Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P."

Transkript

1 Napájení

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: červenec 2006 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Umístění ovládacích prvků a indikátorů pro funkce napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého proudu Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim... 5 Režim spánku... 6 Inicializace úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí... 7 Pokud přerušíte práci... 7 Pokud není k dispozici spolehlivý zdroj napájení... 7 Pokud používáte bezdrátovou komunikaci nebo čitelná či zapisovatelná média Nastavení napájení Zapnutí a vypnutí počítače nebo displeje... 9 Nouzové postupy pro vypnutí Aktivace úsporného režimu nebo obnovení systému z úsporného režimu Aktivace nebo obnova systému z režimu spánku Možnosti napájení Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Zobrazení ikony Měřič napájení Nastavení nebo změna schématu nastavení napájení Nastavení výzvy k zadání hesla Ovládací prvky výkonu procesoru 7 Baterie Vložení či vyjmutí baterie Nabíjení jednotky bateriových zdrojů Sledování stavu nabití jednotky bateriových zdrojů Získání přesných informací o stavu nabití Zobrazení informací o stavu nabití na obrazovce Zobrazení ukazatelů stavu nabití Vyhodnocení informací indikátoru stavu nabití Nízká úroveň nabití baterií Identifikace nízké úrovně nabití baterií CSWW iii

4 Nízká úroveň nabití baterie Stav téměř úplného vybití baterie Vyřešení stavu nízké úrovně nabití baterie Pokud je k dispozici externí zdroj napájení Pokud je k dispozici nabitá jednotka bateriových zdrojů Pokud není k dispozici žádný zdroj napájení Pokud se nezdaří obnova počítače z režimu spánku Kalibrace jednotky bateriových zdrojů Kdy provádět kalibraci Provádění kalibrace Krok 1: Nabití jednotky bateriových zdrojů Krok 2: Vybití jednotky bateriových zdrojů Krok 3: Opětovné nabití jednotky bateriových zdrojů Úspora energie baterií Úspora energie během používání Volba nastavení úspory energie Skladování jednotky bateriových zdrojů Likvidace staré jednotky bateriových zdrojů Rejstřík iv CSWW

5 1 Umístění ovládacích prvků a indikátorů pro funkce napájení Následující obrázky a tabulka označují a popisují umístění ovládacích prvků a indikátorů napájení. Poznámka Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit. Komponenta Popis (1) Tlačítko napájení Pokud je počítač: vypnutý, stisknutím jej zapněte. zapnutý, stisknutím aktivujte režim spánku. (2) Indikátory napájení* (2) Svítí: Počítač je zapnutý. v úsporném režimu, krátkým stisknutím ukončíte úsporný režim. v režimu spánku, krátkým stisknutím ukončíte režim spánku. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému Microsoft Windows nelze použít, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. CSWW 1

6 Komponenta Popis (3) fn+f5 Spustí úsporný režim. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. (4) Indikátor stavu baterie Žlutá: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Zelená: Stav baterie se blíží úplné kapacitě nabití. Blikající oranžová: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je téměř vybitá. Jakmile baterie dosáhne kritického stavu, indikátor stavu baterie začne rychle blikat. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití. (5) Vypínač interního displeje Pokud displej zavřete a počítač je zapnutý, vypne displej a zahájí režim spánku. *Oba indikátory napájení předávají stejnou informaci. Indikátor na tlačítku napájení je viditelný pouze tehdy, je-li počítač otevřený. Indikátor na přední straně počítače je viditelný bez ohledu na to, zda je počítač otevřený nebo zavřený. 2 Kapitola 1 Umístění ovládacích prvků a indikátorů pro funkce napájení CSWW

7 2 Zdroje napájení Počítač je napájen interním či externím zdrojem napájení. Optimální zdroje napájení pro běžné úlohy jsou popsány v následující tabulce. Poznámka Používejte pouze adaptér střídaného proudu dodaný s tímto počítačem nebo pro něj schválený. Úloha Doporučený zdroj napájení Pracuje ve většině softwarových programů. Nabitá jednotka bateriových zdrojů v počítači Externí napájení pomocí jednoho z následujících zařízení: Adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem Doplňkové rozšiřující zařízení Doplňkový adaptér napájení Nabití nebo kalibrace baterie v počítači. Externí napájení, jehož zdrojem je Adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem. Doplňkové rozšiřující zařízení. Doplňkový adaptér napájení. VAROVÁNÍ! Nenabíjejte baterii počítače na palubě letadla. Instalace nebo úprava systémového softwaru nebo zápis na disk CD nebo DVD. Externí napájení, jehož zdrojem je Adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem. Doplňkové rozšiřující zařízení. Doplňkový adaptér napájení. CSWW 3

