MEL: přenosné mikrobiologické testy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEL: přenosné mikrobiologické testy"

Transkript

1 40 MEL: přenosné mikrobiologické testy Kompletní přenosné laboratoře Široké spektrum parametrů Připravené testy Snadné použití Spolehlivé výsledky Mikrobiologická laboratoř v kufříku V terénu lze měřit řadu mikrobiologických parametrů. Plně vybavené laboratoře MEL obsahují přenosný inkubátor, který lze napájet ze sítě nebo bateriemi. Výsledky typu přítomnost/ nepřítomnost nebo přesný počet bakterií Laboratoř MEL může poskytnout obojí. I za náročných terénních podmínek lze zachovat aseptický pracovní postup, od odběru vzorku až ke konečnému výsledku. Tyto systémy jsou vhodné pro všechny druhy vody. Mikrobiologické laboratoře MEL POPIS/ PRO STANENÍ TYP STANENÍ SADY REAGENCIÍ SOUPRAVA KAT. Č. KAT. Č. MEL MF/ E. coli, celkové koliformní bakterie Membránová MF souprava reagencií A, s 200 nainstalovanými nálevkami Volitelně: termotolerantní filtrace Membránové filtry a Petriho misky pro filtrační stanici II koliformní bakterie, Pseudomonas, 200 M COLI BLUE24, 200 sáčků na odběr vzorků celkový počet bakterií MEL PA/ E. coli, celkové koliformní bakterie Přítomnost/ MEL P/N souprava živných půd, s 50 testy P/N na jedno použití doplňkově: chlor, dusičnany nepřítomnost Živná půda s MUG, 50 sáčků na odběr vzorků celkové rozpuštěné látky, ph (ano/ne) Souprava reagencií na stanovení chlóru, volný a celkový chlór Komparátory Souprava reagencií na stanovení dusičnanů MEL MPN/ E. coli, celkové koliformní bakterie Nej- MPN souprava reagencií, základ pro živné půdy na 25 sad po Volitelně: termotolerantní pravdepodobnější zkumavkách MPN testy, s 135 zkumavkami LT/MUG živný koliformní bakterie počet roztok, 30 zkumavek celkový počet bakterií, půda brilliant green bile, 30 sterilních očkovacích kliček, 25 sterilních 11 ml pipet, 25 sáčků na odběr vzorku MEL 850/ E. coli, celkové koliformní bakterie Přítomnost/ MEL 850 souprava reagencií Amonium, chlór, volný a celkový, nepřítomnost Souprava reagencií na stanovení chlóru, volný a celkový chlór barva, celkové rozpuštěné látky, (ano/ne) dusičnany, dusitany, o-fosfáty, Fotometrie sulfidy, ph, teplota, zákal Mikrobiologické testy: viz. strana 70; doplňky na požádání

2 Automatizace laboratoře: viz. kapitola 9 Vzorkovače: viz. kapitola 10 Technologie procesního měření: viz. kapitola Bezpečnost díky detekci mikroorganismů Mikroorganismy představují rizikový faktor v mnoha oblastech života. Mohou poškodit zdraví či narušit výrobní procesy, což vede ke značným ekonomickým ztrátám. Rychlá a spolehlivá detekce mikroorganismů je důležitým předpokladem pro kontrolu výroby, efektivní snížení nákladů a vyhovění legislativně stanoveným limitním hodnotám. Rychlá identifikace mikroorganismů umožňuje efektivní provedení příslušných protiopatření. 6 Celosvětově prověřené metody garantují spolehlivé výsledky Mikrobiologické metody společnosti HACH se zakládají na celosvětově uznávaných postupech a jejich účinnost se po celém světě prokazuje již řadu let. Mnohé produkty odpovídají oficiálním standardním postupům nebo jsou schváleny pro legislativní kontrolní měření. Propracovanost metod v každém detailu Metody společnosti HACH jsou dobře promyšlené od odběru vzorku až po vyhodnocení výsledků. Dokonalá sterilita spotřebního materiálu je zaručena. Všude, kde je to možné, slouží nádobka s půdou také rovnou pro testování, čímž dochází k úspoře času, místa i nákladů. Půdy jsou v tekutém stavu a proto je lze míchat a přidávat bez nepříjemného prášení. Dlouhá skladovatelnost a možnost okamžitého použití Všechny půdy a individuální testy jsou připraveny k okamžitému použití, ihned použít lze také sterilní spotřební materiál. Dlouhá skladovatelnost umožňuje maximální flexibilitu. Veškeré postupy, ať již se jedná o membránovou filtraci, P/A, MPN nebo lopatkové testery, lze provádět snadno, rychle a bezpečně.

