totiž odhalila nepřipravenost jediné a poslední zbývající supervelmoci, jak USA označil Zbigniew Brzezinsky, na asymetrické konflikty.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "totiž odhalila nepřipravenost jediné a poslední zbývající supervelmoci, jak USA označil Zbigniew Brzezinsky, na asymetrické konflikty."

Transkript

1 Úvod Dovolím si tento text začít krátkou vzpomínkou, která odhaluje moje motivy pro sepsání knihy. Vietnamská válka se všemi svými aspekty mne fascinovala už od dětství. Vzpomínám si, že v počátcích mého bádání jsem sháněl prakticky jakoukoli literaturu, která se o tomto konfliktu byť jen okrajově zmiňovala. Nepočítám-li publikace, jejichž vydání datujeme před rokem 1989 a které byly nutně poplatné tehdejšímu režimu, informací o vietnamské válce bylo poskrovnu. Častokrát jsem se sám sebe musel ptát, proč se zajímám právě o Vietnam. Uspokojivou odpověď jsem ale nikdy nenašel. Má nejzazší vzpomínka, která by mohla můj zájem objasnit, se váže do doby, kdy mi bylo 13 let. Tehdy jsem na základní škole poslouchal výklad hodiny zeměpisu o regionu východní Asie. Zde jsem se poprvé dozvěděl, že Vietnam býval rozdělen do dvou celků, že komunistickému Severu se podařilo porazit proamerický Jih a že rozhodující bitva, kterou Američané prohráli, se odehrála v roce Američané a prohráli válku? Proti komunistům? Více jsem se tehdy nedozvěděl, a proto studium příčin tohoto nezdaru USA už zůstalo na mně. Porážka USA ve Vietnamu obvykle upoutává pozornost, protože malá, nerozvinutá země, a nota bene země s několikanásobně menší populací, porazila světovou supervelmoc disponující tou nejlepší vojenskou technikou na světě. A to byl jeden z důvodů, který zaujal i mne. Sám jsem vyrůstal v době, která úvahám o porážce USA dávala minimální prostor. Když mi bylo deset let, zrovna se rozpadalo bipolární uspořádání světa, což byla změna vyvolávající velká očekávání, srovnatelná snad jen s těmi, která se objevila po první či druhé světové válce. Stačí si přečíst několik publikací od Francise Fukuyami, jednoho z nejčtenějších autorů své doby, aby člověk pochopil tehdejší atmosféru plnou optimismu a nadějí. Nebylo snadné nepodlehnout iluzi, že svět dospěl do fáze jakéhosi definitiva, kde americké, resp. západní hodnoty vítězí na plné čáře. Ujišťovali nás v tom i američtí státníci hovořící o budování nového světového řádu či definující USA jako nepostradatelnou zemi. Pamatuji si na vysílání televize CNN z počátku roku 1991 a na záběry nočního bombardování Iráku. Vše proběhlo rychle a ve srovnání s jinými konflikty jen s relativně nízkými ztrátami na lidských životech. Nedlouho poté jsem v televizi sledoval reportáže z bývalé Jugoslávie o probíhajících masových etnických čistkách. Nemohl jsem pochopit, jak se něco takového může v civilizované zemi stát. Udivovalo mne, že světové společenství není schopné s tak brutální válkou skoncovat, chybí-li mandát Rady bezpečnosti OSN. K čemu, když umírají lidé? Imponovalo mi, jakým způsobem se do konfliktu vložili Američané. Byl to podobný scénář, jaký jsem si pamatoval z války v Perském zálivu a jaký se znovu opakoval v případě Kosova: rázný vojenský zásah, při kterém ti dobří během několika měsíců slavili vítězství a padouši byli nuceni kapitulovat. Podobně jako mnoho mých kolegů, kteří se mnou na konci 90. let začali studovat politologii, jsem nepřikládal velký význam neúspěchu operace Obnovená naděje v Somálsku. Svým rozsahem i dobou trvání představovala relativně zanedbatelnou událost. Avšak průběh operace a zejména pak její výsledek měl značnou vypovídací hodnotu. Intervence v Somálsku

