STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 337 č. archivní pomůcky 8835, 8836 V e l k o s t a t e k C h o t ě b o ř inventář Mgr. Jiří Vozar Zámrsk 2011

2 O b s a h Úvod... 3 I. Dějiny původce fondu... 4 II. Dějiny fondu III. Archivní charakteristika a způsob pořádání IV. Možnosti využití V. Záznam o uspořádání Seznam pramenů a literatury Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace Inventární seznam I. Úřední knihy A. Dominikální agenda B. Přenesená agenda II. Spisový materiá... l49 A. Registraturní pomůcky B. Spisy I. manipulace II. manipulace III. Účetní materiál A. Hospodářské účty Důchodní účty Purkrabské účty Obroční účty Naturální účty Lesní účty Rybniční účty Skladištní účty Stavební účty Pivovarské účty Lihovar Chotěboř Lihovar Dobkov Statek Rupertshof Mlýn Rochňovec Pila Rochoňovec Účty sklárny sv. Josefa v Jilmu B. Účty agendy politické a soudní a) Kontribuční účty b) Daňové účty c) Kostelní účty d) Špitální účty e) Chudinské účty f) Sirotčí účty g) Depozitní účty IV. Mapy a plány A. Mapy Katastrální mapy Hospodářské mapy Lesní mapy B. Plány Místní rejstřík Tiráž

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původce fondu Původní osada Chotěboř vznikla blízko Libické stezky, která vedla z Vilémova přes Novou Ves po levém břehu řeky Doubravy k Libici nad Doubravou a Žďáru nad Sázavou. Datum založení neznáme, patřila k hradu Lichnici. Nejstarší zpráva o Chotěboři je z r. 1265, kdy Smil z Lichtemburka věnoval kapli sv. Jakuba Většího s obročím a s desátým dílem příjmů z místního cla cisterciáckému klášteru ve Žďáru nad Sázavou. Žďárský klášter začal přestavovat kapli sv. Jakuba Většího na farní kostel. Rozsáhlé panství lichtenburského rodu střežily hrady Lichnice, Ronovec a Ronov nad Sázavou, Lichtenburkové se také zabývali hornickým podnikáním. Hlavní oblast těžby stříbra se nacházela v okolí Německého (Havlíčkova) Brodu, České Bělé a Přibyslavi. V blízkosti Chotěboře se dolovalo v místě pozdější polní trati Stříbrný dolec. Kolonizace Českomoravské vrchoviny dosáhla největšího rozmachu za vlády Přemysla Otakara II., kromě vesnic a osad byla zakládána také města. Jejich vznik byl důsledkem společenské dělby práce mezi zemědělstvím a řemeslem. Hornické podnikání Smila z Lichtenburka vytvořilo hospodářské předpoklady pro přeměnu vsi Chotěboř na město. Existenci městské správy dokazuje listina z r. 1278, podle níž byla Chotěboř vyňata z německobrodské pravomoci a nazývala se již Chotebors civitas. Po smrti Smila z Lichtenburka v roce 1269 zdědili rozsáhlý majetek jeho synové Jindřich, Smil, Oldřich a Raimund. Chotěboř s hradem Lichnicí převzal Oldřich z Lichtenburka, který spolu se svým bratrem daroval v r žďárskému klášteru ves Počátky s bývalým stříbrným dolem a druhý desátek z mýta vybíraného v Chotěboři. Kolem roku 1316 zdědil Oldřichův majetek jeho syn Jindřich z Lichtenburka, který také v roce 1323 potvrdil platnost listiny z r Kolem roku 1329 vykoupil Chotěboř s hradem Lichnicí český král Jan Lucemburský. Ten již 2.srpna 1331 udělil Chotěboři jihlavské městské právo. Toto významné právo doplnil král Jan Lucemburský16.srpna 1331 osvobozením chotěbořských měšťanů od všech povinností a dávek odváděných lichnickým purkrabím. Před rokem 1346 získal Chotěboř spolu s hradem Lichnicí jako zástavu od krále Jana Lucemburského přední český rod - pánové z Lipé. Po rozdělení rodového majetku 13.ledna 1346 převzal Chotěboř a Ronov nad Doubravou s hrady Lichnicí a Ronovcem Jindřich z Lipé. Toto zboží však dlouho nevlastnil, neboť už roku 1350 Chotěboř s blízkým okolím opět náležela české koruně. Král Karel IV. ji vykoupil a stanovil, aby nebyla dávána nadále do zástavy.za vlády Karla IV. nastal rychlý rozvoj Chotěboře. V roce 1356 získali měšťané právo opevnit město - 4 -

