Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná teritoriální informace Vietnam"

Transkript

1 Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hanoji ke dni Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční a daňový sektor 6. Zahraniční obchod země 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 9. Investiční klima 10. Očekávaný vývoj v teritoriu 1/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

2 1. Základní informace o teritoriu 1.1. Oficiální název státu ská socialistická republika Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam 1.2. Rozloha km Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva Počet obyvatel: 85,78 miliónu (dle sčítání z r. 2009, 13. nejlidnatější země světa) Hustota osídlení: 254 obyv./km 2 (jedna z nejvyšších ve světě v zemích s převažujícím zemědělstvím) v deltě Rudé řeky až 1225 obyv./km 2 v deltě Mekongu 429 obyv./km 2 v horských oblastech kolem obyv./km 2 Podíl městského a venkovského obyvatelstva: 29,6 % a 70,4 % Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (dle UNDP 1996 populace starší 16 let, zaměstnaná, podnikající a nezaměstnaná): 53 % Podíl nezaměstnanosti práceschopného obyvatelstva (muži ve věku let, ženy ve věku let): celostátně 4,65 % Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,11 % (hanojská agentura OSN - UNFPA udává vysoký poměr potratovosti 45 potratů/100 těhotenství, poměr potratů ve skupině vdaných žen let činí 65 %, t.j. průměr 2,5 potratů/ženu) Demografické údaje - věkové složení: 0 4 let 9,52 % 2/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

3 5 9 let 12,00 % let 11,96 % let 6,91 % let 3,85 % let 8,87 % let 8,49 % let 7,87 % let 7,28 % let 5,90 % let 4,07 % let 2,80 % let 2,36 % let 2,31 % let 2,20 % let 1,59 % let 1,10 % let 0,54 % nad 85 let 0,38 % celkem 100,00 % procento populace pod 25 let: 53 % složení populace podle pohlaví: muži 49,14 % ženy 50,86 % průměrná délka života: 71,07 let (muži 68,27 let, ženy 74,08 let) průměrná dětská úmrtnost (do 5 let věku) - 24 úmrtí/1000 živě narozených dětí 1.5. Národnostní složení 86 % populace tvoří etničtí ci (národnost Kinh), soustředění zejména v deltách hlavních vodních toků a pobřežních rovinatých oblastech, 12 % etničtí Číňané. Zbytek populace tvoří Khmerové (kolem žijící v jihozápadní deltě Mekongu), Čamové (kolem žijící převážně podél pobřeží mezi Nha Trang a Phan Thiet a v provincii An Giang v deltě Mekongu) a dalších 60 národnostně-jazykových menšin soustředěných zejména v horských oblastech Náboženské složení Buddhismus (převládá mahájánový buddhismus, cca 50 % obyvatel); katolicismus (7 8 miliónů, přibližně 10 % populace, po Filipínách nejvyšší poměr z asijských zemí); protestantismus (asi 200 tis. věřících v oblastech Centrální vrchoviny); islám (přibližně 0,5 % populace, převážně etničtí Khmerové a Čamové); hinduismus (zbytky indické komunity v Ho Či Minově Městě); sekta Cao Dai (přibližně 2 mil. věřících) a sekta Hoa Hao (buddhistická, předpokládá se asi 1,5 mil. věřících), animismus. 3/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

