Připojování ke všem druhům sítí (Wi-Fi, 3G, WiMAX, LAN),

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připojování ke všem druhům sítí (Wi-Fi, 3G, WiMAX, LAN),"

Transkript

1 ThinkVantage Access Connections je aplikace sloužící k podrobnému nastavení všech druhů síťového připojení v noteboocích ThinkPad (LAN, Wi-Fi, 3G), jejich jednotné správě a (automatické) aktivaci síťových profilů a adaptérů. Základní funkce Než se pustíme do konkrétního popisu aplikace a jejího nastavení, na úvod si krátce v bodech vyjmenujeme, co všechno Access Connections dokáže: Připojování ke všem druhům sítí (Wi-Fi, 3G, WiMAX, LAN), kompletní správa a automatické přepínání síťových profilů (typ sítě, zabezpečení, nastavení domovské stránky, tiskárny, proxy apod.), diagnostika připojení (stav, ping, tracing, IP konfigurace, logování), čtení, psaní a správa SMS, rychlé přepínání a sledování připojení přes panel nástrojů na hlavním panelu Windows. Spuštění Access Connections Protože je aplikace ThinkVantage Access Connections právě jednou z těch v základním trojlístku, dostaneme se do jejího aplikačního rozhraní standardně hned několika cestami: 1. V každém případě funguje spuštění z nabídky ThinkVantage Tools aplikací, 2. kliknutím na nástrojovou lištu aplikace (pokud je aktivovaná), 3. poklepáním na ikonu aplikace v oznamovací oblasti (pokud je aktivovaná). 1

2 Rozhraní aplikace A Access Connections obsahuje dva režimy rozhraní: jednoduchý (basic) a rozšířený (advanced) možno přepnout v pravém horním rohu rozhraní (A). Dnes se však budeme zabývat pouze tím rozšířeným, protože jednoduchý režim se neliší rozložením ani možnostmi, jen poskytuje pouze zlomek voleb pokročilé verze. Standardně si uživatelské rozhraní v následujícím popisu rozdělíme pro přehlednost na jednotlivé záložky. Všechny záložky aplikace provází společná horní lišta, ve které se mimo přepínání mezi základním a pokročilým rozhraním a odkazu na nápovědu nachází na stále přístupném a viditelném místě základní funkcionalita aplikace: přepínání síťových profilů. Profily je možné vybrat z rozbalovací nabídky, připojovat a odpojovat se (pomocí tlačítka Connect/Disconnect ). 2

3 1 2 První a také úvodní záložkou aplikace je sekce připojení k internetu, která skutečně slouží přesně k tomu, co ve svém nadpisu hlásá: prostřednictvím grafického zobrazení (1), nebo tabulky s podrobnostmi (2) (možno přepnout tlačítkem Details/Graphical vpravo dole) zobrazuje dostupné sítě a připojení, jejich vlastnosti, sílu signálu, případně rozšířené podrobnosti (rychlost sítě, režim, zabezpečení, MAC adresu přístupového bodu). Je možné přepínat mezi jednotlivými typy (dle v notebooku nainstalovaných adaptérů): 3

4 Wi-Fi 3G (širokopásmové připojení) WiMAX Ostatní LAN, modem. Po kliknutí na typ připojení se zobrazí dostupné sítě. Klikneme-li na jednu konkrétní (v případě Wi-Fi obrázky routerů, v případě 3G obrázek vysílače apod.), můžeme se k ní následně připojit. Po úspěšném připojení nám aplikace nabídne uložení připojení mezi profily, díky čemuž můžeme upravit další podrobnosti nastavení (o tom již níže ve správě profilů). A Ve druhé záložce síťových profilů ( Location Profiles ) dokážeme vytvořit nová připojení, případně tato připojení spravovat a upravovat. Základní myšlenkou je, že by se nám mohlo hodit (a obvykle také skutečně hodí) kromě nastavení samotného připojení také u jednotlivých sítí upravit zabezpečení, sdílení souborů (např. ve Wi-Fi síti na letišti či kavárně nechceme být vidět, nechceme sdílet soubory), nastavit jinou výchozí tiskárnu (v kanceláři na místní firemní síti nastavíme firemní síťovou tiskárnu, doma zase domácí bezdrátovou), aktivovat proxy, zapnout VPN síť, automaticky spustit vybranou aplikaci Profily můžeme v rámci Access Connections vytvářet, upravovat, ale také mazat, exportovat a importovat (vytvoříme si profil na jednom ThinkPadu a do druhého jej přeneseme bez nutnosti ručního nastavování) (A). 4

