Historie procesorů od počátku až po současnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie procesorů od počátku až po současnost"

Transkript

1 Jiří Marchalín Historie procesorů od počátku až po současnost

2 Mikroprocesor, srdce počítače, prošel od svého prvního uvedení na trh, bouřlivým vývojem. V průběhu vývoje od počátku k dnešním procesorům kráčely nohy vývojářů po různých cestách, ne všechny však vedly k cíli. Některé vývojové větve zanikly, jiné nesplnily účel, ke kterému byly vytvořeny a jiné se neopomenutelně zapsaly do počítačové historie. Toto je skromný výtah nejslavnějších procesorů z jejich nepřeberného množství. Záznamy o mikroprocesorech jsou řazeny chronologicky, tak jak byly postupně uváděny na trh. V průběhu vývoje mikroprocesorů výrobci postupně opouštěli staré technologie a přecházeli k novým, aby se krátce poté jiní výrobci vrátili k těmto opuštěným technologiím zpět. Mikroprocesory se dají jednoduše rozdělit do dvou základních skupin podle navržené architektury a to RISC a CISC. Jedná se víceméně o soubor pravidel a parametrů, které musí mikroprocesor splňovat, tedy o strategii a návrh. V poslední době se objevuje ještě určitá kombinace těchto architektur nazvaná "post-risc" a také architektura EPIC. První z těchto architektur je tzv. Complex Instruction Set Computer (CISC). Základní charakteristikou je poměrně rozsáhlá instrukční sada stroje a její komplexnost. Na každý obtížnější problém, jako je například násobení dvou čísel, existuje zvláštní instrukce. Dalšími specifiky jsou vysoký počet adresovacích módů a proměnná délka instrukcí. Zastánci ostatních architektur považují tuto vlastnost za hlavní nevýhodu celé architektury. V současné době používá architekturu CISC pouze řada mikroprocesorů x86 firmy Intel. V minulých letech to byly mikroprocesory použité v platformách Amiga a Atari. Postupný úpadek architektury CISC způsobil hlavně výrazný pokles pamětí RAM z 5000USD za 1 MB v roce 1977 na nepatrný zlomek v současné době. Také postupný nárůst výkonu a sofistikovanější kompilátory přinesly pád této ze začátku slibné vývojové větvi. Další architektura je tzv. Reduced Instruction Set Computer (RISC). První návrh RISC procesoru byl roku 1974 představen Johnem Cockem z firmy IBM. Jednalo se o mikroprocesor IBM 801, který se nikdy nedostal do prodeje, ale představuje významnou událost ve vývoji mikroprocesorů. John Cock si všiml, že většina programátorů si k řešení konkrétního problému osvojí poměrně malou část instrukční sady. RISCový stroj proto obsahuje pouze malý počet jednoduchých instrukcí a je na programátorovi, jak se s nimi vypořádá. Všechny instrukce mají pevnou délku, v poslední době většinou 32 bitů. Všechny instrukce jsou jednoduché, tzn. žádná neprovádí více věcí najednou, narozdíl od komplexní instrukce v CISC. Omezená sada jednoduchých instrukcí a jejich pevná délka výrazně zrychlí práci procesoru, jak při dekódování instrukce tak při jejím načítání. To má za následek, že RISC procesor na stejné pracovní frekvenci je výrazně rychlejší než srovnatelný CISC procesor. Mezi RISCové procesory se řadí zejména ARM (Advanced RISC Machine/Acorn RISC Machine) a SPARC (Scalable Processor ARCihtecture). 2

3 Sekvence instrukcí pro násobení dvou čísel v pseudokódu CISC RISC MULTIPLY 3, 4 % instrukce vynásobí 3 a 4 LOAD R1, 3 % do registru 1 uloz 3 LOAD R2, 4 % do registru 2 uloz 4 MUL R1, R2 % R1 = R1 * R2 STORE R1, Mem % Mem = R1 Při pohledu na výsledný program se může zdát, že CISC je v mnohém výhodnější, ale právě přísné oddělení instrukcí pro vyzvednutí (LOAD) a uložení (STORE) redukuje práci procesoru na minimum. V momentě kdy je provedena instrukce MULTIPLY procesor vymaže obsahy registrů. Pokud jeden z operandů má být použit v dalším výpočtu, procesor musí data znovu nahrát z paměti do registrů. V RISC architektuře zůstává registr naplněn daty z předchozí operace do doby, než je registr potřeba. V poslední době se na trhu objevují mikroprocesory hlásící se ke kombinaci těchto architektur a to post-risc. Mikroprocesory RISC dostaly komplexnější instrukční sady a CISC se staly výkonnějšími. Výsledkem je, že mnoho procesorů zůstává v zařazení CISC nebo RISC pouze s ohledem na jejich předchůdce ve stejné vývojové řadě. Příkladem může být PowerPC 601, které ačkoliv se jedná o RISCový mikroprocesor zpracovává více instrukcí než mikroprocesor Pentium firmy Intel, který je zařazen jako CISC. Proto Intel označuje své procesory od řady Pentium jako CRISC, což se dá vyložit jako Complex- Reduced Instruction Set, čili post-risc. Naproti tomu procesory firmy AMD, používají architekturu RISC. To je také jeden z důvodů jejich větší rychlosti při stejné frekvenci s procesory Intel. Stále však zůstává zachována zpětná kompatibilita s procesory firmy Intel díky překladovým tabulkám instrukcí. EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) nazývaná též IA-64 je zcela nová architektura speciálně určená pro 64 bitové procesory. Mikroprocesor s touto architekturou zpracovává instrukce paralelně, ale neobsahuje žádnou hardwarovou jednotku k detekci instrukcí, které je možné takto zpracovat. Jinými slovy je detekce paralelních instrukcí plně v rukou kompilátoru. Dalším jsou tzv. Bundled Instructions (svazky instrukcí). Intrukce, které jsou prováděny společně jsou uloženy do jednoho dlouhého instrukčního slova pro rychlejší zpracování. Jedná se o tzv. LIW kódování ( Long Instruction Word ). Každý takto vytvořený svazek obsahuje příznak ( flag ), zda může být proveden paralelně, tento příznak nastavuje kompilátor. Postup vykonání svazků je plně v kompetenci mikroprocesoru. Výhodou je, že mikroprocesor neztrácí žádný čas určováním, která instrukce se může provést paralelně v superskalární architektuře. Nevýhodou je pak potřeba sofistikovanějšího kompilátoru. 3