4 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky Úředním jazykem je vietnamština, nejrozšířenějšími používanými cizími jazyky angličtina, čínština (kantonská a mandarínská), ruština a francouzština (převážně starší generace) Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města Země se dělí na 63 provincií a 5 měst ústřední správy - Hanoj, Ho Či Minovo Město, Hai Phong, Can Tho a Da Nang. Provincie se dále dělí na městské a venkovské okresy, městské okresy se dělí na čtvrti a venkovské okresy se dělí na obce. Hlavním městem je Hanoj s 6,44 miliony obyvatel (údaj k ) a rozkládá se na ploše 3348 km 2. Největším městem je Ho Či Minovo Město s 7,12 miliony obyvatel (údaj k ), které se rozkládá na ploše 2096 km 2. V těchto dvou městech je soustředěno kolem 44 % městské populace země Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn ský dong (VND), bez dalšího členění. Oficiální kurs se nyní (konec března 2011) pohybuje kolem 20,900 VND/1USD. Při hotovém placení jsou ve většině obchodů, restaurací, apod. kromě VND běžně přijímány i USD s přepočtem téměř shodným s oficiálním kursem. Používání celosvětově známých platebních karet (AMEX, MC/EC, DINER S, JCB, VISA, MASTERCARD) je dosud omezeno a jsou přijímány jen ve vybraných hotelech, obchodech či restauracích v turistickém centru Hanoje, resp. Ho Či Minova Města a jiných větších měst. Jejich použití se však postupně rozšiřuje. V poslední době se stále více rozšiřuje síť bankomatů (ATM). Ve u jich je nyní přes Nejvíce (přes 800) jich vlastní Agribank Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba Státní svátky: Nový rok (Tet Duong lich) 1. ledna Lunární Nový rok (Tet Nguyen Dan) čtyři dny (počínaje dnem předcházejícím první den prvního lunárního měsíce, v období od konce ledna do poloviny února kalendářního roku) Den vítězství (Ngay Chien Thang) 30. dubna (výročí kapitulace vlády Jihovietnamské republiky ) Svátek práce (Ngay Quoc te Lao dong) 1. května Národní den (Ngay Quoc Khanh) 2. září (vyhlášení Deklarace nezávislosti ské demokratické republiky prezidentem Ho Či Minem ) Pracovní doba státních úřadů, organizací a bank je od pondělí do pátku od 7:30 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin, soboty a neděle jsou dny pracovního klidu. Pracovní doba v soukromém sektoru je zpravidla celotýdenní včetně sobot a nedělí. Prodejní doba většiny obchodů začíná mezi 7.00 a 9.00 hod. a končí mezi a hod. Většina obchodů je otevřena po celý týden. Pouze velmi málo obchodů dodržuje polední přestávku a neděli jako den pracovního klidu. 4/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

5 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty Pozdrav - tradiční vietnamský způsob při zdravení je podání rukou. V případě tradičního vietnamského způsobu potřesení rukou (ruce spojené kolem zápěstí partnera) je samozřejmě vhodné pozdrav opětovat. Navštívenky - podobně jako v celé Asii i ve u je výměna navštívenek při společenském i obchodním styku naprostou samozřejmostí. Za zdvořilou formu je pokládáno předání a převzetí navštívenky oběma rukama. Předání vizitky jednou rukou či dokonce položení na stůl (podobně i podávání peněz při placení) je společensky nepřijatelné. Při jednání je pak vhodné vizitku ponechat před sebou na stole jako znamení úcty - okamžité založení vizitky je považováno za výraz nezájmu. Oděv - se zvyšující se životní úrovní a množstvím společenských styků se i někdejší vietnamská neformálnost v odívání přizpůsobuje západním zvyklostem. Při formálním společenském styku je samozřejmostí užití společenského oděvu, příp. v horkém letním podnebí pouze košile s kravatou. Krátké kalhoty (šortky) dosud nejsou běžným zjevem ani v neformálním společenském styku Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU Česká republika uzavřela s VSR dohodu v oblasti zdravotnictví, na základě které by měla být občanům smluvních stran poskytována zdravotní péče zdarma. Smluvní dokument je však plněn pouze českou stranou. ská zdravotnická zařízení za veškeré úkony vyžadují platbu a jejich úroveň zdaleka nedosahuje našich standardů. Z těchto důvodů bylo unilaterálně z české strany provedeno přehodnocení Zdravotní dohody. Nově se tato dohoda vztahuje pouze na zdravotnický personál, který byl vyslán na základě výměn, plynoucích z této dohody. V Hanoji a Ho Či Minově Městě také existují soukromé mezinárodní polikliniky, jejichž služby a ceny jsou na vyšší úrovni. Tato zařízení většinou neprovádějí složitější operace, pouze zajišťují převoz do nemocnic v Thajsku, Singapuru, popřípadě v ČLR. Z tohoto důvodu je nutné mít v každém případě zdravotní a cestovní připojištění pro nenadálé události Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria Občané ČR, s výjimkou držitelů diplomatických pasů, podléhají vízové povinnosti. Vstupní víza na dobu 30 dnů se udělují na ZÚ VSR v Praze. Vízum je možné ve u prodloužit na cizinecké policii. Letištní poplatky jsou zahrnuty v cenách letenek, není nutno platit při odletu. Dle aktuální situace moho být při vstupu do u prováděny lékařské prohlídky (měření teploty termokamerou). Na území VSR neplatí český ani mezinárodní řidičský průkaz. Při krátkodobých pobytech je, vzhledem k dopravní situaci, vhodné si pronajmout vůz či motocykl s řidičem. Cizincům dlouhodobě žijícím ve VSR policie vystaví vietnamský řidičský průkaz Mezinárodní očkovací průkaz je uznáván místními úřady. Při vstupu do země se nevyžaduje žádné povinné očkování. Doporučuje se však po poradě s lékařem absolvovat základní očkování pro méně rozvinuté tropické země (hepatitida A a B, tetanus, břišní tyfus, TBC, japonská encefalitida). Na jihu země se může ve větší míře vyskytovat horečka dengue, v horských oblastech malárie, v zemi se vyskytují případy případy ptačí chřipky a chřipky H1N1. V severním u je zaznamenáno onemocnění cholerou. V posledních letech též prudce vzrůstá počet infikovaných virem HIV. Během pobytu je proto nutné dodržovat základní hygienické návyky, konzumovat tepelně zpracované potraviny a vyhýbat se nedůvěryhodným stravovacím zařízením. Balená pitná voda je běžně v prodeji po celém území státu, je však třeba kontrolovat neporušenost obalu. Více informací viz 5/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

