totiž odhalila nepřipravenost jediné a poslední zbývající supervelmoci, jak USA označil Zbigniew Brzezinsky, na asymetrické konflikty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "totiž odhalila nepřipravenost jediné a poslední zbývající supervelmoci, jak USA označil Zbigniew Brzezinsky, na asymetrické konflikty."

Transkript

1 Úvod Dovolím si tento text začít krátkou vzpomínkou, která odhaluje moje motivy pro sepsání knihy. Vietnamská válka se všemi svými aspekty mne fascinovala už od dětství. Vzpomínám si, že v počátcích mého bádání jsem sháněl prakticky jakoukoli literaturu, která se o tomto konfliktu byť jen okrajově zmiňovala. Nepočítám-li publikace, jejichž vydání datujeme před rokem 1989 a které byly nutně poplatné tehdejšímu režimu, informací o vietnamské válce bylo poskrovnu. Častokrát jsem se sám sebe musel ptát, proč se zajímám právě o Vietnam. Uspokojivou odpověď jsem ale nikdy nenašel. Má nejzazší vzpomínka, která by mohla můj zájem objasnit, se váže do doby, kdy mi bylo 13 let. Tehdy jsem na základní škole poslouchal výklad hodiny zeměpisu o regionu východní Asie. Zde jsem se poprvé dozvěděl, že Vietnam býval rozdělen do dvou celků, že komunistickému Severu se podařilo porazit proamerický Jih a že rozhodující bitva, kterou Američané prohráli, se odehrála v roce Američané a prohráli válku? Proti komunistům? Více jsem se tehdy nedozvěděl, a proto studium příčin tohoto nezdaru USA už zůstalo na mně. Porážka USA ve Vietnamu obvykle upoutává pozornost, protože malá, nerozvinutá země, a nota bene země s několikanásobně menší populací, porazila světovou supervelmoc disponující tou nejlepší vojenskou technikou na světě. A to byl jeden z důvodů, který zaujal i mne. Sám jsem vyrůstal v době, která úvahám o porážce USA dávala minimální prostor. Když mi bylo deset let, zrovna se rozpadalo bipolární uspořádání světa, což byla změna vyvolávající velká očekávání, srovnatelná snad jen s těmi, která se objevila po první či druhé světové válce. Stačí si přečíst několik publikací od Francise Fukuyami, jednoho z nejčtenějších autorů své doby, aby člověk pochopil tehdejší atmosféru plnou optimismu a nadějí. Nebylo snadné nepodlehnout iluzi, že svět dospěl do fáze jakéhosi definitiva, kde americké, resp. západní hodnoty vítězí na plné čáře. Ujišťovali nás v tom i američtí státníci hovořící o budování nového světového řádu či definující USA jako nepostradatelnou zemi. Pamatuji si na vysílání televize CNN z počátku roku 1991 a na záběry nočního bombardování Iráku. Vše proběhlo rychle a ve srovnání s jinými konflikty jen s relativně nízkými ztrátami na lidských životech. Nedlouho poté jsem v televizi sledoval reportáže z bývalé Jugoslávie o probíhajících masových etnických čistkách. Nemohl jsem pochopit, jak se něco takového může v civilizované zemi stát. Udivovalo mne, že světové společenství není schopné s tak brutální válkou skoncovat, chybí-li mandát Rady bezpečnosti OSN. K čemu, když umírají lidé? Imponovalo mi, jakým způsobem se do konfliktu vložili Američané. Byl to podobný scénář, jaký jsem si pamatoval z války v Perském zálivu a jaký se znovu opakoval v případě Kosova: rázný vojenský zásah, při kterém ti dobří během několika měsíců slavili vítězství a padouši byli nuceni kapitulovat. Podobně jako mnoho mých kolegů, kteří se mnou na konci 90. let začali studovat politologii, jsem nepřikládal velký význam neúspěchu operace Obnovená naděje v Somálsku. Svým rozsahem i dobou trvání představovala relativně zanedbatelnou událost. Avšak průběh operace a zejména pak její výsledek měl značnou vypovídací hodnotu. Intervence v Somálsku

