MIKROPROCESOR. (c) Ing. Josef Varačka. Title: XI 28 11:40 (1 of 8)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIKROPROCESOR. (c) Ing. Josef Varačka. Title: XI 28 11:40 (1 of 8)"

Transkript

1 MIKROPROCESOR 1/ Účel: Vzhledem k pokračující digitalizaci (používání zpracování dvojkového signálu) je žádoucí provozovat univerzální zařízení, které podle programu instrukcí informace zpracuje. Mikroprocesor hradlové pole, které podle daných příkazů instrukcí vykonává činnost. 2/ Vývoj: První procesory byly vzhledem k formátu dodaných a zpracovaných dat 4 bitové. Existovala sada instrukcí ve formátu čísla, navíc se používala i osmičková soustava. (Numerická kalkulačka 4 bitový procesor). Protože programování bylo nemotorné, byly vyvinuty v 70 tých letech 8 bitové procesory. Ty umí kromě čísel i znaky (8 bitů = 256 kombinací v jedné slabice). Řada 80xx (nebo Zilog Z 80). Následovaly procesory 16 ti bitové XT 8086, 80186, Další byla "půlbitová" technologie Architektura 16/32 bitů 16 bitů venku, 32 uvnitř. Technologie SX,DX. Plná 32 bitová technologie Nejnovější technologie Pentium X, Dual Core. Standard IBM. Advanced Micro Devices kopíruje a vylepšuje Intel... Title: XI 28 11:40 (1 of 8)

2 Von Neumannovo schéma: Pojmy: Aritmeticko logická jednotka (ALU, ALJ) : Jednotka procesoru, která provádí aritmetické (sčítání, odčítání, násobení, dělení) a logické (posuvy, logické AND a OR) operace. Registry : Velmi rychlé paměťové místo malé kapacity (jednotky bytů) umístěné většinou uvnitř procesoru. Jejich výhodou oproti paměti mimo procesor je to, že informace v nich jsou přístupné téměř okamžitě. Časování : Procesor je synchronní zařízení, to znamená, že ke generování jednotlivých řídících signálů potřebuje tzv. hodinový signál CLK (Clock). Ten je generován nižšími obvody. Díky tomuto hodinovému signálu je zabezpečeno správné časování činností probíhajících uvnitř procesoru. Počet period hodin potřebný pro provedení celé instrukce bývá označován jako instrukční cyklus. IRQ přerušení : Přerušení je signál, který k mikroprocesoru vyšle některé hardwarové zařízení nebo program. Mikroprocesor musí poté přerušit svoji činnost a povel zpracovat. Když skončí zpracování povelu, vrátí se zpět ke stavu před přerušením. Každý signál je identifikován svým číslem (0 15). DMA přerušení (Direct Memory Acces) : K tomuto přerušení je potřeba samostatného řadiče DMA. Periferní zařízení v tomto případě nežádá signálem IRQ mikroprocesor, ale řadič DMA o zprostředkování vstupu do paměti. Po splnění požadavku vyslaného řadičem k mikroprocesoru (požadavek nemusí být splněn), mikroprocesor vyšle signál zpět k řadiči a ten převezme úplnou kontrolu nad periferním zařízením. Přitom mikroprocesor nepřeruší svoji činnost, kterou prováděl před obdržením žádosti od řadiče. Když řadič ukončí obsluhu PZ, informuje o tom mikroprocesor. ROP (RISC Operation) : Jednoduchá "vnitřní instrukce", která se používá pro vykonání části instrukce. MMX (MultiMedia extention) : Rozšíření procesoru o 57 nových instrukcí pro rychlejší zpracování signálů. Technologie MMX využívá techniky SIMD, která dovoluje zpracovat mnoho informací během jediné instrukce. Možnosti MMX technologie využívají především aplikace pro práci s 2D/3D grafikou, zvukem, videem a kompresí dat. Přesahování (Overlapping) : Přesahování zpočívá v tom, že vykonávání některých instrukcí se v procesoru dokončuje v době náležející již další instrukci. Pipelining (řetězení) : Lze chápat jako přesahování procesoru, který se skládá z řady sériově řazených subprocesorů. Skalární procesor : Procesor s jedním mikroprocesorem se nazývá skalární procesor. Superskalární procesor : Procesor s více kanály pro zpracování instrukcí se nazývá superskalární procesor. Díky této technice je možné, aby procesor během jednoho taktu zpracoval více než jednu instrukci. Procesory RISC (Reduced Instruction Set Computer) : Je to procesor s redukovanou instrukční sadou. Architektura RISC realizuje správnost a jednoduchost souboru instrukcí, které dovolují opakované použití jednotlivých bloků obvodů pro provádění většiny instrukcí. Procesory CISC (Complet Instruction Set Computer) : Je to procesor s kompletním souborem instrukcí. Výsledkem této architektury je velký počet specializovaných typů instrukcí, které z časového pohledu mohou trvat až 300 strojových cyklů. Pozn.: u posledních procesorů dochází ke kombinaci RISC jádra a CISC procesoru. Title: XII 4 11:12 (2 of 8)