6 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi V současnosti tyto oblasti ve u z hlediska politického či bezpečnostního rizika oficiálně neexistují, při cestování do odlehlejších oblastí je nicméně vhodné informovat se předem u místně příslušných orgánů. Vzhledem k latentní epidemii ptačí chřipky je třeba dbát upozornění úřadů, týkajících se zákazu vstupu do kontaminovaných míst (návštěvy tržnic s živou drůbeží, koupání ve znečištěné vodě aj.), event. zákazu konzumace drůbeže a drůbežích produktů. Doporučujeme sledovat upozornění ZÚ Hanoj, resp. MZV ČR Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) popis spojení z letiště a z centra města Velvyslanectví ČR (Embassy of the Czech Republic) 13 Chu Van An, Hanoi, teritoriální působnost: ská socialistická republika kontaktní osoby: JUDr. Michal Král, velvyslanec Ing. Martin Vlastník, I. tajemník (ekonomické a obchodní vztahy) Ing. David Jarkulisch, II. tajemník (rozvojová spolupráce) Ing. Tomáš Kadlec, III. tajemník (konzulární agenda, školství) Mgr. Jan Husák, II. tajemník (politická, kulturní, tisková agenda) Tel: (0084-4) , Fax: (0084-4) Mobilní telefony: (00844) Ing. Tomáš Kadlec, III. tajemník (konzulární pohotovost) nebo (obchodně ekonomický úsek) Internetové stránky: Honorární konzuláty: HK ČR HCMC (Honorary Consular Office of the Czech Republic Ho Chi Minh City) 28 bis Mac Dinh Chi, Dist. 1 Ho Chi Minh City kontaktní osoba: p. Ngo Hong Chuyen, honorární konzul Tel: ( ) Fax: ( ) 6/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

7 HK ČR Hai Phong (Honorary Consular Office of the Czech Republic Haiphong City) 2 Pham Minh Duc Ngo Quyen Hai Phong kontaktní osoba: p. Dao Quang Trinh, honorární konzul Tel: ( ) Fax: ( ) nebo Hanoj leží asi 30 minut jízdy od letiště Noi Bai (centrum 45 minut), dopravu zajišťují letištní autobusy (3 USD, VND) nebo taxislužba (cca 15 USD, VND). ZÚ Hanoj leží v diplomatické čtvrti, v těsné blízkosti hlavních státních institucí. (viz Cesta z letiště Tan Son Nhat do centra Ho Či Minova Města trvá asi 20 minut, cena za taxi činí kolem VND. Honorární konzulát je umístěn blízko středu města Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism) V roce 2007 byla otevřena v Ho Či Minově Městě Zahraniční kancelář agentury CzechTrade. Adresa: 3/25-26 Thich Quang Duc, P. 3, Phu Nhuan Dist. Ho Chi Minh City Tel./fax: Web: Vedoucí kanceláře: Ing. Luboš Marek Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.) První pomoc: 115 Požárníci: 114 Policie: 113 Informace: 116, 1080 Zdravotní péče: Hanoj: Hanoi Family Medical Practice: , (mobil) -French Hospital: SOS International: (24 hod. pohotovost) Hanoi Family Dental Practice: , (mobil) 7/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

8 Ho Či Minovo Město: HCMC Family Medical Practice: , (mobil) International Medical Center: Franco-ese Hospital: An Dong Dental Clinic: Internetové informační zdroje (Národní shromáždění VSR) (Ministerstvo zahraničních věcí) (Ministerstvo plánování a investic) (Ministerstvo průmyslu a obchodu) (Ministerstvo dopravy) (Ministerstvo zemědělství) (Ministerstvo financí) (Státní banka u) (Hlavní statistický úřad) (ská energetická společnost) (Agentura Vietrade) (internetový portál trade) ( Investment Review) ( Business Forum) ( Economic Times) (Phillips Fox Laws Online) ( Law & Legal Forum) (Světová banka ve u) (zastoupení Evropské komise ve u) (Evropská obchodní komora EuroCham ve u) (WTO) (ASEAN) Adresy významných institucí Souborové přílohy: Adresy významných vietnamských institucí (37kB) 8/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