8 Připojení adaptéru střídavého proudu VAROVÁNÍ! následovně: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, postupujte Připojte napájecí kabel do zásuvky napájení, která bude vždy snadno přístupná. Chcete-li počítač odpojit od zdroje napájení, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky (neodpojujte napájecí kabel od počítače). Pokud je na napájecím kabelu zástrčka se třemi kontakty, připojte ji k uzemněné zásuvce se třemi kontakty. Neobcházejte funkci uzemňovacího kontaktu, například připojením adaptéru se dvěma kontakty. Zemnící kontakt je důležitý bezpečnostní prvek. Připojení počítače k externímu zdroji napájení: 1. Připojte adaptér střídavého proudu do zásuvky napájení (1) na počítači. 2. Připojte napájecí kabel k adaptéru střídavého proudu (2). 3. Připojte druhý konec napájecího kabelu do zásuvky zdroje napájení (3). 4 Kapitola 2 Zdroje napájení CSWW

9 3 Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim a režim spánku jsou funkce úspory energie, které šetří napájení a zkracují dobu spuštění. Mohou být aktivovány uživatelem nebo systémem. Úsporný režim UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k úplnému vybití baterie, neponechávejte počítač dlouhou dobu v úsporném režimu. Připojte počítač k externímu zdroji napájení. Úsporný režim omezuje napájení nečinných systémových součástí. Při aktivaci úsporného režimu se vaše práce uloží do paměti RAM a údaje zmizí z obrazovky. Je-li úsporný režim aktivní, blikají indikátory napájení. Po opětovném zahájení práce se informace na obrazovce zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím úsporného režimu. UPOZORNĚNÍ režimu práci. Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací úsporného CSWW Úsporný režim 5

10 Režim spánku UPOZORNĚNÍ Pokud se v režimu spánku změní konfigurace počítače, obnovení systému po zrušení režimu spánku nemusí proběhnout úspěšně. Když je počítač v režimu spánku: Nepřipojujte počítač k volitelné stolní jednotce ani jej od ní neodpojujte. Nepřidávejte a neodstraňujte paměťové moduly. Nevkládejte a nevyjímejte jednotky pevného disku ani optické jednotky. Nepřipojujte a neodpojujte externí zařízení. Nevkládejte ani neodebírejte externí karty médií. Režim spánku uloží vaši práci do souboru režimu spánku na pevném disku a potom se počítač vypne. Indikátory napájení zhasnou. Po opětovném zahájení práce se informace na obrazovce zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím režimu spánku. Pokud bylo nastaveno heslo pro spuštění, je nutné při ukončení režimu spánku toto heslo zadat. UPOZORNĚNÍ práci. Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací režimu spánku Režim spánku můžete zakázat. Pokud je však režim spánku zakázán a systém dosáhne stavu vybití baterií, nebude v případě, že je zapnuto napájení nebo je spuštěn úsporný režim, práce automaticky uložena. Opětovné povolení režimu spánku můžete nastavit v dialogovém okně Možnosti napájení v okně Ovládací panely systému Microsoft Windows : Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Políčko Zapnout podporu režimu spánku musí být zaškrtnuté. Nastavení časového intervalu, po jehož uplynutí systém aktivuje režim spánku: 1. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Klepněte na jeden z intervalů v seznamu Režim spánku. 6 Kapitola 3 Úsporný režim a režim spánku CSWW

11 Inicializace úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí Následující části popisují situace, kdy inicializovat úsporný režim nebo režim spánku a kdy vypnout počítač. Poznámka Pokud je počítač v úsporném režimu nebo režimu spánku, nelze inicializovat žádný typ síťové komunikace ani provádět žádné funkce počítače. Pokud přerušíte práci Při aktivaci úsporného režimu se vaše práce uloží do paměti RAM a údaje zmizí z obrazovky. V úsporném režimu má počítač nižší spotřebu než v normálním provozu. Po ukončení úsporného režimu se obsah obrazovky okamžitě obnoví. Režim spánku uloží vaši práci do souboru režimu spánku na pevném disku a potom se počítač vypne. V režimu spánku má počítač mnohem nižší spotřebu než v úsporném režimu. Pokud počítač nebude používán a bude odpojen od externího zdroje napájení na delší dobu, vypněte počítač a vyjměte jednotku bateriových zdrojů, aby se nezkrátila její životnost. Pokud není k dispozici spolehlivý zdroj napájení Ověřte, že je povolen režim spánku, zejména pokud používáte počítač s napájením z baterií a nemáte přístup k externímu zdroji napájení. Pokud jednotka bateriového zdroje selže, režim spánku uloží práci do souboru režimu spánku a potom se počítač vypne. Pokud chcete přerušit práci s počítačem v situaci, kdy nemáte spolehlivý zdroj napájení, proveďte jednu z následujících akcí: Uložte práci a aktivujte úsporný režim. Aktivujte režimu spánku. Vypnutí počítače. CSWW Inicializace úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí 7

