LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB"

Transkript

1 LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů. Sweex Wireless 300N Adapter USB nepoužívejte v extrémně vlhkém nebo suchém prostředí. Zařízení chraňte před nárazy a pády, mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky. Nikdy zařízení neotvírejte uvnitř nejsou součásti, které by vyžadovaly údržbu. Otevřením výrobku zaniká záruka. Obsah dodávky V tomto balení naleznete: Bezdrátový USB Adaptér 300N CD s ovladačem, softwarem a tímto návodem Pokud zjistíte, že některá část dodávky chybí, vraťte zásilku prodejci. Přehled termínů Tento návod obsahuje množství technických termínů. Je důležité vědět, co znamenají, ještě než se pustíte do instalace a konfigurace adaptéru. Adaptér: Výrobek, který jste právě zakoupili je bezdrátový USB Adaptér 300N od společnosti Sweex,. Bezdrátová síť: Bezdrátové sítě jsou založeny na Wi-Fi standardu. Adaptér poskytuje připojení k sítím Wi-Fi s rychlostí až 300Mbps, za předpokladu, že síť podporuje tuto rychlost (nebo vyšší) (bezdrátový) Adapter, modem, přístupový bod: Toto jsou zařízení (mimo dalších), která mohou přenášet signál bezdrátové sítě. Bezdrátové zabezpečení: Bezdrátové zabezpečení je formou ochrany bezdrátových sítí, které poskytuje přístup k síti pouze schváleným zařízením a zabraňuje odposlechu. Existuje množství dalších způsobů bezdrátového zabezpečení jak je dále popsáno v tomto návodu. Instalace Windows XP, Vista a 7 Vložte Sweex CD do CD přehrávače, klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software) a postupujte dle instrukcí na obrazovce. 210

2 Nastavení bezdrátové sítě Jak to funguje? K vytvoření bezdrátové sítě potřebujete bezdrátový adapter, bezdrátový modem nebo přístupový bod Wi-Fi. Bezdrátový adapter, modem nebo přístupový bod šíří bezdrátovou síť. Název této sítě, nazývané také SSID, je závislý na Vašem routru, modemu nebo přístupovém bodu a mění se v závislosti na typu nebo značce. Často lze měnit název, tím můžete jednoduše určit vlastní bezdrátovou síť. Zabezpečení Bezdrátová síť je srovnatelná s rádiovým signálem. Nicméně domácí bezdrátová síť nemá tak dlouhý dosah. Rozsah domácí sítě se často pohybuje v rozmezí od 20 do 30 metrů. To znamená, že sousedé a kolemjdoucí mohou taktéž využívat Vaši síť. Takto mohou surfovat s využitím Vašeho internetového připojení a sdílet bezdtrestně Vaše složky a soubory na síti. To je ten důvod, proč doporučujeme zabezpečit Vaši bezdrátovou síť. Toto zabezpečení je nakonfigurované na zařízení, které přenáší síť. Ve většině případů se jedná o bezdrátový adapter, modem nebo přístupový bod. Svou síť můžete zabezpečit pomocí bezpečnostních kódů WEP nebo WPA. Tento kód je také nazýván síťovým klíčem. Zadejte tento kód do každého počítače, který chcete připojit k zabezpečené síti. Pouze s tímto klíčem se můžete stát součástí sítě. Pokud jste nezadali síťový klíč do routru nebo modemu, obraťte se na instalátora, výrobce, dodavatele nebo poskytovatle pro obdržení tohoto kódu. Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) Zabezpečení bezdrátové sítě v adaptéru lze učinit dvěma způsoby. Zaručený ruční způsob (WEP, WPA a WPA2), kde určíte a zadáte vlastní síťový klíč, anebo pomocí funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup), kde modem, adapter nebo přístupový bod a počítač se dohodnou na síťovém klíči WPA(2) a pro zabezpečení sítě jej automaticky použijí jedním stiskem tlačítka. Tato funkce funguje u modemu, adapteru nebo u přístupového bodu, který také podporuje WPS. Poznámka: Windows Vista z SP2 a vyšší a Windows 7 již podporují WPS out-of-the-box. Po připojení k zabezpečené síti WPS, jednoduše postupujte dle isntrukcí na obrazovce. Postup popsaný níže je určen pouze pro Windows XP Připojení a zabezpečení pomocí WPS Po aktivaci funkce WPS stlačte tlačítko WPS na adapteru nebo prostřednictvím konfigurace WPS, měli byste počítač nechat automaticky vygenerovat síťový klíč, pak je síť zabezpečena automaticky. Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovanou Utilitu. Spusťte funkci WPS na modemu, adapteru nebo přístupovém bodu. Pravým tlačítkem klikněte na ikonku Sweex Wireless Utility (Bezdrátová utilita Sweex) a zvolte Open Utility (Otevřít utilitu). 211

