Instalační manuál PC Verze 1.0 DSC

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalační manuál PC 5100. Verze 1.0 DSC-8020-1"

Transkript

1 Instalační manuál PC 5100 Verze 1.0 DSC

2 OBSAH UVEDENÍ DO PROVOZU SPECIFIKACE...3 NASTAVENÍ A PŘIPOJENÍ PŘIPOJENÍ MODULU PC KALKULACE PROUDOVÉHO ZATÍŽENÍ PŘIPOJENÍ PRVKŮ K DVOUDRÁTOVÉ AML SMYČCE PŘIPOJENÍ TAMPERU PC PROGRAMOVÁNÍ PC JAK PROGRAMOVAT PŘIHLÁŠENÍ ADRESOVATELNÝCH PRVKŮ PROGRAMOVÁNÍ ZÓN KONTROLA PRVKŮ A MODULŮ V SYSTÉMU VYJMUTÍ AML PRVKU PŘEMÍSTĚNÍ AML PRVKU OSTATNÍ PROGRAMOVÁNÍ TESTOVÁNÍ SYSTÉMU...9 PROGRAMOVACÍ TABULKY

3 Uvedení do provozu KAPITOLA Specifikace PC5100 interface dvoudrátové sběrnice adresovatelných zařízení Modul PC5100 je interface, který spolupracuje s ústřednami PC5010 a PC5015. Modul používá dvoudrátovou adresovatelnou sběrnici k připojení adresovatelných detektorů k systému Power. Proudový odběr modulu 40 ma Maximální zatížení adresovatelné smyčky je 170 ma Možnost připojení až 32 adresovatelných detektorů Kompatibilní s PC5010 a PC5015 v2.x a vyšší Multiplexní adresovatelná smyčka Adresovatelné detektory DSC používají dvoudrátovou sběrnici k napájení i přenosu dat do ústředny. Kombinace nízké spotřeby, jednoduché instalace a snížení počtu rozšiřovacích modulů zvyšuje efektivitu montáže. UPOZORNĚNÍ: K adresovatelné smyčce připojujte pouze prvky DSC. Jiná zařízení nebudou fungovat. Z adresovatelné smyčky nelze napájet žádná jiná zařízení, jejich napájení je nutno řešit odděleně. Proudové odběry adresovatelných detektorů Detektor Popis Připraveno Poplach Test AMS-220/220T Detektor kouře 0,8 ma 1,5 ma 1,5 ma AMB-300 Detektor pohybu 2,5 ma 2,5 ma 5,0 ma AMB-500 Stropní detektor pohybu 2,5 ma 2,5 ma 5,0 ma AMB-600 Detektor pohybu 3,5 ma 3,5 ma 6,5 ma s eliminací malých zvířat AMA-100 Detektor tříštění skla 3,5 ma 3,5 ma 5,5 ma AMP-700/701 Kontakt 0,8 ma 0,8 ma 0,8 ma 3

4 Nastavení a připojení KAPITOLA Připojení modulu PC5100 POZNÁMKA: Vypněte veškeré napájení před připojováním modulu PC5100 ke sběrnici Keybus. Připojení modulu PC5100 se provede podle následujícího schématu. POZNÁMKA: Jestliže modul PC5100 není umístěn v základní skříni, je napájení řešeno z modulu PC5204 následujícím způsobem. Po připojení kabeláže zapněte napájení. Systém automaticky detekuje přítomnost nového modulu. 2.2 Kalkulace proudového zatížení K modulu PC5100 lze připojit až 32 adresovatelných detektorů a lze ji zatížit proudem maximálně 170 ma. Odběr proudu kalkulujte podle použitých detektorů podle následující tabulky: 4

5 NASTAVENÍ A PŘIPOJENÍ Model Popis Počet Odběr režim Připraveno AMS-220 Detektor kouře X 0,8 ma = AMB-300 Detektor pohybu X 2,5 ma = AMB-500 Stropní detektor pohybu X 2,5 ma = AMB-600 Detektor pohybu X 3,5 ma = s eliminací malých zvířat AMA-100 Detektor tříštění skla X 3,5 ma = AMP-700 Kontakt X 0,8 ma = AMP-701 Kontakt vstupový modul X 0,8 ma = Celkový proudový odběr /maximálně 170 ma = Celkový odběr 2.3 Připojení prvků k dvoudrátové AML smyčce Adresovatelné detektory se připojují do svorek STR+ a STR- na modulu PC5100. Smyčku koncipujte podle následujícího schématu. Zapojení každé části adresovatelné smyčky zvolte v závislosti na vzdálenosti a proudovém odběru (viz kapitola 2.2). Použijte tabulku, která je na následující straně. Pro dosažení větší délky adresovatelné smyčky je možné její rozdělení na dvě nebo více částí připojené do svorek STR. Například připojení 32 AMB-300 o celkovém odběru 80 ma. Při použití kabelu s průřezem 0,8 mm2 umožňuje maximální délku 220m. Rozdělením na dvě části po 16 detektorech se zvýší maximální délka jedné části smyčky na 529 m při použití kabelu s týmž průřezem. Viz vedlejší nákres. 5

