rozsvícená světla či otevřené okénko, se budou strážníci snažit vyrozumět majitele vozidla. Strážníci vozidla nejen zkontrolují, ale rovněž prověří, zda se nejedná o odcizené vozidlo nebo ukradenou registrační značku. V roce 2008 nalezli pražští strážníci v rámci své hlídkové služby celkem dvě stě sedmdesát odcizených vozidel, což bylo o sedmdesát procent více než v roce Odcizených registračních značek odhalili čtyřicet devět. Od 1. ledna letošního roku pražští strážníci také plně využívají svého oprávnění vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí příslušných údajů o kontrolovaných vozidlech. Mají proto k dispozici i pět služebních vozidel vybavených moderním vyhledávacím zařízením, což napomáhá k mnohem větší efektivitě při odhalování odcizených vozidel či registračních značek. teg INSTRUKTÁŽNÍ KURZ BABY MASÁŽÍ masáže vedou ke zklidnění, relaxaci a zlepšení soustředění děťátka prohlubuje se vazba mezi rodiči a dítětem napomáhají k větší odolnosti vůči nemocem používají se jako podpůrná metoda při léčbě dyslexie, dyskalkulie, lehké mozkové dysfunkce KURZY PRÁCE NA PC kurzy pro seniory základy práce na PC a používání Internetu základy práce s kancelářským balíkem MS Office MS Excel seznámení s tabulkovým procesorem, základní funkce, grafy, filtry, řazení dat ŽIVOT KOLEM NÁS AKCE Kouzelnické odpoledne Odpoledne plné kouzel a čarování je určeno všem dětem, bez rozdílu věku. Jsou připraveny kouzelné soutěže a tajemné úkoly. Kromě toho budeme také pálit čarodějnice! Z Libně a Vysočan vlakem po celé Praze Díky výraznému posílení vlaků v rámci Pražské integrované dopravy, zejména na linkách Eska (hlavní železniční linky směřující z Prahy do regionu) o celých 33 procent, nabízejí vlaky mnohem více možností cestování nejen za hranice Prahy, ale i při cestách po Praze. fč Kvýraznému zvýšení použitelnosti vlaků došlo právě na území Prahy 9. Z Vysočan se lze nově dostat bez přestupu do Vršovic, Hostivaře či Říčan novou linkou S29. Častěji a pravidelněji odtud jezdí i vlaky dalších linek na Hlavní i Masarykovo nádraží, díky nově otevřeným tunelům pod Vítkovem v rámci tzv. Nového spojení. Z nádraží Libeň lze jet přímo nejen na Masarykovo nádraží, ale linkou S41 i do Holešovic, Bubenče či Roztok. Z vysočanského nádraží se dá jet nejen příměstskými vlaky, ale i rychlíky do Hradce Králové, Trutnova nebo Letohradu, v Libni je vzhledem k omezení provozu na trati do Běchovic dočasně zrušeno zastavování většiny rychlíků, protože jsou odkloněny přes Malešice. Obě nádraží jsou navázána na městskou dopravu z nádraží Libeň je možný pohodlný přestup na tramvaje i autobusy, z vysočanského nádraží je to zhruba 5 minut na metro, tramvaj i autobus. Možnosti cestování vlakem ze stanice Praha-Vysočany (výběr) do stanice linka doba jízdy interval ve špičce interval mimo špičku Praha Masarykovo nádr. S2 9 minut minut minut Praha hl. n. S3, R3, S29 7 minut minut 60 minut Praha-Vršovice S3, R3, S29 15 minut minut 60 minut Praha-Hostivař S29 24 minut 30 minut 60 minut (jen v PD) Říčany S29 38 minut 30 minut 60 minut (jen v PD) Strančice S29 45 minut 30 minut 60 minut (jen v PD) Praha-Horní Počernice S2 8 minut 30 minut minut Lysá nad Labem S2 29 minut 30 minut minut Praha-Čakovice S3, R3 18 minut minut minut Neratovice S3, R3 27 minut (rychlík) minut minut Možnosti přestupů na MHD (Nádraží Vysočany, resp. Vysočanská) Metro B směr Černý Most, Zličín Tramvaje 8, 19 směr Hloubětín, Palmovka, Žižkov, Karlín Autobusy 134, 136, 151, 177, 183, 195, 375 směr Žižkov, Malešice, Prosek, Letňany Možnosti cestování vlakem ze stanice Praha-Libeň (výběr) do stanice linka doba jízdy interval ve špičce intervaly mimo špičku Praha Masarykovo nádr. S1 9 minut 30 minut 30 minut Praha-Holešovice S41 8 minut 30 minut 60 minut (jen PD) Roztoky u Prahy S41 20 minut 30 minut 60 minut (jen PD) Praha-Běchovice S1 11 minut 30 minut 30 minut Úvaly S1 19 minut 30 minut 30 minut Český Brod S1 29 minut 30 minut minut Možnosti přestupů na MHD (Nádraží Libeň) Tramvaj 3 směr Hloubětín, Palmovka, Holešovice, centrum Autobusy 134, 136, 177, 183, 195 směr Žižkov, Malešice, Prosek, Letňany fd Duben 2009 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 17

18 ŽIVOT KOLEM NÁS Kam s dětmi o prázdninách? Tuto otázku řeší každý rok mnoho rodičů, ale hledat na ni odpověď až v červenci bývá většinou už pozdě. Přinášíme proto několik tipů už nyní. Letní tábor dárek od Městské části Praha 9 Je nejen organizačně, ale i finančně nad vaše síly obstarat dvouměsíční letní prázdninový program pro vašeho potomka? V tom případě máte možnost poslat ho na letní tábor, který pořádá Sociální odbor MČ Prahy 9 na Českomoravské vysočině. Děti budou bydlet v budově školy v přírodě na kraji lesa. V blízkosti je rybník a nabízí se možnost výletů do Pelhřimova, Telče, Jihlavy... Tábor se ponese v duchu rekordů, kterých lze dosáhnout snad ve všech oblastech a každý člen výpravy se tak může stát borcem v čemkoliv. Pro inspiraci navštívíme město rekordů Pelhřimov a prolistujeme zdejší knihu rekordů Třeba se do ní dostane i nějaký náš rekord. A když ne, povedeme si táborovou knihu rekordů. Tábor MČ Praha 9 se koná ve dnech ve vesničce Hříběcí u Horní Cerekve (okres Pelhřimov) a je určen dětem ve věku 8 13let. Přihlášku je možné vyzvednout u vaší sociální pracovnice, nebo přímo u vedoucí klubu Harfica, který tábor pořádá. Počet míst je omezen (32 dětí), přihlášky musí být odevzdány do konce května. Podmínky účasti dítěte: bydliště v Praze 9 a kladné vyjádření pracovnice sociálního odboru k přihlášce. Celý tábor stojí pouhých 500 Kč, proto je nabízen především sociálně slabým rodinám jako dárek poukázka na prázdniny pro vaše naše děti. Bližší informace u vedoucí klubu Harfica Kateřiny Ehlenové, tel , The Lost Treasure Vysočanská Life Center vás zve na 3. ročník příměstského tábora s výukou angličtiny od 13. do 17. července pro děti ve věku 7-16 let. Vydáme se prozkoumat různé kontinenty a hledat stopy po ztraceném pokladu. Zkušený tým dobrovolníků z USA a České republiky bude učit angličtinu formou her, soutěží, hudby, scének, videoklipů a příběhů (nejen) z Bible. Letos nabízíme celodenní program od 9 do 16 hod. ve Vysočanská Life Center. Cena celého týdne je 800 Kč, pokud se zaregistrujete do 15. května Více informací a přihlášky najdete na nebo volejte na tel Takto to loni vypadalo na letním táboře MČ Praha 9 ve Skalici Foto: Michal a Milan Ferencovi Letní a příměstské tábory Domu dětí a mládeže ŠKOLA ČÁR A KOUZEL Pomocí her a kouzel si děti vyzkouší nejroztodivnější činnosti z řad řemeslné výroby a výtvarných i sportovních dovedností. Český Šumburk, Jizerské hory Věk: 6 9 let, cena: 1950 Kč HVĚZDNÁ BRÁNA II. Celotáborová hra na motivy Hvězdné brány, ke které se vztahují rukodělné, vzdělávací i sportovní aktivity a výlety. Tábor je v přírodním tábořišti s možností zapůjčení pramic a s vlastním vařením. Nové Mítrovice, Plzeňsko Věk: 9 15 let, cena: 2800 Kč INDIÁNI Výlety, táborák, stopování, diskotéka, karneval, soutěže, poznávání přírody a to vše doplněné sportovními, tvořivými i hudebními aktivitami. Smršťov Louňovice pod Blaníkem, Střední Čechy CHKO Blaník Věk: 8 13 let, cena: 3200 Kč Outdoor Xtreme Tour 2009 Horolezectví, cyklistika, MTBO, plavání, rafting, adrenalinové hry, zážitkové aktivity, noční přesuny, míčové hry, turistika, velký týmový závod Český Šumburk, Jizerské hory Věk: let, cena: 3700 Kč TROSEČNÍCI Celotáborovou hru bude doplňovat spousta her, soutěží, kreativních činností, výletů a sportovních aktivit. Říčky v Orlických horách Věk: 9 14 let, cena: 2700 Kč ZA TAJEMSTVÍM PRA- LESA Táborové družiny budou postupovat Amazonským pralesem a po zdárném překonání všech nástrah se dostanou až k dávno zapomenutému městu Teotihuakán. Český Šumburk, Jizerské hory Věk: 9 14 let, cena: 3800 Kč AGENTI Hry v lese i na louce, koupání, rukodělné činnosti, výlety Krásné prostředí, tábořiště obklopeno lesem, nedaleko koupání, louky, hřiště. Kozojedy, Kolínsko, Střední Čechy Věk: 8 14 let, cena: 2800 Kč S BOBEM A BOBKEM NA CESTÁCH Tábor inspirovaný příběhy Králíků z klobouku. Program bude doplněn, tvořivými, divadelními, hudebními a sportovními aktivitami. Nesvačili Rožmitál pod Třemšínem, Příbramsko, Střední Čechy Věk: 7 10 let, cena: 2000 Kč UFO Tábor zaměřený na návštěvu zajímavých kulturních a tajuplných míst v Praze a blízkém okolí. Praha a okolí Věk: 8 13 let, cena: 100 Kč/den I V PRAZE JE PŘÍRODA Výlety do blízkého okolí Prahy za poznáním přírody a nových kamarádů zpestřené různými hrami a hrátkami. Praha a okolí Věk: 8 14 let, cena: 100 Kč/den Letní provoz v mateřských školách Z podzemí do nebe Projdeme pražské podzemí, vystoupáme na věže a něco si namalujeme nebo vytvoříme z hlíny. Praha a okolí Věk: 8 14 let, cena: 100 Kč/den LOVCI POKLADŮ Dobrodružnou formou se děti seznámí s méně známými místy v Praze a jejím okolí, stanou se na pět dní hledači šifer, které vedou k pokladu. Praha a okolí Věk: 8 14 let, cena: 100 Kč/den sportovní týden Každý den jiná sportovní disciplina míčové hry, lanové aktivity, plavání, orienťák, ale i deskové hry a hlavolamy. Praha a okolí Věk: 9 14 let, cena: 100 Kč/den Bližší informace na nebo přímo v Domě dětí a mládeže, Měšická 720, Praha 9- Prosek, tel Letní prázdninový provoz mateřských škol zřízených MČ Praha 9 budou zajišťovat tyto mateřské školy: MŠ Pod Krocínkou MŠ U Vysočanského pivovaru MŠ Veltruská MŠ Novoborská Od do přípravný týden zavřeno. red 18 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Duben 2009

