ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SOUPRAVA RADAROVÉHO SNÍMAČE HLADINY RSH-02 EK1. č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SOUPRAVA RADAROVÉHO SNÍMAČE HLADINY RSH-02 EK1. č."

Transkript

1 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SOUPRAVA RADAROVÉHO SNÍMAČE HLADINY RSH-02 EK1 č Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, k obsluze, nastavování, údržbu a servis, demontáž, likvidaci a technické podmínky Datum platnosti: Počet listů: 15 Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 1 z 12

2 Uživatelská příručka Součástí této uživatelské příručky je návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, k obsluze, nastavování, údržbu a servis, demontáž, likvidaci a technické podmínky. Všichni pracovníci provádějící instalaci, uvedení do provozu, obsluhu, údržbu a servis musí být prokazatelně seznámení s tímto návodem na obsluhu. Tuto příručku uschovejte pro další použití. Obsah Užití 2 Popis a funkce 2 Instalace a montáž 6 Návod na obsluhu 6 Údržba 6 Opravy a náhradní díly 6 Dodávání, doprava a skladování 6 Požární bezpečnost, ekologie, likvidace, recyklace 7 Výrobce a servisní organizace 7 Související normy, předpisy, dokumenty 8 Technické parametry 8 Tabulka průměrů těsnicích kroužků a typu vývodek dle kabelu 9 Přílohy 9 Užití Souprava radarového snímače hladiny typu RSH-02 X je určena pro použití v podzemních i povrchových prostorech dolů se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu ve smyslu ČSN EN bod (dříve SNM 2) s možností dálkového přenosu naměřených dat. Souprava bezkontaktním způsobem měří hladinu sypkých materiálů (úroveň, hloubku, výšku ) v zásobnicích a nádobách. Popis a funkce Souprava radarového snímače hladiny typu RSH-02 X se skládá z radarové sondy VEGAPULS 68 typu PS68.TXKGD2HVMXX a vyhodnocovací elektroniky umístěné ve skříni SDE 1. Radarová sonda je v závitovém provedení s parabolickou anténou. Sondu je možno připojit na ofukový systém parabolické antény. Měřicí rozsah sondy je max do 70m. Výrobcem radarové sondy je společnost VEGA Grieshaber KG, Schiltach/ Germany. Výrobcem a prodejcem celé soupravy včetně přizpůsobení pro důlní prostředí je společnost ZAM-SERVIS s.r.o. Souprava radarového snímače se vyrábí ve 5-ti provedeních: RSH-02 - provedení s výstupem 2 x proudová smyčka 4-20mA, 4 x jiskrově bezpečná relé RSH-02 S - provedení s výstupem 2 x proudová smyčka 4-20mA, 4 x silová relé RSH-02 E - provedení s výstupem 2 x proudová smyčka 4-20mA a Ethernetovým výstupem s dálkovým přenosem dat DSL linkou, 4 x silová relé. RSH-02 EK1 - provedení s výstupem 1 x proudová smyčka 4-20mA, frekvence 5-15Hz, Ethernetový výstup s dálkovým přenosem dat DSL linkou a 4 x silová relé. RSH-02 R - provedení s výstupem 2 x proudová smyčka 4-20mA a telefonní linkou s dálkovým přenosem dat, 4 x silová relé. Nevýbušná skříň SDE 1 sestává z pevného závěru v provedení Ex d a svorkovnicové části v provedení Ex e. V pevném závěru nevýbušné skříně SDE1 je umístěna elektronika a pojistky pro napájecí část elektroniky. Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 2 z 12

