Stručná příručka s řešením problémů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručná příručka s řešením problémů"

Transkript

1 Stručná příručka s řešením problémů OBSAH Registrace produktu 2 Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení s vaším počítačem... 6 Ovládací zařízení (Klávesnice/touchpad). 6 Prvky pro ovládání hlasitosti... 7 Dálkový ovladač (volitelné)... 8 Jednotky počítače... 8 Zdroj napájení Porty a konektory Zapnutí a vypnutí počítače Upgrade počítače Internet a software 16 První krůčky na Internetu Ochrana počítače Výběr poskytovatele internetových služeb Sít ová připojení Surfujte po Internetu! Používání systému Windows a softwaru Uvítací centrum systému Windows Nabídka zabezpečení sítě Internet Packard Bell Recovery Management Packard Bell Updater Dokumentace k počítači Přehrávání multimediálních souborů Helpdesk 27 Bezpečné použití počítače Údržba Aktualizace Bezpečnost Vzdálená pomoc systému Windows Diagnostika a opravy nejčastějších problémů Řešení různých problémů Obnova vašeho systému Obnova vašeho systému Obnova předinstalovaného softwaru a ovladačů Návrat systému do předchozího stavu Návrat systému do stavu z výrobního závodu Informace o předpisech 54 Životní prostředí 57 Softwarová licence 58 Rejstřík 59 Obsah - 1

2 R EGISTRACE PRODUKTU Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití počítač zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich vyškolených zástupců Členství v komunitě Packard Bell: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se průzkumů mezi zákazníky Aktuální informace od společnosti Packard Bell Neváhejte a zaregistrujte se, protože na vás čekají další výhody! Postup registrace Při prvním spuštění notebooku nebo stolního počítače se zobrazí okno, ve kterém budete vyzváni k registraci. Vyplňte prosím informace a klepněte na tlačítko Další. Druhé okno, které se zobrazí, obsahuje volitelná pole, která nám pomohou poskytovat vám osobněji zaměřené zákaznické služby. Jiná možnost Další možností, jak můžete zaregistrovat svůj produkt Packard Bell, je takový, že navštívíte naše webové stránky register.packardbell.com. Zvolte zemi a postupujte podle jednoduchých pokynů. Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací s důležitými údaji, které byste měli uchovávat na bezpečném místě. DŮLEŽITÉ INFORMACE Děkujeme, že jste zakoupili počítač Packard Bell! Tato příručka byla vytvořena tak, aby vám představila vlastnosti vašeho počítače a pomohla vám při jeho využití. Také vám pomůže při údržbě počítače a při řešení případných problémů. Abyste svůj nový počítač využili co nejlépe, společnost Packard Bell doporučuje před zahájením práce s počítačem provést níže popsané kroky. Packard Bell Recovery Management Jestliže jste se již někdy setkali u svého počítače s problémem a kroky pro jeho odstranění uvedené v doprovodné Stručné příručce s řešením problém k nápravě nijak nevedly, můžete nyní spustit program Packard Bell Recovery Management. Tento program obnoví váš počítač do stavu, ve kterém byl při dodání, a umožňuje zachovat všechna nastavení a osobní data (viz strana 50). Packard Bell Updater Aby bylo zajištěno, že má počítač k dispozici nejnovější aktualizace ovladačů a softwaru, použijte program Packard Bell Updater, jakmile nakonfigurujete připojení k Internetu (viz strana 23). Packard Bell InfoCentre Abyste získali co nejvíce informací o svém počítači, podívejte se na Packard Bell InfoCentre, elektronickou uživatelskou příruku nainstalovanou v počítači. Příručku je nutné alespoň jednou aktualizovat přes Internet (viz strana 23). 2 - Stručná příručka s řešením problémů Copyright 2009 Všechna práva vyhrazena.

3 Web Packard Bell Navštěvujte často stránky Podívejte se do části Support: obsahuje online nástroj pro řešení problémů, aktuální informace, nápovědu, ovladače a položky pro stažení. Navštivte stránku store.packardbell.com a objevte naše příslušenství! Potom můžete nakupovat online nebo si najít nějaký obchod poblíž. Packard Bell Support Zapište si sériové číslo počítače, datum a místo nákupu a název modelu počítače na titulní stránce této příručky. Také uschovejte doklad o nákupu. Pokud nám budete telefonovat, zapište si všechny chybové zprávy, a pokud je to možné, buďte přítomni u zapnutého počítače. Splnění těchto podmínek nám umožní poskytovat kvalitnější a rychlejší servis. Důležité informace - 3

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČI BEZPEČNOST A POHODLÍ Bezpečnostní upozornění Postupujte prosím podle pokynů uvedených níže, protože vám umožní pohodlné použití počítače a vyhnete se zdravotním problémům. Prostředí pro práci s počítačem Zajistěte, aby počítač: Se bude používat na stabilním povrchu, podstavci nebo stolu. Při pádu by se počítač mohl vážně poškodit. Nebude se používat na vibrujícím povrchu ani při sportu, cvičení či jiných činnostech v dynamickém prostředí. V důsledku vibrací nebo pohybu může docházet k uvolnění spojovacího materiálu, poškození vnitřních součástí a dokonce k vytečení baterie. Byl umístěn mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla. Byl mimo dosah magnetických polí a jakýchkoliv zařízení vytvářejících statickou elektřinu. Byl vzdálen minimálně 30 centimetrů (jedna stopa) od mobilního telefonu. Nebyl umístěn v prašném nebo vlhkém prostředí. Nepoužívá se poblíž vody. Nikdy na počítač ani do něj nevylévejte žádné tekutiny. Nebyl umístěn na koberci nebo jiném povrchu, který by mohl mít elektrický náboj. Kabely Zajistěte, aby: Kabely nebyly napnuty a aby po nich lidé nešlapali a nezakopávali o ně. Jiná zařízení nepoškozovala kabely. Napájecí kabel se nejprve připojí do počítače a teprve potom do elektrické zásuvky. Napájecí kabel se nejprve odpojí ze zásuvky a teprve od počítače. Tříkolíkové napájecí kabely jsou připojeny k uzemněné zásuvce. Sít ová zásuvka byla snadno přístupná a co nejblíže k počítači (nepřetěžujte zásuvku příliš velkým množstvím spotřebičů). Pokud váš počítač používá externí síťový adaptér: Nezakrývejte napájecí adaptér a nepokládejte na adaptér žádné předměty. Pamatujte na to, že adaptér se musí při používání ochlazovat, a proto k němu nedávejte žádné předměty. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s počítačem. Přestože mohou jiné adaptéry vypadat podobně, jejich použitím může dojít k poškození počítače. Pokud potřebujete vyměnit nějaké díly, používejte pouze takové, které mají certifikaci pro váš počítač. Čištění počítače Před čištěním počítač vždy odpojte od zásuvky; Nepoužívejte kapalné ani aerosolové čisticí prostředky, ale pouze vlhkou tkaninu; Nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo na obrazovku; Pokud rozlijete kapalinu na notebook, okamžitě jej vypněte, odpojte napájecí adaptér, vyndejte baterii a před dalším zapnutí jej nechte zcela vyschnout. V případě potřeby vyčkejte přes noc. 4 - Stručná příručka s řešením problémů