12 Pokud používáte bezdrátovou komunikaci nebo čitelná či zapisovatelná média UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo ke snížení kvality zvuku nebo videa nebo narušení funkcí přehrávání zvuku nebo videa, neaktivujte úsporný režim nebo režim spánku během čtení nebo zapisování na disk CD, DVD nebo na externí kartu médií. Aby nedošlo ke ztrátě dat, neaktivujte úsporný režim nebo režim spánku během zapisování na disk CD, DVD nebo na externí kartu médií. Úsporný režim a režim spánku zasahuje do komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth a WLAN a do používání médií. Platí následující zásady: Je-li počítač v úsporném režimu nebo režimu spánku, nelze aktivovat přenos přes rozhraní Bluetooth ani WLAN. Pokud je úsporný režim nebo režim spánku náhodně aktivován během přehrávání médií, jako například disků CD, DVD nebo externí karty médií Přehrávání může být přerušeno. Může se zobrazit následující okno s výstrahou: Přepnutím počítače do úsporného režimu nebo režimu spánku se může přehrávání zastavit. Chcete pokračovat?. Do you want to continue? (Přepnutím počítače do úsporného režimu nebo režimu spánku se může přehrávání zastavit. Chcete pokračovat?). Klepněte na tlačítko Ne. Pro obnovení přehrávání zvuku nebo videa možná bude nutné opětovné spuštění daného média. 8 Kapitola 3 Úsporný režim a režim spánku CSWW

13 4 Nastavení napájení V této části jsou vysvětlena nastavení úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí počítače. Zapnutí a vypnutí počítače nebo displeje Úloha Postup Výsledek Zapněte počítač. Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení svítí. Bude zaveden operační systém. Vypněte počítač*. 1. Uložte práci a ukončete všechny spuštěné aplikace. 2. Vypněte počítač výběrem položky Start > Vypnout počítač > Vypnout operačního systému.* Indikátory napájení zhasnou. Operační systém bude ukončen. Počítač se vypne. Vypněte displej (napájení zůstane zapnuté). Zavřete počítač. Zavřením počítače se aktivuje vypínač displeje, který aktivuje úsporný režim. *Pokud je počítač registrován do síťové domény, bude tlačítko pro ukončení práce s počítačem pojmenováno Vypnout namísto Vypnout počítač. CSWW Zapnutí a vypnutí počítače nebo displeje 9

14 Nouzové postupy pro vypnutí UPOZORNĚNÍ Nouzové vypnutí způsobuje ztrátu neuložených dat. Pokud počítač přestane reagovat a systém Windows nelze vypnout standardními postupy, zkuste následující nouzové řešení v uvedeném pořadí: Stiskněte klávesy ctrl+alt+delete. Potom vyberte položku Vypnout > Vypnout. Přidržte tlačítko napájení po dobu alespoň 5 sekund. Odpojte počítač od externího zdroje napájení a vyjměte jednotku bateriových zdrojů. Více informací o vyjmutí a skladování jednotky bateriových zdrojů najdete v části Baterie. 10 Kapitola 4 Nastavení napájení CSWW

15 Aktivace úsporného režimu nebo obnovení systému z úsporného režimu Úloha Postup Výsledek Aktivace úsporného režimu. Umožnění systému aktivovat úsporný režim. Když je počítač zapnutý, stiskněte klávesu fn +f5. Vyberte položku Start > Vypnout počítač > Úsporný režim*. Pokud se položka Úsporný režim nezobrazí, v systému Windows XP Professional: a. Klepněte na šipku dolů. b. V seznamu vyberte položku Úsporný režim. c. Klepněte na tlačítko OK. Není třeba žádné akce. Pokud je počítač napájen z baterie, systém aktivuje úsporný režim po 10 minutách nečinnosti počítače (výchozí nastavení). Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, systém aktivuje úsporný režim po 25 minutách nečinnosti počítače (výchozí nastavení). Indikátory napájení blikají. Obsah obrazovky zmizí. Indikátory napájení blikají. Obsah obrazovky zmizí. Poznámka Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení v okně Ovládací panely systému Windows. Návrat z úsporného režimu aktivovaného uživatelem nebo systémem. Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení svítí. Obsah obrazovky se obnoví. *Pokud je počítač registrován do síťové domény, bude tlačítko pro ukončení práce s počítačem pojmenováno Vypnout namísto Vypnout počítač. CSWW Aktivace úsporného režimu nebo obnovení systému z úsporného režimu 11