5 Při tvorbě nebo editaci profilu nás aplikace provádí krok za krokem jeho tvorbou. Ve stejném duchu si tímto procesem projdeme taky: Úvodní obrazovka A B C V první obrazovce se nastaví ty nejzákladnější obecné vlastnosti profilu, ale také možnosti ethernetu, tedy kabelového připojení. o o o Název a typ připojení (A) Prvním krokem je přiřazení názvu a ikony daného profilu. To je samozřejmě zcela na uživateli a slouží pouze k identifikaci připojení. Typ připojení / síťového adaptéru (B) V rámci jednoho profilu nemusíme používat pouze jeden typ připojení (Wi-Fi, 3G, WiMAX, LAN, dial-up), ale můžeme jich aktivovat více (typicky Wi-Fi a LAN zároveň), přičemž aplikace si sama vybere ten pravý způsob dle dostupnosti a dle pořadí v seznamu, které je možné měnit pomocí šipek vpravo (to je nastavení Best Available Network ). Další možnosti (C) Mezi dalšími, podrobnějšími možnostmi nechybí nastavení duplexu a rychlosti ethernetu (LAN), ověřování typu 802.1X, povolení Wake-On-Lan, tedy probuzení notebooku ze sítě. Zajímavá je také možnost nastavit, že pokud profil vypneme, vypnou se také spřažená bezdrátová zařízení (typicky přecházíme z Wi-Fi/3G/WiMAX na LAN, a tak nechceme, aby Wi-Fi/3G/WiMAX stále běžely, když nejsou třeba). Druhá obrazovka Ve druhé obrazovce podrobněji nastavíme možnosti bezdrátové sítě, pokud je v profilu použita, případně mobilního, vytáčeného či DSL kabelového připojení. 5

6 o Bezdrátová síť Je nutné vyhledat (podobně jako v aplikačním rozhraní Access Connections) nebo ručně zadat název (SSID) bezdrátové sítě, kterou s profilem spřáhneme, její typ, nastavení zabezpečení (WEP, WPA a podobně), nastavení adaptéru (spotřeba energie a preferovaná MAC adresa přístupového bodu). o Mobilní připojení U mobilního připojení můžeme na druhé obrazovce vybrat, zda chceme pro tento druh připojení využít služeb Access Connections (a toto připojení dále nastavit), nebo spustit externí aplikaci (např. od našeho operátora), která mobilní připojení obsluhuje. 6

7 o Vytáčené (dial-up) připojení U dial-upu (do čehož se počítá také vytáčené mobilní připojení) je to vlastně stejné jako u 3G připojení: vybereme, zda chceme pro připojení použít Access Connections prostřednictvím vestavěné funkce ve Windows (pokud ano, nastavíme parametry), nebo externí aplikaci. Tu pro vás dokáže Access Connections při přepnutí profilu automaticky ukončit. o DSL kabelové připojení V tomto případě na druhé obrazovce vybíráme z jednotlivých poskytovatelů kabelového připojení (pokud je nemáme vytvořené, můžeme je přidat) a samozřejmě můžeme upravit jejich podrobné vlastnosti. 7

8 Třetí obrazovka Na třetí obrazovce už upravujeme pouze obecná, avšak detailnější nastavení, jako je zabezpečení (sdílení souborů, složek, tiskáren a připojení, firewall), spouštěné aplikace (spolu s aktivací profilu, nebo před ní), výchozí tiskárna, nastavení IP adres (IP sítě, podsítě, brány, ) a DNS, nastavení VPN sítě (ruční i automatické, případně po napojení na IBM VPN software), na závěr nastavení proxy a domovské stránky prohlížečů (IE, Firefox a Chrome). Je také možné vybrat, že se profil automaticky smaže, pokud bude déle než 30 dnů nepoužit. 8

9 Jednou z nejnovějších v Access Connections je tzv. P2P. Za touto funkcionalitou se neskrývá nic jiného než velmi jednoduché a rychlé vytvoření speciální ad-hoc Wi-Fi sítě chráněné heslem, do které se mohou připojit pouze notebooky ThinkPad s Access Connections. Výhodu má tato síť tu, že ji lze velice rychle nastavit (zadáte heslo, kliknete Join a vše je hotovo) a není pak třeba laborovat s nastavením sdílení a viditelnosti zařízení. A přiznám se, že adhoc síť jsem tak rychle nikdy vytvořit nedokázal. Nicméně funkci jsem použil jen jednou za celou dobu, co ThinkPady používám (ještě s bývalou R400), a to ještě jen proto, že to byla novinka a zajímalo mě, co dělá. Možná i pro její nespornou popularitu a nezbytnost ji Lenovo běžně skrylo a je nutné ji zvlášť vyloženě aktivovat. 9

