Obsah. 1. Úvodní slovo, poděkování. 2. Poslání a cíle činnosti. 3. Činnost. 4. Statistika. 5. Organizační struktura. 6. Prezentace. 7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Úvodní slovo, poděkování. 2. Poslání a cíle činnosti. 3. Činnost. 4. Statistika. 5. Organizační struktura. 6. Prezentace. 7."

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvodní slovo, poděkování 2. Poslání a cíle činnosti 3. Činnost 4. Statistika 5. Organizační struktura 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok Spolupráce 2

3 1. Úvodní slovo Patří k běžným lidským vlastnostem, že ve chvílích, kdy konečně dosahujeme svých vysněných met, podléháme rádi pocitu, že TEĎ už všechno půjde tak nějak snáz, lépe a bez tolik vyčerpávajících zádrhelů. Stejně tak i my, v hejnické Mateřídoušce o. s., jsme si ve chvíli, kdy se nám loni dostalo naprosto mimořádného ocenění z míst pro nás nejvyšších, tedy přímo z ministerstva práce a sociálních věcí, začali na chvilinku myslet, že bude už jen dobře. Ale jak se říká, člověk míní a život mění. Rok 2010 k nám vstoupil s diářem nabitým nikoli rutinními úkoly, ale se spoustou nových, dosud zcela neznámých výzev. Ekonomická krize, která v roce 2009 hrozila ještě převážně anonymním průmyslovým gigantům a státním ekonomikám, se v roce 2010 s definitivní platností přestěhovala k jednotlivému občanovi domů. Tento holý fakt se nemohl nepromítnout do naší práce problémy, které dříve trápily jen někoho, najednou zaútočily téměř na všechny. Následně všechno, co se nám až doposud podařilo pro naše rodiny zajistit a vybudovat, jsme nyní museli začít znovu pracně obhajovat. Osm let praxe se ale nedá zapřít, takže se nám nakonec povedlo naše projekty a služby nejen udržet, ale opět také i zkvalitnit a rozšířit: Díky obrovské snaze přímo z řad našich místních spolupracovníků se nám podařilo spustit nový redakční systém naše webové stránky mají naprosto profesionální vzhled a navíc spoustu chytrých programů až nadstandardních funkcí. Na základě našeho smutného objevu o žalostném stavu zoubků většiny nejmladší české populace se nám podařil téměř husarský kousek akce Zdravý úsměv v MC se na náš popud a podle námi vypracovaného plánu rozjela napříč celou naši zemí! Jenže v srpnu přišla další Osudová. Povodně, jaké v našich končinách nikdo nepamatoval, NĚJAK zasáhly všechny obyvatele regionu. Mateřídoušku o. s. povodeň zastihla těsně před zahájením jedné z našich nejoblíbenějších akcí vůbec před letním indiánským táborem v Bílém Potoce, na který se po celý rok těšily desítky rodičů a dětí. Voda ho odnesla dříve, než stačil začít. V té chvíli však nebyl čas ani prostor pro lítost. Jako mnohé jiné organizace, stala se i naše Mateřídouška pro léto 2010 nejen Centrem pro rodiny s dětmi, ale ještě navíc také Centrem pro pomoc VŠEHO DRUHU, protože tváří tvář takové zkáze se snad ani nic jiného dělat nedá. Proto kdybychom teď měli zodpovědět hypotetickou otázku, co se nám v roce 2010 povedlo a na co jsme nejvíce pyšní odpověď by zněla asi nějak podobně: Vše, co jsme si na začátku roku předsevzali a naplánovali, jsme navzdory všem těžkostem nakonec také dodrželi s výjimkou již zmíněného indiánského pobytu v Bílém Potoce. 3

