Jednoduché zabezpečovací zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednoduché zabezpečovací zařízení"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta informatiky Jednoduché zabezpečovací zařízení Bakalářská práce Thanh Tomáš Dang Brno, podzim 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Thanh Tomáš Dang Vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. ii

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat svému vedoucímu, RNDr. Zdeňkovi Matějovi, za pomoc při řešení této práce. Dále bych rád poděkoval studentům z laboratoře konstrukce a architektury číslicových systémů za poskytnutí cenných rad. iii

4 Shrnutí Cílem této práce je realizace jednoduchého zabezpečovacího zařízení pracujícím s pasivními infračervenými pohybovými detektory a magnetickým nebo kontaktním senzorem s možností vzdálené správy a monitoringu pomocí SMS zpráv a aplikace pro OS Android. iv

5 Klíčová slova Arduino, senzor, alarm, zabezpečení, poplašný systém, detekce pohybu, GSM, SMS, Android v

6 Obsah 1. Úvod Současné zabezpečovací systémy Ústředna Senzory Magnetické senzory Pasivní infračervené senzory Mikrovlnné senzory Duální pohybové senzory Senzory tříštění skla Kouřové senzory Senzory v existujících řešeních Ohlašovací zařízení Zapojení částí systému Použité technologie Arduino platforma Arduino IDE Programovací jazyk Arduina Příkazová sada Hayes Realizace Požadavky Iniciální požadavky Dodatečné požadavky

7 4.2. Návrh řešení Hardwarová část Aplikace pro OS Android Hardwarová implementace Arduino Mega GSM Shield Deska s osazenými součástkami Senzory Další periferie Napájení Firmware zařízení Aplikace pro OS Android Sestavení a zprovoznění zařízení Použité komponenty Zapojení komponent Zprovoznění zařízení Závěr...34 A. Přílohy...38 A.1. Obsah CD...38 A.2. Použité součástky...38 A.3. Schémata zapojení součástek zařízení...41 A.4. Popis nákresů firmwaru zařízení...44 A.5. Popis rozhraní aplikace pro OS Android...48 A.6. Návod k obsluze zařízení

8 1. Úvod 1. Úvod Zabezpečovací zařízení se v současnosti staly standardním vybavením v obchodech, kancelářích a dalších komerčních a průmyslových objektech. Stále častěji se s nimi můžeme setkat i v domech, bytech, nebo garážích. Tato zařízení poskytují ochranu majetku a osob. Mnoho z nich lze také vzdáleně monitorovat a spravovat. Existuje mnoho druhů zabezpečovacích zařízení lišících se od sebe množstvím podporovaných funkcí, kvalitou zpracování, nebo maximálním počtem připojených detektorů. Některé mohou být modulární a lze k nim přikoupit rozšiřující moduly, jiné mohou mít sadu funkcí pevně danou. Cílem této bakalářské práce je vytvořit jednoduché zabezpečovací zařízení reagující na podněty z pasivních infračervených pohybových detektorů a magnetických nebo kontaktních čidel. Toto zařízení bude možno vzdáleně spravovat a monitorovat jednak pomocí SMS zpráv, jednak pomocí aplikace pro operační systém Android. Kapitola 2 se věnuje obecnému popisu zabezpečovacích zařízení a rozboru vybraných komerčních produktů. Kapitola 3 pak pojednává o klíčových technologiích použitých v realizaci zařízení, které je popsáno v kapitole 4. V kapitole 5 je nakonec popsán způsob sestavení a zprovoznění zařízení. 3

9 2. Současné zabezpečovací systémy 2. Současné zabezpečovací systémy Poplašná zabezpečovací zařízení jsou zařízení určené k detekci a hlášení nežádoucích vniknutí do chráněných prostorů ať již budov či celých území. Využívají se jak v bydlištích, tak v komerčních a průmyslových objektech a upravená zařízení jsou užívána i v automobilech. Zabezpečovací zařízení se zpravidla skládají z následujících prvků: ústředna, senzory, ovládací jednotka a ohlašovací zařízení. Dále mohou být, v závislosti na komplexnosti systému, napojeny na různé kamerové systémy, ovládat osvětlení objektu nebo mohou komunikovat se vzdáleným serverem či bezpečnostní službou, která zajišťuje adekvátní reakci na vniknutí (např. kontaktování majitele, policie, nebo zkontrolování objektu). V následujících sekcích jsou popsány jednotlivé části zabezpečovacího zařízení a způsoby řešení těchto částí ve vybraných produktech. Výrobci byli vybráni jednak na základě dostupnosti jejich produktů na cenovém srovnávacím serveru Heureka 1, jednak na základě jejich členství v občanském sdružení Gremium alarm 2, které sdružuje subjekty vyvíjející činnost v oblasti technických služeb a zařízení sloužících k ochraně majetku a osob[1]. Z výše uvedených zdrojů byli vybráni následující výrobci: Trade FIDES, a.s., JABLOTRON, s.r.o., Abacus Electric, s.r.o., Selax Electronics, s.r.o., ELDES, LTD. a INTELEK, s.r.o.[2][3]. 1.http://domovni-alarmy.heureka.cz/ 2.http://www.gremiumalarm.cz/ 4

