Evropské normy v oblasti komínové. techniky - domovní komíny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské normy v oblasti komínové. techniky - domovní komíny"

Transkript

1 Evropské normy v oblasti komínové. techniky - domovní komíny současný stav a vývoj Evropské předpisy ve stavebnictví Druhy EN, přehled vydaných a připravovaných norem Platnost ČSN a ČSN EN Certifikace komínů dle EN, značení CE Ing. Libor Seidl Technický ředitel Schiedel ČR, člen TNK 105 komíny Strana 1

2 Požadavky evropské legislativy Směrnice Rady 89/106 EHS o stavebních výrobcích - Předmětem této směrnice je vytvořit efektivní postup, aby stavební výrobky mohly být uvedeny na trh pouze tehdy, jsou-li vhodné k určenému použití. Kriteria jsou: 1. mechanická odolnost a stabilita 2. požární bezpečnost 3. hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 4. bezpečnost při užívání 5. ochrana proti hluku 6. úspora energie a ochrana tepla. Strana 2

3 Směrnice Rady 89/106 EHS o stavebních výrobcích Stavební zákon 50/1976 Sb. spolu s vyhláškou MMR č. 137/98 Sb. O technických požadavcích na výstavbu novelizuje se Základní veřejnoprávní předpis na úseku stavebního práva, který stanovuje všeobecná pravidla a základní požadavky ve výstavbě převzaté z SR 89/106 EHS a jehož předmětem je právní úprava postupu fyzických a právnických osob a státních orgánů při realizaci výstavby staveb. Komíny a kouřovody: musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění a ohrožení bezpečnosti Strana 3

4 Požadavky evropské legislativy Směrnice Rady 89/106 EHS o stavebních výrobcích Směrnice zavádi právní úpravy požadavků na výstavbu m.j. s ohledem - na bezpečnost..; - na ochranu zdraví, trvanlivosti, úspory energie, ochrany životního prostředí..; - na trvalou potřebu jednotné evropské úpravy požadavků na stavební výrobky a jejich snadnou identifikaci; Strana 4

5 Směrnice Rady 89/106 EHS o stavebních výrobcích Stavební předpisy ČR / EU Realizace směrnice Rady 89/106 EHS v právním systému ČR: (ne plně kompatibilním způsobem) Zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. Ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a na ně navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se mění NV č. 178/1997 Sb., které stanovuje bezpečnostně technické požadavky na stavební výrobky (certifikace dle ČSN). Strana 5

6 Směrnice Rady 89/106 EHS o stavebních výrobcích Stavební předpisy ČR / EU Pro zajištění plné slučitelnosti právního systému ČR s Sm.Rady 89/106 EHS, před vstupem ČR do EU bylo vydáno NV č. 190/2002 Sb., kterým je v ČR plně zavedena Směrnice Rady 89/106/EHS z r o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkající se stavebních výrobků a kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE (evropská certifikace výrobků CONFORMITY EVALUATION EUROPA) Ty jsou pak definovány v evropských technických normách. Strana 6

7 NV č. 190/202 Sb. a členství v CEN (COMITÉ EUROPÉEN de NORMALISATION) Členové CEN jsou povinni dodržovat vnitřní pravidla CEN která stanoví postupy na základě kterých se evropským normám uděluje status národních norem a to bez jakýchkoliv jejich úprav. Způsoby převzetí EN: schválením k přímému používání (ve 3 oficiálních jazycích) překladem Členy CEN jsou národní normalizační orgány (ČR ČSNI / NK 105) Belgie Itálie Portugalsko Česká Republika Lucembursko Rakousko Dánsko Maďarsko Řecko Finsko Malta Slovensko Francie Německo Spojené království Irsko NIzozemsko Španělsko Island Norsko Švédsko Švýcarsko Strana 7

8 . Přehled evropských komínových norem CEN/TC 166 KOMÍNY DRUHY EN: Všeobecné normy WG1 Výpočtové metody WG2 Výrobkové normy - značení CE Keramické WG3 Kovové SC1 Betonové SC2 Plastové WG4 Prováděcí WG3 Strana 8

9 . Přehled evropských komínových norem CEN/TC 166 KOMÍNY Termíny vyhlášení / platnosti / závaznoti DOA: Termín vyhlášení / Date of applicability DOW(C): Nejzazší termín stažení starých norem / Date of withdrawal (the end of coexistence period) CZ: převzetí EN v ČR V vyhlášením / P - překladem Strana 9

10 Všeobecné normy EN Komíny zkušební metody pro systémové komíny Část 1: Všeobecné zkušební metody DOA: (vyhlášení): 2004 DOW: (převzetí) 2005 ČSN EN 1443 / 2003 Komíny Všeobecné požadavky DOA:06/2003 DOW: CZ (P) Strana 10