10 Poslední záložkou v aplikačním rozhraní Access Connections jsou tzv. nástroje ( Tools ), mezi kterými najdeme jak poměrně účinná řešení pro diagnostiku připojení, nastavení automatického přepínání profilů, obecná a uživatelská nastavení, no a potom čtveřici nastavení modulů 3G a SMS, WiMAX, Intel My WiFi (dle jejich dostupnosti). Základní diagnostické nástroje poskytuje diagnostické okno ( Diagnostics ). Je pohodlné proto, že obvykle jsou tyto funkce dostupné ve Windows přes příkazovou řádku, se kterou není každý kamarád. Jak jsem ale uvedl, v nabídce jsou skutečně jen základní funkce: stav připojení, ping, tracing, konfigurace IP (včetně obnovy, resetu apod.), zaznamenávání (logování). 10

11 A B C Jak jsem zmínil v úvodu, aplikace Access Connections dokáže jednotlivé síťové profily přepínat automaticky. Ne však pouze bezdrátové sítě, ale rovněž drátové LAN. Nastavení tohoto přepínání najdeme také v této sekci nástrojů ( Location Switching ). Obecně funguje tato funkce tak, že jakmile je ztracené připojení, aplikace vybere profil ze seznamu uložených profilů (a dle nastavení, které jsou zaškrtnutím do automatického přepínání zařazené) dle jejich nastaveného pořadí (A). Bezdrátové sítě hledá samozřejmě podle názvu sítě (SSID), drátové dle MAC adresy přístupového bodu. Je možné vynutit bezdrátovou síť, ke které se bude notebook připojovat, když se probudí ze spánku nebo hibernace automaticky jako první ( Preferred WLAN profile ) (B), je také možné nastavit automatické připojení k 3G/WiMAX síti, pokud není k dispozici síť jiná (C). Praktické použití: přijdu domů, kde mám dock a pevné LAN připojení nastaví se dané parametry, vypne se Wi-Fi a 3G, aktivuje sdílení, změní výchozí síťová tiskárna. Přijdu do práce, vypne se sdílení, změní tiskárna. Zapnu notebook ve vlaku, automaticky se připojí k 3G síti. Nastavení se dělí na globální a uživatelské. V globálních možnostech můžeme upravit obecné nastavení celé aplikace, platné pro všechny uživatele. V uživatelských možnostech m ě- níme přirozeně nastavení pro platná pouze pro aktuálního uživatele. 11

12 1 2 Globální nastavení se dělí na nastavení sítě (1) a upozornění (notifikací) (2). V záložce Network (síť) umožníme, nebo zabráníme běžným uživatelským účtům aktivovat a vytvářet síťové profily, povolíme automatické vypínání bezdrátových adaptéru, jsou-li odpojené, povolíme automatické mazání neaktivních profilů (včetně nastavení časového intervalu od jejich posledního použití), zakážeme funkci P2P, povolíme správu SMS a výběr síťových profilů po stisku Fn+F5 (viz. níže). V záložce notifikací spravujeme ikonky v oznamovací oblasti u hodin (možno aktivovat ikonky známé z verzí Access Connections pro starší Windows), aktivujeme ukazatel připojování při přepnutí profilu, zobrazení nástrojové lišty ukazatele na hlavním panelu Windows a také můžeme povolit automatický dotaz na zadání PIN kódu SIM karty po probuzení či zapnutí notebooku, je-li přítomen 3G modem. 3 12

13 V uživatelských nastaveních (3) máme k dispozici jen jednu záložku, na které dokážeme povolit zvukové efekty (při připojení či odpojení), animace v grafickém přehledu sítí, informační bubliny z nástrojové lišty či ikon u hodin Access Connections (zvlášť pro ikony, nástrojovou lištu a příchod SMS), jako výchozí obrazovku v základním aplikačním rozhraní nastavit WiMAX. Poslední čtyři možnosti jsou závislé na instalovaných adaptérech a software. První je správa 3G připojení (zabezpečení SIM změna, aktivace a zrušení jejího PIN kódu, informace o modemu a SIM typ modemu, operátor, IMEI, firmware, sériová čísla a podobně, záznamy o připojení přenesená data, doba, no a odkaz na web operátora), dále WiMAX, správa SMS (pokud je povolena odesílání, čtení přijatých, včetně jednoduchého telefonního seznamu), nakonec odkaz na spuštění Intel My WiFi aplikace. Další součásti Access Connections Systém Access Connections je rozšířený jednak o volitelnou nástrojovou lištu na hlavním panelu Windows, volitelnou ikonu v oblasti oznámení (u hodin) a související nabídku po stisknutí zkratky Fn+F5. Ve Windows 7 přišla novinka v podobě nástrojové lišty na hlavním panelu: nově je možné aktivovat ukazatel připojení, který bude zobrazovat, jaké připojení je aktivní, případně jeho intenzitu (sílu signálu) a po zastavení kurzoru nad ním se zobrazí také podrobnosti o aktuál- 13