10 2. Současné zabezpečovací systémy 2.1. Ústředna Ústředna současných zabezpečovacích zařízení slouží jako hlavní výpočetní jednotka celého systému. Spravuje stav zajištění alarmů, vyhodnocuje signály odesílané senzory a na jejich základě rozhoduje, zda vyhlásit poplach, případně jak narušení ohlásit. Protože je ústředna hlavní výpočetní jednotkou, která zajišťuje funkcionalitu celého systému, může být žádoucí ji nevystavovat možnému kontaktu s vetřelcem. V závislosti na typu ústředny tedy mohou být ovládací prvky (maticová, či jiná klávesnice, LCD displej, dotykový displej nebo čtečka RFID čipů aj.) umístěny buď přímo na ústředně, nebo mohou být umístěny do samotného ovládacího celku. S první variantou se lze setkat především u jednodušších modelů. V Tab. 2.1 je uveden seznam produktů od vybraných výrobců a jejich způsob řešení ovládání. Výrobce Produkt Ovládání bez kontaktu s ústřednou JABLOTRON, s.r.o. JABLOTRON 80 Ano[4] JABLOTRON, s.r.o. JABLOTRON 100 Ano[5] JABLOTRON, s.r.o. Azor Ano[6] Trade FIDES, a.s. Asset Ano[7] Abacus Electric, s.r.o. Alarmex Ano[8] Abacus Electric, s.r.o. Sonix Ano[9] Selax Electronics, s.r.o. SE200 Ano[10] ELDES, LTD. EPIR3 Volitelné[11] INTELEK, s.r.o. iget SECURITY M2B Ne[12] Tab. 2.1: Seznam produktů od vybraných výrobců a jejich možnosti ovládání bez kontaktu s ústřednou 5

11 2. Současné zabezpečovací systémy 2.2. Senzory Senzory jsou zařízení, které detekují narušení. Mohou být umístěny vně chráněného objektu, uvnitř chráněného objektu, případně na obou místech zároveň a s ústřednou mohou komunikovat drátově nebo bezdrátově. Mohou být napájeny baterií, z elektrické sítě nebo nemusí napájení potřebovat vůbec. Senzory mají 2 vývody, pomocí kterých signalizují narušení. Způsob signalizace se liší v závislosti na typu senzoru: Normal closed senzory mají tyto 2 vývody sepnuté/spojené, když není detekováno žádné narušení. Při narušení senzory reagují rozpojením těchto vývodů. U Normal open senzorů jsou vývody rozpojené, při detekci narušení se tyto spojí (tj. teče mezi nimi proud). Normal closed metody mají výhodu v tom, že lze velmi jednoduše detekovat přerušení kabelu na vstupu do ústředny totiž pak lze detekovat výpadek proudu ze senzoru stejně, jako kdyby došlo k samotné detekci narušení senzorem. Případný vetřelec tak nemůže senzor deaktivovat odstřižením od ústředny. Některé senzory mohou mít krom vývodů pro napájení a signalizaci narušení třetí pár vývodů, které signalizují vnější zásah do senzoru samotného. Tyto vývody mívají označení Tamper a jsou zpravidla spínány mechanickým tlačítkem či spínačem, který je díky návrhu pouzdra senzoru stlačen při zavření pouzdra. Při otevření pouzdra dojde k povolení tlaku na spínači, čímž dojde ke změně jeho stavu a signalizaci narušení senzoru. Tamper vývody bývají přítomny například v PIR čidlech. 6

12 2. Současné zabezpečovací systémy Magnetické senzory Magnetické senzory se skládají ze dvou částí z kontaktu a permanentního magnetu. Tyto senzory reagují na přítomnost magnetu v blízkosti kontaktu. Stav normal closed, nebo normal open udržují, když je magnet umístěn v těsné blízkosti a působí na kontakt. Ke změně tohoto stavu dochází při oddálení magnetu od kontaktu. Vzdálenost oddálení, které se detekuje, závisí na konkrétním modelu kontaktu, zpravidla bývá ale v řádech desítek milimetrů. Tyto senzory můžeme často nalézt u dveří a oken (obvykle bývá kontakt umístěn na rámu dveří nebo oken a magnet přímo na dveřích, respektive na okně), kde detekují jejich otevření Pasivní infračervené senzory Pasivní infračervené (PIR) senzory jsou užívány jako detektory pohybu na základě změny infračerveného záření ve sledované oblasti. V momentě, kdy vetřelec vkročí do oblasti sledované senzorem, dojde ke změně detekovaného infračerveného záření a na tuto změnu senzor reaguje ohlášením narušení. PIR senzory samy nevysílají žádné vlny či záření, proto jsou nazývány pasivními. PIR senzory jsou jedny z nejpoužívanějších senzorů v domácnostech a kancelářích, zejména díky své nízké ceně a vysoké spolehlivosti. Existují různé PIR senzory některé mohou být upevněny na stěnu, jiné na strop. Liší se také zorným polem senzor může mít zorný úhel od 15 až do 360. Tyto senzory potřebují kromě zapojení vývodů pro ohlašování narušení také zdroj energie. Jako zdroj může sloužit buď integrovaná baterie, nebo externí zdroj. Jak již bylo řečeno v sekci 2.2, PIR senzory mívají 7

13 2. Současné zabezpečovací systémy krom vývodů pro napájení a samotnou signalizaci také vývod tamper, který signalizuje vnější zásah do pouzdra senzoru. Jedna z nevýhod PIR senzorů je citlivost na teplo a světlo. Jedním z velice častých zdrojů falešných poplachů vyvolaných PIR senzory jsou plochy zahřáté slunečním svitem Mikrovlnné senzory Dalším detektorem pohybu jsou mikrovlnné senzory. Tyto senzory do prostoru vysílají mikrovlny, které se od objektů v prostoru odrážejí. Odražené vlny pak senzor přijímá a v případě, že dojde k narušení člověkem, dojde také ke změně v přijímaných vlnách. Na tuto změnu senzor reaguje sepnutím či rozpojením výstupu. Mikrovlnné senzory jsou náchylné na jakýkoliv pohyb ve sledované oblasti. Toto s sebou nese riziko falešného poplachu při detekci nechtěného pohybu (např. stromy a listí, zvířata venku) Duální pohybové senzory Poslední dva zmiňované typy senzorů s sebou nesou riziko falešného poplachu. Toto řeší duální pohybové senzory, které kombinují technologie pasivních infračervených a mikrovlnných senzorů. Spolu s PIR senzorem je v jednom pouzdře umístěn také mikrovlnný senzor. Narušení je pak signalizováno pouze v případě, že jej detekují oba senzory. 8