4 Naše denní praxe nás znovu utvrdila v tom, že náš záběr a nasazení skutečně řadí hejnickou Mateřídoušku o. s. k mimořádně profesionálně fungujícím centrům v naší zemi. Nabízíme svého druhu maximum, v nejlepší možné kvalitě, jaké jsme schopni a při dodržení co nejnižších provozních nákladů. Naše loňské ocenění tedy bylo nanejvýš oprávněné a nanejvýš zasloužené pro VŠECHNY, kteří se na chodu Mateřídoušky, nebo na jejích dílčích projektech nějak zasloužili. Kolonku má dáti dal má tak Mateřídouška pro rok 2010 opět v dokonalé shodě a to nám umožňuje cítit se alespoň na chvíli spokojeně. Probouzí to v nás ale také nesmírnou vděčnost a potřebu naprosto upřímně se poděkovat všem, kdo nám svou pomocí jakoukoliv pomocí pomáhají nejen udržet naši Mateřídoušku v chodu, ale kteří se tak také stávají spolutvůrci všeho toho dobrého, co Mateřídouška rodinám a lidem v našem kraji přináší a chce i nadále přinášet. Za to vše vám patří náš dík! Jen díky tomu, že věříme v pozitivní přínos naší práce a přejeme si maximum z jejího obsahu zachovat i do budoucna, rozhodli jsme se již teď, s předstihem znovu zrekapitulovat celou naší dosavadní činnost. Aktuální vývoj naší společnosti, zejména ten ekonomický, totiž již teď hrozí zásadními škrty ve většině všech rozpočtů a bylo by od nás nezodpovědné zavírat před touto skutečností oči. Proto jsme rozhodnuti své další plány přizpůsobit této nové situaci. Vždyť už víme, jak chutná dosahovat stále výš, víme, jakou chuť má úspěch. A víme také, že přinejmenším ještě nějakou dobu, bychom se za podobnými a ještě většími úspěchy mohli klidně dál honit a zakládat tak na sádle svým velikášským pocitům:.. toho všeho jsme dosáhli! Mateřídouška o. s. ale není soukromou firmou a našimi hlavními cíly tedy nesmí cloumat žádné egoistické choutky. Naše úvahy také nesmí být krátkozraké a chceme-li naše centrum skutečně udržet, musíme jednat bezmála jako váleční stratégové. Proto jsme se nově rozhodli, že z větší části ukončíme to, čemu by se také mohlo říkat expanzivní marketingová politika, neboli další rozšiřování našich služeb a projektů. Nebudeme přistavovat další a další patra celorepublikové slávě hejnické Mateřídoušky, ale svůj um nyní budeme šetřit především pro své vlastní, domácí klienty - pro rodiny z Hejnicka a jejího nejbližšího okolí. Pomáhat je ale třeba všude, a protože právě to je nám vlastní, bude pro nás poměrně těžké ukončit některé přespolní projekty, které již navíc začaly nést své vlastní ovoce. Bude pro nás těžké přestat pomáhat i těm dalším potřebným, ale situace si to bohužel tak žádá. Naše nové cíle se tedy snad z pohledu toho, čeho jsme již v minulosti dosáhli, mohou jevit méně odvážné, nebo dokonce malé. My však chceme i nadále skutečně pomáhat, nikoliv jen malovat ještě krásnější vzdušné zámky, které by pro vás ale nikdy nikdo nepostavil... A proto vás prosíme, zůstaňte i nadále našimi fandy. 4

5 Zůstaňte prosím věrní myšlence, že i tady u nás v pohraničí, daleko od Prahy a jejího velkého světa, se můžeme a musíme neustále pokoušet o lepší a plnější život. Nenechme si nikdy od nikoho namluvit, že nám a našim dětem by snad mělo stačit jen jakési pouhé přežívání.. 5

6 2. Poslání a cíle činnosti Centrum Mateřídouška, o. s. bylo založeno v dubnu 2003, jako nezávislé, dobrovolné občanské sdružení (nezisková organizace). Funguje na principu vlastní aktivity členů, především matek, ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. Posláním sdružení je podpora fungující rodiny, prostřednictvím aktivizačních, vzdělávacích, volnočasových aktivit pro rodiče a děti. Hlavním cílem činnosti sdružení pro naplňování poslání je provozování mateřského a rodinného centra, jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání. Za svoji činnost získalo Centrum Mateřídouška, o. s. v roce 2006 certifikát Společnost přátelská rodině V roce 2009 získalo sdružení status Organizace uznatelná MPSV na léta pro činnost v oblasti prorodinných aktivit Centrum Mateřídouška, o. s. nabízí: 1) POMOC SVÉPOMOCÍ - Vzájemné naslouchání - Výměnu zkušeností - Dávání a příjímání - Vzájemnou službu - Laické poradenství 2) PROGRAMY a) Pravidelné - Volná herna - Klubová setkání - Tématické oslavy svátků a tradic v průběhu roku b) Mimořádné - Projektové aktivity - Celorepublikové kampaně - Vzdělávací aktivity (besedy, přednášky, semináře, kurzy) - Volnočasové aktivity - Pobytové akce - Akce pro veřejnost (výstavy, divadla, oslavy svátků Vánoce, Velikonoce) 3) PORADNY - Rodinná poradna s kontaktní linkou - Poradna rané péče s kontaktní linkou - Kontaktní linka laktační poradny 4) DOPROVODNÉ SLUŽBY - Internet, inzerce, databáze odborných poraden, paralelní hlídání dětí, knihovna s odbornou rodinnou tématikou, CD, DVD. 6