2 totiž odhalila nepřipravenost jediné a poslední zbývající supervelmoci, jak USA označil Zbigniew Brzezinsky, na asymetrické konflikty. Navzdory tomu pro mne možnost, že by Amerika v nějakém konfliktu mohla selhat, byla stejně nepředstavitelná, jako to, že by skupina islámských extremistů úspěšně unesla dopravní letadla, a ta v sebevražedném útoku navedla na vybrané cíle. Teprve poté, co Spojené státy zahájily válku proti terorismu a vstoupily do boje na dvou frontách, jsem pochopil, že porážka USA nepatří do kategorie sci-fi, ale že se může stát reálnou. Do Afghánistánu a Iráku vstupovala americká vláda s velkými ideály a s většinovou podporou americké veřejnosti. Po letech bojů, které přinášely jen dílčí úspěchy, se objevily první pochybnosti: kolik Američanů bude muset ještě zemřít a jak velké výdaje bude nutné obětovat, aby bylo dosaženo zamýšlených cílů? A jakých cílů vlastně chtějí Spojené státy dosáhnout v tisíce kilometrů vzdálených zemích? Tyto bezpochyby legitimní otázky nutně vyvolávaly paralely s konfliktem ve Vietnamu. Podobně jako na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy obyvatelé od svého prezidenta očekávali, že válku brzy ukončí, bylo toto volání reflektováno výsledky voleb do Kongresu a zvyšujícím se počtem protiválečných politiků. Faktem je, že jasnou představu, jak klidu zbraní dosáhnout, měl málokdo. Osobně jsem se vždy bránil argumentům, které průběh a charakter konfliktů v Afghánistánu a Iráku přirovnávaly k působení USA ve Vietnamu. Nikoli proto, že jsem Spojené státy považoval za neporazitelné, ale především proto, že podobností zdaleka není tolik jako rozdílů. Vietnam je jazykově, etnicky i nábožensky poměrně homogenní zemí, přičemž jeho obyvatelé si v průběhu staletí dokázali zachovat vlastní identitu. Irák a Afghánistán jsou naopak země rozdělené dle náboženských a etnických klíčů, které nerespektovaly historický vývoj regionu. Ve Vietnamu Američané usilovali o zachování (nekomunistického) režimu, zatímco do Iráku a Afghánistánu intervenovali proto, aby odstranili nedemokratické režimy (Record 2010: 568). Američané ve Vietnamu aktivně participovali v bojových operacích v letech , přičemž na vrcholu své angažovanosti (1969) v zemi působilo více než půl milionu vojáků. Během osmi let ozbrojených střetů ztratili 58 tisíc vojáků (plus 305 tisíc raněných). V letech 2003 až 2011 působila v Iráku až 180 tisícová armáda, přičemž v bojích padlo téměř 4,5 tisíc mužů a žen. Podobně i v Afghánistánu zahynulo od roku 2001 přibližně 2300 amerických vojáků (plus asi tisíc koaličních vojáků). Co se válečných ztrát týče, pak je počet padlých z Iráku a Afghánistánu dohromady jen o něco málo větší než americké ztráty ve vietnamské válce za rok Strašák z Vietnamu jak trefně pojmenoval prezident Bush starší obavu Američanů z opakování chyb, které Ameriku přivedly do Vietnamu se přesto zjevuje během jakékoli zahraniční intervence USA od pádu Saigonu. Zahájení tažení proti terorismu nebylo výjimkou. Není bez zajímavosti, že v prvním volebním období George Bushe mladšího vše nasvědčovalo tomu, že porážka Tálibánu a obsazení Afghánistánu proběhne bez větších komplikací. V Iráku se naopak rozpoutal naprostý chaos, se kterým Američané zjevně nepočítali. S rostoucí spirálou násilí si nikdy nevěděl rady a nelze se divit, že novináři začali vývoj v Iráku připodobňovat k situaci ve Vietnamu druhé poloviny 60. let. Avšak na konci druhého Bushova volebního období se vývoj zcela obrátil: Irák se navzdory skeptickým hlasům podařilo před odchodem posledních bojových jednotek USA stabilizovat. Naopak