19 KOMERČNÍ PREZENTACE Nová Harfa informuje V rezidenčním projektu Nová Harfa developerské skupiny FINEP, patřící se svými 2000 byty k největším rezidenčním projektům v ČR, byla dokončena 3. etapa. Tento projekt pomohl oživit dříve periferní industriální čtvrť a spolu s revitalizací oblasti kolem říčky Rokytky a dostavby Sazka Areny ji probudil k životu. V první a druhé etapě vznikly nové komerční plochy, ve kterých byla před více než rokem otevřena lékárna, pizzerie, prodejna nábytku, prodejna podlahových krytin, kosmetika, obchod s potravinami a jiné. A to je teprve začátek, noví obyvatelé se mají na co těšit. Třetí etapa s sebou přinese náměstí se službami, kavárnami a restaurací. Místní obyvatelé se už teď mohou radovat z několika dětských hřišť a celé řady odpočinkových zón. Aktuální stav: Celková výstavba je rozdělena do pěti etap. Třetí etapa byla na konci minulého roku zkolaudována a v současné době probíhá předávání dokončených bytů. Z celkového počtu 393 bytových jednotek zbývá v prodeji necelá čtvrtina. Developerská skupina FINEP také plánuje spustit již čtvrtou etapu s názvem Harfa Park. Ta se nachází v nejatraktivnější části pozemku, a to v bezprostřední blízkosti říčky Rokytka. Harfa Park představí 188 nových bytů různých dispozic a velikostí a 4 komerční prostory. Název této etapy Harfa Park, odráží zajímavější architektonické řešení a vyšší standard provedení než etapy předcházející. Zástavba se také oproti předchozím etapám zmenší a bude komornější. V Nových Vysočanech bylo otevřeno nové prodejní centrum bytů Pro zájemce o nové bydlení bylo přímo v projektu Nové Harfy otevřeno nové prodejní centrum, kde mimo jiné můžete navštívit i kompletně vybavený vzorový byt. Prodejní centrum je otevřeno každý den od do hod. na adrese Poděbradská 777/9b, tramvaj č. 3, zastávka Podkovářská.

20 ROZHOVOR Chci se věnovat oboru, který studuji, říká moderátorka Televizních noviny TV Nova Michaela Ochotská Na Metropolitní univerzitě Praha, která vznikla jako Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v roce 2001, studuje také známá tvář TV Nova Michaela Ochotská. Když zrovna nehraje v televizním seriálu nebo nemoderuje Televizní noviny, věnuje se studiu na této univerzitě, která patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v ČR. Michaelo, na Metropolitní univerzitě studujete magisterský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. Jak se dá skloubit studium s prací? Je to samozřejmě hodně náročné, zvláště teď, když dokončuji pátý ročník. Ale snažím se vše zvládnout, jak nejlépe umím. Plánujete se věnovat oboru, který studujete, ve vašem budoucím profesním životě? Určitě ano. Obor, který studuji, jsem si vybrala právě proto, abych se mu v budoucnu mohla věnovat. O čem bude vaše diplomová práce? Téma diplomové práce jsem hodně zvažovala a nakonec se rozhodla pro Václava Havla. Přemýšlela jste o doktorském studiu? Pokud mi to čas dovolí, ráda bych hned po magisterském studiu pokračovala dál a udělala si doktorát. Moderujete Televizní noviny na Nově, hrajete v seriálu Pojišťovna štěstí, vychází vám produkce vstříc, když máte zkouškové období nebo naopak univerzita? Dá se říci, že zatím se mi vše daří zvládat a žádné natáčení se s termíny zkoušek doposud nekrylo. Věřím ale, že kdyby tato situace nastala, tak by mi jak produkce, tak škola vyšly vstříc. Hodí se vám znalosti získané studiem při nynější práci? A jak! Jak vypadá váš běžný den? To záleží na tom, jestli vysílám, nebo ne. Když jsem vtelevizi, znamená to, že od dvou hodin začínáme velkou poradou na Barrandově a připravujeme se na Televizní noviny - prohlížíme reportáže, píšeme studia, upravujeme texty jednotlivých zpráv. Do té doby se snažím zvládnout spoustu svých věcí škola, koníčky, přátelé. A pokud mám volno, trávím ho u rodičů na Moravě, nebo u přítele ve Španělsku. Máte trému při moderování zpráv nebo se už v moderátorském křesle cítíte jako doma? Mám štěstí v tom, že trémou netrpím. Moderování zpráv je přede- S vším velký adrenalin. Člověk, dokud si nesedne do moderátorského Tvář Michaely Ochotské znají diváci TV Nova z hlavní zpravodajské relace a seriálu Pojišťovna štěstí křesla, neví, o čem to je. Sledujete čtecí zařízení, scénář, v uchu máte naslouchátko režiséra, který vám dává pokyny, hlídáte si živé rozhovory s reportéry, točí se na čtyři kamery a všechno je živě. Televizní tým celý den pracuje na reportážích a na vás je obrovská zodpovědnost, aby vše dopadlo co nejlépe a s výsledkem Metropolitní univerzita Praha nabízí Bc., Mgr., Ph.D. studium, právní, ekonomické, humanitní obory. Univerzitní střediska má také v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Dny otevřených dveří se tu konají každý měsíc až do září, nejbližší se v Praze uskuteční 22. dubna. Více na byli spokojeni diváci i celý zpravodajský tým TV Nova. Stoupla vaše popularita od doby, kdy moderujete zprávy v hlavním vysílacím čase? Asi nejvíce jsem začala popularitu vnímat při natáčení seriálu Pojišťovna štěstí. Od té doby nepociťuji žádné extra rozdíly. A reakce lidí? Zaplaťpánbůh, zatím převažují ty pozitivní. Jaký máte vztah k Městské části Praha 9? Jezdím sem poměrně často, protože tu bydlí spousta mých přátel. PhDr. Helena Jílková Foto: A. Pajer Sudoku Vaším cílem je vyplnit tabulku číslicemi 1-9 tak, aby se žádná číslice v žádném sloupci, řádku, ani v žádném z devíti vyznačených čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala. Řešení posílejte na adresu PART agency, a. s., Politických vězňů 15, Praha 1 do 8. dubna, kdy se uskuteční slosování o vstupenky na koncert Lucie Bílé. Ten se koná 10. dubna 2009 od 19 hodin v Paláci Lucerna na Václavském náměstí v Praze 1. Dvacet vstupenek na koncert získá dvacet vylosovaných luštitelů, kteří zašlou správné řešení. Důležité upozornění: K adrese připojte své telefonní číslo. Or ganizátoři soutěže vás o výhře vyrozumí telefonicky. Vstupenky budou k dispozici u pořadatelů koncertu při vstupu do koncertního sálu v Paláci Lucerna. 20 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Duben 2009