7 5) INTEGRACI - Rodičům na mateřské dovolené prostor pro osobní růst. - Dětem přirozené prostředí vrstevníků, příprava do mateřské školky. 6) PREVENCI - Společenství v centru umožní na principu příkladu, včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Předchází se tak konfliktním situacím. V centru se učí rodiny efektivně využívat volný čas, čímž dochází podpoře a posilování partnerských a rodinných vztahů. 7) SPOLUPRÁCE - S organizacemi, institucemi, sdruženími, nadacemi se stejnou sférou zájmů. 8) ŠKOLU OBČANSKÉHO ŽIVOTA - Založení občanského sdružení a podílení se na činnosti shánění prostorů, financí, budování samosprávy, zajišťování programů, psaní projektů, komunikace s veřejností, vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění. 7

8 3. Činnost roku 2010 Řádná valná hromada sdružení proběhla Strategické plánování organizace proběhlo Jednání rady sdružení proběhly a Kontrola hospodaření proběhla Celoroční provoz poskytovaný prostřednictvím pravidelného programu, mimořádných a projektových akcí, které jsou součástí ročního plánu organizace. PRAVIDELNÝ PROGRAM: zahrnoval dopolední a odpolední programy, které byly k dispozici návštěvníkům od pondělí do pátka. PRO RODIČE S DĚTMI od 0-6 let věku: Prostory centra byly k dispozici návštěvníkům pro společné setkávání, sdílení a předávání zkušeností z oblasti rodinných kompetencí. (Volná herna, klubová setkání, vzdělávací programy, poradna rané péče, kontaktní linka rodinné a laktační poradny, pobytové akce). PRO RODIČE S DĚTMI: pohybové programy, výtvarné dílny, pobytové akce, vzdělávací programy (přednášky, besedy, semináře, poradna pro rodinu, kontaktní linka). PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ PÁRY, RODIČE, ŽENY, MUŽE: Prostory centra byly k dispozici návštěvníkům pro společné setkávání, sdílení a předávání zkušeností z oblasti partnerství a na podporu a posilování rodičovských kompetencí. Výtvarné dílny, Klub zdraví, pobytové akce, vzdělávací programy (přednášky, besedy, semináře, individuální poradna). Při programech byl nabízen paralelní program pro děti. PRO RODINY: Víkendové, zimní a letní pobyty, výlety, divadelní představení, výstavy, akce pro veřejnost konané v průběhu roku - oslavy svátků a tradic. MIMOŘÁDNÉ AKCE: Zahrnovaly aktivity, které byly k dispozici návštěvníkům v pracovních dnech v odpoledních hodinách a o víkendech. (možnost účasti celé rodiny) PROJEKTOVÉ AKCE A KAMPANĚ: Akce realizované v rámci celorepublikových kampaní Sítě mateřských center zaměřené na podporu a zapojení rodičů a dětí do dění rodinného centra, obce s cílem posílit tak místní společenství. Akce zaměřené na podporu a zkvalitňování partnerských, manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí. Součástí činnosti sdružení byly i nepravidelné aktivity z projektů, které byly zaměřené především na podporu fungující rodiny. 8

9 Poskytované služby v období od ledna prosince 2010 Pravidelné programy PONDĚLÍ ŠKOLIČKA II (pro rodiče s dětmi od 1 2 let) KONTAKTNÍ LINKA RANÉ PÉČE (pro rodiče) KLUB ZDRAVÍ (pro rodiče) VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) KONTAKTNÍ LINKA RODINNÉ PORADNY PARTNERSTVÍ (pro partnery, jednou měsíčně) ÚTERÝ ŠKOLIČKA I (pro rodiče s dětmi od 0 1roku) PORADNA RANÉ PÉČE (pro rodiče) VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) HRAVÉ ODPOLEDNE (pro rodiče s dětmi od 3 6 let) ANGLIČTINA HROU II(pro rodiče s dětmi od 3 6 let) ZPÍVÁNKY (pro rodiče s dětmi od 3 6 let) ŠIKULKY I (tvoření rodičů s dětmi 1x měsíčně) MINIHOPPÍK (pro děti od 3 6 let) DOBROVOLNICTVÍ II STŘEDA DOPOLEDNÍ MAMAKLUB S PARALELNÍM HLÍDÁNÍM DĚTÍ VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) KONTAKTNÍ LINKA RANÉ PÉČE (pro rodiče) PORADNA PRO RODINU ČTVRTEK ŠKOLIČKA III (pro rodiče s dětmi od 2 let) VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ (pro partnerské dvojice, těhotné ženy, rodiče) INDIVIDUÁLNÍ PORADNA PRO RODINU PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ (pro rodiče s dětmi od 0,5-3 roku) PÁTEK KLUB DVOJČAT KONTAKTNÍ LINKA RANÉ PÉČE (pro rodiče) VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) KONTAKTNÍ LINKA RODINNÉ PORADNY ŠIKULKY II (tvoření pro rodiče 1x měsíčně) DOBROVOLNICTVÍ (schůzka dobrovolníků) VEČERNÍ MAMAKLUB (relaxační večer) 9