4 70. léta 20. století Intel 4004 (1971) Vůbec první procesor v podobě jak ho známe dnes představila firma Intel roku Jednalo se o 4 bitový procesor s frekvencí 108kHz a názvem Obsahoval 2300 tranzistorů a jeho výkon odpovídal 0.06 MIPS. Byl zhotoven na objednávku japonské firmy Busicom, která jej implementovala do svých kalkulaček. Intel 4004 obsahoval 16 registrů o velikosti 4 bity. 45 jedno a dvou bitových instrukcí. 4 úrovňový adresový zásobník a 12 bitový programový čítač. Intel 8008 (1972) Intel 4004 Roku 1972 přišla firma Intel s rychlejším procesorem nazvaným Byl to již 8 bitový procesor pracující na frekvenci 200kHz. Uměl zpracovávat 50 instrukcí zpracovávajících data ( data processing ) mohl adresovat 16 kb paměti, což se v roce 1972 jevilo jako enormně velký rozsah. Měl také šest 8 bitových registrů nazvaných B,C,D,E,H,L a 8 bitový akumulátor. Programový čítač měl 8 úrovní. Obě tato pole registrů byla implementována jako dynamický paměťový modul a procesor měl skrytou fázi oživení této paměti v průběhu vyzvedávání instrukcí. Intel 8080 (1974) Intel 8008 Roku 1974 byl vyroben nástupce 8008 a zároveň první procesor použitý v osobním počítači Intel 8080, konkrétně v počítači Altair 8800 firmy MITS. Obsahoval 4500 tranzistorů a rozvinutější paralelizaci úkonů. 4

5 bitové. Obsahoval 7 registrů (A-E, H,L a páry: BC, DE a HL, které mohly být kombinovány jako 16 vlivy. Prodejní verze byla opatřena umělohmotným obalem k lepší ochraně procesoru před vnějšími Intel 8080 Motorola 6800 (1975) Krátce po uvedení 8080 přišla se svým procesorem firma Motorola. Roku 1975 s modelem Uměl zpracovat 78 instrukcí, včetně poněkud mysteriózní sady nazvané Halt and Catch fire, jejíž počátky sahají až k IBM 360. Jednalo se o sadu instrukcí, které umožnily zvyšovat rychlost sběrnice až k její maximální hranici. Původně se jednalo o sadu instrukcí řídící testy sběrnic. U některých konfigurací mohlo dojít až k vyhoření sběrnice, odtud název této sady. Registry byly zanedbatelně malé, k dispozici byly pouze dva 8 bitové akumulátory a 16 bitový indexový registr. Motorola 6800 Fairchild F8 (1975) Jednoduchý 8 bitový procesor firmy Fairchild Semiconducor byl díky absenci adresové sběrnice, a tím i nízké ceně, přímo předurčen k úspěchu. Měl 8 bitový akumulátor a 64 osmi bitových registrů, tzv. scratchpad RAM přístupných přes ISAR registr ve skupinách po osmi. Řešení umožnilo nepoužívat RAM pro malé programy. A zároveň umožnilo připojení druhého procesoru, kterým byl většinou F Fairchild F8 5

6 Intersil 6100 (1975) Jeden z velmi mála 12 bitových mikroprocesorů na trhu byl model od firmy Intersil navržený pro počítač PDP8 firmy DEC. Byla to přesná kopie PDP-8E a obsahovala stejnou instrukční sadu. První implementace pracovaly na frekvenci 4 MHz, pozdější řada A a C na 8 a 3.3 MHz. Obsahoval pouhé 3 registry, akumulátor, programový čítač a registr MQ. Každá instrukce četla akumulátor a registr MQ a zapisovala zpět do akumulátoru. Měl 12 bitovou adresovou sběrnici a omezení adresace RAM na pouhé 4 kb. Paměťová reference byla 7 bitová začínající od 0 nebo od adresy v programovém čítači. Zajímavostí tohoto procesoru byla absence zásobníku. Rutiny uložené v programovém čítači obsahovaly v prvním slově vlastní kód. Následník tohoto čipu, mikroprocesor 6102 (6120) přidal 3 adresové linky a velikost adresovatelné RAM se tak zvýšila na 32kB. Dále přibyly dva registry IFR, který obsahoval instrukci a DFR obsahující data. Intersil 6100 MOS Technology 6502 (1975) Osmi bitový procesor firmy MOS byl navržen jako přímá konkurence mikroprocesorů 6800 firmy Motorola a 8080 firmy Intel. Konkuroval hlavně cenou, která se v době vzniku pohybovala na 25$, zatímco oba konkurenční procesory stály 179$. V rámci konkurenčního boje se jejich cena posléze snížila na 79$ pracoval s malými časovými okamžiky kdy bylo zaručeno, že nedojde k přerušení a k požadavku na sběrnici. To ho předurčilo k domácímu použití. Protože obsluha videovýstupu mohla těchto malých časových okamžiků využít k výpisu aniž by bylo nutné zastavit mikroprocesor. Mikroprocesor 6502, ačkoliv jménem není příliš znám, sloužil v mnoha převratných počítačích. Prvním z nich byla herní konzole Atari Dále v herních konzolách Nintendo a ve slavných domácích počítačích firmy Commodore. 6

7 Architektura byla 8 bitová se 16 bitovou adresovou sběrnicí. Taktovací frekvence byla 1 MHz. Model 6502 také obsahoval velmi málo registrů. V tehdejších dobách byla rychlost RAM výrazně vyšší než rychlost procesoru. Zdálo se proto rozumné implementovat spíše operace s pamětí, než zvyšovat počty a velikost registrů. K dispozici byl 8 bitový akumulátor, dva 8 bitové registry X a Y, dále 8 bitový příznakový registr ( status register ) a 8 bitový ukazatel na pozici v zásobníku ( stack pointer ). V poslední řadě se pod pláštěm skrýval 16 bitový programový čítač ( program counter ). MOS 6502 TMS 9900 (1976) Jeden z prvních skutečně 16 bitových mikroprocesorů vydala firma Texas Instruments v červnu roku Používal se v mikropočítačích a měl 15 bitovou adresaci a dva integrované 16 bitové registry. Unikátním řešením bylo ponechání všech uživatelsky přístupných registrů v paměti. Těchto registrů bylo 16 a ukládaly se v RAM. Malý adresový prostor a nutnost rychlé RAM nepřinesly tomuto procesoru valný úspěch v boji s jeho hlavním konkurentem 8086 firmy Intel. TMS 9900 Intel 8085 (1976) Po velkém úspěchu 8080 přišla firma Intel s inovací nazvanou Intel

8 Zilog Z80 (1976) Zilog byl vylepšením 8080 navržený bývalými inženýry z firmy Intel. Také používal 8 a 16 bitovou adresaci a uměl provádět veškeré operace 8080 a navíc 80 dalších svých instrukcí. Používal 16 bitovou adresaci. Obsahoval zdvojenou registrovou sadu, se dvěma banky datových registrů A a F. Dále měl dva indexové registry IX a IY a 2 typy tzv. vektorových přerušení, přímý nebo přes 8 bitový registr. Prvotní implementace měla pracovní frekvenci 2.5 MHz, která byla posléze ve verzi Z80-H zvýšena až na 8 MHz. Zilog Z80 jako mnoho procesorů této doby měl velmi mnoho nezdokumentovaných instrukcí. V této době bylo snahou i chybný operační kód vyhodnotit. Zlom nastal až s příchodem mikroprocesoru Ve snaze dobýt pozice nejlevnějších počítačů, obsahoval Z80 vlastní generátor oživujících cyklů pro paměť RAM. Intel 8086 (1978) Zilog Z80 Pod pracovním názvem iapx 86 se skrýval první 16 bitový procesor firmy Intel. Byl vydán roku 1978 a byl založen na architektuře procesorů 8080 a Položil základy architektury zvané x86 a svou snahou o zpětnou kompatibilitu s předchozími procesory předurčil vznik instrukční asymetrie. Byl složen z 29 tisíc tranzistorů a jeho pracovní frekvence byla 5, 8 nebo 10 MHz v závislosti na počítači. V původní implementaci v počítači IBM dosahoval frekvence 5.77 MHz. Obsahoval stejný počet registrů jako 8085, tedy 4 16 bitové registry přístupné jako sada dvou 8 bitových polí. Fáze vyzdvižení a provedení instrukce byly rozděleny, jednalo se o jednoduchou formu pipelining. Instrukce měly proměnnou délku od 1 do 4 bytů. 8