3 BIU (Bus Interface Unit) : Je to jednotka styku se sběrnicí. Zabezpečuje veškerou komunikaci mezi mikroprocesorem a jeho okolím. IPU (Instruction Prefetch Unit) : Je to jednotka předvýběru instrukcí. Plní 16 ti bytovou frontu předvybraných instrukcí pro jednotu dekódování instrukcí. IDU (Instruction Decode Unit) : Je to jednotka dekódování instrukcí. Má obdobnou funkci jako IPU. EU (Execution Unit) : Je to jednotka provádění instrukcí nebo též výkonná jednotka. Provádí vlastní všechny výpočty. SU (Segmentation Unit) : Je to jednotka segmentace. Tato jednotka provádí výpočet fyzické adresy. PU (Paging Unit) : Je to stránkovací jednotka. Je aktivní pouze v módu chráněné virtuální paměti v případě, že je aktivní mechanismus stránkování. V tomto případě převádí lineární adresu generovanou jednotkou SU na fyzickou adresu. ICU (Instruction Control Unit) : Je to jednotka pro řízení zpracování instrukcí. Obsahuje logiku, která je potřebná k zavádění a dokončování instrukcí mimo pořadí, přejmenování registrů. 3DNow! (Enhanced 3DNow! Technology) : AMD Athlon obsahuje rozšířenou 3DNow! technologii zaměřenou na 3D multimediální výkonnost. Obsahuje 21 originálních instrukcí a dalších 24 nových instrukcí, které pomocí SIMD zvyšují 3D výkonnost. Title: XII 4 11:14 (3 of 8)

4 Pentium MMX : Procesory Pentium s technologií MMX jsou založeny na vylepšené 0,35 mikronové technologii CMOS, která dovoluje dodat vyšší výkon s nižší spotřebou elektrické energie. Procesor obsahuje 4,5 mil. tranzistorů. Kromě posílení o instrukce MMX je obohacen o několik vylepšení vnitřní architektury. Zdvojená vyrovnávací paměť cache má 32 KB, výkonnější je předvídání větvení instrukcí. Pentium Pro : První CISC procesor s RISC jádrem. Jedná se o další generaci Pentia, nyní nazývanou P6, která byla uvedena na trh v r a skládá se ze dvou čipů (sek. cache L2 na samostatném čipu). Je zhotoven tech. 0,6 mikrometru, jeho CPU má 5,5 mil. tranzistorů s 15,5 v sekundární cache, poloviční frekvence zběrnice činí 75 MHz, má 5 prováděcích jednotek (2x celočíselné IU, 2x generátory adres AGU, 1x FPU pro operace s násobením, dělením a posunem), L1 cache 16 KB, L2 cache 512 KB, celá jednotka dodá 6 mikrooperací v jednom taktu. Z vnitřní architektury tohoto procesoru vychází stavba PII a PIII Pentium II : Pentium II v sobě spojuje pokrokové technologie procesoru PentiumPro s možnostmi technologie MMX. Technologie MMX umožňuje posílit výkon při zpracování zvuku, videa, a grafických aplikací, stejně jako zrychlit šifrování dat a jejich kompresi. Nová je technologie pouzdření přináší širokou dostupnost procesoru Pentium II a poskytuje dostatečnou rezervu pro zvyšování výkonu i pro další generace procesoru. Sběrnicová architektura procesoru Pentium II odstraňuje omezení, která existují při použití jediné sběrnice. Procesor je vyroben technologií 0,25 mikrometrů a obsahuje řádově 7,5 mil. tranzistorů. Technické parametry: takt 200 MHz, rychlost systémové sběrnice 100 MHz, L1 cache 32 KB, L2 cache 512 KB (používá 64 bitovou sběrnici). Intel Xeon a Intel Xeon MP: Procesor Intel Xeon byl vyvinut jako výkonný procesor pro použití především v počítačích sloužících jako velmi zatěžované servery a pracovní stanice. Jeho hlavní výhodou je jeho využití v multiprocesorových systémech (až 16 procesorů). Minulý rok byl představen firmou Intel procesor Intel Xeon MP, který pracuje na frekvenci 1,4 GHz až 1,6 GHz (až 4 procesorové). Pentium III a Pentium III s jádrem Coppermine : Procesor Pentium III je určen především uživatelům, kteří často pracují s Internetem nebo dalšími aplikacemi náročnými na rychlý přenos dat. V tomto ohledu je nejvýznamnější rozšíření Streaming SIMD Extensions. Vnitřní architektura je totožná s Pentiem II. Technické údaje: technologie 0,25 mikrometrů, takt 500 MHz až 600 MHz, jádro z 9,5 mil. tranzistorů, L1 cache 32 KB, L2 cache 512 KB, pouzdro SECC 2, napájecí napětí 2 V. Pentium III Coppermine je vyráběn 0,18mikronovou technologií, takt procesoru je 600 MHz až 1,2 GHz, L1 a L2 cache běží na frekvenci 133 MHz a jsou obdobné jako u standardního P III, pouzdro je FCPGA, napájecí napětí je 1,6 V. Intel Celeron : Je to levnější verze Pentia II s jádrem Covington, byla odstraněna L2 cache což se projevilo dost znatelně na výkonu. Tento nedostatek byl odstraněn až u Celeronu s jádrem Mendocino přidáním 128 KB on die cache, která pracuje na frekvenci procesoru. Oba procesory jsou vyráběny 0,25mikronovou tech., v čem se ale zásadně liší je počet tranzistorů (Covington 7,5 mil., Mendocino 19 mil.), dále jejich frekvence pracují na frekvenci 66 MHz. Pozdější verzí je Celeron s jádrem Coppermine. Je vyráběn 0,18mikronovou tech., má implementovanou sadu instrukcí SIMD, L1 cache 32 KB, L2 cache 128 KB, rychlost sběrnic je 100 MHz a takt procesoru je od 566 MHz až do 1,1 Ghz, podporuje technologii MMX. Dnes nejnovějším je Celeron s jádrem Willamette, který pracuje na frekvencích 1,2 až 1,7 GHz, velikost jeho L2 cache je 128 nebo 256 KB a je vyráběn 0,18mikronovou tech. Pentium IV : Je to Pentium vyráběné 0,18mikronouvou technologií s jádrem nazvaným Willamette, Technické parametry jsou asi takovéto: takt procesoru 1,4 až 2 GHz, L2 chase 256 KB, rychlost sběrnice 400 MHz, pouzdro Socket 478. Jeho nejnovější verze se vyrábí 0,13mikronovou tech. a pojmenování jeho jádra je Northwood. Jeho rozdíl spočívá ve vyšší frekvenci 2 až 2,533 Ghz, v rozšíření L2 cache na 512 KB a rychlost sběrnice vzrostla a to na 533 MHz. Jediné co se nezměnilo je pouzdro. V dnešních dnech jsou na trhu k dostání procesory P IV o kmitočtu až 3 GHz. Title: XII 4 11:15 (4 of 8)