11 Všeobecné normy ČSN EN 1443 / 2003 Terminologie produkty spalování spaliny stavební dílec komína komínový systém vlhký provoz - spaliny - spalinové plyny - konstrukční díl komínu - systémový komín - mokrý provoz Strana 11

12 Všeobecné normy ČSN EN 1443 Článek 4.11 Označování (klasifikace) Označení komína se musí skládat z následujících údajů: Viz příklad EN 1443 T 400 P1 W 1 Gxx Číslo normy Teplotní třída (T080 T600) Tlaková třída (N,P,H) Třída odolnosti proti kondenzátu (D/W) Třída odolnosti proti korozi (1,2,3) Třída odolnosti při vyhoření sazí (G/O) S údajem o nejmenší vzdálenosti od hořlavých látek v mm Strana 12

13 Všeobecné normy Tab. 5 třídy plynotěsnosti / tlakové třídy Třída Únik plynu l.s -1.m -2 ČSN EN 1443 Zkušební tlak Pa N1 2,0 40 pro komíny s přirozeným tahem N2 3,0 20 pro komíny s přirozeným tahem P1 0, pro přetlakové komíny P2 0, pro přetlakové komíny H1 0, pro vysokopřetlakové komíny H2 0, pro vysokopřetlakové komíny Strana 13

14 Všeobecné normy Článek 4.5 Třídy odolnosti proti korozi Třídy odolnosti proti korozi 1 možné pro paliva -plyn Plyn: Obsah síry 50 mg/m 3 Zemní plyn L+H* ) ČSN EN možné pro paliva Plyn: Zemní plyn L+H LTO:Obsah síry 0,2 - tekutá paliva Kerosin: Obsah síry 50 mg/m 3 hmotnostních % Kerosin: Obsah síry 50 mg/m 3 -dřevo - Dřevo pro otevřené topeniště 3 možné pro paliva Plyn: Zemní plyn L+H LTO:Obsah síry > 0,2 hmotnostních % Kerosin: Obsah síry 50 mg/m 3 Dřevo pro otevřené topeniště Dřevo pro uzavřené topeniště - uhlí - - uhlí -rašelina - - rašelina Strana 14

15 Všeobecné normy ČSN EN 1443 Nejmenší dovolené vzdálenosti od hořlavých konstrukcí (dřevo) se stanoví podle ČSN a prokazují zkouškou dle pren Zeď z nehořlavého materiálu Pro UNI*** Nejmenší vzdálenost 5 cm Meziprostor musí být vyplněn nehořlavým materiálem s nízkou tepelnou vodivostí nebo trvale dobře provětráván. 5 cm MAX 85 C (100 C) Teplota hořlavých materiálů u komínu smí dosáhnout nejvýše 85 C při běžném provozu, 100 C při zkoušce vyhoření) Strana 15

16 Všeobecné normy ČSN EN 1443 Další důležité informace, které musí poskytnout výrobce: Tepelný odpor : R v m 2 K/W Požární odolnost: EI xxx v minutách (proti přenosu ohně z PÚ do PÚ) Tlaková ztráta komína: podklady pro stanovení průřezu komína Mrazuvzdornost Odolnost proti působení větru Reakce na oheň (jen u plastových komínových vložek) Strana 16

17 Horoušanská 286, Nehvizdy tel.: , fax: KOMÍNOVÝ SYSTÉM: Ø UNI*** MULTI ZATŘÍDĚNÍ DLE EN 1443 UNI*** UNI*** UNI*** QUADRO AVANT PRIMO MULTI QUADRO EN 1443-T400 N1 S D 3 R65 C50 EN 1443-T400 N1 O W 2 R65 C50 EN 1443-T200 N1 O W 2 R65 C50 EN 1443-T200 N1 O W 1 R00 C10 EN 1443-T200 P1 O W 2 R00 C10 EN 1443-T200 N1 O W 1 R00 C10 ANO DRUH PALIVA ÚČINNÁ VÝŠKA.. m PŘEZKOUŠENO AVANT PRIMO NE Všeobecné normy ČSN EN 1443 / ČSN Klasifikace a značení komína Příklad označení systémových komínů Schiedel s keramickou vložkou Podmínka pro schválení k připojení spotřebiče a vydání revizní zprávy KONSTRUKCI PROVEDL: DNE: UVEDENÍ DO PROVOZU SPOTŘEBIČ NAPOJEN V PODLAŽÍ REVIZNÍ TECHNIK: DNE: Strana 17