5 hradbami, když rychtář a přísežní slíbili 14.května 1356, že postaví hradby, když nebudou muset čtyři roky platit dávky a berně. V roce 1361 obdržela Chotěboř stejná práva jako v té době jiná města Českého království a Chotěboř se stala věnným městem českých královen. Chotěboř s hradem Lichnicí zůstala v královském majetku až do r. 1393, kdy je po smrti královny Elišky odevzdal král Václav IV. Heřmanovi z Choustníka v manství. Ten sídlil na chotěbořské tvrzi postavené neznámo kým mimo obvod městských hradeb. R nařídil král Ladislav Pohrobek, aby byla Chotěboř vyjmuta z pravomoci hradu Lichnice. Přesto se již od konce 14.století objevuje jako samostatný statek, protože byla dávána v zástavu. Z tohoto důvodu byla také zřejmě založena tvrz. Po smrti Heřmana z Choustníka spravovali Chotěboř Jan Chotělec, Zdeněk Rohlík a Stašek, od roku 1405 ji vlastnil Jindřich Rohlík z Trhlav. V roce 1408 připadla Chotěboř vdově po Heřmanovi z Choustníka Kuňce, ale již v roce 1409 vlastnil Chotěboř královský mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína. V roce 1419 byl z úřadu mincmistra v Kutné Hoře odvolán, zemřel v r V průběhu husitských válek Chotěboř silně utrpěla. V r ji dobylo husitské vojsko a kněz Petr Hromádka z Jistebnice, který husity vedl, se stal hejtmanem města. Panské vojsko však dobylo Chotěboř zpět. V roce 1436 císař Zikmund dal Chotěboř do zástavy Jiřímu z Dubé, v r stanovil město jako věnnou zástavu. Po smrti Jiřího z Dubé v r vlastnil Chotěboř opět český král. V roce 1497 získal město jako zástavu Mikuláš mladší Trčka z Lípy a v r dostal Mikuláš Trčka Chotěboř do dědičného vlastnictví. Podporoval hospodářský rozvoj města, 15.června 1503 potvrdil platnost privilegia krále Vladislava II. na právo volného odkazu a 27.dubna 1510 věnoval městu lázeň s platem, který dříve odváděli vrchnosti. Také zřídil svobodný špitál a k němu daroval dvanáct masných krámů i s platy. V r Mikuláš mladší Trčka odkázal celý svůj majetek včetně Chotěboře Johance z Březovic, vdově po svém strýci Mikuláši starším vlašimském, ale v r svou závěť změnil, když část svého panství odkázal i s Chotěboří svému bratru Burianovi Trčkovi z Lípy a jeho synu Janovi. Mikuláš mladší Trčka zemřel v roce 1516 a jeho majetek připadl Johance z Březovic. Johanka však ještě v roce 1516 zemřela a statky zdědili její synové. K dělení majetku došlo v r. 1518, bratři Trčkové si dědictví rozdělili tak, že Zdeněk získal panství Opočno a Chotěboř a Vilém panství Vlašim. Zdeněk Trčka z Lípy vlastnil Chotěboř do roku 1538, kdy ji postoupil Janu Trčkovi, který ji držel do roku Jan Trčka z Lípy zemřel v r a chotěbořský statek zdědila jeho manželka Markéta ze Šelmberka, která zemřela na tvrzi v Chotěboři v r Její syn Burian připojil Chotěboř k - 5 -

6 panství Světlá. V roce 1591 zdědil všechen majetek Burianův syn Maxmilián Trčka z Lípy, který v r potvrdil platnost svobod a práv chotěbořských měšťanů. Maxmilián Trčka zemřel v r a panství Světlá získal jeho bratr Jan Rudolf Trčka, který také v r potvrdil svobody a privilegia chotěbořským měšťanům. V r povolil směnu vsi Kojetín za ves Svinný a stanovil výši platů, které se měly odvádět do zádušní a špitální pokladny města. Chotěboř a celé panství trpěly za třicetileté války, kdy tudy procházela vojska obou válčících stran. Události třicetileté války osobně poznamenaly také majitele panství Jana Rudolfa Trčku z Lípy. Současně s generálem Albrechtem z Valdštejna byl v Chebu zabit 25.února 1634 Adam Erdman Trčka, syn Jana Rudolfa Trčky z Lípy. Jan Rudolf Trčka z Lípy věděl, že jeho rod upadl v nemilost u císařského dvora, snažil se proto zachránit rozsáhlý rodový majetek před konfiskací. Panství Světlá odkázal Petru Vokovi Švihovskému z Rýzmburka, Matyáši Ferdinandovi Berkovi z Dubé a Ladislavu Burianovi z Valdštejna. Jeho poslední odkaz však nebyl uznán a panství Světlá se statkem Chotěboř bylo konfiskováno. V roce 1636 daroval císař Ferdinand II. statek Chotěboř Jaroslavu Sezimovi Rašínovi z Rýzemberka, bývalému služebníku Jana Rudolfa Trčky jako odměnu za svědectví o spiknutí Albrechta z Valdštejna. Jaroslav Sezima Rašín zemřel v r a panství Chotěboř zdědil jeho syn Rudolf Karel Rašín. Jeho manželkou byla Františka Zárubová z Hustířan, manželství však zůstalo bezdětné. Rudolf Karel Rašín odkázal závětí r panství Chotěboř svým sestrám Aleně Elišce Solmsové, Rozině Kateřině Chuchelské a Anně Žofii Mulcerové. Ty prodaly v r panství Marii Alřbětě hraběnce z Vrbna. Po její smrti v r předal její syn Ferdinand z Vrbna chotěbořské panství v roce 1682 Františce Rozálii Beatrix provdané za Viléma Leopolda hraběte Kinského. Hrabě Kinský nechal v letech postavit barokní zámek na místě původní tvrze. Panství získal v roce 1714 František Ferdinand Kinský, který v roce 1717 koupil od Ferdinanda Felixe z Puteani statek Nemojov. František Ferdinand Kinský prodal panství v r Janu Bedřichu ze Seilernu a Aspangu, který je již v r prodal Karlu Jáchymu Bredovi. Ten v r prodal panství Johannu Franzi Wenzelovi Kaisersteinovi, který je ale téhož roku prodal Bredovi zpět. Breda prodal v r panství kněžně Ursule von Teschen roz. von Bockum, od které koupil panství v r hrabě Gustav Hanibal z Oppersdorfu. Ten však špatně hospodařil, panství bylo zadlužené a po jeho smrti v r se dostalo do správy věřitelů. V r je získal Antonín Adolf Zebo z Brachfeldu, obchodník se suknem z Jihlavy, který byl jedním z věřitelů. V r předal panství Chotěboř svému synovi Janu Pavlu Zebovi