14 2. Současné zabezpečovací systémy Senzory tříštění skla Senzory tříštění skla detekují rozbití skla. Bývají používány ve výlohách, ale i v domácnosti. Existují tři typy těchto senzorů: Akustické senzory detekují zvukové frekvence tříštění skla. Montují se proto v blízkosti skla. Seismické senzory se osazují přímo na sklo. Tyto senzory reagují na frekvence otřesů, které se vytvářejí při tříštění skla. Foliové senzory již nepoužívané senzory. Na sklo je nalepena tenká vodivá folie, která se při rozbití skla s vysokou pravděpodobností přetrhne. Tím se přeruší vodivé spojení, které senzor detekuje Kouřové senzory Mezi senzory zapojované do zabezpečovacích systémů patří i kouřové senzory a senzory na oxid uhelnatý. Tyto patří mezi senzory, které se nevypínají nereagují totiž na narušení člověkem, ale na přítomnost kouře či plynů a slouží čistě k ochraně majetku a osob. Kouřové detektory jsou ionizační nebo fotoelektrické. Hlavní komponentou ionizačních kouřových detektorů jsou dvě plochy, mezi kterými je ionizovaný vzduch ten je vodivý a mezi plochami teče proud. V momentě, kdy se kouř dostane mezi zmíněné plochy, dojde k přerušení toku iontů a tím k přerušení proudu. Toto spustí signalizaci přítomnosti kouře. Ionizační detektory tak velmi dobře detekují malé množství kouře u požárů, které se velmi rychle rozšíří. Fotoelektrické kouřové detektory se skládají ze zdroje světla a z čidla citlivého na světlo, které je umístěno v 90 úhlu ke zdroji světla. V momentě, kdy se kouř dostane do detektoru, jsou paprsky světla ze 9

15 2. Současné zabezpečovací systémy zmiňovaného zdroje rozptýleny a dopadnou na čidlo. To pak signalizuje přítomnost kouře a posléze požáru. Tyto detektory reagují rychleji na požár ve stavu doutnání. Existují duální kouřové senzory, které využívají obou technologií podobně jako duální pohybové senzory. Tyto senzory využívají výhod obou způsobů detekce kouře Senzory v existujících řešeních Níže v Tab. 2.2 jsou uvedeny použité senzory, jejich způsoby připojení k ústředně a jejich způsoby napájení. Z tabulky je patrné, že pohybové PIR detektory a magnetické dveřní senzory jsou standardem, zatímco kouřové detektory a různé optické závory jsou dodávány méně často. 10

16 2. Současné zabezpečovací systémy Produkt Použité senzory Způsob komunikace s ústřednou JABLOTRON 80 JABLOTRON 100 Azor PIR, magnetický senzor, senzor tříštění skla, optická závora[4] PIR, magnetický, kouřový, teplotní senzor, optické a infračervené závory, záplavový senzor, detektor plynu[5] PIR, magnetický senzor[6] Způsob napájení Bezdrátové i drátové[4] Baterie[4] Bezdrátové i drátové[5] Baterie[5] Bezdrátové[6] Baterie[6] Asset Různé 1 [7] Drátové[7] Informace není k dispozici 1 [ 7] Alarmex Sonix SE200 PIR, magnetický senzor[8] PIR, magnetický senzor[9] PIR, magnetický senzor[10] Bezdrátové i drátové[8] Baterie, externí[8] Bezdrátové i drátové[9] Baterie, externí[9] Bezdrátové i drátové[10] EPIR3 PIR detektor[11] Čidlo v pouzdře ústředny[11] iget SECURITY M2B PIR, magnetický senzor[12] Bezdrátové i drátové[12] Baterie, externí[10] Baterie, externí[11] Baterie, externí[12] Tab. 2.2: Použité senzory, jejich způsob zapojení a napájení vybraných produktů 1. Firma Fides, s.r.o. neposkytuje na svých webových stránkách výpis konkrétních podporovaných detektorů 11

17 2. Současné zabezpečovací systémy 2.3. Ohlašovací zařízení Systém pomocí ohlašovacích zařízení reaguje na podněty od senzorů. Ohlášení slouží jednak jako odstrašující prostředek, jednak se snaží spustit následnou reakci na narušení může upozornit majitele nebo osoby pohybující se v okolí. Ti pak mohou zareagovat např. kontaktováním policie nebo majitele. Základní způsob ohlašování je pomocí zvuku. Využívá se k tomu zvonků, sirén, reproduktorů aj. Přes tyto je vydáván hlasitý zvuk v bezprostředním okolí objektu. Další, sofistikovanější, způsoby jsou ohlášení oznamovací SMS zprávou, telefonním hovorem, zpřístupnění ohlášení přes webový server a nebo kontaktování bezpečnostní služby. Poslední zmíněný způsob je nabízen zejména bezpečnostními společnostmi, které kromě zabezpečovacího zařízení nabízejí i doplňkové služby k nim. Mezi tyto patří zejména monitoring z webového serveru, výjezdy bezpečnostních týmů, kontaktování policie aj. Všechny dosud zmíněné zabezpečovací zařízení podporují jak zvukové hlášení poplachu, tak hlášení prostřednictvím SMS zpráv a voláním[4][5][6][7][8][9][10][11][12] Zapojení částí systému Části zabezpečovacího systému jsou zapojeny buď drátově, nebo bezdrátově, případně umožňuje systém využít oba způsoby. V případě bezdrátového zapojení musí mít jednotlivé části systému lokální napájení ať již vlastním síťovým adaptérem, nebo baterií, u drátového zapojení je pak možno využít centrálního napájení z ústředny. Přehled možných způsobů zapojení součástí zařízení je uveden v Tab. 2.2 v sekci