9 2. Vnitropolitická charakteristika 2.1. Stručná charakteristika politického systému Republika s politickým systémem vlády jedné stran. Vedoucí úlohu ve státě a společnosti má podle Ústavy Komunistická strana u (KSV). Jiné politické strany v zemi oficiálně neexistují Hlava státu (jméno, kompetence) Truong Tan Sang, prezident (zvolen v červenci 2011). Prezident jmenuje a odvolává členy vlády, je vrchním velitelem ozbrojených sil země, podepisuje zákony, jmenuje velvyslance, generály a admirály ozbrojených sil. Je volen z řad poslanců Národního shromáždění na období 5 let Složení vlády Dne schválilo Národní shromáždění VSR (parlament) na návrh předsedy vlády Nguyen Tan Dunga složení nové vlády. Nová vláda má celkem 27 členů, z toho čtyři místopředsedy. Nguyen Tan Dung předseda vlády Nguyen Xuan Phuc místopředseda vlády Hoang Trung Hai místopředseda vlády Nguyen Thien Nhan místopředseda vlády Vu Van Ninh místopředseda vlády Phung Quang Thanh ministr národní obrany Tran Dai Quang ministr veřejného pořádku Pham Binh Minh ministr zahraničních věcí Nguyen Thai Binh ministr vnitřních záležitostí Ha Hung Cuong ministr spravedlnosti Bui Quang Vinh ministr plánování a investic Vuong Dinh Hue ministr financí Vu Huy Hoang ministr průmyslu a obchodu Cao Duc Phat ministr zemědělství a venkovského rozvoje Dinh La Thang ministr dopravy Trinh Dinh Dung ministr stavebnictví Nguyen Minh Quang ministr přírodních zdrojů a životního prostředí Nguyen Bac Son ministr pro informace a komunikaci Pham Thi Hai Chuyen ministryně práce, invalidů a sociálních záležitostí Hoang Tuan Anh ministr kultury, sportu a cestovního ruchu Nguyen Quang ministr pro vědu a technologii Pham Vu Luan ministr školství a vzdělávání Nguyen Thi Kim Tien ministryně zdravotnictví Giang Seo Phu předseda vládního výboru pro národnostní menšiny Nguyen Van Binh guvernér ské národní banky Huynh Phong Tranh generální inspektor vlády Vu Duc Dam ministr a předseda úřadu vlády 9/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

10 3. Zahraničně-politická orientace 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních Mezinárodní organizace AIESI (Association Internationale des Ecoles des Sciences de l Information), AIF (Agence Intergouvernemental de la Francophonie), AUPELF (Association des Universités partiellement ou entierement de la langue Francaise), CIMMYT (International Center for Maize and Wheat), CIP (Centre International du Pommme de Ter), FAO (Food and Agriculture Organization), IAEA (International Agency for Atomic Energie), ICAO (International Civil Aviation Organization), ICO (International Coffee Organization), ICPO (INTERPOL), ICRC (International Committee of the Red Cross), IFAD (International Fund for Agricultural Development), IGCP (Programme International de Correlation Geologique), ILO (International Labour Organization), IMF (International Monetary Fund), IMO (International Maritime Organization), INMARSAT, INTELSAT (International Telecommunication and Satelite Organization), INTERSPUTNIK (International Organization of Space Telecommunications), IPU (Inter-parliamentary Union), ITU (International Telecommunication Union), IUCN (The World Conservation Union), NAM (Non- Aligned Movement), OIE (Organisation International des Epizzoties), UNDP (United Nations Development Programme), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNFPA (United Nations Fund for Population Activities), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refuges), UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), UNICEF (United Nations Children s Fund), UIGS (International Union of Geological Sciences), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), UNDCP (United Nations Drug Control Programme), UNEP (United Nations Environment Programme), UPU (Universal Postal Union), WB (World Bank), WCO (World Customs Organization), WFP (World Food Programme), WHO (World Health Organization), WIPO (World Intellectual Property Organization), WMO (World Meteorogical Organization), "WTO" (World Tourism Organization), WTO (World Trade Organization) Regionální uskupení ASEAN (předsednictví v roce 2010), AIPO (Asian Inter-Parliamentary Organisation), APAARI (Asia-pacific Association of Agricultural Research Institute), APO (Asia Productivity Organization), APPU (Asia Pacific Postal Union), APQO (Asia Pacific Quality Organization), APT (Asian-Pacific Telecommunity), APEC (Asia Pacific Economic Co-operation), ARF (ASEAN Regional Forum), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), ASEANAPOL (ASEAN Association of Police), ASEAN COST (ASEAN Committee on Science and Technology), ASEM (Asia-Europe Meeting), AVRDC (Asian Vegetable Research and Development Center), CCOP (Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas and in the South Pacific), CIAT (Centre International d Agriculture Tropicale), CIRDAP (Center for Integrated Rural Development of Asia and the Pacific), ESCAP (Economic and Social Committee for Asia and Pacific), IDRC (International Development and Research Center), IRRI (International Rice Research Institute), ISNAR (International Service for National Agricultural research), RNAM (Regional Network of Agricultural Machinery), TECHNONET (Asian Network for Industrial Technology, Information and Extension) Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách - Ženevská konvence o ochraně obyvatelstva v době války - Ženevská konvence o zacházení s válečnými zajatci - Ženevská konvence o ochraně zraněných námořníků v době války - Ženevská konvence o ochraně zraněných vojáků v době války - Dohoda o Světové meteorologické organizaci 10/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