5 Poznámka: Pokud ve svém počítači máte patice pro paměťové karty nebo rozšiřující zařízení, mohou být do těchto patic pro karty vloženy plastové makety. Tyto makety chrání nepoužívané patice před prachem, kovovými předměty a dalšími částicemi. Maketu uschovejte a použijte, není-li v patici nainstalována žádná karta. Servis vašeho počítače Nepokoušejte se provádět sami opravy počítače. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí kontakt se součástmi pod nebezpečným napětím nebo jiná rizika. S veškerými opravami se obraťte na kvalifikovaného servisního technika. V následujících případech odpojte počítač ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu: Napájecí kabel je poškozený nebo polámaný. Došlo k potřísnění výrobku tekutinou. Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě. Došlo k pádu výrobku nebo k poškození pláště. Výkon výrobku se znatelně změnil a je třeba provést opravu. Výrobek při dodržení pokynů pro používání nefunguje normálně. Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že k obnovení normálního fungování výrobku je často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem. Zdravotní upozornění Počítač a příslušenství mohou obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah dětí. Pokud pracujete nebo hrajete každý den několik hodin, pravidelně dělejte přestávky. Občas odpoutejte zrak od počítačového monitoru. Nepoužívejte počítač, pokud jste unaveni. Umístěte počítač tak, abyste mohli pracovat v přirozené a uvolněné poloze. Umístěte často používané položky tak, aby byly snadno dosažitelné. Bezpečnost a pohodlí zvýšíte umístěním počítače přímo před sebe. Zajistěte, aby byla klávesnice a touchpad v pohodlné výšce. Obrazovka by měla být ve vzdálenosti cm (18-30 palců) od očí. Při používání reproduktorů a sluchátek chraňte svůj sluch tak, že budete zvyšovat hlasitost postupně, až uslyšíte jasně a příjemně; když si sluch zvykne, hlasitost již nezvyšujte. Neposlouchejte příliš vysokou hlasitost dlouhou dobu. Nezvyšujte hlasitost jen proto, abyste přehlušili hlasité prostředí; pokud neslyšíte hovor lidí poblíž sebe, hlasitost snižte. Spodní část počítače, napájecí adaptér a vzduch vycházející z ventilačních otvorů se mohou při používání zahřát. Zabraňte dlouhodobému kontaktu a nemějte při práci počítač na klíně. Zajistěte, aby ventilační otvory počítače nebyly zablokovány nebo zakryty. Neumist ujte počítač na měkký povrch (například koberec, židli nebo postel), který by mohl zablokovat ventilační otvory. Nikdy nezasunujte žádné předměty do ventilátoru ani do otvorů v plášti výrobku, protože by se mohly dotknout míst pod nebezpečným napětím nebo by mohly způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem. Některé zdravotní problémy s rukama, zápěstím, pažemi, krkem, nohama a zády mohou být spojeny s přílišným opakováním některých činností. Snížení rizika, že se u vás tyto zdravotní problémy vyskytnou, dosáhnete tím, že budete zápěstí udržovat narovnané a ruce a zápěstí se budou pohybovat nad klávesnicí. Pokud se u vás vyskytnou chvíle, kdy budete mít bolesti, brnění, necitlivost nebo jiné problémy, kontaktujte svého lékaře. Základní informace o počítači - 5

6 Doporučujeme rodičům, aby kontrolovali, jaké hry jejich děti hrají. Pokud dítě projevuje následující příznaky: závratě, rozostřené vidění, oční nebo svalové tiky, ztráty vědomí, dezorientaci, nevědomé pohyby nebo křeče, OKAMŽITĚ hru přerušte a poraďte se s lékařem. K těmto jevům může dojít, i když daná osoba neměla předtím problémy s epilepsií. SEZNÁMENÍ S VAŠÍM POČÍTAČEM Ovládací zařízení (Klávesnice/touchpad) Klávesnice Klávesnice se používá pro zadávání textu nebo příkazů. Funkce kláves závisí na používaném programu. Klávesnice zobrazená v této příručce slouží jen pro ilustraci. Rozložení vaší klávesnice se může mírně lišit. Kompletní popis klávesnice naleznete v části InfoCentre Čísla: Používají se pro zadávání čísel a speciálních znaků. Stiskněte zároveň Shift pro zadání znaků v horní řadě a klávesy Ctrl + Alt pro znaky vpravo. 2. Backspace: Posune se o jednu pozici zpět a smaže poslední zadaný znak. 3. Del: Odstraní vybrané položky nebo znak vpravo od kurzoru při úpravách textu. 4. Volitelná numerická klávesnice: Funguje jako druhá sada číselných či kurzorových kláves. Přepínat mezi těmito dvěma funkcemi můžete stisknutím klávesy Numlock. Poznámka: Pro optimalizaci prostoru a hmotnosti mají některé počítače kompaktní klávesnice, které numerickou klávesnici neobsahují. Pokud to tak je, můžete používat integrovanou klávesnici aktivováním klávesy Num Lock a využíváním kláves s dodatečnými číselnými znaky (klávesy v pravé střední části klávesnice). Opětným stisknutím klávesy Num Lock obnovíte u těchto kláves jejich běžné funkce. 5. Klávesy se šipkami: Posunují kurzor nahoru, dolů, vlevo a vpravo. 6. Enter: Stiskněte pro odeslání příkazu, vložení zalomení odstavce nebo přijetí zadaných voleb. 7. Mezerník: Používá se pro zadání mezer do textu. 8. Shift: Stiskněte jej současně s písmennou klávesou pro zadání velkého písmene. 9. Esc: Většinou zruší aktuálně prováděnou úlohu. 10. Fn: Používejte zároveň s klávesami F1 až F12 (zobrazené se symboly) pro aktivaci zvláštních funkcí. 6 - Stručná příručka s řešením problémů