2 totiž odhalila nepřipravenost jediné a poslední zbývající supervelmoci, jak USA označil Zbigniew Brzezinsky, na asymetrické konflikty. Navzdory tomu pro mne možnost, že by Amerika v nějakém konfliktu mohla selhat, byla stejně nepředstavitelná, jako to, že by skupina islámských extremistů úspěšně unesla dopravní letadla, a ta v sebevražedném útoku navedla na vybrané cíle. Teprve poté, co Spojené státy zahájily válku proti terorismu a vstoupily do boje na dvou frontách, jsem pochopil, že porážka USA nepatří do kategorie sci-fi, ale že se může stát reálnou. Do Afghánistánu a Iráku vstupovala americká vláda s velkými ideály a s většinovou podporou americké veřejnosti. Po letech bojů, které přinášely jen dílčí úspěchy, se objevily první pochybnosti: kolik Američanů bude muset ještě zemřít a jak velké výdaje bude nutné obětovat, aby bylo dosaženo zamýšlených cílů? A jakých cílů vlastně chtějí Spojené státy dosáhnout v tisíce kilometrů vzdálených zemích? Tyto bezpochyby legitimní otázky nutně vyvolávaly paralely s konfliktem ve Vietnamu. Podobně jako na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy obyvatelé od svého prezidenta očekávali, že válku brzy ukončí, bylo toto volání reflektováno výsledky voleb do Kongresu a zvyšujícím se počtem protiválečných politiků. Faktem je, že jasnou představu, jak klidu zbraní dosáhnout, měl málokdo. Osobně jsem se vždy bránil argumentům, které průběh a charakter konfliktů v Afghánistánu a Iráku přirovnávaly k působení USA ve Vietnamu. Nikoli proto, že jsem Spojené státy považoval za neporazitelné, ale především proto, že podobností zdaleka není tolik jako rozdílů. Vietnam je jazykově, etnicky i nábožensky poměrně homogenní zemí, přičemž jeho obyvatelé si v průběhu staletí dokázali zachovat vlastní identitu. Irák a Afghánistán jsou naopak země rozdělené dle náboženských a etnických klíčů, které nerespektovaly historický vývoj regionu. Ve Vietnamu Američané usilovali o zachování (nekomunistického) režimu, zatímco do Iráku a Afghánistánu intervenovali proto, aby odstranili nedemokratické režimy (Record 2010: 568). Američané ve Vietnamu aktivně participovali v bojových operacích v letech , přičemž na vrcholu své angažovanosti (1969) v zemi působilo více než půl milionu vojáků. Během osmi let ozbrojených střetů ztratili 58 tisíc vojáků (plus 305 tisíc raněných). V letech 2003 až 2011 působila v Iráku až 180 tisícová armáda, přičemž v bojích padlo téměř 4,5 tisíc mužů a žen. Podobně i v Afghánistánu zahynulo od roku 2001 přibližně 2300 amerických vojáků (plus asi tisíc koaličních vojáků). Co se válečných ztrát týče, pak je počet padlých z Iráku a Afghánistánu dohromady jen o něco málo větší než americké ztráty ve vietnamské válce za rok Strašák z Vietnamu jak trefně pojmenoval prezident Bush starší obavu Američanů z opakování chyb, které Ameriku přivedly do Vietnamu se přesto zjevuje během jakékoli zahraniční intervence USA od pádu Saigonu. Zahájení tažení proti terorismu nebylo výjimkou. Není bez zajímavosti, že v prvním volebním období George Bushe mladšího vše nasvědčovalo tomu, že porážka Tálibánu a obsazení Afghánistánu proběhne bez větších komplikací. V Iráku se naopak rozpoutal naprostý chaos, se kterým Američané zjevně nepočítali. S rostoucí spirálou násilí si nikdy nevěděl rady a nelze se divit, že novináři začali vývoj v Iráku připodobňovat k situaci ve Vietnamu druhé poloviny 60. let. Avšak na konci druhého Bushova volebního období se vývoj zcela obrátil: Irák se navzdory skeptickým hlasům podařilo před odchodem posledních bojových jednotek USA stabilizovat. Naopak

