Vládní dluh & Peněžní kreace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vládní dluh & Peněžní kreace"

Transkript

1 Vládní dluh & Peněžní kreace Ing. Petr Pavelek, Ph.D. (MF ČR, VŠE a VŠFS) tel: únor 2010

2 Agenda Vymezení veřejného dluhu Státní dluh vznik a struktura Dluh, peníze a likvidita strana 2

3 Most Americans have no real understanding of the operation of the international moneylenders The accounts of the Federal Reserve System have never been audited. It operates outside the control of Congress and manipulates the credit of the United States. If our nation can issue a dollar bond, it can issue a dollar bill. The element that makes the bond good, makes the bill good also. The difference between the bond and the bill is the bond lets money brokers collect twice the amount of the bond and an additional 20%, where as the currency pays nobody but those who contribute directly in some useful way. It is absurd to say that our country can issue USD 30 mil. in bonds and not USD 30 mil. in currency. Both are promises to pay, but one promise fattens the usurers and the other helps the people strana 3

4 Vymezení veřejného dluhu DLUH VLÁDNÍHO SEKTORU (Government Sector Debt) ESA95 Nominální hodnota (face value) po provedení konsolidace Dluhy všech subjektů zařazených do sektoru vládních institucí v národním účetnictví Subsektory ústřední vláda, místní vlády a fondy sociálního zabezpečení Oběživo a depozita, emitované cenné papíry jiné než účasti (bez fin. derivátů), úvěry a půjčky Hrubý dluh DLUH CENTRÁLNÍ VLÁDY (Central Government Debt) Nezahrnuje místní vlády. STÁTNÍ DLUH (State Debt) Vymezen v zákoněč. 218/2000 Sb. jakou souhrn státních finančních pasiv ( 36 odst. 8) Závazky ze státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů do bank a z vydaných dluhopisů Přímořízen ve zodpovědnosti ministra financí (Odborřízení státního dluhu MF), Tvoří přes 90% celkového dluhu vládního, resp. veřejného dluhu strana 4

5 Vymezení veřejného dluhu ESA95 versus GFS 1986 / Veřejné rozpočty GFSM 2001 zahrnuje: ČKA s dcerami, PGRLF, Vinařský f., SŽDC, veřejné VŠ, příspěv. org strana 5

6 Vymezení veřejného dluhu Subsektor ústředních vládních institucí Státní rozpočet, vč. Národního fondu a privatizačních operací Státní mimorozpočtové fondy (SFDI, SFŽP, SF bydlení, atd.) Příspěvkové organizace kontrolované a financované ústřední vládou Veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy Česká konsolidační agentura (2001 až 2007) Správa železniční dopravní cesty (od 2003), PPP Centrum (od 2004) PGRLF, a.s., Vinařský fond Subsektor místních vládních institucí Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace Regionální rady regionů soudržnosti Subsektor fondů sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovny a Asociace zdravotních pojišťoven (od 2005) Centrum mezistátních úhrad (od 2005) strana 6

7 Vymezení veřejného dluhu Metodika GFS metodika vládní finanční statistiky Mezinárodního měnového fondu GFS 1986 sleduje peněžní toky, GFS 2001 je již na akruální bázi vykazuje Ministerstvo financí GFS 1986 používána v rozpočtové dokumentaci a při fiskálních predikcích Metodika ESA95 metodika ročních národních účtů EUROSTATu akruální princip sleduje vznik/zánik pohledávek a závazků, nikoliv realizaci plateb vykazuje Český statistický úřad relevantní pro hodnocení plnění maastrichtských kritérií vládního deficitu a dluhu strana 7

8 Vymezení veřejného dluhu Veřejné rozpočty Metodika peněžních toků příjmy a výdaje zachyceny v okamžiku provedení platebních příkazů CASH PRINCIP rozpočtová dokumentace a přímá vazba na rozpočtování subjektů veřejných rozpočtů Saldo státního rozpočtu (schvalované zákonem) = (Příjmy Výdaje) Saldo státního rozpočtu (bez vlivu finančních operací) Saldo veřejných rozpočtů (bez vlivu finančních operací) Saldo pro fiskální cílení = saldo veřejných rozp. bez transformačních nákladů a Národního fondu strana 8

9 Vymezení veřejného dluhu FINANČNÍ OPERACE STÁTU (čisté půjčky) Transakce způsobující pouze změny v rámci finančních aktiv/pasiv, nikoliv prvotní výdaje/příjmy. - poskytnutí/splácení návratné finanční výpomoci (vládní půjčky) - nákup a prodej (privatizace) majetkových účastí státu - úhrady za realizované záruky (vznik pohledávky) - operace s rezervními fondy a operace státních finančních aktiv (OSFA) - ON-LENDING a dluhové před-financování / použití rezervy mld. Kč Saldo SR Saldo SR bez finančních operací Saldo veřejných rozpočtů Saldo pro fiskální cílení Saldo vládního sektoru ESA ,0-78,7-39,1-36,8-77, ,4-217,5-231,8-233,4-240, strana 9