7 Touchpad Touchpad ovládá šipku na obrazovce. Šipka se označuje jako ukazatel nebo kurzor. Když posunujete prst po dotykové ploše, ukazatel sleduje tento pohyb. Výběr nebo aktivaci příkazu, na který kurzor ukazuje, provedete stisknutím jednoho z tlačítek touchpadu. Na povrch touchpadu příliš netlačte. 1. Klepnutím levým tlačítkem označíte položku pod ukazatelem. 3 Poklepáním spustíte program pod kurzorem, nebo označíte celé slovo při zadávání textu. 2. Klepnutím pravým tlačítkem otevřete místní nabídku. 3. Dvě rychlá klepnutí na povrch touchpadu odpovídají poklepání. Volitelné funkce touchpadu 1 2 Pokud váš počítač podporuje technologii multi-gesture, může touchpad na svém povrchu rozpoznávat určité pohybové vzory. Díky tomu můžete aplikace ovládat pomocí několika jednoduchých gest. Další informace získáte v Packard Bell InfoCentre. Váš počítač může být vybaven tlačítkem Zámek touchpadu. Tlačítko Zámek touchpadu slouží k zapnutí a vypnutí touchpadu, aby při používání klávesnice nedocházelo k nechtěným pohybům kurzoru. To je velmi užitečné, když máte k počítači připojenou myš. Na některých počítačích můžete posunováním prstu nahoru a dolů na pravé straně touchpadu procházet dokumentem. Poznámka: Zlepšete pohyb a viditelnost ukazatele! Klepněte na tlačítko Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš > Možnosti ukazatele. Prvky pro ovládání hlasitosti Kromě prvků pro ovládání hlasitosti na vašem počítači, klávesnici (s kombinací klávesy Fn), nebo reproduktorech (podle toho, jaké máte vybavení), můžete hlasitost a vyvážení vašich reproduktorů nastavit také ze systému Windows. Nastavení hlasitosti Chcete-li nastavit hlasitost, jednoduše klepněte na ikonu Reproduktoru umístěnou v oznamovací oblasti vedle hodin. Nastavte hlasitost přetažením posuvníku nahoru nebo dolů. Pro ztlumení hlasitosti klepněte na malou ikonu reproduktoru přehrávání.. Opětným klepnutím obnovte Klepnutím na položku Směšovač přejdete na pokročilá nastavení ovládání hlasitosti. Základní informace o počítači - 7

8 Dálkový ovladač (volitelné) Užívejte si veškerou svou oblíbenou digitální zábavu na jednom místě pomocí snadno použitelné aplikace Media Center (viz strana 25) a dálkového ovladače! Instalace dálkového ovladače a volitelného přijímače Před spuštěním aplikace Windows Media Center (viz strana 24) připravte dálkový ovladač. 1. Pokud váš počítač neobsahuje interní infračervený přijímač, je nutný USB přijímač. Máte-li jej k dispozici, připojte USB přijímač k 3 USB portu na počítači. 2. Vložte baterie do dálkového ovladače a dodržte přitom správnou polaritu baterií. Funkce dálkového ovladače 1. Zapnout/vypnout napájení nebo Rychle pokračovat 2. Nabídka DVD 3. Ovládací prvky přehrávání a záznamu (nahrát, přehrát, zastavit, převinout, rychle převinout vpřed, přeskočit zpět, pozastavit, přeskočit dopředu). 4. Otevřít Nahrát televizní program 5. Otevřít Průvodce 6. Otevřít Živou televizi 7. Směrové klávesy (nahoru, dolů, vpravo a vlevo) a OK 8. Prvky pro ovládání hlasitosti (zvýšit a snížit hlasitost a ztlumit) 9. Program/kanál nahoru/dolů 10.Zpět, Start (klávesa systému Windows) a Více informací 11.Výběr v teletextu (červená, zelená, žlutá a modrá klávesa) 12.Teletext (spuštění teletextu v režimu Televize) 13.Číselné klávesy, Vymazat a Enter Jednotky počítače Níže popsané jednotky se běžně používají v počítačích Packard Bell. To ovšem naznamená, že jsou právě ve vašem počítači nainstalovány, a naopak mohou být nainstalovány i jiné jednotky. Dokumentaci pro konkrétní model, který jste zakoupili, naleznete v části Packard Bell InfoCentre. 8 - Stručná příručka s řešením problémů

9 Čtečka pamět ových karet Pamět ové karty se používají v mnoha digitálních fotoaparátech, PDA, MP3 přehrávačích a mobilních telefonech. Vybrané modely počítačů obsahují čtečku karet vše v jednom, která umožňuje číst a zapisovat na nejběžnější typy karet, jako jsou MMC (Multi Media Card ), SD/SDHC Card, xd-picture Card nebo MS (Memory Stick ). Vyjmutí karty z externí čtečky 1. Klepněte na možnost Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti (vedle hodin). 2. Klepněte na položku Vysunout kartu SD (nebo na název zařízení). 3. Počkejte, než se zobrazí zpráva Nyní lze hardware bezpečně odebrat. 4. Vyjmutí karty. 1 2 Optické jednotky Optická jednotka dokáže číst (a zapisovat na) řadu disků CD a DVD (například zvukové disky CD, CD-ROM, DVD). Poznámka: Malé počítače nemusí disponovat většími zařízeními, jako jsou optické jednotky. Pokud váš počítač nemá optickou jednotku a vy chcete získat přístup k souborům nebo nainstalovat program z optického disku, budete potřebovat další vybavení; můžete použít buď externí optickou jednotku, nebo počítač s optickou jednotkou a síťovým připojením (tzn. přidat optickou jednotku jako zdroj, který je možné používat přes síť). Jednotky určené jen pro čtení (ROM) Některé optické jednotky dokáží pouze číst informace z disku, nelze je použít k uložení nových informací. Pomocí těchto jednotek lze sledovat filmy, instalovat programy a číst data, například fotografie nebo hudbu. Jednotky umožňující zápis (R) nebo přepisování (RW) Vedle čtení dat z kompatibilních disků, mohou optické jednotky dodané s počítačem umožňovat zápis informací na vhodné disky. Pomocí těchto jednotek lze kopírovat disky CD, vytvořit vlastní hudební disky, digitální fotoalba nebo zálohu cenných dat. K zápisu informací na zapisovatelné disky je nutné použít software pro zápis na disky. Poznámka: Před kopírováním disku CD si ověřte, zda není chráněn autorským zákonem a zda máte právo jej kopírovat. Ve většině zemí máte právo vytvořit si záložní kopii softwaru nebo kopírovat hudbu pro svou osobní potřebu. Kompatibilita disků pro zapisovatelné jednotky Zapisovací jednotka DVD±RW: Jednotky DVD±RW (nebo duální jednotky DVD) mohou zapisovat na disky DVD-RW i DVD+RW a mohou umožňovat zápis i na disky DVD-RAM (závisí na konkrétní jednotce). Základní informace o počítači - 9