3 v Afghánistánu se iniciativy opět chopil Tálibán, a znovu získal pod svou kontrolu část území, které musel před léty vyklidit. I přes všechna opatření jednotek ISAF počet nepřátelských útoků rostl a s nimi stoupaly i počty padlých koaličních vojáků. Strašák z Vietnamu, kterého se podařilo vytlačit z Iráku, se v tichosti přenesl do Afghánistánu, odkud Ameriku straší dodnes. Když prezident Bush mladší obhajoval intervenci v Iráku, jakoukoli paralelu s válkou ve Vietnamu přirozeně odmítal. Paradoxně se ale dopustil jiné a stejně nepřesné analogie. Ve svých projevech totiž účelově srovnával Saddáma Husajna s Adolfem Hitlerem. Evokoval tak vzpomínku na situaci před mnichovskou konferencí z roku 1938 (včetně toho, co jí předcházelo od nástupu Hitlera k moci), kdy západní mocnosti vůči Německu uplatňovaly politiku ústupků (appeasementu), ale světové válce stejně nezabránily. Bush se mnichovskou analogií snažil dokázat, že pokud nebude ihned odstraněn režim Saddáma Husajna, dopustíme se tím politiky appeasementu, za kterou bychom mohli (v budoucnu) draze zaplatit (například proto, že Husajn usiloval o zbraně hromadného ničení). Otázkou však zůstává, do jaké míry mají tyto účelově vytvořené podobnosti dvou časově, geograficky a politicky oddělených událostí smysl. S historickými analogiemi bychom měli být více než opatrní, protože vždy, když bude zájem, se nějaké podobnosti určitě najdou. To samo o sobě ale nezavdává důvod, proč by jeden neúspěch měl sloužit jako vodítko pro pochopení sledu jiných událostí. V době vzniku této knihy Američané končí své tažení proti terorismu, [1] ale výsledek jejich snažení neodpovídá vloženému materiálnímu i nemateriálnímu úsilí. I proto je pochopitelné, že se v médiích objevují srovnání s těžkostmi války ve Vietnamu. Musím připustit, že i mě se na přednáškách studenti ptali, zda válečné úsilí prezidenta Bushe neskončí stejným nezdarem, jako to Nixonovo ve Vietnamu. Saigonský režim padl během 2,5 roku od odchodu posledního amerického vojáka. Jak tomu bude s vládami v Kábulu a Bagdádu?, ptal se jeden z mých studentů. Obávám se, že jej má odpověď zklamala. Na tuto otázku totiž nelze přesně odpovědět, neboť nikdo z nás neví, co všechno se ještě může stát. Dokud nepodlehneme kouzlu kartářky, schopnosti čtení z kávové sedliny či jiným pověrám a iluzím, budeme se muset spokojit s tím, že budoucnost předvídat nelze. Chápu, že takto si tazatel odpověď nepředstavoval; copak neexistují indikátory, podle kterých bychom mohli pomocí vědeckých postupů stanovit predikci budoucího vývoje? Samozřejmě, že existují a věda na to má své metody. Problém ale spočívá v tom, jak mi otázka byla položena. Nelze totiž hledat souvislost mezi perspektivou přežití vlád Jižního Vietnamu a Iráku, resp. Afghánistánu. Takový výběr dává dohromady války již skončené s těmi, které stále probíhají. Tazatel vycházel z chybného předpokladu, že mezi výsledky zmiňovaných válek existuje příčinná kauzalita. A k tomuto úsudku dospěl jen proto, že jejich vývoj neprobíhal tak, jak Američané původně očekávali. Účelové vytváření analogií by nás nemělo odradit od hledání chyb, ze kterých bychom se mohli zpětně poučit. Amerika ve Vietnamu objektivně nedosáhla svých cílů a je vhodné se ptát, proč se tak stalo. V předkládané práci jsem se pokusil zhodnotit vietnamskou politiku prezidenta Richarda Nixona a proces amerického vymaňování z Vietnamu. Po jejím přečtení by měl být čtenář schopen zhodnotit, jak velkou výzvou pro Spojené státy válka ve Vietnamu byla. Snažím se soustředit zejména na: a) způsob, jakým se vláda USA snažila stáhnout vojska z Vietnamu, aniž by přitom musela přiznat porážku;