18 Všeobecné normy ČSN EN 1443 Klasifikace a značení komína EN POZOR! - Tento štítek nesmí být překryt nebo odstraněn Každá ukončená spalinová cesta musí být dodavatelem trvalým způsobem označena identifikačním štítkem Strana 18 Komín Bez identifikačního štítku nemůže být vystavena revizní Komín Company, s.r.o., Komínová Komínov zpráva!!! Označení komínové vložky : NSB EN Označení komínu : NSB EN T400 N1 - D - 3 G40 Vnitřní světlost komínového průduchu : 130 mm Tepelný odpor komína : 0,45 m 2 K/W T400 - N1 - D Vm - L G - Firma provádějící stavbu /tel.: Opravy komínů,a.s. Novákov, Novákova ulice č. 1, Datum uvedení do provozu :

19 Všeobecné normy ČSN EN 1443 Příloha A (informativní - ukázka) Vztah mezi funkčními požadavky na systémové komíny a individuální komíny a zkušebními metodami nebo empirickými hodnotami Funkční požadavky podle příslušných článků: 6.2 Mechanická odolnost a stabilita Stabilita při mechanickém namáhání - pevnost v tlaku - pevnost v tahu - odolnost proti bočnímu zatížení - odolnost proti oděruaproti působení při čištění - objemová hmotnost - mrazuvzdornost Systémový komín TC, TM TC, TM TC, TM, C TC, P TM, P TM, P Individuální komín TM TM TM, C, E, P TM, E, P TM, P TM,P Legenda TC Zkušební komín TM Specifická zkouška materiálu kom. dílů C Výpočtová metoda E Prováděcí norma P Empirické hodnoty použitelné pro návrh a provedení komínových dílů Tepelně technické vlastnosti Tepelná odolnost Odolnost při vyhoření sazí Požární odolnost z vnitřku ven při běžném provozu Požární odolnost z vnitřku ven při vyhoření sazí Požární odolnost z vnějšku ven Chování při požáru TC TC TC TC TC TM TM, E, P TM, E, P TM, E, P TM, E, P TM, E, P TM Strana 19

20 Všeobecné normy ČSN EN 1443 Příloha B (informativní - ukázka) Charakteristické vlastnosti komínu Tabulka B.1 Mandátové charakteristiky komínu (díly a sestavy) Výrobek: Díly komínu podle kapitoly 1 této normy Určené použití: jedno- nebo vícevrstvé komíny Základní požadavky Číslo článku této nebo jiné evropské normy Úroveň/tříd a stanovená v mandátu Poznámka Odolnost proti působení větru 6.2 Mechanická pevnost a stabilita - Odolnost proti bočnímu zatížení, vztaženo k tlaku větru 1,5 kn/m 2 Není Přezkoušení na základě údajů výrobce o volné výšce a úchytech vně objektu Pevnost v tlaku 6.2 Mechanická odolnost a stabilita - pevnost v tlaku Není Prověření podle údajů výrobce o maximální výšce komína Požární odolnost pro směr působení z vnitřku ven Tepelně technické vlastnosti při běžném provozu Tepelně technická vlastnost při vyhoření sazí Gxx Stanovená vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů xx je uvedena v milimetrech. Tato hodnota nesmí být větší, nežli je požadováno pro provozní podmínky. Strana 20

21 Výpočtové normy ČSN EN (pr Komíny Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody Část 1 : Samostatné komíny DOA: 2002 DOW: CZ P ČSN EN pr A1 dod.. Pro LAS) Komíny Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody Část 2 : Společné komíny DOA: DOW: EN Komíny Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody Část 3: metody pro vytvoření diagramů a tabulek pro samostatné komíny DOA:ca DOC: ca Strana 21

22 Výrobkové normy stanovují: Oblast použití, vlastnosti Systém prokazování shody (hodnocení zkoušek) Stanovení úkolů pro hodnocení shody Možnost udělení značky CE možnost uvedení výrobku na trh členských zemí CEN Důležité kroky pro značení CE Počáteční zkouška typu, zavedení systému jakosti výroby u výrobce Notifikovaná osoba vystaví CE Certifikát shody Výrobce - Prohlášení o shodě opravňuje výrobce připojit označení CE Strana 22

23 Výrobkové normy umožňují certifikaci komínů Certifikovaný systémový komín = záruka pro projektanta i revizního technika komínů Zatřídění komínu, jednoduchá volba komínu Identifikační štítek Orientace pro revizního technika při revizi Vzdálenosti od hořlavých látek Funkční spolehlivost Kompatibilita všech částí Použité materiály v souladu s normou, prověřeno zkušebnou Jednoduchý návrh komína (výška, průřez) Strana 23

24 Výrobkové normy: keramická vložka ČSN EN 1457/A1 Komíny pálené / keramické komínové vložky Požadavky a zkušební metody DOA: DOW: Nově vyráběné komínové vložky musí být od 08/2004 značeny podle této EN Strana 24