10 Zapisovací jednotka pro dvojvrstvé disky DVD-RW: Zapisovací jednotky pro dvojvrstvé disky DVD-RW (nebo jednotky DVD+R9 DL) mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, zapisovatelné disky DVD ( - nebo + ), disky DVD-RAM a také dvojvrstvé disky, které nabízejí téměř dvojnásobnou kapacitu pro data. Kombinovaná jednotka Blu-Ray: Kombinované jednotky Blu-Ray mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, všechny standardní zapisovatelné disky DVD (nikoli disky HD DVD) a umožňují čtení (ale nikoli zápis) disků Blu-Ray. Zapisovací jednotka Blu-Ray: Jednotky Blu-Ray mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, všechny standardní zapisovatelné disky DVD a zapisovatelné disky Blu-Ray. Upozornění Vkládejte disk do jednotky před spuštěním programu. Nevysunujte disk před ukončením programu, který disk používá. Nevysunujte disk, aniž byste nejprve zavřeli program, který disk požívá. Počítač by jinak mohl přestat reagovat. Pokud se tak stane, počítač restartuje pomocí Správce úloh v operačním systému Windows. Pokud se zásuvka nevysune, můžete ji zkusit vysunout ručně: 1. Vypněte počítač. 2. Opatrně zasuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru pro nouzové otevření jednotky (není k dispozici u všech jednotek). Nepoužívejte tužku, protože by se mohla zlomit a poškodit jednotku. Pokud mechaniku nepoužíváte, udržujte ji zavřenou. Nedotýkejte se optické čočky v jednotce. Když se čočka znečistí, jednotka nemusí fungovat správně. Neotírejte čočku normálním hadříkem. Očistěte opatrně čočku vatovým tamponem. Optická jednotka je klasifikována jako laserový produkt třídy 1. Poznámka: Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patenty v USA a dalšími právy na duševní vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno společností Macrovision a je určeno pro domácí využití či jiná využití s omezeným počtem diváků, pokud není společností Macrovision schváleno jinak. Zpětné analyzování nebo rozložení je zakázáno. Zdroj napájení Aby počítač fungoval, vyžaduje konstantní, stálé napájení. Pokud jste doma, můžete připojit napájecí adaptér k sít ové zásuvce na libovolně dlouhou dobu. Pokud cestujete nebo jednoduše nechcete být omezeni kabely, může být počítač napájen akumulátorem. Napájecí adaptér Počítač může být napájen ze sítě pomocí externího napájecího adaptéru. Součástí balení je napájecí kabel vhodný pro zemi, ve které byl počítač zakoupen. Napájecí adaptér poskytuje dostatečné napájení pro fungování počítače a současné dobíjení akumulátoru. Upozornění: Nezakrývejte napájecí adaptér a nepokládejte na adaptér žádné předměty. Když je adaptér volný, může se při používání řádně chladit. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s počítačem. Přestože mohou jiné adaptéry vypadat podobně, jejich použití může způsobit poškození počítače. Při dlouhodobějším používání počítače se napájecí adaptér a spodní strana počítače mohou zahřát. Toto je normální, ale při delším styku může dojít k poranění Stručná příručka s řešením problémů

11 Baterie a akumulátory Pokud není počítač připojen k elektrické síti, využívá akumulátor. Akumulátor je možné vyjmout, takže je možné na cestách používat více akumulátorů, nebo akumulátor vyměnit, pokud skončila jeho životnost. Poznámka: Akumulátor je při výrobě nabit, ale během dopravy a skladování se původní kapacita mohla snížit. Při prvním použití počítače jej připojte k síti přes adaptér a akumulátor plně nabijte. Více informací o akumulátoru svého počítače naleznete v části InfoCentre. Životnost akumulátoru Životnost akumulátoru závisí na způsobu použití počítače, kapacitě akumulátoru a architektuře počítače. Akumulátory časem ztrácejí svoji kapacitu. Prodloužení životnosti akumulátoru Na cestách lze prodloužit životnost hlavního akumulátoru počítače jednoduchými úkony. Snížení jasu displeje prodlužuje životnost akumulátoru (většina počítačů snižuje jas displeje automaticky při napájení z akumulátoru). Nejlepší životnosti akumulátoru lze dosáhnout v následujících podmínkách: Akumulátor je nový a zcela nabitý. Nejsou aktivní ani připojena k počítači žádná periferní zařízení (například karty ExpressCard) ani doplňky (například prvky pro připojení k bezdrátové síti LAN). Pevný disk, optická jednotka a procesor počítače jsou v klidu nebo mírně zatíženy. Jsou aktivní funkce správy napájení. Možnosti napájení počítače lze změnit klepnutím na nabídku Start > Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Možnosti napájení. U některých akumulátorů je nutné provádět údržbu, aby bylo zabráněno zkrácení životnosti. Nenechávejte akumulátor na přímém slunečním světle. Extrémní teploty mohou ovlivnit výkon akumulátoru. Akumulátor je nejlepší používat a nabíjet při pokojové teplotě. Výměna baterie Akumulátory lze vyndat a vyměnit. Před výměnou akumulátoru si přečtěte upozornění k manipulaci s akumulátorem. Lithiové baterie (baterie CMOS ) v některých počítačích uchovávají základní informace o konfiguraci systému (například o času a datu). V případě, že baterie nebude schopná tyto informace uchovat, doporučujeme obrátit se na odborníka a nechat baterii vyměnit. Upozornění k bateriím a likvidace baterií Baterie a akumulátory obsahují směs sloučenin, se kterými je třeba nakládat opatrně. Před likvidací akumulátoru nalepte přes terminály lepicí pásku. Nerozebírejte baterii. Neodhazujte použité baterie a akumulátory do běžného domovního odpadu. Konečná likvidace baterií by měla být provedena v souladu se všemi národními zákony a předpisy. Informace týkající se sběru odpadních surovin, recyklace a likvidace akumulátorů vám poskytnou orgány odpovědné za likvidaci odpadu v místě vašeho bydliště. V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo rovnocenný typ doporučený výrobcem. Porty a konektory Níže popsané porty a typy konektorů se běžně používají v počítačích Packard Bell. To ovšem neznamená, že jsou právě na vašem počítači instalovány, a naopak mohou být nainstalovány i jiné porty než ty uvedené. Dokumentaci pro konkrétní model, který jste zakoupili, naleznete v části InfoCentre. Základní informace o počítači - 11