4 b) chyby, kterých se během tohoto procesu dopustila a čeho se mohla vyvarovat. Postupoval jsem za pomoci analyticko-deskriptivní metody a práci rozdělil do šesti chronologicky řazených kapitol. První kapitola Vstup USA do vietnamské války čtenáře uvede do problematiky indočínského konfliktu po druhé světové válce a mapuje příčiny americké angažovanosti v této části světa. Soustředím se na incident v Tonkinském zálivu, který prezidentovi umožnil Johnsonovi přímou intervenci. Cílem první kapitoly je ukázat, že vstup USA do války byl postupný a gradoval už od padesátých let. V následující části téže kapitoly se zaměřím zejména na rok 1968 na ofenzívu Tet a prezidentské volby v listopadu Druhá kapitola se věnuje Nixonově vietnamské politice a je zásadní pro pochopení amerického neúspěchu. Analyzuji v něm projevy prezidenta Nixona, jeho slib ukončit válku a přinést mír se ctí, vztahy a závazky mezi Spojenými státy s Republikou Vietnam a tzv. proces vietnamizace, tj. proces postupného stahování americké armády a předávání větší zodpovědnosti jihovietnamské straně. Ve třetí kapitole analyzuji úspěchy a nezdary americké strany při budování jihovietnamské společnosti. Vymezil jsem tři základní problémy, které se v průběhu války dařilo řešit s proměnlivými úspěchy: legitimita saigonské vlády, bezpečnostně-politická situace a dopady americké hospodářské pomoci. Ve čtvrté kapitole zjišťuji, jaké dopady mělo rozšíření války do Kambodži (1970) a Laosu (1971). Opět vycházím z Nixonových projevů sleduji jeho motivaci a výsledky, jichž dosáhl. Upozorňuji na problémy americké armády, nárůst drogové závislosti mezi branci a protiválečné demonstrace, které v tehdejších Spojených státech dosáhly svého vrcholu. V páté kapitole jsem se zaměřil na jednání Henryho Kissingera v Paříži a jeho průlomový návrh, který již jako podmínku pro uzavření míru nevyžadoval to, o co usilovaly všechny administrativy před Richardem Nixonem, tj. oboustranné stažení všech cizích vojsk z Republiky Vietnam. Snažím se vysvětlit, z jakého důvodu bylo pro severovietnamskou stranu výhodnější vsadit na vojenské řešení a proč jarní ofenzíva v roce 1972 selhala. Rovněž se věnuji reakcím prezidenta Nixona a důvodům, kvůli nimž se jihovietnamská strana distancovala od podpisu návrhu mírové smlouvy. Zevrubně se zabývám i samotným obsahem mírové dohody, resp. tím, zda splnila sliby, se kterými prezident Nixon v roce 1969 nastupoval do úřadu. V závěrečné kapitole pátrám po příčinách pádu Jižního Vietnamu. Odhaluji politickou krizi ve Spojených státech, oslabení výkonné moci v důsledku aféry Watergate. Kritickým okamžikem administrativy se stalo hlasování o rozpočtu, které drasticky omezilo pomoc Jižnímu Vietnamu. Od poloviny roku 1974 se saigonská administrativa v důsledku nedostatku financí, rozsáhlé korupce a rostoucí aktivity komunistů dostala do krize, která v dubnu 1975 vyústila ve zhroucení režimu. Odpovědi na výše uvedené otázky jsem hledal nejen v odborné literatuře, ale také během svých opakovaných návštěv Vietnamu. Měl jsem příležitost procházet místa větších či menších bitev, muzea, pomníky, podzemní tunely Vietkongu, rýžová políčka na venkově, ale