9 Většina instrukcí mohla přistupovat pouze k jedné položce v paměti, proto musel být jeden z operandů vždy registr. Celkem 4 segmentové registry umožnily přistupovat k paměti o velikosti až 1 MB. Procesor rovněž neobsahoval žádnou implementaci pro práci s pohyblivou řádovou čárkou, tzv. floating point. Mohl být ale připojen ke koprocesoru, tím byl Intel 8087 MIL-STD-1750 (1979) Intel 8086 STD 1750 firmy Military Artifical Intelligence byl vytvořen pro potřeby amerického letectva. Je 16 bitový a jako většina tehdejších mikroprocesorů byl inspirován architekturou PDP-11. Jeho šestnáct 16 bitových registrů mohlo reprezentovat osm 32 bitových registrů reprezentovaných jako uspořádané dvojice registrů R0+R1, R1+R2..., které byly 16 bitové. Pouze registry mohly být použity k uložení adresy a R0 nemohl být použit jako index. R15 byl implicitně používán jako tzv. stack pointer, což byl ukazatel na zásobník. Programový čítač nebyl uživatelsky přístupný. Adresový prostor byl 16 bitů, ale integrovaná hardwarová správa paměti (MMU = Memory Management Unit) měla 20 bitovou adresaci. Zajímavým řešením bylo rozdělení uložení dat a instrukcí v paměti. Tzv. "PSW" (= Processor Status Word) vybíralo jednu z celkem 16 stránkovacích skupin. Každá stránkovací skupina obsahovala 16 registrů pro data a 16 registrů pro program. STD 1750 nabízel 16 operačních módů, supervisor, 14 uživatelských módů a jeden mód key s číslem 15, který mohl přistupovat pouze ke stránce číslo 15. Fotografie není k dispozici Intel 8088 (1979) V roce 1980 byl uveden procesor 8088, který byl v podstatě odlehčenou verzí S 16 bitovými registry a 8 bitovou sběrnicí. Hlavním rozdílem byla velikost tzv. prefetch queue, která byla u bytů a u 8088 pouhé 4 byty. Procesor pracoval na frekvenci 4.77 MHz. 9

10 U počítačových implementací se neujal a byl nahrazen mnohem oblíbenějším procesorem Motorola Intel 8088 AMD Am2901 (1979) Roku 1979 vstupuje na trh dnešní dvojka ve výrobě operačních systémů, firma Advanced Micro Devices, se svým prvním procesorem Am2901. Byl to jednoduchý 4 bitový procesor. Obsahoval šestnáct 4 bitových registrů a 4 bitovou aritmeticko logickou jednotku. V témže roce vydala firma AMD svůj první koprocesor AMD 9511 pro operace v pohyblivé řádové čárce, který implementoval 32 bitovou aritmetiku. Fotografie není k dispozici 80. léta 20. století Intel 8087 (1980) Roku 1980 vydala firma Intel 16 bitový matematický koprocesor ke svým modelům 8086 a Obsahoval 60 instrukcí pro operace s plovoucí řádovou čárkou a stal se tak zakladatelem rodiny koprocesorů řady x87. Původní procesor 8087 byl navržen tak, aby mohl paralelně sdílet sběrnici spolu s procesorem Monitoroval a zachytával příchozí instrukce pro operace s pohyblivou řádovou čárkou. Identifikaci těchto instrukcí zajišťovala zvláštní instrukční sada obsažená v procesoru 8086 ESC # pokrývající operační kódy D8 DF. Tyto instrukce nemohl procesor 8086 provést. Instrukce pro koprocesor se 10

11 zapisovaly s předponou F ( float ). Tedy instrukce pro součet dvou operandů ADD byla pro operaci v pohyblivé řádové čárce zapsána jako FADD. Intel 8087 Motorola (1982) První série spatřila světlo světa roku Jedná se první exemplář úspěšné rodiny procesorů Pracovní frekvence byla 8 MHz a 16 bitová architektura předznamenala úspěch této řady. Měl 24 bitové adresování paměti a lineární adresovací prostor, kdy může být adresována celá paměť, na rozdíl od segmentového přístupu u První implementace obsahovaly 32 bitové registry, rozdělené mezi datové a adresové. Jeden z registrů byl rezervován pro ukazatel na pozici v zásobníku, tzv. stack pointer. V případě,že byl zásobník naplněn, ukazatel byl přenastaven na nejčastěji používanou položku. Tento procesor na rozdíl od řady x86 ovládal dva operační módy, tzv. supervisor a user. Mód user zakazoval některé instrukce k přímému použití. Motorola Intel (1982) Roku 1982 přišla firma Intel na trh s nástupcem Tento 16 bitový procesor obsahoval 16 bitovou sběrnici a pouze několik instrukcí navíc. V tomto procesoru byla implementována detekce chybných instrukcí, nazvaná fault tolerance protection. Předchozí procesory 8086/8088 žádnou detekci chyb neobsahovaly a v případě přijetí chybné instrukce se zastavily, případně zhroutily. Poprvé se u procesorů Intel objevuje integrovaná kontrola přerušení a DMA. Dále časovač a logické jádro. Pracovní frekvence byla mezi 4 a 40 MHz v závislosti na implementaci. 11

12 Intel Intel (1982) Tento procesor byl pouze levnější variantou s 8 bitovou sběrnicí. Intel (1982) Intel Jeden z nejúspěšnějších 16 bitových procesorů firmy Intel vydaný roku Tento mikroprocesor si vybrala firma IBM k implementaci do IBM AT počítačů. První verze pracovaly na frekvenci 6 a 8 MHz, pozdější implementace až na 20MHz. 24 bitová adresace dovolila adresovat 16 MB paměti a 1GB virtuální paměti. Byl vyroben ze tranzistorů 1.5 micronovou technologií. Nízká cena a podpora firmy IBM přinesly firmě Intel a tomuto fenomenálnímu procesoru obrovský úspěch mezi uživateli, tím méně mezi programátory. Mikroprocesor obsahoval tzv. Virtual Memory Handler neboli virtuální pamět, která otevřela cestu k takřka neomezené paměti systému. Paměť je emulována a pokud není k dispozici RAM, je její nepoužívaný, ale obsazený obsah uložen na pevný disk a paměť je uvolněna k použití Velkou nevýhodou byl tzv. chráněný režim ( protected mode ) nezbytný pro jakýkoliv skutečný operační systém. Intel sice měl chráněný režim a umožňoval překlopení do tohoto režimu z reálného, ale návrat zpět už nebyl možný bez resetu mikroprocesoru. 12