3 RSH-02 EK1: Elektronika sestává z modulů umístěných na DIN lištách. Modul vyhodnocovací a napájecí jednotky je uchycen samostatně v patici s úchytem na DIN lištu. Na první DIN liště jsou umístěny: Modul oddělovače analogových signálů, proudové zrcadlo smyčky 4-20mA, převodník proudové smyčky 4-20mA na frekvenci 5-15Hz a jiskrově bezpečný napájecí zdroj 12VDC pro převodník proudové smyčky 4-20mA na frekvenci 5-15Hz. Na druhé DIN liště jsou umístěny: Modul napájecího zdroje 24VDC, pojistky pro napájení modulů elektroniky a čtyři silová relé. Na samostatné DIN liště je umístěn modem pro dálkový přenos dat DSL linkou. Svorkovnicová část skříně, kde jsou umístěny svorky pro vstupy a výstupy je rozdělená na dvě části oddělené přepážkou. V první části svorkovnice (Ex ia) jsou vyvedeny jiskrově bezpečné obvody. Napájení radarové sondy přes proudovou smyčku 4-20mA, výstupní signál 4-20mA z oddělovače signálu a výstupní signál 5-15Hz. V druhé části svorkovnice (Ex e) je přivedeno napájecí napětí pro elektronické moduly a kontakty síťových relé. Svorkovnicová část je propojena s prostorem kde je umístěná elektronika třemi nevýbušnými průchodkami PD-D36. K připojení kabelů slouží šest kabelových vývodek. Radarová sonda je napojena na vstup vyhodnocovací a napájecí jednotky v provedení Ex ia. Jedná se o jiskrově bezpečnou proudovou smyčku 4-20 ma, která je zároveň výstupním signálem z radarové sondy. V hlavici radarové sondy je možno umístit nastavovací a zobrazovací modul PLICSCOM., pomocí něhož lze nastavit měřicí rozsah sondy a další parametry. Vše o radarové sondě je podrobně uvedeno v Návodu k obsluze VEGAPULS 68, který je součástí dodávky. Výstupem z modulu napájení a vyhodnocení signálu radarové sondy jsou 2 signály 4-20mA, čtyři výstupní relé a ethernetový signál. Tři relé je možno naprogramovat aby signalizovala sepnutím (rozepnutím) dosažení zvolené hladiny materiálu. Čtvrté relé signalizuje poruchový stav. Modul vyhodnocovací a napájecí jednotky radarové sondy slouží zároveň pro nastavení sondy, naprogramování relé a zobrazení údajů. Vše je podrobně uvedeno v návodu k obsluze VEGAMET 624. Ethernetový signál z modulu vyhodnocovací a napájecí jednotky je převeden v modemu na DSL linku pro dálkový přenos dat. Dalším výstupem je jiskrově bezpečná proudová smyčka 4-20mA a jiskrově bezpečný frekvenční výstup 5-15Hz odpovídající hodnotou proudové smyčce 4-20mA. I M2 Ex ia I Mb VEGAPULS 68 radarová sonda 4-20mA I M2 Ex d e[ia Ma] I Mb SDE 1 U2 VEGAMET 624 Ex Důl KA1 KA2 KA3 KA4 Relé Ovládací kontakty Povrch Ethernet (RS-232) U3 Modem Komunikační DSL linka U1 Oddělovač signálu 4-20mA Ex ia 4-20mA Ex ia Přenos informací ( PNS-04, DKD 2000) 430 Ω Převodník 5-15Hz Ex ia Z1 Z2 Ex ib Zdroj 24V DC Zdroj 12V DC Napájení Un V AC/DC Obr.1 Blokové schéma propojení snímače hladiny RSH-02 EK1 Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 3 z 12

4 Instalace a montáž Nevýbušná skříň SDE 1 s vyhodnocovací elektronikou se připevní na vhodnou konstrukci nebo zeď pomocí čtyřech šroubů M 8. Patky pro upevnění jsou přivařeny na zadní stěně skříně. Kabely ve vývodkách nesmějí být mechanicky namáhány a musejí být řádně upevněny. Nevyužitá volná vývodka musí být zaslepena originální ucpávkou. Šrouby na víku skříně nutno po dokončení montáže dotáhnout předepsaným momentem 7 9 Nm. Šrouby na víku svorkovnicového prostoru předepsaným momentem 4,5Nm. Vodiče do WAGO svorek před zapojením zbavíme izolace v délce cca 8 mm. U stíněných kabelů dbáme doporučení výrobce. Kabely musí být řádně uchyceny, tak aby v místě zaústění do vývodek nedocházelo k mechanickému namáhaní kabelu na krut a tah. Radarová sonda VEGAPULS 68 se umisťuje na strop zásobníku do místa, které určí firma ZAM- SERVIS s.r.o. Sonda je pevně uchycena ke vhodné konstrukci pomocí montážního držáku. Musí být zajištěno dost místa pro montáž a demontáž parabolické antény. Propojení sondy VEGAPULS 68 a nevýbušné skříně SDE 1 s vyhodnocovací elektronikou je provedeno vhodným dvoužilovým kabelem. Seřízení a nastavení radarového hladinoměru VEGAPULS 68 provádí firma ZAM- SERVIS s.r.o.. Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 4 z 12