7 Jan Pavel Zebo koupil statek Dobkov a připojil jej k panství. Zemřel bez potomků v r. 1808, panství zdědila jeho neteř Jana Nepomucena provdaná za Josefa Jáchyma Vančuru z Řehnic, každý získal polovinu. Jana Nepomucena zemřela v r.1809 a celé panství zdědil její manžel Josef Jáchym Vačura, který je vlastnil až do své smrti v r V roce 1811 se oženil s Marií La Motte von Frintropp. Jejich dcera Marie Friderika se v r provdala za Jana Josefa Dobřenského, po její smrti v r připadlo panství Chotěboř jejímu manželovi. Jan Josef Dobřenský koupil ještě statek Nejepín. Po jeho smrti v r zdědil panství jeho syn Jan Václav Dobřenský ( ), který se v r oženil s Alžbětou hraběnkou Kottulinskou z Kottulinu. V 1906 byl povýšen do hraběcího stavu. Po jeho smrti v r převzal velkostatek jeho syn Jan Josef Dobřenský ( ). Sloužil v armádě, dosáhl hodnosti rytmistra v záloze. Potom studoval práva v Praze, byl členem městského zastupitelstva v Chotěboři a zemským poslancem v letech Po válce byl přijat do československé armády jako štábní kapitán v záloze. Zemřel v r v Chotěboři. Velkostatek přešel na jeho syna Jana Maxmiliána Dobřenského ( ). Po komunistickém převratu v únoru 1948 zabral velkostatek stát, Jan Maxmilián Dobřenský emigroval s manželkou Leopoldinou princeznou z Lobkovic do Kanady. Za komunismu prošel velkostatek Chotěboř obvyklými formami socialistického zemědělství. V květnu 1948 byla na něj uvalena národní správa, od 1.října 1948 převzal polní hospodářství Státní statek v Bystrém u Poličky a lesní hospodářství státní správa ve Slatiňanech. Od 1.ledna 1949 byl v Chotěboři založen státní statek, který byl v r připojen ke Státnímu statku v Čáslavi. V roce 1960 byl zřízen samostatný Státní statek Chotěboř. V r se Jan Maxmilián Dobřenský vrátil z exilu a ujal se rodového majetku, který mu byl v restituci vrácen. Zemřel v Havlíčkově Brodě v r. 1996, pohřben byl na rodinném hřbitůvku v Chotěboři. Obyvatelstvo na panství se zabývalo v 1.pol. 19.století zemědělstvím a řemesly. Pěstovalo se hlavně žito, oves, brambory a len. Vzhledem k drsnějšímu podnebí se méně pěstovala pšenice a ječmen, ovoce se pěstovalo v menším množství v zahradách. Z řemesel se rozvíjelo soukenictví a přadláctví vlny a lnu a tkalcovství. Zdravotní péči zajišťoval 1 lékař, 1 ranhojič a 3 porodní asistentky. Na panství se nacházelo 6 dvorů, ve kterých vrchnost hospodařila ve vlastní režii (Chotěboř, Nový Dvůr, Jilem, Sedletín, Nemojov a Dobkov). Dále zde bylo 5 ovčínů (Chotěboř, Nový Dvůr, Jilem, Dobkov a Nemojov). Lesy tvořily 4 revíry: Chotěboř, Nemojov, Jilem a Vepříkov. V r byl ve městě založen chudobinec, který se staral o 20 chudých. Kromě toho existoval v Chotěboři také vrchnostenský chudobinec. Založil jej v r Jan Rudolf Trčka z - 7 -

8 Lípy. Daroval městu dům na náměstí, který zanechal v Chotěboři písař Jan Urbanovský po svém odchodu do exilu. V chudobinci žilo 6 mužů a 6 žen ve dvou místnostech. Špitálníci dostávali palivové dříví, oblečení a 5 zlatých denně ze špitální pokladny. Jan Rudolf Trčka z Lípy věnoval špitálu také hospodářský dvůr, pole, louky a rybníky. Do r byly zemědělské pozemky obhospodařovány ve vlatní režii, potom byly prodány a od té doby se příjem skládal z úroků prodejní sumy a později z kapitálu darovaného soukromými osobami a také ze čtvrtiny sumy vyvázání z roboty vesnice Svinná, to je 60 zl. vídeňské měny. Také majitel panství Josef Jáchym Vančura z Řehnic odkázal ve své závěti špitálu ročně 24 zlatých vídeňské měny z vrchnostenského důchodu a 12 měřic žita. V roce 1819 byla u Jilmu zřízena sklárna sv. Josefa, která vyráběla běžné duté sklo a jemné křídové sklo, ale vrchnost sklárnu brzo pronajala. V r zde pracovalo 20 dělníků. V r byla v Chotěboři založena továrna na vlněné látky, která zaměstnávala 100 dělníků. Přes panství vedla od severu z Nové Vsi císařská silnice z Čáslavi přes Žďár do Brna, také tudy procházela silnice do Německého (Havlíčkova) Brodu. V 19.století tvořily panství tyto obce: 1. Chotěboř (Chotěboř, Chotieborz) - poddanské město s magistrátem a radnicí, město s předměstím zahrnovalo 436 domů, žilo zde 3386 obyvatel. Vrchnosti patřilo 51 domů a 314 obyvatel. Ve městě se nacházel farní kostel sv. Jakuba Většího, fara a škola pod patronací vrchnosti. Na předměstí ležel vrchnostenský barokní zámek s kaplí sv. Trojice. Na zámku byla kancelář ředitele panství. K zámku patřila velká zelinářská, ovocná a ozdobná zahrada a oranžerie. Vrchnosti dále náležela sýpka, špitál, dvůr, ovčín, pivovar, vinopalna, obora a myslivna. Ve městě se nacházela lékárna. Byly zde tři vrchnostenské hostince: Panský dům, Bílý koníček a Poslední feník. Tento hostinec ale není uveden v písemných pramenech, místo něj se objevuje hostinec Na sklepích. Ve městě byl také mlýn, tzv. Špitální mlýn (Spitalmühle)