12 Upozornění Před připojením jakýchkoli zařízení projděte pokyny k instalaci, které k nim byly dodány. Neodpojujte žádné zařízení, které počítač ještě používá. Většinu zařízení je možné připojovat za provozu. To znamená, že je možné je připojit nebo odpojit, zatímco je počítač zapnutý. Některá zařízení je však nutné deaktivovat a teprve potom je možné je odpojit od počítače (viz Vyjmutí karty z externí čtečky na strana 9). Komunikační porty Sít Připojení počítače k síti (LAN) nebo k vysokorychlostnímu připojení k Internetu. Modem Pomocí interního faxového/datového modemu se můžete připojit k Internetu přes vytáčené připojení. Síťový port vypadá velmi podobně jako modemový port; často jsou umístěny vedle sebe. Sít ový port je mírně větší než port modemu. Varování: Při bouřce odpojte všechny propojovací kabely; odpojte modem od telefonní linky, TV port od televizní antény a sít ový kabel. Zásah blesku do blízkých telefonních linek nebo antény může poškodit modem, sít nebo televizní kartu nebo dokonce celý počítač. Upozorňujeme, že záruka nepokrývá poškození počítače způsobená zásahem blesku. Rozšiřující porty USB (Universal Serial Bus) USB porty umožňují připojit k počítači mnoho periferních zařízení (například klávesnici, tiskárnu nebo skener). IEEE 1394 (FireWire) Port IEEE 1394 (také označovaný jako FireWire nebo i.link) umožňuje vysokorychlostní připojení digitálních zařízení, jako jsou digitální videokamery, externí pevné disky nebo skenery. ExpressCard Tento slot umožňuje použít rozšiřující kartu ExpressCard/34 nebo ExpressCard/54. Poznámka: Ve slotu pro kartu ExpressCard nelze použít kartu PC Card. esata Port esata umožňuje připojit kompatibilní externí úložní zařízení (obvykle pevný disk) přes vysokorychlostní rozhraní SATA. Obrazové a zvukové porty VGA port Připojení k monitoru s VGA portem. Vhodný kabel je obvykle dodán s monitorem. Port DVI Připojení k monitoru s portem DVI (Digital Video Interface). Vhodný kabel je obvykle dodán s monitorem. Poznámka: Mnoho monitorů používá 15kolíkové analogové připojení, proto může být nutný adaptér nebo kabel typu DVI-analog. Připojení S-Video (TV výstup) Port S-Video pro výstup na televizor umožňuje připojení ke kompatibilnímu televizoru. Připojení HDMI (TV výstup) Port HDMI pro výstup na televizor umožňuje připojení ke kompatibilnímu zařízení (například televizoru s vysokým rozlišením) přes jediný konektor. Varování: Pokud chcete použít reproduktory televizoru, je nutné změnit zvukový výstup nebo propojit port linkového výstupu na počítači s televizorem (nebo reproduktorovým systémem). Linkový výstup Umožňuje připojení stereofonních sluchátek nebo aktivních reproduktorů. Při připojení zvukového zařízení se vypnou vestavěné reproduktory Stručná příručka s řešením problémů

13 Mikrofon Umožňuje připojit externí mikrofon pro monofonní záznam nebo zesílení. Připojením externího mikrofonu se vypne zabudovaný mikrofon. Další konektory Čtečka pamět ových karet Pamět ové karty se používají k ukládání a přenosu dat v mnoha digitálních fotoaparátech, zařízeních PDA, MP3 přehrávačích a mobilních telefonech (viz strana 9). TV tuner Umožňuje připojit anténu a sledovat analogové nebo digitální televizní vysílání v počítači (viz strana 24). K připojení antény může být nutný adaptér pokud počítač obsahuje dva porty TV tuneru, připojte je oba k anténě pomocí rozdělovacího kabelu. Poznámka: TV tuner musí být kompatibilní se signálem ve vaší oblasti. Napájecí adaptér (DC vstup) Umožňuje připojit počítač k dodanému napájecímu adaptéru. Počítač vyžaduje adaptér certifikovaný společností Packard Bell. Další prvky Přijímač dálkového ovladače Přijímač dálkového ovladače umožňuje při použití s kompatibilním dálkovým ovladačem (volitelný) ovládání mediálních funkcí počítače na dálku. Varování: Snímač není plnohodnotný infračervený port a dokáže pouze přijímat signály z dálkového ovladače. Není možné jej používat pro komunikaci s dalšími zařízeními, například mobilními telefony. Přípojka pro zámek Kensington Tato přípojka umožňuje připojit bezpečnostní zámek Kensington, nebo jiný kompatibilní zámek, a chránit tak počítač před krádeží. Zapnutí a vypnutí počítače Zapnutí počítače 1. Nejdříve zapněte všechna zařízení připojená k počítači stisknutím hlavního vypínače těchto zařízení. 2. Pak stiskem hlavního vypínače zapněte počítač. Abyste svůj rodinný počítač mohli sdílet s ostatními členy rodiny a přitom mít svá vlastní nastavení, můžete pro každého uživatele vytvořit učet. Účty můžete spravovat klepnutím na nabídku Start > Ovládací panely > Uživatelské účty a zabezpečení rodiny. Chcete-li o správě uživatelských účtů získat další informace, viz prosím část Řízení uživatelských účtů na strana 36. Vypnutí počítače Před vypnutím počítače se ujistěte, že jsou zavřeny všechny aplikace. Vypnutím počítače zajistíte, že se uloží data a že počítač bude spotřebovávat co nejméně energie (malé množství energie může být zapotřebí pro dobíjení baterií), ale pro spuštění bude počítač potřebovat delší dobu. 1 2 Jakmile se počítač vypne, vypněte všechna externí zařízení (například tiskárnu nebo monitor), pokud mají tlačítko napájení. Základní informace o počítači - 13