5 Procesory firmy AMD: Procesor AMD K5 : Byl uveden na trh 17. června 1996 a využívá nezávisle vytvořený superskalární design založený na RISCovém procesoru vyráběném pomocí 0,35mikronové technologie, jinak je ale CISCový vyrobený 0,5mikronovou tech. Technické parametry jsou takovéto: obsahuje 4,3 mil. tranzistorů, cache 16KB pro data, 8KB pro instrukce, 32 bitový AB, 64 bitový DB a má o 30% větší výkon než Pentium. AMD K6 : Poté, co AMD koupila firmu NexGen, použila její architekturu procesoru do svého nového čipu AMD K6. Procesor AMD K6 je šesté generace a využívá superskalární architektury RISC 86, takže může vykonávat šest instrukcí současně. K dispozici má sedm paralelních jednotek, z toho jedna je jednotka MMX a jedna pro počítání v plovoucí čárce. Přímo v procesoru jsou obsaženy velké primární vyrovnávací paměti, instrukční a datová, po 32 KB. Součástí procesoru je vysoce výkonná aritmetická jednotka pro výpočty v plovoucí čárce a další jednotka pro provádění instrukcí MMX. AMD K6 2 : Procesor K6 2 je přímým nástupcem K6. Vnitřní architektura je sním totožná. U tohoto procesoru se poprvé objevuje technologie 3DNow!. Je to vlastní AMD instrukční sada pro zpracování videa a audia, která si získala oblibu programátorů. Hlavní rozdíl mezi MMX a 3DNow! je ten, že MMX je zaměřen na operace v pevné čárce, zatím 3DNow! rozšiřuje instrukční řadu o dalších 21 SIMD (Single Instruction Multiple Data) nových instrukcí zaměřených na operace v plovoucí čárce. To dovoluje zrychlení operací v plovoucí desetinné čárce. Během jednoho hodinového cyklu jsou tedy dokončeny čtyři instrukce. Procesor je vyráběn 0,25 mikronovou technologii a je zatím na frekvenci MHz. Obsahuje 9,3 milionů tranzistorů, opět obsahuje 64 KB L1 cache a sběrnice má takt 100 MHz. K6 III : Tento procesor je opět vybaven 3DNow!. Obsahuje 21,3 milionů tranzistorů a je vyráběn na 0,25 mikronové technologii. Procesor má dvě cache, L1 a L2. L1 je standardní výbava řady K6 a má 64 KB a L2 cache je o velikosti 256 KB, která běží plnou rychlostí procesoru. Vnitřní design cache, nazývaná TriLevel Cache, umožňuje 64 bitové čtení a zápis, 4 cestný přístup k L2 a 100 MHz sběrnice zajišťuje optimální přístup k externí L3 cache. Technologické problémy neumožnily jít společnosti AMD na vyšší frekvence, takže zůstalo pouze u dvou modelů 400 MHz a 450 MHz. K6 2+ : Jelikož procesor K6 III je výrobně dosti a jeho výkon nedosahuje tak vysoké úrovně rozhodla se firma AMD vyrobit nový odlehčený procesor. Oproti K6 III má L2 cache pouze 128 KB, dále obsahuje rozšířenou sadu instrukcí 3DNow! a je vyráběn 0,18mikronovou tech. K7 Athlon : AMD Athlon je založen na sedmé generaci architektury x86, která je vybavena superpipeliningem, devíti výstupovou superskalární architekturou optimalizovanou pro vysoké frekvence. AMD Athlon má rozdělenou rozlehlou dual portovou 128 KB L1 cache na 64 KB instrukční cache a 64 KB datovou cache, dále dvoucestnou 2048 položkovou stromovou predikční tabulku, pár paralelních dekodérů x86 instrukcí a několik celočíselných (integer) a plovoucí čárka plánovačů pro nezávislé superskalární spekulativní provádění instrukcí mimo pořadí (out of order). Tyto elementy jsou vloženy do jedné agresivně pracující pipeline, která obsahuje 10 stupňový celočíselný pipelining a 15 stupňový pro pohyblivou čárku. Procesor je vyráběn 0,18mikronovou tech. a obsahuje 22 mil. tranzistorů na ploše 102 mm. Podporuje technologie MMX, SSE, 3DNow! a u novějších typů i 3DNow Professional. Procesor AMD K7 Duron : Duron je levnou verzí Athlonu, která přišla na trh v červnu roku 2000 (původní označení Spitfire). Duron by měl nahradit K6 2, o kterém se již začíná mluvit jako o "mrtvém". První procesory byly na frekvencích 550, 600, 650 a 700 MHz a měly 64 KB on die L2 cache. Dnes jsou vyráběny 0,18mikrnovou technologií a mohou pracovat až na frekvenci 1,3 GHz. Dále jejich cache L1 má velikost 128 KB a L2 64 KB on die, podporují technologie MMX, SSE, 3DNow! a 3DNow! Professional. Title: XII 4 11:16 (5 of 8)