3 Objeví se utilita Sweex. Klikněte na WPS Setting (Nastavení WPS), měli byste vidět následující obrazovku: Pro připojení k zabezpečené síti WPS nejprve stiskněte tlačítko WPS na Vašem adapteru, poté klikněte na tlačítko PBC v utilitě Sweex. Utilita automaticky nalezne Vaši síť a zřídí k ní zabezpečené připojení WPS. Po úspěšném zřízení připojení WPS uvidíte odpovídající tabulku WPS Profile (Profil WPS) vpravo. Připojení k bezdrátové síti Windows XP: Klikněte pravým tlačítkem na ikonku bezdrátového adapteru v dolním pravém rohu obrazovky a klikněte na View Available Wireless Networks (Zobrazit dostupné bezdrátové sítě): Objeví se okno s názvem Choose a wireless network (Zvolte bezdrátovou síť). V tomto okně zvolte síť, klikněte na tlačítko Connect (Připojit) a následujte instrukcí na obrazovce: 212

4 Windows XP s utilitou Sweex: Klikněte pravým tlačítkem na ikonku Sweex Wireless Utility (Bezdrátová utilita Sweex) v pravém dolním rohu obrazovky a klikněte na Open Utility (Otevřít utilitu). Klikněte na Site Survey (Průzkum stránky), zvolte síť, klikněte na tlačítko Connect (Připojit) a pokračujte podle instrukcí na obrazovce: Poznámka: V případě, že síť, ke které se připojujete je zabezpečená, nezapomeňte zadat bezpečnostní klíč! Windows Vista: Pravým tlačítkem klikněte na ikonku Network & Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) v pravém dolním rohu obrazovky a klikněte na Connect to a network (Připojit k síti): Zobrazí se okno s názvem Connect to a network (Připojit k síti). V tomto okně zvolte Vaši síť, klikněte na tlačítko Connect (Připojit) a postupujte dle instrukcí na obrazovce: Poznámka: Pokud v blízkosti sítě uvidíte červený křížek a text: The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (Nastavení, uložené v tomto počítači, neodpovídá požadavkům sítě), dále postupujte podle pokynů v návodu. 213

5 Windows 7: Windows 7 signalizuje, zda jsou dostupné bezdrátové sítě. Můžete to rozpoznat na následující ikonce dole vpravo na obrazovce: Poznámka: Vidíte-li ikonku přeškrtnutou malým červeným křížkem, pak v dosahu počítače nejsou žádné sítě. V tomto případě prosím nahlédněte do části týkající se odstraňování poruch v tomto návodu. Klikněte na ikonku a objeví se seznam bezdrátových sítí, zvolte síť Sweex LW300, zatrhněte Connect Automatically (Automaticky připojit), klikněte na Connect (Připojit) a postupujte dle instrukcí na obrazovce: Poznámka: Pokud u sítě vidíte červený křížek a nelze se připojit, nahlédněte prosím do části týkající se odstraňování poruch v tomto návodu. Odstraňování poruch Tato kapitola návodu popisuje řadu běžných situací, do kterých se můžete dostat a jejich řešení. Mohu se připojit k síti, ale nemám přístup k internetu nebo dalším počítačům připojených k síti Tento problém se může vyskytnout, pokud máte chybně nastavenou IP adresu na svém počítači. Své nastavení můžete zkontrolovat a nastavit následovně: 214

6 Windows XP 1 Vpravo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na Control Panel (Ovládací panely) 1 Na ovládacím panelu klikněte na Network and Internet Connections (Síť a internetové spojení) a otevřete ikonu Network Connections (Síťová spojení). Pokud máte ovládací panel nastavený na klasický vzhled, můžete otevřít přímo ikonu Network Connections (Síťová spojení). 3 Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou síť LAN nebo vysokorychlostní internetové spojení, v tomto případě Local Area Connection (Připojení k místní síti) a v kontextovém menu zvolte Properties (Vlastnosti). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 3 až 6 pro každé spojení. 215

7 4 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek Internet Protocol (Protokol internetu) a klikněte na tlačítko Properties (Vlastnosti): 5 Zobrazí se okno s parametry protokolu internetového přenosu. V tomto okně nastavte obě možnosti na Obtain automatically (Získat automaticky): 6 Nastavení potvrďte kliknutím na OK. Síť XP byla nyní správně nastavena pro práci adapteru. 216

8 Windows Vista 1 Vpravo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na Control Panel (Ovládací panely) 2 Na ovládacím panelu klikněte na View network status and tasks (Zobrazit úlohy a stav sítě). Pokud máte ovládací panel nastavený na klasický vzhled, klikněte na ikonu Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení): 3 Teď lze otevřít okno Centra sítí a sdílení. V Centru sítí a sdílení klikněte na Manage network connections (Spravovat síťová připojení) v levém svislém pruhu: 217

9 4 Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou síť LAN nebo vysokorychlostní internetové spojení, v tomto případě Local Area Connection (Připojení k místní síti) a v kontextovém menu zvolte Properties (Vlastnosti). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 4 až 7 pro každé spojení: 5 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek Internet Protocol Version 4 (Protokol Internetu verze 4) a klikněte na tlačítko Properties (Vlastnosti): 6 Zobrazí se okno s parametry protokolu internetu verze 4. V tomto okně se ujistěte, že obě možnosti jsou nastaveny na Obtain automatically (Získat automaticky): 7 Nastavení potvrďte kliknutím na OK. Síť Vista byla nyní správně nastavena pro práci adapteru. 218