13 Nepřehlédnutelnou zvláštností je, že byl navržen až po návrhu 80386, ale ten byl zatím příliš složitý a drahý pro sériovou výrobu. Intel (1985) Intel Roku 1986 vydala firma Intel první 32 bitový mikroprocesor. Tovární označení bylo P3 někdy též i386,což znamenalo 3 generaci řady x86. Procesor nebyl do této řady započítán pro jeho malou odlišnost od 8086 a celkový neúspěch. Procesor přinesl 32 bitovou architekturu a hardwarovou správu paměti, tzv. Memory Management Unit. Implementace hardwarového řízení paměti přinesla oproti starším procesorům řady x86 řadu výhod. Mezi nejdůležitější patřil multiprocessing SX DX AMD (1987) Model AMD je odvozený z Berkeley RISC design jako například IBM 801. Jedná se o přímého nástupce modelu 2900/2901 z roku Mikroprocesor měl velký počet registrů rozdělených na globální a lokální sady. Zajímavostí je, že žádný z registrů nesloužil jako příznakový registrů. V průběhu přerušení se obsahy registrů vymazaly a zároveň všechny registry mohly být veřejně nepřístupné v tzv. protected mode. Řada nebyla příliš komerčně úspěšná a tak v roce 1995 firma AMD upustila od jejího dalšího vývoje. AMD GC 13

14 Intel (1989) je první plně 32 bitový procesor řady x86, který se od předchozích výrazně odlišuje. Má optimalizovanou instrukční sadu, rozšířenou sběrnici a volitelně integrovanou jednotku pro operace v pohyblivé řádové čárce (FPU). Rozdíl mezi řadami SX a DX je právě v absenci této jednotky v řadě SX. Nejpomalejší procesory (SX) byly pomalejší než nejrychlejší procesory SX Všechny procesory byly vyráběny s FPU.Pokud se při testech ukázalo, že je tato jednotka vadná, laserem bylo přerušeno napájení a přístup ke sběrnici. Procesor byl označen jako SX a dále distribuován DX Nejpodstatnější změnou bylo integrování Datové a instrukční cache přímo do procesoru. Její velikost byla 8kB a byla typu SRAM. Byla navržena k uchovávání nejčastěji používaných instrukcí. Dalším vylepšením byl tzv. pipelining a 32 bitová sběrnice umožnila adresaci 4GB paměti DX2 Procesor z roku 1992 je zcela shodný s předchozím typem 80486DX, pouze s jednou odlišností. Jako první procesor používá tzv. clock doubling, tedy provede 2 cykly za 1 cyklus paměťové sběrnice. Rychlost procesoru je proto nastavena na dvojnásobek rychlosti sběrnice a je to také důvodem pomalosti 80486DX2 vůči 80486DX na stejné frekvenci DX4 Stejně jako využívá násobení cyklů. V tomto provedení triple clock, tedy 2 cykly za 1 cyklus sběrnice. Většinou se použil násobitel 3x25 = 75 MHz nebo 3x33.3 ~ 100MHz. 14

15 80486DX4 75 MHz 80486DX4 100MHz 90. léta 20. století DEC Alpha (1992) Architektura Alpha byla konstruována pro velmi dlouhý nepřetržitý operační provoz, podle DEC až na 25 let. Pro srovnání dnešní mikroprocesory jsou konstruovány na operační dobu kolem 10 let. Prvním mikroprocesorem této řady byl DEC EV Alpha je 64 bitová architektura s délkou instrukcí 32 bitů. Nemá žádnou zpětnou podporu 8 a 16 bitových operací, nicméně kvůli kompatibilitě se 8 a 16 bitové se operace konvertovaly. První model pracoval na taktovací frekvenci 200 MHz. Vnitřní superskalární architektura využívala superpipeline. Roku 1992 byl EV nejrychlejším procesorem na světě. Roku 1996 přichází model 21164PC s taktovací frekvencí 500 MHz, roku 1998 byl následován modelem o frekvenci 666 MHz. O 2 roky později přichází na trh verze s taktovací frekvencí 731 MHz. V létě roku 2001 byl oznámen vývoj 1000 MHz EV , jeho prodej byl zahájen až na podzim roku Poté co firmu DEC odkoupila firma Compaq, byl zahájen vývoj procesoru IA-64, který má sérii Alpha definitivně nahradit po roce DEC Alpha EV

16 AMD Am486 (1993) Roku 1993 přichází firma Advanced Micro Devices na trh se svým klonem procesoru Intel Tato firma vyráběla klony procesorů Intel již od řady 8080, nicméně nedostalo se jim velké přízně. Architektura byla téměř shodná s 80486, ale přestože se jednalo o klon, přinesl model Am486 několik zlepšení. Mezi hlavní výhody patřila 8 kb vyrovnávací paměť typu write back,tj. se zpožděným zápisem. Standardní měly tzv. write through cache. V tomto režimu jsou data zapisována jak do vyrovnávací paměti, tak do hlavní systémové paměti (RAM). To celkově zpomaluje, protože RAM bývá řádově pomalejší. V případě strategie zpožděného zápisu nejsou data nahrávána z vyrovnávací paměti do RAM do té doby než je to nezbytně nutné. Tato vyrovnávací paměť, jak systém write-through tak write-back se označuje jako paměť první úrovně, tzv. L1. Dalším vylepšením bylo snížení spotřeby na 3 volty, oproti Intel AMD Am486 Intel Pentium (1993) První exemplář Pentia byl dodán v roce Původní název byl i586, resp , ale byl přejmenován kvůli patentování jména, jelikož číselný název se patentovat nedá. Superskalární architektura umožnila paralelní provádění v tomto případě dvou skalárních instrukcí. Obsahoval dvě 32 bitové pipelines, tedy linky zpracování a predikci skoku. Predikce skoku je jedna z nejvýznamnějších vlastností novodobých mikroprocesorů. Predikční jednotka určuje nejpravděpodobnější adresu následující instrukce. Predikční jednotka analyzuje předchozí výskyt instrukcí v paměti a extrapoluje z těchto dat budoucí chování programu. Dále byla integrována 16 kb vyrovnávací paměť, kde byly uloženy nejčastěji prováděné instrukce. Mikroprocesor měl integrováno osm 32 bitových registrů a osm 80 bitových registrů pro operace 16