9 Mimo město ležely samoty: a) Rochňovec - malá osada, nacházel se tam mlýn a pila. b) Horní a Dolní mlýn. c) Valcha u řeky Doubravy pod Dolním mlýnem, kterou od 16.století vlastnil soukenický cech. Valcha byla v provozu až do sedmdesátých let 19.století. V její blízkosti zřídil Antonín Pešout brusírnu skla a zrušenou valchu používal jako skladiště sklářských výrobků. Po velké povodni 20.června 1883 byla valcha stržena vodou a od té doby postupně zanikala. d) Příjemky - osada vznikla v letech , název pochází ze způsobu pojmenování pozemků příjemky, tj. poplatků za přijetí do obce nebo cechu. e) Břevnice - malá osada. f) Malochynské domky (Malochischinen Häuser) - samota, 2 domky. Vesnice Malochyně patřila ke statku Štěpánov. Kostel v Chotěboři se uvádí ve zřizovacích knihách již v roce 1384 jako farní kostel. Kdy a kdo postavil kostel a faru, není známo. Kromě vesnic patřících k panství Chotěboř sem byla přifařena obec Zastrání náležející ke statku Nová Ves. Zde se nacházel mlýn Bezlejov s pilou na řece Doubravě a dvůr Skuhrov (nebo také Skuhrovec). 2. Svinný (Swina) - vesnice se 40 domy a 280 obyvateli. 3. Rankov (Rankau) - vesnice s 29 domy a 232 obyvateli, přifařená do Čachotína (statek Rozsochatec), byla zde 1 hospoda. 4. Klouzovy (Klousow) - vesnice s 34 domy a 208 obyvateli, stranou ležela samota Nový Dvůr, kde se nacházel vrchnostenský dvůr, ovčín a hospoda. 5. Jilem (Jilem) - vesnice s 39 domy a 347 obyvateli, přifařená do Čachotína, byl zde vrchnostenský dvůr, ovčín a hospoda. Stranou ležely: sklárna sv. Josefa s byty pro - 9 -

10 nájemce a dělníky, myslivna pro revír Jilem, mlýn na štěrk, mlýn na obilí. 6. Sedletín (Sedletin) - vesnice s 47 domy a 343 obyvateli, přifařená do Skuhrova (panství Habry), byla zde hospoda a vrchnostenský dvůr. 7. Veselá (Wesela) - vesnice s 19 domy a 107 obyvateli, přifařená do Skuhrova, v r zde byla zřízena škola pod patronátem vrchnosti. 8. Vepříkov (Wepřikau) - vesnice s 61 domy a 398 obyvateli, přifařená do Uhelné Příbrami (statek Úhrov), byla zde škola pod patronátem obce a myslivna. 9. Petrovice (Petrowitz) - vesnice s 31 domy a 206 obyvateli, přifařená k Uhelné Příbrami. 10. Nemojov (Nemojow) - malá vesnice se 4 domy a 19 obyvateli, nacházel se zde vrchnostenský dvůr, ovčín, myslivna a hospoda. Bývalý statek Nemojov tvořily vsi Nemojov, Počátky a Jahodov, v novější době k němu patřila ještě Marieves. 11. Počátky (Počatek) - vesnice se 49 domy a 357 obyvateli, přifařená k České Bělé, v r zde byla zřízena škola pod patronátem vrchnosti, byla zde 1 hospoda. 12. Jahodov (Jahodow) - vesnice s 12 domy a 86 obyvateli. 13. Marieves (Mariendorf) - vesnice s 24 domy a 150 obyvateli, byla založena v r na bývalé pastvině obce Počátky, jméno dostala po manželce majitele panství Marii La Motte von Frintropp. 14. Dobkov (Dobkau) - vesnice s 32 domy a 224 obyvateli, byla zde vrchnostenská sýpka (bývalý zámek), vrchnostenský dvůr, ovčín, hospoda a mlýn. Tehdejší statek Dobkov se skládal pouze z této vsi. V roce 1880 mělo panství rozlohu 1734 ha. Z toho bylo zemědělské půdy 1170 ha, lesů 563 ha, do vlastní režie spadalo 45 ha, z toho 15 ha rybníků. Dvory Chotěboř, Dobkov, Nemojov,

