Obsah. 1. Úvodní slovo, poděkování. 2. Poslání a cíle činnosti. 3. Činnost. 4. Statistika. 5. Organizační struktura. 6. Prezentace. 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Úvodní slovo, poděkování. 2. Poslání a cíle činnosti. 3. Činnost. 4. Statistika. 5. Organizační struktura. 6. Prezentace. 7."

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvodní slovo, poděkování 2. Poslání a cíle činnosti 3. Činnost 4. Statistika 5. Organizační struktura 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok Spolupráce 2

3 1. Úvodní slovo Patří k běžným lidským vlastnostem, že ve chvílích, kdy konečně dosahujeme svých vysněných met, podléháme rádi pocitu, že TEĎ už všechno půjde tak nějak snáz, lépe a bez tolik vyčerpávajících zádrhelů. Stejně tak i my, v hejnické Mateřídoušce o. s., jsme si ve chvíli, kdy se nám loni dostalo naprosto mimořádného ocenění z míst pro nás nejvyšších, tedy přímo z ministerstva práce a sociálních věcí, začali na chvilinku myslet, že bude už jen dobře. Ale jak se říká, člověk míní a život mění. Rok 2010 k nám vstoupil s diářem nabitým nikoli rutinními úkoly, ale se spoustou nových, dosud zcela neznámých výzev. Ekonomická krize, která v roce 2009 hrozila ještě převážně anonymním průmyslovým gigantům a státním ekonomikám, se v roce 2010 s definitivní platností přestěhovala k jednotlivému občanovi domů. Tento holý fakt se nemohl nepromítnout do naší práce problémy, které dříve trápily jen někoho, najednou zaútočily téměř na všechny. Následně všechno, co se nám až doposud podařilo pro naše rodiny zajistit a vybudovat, jsme nyní museli začít znovu pracně obhajovat. Osm let praxe se ale nedá zapřít, takže se nám nakonec povedlo naše projekty a služby nejen udržet, ale opět také i zkvalitnit a rozšířit: Díky obrovské snaze přímo z řad našich místních spolupracovníků se nám podařilo spustit nový redakční systém naše webové stránky mají naprosto profesionální vzhled a navíc spoustu chytrých programů až nadstandardních funkcí. Na základě našeho smutného objevu o žalostném stavu zoubků většiny nejmladší české populace se nám podařil téměř husarský kousek akce Zdravý úsměv v MC se na náš popud a podle námi vypracovaného plánu rozjela napříč celou naši zemí! Jenže v srpnu přišla další Osudová. Povodně, jaké v našich končinách nikdo nepamatoval, NĚJAK zasáhly všechny obyvatele regionu. Mateřídoušku o. s. povodeň zastihla těsně před zahájením jedné z našich nejoblíbenějších akcí vůbec před letním indiánským táborem v Bílém Potoce, na který se po celý rok těšily desítky rodičů a dětí. Voda ho odnesla dříve, než stačil začít. V té chvíli však nebyl čas ani prostor pro lítost. Jako mnohé jiné organizace, stala se i naše Mateřídouška pro léto 2010 nejen Centrem pro rodiny s dětmi, ale ještě navíc také Centrem pro pomoc VŠEHO DRUHU, protože tváří tvář takové zkáze se snad ani nic jiného dělat nedá. Proto kdybychom teď měli zodpovědět hypotetickou otázku, co se nám v roce 2010 povedlo a na co jsme nejvíce pyšní odpověď by zněla asi nějak podobně: Vše, co jsme si na začátku roku předsevzali a naplánovali, jsme navzdory všem těžkostem nakonec také dodrželi s výjimkou již zmíněného indiánského pobytu v Bílém Potoce. 3