17 s plovoucí řádovou čárkou. Celkově obsahoval 3,1 milionu tranzistorů a pouze 2,3 milionu připadalo na logické jádro. Jeho pracovní frekvence byla 66 MHz. Pentium vypadalo jako dokonalý mikroprocesor, až do roku 1994, kdy byla objevena závažná chyba v operaci dělení v plovoucí řádové čárce, FDIV instrukce. Tato chyba vyvolala velkou vlnu vzniku různých vtipů na adresu Intelu. Chyba spočívala ve výpočtu rovnice z = (x/y)*y x, která se ne vždy rovnala 0 pro velký počet číslic za desetinnou čárkou. Intel Pentium Intel Pentium Pro (P6) (1995) Nástupce mikroprocesoru Pentium odráží věčnou snahu vývojářů o zachování kompatibility a zároveň se snahou implementovat nové, většinou rychlejší technologie. Dokladem toho je vnitřní překladač CISC ~ RISC v jádru tohoto mikroprocesoru. Hlavním rozdílem technologie RISC oproti CISC je stejná délka instrukce a tím rychlejší dekódování instrukce. Dále je to jednodušší instrukční sada oproti komplexní sadě v technologii CISC. Pentium Pro obsahoval tří cestné superskalární vyhodnocení instrukcí a jejich spekulativní provádění. Tato technologie umožňuje za jistých okolností zrychlit práci mikroprocesoru. Je založena na vyhodnocení instrukcí, které zatím nejsou potřeba a mikroprocesor je udržován v neustálém chodu. Samozřejmostí zůstala predikce skoku. AMD Am5x86 (1995) Jeden z nejpovedenějších mikroprocesorů firmy Advanced Micro Devices, někdy též nazývaný 80486DX5. Ačkoliv se zasazoval do patice určené pro nejednalo se o klon. Jediné co měl společné s jakýmkoliv procesorem Intel byla stejná patice a instrukční sada x86. 17

18 Tento procesor byl taktován pouze na jediné frekvenci 133MHz. Byl navržen pro 33MHz sběrnici. Jako jeho označení bylo někdy používáno P75. U tohoto procesoru je poprvé patrný tzv. P rating. Bylo to přejmenování procesorů firmy AMD na název ekvivalentní stejně výkonným procesorům firmy Intel. Odlišná architektura a jiná taktovací frekvence neprávem v očích zákazníků evokovala dojem, že AMD vydává pomalejší a horší procesory. Ve skutečnosti byl výkonnostní rozdíl dán příklonem ke strategii RISC a tím i nižší taktovací frekvenci. AMD Am5x86 AMD-K5 (1995) K5 je snahou firmy Advanced Micro Devices konkurovat drahým procesorům Pentium firmy Intel. Nejedná se o klon v pravém slova smyslu, architektura je zcela odlišná, založená na strategii RISC. Stejně jako mikroprocesor Pentium vykonává instrukční sadu řady x86. K5 měl 6 výkonných jednotek, z nichž 5 bylo pro celočíselné operace a jedna pro operace v pohyblivé řádové čárce. Pro srovnání Pentium mělo pouze dvě výkonné jednotky. AMD se snažilo, aby K5 v mnohém předčilo Pentium, tomu odpovídá i dvojnásobně velká vyrovnávací paměť 16 kb, čtyřcestné asociativní mapování, přejmenování registrů a spekulativní vykonávání instrukcí v souladu se strategií RISC. Přes veškerou snahu se nepodařilo vyrobit kvalitní mikroprocesor. K5 měl velké problémy s kompatibilitou a trpěl velmi mnoha neduhy. Jedním z nich byl například nezdokumentovaný násobitel, pokud byl nastaven na 3, ve skutečnosti pracoval pouze s hodnotou 2. Firma AMD reagovala na debakl ohlášením K5-PR200, ale tento model nebyl nikdy uveden. AMD K5 18

19 AMD-K6 (1996) Model K6 přinesl zlom ve vývoji procesorů této firmy. Roku 1996 koupila firma AMD firmu NexGen a získala přístup k jejich procesorům Nx686. AMD zcela zastavilo vlastní vývoj K6 a za pomoci inženýru z NexGen zahájilo nový vývoj Nx686/K6. Tím nepřímo přiznali, že vlastní mikroprocesory nejsou příliš dobré. Po debaklu s K5 to byl troufalý tah. AMD opustilo od značkování podle tzv. P rating a zachovalo plně název K6. K interpretaci instrukční sady používal x86 překlad/emulaci, nazývanou RISC86 emulace. Nejzajímavější vlastností K6 je tzv. split rail voltage. Dřívější procesory potřebovaly většinou 5V, s příchodem výkonnějších procesorů došlo paradoxně ke snížení spotřeby. Prvním krokem bylo snížení na 3.3. Z důvodu kompatibility bylo nutné rozdělit voltáž na dvě ( dual voltage ) a více ( split rail voltage ). Rozdělení používalo dvě různá napětí. Externí napájení bylo je typicky vyšší, 3,3V a interní napětí obvykle od 2.5V do 2.9V. K6 při frekvenci 200MHz používalo napětí 2.9V, 233MHz už 3.2V a 266MHz překvapivě pouhé 2.2V. Mikroprocesor umožňoval adresovat až 4GB paměti a byl vyroben 0,25 micronovou technologií. K6 byl zajímavou alternativou k procesoru Pentium Pro firmy Intel, poměr cena/výkon byl nadprůměrně dobrý. AMD-K6 AMD-K6-2 (1996) K6-2 je přímým nástupcem K6, vnitřní architektura je zcela shodná. Je zajímavý implementací instrukční sady 3DNow! pro zpracování multimediálních aplikací. 19

20 3DNow! byla odpověď na instrukční sadu MMX firmy Intel, přínosem oproti MMX bylo 21 nových instrukcí pro operace v plovoucí řádové čárce, MMX pracuje pouze s celočíselnými operacemi. Taktovací frekvence se zvýšila až na 550 MHz. AMD-K6-2 Intel Pentium II (1998) Pentium II umělo provádět všechny instrukce svých předchůdců řady x86. Při vývoji Pentia II bylo přihlíženo k různým zákazníkům na trhu a tak vznikly celkem čtyři verze, Klamath, Xeon, Celeron a Mobile. Generace těchto mikroprocesorů přišla se zajímavým řešením zapojení do základní desky. Oproti všem předchozím mikroprocesorům nebyla patice přímo na základní desce, ale mikroprocesor se zasazoval do zvláštního boxu nazvaného "doughterboard" (~ "motherboard"). Poté se procesor v boxu zasadil do základní desky. Toto řešení přetrvalo dlouhou dobu a neslo název "slot 1"/PPGA ("Plastic Pin Grid Array") Levnější varianta tohoto modelu Celereon neobsahovala ocrhanný plastový box a měla menší vyrovnávací pamět. Pentium 2 obsahoval rozšířenou instrukční sadu MMX, MultiMedia EXtension a 2 úrovně vyrovnávací paměti, tzv. L1 a L2 cache. Oproti Pentiu "1" měl navíc dynamické vykonávání instrukcí a duální nezávislou sběrnici. Superskalární architektura umožňovala paralelní vykonání některých skalárních instrukcí. Procesor měl 7,5 miliónu tranzistorů. 20