10 Mimořádné akce Leden Divadelní představení, vařila myšička kašičku Setkání aktivních maminek Zimní pobyt rodičů a dětí Kitty Únor Zimní pobyt s dětským domovem Frýdlant, Hradec Zimní pobyt rodičů s dětmi, Jindřichův Dům Celorepubliková kampaň Masopust Kreativní dílna, Scrapbook CM ŽIRAFA Celorepubliková kampaň Národní týden manželství Šipkový turnaj Zážitkový seminář rodinný rozpočet - finanční svoboda I Březen Zážitkový seminář s Mgr. Emmerlingovou Zážitkový seminář - finanční svoboda II Zážitkový seminář finanční plánování 10

11 Duben Den otevřených dveří - 7. výročí založení CM o. s. Společné promítání v dětském domově Jeden svět Seminář Rodina a zaměstnání Setkání dobrovolníků_frýdlant Čarodějnice Pobyt - Soví noc - Jizerské hory Zážitkový seminář - Nepál, Indie Květen Úvodní přednáška rodičovské kompetence S úctou v dobrém Den matek Dny pro maminky v CM o. s. Pobyt pro manželské a partnerské dvojice - Sjíždění Vltavy Seminář rodičovské kompetence S úctou v dobrém I Respekt k porodu Setkání s dulou Mgr. Kateřinou Skočdopolovou Celorepubliková kampaň - Přijďte pobejt den otevřených dveří Ozdravný pobyt na chatě Jindřichův dům pro ženy s dětmi, rodiny Seminář rodičovské kompetence S úctou v dobrém II Pohádkový les Seminář rodičovské kompetence - S úctou v dobrém III Červen Seminář - preventivní program dentální hygieny Zdravé zoubky v MC Celorepubliková kampaň Táta dneska frčí - sportovní odpoledne Zahradní slavnost Červenec Společné stanování pro rodiče s dětmi a DD Pobyt pro muže_český ráj Srpen Indiánský tábor v Bílém Potoce Zážitkový seminář- Muzikoterapie Divadelní představení, Buchty a loutky Praha Neposlušná kůzlátka Výlet do Radvánovic Rozloučení s prázdninami Září Opékání vuřtů pro partnerské páry Setkání aktivních maminek Pohybové aktivity 7x Seminář - prevence dentální hygieny Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář - preventivní program pitný režim Seminář - preventivní program výživa kojenců, batolat Ambasadorka Jizerská nota tvůrčí dílny pro veřejnost 11

12 Říjen 5x Seminář prevence dentální hygieny Zdravý úsměv v MC 4x Setkání aktivních maminek Pobyt pro partnerské a manželské dvojice Společný výlet za kulturou Zážitkový seminář, cesta národními parky v USA 2x Seminář preventivní program výživa a vývoj dětí do 6 let Ambasadorka Listopad Noční přechod Jizerských hor 5x Setkání aktivních maminek 2x Seminář prevence dentální hygieny Zdravý úsměv v mateřských centrech Martinské tvoření Martinský průvod 2x Seminář Ambasadorka Seminář - Finanční svoboda rodinný rozpočet II Společné vánoční tvoření s dětským domovem Prosinec Výlet za kulturou Divadelní představení Buchty a loutky z Prahy Andělíček Toníček Vánoční Strom v MCDO výstava, prezentace, dílny pro rodiče a děti Setkání aktivních maminek Zážitkový seminář komunikace v rodině Vánoční besídka v dětském domově Vánoční besídka v centru dopolední Vánoční besídka v centra odpolední Seminář Ambasadorka 12