6 NASTAVENÍ A PŘIPOJENÍ POZNÁMKA: Do jedné svorky by neměly být připojeny více než čtyři vodiče o průřezu 0,2 mm 2 jinak nebude zaručena správná funkce. Každý detektor musí být správně přiřazen jedné zóně systému (viz kapitola 3.2). POZNÁMKA: Jestliže systémová klávesnice indikuje tamper modulu PC5100 nebo je některá zóna otevřená nebo ve zkratu může to značit zkrat AML smyčky. Modul PC5100 a zóny se neobnoví dokud bude zkrat trvat Celkový proud smyčky [ma] Proud smyčkou délky Průřez 0,32 mm 2 délka [m] Průřez 0,8 mm 2 délka [m] Připojení tamperu PC5100 PC5100 má na desce plošných spojů umístěn tamper spínač. Používáte-li externí tamper spínač zapojte ho podle následujícího schématu. POZNÁMKA: Jestliže není použit tamper spínač je třeba spojit svorky TAM a BLK jinak se bude zobrazovat poruchové hlášení. 6

7 Programování PC5100 KAPITOLA Jak programovat Modul PC5100 se programuje z libovolné systémové klávesnice v instalačním režimu, do kterého se dostanete po vložení povelu[*][8][instalační kód] POZNÁMKA: Zkontrolujte každou zadávanou hodnotu v sekci zadávání sériového identifikačního čísla. Jestliže zadáte data, která nebudou akceptována, programové změny se neprojeví a sériová čísla se navrátí na tovární nastavení [00000]. 3.2 Přihlášení adresovatelných prvků Adresovatelné prvky se přihlašují následujícím způsobem: 1. Na systémové klávesnici postupně zadejte [*] [8] [Instalační kód], tím vstoupíte do programovacího režimu. 2. Zadejte číslo sekce [805]. 3. Vložte dvojmístné číslo (01 32) určující zónu, kterou adresovatelný prvek obsadí. POZNÁMKA: Nelze přiřadit jeden adresovatelný detektor více zónám současně. POZNÁMKA: Jestliže je adresovatelný detektor použit na vnitřní a zpožděné zóně, zpožděná zóna musí mít pořadové číslo nižší než vnitřní. Například zóna 4 je typ zpožděná a vnitřní zóna používající AML detektor je typ vnitřní a musí mít pořadové číslo 5 nebo vyšší. Systém kde je naprogramována AML zpožděná zóna s nižším pořadovým číslem než vnitřní AML nemusí pracovat korektně a může to být příčinou falešných poplachů. 4. Zadejte pět míst sériového čísla adresovatelného detektoru. 5. Po přihlášení zapište sériové číslo spolu s odpovídajícím číslem zóny do programovacích tabulek na konci tohoto manuálu. 6. Zopakováním bodů 3 5 přihlaste postupně všechny adresovatelné prvky. 7. Programování ukončíte stiskem [#]. POZNÁMKA: Po přihlášení všech adresovatelných detektorů je třeba zadat ještě AML kód. Více podrobnosti je v kapitole Programování zón Adresovatelné detektory nebudou fungovat správně dokud nenaprogramujete správně definici zón v sekcích [001] [004]. Je třeba také správně naprogramovat atribut bezdrátová/adresovatelná každé adresovatelné zóně v sekcích [101] [132]. Další informace najdete v Instalačním manuálu ústředny PC5010. U požárních adresovatelných detektorů je třeba nastavit typ zóna na [87] zpožděná nebo [88] standardní požární zóna. 7

8 PROGRAMOVÁNÍ 3.4 Kontrola prvků a modulů v systému Znovunačtení modulů kontrolovaných ústřednou PC5010 se aktivuje vstupem do sekce [903]. Jestliže ústředna zjistí přítomnost modulu PC5100, rozsvítí LED kontrolku 15 na LED klávesnici a na LCD klávesnici se zobrazí hláška PC5100. Prvky jsou kontrolovány jako zóny. Úroveň ochrany pro AML prvky je stejná jako pro zóny ( NC smyčka, jednoduché, dvojité zakončovací rezistory) Další informace najdete v instalačním manuálu ústředny PC Vyjmutí AML prvku Před odpojením AML prvku je nutné ho nejprve odhlásit ze systému. Podle popisu v kapitole 3.2 zadejte na místo sériového čísla vyjímanému prvku [00000]. POZNÁMKA: Je vhodné vypnout veškeré napájení ústředny aby byly vymazány poruchy odhlašovaného prvku. 3.6 Přemístění AML prvku Přemístění se provádí následovně. Nejprve je nutné prvek odhlásit postupem v kapitole 3.5 a pak znovu přihlásit podle postupu v kapitole Ostatní programování Sekce [01] [32]: Čísla zón V těchto sekcích se přiřazují jednotlivým zónám adresovatelné prvky. Viz kapitola 3.2. Sekce [97] Volba 1 Test chůzí kontrolka ZAP Zapnutím této volby bude při Tesu chůzí zapnutá LED kontrolka na pohybových detektorech a na detektorech tříštění skla. Budou-li detektory pracovat správně, LED kontrolka bude indikovat jejich funkci. POZNÁMKA: Tato funkce nezapíná vlastní Test chůzí, ale zapíná LED kontrolky na detektorech. Průběh Testu chůzí je popsán v instalačním manuálu ústředny PC5010. PIR detektory budou reagovat na pohyb. Jestliže se rozsvítí LED kontrolka, je detektor v činnosti. K testování detektorů tříštění skla je třeba také zapnout volbu 4. Více podrobností o testování najdete v instalačním manuálu k detektoru AMA-100. Jakmile ukončíte Test chůzí, přepněte volbu 1 v sekci [97] na Vypnuto. Volba 2: Test kouřových detektorů po ukončení instalace Tuto volbu zapněte před testem adresovatelných detektorů. Test se spustí, jakmile vystoupíte z instalačního režimu. Modul PC5100 testuje každý kouřový detektor následovně: Aktivuje testovací výstup každého detektoru a sleduje jeho alarmový stav. 8