4 Naše denní praxe nás znovu utvrdila v tom, že náš záběr a nasazení skutečně řadí hejnickou Mateřídoušku o. s. k mimořádně profesionálně fungujícím centrům v naší zemi. Nabízíme svého druhu maximum, v nejlepší možné kvalitě, jaké jsme schopni a při dodržení co nejnižších provozních nákladů. Naše loňské ocenění tedy bylo nanejvýš oprávněné a nanejvýš zasloužené pro VŠECHNY, kteří se na chodu Mateřídoušky, nebo na jejích dílčích projektech nějak zasloužili. Kolonku má dáti dal má tak Mateřídouška pro rok 2010 opět v dokonalé shodě a to nám umožňuje cítit se alespoň na chvíli spokojeně. Probouzí to v nás ale také nesmírnou vděčnost a potřebu naprosto upřímně se poděkovat všem, kdo nám svou pomocí jakoukoliv pomocí pomáhají nejen udržet naši Mateřídoušku v chodu, ale kteří se tak také stávají spolutvůrci všeho toho dobrého, co Mateřídouška rodinám a lidem v našem kraji přináší a chce i nadále přinášet. Za to vše vám patří náš dík! Jen díky tomu, že věříme v pozitivní přínos naší práce a přejeme si maximum z jejího obsahu zachovat i do budoucna, rozhodli jsme se již teď, s předstihem znovu zrekapitulovat celou naší dosavadní činnost. Aktuální vývoj naší společnosti, zejména ten ekonomický, totiž již teď hrozí zásadními škrty ve většině všech rozpočtů a bylo by od nás nezodpovědné zavírat před touto skutečností oči. Proto jsme rozhodnuti své další plány přizpůsobit této nové situaci. Vždyť už víme, jak chutná dosahovat stále výš, víme, jakou chuť má úspěch. A víme také, že přinejmenším ještě nějakou dobu, bychom se za podobnými a ještě většími úspěchy mohli klidně dál honit a zakládat tak na sádle svým velikášským pocitům:.. toho všeho jsme dosáhli! Mateřídouška o. s. ale není soukromou firmou a našimi hlavními cíly tedy nesmí cloumat žádné egoistické choutky. Naše úvahy také nesmí být krátkozraké a chceme-li naše centrum skutečně udržet, musíme jednat bezmála jako váleční stratégové. Proto jsme se nově rozhodli, že z větší části ukončíme to, čemu by se také mohlo říkat expanzivní marketingová politika, neboli další rozšiřování našich služeb a projektů. Nebudeme přistavovat další a další patra celorepublikové slávě hejnické Mateřídoušky, ale svůj um nyní budeme šetřit především pro své vlastní, domácí klienty - pro rodiny z Hejnicka a jejího nejbližšího okolí. Pomáhat je ale třeba všude, a protože právě to je nám vlastní, bude pro nás poměrně těžké ukončit některé přespolní projekty, které již navíc začaly nést své vlastní ovoce. Bude pro nás těžké přestat pomáhat i těm dalším potřebným, ale situace si to bohužel tak žádá. Naše nové cíle se tedy snad z pohledu toho, čeho jsme již v minulosti dosáhli, mohou jevit méně odvážné, nebo dokonce malé. My však chceme i nadále skutečně pomáhat, nikoliv jen malovat ještě krásnější vzdušné zámky, které by pro vás ale nikdy nikdo nepostavil... A proto vás prosíme, zůstaňte i nadále našimi fandy. 4

5 Zůstaňte prosím věrní myšlence, že i tady u nás v pohraničí, daleko od Prahy a jejího velkého světa, se můžeme a musíme neustále pokoušet o lepší a plnější život. Nenechme si nikdy od nikoho namluvit, že nám a našim dětem by snad mělo stačit jen jakési pouhé přežívání.. 5

6 2. Poslání a cíle činnosti Centrum Mateřídouška, o. s. bylo založeno v dubnu 2003, jako nezávislé, dobrovolné občanské sdružení (nezisková organizace). Funguje na principu vlastní aktivity členů, především matek, ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. Posláním sdružení je podpora fungující rodiny, prostřednictvím aktivizačních, vzdělávacích, volnočasových aktivit pro rodiče a děti. Hlavním cílem činnosti sdružení pro naplňování poslání je provozování mateřského a rodinného centra, jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání. Za svoji činnost získalo Centrum Mateřídouška, o. s. v roce 2006 certifikát Společnost přátelská rodině V roce 2009 získalo sdružení status Organizace uznatelná MPSV na léta pro činnost v oblasti prorodinných aktivit Centrum Mateřídouška, o. s. nabízí: 1) POMOC SVÉPOMOCÍ - Vzájemné naslouchání - Výměnu zkušeností - Dávání a příjímání - Vzájemnou službu - Laické poradenství 2) PROGRAMY a) Pravidelné - Volná herna - Klubová setkání - Tématické oslavy svátků a tradic v průběhu roku b) Mimořádné - Projektové aktivity - Celorepublikové kampaně - Vzdělávací aktivity (besedy, přednášky, semináře, kurzy) - Volnočasové aktivity - Pobytové akce - Akce pro veřejnost (výstavy, divadla, oslavy svátků Vánoce, Velikonoce) 3) PORADNY - Rodinná poradna s kontaktní linkou - Poradna rané péče s kontaktní linkou - Kontaktní linka laktační poradny 4) DOPROVODNÉ SLUŽBY - Internet, inzerce, databáze odborných poraden, paralelní hlídání dětí, knihovna s odbornou rodinnou tématikou, CD, DVD. 6