14 Hybridní režim spánku Klepnutím na tlačítko Hybridní režim spánku uložíte práci a přepnete počítač do režimu nízké spotřeby energie, ze kterého lze rychle pokračovat v práci (viz část Možnosti napájení na strana 14 pro bližší informace) Poznámka: Počítač můžete vypnout i bez použití nabídky Start systému Windows. Prostě ukončete všechny aplikace a stiskněte vypínač počítače. Vynucené vypnutí Pokud počítač nereaguje, použijte Správce úloh. Tento nástroj poskytuje informace o výkonu systému a zobrazuje podrobnosti o programech a procesech běžících na počítači. Stiskněte proto najednou klávesy Ctrl+Alt+Del a vyberte položku Spustit Správce úloh. Klepněte na kartu Aplikace, vyberte úlohu, kterou chcete ukončit, a klepněte na tlačítko Ukončit úlohu. Upozornění: Pokud počítač stále nereaguje, stiskněte a podržte vypínač počítače pro jeho nucené vypnutí. Podržte jej stisknutý, dokud všechny kontrolky počítače nezhasnou a pak počkejte přibližně 30 sekund, než počítač znovu zapnete. Možnosti napájení Možnosti napájení v systému Windows mohou ovládat stav napájení vašeho systému a umožňují spořit energii. V závislosti na svých potřebách můžete nadefinovat schéma napájení, které vám nejvíce vyhovuje. K dispozici jsou tři úsporné režimy: Režim spánku, Hibernovat a Hybridní režim spánku. Režim spánku Režim spánku účinně pozastaví váš počítač, ale veškerou činnost si uchová v paměti a je připraven na opětné spuštění. Obnovení počítače z režimu spánku trvá jen několik sekund. Pro uchovávání obsahu paměti je stále zapotřebí malé množství energie. Hibernovat Režim Hibernovat uloží veškerou činnost na pevném disku počítače a potom počítač vypne. Žádná energie není zapotřebí, ale předtím, než bude možné pokračovat v práci, musíte počítač normálně zapnout Stručná příručka s řešením problémů

15 Hybridní režim spánku Hybridní režim spánku uloží veškerou činnost na pevném disku počítače podobně jako v případě režimu Hibernovat; uchovává však také kopii v paměti a je připraven na spuštění během několika sekund. Pro uchovávání obsahu paměti je stále zapotřebí malé množství energie, ale kopie na pevném disku zaručuje, že svou práci máte v bezpečí, i kdyby došlo k výpadku napájení. Na některých počítačích může být Hybridní režim spánku zakázán. Poznámka: Více informací o nastavení počítače získáte klepnutím na nabídku Start > Nápověda a odborná pomoc. Upgrade počítače Společnost Packard Bell se snaží vaši práci s počítačem maximálně ulehčit a zpříjemnit. Vaše nároky na použití počítače se mohou vyvíjet, a proto je společnost Packard Bell připravena vám pomoci při výběru správného příslušenství, abyste ze svého počítače získali maximum. Pro přehled příslušenství a nákup online navštivte store.packardbell.com nebo navštivte blízkou prodejnu. Pamět Pamět (RAM) je klíčovou komponentou vašeho počítače. Pokud používáte aplikace náročné na pamět, jako je práce s digitální grafikou, videem nebo 3D hry, přidání paměti zvýší výkon počítače a počítač bude pracovat rychleji. Pro výběr nejvhodnějšího pamět ového modulu pro váš počítač Packard Bell můžete použít náš online konfigurátor na adrese Krok za krokem vám rychle a snadno pomůže vybrat nejvhodnější modul bez rizika chyby a za výhodnou cenu. Úložiště Pokud potřebujete více prostoru pro ukládání dat, chcete ukládat data nebo přenášet data, je externí disk výhodným řešením rozšiřujícím možnosti vašeho počítače. Jednoduše jej připojte k FireWire nebo USB portu a přetáhněte na něj svá data během několika sekund. Pro dočasné zálohy je to mnohem rychlejší řešení než použití CD nebo DVD! Vysokokapacitní disky jsou také ideální pro ukládání oblíbené hudby, fotografií a videí a můžete si je s sebou vzít kamkoliv. Záruka Počítače Packard Bell se dodávají s omezenou zárukou. Balíček PB Care rozšiřuje standardní záruku na tři roky (jeden + dva dodatečné roky) a obsahuje také servis počítače na místě instalace. Více informací naleznete na adrese Pokud již záruka na váš počítač skončila, nebo ve vaší oblasti není k dispozici balíček PB Care, stále není nic ztraceno, Packard Bell má řešení. Společnost Packard Bell vybrala autorizovaná servisní střediska, která vám poskytnou maximálně kvalitní služby! Můžete využívat služeb zkušených techniků vyškolených pro práci s vaším produktem Packard Bell. Recyklace Právě jste si zakoupili nový počítač nebo nový monitor a nevíte, co máte dělat se svým starým vybavením? Nevyhazujte je jen tak! Packard Bell podporuje recyklaci! Většina počítačů obsahuje nebezpečné materiály, které by se neměly dostat na smetiště. Při recyklaci se mnohé materiály použité v počítačích mohou z počítače vyjmout a použít znovu. Mnohé neziskové organizace shromažďují počítačové vybavení, jiné mohou použité počítače opravit a znovu prodat. Informace o likvidaci produktů naleznete v části Životní prostředí na strana 57. Základní informace o počítači - 15

16 I NTERNET A SOFTWARE PRVNÍ KRŮČKY NA INTERNETU Ochrana počítače Je důležité, abyste svůj počítač chránili před viry a útoky přes Internet (viz část Nabídka zabezpečení sítě Internet na strana 21 a Bezpečnost na strana 31). Když poprvé počítač spustíte, představí se návrh komplexního programu zabezpečení sítě Internet. Tuto ochranu byste měli aktivovat co nejdříve, určitě předtím, než se k internetu připojíte. Výběr poskytovatele internetových služeb Používání Internetu se stalo běžnou součástí každodenní práce s počítačem. Několika jednoduchými kroky se můžete připojit k obrovské sbírce vědomostí a komunikačních nástrojů. Nejdříve si musíte vybrat poskytovatele internetových služeb, který zajišt uje připojení počítače k Internetu. Měli byste zjistit, jací poskytovatelé jsou k dispozici ve vaší oblasti, zeptat se na zkušenosti přátel a rodiny nebo se podívat na recenze a hodnocení zákazníků. Poskytovatel, kterého si vyberete, vám poskytne informace k tomu, jak se připojit k Internetu (může být nutný dodatečný software nebo speciální krabička, pomocí které se připojíte k telefonní lince). Typy připojení V závislosti na modelu počítače, oblasti, ve které žijete, a komunikačních potřebách můžete využít několik způsobů připojení k Internetu. Vytáčené připojení přes telefon Některé počítače mají konektor pro telefonní vytáčení ( modem ). Ten umožňuje připojení k Internetu pomocí telefonní linky. Při vytáčeném připojení na jedné telefonní lince není možné zároveň používat telefon a modem. Tento typ připojení je doporučen jen pokud používáte Internet v omezené míře, nebot jeho rychlost je nízká a připojení je účtováno podle času. DSL (např. ADSL) DSL (Digital Subscriber Line) je trvalé připojení fungující přes telefonní linku. DSL a telefon nepoužívají stejné frekvence, a je proto možné zároveň telefonovat a být připojen k Internetu. Aby bylo možné DSL využívat, musíte se nacházet dostatečně blízko k telefonní ústředně (služba někdy není dostupná ve venkovských oblastech). Rychlosti připojení se liší v závislosti na lokalitě, ale všeobecně DSL poskytuje velmi rychlé a spolehlivé připojení k Internetu. Jedná se o trvalé připojení a je obvykle účtováno měsíčním paušálem. Poznámka: Připojení DSL vyžaduje vhodný modem. Modem obvykle dodává poskytovatel při registraci. Mnoho z těchto modemů obsahuje směrovač, který nabízí sít ový a Wi-fi přístup. Kabelové připojení Kabelové připojení poskytuje rychlé trvalé připojení k Internetu přes rozvod kabelové televize. Tato služba je obvykle dostupná ve velkých městech. Zatímco jste připojeni k Internetu, můžete sledovat televizi a používat telefon Stručná příručka s řešením problémů