21 K prvnímu máji dfiíve nerozluãnû patfiila májka, kterou stavûli mladíci dívkám, a slavnosti s ní spojené jemcûm. Dfiíví na podpal z tûchto profiezan ch vûtví a proutkû se hodilo v ude, vïdyè se tu topilo jen v kamnech. Na i ho i byli dost vynalézaví a vïdy si dovedli nashromáïdit dostateãnou zásobu. Dal í na í pfiípravnou akcí na náleïité u- spofiádání filipojakubské noci byly v pravy k TaubrÛm. Ale na víno ne! Pfiijeli jsme celá parta s vozíkem a vyãistili jsme jim dvûr. Nejvíce nás zajímala bednárna a skladi tû star ch sudû. Tam jsme tak dlouho Ïebronili, aï nám staré a uï neslouïící sudy pfienechali. Byly vïdy dobfie vysmolené, coï se pro ná úãel obzvlá tû hodilo. Ze dvora i z písárny jsme jim odvezli v echen odpad, ale i ten nehofilav. Nedalo se nic dûlat, vïdyè sami zamûstnanci se na emu odváïení hofilav ch odpadû dfieva z v roby sudû, star ch beãek a toudví se zaschl mi zbytky smûly, ale i papíru z expedice a písárny dost bránili. Sami si to mohli ãas od ãasu odváïet domû jako deputát. KdyÏ jsme mûli pln vozík, odvezli jsme si to s velkou slávou k Mare ovûm do kûlny. Dal í v prava byla do truhlárny k panu Strakovi. Ten nás tu ale pfii této ãinnosti moc rád nevidûl. Mûl strach z ohnû. Vûdûl, Ïe kdyï se pfii slavnosti náleïitû rozparádíme, Ïe zapomeneme na nûjaké bezpeãnostní zásady a mûïeme zaloïit poïár. Nejvíce mûl obavy z na eho skákání pfies oheà. Hrozilo, Ïe dûvãata v dlouh ch plandav ch sukních, jaké urãovala tehdej í móda, nevyskoãí nad oheà dost vysoko a plamen je mû- Ïe zasáhnout. Sám mûl tfii holky a tak vûdûl své. Ale pfiesto si dal vïdy fiíci a mohli jsme se v jeho odfiezcích prohrabat. Dal ím pfiedmûtem na eho zájmu byl dehtov papír, kter jsme shánûtli v ude, kde se právû stavûlo, nebo opravovala stfiecha. KdyÏ nade el ná den, jiï odpoledne jsme zahájili pfiípravu na veãer. V okolí bylo jen nûkolik málo míst, která se nám pro tento úãel hodila. Nev hodou bylo, Ïe vyv - ená místa byla porostlá stromy a hol ch míst, do daleka viditeln ch, jsme tu moc nemûli. My, vysoãan tí, ktefií jsme tu Ïili vlastnû v údolí, jsme vyuïívali svahy k Proseku a k ÎiÏkovu, které byly v pohledu od Vysoãan vidût. K veãeru jsme mûli jiï na tfiech místech pfiipravené zásoby dfiíví: na Máchalce, u Klíãova a na Bumbálkovû vr ku. Na kaïdém místû se scházívala vïdy jiná spoleãnost. Na Bumbálkovû vr ku to byl jen mal oheà, protoïe v blízkosti byly v ude domky. Zde se shromáïdili ponejvíce i star í lidi, ktefií se tu s námi bavili. B vala tu hospoda, tak se vynesly stoly a Ïidle a ti star í v pohodlí sledovali, jak se mládeï baví. Jiné to bylo na Klíãovû. Tam se shromáïdili ti nejstar í z na ich vrstevníkû. Mezi nû pfiicházeli i kbel tí, hloubûtín tí a let- Àan tí pfiátelé. V nûkter ch letech tu hrála i hudba. Ale nás nejvíce zajímala filipojakubská noc na svahu nad Máchalkou. Zde jsme zakládali oheà nad tratí. Byl vidût v cel ch Vysoãanech. U ohnû se zpívalo, vyprávûlo, a kdyï uï dohofiíval a nebyl tak vysok, skákalo se pfies nûj. Jak slábl, houstla noc a ná houf se rozpadal na dvojice. A jakmile uhasl, rozcházeli jsme se k domovûm. Je tû dlouho jsme se louãili a pak jsme se vzájemnû vyprovázeli do tmy. Pro nûkoho z nás to byl krok do pozdûj ího manïelství... Miroslav Kuranda ROKYTKA Zpravodaj obãanského sdruïení Vlastivûdn klub Prahy 9 Redakce: Miroslav Kuranda Rokytka vychází jako samostatná pfiíloha mûsíãníku Devítka, vydávaného Mâ Praha 9 Adresa redakce: Vlastivûdn klub Prahy 9, mûstská ãást Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha 9 tel.: , Rokytka Velikonoce b valy svátky otvírání zemû, probouzení pfiírody a nástupu jara. Ale neztrácel se ani jejich prvotní náboïensk v znam. Lidé byli tenkrát víc spjati s pfiírodou, a proto mûlo toto roãní období pro nû velkou dûleïitost. Je tû donedávna pfieïívající povûry a obyãeje mûly hlavnû zabezpeãit úrodu na polích a v nosy hospodafiení vûbec. Proto se velikonoce, které proïíváme my, hodnû li í od tûch, které slavili na i pfiedci. V dne ní moderní a pfiíli pfietechnizované dobû jiï zanikají lidové tradice, které doznívaly je tû v dobách na eho dûtství. Cel velikonoãní t den, od karedé stfiedy pfies Zelen ãtvrtek, Velk pátek a Bílou sobotu, BoÏí hod velikonoãní aï po pondûlí velikonoãní b val naplnûn lidov mi zvyky, které se poctivû dodrïovaly. V ichni chlapci se vûnovali v robû fiehtaãek a rûzn ch rámusidel, aby je mûli pfiipravené, aï zvony odletí do íma. Na karedou stfiedu se nikdo nesmûl mraãit, sakrovat, nadávat a jinak karedit, protoïe by se mu vryla do tváfie nesmazatelná grimasa vûãného karohlída. Na Proseku obcházel kominík a jen tak symbolicky vymetal komíny a v ude dostával od lidí pozornost. Zelen ãtvrtek byl na lidové obyãeje nejbohat í. Od II. vatikánského koncilu zaãínají vlastní velikonoce veãerní m í na Zelen ãtvrtek a konãí ne porami na nedûli Zmrtv chvstání. Prosecké zvony toho dne znûjí naposledy, zmlknou a aï do Bílé soboty je nahrazují dfievûné klapaãky a fiehtaãky. Ve velkém chumlu obcházely VLASTIVùDN ZPRAVODAJ âíslo 4/2009 Roãník XLVII Velikonoce ve vzpomínkách na ich pfiedkû Od karedé stfiedy po BoÏí hod velikonoãní dûti mezi domy a fiehtaly, klapaly a rámusily místo zvonû. Nûkde b valo zvykem, Ïe jeden z chlapcû, jakmile knûz zaãal m i, vybûhl z kostela a ostatní dûti s klapaãkami za ním. Tomu se fiíkalo honûní Jidá e. Ten den chodili lidé ráno bosi rosou, aby nemûli neduhy. Hospodynû je tû pfied v chodem slunce musely zamést dûm a smetí vynést za humna, aby se v domû nedrïely blechy. Kdo snûdl pfied v chodem slunce chleba namazan medem, byl po cel rok chránûn pfied u- tknutím hadû a Ïihadly vos a sr ÀÛ. Do studní se házel chleba s medem, aby v ní zûstala cel rok voda. V poledne ustala v ude námezdní práce aï do úterního jitra. Uãedníci, tovary i i dûlníci mûli teì volno. V podveãer se v ichni vypravili do kostela. Po západu slunce hospodáfi vykropil svûcenou vodou dûm i okolí, aby ho uchránil pfied ãarodûjnou mocí. Na Velk pátek se hrávaly pa ijové hry. Lidé vstávali pfied v chodem slunce a li se um t k potoku, aby byli uchránûni pfied nemocemi. Z domácnosti se nesmûlo nic pûjãovat, protoïe s pûjãen mi pfiedmûty se mohlo ãarovat. Nesmûly se konat práce na poli ani v sadû, nesmûlo se prát prádlo. V kostele na Proseku byl BoÏí hrob, kam po cel den putovali lidé z Proseka a z Vysoãan. Od nepamûti se také traduje, Ïe na Velk pátek se otvírají hory a skály a ty vydávají své poklady. A prosecké skály, provrtané chodbami, chodbiãkami, puklinami a skulinami byly pfiímo pfiedurãené k pfiechovávání pokladû. Tak jsme byli pfiesvûdãeni, Ïe se dnes pro nás do iroka otevfiou a jen zasvûcen m vydají své poklady. Ale kdo z nás bude ten zasvûcen, ten vyvolen? Vûfiili jsme, Ïe kaïd z nás. Îe to budeme právû my. Procházeli jsme v echna místa, která jsme za dûtsk ch her tak dûvûrnû znali, zkou eli, kde se pod tlakem na ich rukou pohne skála a otevfie se. âekali jsme, ale marnû. Skála nikde nepovolila. 64 Rokytka MAGAZÍN MùSTSKÉ âásti PRAHA 9 61