7 5) INTEGRACI - Rodičům na mateřské dovolené prostor pro osobní růst. - Dětem přirozené prostředí vrstevníků, příprava do mateřské školky. 6) PREVENCI - Společenství v centru umožní na principu příkladu, včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Předchází se tak konfliktním situacím. V centru se učí rodiny efektivně využívat volný čas, čímž dochází podpoře a posilování partnerských a rodinných vztahů. 7) SPOLUPRÁCE - S organizacemi, institucemi, sdruženími, nadacemi se stejnou sférou zájmů. 8) ŠKOLU OBČANSKÉHO ŽIVOTA - Založení občanského sdružení a podílení se na činnosti shánění prostorů, financí, budování samosprávy, zajišťování programů, psaní projektů, komunikace s veřejností, vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění. 7

8 3. Činnost roku 2010 Řádná valná hromada sdružení proběhla Strategické plánování organizace proběhlo Jednání rady sdružení proběhly a Kontrola hospodaření proběhla Celoroční provoz poskytovaný prostřednictvím pravidelného programu, mimořádných a projektových akcí, které jsou součástí ročního plánu organizace. PRAVIDELNÝ PROGRAM: zahrnoval dopolední a odpolední programy, které byly k dispozici návštěvníkům od pondělí do pátka. PRO RODIČE S DĚTMI od 0-6 let věku: Prostory centra byly k dispozici návštěvníkům pro společné setkávání, sdílení a předávání zkušeností z oblasti rodinných kompetencí. (Volná herna, klubová setkání, vzdělávací programy, poradna rané péče, kontaktní linka rodinné a laktační poradny, pobytové akce). PRO RODIČE S DĚTMI: pohybové programy, výtvarné dílny, pobytové akce, vzdělávací programy (přednášky, besedy, semináře, poradna pro rodinu, kontaktní linka). PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ PÁRY, RODIČE, ŽENY, MUŽE: Prostory centra byly k dispozici návštěvníkům pro společné setkávání, sdílení a předávání zkušeností z oblasti partnerství a na podporu a posilování rodičovských kompetencí. Výtvarné dílny, Klub zdraví, pobytové akce, vzdělávací programy (přednášky, besedy, semináře, individuální poradna). Při programech byl nabízen paralelní program pro děti. PRO RODINY: Víkendové, zimní a letní pobyty, výlety, divadelní představení, výstavy, akce pro veřejnost konané v průběhu roku - oslavy svátků a tradic. MIMOŘÁDNÉ AKCE: Zahrnovaly aktivity, které byly k dispozici návštěvníkům v pracovních dnech v odpoledních hodinách a o víkendech. (možnost účasti celé rodiny) PROJEKTOVÉ AKCE A KAMPANĚ: Akce realizované v rámci celorepublikových kampaní Sítě mateřských center zaměřené na podporu a zapojení rodičů a dětí do dění rodinného centra, obce s cílem posílit tak místní společenství. Akce zaměřené na podporu a zkvalitňování partnerských, manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí. Součástí činnosti sdružení byly i nepravidelné aktivity z projektů, které byly zaměřené především na podporu fungující rodiny. 8

9 Poskytované služby v období od ledna prosince 2010 Pravidelné programy PONDĚLÍ ŠKOLIČKA II (pro rodiče s dětmi od 1 2 let) KONTAKTNÍ LINKA RANÉ PÉČE (pro rodiče) KLUB ZDRAVÍ (pro rodiče) VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) KONTAKTNÍ LINKA RODINNÉ PORADNY PARTNERSTVÍ (pro partnery, jednou měsíčně) ÚTERÝ ŠKOLIČKA I (pro rodiče s dětmi od 0 1roku) PORADNA RANÉ PÉČE (pro rodiče) VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) HRAVÉ ODPOLEDNE (pro rodiče s dětmi od 3 6 let) ANGLIČTINA HROU II(pro rodiče s dětmi od 3 6 let) ZPÍVÁNKY (pro rodiče s dětmi od 3 6 let) ŠIKULKY I (tvoření rodičů s dětmi 1x měsíčně) MINIHOPPÍK (pro děti od 3 6 let) DOBROVOLNICTVÍ II STŘEDA DOPOLEDNÍ MAMAKLUB S PARALELNÍM HLÍDÁNÍM DĚTÍ VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) KONTAKTNÍ LINKA RANÉ PÉČE (pro rodiče) PORADNA PRO RODINU ČTVRTEK ŠKOLIČKA III (pro rodiče s dětmi od 2 let) VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ (pro partnerské dvojice, těhotné ženy, rodiče) INDIVIDUÁLNÍ PORADNA PRO RODINU PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ (pro rodiče s dětmi od 0,5-3 roku) PÁTEK KLUB DVOJČAT KONTAKTNÍ LINKA RANÉ PÉČE (pro rodiče) VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) KONTAKTNÍ LINKA RODINNÉ PORADNY ŠIKULKY II (tvoření pro rodiče 1x měsíčně) DOBROVOLNICTVÍ (schůzka dobrovolníků) VEČERNÍ MAMAKLUB (relaxační večer) 9