16 Aktivace nebo obnova systému z režimu spánku Režim spánku nelze aktivovat, pokud není povolen. Režim spánku je ve výchozím nastavení povolen. Ověření, zda režim spánku zůstal povolen: Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Pokud je režim spánku povolen, políčko Zapnout podporu režimu spánku je zaškrtnuté. Úloha Postup Výsledek Aktivujte režimu spánku. Stiskněte tlačítko napájení. nebo Indikátory napájení zhasnou. Obsah obrazovky zmizí. Umožnění systému aktivovat režim spánku (režim spánku je povolen). Vyberte položku Start > Vypnout počítač.* Poté podržte klávesu shift a vyberte položku Režim spánku. Pokud se v systému Windows XP Professional položka Režim spánku nezobrazí: a. Klepněte na šipku dolů. b. V seznamu vyberte položku Režim spánku. c. Klepněte na tlačítko OK. Není třeba žádné akce. Pokud je počítač napájen z baterie, systém aktivuje režim spánku Po 30 minutách nečinnosti počítače. Pokud jednotka bateriových zdrojů dosáhne velmi nízké úrovně nabití (kritický stav). Indikátory napájení zhasnou. Obsah obrazovky zmizí. Poznámka Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení v okně Ovládací panely systému Windows. Návrat z režimu spánku aktivovaného uživatelem nebo systémem. Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení svítí. Obsah obrazovky se obnoví. *Pokud je počítač registrován do síťové domény, bude tlačítko pro ukončení práce s počítačem pojmenováno Vypnout namísto Vypnout počítač. Pokud systém aktivoval režim spánku, protože baterie dosáhla kritického stavu nabití, před stisknutím tlačítka napájení připojte externí zdroj napájení nebo nabitou jednotku bateriových zdrojů. (Systém může přestat reagovat, pokud je vybitá jednotka bateriových zdrojů jediným zdrojem napájení.) 12 Kapitola 4 Nastavení napájení CSWW

17 5 Možnosti napájení V Ovládacích panelech systému Windows můžete změnit řadu výchozích nastavení napájení. Můžete nastavit například zvukovou výstrahu, která zazní, jakmile dosáhne jednotka bateriových zdrojů stavu nízkého nabití. Můžete také změnit výchozí nastavení tlačítka napájení. Pokud je počítač zapnutý: Stisknutím klávesy fn+f5 (v operačním systému nazvané tlačítko režimu spánku ) se aktivuje úsporný režim. Vypínač displeje standardně vypne displej a aktivuje úsporný režim. Vypínač displeje je aktivován sklopením displeje. Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Chcete-li zobrazit okno Možnosti napájení vlastnosti, postupujte následovně: Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. nebo Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. CSWW Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti 13

18 Zobrazení ikony Měřič napájení Standardně se ikona Měřič napájení zobrazuje v oznamovací oblasti pravé části hlavního panelu. Ikona se změní podle toho, zda je systém napájen baterií nebo externím zdrojem napájení. Odebrání ikony Měřič napájení z oznamovací oblasti: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu. 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Zobrazení ikony Měřič napájení v oznamovací oblasti: 1. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zaškrtněte políčko Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu. 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Poznámka Pokud po aktivaci není ikona v oznamovací oblasti vidět, na pravé straně hlavního panelu klepněte v oznamovací oblasti na ikonu Zobrazit skryté ikony (< nebo <<). 14 Kapitola 5 Možnosti napájení CSWW

19 Nastavení nebo změna schématu nastavení napájení Na kartě Schémata nastavení napájení v dialogovém okně Možnosti napájení vlastnosti lze přiřadit úrovně napájení jednotlivým součástem systému. Můžete přiřadit různá schémata nastavení podle toho, zda je počítač napájen baterií nebo externím zdrojem napájení. Můžete také nastavit schéma nastavení napájení, které aktivuje úsporný režim nebo vypne displej či pevný disk po uplynutí zadaného časového intervalu. Nastavení schématu napájení: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Schémata nastavení napájení. 3. Vyberte schéma napájení, které chcete upravit, a upravte možnosti v seznamu na obrazovce. 4. Klepněte na tlačítko Použít. Nastavení výzvy k zadání hesla Systém lze nastavit tak, abyste byli po zapnutí počítače a obnově počítače po zrušení úsporného režimu nebo režim spánku vyzvání k zadání hesla. Nastavení výzvy k zadání hesla: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zaškrtněte políčko Při přechodu z úsporného režimu se dotázat na heslo. 4. Klepněte na tlačítko Použít. CSWW Nastavení nebo změna schématu nastavení napájení 15

20 16 Kapitola 5 Možnosti napájení CSWW

21 6 Ovládací prvky výkonu procesoru UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k přehřátí, neblokujte ventilační otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Proudění vzduchu by neměl bránit jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Přehřátím se může poškodit počítač nebo nepříznivě ovlivnit výkon procesoru. Poznámka V některých případech může být výkon počítače vyšší při použití externího zdroje napájení než při napájení z baterie. Pokud je baterie téměř vybitá, počítač se může pokusit o úsporu energie tím, že sníží rychlost procesoru a výkon grafické karty. Systém Windows XP umožňuje správu nastavení výkonu procesoru prostřednictvím schémat nastavení napájení. Lze vybrat optimální výkon nebo optimální úsporu energie. Ovládací prvky výkonu procesoru se nachází v dialogovém okně Možnosti napájení vlastnosti. Přístup k ovládacím prvkům výkonu procesoru systému Windows XP: Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. Schéma nastavení napájení určuje výkon procesoru podle toho, zda je počítač napájen z baterie nebo externího zdroje napájení. Každé schéma pro externí napájení nebo napájení z baterie nastaví určitý výkon procesoru. Po aktivaci schématu nastavení napájení není nutno provádět pro řízení výkonu procesoru počítače žádné další činnosti. V následující tabulce je pro dostupná schémata napájení popsán výkon procesoru při napájení z externího zdroje a napájení z baterií. Schéma nastavení napájení Doma nebo v kanceláři Přenosný počítač (výchozí)* Prezentace Vždy zapnuto Minimální spotřeba Výkon procesoru při použití externího zdroje napájení Přenosný počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Přenosný počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Výkon procesoru při použití baterie Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Přenosný počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. CSWW 17