3 v Afghánistánu se iniciativy opět chopil Tálibán, a znovu získal pod svou kontrolu část území, které musel před léty vyklidit. I přes všechna opatření jednotek ISAF počet nepřátelských útoků rostl a s nimi stoupaly i počty padlých koaličních vojáků. Strašák z Vietnamu, kterého se podařilo vytlačit z Iráku, se v tichosti přenesl do Afghánistánu, odkud Ameriku straší dodnes. Když prezident Bush mladší obhajoval intervenci v Iráku, jakoukoli paralelu s válkou ve Vietnamu přirozeně odmítal. Paradoxně se ale dopustil jiné a stejně nepřesné analogie. Ve svých projevech totiž účelově srovnával Saddáma Husajna s Adolfem Hitlerem. Evokoval tak vzpomínku na situaci před mnichovskou konferencí z roku 1938 (včetně toho, co jí předcházelo od nástupu Hitlera k moci), kdy západní mocnosti vůči Německu uplatňovaly politiku ústupků (appeasementu), ale světové válce stejně nezabránily. Bush se mnichovskou analogií snažil dokázat, že pokud nebude ihned odstraněn režim Saddáma Husajna, dopustíme se tím politiky appeasementu, za kterou bychom mohli (v budoucnu) draze zaplatit (například proto, že Husajn usiloval o zbraně hromadného ničení). Otázkou však zůstává, do jaké míry mají tyto účelově vytvořené podobnosti dvou časově, geograficky a politicky oddělených událostí smysl. S historickými analogiemi bychom měli být více než opatrní, protože vždy, když bude zájem, se nějaké podobnosti určitě najdou. To samo o sobě ale nezavdává důvod, proč by jeden neúspěch měl sloužit jako vodítko pro pochopení sledu jiných událostí. V době vzniku této knihy Američané končí své tažení proti terorismu, [1] ale výsledek jejich snažení neodpovídá vloženému materiálnímu i nemateriálnímu úsilí. I proto je pochopitelné, že se v médiích objevují srovnání s těžkostmi války ve Vietnamu. Musím připustit, že i mě se na přednáškách studenti ptali, zda válečné úsilí prezidenta Bushe neskončí stejným nezdarem, jako to Nixonovo ve Vietnamu. Saigonský režim padl během 2,5 roku od odchodu posledního amerického vojáka. Jak tomu bude s vládami v Kábulu a Bagdádu?, ptal se jeden z mých studentů. Obávám se, že jej má odpověď zklamala. Na tuto otázku totiž nelze přesně odpovědět, neboť nikdo z nás neví, co všechno se ještě může stát. Dokud nepodlehneme kouzlu kartářky, schopnosti čtení z kávové sedliny či jiným pověrám a iluzím, budeme se muset spokojit s tím, že budoucnost předvídat nelze. Chápu, že takto si tazatel odpověď nepředstavoval; copak neexistují indikátory, podle kterých bychom mohli pomocí vědeckých postupů stanovit predikci budoucího vývoje? Samozřejmě, že existují a věda na to má své metody. Problém ale spočívá v tom, jak mi otázka byla položena. Nelze totiž hledat souvislost mezi perspektivou přežití vlád Jižního Vietnamu a Iráku, resp. Afghánistánu. Takový výběr dává dohromady války již skončené s těmi, které stále probíhají. Tazatel vycházel z chybného předpokladu, že mezi výsledky zmiňovaných válek existuje příčinná kauzalita. A k tomuto úsudku dospěl jen proto, že jejich vývoj neprobíhal tak, jak Američané původně očekávali. Účelové vytváření analogií by nás nemělo odradit od hledání chyb, ze kterých bychom se mohli zpětně poučit. Amerika ve Vietnamu objektivně nedosáhla svých cílů a je vhodné se ptát, proč se tak stalo. V předkládané práci jsem se pokusil zhodnotit vietnamskou politiku prezidenta Richarda Nixona a proces amerického vymaňování z Vietnamu. Po jejím přečtení by měl být čtenář schopen zhodnotit, jak velkou výzvou pro Spojené státy válka ve Vietnamu byla. Snažím se soustředit zejména na: a) způsob, jakým se vláda USA snažila stáhnout vojska z Vietnamu, aniž by přitom musela přiznat porážku;