9 PROGRAMOVÁNÍ Vypne testovací výstup kouřového detektoru a sleduje jeho reset. Jestliže modul PC5100 nepřijme alarmový signál z adresovatelného kouřového detektoru, po skončení testu bude generována porucha. Porucha se odstraní, když následující test proběhne bez závad. Jestliže modul PC5100 nepřijme signál obnovení z kouřového detektoru, po skončení testu zůstane detektor ve stavu alarmu. Alarm se utiší po obnově zóny. Po spuštění testu nevstupujte do instalačního režimu následujících 60 sekund. Modul PC5100 vypne tuto volbu jakmile bude test kompletní. POZNÁMKA: Jestliže v době testu se dostane do detektoru kouř, zóna bude v poplachovém stavu jakmile bude test kompletní. Volba 3: 24-hodinový test Po zapnutí této volby bude ústředna pravidelně denně v 11:00 odpoledne provádět test kouřových detektorů. Volba 4: Test detektorů tříštění skla Touto volbou se zapíná test detektorů tříštění skla AMA-100 pomocí testeru AFT Po zapnutí této volby pokračujte postupem popsaným v instalačním manuálu ústředny PC5010. Detektor AMA-100 nebude reagovat na tester AFT-100 dokud nebude tato volba zapnuta. Vypnutím této volby ukončíte test detektorů tříštění skla. Sekce [98] AML kód DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Je velmi důležité naprogramovat AML kód k zajištění bezpečnosti systému. AML kód je dvoumístné číslo, které funguje jako bezpečnostní zámek pro AML detektory. Po přihlášení všech AML detektorů musí být změněn z továrního nastavení 00 na libovolné hexadecimální číslo (01 FF). Změněný kód je odeslán do všech detektorů. Žádný detektor s jinak nastaveným kódem nebude fungovat. Při odhlašování detektoru ze systému se jeho kód změní zpět na 00, aby jej bylo možné přihlásit do jiného systému. Sekce [99] Reset na tovární nastavení K návratu na tovární hodnoty zadejte číslo sekce [99] a potom [55] POZNÁMKA: Před dalším programováním modulu PC5100 je nutné vystoupit pomocí klávesy # z instalačního programování. Pak je možné znovu vstoupit do instalačního režimu povelem [*] [8] [Instalační kód]. 3.8 Testování systému Ověřte zda každý prvek pracuje podle předpokladu. Po ukončení instalace je třeba provést Test chůzí. Vlastní průběh testu je popsán v kapitole 3.7 9

10 Programovací tabulky KAPITOLA 4 [805] PC5100 rozšířené programování Zóna sériové registrační číslo Implicitně [01] Zóna 1 [17] Zóna 17 [02] Zóna 2 [18] Zóna 18 [03] Zóna 3 [19] Zóna 19 [04] Zóna 4 [20] Zóna 20 [05] Zóna 5 [21] Zóna 21 [06] Zóna 6 [22] Zóna 22 [07] Zóna 7 [23] Zóna 23 [08] Zóna 8 [24] Zóna 24 [09] Zóna 9 [25] Zóna 25 [10] Zóna 10 [26] Zóna 26 [11] Zóna 11 [27] Zóna 27 [12] Zóna 12 [28] Zóna 28 [13] Zóna 13 [29] Zóna 29 [14] Zóna 14 [30] Zóna 30 [15] Zóna 15 [31] Zóna 31 [16] Zóna 16 [32] Zóna 32 [97] Speciální funkce volby 1-3 (Implicitně VYP) Volba Zap Vyp 1 Test chůzí LED zapnuta Test chůzí LED vypnuta 2 Test kouř. det. po instalaci Kouřový test vypnut 3 24hod test kouřových det. 24hod test vypnut 4 Test det. tříštění skla Test detektorů tříštění vypnut 5-8 Pro budoucí použití [98] AML kód (Implicitně 00) [99] Reset na tovární nastavení Vložením [55] v této sekci se modul PC5100 vrátí do továrního nastavení. 10

11

12 KELCOM International 2002 Tomkova 142 A, CZ Hradec Králové Tel: Fax: Vytištěno v České republice

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice.

