Směrnice ředitele č. 2/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice ředitele č. 2/15"

Transkript

1 Směrnice ředitele č. 2/15 Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze se souhlasem vedení Domova pro seniory Kamenec. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: Ing. Martina Curusová VEPÚ Ověřil správnost: Ing. Juraj Chomič, MBA ředitel Schválil: Ing. Juraj Chomič, MBA ředitel Účinnost od: Platnost: doba neurčitá Rozdělovník: všichni vedoucí útvarů

2 Údaje o změnách: Provedl Článek Datum jméno Popis provedených hlavních změn oproti předchozímu vydání Záznamy o seznámení zaměstnanců s obsahem Směrnice ředitele č. 2/15 1 : Seznámen jméno Datum seznámení Podpis Seznámen jméno Datum seznámení Podpis 1 Vedoucí zaměstnanec prokazatelně seznámí s obsahem dokumentu všechny osoby dle rozdělovníku. Seznámení osob je realizováno buď samostudiem, nebo formou instruktáže. 2

3 OBSAH Strana I. Uživatelé na oddělení D1 až D4 s individuálně sjednanou podporou Kategorizace zpoplatněných služeb: Stravování Ubytování Služby spojené s úkony péče Fakultativní služby II. Uživatelé na oddělení D0 s individuálně sjednanou podporou Kategorizace zpoplatněných služeb: Stravování Ubytování v opravených a renovovaných garsoniérách Služby spojené s ubytováním Služby spojené s úkony péče Fakultativní služby. 10 Závěrečné ustanovení

4 I. Uživatelé na oddělení D1 až D4 s individuálně sjednanou podporou 1. Kategorizace zpoplatněných služeb: A. Stravování B. Ubytování C. Služby spojené s úkony péče - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně D. Fakultativní služby 1.1 Stravování Od činí úhrada za celodenní stravování 140,- denně za osobu u všech typů stravy a je uvedena v tab. č. 1. Měsíční úhrada za celodenní stravování je závislá na aktuální délce konkrétního měsíčního období. Celodenní stravování zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři. U diabetiků, kde je lékařem indikována diabetická dieta, je II. večeře součástí ceny základní večeře. V takovém případě se níže uvedená cena večeře v tab. č. 1 za potraviny snižuje o 1,- Kč a touto 1,- Kč se oceňuje cena II. večeře. Režie se nerozpočítává. Tab. č. 1 Ceny celodenního stravování od oddělení D1 až D4 Stravovací jednotka Cena stravy 140,- Kč Cena za potraviny 80,67 Kč Režie 59,33 Kč Snídaně 28,12 16,35 11,77 Přesnídávka 8,76 5,08 3,68 Oběd 51,42 29,57 21,85 Svačina 12,97 7,50 5,47 Večeře 38,73 22,17 16,56 Poznámka: 1. Uživatel může odhlašovat celodenní stravovací jednotku nebo jednotlivé části stravovací jednotky. V tomto případě uživatel hradí vždy celou hodnotu režie připadající na celodenní stravovací jednotku nebo poměrnou část hodnoty režie, která se váže na odhlášenou část stravovací jednotky. Stanovený způsob zaokrouhlení: částky do 0,49 Kč dolů, od 0,50 Kč nahoru na celou Kč. Hodnota režie nebude po uživateli vyžadována: a) v případě odhlášení celodenní stravovací jednotky nebo jednotlivé části stravovací jednotky, po dobu hospitalizace (pobytu) uživatele v zdravotnickém zařízení. b) v případě odhlášení celodenní stravovací jednotky nebo jednotlivé části stravovací jednotky z důvodu celodenní nebo částečné nepřítomnosti uživatele v zařízení, která je vedoucím odd. posuzována jako omluvená nepřítomnost (dovolená apod.), když odhlášky jednotlivé části stravovací jednotky se týkají dne nástupu a ukončení tzv. omluvené nepřítomnosti 4

5 2. Je-li uživateli, na základě ordinace lékaře a nutričního terapeuta, strava nahrazena nutričními vaky nebo enterální výživou pro podání sondou nebo pegem, pak je náhradní denní strava hrazena uživatelem takto: a) za každý den odebírání denní náhradní stravy je uživateli vrácena denní cena stravovací jednotky za potraviny ve výši 80,67 Kč zaokrouhleně 81,00 Kč. b) hodnota režie denní stravovací jednotky ve výši 59,33 Kč zaokrouhleně 59,- Kč se v tomto případě stává příjmem organizace a slouží ke krytí materiálových nákladů a režijních nákladů spojených s aplikací nutriční výživy. 1.2 Ubytování Úhrada za ubytování od je uvedena v níže uvedené tabulce č. 2. Odvíjí se od typu pokoje, na kterém uživatel bydlí. Měsíční úhrada za ubytování je závislá na aktuální délce konkrétního měsíčního období. Tab. č. 2 Ceny ubytování od oddělení D1 až D4 typ pokoje ubytování 2014/ 1den v Kč 1 lůžkový velký,sprcha 189 malý, sprcha 187 velký, bez sprchy 185 malý,bez sprchy lůžkový se sprchou 174 bez sprchy Služby spojené s úkony péče Od jsou uživatelům, kteří nejsou příjemci příspěvku na péči nebo jim z přiznaného PnP nevyplývá nárok na některé úkony dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění, stanoveny následující úhrady: 5