4 b) chyby, kterých se během tohoto procesu dopustila a čeho se mohla vyvarovat. Postupoval jsem za pomoci analyticko-deskriptivní metody a práci rozdělil do šesti chronologicky řazených kapitol. První kapitola Vstup USA do vietnamské války čtenáře uvede do problematiky indočínského konfliktu po druhé světové válce a mapuje příčiny americké angažovanosti v této části světa. Soustředím se na incident v Tonkinském zálivu, který prezidentovi umožnil Johnsonovi přímou intervenci. Cílem první kapitoly je ukázat, že vstup USA do války byl postupný a gradoval už od padesátých let. V následující části téže kapitoly se zaměřím zejména na rok 1968 na ofenzívu Tet a prezidentské volby v listopadu Druhá kapitola se věnuje Nixonově vietnamské politice a je zásadní pro pochopení amerického neúspěchu. Analyzuji v něm projevy prezidenta Nixona, jeho slib ukončit válku a přinést mír se ctí, vztahy a závazky mezi Spojenými státy s Republikou Vietnam a tzv. proces vietnamizace, tj. proces postupného stahování americké armády a předávání větší zodpovědnosti jihovietnamské straně. Ve třetí kapitole analyzuji úspěchy a nezdary americké strany při budování jihovietnamské společnosti. Vymezil jsem tři základní problémy, které se v průběhu války dařilo řešit s proměnlivými úspěchy: legitimita saigonské vlády, bezpečnostně-politická situace a dopady americké hospodářské pomoci. Ve čtvrté kapitole zjišťuji, jaké dopady mělo rozšíření války do Kambodži (1970) a Laosu (1971). Opět vycházím z Nixonových projevů sleduji jeho motivaci a výsledky, jichž dosáhl. Upozorňuji na problémy americké armády, nárůst drogové závislosti mezi branci a protiválečné demonstrace, které v tehdejších Spojených státech dosáhly svého vrcholu. V páté kapitole jsem se zaměřil na jednání Henryho Kissingera v Paříži a jeho průlomový návrh, který již jako podmínku pro uzavření míru nevyžadoval to, o co usilovaly všechny administrativy před Richardem Nixonem, tj. oboustranné stažení všech cizích vojsk z Republiky Vietnam. Snažím se vysvětlit, z jakého důvodu bylo pro severovietnamskou stranu výhodnější vsadit na vojenské řešení a proč jarní ofenzíva v roce 1972 selhala. Rovněž se věnuji reakcím prezidenta Nixona a důvodům, kvůli nimž se jihovietnamská strana distancovala od podpisu návrhu mírové smlouvy. Zevrubně se zabývám i samotným obsahem mírové dohody, resp. tím, zda splnila sliby, se kterými prezident Nixon v roce 1969 nastupoval do úřadu. V závěrečné kapitole pátrám po příčinách pádu Jižního Vietnamu. Odhaluji politickou krizi ve Spojených státech, oslabení výkonné moci v důsledku aféry Watergate. Kritickým okamžikem administrativy se stalo hlasování o rozpočtu, které drasticky omezilo pomoc Jižnímu Vietnamu. Od poloviny roku 1974 se saigonská administrativa v důsledku nedostatku financí, rozsáhlé korupce a rostoucí aktivity komunistů dostala do krize, která v dubnu 1975 vyústila ve zhroucení režimu. Odpovědi na výše uvedené otázky jsem hledal nejen v odborné literatuře, ale také během svých opakovaných návštěv Vietnamu. Měl jsem příležitost procházet místa větších či menších bitev, muzea, pomníky, podzemní tunely Vietkongu, rýžová políčka na venkově, ale