22 Na Bílou sobotu se svûtily ohnû. JiÏ ráno pfiipravil kostelník pfied vchodem do kostela hranici. Bûhem dne tam pfiicházeli lidé a pfiiná eli svá polínka, aby taky na hranici pfiispûli. Od ohnû se zapálila velikonoãní svíce tzv. pa kál a vûãné svûtlo v lampiãce s ãerven m sklem pfied oltáfiem. Po dohofiení ohnû si lidé odná eli domû zbylé oharky. Z ohofiel ch dfiev se zhotovovaly kfiíïky, které se nosily na pole, aby byla velká úroda. Popel se sypal na louky. Uhlíky se dávaly za trám domu, aby byl chránûn pfied poïárem. Nejvíce si tento den pfiipomínáme slavnost Vzkfií ení se slavnostním odpoledním prûvodem. To se jiï shromáïdili v ichni sváteãnû vy Àofiení, dûti i dospûlí, z Proseka, Vysoãan i okolí. To byla pfiíleïitost zejména pro maminky dûvãat. Chtûly je mít vyparádûné v bílém, aby se mohly pfied sousedkami pfiedvést. Procesím se chodilo alejíãkama dolû a pak podél Pracn ch aï ke kapliãkám k so e Piety. KdyÏ byla tato socha v roce 1905 pfienesena k hospodû u BrabcÛ, obcházel se kostel z druhé strany, cesta se prodlouïila aï Pej ovûm a odtud se pak lo na kraj alejíãek k so e Piety. V ãele pan faráfi s monstrancí, kaplan, kostelník a ministranti. Dfiíve chodily i spolky se sv mi prapory, ale poslední léta se od tohoto zvyku upou tûlo. Hlavním velikonoãním svátkem byla nedûle, BoÏí hod velikonoãní. V kostele pfieplnûném sváteãnû ustrojen mi lidmi z Proseka, Vysoãan i okolí se konala slavná m e s asistencí a v emi ministranty. Jindy jen varhanní doprovod byl roz ífien o hudebníky trumpety, pozouny, tubu a tympány, Ïe se sotva smûstnali na kruchtu. A k tomu i nûkolik zpûvákû. A zaznûla Missa solemnis. O velikonoãní nedûli se vyfiádili nejvíce páni kluci. Chodilo se koledovat a mrskat pomlázkou. Na koledování mûly klukovské party své rajony, nûkolik domû, kam kaïdoroãnû chodily. Hlavním mluvãím koledníkû b vala star í dívka nebo chlapec, o kter ch bylo v sousedství dobré mínûní. Dal í dûti b valy i docela malé. KdyÏ pfii li koledníci ke dvefiím, po otevfiení zpûsobnû pozdravili a nejstar í blahopfiál paní a pánovi domu a popfiál hodnû tûstí. A pak spustili nauãené koledování. Dostávali za to v sluïku ãi koledu. Pfied odchodem zazpívali na podûkování za nadílku hezkou písniãku. Ale to uï se otevíraly dvefie sousedních bytû a koledníci byli zváni, aniï by pfied tím sami klepali na dvefie. Zpovzdálí je sledoval doprovod jejich party. Ti chránili jejich rajon, aby tam nepfii li pfied nimi jiní koledníci. Obfiad lehání pomlázkou VÏitou a stále udrïovanou velikonoãní tradicí je barvení vajíãek kraslic. To b vala záleïitost nejen zku en ch babiãek, ale i dûvãat, která uï plánovala, kter mi kraslicemi podûli koledníky a kter mi svého chlapce. Kluci, zejména ti odrostlej í, ktefií uï koukali po dûvãatech, mûli na velikonoce jinou zábavu. JiÏ nûkolik dnû dopfiedu mûli nafiezané proutky. Ty nejlep í rostly aï u hloubûtínského rybníka. Podle staré praktiky totiï pomlázka mûla b t z pfiespolního proutí, aby probudila dûvãata k ãilej ímu Ïivotu. Nafiezané proutky se nechali nûkolik dnû máãet, aby byly mûkké a pak se z nich pletla pomlázka. Na té si dávali chlapci hodnû záleïet. Nesmûla b t moc dlouhá, jen tak akorát, u rukojeti silnûj í a ve piãce hodnû tenká. Pfii tvarování rukojeti vym leli stále nové a nové vzory jejich tvarû. Na hrot se pak uvázala pestrá stuïka. Mûla to b t ta, kterou chlapec nûkdy dostal od svého dûvãete; buì jen tak, nebo s ní byl zavázán dáreãek, kter mu o vánocích darovala. A pak nastal obfiad honûní dûvãat a jejich vy lehávání. KaÏd si samozfiejmû hledûl hlavnû té své, protoïe musel b t prv, kdo ji vy lehá. Kdo pfii el jako dal í v pofiadí, o- strouhal. Ale ten prv, ten se mûl. Zpravidla byl pozván dovnitfi a poãastován koláãem a skleniãkou a tak vlastnû mohl poprvé b t v pfiítomnosti dívãin ch rodiãû s ní pohromadû. A ne jen tak pokoutnû v ukraden ch chvilkách s ní rozprávût nûkde u vrátek nebo pod oknem. BoÏí hod velikonoãní, to bylo i svûcení tradiãních pokrmû, kter mi se pak ãastovali i náv tûvníci, ale museli jíst podle starodávného obyãeje ve stoje. Kdo jedl posvûceného beránka, nemohl pr, jak se vûfiilo, na cestách zabloudit. Velikonoãní pondûlí V pondûlí velikonoãní mûla dûvãata o- plácet chlapcûm. Buì taky pomlázkou, nebo poléváním vodou. Ale tento zvyk se na Proseku ani ve Vysoãanech nijak nezakofienil. Jen jedny velikonoce, nûkdy po první svûtové válce to zkou eli mladí dûlníci ze Slovenska, ktefií byli zamûstnáni v dominikánském dvofie v dne ní Freyovû ulici ve Vysoãanech. Ale nepochodili. Zmáãená dûvãata takov pokus o seznámení povaïovala za nemístn. Pfií tí rok se to uï neopakovalo. V nedûli i v pondûlí b valy jak na Proseku, tak ve Vysoãanech zábavy. A to bylo hlavní, naã se zejména mladí (a matky dûvãat na vdávání) nejvíce tû ili. To, Ïe v rodinách b valy opravdové hody, Ïe se vafiilo a peklo skoro jako o posvícení, to nebylo pro mladou generaci tak vábivé, jako to, Ïe nastal ãas rûzn ch zábav a tancovaãek. Byly to dvû skupiny na ich spoluobãanû, ktefií v tûchto dnech oïily: hudebníci (spolu se zpûváky) a divadelní ochotníci. Ne snad, Ïe by do té doby nic nedûlali, to ne, ale zásady v eobecného ãtyfiicetidenního pûstu museli dodrïovat. Muzikanti si zatím pfiepisovali noty a dávali do pofiádku své nástroje, a kapelníci sjednávali dal í produkce. Herci si opisovali úlohy sv ch pfií tích rolí a spoleãnû s dal ími pfiíslu níky rodiny a pfiíznivci pfiipravovali kost my a rekvizity, aby se mohlo po postu co nejdfiív vystupovat na prknech, která znamenají svût. Ilustraãní foto: Marie Kurková Filipojakubská noc Slaví se z 30. dubna na 1. kvûten, i kdyï svátek svat ch Filipa a Jakuba je 3. kvûtna. Je to noc, kdy se otvírají hory a skály, aby vydaly lidem s ãistou du í poklady, studánky mají kouzelnou moc. Dfiíve se také zapalovaly ohnû na kopcích, stavení se kropila svûcenou vodou, na pole se pokládaly zkfiíïené vûtévky, aby se zajistila dobrá úroda. Mladíci stavûli dívkám májky. Dnes uï tyto zvyky u nás zanikají. Jen to zapalování ohàû se praktikuje dál, ale má jiï jiné poslání. Dfiív mûly zapálené hranice do dálky ukázat slétajícím se ãarodûjnicím, kde se koná jejich potlach, nebo naopak vatry na návr ích kolem obce mûly o- dehnat zlé duchy, které by tu chtûly kodit lidem. Ohnû zapalovali zejména mladí lidé, protoïe vûfiili, Ïe nad jejich mládím uï nebudou mít kouzelné síly moc. Vûfiilo se, Ïe pfieskoãí-li spoleãnû chlapec s dûvãetem zapálenou hranici, brzy se vezmou a oheà spálí v e zlé, co by je jinak ve spoleãném Ïivotû mohlo potkat. Jak jsme slavili Oslavit filipojakubsk veãer a následující první máj byla pro nás v ãase na eho mládí vítaná pfiíleïitost jak se projevit a vzájemnû se pobavit bez omezování a ovlivàování nûkdy pfiíli starostliv ch rodiãû. UÏ nûkolik dnû pfiedem jsme se na tyto dny pfiipravovali. Chlapci shánûli stará bfiezová ko Èata, proutí a vûtve z jarních probírek podél cest. Ale to nebylo tak snadné získat, protoïe v e, co se profiezalo z obecních pozemkû se nasekalo na krátké kousky, tak a- korát na délku ro tu v kamnech, vázalo do ot pek a odváïelo do obecního dvora. Pak se to pfiidûlovalo do kol, obecního domu na kopeãku, infekãní nemocnice, do Fi panky a obecnímu stráïníkovi. KdyÏ nûco zbylo, prodávalo se to v jakési draïbû zá- 62 Rokytka MAGAZÍN MùSTSKÉ âásti PRAHA 9 63