11 Nový Dvůr, Sedletín, Vepříkov byly pronajaty, celkem zabíraly 1125 ha. Pivovar a lihovar v Chotěboři a lihovar v Dobkově byly pronajaty, cihelnu v Chotěboři měla vrchnost ve vlastní režii. V roce 1891 zabíralo panství 1747,89 ha. Z toho bylo: - polí 857,82 ha, - luk 222,92 ha, - zahrad 10,27 ha, - pastvin 44,54 ha, - rybníků 19,35 ha, - lesů 577,20 ha, - potoků 0,18 ha, - neproduktivní půdy 10,22 ha, - stavební plochy 5,39 ha. Zemědělskou půdu tvořily dvory: - Chotěboř 376,44 ha pronajatý, malý díl ve vlastní režii, - Nový Dvůr (obce Svinary-Rankov) 144,99 ha ve vlastní režii, částečně pronajatý, - Hutě (obec Jilem) 168,45 ha pronajatý, - Alžbětín (obec Jilem) 69,04 ha ve vlastní režii, - Sedletín 56,97 ha ve vlastní režii, částečně pronajatý, - Dobkov 150,62 ha pronajatý, - Nemojov 162,73 ha pronajatý. Na parcely bylo rozděleno a pronajato 305 ha. Na panství se rozkládalo 15 rybníků, největší byl Mlýnský v Jilmu. Cihelna v Chotěboři byla ve vlastní režii, pivovar a lihovar v Chotěboři byly pronajaty. Také lihovar v Dobkově, mlýn a pila v Jilmu byly v nájmu. V roce 1900 mělo panství rozlohu 1999,94 ha. Z toho bylo: - polí 991,87 ha, - luk 268,44 ha, - zahrad 12,11 ha, - pastvin 54,52 ha, - lesů 635,26 ha, - rybníků 20,40 ha,

12 - potoků 0,18 ha, - neproduktivní půdy 10,68 ha, - stavební plochy 6,48 ha. Dvory měly výměru: - Chotěboř 213,06 ha pronajatý Jacobu Steinerovi, - Dobkov 154,59 ha, - Nemojov 158,60 ha, oba pronajaté Karlu Goldreichovi Edler von Broneck, - Hutě (obec Jilem) 95,92 ha pronajatý Rudolfu Fischerovi, - Nejepín 155,32 ha pronajatý Sigmundu Eisnerovi. Rozděleno na parcely a pronajato bylo 267,17 ha. Dvory Nový Dvůr 93,80 ha, Alžbětín 64,90 ha, Sedletín 32,50 ha a rybniční hospodářství 12,59 ha byly ve vlastní režii. Mlýn Rochňovec s 27,50 ha pozemků byl pronajat Wilhelmu Slámovi, pivovar v Chotěboři Adolfu Fischerovi a lihovar v Dobkově měl v nájmu Karl Goldreich Edler von Broneck. Škrobárnu v Nejepíně si pronajal Sigmund Eisner. Lihovar v Chotěboři s 49,15 ha pozemků byl ve vlastní režii. Po 1.světové válce byla provedena pozemková reforma. Reformě bylo podrobeno 1093 ha půdy. Drobní nabyvatelé získali 486 ha půdy, zbytkový statek dostal 68 ha, propuštěno ze záboru bylo 473 ha, v záboru zůstalo 66 ha půdy. V roce 1933 měl velkostatek rozlohu 1121 ha. Z toho bylo: - polí 399 ha, - luk 78 ha, - zahrad 10 ha, - pastvin 26 ha, - lesů 572 ha, - rybníků 28 ha, - nezdaněné půdy 4 ha, - stavební plochy 4 ha. Koncem 18. a v 19.století známe úředníky a zaměstnance podle funkcí. V roce 1781 zde pracovali: ředitel, důchodní, obroční, sládek, zahradník, vazač (obilí), vrátný, vodař, polní ranhojič, učitel normální školy, porybný, hlídač chmele, noční hlídač, kominík, dohlížitel na hodiny, natahovač pušek, myslivec v Chotěboři, myslivec ve Vepříkově, myslivec v Nemojově, myslivec v Dobkově, myslivec v Jilmu, hajný ve Vepříkově, hajný v Chotěboři, panský kočí, panský štolba,

13 nádvorník, šafář v Chotěboři, šafář v Dobkově, šafář v Nemojově, šafář v Jilmu, šafář v Sedletíně, šafář v Novém Dvoře, ovčák v Chotěboři, ovčák v Dobkově, ovčák v Nemojově, ovčák v Jilmu. V roce 1805 zde působili: ředitel, purkrabí, vrchní myslivec. jeho adjunkti, justiciár, polní ranhojič, zahradník, učitel, sladovnický mistr, vodař, vrátný, porybný, noční hlídač, kominík, dohlížitel na zámecké hodiny, stavební písař, myslivec ve Vepříkově, myslivec v Nemojově, jejich adjunkti, hajný v Dobkově, hajný v Jilmu, hajný ve Vepříkově, hajný v Chotěboři. Šafáři a ovčáci se dostávají mezi čeleď. V roce 1835 zde byli: ředitel, písař, důchodní, obroční, justiciár, chirurg, zahradník, jeho tovaryš, kominík, vodař a nádvorník, pacholek u ryb, vrátný, noční hlídač, úřední sluha, vrchní myslivec, jeho adjunkt, myslivec ve Vepříkově, myslivec v Nemojově, místní adjunkt v Dobkově, hajný v Chotěboři, hajný ve Vepříkově, hlídač obory v Chotěboři, šafář v Chotěboři, šafář v Dobkově, šafář v Nemojově, šafář v Jilmu, šafář v Novém Dvoře. V roce 1852 zde pracovali: kontrolor, písaři, obroční, chirurg, nádvorník, jeho tovaryš, kominík, noční hlídač, vrátný, pacholek u ryb, luční hajný (hlídač), šafář v Chotěboři, šafář v Jilmu, ovčák v Chotěboři, ovčák v Jilmu, nadlesní, jeho adjunkt, lesník ve Vepříkově, lesník v Nemojově, hajný v Chotěboři, hajný v Dobkově, hajný v Jilmu, myslivec v oboře, pilař. V roce 1870 zde působili: správce, účetní, chirurg, zahradník, jeho tovaryš, kominík, noční hlídač, vrátný, pacholek u ryb, šafář v Chotěboři, ovčák v Chotěboři, lesní kontrolor, lesní adjunkt, lesník ve Vepříkově, lesník v Nemojově, hajný v Chotěboři, hajný v Dobkově, hajný v Jilmu, hajný ve Vepříkově, hajný v oboře, pilař. Od r známe úředníky podle jmen. V roce 1880 zde pracovali: - Johann Ryba, lesní kontrolor a vedoucí velkostatku - Rudolf Fischer, lesník v Nemojově, - Josef Rück, lesník v Nemojově, - Franz Žanda, lesní adjunkt v Chotěboři, - W. Žanda, lesní praktikant v Chotěboři, - Josef Moravec, lesní praktikant v Jilmu, - Peter Kredl, zahradník v Chotěboři. V roce 1900 zde působili: - Franz Rück, ředitel, - Karl Smetáček, správce dvora, - Wenzel Semrád, hospodářský adjunkt,