14 ním připojení (profil, rychlost, IP adresa a používaný adaptér) (1). Pomocí pravého tlačítka myši vybíráme z profilů připojení (2), levým tlačítkem otevřeme rozhraní Access Connections (viz. úvod). 1 2 Spíše pozůstatkem z minulých systémů Windows je možnost aktivovat starou ikonu správce připojení Access Connections, která se zobrazí u hodin v oznamovací oblasti a poskytuje prakticky stejné funkce jako nástrojová lišta (kromě grafického rozlišení typu připojení) (3). Nevypadá tak dobře, ale má tu výhodu, že zabere výrazně méně prostoru. Vhodná je zvlášť pro ty, kteří jsou z Windows XP a Vista zvyklí na tento způsob indikace. Levým tlačítkem vybíráme profily (4), pravým můžeme ikonu odebrat, poklepáním spustíme aplikační rozhraní. 3 14

15 4 Ve výchozím nastavení po stisku Fn+F5 dokážeme vypínat a zapínat bezdrátové adaptéry (Wi-Fi, Bluetooth a 3G) (5). Pomocí Fn+F5 Settings (7) nastavíme, jak se klávesová zkratka bude chovat (buď se zobrazí okno pro přepínání bezdrátových adaptérů, na kterém ve spolupráci s Access Connections taky dokážeme měnit profily připojení (6), případně můžeme po stisku Fn+F5 zapínat a vypínat všechna bezdrátová zařízení). 5 15

16 6 7 Další informace Odkaz na kompletní znění průvodce aplikací. Více informací, nezávislé recenze, odborné diskuse a průvodce dalšími Lenovo aplikacemi včetně videí najdete na českém Lenovo Blogu CZ. 16

Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Operační systém Windows 8/ Instalace...11 1. Jak používat tuto knihu?...11 2. Jaké jsou novinky v systému Windows 8?...12

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Domácí síť a sdílení KAPITOLA 8

Domácí síť a sdílení KAPITOLA 8 Domácí síť a sdílení KAPITOLA 8 V této kapitole: Typické součásti domácí sítě Domácí skupina Centrum síťových připojení a sdílení Univerzální sdílení síťových prostředků Jedním z důkazů pokroku v síťových

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Technologie počítačových sítí 3. cvičení

Technologie počítačových sítí 3. cvičení Technologie počítačových sítí 3. cvičení Obsah sedmého cvičení Správa služeb a uživatelských účtu Windows 2003 serveru Nastavení rolí a služeb Windows 2003 server - Kontrola přiřazených rolí serveru -

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Uživatelská příručka Mini

Uživatelská příručka Mini Uživatelská příručka Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této

Více

PROCOP WEB INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

PROCOP WEB INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 3.0 PROCOP WEB INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2008 HELLO ProCop Web Instalační příručka Copyright 2008 ALFA Mikrosystémy s.r.o. Ostrava Microsoft,

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

Přecházím z Windows 7 na Linux

Přecházím z Windows 7 na Linux Jednoduchá uživatelská příručka TITULNÍ STRANA Přecházím z Windows 7 na Linux OBSAH Úvod... 2 Pracovní plocha... 4 Správa souborů... 6 Přehrávač hudby... 8 Přehrávač videa... 10 Prohlížeč webu... 12 E-mailový

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Přehled... 6 Sestavení... 7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...

Více

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Přehled telefonu...4 Zapnutí telefonu...5 Nápověda...6 Nabíjení baterie...6 Maximalizace výdrže baterie...6 Ikony na obrazovce...8 Přehled nabídek...9 Procházení nabídek...10 Paměť médií...11

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Příručka e-manual Používání

Více

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you Uživatelská příručka Smart Tab 4G Vodafone Power to you 1 Obsah 1 Vaše zařízení... 4 1.1 Tlačítka a konektory...4 1.2 Začínáme...6 1.3 Úvodní obrazovka...8 2 Zadávání textu...17 2.1 Používání klávesnice

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje uživatelská rozhraní produktu Kerio Control ve verzi 7.4. Aplikace Kerio

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

Návod k použití OS Android

Návod k použití OS Android OS Android Platforma technologie operačního systému Android 2 2 Právní informace Autorská práva Google Inc. Všechna práva vyhrazena. Google, stylizované logo Google, Android, stylizované logo Android,

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více