10 Mimořádné akce Leden Divadelní představení, vařila myšička kašičku Setkání aktivních maminek Zimní pobyt rodičů a dětí Kitty Únor Zimní pobyt s dětským domovem Frýdlant, Hradec Zimní pobyt rodičů s dětmi, Jindřichův Dům Celorepubliková kampaň Masopust Kreativní dílna, Scrapbook CM ŽIRAFA Celorepubliková kampaň Národní týden manželství Šipkový turnaj Zážitkový seminář rodinný rozpočet - finanční svoboda I Březen Zážitkový seminář s Mgr. Emmerlingovou Zážitkový seminář - finanční svoboda II Zážitkový seminář finanční plánování 10

11 Duben Den otevřených dveří - 7. výročí založení CM o. s. Společné promítání v dětském domově Jeden svět Seminář Rodina a zaměstnání Setkání dobrovolníků_frýdlant Čarodějnice Pobyt - Soví noc - Jizerské hory Zážitkový seminář - Nepál, Indie Květen Úvodní přednáška rodičovské kompetence S úctou v dobrém Den matek Dny pro maminky v CM o. s. Pobyt pro manželské a partnerské dvojice - Sjíždění Vltavy Seminář rodičovské kompetence S úctou v dobrém I Respekt k porodu Setkání s dulou Mgr. Kateřinou Skočdopolovou Celorepubliková kampaň - Přijďte pobejt den otevřených dveří Ozdravný pobyt na chatě Jindřichův dům pro ženy s dětmi, rodiny Seminář rodičovské kompetence S úctou v dobrém II Pohádkový les Seminář rodičovské kompetence - S úctou v dobrém III Červen Seminář - preventivní program dentální hygieny Zdravé zoubky v MC Celorepubliková kampaň Táta dneska frčí - sportovní odpoledne Zahradní slavnost Červenec Společné stanování pro rodiče s dětmi a DD Pobyt pro muže_český ráj Srpen Indiánský tábor v Bílém Potoce Zážitkový seminář- Muzikoterapie Divadelní představení, Buchty a loutky Praha Neposlušná kůzlátka Výlet do Radvánovic Rozloučení s prázdninami Září Opékání vuřtů pro partnerské páry Setkání aktivních maminek Pohybové aktivity 7x Seminář - prevence dentální hygieny Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář - preventivní program pitný režim Seminář - preventivní program výživa kojenců, batolat Ambasadorka Jizerská nota tvůrčí dílny pro veřejnost 11

12 Říjen 5x Seminář prevence dentální hygieny Zdravý úsměv v MC 4x Setkání aktivních maminek Pobyt pro partnerské a manželské dvojice Společný výlet za kulturou Zážitkový seminář, cesta národními parky v USA 2x Seminář preventivní program výživa a vývoj dětí do 6 let Ambasadorka Listopad Noční přechod Jizerských hor 5x Setkání aktivních maminek 2x Seminář prevence dentální hygieny Zdravý úsměv v mateřských centrech Martinské tvoření Martinský průvod 2x Seminář Ambasadorka Seminář - Finanční svoboda rodinný rozpočet II Společné vánoční tvoření s dětským domovem Prosinec Výlet za kulturou Divadelní představení Buchty a loutky z Prahy Andělíček Toníček Vánoční Strom v MCDO výstava, prezentace, dílny pro rodiče a děti Setkání aktivních maminek Zážitkový seminář komunikace v rodině Vánoční besídka v dětském domově Vánoční besídka v centru dopolední Vánoční besídka v centra odpolední Seminář Ambasadorka 12