17 3G (WWAN neboli Wireless Wide-Area Network ) Připojení 3G umožňuje využívání mobilních sítí (jako jsou sítě pro mobilní telefony) pro připojení k Internetu, když jste mimo domov. V počítači může být vestavěná patice pro kartu SIM nebo je možná zapotřebí externí zařízení, například modem USB, nebo dokonce patřičně vybavený mobilní telefon. Poznámka: Pokud váš počítač disponuje paticí pro kartu SIM, potřebujete kompatibilní kartu SIM a smlouvu s mobilním operátorem. Než začnete funkce 3G využívat, zjistěte si u svého poskytovatele služeb, zda se na vás budou vztahovat nějaké dodatečné poplatky, zejména poplatky za roaming. Sít ová připojení LAN (Local Area Network) je skupina počítačů (např. v jedné budově nebo domácnosti), které sdílí společné komunikační linky a zdroje. Pokud vytvoříte sít, můžete sdílet soubory, periferní zařízení (jako jsou tiskárny) i připojení k Internetu. Sít LAN můžete vytvořit pomocí kabelových technologií (jako je Ethernet) nebo bezdrátově (např. WiFi nebo Bluetooth). Bezdrátové sítě Bezdrátová sít LAN, nebo-li WLAN, je bezdrátová místní sít, která spojuje dva nebo více počítačů bez kabelů. WiFi (zkratka pro wireless fidelity ) je stále populárnější typ bezdrátových místních sítí (WLAN). Vytvoření WiFi sítě je snadné a umožňuje sdílení souborů, periferních zařízení a připojení k Internetu. Poznámka: Podrobnější informace naleznete v tutoriálu k bezdrátovým sítím v části InfoCentre. Jaké jsou výhody bezdrátové sítě? Mobilita Systémy bezdrátové sítě LAN umožňují vám a dalším uživatelům domácí sítě sdílet přístup k souborům a zařízením připojeným k síti, například k tiskárně nebo skeneru. S ostatními počítači v domácnosti můžete také sdílet připojení k Internetu. Rychlost a jednoduchost instalace Instalace systému bezdrátové sítě LAN může být rychlá a není při ní nutné protahovat kabely přes zdi a stropy. Součásti bezdrátové sítě LAN Pro nastavení bezdrátové sítě v domácnosti potřebujete následující položky: Přístupový bod (směrovač) Přístupové body (směrovače) jsou dvoucestné přijímací a vysílací jednotky, které vysílají data do okolního prostředí. Přístupové body fungují jako prostředník mezi klasickou a bezdrátovou sítí. Většina směrovačů má zabudovaný DSL modem, který umožňuje přístup k vysokorychlostnímu DSL připojení k Internetu. Poskytovatel ISP (poskytovatel internetových služeb) obvykle poskytuje modem nebo směrovač s předplacením služeb. Podrobné pokyny k instalaci naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem nebo směrovačem. Sít ový kabel (RJ45) Sít ový kabel (nazývaný také RJ45) se používá k připojení hostitelského počítače k přístupovému bodu (viz ilustrace níže); tento typ kabelu se také používá k připojení periferních zařízení k přístupovému bodu. Bezdrátový adaptér V počítači je normálně předem nainstalován interní bezdrátový adaptér. Tlačítko nebo ovládací prvky v systému Windows vám umožňují aktivovat nebo deaktivovat adaptér. Internet a software - 17

18 Schéma fungující sítě 1. Přístupový bod/směrovač 2. Stolní počítač 3. Modem 4. Tiskárna 5. Přenosný počítač 6. PDA/Webpad 7. Sít ový kabel (RJ45) Sdílení připojení k Internetu Ad-Hoc Funkce sdílení připojení k Internetu (ICS) systému Microsoft Windows umožňuje více počítačům sdílet jedno připojení k Internetu. Vestavěná podpora pro bezdrátové sítě LAN (WLAN) IEEE umožňuje vytvořit bezdrátovou sít adhoc. Tyto dvě funkce lze použít dohromady ke sdílení připojení k Internetu se členy bezdrátové sítě ad-hoc. Tento způsob připojení se používá, když není k dispozici přístupový bod (směrovač). Zapnutí a vypnutí připojení k síti WiFi Většina počítačů obsahuje tlačítko WiFi, které zapíná a vypíná sít ové připojení. Pokud váš počítač neobsahuje tlačítko WiFi, můžete bezdrátovou sít zapnout nebo vypnout a určit, co bude v síti sdíleno, pomocí možností pro správu sítě. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum sítí a sdílení. Upozornění: Používání bezdrátových zařízení v letadle je zakázáno. Všechna zařízení vypněte před příchodem na palubu letadla; mohou ohrožovat provoz letadla, rušit komunikaci a dokonce mohou být protizákonné. Surfujte po Internetu! Pro procházení Internetu potřebujete program nazývaný internetový prohlížeč. Aplikace Internet Explorer umožňuje snazší a bezpečnější procházení Internetu. Jakmile bude k dispozici přístup k Internetu a budete připojeni, klepněte na zástupce Internet Explorer na ploše a přeneste se na novou úroveň procházení Internetu! 18 - Stručná příručka s řešením problémů