3 70 Stanovení mikroorganismů čistá pitná a užitková voda Testy a kultivační půdy Koliformní bakterie a E. coli Celkový počet bakterií Pseudomonas aeruginosa Membránová filtrace k okamžitému použití s půdou M COLI BLUE24: spolehlivá simultánní detekce E. coli a během pouhých 24 hodin! Přehled nejdůležitějších testů a živných médií MEMBRÁNÁ FILTRACE M COLI BLUE24 Detekce (červená barva) a E. coli (modrá barva) na filtru během 24 hod.; schváleno EPA m-endo Klasická detekce m-fc Klasická detekce termotolerantních m-tge s TTC Stanovení celkového počtu bakterií (heterotrofní bakterie) m-hpc Stanovení celkového počtu bakterií (heterotrofní bakterie) Půda Pseudomonas Detekce Pseudomonas spec. P/N (PŘÍTOMNOST/NEPŘÍTOMNOST) Půda Přítomnost nebo nepřítomnost Půda s MUG Přítomnost nebo nepřítomnost koliformních bakterií a E. coli MPN (NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ POČET) Lauryl Tryptose Detekce - s MUG Konfirmační test na koliformní bakterie E. coli Brilliant green bile Konfirmační test na koliformní bakterie Médium s laktósou Detekce EC médium Konfirmační test na termotolerantní koliformní bakterie - s MUG Konfirmační test na E. coli Zjednodušená membránová filtrace, spolehlivá a rychlá E. coli nebo koliformní bakterie? Systémem M COLI BLUE24 společnost HACH znatelně zdokonalila metodu membránové filtrace. Jednoduchá manipulace: předem připravené a rozdělené dávky selektivního média a Petriho miska s filtrem Rychlé výsledky: během pouhých 24 hodin je možné spolehlivě stanovit E. coli a celkové koliformní bakterie! P/N, jednoduchá alternativa Fekální znečištění či nikoli? Spolehlivá detekce je velmi snadná: stačí přidat 100 ml vzorku k předem nadávkované selektivní půdě ve sterilní nádobce. Po uplynutí inkubační doby změna barvy z červené na žlutou jasně indikuje přítomnost i jediné koliformní bakterie, fluorescence pak indikuje přítomnost E. coli. MPN pro užitkovou vodu a jako konfirmační zkouška MPN testy HACH se vyznačují praktickými detaily: Standardní média V případě potřeby jsou k dispozici Durhamovy trubice Rozdělení předem připraveného média na dávky pro okamžité použití Flexibilita používání: individuálně jako ověřovací test nebo s 15 trubicemi pro 3 x 5 MPN testů

4 Automatizace laboratoře: viz. kapitola 9 Vzorkovače: viz. kapitola 10 Technologie procesního měření: viz. kapitola Spolehlivé sledování bakterií a plísní na povrchu i ve vodě Tvorba slizu Koroze Zápach Změna barvy 6 Spolehlivá kontrola lopatkovými testery Správnou účinnost čisticích a desinfekčních opatření je třeba kontrolovat. Lopatkové testery k okamžitému použití stanovují bakterie, kvasinky a plísně na povrchu předmětů nebo v kapalinách. Tester stačí ponořit do vzorku nebo přitisknout na kontrolovaný povrch, nechat inkubovat a vyhodnotit. Lopatkový tester stačí ponořit nebo přitisknout na povrch, nechat inkubovat a pak vyhodnotit! Testy BART rychlá identifikace problému Zanesené filtry, zkorodované potrubí, zápach také to mají obvykle na svědomí bakterie. Jenže které? Testery BART jasně identifikují hlavní viníky stačí přidat vzorek k činidlu v nádobce, nechat inkubovat a vyhodnotit výsledek. Správná reakce ve správný okamžik snižuje náklady Lopatkové testery a testery BART indikují přítomnost bakterií a naznačují rovněž jejich počet nebo aktivitu. To znamená, že lze stanovit a monitorovat konkrétní limitní hodnoty a tím zvýšit bezpečnost celého procesu za současného snížení nákladů. Přehled testů POPIS MNOŽSTVÍ KAT. Č. LOPATKÉ TESTERY Celkové bakterie, kvasinky a plísně 10/bal Celkové bakterie a koliformní bakterie 10/bal Celkové bakterie a kontrola desinfekce 10/bal TESTERY BART Železité bakterie 9/bal /bal Bakterie redukující sírany 9/bal /bal Slizotvorné bakterie 9/bal /bal Kombinované balení: po 3/bal Sírany-redukující, slizotvorné, železité bakterie Denitrifikační bakterie 9/bal Nitrifikační bakterie 7/bal Fluorescenční pseudomonády 9/bal /bal Heterotrofní aerobní bakterie 9/bal (celkový počet bakterií) 27/bal Kyselinotvorné bakterie 9/bal Jednobuněčné řasy 9/bal /bal