6 Procesory firem Cyrix a IBM : Procesor Cyrix/IBM 6x86MX (M2) : Je to CISC procesor, byl navrhnut firmou Cyrix Corp. a jeho dřívější označení je kódovým jménem M2. Začal se vyrábět z mnoha příčin v továrnách firmy IBM a ta začala tento čip prodávat pod vlastním jménem IBM 6x86MX. Charakteristika procesoru : Procesor 6x86MX je založen na technologii procesoru 6x86 a stejně jako jeho konkurenti Pentium II a K6 má multimediální podporu MMX. Skládá se ze čtyř hlavních funkčních bloků: Memory Management Unit (MMU jednotka pro správu paměti), vlastní CPU, Cache Unit (CU jednotka vyrovnávací paměti), Bus Interface Unit (BIU jednotka rozhraní sběrnice). CPU obsahuje superpipelined Integrer Unit (IU), Branch Target Buffer (BTB paměť adres skoků) a Floating Point Unit (FPU) Procesory firmy VIA Cyrix : Procesor VIA Cyrix III Procesory firmy Transmeta (Crusoe) : Procesor Crusoe TM3120 : Tento procesor pracuje na frekvenci 400 MHz a je určen zejména do přenosných specializovaných zařízení s připojením na Internet, které budou poháněny Linuxem. Procesor Crusoe TM5400 : Tento procesor pracuje na frekvenci MHz a je určen do běžných notebooků se systémem Windows. Má L1 cache 128 KB a L2 cache 256 KB. Title: XII 4 11:16 (6 of 8)

7 Procesory firmy DEC : Procesory ALPHA Procesory od firmy Silicon Graphics : Procesory MIPS Procesory od konsorcia firem IBM, Apple a Motorola : Procesory Power PC Procesory od firmy Sun : Procesory Sparc Procesory od firmy IBM : Procesor RISC System 6000 : Je to 32 bitový RISC procesor a jeho CPU tvoří jednotky ICU, FXU a FPU. Procesory firmy Motorola : Procesor Motorola : 32 bitový procesor, obsahuje 32 datových registrů a může přímo adresovat 4 GB paměti. Title: XII 4 11:16 (7 of 8)

8 Title: XII 18 11:22 (8 of 8)

Procesor Intel Pentium (1) Procesor Intel Pentium (3) Procesor Intel Pentium Pro (1) Procesor Intel Pentium (2)

Procesor Intel Pentium (1) Procesor Intel Pentium (3) Procesor Intel Pentium Pro (1) Procesor Intel Pentium (2) Procesor Intel Pentium (1) 32-bitová vnitřní architektura s 64-bitovou datovou sběrnicí Superskalární procesor: obsahuje více než jednu (dvě) frontu pro zřetězené zpracování instrukcí (značeny u, v) poskytuje