22 Schéma nastavení napájení Maximálně nabitá baterie Výkon procesoru při použití externího zdroje napájení Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Výkon procesoru při použití baterie Pokud vyberete nastavení Maximálně nabitá baterie, výkon procesoru se sníží; životnost baterie však bude delší. * Schéma nastavení napájení Přenosný počítač doporučujeme použít. 18 Kapitola 6 Ovládací prvky výkonu procesoru CSWW

23 7 Baterie Pokud je v počítači nabitá jednotka bateriových zdrojů a počítač není připojen k externímu zdroji napájení, počítač bude napájen z baterie. Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, počítač bude používat tento zdroj. Pokud počítač obsahuje nabitou jednotku bateriových zdrojů a aktuálně používá externí zdroj napájení prostřednictvím adaptéru střídavého proudu, po odpojení adaptéru střídavého proudu začne počítač používat napájení z baterie. Poznámka Jas displeje se po odpojení zdroje napájení automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie. Jednotka bateriových zdrojů může být podle způsobu používání počítače uložena v počítači či mimo něj. Pokud jednotku bateriových zdrojů ponecháte v počítači, bude se po připojení k externímu zdroji napájení neustále dobíjet, čímž je chráněna vaše práci v případě výpadku proudu. Pokud je však počítač vypnutý a nepřipojený k externímu zdroji, jednotka bateriových zdrojů se bude pomalu vybíjet. CSWW 19

24 Vložení či vyjmutí baterie UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo ke ztrátě dat při vyjímání jednotky bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, před vyjmutím jednotky bateriových zdrojů aktivuje režim spánku nebo vypněte počítač. Poznámka Design jednotek bateriových zdrojů není u všech modelů stejný. Vložení jednotky bateriových zdrojů: 1. Otočte počítač dnem nahoru a položte jej na rovný povrch bateriovou pozicí směrem k vám. 2. Vložte baterii do bateriové pozice (1) a otočte ji, až zapadne do správné polohy (2). Západka pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů (3) baterii automaticky zajistí. Odebrání jednotky bateriových zdrojů: 1. Otočte počítač dnem nahoru a položte jej na rovný povrch bateriovou pozicí směrem k vám. 2. Posunutím západky pro uvolnění baterie (1) uvolněte baterii. 20 Kapitola 7 Baterie CSWW

25 3. Otočte baterii (2) ven z počítače a vyjměte ji (3). CSWW Vložení či vyjmutí baterie 21

26 Nabíjení jednotky bateriových zdrojů Prodloužení životnosti baterie a zpřesnění indikace stavu baterií: VAROVÁNÍ! Nenabíjejte baterii počítače na palubě letadla. Pokud nabíjíte novou jednotku bateriových zdrojů: Jednotku bateriových zdrojů nabíjejte, když je počítač připojený k externímu zdroji napájení pomocí adaptéru střídavého proudu. Počítač zapněte až po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů. Pokud nabíjíte používanou jednotku bateriových zdrojů: Před zahájením nabíjení umožněte, aby se jednotka bateriových zdrojů během normálního používání vybila přibližně na 10 % úrovně plného nabití. Počítač zapněte až po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů. Jednotka bateriových zdrojů vložená v počítači se nabíjí, kdykoli počítač připojíte k externímu zdroji napájení pomocí adaptéru střídavého proudu, doplňkovému rozšiřujícímu zařízení nebo doplňkovému adaptéru napájení. Jednotka bateriových zdrojů vložená v počítači se nabíjí i když je počítač zapnutý i vypnutý. Pokud je počítač vypnutý, jednotka bateriových zdrojů se však nabíjí rychleji. Nabíjení může trvat déle v případě, že nabíjíte novou jednotku bateriových zdrojů, že jednotka nebyla používána 2 týdny a déle nebo že je v porovnání s teplotou v místnosti mnohem teplejší nebo chladnější. Indikátor baterie informuje o stavu nabití baterie: Svítí: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Bliká: Jednotka bateriových zdrojů je málo nabitá a nenabíjí se. Bliká rychle: Jednotka bateriových zdrojů je téměř vybitá a nenabíjí se. Nesvítí: Jednotka bateriových zdrojů je plně nabitá nebo není vložena. Sledování stavu nabití jednotky bateriových zdrojů Tato část obsahuje pokyny ke zjišťování stavu nabití jednotky bateriových zdrojů. Získání přesných informací o stavu nabití Pokud chcete zvýšit přesnost všech ukazatelů stavu nabití baterií, proveďte následující akce: Před začátkem nabíjení umožněte, aby se jednotka bateriových zdrojů během normálního používání vybila přibližně na 10 % úrovně plného nabití. Počítač zapněte až po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů. Pokud jednotka bateriových zdrojů nebyla používána jeden měsíc a déle, místo nabití jednotky proveďte její kalibraci. Zobrazení informací o stavu nabití na obrazovce V této části je popsán způsob zobrazení ukazatelů stavu nabití baterie a jejich vyhodnocení. 22 Kapitola 7 Baterie CSWW