5 také krásné (a drahé) hotely v Saigonu, kde bývali před desítkami let ubytování zahraniční novináři. V roce 2011 jsem měl možnost přednášet na Hanoi University ve Vietnamu a své poznatky konfrontovat s místními akademiky. O konfliktu v Indočíně bylo v českém jazyce publikováno relativně málo odborné literatury. V dobách socialistického Československa se na našem trhu objevily pouze dvě významné publikace: USA a jihovýchodní Asie po druhé světové válce od autorského kolektivu, která svým rozsahem i obsahem zůstává patrně nepřekonaná, nicméně je poznamenána dobou vydání a pro úzce vymezené téma této práce poněkud stručná. Obdobně je na tom i druhá zmíněná kniha, Vietnamská válka, sepsaná vietnamsko-českým kolektivem a zabývající se celou historií Vietnamu, pravěkem počínaje. Od roku 1989 se na českém trhu objevilo několik děl o vietnamské válce, která jsou ve velké většině pouhými překlady publikací zahraničních autorů. Z prvních překladů, které se v polovině devadesátých let na českém knižním trhu objevily, je třeba připomenout zdařilé práce Volání polnice generála Dave Richarda Palmera a obsáhlou publikaci Vietnam Ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii (autorský kolektiv). Obě knihy reprezentují stanovisko armádních kruhů USA. O vyváženou a nestrannou analýzu se pokusil Douglas Welsh svou prací Úplná historie vietnamské války, jejíž text je provázen množstvím zajímavých fotografií, a Marc Frey s útlou studií Dějiny vietnamské války. Naprosto klíčové dílo k tématu americké angažovanosti ve vietnamské válce představuje kniha Anatomy of a War Vietnam, the United States, and the Modern Historical Experience (Anatomie války Vietnam, Spojené státy a historická zkušenost v době moderní) od Gabriela Kolka. Stejně kvalitní práci, byť méně objemnou, sepsal George Donelson Moss pod názvem Vietnam, an American Ordeal (Vietnam americké trauma). Jednou z prvních vlaštovek českého autora je Válka ve Vietnamu ( ) Daniela Kamase, vydaná na konci devadesátých let. Autor v předmluvě uvádí, že se snažil o shrnutí nejdůležitějších faktů, ale jeho kniha je zaměřena na vojenskou historii a otevřeně straní Spojeným států americkým a Jižnímu Vietnamu. Za stěžejní práci pro pochopení procesu stahování Američanů z Vietnamu považuji Ending the Vietnam War a History of America s Involvement in and Extrication from the Vietnam War (Ukončení války ve Vietnamu historie americké angažovanosti a vyproštění z vietnamské války) od Henryho Kissingera. Autor který působil jako poradce pro národní bezpečnost prezidenta Nixona popisuje svou úlohu v Bílém domě v době vymaňování USA z Vietnamu a přináší pohled hlavního účastníka mírových jednání v Paříži. Další významné práce z řad spolupracovníků vlády napsal Allan E. Goodman jako zástupce náměstka ministra zahraničí ( ): The Lost Peace (Ztracený mír) a Sir Robert Thompson Peace is not at Hand (Mír není na dosah ruky) britský odborník na protipartyzánskou činnost. Kritickou studii o roli Nixona a Kissingera při vymanění Ameriky z Vietnamu zpracoval Lary Berman v knize No Peace, No Honor Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam (Ani mír, ani čest Nixon, Kissinger a zrada ve Vietnamu). Berman své názory zakládá mj. na nově odtajněných archivech a rozhovorech se členy saigonské administrativy. Do stejné kritické kategorie můžeme zařadit knihu Nixon, Ford, and the Abandonment of South Vietnam (Nixon, Ford a opuštění Jižního Vietnamu) od autorů J. Edwarda Lee a H. C. Haynswortha. Pro pochopení severovietnamského vidění konfliktu je možné doporučit knihu generála Vo Nguyen Giapa The Military Art of People s War (Vojenské umění lidové války), ohlédnutí generála Van Tien Dunga za vítězstvím nad Jižním Vietnamem Our Great Spring Victory (Naše velké jarní vítězství) nebo vzpomínky člena Prozatímní revoluční vlády Truong Nhu Tanga: Journal of a Vietcong (Deník Vietkonga). Velmi přínosné pro sepsání této práce byly i reflexe třech novinářů nad příčinami pádu Saigonu: Cruel April (Krutý duben) od Oliviera Todda, 55 Days The Fall of South Vietnam