Více

Intel 80486 (2) Intel 80486 (1) Intel 80486 (3) Intel 80486 (4) Intel 80486 (6) Intel 80486 (5) Nezřetězené zpracování instrukcí:

Intel 80486 (2) Intel 80486 (1) Intel 80486 (3) Intel 80486 (4) Intel 80486 (6) Intel 80486 (5) Nezřetězené zpracování instrukcí: Intel 80486 (1) Vyroben v roce 1989 Prodáván pod oficiálním názvem 80486DX Plně 32bitový procesor Na svém čipu má integrován: - zmodernizovaný procesor 80386 - numerický koprocesor 80387 - L1 (interní)

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více

Intel 80286. Procesor a jeho konstrukce. Vývojové typy, činnost procesoru

Intel 80286. Procesor a jeho konstrukce. Vývojové typy, činnost procesoru Procesor a jeho konstrukce. Vývojové typy, činnost procesoru První obvod nazvaný mikroprocesor uvedla na trh firma Intel v roce 1970. Šlo o 4bitový procesor Intel 4004. V roce 1972 byl MCS8 prvním 8bitovým

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH PENTIÍ. Flynnova klasifikace paralelních systémů

CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH PENTIÍ. Flynnova klasifikace paralelních systémů Úvod: CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH PENTIÍ Flynnova klasifikace paralelních systémů Paralelní systémy lze třídit z hlediska počtu toků instrukcí a počtu toků dat: SI systém s jedním tokem instrukcí (Single

Více

Historie procesoru Pentium a jeho konkurence. Rostislav Kreisinger a Kamil Perutka

Historie procesoru Pentium a jeho konkurence. Rostislav Kreisinger a Kamil Perutka Historie procesoru Pentium a jeho konkurence Rostislav Kreisinger a Kamil Perutka Procesory 5. generace AMD K5 (1995) je procesor vyvinutý firmou AMD a kompatibilní s procesorem Pentium. Byl vyráběn ve

Více

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru.

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru. Úvod Mikroprocesor Mikroprocesor je srdcem počítače. Provádí veškeré výpočty a operace. Je to složitý integrovaný obvod, uložený do vhodného pouzdra. Dnešní mikroprocesory vyžadují pro spolehlivou činnost

Více

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2 Základy informatiky 2. Přednáška HW Lenka Carr Motyčková February 22, 2011 Základy informatiky 1 February 22, 2011 Základy informatiky 2 February 22, 2011 Základy informatiky 3 February 22, 2011 Základy

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Cache paměť - mezipaměť

Cache paměť - mezipaměť Cache paměť - mezipaměť 10.přednáška Urychlení přenosu mezi procesorem a hlavní pamětí Hlavní paměť procesoru je typu DRAM a je pomalá. Proto se mezi pomalou hlavní paměť a procesor vkládá menší, ale rychlá

Více

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná

Více

Charakteristika dalších verzí procesorů Pentium

Charakteristika dalších verzí procesorů Pentium Charakteristika dalších verzí procesorů Pentium 1 Cíl přednášky Poukázat na principy architektur nových verzí typů Pentií. Prezentovat aktuální pojmy. 2 Úvod Paralelní systémy lze třídit z hlediska počtu

Více

logický obvod instruk ní sadou program napsaný v mikroinstrukcích RISC CISC registry adresovacích mechanism Instruk ní sada mikroprocesoru

logický obvod instruk ní sadou program napsaný v mikroinstrukcích RISC CISC registry adresovacích mechanism Instruk ní sada mikroprocesoru Mikroprocesory Mikroprocesor je "mozkem" počítače, který slouží k zpracování instrukcí od programů, kterými je řízen. Některé instrukce zpracovává sám, k provedení některých dalších instrukcí používá různé

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód Procesor Procesor Integrovaný obvod zajišťující funkce CPU Tvoří srdce a mozek celého počítače a do značné míry ovlivňuje výkon celého počítače (čím rychlejší procesor, tím rychlejší počítač) Provádí jednotlivé

Více

Úvod do architektur personálních počítačů

Úvod do architektur personálních počítačů Úvod do architektur personálních počítačů 1 Cíl přednášky Popsat principy proudového zpracování informace. Popsat principy zřetězeného zpracování instrukcí. Zabývat se způsoby uplatnění tohoto principu

Více

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PROCESORY Ing. Bouchala Petr 2010 Vytištěno pro vnitřní potřebu školy PROCESORY 1.Úvod základní pojmy

Více

Jan Nekvapil ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Jan Nekvapil ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Jan Nekvapil jan.nekvapil@tiscali.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Motivace MMX, EMMX, MMX+ 3DNow!, 3DNow!+ SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.2 Závěr 2 Efektivní práce s vektory

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

ARCHITEKTURA PROCESORŮ

ARCHITEKTURA PROCESORŮ ARCHITEKTURA PROCESORŮ Základními jednotkami, které tvoří vnitřní strukturu procesorů, jsou: řadič, který má za úkol číst operandy (data, čísla) a instrukce z operační paměti, dekódovat je a na základě

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Charakteristika dalších verzí procesorů v PC

Charakteristika dalších verzí procesorů v PC Charakteristika dalších verzí procesorů v PC 1 Cíl přednášky Poukázat na principy tvorby architektur nových verzí personálních počítačů. Prezentovat aktuální pojmy. 2 Úvod Zvyšování výkonu cestou paralelizace

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Roman Výtisk, VYT027

Roman Výtisk, VYT027 Roman Výtisk, VYT027 Ohlédnutí za architekturou AMD K8 Představení architektury procesoru AMD K10 Přínos Struktura cache IMC, HyperTransport sběrnice Použitá literatura Ohlášení x86-64 architektury 5.