13 Projekty, realizované Centrem Mateřídouška, o. s. (2010) Tradice a dovednosti Projekt byl podpořen Nadací ŠKOLA HROU - podpora a pomoc při realizaci veřejných akcí pro děti a jejich rodiče, připomenutí tradic, snaha o návrat k přírodě a přírodním materiálům Zdravé zoubky v mateřských centrech Projekt byl podpořen Libereckým krajem - Odbor zdravotnictví - preventivní program se zaměřením na prevenci zubního kazu a parodontopatií u dětí, snaha o zvýšení celkového povědomí o důležitosti orální hygieny, edukace rodičů Máme kam jít Projekt byl podpořen Nadací ŠKOLA HROU - zajištění materiálního a technického vybavení programů Volný čas dětí s chutí a úsměvem Projekt byl podpořen Libereckým krajem Odbor školství mládeže a tělovýchovy - dovybavení centra Lidé nejen sobě Projekt byl podpořen Nadací EURONISA - vytvoření zázemí pro činnost dobrovolníků pracujících pro organizaci Rodiče dětem Projekt byl podpořen Libereckým krajem Odbor školství mládeže a tělových - podpora a zajištění materiálně - technického vybavení centra Jak to vypadá doma? Projekt byl podpořen Nadace Terezy Maxové dětem - pokračující spolupráce s Dětským domovem ve Frýdlantě (2005) Projekt Ambasadory Projekt byl podpořen MCentra - poskytnutí odborných informací rodičům z oblasti kojení, výživy, péče o malé děti 13

14 Zdravý úsměv v mateřských centrech Projekt byl podpořen Liftec CZ s.r.o. - zavedení preventivního a zdravotně podpůrného programu v mateřských centrech ČR (pro těhotné ženy, rodiče a děti) s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků. Dosažení vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence. Proškolení zástupkyň MC v ČR. Aktivizační zařízení pro rodiny s dětmi v Hejnicích 2010 Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí - Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV - programu na podporu rodiny. Byl zaměřen na provoz Centra Mateřídouška, o. s. a dalších rodinných aktivit sdružení, hradí částečně mzdové a režijní náklady organizace v roce 2010, týká se oblasti péče o rodiny s malými dětmi. Zdravé mezilidské vztahy, rodiny a společnost 2010 Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí - Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV - programu na podporu rodiny. Byl zaměřen na zlepšování a posilování partnerských, manželský dvojic, rodičů, celých rodin. 14

15 Kampaně, do kterých se Centrum Mateřídouška, o. s. zapojilo Masopust Podporoval návrat lidových tradic do místních komunit. Cílem kampaně bylo mimo jiné zapojit rodiče i děti do dění v mateřském centru, nebo v celé obci, a posílit tak místní společenství. Přispěli jsme tak k propojování celé občanské společnosti. Národní týden manželství Celorepubliková kampaň, Síť mateřských center stála u založení tradice Národního týdne manželství a mateřská centra se pravidelně připojují k této kampani pořádáním nejrůznějších aktivit. Letošní hlavní motto kampaně Dobré manželství není samozřejmost si kladlo za cíl rozšířit slova manželského slibu V bohatství i v chudobě. Světový týden respektu k porodu Tento týden je každoročně vyhlašován v květnu jako celosvětová akce. Chceme upozornit na celospolečenský dosah fenoménu porodu a napomoci prosazování nejnovějších výsledků vědeckých výzkumů do porodnické praxe. Táta dneska frčí Společná kampaň Sítě mateřských center o. s. a Ligy otevřených mužů o. s., jejímž cílem bylo posílení role otce, jejich aktivace a vtažení otců do života mateřských center. Přijďte pobejt - den otevřených dveří - Mezinárodní den rodiny Mezinárodní den rodiny se před třemi lety stal motivací k vyhlášení kampaně, jejímž hlavním cílem je představit mateřská centra jako službu rodině. Cílem kampaně je v rámci Mezinárodního dne rodiny představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům (stávajícím i případně budoucím) a médiím vaše mateřské centrum jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat jejich pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce. 15

16 Úspěchy v roce získání finančních prostředků v grantových řízeních na činnost sdružení - získání finančních prostředků na pracovní pozici provozní centra z Úřadu práce - sdružení získalo status Organizace uznatelná MPSV na léta pro činnost v oblasti prorodinných aktivit - sdružení spustilo redakční systém - sdružení spustilo informační portál sloužící k podrobné statistice tzv. výkaznictví - 4. Statistika Návštěvnost 2010 měsíc počet osob dospělých dětí celkem Průměrná účast osob / 1 program počet programů pravidelné programy Mimořádné programy celkem programů za měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen , , , , , , I. pololetí , Červenec Srpen Září Říjen Listopad , , , , , Prosinec , II. pololetí , Celkem bez doprov.služeb , Doprovodné služby Celkem