23 Vítání jara u májky S jarem je neodmyslitelně spojeno stavění májek. A přestože by se mohlo zdát, že tento zvyk nemá s ruchem měst příliš společného, v Praze 9 se už májka městské části těší velké oblibě. Víte, že nejstarší známý doklad o májce je z roku 1422, kdy za její postavení dostal hoch za odměnu ruku děvčete? Jak to bylo V předvečer 1. května se vypravovali chlapci do lesa, aby tam usekli co nejvyšší stromek a udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční symbol jara. Smrček, jedličku nebo borovici očistili od spodních větví a špičku ozdobili věncem, šátky, květinami a pentlemi. Celou noc májku bedlivě hlídali, protože by jim ji mohli přespolní podříznout a ukrást. Takovou ostudu by nikdo nepřenesl přes srdce. Kam za kulturou Pro seniory vysočanská Véčka 22. dubna ve 13. hod. sraz před útulkem Městské policie Praha v Troji, V Zámcích 56a, Praha 8 (bus č. 102, nástup zastávka u metra Ládví nebo hod., výstup na konečné Zámky). Exkurze do útulku pro psy Psí domov Troja spojená s přednáškou a procházkou podle Vltavy směr ZOO. Kromě těchto obecních májů, které se stavěly a dodnes stavějí na návsích (v Praze 9 za radnicí u metra Vysočanská) vztyčovali někdy mládenci menší májky vyzdobené břízky před domy svých dívek. Nenechte si ujít! 29. dubna v 15. hodin za radnicí u metra Vysočanská Vítání jara u májky Městské části Prahy 9. Jeho součástí je malý kulturní program dětí ze škol Prahy 9 pásmo lidových písní a říkadel, Mateřské školy UVysočanského pivovaru, Muziky Špalíček Praha a ZUŠ Prosek. Text a foto: mk Takto to vypadalo u májky v Praze 9 loni. S trochou nadsázky lze říci, že na dnešních devítkových oslavách vítání jara sice chybí staročeské kroje, ale děvčata v krojích mažoretek nejsou méně půvabná PLAVÁNÍ pro seniory MČ Praha 9 Do konce června. Kde? Bazén hotelu STEP Malletova 1141, Nové Vysočany (bus č. 136, zastávka Skloněná). Kdy? Pravidelně každé úterý od 7 13 hod. (za zvýhodněné vstupné 70 Kč za hodinu čistého času pobytu v bazénu) a každý čtvrtek od 9 10 hod. rehabilitační cvičení v bazénu s vedením lektorky (vstupné 70 Kč, odborného lektora hradí Úřad MČ Praha 9). Koncert Obřadní síň vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská 324/14, druhé patro, tel , p o d a t e l n p 9. m e p n e t. c z, Omezená kapacita sálu. Bezbariérový přístup. Vstup volný. 23. dubna v 19. hodin DUO SPIRITO komorní koncert pro hoboj a klavír Program: D. Scarlatti, R. Schumann, L. Janáček, P. Eben Velikonoční koncert Uskuteční se v kostele sv. Václava na Proseku 7. dubna od 18 hodin. Tipy knihoven Karin Alvtegen: Nezvěstná Psychologický příběh s výraznou kriminální zápletkou vypráví o osamělém životě mladé ženy z dobře situované maloměstské rodiny, která žije ve Stockholmu patnáct let jako anonymní bezdomovec do chvíle, než se ocitne v podezření z brutální vraždy. Ivona Březinová: Kozí příběh Příběh ze středověké Prahy vznikl podle stejnojmenného filmu a je určen všem zájemcům o pražské pověsti a animované filmy, především starším dětem. Bob Curran: Upíři Příručka o upírech a vampyrismu a jeho podobách v různých kulturách. Hana Doskočilová: 2 veselé pohádky Bohatě ilustrované jednoduché pohádky pro nejmenší děti. V první pohádce drak Barborák položil packu na pramen a všichni jsou bez vody, ve druhé se ztratil král Kulajda. Fadia Faqir: Hřích a zatracení Šokující a bohužel reálný příběh ženy, která musela opustit svou dceru, rodinu i zemi, protože jí pro porušení zákona cti hrozí smrt z rukou vlastního bratra. Milena Holcová: Věčný striptýz Irena a Jana, emancipované ženy těsně před padesátkou a věrné přítelkyně, nás provedou striptýzem tělesným i duševním. Účinkují: Daniela Demuthová mezzosoprán, Jan Valta housle, František Svejkovský trubka, Zuzana Němečková varhany. Zazní hudba J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. P. Telemanna, G. P. Pergolesiho, W. A. Mozarta. GALERIE 9 Vysočanská radnice, Sokolovská 324/14 Praha 9 Vysočany tel.: otevřeno: Pondělí až čtvrtek od 10 do 18 hodin dubna Věra Sedláková, Lenka Vojtová, Zdeněk Vojta - kresby, grafika, plastiky KULTURA Mayank Chhaya: Dalajlama Kniha indického novináře líčí život čtrnáctého dalajlamy, ale také popisuje duchovní a politickou atmosféru Tibetu, tamější buddhistické tradice a konfliktní vztah mezi Tibetem a Čínou. Avraham B. Jehošua: Milenec Psychologický román odehrávající se v Izraeli během sedmdesátých let dvacátého století. Několik vypravěčů se snaží pravdivě vyložit svou verzi příběhu o jednom ztraceném mladém muži. Provozní doba knihoven v Praze 9 Knihovna Prosek Měšická 3/806 Praha 9-Prosek tel.: Půjčovní hodiny: úterý 9 19 hod. středa hod. čtvrtek 9 19 hod. pátek 9 15 hod. sobota 9 12 hod. Knihovna Vysočany Zbuzkova 34/285 Praha 9-Vysočany tel.: Půjčovní hodiny: úterý 9-19 hod. středa hod. čtvrtek hod. pátek 9-15 hod. HISTORIE A SOUČASNOST PRAHY 9 V DOKUMENTECH A FOTOGRAFIÍCH - stálá expozice v historické budově radnice Kreativní dílna Zastav se a tvoř Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to! Srdečně vás zveme do prostor galerie, a to každou středu vždy od 17 do 19 hod barevná zvířátka - zapichovátka zdobené papírové desky skleněné svícny výroba loutky Duben 2009 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 23

24 KOMERČNÍ PREZENTACE OBCHODNÍ CENTRUM supermarket drogerie kosmetika lékárna pot eby pro domácnost dárky móda a obuv elektronika klenoty sport a volný as restaurace a kavárny služby fintess a wellness automy ka 600 parkovacích míst Vážení přátelé, ačkoliv to za okny tak nevypadá, podle kalendáře už astronomické jaro dávno začalo. Také letní čas přetočil naše biologické hodiny o šedesát minut napřed. Nezbývá tedy, než se držet data v kalendáři a užít si nevyzpytatelné jarní období se vším všudy. Co ovšem rozhodně k dubnovému měsíci patří, jsou největší svátky jara Velikonoce. Pokud jste milovníky malovaných kraslic, tradičních ozdob a pestrobarevných jarních květin, jste srdečně zváni do Nákupní Galerie Fénix. Pro zastánce ručních prací jsme připravili workshopy, které se v letošním roce stanou pravidelnou součástí aktivit galerie. Ten velikonoční vám připomene zapomenuté techniky zdobení vajec, pletení pomlázky a výroby velikonočních dekorací. Vše s dostatečným předstihem, abyste stačili včas vyzdobit svůj domov. Ráda bych Vás také upozornila na slavnostní otevření nového dětského koutku 1. května, zvány jsou nejen děti, ale i dospělí. Už nyní vám mohu prozradit, že se koutek v budoucnu stane centrem zábavy pro nejmenší a malou dětskou galerií zároveň. A když už jsme u prvního máje, nezapomeňte na své milované! Galerie Fénix připravila spolu s obchodníky skvělé akce nejen pro zamilované. Jaro plné energie a veselé Velikonoce vám přeje Zdeňka Jakšić Ředitelka Nákupní Galerie Fénix Vysočanská dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme e dnes p edstavujeme dnes Velikono ní p edstavujeme svátky dnes v p edstavujeme Galerii Fénix dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme Pro jedny svátek jara, pro druhé největší náboženský svátek roku. Velikonoce jako oslavu jarní rovnodennosti (slunovratu), zániku zimy a vítání jara slavili už staří Slované a Germáni. V křesťanské a židovské tradici jsou pak dny velikonoc především připomenutím ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ať už slavíte Velikonoce z jakéhokoliv důvodu, nezapomeňte se zastavit v Galerii Fénix, kde na vás čeká velikonoční workshop a chutná zábava. Velikonoční workshop Na 6. dubna jsme v Galerii Fénix připravili Velikonoční workshop, v němž vás i vaše děti zdokonalíme ve zdobení velikonočních vajec, výrobě jarních ozdob, předvedeme vám také různé techniky pletení pomlázky a co víc, veškeré vyrobené předměty, kraslice i pomlázky si mohou děti odnést domů. Workshop začíná ve 14:00 hodin v přízemním patře galerie a jediné, co sebou budete potřebovat, jsou šikovné ruce a chuť do zdobení. Navíc se můžete těšit na různé dárky, které pro velikonoční potěšení přichystali obchodníci Galerie Fénix. Pro milovníky jarních květin jsou připraveny poukázky do květinářství, drobné prezenty přichystala prodejna Albi a vyznavači dobré kávy se mohou těšit na pozornost od společnosti Tchibo. Jarní počasí vybízí i k posezení nad dobrou knihou, tak proč nevyužít dárků od knihkupectví Kanzelsberger, třeba s osvěžujícím zvýhodněným zmrzlinovým shakem od Fruitisima. A pokud rádi vaříte a ochutnáváte, určitě oceníte dárečky ze supermarketu Billa. Více podrobností k Velikonocím v Galerii Fénix na Výstava fotek z narozenin Galerie Fénix Nákupní Galerie Fénix oslavila v polovině března první narozeniny. Zábava byla velkolepá a nechyběly ani soutěže Nákupní Galerie Fénix Vyso anská Freyova 945/35, Praha 9 U metra Vyso anská Otev eno denn od 9 do 21 hodin Food court od 10 do 22 hodin Supermarket Billa / fi tness od 7 do 22 hodin