10 Vymezení veřejného dluhu Dluh vládního sektoru dle základních instrumentů a subsektorů strana 10

11 Státní dluh vznik a struktura zákon 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla HLAVA IX Řízení státní pokladny, řízení státního dluhu a státní finanční aktiva a pasiva zákon 190/2004 Sb., o dluhopisech Legislativní a organizační rámec zákony o státních dluhopisových programech zákony o státním rozpočtu Pravidla ČNB pro prodej státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek Strategie financování a řízení státního dluhu Zásady spolupráce a hodnocení aktivity primárních dealerů českých státních dluhopisů (Finanční zpravodaj MF, , č , str ) ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU MF ČR strana 11

12 Státní dluh vznik a struktura Zákon o státním rozpočtu výchozí rámec pro změny státního dluhu Zdroj: Zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok strana 12

13 Státní dluh vznik a struktura Kapitola 396 Státní dluh Zdroj: Zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok strana 13

14 Státní dluh vznik a struktura Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv Zdroj: Zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok strana 14

15 Státní dluh vznik a struktura Výpůjční potřeba vlády = zdroje vzniku státního dluhu Zdroj: Strategie financování a řízení státního dluhu na rok Čistá výpůjční potřeba = Hrubá výpůjční potřeba Splátky, zpětné odkupy a výměny dluhu Změna státního dluhu =Čistá výpůjční potřeba +čistý vliv přecenění dluhu strana 15

16 Státní dluh vznik a struktura Státní dluh základní struktura dle instrumentu k 31/01/2010 as of 31 January 2010 CZK % Total debt ,95 100,00 Internal debt ,00 78,81 T-bills ,00 7,51 T-bonds ,00 71,31 Short-term loans 0,00 0,00 External debt ,95 21, strana 16

17 Státní dluh vznik a struktura Měnová struktura zahraničního státního dluhu k 31/01/2010 Percent of TOTAL Value in CZK foreign debt ,95 100,00% CZK , ,29 23,19% EUR , ,00 70,66% CHF , ,00 3,56% JPY , ,00 2,49% USD , ,66 0,11% Podíl cizoměnového státní dluh k 31/01/2010 = 9,6% po zohlednění zajišť. operací strana 17

18 Státní dluh vznik a struktura Struktura státního dluhu dle držitelů k 31/12/2009 v Kč v % sektor Dluhopisy celkem , Nefinanční podniky , Nefinanční podniky veřejné , Nefinanční podniky soukromé národní , Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou , Finanční instituce , Centrální banka , Ostatní měnově finanční instituce , Ostatní měnově finanční instituce veřejné , Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní , Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou , Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) , Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní , Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní , Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou , Pomocné finanční instituce , Pomocné finanční instituce veřejné 0 0, Pomocné finanční instituce soukromé národní , Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou , Pojišťovací společnosti a penzijní fondy , Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné , Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní , Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou , Vládní instituce , Ústřední vládní instituce , Místní vládní instituce , Fondy sociálního zabezpečení , Domácnosti , Neziskové instituce sloužící domácnostem , Nerezidenti ,73 1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů strana 18

19 Státní dluh vznik a struktura Vývoj státního dluhu ČR , výhled Miliardy 2 000, , , , ,00 Státní dluh ČR 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, Státní dluh k 31/01/2010 = Kč strana 19

20 Státní dluh, peníze a likvidita BANKOVNÍ LIKVIDITA = vztah mezi centrální bankou a obchodními bankami LIKVIDITA STÁTU = vztah mezi centrální bankou a centrální vládou PENÍZE = vztah mezi obchodními bankami a nebankovními subjekty vztah mezi centrální bankou a neb. subjekty OBĚŽIVO Peníze vznikají úvěrovou kreací = DLUH STÁTU a NE-BANK (1) Stát emisí dluhu získává likviditu, nikoliv peníze!!! (2) Obchodní banka nakupuje dluh od státu za likviditu, nikoliv za peníze!!! (3) Ne-banka nakupuje dluh od státu za peníze (vzniklé dluhem)!!! (4) Centrální banka nákupem dluhu od státu likviditu tvoří!!! (5) Prodej st. dluhu obchodní bance vede nakonec k růstu peněz stejně jako v případě monetizace dluhu centrální bankou nebo poskytnutí úvěru ne-bance!!! (6) Reverzní repo operace centrální banky = nepřímá monetizace! strana 20