25 Výrobkové normy: keramická vložka ČSN EN zatřídění Třída komínové vložky Použití v typu komínů Podtlak/přetla k Saze odolnost vůči vyhoření suché či vlhké prostředí Odolnost vůči korozi A1 N2 T600 N2 A S 3 A1 N1 T600 N1 A S 3 A2 N2 T600 N2 N S 3 A2 N1 T600 N1 N S 3 A2 P1 T600 P1 N S a V 3 B1 N2 T400 N2 A S 3 B1 N1 T400 N1 A S 3 N = podtlak 3 = vysoká odolnost vůči korozi N = není odolný vůči vyhoření sazí (2) V = vlhké prostředí P = přetlak (vždy zahrnut podtlak) A-D teplotní třída T600 - T 200 A1/2/3 = rozlišení vlastností S = suché prostředí Strana 25

26 . Výrobkové normy:. keramická vložka klasifikace a značení 0123-CPD Číslo CÚ Rok certifikace AnyCo Ltd, P.O. Box 21, B ČSN EN A1 EN 1457 / A1 Výrobce Č. certifikátu EN, podle níž se certifikovalo Pálená/Keramická komínová vložka A1N2 Průtokový odpor: -Střední hrubost...0,0015 m Požární odolnost...g Pevnost v tlaku...10 MN/m 2 Tepelný odpor...0,43 m 2 K/W Trvanlivost: - Odolnost proti kyselinám...5 % - Odolnost proti oděru...0,03 kg/m2 Údaje o výrobku a jeho použitelnosti UNI*** Strana 26

27 EN EN EN Komíny Systémové ventilační komíny s keramickou komínovou vložkou bez odolnosti při vyhoření sazí Požadavky a zkoušení Výrobkové normy systémové komíny s keramickou vložkou Komíny Systémové komíny s keramickou komínovou vložkou Část 1: Požadavky a zkoušení - komíny odolné při vyhoření sazí DOA: DOW: Část 2: Požadavky a zkoušení - komíny při mokrém provozu DOA: DOW: Strana 27

28 Všeobecné normy ČSN EN 1443 Klasifikace a značení komína EN Iiniciály CE (směrnice 93/68/ES) 0123-CPD IČO notifikované osoby Poslední dvojčíslí roku CE AnyCo ltd, P. O. box 21, B EN Komínový systém odolný vůči vlhkosti s keramickou vložkou T400 N1 O W 3 R65 O50 Největší výška: 30 m Střední hrubost r = 0,0015m Název, adresa výrobce Číslo certifikátu řízení výroby Číslo EN Definice výrobku a odpovídající identifikace. Ukazatelé charakteristik uvedené v mandátu (dosud neuvedené v označení) Strana 28

29 Výrobkové normy: systémové komíny s keramickou vložkou EN Komíny Pálené / keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody DOA: DOW: EN (v revizi) Komíny keramické komínové vložky pro jednovrstvé komíny Požadavky a zkoušení DOA: 2001 DOW: 2002 Strana 29

30 Výrobkové normy: Kovové komínové systémy EN Komíny Požadavky na kovové komíny Část 1: konstrukční prvky systémových komínů DOA: DOW: EN Komíny Požadavky na kovové komíny Část 2: Kovové komínové vložky a kouřovody DOA: DOW: EN 1859 (Ersatz durch EN ) Komíny Kovové komíny Zkušební metody DOA: 2005 DOW: 2005 Strana 30

31 Prováděcí normy: Kovové komínové systémy Příklad označení kovového komínu Komín NSB* EN T 400- P1 -W Vx-L Gxx číslo odpovídající normy teplotní třída tlaková třída N nebo P nebo H třída odolnosti při působení kondenzátu třída odolnosti proti korozi (výběr materiálu pro komínovou vložku) třída odolnosti proti vyhoření sazí G nebo O s údajem o vzdálenosti od hořlavých materiálů (*) NSB = číslo autorizované osoby která vydala technické osvědčení na daný výrobek a číslo certifikátu (CE) Strana 31 ČSN EN 1443 / EN

32 Výrobkové normy: Kovové komínové systémy EN Komíny Zkušební metody pro systémové komíny kovové část 1 všeobecné zkušební podmínky DOA: 2005 DOW: 2005 EN ,2,3 Komíny kovové komíny odvod spalin a přívod vzduchu pro uzavřené spotřebiče požadavky a zkoušení Část 1: svislé vyústění pro plyn. Kotle (C6) Část 2: pro plynové uzavřené Část 3: vodorovné vyústění pro plyn. Kotle (C6) DOA:?? 2005 Strana 32

33 Výrobkové normy: Beton EN 1857 Komíny Konstrukční díly Betonové komínové vložky DOA: DOW: EN 1858 Komíny Konstrukční díly Betonové komínové tvárnice DOA: DOW: EN Komíny konstrukční díly Prvky komínového pláště z betonu DOA: DOW: Strana 33