13 Projekty, realizované Centrem Mateřídouška, o. s. (2010) Tradice a dovednosti Projekt byl podpořen Nadací ŠKOLA HROU - podpora a pomoc při realizaci veřejných akcí pro děti a jejich rodiče, připomenutí tradic, snaha o návrat k přírodě a přírodním materiálům Zdravé zoubky v mateřských centrech Projekt byl podpořen Libereckým krajem - Odbor zdravotnictví - preventivní program se zaměřením na prevenci zubního kazu a parodontopatií u dětí, snaha o zvýšení celkového povědomí o důležitosti orální hygieny, edukace rodičů Máme kam jít Projekt byl podpořen Nadací ŠKOLA HROU - zajištění materiálního a technického vybavení programů Volný čas dětí s chutí a úsměvem Projekt byl podpořen Libereckým krajem Odbor školství mládeže a tělovýchovy - dovybavení centra Lidé nejen sobě Projekt byl podpořen Nadací EURONISA - vytvoření zázemí pro činnost dobrovolníků pracujících pro organizaci Rodiče dětem Projekt byl podpořen Libereckým krajem Odbor školství mládeže a tělových - podpora a zajištění materiálně - technického vybavení centra Jak to vypadá doma? Projekt byl podpořen Nadace Terezy Maxové dětem - pokračující spolupráce s Dětským domovem ve Frýdlantě (2005) Projekt Ambasadory Projekt byl podpořen MCentra - poskytnutí odborných informací rodičům z oblasti kojení, výživy, péče o malé děti 13

14 Zdravý úsměv v mateřských centrech Projekt byl podpořen Liftec CZ s.r.o. - zavedení preventivního a zdravotně podpůrného programu v mateřských centrech ČR (pro těhotné ženy, rodiče a děti) s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků. Dosažení vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence. Proškolení zástupkyň MC v ČR. Aktivizační zařízení pro rodiny s dětmi v Hejnicích 2010 Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí - Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV - programu na podporu rodiny. Byl zaměřen na provoz Centra Mateřídouška, o. s. a dalších rodinných aktivit sdružení, hradí částečně mzdové a režijní náklady organizace v roce 2010, týká se oblasti péče o rodiny s malými dětmi. Zdravé mezilidské vztahy, rodiny a společnost 2010 Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí - Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV - programu na podporu rodiny. Byl zaměřen na zlepšování a posilování partnerských, manželský dvojic, rodičů, celých rodin. 14

15 Kampaně, do kterých se Centrum Mateřídouška, o. s. zapojilo Masopust Podporoval návrat lidových tradic do místních komunit. Cílem kampaně bylo mimo jiné zapojit rodiče i děti do dění v mateřském centru, nebo v celé obci, a posílit tak místní společenství. Přispěli jsme tak k propojování celé občanské společnosti. Národní týden manželství Celorepubliková kampaň, Síť mateřských center stála u založení tradice Národního týdne manželství a mateřská centra se pravidelně připojují k této kampani pořádáním nejrůznějších aktivit. Letošní hlavní motto kampaně Dobré manželství není samozřejmost si kladlo za cíl rozšířit slova manželského slibu V bohatství i v chudobě. Světový týden respektu k porodu Tento týden je každoročně vyhlašován v květnu jako celosvětová akce. Chceme upozornit na celospolečenský dosah fenoménu porodu a napomoci prosazování nejnovějších výsledků vědeckých výzkumů do porodnické praxe. Táta dneska frčí Společná kampaň Sítě mateřských center o. s. a Ligy otevřených mužů o. s., jejímž cílem bylo posílení role otce, jejich aktivace a vtažení otců do života mateřských center. Přijďte pobejt - den otevřených dveří - Mezinárodní den rodiny Mezinárodní den rodiny se před třemi lety stal motivací k vyhlášení kampaně, jejímž hlavním cílem je představit mateřská centra jako službu rodině. Cílem kampaně je v rámci Mezinárodního dne rodiny představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům (stávajícím i případně budoucím) a médiím vaše mateřské centrum jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat jejich pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce. 15

16 Úspěchy v roce získání finančních prostředků v grantových řízeních na činnost sdružení - získání finančních prostředků na pracovní pozici provozní centra z Úřadu práce - sdružení získalo status Organizace uznatelná MPSV na léta pro činnost v oblasti prorodinných aktivit - sdružení spustilo redakční systém - sdružení spustilo informační portál sloužící k podrobné statistice tzv. výkaznictví - 4. Statistika Návštěvnost 2010 měsíc počet osob dospělých dětí celkem Průměrná účast osob / 1 program počet programů pravidelné programy Mimořádné programy celkem programů za měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen , , , , , , I. pololetí , Červenec Srpen Září Říjen Listopad , , , , , Prosinec , II. pololetí , Celkem bez doprov.služeb , Doprovodné služby Celkem