14 - Gustav Lustig, vedoucí lihovaru v Chotěboři, - Johann Ryba, vedoucí lesní kontrolor v Chotěboři, - Josef Rück, lesník v Jilmu, - Franz Smetáček, lesník v Nemojově, - Engelbert Rück, lesní praktikant v Chotěboři, - 9 hajných, - Peter Kredl, zámecký zahradník v Chotěboři, - Anton Kredl, zahradnický pomocník. V roce 1910 zde byli: - Franz Rück, ředitel, - Karl Smetáček, správce dvora v Jilmu, - Wenzel Semrád, účetní v Chotěboři, - Richard Jedelský, vedoucí lihovaru v Chotěboři, - Johann Ryba, vedoucí lesní kontrolor, - Franz Smetáček, lesník v Jilmu, - Karl Dolejší, lesník v Nemojově, - 9 hajných. V roce 1933 zde pracovali: - Wenzel Semrád, ředitel statku v Chotěboři, - Karl Kroupa, důchodní v Chotěboři, - Josef Karlík, asistent důchodního úřadu v Chotěboři, - ing. Robert Poll, hospodářský správce v Dobkově, - Stanislav Groufek, šafář v Chotěboři, - Johann Frühbauer, šafář v Dobkově, - Johann Šárovec, šafář v Nemojově, - Anton Tlapák, dozorce v Chotěboři, - Anton Jindra, dozorce v Dobkově, - Josef Ventrča, zahradník v Chotěboři. Lesní hospodářství: - Franz Smetáček, nadlesní a patronátní komisař v Chotěboři, - Franz Meixner, hajný v Chotěboři, - Wenzel Radil, hajný v Chotěboři, - Mark Munica, hajný v Chotěboři,

15 - Wenzel Mrtka, hajný v Nemojově, - Jaroslav Remar, hajný v Jilmu. II. Dějiny fondu Archiv velkostatku byl původně uložen na zámku v Chotěboři. V roce 1950 byl převezen do Zemědělsko-lesnického archivu ve Žďáru nad Sázavou, odkud byl v r převezen do Státního archivu v Novém Studenci a dočasně uložen v Čáslavi. Po r byl předán do Zámrsku. V materiálu nebyly nalezeny žádné stopy archivního pořádání, nenašli jsme žádnou instrukci nebo starý archivní inventář. Základem pořádání se staly spisy I. a II.manipulace označené signaturou, k nim byly přiřazeny neoznačené spisy, které se dělily na korespondenci řazenou chronologicky a korespondenci-jednotlivé spisy. Knihy byly roztříděny podle Základních pravidel pro pořádání archivního materiálu. Úřední knihy pocházejí z let , dělí se na dominikální agendu z let a přenesenou agendu z let Přenesenou agendu tvoří správa politická z let a soudní agenda z let , která zahrnuje pouze pozemkové knihy z let Registraturní pomůcky ke spisům mají časový rozsah Účetní knihy pocházejí z let , dělí se na hospodářské účty z let a účty agendy politické a soudní z let Nejrozsáhlejší jsou důchodní účty z let V purkrabských účtech jsou důležité hospodářské inventáře z let , které podrobně ukazují stav hospodaření na panství. Purkrabské účty mají časový rozsah , obroční účty Je zde vidět, že obě skupiny obsahují méně knih. To je možné vysvětlit tím, že byla vytvořena skupina naturálních účtů z let , které zahrnují purkrabské, obroční, rybniční a skladištní účty. Rozsáhlé jsou také lesní účty z let Z účtů agendy politické a soudní jsou nejrozsáhlejší kostelní účty z let a špitální účty z let III. Archivní charakteristika a způsob pořádání Většina písemností velkostatku Chotěboř pochází z století. Po uspořádání a inventarizaci fond obsahuje celkem 4355 evidenčních jednotek (z toho je 4016 úředních knih, 40 podacích protokolů, 5 elenchů, 1 repertář, 157 kartonů, 57 map a 79 plánů), materiál pochází z let

16 Úřední knihy jsou z let , pomocné knihy z let , spisový materiál pochází z let , účetní knihy mají časový rozsah , účetní přílohy , mapy jsou z let , plány z let Uspořádaný fond má tuto podobu: I. Úřední knihy A. Dominikální agenda 1. Popisy panství nebo jeho částí 2. Odhady a ocenění 3. Pozemkové záležitosti 4. Lesní záležitosti 5. Konferenční protokoly 6. Knihy instrukcí a nařízení 7. Knihy dekretů 8. Knihy snímků 9. Robotní protokoly 10. Poštovní knížky B. Přenesená agenda a) Správa politická 1. Úřední protokoly 2. Soupisy obyvatel 3. Soupisy branců 4. Katastry, daňové fase 5. Knihy nadací b) Soudní agenda 1. Pozemkové knihy II. Spisový materiál A. Registraturní pomůcky B. Spisy I. manipulace 1. Spisy označené signaturou 2. Neoznačené spisy a) Korespondence důchodního úřadu b) Lesní záležitosti c) Patronátní záležitosti