21 Státní dluh, peníze a likvidita Konsolidovaná rozvaha FEDu (2006) mld. USD Rozvaha České národní banky (01/2010) mld. Kč AKTIVA PASIVA Ostatní 29,3 Pohledávky vůči zahraničí 744,3 Peníze v oběhu 381,8 Pohledávky vůči MMF 48,1 Závazky vůči zahraničí, vč. MMF 46,1 Pohledávky vůči státu 0,0 Závazky vůči tuzemským bankám 401,6 Ostatní 14,1 Závazky vůči státu 97,7 Zisk/Ztráta - 150,0 CELKEM 806,5 CELKEM 806, strana 21

22 Státní dluh, peníze a likvidita Bankovní peníze versus oběživo (bezúročný dluh státu/centrální banky) M3 Oběživo ,2 bn. Kč státního dluhu versus 3 bn. Kč peněz Peníze vznikají úvěrovou kreací, tj. zadlužováním NE-BANK a státu Státní dluh je úročen více než peníze strana 22

23 Státní dluh, peníze a likvidita Přímá monetizace státního dluhu centrální bankou (nákup dluhu od státu) 1. krok: M se nemění, růst L státu, L bank se nemění 2. krok: růst M, pokles L státu, růst L bank Nákup státního dluhu centrální bankou od obchodní banky M se nemění, růst L bank Nákup státního dluhu centrální bankou od ne-banky růst M, růst L bank Nákup dluhu od státu obchodní bankou 1. krok: M se nemění, růst L státu, pokles L bank 2. krok: růst M, pokles L státu na původní úroveň, růst L bank na původní úroveň Nákup dluhu od státu ne-bankou 1. krok: pokles M, růst L státu, pokles L bank 2. krok: růst M na původní úroveň, pokles L státu a růst L bank na původní úroveň strana 23

Katedra hospodářské politiky VŠE

Katedra hospodářské politiky VŠE Fiskální politika a vládní zadlužení: praktické poznámky a teoretická východiska (materiál k přednášce v předmětu Makroekonomická analýza a prognóza v ZS 2005/2006) PRELIMINARY DRAFT 7. 12. 2005 Petr Pavelek

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 31.10.2012 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 15.12.2014 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY

SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY WORKING PAPER č. 05/2010 SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček listopad 2010 Řada studií Working Papers Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky je vydávána s podporou

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 186/13-NKU45/85/13 V Praze dne 28. května

Více

FISKÁLNÍ DLUH ČESKÉ REPUBLIKY: RŮST, UDRŽITELNOST A SPLATITELNOST

FISKÁLNÍ DLUH ČESKÉ REPUBLIKY: RŮST, UDRŽITELNOST A SPLATITELNOST Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Studijní obor: ekonomie FISKÁLNÍ DLUH ČESKÉ REPUBLIKY: RŮS, UDRŽIELNOS A SPLAIELNOS bakalářská práce Autor: Pavel Jaroš Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Metodický list. Úrokové sazby - vklady klientské

Metodický list. Úrokové sazby - vklady klientské Metodický list Úrokové sazby - vklady klientské I. Definice a obsah Úroková sazba z vkladů: sazba, za kterou jsou přijímány vklady od klientů, stanovena jako: fixní (pevná) úroková sazba je pevná po celou

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí

Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí Obsahem tabulek jsou čtvrtletní údaje o nefinančních transakcích jednotek zatříděných do sektoru vládních institucí (S.13). Údaje vycházejí z nařízení č. 1221/2002

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Č ř ž í á Č á á á é ář ě á á č á ř ž éúč í á ě č Č á á č í á Ý ň á ř ě á í á ří é úč íá ě č ě ž ý ý ý úč í í ň í í ú ů Ú č Čé á á č í á ě ří é úč íá ě ě á í

Více

ÚČETNICTVÍ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚČETNICTVÍ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU Miroslav Máče ÚČETNICTVÍ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU aplikace v příkladech ÚČETNICTVÍ PRO STATISTIKU POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED výklad nových českých

Více

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky Ministerstvo financí odbor Finanční politika Fiskální výhled České republiky říjen 2008 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 5 1.1 Makroekonomický vývoj... 5 1.2 Záměry fiskální politiky... 7 2 Vývoj veřejných

Více

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Barbora Šmoldasová Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech

Více

Metodický list. Úvěry klientské

Metodický list. Úvěry klientské Metodický list Úvěry klientské I. Definice a obsah Stavy úvěrů: konečné zůstatky úvěrových účtů klientů, tj. počáteční zůstatky plus čerpání nových úvěrů mínus splátky dříve poskytnutých úvěrů. II. Zdroje

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section Financial Section Finanční část» zleva/from left: Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný Finanční část Financial Section Supervisory Board Report Zpráva dozorčí rady Supervisory

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Konsolidovaná výroční zpráva

Konsolidovaná výroční zpráva Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Údaje o konsolidačním celku Zpráva dozorčí rady Equa bank a. s. Zpráva o vztazích 03 14 65 Základní údaje o hospodařeni Equa bank a. s. Dozorčí rada Equa bank a. s. Auditovaná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více