34 Výrobkové normy beton: EN označování Označení shody CE sestává z iniciál CE uvedených ve směrnici 93/68/ES 0123-CPD AnyCo ltd, P. O. box 21, B Identifikační číslo notifikované osoby Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE připojeno Název nebo identifikační značka a registrovaná adresa výrobce Číslo certifikátu řízení výroby EN Číslo Evropské normy Vnější betonový plášť T120, O(20) tepelný odpor: pevnost v tlaku: pevnost v ohybu: mrazuvzdornost 0,2 m 2 K/W 30 m 1000mm LNB Definice výrobku a odpovídající identifikace dle kapitoly 9 Ukazatelé charakteristik uvedené v mandátu (dosud neuvedené v označení) nebo stanovené mezní hodnoty (viz tabulka ZA.1) Strana 34

35 Výrobkové normy beton EN požadavky Funkční požadavky Pevnost v tlaku Odolnost při namáhání teplem -změna plynotěsnosti ne větší než 25% -změna pevnosti v tlaku ne větší než 35% Vylučuje použití materiálů sublimujících při vysokých teplotách (polystyren v tvárnici) Strana 35

36 Výrobkové normy: keramika / beton EN Komíny Zkouška mrazuvzdornosti pro výrobky z keramiky a betonu DOA: 2005 DOC: 2006 Strana 36

37 Výrobkové normy: Plasty EN Komíny Systémové komíny s plastovou komínovou vložkou Požadavky a zkušební metody DOA: 2005 DOW 2006??: EN Komíny Elastická těsnění a elastické tmely požadavky na materiály a zkušební metody Část 1: Těsnění pro použití v komínové vložce DOA: 2005 DOC: 2006 Strana 37

38 Prováděcí normy: Kovové komínové systémy EN Komíny kovové komíny prováděcí ustanovení Část 1: komíny pro otevřené spotřebiče DOA: 2004 platí DOW: 2004 EN Komíny kovové komíny prováděcí ustanovení Část 1: komíny pro uzavřené spotřebiče DOA:?? DOC:?? Strana 38

39 Dosud platné ČSN v oblasti komínové techniky ČSN / 2002 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, která stanovuje konkrétní požadavky na technické řešení Strana 39

40 Právní analýza odpovědnosti ve správním procesu výstavby ÚLOHA STAVEBNÍHO ÚŘADU: Povinnost státních orgánů ověřit vlastnosti výrobků použitých ve stavbě je vykonávána prostřednictvím stavebního úřadu. Ten pak v rámci kolaudačního řízení se v případě komínu odvolává na Revizní zprávu, čímž plně přenáší právní odpovědnost na oprávněnou osobu k jejímu zpracování a vystavení. Stavebnímu úřadu stále přísluší odpovědnost za shromáždění hodnověrných podkladů potřebných ke správnímu rozhodnutí (přijetí / odmítnutí RZ, pokud neobsahuje všechny náležitosti) AUTOR REVIZNÍ ZPRÁVY A ODPOVĚDNOST V případě sporu zjišťuje míru zavinění soud na základě 420 O.Z. mezi - výrobcem, při uvedení vadného výrobku na trh - Projektantem, který výrobek zapracoval do projektu - Stavebníkem, který výrobek zabudoval -Autorem revizní zprávy vydané v rozporu s věcnými i formálními požadavky norem a předpisů Strana 40

41 Právní analýza odpovědnosti ve správním procesu výstavby ÚLOHA REVIZNÍ ZPRÁVY: 1. V případě vzniku věcné nebo jiné škody na zdraví v důsledku porušení povinnosti při sepisování nesprávné revizní zprávy, je za takovou škodu odpovědný její autor a podle dalších konkrétních soudem zjištěných skutečností i projektant či zhotovitel stavby. Vzhledem k tomu je třeba se vážně zabývat otázkou možného preventivního postihu osob, které takové revizní zprávy vydávají. Za optimální řešení považujeme zřízení samosprávné komory s kárnou pravomocí na jejich členy. Strana 41

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály KOMÍNY Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Typy komínů ČSN EN 1443 systémové

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2004 Komíny - Všeobecné požadavky ČSN EN 1443 73 4200 Září Chimneys - General requirements Conduits de fumée - Exigences Générales Abgasanlagen - Allgemeine Anforderungen

Více

Komín a hořlavé materiály. Ing. Jiří Vrba

Komín a hořlavé materiály. Ing. Jiří Vrba Komín a hořlavé materiály Ing. Jiří Vrba Komínové systémy, materiály a technologie Systémy s keramickou vložkou Třívrstvé nerezové systémy Jednovrstvé systémy a kouřovody Kdy je spalinová cesta bezpečná?