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice. Úvod Klávesnice LCD5501Z32-433 je složena ze dvou zařízení přijímač LCD5501Z32 a klávesnice LCD5501Z, která zobrazuje stav systému na LCD displeji s předdefinovanými zprávami. Po přidání této klávesnice

Více

Instalační manuál PC Verze 3.12 DSC

Instalační manuál PC Verze 3.12 DSC Instalační manuál PC5132-433 Verze 3.12 DSC-8031-2 OBSAH UVEDENÍ DO PROVOZU...1 1.1 POUŽITÍ MANUÁLU 1 1.2 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 1 1.3 BEZDRÁTOVÉ PRVKY 2 1.4 BATERIE 2 NASTAVENÍ A PŘIPOJENÍ...3 2.1 VYBALENÍ

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

Instalační manuál RF Verze 5.0 DSC

Instalační manuál RF Verze 5.0 DSC Instalační manuál RF5132-433 Verze 5.0 DSC-8121-1 Uvedení do provozu KAPITOLA 1 V tomto manuálu je popsán postup instalace, programování a údržby modulu bezdrátového expandéru RF5132-433. Před instalací

Více

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz ESCORT cz Uživatelský manuál Cz-9138-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte přístupový kód (implicitně [*08]) a modul ESCORT zdvihne linku. Dálkový telefonický přístup Ovládání

Více

Uvedení do provozu. 1.1 Použití manuálu

Uvedení do provozu. 1.1 Použití manuálu Uvedení do provozu KAPITOLA 1 Děkujeme Vám za zakoupení bezdrátového expandéru RF5108-433. Tento modul je výsledkem několikaletého vývoje. Umožňuje připojit až 8 bezdrátových detektorů k následujícím zabezpečovacím

Více

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1 T-Link Programovací tabulky DSC-8083-1 Před zahájením programování modulu T-Link musíte zjistit od správce sítě následující údaje: 1. IP adresu pro modul T-Link. (Sekce [001]) 2. Masku sítě pro modul T-Link.

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-1

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-1 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-1 Technické údaje Modul ESCORT Odběr proudu - 150 ma (max. proudový odběr) Hlasová nápověda, Knihovna slov, Programové pojmenování, systému, bloků, zón,

Více

OBSAH ZAPOJENÍ ÚSTŘEDNY PC1565-2P...45 PC1565-2P V2.2 KOMPATIBILITA S MODULY..46

OBSAH ZAPOJENÍ ÚSTŘEDNY PC1565-2P...45 PC1565-2P V2.2 KOMPATIBILITA S MODULY..46 OBSAH KAPITOLA 1: ÚVOD DO SYSTÉMU 1.1 SPECIFIKACE... 1 1.2 PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ... 2 1.3 VYBALENÍ... 2 KAPITOLA 2: UVEDENÍ DO PROVOZU 2.1 POSTUP INSTALACE... 3 2.2 POPIS SVOREK... 3 2.3 ZAPOJENÍ A POUŽITÍ

Více

Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456

Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus s.r.o., Třebíč, Smila Osovského 35, tel. 0618/21440 strana 0 OBSAH 1.0 Popis 1 2.0 Instalace

Více

PC4020 v3.3 Instalační manuál

PC4020 v3.3 Instalační manuál PC4020 v3.3 Instalační manuál DLS-3 v1.3 DSC-8062-1 Zapojení ústředny...ii Kapitola 1: Úvod 1.1 Co najdete v krabici...1 1.2 Specifikace a vlastnosti...1 Kapitola 2: Instalace a kabeláž 2.1 Naplánování

Více

PC4164 v2.1 Instalační manuál

PC4164 v2.1 Instalační manuál PC4164 v2.1 Instalační manuál DSC-8058-1 OBSAH ÚVOD...2 1.1 PŘÍPRAVA 2 1.2 POUŽITÍ MANUÁLU 3 1.3 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MODULU PC4164 4 1.4 BEZDRÁTOVÉ PRVKY 4 UVEDENÍ DO PROVOZU...5 2.1 VYBALENÍ 5 2.2 INSTALACE

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Verze 1.0 DSC

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Verze 1.0 DSC INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Verze 1.0 DSC-8018-1 Technické údaje Modul ESCORT Odběr proudu -režim standby 65 ma při spojení s domácím telefonem 150 ma při spojení s dálkovým telefonem 130 ma Kompatibilní s ústřednami

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

Programovací tabulky. PC5010 Verze 1.0

Programovací tabulky. PC5010 Verze 1.0 Programovací tabulky PC5010 Verze 1.0 Tento manuál je určen pro softwarovou verzi 1.0 Obsah Záznamy PC5010 Přiřazení zón 1-16 2 PC5010 Přiřazení zón 17-32 3 Programování klávesnic [000] Přiřazení klávesnic