17 Počet realizovaných akcí a programů akcí s účastí 749 osob za rok akcí s účastí osob za rok akcí s účastí osob za rok akcí s účastí osob, 206 pravidelných programů, 43 mimořádných akcí akcí s účastí osob 198 pravidelných programů, 66 mimořádných akcí aktivit s účastí 7461 osob (3567 dospělých, 3894 dětí) 423 pravidelných programů, 62 mimořádných akcí aktivit s účastí osob (6463 dospělých, 6777 dětí) 811 pravidelných programů, 102 mimořádných akcí aktivit s účastí (6908 dospělých, 4673 dětí) 778 pravidelných programů, 92 mimořádných akcí 17

18 5. Organizační struktura Rozhodovací orgán Rada sdružení - aktivní členové, podílející se dobrovolně na chodu sdružení Pavlína Bartošová - statutární zástupce, předsedkyně sdružení Alena Nováková - statutární zástupce, místopředsedkyně sdružení Monika Gašpieriková členka rady sdružení Pavla Petrnoušková členka rady sdružení Marcela Koňaříková členka rady sdružení Kontrolní orgán Revizní komise Hana Hlinková - členka revizní komise Výkonný tým Pavlína Bartošová Alena Nováková Pavla Petrnoušková Andrea Mojžíšová Šárka Maková Jiřina Radoušová Markéta Dostálová Andrea Kašíková Tomáš Kahan Stanislav Budka Zdeňka Kozlovská Ladislav Novák Dana Málková Hana Pudelská Marie Litošová Lubomír Bartoš Marcela Praunová Bohumír Litoš Renata Skrbková Radka Kyselová Miroslav Novák René Fanta Eva Kolářová Libor Štrom Dobrovolníci - 84 osob (podílejících se na činnosti sdružení) Zaměstnanci HPP - 7 osob leden- srpen - 3 pracovní místa září - 4 pracovní místa říjen - prosinec - 5 pracovních míst DPP 20 osob v průběhu roku - 29 pracovních míst 18

19 6. Prezentace Sdružení vytvořilo a spravuje vlastní webové stránky na kterých jsou mimo jiné zveřejněny výroční zprávy, průběhy všech projektů. Aktuální stav návštěvnosti webových stránek Odkazy máme umístěny u partnerů a oborových spolupracovníku: cz, Sdružení pravidelně přispívá svými upoutávkami či reakcemi na akce do zpravodajů města Hejnice a Raspenava. V průběhu roku vyšlo několik článků v časopise Máma a já, Bulletin Sítě MC, v Libereckém deníku. Veškerou mediální odezvu evidujeme a slouží k dispozici našim členům. Na propagaci svých aktivit pro své klienty sdružení využívá nástěnky ve svých prostorách, vývěsné plochy v Hejnicích, Raspenavě, Frýdlantě, Novém Městě pod Smrkem, Bílém Potoce, informačních centrech, Základní a mateřské škole v Hejnicích; v oddělení nemocnice Frýdlant, v čekárnách dětských lékařů, v knihovnách apod. Členům jsou rozesílány dle potřeby info y. 19

20 7. Prezentace Sdružení vytvořilo a spravuje vlastní webové stránky na kterých jsou mimo jiné zveřejněny výroční zprávy, průběhy všech projektů. Aktuální stav návštěvnosti webových stránek Odkazy máme umístěny u partnerů a oborových spolupracovníku: cz, Sdružení pravidelně přispívá svými upoutávkami či reakcemi na akce do zpravodajů města Hejnice a Raspenava. V průběhu roku vyšlo několik článků v časopise Máma a já, Bulletin Sítě MC, v Libereckém deníku. Veškerou mediální odezvu evidujeme a slouží k dispozici našim členům. Na propagaci svých aktivit pro své klienty sdružení využívá nástěnky ve svých prostorách, vývěsné plochy v Hejnicích, Raspenavě, Frýdlantě, Novém Městě pod Smrkem, Bílém Potoce, informačních centrech, Základní a mateřské škole v Hejnicích; v oddělení nemocnice Frýdlant, v čekárnách dětských lékařů, v knihovnách apod. Členům jsou rozesílány dle potřeby info y. 20