21 První Pentia 2 nesly kódové označení Klamath a nastoupily s frekvencí 233, 266, 300 a 333 MHz s rychlostí sběrnice 66 MHz. Druhá generace vyrobená technologií 0.25 micronu přinesla frekvence 350, 400 a 450 MHz s rychlostí sběrnice 100 MHz. Pentium 2 Celeron Intel Pentium III (1999) Tento procesor je přechodem v návratu Intelu ke klasickým paticím na základní desce. Pentium 3 byl vyráběn ve dvou provedeních jak pro Slot 1 tak pro novou patici nazvanou FCPGA ("Flip Chip Pin Grid Array"). Přinesl 500 MHz pracovní frekvenci s rychlostí sběrnice 100 nebo 133 MHz. Jeho vyrovnávací pamět byla 512 kb. Jeho architektura byla v mnohém podobná Pentiu 2, navíc měl integrováno sériové číslo a 70 nových instrukcí Internet Streaming SIMD. V polovině roku 2000 byla vydána verze s pracovní frekvencí 1,13 GHz a Pentium 3 se tak stal nejvýkonějším procesorem pro osobní počítače. Pentium III Slot 1 Pentium III FC-PGA 21. století AMD Athlon K7 ( ) Namísto K7 je přímým nástupcem K6 a je někdy též označován jako Athlon Classic. Název Athlon byl odvozen jako zkratka slova Decathlon. Taktovací frekvence začínala na 550MHz a 650MHz a později až na 1000MHz. Je kompatibilní s instrukční sadou x86 a zasazuje se do stejné patice jako Pentium 2, nazývané Slot 1. 21

Procesor Intel Pentium (1) Procesor Intel Pentium (3) Procesor Intel Pentium Pro (1) Procesor Intel Pentium (2)

Procesor Intel Pentium (1) Procesor Intel Pentium (3) Procesor Intel Pentium Pro (1) Procesor Intel Pentium (2) Procesor Intel Pentium (1) 32-bitová vnitřní architektura s 64-bitovou datovou sběrnicí Superskalární procesor: obsahuje více než jednu (dvě) frontu pro zřetězené zpracování instrukcí (značeny u, v) poskytuje

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Historie procesoru Pentium a jeho konkurence. Rostislav Kreisinger a Kamil Perutka

Historie procesoru Pentium a jeho konkurence. Rostislav Kreisinger a Kamil Perutka Historie procesoru Pentium a jeho konkurence Rostislav Kreisinger a Kamil Perutka Procesory 5. generace AMD K5 (1995) je procesor vyvinutý firmou AMD a kompatibilní s procesorem Pentium. Byl vyráběn ve

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Intel 80486 (2) Intel 80486 (1) Intel 80486 (3) Intel 80486 (4) Intel 80486 (6) Intel 80486 (5) Nezřetězené zpracování instrukcí:

Intel 80486 (2) Intel 80486 (1) Intel 80486 (3) Intel 80486 (4) Intel 80486 (6) Intel 80486 (5) Nezřetězené zpracování instrukcí: Intel 80486 (1) Vyroben v roce 1989 Prodáván pod oficiálním názvem 80486DX Plně 32bitový procesor Na svém čipu má integrován: - zmodernizovaný procesor 80386 - numerický koprocesor 80387 - L1 (interní)

Více

Intel 80286. Procesor a jeho konstrukce. Vývojové typy, činnost procesoru

Intel 80286. Procesor a jeho konstrukce. Vývojové typy, činnost procesoru Procesor a jeho konstrukce. Vývojové typy, činnost procesoru První obvod nazvaný mikroprocesor uvedla na trh firma Intel v roce 1970. Šlo o 4bitový procesor Intel 4004. V roce 1972 byl MCS8 prvním 8bitovým

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru.

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru. Úvod Mikroprocesor Mikroprocesor je srdcem počítače. Provádí veškeré výpočty a operace. Je to složitý integrovaný obvod, uložený do vhodného pouzdra. Dnešní mikroprocesory vyžadují pro spolehlivou činnost

Více

MIKROPROCESOR. (c) Ing. Josef Varačka. Title: XI 28 11:40 (1 of 8)

MIKROPROCESOR. (c) Ing. Josef Varačka. Title: XI 28 11:40 (1 of 8) MIKROPROCESOR 1/ Účel: Vzhledem k pokračující digitalizaci (používání zpracování dvojkového signálu) je žádoucí provozovat univerzální zařízení, které podle programu instrukcí informace zpracuje. Mikroprocesor

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Cache paměť - mezipaměť

Cache paměť - mezipaměť Cache paměť - mezipaměť 10.přednáška Urychlení přenosu mezi procesorem a hlavní pamětí Hlavní paměť procesoru je typu DRAM a je pomalá. Proto se mezi pomalou hlavní paměť a procesor vkládá menší, ale rychlá

Více

logický obvod instruk ní sadou program napsaný v mikroinstrukcích RISC CISC registry adresovacích mechanism Instruk ní sada mikroprocesoru

logický obvod instruk ní sadou program napsaný v mikroinstrukcích RISC CISC registry adresovacích mechanism Instruk ní sada mikroprocesoru Mikroprocesory Mikroprocesor je "mozkem" počítače, který slouží k zpracování instrukcí od programů, kterými je řízen. Některé instrukce zpracovává sám, k provedení některých dalších instrukcí používá různé

Více

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód Procesor Procesor Integrovaný obvod zajišťující funkce CPU Tvoří srdce a mozek celého počítače a do značné míry ovlivňuje výkon celého počítače (čím rychlejší procesor, tím rychlejší počítač) Provádí jednotlivé

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů Výstavba PC Vývoj trhu osobních počítačů Osobní počítač? Sálový počítač (Mainframe) IBM System/370 model 168 (1972) Minipočítač DEC PDP-11/70 (1975) Od 60. let počítač byl buď velký sálový nebo mini, stroj,

Více

Procesory. Autor: Kulhánek Zdeněk

Procesory. Autor: Kulhánek Zdeněk Procesory Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_825 1.11.2012 1 (CPU Central

Více

Architektura procesoru ARM

Architektura procesoru ARM Architektura procesoru ARM Bc. Jan Grygerek GRY095 Obsah ARM...3 Historie...3 Charakteristika procesoru ARM...4 Architektura procesoru ARM...5 Specifikace procesoru...6 Instrukční soubor procesoru...6

Více

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná

Více

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Linux a 64 bitů. SUSE Labs. Michal Ludvig Vojtěch Pavlík

Linux a 64 bitů. SUSE Labs. Michal Ludvig Vojtěch Pavlík 1 Linux a 64 bitů Michal Ludvig Vojtěch Pavlík SUSE Labs 02.04.04 Linux a 64 bitů, Michal Ludvig+Vojtěch Pavlík, SUSE Labs, 02.04.04, Strana 1 64 čeho? 2 bitovost procesoru

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 3 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvod do architektur personálních počítačů

Úvod do architektur personálních počítačů Úvod do architektur personálních počítačů 1 Cíl přednášky Popsat principy proudového zpracování informace. Popsat principy zřetězeného zpracování instrukcí. Zabývat se způsoby uplatnění tohoto principu

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2 Základy informatiky 2. Přednáška HW Lenka Carr Motyčková February 22, 2011 Základy informatiky 1 February 22, 2011 Základy informatiky 2 February 22, 2011 Základy informatiky 3 February 22, 2011 Základy

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

ARCHITEKTURA PROCESORŮ

ARCHITEKTURA PROCESORŮ ARCHITEKTURA PROCESORŮ Základními jednotkami, které tvoří vnitřní strukturu procesorů, jsou: řadič, který má za úkol číst operandy (data, čísla) a instrukce z operační paměti, dekódovat je a na základě

Více

Roman Výtisk, VYT027

Roman Výtisk, VYT027 Roman Výtisk, VYT027 Ohlédnutí za architekturou AMD K8 Představení architektury procesoru AMD K10 Přínos Struktura cache IMC, HyperTransport sběrnice Použitá literatura Ohlášení x86-64 architektury 5.