18 3. Použité technologie 3. Použité technologie 3.1. Arduino platforma Arduino je open-source platforma založená na open-source plošných spojích osazených mikrokontroléry ATMega od firmy Atmel a na vývojovém prostředí Arduino IDE. Platforma vznikla z původního projektu založeného v roce 2005 Massimem Banzim a Davidem Cuartiellessem, jehož cílem bylo vytvořit jednoduchou prototypovací platformu. Desky Arduino mívají další podpůrné obvody, mezi které patří ICSP (In Circuit Serial Programming) konektory, obvody pro komunikaci přes USB rozhraní, napájecí konektor s napěťovým regulátorem, a zpřístupňují většinu I/O pinů mikrokontroléru pomocí precizních patic, do kterých se připojují další, rozšiřující desky, kterým se říká Shieldy. Shieldy jsou hotové plošné spoje, které rozšiřují základní desku o různé funkce. Mezi tyto patří např. GSM, Ethernet a Wi-Fi konektivita. Tyto desky a Shieldy, jak již bylo řečeno, jsou open-source hardware a veškeré nákresy a návrhy potřebné k výrobě plošného spoje lze nalézt na příslušných stránkách. Mimo to je lze zakoupit již vyrobené a osazené. 13

19 3. Použité technologie 3.2. Arduino IDE Arduino IDE je multiplatformní aplikace napsaná v Javě a vychází z grafického prostředí Processing. Její součástí je jednoduchý textový editor podporující zvýraznění syntaxe a automatické odsazování. Dále umožňuje aplikace napsaný kód zkompilovat a naprogramovat jakoukoliv desku Arduino. Ke zmíněné kompilaci používá nástroje GNU Toolchain a AVR libc, k naprogramování desky pak nástroj avrdude[13][14] Programovací jazyk Arduina Arduino desky se programují v jazycích C nebo C++. Pro další zjednodušení programování využívá Arduino IDE knihoven Wiring ze stejnojmenného projektu, ze kterého projekt Arduino vychází. Tato knihovna zjednodušuje mnoho operací s mikrokontrolérem a uživatelé Arduina tak potřebují naprogramovat jen dvě funkce: setup() a loop(). Funkce setup() se spouští vždy jen jednou po spuštění desky. Bývají v ní inicializace nastavení desky a různých periferií a obecně kód, který je spouštěn pouze jednou po startu desky. Funkce loop() je naopak po zavolání funkce setup() volána opakovaně, dokud není deska vypnuta. V této funkci bývá hlavní logika celého zařízení. Soubory se zdrojovými kódy Arduina jsou tzv. nákresy (z anglického názvu sketch )[15]. 14

20 3. Použité technologie 3.4. Příkazová sada Hayes Příkazová sada Hayes je sada příkazů používaná ke komunikaci s modemy a bezdrátovými moduly přes sériové rozhraní. Tato sada je založena na původní sadě vytvořené pro model Smartmodem od firmy Hayes v roce Příkazy z této sady typicky začínají řetězcem AT, který pochází z anglického slova attention. V souvislosti s GSM moduly se tyto příkazy využívají pro veškerou komunikaci mezi mikrokontrolérem a samotným modulem včetně iniciálního měření baudratu a navázání sériového spojení. 4. Realizace 4.1. Požadavky Iniciální požadavky Ze zadání práce vyplývají následující požadavky pro zabezpečovací systém: Zařízení musí podporovat připojení PIR a magnetických nebo kontaktních čidel Zařízení musí mít k dispozici zdroj zvuku pro hlášení zvukového poplachu Zařízení musí umět posílat, přijímat a zpracovávat SMS zprávy Zařízení musí mít k dispozici záložní napájení pro případ výpadku hlavního zdroje napájení 15

21 4. Realizace Dále musí být možno zařízení ovládat prostřednictvím SMS zpráv a musí být vytvořena aplikace na OS android, která bude prostřednictvím SMS zpráv komunikovat se zařízením Dodatečné požadavky V průběhu řešení práce byl v rámci feedbacku přidán dodatečný požadavek na možnosti zamezení falešných poplachů u PIR čidel Návrh řešení Hardwarová část Na základě požadavků byl pro zařízení vytvořen use case diagram znázorňující funkcionality, které by měl daný uživatel moct využít. 16

22 4. Realizace Obr. 4.1: Use case diagram zabezpečovacího systému Z diagramu na obrázku 4.1 vyplývá, že hardwarové řešení bude krom výpočetní jednotky vyžadovat přítomnost GSM modulu, který umožní vzdálené ovládání a monitoring prostřednictvím SMS zpráv. Dále musí mít rozhraní pro připojení senzorů a zvukový výstup. Zařízení také musí mít možnost uživatelského vstupu pro zakódování a odkódování systému a paměť, do které si bude moct ukládat PIN kód a telefonní čísla. Toto je zobrazeno na obrázku