5 U2 - U2 - F1 U2 - F PE / L1 / L2/N - W1 Napájení KA4-12 KA4-14 KA4-11 KA3-12 KA3-14 KA3-11 KA2-12 KA2-14 KA2-11 KA1-12 KA1-14 KA1-11 U5-2 U5-1 NC NO COM NC NO COM NC NO COM NC NO COM Ex e relé relé relé relé p.por. relé 3 relé p.por. relé 3 relé relé relé relé 2 7 relé relé relé 1 8 relé DSL 3 7 relé DSL relé relé W4 W6 Relé KA1-4 DSL linka U3 -SU3-1 U3 -SU3-2 U1-1 U1-2 U2-1 U2-2 Ex ia mA 5-15Hz mA 5-15Hz mA mA mA mA W5 W3 W2 Výstup 5-15Hz Výstup 4-20mA VEGAPULS 68 Obr.2 Svorkovnice X1 RSH-02 EK1 VEGAPULS mA - 20mA Obr.3 Svorkovnice VEGAPULS 68 Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 5 z 12

6 Návod k obsluze Zařízení RSH-02 EK1 je kromě přiváděného napájecího napětí bezobslužné. Instalace, a nastavení radarového hladinoměru VEGAPULS 68 se provádí dle návodu k obsluze, který je součásti dodávky. Údržba Z povrchu odstraňujte prach a nečistoty suchou tkaninou nebo smetákem, další očištění povrchu proveďte tkaninou navlhčenou vodou s běžnými saponáty nebo čistidly na bázi lihu. Kontrolujte stav závěru a těsnost skříně. V případě vniknutí prachu nebo vlhkosti do skříně přístroj vyčistěte a vysušte. Mazání závěrových ploch jednotlivých vík se provádí 1 až 2 krát za 2 roky tukem Mogul K3 (příp. tuk odpovídajícího složení). Před nanesením nového tuku odstraňte starý hadříkem. Dbejte,aby funkční dosedací plochy jednotlivých částí byly vždy čisté a neporušené. Výrobce stanovuje pravidelnou kontrolu zařízení RSH-02 EK1 minimálně 1x ročně pracovníky ZAM-SERVIS s.r.o, nebo pověřeným zastoupením. Opravy a náhradní díly Veškeré opravy a náhradní díly zajišťuje výrobce. Dodávání, doprava a skladování RSH-02 EK1 souprava radarového snímače hladiny s výstupem: 1 x jiskrově bezpečná proudová smyčka 4-20mA 4 x silová relé 1 x jiskrově bezpečný výstup 5-15Hz 1 x Ethernet - DSL linka. 20m kabel RSH-02 EK1 radarová sonda Radarová sonda VEGAPULS 68 typ PS68.TXKGD2HVMXX Součástí dodávky je Tato Uživatelská příručka. Přílohy: viz přílohy. Prohlášení o shodě. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Vlastní výrobek. Díly se dodávají nebalené. Při přepravě všech dílu je třeba minimalizovat možné otřesy a nárazy. Skladování v suchých prostorách při teplotě 0 až 40 o C v jedné vrstvě. Pro verzi RSH-02 EK1 s možností dálkového přenosu dat je nutné mít na opačné straně přenosové linky vhodný modem pro zpětný převod dat, případně lze použít po dohodě s výrobcem celou modemovou skříňku. Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 6 z 12