17 d) Soudní záležitosti e) Korespondence sklárny sv. Josefa v Jilmu II. manipulace 1. Spisy označené signaturou 2. Neoznačené spisy a) Důchodní úřad 1. Korespondence řazená chronologicky 2. Korespondence -jednotlivé spisy b) Lesní úřad 1. Korespondence řazená chronologicky 2. Korespondence-jednotlivé spisy c) Patronátní úřad 1. Korespondence řazená chronologicky 2. Korespondence-jednotlivé spisy d) Soudní záležitosti 1. Žaloby o zaplacení dluhů z pronájmu pozemků, dražby, různé dluhy 2. Pozemkové záležitosti, nemovitosti e) Korespondence sklárny sv. Josefa v Jilmu 1. Korespondence-jednotlivé spisy III. Účetní materiál A. Hospodářské účty 1. Důchodní účty 2. Purkrabské účty 3. Obroční účty 4. Naturální účty 5. Lesní účty 6. Rybniční účty 7. Skladištní účty 8. Stavební účty 9. Pivovarské účty 10. Lihovar Chotěboř 11. Lihovar Dobkov

18 12. Statek Rupertshof 13. Mlýn Rochňovec 14. Pila Rochňovec 15. Účty sklárny sv. Josefa v Jilmu B. Účty agendy politické a soudní a) Kontribuční účty b) Daňové účty c) Kostelní účty d) Špitální účty e) Chudinské účty f) Sirotčí účty g) Depozitní účty Nejdůležitějším spisovým celkem je I.manipulace, která se dělí na spisy označené signaturou a neoznačené spisy. Neoznačené spisy jsou uspořádány podle jednotlivých úřadů. Po uspořádání mají spisy I.manipulace označené signaturou tuto podobu: I. Poručnické záležitosti II. Poručnické záležitosti III. Poručnické záležitosti IV. Žádosti o zapsání smluv, listin a účtů do pozemkových knih V. Pozůstalosti VI. Žaloby o peníze, spory o majetek, smíry VII. nedochovalo se VIII. nedochovalo se IX. Žádosti poddaných o snížení roboty, převod roboty na reluici X. Popis hranic panství Chotěboř XI. nedochovalo se, pouze spis A/8 spor o mlýn XII. Hospodaření špitálu v Chotěboři, listiny a práva špitálu, patronátní a školní záležitosti XIII. Propuštění z poddanství a povolení k odchodu na jiné panství, udělení

19 mistrovského práva tovaryšům, prodloužení vandrovního povolení, vysvědčení o dobrém chování, povolení k sňatku XIV. Stavební záležitosti, úřední záležitosti XV. Vyšetřování kriminálního soudu XVI. Krádeže, ublížení na zdraví, urážky, postrk XVII. Postrk, zdravotní záležitosti XVIII. nedochovalo se XIX. Řád pro sklářské mistry a dělníky v Království českém XX. Záležitosti cechů XXI. Placení příspěvků do fondu normálních škol, opatření proti záplavám, přehled zdravotního personálu, přehled výnosu žní, výkaz daně z budov, výkaz ulic, výkaz těžkých policejních přestupků a vyšetřování osob, seznam cen zemských prací potřebných ke katastrálním operacím XXII. nedochovalo se XXIII. Majetkoprávní záležitosti XXIV. Finanční, účetní a hospodářské záležitosti XXV. Prodej pozemků XXVI. Kupní smlouvy na mlýny, ustanovení hospodským. pronajmutí řeznického krámu, pronájem cihelny, robotní reluice vesnice Petrovice XXVII. Daňové záležitosti, kontribuce, pojištění proti požáru, pozemkové záležitosti, výtahy ze sumární fase, lesní záležitosti XXVIII. Vojenské záležitosti Spisy se dělí na věcné skupiny (fachy), které se rozdělují na menší skupiny označené písmeny A-Z. Jednotlivá písmena zabírají jeden nebo více ročníků, dělí se na čísla jednací označená arabskými číslicemi. U většiny písmen je přiložen elench se seznamem spisů. II.manipulace z let (1837) se skládá ze spisů označených signaturou (1849) a neoznačených spisů z let (1837) Spisy označené signaturou jsou uspořádány chronologicky podle ročníků, v každém ročníku se rozdělují na skupiny I-X, za označením skupiny následuje číslo jednací. Skupiny jsou řazeny takto:

20 I. Hospodářské záležitosti II. Stavební záležitosti III. Hospodářské dokumenty IV. Záležitosti důchodního úřadu V. Záležitosti lesního úřadu VI. Patronátní a školní záležitosti VII. nedochovalo se VIII. Politické záležitosti (povolení výčepu piva, vydávání zbrojních pasů, štěrkování silnic) IX. Soudní záležitosti (žaloby o zaplacení dluhů z pronájmu pozemků, dražby) X. Různé Neoznačené spisy z let (1837) se dělí podle jednotlivých úřadů, v těchto úřadech se rozdělují na dvě skupiny: korespondenci řazenou chronologicky a korespondencijednotlivé spisy. Účetní materiál byl uspořádán podle Základních pravidel pro uspořádání archivního materiálu. Do účetních knih byly zařazeny knihy statku Rupertshof, který patřil příbuzným rodu Dobřenských. Do katastrálních map byly zařazeny mapy vesnice Gleichenberg v Rakousku, protože statek Gleichenberg patřil rodu Trauttmansdorff. Rosa Trauttmansdorff-Weinberg byla manželkou Jana Josefa Dobřenského ( ). Do plánů byly zařazeny dva plány hospodářských budov statku Gaboš, který náležel rodu Kottulinských. Alžběta Kottulinská byla manželkou Jana Václava Dobřenského ( ). V Archivu Národního muzea v Praze se nachází svazek písemností z let , které předal Národnímu muzeu v r premonstrátský klášter v Želivu