Více

CERTIFICATION HELP DESK

CERTIFICATION HELP DESK CERTIFICATION HELP DESK Jednotná společná charakteristika výrobků podle DIN EN 1856-1:2003 v rámci CE značení Vícevrsté kouřovody s nerezovou komínovou vložkou a minerálním komínovým tělesem Systém eka

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 004 DOP 2016-01-18 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ EW-KL dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Duben 2008 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy ČSN EN 13063-3

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.080.20; 79.080 2005 Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky ČSN EN 14374 73 2839 Květen Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: No. 9174 001 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) Vícevrstvý kovový systémový komín Typ DW-FU dle 2. Číslo typu, šarže nebo

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40; 91.100.30 Leden 2012 Komíny Konstrukční díly Betonové komínové tvárnice ČSN EN 1858+A1 73 4209 Chimneys Components Concrete flue blocks Conduits de fumée Composants

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: No. 9174 015 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) Vícevrstvý kovový systémový komín Typ DW-ECO-TITAN dle 2. Číslo typu,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Leden ČSN 73 4201 Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 006 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Jednovrstvý kovový komín Typ EW-FU dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Březen 2010 Komíny Požadavky na kovové komíny Část 1: Systémové komíny ČSN EN 1856-1 73 4240 Chimneys Requirements for metal chimneys Part 1: System chimney products

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 002 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ DW-KL dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 046 DOP 2015-08-05 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ DW-ECO-TITAN-AL dle 2. Číslo typu, šarže nebo

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Září 2009 Komíny Navrhování, provádění a přejímka komínů Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv ČSN EN 15287-2 73 4241 Chimneys Design, installation and commissioning

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Říjen 2010 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 012 DOP 2015-08-05 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ EW-ALBI dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Březen 2010 Komíny Požadavky na kovové komíny Část 2: Kovové vložky a kouřovody ČSN EN 1856-2 73 4240 Chimneys Requirements for metal chimneys Part 2: Metal liners and

Více

Prohlášení o shodě a informace o výrobku

Prohlášení o shodě a informace o výrobku Prohlášení o shodě a informace o výrobku ČSN EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami Požadavky a zkušební metody Výrobce Brilon CZ a. s. Bretaňská 118 250 75 Nový Vestec IČ: 27938531 Popis produktu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Leden 2012 Komíny Konstrukční díly Prvky komínového pláště z betonu ČSN EN 12446 ed. 2 73 4207 Chimneys Components Concrete outer wall elements Conduits de fumée Composants

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.10 2002 Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody ČSN EN 12859 72 3610 Březen Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods Carreaux

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Únor 2011 Komíny Navrhování, provádění a přejímka komínů Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv ČSN EN 15287-1+A1 73 4241 Chimneys Design, installation and commissioning

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: No. 9174 009 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) Vícevrstvý kovový systémový komín Typ DW-VISION dle 2. Číslo typu, šarže

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 2007 Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda ČSN EN 14889-1 72 3434 Květen Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions,

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: PROHLÁŠNÍ O VLASTNOSTCH No. 9174 043 DOP 019-07-0 Declaration of Performance (DOP) Systémové komíny s vnitřní vložkou, z pevných nebo ohebných rour a Tvarovek

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.060.99 Duben 2010 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti Část 8: Nosníky ČSN EN 15080-8 73 0869 Extended application of results from fire resistance

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 078 DOP 2016-09-16 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový systémový komín typ TWIN-GAS dle 2. Číslo typu, šarže

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: PROHLÁŠNÍ O VLASTNOSTCH No. 9174 043 DOP 016-08-10 Declaration of Performance (DOP) Systémové komíny s vnitřní vložkou, z pevných nebo ohebných rour a Tvarovek

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 004 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ EW-KL dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2008 Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny ČSN EN 13084-2 73 4220 Leden Free-standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys Cheminées indépendantes - Partie

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

moderní konstrukce chyby při p

moderní konstrukce chyby při p Komíny moderní konstrukce nejčast astější chyby při p projektování a montáži I. Chybějící projektová dokumentace II. Chybně zpracovaná projektová dokumentace : 1. Chybné zpracování umístění sopouchu již

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.100.30 Prosinec 2013 ČSN 73 4231 Kamna Individuálně stavěná kamna Stoves Tiled ranges bulit to order Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4231 z listopadu

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.80 2004 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky ČSN EN 1253-1 13 6366 Leden Gullies for buildings - Part 1: Requirements Avaloirs et siphons pour bâtiments

Více

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group.