5 72 LUMISTOX rychlá detekce toxicity pomocí luminiscenčních bakterií Soulad s mezinárodní normou EN ISO Flexibilita, dlouhodobá trvanlivost bakterií Snadný provoz Rychlá odezva: běžná doba testu 30 minut Kompenzace interferencí Měřící sestava LUMISTOX pro komplexní luminometrické stanovení toxicity Bezpečnost a spolehlivost Překračuje toxicita odpadní vody nebo přírodních vzorků stanovené limitní hodnoty? Je třeba podrobit chemikálie nebo vzorky odpadní vody odhadu rizika? Opakovaně se potvrzuje, že test luminiscenčními bakteriemi je nejspolehlivější a nejbezpečnější biotest. Snadno a rychle Testy luminiscenčními bakteriemi lze provádět stejně snadno jako běžnou chemickou analýzu. Konzervované luminiscenční bakterie jsou reaktivovány před zahájením testu. Jejich metabolická aktivita je indikována schopností luminiscence; čím více přidaný vzorek tuto luminiscenci potlačuje, tím je toxičtější. Výsledek je k dispozici maximálně za 30 minut. Od provozní analýzy po legislativně stanovené monitorování Měřicí systém LUMISTOX se dodává v konfiguraci umožňující stanovit nejrůznější toxikologické parametry: Standardizované testy s luminiscenčními bakteriemi včetně všech komponent pro náročné úkoly spojené s měřením toxicity Cenově efektivní provozní analýza přímo na místě LUMISTOX a příslušenství POPIS KAT. Č. LUMISTOX 300 L321 Luminometr s parametry v souladu s EN ISO LUMISTHERM LTV053 Termostat na teplotu 15 C v souladu s EN ISO LUMISSOFT 4 LZV093 Uživatelsky pohodlný software pro pohodlné zpracování a ukládání dat POPIS KAT. Č. Luminiscenční bakterie mrazené, Na 200 testů LCK480 v souladu s EN ISO část 2 Na 400 testů LCK482 Na 90 testů LCK487 Luminiscenční bakterie lyofilizované, Na testů LCK491 v souladu s EN ISO část 3 Skleněné kyvety LUMIS, 638 ks, LZP187 pro luminiscenční test ekotoxicity Roztok NaCl, 250 ml, pro luminiscenční test ekotoxicity LCK481 Více informací můžete najít na klíčové slovo LUMISTOX, prospekty (BDA318) a příručku uživatele (DOC ) lze stáhnout zdarma

OPTISENS CL 1100 Prospekt

OPTISENS CL 1100 Prospekt OPTISENS CL 1100 Prospekt Senzor pro měření volného chlóru / oxidu chloričitého / ozónu Velmi kvalitní a přesné zlaté elektrody pro použití při analýze vod Senzor bez membrány pro široký rozsah aplikací

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby Komplexní řešení vašich analytických potřeb HiQ speciální plyny, armatury a služby 02 HiQ speciální plyny, armatury a služby HiQ čisté plyny, plynné směsi a chemikálie. Potřebujete se absolutně spolehnout

Více

Ostatní vyba Osta tní vyba ení

Ostatní vyba Osta tní vyba ení Bezpečnostní kahan Schuett Phoenix II... HELAGO-CZ...s námi se nespálíte 112 www.helago-cz.cz Mycí automaty G 7883 G 7883 Mielabor mycí a dezinfekční automaty Nové mycí a dezinfekční automaty generace

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Zaměřte svou pozornost Technologie inteligentní analýzy obrazu Bosch

Zaměřte svou pozornost Technologie inteligentní analýzy obrazu Bosch Zaměřte svou pozornost Technologie inteligentní analýzy obrazu Bosch 2 A podnikněte potřebné kroky s technologií inteligentní analýzy obrazu Bosch Nezáleží na tom, kolik kamer váš systém používá. Efektivní

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

Glukometrie II - POCT

Glukometrie II - POCT Glukometrie II - POCT Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

www.tork.cz Rychlý a jednoduchý průvodce pro vyhledání nejvhodnějších výrobků pro toalety a umývárny. Nové možnosti. Stejně skvělé výrobky.

www.tork.cz Rychlý a jednoduchý průvodce pro vyhledání nejvhodnějších výrobků pro toalety a umývárny. Nové možnosti. Stejně skvělé výrobky. www.tork.cz Rychlý a jednoduchý průvodce pro vyhledání nejvhodnějších výrobků pro toalety a umývárny. Nové možnosti. Stejně skvělé výrobky. Pomáháme vám dosáhnout dokonalosti Správné produkty se pozitivně

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 CS 01.06.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Hungarian Copper Promotion Centre Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Obsah: 1. Antibakteriální vlastnosti mědi 2. Úloha mědi při snižování výskytu baktérií z rodu Legionella

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více