10 Windows 7 1 Vpravo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na Control Panel (Ovládací panely) 2 Na ovládacím panelu klikněte na View network status and tasks (Zobrazit úlohy a stav sítě). Pokud je ovládací panel nastavený na zobrazení ikon, otevřete Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení): 3 Teď lze otevřít okno Centra sítí a sdílení. V Centru sítí a sdílení klikněte na, click Change adapter settings (Změnit nastavení adaptéru) v levém panelu: 219

11 4 Pravým tlačítkem klikněte na připojení, v tomto případě na Local Area Connection (Připojení k místní síti) a v kontextovém menu zvolte Properties (Vlastnosti). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 4 až 7 pro každé spojení: 5 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek Internet Protocol Version 4 (Protokol Internetu verze 4) a klikněte na tlačítko Properties (Vlastnosti): 6 Zobrazí se okno s parametry protokolu internetu verze 4. V tomto okně se ujistěte, že obě možnosti jsou nastaveny na Obtain automatically (Získat automaticky): 7 Nastavení potvrďte kliknutím na OK. Síťová nastavení pro Windows 7 jsou nyní správně nakonfigurována pro adapter. 220

12 Zdá se, že jsem připojen, ale Internet Explorer stále zobrazuje chybovou zprávu Internet Explorer cannot display the webpage (Internet Explorer nemůže zobrazit webovou stránku) nebo podobně. Tento problém se může objevit při nesprávném nastavení proxy serveru. Toto nastavení můžete upravit takto: 1 V Internet Exploreru klikněte na menu nebo ikonu Tools (Nástroje) a zvolte Internet Options (Možnosti internetu). 2 Zobrazí se okno Internet Options (Možnosti internetu). 3 V tomto okně klikněte na záložku Connections (Připojení) a v ní na tlačítko LAN Settings (Nastavení LAN). 4 Zobrazí se okno LAN Settings (Nastavení LAN). Všechna zaškrtávací políčka musí zůstat volná a nastavení potvrďte kliknutím na OK 221

13 Mám Windows Vista a při pokusu o bezdrátové spojení dostávám chybovou zprávu The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (Nastavení uložené v tomto počítači nesouhlasí s požadavky sítě). Tento problém lze odstranit takto: 1 Na ovládacím panelu klikněte na View network status and tasks (Zobrazit úlohy a stav sítě). Pokud máte ovládací panel nastavený na klasický vzhled, klikněte na ikonu Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení): 2 Nyní se otevře okno Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení). V Network and Sharing Center (Centrum sítě a sdílení) klikněte na Manage wireless networks (Spravovat síťová připojení) v levém panelu: 3 Otevře se okno pro správu síťových připojení. V tomto okně klikněte na konfliktní síť a zvolte Delete (Smazat). Po smazání sítě zavřete toto okno a postupujte podle popisu v kapitole Connecting to a wireless network (Připojení k bezdrátové síti) v návodu. 222

14 Mám Windows 7 a nemůžu se připojit k bezdrátové síti. U sítě je zobrazen červený křížek Tento problém lze odstranit takto: 1 Klikněte na Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) vpravo dole na obrazovce: 2 Dále klikněte na Open Network and Sharing Center (Otevřít centrum sítě a sdílení): 3 V Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) klikněte na Manage wireless networks (Spravovat síťová připojení): Objeví se následující okno, pravým tlačítkem klikněte na síť, která byla označena červeným křížkem v bodě 2 a klikněte na Remove network (Odstranit síť): 5 Po smazání sítě můžete zavřít okno a postupovat podle kroků popsaných v části Connecting to a wireless network (Připojení k bezdrátové síti) tohoto návodu. 223

15 224

16 225 Česká verze

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Děkujeme vám, že jste si koupili tento produkt společnosti Sweex. Sweex věnuje velkou pozornost a péči kvalitě, spolehlivosti, funkčnosti, trvanlivosti

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Technická podpora Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com. Bez registrace svého výrobku nebudete moci

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Příručka e-manual Používání

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00 Bezdrátový ROUTER N N300 Uživatelská příručka F9K1002V5 8820aa01320cz Rev. A00 Obsah Základní informace... 1 Obsah balení... 1 Úvodní nastavení... 1 Příprava... 2 Připojte bezdrátová zařízení... 20 Další

Více

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka CZ8680 První edice Říjen 2013 Notebook E-příručka Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána,

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

Obsah 1 1 Obsah 1 Obsah...1-1 2 Nastavení ovladače tiskárny...2-3 2.1 Sada CD-ROM...2-3 CD-ROM...2-3 2.2 Dodávané ovladače tiskárny...2-4 Ovladače tiskárny a podporované operační systémy...2-4 Systémové

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 bezdrátový broadband router Obsah 1. Popis produktu...3 2. Obsah balení...4 3. Systémové požadavky... 4 4. Požadavky na místo instalace... 5 5. Vlastnosti produktu...

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL 2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více