11 - Dohoda o Světové zdravotnické organizaci - Dohoda o Mezinárodním fondu pro rozvoj zemědělství - Dohoda o využití vesmíru pro mírové účely - Dohoda o zabránění zločinu v letecké dopravě - Konvence o zabránění únosům letadel - Konvence o zabránění nezákonných aktů proti bezpečnosti civilní letecké dopravy - Konvence o mezinárodním civilním letectví - Smlouva o zákazu rozmísťování jaderných zbraní v mořích a oceánech - Konvence o zákazu vývoje, výroby a skladování bakteriologických zbraní a jejich likvidace - Konvence o zákazu vývoje, výroby a skladování chemických zbraní a jejich likvidace - Dohoda o zásadách činnosti států při výzkumu a využití vesmíru - Konvence o zákazu použití techniky ke změně životního prostředí pro vojenské účely - Vídeňská konvence o diplomatických stycích - Vídeňská konvence o konzulárních stycích - Vídeňská konvence o právech zastoupení států v mezinárodních organizacích - Protokol o zákazu použití jedovatých plynů ve válce - Pařížská konvence o průmyslovém vlastnictví - Dohoda o registraci ochranných známek - Stockholmská konvence o vytvoření Světové organizace pro duševní vlastnictví - Konvence o zabránění a potírání zločinů genocidy - Konvence o zabránění a potírání zločinů apartheidu - Konvence o likvidaci všech forem diskriminace žen - Konvence o likvidaci všech forem rasové diskriminace - Dohoda o nešíření jaderných zbraní - Mezinárodní konvence o občanských a politických právech - Konvence o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti - Konvence o mezinárodní námořní dopravě - Statut UNIDO - Pařížská konvence o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví - Konvence o pomoci v případě jaderných katastrof 11/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

12 - Konvence o poštovní unii v oblasti Asie a Pacifiku - Konvence o výsadách imunity OSN - Obecná dohoda Světové poštovní unie - Konvence o právech dítěte - Mezinárodní konvence o zabránění znečišťování moří při námořní dopravě - Konvence o zabránění srážek na moři - Mezinárodní konvence o záchraně životů na moři - Dohoda o spolupráci a přátelství v Jihovýchodní Asii - Dohoda o ochraně patentů - Konvence o vytvoření Rady pro celní spolupráci - Konvence o ochraně ohrožených rostlin a živočichů - Konvence o námořním právu - Vídeňská konvence o ochraně ozónové vrstvy - Montrealský protokol o látkách ničících ozónovou vrstvu - Rámcová konvence OSN o změnách klimatu - Konvence Mezinárodní organizace práce - Konvence o kontrole hraniční a přeshraniční přepravy nebezpečných odpadů a jejich likvidace - Bernská konvence o mezinárodní ochraně literárních a uměleckých děl 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) mimo smluv dle kap.7.1. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou VSR o spolupráci ve zdravotnictví ( , publikovaná pod č. 118/1967 Sb.) Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou VSR ( , publikovaná pod č. 42/1976 Sb.) Konzulární úmluva mezi vládou ČSSR a vládou VSR ( , publikovaná pod č. 15/1981 Sb.); Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ( , publikovaná pod č. 98/1984) Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou VSR o zřízení a činnosti informačních a kulturních středisek ( , publikovaná pod č. 29/1988 Sb.) Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí ČSFR a Ministerstvem zahraničních věcí VSR ( ) Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v ČR ( , publikovaná pod č. 264/1995 Sb.) Ujednání mezi vládou ČR a vládou VSR o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů (platnost od ) Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o předávání a přebírání občanů (platnost od ). Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem národní obrany VSR o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání podepsána v srpnu /59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

