ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH"

Transkript

1 ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI, KTEŘÍ VYDÁVALI MNOHO KNIH A ŠÍŘILI ČESKÝ JAZYK JIŘÍ Z PODĚRAD SE STAL SPRÁVCEM KRÁLOVSTVÍ, PROTOŽE PRÁVOPLATNÝ DĚDIC LADISLAV POHROBEK, BYL JEŠTĚ DÍTĚ, AVŠAK TEN ZEMŘEL, A JIŘÍHO SI ŠLECHTA ZVOLILA JAKO SVÉHO KRÁLE 1457

2 JIŘÍ Z PODĚBRAD SE SNAŽIL PŘEDEVŠÍM UDRŽET MÍR V ZEMI VLÁDL MOUDŘE A PŘÍSNĚ. TO SE ČESKÝM PÁNŮM POSTUPNĚ PŘESTÁVALO LÍBIT. HLEDALI SPOJENCE V UHERSKÉM KRÁLI MATYÁŠOVI. MATYÁŠ VYTÁHL S VOJSKEM DO ČECH, ALE BYL ZAJAT. JIŘÍ S NÍM UZAVŘEL DOHODU A PROPUSTIL HO MATYÁŠ DOHODU PORUŠIL. NECHAL SE ZRÁDNÝMI ČESKÝMI PÁNY ZVOLIT KRÁLEM A ODTRHL OD ČECH MORAVU A SLEZSKO JIŘÍ SE CELOU DOBU SVÉ VLÁDY SNAŽIL O MÍROVÁ JEDNÁNÍ, ALE NESETKAL SE S POCHOPENÍM AŽ DO SVÉ SMRTI ŘEŠIL SPORY S UHERSKÝM KRÁLEM ČESKÉMU SNĚMU DOPORUČIL, PŘED SVOU SMRTÍ, ZVOLIT SI ZA KRÁLE VLADISLAVA JAGELONSKÉHO, SYNA POLSKÉHO KRÁLE.

3 JAGELONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ VLADISLAV JAGELONSKÝ = VLADISLAV II SLABÝ PANOVNÍK ALE BYL KRÁLEM UHERSKÝM BYL TAM TAK ČASTO, ŽE V ČECHÁCH VLÁDLY ZEMSKÉ SNĚMY SLOŽENÉ Z PÁNŮ A ZÁSTUPCŮ MĚST PRAŠNÁ BRÁNA VLADISLAVSKÝ SÁL NA PRAŽSKÉM HRADĚ JEJICH MOC ROSTLA=> ZABÍRÁNÍ PŮDY SVÝM PODDANÝM => TI MUSELI PRACOVAT VÍC DNŮ NA ŠLECHTICKÝCH STATCÍCH ZAKAZOVALO SE JIM STĚHOVAT SE => TO VEDLO POZDĚJI K ÚPLNÉMU NEVOLNICTVÍ VESNICKÉHO OBYVATELSTVA PO SMRTI VLADISLAVA II. VLÁDL JEHO SYN LUDVÍK

4 HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU OD R.1526 FERDINAD I. HABSBURSKÝ SÍDELNÍ MĚSTO VÍDEŇ BOJE PROTI TURKŮM OMEZOVAL VLIV ČESKÉ ŠLECHTY NA CHOD STÁTU VYBÍRAL PENÍZE NA BOJE S TURKY ROZVOJ RYBNÍKÁŘSTVÍ VAŘENÍ PIVA TĚŽBA STŘÍBRA V JÁCHYMOVĚ ROZVOJ ŘEMESEL VÝROBA PLÁTNA A SUKNA MĚSTSKÉ ŠKOLY I VESNICKÉ OBJEV KNIHTISKU

5 RENESANCE STOLETÍ ZNOVUZROZENÍ ARCHITEKTURA MRAMOR A CIHLY FASÁDY = SGRAFITO ARKÁDY = SOCHY, ZDOBENÉ KAŠNY PALÁCE, ZÁMKY A ZÁMEČKY VELKÉ PARKY PLNÉ VZÁCNÝCH STROMŮ A KEŘŮ