21 8. Finanční zpráva Přehled o výdajích z toho Výdaje Celkem v Kč celkem na projekt I. celkem na projekt II. správa Materiálové náklady Kancelářské potřeby Pomůcky a spotřební materiál Drobný majetek Ostatní Nemateriálové náklady Elektrická energie, voda, teplo Cestovné Ekonomické a právní služby Telefon, internet Vzdělání Pobytové akce Ostatní Mzdové náklady a OON Mzdové náklady Mzdové náklady - DPP Zákonné soc. pojištění Ostatní zák. pojištění Ostatní náklady Bankovní poplatky Pojištění organizace Ostatní Příjmy v členění dle zdrojů Příjmy celkem v Kč Dotace MPSV I MPSV II Úřad práce Liberecký kraj Příspěvky nadací Nadace Euronisa Nadace Škola hrou Dary a ostatních, příspěvky Příspěvky měst a obcí Dary právnických a fyzických osob Ostatní příjmy Členské příspěvky Přijaté bankovní úroky 528 Příjmy z vlastní činnosti

22 Stav a pohyb majetku a závazků organizace AKTIVA Stav k Stav k Majetek - drobný hmotný majetek Oprávky k majetku Pokladna Bankovní účty Poskytnuté zálohy 0 Odběratelé tuzemsko Nároky na dotace - ÚP Náklady příštích období CELKEM AKTIVA PASIVA Stav k Stav k Dodavatelé Zaměstnanci Sociální a zdravotní pojištění Daně Závazky k účastníkům sdružení 0 Výdaje příštích 530 Výnosy příštích období Vlastní jmění CELKEM PASIVA Hospodářský výsledek za běžné období v Kč Roční účetní uzávěrka Celkové příjmy Celkové výdaje Hospodářský výsledek v Kč Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s posláním a programovými i strategickými cíly sdružení. Hospodářský výsledek (ztráta) je ovlivněn nerovnoměrným financováním víceletých projektů. 22

23 Jak nás můžete podořit? Sponzorským finančním darem v libovolné výši Sponzorskou službou nebo věcným darem, dle vašich možností Sponzorskou propagací naší organizace na Vašich webových stránkách Dobrovolnou prací Svou účastí na našich akcích a programech Slevou z Vámi poskytovaných služeb Máte možnost stát se partnery našich programů a jejich prostřednictvím podpořit realizaci našich cílů, můžete podpořit konkrétní projekt nebo akci číslo účtu je: /0800 Přínos pro vás Garance efektivně vynaložených prostředků Dobré jméno a uznání mezi obyvateli obce Upevnění vzájemných sousedských vztahů a pocitu sounáležitosti Vynaložení prostředků pro dobrou věc 23

24 9. Plány sdružení na rok 2011 Nadále budeme pokračovat v činnosti v souladu s posláním a dlouhodobými cíli sdružení, včetně projektu ve spolupráci s Dětským domovem Frýdlant. Regionální spolupráce v rámci Sítě mateřských center o. s. i nevládních neziskových organizací je samozřejmostí. Nadále budeme pokračovat v aktivizačních a poradenských službách pro rodinu. Hlavní cíle: - udržení a zachování stávající nabídky služeb rodinám s dětmi - pružně reagovat na měnící se potřeby rodin s malými dětmi - zapojit co nejvíce rodičů do aktivit a zvýšit jejich podíl na vývoji sdružení - chceme nadále rozvíjet dobrovolnictví v naší organizaci - pokračovat ve vzdělávání pracovníků - obohacovat společenský a kulturní život v Hejnicích - vytvářet vhodné pracovní příležitosti ve spolupráci s Úřadem práce - nadále hájit zájmy rodin s dětmi - pokračovat v úspěšné spolupráci se stávajícími partnery 24

25 10. Spolupráce a podpora Významná podpora a poskytnutí prostor Město Hejnice Sponzoři a donátoři roku 2010 Finanční dary, podpora Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Nadace Terezy Maxové dětem Krajský úřad Libereckého kraje Nadace EURONISA NADACE ŠKOLA HROU Knorr-bremse Hejnice Město Hejnice Obec Lázně Libverda Obec Bílý Potok Město Raspenava M+S, spol. s.r.o. Pekařství, Hejnice Beran a syn, elektro firma Pink - Ladislav Škarýd Killich s.r.o. Folda, s.r.o. Adapto s.r.o. Lékárna RNDr. Brigita Ročková Hejnice Jana Schejbalová, nákup a prodej s.r.o. SRPDŠ při ZŠ Hejnice Jindřich Meszner poradenská a zprostředkovatelská kancelář Sdružení za lepší Hejnice o. s. Sdružení pro sport a volný čas o. s. Jiří Mrňávek Nekap s.r.o. Jan Moštěk Pavel Jung ANNOS Buchty a loutky o. s. Materiální dary, podpora Liftec CZ, s.r.o. JABLOTRON ALARMS a. s. Egmont ČR, s.r.o. Václav Bartoš Elektro Raspenava Řeznictví Klouček, Raspenava Ovoce a zelenina Jiřina Lipenská, Hejnice Potraviny Petříček Hejnice Tiskárna RK TISK, Jičín Autoplachty Michal Ryška Stráž nad Nisou Geoprint s.r.o. Liberec Freeline s.r.o. Liberec P Print s.r.o. - Liberec Pizzerie Piccolo Martina Kupcová Potraviny Měděnka Hejnice Herap Pavel Šomjak 25