27 Zobrazení ukazatelů stavu nabití Zobrazení informací o stavu libovolné jednotky bateriových zdrojů v počítači: Poklepejte na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu. nebo Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Měřič napájení. Vyhodnocení informací indikátoru stavu nabití Většina ukazatelů stavu nabití baterií udává stav baterií jako procentuální hodnotu a jako zbývající dobu provozu v minutách: Procentuální hodnota označuje přibližnou zbývající úroveň nabití v jednotce bateriových zdrojů. Čas označuje přibližnou zbývající dobu provozu při napájení z jednotky bateriových zdrojů při zachování aktuální úrovně odběru proudu. Zbývající doba provozu se například zkrátí, pokud zahájíte přehrávání disku DVD, a prodlouží, jestliže přehrávání disku DVD ukončíte. Když nabíjí jednotka bateriových zdrojů, nad ikonou baterie na obrazovce Měřič napájení se může zobrazit ikona blesku. CSWW Nabíjení jednotky bateriových zdrojů 23

28 Nízká úroveň nabití baterií Informace uvedené v této části popisují výstrahy a odezvy systému nastavené výrobcem. Některé výstrahy na nízkou úroveň nabití baterií a odezvy systému je možné změnit v okně Možnosti napájení v okně Ovládací panely systému Windows. Nastavení provedená v dialogu Možnosti napájení nemají vliv na činnost indikátorů. Identifikace nízké úrovně nabití baterií Tato část popisuje způsob identifikace nízké úrovně nabití baterií a stavu, kdy jsou baterie téměř vybité. Nízká úroveň nabití baterie Pokud jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení počítače, dosáhne nízké úrovně nabití, indikátor stavu baterie začne blikat žlutě. Stav téměř úplného vybití baterie Pokud stav nízké úrovně nabití baterie není vyřešen, počítač později přejde do stavu téměř úplného vybití baterie a indikátor baterie bude rychle blikat. Pokud je baterie téměř vybitá: Pokud je povolen režim spánku a počítač je zapnutý nebo v úsporném režimu, počítač bude indikovat režim spánku. Pokud je režim spánku vypnutý a počítač je zapnutý nebo v úsporném režimu, počítač zůstane chvíli v úsporném režimu a potom se vypne, čímž se ztratí veškerá neuložená data. Chcete-li ověřit, zda je režim spánku povolen, postupujte následovně: 1. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. 2. Políčko Zapnout podporu režimu spánku musí být zaškrtnuté. 24 Kapitola 7 Baterie CSWW

29 Vyřešení stavu nízké úrovně nabití baterie UPOZORNĚNÍ Z důvodu snížení rizika ztráty dat v situacích, kde jsou baterie téměř vybité a počítač aktivuje režim spánku, neobnovujte napájení, dokud nezhasnou indikátory napájení. Pokud je k dispozici externí zdroj napájení Pokud je k dispozici externí napájení, můžete stav téměř úplného vybití baterie vyřešit připojením některého z následujících zařízení: Adaptér střídavého proudu, Doplňkové rozšiřující zařízení Doplňkový adaptér napájení Pokud je k dispozici nabitá jednotka bateriových zdrojů Je-li k dispozici nabitá jednotka bateriových zdrojů, můžete stav téměř úplného vybití baterie vyřešit takto: 1. Vypněte počítač nebo aktivujte režim spánku. 2. Vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů. 3. Zapněte počítač. Pokud není k dispozici žádný zdroj napájení Není-li k dispozici žádný zdroj napájení, můžete stav téměř úplného vybití baterie vyřešit takto: Aktivujte režimu spánku. nebo Uložte data a vypněte počítač. Pokud se nezdaří obnova počítače z režimu spánku Vyřešení stavu téměř úplného vybití baterie v situaci, kdy počítač nemá k dispozici dostatek energie pro obnovu normálního stavu z režimu spánku: 1. Vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů do počítače nebo počítač připojte k externímu zdroji napájení. 2. Zrušte režim spánku stisknutím tlačítka napájení. CSWW Nízká úroveň nabití baterií 25