Více

Přiřazení zón. PC Přiřazení zón Zóna 9

Přiřazení zón. PC Přiřazení zón Zóna 9 Přiřazení zón PC 5010 - Přiřazení zón 1-16 Atributy zóny Sériové číslo (bezdrátové) Bezdrátová Zpoždění komunikace Limit alarmu Lze zapnout Odpojení Zvonkohra Přerušovaná / Trvalá Tichá / Hlasitá Číslo

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Stmívací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Art.4203 Instalační manuál

Art.4203 Instalační manuál DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Digitální venkovní panel (pro digitální audio/video systémy Videx VX2200) Art.4203 Instalační manuál Kelcom Int. s.r.o. Tomkova 142A 500 26 Hradec Králové tel.: 495 513 886

Více

Úvod do systému. 1.1 Specifikace K A P I T O L A 1

Úvod do systému. 1.1 Specifikace K A P I T O L A 1 1.1 Specifikace Úvod do systému K A P I T O L A 1 osm plně programovatelných zón na desce ústředny 38 přístupových kódů: 32 uživatelských, 1 Master kód, 2 pro správce bloků, 2 tísňové, 1 pro údržbu lze

Více

LCSP. EM/MF Kódová klávesnice s bezdotykovou čtečkou. Instalační manuál Verze 1.0

LCSP. EM/MF Kódová klávesnice s bezdotykovou čtečkou. Instalační manuál Verze 1.0 EM/MF Kódová klávesnice s bezdotykovou čtečkou Instalační manuál Verze. Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova, Hradec Králové, Česká republika tel.: + fax: + obchod@kelcom.cz www.kelcom.cz XPR--

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

manuál S E C U R I T Y S Y S T E M S PC5020 v3.2 DLS-3v1.3 a vyšší DSC-8074-1

manuál S E C U R I T Y S Y S T E M S PC5020 v3.2 DLS-3v1.3 a vyšší DSC-8074-1 Instalační manuál S E C U R I T Y S Y S T E M S PC5020 v3.2 DLS-3v1.3 a vyšší DSC-8074-1 Obsah Kapitola 1: Úvod do systému 1 1.1 O Vašem zabezpečovacím systému...1 1.2 O soupravě přiložených manuálů...1

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 VLASTNOSTI Modul řady 1155 Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek (dvě tlačítka přímo na modulu) Konektor pro připojení rozšiřujícího modulu

Více

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému...

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému... Obsah Obsah... 1 Úvod... 3 Kapitola 1: Základní funkce systému... 4 1.1 Základní informace...4 1.2 Zapnutí...4 1.3 Ostatní způsoby zapnutí...5 1.4 Vypnutí...6 1.5 Paměť poplachů...7 1.6 Hlasitá signalizace

Více

Strana 1 (celkem 11) - 1 -

Strana 1 (celkem 11) - 1 - Strana 1 (celkem 11) - 1 - Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Výroba a zapojení výukového panelu bezpečnostních technologií ZOUL Antonín - 1 - Strana

Více

Instalační manuál PC-D248-K. Venkovní videojednotka s klávesnicí

Instalační manuál PC-D248-K. Venkovní videojednotka s klávesnicí Instalační manuál PC-D248-K Venkovní videojednotka s klávesnicí Obsah OBSAH...2 1 POPIS...3 1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2 MONTÁŽ...5 2.1 VÝMĚNA JMENOVKY... 5 3 ZAPOJENÍ...6 3.1 ZAPOJENÍ ZÁMKŮ... 6 3.1.1

Více

PK55XX / RFK55XX 433. Instalační manuál Česky

PK55XX / RFK55XX 433. Instalační manuál Česky PK55XX / RFK55XX 433 verze 1.1 Instalační manuál Česky Varování: Omezení týkající se používání a fungování výrobku a informace o omezení v souvislosti s ručením výrobce najdete v příručce pro instalaci

Více

Obsah. Část 1: Záznamy 1. Část 7: Nastavení pro downloading 21. Část 8: Programování PGM výstupů 22. Část 2: Programování klávesnic 4

Obsah. Část 1: Záznamy 1. Část 7: Nastavení pro downloading 21. Část 8: Programování PGM výstupů 22. Část 2: Programování klávesnic 4 Obsah Část 1: Záznamy 1 Záznamy...... 1 Programování zón (souhrnné informace)... 2 Část 2: Programování klávesnic 4 Část 3: Základní programování 5 Definice zón...... 5 Systémové časy a kódy...... 6 Volby

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2. Instalační příručka ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2. Instalační příručka ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Instalační příručka ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM Obsah Sekce Popis Strana Kapitola 1: Úvod do systému 1 Kapitola 2: Instalace a zapojení 2 2.1 Zapojení sběrnice 3 2.2 Zapojení zón 3 2.3

Více

EXPANDÉR NA DIN LIŠTU int-iors_cz 06/17

EXPANDÉR NA DIN LIŠTU int-iors_cz 06/17 INT-IORS INT-ORS EXPANDÉR NA DIN LIŠTU int-iors_cz 06/17 Expandér INT-IORS umožňuje rozšíření systém o 8 programovatelných drátových zón a 8 drátových programovatelných výstupů. Expandér INT-ORS E umožňuje

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Průvodce programováním.