7 Význam jednotlivých symbolů ve specifikaci typu sondy VEGAPULS 68 PS68. TX K GD 2 H V M * * X Bez dalšího vybavení V Připojení na ofukový systém X Bez zobrazovacího a nast. modulu A S modulem PLICSCOM pro nast. Kabelový vstup M20x1.5 Pouzdro /Krytí nerez ocelové 316L / IP66/IP68(0,2 bar) Elektronika Dvouvodič 4-20mA Těsnění/Procesní teplota FKM(Viton) / ºC Procesní připojení/ Materiál Závit G1 1/2APN40 / 316L Verze/Materiál parabolická anténa 245mm / 316L ATEX I M2 EEx ia I Požární bezpečnost, ekologie, likvidace, recyklace Nevystavovat otevřenému ohni, při spalováni vznikají škodlivé látky. Výrobek neobsahuje žádné ekologicky škodlivé látky. Správným používáním při provozu nepůsobí škodlivě na své okolí a ekologii. Po skončení doby života se jednotlivé části likvidují následovně: díly z plastu se použijí pro recyklaci u firmy, která odebírá plastový odpad. přístrojové části se likvidují jako běžný odpad na veřejných skládkách. ostatní části se likvidují jako běžný odpad na veřejných skládkách. kovové části se likvidují v hutích. nebo výrobek vraťte výrobci na zlikvidování. Adresa je uvedena v tomto dokumentu. Elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti likvidováno jako běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušném sběrném místě k správnému zpracování, regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto produktu si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů ve vašem místě nebo u obchodníka, kde jste produkt zakoupili. Výrobce a servisní organizace ZAM - SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14, Ostrava - Přívoz, tel: Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 7 z 12

8 Související normy, předpisy, dokumenty ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ed.3:2010 ČSN EN ed.2:2008 ČSN EN ed.2:2007 ČSN EN :2007 ČSN EN ed:2012 ČSN EN A1:2008 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Stupně ochrany krytím (krytí IP kód) Rozvaděče NN. Nevýbušná elektrická zařízení - všeobecné požadavky Nevýbušná elektrická zařízení pevný závěr d Nevýbušná elektrická zařízení - zajištěné provedení e Nevýbušná elektrická zařízení jiskrová bezpečnost i Výbušná prostředí základní pojmy a metodologie Výbušná prostředí - prevence a ochrana Technické parametry Napájecí napětí 230V AC/DC Příkon 22,9VA / 18W Průřez připojovaných vodičů 0,5mm 2 až 4mm 2 Jmenovité zatížení kontaktů relé 8A/250 VAC Průměr kabelu ve vývodce M mm Krytí IP 54 Teplotní rozsah -20 až +40 C Relativní vlhkost 85 % Rozměr 380x510mm včetně vývodek, výška 210mm Hmotnost 21 kg Provedení I M2 (M1) Ex d e[ia Ma] I Mb Propojovací kabel k sondě (W2) Viz. příloha č.1, odpor celkové délky kabelu max 36 Ω Propojovací kabel k návaznému Odpor smyčky včetně odporu kabelu max 430 Ω zařízení (W3), signál 4-20mA Přenosová rychlost linky DSL 192 kbit/s až 5696 kbit/s Přenosová vzdálenost linky, max. 10 km, 3,6 km ( viz. uživatelská příručka k DDW-120) Jiskrově bezpečné parametry Oddělovač U1 Svorky : X1-3 (-20mA), X1-4 (+20mA) IM35-22Ex-Hi/24VDC Uo = 15,9V Io = 60mA Po = 470mW Lo = 5mH Co = 330nF Oddělovač,napáječ U2 Svorky: X1-1(-20mA), X1-2(+20mA) VEGAMET 624 Ex Uo = 23,9V Io = 114 ma Po = 680mW Lo = 0,5mH Co = 83nF Převodník 4-20mA na 5-15Hz U3 Svorky: X1-5 (-), X1-6(+) SU 20/ Ui = 13,8V fn = 5-15Hz Ci = zanadbatelná Li = zanedbatelná Pi = 1,33W Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 8 z 12

9 Pojistky: 127 VAC/DC T0,4A, 5 x 20 mm 230 VAC/DC T0,25A, 5 x 20 mm Tabulka průměrů těsnících kroužků a typů vývodek dle kabelu Plastové vývodky provedení Ex ia Rozměr M20 x1.5 M25 x1.5 M32 x1.5 M40 x1.5 Průměr kabelu [mm] Přílohy: Návod k obsluze VEGAPULS 68 Návod k obsluze VEGAMET 624 Uživatelská příručka DDW-120 DSL- modem Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 9 z 12