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů Výstavba PC Vývoj trhu osobních počítačů Osobní počítač? Sálový počítač (Mainframe) IBM System/370 model 168 (1972) Minipočítač DEC PDP-11/70 (1975) Od 60. let počítač byl buď velký sálový nebo mini, stroj,

Více

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru Cíl přednášky: Vysvětlit principy práce s registry v architekturách RISC a CISC, upozornit na rozdíly. Vysvětlit možnosti využívání sad registrů. Zabývat se principy využívanými v procesorech Intel. Zabývat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 3 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PROCESORY Ing. Bouchala Petr 2007 Vytištěno pro vnitřní potřebu školy PROCESORY 1.Úvod základní pojmy

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Pokročilé architektury počítačů referát Intel Core 2 Quad Martin Samek SAM094 Abstrakt Text se bude zabývat procesorem Core 2 Quad firmy Intel. Text bude rozdělen do dvou hlavních částí, kde první část

Více

Procesory. Autor: Kulhánek Zdeněk

Procesory. Autor: Kulhánek Zdeněk Procesory Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_825 1.11.2012 1 (CPU Central

Více

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing

Více

ARCHITEKTURA PROCESORŮ

ARCHITEKTURA PROCESORŮ ARCHITEKTURA PROCESORŮ Základními jednotkami, které tvoří vnitřní strukturu procesorů, jsou: řadič, který má za úkol číst operandy (data, čísla) a instrukce z operační paměti, dekódovat je a na základě

Více

Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek

Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek Vlastnosti mikroprocesorů = Vlastnosti jsou dány architekturou mikroprocesoru, kde se používají, jak již bylo řečeno, různé technologie. = Vlastnosti kterými se

Více

Hardware = technické (hmatatelné, materiální) vybavení počítače Rozdělení dílů (komponent) dle umístění: vně skříně počítače)

Hardware = technické (hmatatelné, materiální) vybavení počítače Rozdělení dílů (komponent) dle umístění: vně skříně počítače) Mgr. Jan Libich Hardware = technické (hmatatelné, materiální) vybavení počítače Rozdělení dílů (komponent) dle umístění: 1. interní (uvnitř skříně počítače) 2. externí (vně skříně počítače) 3. interně-externí

Více

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy Obsah 5 Obsah: 1. ÚVOD 11 1.1 Analogové a číslicové veličiny 12 1.2 Analogové a číslicové zobrazení signálů 13 1.3 Zaměření učebnice 15 2. ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.1 Obvyklé číselné soustavy 16 17 2.2 Převody

Více

Linux a 64 bitů. SUSE Labs. Michal Ludvig Vojtěch Pavlík

Linux a 64 bitů. SUSE Labs. Michal Ludvig Vojtěch Pavlík 1 Linux a 64 bitů Michal Ludvig Vojtěch Pavlík SUSE Labs 02.04.04 Linux a 64 bitů, Michal Ludvig+Vojtěch Pavlík, SUSE Labs, 02.04.04, Strana 1 64 čeho? 2 bitovost procesoru

Více

Procesory, mikroprocesory, procesory na FPGA. 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 1

Procesory, mikroprocesory, procesory na FPGA. 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 1 Procesory, mikroprocesory, procesory na FPGA 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 1 Od sekvenčních automatů k mikroprocesorům 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 2 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 3 Architektura počítačů Von Neumannovská,

Více

RISC a CISC architektura

RISC a CISC architektura RISC a CISC architektura = dva rozdílné přístupy ke konstrukci CPU CISC (Complex Instruction Set Computer) vývojově starší přístup: pomoci konstrukci překladače z VPP co nejpodobnějšími instrukcemi s příkazy

Více

Sběrnicová architektura POT POT. Jednotlivé subsystémy počítače jsou propojeny sběrnicí, po které se přenáší data oběma směry.

Sběrnicová architektura POT POT. Jednotlivé subsystémy počítače jsou propojeny sběrnicí, po které se přenáší data oběma směry. Systémov mová sběrnice 1 Sběrnicová architektura Jednotlivé subsystémy počítače jsou propojeny sběrnicí, po které se přenáší data oběma směry. Single master jeden procesor na sběrnici, Multi master více

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Motherboard, CPU a RAM Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní desku počítače.