26 Mocca spol. s.r.o. Šapito Raspenava Acera s.r.o., Raspenava Pekařství Šumava group, a. s. ČS Hejnice, Kontakt s.r.o. Hejnice Česká spořitelna, pobočka Hejnice Tomáš Hradil Hejnice Ilona Ondráčková Kane Traiding s.r.o. Johnson&Johnson Jan Sochor Handysitt Praha Služby a slevy O2 Hejnický zpravodaj Lubomír Bartoš Elektro Hejnice Dělnický dům Milan Polanský, Hejnice Síť mateřských center Železářství Václav Bartoš Hejnice Služby města Hejnice Pavel Jung Petr Bíma - Graphic & Design studio Spolupracující organizace Síť mateřských center o. s. Dětský domov Frýdlant Mateřská a rodinná centra Libereckého kraje Mateřská a rodinná centra v rámci celorepublikového projektu Zdravý úsměv v MC Odbor sociální ochrany dětí Frýdlant Communio, s.r.o. Fórum Dárců o. s. ČČK Liberec Středisko rané péče Liberec Městský úřad Frýdlant Úřad práce Frýdlant Infocentrum Lázně Libverda Kancelář Mikroregionu Frýdlantsko a MASiF Občanské sdružení Jizerské aktivity Základní a mateřská škola Hejnice Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice Za lepší Hejnice o. s. Karolinthal o. s. Sbor dobrovolných hasičů 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady Výroční zpráva občanského sdružení Rodina a dítě 2012 Poděbrady Obsah Úvodní slovo 2 Cíl činnosti 3 Co děláme 4 Historie MC 5 Statistika návštěvnosti 6 Pravidelné akce 7 Mimořádné akce 9 Projekty a kampaně

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Úvod. Obsah. Poslání, vize 2 Naše činnosti v roce 2014 3 Realizované projekty v roce 2014 8 Pohled do roku 2015 15 Finanční zpráva 16 Poděkování 20

Úvod. Obsah. Poslání, vize 2 Naše činnosti v roce 2014 3 Realizované projekty v roce 2014 8 Pohled do roku 2015 15 Finanční zpráva 16 Poděkování 20 Úvod Rok 2014 je za námi a před námi jsou nové výzvy, které vycházejí i z toho, čím jsme si prošli. Významným krokem bylo především vytvoření prvního strategického plánu naší organizace za účasti 20 členů

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky!

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky! Milí přátelé pomáhání, rádi vám předkládáme zprávu o roce 2014. Díky obětavé práci zaměstnanců i dobrovolníků a také díky rozmanité pomoci mnohých z vás se toho událo tolik, že to výroční zpráva nemůže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 -

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 - Mateřské centrum Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-1 - KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB Název občanského sdruţení: Klub

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s. (KCR)... 3 Činnost, události v roce 2011... 4 Činnost Mateřského centra Barborka...

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Proxima sociale. Výroční zpráva 2003

Proxima sociale. Výroční zpráva 2003 Proxima sociale Výroční zpráva 2003 Proxima sociale q výroční zpráva 2003 Proxima sociale je občanské sdružení, které se profesně zabývá sociální prací a provozuje komunitní centra v Praze Modřanech (Krok)

Více

dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010

dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 Poslání Dobrovolnického centra, o.s. 2 Slovo předsedkyně Rady

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Úvodní slovo. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, podobně jako každý rok, i letos jsme pro Vás na přelomu jara a léta připravili Výroční zprávu za rok předchozí, tentokráte za rok 2011.

Více

OBSAH. akce vždy ráda přijedu.

OBSAH. akce vždy ráda přijedu. 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO O SDRUŽENÍ cíle sdružení strategické cíle orgány a jejich činnost organizační schéma významné události z historie organizace AKCE SDRUŽENÍ 1. benefiční akce - Pálení čarodějnic burza

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009).

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009). Výroční zpráva 2011 Čím víc jsem si uvědomovala svět kolem sebe, tím víc jsem se bála. Ostatní lidé byli moji nepřátelé a snaha o kontakt se mnou byla jejich zbraní. Existovalo jen několik výjimek dědeček

Více