13 4. Ekonomická charakteristika země 4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje ská ekonomika zaznamenala v roce 2010 impozantní růst ve výši 6,8% vycházející zejména z domácí poptávky podpořené vládním stimulačním balíčkem. Na začátku roku 2011 však došlo k přehřátí vietnamské ekonomiky (prudký růst inflace) a vláda byla nucena aplikovat sérii restriktivních opatření, které utlumily růst HDP v první polovině roku 2011 na 5,6%. Vláda proto v červnu 2011 přehodnotila růstový cíl na celý rok 2011 z původních 7,5% na 6%. Základní makroekonomické ukazatele (červenec červenec 2011) (Meziroční růst v %) 7/2010 7/2011 HDP 6,15 5,6 Inflace 8,67 22 Vývoz Dovoz 25,3 26 Průmyslová výroba 13,2 8,8 Maloobchodní prodej Cestovní ruch 34 17,3 FDI (nově registrované investice) ská vláda dlouhodobě preferuje v oblasti makroekonomické politiky udržení růstu před stabilitou. Proto ještě dlouho po odeznění mezinárodní ekonomické krize v roce 2010 aplikovala stimulační opatření na podporu růstu. Ve druhém pololetí minulého roku se již začaly objevovat první známky přehřívání ekonomiky a mezinárodní finanční instituce opakovaně vyzývaly vládu k monetární a fiskální restrikci. ská vláda tato doporučení akceptovala a v únoru 2011 (bohužel se značným zpožděním, neboť inflace už tehdy dosahovala 13%) schválila sérii opatření na omezení domácí poptávky (dramatické zvýšení úrokových sazeb, zvýšení povinných bankovních rezerv, strop na růst objemu poskytovaných úvěrů, omezení vládních výdajů, atd.). Díky těmto opatřením došlo k relativnímu zpomalení růstu tempa inflace (v červenci však inflace dosáhla meziročně 22%) a k mírnému poklesu tempa růstu HDP (růst HDP v prvním pololetí 2011 je odhadován na 5,6%, oproti 6,2% ve stejném období 2010). Zároveň se vietnamské vládě pomocí administrativních opatření podařilo dočasně zastavit největší devalvační tlaky na místní měnu. Inflace je v současné době hlavním problémem vietnamské ekonomiky, který ohrožuje její zdravý růst a zejména negativně ovlivňuje životní úroveň nejchudších vrstev obyvatelstva. Nezbytná monetární restrikce, v rámci které centrální banka zvedla úrokové sazby až na současných 14%, se již negativně odrazila na poklesu tempa růstu vietnamského HDP v prvním pololetí tohoto roku (růst úrokových sazeb zapříčinil první zpomalení vietnamské ekonomiky od krize v roce 2008). Především ale inflace smazává pozitivní přínosy růstu HDP pro většinu vietnamských obyvatel, jejichž reálné příjmy v posledních letech klesají. Inflace je ve u tažena rostoucími cenami surovin a finálních výrobků a má několik základních příčin. Prvním faktorem ovlivňujícím růst cen ve u je vyšší než očekávaná míra inflace ve většině okolních ekonomik (např. Číně, Indii, Indonésii), která se pak díky vysoké otevřenosti vietnamské ekonomiky (podíl obratu zahraničního obchodu ku HDP je 150%) a oslabujícímu kurzu vietnamské měny snadno přelévá do růstu domácích cen. Druhou příčinou je růst cen domácích potravin díky několika nabídkovým šokům v průběhu minulého roku (tajfuny a následné rozsáhlé záplavy). Třetím faktorem je makroekonomická politika vlády upřednostňující růst před stabilitou a také tradičně vyšší inflační očekávání zakořeněné ve vietnamské populaci (průměrná míra inflace v poslední dekádě je ve u 8,8%, zatímco např. v Thajsku 2,7% nebo na Filipínách 5%). Přestože centrální banka v první polovině roku 2011 zpřísnila monetární politiku, omezila nabídku peněz a zvedla základní úrokovou míru až na 14%, většina odborníků považuje toto zpřísnění za nedostatečné pro snížení inflačních očekávání. Druhým zásadním rizikovým faktorem potenciálně ohrožujícím příznivý ekonomický růst je vnější nestabilita. Deficit obchodní bilance a devalvační tlaky na domácí měnu budou součástí vietnamské 13/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