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Vícejádrový procesor. Dvě nebo více nezávislých jader Pro plné využití. podporovat multihreading

Vícejádrový procesor. Dvě nebo více nezávislých jader Pro plné využití. podporovat multihreading Vývoj Jan Smuda, Petr Zajíc Procesor ALU (aritmeticko logická jednotka) Registry Řadič Jednotky pro práci s plovoucí čárkou Cache Vývoj procesorů Predikce skoku Plánování instrukcí Naráží na fyzická omezení

Více

Architektura procesoru ARM

Architektura procesoru ARM Architektura procesoru ARM Bc. Jan Grygerek GRY095 Obsah ARM...3 Historie...3 Charakteristika procesoru ARM...4 Architektura procesoru ARM...5 Specifikace procesoru...6 Instrukční soubor procesoru...6

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Přehled paralelních architektur. Dělení paralelních architektur Flynnova taxonomie Komunikační modely paralelních architektur

Přehled paralelních architektur. Dělení paralelních architektur Flynnova taxonomie Komunikační modely paralelních architektur Přehled paralelních architektur Přehled paralelních architektur Dělení paralelních architektur Flynnova taxonomie Komunikační modely paralelních architektur Přehled I. paralelní počítače se konstruují

Více

CHARAKTERISTIKA PROCESORU PENTIUM První verze:

CHARAKTERISTIKA PROCESORU PENTIUM První verze: CHARAKTERISTIKA PROCESORU PENTIUM První verze: Verze Pentia 200 Mhz uvádělo se 330 MIPS (srovnávalo se s 54 MIPS procesoru 486DX2-66). Struktura Pentia Rozhraní 64 bitů datová sběrnice, 32 bitů adresová

Více

Miroslav Tichý, tic136

Miroslav Tichý, tic136 Miroslav Tichý, tic136 32bitová mikroprocesorová architektura typu RISC(Reduced Instruction Set Computer) mobilním odvětví - smartphony, PDA, přenosné herní konzole, kalkulačky apod. Důvod: nízké vyzařované

Více

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD Úvod SISD Single instruction single data stream Sekvenční výpočty MISD 1. Přednáška Historie Multiple instruction single data stream SIMD Single instruction multiple data stream MIMD Multiple instruction

Více

Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích

Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích 1 Cíl přednášky Vysvětlit, jak pracují architektury CISC a RISC, upozornit na rozdíly. Zdůraznit, jak se typické rysy obou typů architektur

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů INP 2008 FIT VUT v Brně Čím se budeme zabývat Budou nás zejména zajímat jednoprocesorové číslicové počítače: Funkce počítače Struktura propojení funkčních

Více

Základní uspořádání pamětí MCU

Základní uspořádání pamětí MCU Základní uspořádání pamětí MCU Harwardská architektura. Oddělený adresní prostor kódové a datové. Používané u malých MCU a signálových procesorů. Von Neumannova architektura (Princetonská). Kódová i jsou

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Od abakusu k PC Předchůdci počítačů abakus - nejstarší předek počítačů, počítací pomůcka založená na principu posuvných korálků. V Číně byl abakus používán od 13. století, v

Více

PROCESORY. Typy procesorů

PROCESORY. Typy procesorů PROCESORY Procesor (CPU Central Processing Unit) je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Techniky zvýšení výkonnosti procesoru, RISC a CISC procesory

Techniky zvýšení výkonnosti procesoru, RISC a CISC procesory Techniky zvýšení výkonnosti procesoru, RISC a CISC procesory Kategorizace architektur počítačů Co popisuje architektura počítačů: (CPU = ALU + řadič + paměť + Vstupy/Výstupy) Subskalární architektura (von

Více

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.05 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů )

Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů ) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů ) Führer Ondřej, FUH002 1. AVR procesory obecně

Více

Obsluha periferních operací, přerušení a jeho obsluha, vybavení systémových sběrnic

Obsluha periferních operací, přerušení a jeho obsluha, vybavení systémových sběrnic Obsluha periferních operací, přerušení a jeho obsluha, vybavení systémových sběrnic 1 Cíl přednášky Zabývat se principy využití principů přerušení. Popsat, jak se tyto principy odrazily v konstrukci systémových

Více

Paměťový podsystém počítače

Paměťový podsystém počítače Paměťový podsystém počítače typy pamětových systémů počítače virtuální paměť stránkování segmentace rychlá vyrovnávací paměť 30.1.2013 O. Novák: CIE6 1 Organizace paměťového systému počítače Paměťová hierarchie...

Více

Představení procesorů od firmy Tilera a jejich architektura

Představení procesorů od firmy Tilera a jejich architektura VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY REFERÁT Z PŘEDMĚTU POKROČILÉ ARCHITEKTURY POČÍTAČŮ Představení procesorů od firmy Tilera a jejich architektura Školní

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_8 IKT Procesory, Intel, AMD, Architektura x86-64, AMR. Mgr. Radomír Soural

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_8 IKT Procesory, Intel, AMD, Architektura x86-64, AMR. Mgr. Radomír Soural SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_8 IKT Procesory, Intel, AMD, Architektura x86-64, AMR Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název

Více

2) Registry Velmi rychlé paměťové místo malé kapacity (jednotky bytů) umístěné většinou uvnitř procesoru počítače.