17 Počet realizovaných akcí a programů akcí s účastí 749 osob za rok akcí s účastí osob za rok akcí s účastí osob za rok akcí s účastí osob, 206 pravidelných programů, 43 mimořádných akcí akcí s účastí osob 198 pravidelných programů, 66 mimořádných akcí aktivit s účastí 7461 osob (3567 dospělých, 3894 dětí) 423 pravidelných programů, 62 mimořádných akcí aktivit s účastí osob (6463 dospělých, 6777 dětí) 811 pravidelných programů, 102 mimořádných akcí aktivit s účastí (6908 dospělých, 4673 dětí) 778 pravidelných programů, 92 mimořádných akcí 17

18 5. Organizační struktura Rozhodovací orgán Rada sdružení - aktivní členové, podílející se dobrovolně na chodu sdružení Pavlína Bartošová - statutární zástupce, předsedkyně sdružení Alena Nováková - statutární zástupce, místopředsedkyně sdružení Monika Gašpieriková členka rady sdružení Pavla Petrnoušková členka rady sdružení Marcela Koňaříková členka rady sdružení Kontrolní orgán Revizní komise Hana Hlinková - členka revizní komise Výkonný tým Pavlína Bartošová Alena Nováková Pavla Petrnoušková Andrea Mojžíšová Šárka Maková Jiřina Radoušová Markéta Dostálová Andrea Kašíková Tomáš Kahan Stanislav Budka Zdeňka Kozlovská Ladislav Novák Dana Málková Hana Pudelská Marie Litošová Lubomír Bartoš Marcela Praunová Bohumír Litoš Renata Skrbková Radka Kyselová Miroslav Novák René Fanta Eva Kolářová Libor Štrom Dobrovolníci - 84 osob (podílejících se na činnosti sdružení) Zaměstnanci HPP - 7 osob leden- srpen - 3 pracovní místa září - 4 pracovní místa říjen - prosinec - 5 pracovních míst DPP 20 osob v průběhu roku - 29 pracovních míst 18

19 6. Prezentace Sdružení vytvořilo a spravuje vlastní webové stránky na kterých jsou mimo jiné zveřejněny výroční zprávy, průběhy všech projektů. Aktuální stav návštěvnosti webových stránek Odkazy máme umístěny u partnerů a oborových spolupracovníku: cz, Sdružení pravidelně přispívá svými upoutávkami či reakcemi na akce do zpravodajů města Hejnice a Raspenava. V průběhu roku vyšlo několik článků v časopise Máma a já, Bulletin Sítě MC, v Libereckém deníku. Veškerou mediální odezvu evidujeme a slouží k dispozici našim členům. Na propagaci svých aktivit pro své klienty sdružení využívá nástěnky ve svých prostorách, vývěsné plochy v Hejnicích, Raspenavě, Frýdlantě, Novém Městě pod Smrkem, Bílém Potoce, informačních centrech, Základní a mateřské škole v Hejnicích; v oddělení nemocnice Frýdlant, v čekárnách dětských lékařů, v knihovnách apod. Členům jsou rozesílány dle potřeby info y. 19

20 7. Prezentace Sdružení vytvořilo a spravuje vlastní webové stránky na kterých jsou mimo jiné zveřejněny výroční zprávy, průběhy všech projektů. Aktuální stav návštěvnosti webových stránek Odkazy máme umístěny u partnerů a oborových spolupracovníku: cz, Sdružení pravidelně přispívá svými upoutávkami či reakcemi na akce do zpravodajů města Hejnice a Raspenava. V průběhu roku vyšlo několik článků v časopise Máma a já, Bulletin Sítě MC, v Libereckém deníku. Veškerou mediální odezvu evidujeme a slouží k dispozici našim členům. Na propagaci svých aktivit pro své klienty sdružení využívá nástěnky ve svých prostorách, vývěsné plochy v Hejnicích, Raspenavě, Frýdlantě, Novém Městě pod Smrkem, Bílém Potoce, informačních centrech, Základní a mateřské škole v Hejnicích; v oddělení nemocnice Frýdlant, v čekárnách dětských lékařů, v knihovnách apod. Členům jsou rozesílány dle potřeby info y. 20

21 8. Finanční zpráva Přehled o výdajích z toho Výdaje Celkem v Kč celkem na projekt I. celkem na projekt II. správa Materiálové náklady Kancelářské potřeby Pomůcky a spotřební materiál Drobný majetek Ostatní Nemateriálové náklady Elektrická energie, voda, teplo Cestovné Ekonomické a právní služby Telefon, internet Vzdělání Pobytové akce Ostatní Mzdové náklady a OON Mzdové náklady Mzdové náklady - DPP Zákonné soc. pojištění Ostatní zák. pojištění Ostatní náklady Bankovní poplatky Pojištění organizace Ostatní Příjmy v členění dle zdrojů Příjmy celkem v Kč Dotace MPSV I MPSV II Úřad práce Liberecký kraj Příspěvky nadací Nadace Euronisa Nadace Škola hrou Dary a ostatních, příspěvky Příspěvky měst a obcí Dary právnických a fyzických osob Ostatní příjmy Členské příspěvky Přijaté bankovní úroky 528 Příjmy z vlastní činnosti