14 ekonomické reality pravděpodobně i ve druhé polovině roku Za prvních sedm měsíců tohoto roku se deficit vietnamské obchodní bilance vyšplhal na 6,6 mld. USD (13% exportu). ský dong je pod konstantním tlakem již od roku 2008 a za poslední tři roky ztratil vůči dolaru více než třetinu své hodnoty. Dle očekávání trhu je kurz vietnamského dongu dlouhodobě nadhodnocený a bude muset být dále devalvován. skému exportu se v posledních dvanácti měsících dařilo mimořádně dobře, přestože ekonomické oživení na hlavních vietnamských exportních trzích (USA, EU, Japonsko) bylo jen velmi pozvolné. Po zhruba desetiprocentním poklesu v roce 2009 vzrostl vietnamský vývoz v červenci 2011 meziročně o rekordních 33,5%. Na pozitivním vývoji vietnamského exportu se podepsaly zejména rostoucí ceny potravin v první polovině tohoto roku. Navzdory posilujícímu podílu Číny a zemí ASEAN v teritoriální struktuře vietnamského exportu, zůstanou vyspělé trhy i nadále hlavními odběrateli vietnamského exportu (do vyspělých průmyslových zemí směřují dvě třetiny vývozu). Robustní domácí poptávka (přestože v posledním období tlumená vládní restrikcí) se odrazila také na poměrně rychlém růstu vietnamských dovozů (o 26% oproti stejnému období roku 2010). ským dovozům stále dominují čínské výrobky a podíl Číny na celkových vietnamských dovozech se stále zvyšuje. V roce 2004 činil podíl Číny na vietnamských dovozech pouze 13%, o šest let později vzrostl na téměř 25%. Rychlý růst čínských dovozů způsobil, že Čína na konci minulého roku vystřídala země ASEAN (jako celek) na čele žebříčku největších obchodních partnerů u. Prudký růst investic, které byly vedle soukromé spotřeby hlavním zdrojem růstu vietnamské ekonomiky v posledních dvou letech, vyvolává pochybnosti o jejich kvalitě a udržitelnosti. Ekonomové poukazují na fakt, že investice ve výši 42% HDP by měly generovat daleko vyšší růst než jen 6-7%. Například v Číně a Indii by takovýto podíl investic na HDP vedl k růstu přesahujícímu 10 % resp. 11%. Produktivita investic proto zůstane jedním z klíčových problémů, které bude muset vietnamská vláda řešit v následujících letech. Obavy vyvolává také pokles zájmu zahraničních investorů, kteří v minulém roce přislíbili pouze 18,6 mld. USD přímých zahraničních investic. V roce 2009 to bylo 23 mld. USD a v roce mld. USD. Přestože zůstává jednou z nejatraktivnějších destinací pro přímé zahraniční investice především díky levné pracovní síle, další faktory, jako např. rostoucí makroekonomická nestabilita, nedostatečná infrastruktura, množící se výpadky dodávek elektřiny atd., mohou negativně ovlivnit rozhodování zahraničních investorů o budoucím umístění svých investic. ské podniky vyjadřují ve srovnání s minulým rokem ohledně vývoje domácí ekonomiky a podnikatelských příležitostí v roce 2011 spíše opatrný optimismus. Podíl vietnamských podniků očekávajících pozitivní vývoj domácí ekonomiky v tomto roce sice ve srovnání s rokem 2010 poklesl o deset procentních bodů na 62%, v mezinárodním srovnání se však v žebříčku podnikatelského optimismu udržel na šestnáctém místě. Pokles počtu podnikatelů s pozitivním očekáváním oproti roku 2010 je vysvětlován zejména rostoucí inflací a s ní souvisejícími vysokými úroky. Podnikatelé proto očekávají ztížený přístup k úvěrům a další růst nákladů v roce Přesto je podnikatelský optimismus ve u stále ještě poměrně robustní a vysoce přesahující jak celosvětový průměr (23%), tak průměr regionu Asie (50%). Makroekonomická nerovnováha a rostoucí zadlužení u způsobily také pokles důvěry zahraničních investorů. V srpnu 2011 snížila agentura Standard & Poor`s úvěrový rating u ze známky BB na BB-, což je nejnižší hodnocení v regionu jihovýchodní Asie (na stejné úrovni se nachází Mongolsko a Bangladéš). Celkové zadlužení u je odhadováno na 57% HDP (průměrné zadlužení v rozvojových zemích je 37% HDP). K opětovnému získání důvěry finančních a měnových trhů bude potřeba důsledná implementace stabilizačních opatření i za horizontem roku 2011 a rozsáhlé strukturální reformy. Makroekonomická nestabilita totiž vychází ze samotné struktury vietnamské ekonomiky, která nedokáže efektivně využít kapitálové zdroje. Omezení na nabídkové straně (neefektivní státní podniky a banky) způsobují, že jakýkoliv nárůst objemu úvěrů v ekonomice vede automaticky k růstu inflace. K odstranění těchto problémů bude zapotřebí hlubokých strukturálních reforem, jež by se měly soustředit hlavně na zlepšení dlouhodobé konkurenceschopnosti a produktivity prostřednictvím efektivnějšího využívání veřejných investic. Klíčovou otázkou v tomto směru bude restrukturalizace státních podniků a zejména přísnější kontrola zacházení státních podniků s veřejnými prostředky (tj. zabránění používání úvěrů ze státních bank na neproduktivní investice do nemovitostí a na spotřebu). 14/59 Zastupitelský úřad Hanoj ()

Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Souhrnná teritoriální informace Vietnam Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hanoji ke dni 02.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe

Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Harare ke dni 01.06.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Indonésie

Souhrnná teritoriální informace Indonésie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě ke dni 25.03.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Súdán

Souhrnná teritoriální informace Súdán Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Egyptě ke dni 28.09.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Katar

Souhrnná teritoriální informace Katar Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni 24.07.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Kuvajt

Souhrnná teritoriální informace Kuvajt Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v u ke dni 24.07.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Brazzaville)

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Brazzaville) Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 19.06.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace San Marino

Souhrnná teritoriální informace San Marino Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci ke dni 01.10.2009 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abu Dhabi ke dni 15.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

J A P O N S K O. Souhrnná teritoriální informace. za rok 2000

J A P O N S K O. Souhrnná teritoriální informace. za rok 2000 J A P O N S K O Souhrnná teritoriální informace za rok 2000 ZÚ Tokio, duben 2001 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU...4 1.1 Oficiální název státu...4 1.2 Rozloha...4 1.3 Počet obyvatel...4 1.4 Průměrný

Více

ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA. Souhrnná teritoriální informace vypracovaná a aktualizovaná Zastupitelským úřadem ČR v Teheránu ke dni 31.

ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA. Souhrnná teritoriální informace vypracovaná a aktualizovaná Zastupitelským úřadem ČR v Teheránu ke dni 31. ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA Souhrnná teritoriální informace vypracovaná a aktualizovaná Zastupitelským úřadem ČR v Teheránu ke dni 31. března 2009 Zpracoval: Ing. Jan Kouřil VOEÚ ZÚ ČR v Teheránu Zodpovědná

Více

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Kinshasa)

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Kinshasa) Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji ke dni 30.06.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost?

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Prof. Michal Mejstřík, PhDr. Tomáš Merkner a kol. EEIP, a.s. C Verze č. 3 z 24.února 2005 1 Upozornění Tato prezentace vznikla za použití výhradně veřejně dostupných

Více

Souhrnná teritoriální informace Uzbekistán

Souhrnná teritoriální informace Uzbekistán Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu ke dni 01.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E

Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E N O V Ý Z É L A N D aktualizace k 1. 10. 2009 O B S A H 2 Strana 1. Základní informace

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni ke dni 01.05.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Venezuela

Souhrnná teritoriální informace Venezuela Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni 28.09.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013)

Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013) Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013) 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční

Více

Souhrnná teritoriální informace Egypt

Souhrnná teritoriální informace Egypt Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře ke dni 01.04.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Souhrnná teritoriální informace Kosovo

Souhrnná teritoriální informace Kosovo Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Prištině ke dni 16.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace Itálie

Souhrnná teritoriální informace Itálie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko

Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu ke dni 03.09.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Polsko

Souhrnná teritoriální informace Polsko Souhrnná teritoriální informace 18.06.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická

Více

Souhrnná teritoriální informace Írán

Souhrnná teritoriální informace Írán Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Teheránu ke dni 22.05.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Polsko

Souhrnná teritoriální informace Polsko Souhrnná teritoriální informace 26.10.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická

Více

Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013

Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013 1 Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013 Zpracovali: A. Kareš (kapitoly 1, 5, 7, 8, 9, 10) M. Lubojacký (kapitoly 2, 3) P. Buchta (kapitoly 4, 6) V. Michalík (kapitola 1) Schválil:

Více

Souhrnná teritoriální informace Samoa

Souhrnná teritoriální informace Samoa Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno GK Sydney ve spolupráci se ZÚ Canberra (Austrálie) ke dni 07.10.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více