10 minimálně 50mm U Verze RSH-02 EK1 4-20mA-5/15Hz Ex IM35-22Ex-Hi/24VDC U4 PZ-01 U3 SU20/15 Z2 9143/ U1 VEGAMET 624 Ex U5 DDW KA1 KA2 KA3 KA4 RT 42 RT 42 RT 42 RT 42 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 DSP10-24 Z1 RSP 4 RSP 4 F1 F PD-D BK PD-D PD-D BK PD-D BK-3-1, Ex ia Ex e X Vývodka M20 Vývodka M20 Vývodka M20 Vývodka M20 Vývodka M20 Vývodka M40 obr.4: Rozmístění komponentů ve skříni SDE 1 soupravy RSH-02 EK1. Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 10 z 12

11 obr.5: Rozměry SDE 1 Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 11 z 12

12 φ φ 244 Obr.6: Rozměry radarové sondy VEGAPULS 68 Uživatelská příručka RSH-02 EK str. 12 z 12

Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje a oddělovací členy JSP Měření a regulace Napájecí zdroje a oddělovací členy TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel

Více

NÁVOD P5310, P5311. Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací. Tento dokument platí pro výrobní čísla 10090000 a vyšší.

NÁVOD P5310, P5311. Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací. Tento dokument platí pro výrobní čísla 10090000 a vyšší. JSP Měření a regulace Převodníky - NB0824-2 - 2013/12 NÁVOD P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Univerzální převodník pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Unifikovaný

Více

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC2094-2012/08 NÁVOD P5102 LT Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem Měřicí odpor Pt100. Měřicí rozsah: s kabelovým čidlem

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Přenosové zařízení B-GSM

Přenosové zařízení B-GSM Přenosové zařízení B-GSM Technické podmínky AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-032-TP, v.2 leden 2005 TECHNICKÉ PODMÍNKY Přenosové zařízení B-GSM AK-032-TP-v2 konečný návrh 01/2005 Přenosové

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559

NÁVOD K VÝROBKU. Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559 TP-355300/a NÁVOD K VÝROBKU Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559 POUŽITÍ - k dálkovému měření a záznamu až dvanácti fyzikálních veličin různých rozsahů jako alternativa zapisovačů se záznamovým papírem,

Více

NÁVOD LMK 351 / 331. Snímače tlaku s keramickou čelní membránou

NÁVOD LMK 351 / 331. Snímače tlaku s keramickou čelní membránou JSP Měření a regulace Snímače tlaku - ND0159-2015/05 NÁVOD LMK 351 / 331 Snímače tlaku s keramickou čelní membránou Měření tlaku nebo výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí bez tlakových rázů.

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str.

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331 Návod k použití Obsah 1. VŠEOBECNÝ POPIS... 4 2. MONTÁŽ REGULÁTORŮ... 4 3. ROZMĚROVÉ

Více

Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV. Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12.

Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV. Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12. Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12. 2006 1/14 Obsah 1. Přeprava a manipulace 2. Instalační podmínky 2.1 Požadavky

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

průmyslová elektronika PŘEHLED SORTIMENTU elektronické systémy pro měření výšky hladiny a průtoku

průmyslová elektronika PŘEHLED SORTIMENTU elektronické systémy pro měření výšky hladiny a průtoku průmyslová elektronika PŘEHLED SORTIMENTU elektronické systémy pro měření výšky hladiny a průtoku Obsah Historie.................................................................................................3

Více

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o 1 z 14 Návod k použití Výrobce: Telstra s.r.o Ovladač čerpadla OVL1 2 z 14 I.OBSAH I. OBSAH II. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 1. RIZIKA A NEBEZPEČÍ 2. BEZPEČNOST PRÁCE 2.1. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k pouţití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka VÝDEJNÍ STOJANY OCEAN EURO LPG Instalační a uživatelská příručka Dokument: Výdejní stojany OCEAN EURO LPG, Instalační a uživatelská příručka Soubor: IN026 CZ_OceanLPGInstalInstrukceRev01 Revize & Datum:

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

průmyslová elektronika Přehled sortimentu elektronické systémy pro měření výšky hladiny a průtoku

průmyslová elektronika Přehled sortimentu elektronické systémy pro měření výšky hladiny a průtoku průmyslová elektronika Přehled sortimentu elektronické systémy pro měření výšky hladiny a průtoku Obsah Historie...3 Kontinuální hladinoměry Radarový hladinoměr GRLM 70 "Miranda"....4 Ultrazvukové hladinoměry

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 2 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 34 a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS.

Více