6 DŮRAZ JE KLADEN NA ČLOVĚKA NIKOLIV NA BOHA MALÍŘSTVÍ = MALÍŘI PODEPISUJÍ SVÁ DÍLA LEONARDO DA VINCI... VĚDECKÉ OBJEVY = KNIHTISK 1447/1448, OPTIKA, ANATOMIE, ODLÉVÁNÍ Z BRONZU ASTRONOMIE KOPERNIK, GALILEI... OBJEVENÍ AMERIKY 1492 SPISOVATELÉ

7 CÍSAŘ RUDOLF II. SÍDLO V PRAZE PODPORA UMĚNÍ A VĚD ASTRONOMIE A ALCHIMIE PRAHA KULTURNÍ CENTRUM POSLEDNÍ PANOVNÍK, KTERÝ TRVALE SÍDLIL V PRAZE BYL NEMOCNÝ A Z TRŮNU HO PŘED JEHO SMRTÍ SESADIL JEHO BRATR MATYÁŠ V ČESKÝCH ZEMÍCH ROSTLA NESPOKOJENOST S VLÁDOU HABSBURKŮ CÍSAŘ SÍDLIL VE VÍDNI A JINDE VLÁDLI JEHO ÚŘEDNÍCI, KTERÉ NEZAJÍMALO NIC JINÉHO NEŽ PENÍZE DOCHÁZELO K PORUŠOVÁNÍ STARÝCH PRÁV V ČESKÝCH ZEMÍCH ZÁSTUPCI ČESKÝCH STAVŮ CHTĚLI NÁPRAVU DOŠLO KE SPORU A DVA CÍSAŘŠTÍ ÚŘEDNÍCI BYLI VYHOZENI Z OKNA PRAŽSKÉHO HRADU => ZEMSKÝ SNĚM PROHLÁSIL, ŽE UŽ NECHCE VLÁDU HABSBURKŮ A ZVOLIL SI JINÉHO ČESKÉHO KRÁLE CÍSAŘ PROTI NIM VYTÁHL S VOJSKEM...

8 BITVA NA BÍLÉ HOŘE LISTOPADU 1620 VOJSKA ČESKÝCH PÁNŮ A CÍSAŘSKÁ ARMÁDA CÍSAŘSKÁ VOJSKA PORAZILA ČESKÁ STAVOVSKÁ VOJSKA BĚHEM 2 HODIN

9 PO BITVĚ CÍSAŘ FERDINAND II. KRUTĚ POTRESTAL VZPOURU 27 VŮDCŮ POVSTÁNÍ NECHAL V PRAZE POPRAVIT A JEJICH MAJETEK ZABAVIL NASTALO 300 LET NADVLÁDY HABSBURKŮ JEDINÉ DOVOLENÉ NÁBOŽENSTVÍ BYLO KATOLICKÉ KDO SE NEPODŘÍDIL MUSEL OPUSTIT ZEMI DO ČECH PŘICHÁZELA CIZÍ ŠLECHTA A VOJSKA A BRALI JEN BOHATSTVÍ

10 TŘICETILETÁ VÁLKA ČESKÉ POVSTÁNÍ BYLO JEN ZAČÁTKEM VÁLKY PŘEROSTLO V CELOEVROPSKÝ KONFLIKT KVŮLI SPORŮM V JINÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH V ČECHÁCH ZA TU DOBU POKLESL POČET OBYVATEL O TŘETINU JINDE AŽ O 40 PROCENT HLAVNÍ PŘÍČINOU BYLO BEZOHLEDNÉ UPEVŇOVÁNÍ KATOLICISMU ČESKÉ ZEMĚ BYLY VYDRANCOVANÉ ŠVÉDY A SASY A MNOHO POKLADŮ NENÁVRATNĚ ODVEZENO V EVROPĚ SE ŠÍŘILY NEMOCI VÁLKA SKONČILA VESTFÁLSKÝM MÍREM