6 (55 dní pádu Jižního Vietnamu) Alana Dawsona a The Fall of Saigon Sudden End of a Long War (Pád Saigonu rychlý konec dlouhé války) Davida Butlera. Zahraniční publikace, které uvádím v seznamu literatury, jsem si většinou pořídil při svých studiích v USA či během opakovaných cest do Vietnamu, jelikož valná většina z nich je na českém trhu nedostupná. Snažil jsem se co nejvíce čerpat z původních dokumentů a materiálů, z nichž většina je dostupná na internetu. Nejobsáhlejší seznam dokumentů týkající se americké zahraniční politiky vůči Vietnamu v letech je uveřejněn na stránkách profesora Vincenta Ferraro (Mount Holyoke College). Velmi přínosné jsou webové stránky American Presidency Project, které nabízí zaznamenané projevy všech amerických státníků počínaje vládou F. D. Roosevelta (Inaugurační projevy, Projevy o stavu Unie, tzv. Public Papers, televizní a rozhlasové projevy, projevy na stranických konventech, programové platformy, apod.). Velmi důležité dokumenty a eseje shromáždil i prof. Robert J. McMahon a knižně vydal jako Major Problems in the History of the Vietnam War (Hlavní problémy v historii vietnamské války) a George Donelson Moss ve sborníku A Vietnam Reader, Sources and Essays (Vietnamská akta, zdroje a eseje). Co se překladů týče, v práci záměrně používám anglických zkratek např. Frontu národního osvobození (National Liberation Front) pod zkratkou NLF, jihovietnamská armáda (Army of Republic of Vietnam) ARVN apod., jelikož mnohé termíny nemají v českém jazyce vlastní ekvivalent. V této práci rovněž nepoužívám vietnamské výrazy, ale jejich mezinárodní (tj. anglické) ekvivalenty. Vietnamština je sice jediným jazykem ve východní Asii, který převzal latinskou abecedu, ale má množství specifické diakritiky, kterou česká či anglická klávesnice nezná; například významné město Đà Nẵng zjednodušuji na Da Nang, jméno viceprezidenta Trần Văn Hươnga na Tran Van Huong a podobně. Vietnamská jména mají ještě tu zvláštnost, že příjmení se klade před křestní jméno. Když tedy mluvíme o prezidentu Minhovi, maršálu Ky nebo generálu Vienovi, technicky vzato se dopouštíme chyby. Je to jako bychom Johna F. Kennedyho označovali jako prezidenta Johna. Tento fakt je způsoben relativně malým počtem jmen a příjmení ve vietnamštině. [2] Pro komunistické partyzány v Jižním Vietnamu používám termín Vietkong (volně přeloženo: vietnamský komunista), avšak někteří historikové (Tucker, Turley) se mu záměrně vyhýbají a raději používají termín Lidově osvobozenecká armáda, PLAF (People s Liberation Armed Forces). Slovo Vietkong totiž původně využívala saigonská vláda k označení komunistické opozice, čímž získalo hanlivý kontext. Domnívám se však, že termín do jisté míry změnil svůj obsah a přestal být užíván pouze v pejorativním kontextu, ostatně sami vietkongové se k němu hrdě hlásí. Pro jihovietnamskou armádu se v literatuře používá dvou ekvivalentů ARVN (Army of Republic of Vietnam) pro Armádu Republiky Vietnam a RVNAF (Republic of Vietnam Armed Forces) pro Ozbrojené síly Republiky Vietnam. Dvojí označení má i severovietnamská armáda: vietnamští historikové hovoří o Lidové armádě Vietnamu (anglicky překládáno jako People s Army of Vietnam, PAVN), čímž vyjadřují svůj politický postoj k problému nedělitelnosti Vietnamu (jedna vláda, jedna armáda). Američtí historikové spíše užívají North Vietnamese Army (Severovietnamská armáda), aby zřetelně rozlišili, že existovala i jihovietnamská vláda a armáda. K dalším nepřesnostem dochází při uvádění správných názvů vlád zastupujících část populace na území dnešního Vietnamu. Dělení z dob vietnamské války na komunisty ovládaný Severní Vietnam (NVN) a pro-americký Jižní Vietnam (SVN), nemá nic společného s historickým