23 4. Realizace Obr. 4.2: Blokový diagram návrhu Aplikace pro OS Android Je nutné vytvořit aplikaci pro OS Android umožňující vzdálenou správu a monitoring pomocí zařízení se zmíněným operačním systémem. Use case pro tuto aplikaci je uveden na obrázku 4.3. Vzhledem k tomu, že zabezpečovací zařízení již musí umět komunikovat s mobilním telefonem prostřednictvím SMS zpráv, byly zvoleny SMS zprávy jako způsob komunikace mezi aplikací pro OS Android a samotným zařízením. SMS zprávy byly vybrány také kvůli cenové náročnosti mobilních datových tarifů. Přístup pomocí webového rozhraní vyžaduje jednak 18

24 4. Realizace ethernetový modul, jednak stálé internetové připojení jak hlavního modulu, tak uživatele. Mobilní připojení k internetu k 5. listopadu 2014 od operátora Vodafone stojí 178,48 Kč/měsíc [16], 50,00 Kč/týden u operátora O2 [17], 149 Kč/měsíc u operátora T-Mobile [18]. Všechny tyto částky převyšují částku potřebnou k odeslání dvou SMS zpráv denně.[16][17] [18] Přístup pomocí rozhraní Bluetooth není použit kvůli jeho omezenému dosahu. Dosah desítky metrů neumožňuje ovládat zařízení například z domova, naopak je jednodušší k zařízení přijít a spravovat ho pomocí klávesnice. 19

25 4. Realizace Obr. 4.3: Use case pro aplikaci pro OS Android 4.3. Hardwarová implementace V hardwarové implementaci se používá deska Arduino Mega 2560 jako hlavní výpočetní jednotka a GSM Shield od vývojářů Arduina nasazený přímo na desku jako GSM modul. Na tomto celku je pak osazena deska s řešením spojů pro hlavní a záložní napájení zařízení, rozhraní pro čidla, klávesnici, displej a další periferie. 20

26 4. Realizace V ústředně je pak umístěna deska Mega spolu s GSM Shieldem a deskou spojů. Deska spojů poskytuje výstupní piny pro zapojení LCD displeje a klávesnice pomocí datových kabelů. Dále je osazena svorkovnicemi pro zapojení senzorů a jsou na ní umístěny i další součástky. Komunikace mezi ústřednou a senzory probíhá drátově a senzory jsou napájeny z ústředny, kde je k dispozici svorkovnice s 12 V a 750 ma Arduino Mega 2560 Deska Arduino Mega 2560 (dále jen deska Mega ) slouží jako výpočetní jednotka celého systému. Platforma Arduino byla vybrána kvůli kompatibilitě s mnohými periferiemi, mezi které patří i GSM Shield. Deska Mega pak byla vybrána pro svůj vysoký počet digitálních I/O pinů potřebných pro komunikaci s mnoha periferiemi (senzory, LCD displej a klávesnice, siréna aj.) a vyšší frekvenci mikrokontroléru[19]. Velké množství I/O pinů umístěné mimo přesné patice využívané různými Shieldy pak umožňuje rozšíření systému o funkcionalitu dalších Shieldů. Deska má následující parametry: Mikrokontrolér ATmega2560 Operační napětí 5 V Absolutní limity vstupního napětí 6 až 20 V Doporučený rozsah vstupního napětí 7 až 12 V 54 digitálních I/O pinů 16 analogových vstupních pinů 8 KB SRAM Operační frekvence 16 MHz 4 KB EEPROM[20] 21

27 4. Realizace GSM Shield Jak bylo řečeno v sekci 4.3.1, kombinace platformy Arduino a GSM Shieldu byla vybrána kvůli kompatibilitě Shieldů a desek Arduino. Pro nasazení GSM Shieldu na desku Mega je však nutno udělat následující modifikace na Shieldu: Vývod pinu 2 je nutno ohnout tak, aby nebyla nasazena na desku Mega Piny 2 a 10 je nutno propojit. Důvodem je fakt, že deska Mega nepodporuje na rozdíl od většiny jiných desek přerušení na pinu 2. Knihovna GSM tak využívá pin 10 pro komunikaci s GSM Shieldem, zatímco Shield očekává sériovou komunikaci na pinu 2, a proto je nutno tyto dva piny přepojit[21]. Níže jsou uvedeny parametry GSM Shieldu: GSM modul M10 od firmy Quectel Operační napětí 5 V Podpora GSM850MHz, GSM900MHz, DCS1800Mhz a PCS1900MHz Podpora TCP/UDP a HTTP protokolů přes GPRS připojení Maximální přenosová rychlost přes GPRS 85,6 kb/s[22] Na obrázku 4.4 je pak uvedeno schéma zapojení Shieldu a desky, ze kterého je patrné propojení pinů 2 a 10. Shield je napájen z 5 V pinu desky Mega. 22

28 4. Realizace Obr. 4.4: Schéma zapojení GSM Shieldu a desky Mega Deska s osazenými součástkami Na celek tvoření deskou Mega a GSM Shieldu se nasazuje deska s dalšími součástkami. Na desce jsou osazeny součástky a spoje pro napájecí a nabíjecí obvod dle schématu na obrázku 1 a 2 v příloze. Dále jsou na ní osazeny spoje a konektory určené k zapojení LCD displeje a klávesnice. K zapojení senzorů a piezosirény jsou určeny svorkovnice s příslušnými spoji. Celá deska je vytvořena na základě univerzálního plošného spoje, který poskytuje možnost změnit zapojení v případě změn požadavků na zařízení, je však možné vytvořit plošný spoj navržený na míru. 23