25 KOMERČNÍ PREZENTACE OBCHODNÍ CENTRUM supermarket drogerie kosmetika lékárna pot eby pro domácnost dárky móda a obuv elektronika klenoty sport a volný as restaurace a kavárny služby fintess a wellness automy ka 600 parkovacích míst o ceny či zvýhodněné nákupy v podobě Happy Days. Pokud jste se oslav nezúčastnili, přijďte se alespoň podívat na výstavu fotografií ze slavnostních dnů, které budou vystaveny v prostorách galerie od počátku dubna. Ti, kteří slavili s námi, si určitě rádi připomenou ochutnávku rekordního dortu, vyhlášení dvojčete Galerie Fénix nebo třeba koncert Martina Maxy. dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes Nezapome te p edstavujeme na dnes 1. p edstavujeme máj! dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavujeme dnes p edstavu Květen - čas lásky, květinového opojení a hřejivého slunce. Myslíte už na to, kde a jak strávíte první květnový den? Atmosféru volného dne může dokreslit také program v Galerii Fénix. Na den lásky nabízí obchodníci galerie řadu nápaditých, atraktivních a milých dárků; od květin, rozličných přání a keramiky, přes sladká potěšení v restauracích, kavárnách nebo prodejnách se zmrzlinou a ovocem, až po šperky a módní doplňky, můžete pořídit vše pod jednou střechou. Hlavně však nezapomeňte na májové políbení, abyste do příštího roku neuschli! Třeba v Galerii Fénix. a neomezený čas na hraní. To ale zdaleka není vše. Dětský koutek bude sloužit také řadě akcí. Pravidelné setkávání dětí s pohádkami či výstavy dětských prací jsou jen prvními z nich. Přijďte si užít bezstarostné nákupy do Galerie Fénix a dopřejte sobě i svým dětem skutečné vyžití. Korunní Májové políbení Políbit svou milou či milého na prvního máje pod rozkvetlou třešní bychom chtěli asi všichni. Ale jsou tu různé překážky, které je třeba překonat. Počasí bývá na jaře velmi nevyzpytatelné, rozkvetlá třešeň navíc také nestojí na každém rohu. Pokud se však nestihnete políbit s partnerem či partnerkou pod rozkvetlou třešní, nic není ztraceno! Minerální voda Korunní totiž připravila na 1. května do pasáží Galerie Fénix místa na líbání, a k nim zcela novou chuť minerálky. Díky Korunní Májové, která je ochucená kapkou lásky, se už zkrátka nemusíte bát, že uschnete. BUTIK S DÁMSKOU MÓDOU A AUTORSKOU ŠPERKOVOU BIŽUTERIÍ 1. května otevíráme dětský koutek První květnový den je v Galerii Fénix zasvěcen nejen zamilovaným, ale také našim nejmenším návštěvníkům, otevíráme totiž nový Dětský koutek. Chcete-li navštívit v Galerii Fénix restauraci, některou ze zkrášlovacích služeb nebo si zajít do fitness bez své ratolesti, určitě uvítáte nový dětský koutek Kulíškov v prostorách Food Courtu ve 2. nadzemním patře galerie. Využít můžete hlídanou i nehlídanou část, které budou k dispozici od 10:00 do 20:00 hodin, sedm dní v týdnu. Vašim dětem můžeme zaručit profesionální péči NABÍZÍME: slavnostní oblečení pro nevěsty, družičky či svědkyně elegantní a společenskou módu, manažerské oblečení sezónní módu šperkovou bižuterii z vlastní návrhářské dílny NA PRAZE 9 NÁS NAJDETE Nákupní Galerie Fénix Vysočanská, Freyova 33 Otevírací doba: Po-Ne BUTIKY PRAHA 3, Vinohradská 131 PRAHA 1, Václavské nám. 28, Stýblova pasáž (dříve pasáž Alfa) PRAHA 4, OC DBK, Budějovická 64, PRAHA 4, OD Centrum, Hlavní 108, Spořilov PRAHA 7, Dukelských hrdinů 30 PRAHA 9, Nákupní Galerie Fénix Vysočanská - Freyova 33

26 KOMERČNÍ PREZENTACE Speciální jarní nabídka adidas značková prodejna OC GALERIE FÉNIX Vysočanská-Horní Mall Freyova 945/ Praha 9 Tel.: OTEVÍRACÍ DOBA: Po Ne BONDY magazín

27 KULTURA pondělí a PŘEDŠKOLÁČEK vystoupení mateřských škol obvodu Praha úterý a PŘEDŠKOLÁČEK vystoupení mateřských škol obvodu Praha středa Posezení u cimbálu pořádá Slovácký krúžek v Praze středa Swingová tančírna 30. Let Pražský swingový orchestr Jana Matouška, zpívá P. Ernyeiová pondělí PAVEL ŽALMAN LOHONKA a spol. koncertní vystoupení úterý ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA koncertní vystoupení středa PEPA FOUSEK recitál pátek FONTÁNA koncertní vystoupení s tancem pondělí JAN BUDAŘ se skupinou Eliščin band koncert úterý Přednáška PhDr. Marty Foučkové pořádá Astrom, spol. s r.o středa BACK SIDE BIG BAND swingový a jazzový orchestr s více jak desetiletou tradicí. Dnes je již moderní jazzovou kapelou, která potěší ucho náročného posluchače, ale i srdce toho, kdo se chce bavit Na měsíc květen připravujeme: Večerní premiéra pohádky Pasáček vepřů Divadlo AHA! 5. Karel Plíhal koncert Pocta trampské písní KLUB KOCOUR čtvrtek ŠESTET čtvrtek ŠUPLÍK čtvrtek FAJNBEAT čtvrtek TOAST SINGERS čtvrtek PETR DVOŘÁK GONG DĚTEM středa P. Vašíček: ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA Čaruplný příběh chudého chlapce Aladina ze světově známé sbírky Pohádky tisíce a jedné noci. Orientální atmosféra, magie, nadpřirozené bytosti a silné city okouzlí každého, kdo rád vstupuje do světa snů a fantazie. Výprava: L. Konopíková, dramaturgie: M. Král, hudební spolupráce M. Haman. Hrají: N. Topinková, Š. Drozdová, J. Albrecht, J. K. Mejstřík, V. Hadraba, P. Veselý. Výprava: L. Konopíková, dramaturgie: M. Král, hudební spolupráce M. Haman. Režie: P. Stáncová. Pro děti od 6 let středa V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA Veselá písničková pohádka o bubácích, kterých se nemusíte bát. Dramatizace, texty písní a režie: M. Pokorný, hudba: T. Uhlík, kostýmy a loutky: P. Vykoukalová, scéna: R. Dubovský, choreografie: A. Stodolová-Laštovková. Hrají: J. Škvrna, J. Šantroch, V. Hadraba, J. Stich, K. Viktorinová. Pro děti od 4 let čtvrtek P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE Poetický příběh o vítězství dobra nad zlem, plný tajemných kouzel pohádkových zázraků. Scéna: Z. Hadrabová, kostýmy a výtvarná spolupráce: M. Král, loutky: Z. Hadrabová a M. Mazal, hudba: P. Zeman, choreografie: P. Štěpánek. Hrají: N. Topinková, K. Nohýnek, V. Hadraba, P. Bečková, M. Mazal, J. Albrecht, L. Vlasáková. Úprava a režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let pondělí H. CH. Andersen, D. Viceníková: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA Pohádka o vítězství lásky, čistého citu, životní radosti a schopnosti oběti pro druhého, nad chladným a vypočítavým rozumem. Dramaturgie: V. Pokorný, scénografie: N. Tempír, produkce: M. Král. Hrají: V. Striežencová/J. Pidrmanová, G. Hašek, L. Zahradnická, V. Hadraba, R. Klučka. Režie: Lucie Málková. Pro děti od 4 let úterý C. Collodi: PINOKIO Bezdětný řezbář Gepetto si pro potěšení vyřezal z očarovaného polínka loutku - panáčka s dlouhým nosem Pinokia. Jeho největší touhou bylo stát se opravdovým klukem, a tak se vydal do školy a do světa Dramatizace a dramaturgie: M. Machačíková, scéna: L. Konopíková, kostýmy: M. Král. Hrají: K. Viktorinová, R. Klučka, V. Hadraba, M. Mazal, M. Burešová, O. Černý, L. Vlasáková, J. Stich. Režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let středa J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE Veselá hudební pohádka. Scéna: R. Dubovský a Z. Hadrabová, kostýmy: P. Vykoukalová, hudba: P. Moravec, texty písní: M. Pokorný a M. Moravcová, světla a zvuk: M. Puha. Hrají: K. Viktorinová, V. Hadraba, Z. Hadrabová /E. Hromníková, K. Nohýnek. Dramatizace a režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let. Nejstarší cirkus Evropy je v Praze 9 Od 16. dubna do 17. května hostuje v Praze 9 u Areny O2 Cirkus Busch-Roland z Německa se svou 125letou tradicí nejstarší evropský cirkus. Mottem programu je The Color of Life a vedle tradičních představení jako jsou vystoupení klaunů, provazochodců a drezury zvířat bude obsahovat také moderní prvky, jako je artistika v motocyklistické kouli a na kole smrti. Národního a mezinárodního uznání dosáhl cirkus pravidelnými vystoupeními v Rakousku, čtvrtek J. B. Moliere: LAKOMEC Slavná satirická komedie o náruživé závislosti na mamonu. Scéna: R. Dubovský, kostýmy: E. Černá, rekvizity: P. Vykoukalová. Hrají: J. Škvrna, E. Černá, J. Šantroch, K. Viktorinová, V. Hadraba, M. Bittnerová, M. Pokorný, K. Nohýnek, J.Stich. Úprava a režie: M. Pokorný. Pro mládež od 13 let pátek K. Poláček, O. Lážnovský: BYLO NÁS PĚT Nezbedná komedie o klukovinách jedné party. Hudba: P. Kovařík, výprava: P. Vykoukalová, asistent režie: K. Viktorinová. Hrají: G. K. Hašek, J. Škvrna, P. Vršek, V. Hadraba, D. Nová, K. Viktorinová/A. Kulovaná, P. Bečková, O. Lážnovský/D. Šváb. Režie: O. Lážnovský. Pro děti od 8 let úterý H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PA- SÁČEK VEPŘŮ Pohádka o princezně, která až po těžkých zkouškách pochopila, že láskyplné srdce má větší cenu než pýcha a třpytivé bohatství. Hrají: K. Nohýnek, Z. Hadrabová, M. Mazal, Y. Jelénková, P. Bečková, I. Čermák. Úprava a režie: M. Pokorný, scéna, kostýmy a masky: M. Král, hudba k písním: P. Zeman, světla a zvuk: M. Puha. Pro děti od 4 let středa J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽ- STVÍ KOCOURKA MODROOČKA Poetická hudební pohádka o tom, jak kočičí kluk poznával svět. Hudba: P. Zeman, choreografie: P. Štěpánek, výprava a masky: M. Král, asistent režie: K. Viktorinová, světla a zvuk: M. Puha. Hrají: G. K. Hašek, P. Bečková, K. Viktorinová, K. Nohýnek, V. Hadraba, P. Štěpánek/J. K. Mejstřík. Režie a texty písní: M. Pokorný. Pro děti od 3 let. Foto: archiv Francii a státech Benelux, mimořádnými vystoupeními v Rumunsku a Maďarsku. Jeho současný ředitel Filip Geier-Busch má blízký vztah k České republice, neboť jeho matka pochází z Čech a on sám se narodil v Praze a mluví česky. Kdy na představení? Hraje se denně mimo pondělí, ve všední dny od 16 a hod., v sobotu a neděli od 11 a 16 hod. Pražská premiéra je 16. dubna od hod. Tel. do pokladny: Březen 2009 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 27

