Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)"

Transkript

1 Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. First Edition: March 2006 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Integrovaná bezdrátová zařízení 2 Ovládání prvky pro bezdrátovou komunikaci Tlačítko pro bezdrátové připojení... 4 Nástroj Wireless Assistant (pouze u vybraných modelů)... 5 Ovládací prvky operačního systému Bezdrátová zařízení Bluetooth (pouze u vybraných modelů) 4 Zařízení WLAN (pouze u vybraných modelů) Určení zařízení WLAN Nastavení sítě WLAN pro domácí použití Domácí připojení k síti WLAN Připojení k veřejné nebo firemní síti WLAN Funkce zabezpečení bezdrátové sítě Zařízení WWAN (pouze u vybraných modelů) Rejstřík CSWW iii

4 iv CSWW

5 1 Integrovaná bezdrátová zařízení Bezdrátová technologie činí z počítače mobilní zařízení díky tomu, že přenáší data pomocí rádiových vln namísto prostřednictvím vodičů. Váš počítač může být vybaven některým z následujících integrovaných bezdrátových zařízení: Zařízení Bluetooth vytváří osobní síť PAN pomocí, které se připojuje k ostatním zařízením podporujícím rozhraní Bluetooth, jako jsou počítače, telefony, tiskárny, sluchátka s mikrofonem, reproduktory a kamery. V síti PAN každé zařízení komunikuje přímo s ostatními zařízeními. Zařízení nesmí být příliš daleko od sebe, obvykle ne více jak 10 metrů. Zařízení bezdrátové sítě WLAN připojuje počítač k bezdrátové lokální síti (běžně se označuje jako bezdrátová síť, bezdrátová síť LAN nebo WLAN) v kancelářích, v domácnosti a na veřejných místech, jako jsou letiště, restaurace, kavárny, hotely a univerzity. V síti WLAN každé mobilní bezdrátové zařízení komunikuje s bezdrátovým přístupovým bodem, který se může nacházet ve vzdálenosti až několik desítek metrů. Zařízení rozlehlé bezdrátové sítě WWAN poskytuje přístup k informacím kdykoliv a odkudkoliv, pokud jste v dosahu mobilní (datové) sítě. V síti WWAN každé mobilní zařízení komunikuje s veřejnou základnovou stanicí poskytovatele. Poskytovatel instaluje sítě datových základnových stanic (podobně jako základnové stanice pro mobilní telefony) v rámci velkých geografických celků a nabízí efektivní pokrytí celých států a jiných rozlehlých oblastí. Poznámka Vzhled počítače nemusí být shodný s obrázky v této příručce. Umístění a počet tlačítek, indikátorů a zásuvek se může u jednotlivých modelů lišit. Další informace o bezdrátové technologii naleznete na adrese wireless. CSWW 1

6 2 Kapitola 1 Integrovaná bezdrátová zařízení CSWW

7 2 Ovládání prvky pro bezdrátovou komunikaci Bezdrátová zařízení v počítači je možné ovládat pomocí některé z těchto metod: Tlačítko pro bezdrátové připojení Nástroj Wireless Assistant (pouze u vybraných modelů) Ovládací prvky operačního systému CSWW 3

8 Tlačítko pro bezdrátové připojení Počítač je vybaven tlačítkem bezdrátové komunikace (1), které současně aktivuje a deaktivuje všechna integrovaná bezdrátová zařízení. Kromě toho je zde indikátor bezdrátové komunikace (2), který informuje o celkovém stavu bezdrátových zařízení počítače (zapnuto nebo vypnuto). Indikátor bezdrátové komunikace neodráží stav jednotlivých zařízení (pokud počítač nepoužívá jen jedno bezdrátové zařízení). Pokud indikátor bezdrátové komunikace svítí, je alespoň jedno bezdrátové zařízení aktivní. Poznámka Standardně jsou po zapnutí počítače všechna integrovaná bezdrátová zařízení aktivní a indikátor bezdrátové komunikace svítí. Poznámka Umístění tlačítka a indikátoru bezdrátové komunikace se může u jednotlivých modelů lišit. U některých počítačů jsou tlačítko a indikátor bezdrátové komunikace sloučené, u jiných modelů jsou umístěny odděleně. Bezdrátová zařízení je možné aktivovat a deaktivovat pomocí tlačítka bezdrátové komunikace nebo pomocí nástroje Setup. Poznámka Bezdrátová zařízení není možné ovládat pomocí tlačítka bezdrátové komunikace, pokud jsou deaktivována v nástroji Setup. Další informace naleznete v elektronické nápovědě nástroje Wireless Assistant. Poznámka Aktivace bezdrátového zařízení nezpůsobí automatické připojení počítače k bezdrátové síti nebo zařízení s podporou technologie Bluetooth. 4 Kapitola 2 Ovládání prvky pro bezdrátovou komunikaci CSWW