5 také krásné (a drahé) hotely v Saigonu, kde bývali před desítkami let ubytování zahraniční novináři. V roce 2011 jsem měl možnost přednášet na Hanoi University ve Vietnamu a své poznatky konfrontovat s místními akademiky. O konfliktu v Indočíně bylo v českém jazyce publikováno relativně málo odborné literatury. V dobách socialistického Československa se na našem trhu objevily pouze dvě významné publikace: USA a jihovýchodní Asie po druhé světové válce od autorského kolektivu, která svým rozsahem i obsahem zůstává patrně nepřekonaná, nicméně je poznamenána dobou vydání a pro úzce vymezené téma této práce poněkud stručná. Obdobně je na tom i druhá zmíněná kniha, Vietnamská válka, sepsaná vietnamsko-českým kolektivem a zabývající se celou historií Vietnamu, pravěkem počínaje. Od roku 1989 se na českém trhu objevilo několik děl o vietnamské válce, která jsou ve velké většině pouhými překlady publikací zahraničních autorů. Z prvních překladů, které se v polovině devadesátých let na českém knižním trhu objevily, je třeba připomenout zdařilé práce Volání polnice generála Dave Richarda Palmera a obsáhlou publikaci Vietnam Ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii (autorský kolektiv). Obě knihy reprezentují stanovisko armádních kruhů USA. O vyváženou a nestrannou analýzu se pokusil Douglas Welsh svou prací Úplná historie vietnamské války, jejíž text je provázen množstvím zajímavých fotografií, a Marc Frey s útlou studií Dějiny vietnamské války. Naprosto klíčové dílo k tématu americké angažovanosti ve vietnamské válce představuje kniha Anatomy of a War Vietnam, the United States, and the Modern Historical Experience (Anatomie války Vietnam, Spojené státy a historická zkušenost v době moderní) od Gabriela Kolka. Stejně kvalitní práci, byť méně objemnou, sepsal George Donelson Moss pod názvem Vietnam, an American Ordeal (Vietnam americké trauma). Jednou z prvních vlaštovek českého autora je Válka ve Vietnamu ( ) Daniela Kamase, vydaná na konci devadesátých let. Autor v předmluvě uvádí, že se snažil o shrnutí nejdůležitějších faktů, ale jeho kniha je zaměřena na vojenskou historii a otevřeně straní Spojeným států americkým a Jižnímu Vietnamu. Za stěžejní práci pro pochopení procesu stahování Američanů z Vietnamu považuji Ending the Vietnam War a History of America s Involvement in and Extrication from the Vietnam War (Ukončení války ve Vietnamu historie americké angažovanosti a vyproštění z vietnamské války) od Henryho Kissingera. Autor který působil jako poradce pro národní bezpečnost prezidenta Nixona popisuje svou úlohu v Bílém domě v době vymaňování USA z Vietnamu a přináší pohled hlavního účastníka mírových jednání v Paříži. Další významné práce z řad spolupracovníků vlády napsal Allan E. Goodman jako zástupce náměstka ministra zahraničí ( ): The Lost Peace (Ztracený mír) a Sir Robert Thompson Peace is not at Hand (Mír není na dosah ruky) britský odborník na protipartyzánskou činnost. Kritickou studii o roli Nixona a Kissingera při vymanění Ameriky z Vietnamu zpracoval Lary Berman v knize No Peace, No Honor Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam (Ani mír, ani čest Nixon, Kissinger a zrada ve Vietnamu). Berman své názory zakládá mj. na nově odtajněných archivech a rozhovorech se členy saigonské administrativy. Do stejné kritické kategorie můžeme zařadit knihu Nixon, Ford, and the Abandonment of South Vietnam (Nixon, Ford a opuštění Jižního Vietnamu) od autorů J. Edwarda Lee a H. C. Haynswortha. Pro pochopení severovietnamského vidění konfliktu je možné doporučit knihu generála Vo Nguyen Giapa The Military Art of People s War (Vojenské umění lidové války), ohlédnutí generála Van Tien Dunga za vítězstvím nad Jižním Vietnamem Our Great Spring Victory (Naše velké jarní vítězství) nebo vzpomínky člena Prozatímní revoluční vlády Truong Nhu Tanga: Journal of a Vietcong (Deník Vietkonga). Velmi přínosné pro sepsání této práce byly i reflexe třech novinářů nad příčinami pádu Saigonu: Cruel April (Krutý duben) od Oliviera Todda, 55 Days The Fall of South Vietnam