30 Kalibrace jednotky bateriových zdrojů Kdy provádět kalibraci Jednotku bateriových zdrojů by nemělo být nutné kalibrovat častěji než jedenkrát za měsíc, a to ani v případě, že je intenzivně používána. Kalibrace nové jednotky bateriových zdrojů není nutná. Kalibraci jednotky bateriových zdrojů provádějte v následujících situacích: Ukazatele nabití baterie se zdají být nepřesné. Pozorujete výraznou změnu délky provozu při napájení z baterie. Jednotka bateriových zdrojů nebyla používána jeden měsíc a déle. Provádění kalibrace Kalibrace jednotky bateriových zdrojů zahrnuje tři kroky: úplné nabití, úplné vybití a opětovné úplné nabití. Krok 1: Nabití jednotky bateriových zdrojů Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí, když je počítač zapnutý i vypnutý. Nabíjení však proběhne rychleji, když bude počítač vypnutý. VAROVÁNÍ! Nenabíjejte baterii počítače na palubě letadla. Nabíjení jednotky bateriových zdrojů: 1. Vložte jednotku bateriových zdrojů do počítače. 2. Připojte počítač k adaptéru střídavého proudu, doplňkovému adaptéru napájení nebo k doplňkovému rozšiřujícímu zařízení a potom připojte adaptér nebo zařízení k externímu zdroji napájení. Indikátor stavu baterie na počítači se rozsvítí. 3. Ponechejte počítač připojený k externímu zdroji napájení, dokud se jednotka bateriových zdrojů zcela nenabije. Indikátor stavu baterie na počítači zhasne. 26 Kapitola 7 Baterie CSWW

31 Krok 2: Vybití jednotky bateriových zdrojů Před začátkem procesu úplného vybití zakažte režim spánku. Zakázání režimu spánku: 1. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout podporu režimu spánku. 3. Klepněte na tlačítko Použít. Počítač musí být během vybíjení jednotky bateriových zdrojů zapnutý. Proces vybíjení může probíhat, když počítač používáte či nepoužíváte. Vybíjení však proběhne rychleji, když jej budete používat. Pokud chcete během vybíjení od počítače odejít, před zahájením vybíjení v případě potřeby uložte data. Pokud budete počítač během vybíjení používat jen občas a nastavili jste časové limity pro úsporu energie, lze očekávat, že se počítač bude během vybíjení chovat následujícím způsobem: Monitor se nebude automaticky vypínat. Rychlost pevného disku se v případě nečinnosti automaticky nesníží. Systémová aktivace režimu spánku neproběhne. Postup pro úplné vybití jednotky bateriových zdrojů: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. nebo Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Poznamenejte si 4 nastavení uvedená ve sloupci Napájen bateriemi a Napájen ze sítě, abyste je mohli po kalibraci znovu nastavit. 3. Nastavte u všech 4 možností položku Nikdy. 4. Klepněte na tlačítko OK. 5. Odpojte počítač od externího zdroje napájení, avšak počítač nevypínejte. 6. Ponechejte počítač napájený z baterie spuštěný až do úplného vybití jednotky bateriových zdrojů. Až se jednotka bateriových zdrojů vybije do stavu nízkého nabití, indikátor stavu baterie začne blikat žlutě. Po úplném vybití jednotky bateriových zdrojů indikátor stavu baterie zhasne a počítač se vypne. CSWW Kalibrace jednotky bateriových zdrojů 27

32 Krok 3: Opětovné nabití jednotky bateriových zdrojů Při opakovaném nabíjení jednotky bateriových zdrojů postupujte následujícím způsobem: 1. Připojte počítač k externímu zdroji napájení a ponechejte jej připojený až do úplného nabití jednotky bateriových zdrojů. Po nabití jednotky bateriových zdrojů indikátor stavu baterie na počítači se vypne. Při dobíjení můžete počítač používat, proces však proběhne rychleji, pokud bude počítač vypnutý. 2. Pokud je počítač vypnutý, po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů a zhasnutí indikátoru stavu baterie počítač zapněte. 3. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 4. Zadejte nastavení, která jste si poznamenali, do sloupce Napájen ze sítě a Napájen bateriemi. 5. Klepněte na tlačítko OK. UPOZORNĚNÍ Po kalibraci jednotky bateriových zdrojů opět povolte režim spánku. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k úplnému vybití baterie, což by mohlo vést ke ztrátě dat. Režim spánku povolte zvolením následujících položek: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Zaškrtněte políčko Zapnout podporu režimu spánku a klepněte na tlačítko Použít. 28 Kapitola 7 Baterie CSWW

33 Úspora energie baterií Postupy pro úsporu energie baterie a nastavení popsané v této části prodlužují dobu používání počítače napájeného z jednotky bateriových zdrojů (jednou nabité). Úspora energie během používání Úspora energie při používání počítače: Ukončete nečinné aplikace pracující s modemem a všechna nepoužívaná bezdrátová i kabelová připojení k místní síti (LAN). Odpojte nepoužívaná externí zařízení, která nejsou připojena k externímu zdroji napájení. Ukončete činnost, deaktivujte nebo vyjměte nepoužívané externí karty médií. Deaktivujte nebo vyjměte vloženou digitální kartu. Pomocí klávesových zkratek fn+f8 a fn+f7 upravte podle potřeby jas displeje. Používejte místo interních reproduktorů volitelné externí reproduktory se samostatným napájením nebo podle potřeby upravte hlasitost systému. Stisknutím kláves fn+f4 přepněte obraz z displeje počítače na externí zobrazovací zařízení. Pokud chcete od počítače odejít, aktivujte úsporný režim nebo režim spánku, případně počítač vypněte. Volba nastavení úspory energie Nastavení úspory energie: Vyberte krátký interval pro aktivaci spořiče obrazovky a vyberte spořič, který obsahuje minimum grafických a pohybujících se prvků. Chcete-li nastavit spořič obrazovky, postupujte následujícím způsobem: Vyberte položku Start > Ovládací panely > Vzhled a motivy > Vybrat spořič obrazovky. Prostřednictvím rozhraní operačního systému vyberte úsporné schéma nastavení napájení. Další informace naleznete v části Nastavení nebo změna schématu nastavení napájení. CSWW Úspora energie baterií 29