6 Oblast HYGIENY Poskytovaná činnost Podpořit Provést ranní/večerní/polední hygienická péče 15,- 20,- celková koupel 20,- 50,- stříhání nehtů 20,- prevence opruzenin - mazání 15,- holení 15,- 25,- Oblékání, svlékání, výměna oblečení a obutí 10,- 15,- Oblast ORIENTACE Poskytovaná činnost Podpořit Provést podpora orientace v prostoru 5,- podpora bezpečného prostředí 5,- Oblast HYBNOSTI Poskytovaná činnost Podpořit Provést změna polohy, přesunutí mimo lůžko 5,- 15,- drobný úklid pokoje (i dezinfekce) 10,- úprava lůžka 5,- 10,- výměna lůžkovin (i dezinfekce) 10,- oblékání, svlékání, výměna oblečení a obutí 10,- 15,- Oblast INKONTINENCE Poskytovaná činnost Podpořit Provést použití toaletní pomůcky a její dezinfekce 15,- výměna inko pomůcky+očista+ošetření kůže 10,- 15,- Oblast STRAVOVÁNÍ Poskytovaná činnost Podpořit Provést sycení 10,- 15,- úprava formy stravy (mletá, krájená) a její porcování 5,- podání stravy na pokoj 5,- podání tekutiny na pokoj 5,- výběr stravy 5,- 6

7 Poznámka Ceny se vztahují na 1 úkon. Orientační časy úkonů jsou k dispozici u ředitele organizace. 1.4 Fakultativní služby Od jsou uživatelům stanoveny následující úhrady fakultativních činností. Jedná se o činnosti poskytované nad rámec základních činností uvedených ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 15 písm. c) až d) a písm. h) v platném znění. Kopírování písemností Mimořádná výměna ložního prádla při zaviněném znečištění Doprava služebním automobilem k vyšetření Mimořádný úklid při zaviněném silném znečištění prostoru pokoje nebo společných prostor nebo nad rámec harmonogramu úklidu Oprava a údržba osobního majetku Stěhování do zařízení (nebo v rámci zařízení na základě vlastní žádosti) Čištění koberců 2,- / čern. A4 50,- / úkon 10,- / 1 km 50,- / úkon 50,- / úkon 50,- / úkon 50,- / m2 Poznámka: Orientační časy jednotlivých úkonů jsou k dispozici u ředitele organizace. II. Uživatelé na oddělení D0 s individuálně sjednanou podporou 2. Kategorizace zpoplatněných služeb: 2.1. Stravování 2.2. Ubytování 2.3. Služby spojené s ubytováním - úklid, drobné opravy prádla (ložní nebo osobní), praní a žehlení 2.4. Služby spojené s úkony péče - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně 2.5. Fakultativní služby 2.1 Stravování Od činí úhrada za stravování bez přesnídávky a svačiny zaokrouhleně 118,- Kč denně za osobu u všech typů stravy a je uvedena v tab. č. 3. Měsíční úhrada za stravování bez přesnídávky a svačiny je závislá na aktuální délce konkrétního měsíčního období. U diabetiků, kde je lékařem indikována diabetická dieta je II. večeře součástí ceny základní večeře. V takovém případě se níže uvedená cena večeře v tab. č. 1. za potraviny snižuje o 1,- Kč a touto 1,- Kč se oceňuje cena II. večeře. Režie se nerozpočítává. 7

8 Tab. č. 3 Ceny stravování od oddělení D0 Stravovací jednotka Cena stravy 118,27 Kč Cena za potraviny 68,09 Kč Režie 50,18 Kč Snídaně 28,12 16,35 11,77 Oběd 51,42 29,57 21,85 Večeře 38,73 22,17 16,56 Poznámka: Uživatel může odhlašovat stravovací jednotku nebo jednotlivé části stravovací jednotky. 2.2 Ubytování v opravených a renovovaných garsoniérách: Úhrada za ubytování je uvedena v níže uvedené tabulce č. 4. Odvíjí se od typu garsoniéry, ve které uživatel bydlí. Měsíční úhrada za ubytování je závislá na aktuální délce konkrétního měsíčního období. Tab. č. 4 Ceny ubytování od včetně služeb oddělení D0 typ ubytování ubytování 2015/1den v Kč Garsoniéra č. 125 (1 C) bez lodžie 143 Garsoniéra č. 126 (2 C) včetně lodžie 148 Garsoniéra 3 č. 128 (3 C2) včetně ½ kuchyně a lodžie 197 Garsoniéra č. 129 včetně lodžie 148 Garsoniéra č. 130 včetně lodžie 136 Malý pokoj č. 131 vč. ½ zázemí 134 Velký pokoj č. 131A vč. ½ zázemí včetně lodžie 150 Malý pokoj č. 132 vč. ½ zázemí 134 Velký pokoj č. 132A vč. ½ zázemí včetně lodžie 150 Garsoniéra č. 133 včetně lodžie 148 Garsoniéra č. 134 včetně lodžie 148 Garsoniéra č. 135 včetně lodžie 136 Garsoniéra č. 136 včetně lodžie 141 Garsoniéra č. 137 včetně lodžie 148 8