6 (55 dní pádu Jižního Vietnamu) Alana Dawsona a The Fall of Saigon Sudden End of a Long War (Pád Saigonu rychlý konec dlouhé války) Davida Butlera. Zahraniční publikace, které uvádím v seznamu literatury, jsem si většinou pořídil při svých studiích v USA či během opakovaných cest do Vietnamu, jelikož valná většina z nich je na českém trhu nedostupná. Snažil jsem se co nejvíce čerpat z původních dokumentů a materiálů, z nichž většina je dostupná na internetu. Nejobsáhlejší seznam dokumentů týkající se americké zahraniční politiky vůči Vietnamu v letech je uveřejněn na stránkách profesora Vincenta Ferraro (Mount Holyoke College). Velmi přínosné jsou webové stránky American Presidency Project, které nabízí zaznamenané projevy všech amerických státníků počínaje vládou F. D. Roosevelta (Inaugurační projevy, Projevy o stavu Unie, tzv. Public Papers, televizní a rozhlasové projevy, projevy na stranických konventech, programové platformy, apod.). Velmi důležité dokumenty a eseje shromáždil i prof. Robert J. McMahon a knižně vydal jako Major Problems in the History of the Vietnam War (Hlavní problémy v historii vietnamské války) a George Donelson Moss ve sborníku A Vietnam Reader, Sources and Essays (Vietnamská akta, zdroje a eseje). Co se překladů týče, v práci záměrně používám anglických zkratek např. Frontu národního osvobození (National Liberation Front) pod zkratkou NLF, jihovietnamská armáda (Army of Republic of Vietnam) ARVN apod., jelikož mnohé termíny nemají v českém jazyce vlastní ekvivalent. V této práci rovněž nepoužívám vietnamské výrazy, ale jejich mezinárodní (tj. anglické) ekvivalenty. Vietnamština je sice jediným jazykem ve východní Asii, který převzal latinskou abecedu, ale má množství specifické diakritiky, kterou česká či anglická klávesnice nezná; například významné město Đà Nẵng zjednodušuji na Da Nang, jméno viceprezidenta Trần Văn Hươnga na Tran Van Huong a podobně. Vietnamská jména mají ještě tu zvláštnost, že příjmení se klade před křestní jméno. Když tedy mluvíme o prezidentu Minhovi, maršálu Ky nebo generálu Vienovi, technicky vzato se dopouštíme chyby. Je to jako bychom Johna F. Kennedyho označovali jako prezidenta Johna. Tento fakt je způsoben relativně malým počtem jmen a příjmení ve vietnamštině. [2] Pro komunistické partyzány v Jižním Vietnamu používám termín Vietkong (volně přeloženo: vietnamský komunista), avšak někteří historikové (Tucker, Turley) se mu záměrně vyhýbají a raději používají termín Lidově osvobozenecká armáda, PLAF (People s Liberation Armed Forces). Slovo Vietkong totiž původně využívala saigonská vláda k označení komunistické opozice, čímž získalo hanlivý kontext. Domnívám se však, že termín do jisté míry změnil svůj obsah a přestal být užíván pouze v pejorativním kontextu, ostatně sami vietkongové se k němu hrdě hlásí. Pro jihovietnamskou armádu se v literatuře používá dvou ekvivalentů ARVN (Army of Republic of Vietnam) pro Armádu Republiky Vietnam a RVNAF (Republic of Vietnam Armed Forces) pro Ozbrojené síly Republiky Vietnam. Dvojí označení má i severovietnamská armáda: vietnamští historikové hovoří o Lidové armádě Vietnamu (anglicky překládáno jako People s Army of Vietnam, PAVN), čímž vyjadřují svůj politický postoj k problému nedělitelnosti Vietnamu (jedna vláda, jedna armáda). Američtí historikové spíše užívají North Vietnamese Army (Severovietnamská armáda), aby zřetelně rozlišili, že existovala i jihovietnamská vláda a armáda. K dalším nepřesnostem dochází při uvádění správných názvů vlád zastupujících část populace na území dnešního Vietnamu. Dělení z dob vietnamské války na komunisty ovládaný Severní Vietnam (NVN) a pro-americký Jižní Vietnam (SVN), nemá nic společného s historickým