34 Skladování jednotky bateriových zdrojů VAROVÁNÍ! Z bezpečnostních důvodů používejte jen jednotku bateriových zdrojů dodanou s počítačem, náhradní jednotku bateriových zdrojů dodanou společností HP nebo kompatibilní jednotku bateriových zdrojů zakoupenou jako příslušenství od společnosti HP. UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k poškození jednotky bateriových zdrojů, nevystavujte ji vysokým teplotám po příliš dlouhou dobu. Pokud počítač nebude používán a bude odpojen od externího zdroje napájení déle než 2 týdny, vyjměte baterii a uložte ji na bezpečné místo. Chcete-li prodloužit životnost skladované nabité jednotky bateriových zdrojů, skladujte ji na chladném, suchém místě. Jestliže byla jednotka bateriových zdrojů skladována po dobu 1 měsíce nebo déle, proveďte před jejím použitím její kalibraci. Likvidace staré jednotky bateriových zdrojů VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k požáru nebo popálení, nepokoušejte se jednotku bateriových zdrojů rozebírat, rozbíjet nebo propichovat, zkratovat její elektrické kontakty nebo ji vystavovat ohni či ponořovat do vody. Nevystavujte jednotku bateriových zdrojů teplotám vyšším než 60 C. Při výměně jednotky bateriových zdrojů používejte výhradně jednotku schválenou pro tento počítač. Informace o likvidaci jednotky bateriových zdrojů najdete v části Poznámky o předpisech, bezpečnosti a prostředí. 30 Kapitola 7 Baterie CSWW

35 Rejstřík A adaptér napájení 3 Adaptér střídavého proudu, 4 B baterie napájení z baterie a napájení z elektrické sítě 19 použití 19 vložení 20 vyjmutí 20 baterie je téměř vybitá 24 Bluetooth, zařízení 8 C cestování s počítačem, teplota jednotky bateriových zdrojů 30 D disková média 8 displej počítače, vypnutí a zapnutí 9 doplňkový adaptér napájení 3, 26 H hesla, zabezpečení 15 I indikátor napájení 1 indikátor stavu baterie 2, 22, 24 indikátory baterie 2 napájení 1 informace o nabití baterie 22 infračervený přenos 8 J jednotka bateriových zdrojů kalibrace 26 likvidace 30 nabíjení 22, 26 nízká úroveň nabití baterií 24 opakované nabíjení 28 skladování 30 sledování stavu nabití 22 úspora energie 29 K kalibrace, baterie 26 klávesy fn+5 2 M média, která lze číst 8 média, na která lze zapisovat 8 Měřič napájení, ikona 14 N nabíjení jednotek bateriových zdrojů 22 napájení nastavení předvoleb 13 připojení 4 schémata 15 umístění ovládacích prvků a indikátorů 1 úspora 29 zdroje 3 napájení, tlačítko 1 nastavení napájení 9 nereagující systém, postupy při nouzovém vypnutí 10 nízká úroveň nabití baterií 24 nouzové postupy pro vypnutí 10 O operační systém 9 ovládací prvky výkonu procesoru 17 P postupy při vypnutí 10 připojení k externímu zdroji napájení 4 R resetování (nouzové postupy při vypnutí) 10 režim spánku aktivace 12 aktivace za stavu téměř úplného vybití baterie 24 definovaný 6 kdy jej používat 6 povolení či zakázání 6 ukončení 12 S software, Měřič napájení 13 soubor režimu spánku 6 spínač interního displeje, identifikace 2 spořič obrazovky 29 T teplota, skladování, jednotka bateriových zdrojů 30 tlačítko napájení 1 U úspora, energie 29 úsporný režim aktivace 11 definovaný 5 obnovení 11 uvolňovací západky baterie 20 V výchozí nastavení napájení 9 vypnutí 9 CSWW Rejstřík 31

36 vypnutí počítače 9, 10 Z zabezpečení pomocí hesel 15 zdroj napájení 7 32 Rejstřík CSWW

37

38

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech. Důležité informace

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006

Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006 Napájení Číslo dokumentu: 406858-221 Duben 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého proudu............

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD logo je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Jednotky Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití,

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Externí zařízení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 364598-221 Leden 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití,

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více