29 4. Realizace Senzory Ze zadání vyplývá požadavek na podporu PIR a magnetických nebo kontaktních čidel. Tyto jsou připojeny k ústředně drátově. Drátové připojení s sebou nese výhodu jednoduchosti komunikace mezi senzorem a ústřednou není potřeba zapojovat bezdrátové moduly a řešit komunikaci mezi nimi a ústřednou, také není potřeba řešit externí napájení pro senzory. PIR senzory Pro systém byl vybrán model pasivního infračerveného detektoru LH-930A, který má následující parametry: Operační napětí 9 až 16 V Detekovaná vzdálenost 12 m ve wide-angle módu, 20 m v curtain módu Zorný úhel 90 ve wide-angle módu, 15 v curtain módu Operační teploty -10 C ~ +50 C Nastavitelnost NC (Normal closed) a NO (Normal open) výstupů Vývody pro Tamper signál[23] K zamezení falešným poplachům detektorů popisovaných v sekci jsou použity dva detektory naproti sobě. Párovým vyhodnocováním těchto senzorů lze pak dosáhnout snížení četnosti falešných poplachů. 24

30 4. Realizace Magnetické čidlo V systému je použit kontakt P1-1A15 od firmy COSMO ELECTRONICS CORPORATION a s ním magnet P010. Čidlo má následující parametry: Rozpínací (NC) čidlo Hranice detekce magnetu ~5 mm Operační teploty -5 C ~ +70 C[24] Toto čidlo lze využít k detekci otevření dveří či oken v hlídaném objektu. Další čidla Hardwarové řešení umožňuje zapojení jakéhokoliv senzoru bez napájení. Mimo to má k dispozici svorkovnice s napětím 12 V, které lze využít k napájení dalších periferií a detektorů. Celkem je k dispozici pět párů svorkovnic, do kterých lze zapojit celkem až pět detektorů Další periferie Klávesnice Jako vstupní periferii pro zabezpečovací systém byla vybrána pro jednoduchou obsluhu maticová klávesnice MCAK304NBWB s klávesami pro čísla 1 až 9 a znaky # a *. Tato klávesnice nevyžaduje žádné další podpůrné obvody, jelikož signalizuje stisk klávesy spínáním spojů mezi řádky a sloupci klávesnice. Klávesnice má 7 pinů: 3 pro sloupce a 4 pro řádky. Detekci stisku kláves pak mikrokontrolér provádí postupnou aplikací proudu na piny řádků a čtením logické hodnoty na pinech sloupců. Při stisku klávesy dojde k sepnutí spínače řádku a sloupce klávesy a 25

31 4. Realizace mikrokontrolér tak může detekovat logickou hodnotu 1. Na obrázku 4.5 je uvedeno schéma zapojení pinů klávesnice a pinů desky Mega. Obr. 4.5: Schéma zapojení pinů klávesnice a Arduina Mega Displej Jako výstupní zařízení pro uživatele byl vybrán znakový LCD displej PC1602ARU od firmy Powertip. Lze ale použít jakýkoliv jiný dvouřádkový 16 znakový displej, který používá kontrolér Hitachi HD44780, a který používá záporné napětí na Vo pinu k nastavení kontrastu displeje. Znakový displej má k dispozici již připravenou sadu znaků, lze však využít i vlastní definice znaků. Ke snížení počtu využívaných pinů na desce Mega komunikuje deska s displejem pouze prostřednictvím 4 bitového rozhraní (tj. využíva- 26

32 4. Realizace jí se pouze piny D4 až D7 pro přenos dat). Napájení displeje je řešeno pomocí DC-DC měniče DCW05A-05. Ten mění vstupní napětí 9 až 18 V na výstupní napětí 5 V, a -5 V a výstupní proud 500 ma. Záporné napětí se zde používá k nastavení kontrastu displeje. Na obrázku 4.6 je uvedeno schéma zapojení pinů displeje a pinů desky Mega. Stejně tak je znázorněné zapojení výstupních napětí DC-DC měniče. 27

33 4. Realizace Obr. 4.6: Schéma zapojení LCD displeje a desky Mega Zvukový výstup Jako zařízení sloužící k hlášení zvukového poplachu byla vybrána piezosiréna PS-580Q od firmy Mallory s následujícími parametry: 28

34 Vstupní napětí 5 ~ 12 V Hladina akustického tlaku 100 db ze vzdálenosti 100 cm[25] 4. Realizace Tamper switch Na zařízení je osazen tzv. tamper switch přepínač, který je schopen indikovat zásah do pouzdra systému. Tamper switch funguje tak, že je stlačen, když je pouzdro uzavřené. Při otevření pouzdra dojde k uvolnění switche. Na toto je pak zařízení schopno reagovat. Cílem switche je schopnost reagovat na přímý zásah do systému Napájení Požadavky Vstupní napětí systému je zvoleno tak, aby bylo dostatečné pro všechny dílčí části systému. Níže v Tab. 4.1 je přehled dílčích zařízení, která potřebují externí napájení a jejich vyžadované napětí. Zařízení Arduino Mega 7 ~ 12[20] Arduino GSM Shield 5[22] LH-930A 9 ~ 16[23] PC1602ARU Vyžadované napětí [V] Tab. 4.1 Přehled zařízení a jejich požadavků na napájecí napětí 5 V, -5 V pro nastavení kontrastu displeje[26] 29