7 dělením Vietnamu. Vietnam tradičně tvořily tři části Tonkin (vietnamsky: Bac Ky), leží na severu kolem Hanoje; Annam (Trung Ky), střední Vietnam s bývalým hlavním městem Hue a Kočinčína (Nam Bo) zcela na jihu kolem delty řeky Mekong a oblastí okolo Saigonu. Rozdělen do zmíněných tří celků existoval Vietnam až do Ženevské konference (1954), která vytyčila hranice jednoho Vietnamu, dočasně a pouze administrativně (nikoli politicky) rozděleného na Vietnamskou demokratickou republiku (DRV) a Vietnamský stát, resp. od roku 1955 Republiku Vietnam (RVN). Teprve od léta 1969 když Fronta národního osvobození (NLF) vyhlásila svou Prozatímní revoluční vládu (PRG) existovaly na území Vietnamu tři vlády: komunistický Severní Vietnam (DRV), Američany podporovaný Jižní Vietnam (RVN) a Republika Jižní Vietnam (RSVN), kterou zastupovala Prozatímní revoluční vláda (PRG). Předkládaná práce je členěna do šesti hlavních kapitol, které chronologicky sledují evoluci americké angažovanosti ve Vietnamu, přičemž hlavní důraz je kladen na první volební období prezidenta Nixona ( ). Právě v této etapě došlo k největší eskalaci demonstrace vojenské síly, následně k úplnému stažení amerických vojsk, a krátce nato i k podepsání míru v Paříži.

Válka ve Vietnamu. autor neznámý; 2011274071525.jpg; http://www.informuji.cz/data/2011274071525.jpg

Válka ve Vietnamu. autor neznámý; 2011274071525.jpg; http://www.informuji.cz/data/2011274071525.jpg Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY: BOJOVNÍCI VIETKONGU 3. Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8

OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY: BOJOVNÍCI VIETKONGU 3. Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8 OBSAH BOJOVNÍCI VIETKONGU 3 ÚVOD 3 Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8 Ozbrojené síly PLA 8 Politické kádry 9 Gerilová lidová armáda 10 NÁBOR 10 VÝCVIK 13 Politická výchova 16 VZHLED 17 Místní ozbrojené

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Příprava na vyučování Dějepisu s cíli v oblastech OSV, MV a VMEGS a EV. Válka ve Vietnamu. Válka ve Vietnamu. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Dějepisu s cíli v oblastech OSV, MV a VMEGS a EV. Válka ve Vietnamu. Válka ve Vietnamu. Název učební jednotky (téma) Válka ve Vietnamu Příprava na vyučování Dějepisu s cíli v oblastech OSV, MV a VMEGS a EV Název učební jednotky (téma) Válka ve Vietnamu Stručná anotace učební jednotky Válka ve Vietnamu je do dnešní doby

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Válečná žurnalistika na křižovatce PhDr. Markéta Sanalla

Válečná žurnalistika na křižovatce PhDr. Markéta Sanalla Válečná žurnalistika na křižovatce PhDr. Markéta Sanalla Je pravda, že neznám střízlivého válečného reportéra. Hrozně se tam pije a kouří, někteří skončili s různými těžkými depresemi. Ženy z toho většinou

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Příloha 1 lekce Válka a život po ní. Vlajka Vietnamu. Příloha 2 lekce Válka a život po ní

Příloha 1 lekce Válka a život po ní. Vlajka Vietnamu. Příloha 2 lekce Válka a život po ní Příloha 1 lekce Válka a život po ní Vlajka Vietnamu Zdroj: Wikimedia Commons: Vietnamská vlajka. - http://commons.wikimedia.org/wiki/file:flag_of_vietnam.svg (6. 3. 2014) Příloha 2 lekce Válka a život

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU WMC - Winter Management Consulting CZ s.r.o. www.wmc-winter.cz VIIF V HANOJI 16. 20. říjen 2013 22. MEZINÁRODNÍ VŠEOBECNĚ PRŮMYSLOVÝ VELETRH PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Korejská válka: - trvání: 1950-1953 počátky konfliktu korejský poloostrov byl od r. 1910 japonskou kolonií po 2. světové válce rozdělen na 2 okupační zóny

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Odchod amerických vojsk z Vietnamu během let 1968 1973 v mezinárodním kontextu

Odchod amerických vojsk z Vietnamu během let 1968 1973 v mezinárodním kontextu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odchod amerických vojsk z Vietnamu během let 1968 1973 v mezinárodním kontextu Jan Němec Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka

Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka (Tomáš Rezek) Úvod Spojené státy americké se během studené války staly vojenskou supervelmocí. Po rozpadu Sovětského svazu sice došlo k omezení výdajů

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ Aktivita PROCES JAKO DIVADLO Politické procesy 50. let ANOTACE: Aktivita žákům na základě srovnání s divadelním představením pomůže odhalit základní charakteristiky inscenovaných soudních procesů probíhajících

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ 48 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 16.12.2011

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více