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group. CENÍK 2018 Jednovrstvé komínové systémy www.schiedel.cz Platnost od 1.1.2018 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group PRIMA 1 PRIMA PLUS Schiedel PRIMA PLUS Jednoplášťový nerezový sanační

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.15 2005 Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodiš»ové desky - Požadavky ČSN EN 12058 72 1871 Květen Natural stone products - Slabs for floors and stairs - Requirements

Více

Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances

Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Prosinec 2016 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN 73 4201 ed. 2 Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.40 2006 Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu ČSN EN 40-4 73 2094 Červenec Lighting columns - Part 4: Requirements

Více

Chaudières de chauffage. Règles d essai pour les chaudières pour bruleurs à fioul à pulvérisation

Chaudières de chauffage. Règles d essai pour les chaudières pour bruleurs à fioul à pulvérisation ČESKÁ NORMA MDT 697.326:620.1 Červen 1994 KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ PŘEDPISY PRO ZKOUŠENÍ KOTLŮ PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ S ROZPRAŠOVACÍMI HOŘÁKY NA KAPALNÁ PALIVA ČSN EN 304 07 5304 Heating boilers. Test

Více

Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER

Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP Proč nerezový komín Schiedel? Kvalitní materiál, téměř 70 let zkušeností v komínové problematice Nízká hmotnost,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 2004 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou ČSN EN 997 72 4860 Říjen WC pans and WC suites with integral trap Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 2003 Průmyslové armatury - Litinová šoupátka ČSN EN 1171 13 3720 Září Industrial valves - Cast iron gate valves Robinetterie industrielle - Robinets-vannes en fonte

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Říjen 2011 Stavební vápno Část 3: Hodnocení shody ČSN EN 459-3 72 2201 Building lime Part 3: Conformity evaluation Chaux de construction Partie 3: Evaluation de la conformité

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.10 2008 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN 1149-5 Červenec 83 2845 Protective clothing - Electrostatic properties

Více

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP CENÍK 2017 Jednovrstvé komínové systémy www.schiedel.cz Platnost od 1.3.2017 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP PRIMA 1 PRIMA PLUS Schiedel PRIMA PLUS Jednoplášťový

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č. 9010

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č. 9010 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č. 9010 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 9010 2. Typ: Koínový systé HELUZ IZOSTAT DUO 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30;91.100.30 Červen 2012 Betonové prefabrikáty Žebrové stropní prvky ČSN EN 13224 72 3051 Precast concrete elements Ribbed floor elements Produits préfabriqués en béton

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 73.020; 91.100.15 Říjen 2012 Přírodní kámen Hrubé desky Požadavky ČSN EN 1468 72 1866 Natural stone Rough slabs Requirements Pierre naturelles Tranches brutes Exigences Naturstein

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.40 2000 Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením ČSN EN 1254-2 13 8400 Leden Copper and copper alloys - Plumbing fittings

Více

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test ČESKÁ NORMA ICS 13.220.30 Únor 1997 Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro třídy požáru A a B ČSN EN 3-1 38 9100 Portable fire extinguishers - Part 1: Description,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Duben 2012 Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn Specifikace výrobku ČSN EN 490 ed. 2 72 3240 Concrete roofing tiles and fittings for roof covering

Více

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 3674. publikaci

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.40 2004 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům ČSN EN 388 83 2350 Červen Protective gloves against mechanical risks Gants de protection contre les risques mécaniques

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín Vyberte si kvalitní komín Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké. Řešení bez kompromisů. Part of the MONIER GROUP Proč komín

Více

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 3674. publikaci

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.60 Červenec 2012 Tepelněizolační výrobky Hodnocení shody ČSN EN 13172 72 7211 Thermal insulation products Evaluation of conformity Produits isolants thermiques Évaluation

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.30; 27.100 2003 Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle ČSN EN 12953-6 Červen 07 7853 Shell boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler Chaudières

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 2001 elezniční aplikace - Konstrukční požadavky na skříně kolejových vozidel ČSN EN 12663 28 0320 Prosinec Railway applications - Structural requirements of railway

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140 Květen 2014 Nebytový úložný nábytek Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu ČSN EN 16121 91 0414 Non-domestic storage furniture Requirements for safety,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín Vyberte si kvalitní komín Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké. Řešení bez kompromisů. Part of the MONIER GROUP Proč komín

Více

Přehled komínových systémů

Přehled komínových systémů Přehled komínových systémů ČSN EN 1443: T400 N1 D 3 G50 Třísložkový komínový systém s keramickým komínovým průduchem, tepelnou izolací a plášťovou komínovou tvárnicí z lehkého betonu. Systém využívá specifického

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.100.0 Srpen 201 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna Dimenzování ČSN EN 15544 06 125 One off Kachelgrundöfen/Putzgrundöfen (tiled/mortared stoves) Dimensioning

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.60 Leden 2011 Prostředky ochrany osob proti pádu Spojovací prostředky ČSN EN 354 83 2621 Personal fall protection equipment Lanyards Equipement de protection individuelle

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.15 Listopad 2011 Specifikace zdicích prvků Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene ČSN EN 771-6 ed. 2 72 2634 Specification for masonry units Part 6: Natural stone masonry

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.01 2007 Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 15048-1 02 1043 Prosinec Non-preloaded structural bolting assemblies