Průvodce programováním. Průvodce programováním. PC1000 je programována prostřednictvím klávesnice. Paměť systému je typu EEPROM, tzn. neztrácí informaci ani po výpadku napájení a může být cca l000x přeprogramována. Základní informace

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

Kapitola 1: Úvod do systému

Kapitola 1: Úvod do systému Kapitola 1: Úvod do systému 1.1 Specifikace Programování pomocí počítače PC585v2.3 lze programovat pomocí programu DLS 1 v6.7 a vyšší Flexibilní konfigurace zón čtyři plně programovatelné zóny na desce

Více

GENERÁTOR HLASOVÝCH ZPRÁV INT-VMG. 1. Vlastnosti. 2. Specifikace. 3. Popis činnosti

GENERÁTOR HLASOVÝCH ZPRÁV INT-VMG. 1. Vlastnosti. 2. Specifikace. 3. Popis činnosti GENERÁTOR HLASOVÝCH ZPRÁV INT-VMG int-vmg_cz 06/17 Modul INT-VMG umožňuje hlasité přehrávání uložených zpráv, pokud nastane určitá událost. Může být použit ve spojení s ústřednami INTEGRA (jako výstupový

Více

Kódová klávesnice a čtečka čipů CP1000 Čtečka RFID čipů 125 khz

Kódová klávesnice a čtečka čipů CP1000 Čtečka RFID čipů 125 khz UŽIVATELSKÝ NÁVOD Kódová klávesnice a čtečka čipů CP1000 Čtečka RFID čipů 125 khz 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 2 3. Instalace... 2 4. Uložení uživatelských čipů (karet)... 2 4.1. Uživatelská pozice

Více

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Zabezpečovací ústřednu Visonic lze monitorovat a ovládat z mobilního telefonu. Lze k tomu použít webový prohlížeč v telefonu, nebo také mobilní aplikaci.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

KNX INTEGRAČNÍ MODUL INT-KNX

KNX INTEGRAČNÍ MODUL INT-KNX KNX INTEGRAČNÍ MODUL INT-KNX int-knx_cz 09/11 Modul INT-KNX integruje zabezpečovací systém INTEGRA s KNX systémem, takže ústředna může ovládat aktory připojené ke sběrnici KNX a zařízení na sběrnici mohou

Více

Používání funkcí 1. Když je klávesnice v klidu, tak se na ní zobrazí datum a čas.

Používání funkcí 1. Když je klávesnice v klidu, tak se na ní zobrazí datum a čas. Rychlá referenční příručka Tento manuál je pro uživatele typu základní a pokročilí. Každý typ uživatelů může mít přístup k rozdílnému souboru funkcí. Symboly a uvedené dále v titulku každého návodu zobrazují

Více

Sfera Keypad Module. Instalační manuál 07/12-01 PC

Sfera Keypad Module. Instalační manuál 07/12-01 PC 353000 Sfera Keypad Module Instalační manuál 07/12-01 PC 2 Obsah Numerická klávesnice 1 Úvod 4 1.1 Varování a doporučení 4 2 Popis 5 2.1 Hlavní funkce 5 2.2 Čelní pohled 6 2.3 Zadní pohled 7 3 Konfigurace

Více

WS4920 v1.0. Instalační manuál DSC-8156-1

WS4920 v1.0. Instalační manuál DSC-8156-1 WS4920 v1.0 Instalační manuál 1 DSC-8156-1 WS4920 je kompatibilní s následujícími bezdrátovými prvky: Magnetický kontakt Zabezpečovací ústředna Bezdrátový přijímač WS4945 WS4975 Pohybový detektor WS4904

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. antivandal kódová klávesnice. Série ROCK

INSTALAČNÍ MANUÁL. antivandal kódová klávesnice. Série ROCK INSTALAČNÍ MANUÁL antivandal kódová klávesnice Série ROCK 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Vlastnosti systému...2 3. Instalace klávesnice na zeď...2 4. Popis a zapojení...2 5. Programování klávesnice...3 5.1.