28 SPORT Slavia ve čtvrtfinále vstala z mrtvých Pražané dokázali postoupit ve čtvrtfinále přes Vítkovice, byť prohrávali 1:3. Do play off vstupovala hokejová Slavia po povedené sezoně jako největší favorit. Ale hned čtvrtfinále s Vítkovicemi ukázalo, jak moc je česká extraliga vyrovnaná. Slávisté stáli na pokraji propasti, za stavu 1:3 čelili třem mečbolům bojovného soupeře. Jenže právě v tu chvíli se probudila největší zbraň Pražanů. Ofenzivní komando Jaroslav Bednář - Roman Červenka. Do té doby soubor trenéra Hadamczika právě tuto dvojici eliminoval a mířil za velkým překvapením. Jenže v klíčových třech zápasech nasbírala tato dvojice třináct kanadských bodů a odemkla favoritovi cestu mezi čtyři nejlepší. Byla to velmi těžká série. Vítkovice nás hodně trápily a senzační obrat nás stál spoustu sil, popisoval dojmy po rozhodující bitvě (2:1) Růžičkův asistent Jiří Kalous. V rozhodujících chvílích se k nám přiklonilo štěstí. Ale my mu šli naproti. V souboji dvou posledních reprezentačních trenérů se tedy radoval ten současný. Vypjatost celého boje pak ještě vygradovala tím, když vítkovický lodivod Hadamczik nepodal Na Mítinku světových rekordmanů se představila jména jako mílařka Defarová, vytrvalec Cherkos nebo desetibojař Roman Šebrle. Pro zranění zad se omluvila pouze chorvatská výškařka Blanka Vlašičová. Hlavní hvězda ale dorazila. Ruská fenomenální tyčkařka Jelena Isinbajevová se v závěru měla pokusit o halový světový rekord 501 cm. Předtím viděli fanoušci dva nejlepší výkony roku. V závěrečném závodě celé soutěže, běhu na dvě míle, pak zaběhla dokonce světový rekord Etiopanka Meseret Defarová. Vytrvalkyně zvládla fantastický čas 9:06,27 a o více jak tři sekundy tak vylepšila vlastní světové maximum. Růžičkovi na konci série ruku. Kdo si ale myslel, že se Slavia po vydřeném postupu rozjede a smete další tým z předkola - Plzeň, spletl se. Po dvou úvodních kláních v Aréně O2 je stav vyrovnaný 1:1 na zápasy. A to dokonce Západočeši v čele s elitní trojicí Vlasák Straka Vostřák sahali po dvou výhrách. První duel Slavia, stejně jako ten s Vítkovicemi (1:5), vůbec nezvládla. Na šokující blamáž 0:6 se do konce vydrželi dívat zřejmě jen ti nejotrlejší příznivci pražského klubu. Reparát pak domácí se štěstím složili o den později, kdy otočili, ve zřejmě nejlepším zápase dosavadního play off, ze stavu 1:3 náporem v závěru na 6:5. Věřil jsem, že to můžeme otočit. Jako s Vítkovicemi. Jsem rád, že se to povedlo. Dokázali jsme si, že žádný výsledek a stav série není ztracený, usmíval se útočník Červenka. Přesto nečeká vítěze základní části proti neumdlévající Plzni lehký úkol. Stejně jako ve druhém semifinále Spartu, která prohrávala s Karlovými Vary (v době uzávěrky) 1:2 na zápasy. Ještě před ní však tleskající davy hnaly k dalšímu posunutí lidských hranic šestadvacetiletou Isinbajevovou. Sympatická tyčkařka se sice napodruhé přenesla přes 490 centimetrů, ani jeden pokus na magické výšce však následně nezvládla a doskočiště opouštěla za aplausu diváků se slzami v očích. Plakala jsem, protože jsem chtěla Praze dopřát světový rekord, i kvůli pořadatelům byli tak dobří, tak přátelští. Dělali pro mě všechno možné. Měla jsem nejlepší bydlení, jídlo. Věnovali mi tu nejvyšší pozornost, neskrývala smutek rodačka z Volgogradu. Mrzí mě to, byla jsem hrozně Věřil jsem, že to otočíme, radoval se po postupu Bednář. Slavii se povedl husarský kousek, velký podíl na něm měl právě její forvard. Zdálo se, že fantom základní části Jaroslav Bednář se ve čtvrtfinále hledá. Jakoby se výkony před rozhodující fází sezony slávistický lídr vyčerpal, v úvodních partiích byl pouhým stínem postrachu soupeřových obran. Jenže dvaatřicetiletý reprezentant procitl v pravou chvíli. Rozhodující tři duely spolu s parťákem Isinbajevová plakala, světový rekord nepřekonala Ve čtvrtek 26. února se pozornost fandů atletiky upínala do pražské O2 Arény. Ta totiž přivítala hvězdy světové atletiky. Slavia dokázala postoupit ve čtvrtfinále přes Vítkovice blízko. Technicky byl můj skok dobrý. Příští rok se do Prahy určitě vrátím. Formu před mistrovstvím Evropy si vyzkoušel i Šebrle. Olympijský vítěz si naordinoval trojboj tyčku, 60 metrů překážek a dvoustovku. Ve zdraví jsem to zvládl. Po překážkách bych mohl za sebou sbírat bobky, jak jsem se bál, abych se znovu nezranil, přiznal pak se smíchem. Ale vím, že do Turína pojedu bojovat o medaili. Zkušený atlet věděl, o čem mluví. Z Itálie si domů po velké sedmibojařské bitvě odvezl bronzovou medaili. Romanem Červenkou odtáhli, zařídili i postupový gól v posledním klání a postrčili favorizovanou Slavii do semifinále proti Plzni. Po vydřeném postupu si tak mohl v šatně po sedmém duelu v Aréně O2 pořádně oddechnout: Na nějaké oslavy je ale ještě spoustu času. Teď jde o to, připravit se na Plzeň. Na postup jste se hodně nadřeli. Čekali jste to? Nesmíme už některé zápasy podcenit. Vždyť tři porážky nás stály hrozně sil. Musíme hrát zkrátka od začátku do konce. Ale myslím, že už jsme poučení. Kdy se nepříznivě se vyvíjející série zlomila? Asi v šestém zápase (7:3). V něm jsme předvedli výborný výkon, což nás dostalo malinko výš. A sedmý rozhodující zápas? Na ten jsem moc nemyslel. Byl jsem velkým optimistou a věřil, že to můžeme otočit. Doma vždy nějaký gól dáme. Koho jste si do semifinále přáli víc - Plzeň nebo Karlovy Vary? Bavili jsme se o tom, že by byla Plzeň asi lepší soupeř. Já nechci snižovat její výkon, ale Vary odpočívaly, kdežto Plzeň toho má daleko víc za sebou. Netvrdím ale, že to bude výhoda. Co si od semifinálové série slibujete? Bude tu skvělá atmosféra. Čím víc lidí přijde, tím lépe. Čím víc budou řvát, tím bude lepší kulisa. Jak se připravíte na Martina Straku? Stejně jako v sezoně. My se zaměříme na něj, oni zase na náš útok. Ale určitě to bude hodně o bojovnosti. Text a foto: Michal Kuchta 28 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Duben 2009 mik