7 dělením Vietnamu. Vietnam tradičně tvořily tři části Tonkin (vietnamsky: Bac Ky), leží na severu kolem Hanoje; Annam (Trung Ky), střední Vietnam s bývalým hlavním městem Hue a Kočinčína (Nam Bo) zcela na jihu kolem delty řeky Mekong a oblastí okolo Saigonu. Rozdělen do zmíněných tří celků existoval Vietnam až do Ženevské konference (1954), která vytyčila hranice jednoho Vietnamu, dočasně a pouze administrativně (nikoli politicky) rozděleného na Vietnamskou demokratickou republiku (DRV) a Vietnamský stát, resp. od roku 1955 Republiku Vietnam (RVN). Teprve od léta 1969 když Fronta národního osvobození (NLF) vyhlásila svou Prozatímní revoluční vládu (PRG) existovaly na území Vietnamu tři vlády: komunistický Severní Vietnam (DRV), Američany podporovaný Jižní Vietnam (RVN) a Republika Jižní Vietnam (RSVN), kterou zastupovala Prozatímní revoluční vláda (PRG). Předkládaná práce je členěna do šesti hlavních kapitol, které chronologicky sledují evoluci americké angažovanosti ve Vietnamu, přičemž hlavní důraz je kladen na první volební období prezidenta Nixona ( ). Právě v této etapě došlo k největší eskalaci demonstrace vojenské síly, následně k úplnému stažení amerických vojsk, a krátce nato i k podepsání míru v Paříži.

Válka ve Vietnamu. autor neznámý; 2011274071525.jpg; http://www.informuji.cz/data/2011274071525.jpg

Válka ve Vietnamu. autor neznámý; 2011274071525.jpg; http://www.informuji.cz/data/2011274071525.jpg Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Otázka: Vietnamská válka. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Taylon. Vypracoval: Martin Le. Úvod

Otázka: Vietnamská válka. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Taylon. Vypracoval: Martin Le. Úvod Otázka: Vietnamská válka Předmět: Dějepis Přidal(a): Taylon Úvod Vypracoval: Martin Le Toto téma jsem si vybral, protože mě válka ve Vietnamu zaujala tím, že tam bojovali mí příbuzní. Bojovali tam mí strýcové

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56 Obsah Úvod 11 1. Spolkový sněm v politickém systému SRN 26 1.1 Funkce parlamentu jako instituce politického systému 26 1.1.1 Volební funkce parlamentu 27 1.1.2 Zákonodárná funkce parlamentu 28 1.1.3 Kontrolní