2) Registry Velmi rychlé paměťové místo malé kapacity (jednotky bytů) umístěné většinou uvnitř procesoru počítače. Procesory Co je to procesor? Procesor je integrovaný obvod, který zajišťuje funkce počítače a je tak jeho základním kamenem. Jeho prudký vývoj začal v 70tých letech a od té doby se počet tranzistorů obsažených

Více

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS NÁVRH PROCESORU

Více

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP - 13. procesor - control unit obvodový a mikroprogramový řadič RISC. 19.4.2007 Y36SAP-control unit 1

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP - 13. procesor - control unit obvodový a mikroprogramový řadič RISC. 19.4.2007 Y36SAP-control unit 1 Y36SAP - 13 procesor - control unit obvodový a mikroprogramový řadič RISC 19.4.2007 Y36SAP-control unit 1 Von Neumannova architektura (UPS1) Instrukce a data jsou uloženy v téže paměti. Paměť je organizována

Více

2 Hardware a operační systémy

2 Hardware a operační systémy Operační systémy 2 Hardware a operační systémy Obsah: 2.1 Procesor CPU, 2.1.1 Zpracování instrukcí, 2.1.2 Zvyšování výkonu CPU, 2.1.3 Režimy CPU, 2.2 Paměť, 2.2.1 Cache, 2.3 Vstupně výstupní zařízení,

Více

Historie procesorů od počátku až po současnost

Historie procesorů od počátku až po současnost Jiří Marchalín Historie procesorů od počátku až po současnost 2004 1 Mikroprocesor, srdce počítače, prošel od svého prvního uvedení na trh, bouřlivým vývojem. V průběhu vývoje od počátku k dnešním procesorům

Více

Cell broadband engine architecture

Cell broadband engine architecture Cell broadband engine architecture Semestrální práce z předmětu 31SCS Martin Černý Abstrakt Specifikace procesoru ukazují při zachování nízké pořizovací ceny na velké výpočetní kapacity. Procesor kombinuje

Více

Architektura procesoru ARM Cortex-A9 MPCore

Architektura procesoru ARM Cortex-A9 MPCore VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Architektura procesoru ARM Cortex-A9 MPCore Pokročilé architektury počítačů Marek Wija, WIJ003 23.11.2009 Obsah 1. Procesory ARM (Advanced RISC machine)...

Více

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic.

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. 1 Co je to systémová sběrnice? Systémová sběrnice je prostředek sloužící

Více

Intel Pentium D (1) Intel Pentium D (4) Intel Pentium Extreme Edition (1) Intel Pentium D (5)

Intel Pentium D (1) Intel Pentium D (4) Intel Pentium Extreme Edition (1) Intel Pentium D (5) Intel Pentium D () Založen na mikroarchitektuře NetBurst Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s taktem MHz (vyjma procesoru s frekvencí, GHz, u něhož je frekvence systémové sběrnice

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Architektura Intel Nehalem

Architektura Intel Nehalem VŠB-TUO FEI Architektura Intel Nehalem Pokročilé architektury PC Zdeněk Ryška (rys093) 5.11.2009 Procesor Intel Core i7 kódovým jménem nazývaný Nehalem je první nativní čtyřjádrový procesor firmy Intel.

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Pokročilé architektury počítačů Architektura procesorů AMD Phenom 2009-2010 Lukáš Kamp, KAM077 2 1 Úvod AMD Phenom

Více

Historie a vývoj Intel Atom

Historie a vývoj Intel Atom Historie a vývoj Intel Atom Pokročilé architektury počítačů Vypracoval: Bc. Jan Pinďák pin075 Úvod Za posledních 20 let výkon procesorů neuvěřitelně vzrostl. To co by počátkem 90. let 20. století nemožné,

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Intel Pentium D (1) Intel Pentium D (4) Intel Pentium Extreme Edition (1) Intel Pentium D (5)

Intel Pentium D (1) Intel Pentium D (4) Intel Pentium Extreme Edition (1) Intel Pentium D (5) Intel Pentium D () Založen na mikroarchitektuře NetBurst Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s taktem MHz (vyjma procesoru s frekvencí, GHz, u něhož je frekvence systémové sběrnice

Více

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných

Více

Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace.

Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing

Více

AGP - Accelerated Graphics Port

AGP - Accelerated Graphics Port AGP - Accelerated Graphics Port Grafiku 3D a video bylo možné v jisté vývojové etapě techniky pracovních stanic provozovat pouze na kvalitních pracovních stanicích (cena 20 000 USD a více) - AGP představuje

Více

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Úvod Návrhový proces Architektura počítače 2007-Kubátová Y36SAP-Úvod 1 Struktura předmětu Číslicový počítač, struktura, jednotky a jejich propojení. Logické

Více