35 4. Realizace Arduino GSM Shield sice vyžaduje napětí 5 V, je však napájen z desky Mega přes 5 V pin. Také vyžaduje dostatečně velký proud, jelikož je schopen při zátěži odebírat až 1000 ma. Toto je řešeno tantalovým kondenzátorem přímo na Shieldu, a proto nemusíme zajišťovat zmíněný proud. Dále je nutno zajistit náhradní napájení v případě, že není k dispozici hlavní napájení tak, aby nedošlo k žádnému výpadku (tj. nedošlo k restartu součástek). Realizace Jako hlavní napájecí zdroj byl na základě Tab. 4.1 zvolen síťový adaptér s výstupem 12 V a 2 A. Tento výstup lze využít jak pro desku Mega, tak pro PIR senzor LH-930A. Pro PC1602ARU je použit DC-DC měnič DCW05A-05 od firmy Meanwell s těmito parametry: Vstupní napětí 9 ~ 16 V Výstupní napětí +5 V a -5 V Výstupní proud 500 ma[27] Tyto výstupní hodnoty jsou dostatečné jak pro napájení LCD displeje, tak pro nastavení kontrastu displeje za použití odporů. Pro záložní napájení byly použity tři články Li-Ion akumulátoru PL od firmy NEXcell zapojené v sérii. Parametry akumulátoru jsou následující: Výstupní napětí 3,7 V Kapacita 600 mah[28] Pro tyto články se používá nabíjecí obvod, jehož základem je nabíjecí ovladač LTC4009 od firmy Linear Technology. Výstup napětí ze síťového adaptéru a výstup z baterie se pak automaticky přepínají pomocí 30

36 4. Realizace Shottkyho diod dle schématu uvedeného v příloze. Tyto diody mají dostatečnou rychlost zavírání a otevírání mohou tak zaručit, že nedojde k restartování modulů Firmware zařízení Firmware zařízení byl vytvořen ve vývojovém prostředí Arduino IDE a skládá se z instalačního projektu a runtime projektu. Instalační projekt inicializuje EEPROM paměť Arduina Mega defaultními hodnotami. Runtime projekt představuje samotný firmware, který obsluhuje signály ze senzorů a komunikuje s periferiemi. Vývoj firmware probíhal ve vývojovém prostředí Arduino IDE verze BETA v programovacím jazyce Arduino. Firmware zařízení pro práci s různými periferiemi využívá následující knihovny: LiquidCrystal pro práci s LCD displejem, EEPROM pro zapisování a čtení z paměti a Keypad pro komunikaci s maticovou klávesnicí. První dvě zmíněné knihovny jsou dostupné v základní instalaci vývojového prostředí Arduino IDE, knihovnu Keypad lze stáhnout z Arduino Playground[29]. Zařízení po nahrání runtime projektu a nastartování inicializuje LCD displej, GSM Shield, maticovou klávesnici a senzory a načte uložená data z paměti EEPROM. Průběh celé inicializace je možné sledovat přes sériové rozhraní pomocí Arduino IDE. Po skončení této inicializace pak zařízení přechází do stavu pravidelného kontrolování senzorů a uživatelských vstupů pomocí maticové klávesnice a SMS zpráv, na základě kterých pak zařízení reaguje vypisováním příslušných řetězců na LCD displej či ohlašováním poplachu. 31

37 4. Realizace 4.5. Aplikace pro OS Android Aplikace pro OS Android je implementována tak, aby byla kompatibilní s většinou zařízení dostupných v době vývoje aplikace. Cílová zařízení jsou ta s programovým rozhraním API level 19, podporovány jsou však i zařízení s API level 8. Aplikace vyžaduje povolení k zasílání SMS zpráv. Aplikace umožňuje vzdáleně zakódovat a odkódovat systém, vypnout poplach a dotázat se na stav systému. Níže na Obr. 5.1 je diagram tříd aplikace. Obr. 5.1: Diagram tříd backendu aplikace pro OS Android 5. Sestavení a zprovoznění zařízení 5.1. Použité komponenty Krom desky Mega, Shieldu, detektorů a dalších periferií zmíněných 32

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

je zvoleným způsobem (po telefonu nebo internetu) o situaci

je zvoleným způsobem (po telefonu nebo internetu) o situaci Elektronické zabezpečení bytů a domů zpracoval: Tomáš Petřík MU PdF EZS-elektronické zabezpečovací systémy EZS jsou významným pomocníkem při ochraně majetku. Hlavní funkcí EZS je vyhlášení poplachu v případě

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Modelový příklad zabezpečení domu

Modelový příklad zabezpečení domu Modelový příklad zabezpečení domu V tomto případě se jedná o přízemní vesnický domek se sedlovou střechou (zemědělská usedlost) z počátku 20.století. Okna jsou orientována směrem do ulice (zleva: koupelna,

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty)

POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty) POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty) V systému JABLOTRON 100 mohou být různé varianty přístupových modulů, které jej umožňují ovládat a zároveň přehledně signalizovat stav jednotlivých částí.

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2013 GWL/Power: Kit pro stavbu EV kola - EVBike 36V/500W Přední 26" Sada obsahuje motor pro přední pohon s výpletem 26" a kompletní elektrickou výbavu. Sadu stačí

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Zabezpečovací ústřednu Visonic lze monitorovat a ovládat z mobilního telefonu. Lze k tomu použít webový prohlížeč v telefonu, nebo také mobilní aplikaci.

Více

Vstupní terminál LOG3

Vstupní terminál LOG3 Vstupní terminál LOG3 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 od verze firmware: 2.41 Popis LOG3 v2,41.doc - strana 1 (celkem 8) Popis funkce Modul LOG3 slouží pro ovládání

Více

Automation - zabezpečení dveří proti neoprávněnému vniknutí na 2N Helios IP

Automation - zabezpečení dveří proti neoprávněnému vniknutí na 2N Helios IP Automation - zabezpečení dveří proti neoprávněnému vniknutí na 2NHelios IP Zabezpečení dveří proti neoprávněnému vniknutí lze nastavit na 2N Helios IP interkomu v sekci Automation díky novému příslušenství,

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

ixport RS I16O8 Inteligentní modul

ixport RS I16O8 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 18 ixport RS I16O8 Inteligentní modul 16 galvanicky oddělených logických vstupů 8 výstupů s přepínacím kontaktem relé komunikace RS232 nebo