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

Obsah. Kapitola 5: Programování sekcí 20. Kapitola 1: Úvod do systému 1. Kapitola 2: Instalace a zapojení 5. Kapitola 3: Programování 11

Obsah. Kapitola 5: Programování sekcí 20. Kapitola 1: Úvod do systému 1. Kapitola 2: Instalace a zapojení 5. Kapitola 3: Programování 11 Obsah Kapitola 1: Úvod do systému 1 1.1 O Vašem zabezpečovacím systému... 1 1.2 O soupravě přiložených manuálů... 1 1.3 Specifikace...... 1 1.4 Přídavná zařízení...... 2 1.5 Vybalení...... 4 Kapitola 2:

Více

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ Pokročilé programování umožňuje uživateli uživatelsky přizpůsobit řídící panel, aby reagoval různě při různých okolnostech. Hlavními rysy jsou: Jestliže je vybuzen senzor, řídící

Více

Klávesnice Power. Klávesnice nereaguje na stisk klávesy, tváří se jako mrtvá Omezení LCD klávesnic. Omezení LED klávesnice

Klávesnice Power. Klávesnice nereaguje na stisk klávesy, tváří se jako mrtvá Omezení LCD klávesnic. Omezení LED klávesnice Tipy a triky Klávesnice Power Klávesnice nereaguje na stisk klávesy, tváří se jako mrtvá Omezení LCD klávesnic Omezení LED klávesnice Reset klávesnice na implicitní hodnoty LCD klávesnice zobrazuje poruchu

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

VHC-1-KL / VHC-1-KL-ZAP

VHC-1-KL / VHC-1-KL-ZAP VHC-1-KL / VHC-1-KL-ZAP Instalační manuál Venkovní videojednotka s klávesnicí VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 15:30)

Více

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL Bezpečnostní GSM alarm systém Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL První zapnutí Vložte kartu SIM do hlavní jednotky, zapojte kabely a správně namontujte GSM anténu. Potom zapojte napájecí adapter do napájení.

Více

Výstupní modul GVM16P

Výstupní modul GVM16P Výstupní modul GVM16P Instalační a programovací manuál Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. Havránkova 33 BRNO - Dolní Heršpice 619 00, tel.: +420 543 558 100 a 111, fax: +420 543 558 117 a

Více

Návod k použití pro fóliovou klávesnici

Návod k použití pro fóliovou klávesnici Návod k použití pro fóliovou klávesnici Čísla položek Fóliová klávesnice horizontální: EA-KC2-101 Fóliová klávesnice vertikální: EA-KC2-102 Řídící jednotka: EA-KC2-201 Řídící jednotka EA-KC2-201 1. Přípojka

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

PRT3 tiskový modulu manuál pro EVO ústředny

PRT3 tiskový modulu manuál pro EVO ústředny PRT3 tiskový modulu manuál pro EVO ústředny Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným nebo nesprávným použitím produktu. I

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

SC Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře. Instalační manuál Verze 1.0

SC Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře. Instalační manuál Verze 1.0 SC24000 Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře Instalační manuál Verze 1.0 Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova 142, 500 03 Hradec Králové, Česká republika tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495

Více

ESII-2.12.2 Stmívací jednotka

ESII-2.12.2 Stmívací jednotka Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.2 Stmívací jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

PC1616 / PC1832 / PC1864. Instalační manuál. PC 1616 / PC 1832 / PC 1864 v4.1 DLS 2002 a vyšší DSC

PC1616 / PC1832 / PC1864. Instalační manuál. PC 1616 / PC 1832 / PC 1864 v4.1 DLS 2002 a vyšší DSC PC1616 / PC1832 / PC1864 Instalační manuál PC 1616 / PC 1832 / PC 1864 v4.1 DLS 2002 a vyšší DSC-8122-1 Obsah Kapitola 1: Úvod do systému 1 1.1 O Vašem zabezpečovacím systému...1 1.2 Přiložené manuály...1

Více

PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17

PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17 TD-1 PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17 1. Použití Detektor měří teplotu a může poskytovat informaci o: příliš nízké teplotě, např. ve sklenících, květinářstvích, dětských pokojích aj.; příliš

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. PC 5928 Verze 1.0

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. PC 5928 Verze 1.0 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA PC 5928 Verze 1.0 Technická specifikace PC 5928 - modul audiokomunikace pro připojení stanic interkomu klidový proudový odběr modulu - 65 ma maximální proudový odběr modulu - 100 ma

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

ESII Roletová jednotka

ESII Roletová jednotka Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.3 Roletová jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL int-s_cz 04/06 Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení

Více

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou DH16A-10DT DH16A-20DT DH16A-12DT Strana 1 Obsah DH16A-10DT...3 Specifikace...3 DH16A-20DT...4 Specifikace...4 Instalace DH16A-10DT, DH16A-20DT...5 Zapojení...6

Více

GSV5 MODUL GSV5. Kompletní uživatelský manuál. Verze SW 2.01b. Seco

GSV5 MODUL GSV5. Kompletní uživatelský manuál. Verze SW 2.01b. Seco MODUL Kompletní uživatelský manuál Verze SW 2.01b Seco-9409-2 Tento manuál se skládá z 2 manuálů Mobilní aplikace Secolink Pro a cloud ALARMSERVER.NET Obsah Ovládání systému hlasovým průvodcem... 3 Ovládání

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Návod na použití E KR11

Návod na použití E KR11 Návod na použití E KR11 Popis Kódová klávesnice a zároveň i čtečka karet je určena pro venkovní / vnitřní použití. Zařízení lze provozovat samostatně nebo jej lze zapojit do větších systémů pomocí výstupu