11 JAN AMOS KOMENSKÝ NARODIL SE NĚKDE NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ PO POVSTÁNÍ SE SKRÝVAL A POTÉ UPRCHL DO POLSKA - LEŠNO ZAJÍMAL SE O LEPŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH VYTVOŘIL VYNIKAJÍCÍ DÍLA O VÝCHOVĚ VYUČOVÁNÍ A MNOHO UČEBNIC OROBIS PICTUS (SVĚT V OBRAZECH), VELKÝ SLOVNÍK ČESKÉHO JAZYKA CHTĚL, ABY PRO ŽÁKY BYLA ŠKOLA RADOSTÍ, ABY SE NEUČILI VŠECHNO ZPAMĚTI, ALE ABY SE UČILI VŠEMU POROZUMĚT, VŠE NÁZORNĚ UKÁZAT VÍCE OBRÁZKŮ V UČEBNICÍCH JE NAZÝVÁN UČITELEM NÁRODŮ

12 ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO TŘICETILETÉ VÁLCE VELKÝ ÚBYTEK OBYVATELSTVA PŘINUTIL ŠLECHTU, ABY SVÉ PODDANÉ VÍCE UTISKOVALA A NUTILA JE DO ROBOTY, ZAKÁZALA JIM STĚHOVAT SE, STUDOVAT, ŽENIT A VDÁVAT BEZ POVOLENÍ PROTI TOMU SE OBČAS BOUŘILI NEJZNÁMĚJŠÍ JE VZPOURA CHODŮ ZA VEDENÍ JANA SLADKÉHO KOZINY, KTERÝ BYL ZA TO POPRAVEN 1695 ŠLECHTA SI ŽILA V PŘEPYCHU VE VYŠŠÍCH SPOLEČENSKÝCH VRSTVÁCH ZAČALA PŘEVLÁDAT NĚMČINA LATINOU SE VYUČOVALO NA VYŠŠÍCH ŠKOLÁCH VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA I PŘESTO POKRAČOVAL

13 BAROKO PŘEZDOBENOST KŘIVKY BOHATĚ ZDOBENÉ STROPY...

14 MARIE TEREZIE VL KAREL VI. NEMĚL SYNA, PROTO USTANOVIL DĚDIČKOU SVOU DCERU MARII PO POČÁTEČNÍCH PROBLÉMECH SE PEVNĚ CHOPILA VLÁDY SNAŽILA SE OBNOVIT ZEMI PO VÁLCE OMEZOVALA MOC ŠLECHTY ROBOTA SMĚLA TRVAT NEJDÉLE 3 DNY V TÝDNU ZÁKAZ SVÉVOLNÉHO TRESTÁNÍ PODDANÝCH TRESTY MOHLY UDĚLOVAT JEN ŘÁDNÉ SOUDY VÝSTAVBA SILNIC NAŘÍZENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY = KAŽDÉ DÍTĚ MUSELO CHODIT DO ŠKOLY ALESPOŇ 5 LET A MUSELO SE NAUČIT ČÍST, PSÁT A POČÍTAT

15 JOSEF II. VL JIŽ ZA ŽIVOTA SVÉ MATKY MARIE TEREZIE S NÍ VLÁDL POKRAČOVAL VE ZMĚNÁCH ZRUŠIL NEVOLNICTVÍ 1781 PODDANÍ SE MOHLI VOLNĚ STĚHOVAT, VYBRAT SI ŘEMESLO JAKÉ CHTĚLI, NADANÍ ŽÁCI MOHLI DÁL STUDOVAT CHUDÍ MOHLI DÁT DÍTĚ DO CÍRKEVNÍ ŠKOLY, KDE NEMUSELI PLATIT VYDAL TOLERANČNÍ PATENT = POVOLOVAL 3 KŘESŤANSKÁ VYZNÁNÍ ZRUŠIL MNOHO KLÁŠTERŮ, KTERÉ NEVYKONÁVALY OBECNĚ PROSPĚŠNOU ČINNOST JEDNOTNÝ ÚŘEDNÍ JAZYK BYL NĚMČINA ABY UDRŽELI ČEŠTINU VYDÁVALI ČEŠTÍ VLASTENCI KNIHY, SLOVNÍKY PODPOROVALI ČESKÉ DIVADLO => NÁRODNÍ OBROZENÍ

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků Nástup Habsburků 23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manţelka - sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského) byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry DĚJINY ČESKÉ chronologický přehled Panovníci a hlavy státu Územní, národnostní a státoprávní poměry Jiné významné události zhruba od 4. stol. př. n. 1. České země zhruba od 4. stol. př. n. 1. osídleny

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi?