22 Stav a pohyb majetku a závazků organizace AKTIVA Stav k Stav k Majetek - drobný hmotný majetek Oprávky k majetku Pokladna Bankovní účty Poskytnuté zálohy 0 Odběratelé tuzemsko Nároky na dotace - ÚP Náklady příštích období CELKEM AKTIVA PASIVA Stav k Stav k Dodavatelé Zaměstnanci Sociální a zdravotní pojištění Daně Závazky k účastníkům sdružení 0 Výdaje příštích 530 Výnosy příštích období Vlastní jmění CELKEM PASIVA Hospodářský výsledek za běžné období v Kč Roční účetní uzávěrka Celkové příjmy Celkové výdaje Hospodářský výsledek v Kč Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s posláním a programovými i strategickými cíly sdružení. Hospodářský výsledek (ztráta) je ovlivněn nerovnoměrným financováním víceletých projektů. 22

23 Jak nás můžete podořit? Sponzorským finančním darem v libovolné výši Sponzorskou službou nebo věcným darem, dle vašich možností Sponzorskou propagací naší organizace na Vašich webových stránkách Dobrovolnou prací Svou účastí na našich akcích a programech Slevou z Vámi poskytovaných služeb Máte možnost stát se partnery našich programů a jejich prostřednictvím podpořit realizaci našich cílů, můžete podpořit konkrétní projekt nebo akci číslo účtu je: /0800 Přínos pro vás Garance efektivně vynaložených prostředků Dobré jméno a uznání mezi obyvateli obce Upevnění vzájemných sousedských vztahů a pocitu sounáležitosti Vynaložení prostředků pro dobrou věc 23

24 9. Plány sdružení na rok 2011 Nadále budeme pokračovat v činnosti v souladu s posláním a dlouhodobými cíli sdružení, včetně projektu ve spolupráci s Dětským domovem Frýdlant. Regionální spolupráce v rámci Sítě mateřských center o. s. i nevládních neziskových organizací je samozřejmostí. Nadále budeme pokračovat v aktivizačních a poradenských službách pro rodinu. Hlavní cíle: - udržení a zachování stávající nabídky služeb rodinám s dětmi - pružně reagovat na měnící se potřeby rodin s malými dětmi - zapojit co nejvíce rodičů do aktivit a zvýšit jejich podíl na vývoji sdružení - chceme nadále rozvíjet dobrovolnictví v naší organizaci - pokračovat ve vzdělávání pracovníků - obohacovat společenský a kulturní život v Hejnicích - vytvářet vhodné pracovní příležitosti ve spolupráci s Úřadem práce - nadále hájit zájmy rodin s dětmi - pokračovat v úspěšné spolupráci se stávajícími partnery 24

25 10. Spolupráce a podpora Významná podpora a poskytnutí prostor Město Hejnice Sponzoři a donátoři roku 2010 Finanční dary, podpora Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Nadace Terezy Maxové dětem Krajský úřad Libereckého kraje Nadace EURONISA NADACE ŠKOLA HROU Knorr-bremse Hejnice Město Hejnice Obec Lázně Libverda Obec Bílý Potok Město Raspenava M+S, spol. s.r.o. Pekařství, Hejnice Beran a syn, elektro firma Pink - Ladislav Škarýd Killich s.r.o. Folda, s.r.o. Adapto s.r.o. Lékárna RNDr. Brigita Ročková Hejnice Jana Schejbalová, nákup a prodej s.r.o. SRPDŠ při ZŠ Hejnice Jindřich Meszner poradenská a zprostředkovatelská kancelář Sdružení za lepší Hejnice o. s. Sdružení pro sport a volný čas o. s. Jiří Mrňávek Nekap s.r.o. Jan Moštěk Pavel Jung ANNOS Buchty a loutky o. s. Materiální dary, podpora Liftec CZ, s.r.o. JABLOTRON ALARMS a. s. Egmont ČR, s.r.o. Václav Bartoš Elektro Raspenava Řeznictví Klouček, Raspenava Ovoce a zelenina Jiřina Lipenská, Hejnice Potraviny Petříček Hejnice Tiskárna RK TISK, Jičín Autoplachty Michal Ryška Stráž nad Nisou Geoprint s.r.o. Liberec Freeline s.r.o. Liberec P Print s.r.o. - Liberec Pizzerie Piccolo Martina Kupcová Potraviny Měděnka Hejnice Herap Pavel Šomjak 25