Více

Paměťový podsystém počítače

Paměťový podsystém počítače Paměťový podsystém počítače typy pamětových systémů počítače virtuální paměť stránkování segmentace rychlá vyrovnávací paměť 30.1.2013 O. Novák: CIE6 1 Organizace paměťového systému počítače Paměťová hierarchie...

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH PENTIÍ. Flynnova klasifikace paralelních systémů

CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH PENTIÍ. Flynnova klasifikace paralelních systémů Úvod: CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH PENTIÍ Flynnova klasifikace paralelních systémů Paralelní systémy lze třídit z hlediska počtu toků instrukcí a počtu toků dat: SI systém s jedním tokem instrukcí (Single

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Motherboard, CPU a RAM Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní desku počítače.

Více

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.05 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Operační systémy. Jednoduché stránkování. Virtuální paměť. Příklad: jednoduché stránkování. Virtuální paměť se stránkování. Memory Management Unit

Operační systémy. Jednoduché stránkování. Virtuální paměť. Příklad: jednoduché stránkování. Virtuální paměť se stránkování. Memory Management Unit Jednoduché stránkování Operační systémy Přednáška 8: Správa paměti II Hlavní paměť rozdělená na malé úseky stejné velikosti (např. 4kB) nazývané rámce (frames). Program rozdělen na malé úseky stejné velikosti

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Procesor z pohledu programátora

Procesor z pohledu programátora Procesor z pohledu programátora Terminologie Procesor (CPU) = řadič + ALU. Mikroprocesor = procesor vyrobený monolitickou technologií na čipu. Mikropočítač = počítač postavený na bázi mikroprocesoru. Mikrokontrolér

Více

Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích

Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích 1 Cíl přednášky Vysvětlit, jak pracují architektury CISC a RISC, upozornit na rozdíly. Zdůraznit, jak se typické rysy obou typů architektur

Více

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Od abakusu k PC Předchůdci počítačů abakus - nejstarší předek počítačů, počítací pomůcka založená na principu posuvných korálků. V Číně byl abakus používán od 13. století, v

Více

Přednáška. Správa paměti II. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012

Přednáška. Správa paměti II. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Přednáška Správa paměti II. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského

Více

PROCESORY. Typy procesorů

PROCESORY. Typy procesorů PROCESORY Procesor (CPU Central Processing Unit) je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost

Více

Charakteristika dalších verzí procesorů Pentium

Charakteristika dalších verzí procesorů Pentium Charakteristika dalších verzí procesorů Pentium 1 Cíl přednášky Poukázat na principy architektur nových verzí typů Pentií. Prezentovat aktuální pojmy. 2 Úvod Paralelní systémy lze třídit z hlediska počtu

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_8 IKT Procesory, Intel, AMD, Architektura x86-64, AMR. Mgr. Radomír Soural

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_8 IKT Procesory, Intel, AMD, Architektura x86-64, AMR. Mgr. Radomír Soural SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_8 IKT Procesory, Intel, AMD, Architektura x86-64, AMR Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název

Více

Charakteristika dalších verzí procesorů v PC

Charakteristika dalších verzí procesorů v PC Charakteristika dalších verzí procesorů v PC 1 Cíl přednášky Poukázat na principy tvorby architektur nových verzí personálních počítačů. Prezentovat aktuální pojmy. 2 Úvod Zvyšování výkonu cestou paralelizace

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Jan Nekvapil ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Jan Nekvapil ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Jan Nekvapil jan.nekvapil@tiscali.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Motivace MMX, EMMX, MMX+ 3DNow!, 3DNow!+ SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.2 Závěr 2 Efektivní práce s vektory

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

RISC a CISC architektura

RISC a CISC architektura RISC a CISC architektura = dva rozdílné přístupy ke konstrukci CPU CISC (Complex Instruction Set Computer) vývojově starší přístup: pomoci konstrukci překladače z VPP co nejpodobnějšími instrukcemi s příkazy

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Pokročilé architektury počítačů referát Intel Core 2 Quad Martin Samek SAM094 Abstrakt Text se bude zabývat procesorem Core 2 Quad firmy Intel. Text bude rozdělen do dvou hlavních částí, kde první část

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

Xbox 360 Cpu = IBM Xenon

Xbox 360 Cpu = IBM Xenon Xbox 360 Cpu = IBM Xenon VŠB TUO Ostrava 7.11.2008 Zdeněk Dubnický Architektura procesoru IBM Xenon a její přínosy -architektura -CPU -FSB -testování a ladění IBM Xenon Vývoj tohoto procesoru začal v roce

Více

Počítače Didaktik. Jan Lorenz. Semestrální projekt z X31SCS

Počítače Didaktik. Jan Lorenz. Semestrální projekt z X31SCS Počítače Didaktik Jan Lorenz Semestrální projekt z X31SCS Obsah Obsah...1 Úvod...2 Konstrukce počítače...3 Architektura Z80...4 Závěr...6 1 Úvod Jako celá řada kluků mé generace jsem si i já očekávání

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Mezipaměti počítače. L2 cache. L3 cache

Mezipaměti počítače. L2 cache. L3 cache Mezipaměti počítače Cache paměť - mezipaměť Hlavní paměť procesoru je typu DRAM a je pomalá. Proto se mezi pomalou hlavní paměť a procesor vkládá menší, ale rychlá vyrovnávací (cache) paměť SRAM. Rychlost

Více

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru Cíl přednášky: Vysvětlit principy práce s registry v architekturách RISC a CISC, upozornit na rozdíly. Vysvětlit možnosti využívání sad registrů. Zabývat se principy využívanými v procesorech Intel. Zabývat

Více

Hardware = technické (hmatatelné, materiální) vybavení počítače Rozdělení dílů (komponent) dle umístění: vně skříně počítače)

Hardware = technické (hmatatelné, materiální) vybavení počítače Rozdělení dílů (komponent) dle umístění: vně skříně počítače) Mgr. Jan Libich Hardware = technické (hmatatelné, materiální) vybavení počítače Rozdělení dílů (komponent) dle umístění: 1. interní (uvnitř skříně počítače) 2. externí (vně skříně počítače) 3. interně-externí

Více

Přehled paralelních architektur. Dělení paralelních architektur Flynnova taxonomie Komunikační modely paralelních architektur

Přehled paralelních architektur. Dělení paralelních architektur Flynnova taxonomie Komunikační modely paralelních architektur Přehled paralelních architektur Přehled paralelních architektur Dělení paralelních architektur Flynnova taxonomie Komunikační modely paralelních architektur Přehled I. paralelní počítače se konstruují

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Miroslav Tichý, tic136

Miroslav Tichý, tic136 Miroslav Tichý, tic136 32bitová mikroprocesorová architektura typu RISC(Reduced Instruction Set Computer) mobilním odvětví - smartphony, PDA, přenosné herní konzole, kalkulačky apod. Důvod: nízké vyzařované