29 Nové byty na hranici Prahy 9 Nyní výhodné fi nancování! Volejte naše prodejce: Tato vizualizace je pouze orientační. ŘÁDKOVÁ INZERCE Čištění koberců a čalouněného nábytku profi strojem Karcher, levně - bez paušálu, doprava po P9 zdarma.t Prodám družstevni garáž zděnou v Praze 9, Pod Kr ocínkou. Zn. levně. Tel Stropní sušák prádla. Prádlo se snadno vytáhne ke stropu - rychle schne a v koupelně nepřekáží. Montáž na míru. Tel Hledám větší byt na prodej do os. vlastnictví v loka litě Prahy 9. Volejte , spěchá! Hledáme menší byt k pronájmu na Praze 9 i jinde, zařízení na dohodě, nekuřáci bez zvířat. T , SOLARIUM-FITNESS, masáže, kosmetika. Posilovny rozděleny ženy-muži. Otevřeno denně. Čihákova 2, Praha 9, Tel , Regenerační a relaxační masáže, Pešlova Woutíkův svět, 2 min. od M Vysočany. Více informací na nebo na tel. čísle Pronajmu, prodám řadovou garáž, Slévačská P9, tel Malířské i lakýrnické práce tel Knihy i knižní pozůstalost koupím i odvezu. TEL: Od 1. ledna 2009 je OTEVŘENA NOVÁ UROLOGICKÁ AMBU- LANCE UroCare,s.r.o v prostorách Lékařského domu Holešovice, Tovární 12, Praha 7. Můžete se objednat na tel nebo ( hod.). TRUHLÁŘSTVÍ-ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, masiv-dýha-lamino. Vestavěné skříně, kanceláře, pokoje, kuchyně, montáž, Doprava. Tel

30 SPORT Pražské ragbyové kluby Praga a Sparta s novými trenéry Ragbisté pražských klubů Pragy a Sparty Praha, které mají svá hřiště v Praze 9, zahájí nový rok i s novými muži na trenérských postech. A tým Praga Praha Změnu hlavního trenéra u A týmu Pragy Praha oznámil podle klubových webových stránek předseda RC Praga Praha Jiří Voves hráčům na schůzi, která proběhla nedlouho poté, kdy Pragovce pod vedením Miroslava Fuchse unikl postup do velkého finále jen o vlásek. Připomínáme, že Pragu od postupu do finále play off, které se hrálo později v Edenu, dělilo skutečně jen pár sekund, přesto ještě nakonec Praga prohrála v semifinále s Tatrou až v nastaveném čase. Miroslavovi Fuchsovi se za jeho dvouletého trenérského působení podařilo své svěřence, kteří spadli právě před dvěma lety do druhé ligy, přivést zpět mezi silnou čtyřku. To, že změna v Pragovce přišla náhle, potvrzuje i skutečnost, že rozloučení s trenérem a poděkování proběhlo za jeho nepřítomnosti. Novým trenérem pro sezónu 2009 se stal Eduard Krützner mladší. Jeho asistentem pak bude stále hrající bratr trenéra Richard Krützner. Syn známé ragbyové legendy v nové roli by rád zapojil do hry v průběhu očekávané sezóny mladé hráče, které ostatně na podzim trénoval v juniorském týmu. Senioři Sparta Praha K podobné změně došlo i v týmu seniorů Sparty Praha. Hlavním trenérem byl zvolen čtyřiatřicetiletý odchovanec Sparty Jan Zachariáš, který po svém uvedení do funkce hlavního trenéra představil svůj realizační tým. Za své asistenty zvolil shodou okolností současné reprezentanty Jiřího Skalla a Pavla Vokrouhlíka. Nejprve chci stabilizovat celkovou atmosféru v mužstvu, protože současný stav je nevyhovující. Druhým úkolem bude zlepšit herní projev týmu, který se opírá buď o starší, nebo zcela nové hráče. Úkoly jsou na první pohled jednoduché, ale sám vím z mnoha zkušeností, že to tak jednoduché nebude, řekl Jan Zachariáš ve zprávě uvedené na klubových webových stránkách. Nový realizační tým byl představen hráčům předposlední den v roce 2008 a tak jejich činnost zahájila skutečně od letošního roku. Pohár KB Na jaře se hraje jen Pohár KB, který zahajuje už v dubnu Sparta byla Pozvání na výstavu Praha cyklistická návod k použití Do 30. dubna trvá ve výstavním prostoru budovy Magistrátu hlavního města Prahy v Jungmannově ulici u vchodu z Charvátovy ulice (od stanice metra B Národní třída) výstava Praha cyklistická návod k použití. Výstava není seznamem úspěchů při budování pražské cyklistické infrastruktury, ale je o tom, proč červené pruhy končí uprostřed Štefánikova mostu, co dělat v těch divných cyklochlívcích na křižovatkách, proč je cyklostezka někdy cyklotrasa a jindy zase ne, a o všech dalších řešeních pro cyklisty v dopravním prostředí hlavního města Prahy. Výstava se snaží odpovědět cyklistům na otázku Mám kolo co s ním? a ostatním na otázku Vidím kolo co s tím? Od května do konce roku se výstava změní na putovní po vybraných vestibulech pražského metra. red Ragbisté Sparty se utkají v základní skupině Poháru KB s mistrovským týmem s Tatrou Smíchov. zařazena do skupiny A, kde jejími soupeři budou RC Tatra Smíchov, RC Slavia Praha A, dále RC Prelouč a ARC Iuridica. Praga byla zařazena do skupiny B, kde jejími soupeři budou RC Říčany, RK Petroviče, RC Brno Bystrc a RC Slavia Praha B. Program Poháru KB na duben Sparta - Slavia Praha 9 - Vysočany KB Pohár - skupina A - 1. kolo Praga - Petrovice Praha 9 - Vysočany KB Pohár - skupina B - 1. kolo Tatra - Sparta stadion Tatry Smíchov KB Pohár - skupina A - 2. kolo S Devítkou za sportem BOHEMIANS PRAHA Gambrinus liga 2008/ v Bohemians Příbram v Teplice Bohemians Výzva V letošním roce uplyne 125 let od založení Sokolské župy Středočeské. Její dnešní pokračovatel, Sokolská župa Jana Podlipného, která sdružuje prakticky všechny sokolské jednoty, působící na severním, východním a severovýchodním výseku pražského regionu, zamýšlí k této příležitosti uspořádat výstavu. Prosíme všechny, kteří vlastní po svých příbuzných materiály týkající se sokolské činnosti a nechtějí je nadále uchovávat ve Slavia - Praga Praha 10 - Eden KB Pohár - výzva - 2. kolo Sparta - Iuridica Praha 9 - Vysočany KB Pohár - skupina A - 3. kolo Říčany - Praga stadion J. Kohouta, Říčany KB Pohár - skupina B - 3. kolo Přelouč - Sparta Přelouč KB Pohár - skupina A - 4. kolo Praga - Nosorožci Praha 9 - Vysočany KB Pohár - skupina B - 4. kolo Čtvrtfinále se bude hrát 10. května, semifinále 24. května a finále 30. května. Text a foto: Petr Skála v Bohemians Ostrava v Plzeň Bohemians v Zlín Bohemians Více na svých sbírkách, aby je zapůjčili, případně i darovali nejen pro účel této výstavy, ale i k využití sokolskými archivy. Zapůjčené nebo darované archiválie, prosím, odevzdejte na adrese: Sokolská župa Jana Podlipného Vršovické nám Praha 10 Případně je možné se dohodnout s pracovníky sekretariátu župy na jiném způsobu převzetí telefonem nebo em: 30 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Duben 2009

31 Praha 9 Čakovice, Oderská ulice vzorový byt otevřen domluvte si schůzku s prodejcem 162 bytových jednotek 3 dvojdomy / výtahy/ garáže 2 1+kk 4+kk / m dokončení: podzim ceny od Kč/m atraktivní architektonické řešení francouzská okna ve všech bytech internetové připojení/ optika 2 dětská hřiště prodejce prodejce developer

32 VÝHRADNÍ PRODEJCE: : POSLEDNÍ BYTY BYTY Y N NA NA PRODEJ Byty ve vilové čtvrti Blíže vašim snům Praha 9 Kyje, 2 minuty od metra a 20 minut od centra, všechny byty y s balkonem nebo zahradou, velikost od 1+kk do 4+kk, parkování v podzemních garážích, nebytové prostory k dispozici K dispozici jsou např.: ww.novyhradek-byty..cz 2+kk/52m2 cena: Kč vč. DPH 3+kk/96m2 cena: Kč vč. DPH tel.:

Vysočany: Památník k poctě průmyslníka Emila Kolbena bude odhalen 10. září

Vysočany: Památník k poctě průmyslníka Emila Kolbena bude odhalen 10. září ZÁŘÍ 2014 JAK ŠEL ČAS V PRAZE 9 UŽ NEPLATÍ: VYSOČANŮM A LIBNI ZDALEKA SE VYHNI OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ NA DEVÍTCE PRO VOLBY

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 6. 10. 2015 Kroměříž 8. 10. 2015 Vsetín 13. 10. 2015 Zlín 14. 10. 2015 Uherské Hradiště 15. 10. 2015 Osnova 1.

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009 V Praze dne 28. května 2010 Výroční zpráva 2009 Obsah : Představení společnosti Identifikační údaje Organizační struktura Prohlášení Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru.

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru. Jak postupovat, chci-li studovat na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11? 1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole. 2. Na přihlášce si nechám potvrdit

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Festival Čapkovské jaro v Praze: Pan Kolbaba, poštovní doručovatel, v Devatero pohádkách v Gongu. 7. května GALERIE 9: ROSTISLAV OSIČKA

Festival Čapkovské jaro v Praze: Pan Kolbaba, poštovní doručovatel, v Devatero pohádkách v Gongu. 7. května GALERIE 9: ROSTISLAV OSIČKA DUBEN 2014 REKONSTRUKCE ULICE NA STRÁŽI ZAMÍCHÁ DOPRAVOU NA PROSEKU OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: PŘIPRAVTE SE NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, KTERÉ BUDOU

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESK ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Vás zvou na odborný seminář spojený s diskusí PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Uskuteční se ve čtvrtek

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více