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY: BOJOVNÍCI VIETKONGU 3. Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8

OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY: BOJOVNÍCI VIETKONGU 3. Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8 OBSAH BOJOVNÍCI VIETKONGU 3 ÚVOD 3 Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8 Ozbrojené síly PLA 8 Politické kádry 9 Gerilová lidová armáda 10 NÁBOR 10 VÝCVIK 13 Politická výchova 16 VZHLED 17 Místní ozbrojené

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Doprovodná prezentace k přednášce

Doprovodná prezentace k přednášce Doprovodná prezentace k přednášce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) Mgr. Richard Stojar, Ph.D. Centrum

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

Příprava na vyučování Dějepisu s cíli v oblastech OSV, MV a VMEGS a EV. Válka ve Vietnamu. Válka ve Vietnamu. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Dějepisu s cíli v oblastech OSV, MV a VMEGS a EV. Válka ve Vietnamu. Válka ve Vietnamu. Název učební jednotky (téma) Válka ve Vietnamu Příprava na vyučování Dějepisu s cíli v oblastech OSV, MV a VMEGS a EV Název učební jednotky (téma) Válka ve Vietnamu Stručná anotace učební jednotky Válka ve Vietnamu je do dnešní doby

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Témata z oblasti světové politiky se v sociologických šetřeních či průzkumech veřejného mínění neobjevují příliš často, ačkoli

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení!

Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení! Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení! Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ

Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ Čím víc se nás nebo našeho oboru nějaká zpráva dotýká, tím snazší je odhalit v ní nesrovnalosti. A čím vzdálenější nám téma je, tím snáze

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Obrazy ideologie. Cílová skupina. Cíle. Vzdělávací oblast Dějepis. Časová náročnost

Obrazy ideologie. Cílová skupina. Cíle. Vzdělávací oblast Dějepis. Časová náročnost Obrazy ideologie Originální způsob jak zachytit ideologické soupeření supervelmocí známé jako studená válka je využití karikatur. V rámci politického boje využívaly oba soupeřící bloky moc schematického

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA Ze samotného zákona není snadné poznat, že jeho cílem je vybudovat kolektivní zemědělský systém. V prvním paragrafu se dočteme, že: V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

5. Útvar zvláštního určení

5. Útvar zvláštního určení 5. Útvar zvláštního určení Po delším čase tu máme tým ze severu Čech, který airsoft bere skutečně vážně a pěstuje i méně používané dovednosti. Jméno vašeho týmu? 5.UZU - 5. Útvar zvláštního určení Odkud

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Ruská FSB: Islámský stát je projektem Obamovo tajné bezpečnostní protiteroristické komise, která se prezidentovi vymkla z podkontroly!

Ruská FSB: Islámský stát je projektem Obamovo tajné bezpečnostní protiteroristické komise, která se prezidentovi vymkla z podkontroly! AE News Alternativní zpravodajství a komentáře na aktuální témata z našeho (ro)zvráceného světa http://aeronet.cz/news Ruská FSB: Islámský stát je projektem Obamovo tajné bezpečnostní protiteroristické

Více

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78 labyrint18.qxd 7.2.2005 14:57 StrÆnka 9 Předmluva 9 Obsah Úvod / 15 Přístup k tématu / 15 Listopad 89 a věc revoluce / 18 Revoluce bez revolucionářů / 21 Povaha přechodného období / 28 Poděkování / 34

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o událostech na Blízkém východě a v severní

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

praktikum z ústavního práva

praktikum z ústavního práva praktikum z ústavního práva Vlastislav Man Karel Schelle 6. doplněné a aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Vlastislav Man, Karel Schelle 2012 ISBN 978-80-7418-149-8 Obsah Seznam některých

Více

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie)

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Seznam příloh Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Příloha č. 2: Slobodan Miloševič prezident Srbska a Černé Hory (fotografie) Příloha 3: Etnické rozdělení Jugoslávie

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více