9 Nástroj Wireless Assistant (pouze u vybraných modelů) Pokud je bezdrátové zařízení aktivní, je možné jej zapnout a vypnout pomocí nástroje Wireless Assistant. Jestliže je bezdrátové zařízení deaktivováno, je nutné jej aktivovat dříve, než jej bude možné vypnout nebo zapnout pomocí softwaru Wireless Assistant. Pokud si chcete prohlédnout stav bezdrátových zařízení, umístěte ukazatel myši na ikonu nástroje Wireless Assistant v oznamovací oblasti (v pravé části) hlavního panelu nebo spusťte nástroj Wireless Assistant poklepáním na ikonu v oznamovací oblasti. Získání dalších informací o nástroji Wireless Assistant: 1. Otevřete okno nástroje Wireless Assistant poklepáním na ikonu v oznamovací oblasti. 2. Klepněte na tlačítko Help (Nápověda). Poznámka Bezdrátová zařízení není možné ovládat pomocí nástroje Wireless Assistant, pokud jsou deaktivována v programu Setup. Další informace naleznete v elektronické nápovědě nástroje Wireless Assistant. Ovládací prvky operačního systému Některé operační systémy a nástroje pro správu klientů nabízejí možnosti pro správu integrovaných bezdrátových zařízení a bezdrátového spojení. Další informace naleznete v dokumentaci operačního systému nebo nástroje pro správu klientů. CSWW Nástroj Wireless Assistant (pouze u vybraných modelů) 5

10 6 Kapitola 2 Ovládání prvky pro bezdrátovou komunikaci CSWW

11 3 Bezdrátová zařízení Bluetooth (pouze u vybraných modelů) Zařízení Bluetooth poskytuje bezdrátové spojení na krátké vzdálenosti, které nahrazuje spojení kabelem, jenž se tradičně používá ke spojení elektronických zařízení, jako jsou přístupové body sítě. počítače (stolní počítač, přenosný počítač, zařízení PDA). telefony (mobilní, bezdrátové, zařízení smart phone). zobrazovací zařízení (tiskárna, fotoaparát). zvuková zařízení (sady headset, reproduktory). Zařízení Bluetooth podporují vytvoření spojení peer-to-peer a umožňují uživateli vytvořit osobní síť PAN mezi zařízeními Bluetooth. Zařízení jsou v softwaru Bluetooth for Windows reprezentována grafickými ikonami, které odpovídají fyzickým funkcím zařízení. Tyto ikony usnadňují odlišování zařízení Bluetooth od ostatních tříd zařízení. Další informace týkající se konfigurace a používání zařízení Bluetooth naleznete v příručce Bluetooth for Windows Getting Started (Úvodní příručka pro použití zařízení Bluetooth v systému Windows), která je přiložena k počítači. CSWW 7