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Architektury VLIW M. Skrbek a I. Šimeček

Architektury VLIW M. Skrbek a I. Šimeček Architektury VLIW M. Skrbek a I. Šimeček xsimecek@fit.cvut.cz Katedra počítačových systémů FIT České vysoké učení technické v Praze Ivan Šimeček, 2011 MI-PAP, LS2010/11, Predn.3 Příprava studijního programu

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Pokročilé architektury počítačů Architektura procesorů AMD Phenom 2009-2010 Lukáš Kamp, KAM077 2 1 Úvod AMD Phenom

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů )

Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů ) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů ) Führer Ondřej, FUH002 1. AVR procesory obecně

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Cache paměti (2) Cache paměti (1) Cache paměti (3) Cache paměti (4) Cache paměti (6) Cache paměti (5) Cache paměť:

Cache paměti (2) Cache paměti (1) Cache paměti (3) Cache paměti (4) Cache paměti (6) Cache paměti (5) Cache paměť: Cache paměti (1) Cache paměť: rychlá vyrovnávací paměť mezi rychlým zařízením (např. procesor) a pomalejším zařízením (např. operační paměť) vyrobena z obvodů SRAM s přístupovou dobou 1 20 ns V dnešních

Více

Systém adresace paměti

Systém adresace paměti Systém adresace paměti Základní pojmy Adresa fyzická - adresa, která je přenesena na adresní sběrnici a fyzicky adresuje hlavní paměť logická - adresa, kterou má k dispozici proces k adresaci přiděleného

Více

Z čeho se sběrnice skládá?

Z čeho se sběrnice skládá? Sběrnice Co je to sběrnice? Definovat sběrnici je jednoduché i složité zároveň. Jedná se o předávací místo mezi (typicky) více součástkami počítače. Sběrnicí však může být i předávací místo jen mezi dvěma

Více

Princip funkce počítače

Princip funkce počítače Princip funkce počítače Princip funkce počítače prvotní úlohou počítačů bylo zrychlit provádění matematických výpočtů první počítače kopírovaly obvyklý postup manuálního provádění výpočtů pokyny pro zpracování

Více

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu Čipová sada Čipová sada (chipset) je hlavní logický integrovaný obvod základní desky. Jeho úkolem je řídit komunikaci mezi procesorem a ostatními zařízeními a obvody. V obvodech čipové sady jsou integrovány

Více

Sbě b r ě n r i n ce

Sbě b r ě n r i n ce Sběrnice Sběrnice paralelní & sériové PCI, PCI-X PCI Express, USB Typ přenosu dat počet vodičů & způsob přenosu interní & externí ISA, PCI, PCI express & USB, FireWare Lokální & universální VL Bus PCI

Více

Vzpomínky na Commodore: Modely počítačů

Vzpomínky na Commodore: Modely počítačů Vzpomínky na Commodore: Modely počítačů V prvním dílu tohoto seriálu jsme si představili samotnou firmu Commodore a nahlédli jsme do její historie. Dnes si řekneme více o vývojových řadách výrobků CBM

Více

CHARAKTERISTIKA PROCESORU PENTIUM První verze:

CHARAKTERISTIKA PROCESORU PENTIUM První verze: CHARAKTERISTIKA PROCESORU PENTIUM První verze: Verze Pentia 200 Mhz uvádělo se 330 MIPS (srovnávalo se s 54 MIPS procesoru 486DX2-66). Struktura Pentia Rozhraní 64 bitů datová sběrnice, 32 bitů adresová

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1 ÚVOD DRUHY MIKROPROCESORŮ PRVNÍ ČIPY ROZDĚLENÍ CPU... 7

1 ÚVOD DRUHY MIKROPROCESORŮ PRVNÍ ČIPY ROZDĚLENÍ CPU... 7 1 ÚVOD... 2 2 DRUHY MIKROPROCESORŮ... 3 2.1 MOOREŮV ZÁKON... 3 3 PRVNÍ ČIPY... 4 3.1 TEXAS INSTRUMENT... 4 3.2 JEDNOČIPOVÝ POČÍTAČ... 5 3.3 VÝZNAMNÉ 8BITOVÉ PROCESORY... 5 4 ROZDĚLENÍ CPU... 7 4.1 PODLE

Více

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Strojový kód. Instrukce počítače

Strojový kód. Instrukce počítače Strojový kód Strojový kód (Machine code) je program vyjádřený v počítači jako posloupnost instrukcí procesoru (posloupnost bajtů, resp. bitů). Z hlediska uživatele je strojový kód nesrozumitelný, z hlediska

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Techniky zvýšení výkonnosti procesoru, RISC a CISC procesory

Techniky zvýšení výkonnosti procesoru, RISC a CISC procesory Techniky zvýšení výkonnosti procesoru, RISC a CISC procesory Kategorizace architektur počítačů Co popisuje architektura počítačů: (CPU = ALU + řadič + paměť + Vstupy/Výstupy) Subskalární architektura (von

Více

2 Hardware a operační systémy

2 Hardware a operační systémy Operační systémy 2 Hardware a operační systémy Obsah: 2.1 Procesor CPU, 2.1.1 Zpracování instrukcí, 2.1.2 Zvyšování výkonu CPU, 2.1.3 Režimy CPU, 2.2 Paměť, 2.2.1 Cache, 2.3 Vstupně výstupní zařízení,

Více

2) Registry Velmi rychlé paměťové místo malé kapacity (jednotky bytů) umístěné většinou uvnitř procesoru počítače.

2) Registry Velmi rychlé paměťové místo malé kapacity (jednotky bytů) umístěné většinou uvnitř procesoru počítače. Procesory Co je to procesor? Procesor je integrovaný obvod, který zajišťuje funkce počítače a je tak jeho základním kamenem. Jeho prudký vývoj začal v 70tých letech a od té doby se počet tranzistorů obsažených

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Pokročilé architektury počítačů Architektura Intel Larrabee 5.12.2009 Josef Stoklasa STO228 Obsah: 1. Úvod do tajů

Více

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD Úvod SISD Single instruction single data stream Sekvenční výpočty MISD 1. Přednáška Historie Multiple instruction single data stream SIMD Single instruction multiple data stream MIMD Multiple instruction

Více

HelenOS ARM port. Pavel Jančík Michal Kebrt Petr Štěpán

HelenOS ARM port. Pavel Jančík Michal Kebrt Petr Štěpán HelenOS ARM port Pavel Jančík Michal Kebrt Petr Štěpán HelenOS experimentální operační systém (MFF) multiplatformní microkernel amd64, ia32, ia32xen, ia64, mips32, ppc32, ppc64, sparc64 plánování správa

Více

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PROCESORY Ing. Bouchala Petr 2010 Vytištěno pro vnitřní potřebu školy PROCESORY 1.Úvod základní pojmy

Více

Jak se procesory vyrábí

Jak se procesory vyrábí Mikroprocesor (neboli CPU - Central Processing Unit) je jedním ze základních prvků každého počítače. Provádí výpočty zadané programem. Základním měřítkem výkonu procesoru je jeho frekvence a počet zpracovaných

Více

Metody připojování periferií

Metody připojování periferií Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 3 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více