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.15 2004 Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace ČSN EN 13383-1 72 1507 Duben Armourstone - Part 1: Specification Enrochements - Partie 1: Spécifications Wasserbausteine

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.20 2006 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně ČSN EN 516 74 7702 Květen Prefabricated accessories

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20; 93.080.30 Říjen 2009 Vodorovné dopravní značení Dopravní knoflíky Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky ČSN EN 1463-1 73 7018 Road markings materials

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.180 2001 Vnější končetinové protézy a ortézy - Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 12523 84 4002 Červen External limb prostheses and external orthoses - Requirements and test

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Leden 2009 Průmyslové armatury Požadavky na armatury z termoplastů používané jako stavební výrobky ČSN EN 15389 13 3240 Industrial valves Performance characteristics

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2006 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem ČSN EN 13384-3

Více

Pozvánka. Odborné semináře CIKO KOMÍN JAKO BEZPEČNÝ A FUNKČNÍ PRVEK MODERNÍ STAVBY. Odborný garant: Centrum pasivního domu

Pozvánka. Odborné semináře CIKO KOMÍN JAKO BEZPEČNÝ A FUNKČNÍ PRVEK MODERNÍ STAVBY. Odborný garant: Centrum pasivního domu Pozvánka Odborné semináře CIKO Odborný garant: Centrum pasivního domu Hlavní odborné téma: 1. Komín v energeticky úsporném domě (CPD) 2. Správný návrh komínu z pohledu funkčnosti 3. Správný návrh komínu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 Duben 2009 Stavební kování Zámky a střelkové zámky Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy Požadavky a zkušební metody ČSN EN 14846 16 5192 Building Hardware

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 2003 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1906 16 5776 Duben Building hradware - Lever handles and knob furniture - Requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.50 2006 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky ČSN EN 14967 72 7604 Září Flexible sheets for waterproofing

Více

Direct gas-fired washing machines, of nominal heat input not exceeding 20 kw Part 2: Rational use of energy

Direct gas-fired washing machines, of nominal heat input not exceeding 20 kw Part 2: Rational use of energy ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.060 Březen 1999 Pračky s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 20 kw Část 2: Racionální využití energie ČSN EN 12 244-2 06 1418

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 83.180; 91.100.10 2008 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti cementových malt tahovou zkouškou ČSN EN 1348 72 2466 Leden Adhesives for tiles -

Více

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.)

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinové cesty (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinová cesta Který právní předpis řeší spalinové cesty? Problematiku spalinových cest řeší od konce roku 2015 zákon č.133/1985

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 1999 Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Více

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p.

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. 1 Legislativa v ČR vztahující se na stavební výrobky Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška Větrání plynových kotelen Komíny a kouřovody 8. přednáška Provedení větracích zařízení pro kotelny Kotelny mohou být větrány systémy Přirozeného větrání Nuceného větrání Sdruženého větrání Větrání plynových

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.10 2003 Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků ČSN EN ISO 14877 83 2781 Duben idt ISO 14877:2002 Protective clothing for abrasive

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.10 Říjen 2009 Požární ochrana Hasiva Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D) ČSN EN 615 38 9030 Fire protection Fire extinguishing media Specifications

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červenec 2011 Injektážní malta pro předpínací kabely Základní požadavky ČSN EN 447 73 2410 Grout for prestressing tendons Basic requirements Coulis pour câble de précontrainte

Více

EN 131-1:2007+A1:2011 zavedena v ČSN EN A1:2011 ( ) Žebříky Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

EN 131-1:2007+A1:2011 zavedena v ČSN EN A1:2011 ( ) Žebříky Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.145 Říjen 2015 Žebříky Část 6: Teleskopické žebříky ČSN EN 131-6 49 3830 Ladders Part 6: Telescopic ladders Échelles Partie 6: Échelles télescopiques Leitern Teil 6: Teleskopleitern

Více

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek Téma: KOMÍN SCHIEDEL UNI *** Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek T E NT O P R O J E K T J E S P O L UF INANC O V ÁN E V R O P S K Ý M S O C IÁLNÍM F O ND E M A S T ÁTNÍM R O Z P O Č T E M Č E S K É R E

Více

Tato norma je identická s EN 10242:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Tato norma je identická s EN 10242:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium. ČESKÁ NORMA ICS 23.040.40 Leden 1997 Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity ČSN EN 10 242 13 8200 Threaded pipe fiting in malleable cast iron Raccords de tuyauterie filetés en fonte malléable

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.25, 77.140.65 Květen 2012 Ocelové dráty na mechanické pružiny Část 3: Ocelové pružinové dráty z korozivzdorné oceli ČSN EN 10270-3 42 6481 Steel wire for mechanical springs

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 2004 Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 C ČSN EN 13880-2 73 6182 Listopad Hot applied joint sealants - Part 2: Test method

Více