12 8 Kapitola 3 Bezdrátová zařízení Bluetooth (pouze u vybraných modelů) CSWW

13 4 Zařízení WLAN (pouze u vybraných modelů) Pomocí zařízení WLAN se lze připojit k místní bezdrátové síti, která se skládá z jiných počítačů nebo síťových zařízení vzájemně spojených bezdrátovým směrovačem nebo bezdrátovým přístupovým bodem. Poznámka Pojmy bezdrátový přístupový bod a bezdrátový směrovač jsou často používány k označení stejného zařízení. Rozsáhlá síť WLAN, například firemní nebo veřejná síť WLAN, obvykle používá bezdrátové přístupové body, které dokáží obsloužit velké množství počítačů a síťových zařízení a dokáží oddělit důležité síťové funkce. Síť WLAN v domácnosti nebo malé kanceláři obvykle používá bezdrátový směrovač, který umožňuje připojení několika počítačů pomocí bezdrátového připojení a kabelu, a poskytuje sdílené připojení k síti Internet, sdílení tiskárny a souborů bez požadavku na instalaci dalšího hardwaru nebo softwaru. Poznámka Pokud chcete na počítači provozovat zařízení WLAN, musíte se připojit k síti WLAN (nabízené poskytovatelem připojení nebo k veřejné nebo firemní síti). Počítače vybavené zařízením WLAN podporují některý z následujících tří standardů IEEE popisujících fyzickou síťovou vrstvu: Standard b, první rozšířený standard, podporuje přenosové rychlosti až do 11 Mbps, pracuje na frekvenci 2.4 GHz. Standard g podporuje přenosové rychlosti do 54 Mbps, pracuje na frekvenci 2,4 GHz. Zařízení WLAN standardu g je zpětně kompatibilní se zařízeními, která využívají standard b. Je tedy možné je současně provozovat na stejné síti. Standard a podporuje přenosové rychlosti do 54 Mbps, pracuje na frekvenci 5 GHz. Poznámka Standard a není kompatibilní se standardy b a g. CSWW 9

14 Určení zařízení WLAN V rámci procesu konfigurace bezdrátové sítě je třeba zjistit, která integrovaná bezdrátová zařízení WLAN jsou v počítači instalována: 1. Vyberte položku Start > Tento počítač. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na okno Tento počítač. 3. Klepněte na položku Vlastnosti, kartu > Hardware a potom > Správce zařízení > Síťové adaptéry. 4. Určete v zobrazeném seznamu zařízení WLAN. Položka zařízení WLAN může obsahovat slovo wireless (bezdrátové), wireless LAN (bezdrátová síť LAN), WLAN nebo Poznámka Pokud není v seznamu uvedeno žádné zařízení WLAN, pak v počítači není integrováno zařízení WLAN nebo není správně nainstalován ovladač tohoto zařízení. 10 Kapitola 4 Zařízení WLAN (pouze u vybraných modelů) CSWW

15 Nastavení sítě WLAN pro domácí použití Operační systém Microsoft Windows XP podporuje sítě WLAN pomocí funkce Bezdrátové připojení k síti. Kromě toho lze u vybraných modelů počítačů využít nástroj Wireless Assistant, který obsahuje odkaz na nástroj Wireless Home Network Setup, poskytující pomoc při konfiguraci domácí bezdrátové sítě. Pro nastavení sítě WLAN a vytvoření připojení k sítí Internet v domácnosti je třeba následující vybavení: Modem pro širokopásmové připojení (ADSL nebo kabelový) (1) a vysokorychlostní připojení k síti Internet pořízené od poskytovatele služeb sítě Internet. Bezdrátový směrovač (nutno zakoupit zvlášť) (2). Počítač s bezdrátovým připojením (3). Na následujícím obrázku je příklad konfigurace bezdrátové sítě, která je připojena k síti Internet. Síť je možné postupně rozšiřovat a prostřednictvím bezdrátového připojení nebo kabelu připojit do sítě další počítače, které získají přístup k síti Internet. Poznámka Pokud budete potřebovat pomoc při konfiguraci domácí sítě WLAN, kontaktujte výrobce směrovače nebo poskytovatele služeb sítě Internet. CSWW Nastavení sítě WLAN pro domácí použití 11

16 Domácí připojení k síti WLAN Po dokončení instalace sítě WLAN se musí do sítě připojit každý počítač. Připojení k síti WLAN: Zkontrolujte, zda je zařízení sítě WLAN zapnuto. Pokud je zapnuto, bude svítit indikátor bezdrátové komunikace. Pokud indikátor nesvítí, zapněte bezdrátové zařízení. Další informace o zapnutí a vypnutí bezdrátového zařízení naleznete v části Ovládání prvky pro bezdrátovou komunikaci. Ověřte si, že je směrovač správně nainstalován a nastaven. Pokyny naleznete v dokumentaci směrovače. V případě potřeby kontaktujte výrobce zařízení. Pomocí funkce Bezdrátové připojení k síti systému Microsoft Windows XP připojte počítač k síti WLAN. Poznámka Funkční dosah (vzdálenost, kterou může bezdrátový signál urazit) závisí na implementaci sítě WLAN, výrobci směrovače a rušení od zdí a ostatních elektronických zařízení. Další informace o síti WLAN lze získat z těchto zdrojů: Poskytovatel služeb sítě Internet nebo dokumentace směrovače bezdrátově sítě a dalších zařízení sítě WLAN. Informace a odkazy na stránky v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. Stránky Připojení k veřejné nebo firemní síti WLAN Seznam veřejných přístupových bodů sítě WLAN získáte od poskytovatele služeb sítě Internet nebo pomocí internetového vyhledávače.mezi stránky WWW, které uveřejňují seznam veřejných přístupových bodů sítě WLAN, patří Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist a Geektools. Zjistěte umístění přístupového bodu sítě WLAN, cenu a požadavky na připojení k síti. Další informace o připojení počítače k firemní síti WLAN získáte od správce sítě nebo firemního oddělení pro informační technologie. 12 Kapitola 4 Zařízení WLAN (pouze u vybraných modelů) CSWW