9 Garsoniéra č. 138 včetně lodžie 148 Garsoniéra 3 č. 149 (3 C1) včetně ½ kuchyně a lodžie Služby spojené s ubytováním Služby spojené s ubytování zahrnují tyto činnosti: úklid, drobné opravy prádla (ložní nebo osobní), praní a žehlení prádla. Úklid: úklid denní na bytech uživatelů: vytření pokoje, kuchyňky, předsíně, koupelny, WC, umytí umyvadel, van a sporáků, vysátí koberců, utření prachu úklid měsíční na bytech uživatelů: vytření pokoje, kuchyňky, předsíně, koupelny, WC, umytí umyvadel, van a sporáků, vysátí koberců, utření prachu na skříních a poličkách. Umytí balkónu, kuchyňské linky povrchu, na lince a pod linkou, vypínačů světel, skříň v kuchyni. Umytí dveří a rámů dveří včetně vchodových dveří, umakartového jádra koupelny a WC, vytření pod vanou, umytí topení, předsíňových skříní-povrchů, včetně umytí okna. strojní čištění koberce na mokro 53,- Kč / hod 106,- Kč / hod 7,- Kč / m2 Drobné opravy prádla: Přišití knoflíku, poutka Zkrácení délky kalhot, sukně. Zužování, rozšiřování kalhot, sukně. Výměna zdrhovadla kalhot (sukně) Výměna zdrhovadla bundy Obšívání a látání 10,- Kč / ks 70,- Kč / ks 70,- Kč / ks 120,- Kč / ks 34,- Kč / 15 min Praní a žehlení prádla: Praní rovného prádla Praní tvarového prádla Žehlení Žehlení košile 30,- Kč / kg 35,- Kč / kg 40,- Kč / kg 25,- Kč / ks 9

10 Mandlování Škrobení 20,- Kč / kg 5,- Kč / kg Poznámka Služby s ubytováním nehradí uživatelé, kteří mají mít dle rozhodnutí o příspěvku na péči tyto úkony zajištěny poskytovatelem sociální služby Služby spojené s úkony péče Od jsou uživatelům, kteří nejsou příjemci příspěvku na péči nebo jim z přiznaného PnP nevyplývá nárok na některé úkony dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění, stanoveny stejné úhrady jako v bodě č. 1.3 čl. I tohoto ceníku. 2.5 Fakultativní služby Od jsou uživatelům stanoveny stejné úhrady fakultativních činností jako v bodě č. 1.4 čl. I tohoto ceníku. Jedná se o činnosti poskytované nad rámec základních činností uvedených ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 15 písm. c) až d) a písm. h) v platném znění. Zahrnují: úklid, drobné opravy prádla (ložní nebo osobní), praní a žehlení prádla. Poznámka: Organizace je neplátce DPH. 10

11 Závěrečná ustanovení Směrnice ředitele č. 2/15 je závazná pro všechny vedoucí útvarů organizace a jejich zaměstnance, její neplnění bude posuzováno jako neplnění základních povinností zaměstnance. Zaměstnanci výše uvedených útvarů potvrdí seznámení s obsahem Směrnice ředitele č. 2/15 po proškolení na pracovní poradě útvaru. Noví zaměstnanci jsou se Směrnicí ředitele č. 2/15 seznámeni v průběhu zaškolování - pracovní adaptace. Seznámení rovněž potvrdí svým podpisem. Zodpovědní za implementaci této Směrnice ředitele č. 2/15 jsou všichni vedoucí zaměstnanci útvarů organizace. Kontrolou dodržování zásad v této Směrnici ředitele č. 2/15 je pověřena vedoucí ekonomicko-personálního útvaru. Náměty pro změnu nebo doplnění Směrnice ředitele č. 2/15 může předložit kterýkoliv zaměstnanec svému vedoucímu zaměstnanci na pracovních poradách (postup upravuje zvláštní předpis. Originál Směrnice ředitele č. 2/15 je uložen na sekretariátě ředitele, kopie jsou k dispozici u vedoucích zaměstnanců organizace. Účinnosti tato Směrnice ředitele č. 2/15 nabývá dnem V Ostravě dne Ing. Juraj Chomič, MBA ředitel organizace 11

12 12

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY č... Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Zřizovatel hlavní město Praha K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje IČO: 708 75 111 DIČ:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č.7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel :

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Příloha č. 1 Metodický pokyn 4/1 SEN Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Smlouva o poskytnutí sociální služby č. 001/2015 uzavřená

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č.

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. Smlouva o poskytnutí sociální služby č. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle zákona č. 40/1964, Sb. občanský zákoník mezi 1) Domovem Korýtko, příspěvkovou organizací sídlem: Petruškova

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č...

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č... Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č... Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách ve znění doplňků Níže

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více