19 Vlastnosti aplikace Internet Explorer Toto je úvodní stránka prohlížeče Internet Explorer. Zde je krátký popis některých klíčových vlastností vašeho nového prohlížeče: Odkaz na nabídku Nápověda: klepnutím otevřete nápovědu aplikace Internet Explorer. Tam můžete nalézt informace o aplikaci Internet Explorer a využít možnost Prohlídka aplikace Internet Explorer. Můžete také stisknout klávesu F1 na klávesnici. 2. Zmenšení, maximalizace nebo zavření okna. 3. Panel Adresa: Zadejte internetovou adresu (např.: a stiskněte klávesu Enter na klávesnici. Přejdete tak přímo na zadanou adresu. 4. Pole Okamžité hledání: Prohledejte Internet bez toho, abyste otevřeli stránku pro vyhledávání. Hledání lze přizpůsobit nastavením oblíbené vyhledávací služby. Službu můžete vybrat z rozevíracího seznamu. 5. Tlačítka Zpět a Vpřed: Procházení stránek, které jste již navštívili. 6. Záložky: Pomocí záložek v horní části okna prohlížeče můžete procházet více stránek v jednom okně prohlížeče a mezi jednotlivými stránkami přepínat. 7. Přehled záložek: Při zobrazení přehledu záložek můžete mezi otevřenými záložkami procházet klepnutím na jejich miniaturu. 8. Centrum oblíbených položek: Pouhými několika klepnutími můžete spravovat své oblíbené webové stránky, historii procházení a registrované informační kanály. 9. Informační kanály: Automaticky poskytují informace z oblíbených webových stránek. Zvýrazněná ikona v panelu nástrojů oznamuje, že stránky nabízí kanál, ke kterému se můžete zaregistrovat, abyste obdrželi upozornění při aktualizaci obsahu. Váš prohlížeč dodává informace do centra oblíbených položek. Nyní si můžete přečíst zprávy, sportovní výsledky atd. jakmile budou zveřejněny. Varování: Aplikace Internet Explorer obsahuje Filtr útoků typu Phishing, který upozorňuje na možné a známé podvodné webové stránky a chrání před nimi (jde o stránky, které vypadají jako pravé, ale ve skutečnosti jsou určeny k získání vašich osobních údajů). Navštívíte-li stránku, u které existuje podezření, že jde o podvodnou stránku, panel Adresa se zvýrazní žlutě a současně se zobrazí zpráva s upozorněním. Google Desktop (volitelné) Google Desktop je bezplatná předinstalovaná aplikace, která umožňuje snadno vyhledávat v počítači Packard Bell a upravovat jeho nastavení. Google Desktop umožňuje fulltextové hledání v ech, souborech, hudbě, fotografiích, diskuzích, navštívených webových stránkách atd. Díky umožnění vyhledávání v počítači poskytuje aplikace Google Desktop Internet a software - 19

20 snadný přístup k informacím a není nutné ručně organizovat soubory. Google Desktop pomáhá také získávat nové informace z Internetu pomocí bočního panelu a modulů Google Gadgets, vizuálně zajímavých mini aplikací, které zobrazují informace například o nových ech, místní předpovědi počasí a personalizovaných zprávách. S aplikací Google Desktop získáte informace, které chcete, kdy chcete a přímo na ploše. Program spustíte klepnutím na ikonu hledání Google Desktop na ploše. Poznámka: Další informace o produktech společnosti Google naleznete na adrese Web Packard Bell Pro začátek můžete navštívit náš web Společnost Packard Bell se snaží poskytovat neustálou osobní podporu. Podporu ušitou na míru podle vašich potřeb naleznete v sekci Support (Podpora). Identification (Identifikace produktu) rozpozná sériové číslo vašeho počítače a okamžitě vám poskytne všechny informace pro váš počítač! Oblast Troubleshooter (Diagnóza a oprava) vám pomůže najít řešení v případě, že máte s počítačem problémy (není dostupné ve všech zemích). Pokud zadáte klíčová slova do pole Search (Hledat), najdete všechny články týkající se hledaných slov. V oblasti Downloads (Stahování) najdete všechny aktualizace ovladačů pro váš počítač, stejně jako opravy a upgrade programů a firmwaru. V části User Forum (Uživatelské fórum) se můžete podělit o své zkušenosti s ostatními uživateli produktů Packard Bell nebo si nechat poradit. Můžete také vyhledávat informace o produktech podle typu nebo kategorie, najít informace o záruce a kontaktní informace. Informace o nejnovějších technologiích nabízených společností Packard Bell naleznete v části Product Showroom (Předvedení produktů). V oblasti Shopping (Nakupování) najdete několika klepnutími nejbližší prodejnu nebo nejnovější produkty Packard Bell, které vám budou doručeny přímo domů. Stránka je vaše brána do světa online aktivit a služeb: navštěvujte nás pravidelně, abyste měli nejnovější informace a nástroje ke stažení! POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU WINDOWS A SOFTWARU Počítače Packard Bell obsahují programy, které vám pomáhají při používání počítače; programy a kategorie dostupné na vašem počítači závisí na zakoupeném modelu. Tyto programy jsou většinou již předinstalovány a jsou připraveny na používání; některé programy však mohou být dodány na disku CD nebo DVD a je nutné je nejprve nainstalovat, pokud je chcete používat. Chcete-li tak učinit, vložte instalační CD nebo DVD. Automaticky se spustí průvodce instalací a vám stačí jen postupovat podle pokynů na obrazovce. Uvítací centrum systému Windows Při prvním zapnutí počítače se otevře okno Uvítací centrum. Uvítací centrum vám představí nové funkce a nástroje systému Windows. Uvítací centrum můžete spustit později klepnutím na položky Start > Začínáme Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů OBSAH Registrace produktu 2 Důležité informace 3 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex 4.1 Sound Card. Zvuková karta Sweex umožňuje počítači produkovat prostorový zvuk s funkcí surround. To Pro dosažení

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů O BSAH Důležité informace 3 Základní informace o počítači 5 Bezpečnost a pohodlí... 5 Bezpečnostní upozornění... 5 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení s vaším počítačem...

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Lenovo Yoga 300-11IBR

Lenovo Yoga 300-11IBR Lenovo Yoga 300-11IBR Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu si

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství.

Zkontrolujte dodané příslušenství. Gratulujeme ke koupi tabletu od společnosti Gigabyte. Tato instalační příručka nabízí informace které vám pomohou se spuštěním a nastavením notebooku Gigabyte. Konfigurace Vašeho zařízení záleží na zakoupeném

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění 1 Poděkování Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Produkt

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více