17 Funkce zabezpečení bezdrátové sítě Pokud vytváříte domácí síť WLAN nebo se chystáte připojit k veřejné síti WLAN, vždy zapněte funkce zabezpečení, abyste ochránili vnitřní síť před neoprávněným přístupem. Nejběžnější úrovně zabezpečení jsou WPA-Personal a WEP. Při nastavení sítě použijte alespoň jedno z následujících bezpečnostních opatření: Zapněte zabezpečení WPA-Personal a kódování WEP na straně směrovače. Změňte výchozí jméno sítě (SSID) a heslo. Zapněte bránu firewall. Nastavte zabezpečení webového prohlížeče. Další informace o zabezpečení sítě WLAN naleznete na stránkách společnosti HP na adrese (pouze v angličtině). CSWW Funkce zabezpečení bezdrátové sítě 13

18 14 Kapitola 4 Zařízení WLAN (pouze u vybraných modelů) CSWW

19 5 Zařízení WWAN (pouze u vybraných modelů) Zařízení WWAN umožňují přístup počítače k síti Internet z více míst a v rámci větších oblastí než sítě WLAN. Použití zařízení WWAN vyžaduje poskytovatele síťového připojení, kterým je ve většině případů provozovatel mobilní sítě. Oblast pokrytí sítě WWAN je podobná s oblastí pokrytí hlasových služeb mobilního operátora. Pokud je síť WWAN využívána ve spojení se službami datového přístupu za paušální poplatek u operátora jako Verizon Wireless, poskytuje trvalé připojení k síti Internet, odesílání ů nebo možnost připojovat se k firemní síti na cestách, ve městě nebo mimo město. Další informace o konfiguraci a používání zařízení WWAN naleznete na adrese broadbandwireless. CSWW 15

20 16 Kapitola 5 Zařízení WWAN (pouze u vybraných modelů) CSWW

21 Rejstřík B bezdrátová síť popis 1 bezdrátová síť (WLAN) domácí připojení 12 funkční dosah 12 požadované vybavení 11 připojení k firemní síti WLAN 12 připojení k veřejné síti WLAN 12 zabezpečení 13 bezdrátové připojení, indikátor 3 bezdrátové připojení, tlačítko 3 bezdrátové zařízení bezdrátová síť 1 Bluetooth, zařízení 7 bezdrátové připojení 13 N nastavení připojení k Internetu 11 nastavení sítě WLAN pro domácí použití 11 O ovládání prvky pro bezdrátovou komunikaci indikátor 3 tlačítko 3 P připojení k firemní síti WLAN 12 připojení k veřejné síti WLAN 12 W WLAN 9 WWAN 15 Z zabezpečení CSWW Rejstřík 17

22 18 Rejstřík CSWW

23

24

HP MINI Uživatelská příručka

HP MINI Uživatelská příručka HP MINI Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Uživatelská příručka Mini

Uživatelská příručka Mini Uživatelská příručka Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této

Více

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC Úvodní informace HP Mini 210 Netbook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

OFFICEJET PRO 8600. Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu

OFFICEJET PRO 8600. Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu OFFICEJET PRO 8600 Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction,

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití (březen 2004) 651G664T.015 Upozornění FCC Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 norem

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Struná píruka s ešením problém

Struná píruka s ešením problém Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem...

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů OBSAH Registrace produktu 2 Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení

Více

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C Kapesní počítač Česky Návod k obsluze Pocket LOOX N/C Máte... technické potíže nebo jiné dotazy, na které byste rádi znali odpověď? Kontaktujte: náš odborný servis (viz seznam odborných servisů nebo stránky:

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více