26 Mocca spol. s.r.o. Šapito Raspenava Acera s.r.o., Raspenava Pekařství Šumava group, a. s. ČS Hejnice, Kontakt s.r.o. Hejnice Česká spořitelna, pobočka Hejnice Tomáš Hradil Hejnice Ilona Ondráčková Kane Traiding s.r.o. Johnson&Johnson Jan Sochor Handysitt Praha Služby a slevy O2 Hejnický zpravodaj Lubomír Bartoš Elektro Hejnice Dělnický dům Milan Polanský, Hejnice Síť mateřských center Železářství Václav Bartoš Hejnice Služby města Hejnice Pavel Jung Petr Bíma - Graphic & Design studio Spolupracující organizace Síť mateřských center o. s. Dětský domov Frýdlant Mateřská a rodinná centra Libereckého kraje Mateřská a rodinná centra v rámci celorepublikového projektu Zdravý úsměv v MC Odbor sociální ochrany dětí Frýdlant Communio, s.r.o. Fórum Dárců o. s. ČČK Liberec Středisko rané péče Liberec Městský úřad Frýdlant Úřad práce Frýdlant Infocentrum Lázně Libverda Kancelář Mikroregionu Frýdlantsko a MASiF Občanské sdružení Jizerské aktivity Základní a mateřská škola Hejnice Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice Za lepší Hejnice o. s. Karolinthal o. s. Sbor dobrovolných hasičů 26

1. Úvodní slovo. Jediné, co ti bude patřit navždy je to, co dáš druhým. Edgar Cayce

1. Úvodní slovo. Jediné, co ti bude patřit navždy je to, co dáš druhým. Edgar Cayce Obsah 1. Úvodní slovo, poděkování 2. Poslání a cíle činnosti 3. Činnost 4. Statistika 5. Organizační struktura 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok 2012 9. Spolupráce 2 1. Úvodní slovo

Více

1. Úvodní slovo. Motto: Už je čas, no to je sláva výroční k Vám letí zpráva. zpráva o tom, co se u nás děje jak se nám daří, kam to s námi spěje

1. Úvodní slovo. Motto: Už je čas, no to je sláva výroční k Vám letí zpráva. zpráva o tom, co se u nás děje jak se nám daří, kam to s námi spěje Obsah 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle činnosti 3. Činnost 4. Statistika 5. Organizační struktura 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok 2010 9. Spolupráce 10. Poděkování 2 1. Úvodní

Více

Obsah. Kontaktní údaje

Obsah. Kontaktní údaje Obsah 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle činnosti 3. Organizační struktura 4. Činnost 5. Statistika 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok 2009 9. Spolupráce 10. Poděkování Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centra Mateřídouška o.s. Hejnice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centra Mateřídouška o.s. Hejnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centra Mateřídouška o.s. Hejnice Rok 2007 byl rokem velmi úspěšným ve vývoji našeho sdružení. Získali jsme prostory od MÚ Hejnice, které díky obětavosti a šikovným rukám rodičů a příznivců,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Prvním impulsem k založení MCM v Hejnicích, byla osobní zkušenost v MC Macef ve Frýdlantě v Čechách.

Prvním impulsem k založení MCM v Hejnicích, byla osobní zkušenost v MC Macef ve Frýdlantě v Čechách. 1. Kdo jsme Mateřské centrum Mateřídouška je zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 4. 4. 2003. Jde o dobrovolnou neziskovou organizaci, která si klade za cíl vybudovat a provozovat

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Ulice: PSČ:

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ Kategorie * Počet obyvatel 1 0 500 2 501 3000 3 3001 10 000 4 10 001 50 000 5 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Adresa obecního úřadu/úřadu městské části Ulice: PSČ: Kontaktní e-mail: Č. p.: Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO. Výroční zpráva 2003. Mateřské centrum Sluníčko

Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO. Výroční zpráva 2003. Mateřské centrum Sluníčko Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO Výroční zpráva 2003 Mateřské centrum Sluníčko Výroční zpráva 2003 OBSAH Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co to je Mateřské centrum?... 2 Co MC nabízí?... 3 Poslání

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI. Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice ZPRÁVA O ČINNOSTI Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice Do rukou se Vám dostala zpráva o činnosti občanského sdružení Mateřského centra Mateřídouška za rok 2007. Jedná se o dokument, který slouží

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 KDE SE POTKÁVAJÍ LIDÉ VŠECH GENERACÍ CO TO JE VGD? Zájmová

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více