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi? TŘICETILETÁ VÁLKA ÚLOHA 1: Jaké jsou obvyklé důvody pro válku? Myslíte, že nějaký z vámi navržených důvodů byl podnětem pro Třicetiletou válku? Co může způsobit, že se válka protáhne na několik let trvající

Více

MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA

MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1545 1563 v severoitalském

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Osnova: 1. Zámořské objevy 2. Vzestup Španělska a pokles Itálie 3. Humanismus a renesance 4. Situace v Německu 5. Španělsko

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PAMĚŤ ŽIDOVSTVÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU NA PŘÍKLADU PACOVSKA Vedoucí

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě

D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě Období 14. 15. století se nazývá pozdní středověk. Jako svébytná epocha se projevuje především

Více

Dějiny obce Kornice. Petr Chaloupka. Kornice 2012. Verze 2.2

Dějiny obce Kornice. Petr Chaloupka. Kornice 2012. Verze 2.2 Dějiny obce Kornice Petr Chaloupka Kornice 2012 Verze 2.2 Obsah Úvod... str. 3 Prehistorie. str. 3 Duchovní páni.. str. 4 Kostkové z Postupic..... str. 8 Pernštejnové......... str. 11 Trautmannsdorfové.........

Více

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Úvod: Evropa a svět polovina 15. polovina 17. stol. obsah zámořské objevy, vzestup Španělska, pokles Itálie, Humanismus,

Více

Jilem. Almanach obce

Jilem. Almanach obce Jilem Almanach obce 2004 1 Almanach obce Jilem Zpracoval Jar. Polívka, učitel v.v., Ing. Rudolf Zachariáš, vydává Obecní úřad v Jilmu Užité materiály: Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv,

Více

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské

Více

d) Václav IV. (vládl 1378 1419) 1. Střídání na českém a římském trůně

d) Václav IV. (vládl 1378 1419) 1. Střídání na českém a římském trůně d) Václav IV. (vládl 1378 1419) 1. Střídání na českém a římském trůně 29. listopadu 1378 zemřel v Praze Karel IV. Jeden z pohřebních řečníků jej nazval Otcem vlasti, čímž nejen ocenil jeho životní dílo,

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

V Y S T Ě H O V A L C E

V Y S T Ě H O V A L C E O S U D Y Č E S K É H O V Y S T Ě H O V A L C E aneb SNAHA A OBĚTAVOST - PÁDY, ZLOBA A NENÁVIST Copyright Jiří Pancíř 2013 Se souhlasem autora upravil Lubomír Sazeček 2 Motto Vše je pomíjivé, a bylo toho

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

Dějiny soběslavského školství

Dějiny soběslavského školství Dějiny soběslavského školství Petr Lintner Učitelský ústav byl jednou z nejvýznamnějších staveb v dějinách Soběslavi (fotografie z konce 19. století pochází ze sbírek Blatského muzea v Soběslavi) My všichni

Více

Jan Amos Komenský a jeho vliv na sociální pedagogiku. Ilona Lávičková

Jan Amos Komenský a jeho vliv na sociální pedagogiku. Ilona Lávičková Jan Amos Komenský a jeho vliv na sociální pedagogiku Ilona Lávičková Bakalářská práce 2014 ý ý áš í Ě É Í Ě É Ý é ří í Á Č Á í čí í í í á í é á Á ý á í á á í é é é á ů ž ý á í é ý á í ě á ří ě ší á ů ž

Více

Monarchistický zpravodaj

Monarchistický zpravodaj Monarchistický zpravodaj Zpravodaj Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) Číslo 34/2011 DEUS REX PATRIA www.korunaceska.cz Z obsahu čísla: Vyznání pravdoláskaře 2 390. výročí popravy

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

otázka č. 1 - Periodizace dějin na území českých zemí od 9. stol. do roku 1848... 5

otázka č. 1 - Periodizace dějin na území českých zemí od 9. stol. do roku 1848... 5 ČPD OTÁZKY KE ZKOUŠCE Než mě nařknete z toho, že Vás nutím číst 130 stran čítající elaborát, vězte, že nezanedbatelnou část zabírají ukázky jednotlivých zákonů či dokumentů, o kterých je v textu zmínka.

Více