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT

VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD 408 č. archivní pomůcky 8900 VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT 1642-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod I. Vývoj původce archivního souboru

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny Léta dávno minulá Nejstarší zprávy o Běstvině jsou sice raně historické, ale skromné. Jsou obsaženy v letopise kanovníka vyšehradského, který jako pokračovatel kronikáře Kosmy popsal události českého státu

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Velkostatek Kozolupy 1915 1948 Inventář č. EL NAD: 20060 Číslo. AP: 600 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Historický nástin vývoje vlastnictví lesů do roku 1938 Ing. Gabzdil Charakteristika historického vývoje vlastnictví lesů Lesy byly na počátku historické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

Velkostatek Prohořský Hrádek 1606-1944

Velkostatek Prohořský Hrádek 1606-1944 Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Velkostatek Prohořský 1606-1944 I n v e n t á ř EL NAD č.: 210 AP č.: 620 Ivo Kadlec Nepomuk 2008 O B S A H Ú v o d I. Vývoj původce archivního souboru 5 II.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VII. Archiv Velkostatku Polná-Přibyslav a Pohled (1257) 1480-1922 (pokračování) V brněnském Moravském zemském archivu (MZA) je uložen fond F 188 Velkostatku

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

e-mail : info@eubenesov.cz telefon: 311 444 834, www.eubenesov.cz 311 444 844 datová schránka: fnd6rwr fax: 311 444 854 U s n e s e n í t a k t o :

e-mail : info@eubenesov.cz telefon: 311 444 834, www.eubenesov.cz 311 444 844 datová schránka: fnd6rwr fax: 311 444 854 U s n e s e n í t a k t o : JUDr. Iva Vychopňová soudní exekutorka zapsaná v seznamu soudních exekutorů pod číslem 170 vedeném Exekutorskou komorou České republiky, IČ 72552565 Exekutorský úřad v Benešově, Jiráskova 2042, 256 01

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 403 č. archivní pomůcky: 8940 Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí (945) 946-948 (949) inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 04 O b s a h Úvod 3

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské stav v r. 1764 1. vojenské mapování Josefské Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený mlynářský erb DĚJINY MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA Mlynářské řemeslo patří

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/829/2012 o ceně nemovitosti - pozemkových parcel č. 163, č. 165/2, č. 165/3, č. 166, č. 732 v obci a katastrálním území Stradouň, vodní plochy č. 124/1, pozemkových parcel č. 125/1,

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 015 08 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 10.5.2008 místní šetření proběhlo dne 21.11.2005 za účasti bez účasti povinné jméno a adresa objednatele odhadu Mgr. Stanislav

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Jičínský Vilém (1843-1898) Prozatímní inventární seznam NAD č. 565 evidenční pomůcka č. 219 Jílek František Praha 1961 inv. č. obsah ks datace

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru

Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Vznik materiálu byl

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 2014/03/I ověřovatele zápisu: Ing. Karel Žemlička, Mgr. Oldřich Němec 2014/03/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Želešice Prvni historicka zminka o Zelesic V diplomatari Ceskeho kralovstvi Gustava Friedrich v roce 1912 je na stranach 315-319 prepsana s p K ozrejmeni historicke udalosti uveme nasledujici str N ejstarsi

Více

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Cheb Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975 Inventář EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Jana Rájková Cheb 2008 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 OBEC PODVEKY Podveky 54, 285 06 NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 Rozvaha obce Podveky k 31.12.2014 AKTIVA Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Aktiva celkem: PASIVA 14 922.623,24 Kč 485.138,55 Kč

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část A: Úvodní kapitoly Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část A: Úvodní kapitoly 2 Tento svazek Pramenů k hostivické

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1104 č. archivní pomůcky: 8927 Jan Heyl, strojírna Vyhnánov 1948-1950 inventář Jana Vinklerová Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 24231/11-58 ev. č. opr. 492174801 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3116/3/2015 6 Lesní pozemek s lesním porostem Katastrální údaje: Kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, obec Tymákov, k.ú. Tymákov, kód k.ú. 772101, LV 977 Ostatní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008 Grand Bio Koubek 1930 1936 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Grand Bio Koubek Časový rozsah pomůcky: 1930 1936 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER 12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER Turnaj je určen pro neregistrované tenisty. Startovné činí 200 Kč za hráče. Pro nejlepší hráče jsou připraveny hodnotné ceny. Začátek turnaje v 8,30 hodin.

Více

Exekutorský úřad Český Krumlov Usnesením ze dne 26.2.2014 čj.: 125 EX 399/05-93. Pro pracovní potřebu objednatele.

Exekutorský úřad Český Krumlov Usnesením ze dne 26.2.2014 čj.: 125 EX 399/05-93. Pro pracovní potřebu objednatele. Znalecký posudek č. 007/5994/2014 Znalecký posudek č. 007/5994/2014 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3394 druhu lesní pozemek o výměře 17 900 m² s lesním porostem v obci a kat. území Trnov, okres Rychnov

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více