Více

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard 9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Zobrazovacích displejích Principu činnosti a programování čtyřřádkového

Více

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP 1 Úvod ke konfiguračnímu programu VSDP_GSM U modulu GSM brány V-GSM_SI/F, která je použita v sestavě autonomního monitoru vodní hladiny V-LM-GSM je nutné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokumentace vytvořena dne 29.3. 2010 poslední korekce dne 4.7. 2011 1 Základní popis SF 101 je čtečka otisků prstů a karet. Čtečka pracuje jak autonomně,

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice Směrnice k provozu pultu centrální ochrany Městské policie Karviná Schváleno: 30.11.2010 Účinnost: 01.12.2010 Zpracovatel: Petr Osif, vedoucí úseku správy informačních technologií Článek 1 Úvodní

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování 8. Rozšiřující deska Evb_IO a Evb_Motor Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Pravidla pro získání zápočtu vytvořením individuální semestrální práce mimo cvičení

Pravidla pro získání zápočtu vytvořením individuální semestrální práce mimo cvičení Pravidla pro získání zápočtu vytvořením individuální semestrální práce mimo cvičení Ing. Tomáš Martinec Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Jan Smolík 601551788 jan.smolik@moehr.cz MOEHR,s.r.o. IČ: 26446430 DIČ:CZ26446430 Kladenská Úhonice 25218 Zákazník UNI Nabídka č. 11114 Úhonice Vážený

Více

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14 Obsah O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14 KAPITOLA 1 Úvod k počítači Raspberry Pi 15 Hardware 16 Mikroprocesor Broadcom 2835 / grafický procesor 16 Paměť 18 Konektory počítače

Více

SECTRON s.r.o. Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory +420 595 626 333, sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o. Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory +420 595 626 333, sales@sectron.cz Datum posledního záznamu: 5.12.2012 Verze 2.3.3.1 Výrobní kód 1212 2012-12 Aktualizován manuál Napájecí konektor změněn na 2-pinový MRT9 Přidáno rozhraní pro připojení záložního Pb akumulátoru 12 V, max

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz Sebury BC-2000 Manuál karta / karta + kód / kód nebo karta samostatný provoz VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00,

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka Obsah 3 1. Základní informace 2. Přehled systému 5 2.1 Klávesnice řady Easy Series 6 Stavy displeje Easy Series: 7 2.2 Ústředna a zařízení 10 2.3 Bezdrátová

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

NDEM 02 Síťový terminál pro docházkové aplikace

NDEM 02 Síťový terminál pro docházkové aplikace Charakteristika modulu Síťový terminál NDEM 02 je určen pro připojení na sběrnici APS BUS přístupového systému APS 400. K jednomu řídícímu modulu MCA 167 je možné připojit až 64 terminálů NDEM 02. Terminál

Více

Technická specifikace zakázky. Příloha č.4. Požadavek zadavatele. Vyplní uchazeč. 10. Dle zadavatele

Technická specifikace zakázky. Příloha č.4. Požadavek zadavatele. Vyplní uchazeč. 10. Dle zadavatele Příloha č. Technická specifikace zakázky Položka KS Technický popis minimální požadované parametry Deska na panely PZTS 10 Požadavek zadavatele Deska bude umožňovat grafický pohled na prvek v sestavě zabezpečovacího

Více

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028?

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? - 0 - Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si prosím přečtěte Uživatelský manuál pro H1027/ H1028 CCTV Videotelefon. Úplný aktuální uživatelský

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex Galaxy Flex Integrovaný systém zabezpečení a kontroly vstupu výrobce Honeywell Galaxy Flex Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii Spolehlivý zabezpečovací systém

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje GVE67 I/O jednotka digitálních vstupů a výstupů 1 Specifikace: Rozšiřuje možnosti řídícího systému Armote a GVE64 o dalších 16 digitálních vstupů a 8 relé výstupů. 2 Aplikace

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr Pohodlné ostření kamery na 3.5 LCD Generátor zkušebního video obrazce RS485 virtuální klávesnice a tester Výstup napájení 12V/1A pro kameru Měření

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Petr M. Vaněček +420 724 331 985 vanecek@mpcom.cz Martin Pesler IČ: 60357550 DIČ:CZ7211143841 Kovácká 7c Brno 61800 Zákazník Vzorový zákazník Vzorová

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

KbEMU emulátor USB klávesnice. Technická dokumentace

KbEMU emulátor USB klávesnice. Technická dokumentace KbEMU emulátor USB klávesnice Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Popis zařízení...3 2. Připojení...3 3. Ovladače...5 4. Signalizace...5 5.

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Eternetový modul ETHM-1

Eternetový modul ETHM-1 Eternetový modul ETHM-1 ethm1_cz 09/08 Eternetový modul ETHM-1 je ve své podstatě TCP/IP server. A umožňuje zabezpečovacím ústřednám série INTEGRA (programové verze 1.03 nebo vyšší) připojení k eternetové

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OV_3.ME_09_Test Čidla EZS Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Petr Sloup Tematická oblast Odborný

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Konferenční systémy Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.cz Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK je deska s tištěnými obvody (PCB) stanice

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

Inteligentní dům. Intzam Ali. Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky Praha, Novovysočanská 48/280 - 1 -

Inteligentní dům. Intzam Ali. Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky Praha, Novovysočanská 48/280 - 1 - Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Inteligentní dům Intzam Ali Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky Praha, Novovysočanská

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Ovládací panel PXM10 Místní ovládací panel pro monitorování a ovládání kompaktních nebo modulárních podstanic DESIGO PX LCD displej s nastavitelným kontrastem Jednoduché ovládání pomocí

Více