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

PMD2P. Analogový bezdrátový PIR detektor pohybu s imunitou vůči zvířatům do 18kg. Instalační návod

PMD2P. Analogový bezdrátový PIR detektor pohybu s imunitou vůči zvířatům do 18kg. Instalační návod PMD2P Analogový bezdrátový PIR detektor pohybu s imunitou vůči zvířatům do 18kg Instalační návod Obsah 1 Popis...3 2 Instalace...3 3 Dvojitý ochranný mechanismus - zeď a kryt...3 4 Napájení bezdrátového

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz Sebury BC-2000 Manuál karta / karta + kód / kód nebo karta samostatný provoz VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00,

Více

Sebury BC Manuál. Kód + karta. Samostatný provoz / Wiegand 26. Dokumentace vytvořena dne strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC Manuál. Kód + karta. Samostatný provoz / Wiegand 26. Dokumentace vytvořena dne strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. BC200 Sebury BC-200 Manuál Kód + karta Samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 2.8.20 JM VARIANT plus s.r.o. strana K3/K5/BC2000 Popis Čtečka karet s klávesnicí pro autonomní pouţití.

Více

AV8-ZAP/AV16-ZAP. Instalační manuál. Venkovní audiojednotky

AV8-ZAP/AV16-ZAP. Instalační manuál. Venkovní audiojednotky AV8 / AV16 AV8-ZAP/AV16-ZAP Instalační manuál Venkovní audiojednotky Obsah OBSAH...2 1 POPIS...3 1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 1.2 KOMPATIBILITA... 3 1.3 POPIS JEDNOTKY... 4 1.3.1 Jednotky AV8 / AV16...

Více

Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD. KIT VIDEO VDS iloft

Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD. KIT VIDEO VDS iloft KIT VIDEO VDS FERMAX4960, 4961, 4962, 49627 Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD KIT VIDEO VDS iloft 1 OBSAH Část 1: Instalační návod Instalace napájecího zdroje... 3 Programování videotelefonu. Svorkovnice dveřního

Více

Instalační manuál RF5501-433. verze 5.0

Instalační manuál RF5501-433. verze 5.0 Instalační manuál RF5501-433 verze 5.0 UPOZORNĚNÍ: Prostudujte, prosím, důkladně tento Instalační manuál, obsahuje informace o omezení funkcí a použití výrobku a informace o omezeném ručení výrobce. DSC-8103-1

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus spínací jednotka PC režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2 EWS/EWSi Instalační manuál Verze 1. Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova 14A, 500 6 Hradec Králové, Česká republika tel.: +40 495 513 886 fax: +40 495 318 88 obchod@kelcom.cz www.kelcom.cz XPR-9304-3

Více

Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B

Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B Blahopřejeme, koupili jste vysoce kvalitní produkt firmy Comelit. Tento produkt odpovídá všem právním úpravám a normám evropské unie. Děkujeme

Více

Systémový manuál. Upozornění:

Systémový manuál. Upozornění: Systémový manuál Upozornění: Tento manuál obsahuje informace o omezení funkcí a použití výrobku a informace o omezeném ručení výrobce. Je proto nezbytné celý manuál dokonale prostudovat PC6010 Verze softwaru

Více

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze Technická specifikace Dodávka energie Dodávka energie pro externí příslušenství Síla motoru Ochranná pojistka Ochrana Pracovní teplota

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Uživatelský manuál. KNXpar

Uživatelský manuál. KNXpar KNXpar Uživatelský manuál verze 1.1 řízení zabezpečovacích ústředen Paradox ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Paradox montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte třímístný kód pro místní a dálkové ovládání (implicitně * * *), modul ESCORT 5580 zdvihne

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

SIR10S. Trojitý PIR detektor s odolností proti zvířatům Instalační manuál

SIR10S. Trojitý PIR detektor s odolností proti zvířatům Instalační manuál SIR10S Trojitý PIR detektor s odolností proti zvířatům Instalační manuál 1. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Pohybový senzor 1 Pohybový senzor 2 Pohybový senzor 1 Alarmová LED č.1 LED červeně svítí nebo

Více

Programovací tabulky. S E C U R I T Y S Y S T E M S PC 5020 v3.2 DLS-3 v1.3 a vyšší DSC

Programovací tabulky. S E C U R I T Y S Y S T E M S PC 5020 v3.2 DLS-3 v1.3 a vyšší DSC Programovací tabulky S E C U R I T Y S Y S T E M S PC 5020 v3.2 DLS-3 v1.3 a vyšší DSC-8074-3 Obsah Část 1: Záznamy 1 Záznamy...1 Programování zón (souhrnné informace)...2 Část 2: Programování klávesnic

Více

DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA BREAK-TDW

DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA BREAK-TDW Optické převodníky sběrnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA BREAK-TDW a * + DIN35-LOCK* Digitální modulace 1x MM/SM univerzální optický port s WDM 2x data BUS (0-10V) 1x relé LOCK NO/NC Přepěťová

Více